HAVUZ OPERATÖR EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVUZ OPERATÖR EĞİTİMİ"

Transkript

1 YÜZME HAVUZLARINDA FİLTRASYON SİSTEMLERİ Recai ÇABUK Çevre Mühendisi

2 HAVUZ OPERATÖR EĞİTİMİ Anayasanın 56. Maddesi: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların görevidir. İşte anayasa; Bizi, sizleri, tüm kamu kuruluşlarını, tabiiki UHE yi görevli kılıyor. Buradan hareketle bizler sektörel anlamda, kamu sağlığını ğ korumak, k kaynakk israfını önlemek, sektörel dayanışmayı ve gelişmeyi sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara uzmanlık alanında yardımcı olmakla UHE yi ve kendimizi görevli sayıyoruz. Bu seminer bir uzmanlık semineri değildir. Havuza ilişkin genel bilgi ve hatırlatmaların yer alacağı seminer konularının seçiminde de, daha çok havuz işletmesi ile ilgili teknik elemanlara yararlı olacağını düşündüğümüz konuları programımıza aldık. Önemsenecek miktardaki parasal kaynak kullandığınız havuz yatırımınız tesisiniz için bir kazançtır. Eğer kamu sağlığı ile ilgili kurumların yaptığı hijyenik kontrollerde havuzunuzun su kalitesi iyi olarak tespit edilirse, sizin tesisiniz sağlık açısından rizikosuz referanslı bir havuzdur

3

4 Yasal olarak yüzme havuzlarında insan sağlığına zararlı hastalık virüsleri, organik ve inorganik kirlilik bulunmamak zorundadır. Aksi durumda işletmeci sorumluluk sahibidir ve mağdurun zararını tazmin etmekle kalmayıp cezai takibe uğrayabilir. Konu ile ilgili tarihinde çıkan 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki ki kanun; havuz kullanıcısı ile işletmeci, i işletmeci ile yapımcı, satıcı arasındaki ilişkileri büyük ölçüde düzenlemekte ve taraflara önemli sorumluluklar yüklemektedir. Kanunun 1 nolu amaç maddesi: Bu kanunun amacı, ekonominin gereklerini ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemlerini almak ve tüketicinin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir, şeklindedir. Bu arada ayni kanunun ekinde garanti belgesi istenecek zorunlu malzemeler listesinde su arıtma cihazları ve sistemleri, diğer havuz malzemeleri de bulunmaktadır. Görülüyor ki havuz vakalarında işletmeci birinci sorumludur. Dolayısıyla hiçbir gerekçe sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Hazırlanan bu dokümanla; havuz işletmesinin temel öğesi olan havuz operatörlerinin eğitimi için bir referans başvuru kaynağı oluşturulması UHE ce hedeflenmiştir. Bu kaynak yapılan yatırım ve çabaların doruya yönlendirilmesi için bir ileri adım olacaktır. UHE Teknik Komisyonu

5 HAVUZ OPERATÖR EĞİTİMİ, GÖREVLERİ ve SERTİFİKASYON Operatörlük mesleğinin, bir yetki belgesi ile hayata geçirilmesi, bu meslek sahiplerini, ayrıcalıklı bir konuma getirmesi açısından çok önemlidir. Lise ve Dengi Meslek okullarından mezun olmuş, kişilerin UHE vasıtasıyla açılacak olan bilgilendirme ve eğitim formasyonu ile donatılması, bu konuda yapılacak olan sertifika alım sınavlarında beyanlı olması esas almalıdır. OPERATÖRLERİNİN İ İ GÖREV TANIMI Havuzlar günümüzde, eğitsel, görsel ya da dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarımızın, insanın suile olan barışıklığının ve kendine verdiği rahatlama duygusunun en önemli araçlarındandır. Bu araçların emin ellerde ve güven içinde kendisine sunulduğunun farkında lığını yaşatacak olanlar bu tesisleri işleten bilgi ve görgü ile donanımlı çalışanlar, teknisyenler ve işletmeciler olacaktır. Havuzların yapımında rol alan, yaptırıcı (müşteri, havuz sahibi) yapımcı (taahhüt'ü yerine getirenler) ve işletmeciler bütünü 3'lü bir sac ayağıdır. Her türlü dizayn şartına uygun, standartlarında tesis edilmiş bir sistemin, hizmeti satın almış bulunan kullanıcılara; en sağlıklı, en güvenilir ve devamlılıkta sunulmasını içeren bir dizi kural, bilgi ve beceri dizisi ile donanmış operatörlerin önemi, görev tanımımızın da esasını teşkil eder. Bu bağlamda Havuz Operatörü, görev alanı olan havuzu veya havuzlar kompleksini çok iyi tanımalı, havuzun dış görünümü ve yapısını, çevreşartlarını, tipini, mekanik oda, denge tankı filtrasyon, hijyenizasyon tesisini, pompa ve elektrifikasyon ilişkisini çok iyi etüt etmiş olmalıdır. Havuz operatörleri beş duyusu ile etik görev anlayışını birleştirmiş, gözlemleri ve dikkati ile çalıştırmakta olduğu ğ sistemden emin, varsa aksaklıklarını kl kl hemen giderebilecek yada gerekli önlemleri alma ve paylaşma noktasında olabilecek niteliklerde, kendisini yetiştirmiş eğitime açık, uygulamada güven verici, su tesisatı, elektrik tesisatı ve hijyen konularında temel bilgilere sahip, yaptığı ğ işiş seven, hizmet verdiğiğ insanların sağlığınınğ ğ kendi sağlığındanğ ğ daha önemsiz olmadığını bilenveuygulayan,işletmekte olduğu tesisin mekaniğinin hijyenizasyonun tam ve eksiksiz kurulmuş olup, çalıştığından emin olan meslek sahipleridir.

6 NE FARKI VAR? NEDEN FARKLI OLSUNLAR? İÇME SUYU HAVUZ SUYU

7 DOLDURMA SUYU Doldurma suyu TSE a göre içme suyu özellikleri ile yaygın ve genel hijyen şartlarını sağlamak zorundadır. Deniz suyu, mineral sular doğal olarak bünyelerinde bir miktar tuz bulundururlar. Bunlar yüzme havuzları için mahzurlu değildir. Genel olarak havuzu sert su ile doldurmayınız. Temiz Su ve Havuz Suyunun Özellikleri TSE ÇİZELGE 1 de verilmiştir.

8

9

10 HAVUZ SUYU NASIL KİRLENİR Havuza girenler üzerlerindeki organik ve inorganik kirlilikleri havuz suyuna bırakırlar. Bunlar özellikle, saç, kepek, k tekstil til parçaları, cilt pudrası, sabun parçaları, kozmetik, sümük, tükürük, idrar, dışkı, mikroorganizmalar, virüsler ve yosun sporlarıdır. Açık havuzlarda ilave olarak suyun kirlilik yükü, vücuda sürülen güneş yağları, kum, toprak, ot, yaprak gibi çevresel faktörlerle de artar. Vücudun önceden yıkanmasıyla havuzdaki kirlilik azaltılabilirse de, uzun sürede yeterli derecede ortadan kaldırmaz. Havuz suyuna tasınmış olan yosun ve bakterilerin çoğunun zararsız oldukları düşünülse dahi hastalık yapıcıları daima göz önüne almak gereklidir. Yetersiz su hazırlık tesislerinde mikroorganizmalar, uygun su sıcaklığında hızlı bir şekilde çoğalarak suyu sağlıksız yaparlar. Sıcak masaj havuzlarında ise yüzme havuzundan çok daha az su miktarı yüzücülere hizmet verir.

11 BÖYLE KİRLENİR

12 KİRLENME RİSK OLUŞTURMA ETKİ GİDERİCİ UYGULAMA Mineral Kökenli Kum Kil Toprak Tehlikesizdir Bulanık su Filtre ile elimine edilir. Organik Kökenli Yaprak Böcek Polen Yosun Bakteri Mantar Enfeksiyon odakları Olarak artış gösterebilirler. Yosun ve mikroorganizmaların gelişimine uygun Şartlar hazırlarlar. Yosun artışı ile bulanmış ve patojen mikroorganizmalar i ile enfekte olmuş havuz suyu Filtre ile elimine edilir + kimyasal ajanlarla nötralize edilir Suda eriyik haldeki maddeler Direkt tehlike düşüktür. Uzun vadede suyun doğal dengesinin bozulması söz konusudur ve mikroorganizmalar a beslenme ortamı oluşur. Kimyasal ajanlarla nötralize edilir. +Kısmi su ilavesi yapılır.

13

14 1. Filtrasyon Pompası 2. Flok dozaj tesisi i 3. TS uygun filtre tesisi 4. Isıtıcı 5. Klor dozajı 6. ph(+) dozaj pompası 7. ph(-) dozaj pompası 8. Elk.Kumanda Panosu 9. Havuz taban beslemeleri 10. Taşmalar ş ve ana toplayıcı arter 11. Rezerv depo

15 Havuzunuzdaki Suyun Hacmini Biliyormusunuz?

16 HAVUZ HESAPLARI: HAVUZ EBADI 10 X 20 m DERİNLİK 15 1,5 m. ALAN 200 m² HACİM 300 m 3

17 A) SİRKÜLASYON HESABI 1- TSE 11899' A GÖRE: TSE 11899/syf GENEL HESAPLAMA

18 POMPANIN KONTROLÜ Denge deposundaki su miktarı Pompa emiş hattı vanası kapalı olabilir. Pompa basma hattı üzerindeki vanalar kapalı olabilir. Pompa basma hattı üzerindeki çekvalf tıkalı olabilir. Pompa trifazlı ise pompa ters çalışabilir. Pompaya faz gelmiyor, trifazlı ise, fazlardan biri veya iki tanesi gelmiyor. Pompa çalışmayabilir. Pompa emişindeki i kıl kl tutucu t pislikten tıkalı olabilir. Kum filtresi giriş veya çıkış vanaları kapalı olabilir. Pompa hava yapmış olabilir.

19 1 ) TSE 11899' A GÖRE: TSE 11899/syf 17 HAVUZ TIPI H (m) a (m²) N Q (m 3 /h) ATLAMA HAVUZLARI 3, ,5 0,222 A 0,222 A/k DERİN HAVUZLAR >1,35 4,5 0,222 A 0,222 A/k SIĞ HAVUZLAR 0,6-1,35 2,7 0,37A 0,37 A/k ÇOCUK HAVUZLARI <0,5 2 0,5 A A/k MASAJ HAVUZLARI <1,0 1 oturma 10V TERAPİ HAVUZLARI <1,35 4 k.v ŞOK HAVUZLARI 1,10-1,5 1,5 V V N:ANMA YÜKÜ, Ü SAAT BAŞINA KİŞİ İ İ SAYISI A:HAVUZ SU ALANI m² n: KULLAICI FREKANSI; SAAT BAŞINA DÜŞEN YÜZÜCÜ DEĞİŞİMİ a:kişi BAŞINA DÜŞEN SU YÜZEYİ m² k:yüklenebilme FAKTÖRÜ; KLORLU SİSTEMLERDE 0,5 OZONLU SİSTEMLERDE 0,6 Q: 200 X 0,222/ 0.5 Q: 88,8=89 m 3 /h

20 2 ) GENEL HESAPLAMA: HAVUZ CİNSİ SİRKÜLASYON SÜRESİ(n) OLİMPİK VE MÜSABAKA HAVUZ. YARI OLİMPİK VE KONDÜSYON UMUMA AİT HAVUZLAR ÖZEL EV HAVUZLARI ÇOCUK HAVUZLARI MASAJ HAVUZLARI TERAPİK HAVUZLAR ŞOK HAVUZLARI AYAK YIKAMA HAVUZLARI 4 saat 4 saat 5-6 saat 7-8 saat 1-2 saat 1 saat 1 saat 1 saat 1 saat Q: V/n Q:300/6=50 m 3 /h POMPA MANOMETRİK BASINC TESBİTİ KUM FİLİTRESİ DİRENCİ(temiz halde iken) 5 mss DENGE TANKI(min) İLE HAVUZ SU ÜST KODU 2,5 mss TOPLAM BORU KAYBI (takriben) 25 2,5 mss LOKAL KAYIPLAR(vana,fittings) 1 mss FİLİTRE KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN İLAVE DİRENÇ 3 mss TOPLAM 14 mss NOT: POMPA EMME EKSENİ İLE DENGE TANKINDAKİ MİN.SU SEVİYESİ 50 cm.olmalidir.

21 B ) FİLİTRELEME İ İ

22 FİLİTRELER HAVUZ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DÖRT TİP FİLİTRE VARDIR. A-KUM FİLİTRELERİ KUM FİLİTRELERİ: KENDİ İÇİNDE BEŞE AYRILIR B-ZEOLİT FİLİTRELER C-DİATOMİT FİLİTRELER D-KARTUŞ FİLİTRELER

23 A) KUM FİLİTRELERİ KUM FİLİTRELERİ: KENDİ İÇİNDE BEŞE AYRILIR 1- AÇIK KUM FİLİTRELERİ: FİLİTRE HIZI: 5 m 3 /h/m 2 SÜZME KAPASİTESİ:40 MİKRON 1-2mm TANE BÜYÜKLÜĞÜNDE KUM İLE 1m DERİNLİĞİNDE KUM YATAĞI OLUŞTURULUR. NORMAL BAKIM İLE YIL AYNI KUM KULLANILIR. YÜZEYDE OLUŞAN KİRLİLİK EL İLE TEMİZLENİR. 2-DÜŞÜK HIZLI KUM FİLİTRELERİ (VEYA BASINÇLI KUM + ANTRASİTLİ FİLTRELER): FİLİTRELEME HIZI: 7,5 m 3 /h/m²- SÜZME KAPASİTESİ: 20 MİKRON VEYA TOPAKLAYICI İLE 20 MİKRON ALTI FARKLI TANE BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ KUVARS KUMU YATAKLARINDAN OLUŞUR.EN AZ ON DAKİKA SÜRE İLE HAVA VE SU KARIŞIMI İLE TERS YIKAMA YAPILMALIDIR.TERS YIKAMA ESNASINDA SU HIZI 3-5 MİSLİ İ İ FAZLA OLMALIDIR. 3- STANDART HIZLI FİLİTRELER : FİLİTRELEME HIZI: 12,5 m 3 /h/m²- SÜZME KAPASİTESİ: 5-10 MİKRON VEYA TOPAKLAYICI İLE MİKRON ALTI. TERS YIKAMA SÜRESİ 5 DAKİKADIR. TRES YIKAMADA KULLANILAN SUYUN HIZI, NORMAL HIZIN 2-4 MİSLİ OLMALIDIR. TERS YIKAMADA 0,3-0,5 Kg/cm² BASINÇ ARTIŞI SAĞLAYACAK BİR HAVA DESTEĞİ SAĞLANMALIDIR BU FİLİTRELERDE KUM YATAĞI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 450 mm 0,5-1,5 mm İNCE KUM 150 mm 1-3 mm ORTA KUM 150 mm 5-10 mm KALIN KUM 150 mm mm ÇAKIL FİLİTRASYON YATAĞI DESTEK YATAĞI

24 4- ORTA HIZLI KUM FİLİTRELER (=DERİN YATAKLI ) FİLİTRELEME HIZI: 25 m 3 /h/m² -SÜZME KAPASİTESİ: 5-10 MİKRON YATAK DERİNLİĞİ 0,5-1mm KUM İLE 1,5 m. YE ÇIKARTILMIŞTIR. BU TİP FİLİTRELERİN TASARIMI GENELLİKLE m 3 /h/m 2 FİLİTRESYON HIZINA GÖRE YAPILIR. KUM YATAĞINDA TAŞLAŞMANIN ÖNLENMESİ İÇİN DÜZENLİ TERS YIKAMA YAPILMASI GEREKİR. TERS YIKAMA NORMAL HIZDA 3-5 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR. 5- YÜKSEK HIZLI FİLİTRELER FİLİTRELEME HIZI: 50 m 3 /h/m²- SÜZME KAPASİTESİ: 10 MİKRON BAŞLICA KULLANIM ALANI EV HAVUZLARIDIR. GENELLİKLE TEK OLARAK KULLANILIR. ANCAK DAHA BÜYÜK HAVUZLAR İÇİN AŞIRIYA KAÇMAMAK KAYDIYLA BİRKAÇ FİLİTRE TESİS EDİLEBİLİR. KÜÇÜK ÇAPLI FİLİTRELERDE KUM YATAĞI Ğ DERİNLİĞİ 0,5 m CİVARINDADIR. KULLANILAN KUM TANECİK BÜYÜKLÜĞÜ 0,5 mm CİVARINDA OLMALIDIR. KUM YATAĞININ ÜZERİNDE 0,3 m BOŞLUK BIRAKILMALIDIR. DAHA BÜYÜK ÇAPLI HIZLI FİLİTRELERDE MAX.KUM YATAĞI DERİNLİĞİ 1 m. DİR. TERS YIKAMA SÜRESİ NORMAL HIZDA 2-3 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLDÜĞÜNDEN BU TARZ FİLİTRELER SU KAYBINI MİNİMİZE EDER. KİR TUTMA KAPASİTESİ, EBADININ KÜÇÜKLÜĞÜNDEN DOLAYI SON DRECE SINIRLI OLASINA KARŞIN, HİDROANTRASİT VEYA ZEOLİT GİBİ GÖZENEKLİ FİLİTRASYON MADDELERİ BU KAPASİTEYİ ARTTIRMAK AMACI İLE KULLANILABİLİR. DİATOMİT KUM FİLİTRELERİNDE, FİLİTRASYON YARDIMCI MADDESİ OLARAK(acil durumlarda) KULLANILABİLİR. İ İ TERS YIKAMADAN SONRA m²ye (filitreleme alanı) 600 gr İLAVE EDİLMELİDİR. İ İ İ DİATOMİT ÇOK İNCE OLDUĞU İÇİN (kumun arasından suya geçer) İLK UYGULAMADA SUYA BULANIKLIK VE MATLIK VERİR, ANCAK KISA SÜREDE SU BERRAKLAŞIR. DEMİR İHTİVA EDEN SULARDA, KUM YERİNE ZEOLİT KULLANILMASI ÖNERİLİR.

25 B) ZEOLİT FİLTRELER Yurt dışında çabuk yaygınlaşan alternatif bir kum filtre minerali olan zeolit, aslında ülkemizde doğal olarak bulunup işlenmektedir

26 Zeolit, özellikle zeolitin klinoptilolit çeşidi, havuz kum filtrelerinde muhteşem sonuçlar getirir. Normal kuvars kum ile filtre mikrona kadar filtrasyon yapabilir. Zeolit ile 3 mikrona kadar partikülleri tutabilir. Sonucunda saf ve berrak su elde edilir.

27 Kum Filtresinde Su Akışı A. Mekanik Filtrasyon: Partiküller, filtre granüllerine bağlanarak veya aralarına sıkışarak tutulur. B. Sedimentasyon: Partiküller, filtre granülleri üzerine yerleşir ve suyun akışıyla hareket etmez. C. Flokulasyon: Küçük partiküller birleşerek filtre ortamındaki boş alanlara yerleşir.

28 Zeolit Filtrede Su Akışı D. Fiziksel Adsorpsiyon: Partiküller, düzensiz ve çok geniş yüzey alanına bağlanırlar. E. Elektrostatik Adsorpsiyon: Partiküller yüzey yükleri aracılığıyla zeolit'in negatif yüzey yüklerine bağlanırlar. F. İyon-Değişimi: Şok klorlamaya veya rejenerasyona kadar Amonyum gibi toksik iyonlar granüllere kimyasal olarak bağlanır.

29 Ayrıca sorun yaratan metallere, amonyaklara (ter ve idrardan olanları dahil), kireç ve benzeri moleküllere etkisi vardır. Bağlı klor, kireçlenme ve su renk bozuklukları gibi sorunları önleyip çözebilir. Ters yıkamayı yarı yarıya indirir ve kuraklık bölgelerindeki su sıkıntılarını hafifletir.

30 Rejenerasyon İyon değişim ile metaller, amonyaklar, kireçler ve benzeri atomlar ve molekülleri tuttuğunda, doyma noktasına ulaşır. ş Tekrar ilk haline getirmek için, bildiğimiz tuz ile yıkanır. Tuz filtre kabına konup bekletilir. Birkaç saat sonra ters yıkama ile pislikleri atılıp, filtre yeni gibi işlemeye başlar.

31 C) DİATOMİT FİLİTRELER (KIZELGUR) DİATOMİT TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARDA SULARDA YAŞAYAN PLANKTON FOSİLLERİDİR. ESKİ DENİZ YATAKLARINDA BULUNUR.(örn.Anadolu) ŞEKER FABRİKALARI, ŞEKER ŞERBETİNİ SÜZMEDE DİATOMİT=KIZELGUR KULLANIYORLARDI. BU NEDENLE, ANKARA'DA BİR KUZELGUR FABRİKASI VARDI. DAHA SONRA ŞEKER FABRİKALARI AYNI İŞİ YAPAN PERLİTİ KULLANMAYA BAŞLAYINCA BU FABRİKA KAPANDI. PERLİTİ DE İZMİR CUMA OVASINDA ÇIKARTIYORLAR. DİATOMİT FİLİTRELER İKİYE AYRILIR a) BASIÇLI TİP b) VAKUM AÇIK TİP a) BASINÇLI TİP FİLİTRASYON HIZI: 5-10 m 3 /h /m 2 SÜZME KAPASİTESİ: 1-5 MİKRON EN ETKİN VE VERİMLİ HAVUZ FİLİTRESİDİR. BU TARZ FİLİTRELERDE FİLİTRASYON MADDESİ OLAN DİATOMUN HAT ÜZERİNDEN ZAMAN ZAMAN BESLENMESİ GEREKİR.SKIMMERLİ HAVUZLARDA SKIMMER EMİŞİ, ÜSTTEN TAŞMALI HAVUZLARDA POMPA ÖN FİLİTRESİ BU AMAÇLA KULLANILIR.FİLİTRE ALANI BAŞINA 0,75 Kg DİATOMİT KULLANILIR. TERS YIKAMA İLE DİATOMİT ATILIR. TEKRAR BESLENMESİ GEREKİR. TERS YIKAMA PERİYODU İKİ HAFTA İLE 2 AY ARASINDA DEĞİŞİR. BU FİLİTRELERİN BAKTERİ VE ORGANİK MADDELERİ KISMEN TUTABİLMELİRİNDEN ÖTÜRÜ, HAVUZ DEZENFEKSİYONUNDA KISMEN RAHATLAMA OLUR. BU FİLİTRELERDE TOPAKLAYICI AJAN KULLANILMAZ. b) VAKUM DİATOMİT FİLİTRASYON HIZI: 4 m 3 /h /m² SÜZME KAPASİTESİ: 1-5 MİKRON YAPISI AÇIK KUM FİLİTRELERİ GİBİDİR. KUM FİLİTRELERİNDEKİ ÇUBUK FISKIYE YERİNE SEPTA DENİLEN DİATOMİTI TUTAN YAPRAKLAR DİKEY OLARAK MONTE EDİLMİŞTİR.

32 D) KARTUŞ Ş FİLİTRELER FİLİTRASYON HIZI: m 3 /h/m² SÜZME KAPASİTESİ: 5-10 MİKRON (kullanılan kartuş filitreye bağlı) SONDERECE KOMPAKT VE EKONOMİK FİLİTRELERDİR. TOPAKLAYICI AJAN KULLANILMAZ. TERS YIKAMAYA İHTİYAÇ YOKTUR. KARTUŞLAR BASINÇLI SU İLE TEMİZLENİR. SU KAYBI ENAZ OLAN FİLİTRELERDİR. FİLİTRASYON HIZI: SUYUN İYİ FİLİTRE EDİLEBİLMESİ İÇİN FİLİTRASYON HIZININ TANIMLANAN DEĞERLER ARASINDA OLMASI GEREKİR. KUM FİLİTRESİNDE SUYUN DAİRESEL SÜZÜLDÜĞÜ KESİT ALANINA FİLİTRASYON ALANI DENİR. Q: Af X Vf Vf: Q/Af Af:Q/Vf FİLİTRASYON SU HIZI:BİRİM m 2 'DEN SAATTE GEÇEN SU MİKTARIDIR. m 3 /h/m 2 'DENBİRİM m/holur. FİLİTREİ İ SÜZME İŞİNİİ İ YAPARKEN KİRLERİNİ İ FİLİTREİ İ KUM KALINLIĞININĞ İLK cm DE TUTULMASI GEREKİRKİ TERS YIKAMA İLE BU KİRLER KABARTILARAK ATILSIN. FİLİTRELEME HIZININ YÜKSEK OLMASI DURUMUNDA, KİR TANECİKLERİ FİLİTREDEKİ KUMUN YA DİBİNE SAPLANIR VEYA FİLİTREDEN GEÇER, HAVUZA GİDER. DİBE SAPLANAN KİRLİLİK TERS YIKAMA İLE KABARTILARAK ATILAMAYACAĞINDAN, BİR MÜDDET SONRA FİLİTRE GÖREV YAPAMAZ HALE GELİR.

33 Filtrasyon y FİLTRENİN GÖREVİ havuz suyunun fiziksel olarak temizlenmesini sağlar. Yüzme havuzu suyu filtresi TSE de belirlenmiş şartlara uygun olmalıdır. Konu TSE ve TSE 737da detaylıca verilmiştir. Filtre etmek havuz suyunu hazırlamasının en önemli bölümüdür. Tüm görülebilen kirlilikler ve floklanma ile oluşmuş topaklar filtrede tutulurlar ve ters yıkama ile sistemden it uzaklaştırılır l

34 FİLTRENİN GÖREVİ Suda bulunan askıda kalan partikülleri kum, mil ve organik olarak bulunan (tükürük, salgı, balgam vb.) maddelerin sudan ayrılması, flok malzemelerin yardımıyla kolloidal partiküllerin tutmasını sağlayan ve ters yıkamayla ortamdan atılmasına as ayaaya yarayan bir sistemdir. sste Ayrıca oksidasyon ve dezenfeksiyon işleminin verimini arttıran bir uygulamadır.

35 FİLTREDE İ TERS YIKAMA Filtrenin devir-i daimi esnasında tuttuğu madde ve mikro organik kirliliğiğ tersyıkama ile filtre ortamından uzaklaştırmakş gereklidir. Suyun sağlık koşullarına uygun olmasını garanti etmek için çalışma zamanından bağımsız olarak en az haftada 2 defa (Açık tesislerde çevre şartları, kullanım yoğunluğu ve diğer etkileyici faktörler ayrıca dikkate alınmalıdır.) ters yıkama yapılmalıdır. Kurallarına uygun bir ters yıkama ile filtre etkinliği artırılarak doğru su kalitesi elde edilir (Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik açıdan). Düzenli ve yeteri kadar ters yıkama çok önemlidir. Bunun için filtre ters yıkamasının otomatik olması tavsiye edilir. Ters yıkama süreci kesintiye uğramamalı ve tesisat ters yıkama suyunun sistemden tümüü ile uzaklaşmasını güvenleü sağlamalıdır. l Ters yıkama içini gerekli su denge deposunda daima hazır bulunmalı ve eksilen kısmın otomatik olarak tamamlanması güvencede olmalıdır.

36

37

38

39

40

41

42

43

44 YÜZME HAVUZLARINDA GÜNLÜK, HAFTALIK AYLIK PERİYODİK BAKIM ve KONTROLLER

45 Havuz dibinin temizliği hergün gün, Duvarlarının temizliği ise haftalık olarak yapılmalıdır. (Havuz işletmeye kapatıldığı zaman) Havuz denge deposu 6 ayda bir temizlenmeli, Savak kanalları ise haftalık olarak temizlenmelidir Senede en az bir kez havuz suyu tamamen boşaltılarak dezenfeksiyonlu su ile genel bir temizlik yapılmalıdır. Havuz dip temizliğinden (süpürme) sonra kurallara uygun bir şekilde ters yıkama yapılır. Ters yıkama işleminden sonra sistem çalışmaya devam ederken, sırayla pompalar durdurularak pompa ön filtreleri temizlenir.

46 ÖN FİLTRE TEMİZLİĞİ Temizlik yapılacak pompa elektrik panosundan kapatılır. Pompa emme ve basma vanaları kapalı konuma getirilir. Ön filtre kapağı açılır., ön filtre yerinden çıkarılır. Kaba kirler elle temizlenir. Yapışmış kirler basınçlı su ile temizlenir. Ön filtre yerine konulduktan sonra, ön filtre kapağı yerine takılır. Pompa emme ve basma vanaları açık konuma getirilir. Pompa elektrik panosundan açılır. Diğer pompaya geçilir.

47

48 FİLTRE TEMİZLİĞİ; Filtre sürekli çalışan bir elemandır. Zamanla filtre içinde kireç artıkları ve mikroorgonizmalar çoğalmaya başlar. Kaba pislikler ters yıkama işlemi ile uzaklaştırıldığı halde kum tanecikleri ve filtrenin çeperlerinde mikroorganizmalar tutunabilir. Bu durumda suyun hijyeninde bozulma meydana gelebilir. Bunun önüne geçmek için güçlü bir filtre dezenfektanı kullanmak gerekir. Filtre dezenfektanı filtre tankı içerisine i i konarak k maksimum etkisini gösterebilmesi için uzunca bir süre, tercihen bir gece bekletilir. Ardından filtre ters yıkanır. Böylelikle filtre kumu yalnızca kalsiyum çökeltilerinden ve kirden arındırılmakla kalmaz, aynı zamanda tamamiyle dezenfekte edilmiş olur. Yıllık filtre bakımının en iyi zamanı kış ve bahar sonrası sezona girmeden yapılan kimyasal bakımdır.

49 HAVUZDA GÜNLÜK NELER YAPILMALI? Havuz dibinin süpürülmesi (duvarlar ve savak içi de olabilir) Pompa ön filtrenin temizlenmesi Filtrelerin ters yıkama ve durulaması Kimyasal maddelerin hazırlanması ph, redoks, serbest klor, bağlı klor ölçümü, Gerekli kimyasalların verilmesi ve havuzun kullanmak için hazırlanması Ayak sanitasyonunun hazırlanması.

50 1) TSE GÖRE/syf 8-9 FİLİTRELEME HIZI (kapalı filitreler) TEK KATMANLI (kum) Ç. KATMANLI (kum+antrasit+zeolit) TATLI SU <30 <50 DENİZ SUYU <20 <20 Sf:FİLİTRELEME ALANI m² Q:DEBİ m 3 /h vf: FİLİTRELE İ İ HIZI m/h Sf:Q/vf Sf=89/30 = 2,96 m² FİLİTRE ÇAPI FİLİTRE ALANI Ø ,14 m² 1 ADET KULLANILABİLİR Ø ,00 m² 2 ADET KULLANILABİLİR Ø ,23 m² 3 ADET KULLANILABİLİR İ İ Ø ,13 m² 3 ADET KULLANILABİLİR

51 2) GENEL HESAPLAMA EV HAVUZLARI FİLİTRELEME HIZI (m/h) UMUMA AİT HAVUZLAR YURT DIŞINDA MAX. FİLİTRELEME HIZI 50 m/h OLARAK KABUL EDİLMESİNE RAĞMEN,TÜRKİYE ŞARTLARINDA BU HIZ DEĞERİNİN 35 m/h AŞMAMASI TAVSİYE EDİLİR Q=50/35=1,42 m² FİLİTRE ÇAPI FİLİTRE ALANI Ø ,785 m² 2 ADET KULLANILABİLİR Ø 900 0,64 064m² 3 ADET KULLANILABİLİR

52 C) BESLEME NOZULU BESLEME NOZULLARI TEMİZ SUYU HAVUZA VERİRKEN, EN İYİ ŞEKİLDE DAĞILIMI VE SU HAREKETİNİ SAĞLAMALIDIR. BİR TÜRBÜLANS OLUŞARAK HAVUZUN HER BÖLGESİ BESLENMELİ, KÖR NOKTA KALMAMALIDIR. 1 ) TS 11899/syf 8 18 *HAVUZ YÜZEYİNİN HER 8 m 2 'SİNE BİR BESLEME EKİPMANI DÜŞÜNÜLMELİDİR. *SU DERİNLİĞİ 1,35 m.den AZ HAVUZLARDA 6 m 2 'SİNE BİR NOZUL DÜŞÜNÜLMELİDİR. *BESLEMELER TABANDAN İSE SUYU YÜZEYE DOĞRU DİYAGONAL ŞEKİLDE DAĞITACAK ŞEKİLDE OLMALIDIR. *YANDAN BESLEME İSE: BESLEMELER ARASI AÇIKLIK EN FAZLA, UZUN KENARIN 1/3 KADAR OLABİLİR. NORMAL ŞARTLARDA DUVARLARA EŞİT ARALIKLARLA YERLEŞTİRİLMELİDİR. BESLEME KONUMU HAVUZ DERİNLİĞİNİN YARISI OLMALIDIR. DERİN HAVUZLARDA (atlama havuzları) İKİ SIRA BESLEME TESİS EDİLMELİDİR. NOZUL SAYISI: 200/8 = 25 ADET 2) NOZULUN EKSENİ SU SEVİYESİNDEN ; HAVUZLAR İÇİN 100 cm ÇOCUK HAVUZLARI İÇİN 25 cm AŞAĞIDA OLACAK ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLİR. * m 2 ALANA BİR NOZUL DÜŞÜNÜLÜR. KÜÇÜK HAVUZLARDA BU ÖLÇÜ SAPAR. *VEYA NOZUL DEBİSİ İ İ 2m 3 /h - 12 m 3 /h ARASINDA KABUL EDİLİR. İ İ NOZUL SAYISI=200/10 =20 ADET TABANDAN BESLEME BORULARININ TESİSİ, NOZULLARDAN EŞİT DEBİ ALABİLMEK İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR. ANA HAT TEK BORU OLARAK TESİS EDİLECEK İSE (geyik boynuzu gibi) ÇAP DÜŞÜMÜNE GİDİLMELİDİR. DİĞER YÖNTEM İSE ANA HATTIN RİNG OLARAK DÖŞENMESİDİR.

53 D )BORU ÇAPI SEÇİMİ

54 1) TS 11899/syf / y 18 EMME BORULARI BASMA BORULARI TAŞMA İNİŞ BORULARI HAVUZDAN DİREKT EMİŞ HIZ(v) 1,5 m/s 2,5 m/s REZERV TANK EMİŞ DEBİSİ min %50 1 m/s REZERV TANK EMİŞ DEBİSİ ideal % 100 1m/s TAŞMA ANA ARTERLERDE: EĞİM %1 %1,5 %3 HIZ m/s 0,55 0,75 1 BU BİLGİLER DAHİLİNDE KULLANILACAK FORMUL: D iç : 18,8 v = Q/v ORAN DEBİ HIZ BORU ÇAPI REZERV TANK DİP EMİŞ % m 3 /h 1,5 Ø 160 HAVUZ DİP EMİŞ %50 44,5 m 3 /h 1 Ø 140 BASMA % m 3 /h 2,5 Ø 160 TAŞMA % m 3 /h 1 Ø 160

55 2) GENEL HESAPLAMA HIZ(v) EMME BORUSU 15 1,5 m/s BASMA BORUSU 2,5 m/s TAŞMA BORUSU 0,6-0,8 0,8 m/s ORAN DEBİ HIZ BORU ÇAPI REZERV TANK DİP EMİŞ % m 3 /h 1,5 Ø 125 HAVUZ DİP EMİŞ %50 25 m 3 /h 1,5 Ø 90 BASMA % m 3 /h 2,5 25 Ø90 TAŞMA ANA ARTER % m 3 /h 0,8 Ø 150 YANDAN BESLEMEDE: UYGULAMADA %30 HAVUZ DİBİNDEN+%70 REZERV TANK DİBİNDEN EMİLİR. HESAPLAMADA % 50 HAVUZ DİBİ+% 100 REZERV TANK EMİŞİ KABUL EDİLİR. TABANDAN BESLEMEDE % 100 REZERV TANK DİBİNDEN EMİŞ YAPARAK ÇALIŞMASI UYGUNDUR.

56 E) DENGE TANKI HESAPLARI

57 1) TSE 11899/syf 23 V: Vv + Vw + VR V: DENGE DEPOSU HACMİ Vv:YÜZENLERİN TAŞIRDIĞI SU HACMİ (kişi başı ortalama 0,075m 3 ) Vv=0,075.A/a Vw:DALGALANMA VE SİRKÜLASYON NEDENİ İLE TAŞAN Ş SU HACMİ Vw=0,052.A.10 VR=6. Af Q/l VR:TERS YIKAMA İÇİN DEPOLANAN SU HACMİ A:HAVUZ ALANI a:kişi BAŞINA SU ALANI Q:SİRKÜLASYON DEBİSİ l: TAŞMA KANALI UZUNLUĞU Af:FİLİTRE KESİT ALANI Vv= 0,075 X 200/4,5 = 3,3 m 3 Vw=0,052 X 200 X 10-0,144 X 89/60 =0,052 X200 X 0,616 =6,4 m 3 VR= 6X1,13 13 X 3= m 3 V= 3,3 +6,4 +20,3 = 30 m 3

58 V : DENGE DEPOSU HACMİ(m 3 ) A: HAVUZ SU ALANI (m²) V: S X (0,07-0,08) 07 0,08) 08) V: 200 X 0,07 = 14 m 3 MASAJ HAVUZUNUN DENGE TANKI. HACMİNİN 2 KATI OLAMALIDIR. DENGE TANKINDA TERS YIKAMA İLE EKSİLEN SUYU AN ÇOK 3 SAATTE TAMAMLAYABİLECEK, DİREKT ŞEHİR SUYU HATTI ÇEKİLMELİDİR. BU HATTIN UCUNDA BİR FLATÖR OLAMALI VE BU FLATÖR DAİMA TANKIN YARISINDA SU BULUNDURACAK ŞEKİLDE TESİS EDİLMELİDİR. DENGE DEPOLARI ATMOSFERE KAPALI OLAMALI AMA MUTLAKA BİR İNSANIN İÇİNE RAHATÇA GİRECEĞİ BİR PENCERE VEYA KAPAĞI BULUNMALIDIR. HER TANKIN PENCERESİNİN HEMEN ALTINA YERLEŞTİRİLEN BİR TAŞMA BORUSU OLMALIDIR.BU BORU, MAKİNA DAİRESİNDEKİ ROGARIN TABİİ GİDERİ VARİSE ROGAR İLE İRTİBATLANDIRILMALI, YOK İSE MAKİNA DAİRESİ DIŞINA VERİLMELİDİR. AKSİ TAKDİRDE TANKIN ÜSTTEN KAPAKLI YAPILMASINDA FAYDA VARDIR. DENGE DEPOSU BOYUTLANDIRILIRKEN,KENDİ YÜKSEKLİĞİ ESAS ALINMAZ.TAŞMA BORUSUNUN ALTINDAN TABANINA OLAN YÜKSEKLİK ESAS ALINIR Kİ BUNA FAYDALI YÜKSEKLİK DENİR.

59 F) TAŞMA SİSTEMİ YANDAN SAVAK HATA PAYI 25m İÇİN 2mm, 50m İÇİN 3mm. DİR. TASMA TABİİ AKIŞLA TANK İLE İRTİBATLANDIRILMALI, ASLA BORULAR U YAPMAMALI SU BORUDA GÖLLENMEMELİDİR. REZERV TANKA İHTİYAÇ VARDIR. ÜSTTEN TAŞMA BİR KISMI YANDAN, BİR KISMI ÜSTTEN TAŞMA HAVUZUN HER 35 m 2 'SİNE VEYA SİRKÜLASYON DEBİSİNİN HER 6.5 m 3 /h DE BİRİNE BİR ADET SKIMMER DÜŞÜNÜLMELİDİR. SKIMMERLİ SİSTEM RÜZGARIN KONUMUNA VE HAVUZUN DEĞERLER DE SAPMA OLABİLİR ŞEKLİNE GÖRE BU SKIMMERİN TESİSİNDE BİR ADET SKIMMERE; ŞEHİR SUYU DOLUM HATTI (flatörlü) ÇEKİLMELİ VE AYNI SKIMMERDEN BİR TASMA BORUSU ROGAR İLE İRTİBATLANDIRILMALIDIR.

60 HER İKİ HESAP TARZININ KARŞILAŞTIRMASI YAPACAK OLURSAK SİRKÜLASYON DEBİSİ KUM FİLİTRESİ BESLEME SAYISI REZERV TANK HACMİ TSE GENEL HESAPLAMA 89 m 3 /h 50 m 3 /h Ø 1200 X 3 AD Ø 1000 X 2 AD 25 AD 20 AD 30 m 3 14 m 3 REZERV TANK DİP EMIS ÇAPI Ø 160 Ø 160 HAVUZ DİP EMİŞ ÇAPI Ø 140 Ø 90 BASMA HATTI ÇAPI Ø 160 Ø 90 TAŞMA BORUSU ÇAPI Ø 160 Ø150

61 I- YÜZME HAVUZU ELEKTRİK VE ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ YÜZME HAVUZU ELEKTRİK PANOLARI YÜZME HAVUZU MAKİNA DAİRELERİNİN NEMLİ ORTAMLAR OLMASINDAN DOLAYI ELEKTRİK PANOLARI PLASTİK VEYA POLYESTER PANOLAR OLMALIDIR. (IP 55) YÜZME HAVUZU ELEKTRİKİ PANOLARINDA SON 5-6 SENEDİRİ UZAKDOĞUDAN GELEN ŞALT MALZEMELER KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR. BU MALZEMELER KALİTE PROBLEMLERİNDEN DOLAYI İSTENİLEN VERİMLİLİKTE ÇALIŞMAYABİLMEKTEDİR. BU SEBEBLE BU MALZEMELERİN KULLANILMAMASI TARAFIMIZCA ÖNERİLMEKTEDİR. ŞALT MALZEMELER KONTAKTÖR, TERMİK, W OTOMATLAR OLARAK SIRALANMAKTADIR. BU MALZEMLERİ KULLANIRKEN KALİTELİ MARKALARDAN VAZGEÇİLMEMELİDİR.

62

63

64 KAÇAK AKIM RÖLESİ PANOLARDA MÜMKÜN MERTEBE KAÇAK AKIM RÖLESİ KULLANILMALIDIR. KAÇAK AKIMIN RÖLESİNİN FAYDALARI İSE : 1- SİSTEMDE OLUŞABİLECEK KAÇAKLARDA SİSTEMDE ELEKTRİĞİ KESER 2-MAKİNA DAİRESİNİ SU BASMASI DURUMDA DOĞABİLECEK EN UFAK PROBLEMDE KAÇAK AKIM RÖLESİ DEVREYE GİRER ve SİSTEME ELEKTRİK VERMEZ. BU DURUMDA MAKİNE İ DAİRESİNE İ İ GİREN İ HAVUZ BAKIM ELEMANI VE/VEYA HER HANGİ BİR KİŞİNİN ÇARPILMASI ENGELLENİR.

65 YÜZME HAVUZU PANOLARI PANO: ANA W OTOMAT POMPA OTOMATLARI POMPA KONTAKTÖR VE TERMİKLERİ FAZ KORUMA FAZ KORUMA ÖNÜ W OTOMAT KLEMENSLER LAMBALAR TIMER POLYESTER VEYA PLASTİK OLAMALIDIR KAÇAK AKIM RÖLESİ KULLANILMASI ÖNERİRİLİR KULLANILMAYACAKSA GRUP W OTOMAT KULLANILMALIDIR HER POMPA İÇİN Ç TRİFAZE OLMASI DURUMUNDA K OTOMAT KULLANILMALIDIR. POMPA MONOFAZE W OTOMAT KULLANILMALIDIR. POMPALARIN ÖNÜNDE AMPERLERE UYGUN KONTAKTÖR VE TERMİKLER SEÇİLMELİDİR. SEÇİMDE POMPANIN ÇEKTİĞİ DEMERAJ AKIMINA BAKILMASI GEREKLİDİR. BU DEĞERİN ÜSTÜNDE BİR DEĞER SEÇİLMEMELİDİR. SEÇİLMESİ DURUMUNDA POMPANIN SIKIŞMASI VEYA HERHANGİ PROBLEMDE TERMİK ATMAYACAKTIRÇ BU DURUMDA POMPA ZARAR GÖRECEKTİR. FAZ KORUMALAR ÇALIŞMA PRENSİBİ: FAZLARDAN BİR TANESİNİN GELMEMESİ DURUMINDA VEYA FAZLARIN VOLTAJININ % 10 DAN FAZLA VEYA EKSİK GELMESİ DURUMUNDA SİSTEMİ KORUMAYA ALIR SİSTEMDE DOĞACAK EN UFAK AKSİLİKTE ATACAKTIR. YANMAZ VE KABLO ÇAPLARINA GÖRE SEÇİLMELİDİR. KULLANILACAK HAVUZ LAMBA ADETİNE GÖRE W OTOMAT SEÇİLMELİDİR SİSTEME TIMER BAĞLANARAK LAMBALAR VE POMPALAR İSTENİLEN SAAT ARALIKLARINDA OTOMATİK OLARAK ÇALIŞTIRMAYI SAĞLAR

66 I) SU ALTI LAMBASI SEÇİMİ * m² HAVUZ ALANI BAŞINA GEREKEN YAKLAŞIK WATT DEĞERİ (WATT/ m²): * EV HAVUZLARINDA: W/m² YAKLAŞIK LUX GÜCÜNDE BİR AYDINLATMA SAĞLAR. ENÇOK KULLANILAN ARMATÜRLER 300 W GÜCÜNDE OLAN TİPLERDİR. HAVUZ PERDESİNE 5-10 m ARA İLE YERLEŞTİRİLİR. * UMUMA AÇIK HAVUZLARDA :20-50 W/m² YAKLAŞIK LUX GÜCÜNDE BİR AYDINLATMA SAĞLAR.EN ÇOK KULLANILAN ARMATÜRLER 500 W VEYA 300W GÜCÜNDE OLAN TİPLERDİR. HAVUZ PERDESİNE 3-5 m ARA İLE YERLEŞTİRİLİR. * SU ALTI LAMBALARIMIZ (PAR 56 AMPUL İLE) 6000 LÜMEN AYDINLATMA SAĞLAR. Ğ ORTALAMA İYİ İ BİR AYDINLATMA m 2 BAŞINA 500 LÜMENDİR. BUNA DAYANARAK LAMBA SAYISI AŞAĞIDAKİ FORMÜL İLE DE HESAPLANIR HAVUZ ALANI X 500/ LUX, 100W GÜCÜNDE KIZMA ESASLI BİR AMPULUN 1m MESAFEDEN VERDİĞİ IŞIĞA EŞDEĞERDİR. PARLAK GÜNEŞ IŞIĞI GÜNEŞSİZ BULUTLU GÜN IŞIĞI İYİ AYDINLATILMIŞ ANA YOL ARABA PARK AYDINLATMASI PARLAK DOLUNAY LUX LUX 50 LUX 5 LUX 1/5 LUX

67 J) TEST ALETLERİ

68

69

70

71

72

73

74

75 DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ Kimyasallarla yapılan dezenfeksiyon Yerinde üretim ile yapılan dezenfeksiyon Ozon kullanımı Uv Kullanımı

76

77

78 Dozaj Pompaları

79 Klorinatör Brominatör

80 ph-redox Regülatörleri

81

82 Kullanım yerinde klor gazı üretimi TS 11899/2 Tuz depolanması sebebiyle önemli bir güvenlik problemi ortadan td kalkar klk ve klor yalınızca ihtiyaç kadar üretilir. Elektroliz sonucu bazik bir eriyik elde edilir. Bu bazik eri- yik istenirse ph nötrlemek için kullanılır veya deşarj edilir. Bu proseste sadece elementer klor gazı havuza girer. Elektroliz sonucu ortaya çıkan hidrojen gazı ise ortamdan uzaklaştırılır.

83

84 OZON (O 3 ) Güneşin UV ışınları ve yıldırım anında ortaya çıkan elektrik arkları ile oluşan ozan dünya etrafında koruyucu bir kalkan gibi canlıları güneşin radyasyon etkisine karşı korur.doğada yıldırım sonucu oluşan ozon yıldırım ve fırtına havalardan sonra yüksek yerlerde ve deniz kıyısında hissedilir şeklinde havayı temizler. Ozon çok güçlü bir oksitleyici olması nedeniyle pek çok organik molekülleri yok eder. Dozlama miktarı 1 gr/m³ sudur, Güçlü bir karıştırma işleminden sonra 3 dk. süre ile suyun Ozonla temas etmesi sağlanmalıdır. Ozon hiçbir katkı bırakmaz ve kimyasal bir bileşim gibi suda ve havada kalmaz. Ozon oksijenin modifikasyonu, stabil olmayan kuvvetli bir oksidasyon maddesidir.

ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR.

ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU NOTLARI MİEM ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR. E.ERKOÇ Güncelleme Mayıs 2007 HAVUZ

Detaylı

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899 YÜZME HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI, TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM ve İŞLETMESİ İÇİN GENEL KURALLAR NİSAN 2000 Bu standart; TSE Teknik kurulunun 25 Nisan 2000 tarihli

Detaylı

TS 11899 YÜZME HAVUZLARI, SUYUN HAZIRLANMASI,TEKN YAPIM, KONTROL, BAKIM

TS 11899 YÜZME HAVUZLARI, SUYUN HAZIRLANMASI,TEKN YAPIM, KONTROL, BAKIM TS 11899 YÜZME HAVUZLARI, SUYUN HAZIRLANMASI,TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM ve İŞLETMESİ GENEL KURALLAR TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey cad, 112 Bakanlıklar ANKARA NİSAN 2000 Bu standart; TSE Teknik

Detaylı

HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ EL KİTABI. Kerem Sabit GÖKÇEOĞLU MAKİNA MÜHENDİSİ. Kamil Safa KALAY ÇEVRE MÜHENDİSİ

HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ EL KİTABI. Kerem Sabit GÖKÇEOĞLU MAKİNA MÜHENDİSİ. Kamil Safa KALAY ÇEVRE MÜHENDİSİ HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ EL KİTABI Kamil Safa KALAY ÇEVRE MÜHENDİSİ Kerem Sabit GÖKÇEOĞLU MAKİNA MÜHENDİSİ HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ KİMDİR? Sağlık Bakanlığının 15 Aralık 2011 tarihli yönetmeliğinde havuz suyu

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 11899 Nisan 2007 (TS 11899: 2000 + T1: 2003 dahil) 2.Baskı ICS 03.080.30; 13.060.99 YÜZME HAVUZLARI SUYUN HAZIRLANMASI, TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM VE İŞLETMESİ İÇİN

Detaylı

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ 2006 ADRAMİS TERMAL OTEL EDREMİT

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ 2006 ADRAMİS TERMAL OTEL EDREMİT SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ 2006 ADRAMİS TERMAL OTEL EDREMİT YÜZME HAVUZU KULLANMI Kent yaşamının verdiği dayanılmaz stres sonucu, her gelir grubundan insan için tatil yapma, kent dışında dinlenme

Detaylı

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT Yaşam; toprak,hava ve su olmak üzere üç ana unsurdan oluşur. Dünyada mevcut su miktarı sabittir. Katı,sıvı ve gaz halde sürekli fiziksel

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası HAVUZ KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI 20 ŞUBAT 1999 İSTANBUL MMO Yayın No: 214

tmmob makina mühendisleri odası HAVUZ KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI 20 ŞUBAT 1999 İSTANBUL MMO Yayın No: 214 tmmob makina mühendisleri odası HAVUZ KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI 20 ŞUBAT 1999 İSTANBUL MMO Yayın No: 214 tmmob makina mühendisleri odası i Sümer Sok. No: 36/1A Kızılay/ANKARA Tel : 0 312231 31 59231

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

HAVUZ SUYUNA KİMYASAL MADDE UYGULAMASI

HAVUZ SUYUNA KİMYASAL MADDE UYGULAMASI HAVUZ SUYUNA KİMYASAL MADDE UYGULAMASI Kaynak: Tintometer Lovibond GmbH İçindekiler : Sayfa: 1. TOPAKLAMA ( FLOKULASYON ) : 2 2. FİLİTRENİN TERS YIKANMASI : 3 3. SU DEZENFEKSİYONU : 3 4. KLOR GAZI : 4

Detaylı

HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI

HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI 2 ÖNSÖZ...3 SKİMMERLİ SİSTEM NEDİR? (ÇELİK/PANEL)...4 SKİMMERLİ YÜZME HAVUZLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!...4 FİLTRASYON SİSTEMİ NEDİR? NE İŞE YARAR?...4 FİLTREMİZİN

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

İçme ve Kullanma Sularının Arıtılması ve Dezenfeksiyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, SAMSUN

İçme ve Kullanma Sularının Arıtılması ve Dezenfeksiyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, SAMSUN İçme ve Kullanma Sularının Arıtılması ve Dezenfeksiyonu Doç. Dr. Ahmet Tevfik SÜNTER Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, SAMSUN Su 2 hidrojen ve 1 oksijen atomunun birleşmesinden

Detaylı

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo.

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo. DAISY Dryden Aqua integrated System Kristal berraklığında sağlıklı yüzme havuzu suyu için Doğa ile uyum içinde yenilikçi teknoloji Havuzlar için DAISY filtrasyon sistemi 2 1 3 Frekans kontrollü pompa APF

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

SANTEM ENDÜSTRĐ-KONUT SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.

SANTEM ENDÜSTRĐ-KONUT SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. SANTEM ENDÜSTRĐ-KONUT SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. HAVUZ VE SPA LAR ĐÇĐN FĐLĐTRELEME, DEZENFEKSĐYON ĐLE AKSESUAR MALZEMESĐ ĐMALATI, HAVUZ KĐMYASALLARI, SAUNA, BUHAR ODASI, NEM ALICILAR, SUALTI AYDINLATMA, HAZIR

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI)

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) KLORLAMA REHBERİ (İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) Uzm. Dr. Recai OĞUR Doç. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Prof. Dr. Metin HASDE Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER SU NEDİR? Dünyamızda yaşamın temel taşlarından biridir su. Su aynı zamanda maddenin 3 halinde bulunabilen tek maddedir.tüm değerlendirmeler su üzerinden yapılmaktadır. Gerek insan yaşamı için olsun, gerekse

Detaylı

.ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

.ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ tmmob makina mühendisleri odası.ulusal TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI II. CİLT İZMİR mmo yayın no : 203/2 KASIM 1997 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sk. No: 36/1-A

Detaylı

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİRİŞ İnsan sağlığı için gerekli olan temel ihtiyaç maddelerinden en önemli yere sahip bulunan

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ TKİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ İÇİN YER ALTI SUYU VE KUYU SUYU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIM TALIMATI

Detaylı

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 305 BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 10.1 GİRİŞ Endüstriyel ortamlardaki genel havalandırma işçilerin sağlığına ve emniyetine etki edebilecek tehlikeli kimyasal kirleticilerin, kokunun ve ısının kontrolü

Detaylı

HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK

HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK 2013 I ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Program Geliştirme Projesi, Sıhhi Tesisat dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır. Sıhhi Tesisat

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı