2008 Yılı Olağan Genel Kurulu na Hoşgeldiniz. 22 Mart 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 Yılı Olağan Genel Kurulu na Hoşgeldiniz. 22 Mart 2009"

Transkript

1 2008 Yılı Olağan Genel Kurulu na Hoşgeldiniz 22 Mart 2009

2 Yönetim Kurulu Halim ÇUN 77 Başkan Av. Argun EĞMĐR 86 Başkan Yardımcısı Sevil ÖZCĐĞER Genel Sekreter Kemal MĐLANĐ 86 Sayman Av. Fehmi HASANOĞLU 76 Üye Av.Ufuk ÖZVARDAR 73 Üye Oğuz DURAKBAŞA 82 Üye

3 KURUMSAL ÇALIŞMALARIMIZ

4 Marka Kimliği Çalışması Logo Tasarımı, Logo Kullanım Kılavuzu Kurumsal Dokümantasyon (antetli kağıt, e-posta formatı, dijital imza) Tanıtım Materyalleri (Sunum dosyası, broşürler, e-bülten tasarımı, tebrik kartları,özel Gün Kartları) Web Sitesi Tasarımı ve güncel takibi E-bülten Kurumsal Đletişim Stratejileri Slogan Tespiti kalev misyon ve vizyonunun ifadesi Tanıtım metinlerinde ortak dil kullanımı Mezun ve mütevelliler ile düzenli ve sürekli iletişim

5 VĐZYONUMUZ Öğrencilerimizin; Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine ve çağdaş Türkiye idealine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen, çağdaş, iyi eğitimli, gelişime açık, bilgiyi üreten ve kullanabilen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak şartları oluşturmaktır. MĐSYONUMUZ Eğitim seviyesinin ve fiziki olanakların batı standartlarına çıkartılması, çağın gereklerine uygun teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden ve uygulayan nitelikli ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de desteklenen ve tamamlanan kaliteli bir eğitim hizmetinin sunulabilmesi için kaynaklar ve projeler yaratarak Kadıköy Anadolu Lisesi ndeki gençleri ve eğitim sürecini her anlamda ve her aşamada desteklemektir.

6 WEB SĐTEMĐZ Ziyaretçi Sayıları * 2254 * 20 Mart itibariyle

7 KALEV - KALĐD Diğer tüm köklü okullarda olduğu gibi, KALEV in mezunlar tarafından da desteklenmesi ve okuldaki eğitime yapılacak yatırımların ve hizmetlerin KALEV aracılığı ile yapılması gereğine inanıyoruz. Camianın mezunlara yönelik hizmetlerinin KALĐD; okula yönelik hizmetlerinin KALEV üzerinden yürütülmesi şeklinde bir görev bölümüyle; her iki kurumun da daha etkin ve amaca yönelik projeler üretmesi öngörülüyor. KALEV i mezunlarımızın okula bakan yüzü, öğrencilerimize sağlanacak desteğin, eğitime ve okula yapılacak yatırımların ve her türlü katkının koordinasyon merkezi ve etkin bir organizasyon olarak konumlandırmak istiyoruz. Bu iş birlikteliği sayesinde 5000 mezunumuza her ay 2 kez elektronik posta ile, üç aylık periyodlarla Kadıköy Maarif Dergisi ile ve broşürlerimizle ulaşıyor ve KALEV in bilinirliğini sağlıyoruz.

8 KALEV ĐN ĐDARĐ YAPISI VE YAPILANMASI Vakıf Merkezimiz Mayıs 2008 tarihinden bu yana Bahariye deki ofisimizde çalışmalarını sürdürmektedir. Ofis KALĐD ile ortak kullanılmakta; sinerji, kaynak tasarrufu ve eşgüdüm sağlanmaktadır. Vakıf Yönetim Kurulunun çalışmalarını daha etkin kılmak, iletişim ve faaliyetlerde koordinasyonu sağlamak ve alınan kararları uygulamak ve izlemek amacı ile Sn. Sibel KÜPELĐ Vakıf Genel Koordinatörü olarak atanmıştır. Kendisi 1981 yılı mezunu olup geçmiş dönemlerde KALĐD de Yönetim Kurullarında da görev yapmıştır. Aynı zamanda veli sıfatı da olan Genel Koordinatörümüz, Yönetim Kurulu çalışmalarının daha verimli, etkin ve organize şekilde yürütülmesini sağlayarak faaliyet ve projelerin gerçekleşmesinde, çalışma sisteminin yürümesinde önemli rol oynamaktadır.

9 MÜTEVELLĐLERĐMĐZLE ĐLETĐŞĐM Mevcut Mütevellilerimiz Kalev Mütevelliler Kurulu ndaki mevcut mütevellilerimize, e-bülten ve lerle projelerimiz ve çalışmalarımızla ilgili bilgi veriliyor ve düzenli olarak bilgileri güncellenerek iletişimin sürekliliği sağlanıyor. Yeni Mütevelli Kazandırılması Çalışmaları Öğrencilerimizi Türkiye'nin yarınlarında aydınlık yüzler olarak görmenin, Kadıköy Maarif geleneğini yaşatmanın ve geliştirmenin ön koşulu, bugün öğrencilerimizi en iyi şekilde eğitmekten onlara her anlamda destek olmaktan geçiyor. Hepimizin bildiği gibi devlet okullarında, kaynak yetersizliği ve yapısal sorunlar nedeniyle çeşitli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bugün devlet okulları öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek olanakları maalesef tam anlamıyla sunamıyorlar. Sivil toplum örgütlerinden yerel yönetimlere, velilerden öğrencilere ve bizim gibi camia kültürüne sahip okullarda özellikle mezunlara kadar hemen herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyoruz. Gönüllü kuruluşların, özel sektörün ve mezunların, hayati önem taşıyan bu alanda devletin verimliliğini artıracak şekilde; destek olarak, örnekler yaratarak ve eksikleri tamamlayarak sorumluluğu paylaşmaları gerekli.

10 Gelenekleri olan köklü bir okulda eğitim görme onur ve ayrıcalığını yaşayan öğrencilerimize en iyiyi sunmak için KALEV olarak projelerimizle ve yarattığımız kaynaklarla kendilerine destek sağlamaya çalışıyoruz. Diğer tüm köklü okullarda olduğu gibi, KALEV in mezunlar tarafından özellikle desteklenmesi gereğine inanıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda verimli çalışmalar yapmak ve projeler üreterek kaynak sağlamak üzere, alanlarında belli noktalara gelmiş, başarılı, Kadıköy Maarif geleneğine inanan ve eğitime destek vermeye gönüllü mezunlarımızın katılımı ile yeni mütevelliler kazanmayı, daha etkin bir KALEV yaratmayı hedefliyoruz. Desteğiniz Fark Yaratacak sloganı ile yürüttüğümüz çalışma ile Geçen Genel Kurul da Yönetim Kurulumuza verilen yetki çerçevesinde, hazırlanan sunum dosyaları ile Vakfımıza kazandırmayı amaçladığımız mütevelli adaylarına mütevelli davet mektupları ve Vakıf Senedimiz gönderildi. Sonrasında aramalarla iletişim sağlandı. Kurumsal Kimlik çalışmalarımız tamamlandıktan sonra, Kasım ayında başlattığımız çalışma ile Vakfımızın 82 olan mütevelli sayısı 19 yeni mütevelli kazandırılarak 101 e yükseldi. Bu girişimi ve açılımı mezunların okullarına sahip çıkmalarının yeni ve güçlü bir göstergesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu sayının daha da artacağına inanıyoruz.

11 EĞĐTĐM ve ÖĞRETĐM FAALĐYETLERĐNE DESTEKLERĐMĐZ Mezunlarımızın okula bakan yüzü; kalev

12 Martı Bursları Kalev-Kalid ortak burs projesi Martı Bursları kapsamında öğrencilerimize desteğimiz devam ediyor. Martı Bursları Kalid in mezunlarımızdan sağladığı kaynağın, başvuruların Kalev-Kalid Yönetim Kurullarınca ortak değerlendirmesi sonucunda, gerektiğinde Kalev in kaynaklarıyla da birleştirilerek Kalev tarafından okul öğrencilerimize ulaştırılıyor. Eğitim Bursu (öğrencilerin eğitimlerine destek sağlanması için kullanılmaktadır) Sağlık Bursu (Revirin ihtiyaçlarının sağlanması için kullanılmaktadır) Kütüphane Bursu (Kütüphaneye yeni yayınlar alınması için kullanılmaktadır) Eğitmen Bursu (eğitim seviyesine destek sağlanması için kullanılmaktadır) Kulüp Bursu (Öğrenci Kulüplerinin Faaliyetlerinin desteklenmesi için kullanılmaktadır)

13 Martı Bursları Eğitim Bursu Geçen yıl 74 olan burslu öğrenci sayımız bu yıl 78 e yükselmiştir TL x 10 ay Ayrıca hazırlık sınıfında okuyan bir öğrencimizin yatılılık bedelinin tamamı temin edilerek ödenmiştir. Martı Bursları Sağlık Bursu Revirin ilaç ve sarf malzemesi ihtiyaçları karşılanmaktadır. Martı Bursları Kütüphane Bursu Kütüphanemizin zenginleştirilmesi ve güncelliğinin korunması amacıyla yeni yayınlar alınmaktadır. Martı Bursları Eğitmen Bursu Okulumuz matematik öğretmenleri Demet Kır ve Aysın Başyazıcıoğlu nun katıldıkları Kasım 2008 tarihlerinde Matematikçiler Derneği'nin düzenlediği 7. Matematik Sempozyumu, Đzmir Ekonomi Üniversitesi, Đzmir Türk Koleji salonlarında gerçekleştirilmiştir. Okulumuz Öğretmenlerinden Demet Kır ın Rotary Gurup Đnceleme Değişim Projesi kapsamında Mart 2009 için 5 hafta süreyle Avusturalya da meslek eğitimine katılması organize edilmiş ve aynı proje kapsamında Amerika ve Avusturalya dan gelecek öğretmen guruplarının okulumuzu ziyaret ederek öğrencilerimizle paylaşımda bulunmaları programlanmıştır. Okulumuzdan üç öğretmenin AKUT un düzenlediği bir haftalık TAMT (Toplum Afet Müdahale Takımı) eğitimine katılmalarına destek verilmiştir.

14 Kadıköy Maarif Geleneği Mezunlardan Öğrenci Kulüplerine Destek... KALEV (Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı) ve KALĐD in (Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği) Martı Bursları ortak projesi kapsamında kulüplere vereceğimiz destekle ilgili genel prensipleri Okul Müdürümüz Sn. Osman Nuri Ekiz, Öğrenci Kulüpleri temsilcileri ve Danışman Öğretmenleriyle ile paylaştık. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ayrılmaz parçası olarak nitelediğimiz okul içi sosyal çalışmalara ve öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine her anlamda destek olmayı ve bu amaçla kaynak ve işbirliği olanakları yaratmayı görev kabul ettiğimizden, okulumuz öğrenci kulüplerine çalışma ve projelerinde destek vererek, Kadıköy Maarif geleneğini yaşatmaya ve geliştirmeye katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz.

15 Martı Bursları Kulüp Bursu ECHO Đngilizce Kulübü eğitim öğretim döneminde Đstanbul un seçkin okullarının katılımı ile bir Đngilizce münazara yarışması düzenlenmiştir. Okul geleneğimizde bulunan bu aktivitenin önümüzdeki yıllarda da geliştirilerek sürdürülmesi destek sağlanması hedeflenmiştir eğitim öğretim dönemi 11 Şubat 8 Nisan tarihleri arasında düzenlenmekte olan Đngilizce münazara yarışmasının geçen yıl hedeflediğimiz gibi 2. sinin düzenlenmesi için de destek verilmektedir. Đngilizce Münazara Yarışması şu an 16 okulun katılımıyla devam etmektedir. Kayak Takımımız Uludağ Kayak Đl Şampiyonası na Katıldı Kadıköy Anadolu Lisesi Kayak Takımı, 7-10 Ocak tarihlerinde Uludağ da yapılan Đstanbul Kayak Đl Şampiyonası na katıldı. Müdür Yardımcımız Yurdanur Erbasan sorumluluğunda Şampiyonaya katılan 15 öğrencimiz okulumuzu başarı ile temsil etmiştir. Kayak Takımımızdan öğrencilerimiz Onur ARI, Baran KÖSEOĞLU ve Batuhan DĐREK (Snowboard) Batı Gurubuna katılmaya hak kazanmışlardır, öğrencilerimize başarılar dileriz.

16 Türkiye Almanya Buluşması Kalev olarak, ziyaret programı kapsamındaki destek verdiğimiz Kadıköy Anadolu Lisesi ve Paul- Klee Gymnasium okullarının, Alman ve Türk öğrencilerin farklı kültürleri yakından tanıma imkanını bulması, bu sayede kültürler arası anlayış ve hoşgörüyü geliştirmek amacıyla yürüttükleri projenin ilk aşaması Ekim 2008 tarihleri arasında 13 Alman öğrenci ve öğretmenlerinin Okulumuza gelmeleriyle gerçekleşti. Her iki toplum arasındaki, eğitimden güncel yaşama her alanda var olan ortaklıklar ve farklılıklar hakkında fikir alışverişleri yaparak hem farklı kültürlerin hem de farklı eğitim sistemlerinin tanınması amacıyla oluşturulan proje kapsamında, Alman öğrenci grubu, Đstanbul da Kadıköy Anadolu Lisesi ve öğrencilerimizin aileleri tarafından konuk edildiler. Öğrencilere okulumuz, Đstanbul ve Türk Kültürü tanıtıldı. Projenin ikinci aşamasında, Mart ayında öğrencilerimiz Almanya yı ziyaret edeceklerdir.

17 MUN (Model United Nations) Kulübü MUN (Model United Nations) Kulübü Đtalya GeMUN 2009 Konferansına Katıldı MUN (Model United Nations) yaş arası öğrencilerin belli bir format çerçevesinde, dünya sorunlarını, resmi bir Đngilizceyle tartıştıkları Birleşmiş Milletler simülasyonudur. Kadıköy Anadolu Lisesi, MUN aktivitelerini ciddiyette yürüten Türkiye deki tek devlet okuludur. Kadıköy Anadolu Lisesi MUN Kulübü Şubat tarihlerinde Đtalya da düzenlenen GeMUN 2009 konferansına katıldı. Konferansta Sezin Okulları, FMV Ayazağa Işık Lisesi, Đzmir Işıkkent Lisesi, TED Đstanbul ve TED Ankara Kolej i ile birlikte ülkemizi temsil eden okulumuz dünya çapında 15 i aşkın ülkeden katılan öğrencilerle dünya sorunlarını tartıştı. Öğrencilerimiz, Đnsan Hakları Komitesi nde, Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi nde, Biyoçeşitlilik hakkında Özel Konferans ta, Güvenlik Konseyi nde, Ekonomik ve Sosyal Konsey de ve Akdeniz Komitesi nde yapılan tartışmalara katıldılar.

18 MUN (Model United Nations) Kulübü MUN Kulübü, iki öğretmenimiz ve yirmiüç öğrenci ile Bilkent Üniversitesi nde yapılan MUNESCO konferansında okulumuzu temsil etmiştir. Vakfımızdan talep edilen destek sağlanmıştır. Dans Kulübü Her yıl olduğu gibi bu yılda Dans Kulübü, KASDAV Liselerarası Dans ve Folklor Đstanbul Şampiyonasında okulumuzu başarıyla temsil etmiştir. Şampiyonada okulumuz iki ekiple temsil edilmiştir. Yarışma Kostümleri için kendilerine gerekli destek sağlanmıştır.

19 FĐZĐKĐ YATIRIM PROJELERĐ Mezunlarımızın okula bakan yüzü; kalev

20 KAL Kütüphane Bilgisayar Donanımı yenilenerek okulumuz öğrencilerinin kullanımına sunulmuştur Okulumuz kütüphanesindeki bilgisayarların sayısı arttırılarak, tamamı yenilenmiş ve dokuz adet tam donanımlı bilgisayar öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Öğrencilerimiz gerek uluslararası proje hazırlıklarında gerekse ödevleriyle ilgili araştırma yapmak amacıyla kütüphanemizi yoğun olarak kullanmaktadırlar. KAL Kütüphane Bilgisayar Donanımı Projesi için Vakfımıza verdikleri destekle fark yaratan mezunlarımız M.Muvaffak Kılıçeri 74, Feyza Başaran 92, Hakan Yazıcı 90 ve mütevellimiz Şükran Erdoğan a teşekkür ederiz.

21 KAL Biyoloji Laboratuarı Öğrencilerin Kullanımına Sunulmuştur 1200 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü okulumuzda, mevcut olan tek biyoloji laboratuarı yetersiz kaldığından, öğrencilerimizin uygulamalı ders olanaklarını arttırmak amacıyla, gerekli tüm araç gereçler ve teknolojik olanaklarla donatılmış çağdaş bir biyoloji laboratuarı öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. KAL Biyoloji laboratuarı için Vakfımıza verdikleri destekle fark yaratan mezunlarımız Hasan T.Gürtay 78, Hakan Yazıcı 90 ve KAL Okul Aile Birliği ne teşekkür ederiz.

22 Diğer Đyileştirme Çalışmaları ve Destekler Okulumuzda Satranç Kulübü nün ve tüm öğrencilerin kullanımı için tam donanımlı bir satranç odası açılmıştır. 8 adet standart müsabaka masası, barkovizyon ve perde sistemi, profesyonel maç saatleri ve açık hava satrancından oluşan bu proje satranç kulübü ve diğer öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Donanımları geliştirilmiş dört adet bilgisayar okulun ve kulüplerin kullanımı için okul yönetimine teslim edilmiştir. Okulun ön ve arka bahçesindeki kablosuz internet erişimi güçlendirilmiştir. Okula tahsis edilmiş olan Vakıf aracının tüm masrafları karşılanmaktadır. Okulumuzda 6 personelin istihdam giderlerine katkı sağlanmaktadır.

23 PROJELER VE FAALĐYETLER Mezunlarımızın okula bakan yüzü; kalev

24 Okul Tanıtım Gezileri SBS sınavı sonrasında, Okulumuzun en iyi şekilde tanıtılması ve en başarılı öğrencilerin camiamıza kazandırılması için organize edilen Okul Tanıtım Gezileri nde öğrenci ve mezunlar olarak, gelenekleri olan köklü bir camia olmanın ayrıcalığını yaşatıyoruz. Kadıköy Maarif i tercih edecek martı adayları için basın, okul ve dershanelerde tanıtım afişleri ile duyurulan: Temmuz 2008 tarihlerinde geziler gerçekleştirdik. Okul Müdürümüz, öğrencilerimiz, Okul Aile Birliğimiz, KALEV ve KALĐD den oluşan Okul Tanıtım Komitemiz, veli ve öğrenci adaylarına ikramlar eşliğinde detaylı bilgi vererek okulumuzu fiziken tanıttı.

25 Özel Gün Kartları Aralık 2008 den bu yana kullanıma sunduğumuz Kalev Özel Gün Kartları ile mutluluk, sağlık, başarı dilekleri ve taziye mesajlarınızı sevdiklerinize ilettiğinizde, bu kartlar için Vakfımıza yapacağınız bağışlar burs fonumuzun gelişmesine ve genç martıların eğitim sürecine ve Kadıköy Anadolu Lisesi'nde eğitime destek vermek amacı ile oluşturulan projelerin finansmanına katkı sağlamaktadır. Tebrikler... Ömür Boyu Mutluluklar... Hoş Geldin Bebek... Nice Mutlu Yıllara... Geçmiş Olsun... dileklerinizin ve taziye mesajlarınızın sizin adınıza Özel Gün Kartları ile iletilmesini istiyorsanız Vakfımıza telefon etmeniz yeterli. Bağışta bulunan kişi ya da kurum adına, duygularınızı iletmek istediğiniz kişiye posta, kargo ya da kurye ile gönderilmektedir.

26 KALEV Kadıköy Anadolu Lisesi 1. Satranç Turnuvası Đstanbul Liselerinin katılımıyla Ocak 2009 tarihlerinde Kadıköy Anadolu Lisesi Spor Salonu nda gerçekleştirilen turnuvaya toplam 39 takım, 158 sporcu katıldı. Turnuva 18 Ocak 2009 Pazar günü Kadıköy Anadolu Lisesi Kültür Merkezi nde yapılan ödül töreni ile sona erdi. KALEV sponsorluğunda, Satranç Kulübü öğrencilerimiz ve Öğretmenimiz Emel Oğuz la birlikte organize ettiğimiz turnuvada Takım 1.liğini Özel Alman Lisesi, Takım 2.liğini Kadıköy Anadolu Lisesi ve Takım 3.lüğünü Özel Avusturya Lisesi kazandılar. Ayrıca öğrencilerimiz masa dereceleri kazandılar. KALEV olarak Kadıköy Anadolu Lisesi ndeki başarılı ve geniş satranç geçmişinden ve potansiyelinden de yararlanarak, eğitim öğretim döneminde başlatılan satranç turnuvasının geleneksel olarak her yıl tekrarlanmasını ve okulda geçen yıl açtığımız satranç odasının daha etkin kullanımı, mezunları da satrançla ilgili faaliyetlerle okulda buluşturmayı planlıyoruz.

27 KALEV Yurt Dışı Dil Okulları Programı Yaz tatilinde yabancı dilini yurtdışında o kültürü yaşayarak geliştirmek, okulda öğrendiği dil bilgisini pratikle buluşturmak ya da yabancı dil eğitimine yurtdışında başlamak isteyen yaş gençler için KALEV Yurtdışı Dil Okulları Programı 3-8 haftalık programlar Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Đngiltere ve Almanya da özenle seçilmiş nitelikli dil okulları ve yabancı öğretmenler Kültürel-sosyal gezi ve aktivitelerle hem güzel bir tatil hem eğitim olanağı Ayrıca, tüm yıl boyunca yetişkinlere yönelik, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Đngiltere de uzun/kısa süreli, amaca yönelik ve yoğun Đngilizce dil eğitim programları, Ortaöğrenim, kolej ve Üniversite eğitimi, Sertifika, diploma, master, doktora eğitimi

28 KALEV Kadıköy Anadolu Lisesi 1. Eğitim ve Kariyer Günleri Kadıköy Anadolu Lisesi nde bir ilk: Geleceğinizi Planlamak için Doğru Seçim Kadıköy Anadolu Lisesi Kişisel Gelişim Kulübü nün KALEV in koordinasyonu ile düzenlediği Kadıköy Anadolu Lisesi 1. Eğitim ve Kariyer Günleri 7-8 Mayıs 2009 tarihlerinde okulumuz kampüsünde gerçekleşecek. Eğitim sektörünün profesyonelleri ile lise çağındaki gençleri buluşturarak bilinçli tercih yapabilmelerine ve kurumların kendilerini tanıtabilmelerine olanak yaratılan organizasyonda; üniversitelerin, dershanelerin, yayınevlerinin ve eğitim sektöründeki diğer şirketlerin tanıtım standlarının yanı sıra KAL Kültür Merkezi nde üniversite, meslek tanıtım ve kariyer seminerleri ile başarılı eğitim ve kariyerleri olan ve toplumda tanınan kişilerin katılımları ile sunumlar düzenlenecek. Organizasyon, eğitim-öğretim kurumları ve sektörü ile Kadıköy Đlçesi ndeki Anadolu Lisesi ve Özel Liseler de dahil olmak üzere tüm liselerin öğrencilerini buluşturmayı ve gençlerimizin geleceklerini planlamak için doğru seçim yapabilmelerine olanak sağlamayı ve eğitim dünyasındaki açılımları, yenilik ve seçenekleri tanıtmayı hedefliyor.

29 Kadıköy Anadolu Lisesi 46. Dönem Martılar Mezuniyet Töreni ve Balo Organizasyonu eğitim öğretim döneminde okulumuzdan mezun olacak 46.Dönem Martılar ın Mezuniyet Töreni ve Çırağan Otel de yapılacak Mezuniyet Balosu na organizasyon desteği veriyoruz.

30 KALEV - KAL Okul Armalı Ürünler Tüm mezun ve öğrencilerimizin ortak noktası: Okul Armamızı 54 yıldır gururla taşıyoruz 2008 mezunları için kendi tasarımları ile özel mont yaptırdık yılı içerisinde yeni yaptırdığımız okul armalı ürünler Vakıf Merkezimizden veya mağaza bölümünden temin edilebiliyor.

31 Diğer Proje ve Faaliyetler Şubat tarihlerinde Educatürk 09 Eğitim Fuarında, okulumuzun standında ziyaretçilere Yurtdışı Dil Okulu ve 1.Eğitim ve Kariyer Günleri organizasyonlarımızla ilgili broşür dağıttık ve bilgi verdik. KAL, KALEV ve KALĐD web sitelerinde tanıtım amaçlı kullanmak ayrıca çoğaltarak Okul Tanıtım Günlerine gelen veli ve öğrencilere, Anadolu daki başarılı dershane ve okullara göndermek amacıyla 3 boyutlu panoramik sanal tur filmi hazırlanmıştır.

32 GERÇEKLEŞME BĐLGĐLERĐ

33 2008 Hedefleri Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Destek 2008 Gerçekleşenler Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Destek Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi okul öğrencilerine mezunlardan bu amaçla toplanacak bağışlarla ve KALĐD ile işbirliği yapılarak burs sağlanması uygulamamızı geliştirerek devam ettirmeyi, 78 öğrenciye burs verilmektedir Okul öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine destek sağlamayı ve teşvik etmeyi Okul öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine destek sağlamayı ve teşvik etmeyi Öğrencilere yönelik meslek ve üniversite tanıtım seminerleri düzenlemeyi 1.Eğitim ve Kariyer Günleri organizasyonu Đstanbul un seçkin okullarının katıldığı Đngilizce Münazara organizasyonunu geliştirerek sürdürmeyi Đngilizce Münazara nın ikincisine gerekli destek verilmiştir Okulda sportif ve kültürel amaçlı çeşitli turnuvalar ve yarışmalar düzenlemeyi, KAL Đstanbul Liselerarası 1. Satranç Turnuvası düzenlenmiştir

34 2008 Hedefleri Okulun fiziki ihtiyaçları ve yatırımlar 2008 Gerçekleşenler Okulun fiziki ihtiyaçları ve yatırımlar Okul arka sahasında bir halı saha yaptırmayı ve okula gelir sağlamayı Projesi hazırlanmış, izin konusunda problem yaşanmıştır Pansiyon binası alt katındaki alanda fitness salonu yaptırmayı ve okula gelir sağlamayı Projesi hazırlanmış, izin konusunda problem yaşanmıştır Kütüphane geliştirme projesini sürdürmeyi Kütüphaneye 9 adet yeni bilgisayar alınmış ve internet erişimi güçlendirilmiştir Okul idaresinin talep edeceği ve ihtiyaç duyulan diğer fiziki yatırım ve projeleri hayata geçirmeyi Đkinci Biyoloji Laboratuvarı öğrencilerin kullanımına sunulmuştur

35 2008 Hedefleri 2008 Gerçekleşenler Faaliyetler Faaliyetler Okulun ihtiyaçları için dış kaynaklardan ve mezunlardan sponsorluk ve bağışlar sağlamayı Projelerle ilgili sponsorluk ve bağışlar gerçekleşmiştir Özel gün bağış kartları yaptırarak mezunlardan bağış toplamayı Özel gün bağış kartları yaptırılmıştır Vakfımıza yeni mütevelliler kazandırmayı Vakfımıza 16 yeni mütevelli kazandırılmıştır Yurtdışı ve yurt içi yaz okulu ve dil okulu programları düzenlemeyi Yurtdışı ve yurt içi dil okulu programları düzenlenmiş, çalışmalar çeşitlendirilerek devam etmektedir

36 2008 Hedefleri 2008 Gerçekleşenler Đdari Çalışmalar Đdari Çalışmalar Vakfımızın idari yapılanmasını etkin kılmayı ve geliştirmeyi Hedeflerimiz doğrultusunda yeniden yapılanma tamamlanmış olup, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Kaynak yaratma ve sponsorluk bulma odaklı profesyonel bir yapı oluşturmayı Kaynak yaratma ve sponsorluk bulma odaklı çalışmalarımız artarak devam edecektir MEB, yerel yönetimler ve TEVDAK ile ilişkilerimizi geliştirmeyi Đlişkilerimiz düzenli şekilde sürmektedir Đletişim, kurumsal kimlik web sitesi, PR ilişkilerimizi geliştirmeyi ve etkinleştirmeyi Kurumsal kimlik ve web sitemizin yenilenmesi çalışmaları tamamlanmıştır

37 DE KAL A AKTARILAN KAYNAK KAL GĐDERLERĐ KAL Personel Gideri KAL Yatırım giderler Eğitim Destek Giderleri Revir Destek Giderleri Öğrenci Eğitim Yardımı Kütüphane Giderleri , , ,50 205, , , , , , , ,90 TOPLAM , ,04

38 YENĐ VAKIFLAR MEVZUATI VE RESMĐ ĐLĐŞKĐLER

39 VAKIFLAR ĐLE ĐLGĐLĐ MEVZUAT Eski Vakıflar mevzuatındaki boşlukların ve çelişkilerin giderilmesi, uygulamanın netleştirilmesi ve Avrupa Birliği Uyum çalışmaları çerçevesinde Yeni Vakıflar Kanunu tarihli Resmi Gazetede ve Vakıflar Yönetmeliği de tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni mevzuat bir çok alanda değişiklikler ve yenilikler getirmektedir. Bu arada, Anayasa Mahkemesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2008/92 Karar Sayılı kararı ile Türk Medeni Kanununun 101. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenen vakıflarda üyelik olmaz hükmünü anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Bu karardan sonra vakıfların üye almalarının önündeki engeller kaldırılmış ve yeni üye almaları serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili olarak VGM de tarih ve 2008/14 sayılı Genelgesi de yayımlanmıştır. Yeni Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliği ile getirilen yeni düzenlemelerle ilgili olarak gerek Vakıflar Genel Müdürlüğü gerek ilgili Devlet Bakanlığının genelge ve tebliğler yayımlayacağı bilinmektedir. KALEV, hem değişen ve gelişen mevzuata uyum hem de resmi makamlarla ve diğer benzer vakıflarla düzenli ilişkileri sürdürme, görüş ve önerilerini iletme, mevzuatı ve bu konu ile ilgili yayımları izleme konusunda yönünde gerekli tüm hassasiyeti göstermektedir.

40 Eski Vakıflar Mevzuatı ile Yeni Vakıflar Kanununun Yeni Vakıflara Đlişkin Hükümlerinin Karşılaştırması Açıklama Kişisel Sorumluluk Vakıf Yönetimine Đdari Para Cezası verilmesi Vakıfların mal edinmesi Malların Değiştirilmesi Sonradan edinilen mallar: Eski Mevzuat (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, TMK Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük, VGM Tebliğleri) Sadece vakıf yöneticilerinin sorumluluğu vardı Đdari para cezası yoktu Vakıflar VGM nin izni ile mal alıp satabiliyordu Vakıflar Meclisinin uygun görüşünden sonra yetkili asliye mahkemesi kararı ile yapılabiliyordu Yeni Vakıflar Kanunu Kanun No: 5737 Vakıf yönetiminde yer alan kişiler ile vakıf çalı-şanları kusurlu fiilleri nedeniyle vakfa verdikleri zararlardan sorumludurlar (Madde 10) Genel Müdürlükçe yapılan tebligata rağmen iste-nen beyanname, bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen, organların vakfiye veya vakıf senedine aykırı olarak toplanmasına sebebiyet veren veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan vakıf yönetimine her bir eylem için beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir (Madde 11) Vakıflar mal edinebilirler ve bu mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirler (Madde 12) Kuruluşta özgülenen mal varlığının değiştirilmesi: Kuruluşta özgülenen mal ve haklarının değiştirilmesine VGM nin görüşü alınarak mahkeme kararı ile izin verilecektir (Madde 12) Sonradan edinilen taşınır ve taşınmaz malların bağımsız ekspertiz kuruluşlarınca düzenlenecek rapora dayalı olarak vakıf yetkili organının kararı ile değiştirilecek veya paraya çevrilecektir (Madde12) Vakıfların yurtiçi ve yurt dışı ayni ve nakdi bağış ve yardımları Vakıf mevzuatında açıkça tanımlanmamıştı Vakıflar; yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım ala-bilirler, yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yar-dımda bulunabilir (Madde25)

41 Eski Vakıflar Mevzuatı ile Yeni Vakıflar Kanununun Yeni Vakıflara Đlişkin Hükümlerinin Karşılaştırması Yurtdışından bağış ve yardım alınması ve yapılmasında bildirim Đktisadi Đşletme ve Şirket kurulması Vakıf Muhasebesi Özel bankalara da para yatırılması Beyanname verme yükümlülüğü Vakıflarda iç denetim Dernekler Kanununun 38/E Maddesi gereğince bildirim yapılıyordu Đzne tabi idi Maliye Bakanlığının belirleyeceği esas ve usullere göre tutuyorlardı Vakıfların paralarını devlet bankalarına yatırma zorunluluğu vardı Mali tablolar ve vakıfla ilgili bilgiler VGM ye bildirilmekteydi Yurtdışından nakdi yardım alınması durumunda VGM ye bildirilir. Bildirimin şekli ve içeriği yönetmelik ile tanımlanacaktır (Madde 25) Yurt dışından nakdi yardım alınması veya yurt dışına nakdi yardım yapılması banka aracılığıyla gerçekleştirilir (Madde 25) Vakıflar; amacını gerçekleştirmeye yardımcı ol-mak ve vakfa gelir temin etmek amacıyla, Genel Müdürlüğe bilgi vermek şartıyla iktisadî işletme ve şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilirler şirketler dahil iktisadî işletmelerden elde edilen gelirler vakfın amacından başka bir amaca tahsis edilemez (Madde 26) Muhasebe kayıtları VGM nin belirleyeceği esas ve usuller dahilinde tutulur (Madde 31) Vakıflara, varlıklarını ekonomik kural ve riskleri gözetmek suretiyle değerlendirirler. Böylece vakıflar paralarını istedikleri bankada değerlendirirler (Madde 31) Vakıf yönetimi; vakfın yönetici veya yönetim kuru-lu üyeleri listesini, bir önceki yıla ait faaliyet rapor-larını, bütçe ve bilançolarını, gayrimenkullerini, malî tablolarını ve bu tabloların uygun araçlarla yayınlandığına dair belgeyi, işletme ve iştirakleri-nin malî tabloları ile yönetmelikle belirlenecek di-ğer bilgileri içeren beyannameyi her takvim yılının ilk altı ayı içerisinde Genel Müdürlüğe verir (Madde32) Yeni vakıflarda iç denetim esastır (Madde 33) Vakıf; organları tarafından denetlenebileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir (Madde 33) VGM denetimi Teftiş ve denetleme payı Uygunluk denetimi VGM tarafından yapılıyordu Vakıflar her yıl VGM ye Teftiş ve Denetleme Giderlerine Katılım Payı ödüyorlardı Vakıfların amaca ve yasalara uygunluk denetimi ile iktisadî işletmelerinin faaliyet ve mevzuata uy-gunluk denetimi Genel Müdürlükçe yapılmaya devam edilecektir (Madde 33) Teftiş ve denetleme giderlerine katılım payı kaldırılmıştır(madde 80)

42 TEVDAK ile temaslar düzenli olarak sürdürülmektedir. Önümüzdeki dönemde bu ilişkilerin geliştirilmesi ve TEVDAK okulları ile ortak proje arayışlarımız olacaktır. TEVDAK ın özellikle Vakıf Destekli Okul modeli üzerindeki çalışmaları ilgi çekmektedir. TEVDAK ın Ankara da MEB ve diğer resmi makamlar ile olan temasları ve ziyaretleri de izlenmekte ve katkı sağlanmaktadır. Halen TEVDAK Yönetim Kurulu nda geçmiş dönem başkanlarımızdan Sn. Özer YELÇE asil; Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Fehmi HASANOĞLU da yedek yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Bilindiği gibi, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Đlişkilerine Dair Kanun un yarattığı sıkıntılar devam etmektedir. Gerek TEVDAK bünyesinde gerekse Diğer temaslarda kanunun Eğitim Vakıflarına istisna tanıyacak şekilde değiştirilmesi yönündeki çalışmalar devam etmekte olup, bu çalışmalar izlenmekte ve katkı sağlanmaktadır.

43 Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu eğitim yerleşkeleri, okullar ve benzeri eğitim tesislerinin yapımında, şehir merkezinde kalmış, eğitim yeri olma özelliğini kaybetmiş, eğitim hizmeti için ihtiyaç önceliği olmayan taşınmazların satılmasından elde edilecek gelirin özel idarelere aktarılarak finansmanının sağlanmasına dair düzenleme yapılması amacı ile Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli, devlet okulları arazilerini de kapsayan Hazine mülkiyetindeki taşınmazların özelleştirilerek satılabilmesine imkan tanıyan 5793 sayılı Kanun 6 Ağustos 2008 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir. Konunun; bulunduğu konum ve arazisi itibarıyla okulumuzu da ilgilendirebileceği düşüncesi ile KALEV ve KALĐD tarafından yakından takip edildiğini belirtmek isteriz. Ayrıca konunun tüm devlet okullarını ilgilendirmesi nedeni ile, benzer kaygılar taşıyan köklü okullar ortak hareket kararı almışlardır. Bu nedenle KALEV in de üyesi olduğu, köklü okulların ortak platformu olan TEVDAK ta yapılan toplantıda, yapılan ve yapılacak çalışmaların, duyurulmasına ve gelişmelerin yakından takip edilmesine karar verilmiştir. Bu amaçla TEVDAK Yönetim Kurulu Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde ziyaretlerde bulunmuşlardır. Konu ile ilgili çalışmalar izlenmektedir, okula bu yönde gelen bir resmi bilgi ya da duyuru da bulunmamaktadır. Her iki konuda da her türlü gelişme ve haber mütevellilerimize duyurulacaktır. Vakıf Yönetimimizin temsilcileri Ankara ya giderek Milli Eğitim Bakanlığında gerek KALEV gündeminde yer alan konular gerekse yukarıda bahsedilen konularla ilgili çeşitli temaslarda bulunmuşlardır.

2009 Yılı Genel Kurulu na Hoşgeldiniz

2009 Yılı Genel Kurulu na Hoşgeldiniz 2009 Yılı Genel Kurulu na Hoşgeldiniz 14 Mart 2010 www.kalev.org.tr Bahariye cad. Adliye Palas No:72 Kat:4 Daire: 8 Kadıköy/Đstanbul 0216.338 95 78 bilgi@kalev.org.tr 2009 Yönetim Kurulu Halim ÇUN 77 Başkan

Detaylı

2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz

2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz 2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz 6 Mart 2011 www.kalev.org.tr Bahariye cad. Adliye Palas No:72 Kat:4 Daire: 8 Kadıköy/Ġstanbul 0216.338 95 78 bilgi@kalev.org.tr 2010 Yönetim Kurulu Halim ÇUN 77 BaĢkan

Detaylı

Eski Vakıflar Mevzuatı ile Yeni Vakıflar Kanununun Yeni Vakıflara İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırması

Eski Vakıflar Mevzuatı ile Yeni Vakıflar Kanununun Yeni Vakıflara İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırması Eski Vakıflar Mevzuatı ile Yeni Vakıflar Kanununun Yeni Vakıflara İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırması Açıklama Eski Mevzuat (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Yeni Vakıflar Kanunu Kanun No: 5737 TMK Göre

Detaylı

MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI Kasım 2013. Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı

MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI Kasım 2013. Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI Kasım 2013 Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ĐÇĐNDEKĐLER GÜNDEM 1 EYLÜL 2012 31 AĞUSTOS 2013 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU VAKIF SENEDĐ DEĞĐŞĐKLĐK ÖNERĐSĐ MALĐ TABLOLAR 1

Detaylı

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir de Köklü Bir Kurum: İzmir Ticaret Odası nın Tarihi İzmir Ticaret

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Kadıköy Anadolu Lisesi 2011 2014 Stratejik Planı

Kadıköy Anadolu Lisesi 2011 2014 Stratejik Planı 1 2 T.C KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 3 4 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî Eğitim işleridir. Millî Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ideallerimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

TÜRKİYE DE. Bağışçılar Vakıfları İÇİN REHBER

TÜRKİYE DE. Bağışçılar Vakıfları İÇİN REHBER TÜRKİYE DE Bağışçılar Vakıfları İÇİN REHBER 1 TÜRKİYE DE Bağışçılar Vakıfları İÇİN REHBER 2 Giriş Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) 1993 de kuruluşundan günümüze Türkiye de sivil toplumun yasal, mali

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLAN 2014-2018 1 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Meslek Yüksekokulumuz 2014-2018 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları programı aşağıdaki gibi belirlenmiştir ; Stratejik plan hazırlığında görev

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu Günümüzde, gelişen ve farklılaşan iletişim ağları, teknoloji ve bilgi transferi ile bir yandan dünya ülkeleri arasında yakın bir ilişki tesisi

Detaylı

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 Abalıoğlu Holding Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 İÇİNDEKİLER Küresel İlkeler Sözleşmesi... 5 İnsan Hakları... 6 Çalışma Koşulları:... 6 Çevre:... 6 Yolsuzlukla Mücadele:... 6 Raporun

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2013 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2013 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2013 YILI Performans Programı Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı