2008 Yılı Olağan Genel Kurulu na Hoşgeldiniz. 22 Mart 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 Yılı Olağan Genel Kurulu na Hoşgeldiniz. 22 Mart 2009"

Transkript

1 2008 Yılı Olağan Genel Kurulu na Hoşgeldiniz 22 Mart 2009

2 Yönetim Kurulu Halim ÇUN 77 Başkan Av. Argun EĞMĐR 86 Başkan Yardımcısı Sevil ÖZCĐĞER Genel Sekreter Kemal MĐLANĐ 86 Sayman Av. Fehmi HASANOĞLU 76 Üye Av.Ufuk ÖZVARDAR 73 Üye Oğuz DURAKBAŞA 82 Üye

3 KURUMSAL ÇALIŞMALARIMIZ

4 Marka Kimliği Çalışması Logo Tasarımı, Logo Kullanım Kılavuzu Kurumsal Dokümantasyon (antetli kağıt, e-posta formatı, dijital imza) Tanıtım Materyalleri (Sunum dosyası, broşürler, e-bülten tasarımı, tebrik kartları,özel Gün Kartları) Web Sitesi Tasarımı ve güncel takibi E-bülten Kurumsal Đletişim Stratejileri Slogan Tespiti kalev misyon ve vizyonunun ifadesi Tanıtım metinlerinde ortak dil kullanımı Mezun ve mütevelliler ile düzenli ve sürekli iletişim

5 VĐZYONUMUZ Öğrencilerimizin; Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine ve çağdaş Türkiye idealine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen, çağdaş, iyi eğitimli, gelişime açık, bilgiyi üreten ve kullanabilen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak şartları oluşturmaktır. MĐSYONUMUZ Eğitim seviyesinin ve fiziki olanakların batı standartlarına çıkartılması, çağın gereklerine uygun teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden ve uygulayan nitelikli ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de desteklenen ve tamamlanan kaliteli bir eğitim hizmetinin sunulabilmesi için kaynaklar ve projeler yaratarak Kadıköy Anadolu Lisesi ndeki gençleri ve eğitim sürecini her anlamda ve her aşamada desteklemektir.

6 WEB SĐTEMĐZ Ziyaretçi Sayıları * 2254 * 20 Mart itibariyle

7 KALEV - KALĐD Diğer tüm köklü okullarda olduğu gibi, KALEV in mezunlar tarafından da desteklenmesi ve okuldaki eğitime yapılacak yatırımların ve hizmetlerin KALEV aracılığı ile yapılması gereğine inanıyoruz. Camianın mezunlara yönelik hizmetlerinin KALĐD; okula yönelik hizmetlerinin KALEV üzerinden yürütülmesi şeklinde bir görev bölümüyle; her iki kurumun da daha etkin ve amaca yönelik projeler üretmesi öngörülüyor. KALEV i mezunlarımızın okula bakan yüzü, öğrencilerimize sağlanacak desteğin, eğitime ve okula yapılacak yatırımların ve her türlü katkının koordinasyon merkezi ve etkin bir organizasyon olarak konumlandırmak istiyoruz. Bu iş birlikteliği sayesinde 5000 mezunumuza her ay 2 kez elektronik posta ile, üç aylık periyodlarla Kadıköy Maarif Dergisi ile ve broşürlerimizle ulaşıyor ve KALEV in bilinirliğini sağlıyoruz.

8 KALEV ĐN ĐDARĐ YAPISI VE YAPILANMASI Vakıf Merkezimiz Mayıs 2008 tarihinden bu yana Bahariye deki ofisimizde çalışmalarını sürdürmektedir. Ofis KALĐD ile ortak kullanılmakta; sinerji, kaynak tasarrufu ve eşgüdüm sağlanmaktadır. Vakıf Yönetim Kurulunun çalışmalarını daha etkin kılmak, iletişim ve faaliyetlerde koordinasyonu sağlamak ve alınan kararları uygulamak ve izlemek amacı ile Sn. Sibel KÜPELĐ Vakıf Genel Koordinatörü olarak atanmıştır. Kendisi 1981 yılı mezunu olup geçmiş dönemlerde KALĐD de Yönetim Kurullarında da görev yapmıştır. Aynı zamanda veli sıfatı da olan Genel Koordinatörümüz, Yönetim Kurulu çalışmalarının daha verimli, etkin ve organize şekilde yürütülmesini sağlayarak faaliyet ve projelerin gerçekleşmesinde, çalışma sisteminin yürümesinde önemli rol oynamaktadır.

9 MÜTEVELLĐLERĐMĐZLE ĐLETĐŞĐM Mevcut Mütevellilerimiz Kalev Mütevelliler Kurulu ndaki mevcut mütevellilerimize, e-bülten ve lerle projelerimiz ve çalışmalarımızla ilgili bilgi veriliyor ve düzenli olarak bilgileri güncellenerek iletişimin sürekliliği sağlanıyor. Yeni Mütevelli Kazandırılması Çalışmaları Öğrencilerimizi Türkiye'nin yarınlarında aydınlık yüzler olarak görmenin, Kadıköy Maarif geleneğini yaşatmanın ve geliştirmenin ön koşulu, bugün öğrencilerimizi en iyi şekilde eğitmekten onlara her anlamda destek olmaktan geçiyor. Hepimizin bildiği gibi devlet okullarında, kaynak yetersizliği ve yapısal sorunlar nedeniyle çeşitli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bugün devlet okulları öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek olanakları maalesef tam anlamıyla sunamıyorlar. Sivil toplum örgütlerinden yerel yönetimlere, velilerden öğrencilere ve bizim gibi camia kültürüne sahip okullarda özellikle mezunlara kadar hemen herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyoruz. Gönüllü kuruluşların, özel sektörün ve mezunların, hayati önem taşıyan bu alanda devletin verimliliğini artıracak şekilde; destek olarak, örnekler yaratarak ve eksikleri tamamlayarak sorumluluğu paylaşmaları gerekli.

10 Gelenekleri olan köklü bir okulda eğitim görme onur ve ayrıcalığını yaşayan öğrencilerimize en iyiyi sunmak için KALEV olarak projelerimizle ve yarattığımız kaynaklarla kendilerine destek sağlamaya çalışıyoruz. Diğer tüm köklü okullarda olduğu gibi, KALEV in mezunlar tarafından özellikle desteklenmesi gereğine inanıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda verimli çalışmalar yapmak ve projeler üreterek kaynak sağlamak üzere, alanlarında belli noktalara gelmiş, başarılı, Kadıköy Maarif geleneğine inanan ve eğitime destek vermeye gönüllü mezunlarımızın katılımı ile yeni mütevelliler kazanmayı, daha etkin bir KALEV yaratmayı hedefliyoruz. Desteğiniz Fark Yaratacak sloganı ile yürüttüğümüz çalışma ile Geçen Genel Kurul da Yönetim Kurulumuza verilen yetki çerçevesinde, hazırlanan sunum dosyaları ile Vakfımıza kazandırmayı amaçladığımız mütevelli adaylarına mütevelli davet mektupları ve Vakıf Senedimiz gönderildi. Sonrasında aramalarla iletişim sağlandı. Kurumsal Kimlik çalışmalarımız tamamlandıktan sonra, Kasım ayında başlattığımız çalışma ile Vakfımızın 82 olan mütevelli sayısı 19 yeni mütevelli kazandırılarak 101 e yükseldi. Bu girişimi ve açılımı mezunların okullarına sahip çıkmalarının yeni ve güçlü bir göstergesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu sayının daha da artacağına inanıyoruz.

11 EĞĐTĐM ve ÖĞRETĐM FAALĐYETLERĐNE DESTEKLERĐMĐZ Mezunlarımızın okula bakan yüzü; kalev

12 Martı Bursları Kalev-Kalid ortak burs projesi Martı Bursları kapsamında öğrencilerimize desteğimiz devam ediyor. Martı Bursları Kalid in mezunlarımızdan sağladığı kaynağın, başvuruların Kalev-Kalid Yönetim Kurullarınca ortak değerlendirmesi sonucunda, gerektiğinde Kalev in kaynaklarıyla da birleştirilerek Kalev tarafından okul öğrencilerimize ulaştırılıyor. Eğitim Bursu (öğrencilerin eğitimlerine destek sağlanması için kullanılmaktadır) Sağlık Bursu (Revirin ihtiyaçlarının sağlanması için kullanılmaktadır) Kütüphane Bursu (Kütüphaneye yeni yayınlar alınması için kullanılmaktadır) Eğitmen Bursu (eğitim seviyesine destek sağlanması için kullanılmaktadır) Kulüp Bursu (Öğrenci Kulüplerinin Faaliyetlerinin desteklenmesi için kullanılmaktadır)

13 Martı Bursları Eğitim Bursu Geçen yıl 74 olan burslu öğrenci sayımız bu yıl 78 e yükselmiştir TL x 10 ay Ayrıca hazırlık sınıfında okuyan bir öğrencimizin yatılılık bedelinin tamamı temin edilerek ödenmiştir. Martı Bursları Sağlık Bursu Revirin ilaç ve sarf malzemesi ihtiyaçları karşılanmaktadır. Martı Bursları Kütüphane Bursu Kütüphanemizin zenginleştirilmesi ve güncelliğinin korunması amacıyla yeni yayınlar alınmaktadır. Martı Bursları Eğitmen Bursu Okulumuz matematik öğretmenleri Demet Kır ve Aysın Başyazıcıoğlu nun katıldıkları Kasım 2008 tarihlerinde Matematikçiler Derneği'nin düzenlediği 7. Matematik Sempozyumu, Đzmir Ekonomi Üniversitesi, Đzmir Türk Koleji salonlarında gerçekleştirilmiştir. Okulumuz Öğretmenlerinden Demet Kır ın Rotary Gurup Đnceleme Değişim Projesi kapsamında Mart 2009 için 5 hafta süreyle Avusturalya da meslek eğitimine katılması organize edilmiş ve aynı proje kapsamında Amerika ve Avusturalya dan gelecek öğretmen guruplarının okulumuzu ziyaret ederek öğrencilerimizle paylaşımda bulunmaları programlanmıştır. Okulumuzdan üç öğretmenin AKUT un düzenlediği bir haftalık TAMT (Toplum Afet Müdahale Takımı) eğitimine katılmalarına destek verilmiştir.

14 Kadıköy Maarif Geleneği Mezunlardan Öğrenci Kulüplerine Destek... KALEV (Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı) ve KALĐD in (Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği) Martı Bursları ortak projesi kapsamında kulüplere vereceğimiz destekle ilgili genel prensipleri Okul Müdürümüz Sn. Osman Nuri Ekiz, Öğrenci Kulüpleri temsilcileri ve Danışman Öğretmenleriyle ile paylaştık. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ayrılmaz parçası olarak nitelediğimiz okul içi sosyal çalışmalara ve öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine her anlamda destek olmayı ve bu amaçla kaynak ve işbirliği olanakları yaratmayı görev kabul ettiğimizden, okulumuz öğrenci kulüplerine çalışma ve projelerinde destek vererek, Kadıköy Maarif geleneğini yaşatmaya ve geliştirmeye katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz.

15 Martı Bursları Kulüp Bursu ECHO Đngilizce Kulübü eğitim öğretim döneminde Đstanbul un seçkin okullarının katılımı ile bir Đngilizce münazara yarışması düzenlenmiştir. Okul geleneğimizde bulunan bu aktivitenin önümüzdeki yıllarda da geliştirilerek sürdürülmesi destek sağlanması hedeflenmiştir eğitim öğretim dönemi 11 Şubat 8 Nisan tarihleri arasında düzenlenmekte olan Đngilizce münazara yarışmasının geçen yıl hedeflediğimiz gibi 2. sinin düzenlenmesi için de destek verilmektedir. Đngilizce Münazara Yarışması şu an 16 okulun katılımıyla devam etmektedir. Kayak Takımımız Uludağ Kayak Đl Şampiyonası na Katıldı Kadıköy Anadolu Lisesi Kayak Takımı, 7-10 Ocak tarihlerinde Uludağ da yapılan Đstanbul Kayak Đl Şampiyonası na katıldı. Müdür Yardımcımız Yurdanur Erbasan sorumluluğunda Şampiyonaya katılan 15 öğrencimiz okulumuzu başarı ile temsil etmiştir. Kayak Takımımızdan öğrencilerimiz Onur ARI, Baran KÖSEOĞLU ve Batuhan DĐREK (Snowboard) Batı Gurubuna katılmaya hak kazanmışlardır, öğrencilerimize başarılar dileriz.

16 Türkiye Almanya Buluşması Kalev olarak, ziyaret programı kapsamındaki destek verdiğimiz Kadıköy Anadolu Lisesi ve Paul- Klee Gymnasium okullarının, Alman ve Türk öğrencilerin farklı kültürleri yakından tanıma imkanını bulması, bu sayede kültürler arası anlayış ve hoşgörüyü geliştirmek amacıyla yürüttükleri projenin ilk aşaması Ekim 2008 tarihleri arasında 13 Alman öğrenci ve öğretmenlerinin Okulumuza gelmeleriyle gerçekleşti. Her iki toplum arasındaki, eğitimden güncel yaşama her alanda var olan ortaklıklar ve farklılıklar hakkında fikir alışverişleri yaparak hem farklı kültürlerin hem de farklı eğitim sistemlerinin tanınması amacıyla oluşturulan proje kapsamında, Alman öğrenci grubu, Đstanbul da Kadıköy Anadolu Lisesi ve öğrencilerimizin aileleri tarafından konuk edildiler. Öğrencilere okulumuz, Đstanbul ve Türk Kültürü tanıtıldı. Projenin ikinci aşamasında, Mart ayında öğrencilerimiz Almanya yı ziyaret edeceklerdir.

17 MUN (Model United Nations) Kulübü MUN (Model United Nations) Kulübü Đtalya GeMUN 2009 Konferansına Katıldı MUN (Model United Nations) yaş arası öğrencilerin belli bir format çerçevesinde, dünya sorunlarını, resmi bir Đngilizceyle tartıştıkları Birleşmiş Milletler simülasyonudur. Kadıköy Anadolu Lisesi, MUN aktivitelerini ciddiyette yürüten Türkiye deki tek devlet okuludur. Kadıköy Anadolu Lisesi MUN Kulübü Şubat tarihlerinde Đtalya da düzenlenen GeMUN 2009 konferansına katıldı. Konferansta Sezin Okulları, FMV Ayazağa Işık Lisesi, Đzmir Işıkkent Lisesi, TED Đstanbul ve TED Ankara Kolej i ile birlikte ülkemizi temsil eden okulumuz dünya çapında 15 i aşkın ülkeden katılan öğrencilerle dünya sorunlarını tartıştı. Öğrencilerimiz, Đnsan Hakları Komitesi nde, Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi nde, Biyoçeşitlilik hakkında Özel Konferans ta, Güvenlik Konseyi nde, Ekonomik ve Sosyal Konsey de ve Akdeniz Komitesi nde yapılan tartışmalara katıldılar.

18 MUN (Model United Nations) Kulübü MUN Kulübü, iki öğretmenimiz ve yirmiüç öğrenci ile Bilkent Üniversitesi nde yapılan MUNESCO konferansında okulumuzu temsil etmiştir. Vakfımızdan talep edilen destek sağlanmıştır. Dans Kulübü Her yıl olduğu gibi bu yılda Dans Kulübü, KASDAV Liselerarası Dans ve Folklor Đstanbul Şampiyonasında okulumuzu başarıyla temsil etmiştir. Şampiyonada okulumuz iki ekiple temsil edilmiştir. Yarışma Kostümleri için kendilerine gerekli destek sağlanmıştır.

19 FĐZĐKĐ YATIRIM PROJELERĐ Mezunlarımızın okula bakan yüzü; kalev

20 KAL Kütüphane Bilgisayar Donanımı yenilenerek okulumuz öğrencilerinin kullanımına sunulmuştur Okulumuz kütüphanesindeki bilgisayarların sayısı arttırılarak, tamamı yenilenmiş ve dokuz adet tam donanımlı bilgisayar öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Öğrencilerimiz gerek uluslararası proje hazırlıklarında gerekse ödevleriyle ilgili araştırma yapmak amacıyla kütüphanemizi yoğun olarak kullanmaktadırlar. KAL Kütüphane Bilgisayar Donanımı Projesi için Vakfımıza verdikleri destekle fark yaratan mezunlarımız M.Muvaffak Kılıçeri 74, Feyza Başaran 92, Hakan Yazıcı 90 ve mütevellimiz Şükran Erdoğan a teşekkür ederiz.

21 KAL Biyoloji Laboratuarı Öğrencilerin Kullanımına Sunulmuştur 1200 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü okulumuzda, mevcut olan tek biyoloji laboratuarı yetersiz kaldığından, öğrencilerimizin uygulamalı ders olanaklarını arttırmak amacıyla, gerekli tüm araç gereçler ve teknolojik olanaklarla donatılmış çağdaş bir biyoloji laboratuarı öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. KAL Biyoloji laboratuarı için Vakfımıza verdikleri destekle fark yaratan mezunlarımız Hasan T.Gürtay 78, Hakan Yazıcı 90 ve KAL Okul Aile Birliği ne teşekkür ederiz.

22 Diğer Đyileştirme Çalışmaları ve Destekler Okulumuzda Satranç Kulübü nün ve tüm öğrencilerin kullanımı için tam donanımlı bir satranç odası açılmıştır. 8 adet standart müsabaka masası, barkovizyon ve perde sistemi, profesyonel maç saatleri ve açık hava satrancından oluşan bu proje satranç kulübü ve diğer öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Donanımları geliştirilmiş dört adet bilgisayar okulun ve kulüplerin kullanımı için okul yönetimine teslim edilmiştir. Okulun ön ve arka bahçesindeki kablosuz internet erişimi güçlendirilmiştir. Okula tahsis edilmiş olan Vakıf aracının tüm masrafları karşılanmaktadır. Okulumuzda 6 personelin istihdam giderlerine katkı sağlanmaktadır.

23 PROJELER VE FAALĐYETLER Mezunlarımızın okula bakan yüzü; kalev

24 Okul Tanıtım Gezileri SBS sınavı sonrasında, Okulumuzun en iyi şekilde tanıtılması ve en başarılı öğrencilerin camiamıza kazandırılması için organize edilen Okul Tanıtım Gezileri nde öğrenci ve mezunlar olarak, gelenekleri olan köklü bir camia olmanın ayrıcalığını yaşatıyoruz. Kadıköy Maarif i tercih edecek martı adayları için basın, okul ve dershanelerde tanıtım afişleri ile duyurulan: Temmuz 2008 tarihlerinde geziler gerçekleştirdik. Okul Müdürümüz, öğrencilerimiz, Okul Aile Birliğimiz, KALEV ve KALĐD den oluşan Okul Tanıtım Komitemiz, veli ve öğrenci adaylarına ikramlar eşliğinde detaylı bilgi vererek okulumuzu fiziken tanıttı.

25 Özel Gün Kartları Aralık 2008 den bu yana kullanıma sunduğumuz Kalev Özel Gün Kartları ile mutluluk, sağlık, başarı dilekleri ve taziye mesajlarınızı sevdiklerinize ilettiğinizde, bu kartlar için Vakfımıza yapacağınız bağışlar burs fonumuzun gelişmesine ve genç martıların eğitim sürecine ve Kadıköy Anadolu Lisesi'nde eğitime destek vermek amacı ile oluşturulan projelerin finansmanına katkı sağlamaktadır. Tebrikler... Ömür Boyu Mutluluklar... Hoş Geldin Bebek... Nice Mutlu Yıllara... Geçmiş Olsun... dileklerinizin ve taziye mesajlarınızın sizin adınıza Özel Gün Kartları ile iletilmesini istiyorsanız Vakfımıza telefon etmeniz yeterli. Bağışta bulunan kişi ya da kurum adına, duygularınızı iletmek istediğiniz kişiye posta, kargo ya da kurye ile gönderilmektedir.

26 KALEV Kadıköy Anadolu Lisesi 1. Satranç Turnuvası Đstanbul Liselerinin katılımıyla Ocak 2009 tarihlerinde Kadıköy Anadolu Lisesi Spor Salonu nda gerçekleştirilen turnuvaya toplam 39 takım, 158 sporcu katıldı. Turnuva 18 Ocak 2009 Pazar günü Kadıköy Anadolu Lisesi Kültür Merkezi nde yapılan ödül töreni ile sona erdi. KALEV sponsorluğunda, Satranç Kulübü öğrencilerimiz ve Öğretmenimiz Emel Oğuz la birlikte organize ettiğimiz turnuvada Takım 1.liğini Özel Alman Lisesi, Takım 2.liğini Kadıköy Anadolu Lisesi ve Takım 3.lüğünü Özel Avusturya Lisesi kazandılar. Ayrıca öğrencilerimiz masa dereceleri kazandılar. KALEV olarak Kadıköy Anadolu Lisesi ndeki başarılı ve geniş satranç geçmişinden ve potansiyelinden de yararlanarak, eğitim öğretim döneminde başlatılan satranç turnuvasının geleneksel olarak her yıl tekrarlanmasını ve okulda geçen yıl açtığımız satranç odasının daha etkin kullanımı, mezunları da satrançla ilgili faaliyetlerle okulda buluşturmayı planlıyoruz.

27 KALEV Yurt Dışı Dil Okulları Programı Yaz tatilinde yabancı dilini yurtdışında o kültürü yaşayarak geliştirmek, okulda öğrendiği dil bilgisini pratikle buluşturmak ya da yabancı dil eğitimine yurtdışında başlamak isteyen yaş gençler için KALEV Yurtdışı Dil Okulları Programı 3-8 haftalık programlar Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Đngiltere ve Almanya da özenle seçilmiş nitelikli dil okulları ve yabancı öğretmenler Kültürel-sosyal gezi ve aktivitelerle hem güzel bir tatil hem eğitim olanağı Ayrıca, tüm yıl boyunca yetişkinlere yönelik, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Đngiltere de uzun/kısa süreli, amaca yönelik ve yoğun Đngilizce dil eğitim programları, Ortaöğrenim, kolej ve Üniversite eğitimi, Sertifika, diploma, master, doktora eğitimi

28 KALEV Kadıköy Anadolu Lisesi 1. Eğitim ve Kariyer Günleri Kadıköy Anadolu Lisesi nde bir ilk: Geleceğinizi Planlamak için Doğru Seçim Kadıköy Anadolu Lisesi Kişisel Gelişim Kulübü nün KALEV in koordinasyonu ile düzenlediği Kadıköy Anadolu Lisesi 1. Eğitim ve Kariyer Günleri 7-8 Mayıs 2009 tarihlerinde okulumuz kampüsünde gerçekleşecek. Eğitim sektörünün profesyonelleri ile lise çağındaki gençleri buluşturarak bilinçli tercih yapabilmelerine ve kurumların kendilerini tanıtabilmelerine olanak yaratılan organizasyonda; üniversitelerin, dershanelerin, yayınevlerinin ve eğitim sektöründeki diğer şirketlerin tanıtım standlarının yanı sıra KAL Kültür Merkezi nde üniversite, meslek tanıtım ve kariyer seminerleri ile başarılı eğitim ve kariyerleri olan ve toplumda tanınan kişilerin katılımları ile sunumlar düzenlenecek. Organizasyon, eğitim-öğretim kurumları ve sektörü ile Kadıköy Đlçesi ndeki Anadolu Lisesi ve Özel Liseler de dahil olmak üzere tüm liselerin öğrencilerini buluşturmayı ve gençlerimizin geleceklerini planlamak için doğru seçim yapabilmelerine olanak sağlamayı ve eğitim dünyasındaki açılımları, yenilik ve seçenekleri tanıtmayı hedefliyor.

29 Kadıköy Anadolu Lisesi 46. Dönem Martılar Mezuniyet Töreni ve Balo Organizasyonu eğitim öğretim döneminde okulumuzdan mezun olacak 46.Dönem Martılar ın Mezuniyet Töreni ve Çırağan Otel de yapılacak Mezuniyet Balosu na organizasyon desteği veriyoruz.

30 KALEV - KAL Okul Armalı Ürünler Tüm mezun ve öğrencilerimizin ortak noktası: Okul Armamızı 54 yıldır gururla taşıyoruz 2008 mezunları için kendi tasarımları ile özel mont yaptırdık yılı içerisinde yeni yaptırdığımız okul armalı ürünler Vakıf Merkezimizden veya mağaza bölümünden temin edilebiliyor.

31 Diğer Proje ve Faaliyetler Şubat tarihlerinde Educatürk 09 Eğitim Fuarında, okulumuzun standında ziyaretçilere Yurtdışı Dil Okulu ve 1.Eğitim ve Kariyer Günleri organizasyonlarımızla ilgili broşür dağıttık ve bilgi verdik. KAL, KALEV ve KALĐD web sitelerinde tanıtım amaçlı kullanmak ayrıca çoğaltarak Okul Tanıtım Günlerine gelen veli ve öğrencilere, Anadolu daki başarılı dershane ve okullara göndermek amacıyla 3 boyutlu panoramik sanal tur filmi hazırlanmıştır.

32 GERÇEKLEŞME BĐLGĐLERĐ

33 2008 Hedefleri Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Destek 2008 Gerçekleşenler Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Destek Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi okul öğrencilerine mezunlardan bu amaçla toplanacak bağışlarla ve KALĐD ile işbirliği yapılarak burs sağlanması uygulamamızı geliştirerek devam ettirmeyi, 78 öğrenciye burs verilmektedir Okul öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine destek sağlamayı ve teşvik etmeyi Okul öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine destek sağlamayı ve teşvik etmeyi Öğrencilere yönelik meslek ve üniversite tanıtım seminerleri düzenlemeyi 1.Eğitim ve Kariyer Günleri organizasyonu Đstanbul un seçkin okullarının katıldığı Đngilizce Münazara organizasyonunu geliştirerek sürdürmeyi Đngilizce Münazara nın ikincisine gerekli destek verilmiştir Okulda sportif ve kültürel amaçlı çeşitli turnuvalar ve yarışmalar düzenlemeyi, KAL Đstanbul Liselerarası 1. Satranç Turnuvası düzenlenmiştir

34 2008 Hedefleri Okulun fiziki ihtiyaçları ve yatırımlar 2008 Gerçekleşenler Okulun fiziki ihtiyaçları ve yatırımlar Okul arka sahasında bir halı saha yaptırmayı ve okula gelir sağlamayı Projesi hazırlanmış, izin konusunda problem yaşanmıştır Pansiyon binası alt katındaki alanda fitness salonu yaptırmayı ve okula gelir sağlamayı Projesi hazırlanmış, izin konusunda problem yaşanmıştır Kütüphane geliştirme projesini sürdürmeyi Kütüphaneye 9 adet yeni bilgisayar alınmış ve internet erişimi güçlendirilmiştir Okul idaresinin talep edeceği ve ihtiyaç duyulan diğer fiziki yatırım ve projeleri hayata geçirmeyi Đkinci Biyoloji Laboratuvarı öğrencilerin kullanımına sunulmuştur

35 2008 Hedefleri 2008 Gerçekleşenler Faaliyetler Faaliyetler Okulun ihtiyaçları için dış kaynaklardan ve mezunlardan sponsorluk ve bağışlar sağlamayı Projelerle ilgili sponsorluk ve bağışlar gerçekleşmiştir Özel gün bağış kartları yaptırarak mezunlardan bağış toplamayı Özel gün bağış kartları yaptırılmıştır Vakfımıza yeni mütevelliler kazandırmayı Vakfımıza 16 yeni mütevelli kazandırılmıştır Yurtdışı ve yurt içi yaz okulu ve dil okulu programları düzenlemeyi Yurtdışı ve yurt içi dil okulu programları düzenlenmiş, çalışmalar çeşitlendirilerek devam etmektedir

36 2008 Hedefleri 2008 Gerçekleşenler Đdari Çalışmalar Đdari Çalışmalar Vakfımızın idari yapılanmasını etkin kılmayı ve geliştirmeyi Hedeflerimiz doğrultusunda yeniden yapılanma tamamlanmış olup, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Kaynak yaratma ve sponsorluk bulma odaklı profesyonel bir yapı oluşturmayı Kaynak yaratma ve sponsorluk bulma odaklı çalışmalarımız artarak devam edecektir MEB, yerel yönetimler ve TEVDAK ile ilişkilerimizi geliştirmeyi Đlişkilerimiz düzenli şekilde sürmektedir Đletişim, kurumsal kimlik web sitesi, PR ilişkilerimizi geliştirmeyi ve etkinleştirmeyi Kurumsal kimlik ve web sitemizin yenilenmesi çalışmaları tamamlanmıştır

37 DE KAL A AKTARILAN KAYNAK KAL GĐDERLERĐ KAL Personel Gideri KAL Yatırım giderler Eğitim Destek Giderleri Revir Destek Giderleri Öğrenci Eğitim Yardımı Kütüphane Giderleri , , ,50 205, , , , , , , ,90 TOPLAM , ,04

38 YENĐ VAKIFLAR MEVZUATI VE RESMĐ ĐLĐŞKĐLER

39 VAKIFLAR ĐLE ĐLGĐLĐ MEVZUAT Eski Vakıflar mevzuatındaki boşlukların ve çelişkilerin giderilmesi, uygulamanın netleştirilmesi ve Avrupa Birliği Uyum çalışmaları çerçevesinde Yeni Vakıflar Kanunu tarihli Resmi Gazetede ve Vakıflar Yönetmeliği de tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni mevzuat bir çok alanda değişiklikler ve yenilikler getirmektedir. Bu arada, Anayasa Mahkemesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2008/92 Karar Sayılı kararı ile Türk Medeni Kanununun 101. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenen vakıflarda üyelik olmaz hükmünü anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Bu karardan sonra vakıfların üye almalarının önündeki engeller kaldırılmış ve yeni üye almaları serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili olarak VGM de tarih ve 2008/14 sayılı Genelgesi de yayımlanmıştır. Yeni Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliği ile getirilen yeni düzenlemelerle ilgili olarak gerek Vakıflar Genel Müdürlüğü gerek ilgili Devlet Bakanlığının genelge ve tebliğler yayımlayacağı bilinmektedir. KALEV, hem değişen ve gelişen mevzuata uyum hem de resmi makamlarla ve diğer benzer vakıflarla düzenli ilişkileri sürdürme, görüş ve önerilerini iletme, mevzuatı ve bu konu ile ilgili yayımları izleme konusunda yönünde gerekli tüm hassasiyeti göstermektedir.

40 Eski Vakıflar Mevzuatı ile Yeni Vakıflar Kanununun Yeni Vakıflara Đlişkin Hükümlerinin Karşılaştırması Açıklama Kişisel Sorumluluk Vakıf Yönetimine Đdari Para Cezası verilmesi Vakıfların mal edinmesi Malların Değiştirilmesi Sonradan edinilen mallar: Eski Mevzuat (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, TMK Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük, VGM Tebliğleri) Sadece vakıf yöneticilerinin sorumluluğu vardı Đdari para cezası yoktu Vakıflar VGM nin izni ile mal alıp satabiliyordu Vakıflar Meclisinin uygun görüşünden sonra yetkili asliye mahkemesi kararı ile yapılabiliyordu Yeni Vakıflar Kanunu Kanun No: 5737 Vakıf yönetiminde yer alan kişiler ile vakıf çalı-şanları kusurlu fiilleri nedeniyle vakfa verdikleri zararlardan sorumludurlar (Madde 10) Genel Müdürlükçe yapılan tebligata rağmen iste-nen beyanname, bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen, organların vakfiye veya vakıf senedine aykırı olarak toplanmasına sebebiyet veren veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan vakıf yönetimine her bir eylem için beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir (Madde 11) Vakıflar mal edinebilirler ve bu mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirler (Madde 12) Kuruluşta özgülenen mal varlığının değiştirilmesi: Kuruluşta özgülenen mal ve haklarının değiştirilmesine VGM nin görüşü alınarak mahkeme kararı ile izin verilecektir (Madde 12) Sonradan edinilen taşınır ve taşınmaz malların bağımsız ekspertiz kuruluşlarınca düzenlenecek rapora dayalı olarak vakıf yetkili organının kararı ile değiştirilecek veya paraya çevrilecektir (Madde12) Vakıfların yurtiçi ve yurt dışı ayni ve nakdi bağış ve yardımları Vakıf mevzuatında açıkça tanımlanmamıştı Vakıflar; yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım ala-bilirler, yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yar-dımda bulunabilir (Madde25)

41 Eski Vakıflar Mevzuatı ile Yeni Vakıflar Kanununun Yeni Vakıflara Đlişkin Hükümlerinin Karşılaştırması Yurtdışından bağış ve yardım alınması ve yapılmasında bildirim Đktisadi Đşletme ve Şirket kurulması Vakıf Muhasebesi Özel bankalara da para yatırılması Beyanname verme yükümlülüğü Vakıflarda iç denetim Dernekler Kanununun 38/E Maddesi gereğince bildirim yapılıyordu Đzne tabi idi Maliye Bakanlığının belirleyeceği esas ve usullere göre tutuyorlardı Vakıfların paralarını devlet bankalarına yatırma zorunluluğu vardı Mali tablolar ve vakıfla ilgili bilgiler VGM ye bildirilmekteydi Yurtdışından nakdi yardım alınması durumunda VGM ye bildirilir. Bildirimin şekli ve içeriği yönetmelik ile tanımlanacaktır (Madde 25) Yurt dışından nakdi yardım alınması veya yurt dışına nakdi yardım yapılması banka aracılığıyla gerçekleştirilir (Madde 25) Vakıflar; amacını gerçekleştirmeye yardımcı ol-mak ve vakfa gelir temin etmek amacıyla, Genel Müdürlüğe bilgi vermek şartıyla iktisadî işletme ve şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilirler şirketler dahil iktisadî işletmelerden elde edilen gelirler vakfın amacından başka bir amaca tahsis edilemez (Madde 26) Muhasebe kayıtları VGM nin belirleyeceği esas ve usuller dahilinde tutulur (Madde 31) Vakıflara, varlıklarını ekonomik kural ve riskleri gözetmek suretiyle değerlendirirler. Böylece vakıflar paralarını istedikleri bankada değerlendirirler (Madde 31) Vakıf yönetimi; vakfın yönetici veya yönetim kuru-lu üyeleri listesini, bir önceki yıla ait faaliyet rapor-larını, bütçe ve bilançolarını, gayrimenkullerini, malî tablolarını ve bu tabloların uygun araçlarla yayınlandığına dair belgeyi, işletme ve iştirakleri-nin malî tabloları ile yönetmelikle belirlenecek di-ğer bilgileri içeren beyannameyi her takvim yılının ilk altı ayı içerisinde Genel Müdürlüğe verir (Madde32) Yeni vakıflarda iç denetim esastır (Madde 33) Vakıf; organları tarafından denetlenebileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir (Madde 33) VGM denetimi Teftiş ve denetleme payı Uygunluk denetimi VGM tarafından yapılıyordu Vakıflar her yıl VGM ye Teftiş ve Denetleme Giderlerine Katılım Payı ödüyorlardı Vakıfların amaca ve yasalara uygunluk denetimi ile iktisadî işletmelerinin faaliyet ve mevzuata uy-gunluk denetimi Genel Müdürlükçe yapılmaya devam edilecektir (Madde 33) Teftiş ve denetleme giderlerine katılım payı kaldırılmıştır(madde 80)

42 TEVDAK ile temaslar düzenli olarak sürdürülmektedir. Önümüzdeki dönemde bu ilişkilerin geliştirilmesi ve TEVDAK okulları ile ortak proje arayışlarımız olacaktır. TEVDAK ın özellikle Vakıf Destekli Okul modeli üzerindeki çalışmaları ilgi çekmektedir. TEVDAK ın Ankara da MEB ve diğer resmi makamlar ile olan temasları ve ziyaretleri de izlenmekte ve katkı sağlanmaktadır. Halen TEVDAK Yönetim Kurulu nda geçmiş dönem başkanlarımızdan Sn. Özer YELÇE asil; Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Fehmi HASANOĞLU da yedek yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Bilindiği gibi, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Đlişkilerine Dair Kanun un yarattığı sıkıntılar devam etmektedir. Gerek TEVDAK bünyesinde gerekse Diğer temaslarda kanunun Eğitim Vakıflarına istisna tanıyacak şekilde değiştirilmesi yönündeki çalışmalar devam etmekte olup, bu çalışmalar izlenmekte ve katkı sağlanmaktadır.

43 Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu eğitim yerleşkeleri, okullar ve benzeri eğitim tesislerinin yapımında, şehir merkezinde kalmış, eğitim yeri olma özelliğini kaybetmiş, eğitim hizmeti için ihtiyaç önceliği olmayan taşınmazların satılmasından elde edilecek gelirin özel idarelere aktarılarak finansmanının sağlanmasına dair düzenleme yapılması amacı ile Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli, devlet okulları arazilerini de kapsayan Hazine mülkiyetindeki taşınmazların özelleştirilerek satılabilmesine imkan tanıyan 5793 sayılı Kanun 6 Ağustos 2008 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir. Konunun; bulunduğu konum ve arazisi itibarıyla okulumuzu da ilgilendirebileceği düşüncesi ile KALEV ve KALĐD tarafından yakından takip edildiğini belirtmek isteriz. Ayrıca konunun tüm devlet okullarını ilgilendirmesi nedeni ile, benzer kaygılar taşıyan köklü okullar ortak hareket kararı almışlardır. Bu nedenle KALEV in de üyesi olduğu, köklü okulların ortak platformu olan TEVDAK ta yapılan toplantıda, yapılan ve yapılacak çalışmaların, duyurulmasına ve gelişmelerin yakından takip edilmesine karar verilmiştir. Bu amaçla TEVDAK Yönetim Kurulu Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde ziyaretlerde bulunmuşlardır. Konu ile ilgili çalışmalar izlenmektedir, okula bu yönde gelen bir resmi bilgi ya da duyuru da bulunmamaktadır. Her iki konuda da her türlü gelişme ve haber mütevellilerimize duyurulacaktır. Vakıf Yönetimimizin temsilcileri Ankara ya giderek Milli Eğitim Bakanlığında gerek KALEV gündeminde yer alan konular gerekse yukarıda bahsedilen konularla ilgili çeşitli temaslarda bulunmuşlardır.

Eski Vakıflar Mevzuatı ile Yeni Vakıflar Kanununun Yeni Vakıflara İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırması

Eski Vakıflar Mevzuatı ile Yeni Vakıflar Kanununun Yeni Vakıflara İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırması Eski Vakıflar Mevzuatı ile Yeni Vakıflar Kanununun Yeni Vakıflara İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırması Açıklama Eski Mevzuat (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Yeni Vakıflar Kanunu Kanun No: 5737 TMK Göre

Detaylı

2009 Yılı Genel Kurulu na Hoşgeldiniz

2009 Yılı Genel Kurulu na Hoşgeldiniz 2009 Yılı Genel Kurulu na Hoşgeldiniz 14 Mart 2010 www.kalev.org.tr Bahariye cad. Adliye Palas No:72 Kat:4 Daire: 8 Kadıköy/Đstanbul 0216.338 95 78 bilgi@kalev.org.tr 2009 Yönetim Kurulu Halim ÇUN 77 Başkan

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI PROFESYONELLERİ DERNEĞİ FAALİ YET RAPORU 2014

SERMAYE PİYASASI PROFESYONELLERİ DERNEĞİ FAALİ YET RAPORU 2014 SERMAYE PİYASASI PROFESYONELLERİ DERNEĞİ FAALİ YET RAPORU 2014 İçindekiler 1. SPP Hakkında 2. Vizyon, Görev ve Hedefler 3. Yönetimin Mesajı 4. Kurullar 5. Üyelerimiz 6. Eğitimler 7. İnternet Sitesi 8.

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

Etkinlik hakkında. Enver ALTIN. Y. Boran PUHALOĞLU. enver.altin@linux.org.tr. boranp@cs.bilgi.edu.tr

Etkinlik hakkında. Enver ALTIN. Y. Boran PUHALOĞLU. enver.altin@linux.org.tr. boranp@cs.bilgi.edu.tr Etkinlik hakkında Türkiye'nin en büyük Özgür Yazılım ve Linux odaklı etkinliklerini 2002 yılından beri gerçekleştiren İstanbul Bİlgi Üniversitesi ve Linux Kullanıcıları Derneği'nin, 2. defa tek çatı ve

Detaylı

İlkokul-Ortaokul Bölümünde 9 OKULLARINDA KARNE HEYECANI

İlkokul-Ortaokul Bölümünde 9 OKULLARINDA KARNE HEYECANI İlkokul-Ortaokul Bölümünde 9 Şubat 2015 tarihinden itibaren veli-öğretmen görüşmeleri başlamıştır. Sayın Velilerimiz, İlkokul-Ortaokul Bölümünde 09 Şubat 2015 tarihinden itibaren veli-öğretmen görüşmeleri

Detaylı

4. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi www.hrdergi.com

4. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi www.hrdergi.com Örme, boyama, ev tekstili ve hazır giyim konularında üretim yapmaktadır. Birlikte çalıştığı fason firmalarla birlikte yaklaşık 10.000 kişiye istihdam imkanı yaratan Yeşim Tekstil, kendi alanında dünyanın

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l-(1) Bu usul ve esasların amacı, İzmir

Detaylı

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak TED Karadeniz Ereğli

Detaylı

Türkiye Özel Okullar Birliği Sempozyumuna Katıldık

Türkiye Özel Okullar Birliği Sempozyumuna Katıldık Türkiye Özel Okullar Birliği Sempozyumuna Katıldık Türkiye Özel Okullar Birliği 14. Geleneksel Sempozyumu Geleceğin Öğretmeni temasıyla 28-31.01.2015 tarihleri arasında Antalya Belek te gerçekleştirildi.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Eğitime Doğru Yerden Başlayın... Güçlü Gelenek... Gerçek Eğitim...

Eğitime Doğru Yerden Başlayın... Güçlü Gelenek... Gerçek Eğitim... Eğitime Doğru Yerden Başlayın... Güçlü Gelenek... Gerçek Eğitim... Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) 1985 yılından beri eğitimle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bizler, Kadıköy Anadolu Lisesi

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) BİDEB Organizasyon Yapısı 2 BİDEB 2011 Yılı Destek Bütçesi 2011 Toplam Destek Bütçesi 81,3 Milyon TL 3 BİDEB Burslarının Temel Amacı Başarıya verilen ödül

Detaylı

3-) Üniversite içi Spor Faaliyetlerini koordine etmek; (Turnuvalar Sportif Şenlikler Yarışmalar, Maç organizasyonları, Spor Kursları v.

3-) Üniversite içi Spor Faaliyetlerini koordine etmek; (Turnuvalar Sportif Şenlikler Yarışmalar, Maç organizasyonları, Spor Kursları v. ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRİMİ OLARAK ASLİ GÖREVLERİMİZ ; 1-) Hizmet verdiği kesimin beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi

Detaylı

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN BIHE 21.ULUSLARARASI AZERBAYCAN SAĞLIK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 BIHE 21.ULUSLARARASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ LİSE OKUL AİLE BİRLİĞİ SINIF TEMSİLCİLERİ TANIŞMA TOPLANTISI 26.12.2014

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ LİSE OKUL AİLE BİRLİĞİ SINIF TEMSİLCİLERİ TANIŞMA TOPLANTISI 26.12.2014 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ LİSE OKUL AİLE BİRLİĞİ SINIF TEMSİLCİLERİ TANIŞMA TOPLANTISI 26.12.2014 TED KDZ. EREĞLİ OKUL AİLE BİRLİĞİ GÜNDEM OAB Yönetim Kurulu ve Sınıf Temsilcilerinin Tanıtımı OAB Gerçekleştirilen

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

HİSAR OKULLARI ÜCRETSİZ OKUMA, MALİ YARDIM, BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

HİSAR OKULLARI ÜCRETSİZ OKUMA, MALİ YARDIM, BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ HİSAR OKULLARI ÜCRETSİZ OKUMA, MALİ YARDIM, BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ Amaç Bölüm I Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine verilen

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TOBB 2013 ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-ÜYE SAYIMIZ 2013 yılı sonu itibari ile 48% artış ile 372 üyeye ulaşmış bulunuyoruz. 2010: 93 2011: 132 2012: 252 2013: 372 2014: 397(Haziran ayı itibari

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir.

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir. Değerli İş Ortağımız, İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi 11, düzenlenmeye başladığı 2009 yılından buyana inşaat endüstrisinin gündemini değiştiriyor İMSAD

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için...

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için... 2011 yılında İstanbul da kurulan Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği (MMKD), Türkiye de müzelerin Uluslararası Müzeler Konseyi nin (ICOM) belirlediği müze tanımına uygun, çağdaş kültür kurumları olarak işlev

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

TEMA il toplantisi okulumuzda yapildi. TED KAYSERİ KOLEJİ 1-5 ŞUBAT 8. SINIF TEOG HAZIRLIK PROGRAMI

TEMA il toplantisi okulumuzda yapildi. TED KAYSERİ KOLEJİ 1-5 ŞUBAT 8. SINIF TEOG HAZIRLIK PROGRAMI TEMA il toplantisi okulumuzda yapildi. TEMA il toplantisi okulumuzda yapildi. Toplantiya il milli egitim sube muduru Osman Sekerci, TEMA il baskani E.Ü. ogretim gorevlisi Abdulkadir Dagli ve okullarda

Detaylı

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ. Rtc. Gözde Çiftçi

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ. Rtc. Gözde Çiftçi U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ H i z m e t l e r i n i z d ü n y a y a a r m a ğ a n o l s u n Rtc. Gözde Çiftçi U.R. 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

GÖRÜNÜRLÜK İLKELERİ VE USULLERİ. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Haziran 2013

GÖRÜNÜRLÜK İLKELERİ VE USULLERİ. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Haziran 2013 GÖRÜNÜRLÜK İLKELERİ VE USULLERİ Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Haziran 2013 - NEDEN GÖRÜNÜRLÜK? Farkındalık: Geniş kitlelere ulaşarak Ajans destekleri hakkında farkındalık

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

"YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ "YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak için, Millî Eğitim

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü. 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası

İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü. 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası İçerik İçerik Rotary Hakkında İnsanlık için barış ve iyi niyet ile Kendinden Önce Hizmet Hizmet idealini gerçekleştirme Dostluğu Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

SPOR A.Ş. FARKIN OLSUN PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU

SPOR A.Ş. FARKIN OLSUN PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU SPOR A.Ş. FARKIN OLSUN PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İyi fikirler sınırları yok eder. 1.Giriş SPOR A.Ş., 2014 yılı içinde Kurumun İçin Proje Üret Farkın Olsun sloganı ile bir proje yarışması düzenledi.

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2010-2014)

STRATEJİK PLAN (2010-2014) STRATEJİK PLAN (2010-2014) Stratejik Öncelik Alanı 1: Araştırma Odaklılık Stratejik 1,1: YDY O ndaki akademisyenleri, sosyal davranışlar ve insan davranışlarını anlama konularındaki araştırmalarında desteklemek.

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

JCI Antalya. Nisan-Mayıs-Haziran 2010 Haber Bülteni. Antalya

JCI Antalya. Nisan-Mayıs-Haziran 2010 Haber Bülteni. Antalya Etkinlik: Networking Performansınızı Geliştirin Tarih: Nisan 2010 Yer: Dedeman Otel JCI Salonu Network (iş ağı) kavramını daha iyi tanımak ve iş ağı performansımızı geliştirmek üzere üyelerimiz ve iş dünyasındaki

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

Gelişen Teknoloji Günleri 2012 [GETEK 12] 11-12-13 Aralık 2012

Gelişen Teknoloji Günleri 2012 [GETEK 12] 11-12-13 Aralık 2012 Gelişen Teknoloji Günleri 2012 [GETEK 12] 11-12-13 Aralık 2012 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ IEEE ÖĞRENCİ KOLU Bu yıl 4. sünü düzenleyeceğimiz GETEK te sizleri de aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız. Elektrik

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar. İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR OFİSİ VE KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR OFİSİ VE KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR OFİSİ VE KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER Madde 1 Amaç ve Kapsam (1) Bu yönerge Marmara Üniversitesi bünyesinde kurulan Mezunlar Ofisi ile Kariyer Merkezinin

Detaylı

HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN

HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN ODTÜ ÜLKEMLİ MATEMATİKÇİ ÖDÜLÜNÜ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN ELİNDEN ALDI 21 Mart 2015 tarihinde ODTÜ Ülkem Koleji nin ev sahipliğinde Kanguru Matematik Sınavı yapıldı. Sınavda ilk

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Proje Fuarı. 31 Mayıs 2013. Sponsorluk dosyası

İzmir Ekonomi Üniversitesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Proje Fuarı. 31 Mayıs 2013. Sponsorluk dosyası İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Proje Fuarı www.ieu.edu.tr/esmpf 31 Mayıs 2013 Sponsorluk dosyası 1 Proje Fuarı nedir? Bölümümüz, öğrencilerinin mezun olmadan önce gerçek iş hayatından

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.)

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) Sporun nabzını 20 ayrı branşta verdiği hizmetle elinde tutan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden; Türkiye'nin ilk ve tek spor organizasyon

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

KALİD Sponsorluk Dosyası

KALİD Sponsorluk Dosyası KALİD Sponsorluk Dosyası 2010 Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği KALİD, 2010 yılında da etkinlik ve aktivitelerini it i i artırarak devam ettirmektedir. Kurumunuza faydalı olacağını

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI 2013 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI 1. YARIŞMANIN AMACI 2. YARIŞMANIN HEDEFLERİ 3. YARIŞMANIN KONUSU 4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI ve ESASLARI 5.

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI Amaç 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Binicilik Federasyonu bünyesinde bulunan dallarda ulusal ve uluslararası faaliyetlerde

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı