GÖNKAR POSTASI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI KÜRESEL ISINMA NEDÝR KÜRESEL ISINMANIN SEBEPLERÝ NELERDÝR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖNKAR POSTASI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI KÜRESEL ISINMA NEDÝR KÜRESEL ISINMANIN SEBEPLERÝ NELERDÝR?"

Transkript

1 GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 18 Nisan 2007 SAYI 18 YIL 7 YURT ÝÇÝ YURT DIÞI REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI TEMÝZ ODA UYGULAMALARINDA KULLANILAN DONANIM KÜRESEL ISINMA NEDÝR KÜRESEL ISINMANIN SEBEPLERÝ NELERDÝR? VERGÝ AVANTAJLARI ÇANAKKALE KOLÝN OTEL KONYA SELÇUKLU BELEDÝYESÝ KAPALI SPOR SALONU SÝVEREK ÞEHÝRLERARASI OTO TERMÝNALÝ ÝSKENDERUN DEMÝR ÇELÝK PERSONEL HABERLERÝ KALÝTE BELGELERÝMÝZ SERÝN OTEL AZERBAYCAN PAKÝSTAN

2 içindekiler GÖNKA POSTASI GÖNKA KLÝMA A.Þ. 4 Aylýk Yayýn Organý Nisan 2007 YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Halil GÖNCÜ YÖNETÝM KURULU BAÞKAN YARDIMCISI Salih KADAYIFÇIOÐLU YAYIN GRUBU YAYIN KOORDÝNATÖRÜ Diler KADAYIFÇIOÐLU EDÝTÖR Emre CANKIÇ GRAFÝK TASARIM / UYGULAMA Emre CANKIÇ BASKI Çubuk Ofset Form Matbaacýlýk Gönka dan Haberler Ankara Bölge Müdürlüðü Yeni Yerine Taþýndý Fabrikamýz Büyütüp Boya Tesislerimizi Yeniledik Gönka dan Haberler Yurt Ýçi ve Yurt dýþý Referanslarýmýzdan Bazýlarý Teknik Makale Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným Cihangirhan Salih GÜZEY Makale Küresel Isýnma Nedir Küresel Isýnmanýn Sebepleri Nelerdir? Nurdan ÇÝMEN Makale Vergi Avantajlarý Þeyda ZENGÝN Gönka dan Haberler Personel Haberleri Gönka dan Haberler Kalite Belgelerimiz Nisan 2007

3 GÖNKA DAN HABERLER ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI GÖNKA KLÝMA, Ankaranýn ulaþýmý en kolay þehirlerarasý yollarýn kesiþtiði, seçkin yerlerden olan Çukurambar semtinde yeni Bölge Müdürlüðüne taþýndý. Yeni yerimiz Eskiþehir yoluna ve metro istasyonuna 100 metre mesafede olup Armada, Ticaret Odasý, Bayýndýr Hastanesinin karþýsýndadýr. Yeni yapýlanma sürecinde müþterilerine daha iyi hizmet vermek, aktif olmak gibi kriterleri gözönüne alarak yeni yerinde hizmete baþlamýþtýr. Ambrosia Teknomed Plaza 4 katýnda geniþ tasarýmlý modern ofislerde hizmet veren GÖNKA KLÝMA müþterlerine en iyi hizmetleri sunmaya devam edecektir. Yeni telefon ve faks nuamralarýmýz aþaðýdaki gibidir. Lütfen not alýnýz. Telefon : Faks : FABRÝKAMIZI BÜYÜTÜP BOYA TESÝSLERÝMÝZÝ YENÝLEDÝK Ankara Sincan Organize Sanayideki Fabrikamýzý daha iyi hizmet verebilmek için 3000m² ek tesisler yaparak büyülttük. Yurtdýþý ihtiyaçlara cevap verebilmek için gerekli olan bu yatýrýmlar hýzla devam edecektir. Ayrýca tam otomatik temizleme ve boya tesisleri yenilenerek fabrikada yapýlan kutlama ile hizmete açýldý. Nisan

4 GÖNKADAN HABERLER YURT ÝÇÝ REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Hijyenik Paket Klima Cihazý, Laminer Flow Ünitesi firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Anadolu Efes Biracýlýk ve Malt San. A.Þ. Ýzmir Bira Fabrikasý Þiþeleme II Tesisi için; Taze Hava Santrallarý, Hücreli Aspiratörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Alaettin Keskin Yüksek Ýhtisas Hastanesi Klima Santrali, Hücreli Aspiratörler, Fan Coiller, Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Valide Sultan Saðlýk Hizmetleri Özel Aksaray Doðum Evi Ýþi Hijyenik Paket Klima Cihazlarý, Plenum Boxlý Hepa Filtreler VAV Üniteleri, Elektrikli Isýtýcýlar, Hava Kanalý, Menfezler, Panjurlar firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Bellek Hastanesi - Antalya Hijyenik Paket Klima Cihazlarý, Kanal Tipi Aspiratörler, Plenum Boxlý Hepa Filtreler, VAV Üniteleri, Lif TutucuMenfezler, Boxlý Emiþ Menfezleri firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Ýskenderun Demir Çelik A. Þ. 5-6 nolu Kok Bataryalarý projesi kapsamýndaki ; Endüstriyel Tip Paket Klima Cihazlarý, Patlamaya Dayanýklý Fanlar firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Vizyon Ýnþ. Pey. San. Tic. Ltd. Þti. Esenyurt Belediye Hastanesi iþi için; Hijyenik Klima Santrallarý, Hijyenik Paket Klima Cihazlarý Klima Santrallarý, Hava Soðutmalý Su Soðutma Gruplarý, Hücreli Aspiratörler, Kanal Tipi Elektrikli Isýtýcýlar, Buharlý Nemlendiriciler, VAV Üniteleri, Çatý Tipi Aspiratörler ve Laminer Flow Üniteleri firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir Yakýn Doðu Üniversitesi Fan Coil Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Yazýcý Demir Çelik San. Ve Tur. Tic. A.þ. Su Soðutmalý Soðutma Grubu firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Dinamik Grup A.Þ. Deha Reklamcýlýk - Kayseri Klima Santralleri, Otomatik Kontrol Malzemeleri, Hücreli Aspiratörler, Çatý Tipi Aspiratörler, Fan Coil Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Çelikhane Modernizasyonu kapsamýndaki Endüstriyel Tip Paket Klima Cihazlarý, Su Soðutma Kuleleri Hücreli Vantilatörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Anadolu Mühendislik Adana Kadýn Doðum Hastanesinde kullanýlan Hijyenik Paket Klima Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. 2 Nisan 2007

5 GÖNKA DAN HABERLER Karabük Þirinevler Devlet Hastanesi Hijyenik Klima Santralý, Hücreli Aspiratörler, Buharlý Nemlendiriciler, Plenum Boxlý Hepa Filtreler, Kanal tipi Elektrikli Isýtýcýlar firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. AZK Ýnþaat Isparta Gülkent Devlet Hastanesi iþi için; Hijyenik Paket Klima Cihazlarý ve Hepa Filtreler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. European Tobacco Sigara Ve Tütün San. Tic. Klima Santrallarý, Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu, Buharlý Nemlendiriciler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Alaettin Keskin Giresun Ziraat Bankasýnda kullanýlan Klima Santrallarý Hücreli Aspiratörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Aktif Saðlýk Hiz. A.Þ. Konya Hospital için; Hijyenik Paket Klima Cihazý, Plenum Boxlý Hepa Filtreler, VAV Üniteleri, Elektirikli Isýtýcýlar firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Siverek Þehrilerarasý Oto Terminali Hava Soðutmalý Chiller, Roof Top ve Fan Coiller firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Konya Çumra Þeker Fabrikasý KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI Çikolata Tesisleri iþi Hjyenik Klima Santralleri, Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu, Split Klima Cihazlarý Plenum Boxlar, Sirkülasyon Pompalarý, Eþanjörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Diyarbakýr Özel Viva Hastanesi Hijyenik Klima Santrallarý, Hücreli Aspiratörler, Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi Hijyenik Paket Klima Cihazý ve VAV Üniteleri firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Nizip Devlet Hastanesi Hijyenik Klima Santralleri, Hava Soðutmalý Su soðutma Grubu, Buharlý Nemlendiriciler, Laminer Flow Üniteleri, Hücreli Aspiratörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Nisan

6 GÖNKADAN HABERLER Kolin Ýnþaat Çanakkale Kolin Otel ; Kapalý Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali, Fan Coil cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Konya Selçuklu Belediyesi Kapalý Spor Salonu Selçuklu Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Kapalý Spor Salnu; Klima Santrallarý, Hücreli Aspiratörler, Fan Coil Cihazlarý, Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Ýstanbul Özel Çamlýca Alman Hastanesi ( Vatan Grb.) Ýstanbul Çamlýca Alman Hastanesinde kullanýlan Hijyenik Klima Santrallarý, Laminer Flow Üniteleri Otomasyon Sistemi Hava Kanallarý, Menfezler dahil komple Hijyenik Klima Havalandýrma sistemi firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Özarlar Otomobilcilik - Kayseri Klima Santrali, Fan Coiller ve Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Ünlüsoy Patlayýcý Madde Ticaret A. Þ. Ünlüsoy Hastanesi ; Hijyenik Paket Klima Cihazlarý, Hava Soðutmalu Su soðutma Grubu, Fan Coiller, Çatý Tipi Aspiratörler, Vav Üniteleri, Laminer Flow Üniteleri, Elektirikli Isýtýcýlar, Plenum Boxlý Hepa Filtreler, Hava Kanalý, Menfez,Anemostadlar firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Fatsa Devlet Hastanesi Hijyenik Paket Klimala Cihazlarý, Laminer Flow Üniteleri Plenum Boxlý Hepa Filtreler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Mertýp Saðlýk Hizmetleri Konya Akademi Hospital da kullanýlan; Hijyenik Paket Klima Cihazlarý, Plenum Boxlý Hepa Filtreler VAV Üniteleri, hava kanallarý komple firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Klima Santrallarý, Hücreli Aspiratörler, Buharlý Nemlendiriciler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. 4 Nisan 2007

7 GÖNKA DAN HABERLER YURT DIÞI REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Pakistan - Hattar Power Plant Workshops iþi için; Havalandýrma ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Serin Otel - Bakü Havalandýrma tesisatý ve kurulumu firmamýz tarafýndan yapýlmýþtýr. Gürcistan Ekonomi Bakanlýðý Binasý GHSC 1V8 Hava Soðutmalý Soðutma Grubu firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Kazakistan Cumhurbaþkanlýðý Köþkü Soðutma gruplarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Azerbaycan - Bakü 300 Yataklý Askeri Hastanesi Ek Bina iþi için; Laminer Flow cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Gürcistan - Tiflis Procredit Bank iþi için Havalandýrma ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. HB Klinik - Bakü Ameliyathane Hijyenik Klima Sistemi firmamýz tarafýndan yapýlmýþtýr. Nisan

8 TEKNÝK MAKALE TEMÝZ ODA UYGULAMALARINDA KULLANILAN DONANIM Mak. Müh.Cihangirhan S. GÜZEY Teknik Müdür Temiz oda bir çok bileþenden oluþan hassas dengeler üzerine kurulu bir sistemdir. Temiz odanýn tüm unsurlarýyla birlikte uyumlu çalýþmasý durumunda gerçek faydayý saðlayacaðý göz önünde bulundurulmalýdýr. Temiz oda kurmadan önce tüm bu unsurlar dikkatlice ele alýnmalý ve mümkün olduðunca fedakarlýktan kaçýnmadan ilk kurulan sistemin en iyi þekilde kurulmasýna özen gösterilmelidir. Zira çalýþmaya baþlamýþ bir ameliyathane/temiz oda ortamýna daha sonra bu unsurlardan herhangi birisini eklemek/deðiþtirmek sanýldýðýndan çok daha zor ve ilk kurulum esnasýnda olacaðýndan çok daha maliyetlidir. Bu unsurlarý kýsaca aþaðýda açýklayabiliriz: Klima sistemi ve otomatik kontrol cihazlarý: Klima santrali, su soðutma grubu, sýcak su kazaný, buharlý nemlendirici, pompa sistemleri, otomatik kontrol cihazlarý ve elektrik panosu gibi elemanlardan oluþan komple klima cihazlarý toplamýdýr. Ya da tüm klimatizasyon iþlemlerini (ýsýtma-soðutma-havalandýrma-filtreleme-nemlendirme-nem alma) tek baþýna yapan hijyenik paket klima cihazlarý kullanýlýr. Cihazlar uzaktan yönetilecekse uygun bir bina yönetim sistemine baðlanmalýdýr. Eðer temiz oda ameliyathane olarak kuruluyorsa tüm ameliyathaneler için ayrýca ameliyathane kontrol paneli kullanýlmasý da tavsiye edilir. Zira her ameliyathanenin içerisinde bulunan ameliyathane kontrol panelinden ýþýk, VAV, sýcaklýk-nem ayarý gibi deðerler kolayca deðiþtirilebilirken oda basýncý, filtre firlilik durumu gibi deðerlerde kolayca okunabilir. Ýdeal olaný aslýnda her ameliyathane için ayrý klima cihazý kullanmaktýr. Laminar Flow veya Plenum Box üfleme plenumlarý: Class I veya Class II uygulamalarý için gerekli tüm unsurlar ile birlikte laminer veya türbülant hava akýþýnýn saðlanmasý için HEPA/ULPA filtrelerinin içine konacaðý hava üfleme terminalleridir. Her birisinde fark basýnç presostadý bulunmasý bu 3. Kademe filtrelerinin tam olarak ne zaman kullanýlamaz hale geldiðini öðrenebilmek ve yenileri ile deðiþtirebilmek amacýyla çok önemlidir. VAV üniteleri: Temiz oda yapýlacak ortamlarýn içerisine üfleme yapacak plenum box'lardaki HEPA/ULPA filtrelerin zaman içerisinde týkanmasý sonucu oluþturduklarý fark basýncý bu filtrelerin ilk kullanýldýklarý yeni haldeki fark basýncýndan daha fazla olacaktýr. Filtreler eskidikçe fark basýncý gitgide artacak, emiþ tarafýnda basýnç kaybý deðiþmemesine raðmen üfleme hattýndaki basýnç kaybý gitgide artacaktýr. Bu da zaman içerisinde pozitif basýnçlý olmasý gereken ortamlarda negatif basýnç oluþmasýna (Dolayýsýyla temiz odanýn fonksiyonunu yitirmesine sebebiyet verecektir). VAV ünitesi üzerindeki donanýmý sayesinde kendi hattý üzerindeki filtreler doldukça kendi damperini açacak ve basýnç kaybýný azaltacak, böylelikle ortama üflenen hava miktarýnda deðiþme olmayacaktýr. Yangýn ve shut-off damperleri: Hem yangýn hem de Shut-Off damper özellikli damperlerin kullanýlmasýyla sistemde belirli bir tasarrufa gidilecektir zira her ikisi de kullanýlmak zorundadýr. Aþaðýdaki yerlerde kullanmak zorunludur: *Hava sýzdýrmaz shut-off damperler hem basma hattý için (eðer 3. Kademe HEPA/ULPA filtreler ile geri hava akýþý önlenmemiþse) hem de emiþ kanallarýnda aþaðýdaki uygulamalar için dahil edilmiþ olmalýdýr. Bina kontrol mühendisliði tarafýndan onaylandýðý sürece test edilmiþ yangýn damperleri de bu amaçla kullanýlabilir. *Deðiþik class odalarýn birleþme yerlerinde kullanýlmasý gerekir. Böylelikle odalar arasýndaki sýzýntý olasýlýðý ortadan kalkar. *Birçok kata ayný anda hizmet eden sistemlerde, her kat branþmanýna konulmalýdýr. *Ayný Class olan odalar arasýnda þayet uzman tarafýndan odalarýn birbirinden ayrýlmasý öngörülmüþse kullanýlmalýdýr. *Birbirinden farklý hijyenik gereksinimleri olan odalar için taze hava ve egzost hatlarýnýn dýþ hava panjurlarý ile ilgili odalar arasýndaki bir noktaya konulmalýdýr. *3. Kademe filtrelerin giriþ kýsmýnda havalandýrma sistemi çalýþýrken HEPA/ULPA filtrelerin deðiþtirilmesine müsaade edecek olan müstakil olarak kontrol edilebilecek hava sýzdýrmaz bir damper bulunmalýdýr. Bu damperin shut-off/yangýn damperi olmasý durumunda manuel olarak da müdahale edilebilir tipte olmasý gerekir. 6 Nisan 2007

9 TEKNÝK MAKALE Frekans konvertörleri ve fark basýnç sensörleri: Temiz oda uygulamalarýnda frekans konvertörlerinin kullanýlmasý hayati öneme haizdir. Zira temiz odalar kullanýlmadýðý zamanlarda bile sistem çalýþtýrýlmalý ve iç hava minimum sayýda sirküle ettirilerek havadaki partikül sayýsýcanlý organizma sayýsý belirli limitler içinde tutulmalýdýr. Fark basýnç sensörlerinden gelen ortam pozitif (veya negatif basýnç) bilgi sinyaline göre fan devrini deðiþtirebilmek için klima sisteminde frekans konvertörü kullanýlmasý þarttýr. -Lif tutucu filtreler: Ameliyathanelerde ve temiz odalarda yerlere dökülen kýl, tüy, kumaþ lifi, iplik gibi hava ile birlikte sürüklenebilecek maddelerin emiþ kanalý içerisine girip toz, partikül kaynaðý olmasýný engellemek için kullanýlan lif tutucu filtreler hiç bir alet kullanmaksýzýn kolaylýkla sökülebilecek yapýda imal edilir. Bu filtreye takýlan maddeler dýþarýda kalýp kolayca görülebildiði için filtrenin temizlenme zamaný anlaþýlýr. Paslanmaz çelik yapýda olup diðer filtreler gibi eskimez (belirli bir kullaným ömrü yoktur). -Emiþ/üfleme menfezleri: Türbülant üfleme sisteminde havanýn yönlendirilme amacýna baðlý olarak perfore sacdan veya anemostadlý emiþ/üfleme menfezleri kullanýlýr. -Hava Kanallarý: Kanal sistemi kullanýlmasý herhangi bir klima sisteminin oluþturulmasýnda zorunludur. Tüm sistem içerisinde en zor tadil edilebilen ve genelde de en çok probleme sebebiyet veren unsur kanaldýr. Kanallar uygunluk, sýzdýrmazlýk kontrolleri yapýldýktan sonra uygun malzeme ile izole edilmelidir. -Hava kilitli kayar kapý: DIN 1946/4'e göre aþaðýdaki maddelere uyulmasý gerekir. *Class I ile Class II odalar arasýnda hava kilitli kayar kapý olmalýdýr. *Class I odalar ile açýk hava ortamý arasýnda hava kilitli kayar kapý olmalýdýr. *Ameliyathane ile yoðun bakým kýsmý arasýnda hava kilitli kayar kapý olmalýdýr. -Yapýsal unsurlar: DIN 1946/4'e göre aþaðýdaki maddelere uyulmasý gerekir. *Taze hava giriþi dýþ ortam zemin seviyesinden en az 3m yukarýda olmalýdýr. *Egzost havasý çýkýþý mümkünse çatýdan olmalý, atýlan hava çevreye zararlý maddeler içermemelidir. *Class I odalarda pencere var ise hava sýzdýrmaz olmalýdýr. Ancak ameliyathanenin bina dýþ duvarýndan iki tarafý da pencereli bir koridor ile ayrýlmasý tavsiye edilir *Bina içerisinde sterilizasyon yapýlan odalarýn temiz olan kýsýmlarýyla temiz olmayan kýsýmlarý (yataklarýn temizlenip, çarþaflarýn deðiþtirildiði kýsýmlar) arasýndaki hava transferi mümkün olan en az seviyeye indirilmiþ olmalýdýr. Nisan

10 MAKALE Küresel Isýnma Nedir Küresel Isýnmanýn Sebepleri Nelerdir? Nurdan ÇÝMEN Teklif Hazýrlama Müdürü Ýnsanlar tarafýndan atmosfere salýnan CO2, metan, ozon ve kloroflorokarbon (CFC) gibi gazlarýn sera etkisi yaratmasý sonucunda dünya yüzeyinde sýcaklýðýn sistematik bir þekilde artmasýna küresel ýsýnma deniyor. Sýcaklýk artýnca buharlaþma artýyor, yaðýþlar ve hava hareketleri deðiþiyor. Dolayýsýyla bir iklim deðiþikliði meydana geliyor. Daha ayrýntýlý açýklamak gerekirse dünyanýn yüzeyi güneþ ýþýnlarý tarafýndan ýsýtýlýyor. Dünya bu ýþýnlarý tekrar atmosfere yansýtýyor ama bazý ýþýnlar su buharý, karbondioksit ve metan gazýnýn dünyanýn üzerinde oluþturduðu doðal bir örtü tarafýndan tutuluyor. Bu da yeryüzünün yeterince sýcak kalmasýný saðlýyor.son dönemlerde fosil yakýtlarýn yakýlmasý, ormansýzlaþma, hýzlý nüfus artýþý ve toplumlardaki tüketim eðiliminin artmasý gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve diazot monoksit gazlarýn atmosferdeki yýðýlmasý artýþ gösterdi.bilim adamlarýna göre iþte bu artýþ küresel ýsýnmaya neden oluyor. 1860'tan günümüze kadar tutulan kayýtlar, ortalama küresel sýcaklýðýn 0.5 ila 0.8 derece kadar artýðýný gösteriyor ve artýk geri dönüþü olmayan bir noktaya yaklaþýlýyor. Hiçbir önlem alýnmazsa bu yüzyýl sonunda küresel sýcaklýðýn ortalama 2 derece artacaðý tahmin ediliyor.2007'nin de dünya genelinde kayýtlarýn tutulmaya baþlandýðý son 150 yýllýk dönem içinde en sýcak yýl olabileceði tahmin ediliyor. Küresel Isýnmanýn Etkileri Dünya iklim sisteminde deðiþikliklere neden olan küresel ýsýnmanýn birçok olumsuz sonuçlarý olacaðý tahmin edilmektedir. Bunlarýn baþlýcalarý þunlardýr : -Sýcaklýk arttýkça yeryüzündeki karalardan ve su yüzeylerinden buharlaþma da artacaktýr. Bu da bazý bölgelerde aþýrý yaðýþlara, bazý bölgelerde de kuraklýða neden olacaktýr. - Kutuplardaki buzullar eriyecek, denizler ve okyanuslarda su seviyesi yükselecek ve taþkýnlar, su basmalarý, seller meydana gelecektir. Örneðin 1960'larýn sonlarýndan bu yana Kuzey Yarýküre'de kar örtüsünde yüzde 10'luk bir azalma ; 20'inci yüzyýl boyunca deniz seviyelerinde de cm arasýnda bir artýþ olduðu saptandý. - Siklon ve fýrtýna afetleri artacaktýr. - Kýþýn sýcaklýklar artacak, ilk bahar erken gelecek, sonbahar gecikecek, hayvanlarýn göç dönemleri deðiþecektir. Bütün bunlar bitkisel ürünler üzerinde olumsuz etki yaratacaðý gibi, hayvansal canlýlar üzerinde de zararlý olacaktýr. Ýþte bu deðiþikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türleri de ya azalacak ya da tamamen yok olacaktýr. Küresel ýsýnma en büyük etkisini 21. yüzyýlda gösterecek.dünyanýn her yerinde küresel ýsýnmanýn etkileri üzerine görüþmeler yapýlýyor.yýkýcý etkilerinin nasýl yavaþlatýlabileceði konusunda araþtýrmalar yapýlýyor. 10 yýl kadar sonra geri dönüþ mümkün olmayabilir. Sera etkisiyle de gezegenimiz günden güne yok oluyor.gezegenimizin çevresini saran bir kalkan var.bu kalkan Nitrojen ve Oksijenden oluþuyor.bu kalkan CO2 (Karbondioksit) ve CH4( metan gazý) sebebiyle zarar görüyor. Yerkürede 1992 verilerine göre 12,5 milyon tür yaþamaktadýr. Bu türlerin insan marifetiyle yok olma hýzlarý doðal yok olma hýzlarýnýn 100 ila 1000 katý olarak tahmin edilmektedir, bu eðilim devam ederse 50 ilâ 100 yýl içerisinde mevcut türlerin %10-50'sinin yok olacaðý hesaplanmaktadýr. Bugün doðadaki kuþ türlerinin yaklaþýk %15'i ki bu 1000 türe karþýlýk geliyor tükenme tehdidi ile karþý karþýya bulunmaktadýr. Doðadaki besin zincirinin bir kez kýrýlmasý inanýlmaz sonuçlara yol açacaðýndan canlý türlerinin bazýlarýnýn ortadan kalkmasý, diðer canlý türlerini de doðrudan etkileyecektir. Dünya besin üretimi giderek sýnýrlý sayýda bitki türü ve çeþidine baðýmlý hale gelmektedir. Balýk stoklarýnýn %47'si tamamen tüketilmiþtir; %18'i aþýrý tüketildiði için yok olmaktadýr, %10'u ise aþýrý tüketildiði için verimliliðini yitirmiþtir. Okyanuslarda birikmiþ olan karbon miktarlarý yüzünden okyanuslarýn asitliði artmýþtýr. Bu, balýklarýn yaþamýný doðrudan etkileyecek bir durumdur. Hepsi birer karbon emme makinesi olan mercanlarýn yavaþ yavaþ ortadan kalktýðý görülüyor. Böyle bir durum doðadaki karbon zincirinin kýrýlmasýna ve buna baðlý olarak karbondioksit emisyon miktarlarýnýn inanýlmaz boyutlarda artmasýna sebep olabilir. 8 Nisan 2007

11 MAKALE Neler yapabiliriz? Pek çok ülke, çevreye son derece zararlý olmasýna karþýn, özellikle kömür gibi fosil yakýtlarý kullanmaktadýr.kyoto protokolü sera gazý emisyonlarýný azaltmalarý için OECD ülkelerine çaðrýda bulunmaktadýr. Kyoto'da yýllarý arasýnda toplam sera gazý emisyonlarýnýn 1990 yýlý seviyesinin %5.4 altýna çekilmesi hedeflenmiþtir. Ulusal enerji stratejileri en az 30 yýllýk bir süreyi öngörür þekilde hazýrlanmalýdýr. Diðer enerji kaynaklarýnýn geliþtirilmesine ve güvenli kullanýmýna yönelik politikalar belirlenilmelidir. Ulusal enerji politikasýnýn oluþumuna sivil toplum kuruluþlarýnýn ve yerel halkýn katýlmasý saðlanmalýdýr. Çevresel Etki Deðerlendirmesi yapýlmak koþuluyla, yerel ölçekte rüzgar ve güneþ gibi alternatif enerji kaynaklarýndan yararlanýlmalýdýr. Tarým, amonyak ve metan gibi deðiþik emisyonlarýn atmosfere karýþmasýna neden olmaktadýr. Avrupa amonyak emisyonunun %90'ý çiftlik hayvanlarý ve kimyasal gübrelerden kaynaklanmaktadýr. Kimyasal gübre kullanýmý, bir sera gazý olan azotdioksit emisyonunu da artýrýr. Azot ve fosfor içeren gübrelerin kullanýmý azaltýlmalýdýr. Biz neler yapabiliriz? - Enerji dostu ampuller kullanýlmalý. - Televizyonlar bekleme konumunda býrakýlmamalý. - Doðru ýþýklandýrma kullanýlmalý. - Evler ýsý kaybýna karþý yalýtýlmalý. - Eþyalar, radyatörleri kapatmayacak þekilde yerleþtirilmeli. Su kaynaklarýnýn kýtlýðý da bir baþka önemli sorun. Ancak, kendimizce alýnabilecek önlemler de yok deðil. - Diþ fýrçalama, bulaþýk yýkama, traþ esnasýnda musluk açýk býrakýlmamalý. - Daha az su tüketen yeni teknoloji klozetler kullanýlmalý. - Klozetlere asýlan temizleme maddeleri kullanýlmamalý. - Çamaþýr suyu tüketimi en aza indirilmeli. - Akan tesisatlar onarýlmalý. - Hortumla sulama ve yýkama yapýlmamalý. - Suyu, kireç ve bakterilerden arýndýran filtreler kullanýlmalý. Çevre örgütleri, tüketicileri ulaþým sektörü konusunda da uyarýyor. Bu sektör, yenilenemeyen enerji kaynaklarýnýn baþ tüketicisi ve sektörde kullanýlan gazlarýn emisyonlarý, hava kirliliðine, iklim deðiþikliklerine neden oluyor. - Toplu taþýma araçlarý tercih edilmeli. - Kýsa mesafelere arabayla gitmek yerine, yürümeli. - Kurþunsuz benzin tüketen araçlar tercih edilmeli. - Aracýn taþýma kapasitesi aþýlmamalý. - Uzun duraklamalarda aracýn kontaðý kapatýlmalý. Çevre örgütleri, tüketicilere geri dönüþümü bir yaþam tarzý olarak benimsemelerini, alýþveriþ sýrasýnda aþýrý tüketimden kaçmalarýný öðütlüyor. Tüketicilerin özenli davranmasý gereken en önemli konularýn baþýndaysa ambalaj tüketimi geliyor. Zira plastik ambalajlarýn doðada kaybolma süresi bin yýlý buluyor. -Tüketiciler, uzun ömürlü ürünlere yönelmeli. -Geri dönüþtürülemeyen ambalajlarda satýlan ürünler alýnmamalý. -Baþta PVC olmak üzere, plastik ambalajlardan kaçýnmalý. -Þiþe ve kavanoz gibi cam ürünler tercih edilmeli. -Plastik poþet ve yiyecek kaplarý gibi ürünler yeniden kullanýlmalý. -Alýþveriþlerde plastik poþet kullanýlmamalý. -Cam malzemeler, organik çöplerle birlikte atýlmamalý. Gündelik hayatýn ayrýlmaz bir parçasý haline gelen bilgisayarlarýn yarattýðý kirlilik de azýmsanacak gibi deðil. -Elektrik tüketimi daha düþük modeller alýnmalý. -Yazýcýdan kaðýt çýktýsý alýnmasý asgariye indirilmeli. -Bilgisayarlar bekleme konumunda býrakýlmamalý. - Kullanýlmayan bilgisayarlar atýlmamalý. Bu yolda baþarýlý olabilmek için aþaðýda açýklanan gerçeklerin hiçbir zaman gözden uzak tutulmamasý gerekmektedir. - Küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliði olayýný artýk geri çevirme olanaðý yoktur. Yapýlabilecek tek þey, deðiþim hýzýný kesip ekstrem derecede zararlý etkilerden kurtulmak olacaktýr. - Küresel ýsýnma olayýnýn en tehlikeli yaný, bunun hýzlý ilerleyen bir trene benzemesidir. Frene ne kadar çabuk basarsanýz basýn, treni hemen durduramazsýnýz. Ne kadar geç basarsanýz o kadar çok yol alýr. - Gerekli önlemleri almada ve isteksiz davranýþlarda, her ne kadar ekonomik düþünce ve çýkarlar rol oynamakta ise de, bu tutum ve davranýþlarýn esas nedeni ; Ýnsanlarýn olaylarý kavrayabilmesi için mevcut bilgi düzeyleri ve yeteneklerinin, ekolojik afetlerin geliþme hýzýnýn çok gerisinde kalmasýdýr. Bütün güçlüklere, olumsuz tutum ve davranýþlara karþýn, insanoðlunun geliþtirdiði teknoloji ile yarattýðý bu potansiyel ekolojik tehlikeleri, yine kendi yaratacaðý teknolojisi ile önleyebileceðine olan inancýmýzý koruyarak, bu konuda beliren umut ýþýklarýnýn büyümelerine yardýmcý olmak, en doðru yol olarak görünmektedir. Nisan

12 MAKALE VERGÝ AVANTAJLARI Þeyda ZENGÝN Muhasebe Müdürü Yargýnýn hakemliðine baþvurulabilecek konular 1. Yabancý ortaklý iþletmelerde yatýrým indiriminden yararlanan þirket kar daðýtýmýnda bulunduðunda, yabancý ortaðýn mukimi olduðu ülke ile Türkiye arasýnda çifte vergilemeyi önleme anlaþmasý varsa stopaj n % 19.8 deðil, anlaþmadaki tavan dikkate alýnarak uygulanmasý gerekmektedir. Oysa Mali idare önceden bu görüþteyken þimdilerde görüþ deðiþtirmiþtir. Tavsiyemiz bu konunun yargýya götürülmesi yönündedir. 2. Mali idare, finans kurumlarý dýþýndaki yabancý þirketlerden alýnan kredilerin faizlerinin eski Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 24. maddesi ile yeni Kanunun 30. maddesine iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý'nýn 8/a maddesine göre stopaja tabi oldu u görüþündedir. Biz bu yaklaþýmýn ilgili Bakanlar Kurulu Kararý'na uygun olmadýðýný, stopaj uygulanmamasý için illa finans kurumu olmak gerekmediðini düþünüyoruz. 3. Herhangi bir þekilde vergi dairesinden alacaklý iken, ayný veya önceki dönemlere iliþin bir borç iddiasý mevcut ise gecikme faizi, alacaklý olunan döneme kadar hesaplanmalýdýr. Bu konuda verilmiþ mukteza ve yargý kararlarý mevcuttur no'lu KDV beyanýnýn verilmemiþ olmasý nedeniyle yapýlan tarhiyatlar, dava konusu yapýlmalýdýr. 1 no'lu KDV beyanlarýnýn dikkate alýnmasý gerektiði görüþündeyiz. 5. Vergi aslý ve cezasý üzerinde uzlaþýlsa bile gecikme faizi dava konusu yapýlabilmektedir. 6. Serbest bölgede faaliyette bulunan iliþkili þirkete de hiç kar býrakýlamayacaðý görüþüyle örtülü kazanç daðýtýmý yönünden eleþtiriler yapýlmaktadýr. Dava konusu yapýlmasýný tavsiye ediyoruz. 7. Mali idare, serbest bölgede elde edilen faiz, repo ve benzeri gelirlerin vergiye tabi olduðu görüþündedir. Biz böyle bir inceleme ya da eleþtirinin dava konusu yapýlmasýný tavsiye ediyoruz. Keza Danýþtay da bu konuda düzenleme yapan 85 seri no'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliðinin yürütmesini durdurarak bu konudaki yaklaþýmýný ifade etmiþtir. 8. % 0,5 götürü gider uygulamasýnda, beyannameden doðrudan indirim suretiyle dikkate alýnabileceði doðrultusunda yargý kararlarý mevcuttur. 9. Karþýlýklarýn (ciro primi, ikramiye, garanti, promosyon ve benzeri) gider yazýlabilmesi konusunda çeliþik uygulamalar göz ardý edilmemelidir. 10. Mali idare, istenirse binek otolarý için ödenen ÖTV ve KDV'lerin istenirse amortisman yoluyla gider yazmak yerine, doðrudan gider yazýlabileceði yönünde görüþler vermiþtir. 11. Aktifleþtirme dönemi kavramý tartýþmalýdýr. Aktifleþtirme tarihinden sonraki harmanlarýn doðrudan gider yazýlabileceði yönünde Danýþtay kararlarý vardýr yýlýna iliþkin Serbest bölge karýnýn daðýtýmý aþamasýnda stopaj yapýlmasýnýn doðru olmadýðý görüþündeyiz. Mali idare farklý görüþte olduðundan ihtirazi kayýtla beyaný tavsiye ediyoruz. Genel uyarýlar 01. Gecikme zammý, ekonominin normal dönemlerinde kamu alacaðýnýn aþýnmasýný önlemenin ötesinde deðerlere ulaþmakta, bir nev'i ceza mahiyetine bürünmektedir. Bu nedenle dava edilebileceðini düþünüyoruz. 02. Ev alýr, kiraya verirseniz, evinizin kredi faizlerini matrahtan indirebilirsiniz. Ancak, bunun iþleyebilmesi için yýllýk gelir vergisi beyanýnda bulunuyor olmanýz gerekmektedir. 03. Ýhracat yapýn, hiç vergi vermeyin. Dar mükellef kurumlarýn, ihracatlarý ile ilgili gelirlerinin hiç vergilenmemesi imkaný vardýr. Bir önceki Kanun'da bu imkan üretim yapan dar mükellefler için de düzenlenmiþken, yeni Kurumlar Vergisi Kanunu bu imkaný yalnýzca alým satým yapan dar mükellef kurumlar için getirmiþtir. Gider olarak dikkate alýnabilecek harcamalar 01. Deðeri düþen mallar için (dönem sonunda henüz satýlamamýþsa) takdir komisyonu kararý alýnarak (satýlmýþsa gerekmez) gider yazýlabilmesi imkaný. 02. Telefon, su, elektrik, gaz faturalarýyla ilgili gecikme faizleri gider mahiyetindedir. 03. Temettü ikramiyesi karþýlýklarý gider yazýlabilecektir. 04. Binek oto satýþlarýnda daha önce KKEG yazýlmýþ tutarlarýn, kârýn tespitinde dikkate alýnmasý unutulmamalýdýr. 05. Binek oto kasko giderlerinin tamamý (ödemenin yapýldýðý dönemde) gider olarak dikkate alýnabilecektir. Vergiden istisna kazançlar 01. Yabancýlar da dahil menkul kýymet yatýrým fonlarýna saðlanmýþ istisna, önemli bir vergi avantajýdýr. 02. Gayrimenkul fon ve ortaklýklarýnýn kazançlarý vergilendirilmemektedir. 03. Emisyon primleri ve rüçhan haklarýnýn satýþýndan saðlanan kazançlar vergiden muaftýr. 10 Nisan 2007

13 MAKALE 07. Yurtdýþý hizmet faturalarýyla ilgili kur farklarýnýn KDV'ye tabi olmamasý gerektiðini düþünüyoruz. Ancak idarenin bu konuda farklý görüþte olduðunun bilinmesi gerekmektedir. 08. Faaliyetleri gruptaki zararlý þirkette toplayarak birikmiþ zararlardan ve devreden KDV'den yararlanma imkaný araþtýrýlmalýdýr. 04. Bankalar, Aralýk muhtasar beyaný ile beyan edecekleri mevduat faizi stopajlarýný bir ay geç beyan edip ödeyebilirler. 05. Kâr daðýtýlmaz, sermayeye ilave edilirse vergi uygulanmayacaktýr. 06. Sene içinde ödenen stopajlar geçici vergiye mahsup edilmelidir. 07. Devir suretiyle birleþme halinde vergi ödenmez. Ayrýca yeni Kurumlar Vergisi Kanunu uyarýnca devir neticesinde devrolan þirketlerin zararýnýn kullanýmý için ayný sektörde faaliyet gösterme þartý kaldýrýlmýþ; yalnýzca devrolan firmanýn faaliyetine 5 yýl boyunca devam zorunluluðu getirilmiþtir. 08. Emlak vergisi beyanýnýn iki ay geç verilmesinin cezasý sadece usulsüzlüktür. 09. Kâr paylý hisse senedi satýn alýnmasý ve bir sure sonra satýlmasý halinde elde edilen kar payý iþtirak kazançlarý, istisnasý nedeniyle vergilenmez. 10. Geçici verginizi %10'a kadar yanýlarak hesaplayabilirsiniz. Vergi Usul Kanunu'nun yarattýðý imkanlar 01. Satýlan demirbaþlarýn kazancýnýn vergisini üç yýl erteleme imkaný (yenileme fonu) vardýr. 02. Alacak ve borç (TL, yabancý para cinsi) senetlerine reeskont uygulanmasý imkaný vardýr. Amortismanlarla ilgili hükümler 01. Ýki kat (azalan bakiyeler) amortisman ayýrabilme imkaný. 02. Bina maliyeti dýþýnda deðerlendirilebilecek amortismana tabi kýymetlere dikkat edilmelidir. Böylelikle bir kýsým harcamalar için daha kýsa süre amortisman imkaný doðacaktýr. 03. Amortismana tabi mallarýn sigorta tazminatý üç yýl kâra ilave edilmeyebilir. 04. Bilgisayar yatýrýmlarý için farklý amortisman oranlarý belirlenmesi konusunda (özellikle henüz amorti olmadan yenileme halinde) Maliye Bakanlýðý'na baþvurulmalýdýr. 05. Vazgeçilen alacaklar, üç yýl kâra ilave edilmeksizin bekletilebilir. 06. Þüpheli duruma gelen alacaklar için karþýlýk ayýrma suretiyle gider yazma imkaný vardýr. KDV Kanunundaki mükelleflere avantaj saðlayan hükümler 01. Ýhracat için ayrý þirket kurulmasý halinde, ihracat bedelinin %18'ine kadar, doðrudan üreticinin ihracatýna nazaran daha yüksek KDV iadesi alýnabilmesi sonucu doðurmaktadýr. 02. Düþük teminatla iade alabilme imkaný araþtýrýlmalýdýr. 03. Yurt dýþýndan gelen yardýmlarýn KDV'ye tabi olmaksýzýn iþletmeye dahil edilebilmeleri imkaný araþtýrýlmalýdýr. 04. Yýl sonlarýnda yapýlan deðerlemeler için fatura kesilmez, KDV hesaplanmaz. 05. Ýhraç kaydýyla teslimlerde KDV tahsil edilmez. Bunun yanýnda, 12 no'lu KDV sirküleri ile getirilen bir düzenleme ile, ihraç edilen mallarýn üretiminde kullanýlan kalýplarýn bedellerinin yurtdýþýndaki alýcýdan alýnmasý durumunda, kalýplar fiilen ihraç edilmese de, kesilen faturalar hizmet ihracý kapsamýndan KDV'den istisna olarak düzenlenebilecektir. 06. Þahýs þirketlerinin sermaye þirketlerine devir ve dönüþümlerinde KDV uygulanmaz. Ücretlilerle ilgili imkanlar 01. Serbest bölge çalýþanlarýnýn bu bölgede verdikleri hizmetler karþýlýðý elde ettikleri ücretler gelir vergisinden muaftýr. 02. Ýrtibat bürosu çalýþanlarý gelir vergisinden muaftýr. 02. Yabancý ücretlilerin Türkiye'den verdikleri hizmetlerle ilgili yurt dýþýndaki iþverenden elde ettikleri ücretler için yýllýk beyanda bulunulur (aylýk muhtasar yerine) 'dan az iþçi çalýþtýran iþyerleri için üç ayda bir muhtasar beyanname verebilme imkaný, enflasyonist ortamda bir avantajdýr. 04. Bakmakla yükümlü olunan özürlü bulunmasý halinde ücretlinin sakatlýk indiriminden yararlanabilme imkaný vardýr. Ayný hak, serbest meslek erbabýna da kendisi ve varsa bakmakla yükümlü olduðu özürlü için getirilmiþtir. 05. Þahýs özel sigorta primlerinin kazançtan indirebilmesi imkaný. 06. Yurtdýþý harcýrah uygulamasý avantaj saðlayabilecektir. 07. Çocuk zamlarý vergiden muaftýr. 08. Yabancý ücretli de vergi iadesi alabilir. 09. Evlenme ve doðum yardýmlarý gelir vergisine tabi deðildir. 10. Hastalýk nedeniyle yapýlan yardýmlar gelir vergisine tabi deðildir. 11. Ýþ deðiþikliklerinde, her seferinde vergi kesintilerine ilk dilimden baþlanmasý imkaný mevcuttur. Ýkili vergi anlaþmalarýnýn saðladýðý vergi avantajlarý 12. Türkiye'de teþvikler nedeniyle ödenmeyen verginin, ödenmiþ gibi yabancý ülkede ödenecek vergiden mahsubu (Tax Sparing) imkaný olabilir. 13. Yabancý ortaklarýn vergi anlaþmalarý açýsýndan avantaj saðlayan ülkeler üzerinden Türkiye'de yatýrým yapmasýnýn saðladýðý avantaja dikkat edilmeli. 14. Ýrtibat bürolarýnýn vergi karþýsýndaki durumu göz ardý edilmemelidir. 15. Vergiye tabi olayýn iki farklý ülkede farklý þekillerde deðerlendiriliyor olmasý nedeniyle, ayný olaydan iki ülkede de vergiyi azaltýcý þekilde yararlanabilme imkanlarý (double deep) araþtýrýlmalýdýr. 16. Maliye Bakanlýðý, yayýnladýðý 361 seri no'lu VUK Tebliði ile elektronik belge saklanmasýna olanak saðlanmýþtýr. Özellikle çok sayýda fatura ve irsaliye üreten mükellefler bu imkandan yararlanarak arþiv maliyetlerini düþürebileceklerdir. 17. Damga vergisine iliþkin olarak getirilen sýnýrýn iþlem baþýna olmasý gerektiði düþüncesindeyiz. Diðer bir deyiþle ayný iþlem için birden fazla nüsha düzenlenen kaðýtlarýn her bir nüshasý için üst sýnýrýn ayrý ayrý uygulanmasýnýn doðru olmayacaðý inancýndayýz. Nisan

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r 24 Mart 2011 SAYI 24 YIL 11 BU SAYIMIZDA... Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA AZERBAYCAN

Detaylı

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler ÖNSÖZ...2 BAKAN MEHDÝ EKER ENERJÝ TARIMI MERKEZÝ'NÝ HÝZMETE AÇTI...3 TÜRKÝYE'DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI NIN PROJEKSÝYONU ve SAMSUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ...5 YAÐLI TOHUMLAR VE

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı

1 Ýçindekiler 30 44 36 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aðustos - Eylül 2012 Yýl :13 Sayý : 178 11 34 66 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel 2 Kütahya olmasý lazým gelen yerde neden deðil?

Detaylı

DOÐU ANADOLU KALKINMA AJANSI EASTERN ANATOLIA DEVELOPMENT AGENCY Þerefiye Mah. M. Feviz Çakmak Cad. No: 27 Merkez / VAN Tel: +90 432 215 65 55 (pbx) Fax: +90 432 215 65 54 www.daka.org.tr TEÞVÝK REHBERÝ

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

ALBARAKA TÜRK FAALÝYET RAPORU 2002 ALBARAKA TÜRK Faaliyet Raporu 2002 Aksaray yöresinde dokunan kilim, koyun yününden imâl edilip kök boyayla renklendirilmiþtir. Dokumada kullanýlan Elibelinde motifi,

Detaylı

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi Teknik Geliþtirme Programý Ýç Hava Kalitesi Mühendislik Eðitimi Bu kitap Carrier ýn Teknik Geliþtirme Programý kapsamýnda, mühendis eðitimleri dizisinde yayýmlanan Indoor Air Quality kitabýndan yararlanýlarak

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

Feyzi Akkaya (1907-2004)

Feyzi Akkaya (1907-2004) Sayý : 4 2005/1 Feyzi Akkaya (1907-2004) Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 4 2 0 0 5 / 1 EDÝTÖR "Merhaba" ARDNDAN 06 Feyzi Akkaya TEKNOLOJÝ Ekskavatörler ve Teknoloji 08 BÝLGÝ Mortgage SÖYLEÞÝ Amir Kfir 10

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Sayý:15 Ekim 2003 Dünya da ve Türkiye de Doðrudan Yabancý Sermaye Yatýrýmlarý Türkiye-AB Ýliþkileri: 2003 Strateji Belgesi ve Ýlerleme Raporuna Göre Gelinen Son Durum Uluslararasý Mali Skandallar Yüksek

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

Ýçindekiler. MÜSTAKÝL SANAYÝCÝ ve ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ

Ýçindekiler. MÜSTAKÝL SANAYÝCÝ ve ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ MÜSÝAD Cep Kitaplarý : 20 ISBN: 975-7215-59-7 2005, Her hakký mahfuzdur. MÜSÝAD dan izin alýnmak veya MÜSÝAD kaynak gösterilmek suretiyle alýntý yapýlabilir. Bu Çalýþma MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu

Detaylı