JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI BEYTEPE/ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2007 (PARA İLE SATILMAZ) DİKKAT! BAŞVURMA BELGESİ İLE ADAY BİLGİ KARTI VE ÖĞRENİM DURUM BELGESİNİ BU KILAVUZU OKUMADAN DOLDURMAYINIZ. ANKARA J.Gn.K.lığı Basımevi 2007

2 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURMA İŞLEMLERİ Giriş Koşulları Başvurma İşlemleri Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar Başvuru Sonucunun Adaylara Duyurulması Diğer Bilgiler BAŞVURU BELGELERİNİN DOLDURULMASI Başvurma Belgesinin Doldurulması Aday Kartı ve Öğrenim Durum Belgesinin Doldurulması Başvuru Evrakı Aday Fişinin Doldurulması 8 4. FİZİKÎ KONTROL, BEDENÎ YETENEK ve MÜLÂKAT SINAVLARI İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Çağrılmaya Esas ÖSS Ağırlıklı Puan Nasıl Hesaplanacaktır? İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Katılmaya Hak Kazanan Adaylar Nasıl Duyurulacaktır? Sınavların Kapsamı Nedir? Sınavda Girerken Yanınızda Bulundurmanız veya Teslim Etmeniz Gereken Belgeler Nelerdir? Adayların Okula Girmeye Esas Başarı Sırası Nasıl Belirlenecektir? SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR? SAĞLIK KURULU RAPORU NASIL ALINACAKTIR? KESİN / GEÇİCİ KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ KESİN / GEÇİCİ KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA NASIL GELİNECEKTİR? YAŞ - BOY - KİLO TABLOSU (TABLO-1) LİSE / DENGİ OKUL TÜR KODLARI (TABLO-2) ADAY KARTI VE ÖĞRENİM DURUM BELGESİ ( ÖRNEK 2 ) ŞEHİT / MALÛL GAZİ / MUHARİP GAZİ ÇOCUKLARINA AİT BELGE FAALİYET TAKVİMİ ADLÎ SİCİL BELGESİ ÖRNEĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ (ÖRNEK-3) BAŞVURU EVRAKI ADAY FİŞİ... 20

3 1. GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR Bu kılavuz, Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) na başvuru, seçme sınavı, kayıt ve kabul esaslarını kapsamaktadır Eğitim-Öğretim yılında Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna 2007 yılı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçlarına göre öğrenci alınacaktır. 1.2 Başvurusu kabul edilen adaylardan 2007 yılı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) na katılarak, 2007 ÖSS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek puan türlerinde (ÖSS-SAY-1, ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-EA-1, ÖSS-Y.DİL) ilân edilecek taban puan ve üzerinde puan almış olanlar Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına (Seçme Sınavları) çağırılacaktır. 1.7 İlk başvuruda doldurdukları Başvurma Belgesinde tercih ettikleri puan türlerinden Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği taban puan ve üzerinde puan alamayan adaylar Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat sınavlarına alınmayacaklardır. Bu nedenle, adayların sınavlara gelmeden önce, Temmuz 2007 tarihleri arasında internet adresinden Seçme Sınavlarına çağrılıp çağrılmadıklarını ve sınava girecekleri gün ve saati öğrenmeleri gerekmektedir. Seçme Sınavı Giriş Belgesi adayların adreslerine 23 Temmuz 2007 tarihinden itibaren posta ile gönderilecektir. Ancak postadaki gecikmeden dolayı Seçme Sınavı Giriş Belgesi zamanında eline geçmeyen adaylar internet adresine girerek bu belgenin örneğini alabileceklerdir. Postadaki gecikmeden J.Gn.K.lığı sorumlu olmayıp, bu konunun takibi adayların sorumluluğundadır. DİKKAT! Adaylar başvuru esnasında puan tercihi yaparken, kendileri için avantaj sağlayacak puan türünü tercih etmeleri menfaatlerine olacaktır. Taban puanlar belirlenirken ortaöğretim başarı puanı dahil edilmeyecektir ÖSS sonuçlarının açıklanmasını müteakip seçme sınavlarına girmeye hak kazanan adayların isim listeleri ve taban puanları, 23 Temmuz 2007 tarihinden itibaren internet adresinde yayınlanacaktır. 1.3 Şehit, muharip gazi ve malûl gazi çocuklarına, alınacak öğrenci adayı miktarı içerisinden % 5 kontenjan ayrılacaktır. JAMYO na başvuran adaylar içerisinden 2007 ÖSS den baraj puanı geçen en son adayın almış olduğu puanın % 90 ını alan şehit, muharip gazi ve malûl gazi çocukları başarılı sayılarak Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına çağırılacaktır. 1.4 Başvurusu kabul edilen tüm adayların adreslerine 21 Mayıs 2007 tarihinden itibaren Başvuru Kabul Belgesi gönderilecek, bu adaylardan 2007 ÖSS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, ÖSS puan türlerinde ilan edilecek olan taban puan ve üzerinde puan almış olan adaylar 30 Temmuz - 03 Ağustos 2007 tarihleri arasında Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına alınacaktır yılı ÖSS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra belirlenen taban puan ve üzerinde puan alarak ismi internet adresinde yayınlanan adaylar, İnternette ilan edilen gün ve saatte Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına katılmak üzere Jandarma Eğitim Komutanlığı/Jandarma Okullar Komutanlığı 1 Numaralı Nizamiyesi (Oran Kavşağı-İncek Köyü istikametinde) Beytepe / Ankara adresinde hazır bulunacaklardır. 1.6 Lise ve dengi okullardan öğretim yılında mezun olabilecek durumda bulunmaları nedeniyle başvuruları kabul edilerek aday kayıt işlemleri yapılan ancak 2007 yılı HAZİRAN döneminde mezun olamayan adaylar Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat sınavlarına alınmayacaklardır GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURMA İŞLEMLERİ 2.1 GİRİŞ KOŞULLARI Jandarma Astsubay Meslek Yüksek okuluna başvuracak adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereklidir: Genel Koşullar a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, (Kendisi, anne veya babası Türk tâbiiyetini muhafaza eden ancak, aileleri aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülen yabancı bir ülke vatandaşı olan adayların başvuruları kabul edilecektir.) b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak, c) Kendisinin, öz veya üvey; annesi, babası, velisi ve kardeşlerinden herhangi birisinin; (I) Tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak, (II) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak, (III) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmakta olmamak, (IV) Hükümlülükleri affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile; kasten adam öldürme, devlet sırlarını açığa vurmak, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, cinsî sapıklık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas, istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale alım ve satımlarına fesat karıştırma, ırza geçmek, sarkıntılık, kız-kadın veya erkek kaçırmak,

4 fuhşiyata tahrik ve yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesi kapsamına giren suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap; Birinci Babındaki; Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Suçlar ve Sekizinci Babındaki; Genel Ahlâk ve Aile Düzeni aleyhine işlenen suçlar, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ile Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranışta bulunmak suçlarının birisinden hüküm giymemiş olmak veya sayılan suçlardan dolayı soruşturma altında olmamak. (Yukarıda belirtilen suçlara; suç ismi, konu, kapsam ve içerik bakımından 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda karşılığı yeniden düzenlenen suçlar dahil.) (V) Yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine göre haklarında yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucunda öğrenci olmayı engelleyen halleri bulunmamak, (VI) Uyuşturucu maddeleri imal, ithal veya ihraç etmek, satmak veya kullanmak gibi suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş veya bu suçlardan yargılanması devam ediyor olmamak veya toplum tarafından alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yaratan herhangi bir etken madde bağımlısı olarak tanınıyor olmamak, (VII) Aile şeref ve haysiyetini ihlal edecek şekilde kumara, içkiye, paraya, zatî menfaatine düşkün olduğu, bu nedenle muhitinde itibarını yitirdiğine dair haklarında bilgi ve belge olmamak, (VIII) Tarikat, dergâh, yasadışı faaliyet gösteren; örgüt, dernek, öğretim kurumu vb. gizli ve açık teşekkül veya gruplarla ilişkisi bulunduğuna dair haklarında herhangi bir bilgi ve belge olmamak, ç) Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak, d) Herhangi bir siyasî partiye üye olmamak veya siyasî partinin organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmak, e) Reşit değilse veli göstermek, düzenlenecek yüklenme senedi için senetlerde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek, f) Alkol, uyuşturucu, vb. bağımlılık meydana getiren madde bağımlısı olmamak, bu nedenlere bağlı olarak herhangi bir suç işlememiş olmak, g) Askerlik hizmetini yapmamış olmak, başvuru, seçme sınavları (Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavları) ile kesin kayıt işlemleri sırasında silâh altında olmamak veya belirtilen tarihlerde muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altına alınacak olmamak, ğ) Yapılacak Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarında başarılı olarak, 2007 ÖSS puanına göre oluşturulacak başarı sıralamasından sonra belirlenen kontenjan içerisinde yer almak, h) Başvuru, Seçme Sınavları ve Kayıt Kabul işlemleri esnasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülükleri tam, doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmek. Sağlık ile İlgili Koşullar a) Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde; (I) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak, (II) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, yanık izi, leke, kellik bulunmamak, (III) Ağır zührevî hastalık geçirmemiş olmak, (IV) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak, (V) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmiş olmamak, (VI) Spina-Bifida rahatsızlığı bulunmamak (Hiçbir klinik belirti vermeyen, sadece radyolojik belkemiği ve myelografi olarak saptanan bir tek vertabradaki Spina- Bifida sağlam kabul edilir), (VII) Güvercin veya kundura göğüs, düz tabanlık gibi fizyolojik kusurları bulunmamak, (VIII) İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, (Seçim aşamalarına gelmeden önce renk körlüğü ve görme bozukluğu vb. kontrollerini yaptırmanız sizin ve ailenizin maddi ve manevi kayba uğramasını önleyecektir.) b) Türkçe yi kusursuz konuşmak, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak, c) Sevk edileceği tam teşekküllü askerî hastaneden ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR kaydını içeren Sağlık Kurulu Raporu almak. DİKKAT! Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların, askerî hastanelerin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak, eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar a) En fazla 21 yaşında (1986 doğumlu) olmak, (Adayların yaşının hesaplanması; gün ve aya bakılmaksızın 2007 yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır. Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki yaşları esas alınır.) b) Herhangi bir hastalığa bağlı olmamak koşuluyla Tablo-1 de belirtilen yaşının gerektirdiği Yaş-Boy-Kilo ölçülerinin alt ve üst sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, çıplak vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür. ) Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar : a) TABLO-2 de kaynak olarak belirtilen lise veya dengi okullardan en erken 2006 yılında mezun olmak veya en geç 2007 yılı HAZİRAN döneminde mezun olabilecek durumda olmak, -2-

5 b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2007 yılında yapılacak olan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ye katılmış olmak, c) Askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak, ç) Lise / dengi okul disiplin notu 10 lu sistemde en az 8 (sekiz). 5 li sistemde en az 4 (Dört) olması gerekmektedir. Yukarıdaki koşullardan herhangi birini taşımayan adaylar, tüm sınavları kazanmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamazlar. DİKKAT! Jandarma Genel Komutanlığı; başvuruların başlamasından, sınavların yapılması ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulundaki eğitim-öğretimin sona ermesine kadar geçen süre içerisinde giriş koşulları, okulun süresi ve eğitim-öğretim programları üzerinde istediği değişiklikleri yapabilir. Adaylar bu değişiklikler ve kılavuzda yer alan bütün şartları kabul etmiş sayılırlar. 2.2 BAŞVURMA İŞLEMLERİ a) Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvurular, 26 Şubat- 30 Mart 2007 tarihleri arasında İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ile ANKARA Beytepe de bulunan Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezine şahsen yapılacaktır. b) JAMYO ya başvuruda bulunmak isteyenler, başvuru için gerekli belgeleri, İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ile J.Okll.K.lığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezinde oluşturulan başvuru bürolarından şahsen ücretsiz olarak temin edebileceklerdir. Belgeler teslim alınırken, Başvurma Belgesi ile Aday Kartı ve Öğrenim Durum Belgesinin aynı belge numarasını taşımasına özellikle dikkat edilecektir. Başvuru İçin Gerekli Belgeler Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvuru için gerekli belgeler şunlardır: 1) Başvurma Belgesi: Belge optik form olarak hazırlanmıştır. Başvuru sırasında adaya verilecektir. (Belgenin dolduruluşu 3.1 nci maddede açıklanmış ve ÖRNEK-1 de gösterilmiştir.) 2) Aday Kartı ve Öğrenim Durum Belgesi: Başvuru sırasında adaya verilecektir. (Belgenin dolduruluşu 3.2 nci maddede açıklanmış ve ÖRNEK-2 de gösterilmiştir.) 3) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği : Belge; aday, anne, baba ve kardeşleri ile ilgili nüfus kayıtlarına ilişkin bilgileri içermektedir. Örneği bu kılavuzda verilen belge son üç ay içerisinde alınmış ve Nüfus Müdürlüklerince onaylanmış olacaktır.(örnek-3) Başvuru için gerekli belgeler, kılavuzda açıklandığı biçimde doldurulduktan sonra Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ile birlikte en geç 28 Mart 2007 günü saat ye kadar kadar İlçe J.K.lıklarına, 30 Mart 2007 günü saat ye kadar İl Jandarma Komutanlığı başvuru büroları ile ANKARA Beytepe de bulunan J.Okll.K.lığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezine bizzat adaylar tarafından elden teslim edilecektir. Başvurma Belgesi, Aday Kartı ve Öğrenim Durum Belgesi tel zımba veya toplu iğneyle birbirlerine eklenmeyecektir. Formların buruşmaması ve kırılmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Başvuru için gerekli belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. DİKKAT! Başvuru süresi içinde gönderilmiş olsa bile, Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezine posta veya kargo ile gönderilen belgeler işleme konulmayacak, sadece şahsen yapılan başvurular kabul edilecektir. 2.3 BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR Başvurma Belgesi üzerinde belirtilen yer aday tarafından imzalanmamışsa, Başvurma Belgesinde adayı ilgilendiren tüm bilgiler, tam olarak ve kurşunkalemle hatasız bir şekilde yazılıp kodlanmamışsa, Aday Kartı ve Öğrenim Durum Belgesindeki belgelere yazılması gereken bilgilerde (Okul ismi, disiplin notu, disiplin cezası vb.) eksiklik ya da tutarsızlık varsa veya belgeler üzerinde gerekli onaylar yaptırılmamışsa, istenen belgeler tam olarak teslim edilmemişse, Aday Kartı ve Öğrenim Durum Belgesi üzerinde gerekli fotoğraflar bulunmuyorsa, yapıştırılan fotoğraflar Kılavuzda belirtilen nitelikleri taşımıyorsa, Başvurma Belgesi ile Aday Kartı ve Öğrenim Durum Belgesi tel zımba veya toplu iğne ile tutturulmuş, buruşmuş, karalanmış, silinmiş, tahrif edilmiş, katlanmış veya yırtılmış bir şekilde teslim edilmişse, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği üzerindeki bilgilerde eksiklik varsa veya belge üzerinde gerekli onay yaptırılmamışsa, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğindeki bilgiler ile Başvurma Belgesindeki bilgiler (doğum tarihi vb.) arasında tutarsızlık varsa, Başvuru için gerekli tüm belgeler eksiksiz olarak doldurulup onaylatılarak teslim edilmemişse, Başvuru için gerekli belgeler başvuru için tanınan süre içerisinde teslim edilmemişse, Birden fazla başvuru yapılmışsa, Başvuru posta ile yapılmışsa, Adayın kendisi ve giriş şartlarında belirtilen aile bireyleri hakkında yapılan araştırma sonucunda olumsuz bir durum tespit edilmişse, -3-

6 İl Jandarma Komutanlıklarında ve İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezinde yapılacak inceleme sonucunda, adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığı belirlenmişse, başvurular geçersiz sayılacak ve belgeler işleme konmayacaktır. Başvurma Belgesi ile Aday Kartı ve Öğrenim Durum Belgesine bilgilerin gerçeğe uygun olarak yazılması ve kodlanması gerekmektedir. Dolduruluşunda bir eksiklik ya da kural dışı bir durum görülmeyen belgeler işleme konur. Eksik ya da yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı ve kodladığı bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılacaktır. İl ve İlçe J. K.lıklarında oluşturulan Başvuru Büroları tarafından; başvuru evrakının teslim alınmış olması, başvuruların kesin olarak kabul edildiği anlamına gelmez. J.Okll.K.lığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkez Amirliğince başvuru belgeleri incelenecek ve BAŞVURUNUN KABUL EDİLDİĞİ / EDİLMEDİĞİ şeklinde karar verilecektir. 2.4 BAŞVURU SONUCUNUN ADAYLARA DUYURULMASI İl Jandarma Komutanlıklarınca İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezine gönderilen Başvuru Belgelerinin incelenmesi sonucunda; Bu kılavuzun 2.3 BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR dan herhangi birinin tespit edilmesi halinde, adaya ait başvuru kabul edilmeyecek ve belgeler işleme konulmayacaktır. Adaya, başvurusunun kabul edilmediği, İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi kayıtlarındaki yazışma adresine gönderilecek yazı ile bildirilecektir. Başvuru koşullarını taşıyan adayların, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna aday kayıt işlemleri yapılacak ve başvurusu kabul edilen tüm adaylara 21 Mayıs 2007 tarihinden itibaren Başvuru Kabul Belgesi gönderilecektir. Ayrıca başvurusu kabul edilen adayların listesi internet adresinde yayınlanacaktır. DİKKAT! Başvuru Kabul Belgesinin adaylara gönderilmesi sırasında postada meydana gelebilecek gecikmelerden Jandarma Genel Komutanlığı sorumlu değildir. Başvuru için gerekli belgelerin sahte olarak düzenlenmesi, yanlış bilgi ve beyanlarda bulunulması halinde ilgili adayın başvurusu kabul edilmeyeceği gibi aday ve yasadışı uygulamaları tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. DİKKAT! Değerlendirmeye alınan belgeler ve bilgiler aday tarafından beyan edildiğinden, bilgi ve belgelerin hatalı, yanlış veya eksik olmasının sorumluluğu adaya, ilgili kişi ve kuruluşlara aittir. 2.5 DİĞER BİLGİLER Başvuru için gerekli giriş koşullarını taşımadıkları sonradan tespit edilen adayların, kesin kayıt ve kabul işlemleri yapılmış, eğitimin belli bir aşamasına gelinmiş olsa bile okulla ilişikleri kesilmektedir. Gerekli giriş koşullarını taşımadıkları eğitim - öğretim yılı içerisinde sonradan tespit edilen öğrencilerin de okulla ilişikleri kesilmektedir. Bu nedenle başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruda bulunmamaları yararlarınadır. Eksik, yanıltıcı, yalan beyan veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına katılarak başarılı olan adaylar, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunu Asıl ve Yedek olarak kazanmış olsalar bile kesin ve geçici kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Bu durum, adayların gereksiz harcama yapmalarına ve haklarında hukukî ve cezaî takibat yapılması neticesinde güç durumda kalmalarına neden olacaktır. DİKKAT! Başvurusu kabul edilmeyen veya herhangi bir aşamada elenen adaya; 60 gün içerisinde Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA adresine şahsen başvurması halinde evrakı iade edilecektir. Aksi takdirde evrakların kaybolması veya imha işlemine tabi tutulmasından Jandarma Genel Komutanlığı sorumlu değildir. 3. BAŞVURU BELGELERİNİN DOLDURULMASI 3.1 BAŞVURMA BELGESİNİN DOLDURULMASI Başvurma Belgesi optik okuyucu ile okunmaktadır. Bu nedenle yumuşak, siyah bir kurşunkalemle doldurulması gerekir. Belgenin doldurulmasında iki ayrı işlem bulunmaktadır. Birinci işlem istenen bilgilerin yazılması, ikinci işlem ise yazılan bilgilerin kodlanmasıdır. Kodlamada yapılacak iş, alanın başındaki kutulara yazılan harf veya rakamların bu kutuların altında birer sütun halinde sıralanmış olan yuvarlakların içinde bulunması ve bu yuvarlakların kurşunkalemle, dışarıya taşırılmadan karalanmasıdır. Her sütunda sadece bir yuvarlağın karalanmış olmasına dikkat edilecektir. Optik okuyucular yazılan yazı ve rakamları değil, kodlama işaretlerini kayıtlara aktarabilen araçlardır. Bu nedenle, Başvurma Belgesine yazılan fakat kodlanmayan bilgiler bilgi işlem kayıtlarına geçmeyeceğinden geçersiz sayılır ve işlem görmez. Yazma işlemi, kodlamanın kolay ve hatasız yapılmasına yardımcı olacağı için gereklidir. Yapılan kodlama hatalarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Başvuru Belgelerine yazılan bilgilerin, resmî kayıtlara uygun olması gerekmektedir. Başvuru Belgelerinde adayı ilgilendiren tüm bilgilerin, doldurulmuş ve kodlanmış olması zorunludur. Eksik, hatalı, kodlanmamış, tahrif edilmiş veya çelişkili bilgi bulunan belgeler ile yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır. -4-

7 DİKKAT! Başvuru Belgelerine yazılan ve kodlanan bilgilerin gerçeğe uygun ve doğru olmasından aday sorumludur. Eksik yada yanlış olarak verilen bilgi ve belgelerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılacak, zararına olacak sonuçlar düzeltilmeyecektir. Aday teslim ettiği belgelerden, yazdığı ve kodladığı bilgilerden doğacak hukukî ve cezaî sonuçlara katlanmak durumundadır. Başvurma Belgesinde 24 bilgi alanı bulunmaktadır. Her alanın başında sıra numarası ile o alana yazılması ve kodlanması istenen bilgilerin ne olduğu yazılıdır. Bu alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Başvurma Belgesinin doldurulmasında, bu kılavuzun ileri sayfalarında verilen örnekten de yararlanılabilir. 1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARANIZ Nüfus Cüzdanınızda T.C. Kimlik Numarası alanı bulunmaktadır. Bu alanda on bir rakamlı bir sayı yer almaktadır. Aday Kartı ve Öğrenim Durum Belgesindaki 1. T.C. KİMLİK NUMARASI alanı, nüfus cüzdanınızdaki T.C. Kimlik Numaranızı yazıp kodlamanız için düzenlenmiştir. Önce bu on bir rakam kutucuklara yazılacak ve bu rakamlar alttaki yuvarlakları doldurmak suretiyle kodlanacaktır Bu numara sizin 2007 ÖSS puanınızın ÖSYM Başkanlığından alınmasında ve diğer işlemlerde kullanılacaktır. kaynak olarak belirtilen liselerde uygulanan aynı denklikteki bölümlerden mezun olmaları halinde başvuruları kabul edilecektir. 3. İMZA Bu bölüm Başvurma Belgesinin ön yüzünde sağ üst köşededir. İmzasız belgeler işleme konulmayacaktır. 4. ÖZEL DURUMUNUZ Bu alanda özel duruma uygun seçenek işaretlenecektir. Özel durumu bulunmayan adaylar, bu bölümü boş bırakacaklardır. * Şehit Çocuğuyum: Babası / annesi Milli Savunma Bakanlığı Şehitlik Yönergesi kapsamında şehit sayılan kişiler ile babası / annesi diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli iken şehit olan kişilerin çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir. * Malûl Gazi Çocuğuyum: Babası/annesi Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Erbaş ve Er olarak görev yaptığı sırada Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre haklarında Vazife Malûlü Kararı verilen kişiler ile Babası / Annesi diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli iken Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre haklarında Vazife Malûlü Kararı verilen kişilerin çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir. * Muharip Gazi Çocuğuyum: Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kore Savaşına katılan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Erbaş ve Er çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir. Nüfus Cüzdanlarında T.C. Kimlik Numarası bulunmayan adaylar, bağlı bulundukları İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvurup Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği alarak veya İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaralarını öğrenebilirler. DİKKAT! 2007 ÖSS puanları ÖSYM Başkanlığından T.C. Kimlik Numarasına göre alındığından bu alana yazılacak ve kodlanacak T.C. Kimlik Numarasının doğruluğuna özellikle dikkat edilmelidir. T.C. Kimlik Numarası Nüfus Cüzdanı seri numarası ile karıştırılmamalıdır. 2. ÖĞRENİM DURUMUNUZ Bu alanda adaylar öğrenim durumlarına uygun seçeneği işaretleyeceklerdir. İşaretlenen seçenekle verilen bilginin doğruluğu, Aday Kartı ve Öğrenim Durum Belgesi üzerinde bulunan bilgilerle kontrolü yapılacağından bilgilerin aynı olması gerekmektedir. Her adayın öğrenim durumu bu seçeneklerden yalnız birine uyacağından, bu alanda sadece aşağıdaki seçeneklerden birisi işaretlenecektir. * Lise/Dengi Okul Son Sınıftayım: TABLO-2 de kaynak olarak belirtilen lise veya dengi okulların son sınıflarında öğrenim gören ve 2007 yılı HAZİRAN döneminde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar bu seçeneği işaretleyeceklerdir. * Lise/Dengi Okul Mezunuyum: TABLO-2 de kaynak olarak belirtilen lise veya dengi okullardan 2006 yılında mezun olan adaylar bu seçeneği işaretleyeceklerdir. Mesleki Eğitim ve Teknik Merkezi (METEM) in son sınıfında okuyan veya mezun olan adaylar Tablo-2 de SOYADINIZ Adaylar, ilk kutudan başlamak ve her kutuya bir harf gelmek üzere büyük harflerle soyadlarını yazacaklardır. Soyadı uzunsa ayrılan alana sığacak kadarının yazılması yeterlidir. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçilecektir. 6. ADINIZ Adaylar, ilk kutudan başlamak ve her kutuya bir harf gelmek üzere büyük harflerle adlarını yazacaklardır. Ad uzunsa ayrılan alana sığacak kadarının yazılması yeterlidir. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçilecektir. 7. DİĞER ADINIZ Adaylar, varsa 2. adlarını ilk kutudan başlamak ve her kutuya bir harf gelmek üzere büyük harflerle yazacaklardır. Ad uzunsa ayrılan alana sığacak kadarının yazılması yeterlidir. 3. adı olan adaylar nüfus hüviyet cüzdanındaki sıraya göre, 2. adlarından sonra boş bir kutu bırakarak, 3.adlarının sadece baş harfini yazacaklardır. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçilecektir. Tek adı olan adaylar bu bölümü boş bırakacaklardır. 8. BABA ADINIZ Adaylar, ilk kutudan başlamak ve her kutuya bir harf gelmek üzere büyük harflerle baba adını yazacaklardır. Baba adınız uzunsa ayrılan alana sığacak kadarının yazılması yeterlidir. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçilecektir.

8 9. HASTANE KODU Seçme Sınavlarında başarılı olup asıl ve yedek aday listesine giren adaylar, aşağıda belirtilen ve adaylar tarafından tercih edilen tam teşekküllü Askeri Hastanelerden Sağlık Kurulu Raporlarını alacaklardır. Genelkurmay Başkanlığı ve J.Gn.K.lığı aşağıda belirlenen Asker Hastane listelerinde gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapabilir. Bu durumda; adaylar ilk tercih etmiş oldukları hastane yerine, tercih ettikleri en yakın ildeki Asker Hastanelerine J.Okll.K.lığınca sevk edileceklerdir. Adayların Sağlık Kurulu Raporu almaları için tercih edebilecekleri Askerî Hastane ve kod numaraları; KODU : HASTANENİN ADI : 01 İSTANBUL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ 02 İSTANBUL KASIMPAŞA ASKER HASTANESİ 03 İSTANBUL GÜMÜŞSUYU ASKER HASTANESİ 04 ANKARA ASKER HASTANESİ (MEVKİ) 05 ANKARA BEYTEPE ASKER HASTANESİ (JANDARMA) 06 ANKARA ETİMESGUT ASKER HASTANESİ 07 İZMİR ASKER HASTANESİ 08 İZMİR GÜZELYALI ASKER HASTANESİ 09 BURSA ASKER HASTANESİ 10 ADANA ASKER HASTANESİ 11 ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ 12 KAYSERİ ASKER HASTANESİ 13 ERZURUM MAREŞAL ÇAKMAK ASKER HASTANESİ 14 KONYA ASKER HASTANESİ 15 DİYARBAKIR ASKER HASTANESİ 16 SAMSUN ASKER HASTANESİ 17 MALATYA ASKER HASTANESİ 18 SİVAS ASKER HASTANESİ 19 ÇANAKKALE ASKER HASTANESİ 20 DENİZLİ ASKER HASTANESİ 21 VAN ASKER HASTANESİ 22 TEKİRDAĞ-ÇORLU ASKER HASTANESİ 23 KARS-SARIKAMIŞ ASKER HASTANESİ 24 ERZİNCAN ASKER HASTANESİ 25 HATAY-İSKENDERUN ASKER HASTANESİ 26 ISPARTA ASKER HASTANESİ 27 AMASYA MERZİFON ASKER HASTANESİ 28 KÜTAHYA ASKER HASTANESİ 29 ELAZIĞ ASKER HASTANESİ 30 İZMİT - GÖLCÜK ASKER HASTANESİ Seçme sınavlarında başarılı olarak asıl ve yedek aday listesine giren adaylar; Sağlık Raporlarını, tercih ettikleri askerî hastaneden Ağustos 2007 tarihleri arasında alacaklardır. Seçme sınavlarından sonra adayların Askerî Hastane değişikliğine ilişkin istekleri kabul edilmeyecektir BAŞARI SIRALAMASINDA DİKKATE ALINMASINI İSTEDİĞİNİZ ÖSS PUAN TÜRÜ Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Seçme Sınavlarına (Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavları) katılabilmeniz için ve başarı sıralamasının yapılmasında dikkate alınmasını istediğiniz ÖSS puan türünü kodlayınız. Alanın alt kısmında ayrılmış bölüme işaretlediğiniz seçeneği mürekkepli kalemle yazınız.(..sözel..) gibi. Başvuruda bulunan adayların dikkate alınmasını istedikleri orta öğretim başarı puanı dahil edilmemiş; ÖSS-Sayısal Puanı (ÖSS-SAY-1) : (1.15) ÖSS- Eşit Ağırlık (ÖSS-EA-1) : (1.10) ÖSS-Sözel Puanı (ÖSS-SÖZ-1) : (1.05) ÖSS-Yabancı Dil Puanı (ÖSS-DİL) : (1.00) katsayıları ile çarpılarak elde edilen yeni puanlar başarı sıralamasında kullanılacaktır. DİKKAT: İşaretlediğiniz puan türü; sizin JAMYO seçme sınavlarına girebilmeniz için gerekli baraj puanını geçip geçmediğinizi tespit etmekte ve seçme sınavlarında başarılı olmanız halinde asıl ve yedek aday listelerinin hazırlanmasında yukarıda belirtilen katsayılarla çarpılarak kullanılacağından bu bölüme en yüksek puan alacağınızı düşündüğünüz seçeneğin işaretlenmesi önem taşımaktadır. İşaretlediğiniz seçeneğin sonradan değiştirilmesi mümkün değildir. ÖSS puan türünü kodlamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve belgeleri işleme konulmayacaktır. 11. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL KODU Bu alana; Nüfus Hüviyet Cüzdanınızdaki nüfusa kayıtlı olduğunuz ilin trafik kodunu yazarak kodlayınız. Adana ili için 01, Afyon için 03, Ankara için 06 gibi. 12. LİSE/DENGİ OKUL TÜR KODU TABLO-2 de Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu için kaynak olarak belirlenen Lise veya Dengi Okul Tür Kodları yer almaktadır yılında mezun olduğunuz veya 2007 yılı HAZİRAN döneminde mezun olacağınız lise veya dengi okulun tür kodunu bu tablodan bulup yazarak kodlayınız. 13. MEZUN OLDUĞUNUZ / OLACAĞINIZ YIL Lise veya dengi okul mezunu adaylar, bu alana, lise veya dengi okulu bitirdikleri veya bitirecekleri yılın dört rakamını yazarak kodlayacaklardır. Liseyi 2006 yılında bitirmiş olan aday kutulara 2006, Liseyi 2007 yılında bitirecek durumda olan adaylar 2007 yazıp kodlayacaktır. 14. DOĞUM TARİHİNİZ Bu alan, adayların doğum tarihlerinin gün,ay ve yılını yazmaları için ayrılmıştır. GÜN için ayrılan kutulara doğduğu günün ayın kaçıncı günü olduğu, AY için ayrılan kutulara doğduğu ayın yılın kaçıncı ayı olduğu, YIL için ayrılan kutulara da doğduğu yıl yazılacaktır. Örneğin, 13 Temmuz 1986 tarihinde doğan bir aday sırasıyla yazacak ve kodlayacaktır. Doğum tarihi için yazılan rakamların nüfus cüzdanındaki kayıtlara uygun olması gerekmektedir.

9 Yaş düzeltmesi yaptırmış olan adaylar, bu alana düzeltmeden önceki doğum tarihini yazarak kodlayacaklardır. 15. TELEFON ALAN KODU Bu alana telefon numaranızın şehirlerarası alan kodu yazılıp kodlanacaktır. 16. TELEFON NUMARANIZ Bu alana sabit telefon numarası yazılıp kodlanacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarından cep telefonu ile arama yapılamadığından, cep telefonu numarası yazılmamalıdır. Buraya yazılan sabit telefon numarasının yanlış veya eksik olması nedeniyle adaya ulaşılamamasının sorumluluğu adaya aittir. SÜREKLİ ADRESİNİZ Başvurma Belgesinin arka yüzündeki bu alanlar sürekli adresin yazılıp kodlanması için ayrılmıştır. Adaylarla ilgili yazışmalar bu adrese yapılacağından, adresin doğru ve eksiksiz olması önem taşımaktadır. 17. ADRES SATIRI ADRES SATIRI-2 Adresin yazılarak kodlanması için her biri 21 kutuluk iki alan ayrılmıştır. Adres bu alanlara, her kutuya bir harf, rakam gelecek şekilde ve kelimeler arasında bir boşluk bırakılarak yazılacaktır. Adres Satırı-1 e son olarak yazılan kelime veya numara bu satırdaki kalan kutulara tam olarak sığmıyorsa, kelime veya numaranın tümü Adres Satırı-2 nin ilk kutusundan başlayarak yazılacaktır. Bir başka deyişle Adres Satırı-1 ile Adres Satırı-2 arasında kelime ve numara bölünmeyecektir. Adres ayrılan alanlara sığmıyorsa anlamlı kısaltmalar yapılabilir. Mahalle için M, Cadde için C, Sokak için S yazmak yeterlidir. Numara doğru yazıldığı takdirde apartman adının yazılması gereksizdir. Bu alana semt, ilçe veya il adı yazılmayacaktır. Türkiye dışında oturan adaylar Türkiye deki bir adresi bu alana yazacaklardır. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçilecektir. Adres alanına, yapılacak yazışmaların adaya en çabuk ve en güvenilir bir şekilde ulaşabileceği adres yazılmalıdır. Adresin doğru ve eksiksiz olması önemlidir. Adresin yanlış, eksik olmasının veya verilen adreste bulunulmamasının sorumluluğu adaya aittir. Adresi yazılı olmayan Başvuru Belgesi, adayla iletişim sağlanamayacağı için işleme konulmayacak ve başvuru kabul edilmeyecektir. Adreste başvuru işlemini yaptıktan sonra sürekli bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, bu değişiklik bu kılavuzda örneği bulunan dilekçe ile Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezine en kısa zamanda bildirilecektir. Geçici adres değişikliklerine ilişkin başvurular kabul edilmeyecektir. 19. SEMT/İLÇE Bu alana yazışma adresinde bulunan semt veya ilçe adı yazılacaktır. Adreste semt veya ilçe adı kullanılmıyorsa (yalnız il adı yeterli ise) bu alan boş bırakılacaktır. Adresteki il adı 21. ADRES İL TRAFİK KODU alanına kodlanacağı için bu alana İl yazılmayacaktır POSTA KODU Sürekli adrese verilen posta kodu PTT dağıtıcısından veya 119 numaralı telefondan öğrenilerek bu alana yazılacak ve kodlanacaktır. 21. ADRES İL TRAFİK KODU Bu alana adreste geçen ilin trafik kodu yazılarak kodlanacaktır. Bu alandaki bilgi adreste bulunan il olduğundan, doldurulmaması veya yanlış doldurulması adresin yanlış olmasına neden olacaktır. 22. BOYUNUZ Bu alana, ayakkabısız olarak ölçtürülecek boy uzunluğu santimetre olarak yazıp kodlanacaktır. Örneğin, boyu 1 m. 69 cm. olan bir aday, kutucuklara 169 yazıp kodlayacaktır. Bu alan doldurulurken, boy uzunluğunun Tablo -1 deki yer alan değerlere uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. 23. KİLONUZ Bu alana, vücut ağırlığı (Çıplak-Şortlu) kilogram olarak yazıp kodlanacaktır. Bu alan doldurulurken, vücut ağırlığının Tablo-1 deki yer alan değerlere uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kilonuz iki rakamlı ise ilk kutucuğa 0 yazıp sonraki iki kutucuğa kilonuzu yazıp kodlayınız. Örneğin, vücut ağırlığı 69 kg. olan bir aday kutucuklara 069 yazıp kodlayacaktır DİKKAT! Boy ve kilo Tablo-1 deki değerlere uygun değilse başvuru yapılmamalıdır Yılı Seçme Sınavlarında Yaş-Boy-Kilo standardına uymayan 122 aday elenmiştir. 24. KARDEŞ SAYINIZ Bu alana Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğindeki kendileri hariç hayatta olan toplam sağ kardeş sayısını yazarak kodlayacaklardır.örneğin, 5 kardeşi olan bir aday kutucuklara 05, 10 kardeş olan bir aday kutucuklara 10 yazıp kodlayacaktır. 3.2 ADAY KARTI VE ÖĞRENİM DURUM BELGESİNİN DOLDURULMASI Bu belge, başvuru sırasında doldurulmak üzere adaya verilecektir. Belge numarasının matbu olarak yazıldığı bölümdeki adaya ait bilgiler, aday tarafından dolmakalem veya tükenmez kalemle doldurulacak; adayın kendisinin, babasının ve annesinin fotoğrafları yapıştırılacaktır. Anne veya babanın vefatı halinde fotoğraf yerine büyük harflerle VEFAT yazılacaktır. Aday Kartı ve Öğrenim Durum Belgesi üzerine yapıştırılması gereken fotoğrafların yapıştırılmaması veya yapılacak incelemede, yapıştırılan fotoğrafların ilgili kişinin kolayca tanınmasını sağlayıcı nitelikte olmadığına karar verilmesi durumunda başvuru kabul edilmeyecektir. Fotoğrafların arkası mümkünse bir kat sıyrılarak inceltilip, alandaki çerçeve büyüklüğünde kesilerek kaliteli bir yapıştırıcı ile düzgün bir şekilde yapıştırılacaktır. Yapıştırıcı fotoğrafın dışına taşırılmayacaktır. DİKKAT! Aday Kartı ve Öğrenim Durum Belgesine yapıştırılacak fotoğraflar; cepheden ve son altı ay içinde, başı açık, kolaylıkla tanınmayı sağlayacak şekilde çekilmiş, net bir fotoğraf olmalıdır. Fotoğrafların arkasına

10 isim, soyisim ve belge numarası yazılacaktır. Fotoğrafı eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. DİKKAT! Aday Kartı ve Öğrenim Durum Belgesi üzerinde basılı olan belge numarası aday ile ilgili bütün işlemlerin yürütülmesinde kullanıldığından, adaylar tarafından bir yere not edilmeli ve yapılacak işlemlerde adaylar tarafından ibraz edilebilmelidir. Öğrenim Durum Belgesi Bu bölüm, üzerindeki bilgiler doğrultusunda, adayın mezun olduğu/olacağı lise müdürlüğü tarafından dolmakalem veya tükenmez kalemle doldurulacak ve onaylanacaktır. Mezun olunan, öğrenim görülen okullara ilişkin alanların tamamı doldurulacaktır. İlköğretim altıncı sınıftan itibaren lise son sınıfa kadar adayın öğrenim gördüğü bütün yıllara ait alanlar tek tek doldurulacaktır. Adayın, lise/dengi öğrenimine ilişkin disiplin notu ve not sistemi ile ceza almış ise ceza çeşidi yazılacaktır. (Bu alana yanlışlıkla da olsa diploma notunun yazılması veya boş bırakılması halinde adayın başvurusu kabul edilmemektedir.) Bu bölümdeki tüm bilgilerin okul müdürlüklerince tam ve doğru yazıldığının kontrol edilmesinden bizzat aday sorumludur. 3.3 BAŞVURU EVRAKI ADAY FİŞİNİN DOLDURULMASI 1) Bu Kılavuzun sonunda boş örneği bulunan bu belgeye, aday tarafından Belge (Aday) No, TC Kimlik Numarası, adayın adı ve soyadı yazılacaktır. 2) Başvuru bürosundaki görevli personel, adayın başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadığının da ön kontrolünü yaparak başvuru için gerekli evrakı teslim alacaktır. 3) Başvuru Evrakı Aday Fişi, kılavuzdaki yerinden kesilerek adaylara belgelerini teslim ettikleri başvuru bürosunda görevli personel tarafından onaylanmasını müteakip geri verilecektir. 4) Başvurular İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından incelendikten sonra gerekli şartları taşıyanların başvurularının kabul edilme işlemi kesinleştirilecektir. DİKKAT! Adayların, Başvuru Evrakı Aday Fişini saklamaları yararlarına olacaktır. Bu belge adaya başvurusunun kabul edildiği garantisini vermez. Başvuru belgeleri J.Okll.K.lığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından incelenecek ve BAŞVURUNUN KABUL EDİLDİĞİ/EDİLMEDİĞİ şeklinde karar verilerek sonuçları adaylara yazı ile bildirilecektir. 4. FİZİKÎ KONTROL, BEDENÎ YETENEK VE MÜLÂKAT SINAVLARI 4.1 İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILMAYA ESAS ÖSS AĞIRLIKLI PUAN NASIL HESAPLANACAKTIR? JAMYO na alınacak öğrenci kontenjanı ile orantılı olarak 2 nci aşama Seçme Sınavlarına girmeye hak kazanan adayların taban puanları J.Okll.K.lığınca aşağıda açıklandığı şekilde belirlenecektir. Ortaöğretim başarı puanı hariç olmak üzere adayların tercih ettikleri puan türünden; Sayısal ÖSS puanı (ÖSS-SAY-1): 1.15, Eşit Ağırlık ÖSS puanı (ÖSS-EA-1): 1.10, Sözel ÖSS puanı (ÖSS-SÖZ-1): 1.05, Yabancı Dil ÖSS puanı (ÖSS-DİL) : 1.00 katsayılarıyla çarpılarak, adayların 2 nci aşama Seçme Sınavına çağırılmaya esas ÖSS Ağırlıklı Puanları tespit edilecektir. J.Gn.K.lığınca diğer adaylar için belirlenecek olan taban puanların en az % 90 ını alan ve ilk başvuru esnasında Başvurma Belgesindeki Özel Durumunuz bölümünü işaretleyen Şehit, Malûl Gazi, Muharip Gazi Çocukları da Fizikî Kontrol, Bedeni Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına çağırılacaktır. Adayın 2007 ÖSS den belirlenen taban puan barajını geçip geçmediğinin hesaplanmasında, müracaat esnasında Başvurma Belgesinde tercih ettiği puan türü dikkate alınacaktır. 4.2 İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR NASIL DUYURULACAKTIR? 2007 ÖSS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, Seçme Sınavlarına girmeye hak kazanan tüm adayların taban puanları ve isim listeleri Seçme Sınavlarına Girmeye Hak Kazananlar şeklinde Temmuz 2007 tarihleri arasında İnternet adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca Seçme Sınavlarına girmeye hak kazanan adaylara 23 Temmuz 2007 tarihinden itibaren posta ile Seçme Sınavı Giriş Belgesi gönderilecektir. Ancak postadaki gecikmeden dolayı Seçme Sınavı Giriş Belgesi eline geçmeyen adaylar internet adresine girerek bu belgenin örneğini alabileceklerdir. Postadaki gecikmeden J. Gn. K.lığı sorumlu olmayıp, bu konunun takibi adayların sorumluluğundadır. Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına çağırılan tüm adaylar; internet adresinde ilân edilen ve Seçme Sınavı Giriş Belgesinde belirtilen tarihte,4 sınava gireceği saatten 1 saat önce, Jandarma Eğitim Komutanlığı/ Jandarma Okullar Komutanlığı Beytepe/ANKARA adresinde 1 No.lu Nizamiyede (İncek Bulvarı üzerinde)hazır bulunacaklardır. -8-

11 Başvurma Belgesinde tercih ettikleri puan türlerinden J.Gn.K.lığının belirleyeceği taban puan ve üzerinde puan alamayan adaylar, Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına alınmayacaklardır. UYARI! Nedeni ne olursa olsun, kendisine bildirilen tarih ve saatte sınavlara, sağlık muayenelerine, kayıt ve kabul işlemlerine gelmeyen adaylar elenmektedir. 4.3 SINAVLARIN KAPSAMI NEDİR? Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat sınavları, 30 Temmuz - 03 Ağustos 2007 tarihleri arasında, Jandarma Eğitim Komutanlığı / Jandarma Okullar Komutanlığı Beytepe ANKARA da yapılacaktır. a) FİZİKÎ KONTROL: Adayların fiziksel görünümü, yaş, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı yönünden gerekli koşulları ve sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadığı kontrol edilerek ön sağlık muayenesi yapılacaktır. Ayrıca sınavlara girerken yanında bulundurması gereken belgeler de incelenerek kontrol edilecektir. Adaylar; sağlık ve yaş-boy-kilo ile ilgili koşulları taşıyıp taşımadıklarını bu başvuru kılavuzundan veya internet adresinden öğrenebilirler. DİKKAT! Sınavlara gelmeden önce, şortlu vücut ağırlığınız ile ayakkabısız boy uzunluğunuzu sağlıklı bir şekilde mutlaka ölçtürünüz. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğuna ve vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar bu sınavda elenmektedir yılı seçme sınavlarında, yaş-boy-kilodan (122), düztabanlık / fiziki görünüm incelemeden (266), renk körlüğünden (71) olmak üzere toplam (459) aday elenmiştir. b) BEDENÎ YETENEK: Adayın; çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu ölçmek amacıyla uygulanacak sınav, dört aşamalı olarak yapılacaktır: (1) Barfikste Kol Çekme : 3 ve daha fazla çeken, (2) Durarak Uzun Atlama : 190 cm. ve daha uzun atlayan, (3) Mekik : 1 dakikada yardımlı en az 25 tekrar yapan, (4) Koşu (400 m) : 75 saniye ve daha kısa sürede koşan aday sınavda başarılı olacaktır. DİKKAT! Bedenî yetenek sınavına önceden çalışarak hazırlıklı geliniz. Yukarıda belirtilen branşlarda standartlara ulaşamayan adaylar elenmektedir. Bu durum, adayların gereksiz harcama yapmalarına neden olmaktadır. katılamayacak durumda olan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir hak verilmeyecektir. Fizikî Kontrol ve Bedenî Yetenek Sınavlarının herhangi bir aşamasında başarılı olamayan adaylar elenecek ve diğer sınavlara alınmayacaktır. Ancak sınavların herhangi bir aşamasında başarısız olan adaylar, aynı gün ve sınavların devam ettiği saatler içerisinde İtiraz Başvuru Komisyonu na başvuruda bulunabileceklerdir. İtiraz Başvuru Komisyonu, adayın itirazını inceleyecek ve itirazı yerinde görürse, İtiraz Değerlendirme Komisyonu nda yeniden sınava alınmasını sağlayacaktır. Aday, yeniden tabi tutulduğu sınavın sonucuna karşı yeni bir itiraz başvurusunda bulunamayacaktır. İtiraz Değerlendirme Komisyonu nun kararları kesindir. Fizikî kontrol, Bedenî yetenek sınavlarında başarılı olan adaylara aynı gün, yeteneklerini belirlemeye yönelik olarak Kişilik Testi uygulanacaktır. Kişilik Testi uygulanan adaylar, bir gün sonra, saat dan itibaren ilgili komisyonlarda Mülâkat Sınavına alınacaktır. c) MÜLÂKAT : Mülâkat komisyonunca adayla yapılacak görüşmede, adayın duygu ve düşüncelerini söz ile ifade edebilme yeteneği, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özürleri ile askerlik mesleğinin gerektirdiği psikolojik sağlamlık ve ruh haline sahip olup olmadığı vb. özellikler değerlendirilecektir. 4.4 SINAVLARA GİRERKEN YANINIZDA BULUNDURMANIZ VEYA TESLİM ETMENİZ GEREKEN BELGELER NELERDİR? Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına çağırılan adaylar, aşağıda istenen belgeleri; diploma (Mezuniyet Belgesi veya diplomanın noter onaylı sureti) ve nüfus cüzdanının aslı yanlarında olacak şekilde fotokopilerini ise diğer belgeler ile birlikte plastik kapaklı bir dosya içine aşağıdaki sıraya göre takarak getireceklerdir. a) Seçme Sınavı Giriş Belgesi Belge; 23 Temmuz 2007 tarihinden itibaren adayların adreslerine postalanacak ve internet adresinde yayınlanacaktır. Belge üzerinde, adayın sınavlara gireceği gün ve saat ile sınav komisyonunun numarası yazılıdır. Posta ile adayların adresine gönderilen Seçme Sınavı Giriş Belgesinin, seçme sınavlarından önce adaya ulaşmaması durumunda, söz konusu belge yukarıda belirtilen internet adresinden temin edilecektir. Seçme Sınavına Giriş Belgesinde belirtilen gün ve saatte gelmeyen bir aday, ileri süreceği mazeret ne olursa olsun, Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına alınmayacaktır yılı seçme sınavlarında, barfikste (386), mekikte (2), 400 metre koşuda (78) olmak üzere toplam (466) aday elenmiştir. UYARI : Bedeni Yeterlilik testlerinde adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda sağlık yönünden sorumluluk J.Okll.Klığına ait değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere -9- b) Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi (Fotoğraflı): Sınavlara girebilmeniz için Seçme Sınavına Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanınızın aslını yanınızda getirmeniz ve fotokopisini de dosyaya koymanız gerekmektedir. Nüfus cüzdanınızda fotoğraf yoksa veya T.C. kimlik numarası yazılı değilse Nüfus Müdürlüğüne başvurarak, yeni nüfus cüzdanı çıkartmanız

12 gerekmektedir. Nüfus cüzdanındaki fotoğraf adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son durumunu gösterir özellikte olması zorunludur. NÜFUS CÜZDANINI YANINDA GETİRMEYEN ADAYLAR SINAVLARA ALINMAYACAKTIR. c) Diplomanın Aslı veya Noterden Onaylı Sureti yada Mezuniyet Belgesi Aslı: Mezun olan adaylar; diploma aslı veya noterden onaylı suretini, mezun olmalarına rağmen diplomasını alamamış olan adaylar ise mezuniyet belgesinin aslını seçme sınavına gelirken getirmek zorundadır. Ayrıca aslını getirmiş olduğu belgenin fotokopisini de sınava gelirken getirdiği plastik naylon kapaklı telli dosyaya takacaktır. ç) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Belge; siz, öz veya üvey babanız, anneniz ve kardeşleriniz ile ilgili nüfus kayıtlarına ilişkin bilgileri içerecektir. ÖRNEK-3 te gösterilen bu belge, TEMMUZ 2007 ayı içerisinde alınmış ve Nüfus Müdürlükleri tarafından onaylanmış olacaktır. d) Adlî Sicil Belgesi: Kendiniz, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde yer alan öz veya üvey anne, baba ve 18 yaşından büyük kardeşleriniz için ayrı ayrı adlî sicil belgeleri Temmuz 2007 ayı itibariyle Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacaktır. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğindeki sıraya göre dizilerek plastik kapaklı dosyaya takılacaktır. (Adlî Sicil kaydında haber özeti bulunanlar, haber özetleri ile ilgili kesinleşmiş mahkeme kararlarını ilgili adli sicil belgesine tel zımba ile tutturacaklar ve dosya içinde teslim edeceklerdir.) Evli olan kız kardeşler için açık kimliği hanesinin SOYADI bölümüne önce kızlık soyadı, sonra evlendikten sonraki soyadı (parantez içerisinde) yazılacaktır. e) Şehit / Malûl Gazi / Muharip Gazi Çocuğu Belgesi: Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Şehit, Malûl Gazi, Muharip Gazi çocukları seçme sınavlarına gelirken bu kılavuzda ve internet adresinde örneği bulunan belgeyi, Kuvvet Komutanlıkları / J.Gn.K.lığı / Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Daire Başkanlığına doldurtup onaylatmaya müteakip getireceklerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları dışındaki Şehit, Malûl Gazi veya Muharip Gazi çocuğu olduğunu beyan eden adaylar bu belgeyi, babasının veya annesinin mensup olduğu Bakanlığın Personel Daire Başkanlığına doldurtup onaylatacaklardır. Babası veya annesi geçici veya gönüllü köy korucusu iken şehit veya gazi olan adaylar bu belgeyi İl Valiliklerine onaylatıp, İl Jandarma Komutanlıklarından olayla ilgili alacakları evrakın onaylı fotokopilerini de ekleyeceklerdir. (Olay tutanağı, otopsi raporu vs.) DİKKAT! Başvurma Belgesinin 4. Özel durumu bölümünü özel durumlu olarak işaretlediği halde, Şehit / Malûl Gazi/Muharip Gazi Çocuğu Belgesini ilgili birimlere onaylatmadan gelen veya Seçme Sınavlarında yapılan incelemede durumu bu kapsama girmediği anlaşılanlar; Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarında kendilerine avantaj sağlayacak olan bu haktan faydalandırılmayacak ancak adayın ÖSS ham puanı J.Gn.K.lığınca ilan edilen taban puanın üzerinde ise normal aday kapsamında sınavlara alınacaktır Başvuruların sona erdiği 30 Mart 2007 tarihinden sonra; şehit, malûl gazi veya muharip gazi çocuğu olma durumu ortaya çıkanlar, bu kılavuzda açıklandığı şekilde belgeleri hazırlayacak ve Seçme Sınavlarına gelindiğinde bir sureti İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezine elden teslim edecektir. f) Vesikalık Fotoğraf: (İki Adet) Fotoğraf (İki adet); cepheden ve son 6 ay içinde, başı açık, kolaylıkla tanınmayı sağlayacak şekilde çekilmiş net bir fotoğraf olmalıdır. Fotoğrafların arkasına, TC.Kimlik Numarası, ad, soyad ve belge numarası yazılacaktır. (Başvuruda kullandığınız fotoğrafların düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak, anne ve babanıza ait birer adet fotoğrafı da yanınızda bulundurunuz. ) DİKKAT! Yukarıda belirtilen belgeleri tam olarak yanında bulundurmayan bir aday, ileri süreceği neden ne olursa olsun, Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına alınmayacaktır. g) Bu belgeler dışında; Spor ayakkabısı, şort, siyah tükenmez kalem, siyah kurşunkalem ve silgi getirmeniz gerekmektedir. 4.5 ADAYLARIN OKULA GİRMEYE ESAS BAŞARI SIRASI NASIL BELİRLENECEKTİR? Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarında başarılı olan adaylar, 4.1 nci maddede hesaplama şekli belirtilen puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak asıl ve yedek olarak sıralanacaktır. Şehit, Malûl Gazi, Muharip Gazi Çocuklarından kendi puanı ile ÖSS baraj puanının üzerinde puan alıp, Seçme Sınavları sonucunda asıl listede yer alamayanlar, 4.1 nci maddede hesaplama şekli belirtilen puan sıralamasına göre kendi aralarında en yüksek puanlı adaydan başlanarak % 5 kontenjan içerisinde değerlendirilerek asıl ve yedek olarak sıralanacaktır. 5. SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURU- LACAKTIR? Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat sınavlarında; Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunu asıl ve yedek olarak kazanan adayların isim listeleri, Ağustos 2007 tarihleri arasında tirajı yüksek bir gazetenin Türkiye baskısında bir kez ve İnternet adresinde çağrı mahiyetinde ilân edilecektir. Adayların bu ilânları takip ederek ilânda belirtilen hususları yerine getirmesi zorunludur. Bu ilânlarda belirtilen hususların yerine getirilmemesi adayların haklarını kaybetmesine neden olacaktır. 6. SAĞLIK KURULU RAPORU NASIL ALINACAKTIR? a) Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat sınavları sonucunda başarılı olup, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunu asıl ve yedek olarak kazanan adaylar, vakit geçirmeksizin, Jandarma Eğitim Komutanlığı / Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi BEYTEPE/ ANKARA adresine bizzat başvurarak Sağlık Kurulu Sevk Yazısı ile kesin ve geçici kayıt için gerekli belgeleri Ağustos 2007

13 tarihleri arasında elden teslim alacaklardır. Sağlık Kuruluna Sevk evrakını alanlar öncelikle sağlık raporu almak için sevk edildikleri Askerî Hastanelerde işlemlere başlayacaklardır. DİKKAT! Jandarma Okullar Komutanlığınca elden teslim edilen Hastane Sevk Evrakı haricinde ikinci defa Hastane Sevk Evrakı düzenlenmemekte olup, adayların tekrar sevk için müracaatta bulunmamaları gerekmektedir. DİKKAT! Sağlık raporları, bu kılavuzun (HASTANE KODU) bölümünde listesi bulunan ve aday tarafından Başvurma Belgesinde tercih edilerek kodlanan Askerî Hastanelerden alınacaktır. b) 17 Ağustos 2007 tarihinden sonra İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezine müracaat eden adaylara hastane sevk belgesi ve kayıt için gerekli belgeler verilmeyecektir. c) Sınavı kazanan adaylar, kesin ve geçici kayıtlarının yapılabilmesi için Askerî Öğrenci Olur kararlı Sağlık Kurulu Raporunu 31 Ağustos 2007 tarihine kadar almak zorundadırlar. ç) Sağlık Kurulu Raporuna itiraz nedeniyle kontrol muayenelerine sevk edilen adaylar dahil 04 Eylül 2007 tarihine kadar rapor işlemlerini tamamlamayan, raporlarını aldığı halde Eylül 2007 tarihlerinde kesin veya geçici kayıtlarını yaptırmamış asıl ve yedek adaylar, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna kayıt yaptırmaktan vazgeçmiş sayılacaklardır. d) Askeri Öğrenci Olamaz raporu aldığı için karara itiraz etmek isteyen adaylar, ön rapor tarihinden itibaren ( 7 ) gün içerisinde ön raporla birlikte şahsen J.Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe / ANKARA adresine müracaat ederek itirazlarını yapacaklardır. e) Askeri Öğrenci Olamaz raporu aldığı için İtiraz Başvurusunda bulunan adaylar; J.Okll.K.lığınca Ankara ilinde bulunan Askerî Hastanelerden birine 1 inci kontrol muayenesi için sevk edileceklerdir. Birinci kontrol muayenesi sonucu bu kez Sağlam, Askeri Öğrenci Olur raporu alan adaylar, almış oldukları birinci kontrol muayenesi ön raporu ile birlikte J.Okll.K.lığınca 2 nci kontrol muayenesine sevk edilecektir. f) Sağlık raporlarına itirazları nedeniyle 1 inci ve 2 nci kontrol muayenelerine sevk edilen adayların, 04 Eylül 2007 tarihine kadar Askerî Öğrenci Olur kararlı Sağlık Kurulu Raporunu alarak kayıt için gerekli diğer belgeleri tamamlamaları hâlinde, bu adayların kesin kayıt ve kabul işlemleri yapılacaktır. DİKKAT! Askerî okulların herhangi birine girmek için 2007 yılında ve son üç ay içinde alınmış olmak kaydıyla ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR kararlı sağlık kurulu ön raporlarının aslı veya ilgili hastane tarafından onaylı sureti kabul edilecektir. 7. KESİN / GEÇİCİ KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ a) Askeri Öğrenci Olur kararlı Sağlık Kurulu Raporu alan ve kayıt için gerekli diğer belgeleri de tamamlayan adaylar; Eylül 2007 tarihlerinde Jandarma Eğitim Komutanlığı / Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi BEYTEPE / ANKARA adresine şahsen müracaat ederek asıl adaylar kesin, yedek adaylar geçici kayıt işlemlerini yaptıracaklardır. b) Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna kayıt yaptırmış asıl adayların okula kabul işlemleri 05 Eylül 2007 günü saatleri arasında yapılacaktır. c) Asıl listedeki adayların kontenjanı doldurmaması halinde daha önceden geçici kayıt yaptırmış ve 05 Eylül 2007 günü 10:00-12:00 saatleri arasında ANKARA / Beytepe de bulunan Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezinde hazır bulunan yedek adaylardan kontenjan açığı kadar yedek aday sırayla alınarak kabul işlemleri tamamlanacaktır. DİKKAT! Kayıt yaptırmış olsalar dahi; kabul işlemlerinin yapılacağı tarih ve saatlerde belirtilen yerde hazır bulunmayan adaylar, tüm haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 8. KESİN / GEÇİCİ KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER a) Lise Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı, b) ÖSS Sonuç Belgesinin aslı (ÖSS sonuç belgesi adresine ulaşmayan veya zayi eden adaylar ÖSYM ye müracaat ederek ÖSS sonuç belgesinin yenisini çıkartacaktır) c) Yüklenme Senedi (Noter onaylı) ç) Kişisel ve Aile Bildirim Çizelgesi (Noter Onaylı, İki suret) d) Aday Nüfus, İkamet ve Öğrenim Bilgileri Formu (Noter Onaylı) e) Sağlık Kurulu Raporu (Ön bildirim raporu) 2007 yılında son üç ay içinde başka bir askeri okul için alınan sağlık Kurulu Ön raporunu getiren adaylar, J.Okll.K.lığınca verilen Hastane Sevk evrakını da iade etmek üzere getireceklerdir. f) Veli Muvafakat Belgesi (Reşit olmayan adaylar için) g) Nüfus Cüzdanı aslı (Fotoğraflı) ğ) Adlî Sicil Belgesi (Adayın kendisine ait, son bir ay içerisinde alınmış) h) Askerlik Durum Belgesi ( doğumlu adaylar, Askerlik ile ilişkileri olmadığına dair Askerlik Şube Başkanlıklarından alacaktır) ı) Kesin/Geçici Kayıt İşleminiz konulu yazı. i) Kendisi, annesi ve babasına ait altışar adet fotoğraf. (Vefat edenler hariç) DİKKAT! Sağlık Kurulu Raporu almak üzere Askerî Hastaneye gidecek olan adayların yanlarında (6) adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. -11-

14 9. JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA NASIL GELECEKSİNİZ? a. Ulus (Hacı bayram Cami): Bu bölgeden İncek köyüne hareket eden Gölbaşı minibüsleri ile; Dışkapı-Etlik kavşağı İskitler Akköprü - Ankara Emniyet Müdürlüğü önü-aşti Konya Yolu -Or-An Kavşağı - İncek Bulvarı güzergahından Jandarma Eğitim Komutanlığı / Jandarma Okullar Komutanlığı levhalarını takip ederek, b. Kızılay (Güvenpark Önü): Bu bölgeden İncek - Taşpınar Köyü, Jandarma Eğitim Komutanlığı, Jandarma Okullar Komutanlığı istikâmetine giden EGO Otobüsleri ile gelebilirsiniz. JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI / JANDARMA OKULLARLAR KOMUTANLIĞI ULAŞIM KROKİSİ JANDARMA EĞİTİM / OKULLAR KOMUTANLIĞI 5 KM AHLATLIBEL RADARI ESKİŞEHİR YOLU GÖLBAŞI O R A N K Ö P R Ü S Ü 9 KM AŞTİ K O N Y A Y O L U METRO KIZILAY -12-

15 TABLO 1 YAŞ BOY KİLO TABLOSU DOĞUM YILI YAŞ BOY EN AZ (CM) AĞIRLIK EN AZ (KG) AĞIRLIK EN FAZLA (KG) 1991 (*) (*) (*) AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR * 19 yaşından küçük olup boyu 168 cm.den büyük olanlar için aşağıdaki tabloda belirtilen standartlar uygulanacaktır. BOY KİLO TABLOSU ( Doğumlular İçin) BOY (CM.) AĞIRLIK EN AZ (KG.) AĞIRLIK EN FAZLA(KG.) BOY (CM.) AĞIRLIK EN AZ (KG.) AĞIRLIK EN FAZLA (KG.) DİKKAT! Boy çıplak ayak ile, ağırlık ise yalnızca şort ile yapılan ölçüm değerleri olacaktır. Boy - Kilo ölçüleriniz bu değerler dışında ise müracaat etmeyiniz yılı Seçme Sınavlarında Yaş-Boy-Kilo ölçüleri uygun olmayan (122) aday elenmiştir. -13-

16 TABLO - 2 JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU İÇİN KAYNAK OLARAK BELİRLENEN LİSE VEYA DENGİ OKUL TÜR KODLARI KODU OKUL TÜRÜ KODU OKUL TÜRÜ LİSELER Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmî Liseler) OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Fen Lisesi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Lise (Resmî ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) Lise, Özel Lise (Y.Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler) Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Özel Fen Lisesi ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ Özel Lise Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi ÇOK PROGRAMLI LİSELER Anadolu Meslek Lisesi Anadolu Meslek Lisesi Programı Anadolu Tekstil Meslek Lisesi Endüstri Meslek Lisesi Programı Endüstri Meslek Lisesi Lise Programı Kimya Meslek Lisesi Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı) Matbaa Meslek Lisesi Ticaret Meslek Lisesi Programı Motor Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik) Tekstil Meslek Lisesi Teknik Lise Programı (Erkek Teknik) Yapı Meslek Lisesi ÖĞRETMEN LİSELERİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ Anadolu Öğretmen Lisesi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Öğretmen Lisesi Özel Sağlık Meslek Lisesi TİCARET MESLEK LİSELERİ Sağlık Meslek Lisesi Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi Çevre Sağlığı Meslek Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Veteriner Sağlık Meslek Lisesi Ticaret Meslek Lisesi DİĞER MESLEK LİSELERİ Özel Ticaret Meslek Lisesi Adalet Meslek Lisesi TEKNİK LİSELER Anadolu İletişim Meslek Lisesi Anadolu Gazetecilik Lisesi Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi İnşaat Teknik Lisesi Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi Kimya Teknik Lisesi Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi Motor Teknik Lisesi Mahalli İdareler Meslek Lisesi Teknik Lise (Erkek Teknik) Maliye Meslek Lisesi Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) Meteoroloji Meslek Lisesi Ziraat Teknik Lisesi Spor Meslek Lisesi Meteoroloji Teknik Lisesi Tapu Kadastro Meslek Lisesi Kız Teknik Lisesi (Erkek Öğrenci) Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi DİKKAT! Tablo-2 de belirtilen okul türleri dışında, başka okullardan mezun olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır

17 ÖRNEK-2 ADAY KARTI VE ÖĞRENİM DURUM BELGESİ BELGE NO : T.C.KİMLİK NO : SOYADI : MUSAT ADI : ALİ YAVER DOĞUM YERİ : ANKARA Buraya yeni çekilmiş bir fotoğrafınızı çerçeve dışına taşırmadan yapıştırınız. TEL ZIMBA KULLANMAYINIZ. Buraya Babanızın yeni çekilmiş bir fotoğrafını çerçeve dışına taşırmadan yapıştırınız. TEL ZIMBA KULLANMAYINIZ. Buraya Annenizin yeni çekilmiş bir fotoğrafını çerçeve dışına taşırmadan yapıştırınız. TEL ZIMBA KULLANMAYINIZ. DOĞUM TARİHİ : 12 / 12 / 1989 BABA ADI : SAMİ ANNE ADI : AYŞE İLKÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENİM BİLGİLERİ 1. İlköğretim 6. sınıfı Eğt.-Öğt. Yılında YILDIRIM BEYAZIT İLKÖĞRETİM okulunda, 2. İlköğretim 7. sınıfı Eğt.-Öğt. Yılında YILDIRIM BEYAZIT İLKÖĞRETİM okulunda, 3. İlköğretim 8. sınıftan Eğt.-Öğt. Yılında YILDIRIM BEYAZIT İLKÖĞRETİM okulundan, mezun olmuştur. 1. Hazırlık Sınıfını (Varsa) -... Eğt.-Öğt. Yılında lisesi nde, 2. Lise 1. sınıfı Eğt.-Öğt. Yılında MUSTAFA KEMAL lisesi nde, 3. Lise 2. sınıfı Eğt.-Öğt. Yılında MUSTAFA KEMAL lisesi nde, 4. Lise 3. sınıfı Eğt.-Öğt. Yılında MUSTAFA KEMAL lisesi nde, 5. Lise 4. sınıftan eğt.-öğt. Yılında lisesi nden, mezun olmuştur./olabilecek durumdadır. LİSE DİSİPLİN NOTU LİSE DİSİPLİN NOT SİSTEMİ : : 5 Lİ 10 LU RAKAMLA 5 YAZIYLA BEŞ DİSİPLİN CEZASI ALDI İSE NEDENLERİ Yukarıda kimliği yazılı ve fotoğrafı bulunan öğrencimizle ilgili ilköğretim ve lise bilgilerinin, kayıtlarımıza uygun olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. ONAYLAYANIN ADI SOYADI : ATİLLA AYDIN GÖREVİ : OKUL MÜDÜRÜ ONAY TARİHİ : 27 /02 / 2007 (Yukarıdaki bilgiler Lise / Dengi Okul Müdürlüklerince kayıtlara uygun doldurulacaktır.) İmza Resm i Mühü (Lise Müdürlüğü) AÇIKLAMALAR : 1. Yukarıdaki bölüm; adayın son olarak mezun olduğu/olacağı lise/ dengi okul müdürlükleri tarafından doldurulup onaylanacaktır. 2. Adayın öğrenim gördüğü, mezun olacağı ve mezun olduğu okulların adları açık ve kısaltma yapılmadan yazılacaktır. (Nakil yapılan okullar dahil) 3. Belgeyi düzenleyen öğretim kurumunca, alt öğrenimlere ilişkin bilgiler adayın diploma ve dosyasından tespit edilerek doldurulacaktır. 4. Adayın lise/dengi okul disiplin notu mutlaka yazılarak; disiplin notuna ilişkin not sistemi belirtilecektir. 5. Belge üzerinde istenilen bilgilerde eksiklik ve yanlışlık olması, silinti ve kazıntı yapılması, okul müdürlükleri tarafından yapılacak ONAY bölümünün doldurulmaması ve onayda okunaklı resmi mühür bulunmaması durumunda, adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. 6. Belgedeki tüm bilgilerin tam ve doğru yazıldığının kontrol edilmesinden aday bizzat sorumludur

18 ŞEHİT/ MALÛL GAZİ / MUHARİP GAZİ ÇOCUKLARINA AİT BELGE 1. ADAY ÖĞRENCİNİN ADAY NO :... T.C KİMLİK NUMARASI :... ADI SOYADI (Tüm adlarınızı açık olarak yazınız) :... BABA ADI (Tüm adlarını açık olarak yazınız) :... DOĞUM TARİHİ (Gün/Ay/Yıl olarak belirtiniz) :... DOĞUM YERİ (İlçe ve il olarak belirtiniz) :... NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE VE İL :... Yukarıda bilgileri yazılı aday öğrencinin şehit / malûl gazi / muharip gazi olan annesi/babasına ait bilgiler aşağıda olduğu gibidir. 2. ŞEHİT / MALÜL GAZİ / MUHARİP GAZİ NiN ADI SOYADI :... YAKINLIK DERECESİ :... SINIFI VE RÜTBESİ :... SİCİL NUMARASI :... SON GÖREVİ : EMEKLİ İSE EMEKLİ SİCİL NO :... Buraya yeni çekilmiş bir fotoğrafınızı yapıştırınız. TEL ZIMBA KULLANMAYINIZ BAĞLI BULUNDUĞU BAKANLIK/KUVVET VEYA J.GN.K.LIĞI : Yukarıda açık kimliği yazılı adayın; Şehit / Malûl Gazi/ Muharip Gazi olan Babası/Annesi.. Birlik / Kurumunda görev yaparken / /.. tarihinde görev başında ŞEHİT / MALÛL GAZİ / MUHARİP GAZİ olmuştur. İMZA VE MÜHÜR ADI SOYADI : SINIFI VE RÜTBESİ : ÜNVANI : ONAY BELGENİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. Bu belge, şehit/muharip gazi/malül gazi subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve erbaş/er çocukları ile sivil şehit/muharip gazi/malül gazi çocukları için düzenlenir. 2. Bu belge, TSK mensupları için Kuvvet Komutanlıkları/Jandarma Genel Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Daire Başkanlığı tarafından doldurulup onaylanır. 3. Bu belge, TSK dışında şehit/muharip gazi/malûl gazi çocuğu olanlar için babası/annesinin bağlı bulunduğu Bakanlığın Personel Daire Başkanlığınca, Gönüllü ve Geçici Köy Korucu çocukları için ise olayın olduğu İl Valiliğince doldurulup onaylanır. 4. Belgedeki boş yerleri, kısaltma yapmadan doldurunuz ve seçeneklerdeki uygun olmayan bilgilerin üstünü çiziniz. 5. Bu belge, Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına gelirken aday tarafından getirilecektir

19 JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA MÜRACAAT EDECEK/EDEN ADAYLAR İÇİN TAKVİM Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) na sivil kaynaktan öğrenci alımına ilişkin gazete ilânının tirajı yüksek üç gazetenin Türkiye baskısında birer kez yayımlanması. 14 Şubat Mart Mart 2007 İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarında başvuruların başlaması. 26 Şubat 2007 İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarında başvuruların sona ermesi. 30 Mart 2007 Başvurusu kabul edilen adaylara Başvuru Kabul yazısının, başvurusu kabul edilmeyen adaylara ise Başvurusunun Kabul edilmediği konulu yazının Jandarma Okullar Komutanlığınca gönderilmesi. Fizikî kontrol, bedenî yetenek ve mülâkat sınavlarına girmeye hak kazanan adaylara, Seçme Sınavları Giriş Belgesinin posta ile gönderilmesi ve aday listelerinin internet adresinde çağrı mahiyetinde ilân edilmesi. Fizikî kontrol, bedenî yetenek ve mülâkat sınavlarının J.Okll.K.lığınca yapılması. 21 Mayıs-18 Haziran Temmuz-29 Temmuz Temmuz-03 Ağustos 2007 Asıl ve yedek aday listelerinin; tirajı yüksek bir gazetede ve J.Gn.K.lığının internet adresinde çağrı mahiyetinde ilân edilmesi. Asıl ve Yedek listede yer alan adaylara; hastane sevk belgeleri ile kesin ve geçici kayıt için gerekli belgelerin J.Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA adresinde elden teslim edilmesi. Asıl ve yedek kazanan adayların sağlık raporlarının askerî hastanelerden aldırılması. Asıl adayların kesin, yedek adayların geçici kayıtlarının J.Okll.K.lığınca yapılması. Asıl adayların kabul işleminin yapılması. Yedek adayların kabul işleminin yapılması Ağustos Ağustos Ağustos Eylül Eylül :00-10:00 saatleri arası 05 Eylül :00-12:00 saatleri arası

20 ADLÎ SİCİL BELGESİ ÖRNEĞİ SERİ : A CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA... Jandarma Okullar Komutanlığına verilmek üzere, sabıka kaydımın olup olmadığının tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim. Tarih :.../.../ Adı Soyadı :... İmza :... Açık Kimliği : Soyadı :... Adı :... Baba Adı :... Ana Adı :... Doğum Tarihi :... Doğum Yeri :... Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer (İli-İlçesi) :... Adres : DİKKAT! Cumhuriyet Başsavcılıklarından kendiniz, öz veya üvey; anne, baba ve kardeşlerinize (Evli olanlar dahil) ait adlî sicil belgeleri ayrı ayrı alınacaktır. (18 yaşından küçük kardeşler için alınmayacaktır). Evli olan kız kardeşler için açık kimliği hanesinin SOYADI bölümüne ilk olarak evlilik öncesi soyadı, parantez içerisinde evlendikten sonraki soyadı yazılacaktır.örnek: Şükran ÖZTÜRK (TURAN)

Kara Harp Okulu Öğrenci Alacak

Kara Harp Okulu Öğrenci Alacak On5yirmi5.com Kara Harp Okulu Öğrenci Alacak Kara Harp Okulu'nda okumak isteyenler müjde! Kara Harp Okulu kız ve erkek öğrenci alacak. İşte koşullar... Yayın Tarihi : 26 Nisan 2010 Pazartesi (oluşturma

Detaylı

Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler:

Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler: JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNU TANIYALIM Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler: Ülkemizin yaklaşık %90 ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından

Detaylı

: Özel bir yazılı sınav yapılmayacak olup, 15 haziran 2008 tarihinde yapılacak olan 2008 YILI ÖSS PUANLARI DİKKATE ALINACAKTIR

: Özel bir yazılı sınav yapılmayacak olup, 15 haziran 2008 tarihinde yapılacak olan 2008 YILI ÖSS PUANLARI DİKKATE ALINACAKTIR JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN DUYURU 2008 YILI JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU GİRİŞ KOŞULLARI BAŞVURU TARİHLERİ : 28 NİSAN 2008 06 HAZİRAN 2008 TARİHLERİ ARASI BAŞVURU İNTERNET ADRESİ : www.tsk.mil.tr

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU T.C. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI BEYTEPE/ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2008 BAŞVURU TARİHLERİ: 28 NİSAN 2008 06 HAZİRAN 2008 DİKKAT! BAŞVURMA

Detaylı

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURULAR 11 ARALIK 21 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA KİLİS VALİLİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İL MERKEZ JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

Detaylı

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 DİKKAT! FİZİKÎ KONTROL, BEDENÎ YETENEK VE MÜLÂKAT SINAVLARINA ÇAĞRILAN TÜM ADAYLAR BU KILAVUZU OKUMAK VE KILAVUZDAKİ

Detaylı

JAMYO İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

JAMYO İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE! JAMYO İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. ÖSYM Başkanlığının 11 Nisan 2010 tarihinde yapmış olduğu 2010 yılı YGS sonucunda, JAMYO na başvurusu kabul edilen adaylardan, J.Okll.K.lığınca

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU BAŞVURU TARİHLERİ: 12-21 OCAK 2016

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU BAŞVURU TARİHLERİ: 12-21 OCAK 2016 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU 2016 BAŞVURU TARİHLERİ: 12-21 OCAK 2016 YAZIŞMA ADRESİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL

Detaylı

KAHTA KAYMAKAMLIĞININ GEÇĠCĠ KÖY KORUCUSU ALIMI ĠLANI

KAHTA KAYMAKAMLIĞININ GEÇĠCĠ KÖY KORUCUSU ALIMI ĠLANI KAHTA KAYMAKAMLIĞININ GEÇĠCĠ KÖY KORUCUSU ALIMI ĠLANI KAHTA KAYMAKAMLIĞINDAN DUYURULUR ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 24 Kasım 2015 tarihli, Sayı; 12229819-000-E.6169 sayılı ve Geçici

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 21 OCAK- 03 ŞUBAT 2015 YAZIŞMA ADRESİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Detaylı

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler:

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler: JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler: Ülkemizin yaklaşık %90 ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel

Detaylı

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.

T. HALK BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS) GİRİŞ SINAVI Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam edilmek üzere, Uzman Yardımcıları alınacaktır.

Detaylı

ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ

ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ 1. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU SAYIN ADAY: Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından

Detaylı

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. İÇİNDEKİLER SAYFA 1- BAŞVURU İŞLEMLERİ 4 Ön Kayıt Koşulları 4 Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 5 Önemli Uyarılar 6 2-

Detaylı

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak 1 DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek

Detaylı

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler:

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler: JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler: Ülkemizin yaklaşık %90 ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel

Detaylı

ZİRAAT FİNANS GRUBU ZİRAAT BANKASI AVUKAT İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

ZİRAAT FİNANS GRUBU ZİRAAT BANKASI AVUKAT İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI ZİRAAT FİNANS GRUBU ZİRAAT BANKASI AVUKAT İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI Bankamız Hukuk Müşavirliği ve Kredi Risk Tasfiye Bölüm Başkanlığı nda görevlendirilmek üzere 50 Avukat istihdam edilmesi planlanmaktadır.

Detaylı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcılığı kadrosuna 1 (bir) adet Maden Mühendisi

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 DİKKAT: İkinci aşama seçme sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış

Detaylı

MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR

MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Muvazzaf astsubaylık için başvurular nasıl yapılmaktadır? Muvazzaf astsubay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde www.kkk.tsk.tr/pertem/ana1.asp

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI BEYTEPE/ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2010 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 ŞUBAT 20 MAYIS 2010 DİKKAT!

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 DİKKAT: İkinci Aşama Seçme Sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU ĠKĠNCĠ AġAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU ĠKĠNCĠ AġAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU ĠKĠNCĠ AġAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2013 DĠKKAT: İkinci Aşama Seçme Sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.

T. HALK BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS), SERVİS GÖREVLİSİ VE BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE NİSAN 2001 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç : Madde 1- Bu

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU

ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU SAYIN ADAY: Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM)

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM) 1. GENEL HUSUSLAR T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM) a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

Detaylı

KPSS BAŞVURU KILAVUZU Gebze Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı

KPSS BAŞVURU KILAVUZU Gebze Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı KPSS BAŞVURU KILAVUZU Gebze Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Sonucu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Üniversitemize Yerleşen Adaylar

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği ne Uzman Yardımcısı ve İdari Memur(Engelli) kadrolarıiçin aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde

Detaylı

UZMAN JANDARMA OKULU YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

UZMAN JANDARMA OKULU YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE UZMAN JANDARMA OKULU YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE 1. ÖSYM Başkanlığının 25 Nisan 2010 tarihinde yapmış olduğu yazılı sınav sonucunda (58.482) puan ve üzerinde puan alan adaylar başarılı kabul

Detaylı

İLMİ HÜVİYET TESPİTİ ve YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV KILAVUZU

İLMİ HÜVİYET TESPİTİ ve YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2017 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE VE YETERLİLİK BELİRLEME SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILAN İLMİ HÜVİYET TESPİTİ ve YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. MÜHENDİS VE TEKNİKER GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL

İLLER BANKASI A.Ş. MÜHENDİS VE TEKNİKER GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL İLLER BANKASI A.Ş. MÜHENDİS VE TEKNİKER GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis ve Tekniker

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI BEYTEPE/ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 BAŞVURU TARİHLERİ: 02 NİSAN 10 MAYIS 2012 BU KILAVUZU

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU İŞLEMLERİ

SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU İŞLEMLERİ SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞVURU İŞLEMLERİNE GİRİŞ Başvurunuzu yazıcıya bağlı bir bilgisayardan yapınız. Başvuru işlemleri için www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel / Ögrenci Alımı

Detaylı

Yazılım Mu hendisi - I ş Analisti Uzman Yardımcısı I şe Giriş Sınav Kılavuzu

Yazılım Mu hendisi - I ş Analisti Uzman Yardımcısı I şe Giriş Sınav Kılavuzu Yazılım Mu hendisi - I ş Analisti Uzman Yardımcısı I şe Giriş Sınav Kılavuzu İçindekiler Genel bilgiler Görev tanımları Adaylarda aranan şartlar Başvuru süreci Başvuru formu doldurulurken dikkat edilecek

Detaylı

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için başvurular nasıl yapılmaktadır? Muvazzaf/sözleşmeli subay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU - 2016

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU - 2016 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU - 2016 BAŞVURU TARİHLERİ: 23 MART 13 MAYIS 2016 BU KILAVUZU OKUMADAN

Detaylı

Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Halkapınar Spor Kompleksinde 03 Temmuz 2017 tarihinde 08:30-10:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Halkapınar Spor Kompleksinde 03 Temmuz 2017 tarihinde 08:30-10:30 saatleri arasında yapılacaktır. 03-15 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ ARASINDA İZMİR DE YAPILACAK OLAN SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR a) Spor Masörü Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır. b)

Detaylı

İ L A N. Adalet Bakanlığından

İ L A N. Adalet Bakanlığından İ L A N Adalet Bakanlığından Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, uygulama sınavını yapmak üzere Sınav Birimi olarak yetki verilen

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2014

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2014 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2014 BAŞVURU TARİHLERİ: 24 MART 16 MAYIS 2014 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE 1. ÖSYM Başkanlığının 16 Nisan 2011 tarihinde yapmış olduğu yazılı sınav sonucunda 43.750 puan ve üzerinde puan alan adaylar başarılı

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU İŞLEMLERİ

SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU İŞLEMLERİ SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞVURU İŞLEMLERİNE GİRİŞ Başvurunuzu yazıcıya bağlı bir bilgisayardan yapınız. Başvuru işlemleri için www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel / Öğrenci Alımı

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 DİKKAT: İkinci aşama seçme sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet

Detaylı

5. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ön kayıt sisteminde fotoğrafın altında belirtilen öğrenci numarası ile Halk Bankası şubelerine yatırılacaktır.

5. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ön kayıt sisteminde fotoğrafın altında belirtilen öğrenci numarası ile Halk Bankası şubelerine yatırılacaktır. ÖSYM YERLEŞTİRMESİ İLE İLK KAYIT KESİN KAYIT İŞLEMLERİ Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak ilan edilen kesin kayıt tarihlerinde Ege Üniversitesi

Detaylı

BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞVURU İŞLEMLERİNE GİRİŞ

BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞVURU İŞLEMLERİNE GİRİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞVURU İŞLEMLERİNE GİRİŞ Başvurunuzu yazıcıya bağlı bir bilgisayardan yapınız. Başvuru işlemleri için www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel / Ögrenci Alımı sayfasına giriniz.

Detaylı

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ İLÂN Kanununa Göre İl Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Batman ili

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI 1. GENEL HUSUSLAR a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Sarıçam ilçesi mülki

Detaylı

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU EK - 1 İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel

Detaylı

HEZÂRFEN HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ

HEZÂRFEN HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ HEZÂRFEN HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ 1. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde Milli Savunma Üniversitesi Hezârfen Havacılık

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU İŞLEMLERİ

SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU İŞLEMLERİ SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞVURU İŞLEMLERİNE GİRİŞ Başvurunuzu yazıcıya bağlı bir bilgisayardan yapınız. Başvuru işlemleri için www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel / Ögrenci Alımı

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU İŞLEMLERİ

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU İŞLEMLERİ JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞVURU İŞLEMLERİNE GİRİŞ Başvurunuzu yazıcıya bağlı bir bilgisayardan yapınız. Başvuru işlemleri için www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel

Detaylı

Uzman Yardımcıları Türkiye nin en köklü Bankacılık Okulu nda eğitime tabi tutulduktan sonra göreve başlatılacaktır.

Uzman Yardımcıları Türkiye nin en köklü Bankacılık Okulu nda eğitime tabi tutulduktan sonra göreve başlatılacaktır. UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI Yurtiçinde 1.693 şubesi ile yurtdışında ise şube ve iştirakleri ile 16 ülkede 84 noktada faaliyet gösteren, 24.096 çalışanıyla, Türkiye nin büyük projelerinin finansmanında

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Özel yetenek sınavı başvuruları 17 21 Ağustos 2015 tarihleri

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY(BAYAN) BAŞVURU İŞLEMLERİ

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY(BAYAN) BAŞVURU İŞLEMLERİ SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY(BAYAN) BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞVURU İŞLEMLERİNE GİRİŞ Başvurunuzu yazıcıya bağlı bir bilgisayardan yapınız. Başvuru işlemleri için www.jandarma.tsk.mil.tr internet adresinden Personel

Detaylı

UZMAN JANDARMA OKULUNU TANIYALIM

UZMAN JANDARMA OKULUNU TANIYALIM UZMAN JANDARMA OKULUNU TANIYALIM Lise Öğrenimlerini Tamamlamış Değerli Gençler; Ülkemizin %92 sinin güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli olmak ve bizimle

Detaylı

2015 Uzman Yardımcısı İşe Giriş Sınav Kılavuzu

2015 Uzman Yardımcısı İşe Giriş Sınav Kılavuzu 2015 Uzman Yardımcısı İşe Giriş Sınav Kılavuzu Yazılım Mühendisi - İş Analisti www.ziraatteknoloji.com Genel Bilgiler 1. İşe alım sınavı Yazılım Mühendisliği ve İş Analistliği görevlerini yürütecek uzman

Detaylı

ASKERÎ OKULLARA BAŞVURU KILAVUZU VE FORMLARI

ASKERÎ OKULLARA BAŞVURU KILAVUZU VE FORMLARI KKTC GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BOĞAZKÖY 2016 ASKERÎ OKULLARA BAŞVURU KILAVUZU VE FORMLARI Kara Harp Okulu Deniz Harp Okulu Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Kuleli

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde) hizmet veren Fırat Kalkınma Ajansı na, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN; 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2. En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak. 3. Kursa müracaatında

Detaylı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Detaylı

T.C BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

T.C BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ T.C BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU AĞUSTOS 2016 http://seyhan.meb.gov.tr/ 1 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU

Detaylı

[2017 ÖSYS DEĞİŞİKLİKLERİ]

[2017 ÖSYS DEĞİŞİKLİKLERİ] [2017 ÖSYS DEĞİŞİKLİKLERİ] [ÜCRETLER] [BAŞVURU KOŞULLARI] [YGS YE KİMLER BAŞVURABİLİR?] [MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULLARINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE! ] [2017] [ A

Detaylı

SERVİS GÖREVLİSİ SINAV İLANI

SERVİS GÖREVLİSİ SINAV İLANI SERVİS GÖREVLİSİ SINAV İLANI 2017 HALKBANK SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İLANI Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda personel alımı yapılacaktır. Unvan Görev Yeri İstihdam Edilmesi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BANKACILIK OKULU UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI

T.C. ZİRAAT BANKASI BANKACILIK OKULU UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI T.C. ZİRAAT BANKASI BANKACILIK OKULU UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI Bankacılık Okulu nda yetiştirilmek ve Bankamızın Kurumsal, Ticari ve Girişimci şubeleri ile büyük ölçekli şubelerinde, İstanbul

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU 14.01.2006 tarihli ve 26049 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adli Tıp Kurumu Personeli

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2014 YILI 1 İNCİ DÖNEM AÇIKTAN DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2014 YILI 1 İNCİ DÖNEM AÇIKTAN DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2014 YILI 1 İNCİ DÖNEM AÇIKTAN DEVLET MEMURU LARI BİLGİLENDİRME

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY(BAYAN) BAŞVURU İŞLEMLERİ

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY(BAYAN) BAŞVURU İŞLEMLERİ SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY(BAYAN) BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞVURU İŞLEMLERİNE GİRİŞ Başvurunuzu yazıcıya bağlı bir bilgisayardan yapınız. Başvuru işlemleri için www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel / Ögrenci

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ)

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 21.01.2010, 17.03.2010, 13.02.2013

Detaylı

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 T.C BURSA VALİLİĞİ Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 http://osmangazi.meb.gov.tr http://www.memosmangazi.com

Detaylı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2013 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

Detaylı

K. K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı Tanıtım Brifingi 1 /54

K. K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı Tanıtım Brifingi 1 /54 K. K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı Tanıtım Brifingi 1 /54 2 Yıllık Ön Lisans Seviyesinde 2003-Balıkesir 2 /54 Öğt. Bşk.lığı ve Teknik dershaneler Atölyeler Öğr. A. K.lığı ve Dershaneler Okul

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

BANKACILIK OKULU MEZUNİYET BÖLÜM TABLOSU MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END.İLİŞKİLERİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ

BANKACILIK OKULU MEZUNİYET BÖLÜM TABLOSU MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END.İLİŞKİLERİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ Sınava Katılma Genel Şartları 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,

Detaylı

T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - GİRİŞ SINAVLARI ve KESİN KAYIT ESASLARI

T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - GİRİŞ SINAVLARI ve KESİN KAYIT ESASLARI T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - GİRİŞ SINAVLARI ve KESİN KAYIT ESASLARI 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarına göre YGS

Detaylı

T.C SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

T.C SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI Isparta İli

Detaylı

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7. dereceli Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7. dereceli Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından; T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA GİRİŞ SINAVI İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN YARBIMCISI ALINACAKTIR. A. GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.01.01.203-1336 / 012221 28 KASIM 2006 Konu : Okutmanlık Sınavı GENELGE 2006 / 94 İlgi: a) 03 Temmuz 2003 tarih ve 25157

Detaylı

TÜRKĠYE TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠ MERKEZ BĠRLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKĠYE TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠ MERKEZ BĠRLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĠYE TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠ MERKEZ BĠRLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI ĠLANI TÜRKĠYE Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 20 (Yirmi)

Detaylı

KPSS BAŞVURU KILAVUZU Erzincan Üniversitesi

KPSS BAŞVURU KILAVUZU Erzincan Üniversitesi KPSS BAŞVURU KILAVUZU Erzincan Üniversitesi Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Sonucu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Üniversitemize Yerleşen Adaylar İçin Hazırlanmıştır. Personel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi, - Hukuk,

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI I. GENEL BİLGİLER Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında Merkez

Detaylı

RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI

RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI ÖZEL YETENEK SINAVI Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu İNTERNET

Detaylı

ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ

ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ 1. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

GÜVENLĠK KORUCUSU TEMĠNĠ BAġVURU KILAVUZU

GÜVENLĠK KORUCUSU TEMĠNĠ BAġVURU KILAVUZU GÜVENLĠK KORUCUSU TEMĠNĠ BAġVURU KILAVUZU 2017 BAġVURULAR 26 EKĠM-08 KASIM 2017 TARĠHLERĠ ARASINDA GÖLBAġI ĠLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR. YAZIġMA ADRESĠ GÖLBAġI ĠLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI ĠNTERNET

Detaylı

UZMAN PERSONEL KİŞİ SAYISI Danışma Görevlisi 1 TOPLAM 1

UZMAN PERSONEL KİŞİ SAYISI Danışma Görevlisi 1 TOPLAM 1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan

Detaylı

ATATÜRK STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ

ATATÜRK STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ ATATÜRK STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ 1. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar

Detaylı

YYÜ YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ

YYÜ YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ YYÜ YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 Eğitim-Öğretim I. yarıyılı (güz) için üniversitemiz Yaşayan Diller Enstitüsü nün lisansüstü programlarına, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı