1988 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE BURS SIRALAMA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1988 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE BURS SIRALAMA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 988 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 0-0 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE BURS SIRALAMA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMA X. Bu kitapçıkta, Türkçe testi 0 soru, Sosyal Bilimler- testi 0 soru, Matematik- testi 0 soru, Fen Bilimleri- testi 0 soru, Edebiyat- Sosyal Bilimler testi 0 soru, Sosyal Bilimler- testi 0 soru, Matematik- testi 0 soru, Fen Bilimleri- testi 0 soru, İngilizce testi 40 soru olmak üzere toplam 9 test ve 00 soru bulunmaktadır. Bölümlerin her birinde soru türleri bölüm başlarında belirtilmiştir. I. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez kalem veya dolma kalem kullanmayınız. II. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine hiçbir işaret koymayınız. XI. I.Bölümdeki testler (Türkçe, Sosyal Bilimler-, Matematik- ve Fen Bilimleri- testleri) tüm adaylar tarafından cevaplanacaktır. III. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak bir silgiyle, cevap kâğıdını yıpratmadan, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretleyiniz. XII. Adaylar, Edebiyat-Sosyal Bilimler, Sosyal Bilimler-, Matematik- ve Fen Bilimleri- testlerinden tercih edecekleri programların puan türlerine göre en az ikisinden sorumludurlar. Sayısal Puan türüyle tercih yapacak adaylar, Matematik- ve Fen Bilimleri- testlerini; Eşit Ağırlık Puanı türüyle tercih yapacak adaylar Edebiyat-Sosyal Bilimler ve Matematik- testlerini; Sözel Puan türüyle tercih yapacak adaylar Edebiyat-Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilimler- testlerini seçip cevaplayacaklardır. IV. Cevaplamaya istediğiniz testten başlayabilirsiniz. V. Testler puanlanırken sadece doğru cevaplar dikkate alınacaktır. VI. Soru kitapçığının boş yerleri müsvedde olarak kullanılabilir. XIII. XIV. Dil Puan türünü tercih edecek adaylar I. Bölüm sorularına ilaveten İngilizce testini seçip cevaplayacaklardır. Sınavın tümü için verilen süre 80 dakikadır. VII. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli ve benzeri özel yardımcı araçlar kullanılamaz. VIII. Soru kitapçığı toplam 3 sayfadır. Kitapçığınızın sayfalarının tam olduğunu, yırtık, sökük veya basım hatasının olup olmadığını kontrol ediniz.

2 B Ö L Ü M - I Bu bölümdeki sorular tüm puan türleri için cevaplandırılacaktır. TÜRKÇE TESTİ DİKKAT! Bu bölümde cevaplayacağınız soru sayısı 0 dir. Bu bölümle ilgili cevaplarınızı, cevap kağıdınızdaki TÜRKÇE TESTİ bölümüne işaretleyiniz.. Her gecenin bir sabahı vardır. cümlesindeki altı çizili sözcükler, hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmıştır. Bu kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Geleceksiniz diye gözüm yollarda kaldı. B) Her şeyi elinin tersiyle bir kenara itti. C) Bugünlerde kafam yine, yerinde değil. D) Kaç yıl geçti, unuttunuz şimdi. E) Piknikte ateşi söndürmeyi ihmal etmişler. 4. Ünlü Fransız düşünür Rousseau Emil adlı eserinde çocuk terbiyesine değinerek şöyle diyor( ) Çocuğunuzun hayatta başarılı bir insan olarak yetişmesini istiyorsanız( ) ona ana dilini( ) öz edebiyatını en iyi şekilde gösterin ( ) Yukarıda boş parantezle belirtilen yerlere gelebilecek noktalama işaretleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) (:) (,) (,) (.) B) (:) (;) (,) (.) C) (;) (;) (;) (,) D) (;) (,) (,) (.) E) (;) (.) (,) (.). Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bazı sözcükler soyut anlam kazanabilir. Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir anlam olayı görülmektedir? A) Yumuşak yer yatağına hasret kalmıştı. B) Umutsuz yaşayamaz insanoğlu. C) Adam, kinini yıllarca gizlemeyi başarmış. D) Ona duyduğu nefret her geçen gün artıyordu. E) Aralarında müthiş bir sevgi bağı vardı. 3. I. Bugün hiç vaktim yok, çok doluyum. II. Baba parasıyla dolu bir hayat yaşadı şimdiye kadar. III. Kitaplarla dolu olan bu dolap, yerinden nasıl kalkar? IV. Dokunma bana n olur, çok doluyum, ağlamak istiyorum. V. Hocamızın dolu biri olduğunu ilk ders anlatışında anlamıştık. Numaralı cümlelerde geçen dolu sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi üslupla ilgili bir yargıdır? A) Eserlerinde ekonomik yapıyı temel alıp toplumsal çelişkileri amaçladı. B) Romanlarında, Tanzimat tan Cumhuriyet e, tarihsel aşamaları konu edindi. C) Öykülerinde, yaşadığı çevrenin insanlarını anlatır. D) Klasik roman yapısında, Fransızca sözcüklerin kullanıldığı bir dille yazdı yapıtlarını. E) Roman konusunu, halk - aydın kopukluğu ya da halk - aydın çatışması oluşturur. 6. Aşağıdaki dizelerden hangisi sadece özne ve yüklemeden oluşmuştur? A) Güzelliğin herkesin dilinde B) Tabirin sığmaz kaleme C) İsmin yayılmaz aleme D) Koyun kurt ile gezerdi E) Bu aşk ben de dirilmezdi A) B) C) 3 D) 4 E) 5

3 7. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı anlatıma örnek olamaz? A) Baudelair e göre, tiyatro bütün sanatların buluşma yeridir. B) Ferhan Şensoy un oyunlarının artık tutulmayacağını biliyorum. C) Sanat için her türlü çileye katlandığını söylüyor Rıfat Ilgaz. D) Oktay Rifat ı bu yazısında İkinci Yeni nin yerli yerine oturmadığını söylüyor. E) Asım Bezirci, eleştirinin nesnel ölçütlerle yapılması gerektiğini ısrarla vurguluyor.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu tamlama yanlışlığından kaynaklanmaktadır? A) Herkesin ödevine dikkatlice baktım ve okudum. B) Sizin önerilerinizi dikkate almama saygısızlığını gösterdi. C) Orhan Bey gezmeyi; ben okumayı severim. D) O, klasik ve halk müziğini iyi tanıyan ustalardan biridir. E) Bu ortamda insan neye inanacağını ve seveceğini şaşırıyor. 8. Karşılaştığımız kişilerin ya da durumların iyi yanlarını belirtmekten çok, kötü yanlarını görüp dile getirmeyi yeğleriz. Bu cümlenin anlamına en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Güzelliği ve çirkinliği değerlendirirken aşırılığa kaçarız. B) Her şeyin en iyisini bildiğimizi düşünürüz. C) Beğenmek yerine kusur bulmaya eğimliyiz. D) Başkalarının kusurlarını daha kolay görürüz. E) Başkalarını değerlendirmekte güçlük çekeriz. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bu gezide Karadeniz in yeşiline doyamadım. B) Üzgün bakışında hain bir pırıltı seziliyordu. C) İçkiyi az içerim, sigarayı ise hiç içmem. D) Herkes yaptığı işin hakkını vermeli, dürüst olmalı. E) O yıllarda o çok çalışkan, bense tembeldim. 0. Karlar eriyordu. Buz tutmuş kayalar parlamaya başlamıştı. Dağlardan oluk oluk sular akıyordu. Çocuklarla, çamurlara bata çıka, dağ tepe demiyor dolaşıyorduk. Bir kayadan bir kayaya atlayan dağ keçilerini, yuvasından uçma denemeleri yapan yavru kuşları görüp heyecanlanıyorduk.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Seninle de güzelce konuşulmuyor ki? B) İyi ki her şeyi zamanında anladım. C) Kararımı size de bildireceğime inanın. D) Sizi de aramasam sonucu öğrenemiyecektik. E) İşleri mi yarına bıraktı diyorsun? 3. Fransız Filozofu Descartes: Düşünüyorum, öyleyse varım. demiş. Pascal da şöyle yazmış: İnsan bir sazdır, doğanın en güçsüzü. Ama o, düşünen bir sazdır. Bununla iki sonuca birden varıyoruz. Biri, insanı hayvandan ayıran özelliği belirtiyor: O düşünen yaratık tır. Öbürü de, kişiyi güçlü kılan yanın düşünce den kaynaklandığı gerçeği. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tanık gösterme yoluna başvurulmuştur. B) Kişileştirmeden yararlanılmıştır. C) Açıklayıcı anlatım vardır. D) Duygusal öğelere yer verilmemiştir. E) Karşılaştırma yapılmıştır. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Betimleme Açıklama B) Tartışma Öyküleme C) Betimleme Öyküleme D) Açıklama Tartışma E) Açıklama Öyküleme 3

4 4. Genç sanatçılar ya bir ustaya danışmamalı, danışırlarsa da onu can kulağıyla dinlemelidirler. Mozart a genç bir müzik heveslisi, bir bestesini getirmiş. Üstad beğenmeyince: Siz de bir zamanlar tanınmamış biriydiniz. Beni niçin kırıyorsunuz? demiş. Mozart şu yanıtı vermiş: Ama ben yazdıklarımı hiç kimseye göstermedim. Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Sanatçı kendi kendisini yetiştirmelidir. B) Sanatta ustalar, acemileri beğenmez. C) Ustalığa, ustaların öğütlerine uyularak varılır. D) Tanınmak, ün kazanmak, zamana bağlı bir olgudur. E) Genç sanatçılar alıngan olmamalıdırlar. 7. Romancı dediniz mi yüzlerce ad birden doluşur zihnimize. Ama uluslararası üne kavuşmuş olan öykücü adlarını bir çırpıda anımsamaya kalktınız mı, iki elinizin parmakları çok gelir hesabını tutmaya: Bocaccio, Maupassant, Çehov, O. Henry gibi öyküde ayak diremiş beş on kalburüstü yazar... Bütün büyük romancılar da öyküyü denemiştir; ama kimse onları bu yanlarıyla anımsamaz. Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyada öykü yazan çok az yazar vardır. B) Roman, yazarına öyküye göre daha çok ün sağlar. C) Romancılıklarıyla ünlenen yazarlar öykücülerden daha başarılıdır. D) Bütün büyük yazarlar, romanın yanında öykü de yazmışlardır. E) Hem roman hem öykü yazmış yazar, daha çok romancılığıyla amınsanır. 5. Bütün kitaplarımı ve yazılarımı okuyan bir okurum bir gün: Bunları herkes yazar, herkes yazabilir hissini veriyorsun. demişti bana. Hayatımda aldığım en büyük iltifat buydu bence. Yazarlığını böyle anlatan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Halkın sesi olmaya çalışmaktadır. B) Ortak duyarlılıklardan hareket etmektedir. C) Açık ve anlaşılır bir dille yazmaktadır. D) Kolay anlaşılabilir ve süssüz bir üslubu benimsemektedir. E) Herkesin yazabileceklerini yazan, sıradan biridir. 6. İstanbul u o günlerde bir deprem bölgesi saymazdık. Öyle ya, nice yıllar geçmişti deprem olmadan! Geçen yüzyılın sonlarında, sanırım 894 te İstanbul büyük bir deprem geçirmiş, pek çok ev yıkılmış, pek çok insan ölmüş. O gün bugün İstanbul da önemli bir yer sarsıntısı olmamış. 8. Türk romanı bugün toplumsal gerçekliği derinden kavramak durumunda ve zorundadır. Hızla gelişen bir toplumun entellektüel yetersizliklerinin de katılmasıyla yakın yıllara kadar Türk edebiyatı, bazen kalıplaşmış insan tiplerinden doğan bir romana sahipti. Oysa insan çok karmaşıktır, ancak kendi yaşadığı anın çok yanlı gerçekleri içinde gören roman, gerçeğin derinliklerine inebilir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Türk romanının dünya edebiyatındaki gelişmişlik düzeyine ulaştığına B) Türk romanındaki kimi insan tiplerine C) Romanın insanı gelişim içinde görmesi gerektiğine D) Türk romanındaki gerçeklik arayışına E) Türk romanının karşısındaki zorunluluklara Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri birlikte kullanılmıştır? A) Öyküleme, Betimleme B) Betimleme, Açıklama C) Öyküleme, Açıklama D) Tartışma, Öyküleme E) Açıklama, Tartışma 4

5 9. İnsandaki edebiyat zevkinin oluşumu, dil öğrenme süreci gibi,basitten karmaşığa doğru bir seyir izler. Kişi, kötü yazılmış arkadaş mektupları, aşk şiirleri, hatıra defterleri okur önce. Piyasa romanlarıyla devam eder okuma serüveni, sonra da gerçek sanat yapıtlarına geçer... Bu parça, aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülürse, parçanın ana düşüncesiyle çelişir? A) Edebiyat zevkinin oluşumunda kötü yapıtların da payı vardır. B) Kimse, doğuştan gelişmiş bir edebiyat zevkine sahip değildir. C) Sanat değeri taşımayan yapıtların, okumayı teşvik etmek gibi olumlu bir yanı vardır. D) Çocukların, bir dönem bu tür piyasa kitaplarını okumalarında sakınca yoktur. E) Okumaya klasik yapıtlarla başlayan kişilerde sağlam bir edebiyat zevki oluşur. 0. (I) Halikarnas Balıkçısı nın hikâye ve romanlarının hemen hepsinde deniz ve deniz insanları ele alınmıştır. (II) Kitaplarının adları bile bunu açıkça göstermektedir. (III) Olaylar hep Ege Denizi yle Akdeniz kıyılarında ve açıklarında geçer. (IV) Ne var ki yazar, kendini herhangi bir sanat disiplini altına almak gerekliliğini duymamıştır. (V) Hikâye ve romanlarının kişileri, ekmeklerini denizden çıkaran gemiciler, balıkçılar, dalgıçlar arasından seçilmiştir. (VI) Yazar, alın yazılarını denize bağlayan iyi yürekli, mert insanlar üzerine sevgiyle eğilmiştir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) II B) III C) IV D) V E) VI 5

6 SOSYAL BİLGİLER- TESTİ DİKKAT! Bu bölümde cevaplayacağınız soru sayısı 0 dir. Bu bölümle ilgili cevaplarınızı, cevap kağıdının Sosyal Bilgiler- bölümüne işaretleyiniz.. Aşağıdaki buluntuların hangisi, buluntuların çıkarıldığı bölgenin tarih devirlerine geçtiğinin kanıtı olabilir? A) Tarım aletleri B) Madeni eşyalar C) Mezarlar D) Seramik kaplar E) Dinsel metinler. Bedir Savaşı ndan sonra esirlerden zengin olanlar kurtuluş akçesi karşılığı, yoksul esirler ise on Müslümana okuma-yazma öğretmeleri koşuluyla serbest bırakılmıştır. Hz. Muhammed in bu uygulaması; I. Müslümanların eğitim düzeyini yükseltmek, II. İslamiyet in hoşgörülü ve adil bir din olduğunu göstermek, III. Mekkelilerin egemenlik altına alınmasını kolaylaştırmak, amaçlarından hangilerine yönelik değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 3. II. Beyazıt dönemi, Fatih Sultan Mehmet le Yavuz Sultan Selim arasında bir duraklama dönemi olarak anılmaktadır. Buna rağmen bu dönemde, Fatih döneminde fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi, denizcilik alanında gelişmeler ve topçuluğun ilerlemesi gibi önemli atılımlar da olmuştur. Bu bilgiye göre, II. Beyazıt dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Teknik konularda ilerleme olduğu B) Egemenliğin kalıcılığına çalışıldığı C) Donanma ve silahların geliştirildiği D) Ülke topraklarında büyük kayıplar olduğu E) Fetihler açısından sönük geçtiği 4. Mısır uygarlığında; I. Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması matematik, II. Piramitlerin alan hesaplamaları geometri, III. Mumya yapmaları anatomi, IV. Nil in yıllık taşma ve çekilme zamanlarının hesaplanması da astronomi dallarında gelişmelere yol açmıştır. Buna göre, Mısır uygarlığı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Ölümden sonraki yaşam inanışı vardır. B) Bilimsel çalışmalar ihtiyaçları karşılamak için doğmuştur. C) Evrensel nitelikli çalışmalar yapmışlardır. D) Ekonominin temeli tarımdır. E) Ticarette gelişmişlerdir. 5. Londra Konferansı na İstanbul Hükümeti nin yanı sıra TBMM temsilcisinin de katılabileceği bildirilmiş; fakat TBMM Hükümeti doğrudan çağrılmadıkça konferansa katılmayacağını bildirmiştir. Bu bilgilere göre TBMM nin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Resmen tanınmak. B) Konferansta ikiliği önlemek. C) Saltanatı kaldırmak. D) İtilaf Devletleri ni yok saymak. E) İstanbul Hükümeti ni tanımadığını göstermek. 6. Ağustos 9 de çıkan Başkomutanlık Kanunu ile Mustafa Kemal e geçici bir süre için meclisin yetkilerini tek başına kullanma izni verilmişti. Meclisin Mustafa Kemal Paşa ya bu şekilde yetkiler vermesindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) M. Kemal in halk tarafından tanınmasını sağlamak. B) Meclisin askeri işlerden soyutlanmasını sağlamak. C) Acil ve gizli kararların alınmasına imkan vermek. D) İstanbul hükümeti ile uyum sağlamak. E) İsmet Paşa yı askerlikten uzaklaştırmak. 6

7 7. Türkiye Cumhuriyeti nde; I. 94 te yabancı okullarda dini ayin salonları kaldırılmış ve öğretmenlerin dini kıyafet giymeleri yasaklanmıştır. II yıllarında yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulması, ders kitaplarında Türklük aleyhinde yazılar olmaması hükümleri getirilmişti. Bu uygulamalara bakarak Türkiye Devleti nin hangi Atatürk ilkeleri doğrultusunda hareket ettiği söylenebilir? I A) Cumhuriyetçilik İnkılapçılık B) Devletçilik Laiklik C) Halkçılık İnkılapçılık D) Laiklik Milliyetçilik E) Milliyetçilik Halkçılık 8. Lefkoşa da tan ve gurup sürelerinin İstanbul a göre daha kısa sürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Lefkoşa nın ekvatora daha yakın olması B) Dünya nın batıdan doğuya doğru dönmesi C) Dünya nın geoit şeklinde olması D) Dünya yörüngesinin elips şeklinde olması E) İstanbul un deniz kıyısında olması II 0. Aşağıdakilerden hangisi, okyanus akıntıları ile sıcaklık ilişkisine örnek olarak gösterilebilir? A) Batı Avrupa kıyılarının bol yağışlı olması B) Kuzey Afrika nın batı kıyılarında çöllerin bulunması C) Doğu Avrupa nın karasal iklime sahip olması D) Orta Asya nın kışın en düşük sıcaklıklara sahip olması E) enlemleri arasında yer alan İngiltere nin ılıman iklime sahip olması. Aşağıdaki çizik ölçeklerden hangisi / kesir ölçeğe eşittir? (Çizik ölçeklerin tümünün boyu 8 cm dir) m A) 0 cm km B) 5 cm m C) cm km D) cm m E) cm I II III IV V Aynı enlem ve aynı yeryüzü koşullarına sahip A noktasında sıcaklık o C, B noktasında ise 6 0 C dir. A noktası 450 metre yükseltide olduğuna göre B noktasının yükseltisi aşağıdakilerden hangisidir? A) 600 m B) 050 m C) 50 m D) 650 m E) 800 m 0 0 boylamındaki üzerinde belirtilen noktalardan kalkan ve aynı hıza sahip uçaklardan hangisi 30 0 D boylamına en geç ulaşır? A) I B) II C) III D) IV E) V 7

8 3. Aşağıda verilen taralı bölgelerden hangisinde izdüşüm alan diğerlerine göre daha büyüktür? A) B) Evrenin ana maddesi nedir? sorusuna; Ksenophanes Toprak, Pythagoras Sayı, Demokritos Atom demiştir. İlkçağ filozoflarının bu görüşleri felsefenin hangi özelliğinin göstergesidir? 50 0 C) D) A) Bilimle ortak çalışmasının B) Varlığa bütün olarak bakmasının C) Öznel nitelikli olmasının D) Varlıkla ilgili ilk açıklamalar olmasının E) Eleştirel bir bakış açısının olmasının E) Yukarıdaki şeklin yaygın olarak görüldüğü bölgelerde aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Sıcak su kaynakları yaygındır. B) Depremler sık ve şiddetli olarak görülebilir. C) Esnek yapıdaki tortul tabakalar sonucu oluşmuştur. D) Orojenez sonucu kırılmalar yaygındır. E) Fay kaynakları yaygın olarak görülebilir. 7. Rasyonalistlere göre doğru bilginin kaynağı akıldır ve doğuştan gelir. Aristoteles e göre insan aklı, aktif ve pasif akıl olmak üzere ikiye ayrılır. Pasif akıl, duyuları saptayarak bilgilerimizin içeriğini sağlar. Aktif akıl ise bunları mantıksal çıkarımlarla işleyerek bilgiye dönüştürür. Ona göre insan aklı, doğuştan bilgiye sahip değildir. Akıl bilgi yapabilme yeteneğine sahiptir. Yukarıdaki parçaya dayanarak, Aristoteles in rasyonalizminin diğer rasyonalistlerden farkı nedir? A) Bilginin kaynağının sezgi olduğunu düşünmesi B) Bilginin doğuşunda akıl yetersiz kalır ve bilgi sonradan kazanılır. C) Bilginin doğuştan geldiği D) Bilginin kaynağının düşünmek olduğu E) Bilginin fayda sağladığı ölçüde yararlı olduğu 5. Bilimler, varlığın bir bölümünü ele alır ve inceler. İlgilenmediği konuda ortak niteliklere sahip bir olgu grubunu inceler. Elde ettiği sonuçlar, aynı türden tüm olaylar, olgular için geçerli olur. Bu durum bilginin hangi özelliği ile ilgilidir? A) Nesnel olması B) Genelleyici olması C) Kesin sonuçlara ulaşması D) Deneysel olması E) Sorgulayıcı olması 8. Descartes e göre içinde yaşadığımız dünyada madde ve ruh olmak üzere iki cevher vardır. Ruhun öz niteliği düşünme, maddeninki ise yer kaplamadır. Ruh ve madde birbirinden özce farklı olan, uzlaşamayan ve birbirinden etkilenmeyen iki ayrı cevherdir. Buna göre Descartes in savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Gerçek varlık maddi niteliktedir. B) İdeada var olan varlıklar gerçektir. C) Varlık iki farklı unsurdan meydana gelir. D) Varlık bir oluştur. E) Varlık bir fenomendir. 8

9 9. Demokritos a göre, bütün varlıklar atomlardan meydana gelmiştir. Atomlar sonsuz sayıda, sonsuz küçüktür ve bölünemez. Atomlar öz bakımdan aynı, büyüklük ve şekil bakımından farklıdır. Atomlardan aynı türden olanlar bir araya gelerek varlıkları oluşturur. Ayrılmaları ile de varlıklar yok olur. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşe ters düşer? A) Varlığın ana maddesinin atom olması B) Atomların yapısının küçük olması C) Atomların hareket halinde olması D) Tüm unsurların atomlara bağlı olması E) Atomların, ideaların yansıması olması 0. Nasıl ki ressam bir tek renk kullanarak rengarenk bir resim çizemez, nasıl ki sade unla lezzetli bir pasta yapılamazsa, evren de tek bir kaynaktan ve ana maddeden böyle çeşitlilik, böyle farklılık, böyle bir uyum gösterecek duruma gelemez. Düşünür bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? A) Evren, birçok farklı maddenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. B) Evren, suyun ve ateşin karışımından oluşmuştur. C) Tek madde evrene kaynaklık yapmakla birlikte bu madde belirsizdir. D) Monist (birci) görüş en tutarlı ve doğru yaklaşımdır. E) Her varlık havadan türemiştir. 9

10 MATEMATİK TESTİ DİKKAT! Bu bölümde cevaplayacağınız soru sayısı 0 dir. Bu bölümle ilgili cevaplarınızı, cevap kağıdının Matematik bölümüne işaretleyiniz.. den 33 e kadar olan doğal sayıların yan yana yazılmasıyla oluşan; sayısı kaç basamaklıdır? A) 799 B) 87 C) 86 D) 887 E) a b b ve b eşitliğini sağlayan a gerçel sayılarının toplamı kaçtır? A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9. A = { x x tek sayı } B = { x x çift sayı } C = { x x asal sayı } olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 6. < 6 a < 3 3 eşitsizliğine göre, a aşağıdaki aralıklardan hangisinde bulunur? ( a > 0 ) A) (4,5) B) (5,6) C) (6,7) D) (7,8) E) (8,9) A) A C = B) B C = C) C A D) A B = E) B A = B 3. x, y, z Z + dır. 9 x 3 y z olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır? A) 9 B) 0 C) D) E) 3 7. x = b + a y = a -b + ise, y nin x türünden değeri nedir? A) x x a a D) x x a B) a x a E) x x a C) ax x a y doğal sayısı,,, ve sayılarına 7 8 ayrı ayrı tam olarak bölünebilmektedir. Buna göre, en küçük üç basamaklı y sayısı nedir? , , 03 işleminim sonucu nedir? A) 0,7 B) 0,8 C) 0,9 D) E),7 A) 06 B) 8 C) 0 D) 68 E) 80 0

11 9. Saatte 0 ton su akıtan bir pompa, boş bir havuzu doldurmak için açılıyor; fakat havuzun dolmasına 8 ton kala kapatılıyor. Eğer pompadan saatte ton fazla su akmış olsaydı bu sürede havuzdan ton su taşmış olacaktı. Buna göre havuzun tamamı kaç ton su alır? 3. P(x) = x 4 + ax + 4 polinomunun x + e bölümünden elde edilen kalanın x + ile bölümünden elde edilen kalana eşit olması için a nın değeri ne olmalıdır? A) B) C) 3 D) - E) -3 A) 40 B) 45 C) 48 D) 58 E) Bir annenin yaşı kızının yaşının 3 katı, oğlunun yaşının 4 katıdır. Kızı şimdiki yaşının katına geldiği zaman anne 48 yaşında olacaktır. Buna göre, oğlu dünyaya geldiğinde kızı kaç yaşındaydı? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 4. x a f (x) ve f x a kaçtır? 9 f (3) ise, 4 A) -4 B) -3 C) D) E) kişilik bir sınıfta tane gözlüksüz erkek, 0 tane gözlüklü kız vardır. Gözlüksüz kız öğrenciler gözlüklü erkeklerin sayısının katının fazlası kadardır. 5. a, b, x, y asal sayılar olmak üzere, x a y b = (x + y) a (x y) b işlemi tanımlanıyor. Buna göre, (9 8) işleminin sonucu nedir? A) 9 B) 4 C) 7 D) 3 E) 4 Buna göre, sınıfta gözlüksüz kaç tane kız vardır? A) 9 B) C) 4 D) 9 E) 6.. Bir araba A kentinden B kentine x saatte gidebiliyor. Yolun yarısında hızını km/saat artırdığında yolun yarısını y saatte gidiyor. A ve B kentleri arası kaç km dir? A) xy x y D) B) xy x y 4xy x y E) C) 4xy x y 3xy x 3y Yukarıdaki şekilde kaç tane üçgen vardır? A) 7 B) 3 C) 36 D) 40 E) 4

12 7. B F c A O D E a b Şekildeki ABC üçgeni ve bu üçgene D, E, F noktalarında teğet iç teğet çemberi verilmiştir. A(BOC) = cm 5 ve b a c olduğuna göre, A(ABC) kaç cm dir? A) 36 B) 4 C) 48 D) 5 E) 54 C 9. A F B Şekildeki ABCDEF düzgün altıgen ve IDGI = ICGI dir. IBCI = 4 cm olduğuna göre, A(AGDEF) kaç cm dir? A) 3 B) 4 3 C) 4 6 E D G C D) 6 3 E) A 0. A D 3 4 B C B Şekilde [AD] kenarortay, [AN] açıortaydır. IABI = 3 cm, IACI = 4 cm olduğuna göre, A(ABN) A(AND) N D oranı nedir? C E 6 F H 6 G Yukarıdaki prizma şeklindeki havuzun içinde x yüksekliğine kadar su vardır. Bir ayrıtı 4 birim olan küp şeklindeki demir parçası havuza atılıyor. x A) 3 B) C) D) 3 E) 6 Küpün tamamının suyun içinde kalması için x en az kaç olmalıdır? 5 A) 8 5 B) C) 4 3 D) 3 E) 0 9

13 FEN BİLİMLERİ TESTİ DİKKAT! Bu bölümde cevaplayacağınız soru sayısı 0 dir. Bu bölümle ilgili cevaplarınızı, cevap kağıdının Fen Bilimleri bölümüne işaretleyiniz.. 3. S T T T 3 R K P Şekildeki sistem S,R,P ve K cisimleri ile dengededir. P ağırlığı kopartılırsa T, T ve T 3 nicelikleri ne olur? A) B) C) D) E) T T T 3 Değişmez Değişmez Azalır Değişmez Artar Azalır Artar Artar Artar Azalır Azalır Azalır Artar Azalır Azalır Şekildeki boş kaba bir musluktan sabit hızla sıvı akıtılıyor. Sıvının özkütlesinin zamana bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) özkütle B) özkütle C) özkütle zaman zaman özkütle D) özkütle E) zaman zaman zaman. A B C Kendi içinde türdeş A, B, C küpleri şekildeki gibi üst üste konulduğunda, küplerin yere göre potansiyal enerjileri birbirine eşit oluyor. A, B, C küplerinin kütleleri sırasıyla m A, m B, m C ise, aralarındaki ilişki nasıldır? A) m A > m B > m C B) m A = m B = m C C) m B > m C > m A D) m C > m B > m A E) m C > m A > m B 4. I I ŞekildekiI ışını K bölgesinde bulunan bir düzlem aynaya gelme açısıyla gelerek I ışını olarak yansıyor. Ayna bir miktar döndürülürse gelme açısı oluyor ve I ışını olarak yansıyor. K 30 0 I Buna göre, A) 3 B) 5 3 oranı kaçtır? 6 3 C) D) 5 4 E) 4 7 3

14 5. x Buna göre; yay I. Makara hareket etmez. II. Makara yönünde hareket eder. III. Yaydaki gerilme kuvveti azalır. Yargılarından hangileri yanlıştır? Sürtünmesiz ve genleşmesi önemsenmeyen makara ve yay ile oluşturulan sistemde yaydaki gerilme kuvveti sıfırdır. Yanlızca x metal çubuğunun sıcaklığı azaltılıyor. 7. A +q r İletken A, B, C kürelerinin yarıçapları ve yük miktarları şekilde verilmiştir. A küresi B küresine içten değdiriliyor, daha sonra B küresinden ayrılıp C küresine dokunduruluyor. Buna göre, kürelerin son yük dağılımları aşağıdakilerden hangisi gibi olur? B nötr 3r C +6q r A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III A B C A) +q +q +4q B) +q +q +q C) +q +q +q q q D) +q 3 E) +q +3q +q Bir X atomu bir taneciği yakalayıp, bir nötron yayımlarsa 3. periyot 5A grubunda yer alan ve 5 tane nötronu bulunan Y atomunu oluşturur. x x x y y x z z y y y Buna göre, Y atomu aşağıdakilerden hangisi olabilir? 8 X 7 X 3 X 3 X 7 X A) B) C) D) E) Şekil - I Şekil - II Eşit kollu teraziler x, y, z cisimleri ile şekil I ve şekil II deki gibi dengelenmiştir. Cisimlerin kütleleri m x, m y, m z ise, aralarındaki ilişki nedir? A) m x = m y = m z B) m x = m y > m z C) m x > m y > m z D) m y > m x > m z E) m z > m y > m x 9. i) X in N.K.A da,4 litresinin kütlesi 3, N akb dir. ii) Y nin 0, molü 4,6 gramdır. iii) Z nin 8 gramı 0, N tane molekül içermektedir. Yukarıda verilen bilgilere göre X, Y ve Z nin mol kütleleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? X Y Z A) B) C) D) E)

15 0. Bir sıvının kaynama sıcaklığını yükseltmek için; I. Katı eklenerek çözelti oluşturulmalıdır. II. Dış basınç artırılmalıdır. III. Isıtıcı gücü artırılmalıdır. IV. Sıvı miktarı artırılmalıdır m bileşik II. bileşik I. bileşik Yargılarından hangileri doğrudur? 7 8 m y A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikteki X ve Y kütlelerinin değişim grafiği yukarıdaki gibidir. I. bileşiğin formülü XY olduğuna göre, II. bileşiğin formülü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?. X ile Y 3 gazları tepkimeye girerek X Y gazını oluşturmaktadır. Tepkime başlangıcında 0,3 mol X ve 0,3 mol Y 3 alınmıştır. Tepkimede X ve Y 3 ten birinin tamamı tükendiğine göre; I. Tepkime sonunda kapta toplam 0,5 mol gaz bulunmaktadır. II. Tamamı tükenen X dir. III. 0, mol Y 3 artmıştır. Yargılarından hangileri doğrudur? A) XY B) X Y C) XY 3 D) X 3 Y E) X Y 5 5. Üç farklı hücrede, bazı organellerin bulunma durumları tabloda belirtilmiştir. Hücre Çeşidi X Ribozom Var ORGANELLER Klorofil Mitokondri Lizozom Var Yok Yok A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Y Var Var Var Yok D) II ve III E) I, II ve III Z Var Var Var Var Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?. Ba(OH) + H 3 PO 4 Ba 3 (PO 4 ) + H O Yukarıda verilen tepkime denklemi denkleştirildiğinde, girenlerdeki toplam atom sayısı kaç olur? A) X hücresi protein sentezleyebilir. B) Y hücresi ototroftur. C) Z hücresi ökaryot bir canlıya aittir. D) Her üç hücre de ATP sentezler E) X hücresi saprofit olabilir. A) 5 B) 3 C) 6 D) 30 E) 9 3. Aşağıda bileşiklerin eşit kütleli örneklerinin atom sayıları arasındaki ilişki verilmiştir. I. HF II. C 3 H 4 III. SO 3 Bu ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (H:, F:9, C:, S:3) A) II > I > III B) II > III > I C) I > II > III D) III > I > II E) III > II > I 6. Bir bitkinin tohumundaki nişasta molekülü radyoaktif karbon ile işaretlenmiştir. Bu işaretli karbon, bir süre sonra tohumdan atılan CO molekülünde tespit edilmiştir. Nişastanın CO e dönüşmesi sırasında; I. O molekülünün tepkimeye girmesi II. Glikozu aktifleştirmek amacı ile ATP harcanması III. FAD moleküllerinin indirgenerek FADH ye dönüştürülmesi IV. Nişastanın hidrolizi olayları hangi sırada gerçekleşir? A) IV, III, II, I B) IV, II, III, I C) IV, I, II, III D) I, III, II, IV E) I, IV, III, II 5

16 7. Hayvansal bir hücrede, gerçekleşen bazı olaylar şekilde gösterilmiştir. 9. : Dişi birey : Erkek birey Katı besin II salgı III I Golgi çekirdek IV Sıvı besin Bu hücrede, gösterilen olaylarla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. olay sayesinde hücre dışı sindirimi için enzim salgılanır. B) Hücre, III.olayla küçük moleküllü besin maddelerini içeri almaktadır. C) Monomer halindeki besin maddeleri IV. olayla hücre içine alınır. D) Hücrenin I.olayı gerçekleştirmiş olması canlı olduğunu gösterir. E) III.olay difüzyon olabilir Yukarıdaki soyağacında numaralandırılmış bireylerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? : Aynı yumurta ikizi : Ayrı yumurta ikizi A) ve 3 numaralı bireylerin kalıtsal yapıları farklıdır. B) numaralı birey 3 numaralı bireye, 4 numaralı bireyden daha fazla benzer. C) 4 numaralı birey, 5 numaralı bireye, 3 numaralı bireyden daha fazla benzer. D) numaralı birey ile 3 numaralı bireyin bazı fenotipik özellikleri farklı olabilir. E) 4 numaralı birey ile 5 numaralı bireyin bazı kalıtsal karakterleri aynı olabilir. 8. I II III IV Tüm besinler verimiş Demir eksik Kalsiyum eksik Azot eksik Yukarıdaki tüplere aynı bitki örnekleri konarak, gelişmeleri izlenmiştir. I. kaptaki bitkinin çok iyi geliştiği, II. kaptaki bitkinin klorofil üretemeyerek sarardığı, III. kaptaki bitkinin çok cılız kaldığı, IV. kaptaki bitkinin de öldüğü tespit edilmiştir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? ölür A) Bitkilerde demirin, klorofil oluşumu ile ilişkisi vardır. B) Bitkiler azotu diğer minerallere göre farklı işlevlerde daha çok kullanır. C) Metabolizması en yüksek bitki I. kapta bulunur. D) Bitkilerin bazı minerallerin eksikliğine karşı toleransı çok düşüktür. E) Bitki için en önemli mineral demirdir. 0. Reaksiyon hızı ile ilgili olarak şekildeki grafik veriliyor. Reaksiyon hızı B A 0 0 C 400 C 80 0 C C Sıcaklık ( 0 C) I. C noktasında substrat bitmiştir. II. A noktasında buz kristalleri substratenzim etkileşmesine izin vermez. III. Sıcaklığın 0 0 C den 40 0 C ye doğru artırılması enzimlerde denatürasyona sebep olur. IV. Sıcaklık artışı her noktada enzim aktivitesini olumsuz yönde etkilemiştir. V. B noktası enzim için optimumdur. A, B, C noktalarındaki enzimler ve reaksiyon hızları hakkında yukarıdakilerden hangileri söylenemez? A) Yalnız I B) I ve III C) I, III ve IV D) I, II, III ve IV E) I, II, III ve V 6

TÜRKÇE TESTİ. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı

TÜRKÇE TESTİ. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı TÜRKÇE TESTİ ÖSS HAZIRLIK DENEME 1 DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 30 DUR. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı SAY-1 Puanında 0,3 SAY- Puanında

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI Bu soru kitapçığı 8 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. Bu

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A YGS TÜRKÇE TESTİ 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Onları karşımıza almakla çok büyük bir hata yaptığımızı düşünüyorum.

Detaylı

Adayın Adı Soyadı : Aday Numarası (TC Kimlik No) :

Adayın Adı Soyadı : Aday Numarası (TC Kimlik No) : T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 009-010 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI : 17 OCAK 010 Saat:10.00 Adayın Adı Soyadı : Aday Numarası (TC Kimlik No) : DİKKAT: 1. Bu oturumda, 44 derse ait test

Detaylı

DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA

DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA OTURUM 3 T T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 0-03 ÖĞRETİM YILI. DÖNEM SINAVI : 0 OCAK 03 Saat:0.00 DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2009-2010 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM: 15 MAYIS 2010 Saat:10.00

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2009-2010 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM: 15 MAYIS 2010 Saat:10.00 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 009-010 ÖĞRETİM YILI. DÖNEM SINAVI : 15 MAYIS 010 Saat:10.00 L1 DİKKAT: 1. Bu oturumda, 45 derse ait test soruları yer almaktadır. DERS ADI SAYFA DERS ADI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 2. Dört tabanında verilen 21 13 toplamının onluk sistemdeki eşiti nedir?

MATEMATİK TESTİ. 2. Dört tabanında verilen 21 13 toplamının onluk sistemdeki eşiti nedir? MATEMATİK TESTİ 1. Rakamları birbirinden farklı, üç basamaklı en büyük pozitif tek sayı ile rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük pozitif çift sayının toplamı kaçtır? A) 997 B) 999 C) 1000

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI. 24 Nisan 2010 G E N E L A Ç I K L A M A

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI. 24 Nisan 2010 G E N E L A Ç I K L A M A Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI 4 Nisan 010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI

Detaylı

9 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı

9 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı 9 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. - 3. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. 0. yy.ın başlarında Joseph Hubert Pilates tarafından geliştirilmiş fiziksel fitness sistemi olan pilates,

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 2010 A

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 2010 A Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 010 A ADI

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI 25 Nisan 2010

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI 25 Nisan 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI 5 Nisan 010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI :... :...

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ

Detaylı

GENEL YETENEK TEOREM YAYINCILIK. 3. I. Kültür Bakanlığı, kültürel değer niteliğindeki eserleri bu yıl restore etmek için çalışma başlattı.

GENEL YETENEK TEOREM YAYINCILIK. 3. I. Kültür Bakanlığı, kültürel değer niteliğindeki eserleri bu yıl restore etmek için çalışma başlattı. TEOREM Yayıncılık GENEL YETENEK Lise ve Önlisans Deneme Sınavı 1. Bu testte 60 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aydın olmak, yalnızca

Detaylı

Herhangi bir sorun için iletişim tel.: 0533 834 85 00 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ VE BURS SINAVI 2014 TESTLER

Herhangi bir sorun için iletişim tel.: 0533 834 85 00 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ VE BURS SINAVI 2014 TESTLER GİRİŞ VE BURS SINAVI 2014 TESTLER Test Soru Sayısı Bulunduğu Sayfalar Matematik Testi 25 1 5 Fen Bilimleri Testi 25 6 10 Türkçe Testi 25 11 15 Sosyal Bilimler Testi 25 16 19 İngilizce Dil Testi 25 20 24

Detaylı

9. SINIF ÖRNEK STS 2014-2015

9. SINIF ÖRNEK STS 2014-2015 1 2 TÜRKÇE TESTi 1. Bu testte, Türkçe (1-20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Yazıldığı dönemde yere göğe sığdırılamayan

Detaylı

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda 01 - KPSS / Lisans GENEL YETENEK TESTİ 00000000 1. Bu testte 60 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Hem bir yolculuğa çıkacaksın hem

Detaylı

www.sinavbul.com www.sinavbul.com www.sinavbul.com

www.sinavbul.com www.sinavbul.com www.sinavbul.com ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ KMU PERSONEL SEÇME SINVI (KPSS) ORTÖĞRETİM 21 Eylül 2008 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ DİKKT! SINV BŞLMDN ÖNCE ŞĞIDKİ UYRILRI

Detaylı

DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA

DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA OTURUM 4 T T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SINAVI : 29 TEMMUZ 2012 Saat:14.00 DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 C ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SINAV SALON NO :.. :.. :. :... SIRA NO: *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Soru Grubu Soru No

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

7 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı

7 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı 7 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. Kitapların dünyasında çocuk yazarları ilk keşfedenler çocuklar olmuştu. Yetişkinlerin dünyasından okulun uzaklaştırdığı bu çocuklar, henüz küçük yetişkinler

Detaylı