T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU"

Transkript

1 T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU TOPLANTININ ADI :"Etkili ve Profesyonel bir Adalet Akademisine DoğruProjesi "RTA Başkanlığı Alman Heyetin hâkim ve savcı adayı alım usulleri, adaylık süreci hakkında bilgi almak üzere yaptıkları ziyaret TOPLANTININ TARİHİ VE YERİ : Personel Genel Müdürlüğü TOPLANTIYA KATILANLAR : Cengiz Tanrıkulu, AB Genel Müdür Yardımcısı Meral Kaya,PGM Genel Müdür Yardımıcısı, Mustafa Babayiğit, PGM Daire BaşkanıTetkik Hâkimi Büşra Karakuzu,AB Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi A.Eda Manav,AB Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Yasin Işık, PGM Tetkik Hâkimi TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN HUSUSLAR : Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen "Etkili ve Profesyonel bir Adalet Akademisine Doğru"projesi çerçevesinde, Projenin RTA i başkanlığında bir Alman Heyet, hakim ve savcı adayı alım usulleri ve adaylık süreci hakkında bilgi almak üzere Adalet Bakanlığına tarihinde bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Toplantıya Bakanlığımızı temsilen,pgm Genel MüdürYardımcısı Meral Kaya, ABGM Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Tanrıkulu, PGM Daire Başkanı Mustafa Babayiğit, PGM Tetkik Hakimi Yasin Işık, ABGM Tetkik Hakimleri Büşra Karakuzu ve Eda Manav katılmıştır. Toplantıda ilk olarak, kabul edilen yargı reformu paketleri hakkında bilgi verilmiş ve Adalet

2 Akademisinin işleyişinde yaşanan sorunlar ele alınmıştır. Adalet Akademisinde ders veren ilk derece mahkemesi hakimlerinin ders saatlerini mahkemelerindeki iş yoğunluğuna göre ayarlamak zorunda kaldıkları bilgisi paylaşılmış ve bu durumun sıkıntılara yol açtığı ifade edilmiştir. Akademide kadrolu bir eğitim kadrosunun oluşturulmasının bu sıkıntıları engelleyeceğinin düşünüldüğü belirtilmiştir. Akademide adaylara sunulan eğitimde teorik ve pratik bilgilerin bir arada verilmesini teminen,yargıtay üyelerinin ve uygulamada rol alan hakimlerin katılımcı olacağı seminerler aracılığı ile tecrübe paylaşımında bulunulabileceği ifade edilmiştir. Adalet Akademisinin yakın bir gelecekte, akademik unvan verebilecek donanıma kavuşturulmasının, doktora ve yüksek lisans eğitimi verebilen akademik bir kuruluş haline getirilmesinin arzu edilmekte olduğu vurgulanmıştır. Kısa vadede sertifika programlarının Akademi bünyesinde düzenlenecek olduğu bilgisi paylaşılmıştır. ABGM Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cengiz Tanrıkulu tarafından, Bakanlığımız Proje Eşgüdüm Kurulu hakkında bilgi verilmiş ve Adalet Akademisinin yürüttüğü projeler ve Bakanlığımızın yürütücüsü olduğu diğer AB Projelerinde de eğitim bileşenin yaygın şekilde yer alması nedeniyle Akademinin PEK inaktif bir katılımcısı olduğu belirtilmiştir. Sayın Tanrıkulu, Türkiye de hakimlerin bilimsel araştırma yapmaları hususunda desteklenmeleri gerektiğini belirtmiş, Almanya uygulamasında olduğu gibi hukuk alanında akademik uygulama çalışmalarının özendirilmesinin önem taşıdığını ifade etmiştir. Almanya da belli alanlarda uzmanlaşmış hakimlerin 1 yıl süre ile akademik araştırmaya yönlendirilmeleri şeklinde bir yaklaşım benimsendiği, buna benzer bir uygulamanın Türkiye için de düşünülebileceği ifade edilmiştir. Özellikle mevzuat çalışmaları alanında teori ve pratiğin bir araya getirilmesinin önemi vurgulanmış, değişim programları aracılığıyla da bu sürece katkı sağlanabileceği ifade edilmiştir. Almanya da16 ayrı ülke ceza kanunlarınınkarşılaştırıldığı bir mukayeseli hukuk çalışmasının yapıldığı ve Türkiye nin de bu çalışmaya katkı sağlamaktan memnun olacağı ifade edildi. Akademi bünyesinde insan hakları ve bilişim gibi uzmanlık gerektiren bazı alanlarda eğitim ve araştırma için özel enstitülerin ya da merkezlerin kurulmasının faydalı olacağının düşünüldüğü belirtildi. Alman heyet tarafından, Akademide hakim ve savcı adaylarına eğitim veren eğitici kadrosunun daimi olması gerektiğinin her yerde ifade edildiği belirtildi. Bu çerçevede, iş yükü

3 gerekçesiyle yüksek yargıdan eğitime giden hakimlerin iş yüklerinin hafifletilmesi amacıyla, HSYK tarafından ayrı bir düzenlemenin yapılmasının mümkün olabileceği ifade edildi. Alman heyet tarafından, Türkiye de, Hakimlik ve Savcılık Sınavına ilişkin olarak ve Bakanlığın bu sınavlarda üstlendiği role ilişkin bilgi talebinde bulunuldu. Almanya hakimlik ve savcılık sınavları uygulaması hakkında bilgi verildi. Alman uygulamasında, hakim olabilmek için iki yazılı devlet sınavının geçilmesi gerektiği ifade edildi. İlk sınav bakımından, üniversitelerin 1/3 oranında, Bavyera Eyaletindeki İdarenin ise 2/3 oranında belirleyici olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu sınava hukuk fakültesi mezunu olan herkesin girmek zorunda olduğu belirtildi. Söz konusu devlet sınavı çerçevesinde, 6 yazılı çalışmanın 5 saat içinde tamamlanmasının istenildiği, ayrıca yarım gün süren bir mülakat yapıldığı belirtildi. 2. devlet sınavının ise iki yıl süren staj döneminden sonra her birinin ortalama 5 saat sürdüğü 8 ila 11 tane yazılı sınava girildiği ve yarım gün süren bir mülakat yapıldığı ifade edildi. Staj esnasında ve bu sınavlarda eğitim içeriğinin de sınav komisyonun da idare tarafından belirlendiği belirtildi. Türkiye de hakim ve savcı adaylığı sınavına ilişkin Sayın Kaya tarafından bilgi verildi. Adalet Bakanlığı tarafından hakim ve savcı adaylığı için boş kadro sayısının Adalet Akademisinin de görüşünün alınarak belirlendiği ifade edildi.hakim ve savcı adaylığı için yazılı ve sözlü sınav konusunda 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda düzenlemelerin bulunduğu ifade edilerek ve bu hususlarda bilgi verildi.ösym tarafından yapılan yazılı sınavda soruların üniversiteler ve akademisyenlerden alındığı, bu konuda Adalet Bakanlığının müdahale ve yetkisinin bulunmadığı ifade edildi. Yazılı sınavda yetmiş üstü not alan aday adayları arasından, açılan kadro sayısının üç katı oranında kişinin mülakata çağrıldıkları belirtildi. Mülakat heyeti hakkında da bilgi paylaşımına bulunuldu. Mülakat heyetinin sözlü sınav sırasında hangi konulara dikkat edeceklerinin de kanunda belirtildiği ifade edildi. Yazılı sınav notunun %70 i ve sözlü sınav notunun %30 u ile belirlenen son not üzerinden nihai başarı listesinin belirlendiği ifade edildi. Sınavlar sonrasında iki yıl süren hakim, savcı stajının başladığı, bu süreçte de kişinin hakim ya da savcı adayı şeklinde atamalarının yapıldığı belirtildi. Alman heyet tarafından Kuzey Vestfalya uygulaması hakkında bilgi verildi. Kuzey Vestfalya da söz konusu iki devlet sınavı sonrasında, hakim olmak isteyen adayların belli bir

4 not ortalamasına sahip olmaları koşuluyla İleri Değerlendirme Merkezi ne gittikleri ve bu merkezde farklı görevler kapsamında eğitim aldıkları ifade edildi. Alman uzman, yine de yapılan bu mülakatlarda keyfilik olduğunu gözlemlediğini ifade etti. Çünkü sınav esnasında, mülakat heyetinin çoğunluğu yüksek yargı mensubu olsa da, tıp mesleğinden olmayan kişilerden oluşan bu heyetin,eğitim almamış olmalarına rağmen adayın psikolojik durumu hakkında da değerlendirme yaptığı ifade edildi. Bu durumun bazen adaletsiz sonuçlar ortaya çıkardığı bilgisi de paylaşıldı. Almanya da hakim ve savcı adaylarının akıl ve vücut tamlıklarının değerlendirilmesi konusuna ilişkin olarak, eyaletler arasında farklılık göstermekle birlikte,bavyera Eyaletinde, aday olan kişilerden, resmi hükümet tabibinden alacakları bir sağlık raporu getirmelerinin beklendiği ifade edilmiştir. Engellilik durumuna ilişkin ise, ayrımcılık yasağı nedeniyle bu konuda yasal bir düzenlemenin yer almadığı ancak Bavyera Eyaleti uygulamasında, kişinin belli bir süre içerisinde sağlığına kavuşmasının mümkün olmadığı durumlarda, bu kişilerin hakimliğe alınmadığı ifade edildi. Örneğin Almanya da çok sık rastlanan obezite sorunu konusunda, obez kişilerin mesleğe alınmadıkları belirtildi. Görme özürlü kişilerin Bavyera eyaletinde savcı olarak atanabildikleri ancak hakim olamadıkları bilgisi paylaşıldı.kuzey Vestfalya bölgesinde, 1.15 cm boyunda bir savcının görev yaptığının bilindiği ifade edildi ancak her eyalette böyle bir kişinin mesleğe kabul edilip edilmeyeceğinin tartışmalı olduğu belirtildi. Konuşma güçlüğüne ilişkin olarak, böyle bir kişinin tüm sınavlarda başarılı olduğu, ve atamasının yapılmasından önce bu sıkıntıyı çözmesi için kendisine bir yıllık zaman tanındığı ifade edildi. Ancak genel uygulamada, konuşma güçlüğü durumunda kişinin hakim olarak atmasının yapılmadığı bilgisi paylaşıldı. Daha sonra Alman Heyet, Türkiye Adalet Akademisi Yönetmeliğinde hakim ve savcılara, iki yıl süre ile hizmet içi eğitim verileceğinin belirtildiğini ifade ederek, bu eğitimin nasıl sağlanacağı konusunda bilgi almak istemiştir. Sayın Kaya, meslek içi eğitimin HSYK ve Adalet Akademisi tarafından birlikte planlandığını ifade ederek, bu eğitimlerin son yıllarda bölgesel seminerler vasıtasıyla verildiği bilgisi paylaşıldı. Eğitimin hakim ve savcıya götürüldüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı aracılığıyla da uzaktan eğitim yapıldığı belirtildi. Ayrıca, bu eğitimlerin mutlaka Akademi binasında yapılmasının gerekmediği, bazı durumlarda özel sektörden de destek alındığı ifade edildi.

5 Büşra Cinan Kodal Kurakuzu Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

Öncelikle hâkim adaylığı sürecini düzenleyen tüm mevzuat çıkartılarak incelemeye tabi tutulmuştur.

Öncelikle hâkim adaylığı sürecini düzenleyen tüm mevzuat çıkartılarak incelemeye tabi tutulmuştur. I. İNCELEMEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A. Konusu Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen hâkim adaylığı sürecinin irdelenerek söz konusu sürecin daha verimli ve etkin hale getirilmesi için

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Mayıs 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29367 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI Hâkimler ve

Detaylı

AVUKATLIK STAJI ve STAJYER AVUKATLARIN

AVUKATLIK STAJI ve STAJYER AVUKATLARIN 54 > Makaleler DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE AVUKATLIK STAJI ve STAJYER AVUKATLARIN SORUNLARI Yasemin Kaya AYDIN Stj. Avukat Bu çalışmada, ülkemizde uygulanan avukatlık staj sistemi, diğer ülke sistemleriyle

Detaylı

Adli Eğitim üzerine İstişari Ziyaret Çalışması (27-31 Mayıs 2013) 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar. İçindekiler

Adli Eğitim üzerine İstişari Ziyaret Çalışması (27-31 Mayıs 2013) 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar. İçindekiler 12 Eylül 2013 Prof. Dr. (Hukuk) Thomas Giegerich Hukuk Uzmanı (Virginia Üniversitesi) Saarland Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Hukuk Bölümü Direktörü AB Hukuku, Kamu Uluslararası Hukuku ve

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011)

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011) İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011) Erdem CAM * Özet: Türkiye de İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika eğitimleri 2004 yılında çıkartılmış yönetmelik çerçevesinde başlamış ve 2004-2010

Detaylı

:Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamında hazırlanan "Çapraz Sorgu Alanında Avrupa Örneklerinin Yerinde Görülmesi" konulu çalışma ziyareti

:Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamında hazırlanan Çapraz Sorgu Alanında Avrupa Örneklerinin Yerinde Görülmesi konulu çalışma ziyareti PORTEKİZ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU KONU :Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamında hazırlanan "Çapraz Sorgu Alanında Avrupa Örneklerinin Yerinde Görülmesi" konulu çalışma ziyareti ÇALIŞMA ZİYARETİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu AnAyAsA MAhkeMesine Bireysel BAşvuru sistemini DestekleMe Projesi Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi İhtiyaç Analizi Raporu raportör: luca Perilli Katkıda bulunan danışmanlar: Christiane Schmaltz,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar. 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28523 Avrupa Birliği Bakanlığından: YÖNETMELİK AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2011 2015 STRATEJİK PLAN BAŞKAN SUNUŞU BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE UYGULANAN YÖNTEM 1.1 Genel Olarak... 1 1.2 İç Genelge... 1 1.3 Stratejik Planlama Organizasyon

Detaylı

Proje Adı: Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi Projesi Bütçe: 112,000 Amerikan Doları Süre: Ocak-Ağustos 2008

Proje Adı: Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi Projesi Bütçe: 112,000 Amerikan Doları Süre: Ocak-Ağustos 2008 ADALET BAKANLIĞI İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP) TARAFINDAN ORTAKLAŞA YÜRÜTÜLEN KURUMSAL YÖNETİM PERSPEKTİFİNDE YARGI REFORMUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA YARGI TEŞKİLATINDA YÜRÜTÜLEN

Detaylı

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK 26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

16.03.2015 Sayı: 2015-6

16.03.2015 Sayı: 2015-6 Yönetim Kurulu Başkan Dr.Bülent Alıcı Başkan Yardımcısı Dr.Serdar Tekgül BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 16.03.2015 Sayı: 2015-6 Genel Sekreter Dr. Cem Akbal Sayman Dr. Adil Esen TALEPÇİ Başkanlığı

Detaylı

ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET OLARAK YAPABİLECEĞİ İŞLER

ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET OLARAK YAPABİLECEĞİ İŞLER Ayhan GÖKDEMİR Dokuz Eylül Üniversitesi SHMO Yüksekokul Sekreteri ayhan.gokdemir@deu.edu.tr ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Temmuz 2015 SALI Sayı : 29421 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARLARI RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜYELİKLERİ İÇİN YAPILAN

Detaylı

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 ÖZET Ülkemizde 1982 yılında yargı organlarına ve özellikle idari

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ 28 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27918 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KISMEN RET KISMEN TAVSİYE KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KISMEN RET KISMEN TAVSİYE KARARI KISMEN RET KISMEN TAVSİYE KARARI KARAR NO : 2013/11 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI VE UNVANI :. A. Z. / B.Y.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : /... ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 2014 YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 01.04.2014 tarih ve 28959 sayılı Resmi Gazete - i İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS), VE KARİYER MESLEKLERİ (A GRUBU KADROLAR),

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS), VE KARİYER MESLEKLERİ (A GRUBU KADROLAR), SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS), VE KARİYER MESLEKLERİ (A GRUBU KADROLAR), AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) VE LİSANSÜSTÜ

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi 25.04.2002 Resmi Gazete Sayısı 24736 İçişleri Bakanlığından: Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası

Detaylı

Uzman Değerlendirme Raporu

Uzman Değerlendirme Raporu TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ Uzman Değerlendirme Raporu Yazarlar: Prof. Dr. Wolfgang Benedek, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Graz Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar. 10 Şubat 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28909 Sinop Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı