SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/ /11/2010 A TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , , ,71 Yatırım Fonu Katılma Payı Emeklilik Yatırım Fonu Payı Tahvil Finansman Bonosu Banka Bonosu Aracı Kuruluş Varantı TOPLAM , , , tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 41 e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 2 adedi bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 22 olmuştur. 1

2 B TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul Kıymetin Türü Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Deva Holding A.Ş.(*) Hisse Senedi Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisse Senedi Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. (**) Hisse Senedi (*) Şirketin Deva İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni devralması suretiyle birleşmesi nedeniyle yapılan sermaye artırımıdır. (**) Şirket'in nakit olarak artırılacak TL nominal değerli paylarının, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi ve Şirket ortaklarının sahip olduğu paylardan TL nominal değerli payların da halka arz edilmesi planlanmaktadır. C TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: 1. Hisse Senedi Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Ortaklığın Unvanı Kayıtlı Sermaye Tavanı Tablo: 3 ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi Ġhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelsiz Eski Yeni Bedelli Ġç Temettüden Kaynaklardan 1. Favori Dinlenme Yerleri A.Ş , , Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bakınız Özel Durumlar Md. No: 4) 4. Deva Holding A.Ş. (Bakınız Özel Durumlar Md. No: 6) Akfen Holding A.Ş. (*) Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski Unvanı: Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.) (**) (*) Söz konusu paylar Toptan Satışlar Pazarında tahsisli olarak satılacaktır. (**) Kurulumuzun tarih ve 21/651 sayılı toplantısında, Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliklerine izin verilmesine yönelik başvurusu olumlu karşılanmıştır. Şirket in gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin yasal işlemlerin tamamlanması üzerine, söz konusu başvuruya konu edilen, Şirket in çıkarılmış sermayesinin, Avrasya Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. ye tahsisli olarak satılmak suretiyle, TL den TL ye artırılması talebi kapsamında, artırılan sermayeyi temsil eden TL tutarındaki paylar Kurulumuz kaydına alınmıştır. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Ortaklığın Unvanı 1. Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (Bakınız Özel Durumlar Md. No: 2) 2. Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Bakınız Özel Durumlar Md. No: 5) Tablo: 4 Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi

3 3. Halka Açılan Ortaklıklar : Ortaklığın Unvanı Tablo: 5 Halka Açılmanın Türü ve Nominal Değer Üzerinden Tutarı Sermaye Artırımı Mevcut Hisselerin SatıĢı Nakit Ġç Kaynaklar Bir Payın Ortaklıkça Belirlenen SatıĢ Fiyatı Aracılık Yapan KuruluĢlar İş Yatırım Menkul 1. DO&CO Restaurants and Catering Aktiengesellschaft (1) ,41 (2) ,36 (3) - 42,67 (4) Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum 2. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ,60-2,15 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin liderliğindeki konsorsiyum (1) Şirket paylarının nominal değeri bulunmamakta olup, şirket sermayesinin pay sayısına bölünmesi suretiyle bulunan 1 payın kayıtlı değeri 2 Avro dur. Şirketin Avro ( tarihli Merkez Bankası döviz kuruna göre; ,80 TL dir) değerli toplam adet payı Kurulumuz kaydına alınmıştır. (2) Şirket in kendi sahip olduğu paylar ve ek satış dahil Avro olup, tarihli Merkez Bankası döviz kuru üzerinden TL ye çevrilmiştir. (3) Avro olup, tarihli Merkez Bankası döviz kuru üzerinden TL ye çevrilmiştir. Avusturya da rüçhan hakları tavan fiyat olan 21,90 Avro dan kullanılacaktır. (4) Tavan fiyattır. 21,90 Avro olup, tarihli Merkez Bankası döviz kuru üzerinden TL ye çevrilmiştir. 4. Tahvil Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Tablo: 6 Ortaklığın Unvanı Ġhraç Tutarı Vadesi Faiz Oranı SatıĢ Yöntemi 1. SGT Sanayi ve Ticari Ürünler Dış Ticaret A.Ş yıl %18 Tahsisli D. DUYURU 1. Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in (Tebliğ) Gayrimenkul değerleme Ģirketlerine verilecek bilgiler baģlıklı 20/A maddesi hükmü uyarınca; arsa üzerinde gerçekleştirilecek bir gayrimenkul projesine istinaden yapılacak ihale ile ilgili yapılan değerlemelerde, mevcut olan veya kesinleşmiş projelerin ve bu projelere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin değerlemelerde esas alınmak üzere şirkete verilmesi; ayrıca, yapılacak her türlü değerlemede, değerlemenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için şirketin talep ettiği her türlü bilgi ve belge ile şirket tarafından talep edilmese dahi değerleme yapılmasını veya nihai değer takdirini etkileyebilecek her türlü bilgi ve belgenin şirkete verilmesi zorunludur. Buna ilaveten, Kurulumuz internet sitesinde yer alan Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususlar ın 4/r maddesi hükmünde anılan Tebliğ maddesi çerçevesinde düzenlenecek değerleme raporlarında "hasılat paylaşımı veya kat karşılığı yöntemi ile yapılacak projelerde, emsal pay oranları bilgisine de yer verilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Bu hususların, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları na ve Gayrimenkul Değerleme Şirketleri ne hatırlatılmasına Kurulumuzun tarih ve 34/1030 sayılı toplantısı ile karar verilmiştir. 2. Kurulumuzun tarih ve 34/1037 Sayılı Kararı: tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 16, 22/(d), 22/(e), 22/(t), 30 ve 39. maddeleri ile Kurulumuza verilen ve Danıştay kararları ile de sabit olan, sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetine, bu faaliyette bulunacak bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin Kurulumuzun münhasır yetkilerini, kanuni bir dayanak olmaksızın bertaraf ederek, anılan yetkilerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği bünyesinde kurulacak bir merkeze verilmesi sonucunu doğuran, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği nin Seri:I, No:1 sayılı TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmasına Kurulumuzca karar verilmiştir. 3

4 E. ÖZEL DURUMLAR 1. Payları Kurulumuz kaydında bulunmayan Zirve Yatırım Holding A.Ş. nin halka açılma amacıyla esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 nci maddelerinin değiştirilmesi ile 28 inci maddenin esas sözleşmeden çıkartılmasına Kurulumuzca uygun görüş verilmesine ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. nin ,-TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin ve bu amaçla esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. Global Yatırım Holding A.Ş. nin (Şirket); A grubu imtiyazlı hisse senetlerinin Şirket tarafından ,55 TL bedelle satın alınması suretiyle imtiyazlarının ortadan kaldırılması, bu amaçla esas sözleşmesinin 6 ncı ve 9 uncu maddelerinin tadil edilmesi, A grubu payların imtiyazlarının kaldırılması işlemi ile bağlantılı olarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin ,-TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ,45,-TL den ,-TL ye arttırılacak olması nedeniyle, artırılacak tutara isabet eden payların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak A Grubu imtiyazlı hisselerin sahibi olan Mehmet KUTMAN ve Erol GÖKER e tahsisli olarak satışı ve hisse bedellerinin sözkonusu şahısların bu işlemden doğan alacaklarına mahsuben ödenmesi, ayrıca sermaye piyasası mevzuatına uyum için ana sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3 üncü maddesinin de değiştirilmesi taleplerine ilişkin olarak; a) A grubu imtiyazlı hisse senetlerinin Şirket tarafından satın alınması suretiyle imtiyazlarının ortadan kaldırılması ve bu amaçla esas sözleşmesinin 6 ncı ve 9 uncu maddesinin değiştirilmesi ile tahsisli sermaye artırım taleplerinin olumsuz karşılanmasına; b) Şirketin mevzuata uyum sağlamak amacıyla değiştirilmesi planlanan esas sözleşmesinin 3. maddesi tadil metnine uygun görüş verilmesine ilişkin talebinin ise olumlu karşılanmasına, karar verilmiştir. 4. Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) nin, Kurulumuzun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edilen Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar duyurusu kapsamında TL lik çıkarılmış sermayenin geçmiş yıllar zararlarının mahsubu amacıyla %80 oranında TL tutarında azaltılarak TL ye indirilmesi ve eş anlı olarak %400 bedelli artırım ile yeniden TL ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam TL nominal değerli payların Kurulumuz kaydına alınması, esas sözleşmedeki (eski) TL tutarların (yeni) TL tutarlar ile uyumlaştırılması ve kayıtlı sermaye tavan tutarının TL den TL ye artırılması amacıyla esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6 ncı maddesinin tadili ve esas sözleşmeye geçici madde eklenmesine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 5. Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin, TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmesi ve bu amaçla esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine, borsa şirketlerinin üçüncü kişilerin borçlarını teminen teminat, rehin ve ipotek vermelerine ilişkin tarih ve 28/780 sayılı Kurul Kararına uyum sağlamak amacıyla esas sözleşmesinin 3 üncü maddesine ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla esas sözleşmesinin 7 ve 9 uncu maddelerine ilişkin tadil tasarıları ile Geçici 1 inci maddenin yürürlükten kaldırılmasına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 6. Deva Holding A.Ş. nin (Deva Holding), Türk Ticaret Kanununun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun maddeleri ile Kurulumuzun Seri:I, No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre Deva İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi (Deva İlaç) devralması suretiyle birleşmesi ve esas sözleşmesinin Maksat ve Mevzuu başlıklı 4. maddesine ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesi talebi ile ilgili olarak, a) Deva Holding in Deva İlaç ile birleşme talebinin olumlu karşılanmasına ve Duyuru Metninin onaylanmasına, b) Mevzuatta öngörülen koşulların yerine getirilmesi şartıyla ihraç edilecek ,-TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınmasına, c) Deva Holding in esas sözleşmesinin Maksat ve Mevzuu başlıklı 4. maddesine ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, karar verilmiştir. 7. Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Y&Y GYO) nin Türk Ticaret Kanunu nun 451. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri hükümlerine göre Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. (Yeşil İnşaat) yi devralma suretiyle tarihli finansal tabloları üzerinden Kurulun Seri: I, No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak birleşme oranının %10,27210 ve artırılacak sermaye tutarının ,- TL olması ve 1 adet Yeşil İnşaat hissesine karşılık 84, adet Y&Y GYO hissesi verilmesi şeklinde gerçekleştireceği birleşme işlemine onay verilmesi talebinin, birleşme işleminin onaylanacağı Y&Y GYO genel kurul toplantısına katılan ve birleşme işlemine red oyu veren Y&Y GYO ortaklarından talep edenlerin sahip oldukları Y&Y GYO hisselerinin Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından Kurul Karar tarihinden önceki 30 iş gününde İMKB de oluşan günlük kapanış fiyatlarının ortalaması üzerinden satın alınmasına ilişkin talep ile birlikte olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4

5 8. Arma Portföy Yönetimi A.Ş. nin sermayesinin TL den TL ye çıkarılması nedeniyle esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 9. maddesinin tadil edilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 9. Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Sekizinci Alt Fon un birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talep olumlu karşılanmıştır. 10. T. İş Bankası A.Ş. nin kurucusu olduğu ve yatırım dönemi sona eren T. İş Bankası A.Ş. B Tipi Dövizin Yükseleceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik %100 Koruma Amaçlı Mutlu Fon ile T. İş Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Altıncı Alt Fonu nun tasfiye edilmesine karar verilmiştir. 11. Mira Menkul Değerler A.Ş. nin (Kurucu/Aracı Kurum) kurucusu olduğu Öncü Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fonu nun (Fon) Mira Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu na dönüşümü nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmesi talebine ilişkin olarak; a) Aracı Kurum un kurucusu olduğu Öncü Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fonu nun Mira Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu na dönüşümü nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmesine, b) Aracı Kurum un, tarih ve 12/387 sayılı Kurulumuz İlke Kararı nın (A/5) bendi çerçevesinde, dönüşüm nedeniyle yapılacak olan ilanın tarihi ile yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan 30 günlük süre zarfında dönüşüme konu fonun katılma paylarının satışına devam edilebilmesi talebinin, yatırımcıların gerçekleşecek dönüşüm işlemine ilişkin olarak her bir dağıtım kanalı bazında bilgilendirilmesi kaydıyla olumlu karşılanmasına, karar verilmiştir. 12. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonu na bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili Onüçüncü Alt Fon un birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talep olumlu karşılanmıştır. 13. Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin ödenmiş sermayesinin % 23,4375 ine karşılık gelen payın RCT Varlık Yönetim A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmesi talebiyle Kurulumuza yapılan başvuru olumlu karşılanmış olup, pay devir öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir: Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı Ortağın Adı Soyadı/ Unvanı Pay Adedi Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Adedi Pay Tutarı Pay Oranı (%) Raymond James European Hold. Inc. Mehmet Reşat KARAMEHMET ,00 73, ,00 50, ,80 1, ,80 1,30906 Mine Deniz KARAMEHMET ,30 13, ,30 13,17546 Karamehmet Holding A.Ş ,80 12, ,80 12,07000 Vesile Alev KARAMEHMET ELPE 1 3,10 0, ,10 0,00015 RCT Varlık Yönetim A.Ş ,00 23,43750 TOPLAM ,00 100, ,00 100, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin (Aracı Kurum) müşterilerle imzalanan Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi nde yer alan hükme aykırı uygulamalarının Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 58 inci maddesine aykırılık oluşturması nedeniyle Aracı Kurum hakkında 2010 yılında uygulanan asgari tutar olan TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir. 15. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hakkında Kurulumuzun Seri:V No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 58 inci maddesinin (l) bendinde yer alan aracı kurumların yatırımcıların hak ve yararlarını zedeleyici, iyi niyet kurallarına aykırı hareket edemeyecekleri ve işlemlerde bulunamayacakları hükümlerine aykırı işlemleri nedeniyle TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 5

6 F. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 2. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 3. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Kombassan Holding A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 4. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: tarihinde arsalanmızın satışı ile ilgili düzenlenen müzayedede ve 21 nolu parseller ile ilgili en yüksek teklifi veren Cihan Kamer; mevcut parsellerdeki imar durumu belirsizliği sebebi ile sözleşme imzalanması konusunda ek süre talebinde bulunmuştur. Bu talep Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüş ve kendisine tarihine kadar sözleşme imzalaması için ek süre verilmiştir. 6

7 5. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Çamsan Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 7

8 8

9 6. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 7. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Çamsan Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetleri ile ilgili olarak Gökhan POYRAZ ın tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 8. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Çamsan Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU A. RAPORUN ÇERÇEVESİ AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU İşbu rapor 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan VII-128.1. Pay Tebliği nin 19.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta merkezi, Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar/ İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 175444 numarası ile kayıtlı DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (bundan

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Arz SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU HALKA ARZ SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 Ankara, Şubat 2012 Uyarı: Bu kitapçık tasarruf sahiplerini

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR Payların ilk halka arzı ile payları Borsa'da işlem gören şirketlerin

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 64 sayfadır. MALİ TABLOLARIN KABULÜNE

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket in Merkez Adresi ve İletişim Bilgileri Şirket Türkiye de kayıtlı olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Detaylı