AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI. AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar. 29 Nisan 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI. AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar. 29 Nisan 2013"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar 29 Nisan 2013 Dr. İlksen Hilâl YILDIR Koordinatör AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

2 Sunum Ġçeriği Türkiye ye Sağlanan AB Mali Yardımlarının Kapsamı Geçmiş Dönemde Uygulanan AB Destekli Projeler AB Tarafından Yürütülen Hibe Programları Yakın Dönemde Duyurulacak Hibe Programları

3 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB MALĠ YARDIMLARI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER

4 Adaylık Sürecinde AB Mali Yardımları AB tarafından ülkemize üç farklı kaynak aracılığı ile destek sağlanmaktadır: Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) Hayatboyu Öğrenme Programları * Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik * Kültür Programı * Progress Programı * 7. Çerçeve Programı * Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı Avrupa Yatırım Bankası

5 IPA Kapsamında Türkiye ye Sağlanan Destek AB Mali Yardımlarından yerel düzeyde 2 farklı şekilde faydalanılabilir: Pilot Proje Uygulamaları Hibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb.

6 IPA Kapsamında Türkiye ye Sağlanan Destek PİLOT PROJE UYGULAMALARI

7 KADIN TEMALI UYGULANAN PİLOT PROJELER T.C. İçişleri Bakanlığı Şiddete Uğramış Kadınlar için Sığınma Evleri Projesi (2006) Projenin amacı: Sığınma evleri kurarak şiddete maruz kalmış kadınlara koruma sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu proje, İçişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nun teknik desteği ile 8 sığınma evi yapılmıştır. Uygulama Yeri: İstanbul, Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Samsun, Ankara ve Eskişehir Proje Bütçesi: 10.3 Milyon

8 MERKEZİ DÜZEYDEKİ KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER Hazine Müsteşarlığı, Alman Kalkınma Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Küçük İşletmeler Kredi Programı 2.Aşama (SELP-2)Projesi Proje Amacı: Program, küçük işletmelere bankalar aracılığı ile kredi imkânı sağlanmasını amaçlamaktadır Krediler yoluyla, küçük işletmelerin piyasa koşullarında rekabet edebilirliğinin arttırılması, ticari bankaların kredi kullandırma kapasitesinin geliştirilmesi ve ilgili işletmelere finansman kaynağı yaratılması amaçlanmaktadır Uygulama Yeri:.49 il Proje Bütçesi: 96,2 Milyon

9 MERKEZİ DÜZEYDEKİ KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER Mesleki Yeterlilik Kurumu Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP) Proje Amacı: Ulusal Yeterlilik Sisteminde rol alan bütün paydaşların sisteme ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması Kamu ve özel sektör temsilcileri, işçi ve işveren örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarının ulusal yeterlilik sistemine yönelik katkılarda bulunmalarını hedeflemektedir. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Karabük, Konya Proje Bütçesi: 10,9 Milyon

10 MERKEZİ DÜZEYDEKİ KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER Milli Eğiti Bakanlığı Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi Proje Amacı: Özel Eğitimin kalitesini artırarak özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal uyum düzeyinin artırılması ve aktif vatandaş olmaları sağlanarak sosyal riskin azaltılması hedeflenmektedir Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin eğitimi Özel eğitim konusunda farkındalık kampanyaları yapılması İyi uygulamaları görmek amacıyla AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Ankara, Samsun, Zonguldak, Ağrı, Erzurum, Siirt ve Gaziantep Proje Bütçesi: 7 Milyon

11 MERKEZİ DÜZEYDEKİ KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye de Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesi Proje Amacı: Türkiye'de trafik kazalarından dolayı meydana gelen ekonomik ve sosyal kayıpların azaltılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında karayollarında güvenliği sağlayan: otokorkuluk tesisleri tespit edilen karayolu kesimlerindeki kurb iyileştirmeleri köprü ve tırmanma şeritleri belirlenen kavşaklardaki sinyalizasyon tesisi işleri gerçekleştirilmiştir. İstanbul, Ankara, Samsun, Elazığ, Trabzon, Bursa, Kastamonu ve Sivas Proje Bütçesi: 27,3 Milyon

12 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI

13 AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan mali yardım Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) adı verilen bir program aracılığı ile kullanılmaktadır. IPA kapsamında sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilen projeler Hibe Programı adı verilen bir yöntem ile finanse edilmektedir. Hibe Programı, AB uyum çalışmaları çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş makro projelere sivil toplum kuruluşlarının da katılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir proje uygulama yöntemidir.

14 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI HİBE PROGRAMLARINA DESTEK NASIL SAĞLANIR?

15 HİBE PROGRAMLARI KAPSAMINDA DESTEKLER NASIL SAĞLANIR? Yerel Düzeydeki projeler Hibe Programları aracılığıyla desteklenmektedir. Hibe Programının Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) HİBE PROGRAMLARI STK, Kamu kurum/kuruluşları, Belediyeler, Odalar, İş Destek Örgütleri, Meslek Örgütleri, Sendikalar, İşveren Örgütleri, Üniversiteler ÇSGB İKG PRO döneminde uygulanan 60 farklı hibe programı kapsamında 3114 projeye yaklaşık 390 Milyon Avro destek sağlanmıştır.

16 Hibe Programları Kapsamında Destekler Nasıl Sağlanır? IPA IV- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Kadın İstihdamının Teşviki Operasyonu Toplam Hibe Bütçesi: 24,5 Milyon Avro Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı STK lar, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, odalar, iş destek örgütleri, meslek örgütleri, sendikalar, işveren örgütleri

17 KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI «Karakoçan Kadın Mesleki ve Bireysel Gelişim Merkezi Projesi» Toplam Hibe: ,30 Avro Elazığ Karakoçan Belediye Başkanlığı Elazığ da 25 kadın 0-2 yaş, 25 kadın 3-12 yaş çocuk bakımı eğitimi almıştır Kadın Mesleki ve Bireysel Gelişme Merkezi kurulmuş, kadının işgücüne katılımı konusunda bilinçlendirme toplantıları yapılmıştır.

18 KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI Orcik ve Pestil Üretimi Anadolu Kalkınma ve Eğitim Derneği Toplam Hibe: ,60 Avro Proje kapsamında Elazığ da kalifiye kadın üreticilerin sektörde yer almasının sağlanarak orcik ve pestil üretim tekniklerinin geliştirilmesi, yöresel bir hediyelik ürün olan orciğe talep yaratılarak bölgesel ekonomik gelişmeye katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Herhangi bir mesleki eğitimi ve işi olmayan 240 kadın, orcik ve pestil üretimi konusunda kalifiye eleman haline gelmiştir. 136 kadın üretici olmuş, 1 i kendi şirketini kurarak 12 kadını istihdam etmiştir.

19 HİBE PROGRAMLARI KAPSAMINDA DESTEKLER NASIL SAĞLANIR? IPA IV- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Toplam Bütçe: 27 Milyon Avro Toplam Hibe Bütçesi: 24,3 Milyon Avro Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı STK lar, sanayi ve/veya ticaret odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek örgütleri, organize sanayi bölgeleri (OSB), KOBİ temsilci kuruluşları vb

20 GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI Evden İstihdama Etkin Geçiş: Güzellik Uzmanlığı Projesi Öğretmen Sıdıka Avar Kız Teknik ve Meslek Lisesi Toplam Hibe: ,15 Avro Elazığ da yaşayan yaş aralığındaki işsiz genç kadınların güzellik sektörünün ihtiyaçları dahilinde eğitilerek istihdamlarının sağlanması amaçlanan projede 5 i engelli 120 genç kadın teorik ve uygulamalı eğitim ve staj imkanı bulmuştur.

21 GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI Akrediteli Doğalgaz Kaynakçılığı ve Sıhhi Tesisatçılık Eğitimi Projesi Elazığ 100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Toplam Hibe: ,43 Avro Elazığ da yaşayan yaş aralığındaki işsiz gençlerin doğalgaz sektörüne uygun şekilde, Ulusal Meslek Standartları doğrultusunda yetiştirilmesinin amaçlandığı projede 120 genç eğitim ve staj imkanı bulmuştur. 25 kursiyer istihdam edilmiştir. 6 kursiyer girişimci olarak faaliyet göstermektedir.

22 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI HİBE PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURULUR?

23 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur? Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr) Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr ) Hibe Programı Sahibi Kuruluş (Avrupa Birliği Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehi rcilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve HaberleşmeBakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) Proje Başvuruları

24 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur? 1. Aşama Önbaşvuru Ön Teklif (5 sf.) Ön Teklif Kontrol Rehberi Başvuru Sahibinin Beyanı Kontrol Listesi 2. Aşama 3. Aşama 4.Aşama Başvuru Değerlendirme Tam Başvuru Formu (20-30 sf.) Bütçe Tablosu Mantıksal Çerçeve Tablosu Projede Çalışacak Kişilerin Özgeçmişleri Başvuru Sahibinin Beyanı Kontrol Listesi ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (www.csgb.gov.tr veya ) MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ (www.mfib.gov.tr veya Finansman Kararı Yayınlar Avrupa Birliği Hibe Programları Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına Sağlanan Destekler

25 HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI (Sözleşme Tutarına Göre) SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI( ) YÜZDESİ 1 İstanbul 182 5, ,37 5,78 2 Ankara 189 6, ,54 5,68 3 Kayseri 146 4, ,39 5,24 4 Van 201 6, ,89 5,17 5 Konya 176 5, ,92 4,52 6 Samsun 131 4, ,41 3,89 7 Trabzon 112 3, ,36 3,41 8 Sivas 98 3, ,94 3,22 9 Elazığ 55 1, ,95 2,67 10 Tokat 62 2, ,98 2,61 11 Malatya 51 1, ,84 2,24 12 Kastamonu 59 1, ,72 2,12 13 Çorum 60 1, ,59 2,10 14 Diyarbakır 48 1, ,42 2,10 25

26 SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI( ) YÜZDESİ 1 KOBİ'ler , ,55 12,35 2 Dernekler , ,27 11,42 3 Belediyeler , ,24 25,80 4 Odalar , ,88 9,54 5 Vakıflar 211 6, ,84 5,84 6 Birlikler 128 4, ,32 3,72 7 Üniversiteler 113 3, ,36 4,56 8 Diğerleri 98 3, ,11 3,19 9 HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI (Faydalanıcı Kuruluşlara Göre) Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 90 2, ,23 5,92 10 Kooperatifler 73 2, ,65 1,58 11 İl Özel İdareleri 73 2, ,35 4,92 12 Çiftçi Grupları 65 2, ,70 1,37 13 Meslek Liseleri 64 2, ,82 2,13 14 Sendikalar 53 1, ,70 2,17 15 İlköğretim Okulları 49 1, ,68 1,00 16 Yüksek Okullar 45 1, ,82 1,19 17 Muhtarlıklar 36 1, ,56 1,31 18 Kamu Kurumları 27 0, ,44 1,04 19 Halk Eğitim Merkezleri 20 0, ,80 0,58 20 Liseler 6 0, ,08 0,20 26

27 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI HİBE PROGRAMLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

28

29

30

31

32 HİBE DUYURULARI KAYIT SİSTEMİ

33 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİM MODÜLÜ

34

35 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB VE TÜRKİYE ARASINDA SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROJESİ Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından AB katılım sürecinde sivil toplumun desteklenmesine yönelik geliştirilmiştir. Çok yıllı olarak planlanmıştır. Amaç: AB ve Türkiye sivil toplumu arasında deneyim paylaşımı ve ilişkilerin güçlendirilmesi AB'de Türkiye'nin daha iyi anlaşılmasının ve bilgi paylaşımının sağlanması Türkiye'de AB'nin daha iyi anlaşılmasının ve bilgi paylaşımının sağlanması

36 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

37 Hibe Programları Kapsamında Destekler Nasıl Sağlanır? IPA I- Geçiş Dönemi ve Kurumsal Yapılanma Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Proje: 119 Proje Toplam Hibe Bütçesi: 19,3 Milyon Avro Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Hibe Programı Dernekler, Vakıflar,, belediyeler, gençlik girişimleri, meslek örgütleri, üniversiteler

38 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU I PROJESİ Kentler ve Belediyeler Toplam 41 Proje Ortalama 15 Ay Ortalama 151 bin Toplam 6,2 milyon Meslek Örgütleri Üniversiteler Gençlik Girişimleri Toplam 25 Proje Ortalama 14 Ay Ortalama 133 bin Toplam 3,3 milyon Toplam 28 Proje Ortalama 17 Ay Ortalama 275 bin Toplam 7,7 milyon Toplam 25 Proje Ortalama 13 Ay Ortalama 81 bin Toplam 2 milyon

39 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU I Meslek Örgütleri Antalya Gazeteciler Cemiyeti Basın Akademisi Antalya Projesi Ortaklar: 1. Press Now (Gazeteciler Birliği) - Hollanda 2. Akdeniz Basın Vakfı - Türkiye 3. Antalya AB Çalışmalarını Destekleme Merkezi Derneği - Türkiye Faaliyetler: 120 medya mensubuna yönelik olarak mesleki eğitim ve AB hakkında seminerler düzenlenerek katılımcılara sertifika verildi. Yerli ve yabancı medya mensuplarının bilgi alabileceği Bilgi ve Danışma Merkezi kuruldu. Proje Bütçesi: 156 bin

40 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU I Meslek Örgütleri Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) «Yapısal Çelik Sektörüne Yönelik Kültürel Paylaşım Projesi» Ortaklar: 1. Romanya Yapısal Çelik Birliği (APCMR) Romanya Toplam Hibe: Avro Faaliyetler: 2 hafta süreli 6 kaynakçılık kursu ve 4 çelik montaj kursu gerçekleştirilmiştir. Toplam 198 mimar, mühendis, formen, kaynakçı ve teknik personele yukarıda belirtilen eğitimler verilmiştir. Proje sonunda 70 kursiyerden 28'i çeşitli firmalarda istihdam edilmiştir.

41 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU I Gençlik Girişimleri GAF Küresel Sanat Derneği «Sanat Bursu Projesi» Toplam Hibe: Avro Ortaklar: 1. İşbirliği için Uluslararası Girişimler Derneği (Bulgaristan), Semiha Berksoy Vakfı, Kalkınma ve Katılım Derneği Faaliyetler: Proje faaliyetleri olan 8 tematik çalıştay, Bulgaristan a düzenlenen çalışma ziyareti ve Bulgar ortakların katılımıyla gerçekleştirilen ağ oluşturma çalışmaları ile iki ülke arasındaki kültürün araştırılması ve Avrupa vatandaşlığı kavramının tanıtılması için bir platform oluşturulmuştur.

42 Hibe Programları Kapsamında Destekler Nasıl Sağlanır? IPA I- Geçiş Dönemi ve Kurumsal Yapılanma Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi II Hibe Programı Proje: 97 Proje Toplam Hibe Bütçesi: 5,3 Milyon Avro Dernekler, vakıflar,, belediyeler,, gençlik girişimleri, meslek örgütleri, üniversiteler,odalar, birlikler,kooperatifler

43 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II PROJESİ Tarım ve Balıkçılık Kültür ve Sanat Mikro Hibe Toplam 23 Proje Ortalama 14 Ay Ortalama 122 bin Toplam 2,8 milyon Toplam 18 Proje Ortalama 12 Ay Ortalama 121 bin Toplam 2,3 milyon Toplam 56 Proje Ortalama 4 Ay Ortalama 4 bin Toplam 270 bin

44 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Kültür ve Sanat Bileşeni Türk Serbest Mimarlar Derneği Mimarlığı Kültürel Bir Dönüşüm Olarak Yeniden Değerlendirmek Projesi Ortaklar: 1. Almanya Mimarlar Derneği - Almanya 2. Amsterdam Mimarlık Merkezi Hollanda Faaliyetler: Fotoğrafçılık ve mimarlık öğrencilerinin katılımlarıyla çalıştaylar, konferanslar düzenlendi. «Kaleden Kuleye» isimli Ankara nın ilk kent maketi hazırlanarak Kentpark ve Esenboğa Havalimanı nda sergilendi. Proje Bütçesi: 166 bin

45 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Tarım ve Balıkçılık Bileşeni Anadolu Doğa ve Kültür Koruma Ekolojik Ziraat Üretim Pazarlama ve İşletme Kooperatifi «Hazar Havzasında Geleneksel Ürünlerin Canlandırılması Projesi» 440 başvurusu arasından desteklenmeye hak kazanan 23 projeden biri olan Proje, 2010 yılında Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından onaylanan Hazar Gölü Yönetim Planının tarım bileşenini hayata geçirmeyi hedefliyor. Toplam Hibe: Avro Genel amacı Hazar Gölü Havzasında yetişen geleneksel ürünlerin iyi Tarım Uygulamalarının teşviki ile pazarlama olanaklarını geliştirilmesi olan proje aynı zamanda Türkiye'nin Doğu'sunda yer alan tek proje olma özelliğini taşıyor Ortaklar: 1. Stutgard Üniversitesi- Almanya 2. Stichting Enstitüsü Almanya 3.Elazığ Hazar Gölü ve Çevresini Koruma Derneği 4. Hayata Artı Derneği

46 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Mikro Hibe Bileşeni Töre Cinayetlerini Önleme ve Kadın Potansiyelini Değerlendirme Derneği (TÖRKAD) «Kadınlar El Ele» Toplam Hibe: Avro Hollanda da gerçekleştirilen toplantıda, toplumun çeşitli kesimlerinden temsilci/vatandaşlarla görüşülüp, özellikle kadınların karşı karşıya kaldıkları aile içi şiddet konusunda Hollanda ve Türkiye örnekleri karşılaştırılmıştır.

47 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU III PROJESİ Teklif Çağrısı: 2013 yılının ilk çeyreğinde duyurulması planlanmaktadır. Bileşenler: Siyasi Kriterler Medya Mikro Hibe Tahmini Proje Sayısı: 100 proje Toplam Hibe Tutarı: 9,3 Milyon

48 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU III SİYASİ KRİTERLER Amaç: AB ve Türkiye deki siyasi kriterler alanında faaliyet gösteren STK lar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi Ülkemizde siyasi reformların geliştirilmesine katkı sağlanması Öncelik Alanları: Ayrımcılıkla Mücadele İnsan Hakları Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Kimler Başvurabilir? Siyasi Kriterler Alanında Gösteren Dernek ve Vakıflar Faaliyet Toplam Hibe Tutarı:

49 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU III MEDYA Amaç: Medya sektöründeki kuruluşların AB konularında bilgi birikiminin ve kapasitelerinin artırılması AB ve Türkiye deki medya kuruluşları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi Kimler Başvurabilir? Medya Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleri Medya Kuruluşları (yerel, bölgesel, ulusal görsel-işitsel medya, yazılı medya veya internet medyası) Toplam Hibe Tutarı:

50 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU III İNTERNET SAYFASI (www.csdproject.net)

51 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU III PROJESİ Ortak Bulma ve Eşleştirme Aracı Sivil Toplum Diyaloğu III hibe programına başvurularda AB üyesi ülkelerden en az bir kuruluş ile ortaklık kurulması zorunludur. Ortak bulma sürecini kolaylaştırmak için AB Bakanlığı tarafından «Ortak Bulma ve Eşleştirme Aracı» geliştirilmiştir. «Ortak Bulma ve Eşleştirme Aracı» ile kuruluşlar, proje fikirlerini paylaşarak ortak bulabilmekte veya mevcut projelere dahil olabilmektedirler.

52 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU I Üniversiteler Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Toplam Hibe: Avro Madrid Özerk Üniversitesi, Granada Üniversitesi ve Avrupa ile Diyalog Derneği işbirliği içerisinde; Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Polonya da 2008 Ağustos-Eylül aylarında yaklaşık 5000 kişi ile yapılan görüşmelerle gerçekleştirilen kamuoyu yoklaması Akademik işbirliğini geliştirmek amacıyla, projeye ortak olan kurumlardan yüksek lisansa ve doktora öğrencileriyle akademisyenler 15 er gün sürecek değişim programları Tematik Çalıştaylar, Konferanslar, Kitaplar

53 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN AB HİBE PROGRAMLARI

54 BAŞVURUSU DEVAM EDEN AB HİBE PROGRAMLARI Sivil Düşün Hibe Programı Bütçe: 1,75 Milyon Avro Son Başvuru Tarihi: 17 Haziran 2013 Hibe Programının Amacı: aktif yurttaşlık için gereken ortamın iyileştirilmesi ve ülkedeki örgütlü aktif yurttaşların kapasitesinin güçlendirilmesidir. Aktivistler, sivil toplum örgütleri, sivil toplum ağ ve platformları başvuruda bulunabilirler. Destek Mekanizmaları: Ağlar ve Platformlar için Hibe Programı Mikro alt Hibeler (üçüncü taraflara maili destek) Aktivistler için doğrudan destek

55 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YAKIN DÖNEMDE DUYURULMASI PLANLANAN AB HİBE PROGRAMLARI

56 YAKIN DÖNEMDE DUYURULMASI PLANLANAN DİĞER AB HİBE PROGRAMLARI STÖ Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Dezavantajlı Grupların Entegrasyonu Kayıtlı İstihdam II Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi 2013 yılı ilk yarısında çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından 8 hibe programının duyurusu yapılacak olup, söz konusu hibe programları aracılığıyla 60,9 Milyon Avro hibe desteği sağlanacaktır STD Çok Ortaklı Çerçeve Ant. STD Aktif Vatandaşlık Hayatboyu Öğrenme II STD Mikro Hibe

57 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı 1 Milyon Avro Türkiye deki STK ların yerel ve ulusal düzeyde karar alma süreçlerine katılımlarının artırılması ve birbirleriyle, kamu kuruluşlarıyla ve özel sektörle diyalog ve işbirliği kurmalarının teşvik edilmesi Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi 400 Bin Avro Türkiye deki yerel sivil girişimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilerek katılımcı demokrasinin geliştirilmesine katkı sağlanması

58 ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dezavantajlı Kişilerin Entegrasyonu Hibe Programı Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına ve sosyal korumaya erişimlerinin kolaylaştırılması, işgücü piyasasına erişimleri önündeki engellerin kaldırılması 35 Milyon Avro Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu, diğer ilgili kurumlar, sosyal ortaklar ve ilgili STK'ların kapasitesinin artırılması, kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen kayıtlı istihdamı teşvik edecek projelerin desteklenmesi 10,2 Milyon Avro Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Hibe Programı Hayat boyu öğrenme için gerekli olan beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi, bireylerin eğitime ulaşmalarını destekleyerek istihdam imkanlarını arttırmak için kurumsal bir çerçeve ve kapasite oluşturulması 5 Milyon Avro

59 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU Sivil Toplum Desteği Aktif Vatandaşlık Mekanizması Hibe Programı Aktif vatandaşlık kavramı çerçevesinde bireylerin katılımcılığının artırılması 500 Bin Avro Sivil Toplum Desteği Mikro Hibe Programı Sivil Toplum Kuruluşlarının AB ye uyum sürecinde serbest konularda işbirliği geliştirmelerinin ve ağ kurma faaliyetlerinin desteklenmesi 750 Bin Avro Sivil Toplum Desteği Çok Ortaklı Çerçeve Anlaşmaları Hibe Programı Karar alma süreçlerinde daha etkili, daha aktif bir sivil toplum amacına yönelik olarak, vatandaşların seslerini duyurmalarına ve kamu reformunu geliştirmeye yönelik sivil toplum ağlarının geliştirilmesi 11 Milyon Avro

60 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI PROJE HAZIRLAMADA SIK YAPILAN HATALAR

61 PROJE HAZIRLAMADA SIK YAPILAN HATALAR Başvuru rehberinin iyi okunmaması (amaç, öncelik, uygunluk kriterleri) Başvuru formunun ve eklerinin standart formata uygun olmayan bir şekilde ve eksik doldurulması Faaliyetler için öngörülen tutarların bütçe ile uyumlu olmaması Zaman planlamasında ihale süreçlerinin dikkate alınmaması Başvuru Rehberinin ekinde yer alan Kontrol Listesinin dikkatli bir şekilde incelenerek herhangi bir eksiklik olup olmadığının kontrol edilmemesi Başvurunun son güne bırakılması

62 PROJE HAZIRLAMADA SIK YAPILAN HATALAR Bütçeleme esaslarına uyulmaması (min-maks hibe miktarları, yüzde ve eşik değerler) İngilizce ve Türkçe bütçelerin aynı olmaması Standart dokümanların İngilizce çevirisinin yapılmaması Ortaklarla proje aşamasında mutabakata varılmaması Beyannamelerde imza kaşe mühür eksikleri Projede çalışacak uzmanlarla mutabakata varılmamış olması Projeye ilişkin alınması gereken karar ve onayların zamanında alınmaması Ek belge ve bilgilerin zamanında hazırlanmaması

63 PROJE HAZIRLAMADA SIK YAPILAN HATALAR Proje ekibinin özgeçmişlerinin düzgün ve tam olmaması Başvuru sahibinin benzer proje tecrübesinin başvuru formuna yansıtılmaması Proje hazırlık aşamasında problem ve paydaş analizinin yapılmaması Proje faaliyetlerinin projenin hedef kitlesi, amaçları ve beklenen sonuçlar ile ilişkilendirilmemesi ve detaylı bir şekilde anlatılmaması İrtibat kurulacak kişilerin projeyle bağlantısının olmaması ya da irtibat bilgilerinin yanlış verilmesi

64 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Proje Uygulama Süreçlerinde Karşılaşılan Sorunlar

65 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Uygulamada karşılaşılan genel sıkıntılar Mevzuatın öne geçmesi Projelerin yeterince sahiplenilmemesi Firmaların uzmanlığının yetersiz olması Proje tanınırlığının eksikliği Sürdürülebilirliğin yetersiz olması

66 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İlginiz için teşekkürler Sorularınız ve bilgi için Dr. İlksen Hilâl YILDIR Avrupa Birliği Bakanlığı Koordinatör Tel: E-posta:

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ ve Hibe Programları SAĞLIK BAKANLIĞI 20 Kasım 2013 YILDIRIM GÜNDÜÇ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Türkiye deki AB Mali Programları Uygulanmış AB Destekli Projeler

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 1 2 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Nurcan ÖNDER Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr uis@csgb.gov.tr 17 Haziran 2015 Çalışma

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR Avrupa Birliğine katılım sürecinde, uyumlaştırılan/uyumlaştırma sürecinde olan mevzuatın

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA Ref 1 Proje başlığı Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Türkiye (MTEM) Yüklenici Ülke Toplam proje toplam personel Projeyi yürüten kuruluş (yararlanıcı) ve yasal statüsü Türkiye 5.000.000

Detaylı

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.2, s.333-359. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ

KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ ARALIK 2012 ÖNSÖZ Kooperatifçilik, ortak bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkânların yardımlaşma, dayanışma ve kefalet suretiyle bir araya getirilmesinden

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI ISTANBUL TICARET ODASı AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI YAYIN NO: 2007-50 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden

Detaylı

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik)

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) - BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) Bu raporda, aşağıdaki kuruluşların web sitelerinda yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev.01 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 3. 2013 YILI FAALİYETLERİ... 8 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 8

Detaylı

2015 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2014-2023 TRAKYA BÖLGE PLANI VİZYON VE GELİŞME

Detaylı