GÜNCEL HİBE DUYURULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNCEL HİBE DUYURULARI"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı

2 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI PLANLANAN BAZI HİBE PROGRAMLARI o HİBE PROGRAMI TAKİP KANALLARI o PROJE HAZIRLAMA

3 HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ

4 HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ IPA

5 HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ IPA

6 HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ Instrument for Pre-Accession Assistance Katılım Öncesi (Mâli) Destek Aracı Kurumsal Yapılanma Avrupa Birliği Bakanlığı Sınırötesi İşbirliği Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Koordinatör (NIPAC) Avrupa Birliği Bakanlığı Bölgesel Kalkınma Çevre Operasyonel Programı -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulaştırma Operasyonel Programı -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı -Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İnsan Kaynakları İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi O.P -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kırsal Kalkınma Kırsal Kalkınma Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Dönemi IPA Öncelikleri

7 HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ Milyon Avro Öncelik Alanları Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 256,7 256,1 232,2 211,3 230,6 233,9 238,3 Sınırötesi İşbirliği 2,0 2,8 9,3 9,5 9,7 9,9 10,2 Bölgesel Kalkınma 167,5 173,8 182,7 238,1 291,4 367,8 378 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50,2 52,9 55,6 63,4 77,6 89,9 96 Kırsal Kalkınma 20,7 53,0 85,5 131,3 172,5 197,8 213 Toplam 497,2 538,7 566,4 653,7 781,9 899,5 935,5 Genel Toplam 4,9 Milyar

8 HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ Pilot Projeler AB Hibe Programları Proje: Türkiye'de Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesi Proje Sahibi: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Kapsam: Katılım Öncesi AB Mali Yardımları (2006) Bütçe: Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, Samsun, Bursa, Kastamonu, Elazığ, Sivas, Trabzon, İzmir, Konya, Mersin, Antalya Bilgi: Proje ile pilot illerde trafik kazalarından dolayı meydana gelen ekonomik ve sosyal kayıpların azaltılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda otokorkuluk tesisleri, köprü ve tırmanma şeritleri, belirlenen kavşaklardaki sinyalizasyon tesisi vs. alanlarda iyileştirmeler yapılacaktır. Proje: AB standartlarının Küçükçekmece Perakende Balık Pazarında Uygulanması Projesi Proje Sahibi: Küçükçekmece Belediyesi Kapsam: IPA-1/Sivil Toplum Diyaloğu-II Projesi Tarım & Balıkçılık Bileşeni Hibe Programı Bütçe: Bilgi: Proje ile Küçükçekmece balık pazarına AB normlarına uygun bir işleyiş kazandırılması ve Balık Pazarında çalışacak esnaflara, denetimi sağlayacak Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü personeline eğitim verilmesi sağlanmıştır.

9 HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ Birlik Programları AB 26 adet Birlik Programı mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için bkz. : Bazı programlar: Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları Meslekî eğitim Gençlik değişimi Gençlik girişimi Yetişkin eğitimi Gönüllü hizmeti Kültür Programı Kültürel işbirliği Kültürel miras Avrupa vatandaşlığı Edebi eserler Sanatsal etkinlikler 7. Çerçeve Programı Ar-Ge Yenilik Tersine beyin göçü Ortak araştırma mrk.

10 HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ Birlik Programları AB 26 adet Birlik Programı mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için bkz. : Bazı programlar: PROGRESS Programı İstihdam Sosyal içerme, koruma Cinsiyet eşitliği Customs 2013 Programı Gümrük yönetiminde standardizasyon Gümrük güvenliği Gümrüğü hızlandırma Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı Girişimcilik Eko-İnovasyon Bilgi ve iletişim teknolojileri

11 HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ Brüksel Merkezli Çağrılar AB Avrupa Birliği nin IPA ve Birlik Programları kapsamında verdiği desteklere ek olarak Avrupa Komisyonu nun bazı teklif çağrıları mevcuttur. Bu çağrılar ile Komisyon un Genel Müdürlükleri kendi görev alanına giren konularda entegrasyonu ilerletmeyi amaçlayan faaliyetlere destek vermektedir. Ayrıca Genel Müdürlükler altında hizmet vermekte olan bazı ajanslar da yine görev alanları doğrultusunda hibe programları hayata geçirebilmektedir.

12 HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ Merkezi İdare Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık vb. merkezi idare kurum ve kuruluşları da faaliyet alanlarındaki stratejik hedefleri doğrultusunda proje teklif çağrılarına çıkabilmektedir.

13 HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ Kalkınma Ajansları Türkiye de yılları arasında kurulmuş 26 Düzey 2 Bölgesel Kalkınma Ajansı, Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD), Mali Destek (MD) ve Teknik Destek (TD) Programları ile bölgelerinde proje teklif çağrıları gerçekleştirmektedir. DFD ve MD ler kâr amacı güden kuruluşlara da dönük olabilmektedir.

14 HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ Diğer Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İngiltere Büyükelçiliği, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, Avrupa Kültür Vakfı vd. kurumlar dönem dönem hibe programları yürüterek Türk hükümetleri ile belirlenen ortak politika araçlarını hayata geçirirler.

15 GÜNCEL HİBE DUYURULARI

16

17 AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ

18 AB Birlik Programları

19 AB Birlik Programları Comenius Programı, genel olarak, okul eğitiminde kaliteyi artırmayı ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi hedefleyen bir hayatboyu öğrenme programıdır. Comenius Bölgesel Ortaklıkları: Temel hedefi; okul eğitimi alanında görev ve sorumluluğu olan yerel/bölgesel kuruluşlar arasındaki ortaklaşa çalışmaları ve bölgeler arası iş birliğini destekleyerek, eğitimde Avrupa boyutunu güçlendirmektir. ua.gov.tr

20 AB Birlik Programları Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. KİMLER BAŞVURABİLİR?: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olan kişiler başvurabilir. ua.gov.tr

21 AB Birlik Programları Program, ülkeler arası iş birliği yoluyla, mesleki eğitim sistemleri ve uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, bireylerin bilgi, beceri ve yeterliklerinin artırılmasını, yeniliklerin teşvik edilmesini hedeflemektedir. Kimler Faydalanabilir? Tüzel kişiliğe sahip mesleki eğitimle ilgili olan eğitim kurumları, kamu kurumları, yerel yönetimler, işletmeler, KOBİ ler, meslek odaları, borsalar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Bireysel başvuru yapmak mümkün değildir.

22 AB Birlik Programları Grundtvig Programı, bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluşan gereksinimleri karşılamak ve yetişkin kişilere yaşamları boyunca bilgi ve niteliklerini geliştirmek için imkanlar sunarak istihdam olanaklarını artırmak ve toplumda meydana gelen değişikliklere uyum sağlamalarını amaçlar. Grundtvig Asistanlığı: Grundtvig Asistanlığı,yetişkin eğitimi yapan kişiler veya gelecekte bu alanda görev alacak kişilerin, Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) na üye herhangi bir ülkedeki bir yetişkin eğitimi kuruluşunda Grundtvig Asistanı olarak görev yapmasıdır. Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti: Yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilerin veya bu kişilerin hizmetiçi eğitimiyle ilgili kişilerin, çalıştıkları ülke dışındaki bir ülkede 6 haftaya kadar eğitim almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Grundtvig Gönüllü Projeleri: Hayatboyu Öğrenme Programı,eğitimi desteklemek amacıyla her yaş grubuna yönelik eğitim fırsatları sunmayı amaçlar.yaygın eğitim kapsamındaki gönüllülük, bu anlamda her yaş grubuna hitabeden çok değerli bir eğitim aracı olarak kabul edilmektedir. Grundtvig Çalışma Grupları: Çalışma Grupları pratik öğretme, çalıştırıcılık, rehberlik, yönetim becerileri gibi yeteneklerini geliştirmek amacıyla farklı ülkelerden, yetişkin okur-yazarlığı alanında çalışan profesyonelleri bir araya getirmeyi hedefleyen bir faaliyettir. Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri: Yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda çalışan veya gelecekte çalışacak olan kişilerin ikamet ettikleri ülke dışındaki Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) na üye bir ülkede meslekleriyle bağlantılı bir faaliyete katılmalarını sağlayan bir programdır. ua.gov.tr

23 AB Birlik Programları

24 AB Birlik Programları

25 AB Birlik Programları Gençler bu program ile yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli etkinliklere dahil olabiliyorlar, projeler yapabiliyor, uluslararası veya yerel projeler hazırlayabiliyorlar. KİMLER BAŞVURABİLİR?: Proje hazırlamayı ve yaygın eğitim alanında deneyim kazanmayı isteyen gençler internet sitemizde duyurusunu yaptığımız ücretsiz eğitimlere ve toplantılara başvurabilirler. Yine aynı kısımda duyurusu yapılan yurtdışı eğitimler/ seminerler için İngilizce bilen gençler/ gençlik çalışanları başvuruda bulunabilirler. Gençlik Programı altındaki programlara Eylem deniyor. Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri, Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri, Eylem 1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri, Eylem 2 Avrupa Gönüllü Hizmeti, Eylem 3.1 AB Komşu Ülkeleriyle İşbirliği, Eylem 4.3 Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikala-rından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar. ua.gov.tr Son Başvuru tarihleri? Gençlik Programında sürekli olarak her yıl 3 başvuru dönemi bulunmaktadır. Son başvuru tarihleri 1 Şubat, 1 Mayıs,ve 1 Ekim dir.

26 AB Birlik Programları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Avrupa Birliği'nin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP), Avrupa daki işletmeleri rekabete teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ ler) hedef alan bu program, inovasyon faaliyetlerini desteklemekte, finansman kaynaklarına erişim olanaklarını iyileştirmekte ve bölgesel bazda iş destek hizmetleri sunmaktadır. CIP alt bileşeni Girişimcilik ve Yenilik Programı nın (EIP) hedefleri şunlardır; risk sermayesi ve kredi garanti enstrümanları kanalıyla KOBİ lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması; bölgesel merkezlerden oluşan bir ağ olan Avrupa İşletmeler Ağı aracılığıyla iş ve yenilikçiliğin desteklenmesi; girişimcilik ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi; eko-inovasyonun desteklenmesi; girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik eden politikaların desteklenmesi ab.sanayi.gov.tr

27 AB Birlik Programları

28 AB Birlik Programları

29 AB Birlik Programları

30 AB Birlik Programları

31 AB Birlik Programları

32 AB Birlik Programları Toplam Bütçe: (Başvuran projelerin toplam uygun maliyetlerinin %50 sine kadar hibe verilecektir.) Kimler Faydalanabilir: Başvurular bir ya da daha fazla sayıda tüzel kişilik tarafından yapılabilir. Başvuranların tümü, kamu sektörü ya da özel sektör ayrımı yapılmaksızın, Avrupa Birliği üye devletlerinin topraklarında yerleşik tüzel kişiler olmalıdır (program aday ülkelere de açıktır). Gerçek kişiler ekoinovasyon girişimine başvuramaz. ab.sanayi.gov.tr Genel Amaç: Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı kapsamındaki Eko-İnovasyon; sürdürülebilir gelişme hedefine ulaşma amacı güden her türlü kayda değer yenilikçiliği kapsar. Bunu yaparken; çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek hedeflenmekte, enerji de dâhil olmak üzere doğal kaynakların daha verimli ve sorumlu bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. CIP Eko-inovasyon; eko-yenilikçi tekniklerin, ürünlerin, hizmetlerin ya da uygulamaların gerçekleştirildiği piyasaya ilk kez sunulacak ve piyasanın ihtiyaçlarına yanıt veren projeler desteklenecektir. Bu projeler teknik açıdan başarılı addedilmekle birlikte mevcut birtakım artık riskler sebebiyle henüz piyasaya girmemiş projelerdir.

33 AB Birlik Programları ab.sanayi.gov.tr Özel Amaç ve Destekler: Eko-İnovasyon kapsamında belirlenen öncelikli alanlar ise şunlardır: * Materyal Geri Dönüşümü örn. Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ya da malzemelerin geri dönüştürülmesini kolaylaştıran yenilikçi ürünler, uluslararası ürün standartlarını karşılayan ürünler, ileri tasarım gereksinimleri ve yüksek kalitede tüketici ihtiyaçları * Sürdürülebilir İnşaat Ürünleri örn. Doğal kaynakların tüketimini, karbon oluşumunu ve yan mamul atıklarını azaltan inşaat ürünleri ve ilgili süreçler. Daha çok çevreye duyarlı inşaat malzemeleri kullanımını, biyolojik tabanlı malzemelerin kullanılması * Yiyecek&İçecek Sektörü örn. Yiyecek ve içecek tüketiminin çevre üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefleyen, daha temiz ve yenilikçi ürünler, süreçler ve hizmetler (örneğin; etiketleme ya da paketleme, dağıtım ve satın alım kararları gibi lojistik hizmetler) * Su örn. Kaynakların ve kimyasalların daha az kullanımı, atık sudan besin gibi kaynakların yeniden elde edilmesi gibi daha verimli ve çevreyi daha az etkileyecek çözümler ile su ve atık su arıtımı * Yeşil İşletmeler örn. Malzemelerin, çevreye etkiyi azaltan ve daha çok kaynak verimliliği sağlayan; kıt malzemeleri daha az kullanan ve ikincil hammaddeleri daha çok kullanan yenilikçi ürünler ile ikame edilmesi. İkame ürün veya üretim süreci olabilir

34 AB Birlik Programları Başvuru Yeri: Uygulama Süresi: Azami olarak 36 ay Son Başvuru Tarihi: 5 Eylül 2013 Ayrıntılı Bilgi: https://www.sanayi.gov.tr/files/documents/2013-eko-inovasyonturkce pm.pdf ab.sanayi.gov.tr

35 AB Birlik Programları Ülkemizdeki koordinasyonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında Uluslararası Tematik Turizm Ürünlerinin Genişletilmesinin ve Teşvikinin Desteklenmesi konulu proje teklif çağrısı yayınlamıştır. Bu çağrının temel hedefi; turizm ürünlerinin kendi görünürlüğünü ve pazar alımını geliştirerek Avrupa da sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi ve tanıtımına katkıda bulunmaktır. Bir diğer temel hedef ise turizmle ilgili paydaşlar arasında Kobilerin vurgusu ile ulus ötesi işbirliği ortamının oluşmasına katkı sunmaktır. Başvuru sahibi en az 4 ülkeyi kapsayan tematik konulu ve sürdürülebilir turizmin gelişimi konusunda yüksek potansiyele sahip bir turizm ürününü teklif etmelidir. ab.sanayi.gov.tr Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) ile birlikte Rekabet ve Yenilik Çerçeve Programı için proje başına Avrupa Birliği nin en fazla katkısı Avro dur. Son Başvuru Tarihi 3 Temmuz 2014 tür.

36 AB Birlik Programları Ülkemizdeki koordinasyonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programının (CIP) alt bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik (EIP) programı kapsamında Sanayi Yeniliğine İlişkin Talebin Arttırılması Amacıyla Talep Güdümlü Politika Tedbirlerine Yönelik Stratejik Yol Haritalarının Hazırlanması ve Uygulanması konulu proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Teklif çağrısı Avrupa da talep güdümlü politika tedbirlerinin daha geniş kullanımını amaçlamaktadır. Talep güdümlü yenilik politikasından anlaşılan yeniliklerin pazara yayılımına ilişkin koşulların geliştirilmesi veya yeniliğin teşvik edilmesi ve yayılması amacıyla talebe ilişkin söylemlerin iyileştirilmesini amaçlayan kamusal tedbirler bütünüdür. Bu çağrı kapsamındaki Ar-Ge harcamaları uygun maliyetler kapsamında değerlendirilmeyecektir. ab.sanayi.gov.tr

37 AB Birlik Programları Her bir teklif, aşağıda yer alan amaçları içerecek bir yaklaşımı tanımlayan aylık somut bir çalışma planını içermelidir: 1. Piyasa yapısı hakkında temel bir anlayışın yaratılması: Avrupa boyutu olan ve istihdam yaratma ile büyüme için potansiyeli olan bir piyasanın veya sektörün tanımlanması 2. Belirli sektör ve piyasalarda yenilik için talebin arttırılmasına yönelik Avrupa da talep güdümlü politika tedbirleri yol haritasının oluşturulması. 3. Yol haritasında öngörülmüş eylemleri öngörülen zaman dilimi içerisinde yerine getirebilecek potansiyel kuruluşların ve organların (kamu, özel, yerel, bölgesel ulusal, AB ve uluslararası) haritalandırılması ve onlarla sıkı ilişkiler kurulması. 4. İşin nasıl organize edileceğinin, idare edileceğinin, uygulanacağının ve yol haritasının uygulanmasına ilişkin ilerlemenin nasıl izleneceğinin önerilmesi. 5. Hem yol haritasının geliştirilmesinin değerlendirilmesi hem de yol haritasında öngörülen eylemlerin uygulanmasının değerlendirilmesi bakımından ilerlemenin izlenmesi amacıyla bir ön metodolojinin hazırlanması. ab.sanayi.gov.tr

38 AB Birlik Programları 6. Avrupa da bir bütün olarak talep-güdümlü politikaların etkisinin ölçülmesi ve izlenmesi amacıyla bir metodoloji geliştirilmesi için kurulacak ve yol haritalarının hazırlanması ve uygulanmasının ilk aşaması esnasında projelerin izlenmesini ve değerlendirilmesini destekleyecek Yenilik Talep izleme Sistemi projesine ilişkin işbirliği yapılması ve bilgi sağlanması. Zaman Çizelgesi: 1- Eylemin öngörülen başlangıç tarihi: Aralık Eylemlerin maksimum süresi: 18 ay AB Finansmanı: ab.sanayi.gov.tr AB tarafından yapılması planlanan maksimum finansman: Avro Desteklenmesi öngörülen proje sayısı: 6-10 Maksimum AB eş-finansman oranı: Uygun maliyetlerin %95 i Her bir proje için maksimum AB katkısı: Avro

39 AB Birlik Programları Ülkemizdeki koordinasyonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) kapsamında Genç Girişimciler için Erasmus konulu proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Çağrının amacı, Genç Girişimciler için Erasmus Programını uygulayacak aracı kurumların (Intermediary Organizations- IO) seçilmesidir. Kamu ve Özel sektörün başvurabildiği teklif çağrısı kapsamında kurulacak ortaklıkların en az 4 farklı katılımcı ülkeden 5 farklı kurumu içermesi gerekmektedir. Yeni girişimcilerin değişimini desteklemek amacıyla sağlanılan hibelerle Komisyon tarafından ulaşılmak istenen spesifik amaçlar aşağıda yer almaktadır. Yeni girişimcilere başarılı bir başlangıç ve iş fikirlerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla katılımcı ülkelerde yer alan KOBİ lerde iş üstünde eğitim sağlanması, Girişimciler arasında, başlangıç ve iş fikirleri geliştirme aşamasındaki engeller ve zorluklar üzerine tecrübe ve bilgilerin paylaşılmasını desteklemek, ab.sanayi.gov.tr

40 AB Birlik Programları Piyasa erişiminin artırılması ile diğer AB ülkelerinde ve katılımcı ülkelerde kurulmuş veya yeni girişimciler için potansiyel ortakların belirlenmesi, Katılımcı ülkelerden bilgi ve tecrübelerin üzerine inşa edilerek farklı katılımcı ülkelerdeki girişimciler arasında ağ oluşturulmasını desteklemektir. ab.sanayi.gov.tr AB FİNANSMANI: AB tarafından yapılması planlanan maksimum finansman Avro'dur. Teklif çağrısı kapsamında civarında proje desteklenecektir. Komisyon tarafından sunulacak maksimum fonlama ortaklıklarda Avro dur. Yeni girişimcilere sunulacak minimum destek ise Avro dur. Program için son başvuru tarihi 9 Temmuz 2013'tür.

41 AB Birlik Programları Ülkemizdeki koordinasyonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında Dünya Standartlarında Kümelere Doğru: Küme Mükemmeliyetinin Teşvik Edilmesi konulu proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Bu çağrının amacı; küme mükemmeliyeti ile ilgili deneyimlere, derslere ve mevcut projelere dayanarak, ECEI kapsamında geliştirilen çıktıların ve araçların daha fazla kullanılması suretiyle AB de küme yönetim mükemmeliyetinin güçlendirilmesi amaçlayan çabaların devamının sağlanmasıdır. Bu eylem aşağıdaki konuları destekleyecektir: ab.sanayi.gov.tr

42 AB Birlik Programları Küme kuruluşlarının yönetim performansını değerlendirmek için Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası (European Secretariat for Cluster Analysis-ESCA) tarafından oluşturulan kıyaslama aracının nasıl kullanılacağına ilişkin olarak tüm proje ortaklarına yönelik eğitim faaliyetleri, Avrupa Küme Mükemmelliyeti Kurumu (European Foundation for Cluster Excellence- EFCE) tarafından oluşturulan eğitim materyallerini kullanarak küme yöneticilerinin yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve küme üyelerine yüksek kaliteli hizmet sunulması amacıyla küme yöneticilerine nasıl destek olunacağına ilişkin tüm proje ortaklarına yönelik eğitim faaliyetleri, Hâlihazırda mükemmeliyet alanında bronz etiket almış küme kuruluşlarının bir sonraki mükemmeliyet aşaması olan altın etiketi elde edebilmelerine yönelik çabalarına destek olacak faaliyetler. ab.sanayi.gov.tr Toplam bütçesi Avro olan program kapsamında 4 projenin desteklenmesi öngörülmektedir. Teklif çağrısı son Başvuru tarihi 18 Haziran 2013 tür.

43 AB Birlik Programları Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında Yenilikçi Çözümlerin Kamu Alımlarının Desteklenmesi konulu proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Kapsanan Alanlar: Proje teklifleri kamu alımı kurumlarının faaliyet gösterdiği her piyasayı kapsayabilir. Ancak, Değerlendirme komitesi aşağıdaki üç alana öncelik verecektir; 1. Temiz araç ve deniz araçları ile onlarla ilgili mobilite cihazları (Bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleri bunun dışında tutulmaktadır) 2. Sürdürülebilir İnşaat 3. Geri Dönüşümü içerecek şekilde ham maddenin daha verimli kullanımı Program kapsamında finanse edilecek projeler için öngörülen başlangıç tarihi Ocak 2014 tır. Projelerin en az 24 ay, en fazla 36 ayda tamamlanması öngörülmektedir. ab.sanayi.gov.tr

44 AB Birlik Programları Yasal Statü Kriterleri: 1- Koordinatör ve diğer ortaklar aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. 2- Başvurular tüzel kişi tarafından yapılmalıdır. 3- Her bir konsorsiyum en az 3 CIP katılımcı ülkesinde kurulmuş en az 3 bağımsız tüzel kişilikten oluşacaktır. Ayrıca, her bir konsorsiyum için ortaklardan en az 2 tanesi en az 2 CIP katılımcı ülkesinde kurulmuş kamu alımı yapan kurum olmalıdır. Bu kurum, kamu hizmetlerinin kalite ve etkinliğini geliştirmeyi öneren yenilikçi çözümlerin satın alınması için uygulama planlarının oluşturulmasını planlayan her düzeydeki (yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar üstü) kamu tedarik yönergeleriyle ilgili ihale makamları olabilir. ab.sanayi.gov.tr AB tarafından yapılması planlanan maksimum finansman: Avro Desteklenmesi öngörülen proje sayısı: 2-3 Maksimum AB eş-finansman oranı: Uygun maliyetlerin %95 i Her bir proje için maksimum AB katkısı: Avro Hibe programının son başvuru tarihi 28 Mayıs 2013 Brüksel saatiyle dır.

45 AB Birlik Programları AB 7. Çerçeve Programı Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında gelişmiş ülkelerdeki doktora sonrası araştırmacıların; Kariyer gelişimlerini desteklemek ve Avrupa ya dönüşlerini kolaylaştırmak amacı ile yılları arasında Avrupa ya Geri Dönüş Hibeleri programı yürütülmüştür. Bu program ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeni ile Kariyer Gelişim Destekleri adı altında yeniden yapılandırılmıştır.bu burs programı ile dünyanın herhangi bir yerindeki bir araştırmacının AB üye ülkelerine ya da Çerçeve Programlarına anlaşma ile dahil olmuş asosye ülkelere gelerek araştırma yapmasının teşvik edilmesi; ve bu sayede Avrupa içerisinde de beyin dolaşımının sağlanması hedeflenmiştir. KİMLER BAŞVURABİLİR?: Doktora derecesine sahip ya da en az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi olan tüm araştırmacılar yurtdışından Türkiye ye dönmek ya da Türkiye den herhangi bir Avrupa kuruluşuna gitmek için bu programa başvurabilirler.araştırmacıların geldikleri/gelecekleri ülkede son 3 yıl içerisinde 12 aydan daha fazla bulunmamış olmaları gerekmektedir. Türkiye ye dönmüş araştırmacılar da, Türkiye ye geliş tarihleri ile programın ilgili yıla ait son başvuru tarihi arasında 12 aydan fazla süre bulunmuyorsa bu programa başvuruda bulunabilirler. Programın Bütçesi: Avro Son Başvuru Tarihi: 7 Mart 2013 (1. dönem), 18 Eylül 2013 (2. dönem)

46 AB Birlik Programları Marie Curie Bireysel Araştırma Bursları 2013 yılı çağrıları 14 Mart 2013 tarihinde açılmış olup; 14 Ağustos 2013 tarihine kadar açık kalacaktır. Çağrı kapsamında Avrupa İçi Dolaşım Bursları, Uluslararası Giden Araştırmacı Bursları ve Uluslararası Gelen Araştırmacı Bursları yer almaktadır. Son Başvuru Tarihi: 14 Ağustos 2013 Burslar Doktora derecesini tamamlamış ya da en az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimine sahip araştırmacıları hedeflemektedir. Ayrıntılı bilgi için:

47 MERKEZİ İDARE HİBELERİ

48 Merkezi İdare İçişleri Bakanlığı Yardımın amacı İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Bu kapsamda Başkanlık, her yıl bütçe imkânları doğrultusunda derneklerce hazırlanan projelere yardım etmektedir. Kimler başvuru yapabilir? 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar başvuru yapabilir. İlk genel kurulunu yapmayan ve organlarını oluşturamayan dernekler ile şube veya temsilcilikler yardım başvurusunda bulunamaz. İş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar Başvuru sahibi dernek; projenin yürütülmesi sürecinde doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunacak valilik, kaymakamlık, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf, birlik, sandık, meslek odası, üniversite, şirket vb. teşekküllerden yardım alabilir ve bunlarla işbirliğinde bulunabilir.

49 Merkezi İdare İçişleri Bakanlığı Desteklenecek Proje Konuları Sivil Toplum, insan hakları; demokrasi bilincinin yaşatılması ve arttırılmasına yönelik projeler, Kamu karar mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler, Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin ve iletişimlerinin arttırılmasına yönelik eğitim ve sosyal içerikli projeler, Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik, sağlık, eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler, Gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamını, girişimciliğini ve inovasyonu arttırmaya yönelik projeler, Toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığı ile çevre sağlığının korunmasına yönelik projeler, Aile ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik projeler. Yardım miktarı 2013 yılı proje yardımları için İçişleri Bakanlığı bütçesinde öngörülen kaynak miktarı TL dir. En az 5.000,00 TL ve en çok ,00 TL tutarları arasında olacaktır.

50 Merkezi İdare İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığınca yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen derneklerin yukarıda belirtilen konularla ilgili projelerini Başvuru Rehberi ne göre hazırlamaları ve Mayıs dönemi için en geç 1 Nisan 2013, Eylül Dönemi için 2 Nisan 1 Ağustos 2013 tarihleri arasında dernek merkezlerinin bulunduğu Valiliğe (İl Dernekler Müdürlüğüne) müracaat etmeleri gerekmektedir.

51 Merkezi İdare Yurtdışı Türkler B. 1. Ülkemize üniversite eğitimi görmek için ilk kez gelen uluslararası öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmaları, 2. Ülkemizde üniversite eğitimi gören uluslararası öğrenciler için rehberlik amacıyla materyallerin hazırlanması, 3. Ülkemizde üniversite eğitimi gören uluslararası öğrenciler için kurulmuş olan Gençlik ve Eğitim Merkezleri'nin hizmet olanaklarının geliştirilmesi, 4. Ülkemizde üniversite eğitimi gören uluslararası öğrencilere yönelik bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmesi, 5. Ülkemizde üniversite eğitimi gören uluslararası öğrencilerin mesleki eğitimleri ve stajlarına yönelik faaliyetler destek verilecek faaliyetlerdir. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.) Üniversite rektörlükleri, fakülteler, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler uygun başvuru sahibi olarak kabul edilmektedir. ytb.gov.tr Toplam Bütçe: TL Son Başvuru Tarihi: 03/06/2013

52 Merkezi İdare Yurtdışı Türkler B. Programın öncelikleri şunlardır: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarına yönelik olarak çok dilli-çok kültürlü anaokullarının yaygınlaştırılması, anaokulları ve aileler için çok dilliliği-çok kültürlülüğü temel alan materyaller geliştirilmesi, Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız arasında okul öncesi eğitimin önemi konusunda farkındalığın artırılması, ailelere yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetlerinin düzenlenmesi, Yurtdışında yaşayan vatandaşların ilk, orta ve yükseköğretim düzeyindeki çocuklarına yönelik destekleyici nitelikte eğitim programları uygulanması. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.) Üniversite rektörlükleri, fakülteler, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler uygun başvuru sahibi olarak kabul edilmektedir. ytb.gov.tr Toplam Bütçe: TL Son Başvuru Tarihi: 05/06/2013

53 Merkezi İdare Yurtdışı Türkler B. STK'lar ve hedef kitlelerinin ilgili ülkelerde haklar ve ayrımcılıkla mücadele konusunda bilgilendirilmesi ve özellikle Türkiye kökenli gençlerin yaşadıkları ülkede kültürel kimliklerinin korunarak toplumsal hayata katılımlarının teşviki Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın en sık karşılaştığı hukuki sorunlar ve ilgili ülkelerde bu alanda sağlanan hukuki yardımlar ve başvuru yolları hakkında kurumsal nitelikli destek mekanizmaları oluşturulması Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde siyasi karar alma mekanizmalarına sivil katılımın güçlendirilmesi, kampanya yürütme, savunuculuk ve lobicilik becerilerinin artırılması Özellikle hak ve özgürlükler alanında çalışmalar yapan STK'lar arası, STK-kamu ve STKuluslararası kuruluşlar arası iletişim ve işbirliğini geliştirici, iletişim ağı, platform vb. kurulması STK'ların organizasyonel yapılarının güçlendirilmesine yönelik saha araştırması, eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri ytb.gov.tr ABD, Almanya, Avusturalya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre ve Kanada'da kurulmuş Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.) uygun başvuru sahibi olarak kabul edilmektedir. Toplam Bütçe: TL Son Başvuru Tarihi: 07/06/2013

54 Merkezi İdare Yurtdışı Türkler B. 1. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın iş ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi, 2. Yurtdışında yaşayan yaşlı, engelli ve hükümlü vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi, 3. Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef gruplar ve hedef bölgelerle ilgili akademik çalışma, makale, bilimsel araştırma ve yayınlar hazırlanması, sayısal veri toplanması 4. Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef grupların Türkiye ile kültürel ve sosyal bağlarını güçlendirecek kültürel işbirliği ve değişim programları uygulanması 5. Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef gruplarda Türkçenin ve anadilin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 6. Ülkemizde üniversite eğitimi görmüş Türkiye mezunlarına yönelik veri tabanının oluşturulması, 7. Yurtdışında Türkiye mezun derneklerinin kurulması ve mevcut olanların kapasitelerinin geliştirilmesi, 8. Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi dönemi geçici üyeliğine adaylığı, İzmir EXPO 2020 adaylığı vb. alanlarda 9. Türkiye'yi destekleyici faaliyetler düzenlenmesi. Tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak kabul edilir. ytb.gov.tr Toplam Bütçe: TL Son Başvuru Tarihi: 01/11/2013

55 KALKINMA AJANSI HİBELERİ

56 Kalkınma Ajansları ***** Kalkınma Ajansı İlinizde Yer Alan Kalkınma Ajansı: (açılan linkte «Kalkınma Ajansları Bağlantıları») Kalkınma Ajansı Çağrıları:

57 DİĞER HİBELER

58 Diğer AB TR Delegasyonu Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve platformların desteklenmesi amacıyla Sivil Düşün AB Programı başlatılmıştır. Dört yıl sürecek program bünyesinde hayata geçirilecek farklı destek mekanizmaları aracılığıyla, kapasite güçlendirme çalışmalarında aktif bireyler ve sivil toplum örgütlerine destek olunması hedefleniyor. Program kapsamında Aktivist Programı, Ağlar ve Platformlar Hibe Desteği ve Küçük Hibeler şeklinde 3 alt bileşen bulunmaktadır. Sivil Düşün Programı aktivistlerin, sivil toplum örgütlerinin ve bunları bir araya getiren platform, çatı örgüt ve ağlarının destek ihtiyaçlarına esnek, yapıcı ve yenilikçi bir yaklaşımla yanıt vermek üzere tasarlanmıştır. avrupa.info.tr Türkiye ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde sivil toplumun kapasite güçlendirmesine, ortak projeler yürütmesine veya birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmasına yönelik bir çok destek programı bulunuyor. Bu destek programlarının hem sayısı hem de yapıları, Avrupa Birliği nin, daha güçlü ve daha faal bir sivil toplumla, geleceğin Avrupa sını daha demokratik ve daha uyumlu kılma yolunda politikasını ve istikrarını gösteriyor.

59 Diğer AB TR Delegasyonu Bu strateji ve istikrarın bir ürünü olan Sivil Düşün Programı hayata geçirilen dört yıl süreyle, sivil toplum aktörleriyle yakın çalışarak ve ayrılan bütçeler doğrultusunda başvuru yapılan ihtiyaçlara kimi araçlarla doğrudan, kimi araçlarla da belirlenen sivil ağlar üzerinden cevap vermeyi hedefliyor. Programın Bütçesi: Aktivist Programı: Avro Ağlar ve Platformlar Hibe Desteği: Avro Küçük Hibeler: Avro Son Başvuru Tarihi: 17 Haziran 2013 (Aktivist Programı önceliğinde ise teklif çağrısı dört yıl boyunca açık kalacaktır). Başvuru hakkında detaylı bilgiye adresinden ulaşılabilir. avrupa.info.tr

60 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI PLANLANAN BAZI HİBE PROGRAMLARI

61 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI PLANLANAN BAZI HİBE PROGRAMLARI STÖ Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Kayıtlı İstihdam II Dezavantajlı Grupların Entegrasyonu 2013 yılı ilk yarısında çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından 7 hibe programının duyurusu yapılacak olup, söz konusu hibe programları aracılığıyla 60,9 Milyon Avro hibe desteği sağlanacaktır Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Medya Hayatboyu Öğrenme II Siyasi Kriterler

62 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI PLANLANAN BAZI HİBE PROGRAMLARI Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı 1 Milyon Avro Türkiye deki STK ların yerel ve ulusal düzeyde karar süreçlerine katılımlarının artırılması ve birbirleriyle, kamu kuruluşlarıyla ve özel sektörle diyalog ve işbirliği kurmalarının teşvik edilmesi Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi 400 Bin Avro Türkiye deki yerel sivil girişimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilerek katılımcı demokrasinin geliştirilmesine katkı sağlanması

63 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI PLANLANAN BAZI HİBE PROGRAMLARI Diyalog İçin Medya Katkısının Güçlendirilmesi Hibe Programı Medya alanında etkin role sahip aktörlerin, Türkiye-AB ilişkileri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalık artırılmasına yönelik faaliyetlerine destek 3,1 Milyon Avro 6,1 Milyon Avro Siyasi Kriterler Alanında Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi Hibe Programı İnsan hakları, ayrımcılık ile mücadele, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesine destek

64 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI PLANLANAN BAZI HİBE PROGRAMLARI Dezavantajlı Kişilerin Entegrasyonu Hibe Programı Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına ve sosyal korumaya erişimlerinin kolaylaştırılması, işgücü piyasasına erişimleri önündeki engellerin kaldırılması 35 Milyon Avro Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu, diğer ilgili kurumlar, sosyal ortaklar ve ilgili STK'ların kapasitesinin artırılması, kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen kayıtlı istihdamı teşvik edecek projelerin desteklenmesi Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Hibe Programı Hayat boyu öğrenme için gerekli olan beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi, bireylerin eğitime ulaşmalarını destekleyerek istihdam imkanlarını arttırmak için kurumsal bir çerçeve ve kapasite oluşturulması 5 Milyon Avro 10,2 Milyon Avro

65 HİBE PROGRAMI TAKİP KANALLARI

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR Avrupa Birliğine katılım sürecinde, uyumlaştırılan/uyumlaştırma sürecinde olan mevzuatın

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI Hazırlayan Müge Bulut Etüt ve Araştırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi Uzman Yardımcısı YAYIN NO: 2004-64 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ ve Hibe Programları SAĞLIK BAKANLIĞI 20 Kasım 2013 YILDIRIM GÜNDÜÇ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Türkiye deki AB Mali Programları Uygulanmış AB Destekli Projeler

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı 2014 Türkiye Ulusal Ajansı Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği nin eğitim ve gençlik alanındaki programlarının Türkiye de yürütülmesinden

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 i BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel amacı; köklü devlet geleneğimizi

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefine ulaşırken

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı