1988 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE BURS SIRALAMA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1988 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE BURS SIRALAMA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 988 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 0-0 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE BURS SIRALAMA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMA X. Bu kitapçıkta, Türkçe testi 0 soru, Sosyal Bilimler- testi 0 soru, Matematik- testi 0 soru, Fen Bilimleri- testi 0 soru, Edebiyat- Sosyal Bilimler testi 0 soru, Sosyal Bilimler- testi 0 soru, Matematik- testi 0 soru, Fen Bilimleri- testi 0 soru, İngilizce testi 40 soru olmak üzere toplam 9 test ve 00 soru bulunmaktadır. Bölümlerin her birinde soru türleri bölüm başlarında belirtilmiştir. I. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez kalem veya dolma kalem kullanmayınız. II. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine hiçbir işaret koymayınız. XI. I.Bölümdeki testler (Türkçe, Sosyal Bilimler-, Matematik- ve Fen Bilimleri- testleri) tüm adaylar tarafından cevaplanacaktır. III. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak bir silgiyle, cevap kâğıdını yıpratmadan, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretleyiniz. XII. Adaylar, Edebiyat-Sosyal Bilimler, Sosyal Bilimler-, Matematik- ve Fen Bilimleri- testlerinden tercih edecekleri programların puan türlerine göre en az ikisinden sorumludurlar. Sayısal Puan türüyle tercih yapacak adaylar, Matematik- ve Fen Bilimleri- testlerini; Eşit Ağırlık Puanı türüyle tercih yapacak adaylar Edebiyat-Sosyal Bilimler ve Matematik- testlerini; Sözel Puan türüyle tercih yapacak adaylar Edebiyat-Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilimler- testlerini seçip cevaplayacaklardır. IV. Cevaplamaya istediğiniz testten başlayabilirsiniz. V. Testler puanlanırken sadece doğru cevaplar dikkate alınacaktır. VI. Soru kitapçığının boş yerleri müsvedde olarak kullanılabilir. XIII. XIV. Dil Puan türünü tercih edecek adaylar I. Bölüm sorularına ilaveten İngilizce testini seçip cevaplayacaklardır. Sınavın tümü için verilen süre 80 dakikadır. VII. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli ve benzeri özel yardımcı araçlar kullanılamaz. VIII. Soru kitapçığı toplam 3 sayfadır. Kitapçığınızın sayfalarının tam olduğunu, yırtık, sökük veya basım hatasının olup olmadığını kontrol ediniz.

2 B Ö L Ü M - I Bu bölümdeki sorular tüm puan türleri için cevaplandırılacaktır. TÜRKÇE TESTİ DİKKAT! Bu bölümde cevaplayacağınız soru sayısı 0 dir. Bu bölümle ilgili cevaplarınızı, cevap kağıdınızdaki TÜRKÇE TESTİ bölümüne işaretleyiniz.. Her gecenin bir sabahı vardır. cümlesindeki altı çizili sözcükler, hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmıştır. Bu kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Geleceksiniz diye gözüm yollarda kaldı. B) Her şeyi elinin tersiyle bir kenara itti. C) Bugünlerde kafam yine, yerinde değil. D) Kaç yıl geçti, unuttunuz şimdi. E) Piknikte ateşi söndürmeyi ihmal etmişler. 4. Ünlü Fransız düşünür Rousseau Emil adlı eserinde çocuk terbiyesine değinerek şöyle diyor( ) Çocuğunuzun hayatta başarılı bir insan olarak yetişmesini istiyorsanız( ) ona ana dilini( ) öz edebiyatını en iyi şekilde gösterin ( ) Yukarıda boş parantezle belirtilen yerlere gelebilecek noktalama işaretleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) (:) (,) (,) (.) B) (:) (;) (,) (.) C) (;) (;) (;) (,) D) (;) (,) (,) (.) E) (;) (.) (,) (.). Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bazı sözcükler soyut anlam kazanabilir. Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir anlam olayı görülmektedir? A) Yumuşak yer yatağına hasret kalmıştı. B) Umutsuz yaşayamaz insanoğlu. C) Adam, kinini yıllarca gizlemeyi başarmış. D) Ona duyduğu nefret her geçen gün artıyordu. E) Aralarında müthiş bir sevgi bağı vardı. 3. I. Bugün hiç vaktim yok, çok doluyum. II. Baba parasıyla dolu bir hayat yaşadı şimdiye kadar. III. Kitaplarla dolu olan bu dolap, yerinden nasıl kalkar? IV. Dokunma bana n olur, çok doluyum, ağlamak istiyorum. V. Hocamızın dolu biri olduğunu ilk ders anlatışında anlamıştık. Numaralı cümlelerde geçen dolu sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi üslupla ilgili bir yargıdır? A) Eserlerinde ekonomik yapıyı temel alıp toplumsal çelişkileri amaçladı. B) Romanlarında, Tanzimat tan Cumhuriyet e, tarihsel aşamaları konu edindi. C) Öykülerinde, yaşadığı çevrenin insanlarını anlatır. D) Klasik roman yapısında, Fransızca sözcüklerin kullanıldığı bir dille yazdı yapıtlarını. E) Roman konusunu, halk - aydın kopukluğu ya da halk - aydın çatışması oluşturur. 6. Aşağıdaki dizelerden hangisi sadece özne ve yüklemeden oluşmuştur? A) Güzelliğin herkesin dilinde B) Tabirin sığmaz kaleme C) İsmin yayılmaz aleme D) Koyun kurt ile gezerdi E) Bu aşk ben de dirilmezdi A) B) C) 3 D) 4 E) 5

3 7. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı anlatıma örnek olamaz? A) Baudelair e göre, tiyatro bütün sanatların buluşma yeridir. B) Ferhan Şensoy un oyunlarının artık tutulmayacağını biliyorum. C) Sanat için her türlü çileye katlandığını söylüyor Rıfat Ilgaz. D) Oktay Rifat ı bu yazısında İkinci Yeni nin yerli yerine oturmadığını söylüyor. E) Asım Bezirci, eleştirinin nesnel ölçütlerle yapılması gerektiğini ısrarla vurguluyor.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu tamlama yanlışlığından kaynaklanmaktadır? A) Herkesin ödevine dikkatlice baktım ve okudum. B) Sizin önerilerinizi dikkate almama saygısızlığını gösterdi. C) Orhan Bey gezmeyi; ben okumayı severim. D) O, klasik ve halk müziğini iyi tanıyan ustalardan biridir. E) Bu ortamda insan neye inanacağını ve seveceğini şaşırıyor. 8. Karşılaştığımız kişilerin ya da durumların iyi yanlarını belirtmekten çok, kötü yanlarını görüp dile getirmeyi yeğleriz. Bu cümlenin anlamına en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Güzelliği ve çirkinliği değerlendirirken aşırılığa kaçarız. B) Her şeyin en iyisini bildiğimizi düşünürüz. C) Beğenmek yerine kusur bulmaya eğimliyiz. D) Başkalarının kusurlarını daha kolay görürüz. E) Başkalarını değerlendirmekte güçlük çekeriz. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bu gezide Karadeniz in yeşiline doyamadım. B) Üzgün bakışında hain bir pırıltı seziliyordu. C) İçkiyi az içerim, sigarayı ise hiç içmem. D) Herkes yaptığı işin hakkını vermeli, dürüst olmalı. E) O yıllarda o çok çalışkan, bense tembeldim. 0. Karlar eriyordu. Buz tutmuş kayalar parlamaya başlamıştı. Dağlardan oluk oluk sular akıyordu. Çocuklarla, çamurlara bata çıka, dağ tepe demiyor dolaşıyorduk. Bir kayadan bir kayaya atlayan dağ keçilerini, yuvasından uçma denemeleri yapan yavru kuşları görüp heyecanlanıyorduk.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Seninle de güzelce konuşulmuyor ki? B) İyi ki her şeyi zamanında anladım. C) Kararımı size de bildireceğime inanın. D) Sizi de aramasam sonucu öğrenemiyecektik. E) İşleri mi yarına bıraktı diyorsun? 3. Fransız Filozofu Descartes: Düşünüyorum, öyleyse varım. demiş. Pascal da şöyle yazmış: İnsan bir sazdır, doğanın en güçsüzü. Ama o, düşünen bir sazdır. Bununla iki sonuca birden varıyoruz. Biri, insanı hayvandan ayıran özelliği belirtiyor: O düşünen yaratık tır. Öbürü de, kişiyi güçlü kılan yanın düşünce den kaynaklandığı gerçeği. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tanık gösterme yoluna başvurulmuştur. B) Kişileştirmeden yararlanılmıştır. C) Açıklayıcı anlatım vardır. D) Duygusal öğelere yer verilmemiştir. E) Karşılaştırma yapılmıştır. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Betimleme Açıklama B) Tartışma Öyküleme C) Betimleme Öyküleme D) Açıklama Tartışma E) Açıklama Öyküleme 3

4 4. Genç sanatçılar ya bir ustaya danışmamalı, danışırlarsa da onu can kulağıyla dinlemelidirler. Mozart a genç bir müzik heveslisi, bir bestesini getirmiş. Üstad beğenmeyince: Siz de bir zamanlar tanınmamış biriydiniz. Beni niçin kırıyorsunuz? demiş. Mozart şu yanıtı vermiş: Ama ben yazdıklarımı hiç kimseye göstermedim. Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Sanatçı kendi kendisini yetiştirmelidir. B) Sanatta ustalar, acemileri beğenmez. C) Ustalığa, ustaların öğütlerine uyularak varılır. D) Tanınmak, ün kazanmak, zamana bağlı bir olgudur. E) Genç sanatçılar alıngan olmamalıdırlar. 7. Romancı dediniz mi yüzlerce ad birden doluşur zihnimize. Ama uluslararası üne kavuşmuş olan öykücü adlarını bir çırpıda anımsamaya kalktınız mı, iki elinizin parmakları çok gelir hesabını tutmaya: Bocaccio, Maupassant, Çehov, O. Henry gibi öyküde ayak diremiş beş on kalburüstü yazar... Bütün büyük romancılar da öyküyü denemiştir; ama kimse onları bu yanlarıyla anımsamaz. Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyada öykü yazan çok az yazar vardır. B) Roman, yazarına öyküye göre daha çok ün sağlar. C) Romancılıklarıyla ünlenen yazarlar öykücülerden daha başarılıdır. D) Bütün büyük yazarlar, romanın yanında öykü de yazmışlardır. E) Hem roman hem öykü yazmış yazar, daha çok romancılığıyla amınsanır. 5. Bütün kitaplarımı ve yazılarımı okuyan bir okurum bir gün: Bunları herkes yazar, herkes yazabilir hissini veriyorsun. demişti bana. Hayatımda aldığım en büyük iltifat buydu bence. Yazarlığını böyle anlatan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Halkın sesi olmaya çalışmaktadır. B) Ortak duyarlılıklardan hareket etmektedir. C) Açık ve anlaşılır bir dille yazmaktadır. D) Kolay anlaşılabilir ve süssüz bir üslubu benimsemektedir. E) Herkesin yazabileceklerini yazan, sıradan biridir. 6. İstanbul u o günlerde bir deprem bölgesi saymazdık. Öyle ya, nice yıllar geçmişti deprem olmadan! Geçen yüzyılın sonlarında, sanırım 894 te İstanbul büyük bir deprem geçirmiş, pek çok ev yıkılmış, pek çok insan ölmüş. O gün bugün İstanbul da önemli bir yer sarsıntısı olmamış. 8. Türk romanı bugün toplumsal gerçekliği derinden kavramak durumunda ve zorundadır. Hızla gelişen bir toplumun entellektüel yetersizliklerinin de katılmasıyla yakın yıllara kadar Türk edebiyatı, bazen kalıplaşmış insan tiplerinden doğan bir romana sahipti. Oysa insan çok karmaşıktır, ancak kendi yaşadığı anın çok yanlı gerçekleri içinde gören roman, gerçeğin derinliklerine inebilir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Türk romanının dünya edebiyatındaki gelişmişlik düzeyine ulaştığına B) Türk romanındaki kimi insan tiplerine C) Romanın insanı gelişim içinde görmesi gerektiğine D) Türk romanındaki gerçeklik arayışına E) Türk romanının karşısındaki zorunluluklara Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri birlikte kullanılmıştır? A) Öyküleme, Betimleme B) Betimleme, Açıklama C) Öyküleme, Açıklama D) Tartışma, Öyküleme E) Açıklama, Tartışma 4

5 9. İnsandaki edebiyat zevkinin oluşumu, dil öğrenme süreci gibi,basitten karmaşığa doğru bir seyir izler. Kişi, kötü yazılmış arkadaş mektupları, aşk şiirleri, hatıra defterleri okur önce. Piyasa romanlarıyla devam eder okuma serüveni, sonra da gerçek sanat yapıtlarına geçer... Bu parça, aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülürse, parçanın ana düşüncesiyle çelişir? A) Edebiyat zevkinin oluşumunda kötü yapıtların da payı vardır. B) Kimse, doğuştan gelişmiş bir edebiyat zevkine sahip değildir. C) Sanat değeri taşımayan yapıtların, okumayı teşvik etmek gibi olumlu bir yanı vardır. D) Çocukların, bir dönem bu tür piyasa kitaplarını okumalarında sakınca yoktur. E) Okumaya klasik yapıtlarla başlayan kişilerde sağlam bir edebiyat zevki oluşur. 0. (I) Halikarnas Balıkçısı nın hikâye ve romanlarının hemen hepsinde deniz ve deniz insanları ele alınmıştır. (II) Kitaplarının adları bile bunu açıkça göstermektedir. (III) Olaylar hep Ege Denizi yle Akdeniz kıyılarında ve açıklarında geçer. (IV) Ne var ki yazar, kendini herhangi bir sanat disiplini altına almak gerekliliğini duymamıştır. (V) Hikâye ve romanlarının kişileri, ekmeklerini denizden çıkaran gemiciler, balıkçılar, dalgıçlar arasından seçilmiştir. (VI) Yazar, alın yazılarını denize bağlayan iyi yürekli, mert insanlar üzerine sevgiyle eğilmiştir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) II B) III C) IV D) V E) VI 5

6 SOSYAL BİLGİLER- TESTİ DİKKAT! Bu bölümde cevaplayacağınız soru sayısı 0 dir. Bu bölümle ilgili cevaplarınızı, cevap kağıdının Sosyal Bilgiler- bölümüne işaretleyiniz.. Aşağıdaki buluntuların hangisi, buluntuların çıkarıldığı bölgenin tarih devirlerine geçtiğinin kanıtı olabilir? A) Tarım aletleri B) Madeni eşyalar C) Mezarlar D) Seramik kaplar E) Dinsel metinler. Bedir Savaşı ndan sonra esirlerden zengin olanlar kurtuluş akçesi karşılığı, yoksul esirler ise on Müslümana okuma-yazma öğretmeleri koşuluyla serbest bırakılmıştır. Hz. Muhammed in bu uygulaması; I. Müslümanların eğitim düzeyini yükseltmek, II. İslamiyet in hoşgörülü ve adil bir din olduğunu göstermek, III. Mekkelilerin egemenlik altına alınmasını kolaylaştırmak, amaçlarından hangilerine yönelik değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 3. II. Beyazıt dönemi, Fatih Sultan Mehmet le Yavuz Sultan Selim arasında bir duraklama dönemi olarak anılmaktadır. Buna rağmen bu dönemde, Fatih döneminde fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi, denizcilik alanında gelişmeler ve topçuluğun ilerlemesi gibi önemli atılımlar da olmuştur. Bu bilgiye göre, II. Beyazıt dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Teknik konularda ilerleme olduğu B) Egemenliğin kalıcılığına çalışıldığı C) Donanma ve silahların geliştirildiği D) Ülke topraklarında büyük kayıplar olduğu E) Fetihler açısından sönük geçtiği 4. Mısır uygarlığında; I. Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması matematik, II. Piramitlerin alan hesaplamaları geometri, III. Mumya yapmaları anatomi, IV. Nil in yıllık taşma ve çekilme zamanlarının hesaplanması da astronomi dallarında gelişmelere yol açmıştır. Buna göre, Mısır uygarlığı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Ölümden sonraki yaşam inanışı vardır. B) Bilimsel çalışmalar ihtiyaçları karşılamak için doğmuştur. C) Evrensel nitelikli çalışmalar yapmışlardır. D) Ekonominin temeli tarımdır. E) Ticarette gelişmişlerdir. 5. Londra Konferansı na İstanbul Hükümeti nin yanı sıra TBMM temsilcisinin de katılabileceği bildirilmiş; fakat TBMM Hükümeti doğrudan çağrılmadıkça konferansa katılmayacağını bildirmiştir. Bu bilgilere göre TBMM nin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Resmen tanınmak. B) Konferansta ikiliği önlemek. C) Saltanatı kaldırmak. D) İtilaf Devletleri ni yok saymak. E) İstanbul Hükümeti ni tanımadığını göstermek. 6. Ağustos 9 de çıkan Başkomutanlık Kanunu ile Mustafa Kemal e geçici bir süre için meclisin yetkilerini tek başına kullanma izni verilmişti. Meclisin Mustafa Kemal Paşa ya bu şekilde yetkiler vermesindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) M. Kemal in halk tarafından tanınmasını sağlamak. B) Meclisin askeri işlerden soyutlanmasını sağlamak. C) Acil ve gizli kararların alınmasına imkan vermek. D) İstanbul hükümeti ile uyum sağlamak. E) İsmet Paşa yı askerlikten uzaklaştırmak. 6

7 7. Türkiye Cumhuriyeti nde; I. 94 te yabancı okullarda dini ayin salonları kaldırılmış ve öğretmenlerin dini kıyafet giymeleri yasaklanmıştır. II yıllarında yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulması, ders kitaplarında Türklük aleyhinde yazılar olmaması hükümleri getirilmişti. Bu uygulamalara bakarak Türkiye Devleti nin hangi Atatürk ilkeleri doğrultusunda hareket ettiği söylenebilir? I A) Cumhuriyetçilik İnkılapçılık B) Devletçilik Laiklik C) Halkçılık İnkılapçılık D) Laiklik Milliyetçilik E) Milliyetçilik Halkçılık 8. Lefkoşa da tan ve gurup sürelerinin İstanbul a göre daha kısa sürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Lefkoşa nın ekvatora daha yakın olması B) Dünya nın batıdan doğuya doğru dönmesi C) Dünya nın geoit şeklinde olması D) Dünya yörüngesinin elips şeklinde olması E) İstanbul un deniz kıyısında olması II 0. Aşağıdakilerden hangisi, okyanus akıntıları ile sıcaklık ilişkisine örnek olarak gösterilebilir? A) Batı Avrupa kıyılarının bol yağışlı olması B) Kuzey Afrika nın batı kıyılarında çöllerin bulunması C) Doğu Avrupa nın karasal iklime sahip olması D) Orta Asya nın kışın en düşük sıcaklıklara sahip olması E) enlemleri arasında yer alan İngiltere nin ılıman iklime sahip olması. Aşağıdaki çizik ölçeklerden hangisi / kesir ölçeğe eşittir? (Çizik ölçeklerin tümünün boyu 8 cm dir) m A) 0 cm km B) 5 cm m C) cm km D) cm m E) cm I II III IV V Aynı enlem ve aynı yeryüzü koşullarına sahip A noktasında sıcaklık o C, B noktasında ise 6 0 C dir. A noktası 450 metre yükseltide olduğuna göre B noktasının yükseltisi aşağıdakilerden hangisidir? A) 600 m B) 050 m C) 50 m D) 650 m E) 800 m 0 0 boylamındaki üzerinde belirtilen noktalardan kalkan ve aynı hıza sahip uçaklardan hangisi 30 0 D boylamına en geç ulaşır? A) I B) II C) III D) IV E) V 7

8 3. Aşağıda verilen taralı bölgelerden hangisinde izdüşüm alan diğerlerine göre daha büyüktür? A) B) Evrenin ana maddesi nedir? sorusuna; Ksenophanes Toprak, Pythagoras Sayı, Demokritos Atom demiştir. İlkçağ filozoflarının bu görüşleri felsefenin hangi özelliğinin göstergesidir? 50 0 C) D) A) Bilimle ortak çalışmasının B) Varlığa bütün olarak bakmasının C) Öznel nitelikli olmasının D) Varlıkla ilgili ilk açıklamalar olmasının E) Eleştirel bir bakış açısının olmasının E) Yukarıdaki şeklin yaygın olarak görüldüğü bölgelerde aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Sıcak su kaynakları yaygındır. B) Depremler sık ve şiddetli olarak görülebilir. C) Esnek yapıdaki tortul tabakalar sonucu oluşmuştur. D) Orojenez sonucu kırılmalar yaygındır. E) Fay kaynakları yaygın olarak görülebilir. 7. Rasyonalistlere göre doğru bilginin kaynağı akıldır ve doğuştan gelir. Aristoteles e göre insan aklı, aktif ve pasif akıl olmak üzere ikiye ayrılır. Pasif akıl, duyuları saptayarak bilgilerimizin içeriğini sağlar. Aktif akıl ise bunları mantıksal çıkarımlarla işleyerek bilgiye dönüştürür. Ona göre insan aklı, doğuştan bilgiye sahip değildir. Akıl bilgi yapabilme yeteneğine sahiptir. Yukarıdaki parçaya dayanarak, Aristoteles in rasyonalizminin diğer rasyonalistlerden farkı nedir? A) Bilginin kaynağının sezgi olduğunu düşünmesi B) Bilginin doğuşunda akıl yetersiz kalır ve bilgi sonradan kazanılır. C) Bilginin doğuştan geldiği D) Bilginin kaynağının düşünmek olduğu E) Bilginin fayda sağladığı ölçüde yararlı olduğu 5. Bilimler, varlığın bir bölümünü ele alır ve inceler. İlgilenmediği konuda ortak niteliklere sahip bir olgu grubunu inceler. Elde ettiği sonuçlar, aynı türden tüm olaylar, olgular için geçerli olur. Bu durum bilginin hangi özelliği ile ilgilidir? A) Nesnel olması B) Genelleyici olması C) Kesin sonuçlara ulaşması D) Deneysel olması E) Sorgulayıcı olması 8. Descartes e göre içinde yaşadığımız dünyada madde ve ruh olmak üzere iki cevher vardır. Ruhun öz niteliği düşünme, maddeninki ise yer kaplamadır. Ruh ve madde birbirinden özce farklı olan, uzlaşamayan ve birbirinden etkilenmeyen iki ayrı cevherdir. Buna göre Descartes in savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Gerçek varlık maddi niteliktedir. B) İdeada var olan varlıklar gerçektir. C) Varlık iki farklı unsurdan meydana gelir. D) Varlık bir oluştur. E) Varlık bir fenomendir. 8

9 9. Demokritos a göre, bütün varlıklar atomlardan meydana gelmiştir. Atomlar sonsuz sayıda, sonsuz küçüktür ve bölünemez. Atomlar öz bakımdan aynı, büyüklük ve şekil bakımından farklıdır. Atomlardan aynı türden olanlar bir araya gelerek varlıkları oluşturur. Ayrılmaları ile de varlıklar yok olur. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşe ters düşer? A) Varlığın ana maddesinin atom olması B) Atomların yapısının küçük olması C) Atomların hareket halinde olması D) Tüm unsurların atomlara bağlı olması E) Atomların, ideaların yansıması olması 0. Nasıl ki ressam bir tek renk kullanarak rengarenk bir resim çizemez, nasıl ki sade unla lezzetli bir pasta yapılamazsa, evren de tek bir kaynaktan ve ana maddeden böyle çeşitlilik, böyle farklılık, böyle bir uyum gösterecek duruma gelemez. Düşünür bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? A) Evren, birçok farklı maddenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. B) Evren, suyun ve ateşin karışımından oluşmuştur. C) Tek madde evrene kaynaklık yapmakla birlikte bu madde belirsizdir. D) Monist (birci) görüş en tutarlı ve doğru yaklaşımdır. E) Her varlık havadan türemiştir. 9

10 MATEMATİK TESTİ DİKKAT! Bu bölümde cevaplayacağınız soru sayısı 0 dir. Bu bölümle ilgili cevaplarınızı, cevap kağıdının Matematik bölümüne işaretleyiniz.. den 33 e kadar olan doğal sayıların yan yana yazılmasıyla oluşan; sayısı kaç basamaklıdır? A) 799 B) 87 C) 86 D) 887 E) a b b ve b eşitliğini sağlayan a gerçel sayılarının toplamı kaçtır? A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9. A = { x x tek sayı } B = { x x çift sayı } C = { x x asal sayı } olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 6. < 6 a < 3 3 eşitsizliğine göre, a aşağıdaki aralıklardan hangisinde bulunur? ( a > 0 ) A) (4,5) B) (5,6) C) (6,7) D) (7,8) E) (8,9) A) A C = B) B C = C) C A D) A B = E) B A = B 3. x, y, z Z + dır. 9 x 3 y z olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır? A) 9 B) 0 C) D) E) 3 7. x = b + a y = a -b + ise, y nin x türünden değeri nedir? A) x x a a D) x x a B) a x a E) x x a C) ax x a y doğal sayısı,,, ve sayılarına 7 8 ayrı ayrı tam olarak bölünebilmektedir. Buna göre, en küçük üç basamaklı y sayısı nedir? , , 03 işleminim sonucu nedir? A) 0,7 B) 0,8 C) 0,9 D) E),7 A) 06 B) 8 C) 0 D) 68 E) 80 0

11 9. Saatte 0 ton su akıtan bir pompa, boş bir havuzu doldurmak için açılıyor; fakat havuzun dolmasına 8 ton kala kapatılıyor. Eğer pompadan saatte ton fazla su akmış olsaydı bu sürede havuzdan ton su taşmış olacaktı. Buna göre havuzun tamamı kaç ton su alır? 3. P(x) = x 4 + ax + 4 polinomunun x + e bölümünden elde edilen kalanın x + ile bölümünden elde edilen kalana eşit olması için a nın değeri ne olmalıdır? A) B) C) 3 D) - E) -3 A) 40 B) 45 C) 48 D) 58 E) Bir annenin yaşı kızının yaşının 3 katı, oğlunun yaşının 4 katıdır. Kızı şimdiki yaşının katına geldiği zaman anne 48 yaşında olacaktır. Buna göre, oğlu dünyaya geldiğinde kızı kaç yaşındaydı? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 4. x a f (x) ve f x a kaçtır? 9 f (3) ise, 4 A) -4 B) -3 C) D) E) kişilik bir sınıfta tane gözlüksüz erkek, 0 tane gözlüklü kız vardır. Gözlüksüz kız öğrenciler gözlüklü erkeklerin sayısının katının fazlası kadardır. 5. a, b, x, y asal sayılar olmak üzere, x a y b = (x + y) a (x y) b işlemi tanımlanıyor. Buna göre, (9 8) işleminin sonucu nedir? A) 9 B) 4 C) 7 D) 3 E) 4 Buna göre, sınıfta gözlüksüz kaç tane kız vardır? A) 9 B) C) 4 D) 9 E) 6.. Bir araba A kentinden B kentine x saatte gidebiliyor. Yolun yarısında hızını km/saat artırdığında yolun yarısını y saatte gidiyor. A ve B kentleri arası kaç km dir? A) xy x y D) B) xy x y 4xy x y E) C) 4xy x y 3xy x 3y Yukarıdaki şekilde kaç tane üçgen vardır? A) 7 B) 3 C) 36 D) 40 E) 4

12 7. B F c A O D E a b Şekildeki ABC üçgeni ve bu üçgene D, E, F noktalarında teğet iç teğet çemberi verilmiştir. A(BOC) = cm 5 ve b a c olduğuna göre, A(ABC) kaç cm dir? A) 36 B) 4 C) 48 D) 5 E) 54 C 9. A F B Şekildeki ABCDEF düzgün altıgen ve IDGI = ICGI dir. IBCI = 4 cm olduğuna göre, A(AGDEF) kaç cm dir? A) 3 B) 4 3 C) 4 6 E D G C D) 6 3 E) A 0. A D 3 4 B C B Şekilde [AD] kenarortay, [AN] açıortaydır. IABI = 3 cm, IACI = 4 cm olduğuna göre, A(ABN) A(AND) N D oranı nedir? C E 6 F H 6 G Yukarıdaki prizma şeklindeki havuzun içinde x yüksekliğine kadar su vardır. Bir ayrıtı 4 birim olan küp şeklindeki demir parçası havuza atılıyor. x A) 3 B) C) D) 3 E) 6 Küpün tamamının suyun içinde kalması için x en az kaç olmalıdır? 5 A) 8 5 B) C) 4 3 D) 3 E) 0 9

13 FEN BİLİMLERİ TESTİ DİKKAT! Bu bölümde cevaplayacağınız soru sayısı 0 dir. Bu bölümle ilgili cevaplarınızı, cevap kağıdının Fen Bilimleri bölümüne işaretleyiniz.. 3. S T T T 3 R K P Şekildeki sistem S,R,P ve K cisimleri ile dengededir. P ağırlığı kopartılırsa T, T ve T 3 nicelikleri ne olur? A) B) C) D) E) T T T 3 Değişmez Değişmez Azalır Değişmez Artar Azalır Artar Artar Artar Azalır Azalır Azalır Artar Azalır Azalır Şekildeki boş kaba bir musluktan sabit hızla sıvı akıtılıyor. Sıvının özkütlesinin zamana bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) özkütle B) özkütle C) özkütle zaman zaman özkütle D) özkütle E) zaman zaman zaman. A B C Kendi içinde türdeş A, B, C küpleri şekildeki gibi üst üste konulduğunda, küplerin yere göre potansiyal enerjileri birbirine eşit oluyor. A, B, C küplerinin kütleleri sırasıyla m A, m B, m C ise, aralarındaki ilişki nasıldır? A) m A > m B > m C B) m A = m B = m C C) m B > m C > m A D) m C > m B > m A E) m C > m A > m B 4. I I ŞekildekiI ışını K bölgesinde bulunan bir düzlem aynaya gelme açısıyla gelerek I ışını olarak yansıyor. Ayna bir miktar döndürülürse gelme açısı oluyor ve I ışını olarak yansıyor. K 30 0 I Buna göre, A) 3 B) 5 3 oranı kaçtır? 6 3 C) D) 5 4 E) 4 7 3

14 5. x Buna göre; yay I. Makara hareket etmez. II. Makara yönünde hareket eder. III. Yaydaki gerilme kuvveti azalır. Yargılarından hangileri yanlıştır? Sürtünmesiz ve genleşmesi önemsenmeyen makara ve yay ile oluşturulan sistemde yaydaki gerilme kuvveti sıfırdır. Yanlızca x metal çubuğunun sıcaklığı azaltılıyor. 7. A +q r İletken A, B, C kürelerinin yarıçapları ve yük miktarları şekilde verilmiştir. A küresi B küresine içten değdiriliyor, daha sonra B küresinden ayrılıp C küresine dokunduruluyor. Buna göre, kürelerin son yük dağılımları aşağıdakilerden hangisi gibi olur? B nötr 3r C +6q r A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III A B C A) +q +q +4q B) +q +q +q C) +q +q +q q q D) +q 3 E) +q +3q +q Bir X atomu bir taneciği yakalayıp, bir nötron yayımlarsa 3. periyot 5A grubunda yer alan ve 5 tane nötronu bulunan Y atomunu oluşturur. x x x y y x z z y y y Buna göre, Y atomu aşağıdakilerden hangisi olabilir? 8 X 7 X 3 X 3 X 7 X A) B) C) D) E) Şekil - I Şekil - II Eşit kollu teraziler x, y, z cisimleri ile şekil I ve şekil II deki gibi dengelenmiştir. Cisimlerin kütleleri m x, m y, m z ise, aralarındaki ilişki nedir? A) m x = m y = m z B) m x = m y > m z C) m x > m y > m z D) m y > m x > m z E) m z > m y > m x 9. i) X in N.K.A da,4 litresinin kütlesi 3, N akb dir. ii) Y nin 0, molü 4,6 gramdır. iii) Z nin 8 gramı 0, N tane molekül içermektedir. Yukarıda verilen bilgilere göre X, Y ve Z nin mol kütleleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? X Y Z A) B) C) D) E)

15 0. Bir sıvının kaynama sıcaklığını yükseltmek için; I. Katı eklenerek çözelti oluşturulmalıdır. II. Dış basınç artırılmalıdır. III. Isıtıcı gücü artırılmalıdır. IV. Sıvı miktarı artırılmalıdır m bileşik II. bileşik I. bileşik Yargılarından hangileri doğrudur? 7 8 m y A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikteki X ve Y kütlelerinin değişim grafiği yukarıdaki gibidir. I. bileşiğin formülü XY olduğuna göre, II. bileşiğin formülü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?. X ile Y 3 gazları tepkimeye girerek X Y gazını oluşturmaktadır. Tepkime başlangıcında 0,3 mol X ve 0,3 mol Y 3 alınmıştır. Tepkimede X ve Y 3 ten birinin tamamı tükendiğine göre; I. Tepkime sonunda kapta toplam 0,5 mol gaz bulunmaktadır. II. Tamamı tükenen X dir. III. 0, mol Y 3 artmıştır. Yargılarından hangileri doğrudur? A) XY B) X Y C) XY 3 D) X 3 Y E) X Y 5 5. Üç farklı hücrede, bazı organellerin bulunma durumları tabloda belirtilmiştir. Hücre Çeşidi X Ribozom Var ORGANELLER Klorofil Mitokondri Lizozom Var Yok Yok A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Y Var Var Var Yok D) II ve III E) I, II ve III Z Var Var Var Var Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?. Ba(OH) + H 3 PO 4 Ba 3 (PO 4 ) + H O Yukarıda verilen tepkime denklemi denkleştirildiğinde, girenlerdeki toplam atom sayısı kaç olur? A) X hücresi protein sentezleyebilir. B) Y hücresi ototroftur. C) Z hücresi ökaryot bir canlıya aittir. D) Her üç hücre de ATP sentezler E) X hücresi saprofit olabilir. A) 5 B) 3 C) 6 D) 30 E) 9 3. Aşağıda bileşiklerin eşit kütleli örneklerinin atom sayıları arasındaki ilişki verilmiştir. I. HF II. C 3 H 4 III. SO 3 Bu ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (H:, F:9, C:, S:3) A) II > I > III B) II > III > I C) I > II > III D) III > I > II E) III > II > I 6. Bir bitkinin tohumundaki nişasta molekülü radyoaktif karbon ile işaretlenmiştir. Bu işaretli karbon, bir süre sonra tohumdan atılan CO molekülünde tespit edilmiştir. Nişastanın CO e dönüşmesi sırasında; I. O molekülünün tepkimeye girmesi II. Glikozu aktifleştirmek amacı ile ATP harcanması III. FAD moleküllerinin indirgenerek FADH ye dönüştürülmesi IV. Nişastanın hidrolizi olayları hangi sırada gerçekleşir? A) IV, III, II, I B) IV, II, III, I C) IV, I, II, III D) I, III, II, IV E) I, IV, III, II 5

16 7. Hayvansal bir hücrede, gerçekleşen bazı olaylar şekilde gösterilmiştir. 9. : Dişi birey : Erkek birey Katı besin II salgı III I Golgi çekirdek IV Sıvı besin Bu hücrede, gösterilen olaylarla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. olay sayesinde hücre dışı sindirimi için enzim salgılanır. B) Hücre, III.olayla küçük moleküllü besin maddelerini içeri almaktadır. C) Monomer halindeki besin maddeleri IV. olayla hücre içine alınır. D) Hücrenin I.olayı gerçekleştirmiş olması canlı olduğunu gösterir. E) III.olay difüzyon olabilir Yukarıdaki soyağacında numaralandırılmış bireylerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? : Aynı yumurta ikizi : Ayrı yumurta ikizi A) ve 3 numaralı bireylerin kalıtsal yapıları farklıdır. B) numaralı birey 3 numaralı bireye, 4 numaralı bireyden daha fazla benzer. C) 4 numaralı birey, 5 numaralı bireye, 3 numaralı bireyden daha fazla benzer. D) numaralı birey ile 3 numaralı bireyin bazı fenotipik özellikleri farklı olabilir. E) 4 numaralı birey ile 5 numaralı bireyin bazı kalıtsal karakterleri aynı olabilir. 8. I II III IV Tüm besinler verimiş Demir eksik Kalsiyum eksik Azot eksik Yukarıdaki tüplere aynı bitki örnekleri konarak, gelişmeleri izlenmiştir. I. kaptaki bitkinin çok iyi geliştiği, II. kaptaki bitkinin klorofil üretemeyerek sarardığı, III. kaptaki bitkinin çok cılız kaldığı, IV. kaptaki bitkinin de öldüğü tespit edilmiştir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? ölür A) Bitkilerde demirin, klorofil oluşumu ile ilişkisi vardır. B) Bitkiler azotu diğer minerallere göre farklı işlevlerde daha çok kullanır. C) Metabolizması en yüksek bitki I. kapta bulunur. D) Bitkilerin bazı minerallerin eksikliğine karşı toleransı çok düşüktür. E) Bitki için en önemli mineral demirdir. 0. Reaksiyon hızı ile ilgili olarak şekildeki grafik veriliyor. Reaksiyon hızı B A 0 0 C 400 C 80 0 C C Sıcaklık ( 0 C) I. C noktasında substrat bitmiştir. II. A noktasında buz kristalleri substratenzim etkileşmesine izin vermez. III. Sıcaklığın 0 0 C den 40 0 C ye doğru artırılması enzimlerde denatürasyona sebep olur. IV. Sıcaklık artışı her noktada enzim aktivitesini olumsuz yönde etkilemiştir. V. B noktası enzim için optimumdur. A, B, C noktalarındaki enzimler ve reaksiyon hızları hakkında yukarıdakilerden hangileri söylenemez? A) Yalnız I B) I ve III C) I, III ve IV D) I, II, III ve IV E) I, II, III ve V 6

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI SABAH BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖĞLE AKŞAM TARİH KONULAR SINIF SINIF KONULAR SINIF 05.06.2016 KUVVET VE HAREKET 11 Mantık 11 Modüler Aritmetik 11 06.06.2016

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI 14.04.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) Cümle Öğesi 2 Cümle Yapısı 2 İsim Tamlaması 1 Sözcükte Anlam 4 Sözcükte Yapı 2 Ses Bilgisi 1 Yazım Kuralları 1 Noktalama 1 Cümlede Anlam 5

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA MATEMATİK DERSİN ADI : MATEMATİK--9.SINIF 1 Mantık 12 1 2 Kümelerde Temel Kavramlar 10 2 2 3 Kümelerde İşlemler 6 1 1 1 4 Kartezyen Çarpım 4 2 1 1 5 Bağıntı 3 1 6 Fonksiyonlar 6 2 1 1 7 İşlem 3 1 1 1 8

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 Ürün Detaylar 0-0 // 9. S n f Program - Dil Ve Anlat m // 0 0 0 0 0 DİL ve ANLATIM 0 0 0 0 0 0 İletişim, Dil ve Kültür Dillerin Sınıflandırılması ve Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Ses Bilgisi

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI TÜRKÇE (BİS) (YGS) Soru dağılımı Türkçe 30 Türkçe 30 Tek kitapçık olarak hazırlanır. 30 Sorudan oluşur. Sınav uygulama süresi 30 dakikadır. Cevap anahtarı dershanelere

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum 02 Tartışma - Panel 03 Sunum - Tartışma - Panel 04 Anlatıma Hazırlık / Anlatımda Tema ve Konu 05 Anlatımda Tema ve Konu - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

TEOG2 Sorularına En Yakın Özgün Sorular İle Hazırlanmış Isı ve Sıcaklık Ünitesi Sonu Kapsamlı TEOG2 Deneme Sınavı

TEOG2 Sorularına En Yakın Özgün Sorular İle Hazırlanmış Isı ve Sıcaklık Ünitesi Sonu Kapsamlı TEOG2 Deneme Sınavı TEOG2 Sorularına En Yakın Özgün Sorular İle Hazırlanmış Isı ve Sıcaklık Ünitesi Sonu Kapsamlı TEOG2 Deneme Sınavı 1. Enes ve Mete Fen ve Teknoloji dersi yazılısına Mitoz ve Mayoz konusunda aşağıdaki gibi

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Matematik Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (23 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ) 2 0 1 3 6. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE 200 / 20 TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 EKİM 200 Cuma 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi.Hafta 5 Salı YGS 2 HAFTALIK DERS PROGRAMI

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 Ağustos 2010 1 Pazar 2 Pazartesi 3 Salı 4 Çarşamba 5 Perşembe 6 Cuma 7 Cumartesi 8 Pazar 9 Pazartesi

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 6. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 6. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 6.SINIF FEN SORULARI 1. Bir devredeki ampul parlaklığının iletkenin kesit alanına bağlılığını

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-201 7.SINIF FEN SORULARI 1. Kimyanın temel kanunları ile ilgili olarak etkinlikte verilen kişiler ve düşünceleri arasındaki eşleştirme çizgileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak

Detaylı

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE Ders Adı TÜRKÇE Konu Adı SÖZCÜKTE ANLAM SÖZCÜK TÜRLERİ SÖZCÜKTE YAPI YAZIM YANLIŞI İKİLEME - DEYİM SÖZCÜKLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ TERİM ANLAM TEMEL ANLAM MECAZ ANLAM İLETİŞİM VE DİL YAN ANLAM SÖZCÜK GRUPLARINDA

Detaylı

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE Ders Adı TÜRKÇE Konu Adı SÖZCÜKTE ANLAM SÖZCÜK TÜRLERİ SÖZCÜKTE YAPI İSİM YAZIM YANLIŞI İKİLEME - DEYİM TANZİMAT EDEBİYATI SÖZCÜKLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ TERİM ANLAM METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI TEMEL ANLAM

Detaylı

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 05 Cümlenin Anlam

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

YGS. Yayın Planı

YGS. Yayın Planı 00-0 Yayın Planı 00-0 İÇİNDEKİLER - Yaprak Testler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Başarı İzleme

Detaylı

KPSS GEOMETRİ ÇIKMIŞ SORU ANALİZİ ( ) GEOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI Doğruda Açılar

KPSS GEOMETRİ ÇIKMIŞ SORU ANALİZİ ( ) GEOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI Doğruda Açılar Değerli Öğrenciler; Önümüzde hepimizin yaşamında ve geleceğinin belirlenmesinde büyük rol oynayacak olan YGS ve KPSS sınavları var. Sınav başarısını arttırmak için elbette iyi bir hazırlık ve stratejimizin

Detaylı

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu .SORU 8 sayı tabanında verilen (5) 8 sayısının sayı tabanında yazılışı nedir?.soru 6 3 3 3 3 4 6 8? 3.SORU 3 ise 5? 5 4.SORU 4 5 olduğuna göre, ( )? 5.SORU (y z) z(y ) y z yz bulunuz. ifadesinin en sade

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 KPSS 009 GY-(31) YAPRAK TEST-17 19. SORU 31. x 1 3 9 1 x 1 7 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 1 19. x 6 x 1 3 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 D) 1 E) KONU ANLATIM SAYFA 194 15. SORU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır. Her soru eşit değerde olup puanlama yapılırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

KİMYA Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge (4 Soru) Organik Kimya (12 Soru) BİYOLOJİ

KİMYA Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge (4 Soru) Organik Kimya (12 Soru) BİYOLOJİ KİMYA Gazlar (2 Soru) Kimyasal Tepkime Denklemleri(Denkleştirme, Basit Formül, Molekül Formülü) (2 Soru) Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Radyoaktiflik (1 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

Test 16. 1. Teorem: a R ve a 1 ise 1 1. 4. İddia: 5 = 3 tür. 2. Teorem: x Z ve. Kanıt: Varsayalım ki, 1 olsun. a 1

Test 16. 1. Teorem: a R ve a 1 ise 1 1. 4. İddia: 5 = 3 tür. 2. Teorem: x Z ve. Kanıt: Varsayalım ki, 1 olsun. a 1 Test 6. Teorem: a R ve a ise a dir. Kanıt: Varsayalım ki, olsun. a a olduğundan a 0 dır. Bu durumda, eşitsizliğin yönü değişmeden, a a olur. Demek ki, a a dir. Fakat bu durum a hipotezi ile çelişmektedir.

Detaylı

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4 989 ÖYS. a a a b 8 olduğuna göre a-b kaçtır? C). a ile b nin aritmetik ortalaması 5 tir. a ile geometrik ortalaması 0, b ile geometrik ortalaması 0 olan sayı nedir? 0 C) 8 ise a+b+d toplamı ne-. a+b+c=d

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır?

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır? 99 ÖYS.,8 + (, + ), işleminin sonucu kaçtır? B) 7 D) 86 987 B) D). a, b, c birer pozitif gerçel sayı ve a=b b=c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI 9. SINIF DENEME SINAVI FORMATI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 27 Dil ve Anlatım 15 Kitapcık Sayısı: 2 (A ve B kitapcığı ) Edebiyat 12 Cevap Anahtarı: 2 adet A ve B internetten yayınlanır 2.test Sosyal

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

DERS KONU SORU DERS KONU SORU

DERS KONU SORU DERS KONU SORU SAYISAL (FM) 1. HAFTA 2. HAFTA MATEMATİK Temel kavramlar MATEMATİK Bölünebilme EBOB-EKOK GEOMETRİ Temel kavramlar- GEOMETRİ Doğruda Açı Doğruda Açı FİZİK Optik (gölge- renk) FİZİK Optik (aynalar Kırılma)

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

THE NEAR EAST COLLEGE (YAKIN DOĞU KOLEJİ) ÖĞRETİM YILI

THE NEAR EAST COLLEGE (YAKIN DOĞU KOLEJİ) ÖĞRETİM YILI THE NEAR EAST COLLEGE (YAKIN DOĞU KOLEJİ) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BURS SIRALAMA, SEVİYE TESPİ VE GİRİŞ SINAVI MATEMATİK, FEN ve TEKNOLOJİ, SOSYAL BİLGİLER SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMA 1. Bu test için bir

Detaylı

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1. ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Öğrencinin Adı Soyadı: 1 ) Bütün hüzünleri denemişim kendimde

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak ler 2- Kitaplar Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Deneme Sınavları Derslere

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 010-011 11. SINIF Yayın Planı 010-011 İÇİNDEKİLER 11. SINIF 1- Yaprak ler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000 D) 8 000. A) Yalnız I. B) I, II C) I, III D) I, II, III

A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000 D) 8 000. A) Yalnız I. B) I, II C) I, III D) I, II, III 1) Bir gemiden deniz dibine gönderilen sesin yankısı 8 saniye sonra duyulmaktadır. Sesin sudaki hızının saniyede 1250 m olduğu bilindiğine göre denizin derinliği kaç metredir? A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sunum - Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel (Etkinlik) Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Konu ve Tema - I 05 Anlatımda Konu ve Tema - II 06 Anlatıma

Detaylı

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları 5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları Matematik: *Doğal sayılar(üslü sayılar dahil) *Zaman ölçümü, tablo ve grafikler, geometrik *Kavramlar (açılar dahil) *Çokgenler, üçgen ve dörtgenler Sosyal Bilgiler: Ünite:2)

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR

DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR 1. Adınızı, soyadınızı, okulunuzu ve sınıfınızı cevap kâğıdının üst kısmındaki ilgili yerlere, düz yazı ile büyük harflerle,

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 1.test Dil ve Anlatım 36 Dil ve Anlatım 21 MF Edebiyat 15 Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Matematik 36 Matematik 24 TM Geometri

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32.

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32. 31. 33. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 32. 34. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 84 B) 80 C) 72 64 60 9 35. 37. x ve y gerçel sayıları işleminin sonucu kaçtır? eşitsizliklerini

Detaylı

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI 1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3-Halk Edebiyatı 4-Divan Edebiyatı 5-Tanzimat Edebiyatı 6-Servet-i Fünun Edebiyatı 7-Fecr-i Ati Edebiyatı 8-Milli Edebiyat Dönemi 9-Cumhuriyet

Detaylı

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır. Manyetik Alanlar Manyetik Alanlar Duran ya da hareket eden yüklü parçacığın etrafını bir elektrik alanın sardığı biliyoruz. Hatta elektrik alan konusunda şu sonuç oraya konulmuştur. Durgun bir deneme yükü

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 8 5 1 02 Anlatıma Hazırlık 2 1 03 Anlatımda Tema ve Konu 4 2 1 04 Anlatımda Sınırlandırma 2 1 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 11. SINIF DENEME SINAVI FORMATI 11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 40 Dil ve Anlatım 40 MF Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Sosyal Bilimler 40 Tarih 18 Cografya

Detaylı

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821 FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: FAHRETTİN KALE ÖĞRENCİNİN: ADI SOYADI: ESMA GÖKSAL SINIFI NUMARASI: 9/A 821 1. Çiftliğinde 4000 tane koyun barındıran bir çiftçi, koyunların 8 günlük

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK YGS TEMEL MATEMATİK DERSİN ADI : TEMEL MATEMATİK--YGS 1 Doğal Sayılar ve Tamsayılar 9 4 3 3 3 3 3 3 2 Basamak Kavramı ve Taban Aritmetiği 7 2 2 1 1 1 1 1 3 Bölme ve Bölünebilme Kuralları 7 4 2 1 2 1 2

Detaylı

B. ÇOK DEĞERLİ MANTIK

B. ÇOK DEĞERLİ MANTIK B. ÇOK DEĞERLİ MANTIK İki değerli mantıkta önermeler, doğru ve yanlış olmak üzere iki değer alabilir. Çünkü özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü hâlin olanaksızlığı ilkelerine göre, önermeler başka bir değer

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK SORU 1: Aşağıdaki grafik, bir okuldaki spor yarışmasına katılan öğrencilerin yaşa göre dağılışını göstermektedir. Öğrenci sayısı 5 3 9 10 1 14 Yaş 1.1: Yukarıdaki

Detaylı

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ 0- YGS KDS - 5 Türkçe 40 21 10 18,50 % 46,25 Tarih 15 6 2 5,50 % 36,67 Coğrafya 12 0 0 0,00 % 0,00 Felsefe 8 1 2 0,50 % 6,25 Felsefe (Dev) 5 1 0 1,00 % 20,00 Matematik 32 5 0 5,00 % 15,63 Fizik 14 1 0

Detaylı

KE01-SS.12DS / KE02-SS.13DS ÜN VERS TE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE01-SS.12DS / KE02-SS.13DS ÜN VERS TE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 KE0-SS.DS KE0-SS.DS Ürün Detaylar 0-0 Üniversite Haz rl k Program - Türkçe Deneme Sınavı 0 0 0 0 0 TGS KE0-SS.DS KE0-SS.DS TÜRKÇE TEST TÜRKÇE 0 0 0 0 0 0 6 7 8 9 0 İletişim, Dil ve Kültür

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı