T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KILAVUZU

2 Eğitimdir ki, Bir millet ya özgür, bağımsız, şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder. 3

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...3 REKTÖRÜN MESAJI..4 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ..6 ÜNİVERSİTE ORGANLARI..6 FAKÜLTELER..8 YÜKSEKOKULLAR 8 MESLEK YÜKSEKOKULLARI..8 ENSTİTÜLER 9 REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER..9 UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ.9 KAMPUS...10 ULAŞIM...10 BANKA-PTT..10 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ..11 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ...22 KURUMLARIMIZIN TELEFON VE FAKS NUMARALARI..36 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ..39 4

4 Değerli Öğrencilerim Uzun, yoğun ve fedakârlıklarla dolu bir eğitim dönemi ile bir sınav maratonunu geride bırakarak, üniversiteli bireyler olma başarısını gösterdiniz. Öncelikle sizleri bu başarılarınızdan dolayı içtenlikle kutlarım. Eğitimde, Bilimde, Sanatta Çağdaş ilkesini benimseyen üniversitemizde; alanlarının uzmanı çok değerli akademisyenlerle, tam donanımlı derslik, laboratuvar ve uygulama imkânlarıyla ve en önemlisi yürütülen çalışmalara sizlerin de katılımınızın sağlandığı, geleceğe hazırlandığınız bir sürecin içerisinde yer alacaksınız. Aldığınız eğitimin uluslararası nitelikte olduğunun belgesi olan Diploma Eki Etiketi, kendinizi farklı mesleki alanlarda geliştirebileceğiniz Çift Anadal Programı ve birçok farklı ülkedeki üniversitelerle gerçekleştirilen öğrenci değişim hareketi gibi olanaklarla, ayrıcalıklı bir üniversite yaşamının içinde olacağınızın müjdesini vermek isterim. Üniversitemiz öğrencisi genç bireyler olarak edineceğiniz mesleki donanımın yanı sıra; sosyal, kültürel, sanatsal, sportif becerilerinizi ortaya çıkartmak ve geliştirmek de; üniversite yönetimi olarak önemsediğimiz konuların başında gelmektedir. Üniversite yaşamını, sadece derslikler ve sınavlardan ibaret görmeden; kültür, sanat ve spor etkinliklerine aktif katılımınıza önem vermekte, bu anlamda sizler için uygun ortamları oluşturmaktayız. Sizler de girişimci ve katılımcı bir anlayışla, bu doğrultuda faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ve kulüplerine katılın, kendinizi geliştirmeye devam edin. Sevgili Arkadaşlarım Bu kitapçıkta, kuruluşunun 20. yılını geride bırakan üniversitemizi daha yakından tanımanıza yardımcı olacak bilgilere ve yükseköğrenim yaşamınız süresince bilmeniz gereken ilgili yönetmeliklere yer verilmiştir. İhtiyaç duyduğunuz anlarda, ilgili birimlerimizdeki personelimizle, sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacağımızı da ayrıca belirtmek isterim. Balıkesir Üniversitesi ailesinin en yeni üyeleri olarak aramıza hoş geldiniz. Huzurlu, mutlu, sağlıklı ve coşkulu bir üniversite hayatı geçirmenizi diler, sizleri sevgiyle kucaklarım. Prof. Dr. Mahir Alkan Balıkesir Üniversitesi Rektörü 5

5 Prof. Dr. Mahir ALKAN Rektör 6

6 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ A- TARİHÇE: Balıkesir Üniversitesi nin temelleri, 1910 yılında kurulan Karesi Muallim Mektebi (bugünkü ismi ile Necatibey Eğitim Fakültesi) ne kadar dayanır. Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Balıkesir İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu ile Balıkesir Meslek Yüksekokulunun Eğitim-Öğretim yıllında faaliyete geçmesi ile, Balıkesir Üniversitesinin kuruluşuna giden yolda önemli adımlar atılmıştır. Bu kurumlar, 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile isim ve statü değiştirmiş, bağlandıkları Uludağ Üniversitesi çatısı altında on yıl kalmıştır. B- KURULUŞ: Balıkesir Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 11 Fakülte, 5 Enstitü, 5 Yüksekokul (Lisans), 16 Meslek Yüksekokulu, 4 Bölüm ve 14 Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere toplam 55 birim ile eğitimöğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemizin birimlerindeki bu gelişmeye paralel olarak, akademik ve idari kadrosu da önemli ölçüde güçlendirilmiştir. Öğrenci sayımızda hızla artmaktadır. Bu sayının eğitim-öğretim yılında, Üniversitemize yeni kayıt olacak öğrencilerimizle 'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. ÜNİVERSİTE ORGANLARI A- REKTÖR : Üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisi olan Rektör, profesör akademik unvana sahip adaylar arasından Cumhurbaşkanı nca dört yıl için atanır. Süresi sona eren Rektör yeniden atanabilir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere en çok üç Rektör Yardımcısı seçer. Rektörün 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13-b maddesinde sayılan görev, yetki ve sorumlulukları özetle şunlardır; 1- Üniversite Kurullarında (Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu) başkanlık etmek, Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Üniversitenin çalışmaları hakkında Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, 3- Üniversitenin yatırım, bütçe ve kadro ihtiyaçlarını tespit ederek Yükseköğretim Kuruluna sunmak ve uygulamak, 4- Üniversite kuruluşlarında çalışanların görev yerlerini değiştirmek veya yeni görevler vermek, 5- Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmaktır. Rektör, Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve yayım faaliyetlerinin Devlet Kalkınma, plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetimin ve denetimin yapılmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. 7

7 B- ÜNİVERSİTE SENATOSU Üniversite Senatosu, Rektörün başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve her Fakülteden üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eden Akademik bir organdır sayılı Yükseköğretim Kanununun 14-b maddesinde sayılan görevleri şunlardır; 1- Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, 2- Üniversitenin bütünlüğünü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, 3- Rektörün onayından sonra Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, 4- Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, 5- Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, 6- Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, 7- Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek, 8- Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmektir. Üniversite Senatosunun raportörlüğünü oya katılmaksızın Üniversite Genel Sekreteri yapar. C- ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU Üniversite Yönetim Kurulu: Rektörün başkanlığında Dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur sayılı Yükseköğretim Kanununun 15-b maddesinde sayılan görevleri şunlardır. 1- Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programları doğrultusunda rektöre yardım etmek, 2- Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, 3- Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, 4- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, yapar. 5-Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. Yönetim Kurulu raportörlüğünü, oya katılmaksızın Üniversite Genel Sekreteri 8

8 FAKÜLTELER - Necatibey Eğitim Fakültesi - Mühendislik-Mimarlık Fakültesi - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Güzel Sanatlar Fakültesi - Tıp Fakültesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Veteriner Fakültesi - Bandırma Denizcilik Fakültesi - İlahiyat Fakültesi -Turizm Fakültesi YÜKSEKOKULLAR Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Bandırma Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu MESLEK YÜKSEKOKULLARI Altınoluk Meslek Yüksekokulu Ayvalık Meslek Yüksekokulu Balıkesir Meslek Yüksekokulu Bandırma Meslek Yüksekokulu Bigadiç Meslek Yüksekokulu Burhaniye Meslek Yüksekokulu Dursunbey Meslek Yüksekokulu Edremit Meslek Yüksekokulu Erdek Meslek Yüksekokulu Gönen Meslek Yüksekokulu 9

9 Havran Meslek Yüksekokulu İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Manyas Meslek Yüksekokulu Savaştepe Meslek Yüksekokulu Sındırgı Meslek Yüksekokulu Susurluk Meslek Yüksekokulu ENSTİTÜLER Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Edremit Zeytincilik Enstitüsü Gönen Jeotermal Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Bölümü Türk Dili Bölümü Enformatik Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Turizm Araştırma ve Uygulama Merkezi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi Balıkesir Yöresi Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Temel Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Burslu Öğrenci Merkezi Bor Araştırma ve Uygulama Merkezi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Uluslar arası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi 10

10 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Laboratuarları Araştırma ve Uygulama Merkezi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi KAMPUS Balıkesir-Bigadiç karayolunun 17. kilometresinde Çağış ve Paşaköy hudutları içinde yaklaşık 5 bin dönümlük bir alan üzerine kurulmuştur. Balıkesir Meslek Yüksekokulu, Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Turizm Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Rektörlük Binası, Spor Salonu, Kongre ve Kültür Merkezi, Merkezi Yemekhane ile Açık Spor Tesisleri, Yüzme havuzu tamamlanarak eğitim ve öğretime açılmıştır. ULAŞIM Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampusuna ulaşım Belediye Otobüsleri ve minibüsler ile sağlanmaktadır. Ayrıca Bigadiç ve Sındırgı otobüsleri ile ulaşım mümkündür. BANKA-PTT Üniversitemiz merkez kampusu ve Çağış kampusun de otomatik para çekme makineleri mevcuttur. Üniversitemiz bünyesinde tüm PTT hizmetleri karşılanabilmektedir. Üniversitenin ihtiyaç duyulan her yanında telefon kabinleri mevcuttur. 11

11 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Tıp Fakültesi ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları hariç, Balıkesir Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Mülga (R.G ) b) Danışman: Fakülte ve meslek yüksekokullarında bölüm başkanlıkları, yüksekokullarda müdürlükler tarafından görevlendirilen ve öğrenciyi eğitim-öğretim süresince izleyip yardımcı olan öğretim elemanını, c) Fakülte: Balıkesir Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki fakülteleri, ç) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulunu, d) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu, e) Meslek Yüksekokulu: Balıkesir Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim öğretim yapılan meslek yüksekokullarını, f) Mutlak değerlendirme: Başarı notunun 100 tam puan üzerinden sayısal olarak değerlendirildiği sistemi, g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Balıkesir Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, ğ) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü, h) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu, ı) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini, i) Üniversite Yönetim Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 12

12 j) Yüksekokul: Balıkesir Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan yüksekokulları, ifade eder. Eğitim-öğretim dönemleri İKİNCİ BÖLÜM Kayıt ve Eğitim-Öğretim Esasları MADDE 4 - (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak ilgili kurulların önerisi üzerine Senato bir dersin yıllık okutulmasına karar verebilir. (2) Akademik yıl, güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl en az yetmiş işgünüdür. Senato, gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Kayıt ve yarıyıl sonu sınav dönemleri bu sürenin dışındadır. (3) Staj, kurs gibi eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esaslar ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır. (4) Yaz öğretimi, 15/7/1999 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre açılabilir. (5) Kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren akademik takvim her yıl Senato tarafından belirlenir. Üniversiteye kayıt MADDE 5 - (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girmeye hak kazanan adayın, ilan edilen süre içinde, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında istenen belgelerle ilgili birimlere başvurarak kaydını yaptırması gerekir. Süresi içinde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırıp kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt yenileme MADDE 6 - (1) Öğrencilerin her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders seçimini yaparak danışmanın onayı ile kayıtlarını yenilemeleri gerekir. (2) Öğrenci, ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını yenilemek zorundadır. (3) Belirlenen tarihlerde kaydını yenileyemeyen öğrenci, mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmek kaydıyla ders alma bırakma günlerinde ders seçimi yaparak kaydını yenileyebilir. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. (4) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. 13

13 Eğitim-öğretim dili MADDE 7 - (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında eğitim-öğretim dili Türkçe dir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya derslerin en az %30 u olmak üzere kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir. Yabancı dil hazırlık programı MADDE 8 - (1) Yabancı dilde yeterlik-seviye tespit sınavı usulleri ve hazırlık sınıfının açılması ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. Türkçe hazırlık programı MADDE 9 - (1) Türkçe yeterlik-seviye tespit sınavını başaran yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlar. Türkçe yeterlik-seviye tespit sınavına girip başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına devam eder. Bu öğrencilere ilişkin konularda ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir. Eğitim-öğretim türleri MADDE 10 - (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan (ekstern) öğretim de yapılabilir. Eğitim-öğretim süresi MADDE 11 - (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan önlisans programlarında azami dört yıl, dört yıllık lisans programlarında azami yedi yıl, beş yıllık lisans programlarında azami sekiz yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda ise azami dokuz yıl içinde programlarını başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler; 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Eğitim-öğretim planları MADDE 12 - (1) Eğitim-öğretim planları, her yıl Mayıs ayı içinde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre ilgili bölüm, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurulun görüşü alındıktan sonra Senato tarafından onaylanır. (2) Eğitim-öğretim planı; teorik dersler ile seminer, atölye, laboratuar, klinik çalışma, saha uygulaması, okul uygulamaları gibi uygulamalardan ve varsa stajlardan oluşur. Teorik derslerin ve seminerlerin, bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati bir kredidir. Uygulama, laboratuar, atölye, proje, bitirme, klinik çalışması ile saha uygulaması çalışmasının haftada bir saati, yarım kredi olarak kabul edilir. Eğitimöğretim planlarında; derslerin kredileri, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ndeki karşılık değerleriyle birlikte belirtilir. 14

14 (3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ve varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili Kurul kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. (4) Eğitim-öğretim planlarında, haftalık toplam kredi en az 16 ve en çok 20 kredi olacak şekilde düzenlenir. Bu sınırlamaya, ortak zorunlu dersler dahil değildir. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir. Öğrenci danışmanlığı MADDE 13 - (1) Her öğrenci için bir danışman görevlendirilir. Danışman, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma-bırakma işlemleri danışman onayı ile yapılır. Danışmanlık Senatonun belirleyeceği esaslara göre yürütülür. Dersler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dersler ve Değişim Programlarına İlişkin Esaslar MADDE 14 - (1) Eğitim-öğretim planındaki kredili ve kredisiz dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak belirtilir. (2) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil dersleridir. Değişim programları MADDE 15 - (1) Yurtiçi ve yurtdışı diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Öğrencinin gittiği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve geri dönüşte aldığı derslerdeki başarı notlarının değerlendirilmesine, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili bölümün görüşü üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Ders alma-bırakma MADDE 16 - (1) Birinci yılda öğrenimine başlayan ön lisans ve lisans öğrencisi, kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin muafiyetleri, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri gereği yerine getirilir. (2) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.80 in altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 20 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1.80 ve üzerinde olan ön lisans ve lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 26 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir. (3) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 2.80 ve üstünde olan lisans öğrencileri; öğrenim gördüğü yarıyıllarda almadığı ders 15

15 veya alıp başarısız olduğu ders olmamak şartı ile danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak derslere kayıt yaptırabilirler. (4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslara göre kayıt yaptıracak öğrenciler; kayıt yaptırmak istedikleri derslere öncelikle alt yarıyıllardaki dersleri seçerek, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki esaslar çerçevesinde kayıt yaptırmak zorundadır. (5) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse de notu iptal edilir. Derslere devam MADDE 17 - (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Kuramsal (teorik) saatlerin %30 undan, uygulama saatlerinin de %20 sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin dönem sonu sınavına giremez. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulunca, Üniversiteyi veya Türkiye yi temsilen görevlendirilen öğrenciler bu süreler içerisinde izinli sayılırlar. (2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, devam koşulu aranmaz. Bu dersler için daha önceki dönemlerde alınan notlar geçersizdir. Ders muafiyetleri MADDE 18 - (1) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilir. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az CC notu almak gerekir. (2) Fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, ilk iki hafta içinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olmak isteği ile ilgili birime başvurabilirler. Başvurular Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kurullarca değerlendirilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen notlara dönüştürülerek transkriptinde gösterilir ve akademik ortalamalara dahil edilir. Öğrencilerin ders/dersler almaları MADDE 19 (1) Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, Senato tarafından kabul edilen yönerge hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarından ders/dersler alabilirler. (2) Diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, Senato tarafından kabul edilen yönerge hükümlerine uygun olarak Üniversiteden ders/dersler alabilirler. (3) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin notları, 22 nci maddeye göre dönüştürülerek değerlendirilir. (4) Yaz okulu döneminde alınan derslerin kredileri ne olursa olsun öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki kredileri esas alınır. 16

16 Sınavlar ve değerlendirme DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar ve Değerlendirme Esasları MADDE 20 - (1) Her ders için en az bir ara sınavı, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. (2) Bir dersin dönem sonu ve/veya bütünleme sınavına girebilmek için 17 nci maddedeki devam koşullarını yerine getirmek; uygulamalardan başarılı olmak gerekir. (3) Sınavların detayları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve ilgili kurullarca onaylanan ders tanıtım formlarında belirtilir ve dönem başında ilan edilir. (4) Sınavların tarihleri, ilgili yönetim kurulunca belirlenerek o dönemin sınavlarından en az onbeş gün önce öğrencilere duyurulur. İki yarıyıl süren bir dersin dönem sonu sınavı, yılsonunda yapılır. (5) Sınav sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde açıklanır ve ilgili bölüme teslim edilir. (6) Sınav evrakları iki yıl boyunca saklanır. Mazeret sınavı MADDE 21 - (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ara sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir. Başarı değerlendirmesi ve notlar MADDE 22 - (1) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı % 60 olarak hesaplanır. Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre; aşağıdaki harfli başarı notlarından birisine dönüştürülür: Başarı Notu Katsayı AA 4.00 BA 3.50 BB 3.00 CB 2.50 CC 2.00 DC 1.50 DD 1.00 FF

17 (2) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki harf notları kullanılır: a) YT (yeterli) ve YZ (yetersiz) notları; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir. b) EK (eksik) notu; geçerli bir nedenle, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlamasından önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar ders başarı belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez. c) MU (muaf) notu; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen derslerden, uygulanan muafiyet sınavı sonucu başarılı görülenler ile muaf tutulan öğrencilere verilir. ç) KL (kaldırıldı) notu; programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir. d) DV (devam ediyor) notu; bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir. e) DZ (devamsız) notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir. f) ÇK (çekildi) notu; öğrencinin ders alma-bırakma günlerinden sonraki üç hafta içinde, danışmanın onayı ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. g) GM (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GM notu alan öğrenci mazeret sınavlarına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına girmezse GM notu sıfıra dönüştürülür. (3) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için bu dersten YT, DD veya üstünde bir not alması gerekir. Not ortalamaları ve başarı MADDE 23 - (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalaması, devam etmekte oldukları programa kayıtlı oldukları sürede almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun bulunan derslerden aldıkları notlar hesaba katılarak belirlenir. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son 18

18 alınan dersin notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir. (2) Genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendirilirler. Bu öğrencilerden, normal öğrenim süresi içerisinde süre uzatmadan bulunduğu yıla kadar, en az alması gereken ders kredisini almış ve başarmış olmak kaydıyla o eğitim-öğretim yılı sonu genel not ortalaması arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir. Bu öğrencilere onur öğrencisi, yüksek onur öğrencisi belgeleri verilir. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmazlar. (3) Genel not ortalaması 3.50 veya üzeri olanlar, yüksek onur öğrencisi; genel not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olanlar onur öğrencisi olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi olarak mezun olamazlar. Programın bitirilmesinde koşul MADDE 24 - (1) Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve aldığı her dersin notunun da en az DD veya YT olması gerekir. Ders tekrarı MADDE 25 - (1) Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu alan bir öğrenci, bu dersi, dersin ilk verildiği dönemde tekrar almak zorundadır. (2) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak zorunlu dersler, ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından onaylanır. (3) Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir. Genel not ortalamasının yükseltilmesi MADDE 26 - (1) Bir öğrenci genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla öğrenim süresi boyunca daha önce başarmış olduğu dersleri kredi sınırları dahilinde tekrar edebilir. Sınavlara itiraz MADDE 27 - (1) Sınav sonuçları, ham not/sayısal başarı notu olarak sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içerisinde ilan edilir. Ham notlara itiraz; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç işgünü içerisinde yazılı olarak yapılır. İtirazlar, ilgili yönetim kurulunca yapılacak incelemeden sonra karara bağlanır. 19

19 BEŞİNCİ BÖLÜM İlişik Kesme, Diplomalar, Yandal, Çift Anadal Programları, Mazeretler, İzinler, Yatay ve Dikey Geçişler İlişik kesme MADDE 28 - (1) Öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan; a) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması, b) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir. Diplomalar ve belgeler MADDE 29 - (1) Kayıtlı olduğu ön lisans ve lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan, sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmış bulunan ve duyurulmuş olan diğer şartları yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya ön lisans diploması verilir. Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. (2) İsteyen öğrenciye mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu ve aldığı akademik dereceleri gösteren bir belge verilir. (3) Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse; ilk dört dönemlik programı başarıyla tamamlamış, en az 2,00 genel not ortalamasını sağlamış ve sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmış ise, kaydını sildirmiş olmak koşuluyla, ön lisans diploması alabilir. Yandal programları MADDE 30 - (1) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenler, kendi lisans programlarına ek olarak bir yandal programına kaydolabilirler. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. (2) Yandal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile açılır. Yandal programıyla ilgili hususlar Senato tarafından karara bağlanır ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Çift anadal programı MADDE 31 - (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere aynı fakülte/yüksekokul içinde veya dışında kendi bölümüne konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans eğitim-öğretimini izleme izni verilebilir. Çift anadal programlarına ait hususlar ilgili fakültenin/yüksekokulun önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır. Mazeretler MADDE 32 - (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde ilgili dekanlığa veya yüksekokul, 20

20 meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez. (2) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, sağlık durumunun herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Ancak, uzun süreli tedaviyi gerektiren ruhsal ve bedensel hastalıklarda alınan sağlık raporunun süresi öğrencinin azami öğrenim süresi içinde dört yarıyılı aşamaz. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır. (3) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması; öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeniyle askere alınması halinde öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeretli sayılır. (4) Öğrencinin mazeretli olduğu süre derslerin devamsızlık sınırını aşıyorsa bu dersler, ilgili yönetim kurulu kararıyla programından silinir. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. İzinler MADDE 33 - (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu imkandan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl başlangıcından önce dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurması gerekir. (2) Öğrenci katkı payları eğitim-öğretim yılı için belirlendiğinden, bir yarıyıl veya farklı eğitim-öğretim yıllarının birbirini izleyen iki yarıyılı için izinli sayılan öğrenciler, katkı paylarını ödemeye devam ederler. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Yatay geçişler MADDE 34 - (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Dikey Geçişler MADDE 35 - (1) Dikey geçişler, lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunları hakkında; 19/2/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır. 21

21 Disiplin ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 36 - (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Tebligat ve adres bildirme MADDE 37 - (1) Öğrenciye her türlü tebligat, ilgili birimin öğrenci işlerine bildirmiş olduğu adrese, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Öğrenci adres değişikliklerini birimin öğrenci işlerine bir dilekçe ile bildirmek zorundadır. Yeni adres bildirimi yapılmaması nedeniyle eski adrese yapılan tebligat geçerli sayılır. (2) Yanlış veya eksik adres bildiren ya da adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin mevcut adreslerine tebligat yapılmış sayılır. Hüküm bulunmayan haller MADDE 38 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 39 - (1) 25/8/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. İntibak GEÇİCİ MADDE 1 - (1) eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilere, bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanır. (2) eğitim-öğretim yılında kayıt olup, bir veya iki yarıyıl kayıt donduran öğrenciler ile eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler hariç; , ve eğitim-öğretim yılında Üniversiteye kayıt olan önlisans ve lisans programlarındaki son sınıf öğrencileri, önceki yıllardan yazılıp devamını aldıkları, ancak sınavında başarısız oldukları derslerin tamamını alabilirler. Yürürlük MADDE 40 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 41 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür. 22

22 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : MADDE 1- Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu içinde ve dışında yerine getirmeyen uyulması gerekli hususlara uymayan, yasaklanan işleri yapan veya öğrencilik sıfat, şeref ve haysiyet ile bağdaşmayan hal ve harekette bulunan öğrencilere verilecek disiplin cezalarını, usul ve teşkilatla ilgili hükümleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. KAPSAM : MADDE 2- Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören öğrencilere ilişkin disiplin suçları, disiplin cezaları ve bu cezaları vermeye yetkili disiplin amirleri, disiplin kurulları ile disiplin soruşturması, disiplin cezalarına itiraz ve bu cezaları uygulama usul ve esaslar bu yönetmelikte gösterilmiştir. HUKUKİ DAYANAK : MADDE Sayılı Yükseköğretim Kanununun 54. maddesi ile 65. maddesinin a/9 bendi bu yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil etmektedir. TANIMLAR : MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen: Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Konservatuarlar, Meslek Yüksekokulları ile Uygulama ve Araştırma Merkezlerini, Öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans (Master), Doktora veya tıpta uzmanlık veyahut sanatta yeterlik öğrenimi gören kişileri, Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştırma: Öğrencinin, belirtilen süre içinde bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun bina, bahçe, eklenti ve tesislerine girmesinin yasaklanmasını ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM DİSİPLİN CEZALARI VE SUÇLARI DİSİPLİN CEZALARI MADDE 5- Disiplin cezaları şunlardır : a) Uyarma: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. b) Kınama: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. c) Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Öğrenciye, Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir. 23

23 d) Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir. e) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarılma: Öğrenciye bir daha Yükseköğretim Kurumundan herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir. UYARMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI MADDE 6- Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, b) Kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatsız edecek biçimde bağırmak, şarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmek, çevresini temiz tutmamak, c) Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak, d) Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri işgal etmek. KINAMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI MADDE 7- Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, b) Yükseköğretim Kurumlarında duvarlara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek, c) Yükseköğretim Kurumu yetkililerince istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek, d) Yükseköğretim Kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan asmak, e) Ders, seminer, uygulama, laboratuar, atölye çalışması ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak, f) Yükseköğretim Kurumunun ders, seminer, konferans ve uygulama faaliyetlerine içkili olarak katılmak, g) Kumar oynamak veya oynatmak. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR HAFTADAN BİR AYA KADAR UZAKLAŞTIRMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI MADDE 8- Yükseköğretim Kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlamak; yükseköğretim kurumlarının sükun, huzur ve çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmak, b) Törenlerde; tören düzenini bozacak, tören programını ihlal edecek davranışlarda bulunmak, c) Yükseköğretim kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulunmak, d) Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri uyarıya rağmen işgale devam etmek, e) Disiplin kovuşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek, f) Yükseköğretim Kurumu içinde bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak, 24

24 g) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya aynı kurumdan alınan başkasına ait bir belgeyi kullanmak, h) Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve benzeri yerlere ahlak dışı yazılar yazmak, resim yapmak veya yapıştırmak, i) Yükseköğretim kurumunca veya kurumun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR VEYA İKİ YARIYIL İÇİN UZAKLAŞTIRMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI MADDE 9- Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır : a) Yükseköğretim Kurumu idarecileri ile öğretim elemanlarını ve diğer görevlileri tehdit etmek, onların şeref ve haysiyetlerine veya şahıslarına karşı sözlü veya yazılı olarak herhangi bir saldırıda bulunmak veya hareket etmek, b) Tek başına veya toplu olarak, yükseköğretim kurumu idarecilerinin şahısları veya kararları aleyhine saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak, bunlar aleyhine öğrencileri kışkırtmak veya bu gibi fiillere teşebbüs etmek, c) Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında boykot, işgal, engelleme gibi eylemlere teşebbüs etmek veya yükseköğretim kurumunun hizmetlerini aksatacak davranışta bulunmak, d) Dil, ırk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak, e) Kurum personeline ve öğrenci arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmak, f) Yükseköğretim Kurumundaki demirbaş eşyaya kapı, duvar ve benzeri yerlere ideolojik veya siyasi amaç taşıyan yazılar yazmak, resim, amblem ve benzerlerini yapmak veya yapıştırmak, g) Hırsızlık yapmak, h) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek, i) Yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikteki bir eyleme öğrencileri veya diğer kimseleri tahrik etmek, j) Yükseköğretim Kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek veya bu tür toplantılara katılmak, öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatını takınarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak, k) Yükseköğretim Kurumu binalarına girmeleri yasak olduğu halde, bu karara itaatsizlik etmek veya yetkili organlarca kapatılmış olan binalara girmek, zarar vermek veya tahrip etmek, l) Yükseköğretim Kurumlarında yasaklanmış her türlü yayını bulundurmak, bunları çoğaltmak, dağıtmak, m) Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI MADDE l0- Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır. a) Görevlileri ve öğrencileri cebir ve şiddet kullanarak kurum dışına çıkartmak, görevin yapılmasına engel olmak veya öğrencileri bu tür davranışlara zorlamak, 25

25 b) Yükseköğretim Kurumlarının ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozma veya boykot, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek, c) Yükseköğretim Kurumlarında siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurum binalarına veya binalardaki eşyalar üzerine yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak, d) Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak, e) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adına faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak f) Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak, g) Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak, h) "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanun"a muhalefet ederek ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak, yükseköğretim kurumları içinde bulundurmak veya bu suçlardan mahkum olmak, i) Yükseköğretim Kurumu binalarında veya eklentilerinde izin almadan açık veya saklı dernek vb. kuruluşlar teşkil etmek, j) Sınavlarda tehditle kopya yapmak, kopya yapan öğrencilerin dershaneden çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek, k) Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek, l) Irza tecavüz etmek, m) Güvenlik kuvvetleri tarafından aranılan kişileri saklamak veya barındırmak, n) Derslere veya sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, dersteki öğrencileri dışarıya çıkarmak, çıkmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak, o) Bir kişiye veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun işkence yapmak veya yaptırmak, ö) Bayrak törenlerini engelleyici tutum ve davranışta bulunmak veya tören esnasında gereken saygıyı kasıtlı olarak göstermemek, ÖNGÖRÜLMEMİŞ DİSİPLİN SUÇLARI MADDE 11- Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir. DİSİPLİN SUÇUNUN TEKERRÜRÜ MADDE 12- Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin öğrencilik süresince tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir. 26

26 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DİSİPLİN SORUŞTURMASI Soruşturma Yaptırmaya Yetkili Amir MADDE 13- Disiplin soruşturmasını yaptırmaya yetkili amirler: a) Toplu, süreklilik arz eden ve/veya müşterek alan veya mekanlarda öğrenci olayları ile ilgili olarak Üniversite Rektörleri, b) Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı Dekan, c) Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı Enstitü Müdürü, d) Yüksekokul öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı Yüksekokul Müdürü, e) Konservatuar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı Konservatuar Müdürü. Soruşturma yaptırmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabileceği gibi, soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler. Toplu veya süreklilik arz eden öğrenci eylemleri ile ilgili olarak rektörün görevlendireceği bir öğretim üyesinin başkanlığında; fakülte, enstitü, yüksekokul ve varsa konservatuar öğretim elemanlarından oluşan, olayın kapsam ve niteliğinin gerektirdiği sayıda üyeden inceleme ve soruşturma kurulu teşkil edilir. Bu kurul meydana gelen öğrenci olaylarının sebeplerini ve tekerrürün önlenmesi için alınması gereken tedbirleri bir rapor halinde rektöre sunar. Ayrıca, yapacağı soruşturma sonucunda suçlu oldukları tespit edilen öğrenciler hakkında verilecek uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları için yetkili disiplin amirlerine, yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezaları için Üniversite Disiplin Kuruluna teklifte bulunur. SORUŞTURMANIN SÜRESİ MADDE 14- Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip bir ay içinde başlanır. Soruşturmanın; soruşturmacı tayini suretiyle yapılması halinde, soruşturma kararı geciktirilmeden soruşturmacıya bildirilir. Soruşturma, onay tarihinden itibaren iki ay içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilmemesi halinde soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma emrini veren disiplin amiri uygun bulduğu takdirde soruşturma süresini uzatabilir. SORUŞTURMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ MADDE 15- Soruşturmacı tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise, soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip ile ifade sahibi, veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır. İstinabe talimatında 27

27 şahidin hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Tanığa usulüne uygun olarak yemin ettirilir ve yaptırılan yeminin şekli de yazılır. Yükseköğretim Kurumlarının bütün personeli; soruşturucuların istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye mecburdurlar. SAVUNMA HAKKI MADDE 16 a) Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yere, savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir. Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, öğrencinin savunmasını yapmak üzere soruşturmacıya başvurması hususu, mensubu bulunduğu kuruluşun belirli yerlerinde ilân olunur. b) Öğrenciye yollanacak davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği kaydolunur. c) Makbul sayılan bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenciye yeniden uygun bir süre verilir veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını göndermesi istenir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebileceği duyurulur. d) Her türlü tebligat işlerinde; bu yönetmeliğin 35. ve 37. maddeleri hükümleri uygulanır. e) Soruşturma; öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülür. Ancak savunma bahanesiyle soruşturmanın uzatılmasına imkan verilmez. SORUŞTURMA RAPORU MADDE 17- Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda; soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak disiplin cezası teklif edilir, varsa belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi edilir. SORUŞTURMA SIRASINDA TEDBİR MADDE 18- Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince, sanık öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturmasını yaptırmaya yetkili merciden isteyebilirler. Yetkili merciinin kararı uygulanır. Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kurumu içinde yer değiştirmesi veya yükseköğretim kurumunu değiştirmiş bulunması veya yükseköğretim kurumundan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez. 28

28 CEZA KOVUŞTURMASI İLE DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ BİR ARADA YÜRÜTÜLMESİ MADDE 19- Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez. Sanığın; ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez. SORUŞTURMANIN SONUÇLANDIRILMASI MADDE 20 a) Soruşturma raporu ve dosyası fakültelerde dekan, enstitü, konservatuar ve yüksekokullarda müdür tarafından incelenerek ya doğrudan sonuçlandırılır veya yetkili disiplin kuruluna derhal verilir. Disiplin Kurulu dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. b) Soruşturma dosyasını inceleyen dekan, müdür veya disiplin kurulu, gerekli görürse noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden isteyebilirler. DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR MADDE 21- (Değ: /23358) Disiplin cezalarından; a) Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları doğrudan doğruya ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuar veya yüksekokul müdürünce, b)yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurullarınca verilir. Üniversite, Fakülte, Enstitü, Konservatuar ve Yüksekokul Yönetim Kurulları aynı zamanda kendi kurumlarının disiplin kurulu görevini de yapar. DİSİPLİN KURULUNUN TOPLANMASI MADDE 22- Disiplin Kurulu başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır. KURUL ÇALIŞMALARININ DÜZENLENMESİ MADDE 23- Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi başkan tarafından sağlanır. TOPLANTI NİSABI MADDE 24- Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır. RAPORTÖRLÜK MADDE 25- Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar. GÖRÜŞME USULÜ MADDE 26- Kurulda; raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Kurul, gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır. 29

29 OYLAMA MADDE 27- Disiplin kurullarında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır. KARAR MADDE 28- Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu; soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte muhtardır, gerekçelerini göstermek kayıt ve şartıyla lehe veya aleyhe başka bir disiplin cezası da verebilir. KARAR SÜRESİ MADDE 29- Disiplin cezası vermeye yetkili amirler; uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarını, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadırlar. Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya, derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır. DİSİPLİN CEZASI VERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR MADDE 30- a) Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları; Bu cezalardan birini tayin ve takdir ederken, disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketlerin ağırlığını, sanık öğrencinin hangi maksatla hareket ettiğini ve amacını, daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla nedamet duyup duymadığını dikkate alırlar. b) Başka yükseköğretim kurumu öğrencileri ile birlikte kendi yükseköğretim kurumunda disiplin suçu işlenmesi halinde bir üst derece disiplin cezası verilir. c) Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferiden tespit edilemediği hallerde, topluluğu oluşturan öğrencilerin her birine yetkili amir veya kurullarca uygun görülecek cezalar verilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM UYGULAMA VE İTİRAZ CEZALARIN BİLDİRİLMESİ MADDE 31- Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, soruşturma yaptırmaya yetkili amir tarafından : a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye, b) Öğrencinin ana veya babası, yoklukları halinde öğrencinin göstermiş bulunduğu en yakın aile mensubuna, kişilere, c) Ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren kamusal veya özel kuruluş veya ç) Yükseköğretim Kuruluna d) Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde yukarıdakilere ilaveten : 30

30 (1) Bütün yükseköğretim kurumlarına, (2) Emniyet makamlarına, (3) İlgili askerlik şubelerine, (4) Yükseköğretim Kuruluna ( ÖSYM Başkanlığına) yazılı olarak bildirilir. Disiplin cezaları; gerekirse ilgili yükseköğretim kurumunda veya bunlara bağlı kuruluşlarda, ilan yoluyla da tebliğ edilebilir. UYGULAMA MADDE 32- Yetkili merci veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı hususu belirtilmedikçe, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanır. İTİRAZ VE SÜRESİ VE İDARİ YARGI YOLU MADDE 33- Disiplin amirlerince verilen uyarma ve kınama cezaları ile bir haftadan bir aya kadar veya disiplin kurallarınca kararlaştırılan bir veya iki yarıyıl için yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezalarına karşı herhangi bir üst idari mercie itiraz edilemez. Bu yönetmelikte yer alan cezalara karşı idari yargı yoluna başvurabilir. Disiplin kurulları tarafından verilen yükseköğretim kurumundan çıkarma kararına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, kararı inceleyerek, verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar. Üniversite yönetim kurulunca alınan ve öğrencinin aleyhine sonuçlanan kararlara karşı idari yargı yolu açıktır. ZAMAN AŞIMI MADDE 34- Bu yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyen öğrenciler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren: a) Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde, b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında altı ay içinde, Disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Ancak, disiplin amir veya kurulu, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; bu zaman aşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Anılan ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun alacağı bir ara kararı ile tespit edilir. 31

31 BEŞİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER TEBLİGAT VE ADRES BİLDİRME MADDE 35- a) Disiplin kovuşturması dolayısıyla her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. b) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu mensubu bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler. DOSYA TESLİMİ MADDE 36- Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur. YAZIŞMA ŞEKLİ MADDE 37- Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde, imzalı belge, dosyasında saklanır. 35.maddedeki tebliğ şekli saklı kalmak üzere, diğer hususlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. YASAKLAR MADDE 38- Soruşturmanın her safhasında gizlilik esastır. Buna uymayanlar hakkında idari işlemlerle birlikte, duruma göre bu yönetmeliğin veya "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği" nin hükümleri uygulanır. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA MADDE Nisan 1974 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunan "Üniversite Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller hakkında, bu konuları düzenleyen ve daha önce mer'î olan ceza hükümleri uygulanır. Bu Yönetmeliğin, 34.maddesinde disiplin kovuşturmasına başlama ile ilgili zaman aşımı sürelerine ilişkin hükümler, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce işlenen fiil ve hallere uygulanmaz. Ancak, bu yönetmeliğin yayımından önce işlenmiş fiil ve hallere ilişkin işlemler, yayım tarihinden itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılır. YÜRÜRLÜK MADDE 40- Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. YÜRÜTME MADDE 41- Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür. 32

32 SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 1.Sağlık Hizmetleri Balıkesir Üniversitesinde ve Merkezde Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Mediko-Sosyal Merkezinde öğrencilerin tüm sağlık sorunları ile yakından ilgilenen 4 doktor, 1 psikolog, 2 diş hekimi, 6 hemşire, 2 Sağlık Teknisyeni ve merkezde 2 Diş Ünitesi, 1 Tahlil Laboratuvarı ve acil durumlarda kullanılmak üzere bir ambulans mevcuttur. BAÜ de okuyan hiçbir sosyal güvencesi olmayan öğrenciler ile tüm çalışanların tedavi giderleri üniversite tarafından karşılanmaktadır. 2.Beslenme Hizmetleri Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı yemekhanelerimizde öğrenci ve personele eğitim öğretim yılı süresince öğle ve akşam yemeği olmak üzere yemek hizmeti verilmektedir. Yemeklerimiz ana yemek alternatifli olmak üzere 4 çeşit olup ayrıca salat bar servisi sunulmaktadır. Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde beslenmeleri için yemeklerin besin değerleri ve kalorilerine göre yemek menüleri oluşturulmaktadır. Üniversitemiz öğrencilerine en uygun ücretle yemek verilmektedir. Ayrıca maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize ücretsiz yemek verilmektedir. Üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenci kantinleri ve kafeteryaları bulunmaktadır. 3.Kültür ve Sanat Etkinlikleri Üniversitemiz Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü bünyesindeki topluluklar akademik danışmanlar gözetiminde yıl boyu çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz Öğrencilerinin, Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, beden ve ruh sağlığını korumak, onların araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirebilmek için dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirerek sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; toplam 41 topluluk akademik danışmanlar gözetiminde yıl boyu çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Öğrencilerimiz bu topluluklara öğretim yılı başında kayıt olmaktadırlar. Topluluklar Kültür Müdürlüğü nün yapmış olduğu organizasyonlarla gösteri, konferans, panel, açık oturum konferans, söyleşi ve açık hava şenliklerini Üniversite öğrencileri ve Balıkesir halkına sunmaktadır. Bu etkinlikler, nisan, mayıs ayları içinde yapılan geleneksel Bahar Şenlikleri Kapsamında doruğa ulaşmaktadır. 4.Spor Hizmetleri Balıkesir Üniversitesinde Öğrencilerin ve Çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, spora ilgi duymalarını sağlamak ve ilgi duydukları spor alanlarında çalışmalarını desteklemek üzere: Sağlık - Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla sportif faaliyetler yürütülmektedir. Bu amaçla Üniversitemiz 2 Spor Salonu, 1 Futbol Sahası, 1 Yüzme Havuzu, 6 Tenis Kortu, 6 Basketbol Sahası, 2 Halı Saha, 4 Voleybol Sahası, 2 Kum Voleybol Sahası, 1 Koşu Parkuru ve 1 Fitness Salonu ile Öğrencilerimize bu tesislerde hizmet verilmektedir. Her yıl Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Kupası, Bahar Şenlikleri ve Üniversitelerarası Turnuvalar kapsamında Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis vb. toplam 22 branşta sportif etkinlik düzenlemektedir. 33

33 FİZİKSEL YAPI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ KÜTÜPHANESİ Merkez Kütüphane, Rektörlük binasının bodrum ve zemin katta olmak üzere, 1160 m 2 kullanım alanı, 250 kişilik oturma kapasitesi ile 2 katta hizmet vermektedir. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 1. Yazılımlar - BLISS Otomasyon Sistem -Görsel Yayınlar Web Ara yüzü 2. Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: Kitap Dışı Kaynak Sayısı: 2386 CD:653 DVD:1189 VCD:242 Video Kaset:2 Ses Kaseti:30 Disket:81 Sesli Kitap:189 Basılı Tez Sayısı:1416 Basılı Süreli Yayın Sayısı:615 Ciltlenmiş Süreli Yayın Sayısı:4565 Elektronik Veritabanı Sayısı: 34 (E-kitap ve E-Dergi) Abone Olunan :21 EKUAL Erişimi:8 E-Kitap Veritabanı Sayısı:4 CD-Rom Veritabanı Sayısı:5 Erişilen Elektronik Dergi Sayısı: Erişilen Elektronik Kitap Sayısı:84327 Erişilebilen Elektronik Danışma: 96 Erişilen E-Tez Sayısı:72654 Toplam Erişilen Elektronik Kaynak Sayısı: Teknolojik Kaynaklar Kullanıcılara Açık Tarama Bilgisayarı:13 Fotokopi Makinesi:2 Projeksiyon:1 Tepegöz: 1 Tarayıcı:1 MERKEZ KÜTÜPHANEDE SUNULAN HİZMETLER Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bakanlığı Merkez Kütüphanesi, öğrenci, akademik ve idari personel, üniversitemiz dışından gelen kullanıcılarımızın, isteklerini karşılamak için aşağıda belirtilen başlıklar altında faaliyetlerini sürdürmektedir. - Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını sağlamakta - Üniversitemizin bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek ve güncel bilgiye hızlı kolay şekilde ulaşımı sağlamak için gerekli çalışmaları yapmakta - Ödünç verme, uzatma ve iade işlemlerini yürütmekte 34

34 - Yurt içi yayın isteklerini karşılamakta - Kütüphaneler arası işbirliğini geliştirme yönünde çalışmaları yürütmekte - Kullanıcı eğitimleri düzenleyerek, kütüphane kullanımı hakkında bilgi vermekte - Gelişmeleri ve yeni gelen yayınları güncel duyuru hizmetiyle duyurmakta - Engelsiz Kütüphane oluşumu gereği, Engelsiz Kütüphane koleksiyonunu hizmete sunmakta - Online hizmetleri ile Kütüphane web sayfası adresi üzerinden, tüm Kütüphane hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermekte - Kullanıcılara Proxy ayarları ile elektronik kaynaklara uzaktan erişim olanağı sağlanmaktadır. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Eğitim Öğretim yılı için gerekli altyapı sağlanarak internet hızımız üniversite olarak 150 Mbps a ulaşmıştır. Öğrencilerimize, ücretsiz e-posta hesabı verilmeye devam edilmektedir. Bu hesap yardımıyla kütüphanemizin üye olduğu global dijital veri tabanlarından tüm öğrenciler ücretsiz ve sınırsız olarak faydalanabilmektedirler. Öğrenci topluluklarını tanıtım amaçlı web sayfaları için gerekli web alanı tahsis edilmekte ve veri tabanı hizmeti verilmeye devam edilmektedir yılında, üniversitemizin network altyapısı yenilenerek, bütün öğrencilerimizin kablosuz internet hizmetinden ücretsiz faydalanması sağlanacaktır. Ayrıca, üniversitemizin telefon altyapısı yenilenerek, okullarda koridorlara koyulması planlanan sabit telefonlarla, öğrencilerin de bu imkandan yararlanması sağlanacaktır. ULUSLARARASI İLİŞKİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Erasmus Programı Nedir? Avrupa Birliği Komisyonu nun üye veya aday ülkelerle AB ye üye ya da aday olmayan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenstayn) arasında eğitimle ilgili konularda kurumsal işbirliklerini teşvik etmek suretiyle, ülkeler arasında karşılıklı tanımayı, mevcut eğitim potansiyellerini daha iyi kullanmayı ve geliştirmeyi amaçlayan AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) bünyesinde yer alan Erasmus, LLP Programlarından yükseköğretim düzeyindeki işbirliğini düzenleyen programdır. Avrupa Birliği ülkelerinde 1987 den beri uygulanmakta olup 1995 te Socrates Programları kapsamına,1 Ocak 2007 tarihinden itibaren de LLP Programı kapsamına alınmıştır. 1. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Erasmus Programı kapsamında yüksek öğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, doktora dahil olmak üzere öğrencilere, üniversiteler arasında varolan ikili anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde, diğer katılımcı ülkelerdeki bir üniversitede veya yüksek öğrenim kurumunda asgari 3 ay olmak şartıyla 12 aya kadar eğitim desteği (Erasmus hibesi) sağlanmaktadır. 2. Öğrenci Staj Hareketliliği: Erasmus Programı kapsamında yükseköğretimin ön lisanstan doktoraya kadar her aşamasında bulunan öğrencilere, üniversiteler arasında varılan ikili anlaşmalar veya staj yapılacak kurum ile yapılacak 35

35 sözleşme çerçevesinde, diğer katılımcı ülkedeki bir üniversite veya işletmede 2 haftadan 12 aya kadar staj imkanı sağlanmaktadır. Üniversitemizden her yıl 120 civarında öğrenci, öğrenim hareketliliğine 50 civarında öğrenci de staj hareketliliğine katılmaktadır. Erasmus programlarına her öğretim yılının Eylül ve Mart aylarında başvuru yapılabilmektedir. Başvuruları Uluslar arası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezinin internet sitesinden takip edebilirsiniz. Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılmak için genel başarı ortalamasında, değerlendirmenin yapıldığı dönem itibariyle Lisans öğrencileri için 2,20/4,00 Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri için 2,20 düzeyinin altında olan öğrenciler değişim için başvuramazlar. Başvurabilen öğrencilerin, yüksek öğretim kurumlarınca seçilmesinde kullanılacak ağırlıklı değerlendirmede başarı düzeyi (%50) ve yabancı dil durumu (%50) etkili olmaktadır. Bir öğrenci hayatında ancak bir kez Erasmus öğrencisi olabilir(hibeli). Dolayısıyla önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından herhangi birine ancak bir defa katılınabilir. Gençlik Programı Nedir? Gençler bu program ile yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli etkinliklere dahil olabilir, uluslararası veya yerel projeler hazırlayabilir. Bu programa yaş arasında tüm gençler başvurabilir. Gençlik programının genel hedefleri, gençlerin genel olarak aktif vatandaşlıklarını ve özel olarak Avrupa vatandaşlıklarını teşvik etmek; gençler arsında dayanışmayı geliştirmek ve hoşgörüyü teşvik etmek, özellikle Avrupa Birliği nde sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla farklı ülkelerdeki gençler arsında karşılıklı anlayışı güçlendirmek ve gençlik alanında Avrupa işbirliğini teşvik etmektir. Bu program kapsamında: AB üye, aday ya da ortak ülkesi statüsündeki ülkelerdeki kuruluşlar/gruplarla ortaklık kurarak 6-16 gün süreli ve belli bir temaya dayalı değişim projeleri uygulamak. Yerel topluluklara katkıda bulunabilecek gençlik girişimleri. AB üye, aday ya da ortak ülkesi statüsündeki ülkelerden birisinde 2-12 ay süreli gönüllü hizmet yapmak, Gençleri ilgilendiren konularda eğitim kursu, seminer, çalışma ziyareti ve benzeri faaliyetlere katılmak, Gençlik organizasyonları arasında ağ kurma faaliyetleri gerçekleştirebilir. Üniversitemizin LLP/Erasmus değişim faaliyetlerini ve Gençlik Programlarını Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yürütmektedir. İletişim: Balıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Rektörlük Binası 5. Kat, Çağış Yerleşkesi,10145, Balıkesir, Telefon: /1620, Fax:

36 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖĞRENCİ YURDU Balıkesir Üniversitesi Vakfı Ünibal İşletmesi Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Çayırhisar mevkiinde hizmet vermektedir. Yurt 185 kapasiteli olup, odalar kişiliktir. Yurtda kafeterya, çamaşırhane, okuma ve çalışma salonu, bilgisayar, internet kullanımı için gerekli donanım ve sağlık hizmeti için revir bulunmaktadır. Ayrıca Balıkesir Merkez Çardaklı mevkii Soma Caddesi Necatibey Eğitim Fakültesi yanında bulunan kız öğrenci yurdu 5 katlı, 32 adet tek kişilik, 36 adet çift kişilik olmak üzere; toplam 104 kişi yatak kapasitelidir İletişim Balıkesir Üniversitesi Vakfı Ayten-Burhan Erdayı Kız Öğrenci Yurdu Tel : Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Tel : Fax : KURUMLARIMIZIN TELEFON VE FAKS NUMARALARI (Santral)Tel.No Fax No Rektörlük (8 Hat) Enstitüler Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fakülteler Tıp Fakültesi Necatibey Eğitim Fak Mühendislik-Mimarlık Fak Fen-Edebiyat Fak Bandırma İkt.İd.Bil.Fak Güzel Sanatlar Fak İktisadi ve İdari Bilimler Fak Turizm Fakültesi

37 Yüksekokullar Balıkesir Sağlık Y.O Bandırma Sağlık Y.O Beden Eğitimi ve Spor Y.O Burhaniye Uygulamalı Bil. Y.O Meslek Yüksekokulları Balıkesir Meslek Y.O Ayvalık M.Y.O Bandırma M.Y.O Burhaniye M.Y.O Dursunbey M.Y.O Edremit M.Y.O Erdek M.Y.O Gönen M.Y.O Havran M.Y.O Sındırgı M.Y.O Susurluk M.Y.O Savaştepe M.Y.O Bigadiç M.Y.O Altınoluk M.Y.O İvrindi Sağlık Hizmetleri M.Y.O Manyas MYO Kredi ve Yurtlar Kurumu Adres: Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampusu Bigadiç Yolu 17.Km /BALIKESİR İnternet Adresi: 38

38 Daire Başkanlıkları (Santral) Tel.No Fax No Genel Sekreterlik (8 hat) Yapı İşl.Tek.Daire Bşk (8 hat) Personel Daire Başkanlığı (8 hat) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (8 hat) İdari Mali İşler Daire Başkanlığı (8 hat) Sağlık Kültür Spor Daire Bşk (8 hat) Kütüphane ve Doküman.D.Bşk (8 hat) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (8 hat) Hukuk Müşavirliği (8 hat) Strateji Geliştirme Daire Bşk (8 hat)

39 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ, SOSYAL BİLİMLER, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN -EDEBİYAT, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK, NECATİBEY EĞİTİM, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER, GÜZEL SANATLAR, BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER, VETERİNER, TURİZM FAKÜLTESİ, BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER, BALIKESİR SAĞLIK, BANDIRMA SAĞLIK, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, BALIKESİR, BANDIRMA, DURSUNBEY, EDREMİT, HAVRAN, SINDIRGI, GÖNEN, SUSURLUK, BİGADİÇ, ALTINOLUK, MANYAS, SAVAŞTEPE, İVRİNDİ SAĞLIK HİZMETLERİ, ERDEK, AYVALIK, BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU 02 Eylül Eylül 2013 ÖSYM Sonuçlarına Göre Kayıtlar 02 Eylül Eylül 2013 Güz Yarıyılı Ders Kayıtları 09 Eylül Eylül 2013 Güz Yarıyılı Ders Ekleme Çıkarma Günleri 09 Eylül Aralık 2013 Güz Yarıyılı (70 işgünü) 14 Ekim Ekim 2013 Kurban Bayramı 28 Ekim Ekim 2013 Cumhuriyet Bayramı 25 Aralık Ocak 2014 Yarıyıl Sonu Sınavları 12 Ocak 2014 Güz Yarıyılı Notlarının Otomasyon Sistemine Son Giriş Tarihi 13 Ocak Ocak 2014 Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi 16 Ocak 2014 Güz Yarıyılına ait Harf Notlarının İlanı 20 Ocak Ocak 2014 Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları 27 Ocak 2014 Bütünleme Notlarının Otomasyon Sistemine Son Giriş Tarihi 28 Ocak 2014 Bütünleme Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz 28 Ocak Şubat 2014 Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları 03 Şubat Şubat 2014 Bahar Yarıyılı Ders Ekleme Çıkarma Günleri 03 Şubat Mayıs 2014 Bahar Yarıyılı (70 işgünü) 23 Nisan 2014 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2014 Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs 2014 Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 14 Mayıs Mayıs 2014 Yarıyıl Sonu Sınavları 28 Mayıs 2014 Bahar Yarıyılı Notlarının Otomasyon Sistemine Son Giriş Tarihi 40

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU İŞLEYİŞ VE KURALLARI ÖĞRETİM-EĞİTİM DİLİ:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU İŞLEYİŞ VE KURALLARI ÖĞRETİM-EĞİTİM DİLİ: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU İŞLEYİŞ VE KURALLARI ÖĞRETİM-EĞİTİM DİLİ: Kadir Has Üniversitesi nde eğitim İngilizce ağırlıklıdır. Üniversiteye kabul edilen öğrenciler

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesinde

Detaylı

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar.

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar. ECZACILIK FAKÜLTESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1 Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 2 Bu Yönetmelikte hüküm

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Balıkesir

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yabancı dil hazırlık sınıfları

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE1. Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29464

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29464 Resmi Gazete Tarihi: 03.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29464 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

Genel Hükümler. Disiplin Cezaları ve Suçları

Genel Hükümler. Disiplin Cezaları ve Suçları Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç: Madde 1. Bu yönetmelik; kanun,tüzük yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine

Detaylı

Öğrenci Disiplin Ceza İşlemleri. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin ve ceza işlemleri yapılır.

Öğrenci Disiplin Ceza İşlemleri. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin ve ceza işlemleri yapılır. Öğrenci Disiplin Ceza İşlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin ve ceza işlemleri yapılır. Resmi Gazete Tarihi : 13.1.1985 Sayısı : 18634 Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Anadolu Üniversitesinden:

YÖNETMELİK. Anadolu Üniversitesinden: 3 Eylül 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29464 Anadolu Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Merkezî

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 1 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi:18.08.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28388 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 03.11.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28104 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28388 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

SENATO 2016 /09-I

SENATO 2016 /09-I 23.08.2016 SENATO 2016 /09-I BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MADDE 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 54. maddesi ile 65. maddesinin a/9 bendi bu Yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil etmektedir.

MADDE 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 54. maddesi ile 65. maddesinin a/9 bendi bu Yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil etmektedir. YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1. Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç Madde 1. (1). Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18634 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18634 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 13.01.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18634 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1. Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine;

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine; Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine; Lisans Yönetmeliği nde gerçekleştirilen değişiklikler aşağıda yer almaktadır. Bu değişikliklerin mutlaka öğrenciler tarafından incelenmesi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Hitit Üniversitesi ne yeni kayıt yaptıran

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinin,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI Tanımlar ve Kısaltmalar a) Öğrenci: Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI Amaç, Dayanak ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Uzaktan Eğitim Programlarının amacı; Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

Türk Nöroşirürji Derneği Disiplin Yönetmeliği

Türk Nöroşirürji Derneği Disiplin Yönetmeliği Türk Nöroşirürji Derneği Disiplin Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ Madde 1. Bu yönetmelik, Türk Nöroşirurji Derneğinin belirlediği ilkeler ile sahip olduğu vizyon ve misyon görüşleri çerçevesinde

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine ilişkin esasları düzenlemektir. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G.

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G. Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( 27.08.2011 gün ve 28038 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) ) (21/09/2013

Detaylı

Başarı notunun 100 üzerinden değerlendirildiği sisteme mutlak sistem denir.

Başarı notunun 100 üzerinden değerlendirildiği sisteme mutlak sistem denir. KREDİLİ SİSTEM Mutlak sistem nedir? Başarı notunun 100 üzerinden değerlendirildiği sisteme mutlak sistem denir. Kredili sistem ve özellikleri nedir? Başarı notunun nispi olarak değerlendirildiği sisteme

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanacak

Detaylı

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini, 15 Temmuz 2009 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27289 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: YÖNETMELİK BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZ OKÜ İİBF İşletme Bölümü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesine

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ K.B.V Mütevelli Heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 26(2). maddesinin uyarınca aşağıdaki yönetmeliği yapar. BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Türk Nöroşirürji Derneği Disiplin Yönetmeliği

Türk Nöroşirürji Derneği Disiplin Yönetmeliği Türk Nöroşirürji Derneği Disiplin Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ Madde 1. Bu yönetmelik, Türk Nöroşirurji Derneğinin belirlediği ilkeler ile sahip olduğu vizyon ve misyon görüşleri çerçevesinde

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce İstanbul Yeni

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK SINIFI İLE LİSANS PROGRAMLARINDA İNGİLİZCE DERSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim fırsatlarının yaz aylarında

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1. Bu yönetmelik Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin öğrencilerinden, kurum içinde ve dışında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ %100 ARAPÇA İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞLER İLE DİKEY GEÇİŞLERDE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞLER İLE DİKEY GEÇİŞLERDE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞLER İLE DİKEY GEÇİŞLERDE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Şah Üniversitesinin lisans programlarında

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ I. AMAÇ VE KAPSAM 2016/2017 Madde 1. 16 Haziran 2013 tarih ve 28679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Çukurova

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal programlarını başarıyla yürüten lisans

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı