GÖNKAR POSTASI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI KÜRESEL ISINMA NEDÝR KÜRESEL ISINMANIN SEBEPLERÝ NELERDÝR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖNKAR POSTASI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI KÜRESEL ISINMA NEDÝR KÜRESEL ISINMANIN SEBEPLERÝ NELERDÝR?"

Transkript

1 GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 18 Nisan 2007 SAYI 18 YIL 7 YURT ÝÇÝ YURT DIÞI REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI TEMÝZ ODA UYGULAMALARINDA KULLANILAN DONANIM KÜRESEL ISINMA NEDÝR KÜRESEL ISINMANIN SEBEPLERÝ NELERDÝR? VERGÝ AVANTAJLARI ÇANAKKALE KOLÝN OTEL KONYA SELÇUKLU BELEDÝYESÝ KAPALI SPOR SALONU SÝVEREK ÞEHÝRLERARASI OTO TERMÝNALÝ ÝSKENDERUN DEMÝR ÇELÝK PERSONEL HABERLERÝ KALÝTE BELGELERÝMÝZ SERÝN OTEL AZERBAYCAN PAKÝSTAN

2 içindekiler GÖNKA POSTASI GÖNKA KLÝMA A.Þ. 4 Aylýk Yayýn Organý Nisan 2007 YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Halil GÖNCÜ YÖNETÝM KURULU BAÞKAN YARDIMCISI Salih KADAYIFÇIOÐLU YAYIN GRUBU YAYIN KOORDÝNATÖRÜ Diler KADAYIFÇIOÐLU EDÝTÖR Emre CANKIÇ GRAFÝK TASARIM / UYGULAMA Emre CANKIÇ BASKI Çubuk Ofset Form Matbaacýlýk Gönka dan Haberler Ankara Bölge Müdürlüðü Yeni Yerine Taþýndý Fabrikamýz Büyütüp Boya Tesislerimizi Yeniledik Gönka dan Haberler Yurt Ýçi ve Yurt dýþý Referanslarýmýzdan Bazýlarý Teknik Makale Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným Cihangirhan Salih GÜZEY Makale Küresel Isýnma Nedir Küresel Isýnmanýn Sebepleri Nelerdir? Nurdan ÇÝMEN Makale Vergi Avantajlarý Þeyda ZENGÝN Gönka dan Haberler Personel Haberleri Gönka dan Haberler Kalite Belgelerimiz Nisan 2007

3 GÖNKA DAN HABERLER ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI GÖNKA KLÝMA, Ankaranýn ulaþýmý en kolay þehirlerarasý yollarýn kesiþtiði, seçkin yerlerden olan Çukurambar semtinde yeni Bölge Müdürlüðüne taþýndý. Yeni yerimiz Eskiþehir yoluna ve metro istasyonuna 100 metre mesafede olup Armada, Ticaret Odasý, Bayýndýr Hastanesinin karþýsýndadýr. Yeni yapýlanma sürecinde müþterilerine daha iyi hizmet vermek, aktif olmak gibi kriterleri gözönüne alarak yeni yerinde hizmete baþlamýþtýr. Ambrosia Teknomed Plaza 4 katýnda geniþ tasarýmlý modern ofislerde hizmet veren GÖNKA KLÝMA müþterlerine en iyi hizmetleri sunmaya devam edecektir. Yeni telefon ve faks nuamralarýmýz aþaðýdaki gibidir. Lütfen not alýnýz. Telefon : Faks : FABRÝKAMIZI BÜYÜTÜP BOYA TESÝSLERÝMÝZÝ YENÝLEDÝK Ankara Sincan Organize Sanayideki Fabrikamýzý daha iyi hizmet verebilmek için 3000m² ek tesisler yaparak büyülttük. Yurtdýþý ihtiyaçlara cevap verebilmek için gerekli olan bu yatýrýmlar hýzla devam edecektir. Ayrýca tam otomatik temizleme ve boya tesisleri yenilenerek fabrikada yapýlan kutlama ile hizmete açýldý. Nisan

4 GÖNKADAN HABERLER YURT ÝÇÝ REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Hijyenik Paket Klima Cihazý, Laminer Flow Ünitesi firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Anadolu Efes Biracýlýk ve Malt San. A.Þ. Ýzmir Bira Fabrikasý Þiþeleme II Tesisi için; Taze Hava Santrallarý, Hücreli Aspiratörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Alaettin Keskin Yüksek Ýhtisas Hastanesi Klima Santrali, Hücreli Aspiratörler, Fan Coiller, Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Valide Sultan Saðlýk Hizmetleri Özel Aksaray Doðum Evi Ýþi Hijyenik Paket Klima Cihazlarý, Plenum Boxlý Hepa Filtreler VAV Üniteleri, Elektrikli Isýtýcýlar, Hava Kanalý, Menfezler, Panjurlar firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Bellek Hastanesi - Antalya Hijyenik Paket Klima Cihazlarý, Kanal Tipi Aspiratörler, Plenum Boxlý Hepa Filtreler, VAV Üniteleri, Lif TutucuMenfezler, Boxlý Emiþ Menfezleri firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Ýskenderun Demir Çelik A. Þ. 5-6 nolu Kok Bataryalarý projesi kapsamýndaki ; Endüstriyel Tip Paket Klima Cihazlarý, Patlamaya Dayanýklý Fanlar firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Vizyon Ýnþ. Pey. San. Tic. Ltd. Þti. Esenyurt Belediye Hastanesi iþi için; Hijyenik Klima Santrallarý, Hijyenik Paket Klima Cihazlarý Klima Santrallarý, Hava Soðutmalý Su Soðutma Gruplarý, Hücreli Aspiratörler, Kanal Tipi Elektrikli Isýtýcýlar, Buharlý Nemlendiriciler, VAV Üniteleri, Çatý Tipi Aspiratörler ve Laminer Flow Üniteleri firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir Yakýn Doðu Üniversitesi Fan Coil Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Yazýcý Demir Çelik San. Ve Tur. Tic. A.þ. Su Soðutmalý Soðutma Grubu firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Dinamik Grup A.Þ. Deha Reklamcýlýk - Kayseri Klima Santralleri, Otomatik Kontrol Malzemeleri, Hücreli Aspiratörler, Çatý Tipi Aspiratörler, Fan Coil Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Çelikhane Modernizasyonu kapsamýndaki Endüstriyel Tip Paket Klima Cihazlarý, Su Soðutma Kuleleri Hücreli Vantilatörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Anadolu Mühendislik Adana Kadýn Doðum Hastanesinde kullanýlan Hijyenik Paket Klima Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. 2 Nisan 2007

5 GÖNKA DAN HABERLER Karabük Þirinevler Devlet Hastanesi Hijyenik Klima Santralý, Hücreli Aspiratörler, Buharlý Nemlendiriciler, Plenum Boxlý Hepa Filtreler, Kanal tipi Elektrikli Isýtýcýlar firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. AZK Ýnþaat Isparta Gülkent Devlet Hastanesi iþi için; Hijyenik Paket Klima Cihazlarý ve Hepa Filtreler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. European Tobacco Sigara Ve Tütün San. Tic. Klima Santrallarý, Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu, Buharlý Nemlendiriciler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Alaettin Keskin Giresun Ziraat Bankasýnda kullanýlan Klima Santrallarý Hücreli Aspiratörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Aktif Saðlýk Hiz. A.Þ. Konya Hospital için; Hijyenik Paket Klima Cihazý, Plenum Boxlý Hepa Filtreler, VAV Üniteleri, Elektirikli Isýtýcýlar firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Siverek Þehrilerarasý Oto Terminali Hava Soðutmalý Chiller, Roof Top ve Fan Coiller firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Konya Çumra Þeker Fabrikasý KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI Çikolata Tesisleri iþi Hjyenik Klima Santralleri, Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu, Split Klima Cihazlarý Plenum Boxlar, Sirkülasyon Pompalarý, Eþanjörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Diyarbakýr Özel Viva Hastanesi Hijyenik Klima Santrallarý, Hücreli Aspiratörler, Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi Hijyenik Paket Klima Cihazý ve VAV Üniteleri firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Nizip Devlet Hastanesi Hijyenik Klima Santralleri, Hava Soðutmalý Su soðutma Grubu, Buharlý Nemlendiriciler, Laminer Flow Üniteleri, Hücreli Aspiratörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Nisan

6 GÖNKADAN HABERLER Kolin Ýnþaat Çanakkale Kolin Otel ; Kapalý Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali, Fan Coil cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Konya Selçuklu Belediyesi Kapalý Spor Salonu Selçuklu Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Kapalý Spor Salnu; Klima Santrallarý, Hücreli Aspiratörler, Fan Coil Cihazlarý, Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Ýstanbul Özel Çamlýca Alman Hastanesi ( Vatan Grb.) Ýstanbul Çamlýca Alman Hastanesinde kullanýlan Hijyenik Klima Santrallarý, Laminer Flow Üniteleri Otomasyon Sistemi Hava Kanallarý, Menfezler dahil komple Hijyenik Klima Havalandýrma sistemi firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Özarlar Otomobilcilik - Kayseri Klima Santrali, Fan Coiller ve Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Ünlüsoy Patlayýcý Madde Ticaret A. Þ. Ünlüsoy Hastanesi ; Hijyenik Paket Klima Cihazlarý, Hava Soðutmalu Su soðutma Grubu, Fan Coiller, Çatý Tipi Aspiratörler, Vav Üniteleri, Laminer Flow Üniteleri, Elektirikli Isýtýcýlar, Plenum Boxlý Hepa Filtreler, Hava Kanalý, Menfez,Anemostadlar firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Fatsa Devlet Hastanesi Hijyenik Paket Klimala Cihazlarý, Laminer Flow Üniteleri Plenum Boxlý Hepa Filtreler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Mertýp Saðlýk Hizmetleri Konya Akademi Hospital da kullanýlan; Hijyenik Paket Klima Cihazlarý, Plenum Boxlý Hepa Filtreler VAV Üniteleri, hava kanallarý komple firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Klima Santrallarý, Hücreli Aspiratörler, Buharlý Nemlendiriciler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. 4 Nisan 2007

7 GÖNKA DAN HABERLER YURT DIÞI REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Pakistan - Hattar Power Plant Workshops iþi için; Havalandýrma ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Serin Otel - Bakü Havalandýrma tesisatý ve kurulumu firmamýz tarafýndan yapýlmýþtýr. Gürcistan Ekonomi Bakanlýðý Binasý GHSC 1V8 Hava Soðutmalý Soðutma Grubu firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Kazakistan Cumhurbaþkanlýðý Köþkü Soðutma gruplarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Azerbaycan - Bakü 300 Yataklý Askeri Hastanesi Ek Bina iþi için; Laminer Flow cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Gürcistan - Tiflis Procredit Bank iþi için Havalandýrma ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. HB Klinik - Bakü Ameliyathane Hijyenik Klima Sistemi firmamýz tarafýndan yapýlmýþtýr. Nisan

8 TEKNÝK MAKALE TEMÝZ ODA UYGULAMALARINDA KULLANILAN DONANIM Mak. Müh.Cihangirhan S. GÜZEY Teknik Müdür Temiz oda bir çok bileþenden oluþan hassas dengeler üzerine kurulu bir sistemdir. Temiz odanýn tüm unsurlarýyla birlikte uyumlu çalýþmasý durumunda gerçek faydayý saðlayacaðý göz önünde bulundurulmalýdýr. Temiz oda kurmadan önce tüm bu unsurlar dikkatlice ele alýnmalý ve mümkün olduðunca fedakarlýktan kaçýnmadan ilk kurulan sistemin en iyi þekilde kurulmasýna özen gösterilmelidir. Zira çalýþmaya baþlamýþ bir ameliyathane/temiz oda ortamýna daha sonra bu unsurlardan herhangi birisini eklemek/deðiþtirmek sanýldýðýndan çok daha zor ve ilk kurulum esnasýnda olacaðýndan çok daha maliyetlidir. Bu unsurlarý kýsaca aþaðýda açýklayabiliriz: Klima sistemi ve otomatik kontrol cihazlarý: Klima santrali, su soðutma grubu, sýcak su kazaný, buharlý nemlendirici, pompa sistemleri, otomatik kontrol cihazlarý ve elektrik panosu gibi elemanlardan oluþan komple klima cihazlarý toplamýdýr. Ya da tüm klimatizasyon iþlemlerini (ýsýtma-soðutma-havalandýrma-filtreleme-nemlendirme-nem alma) tek baþýna yapan hijyenik paket klima cihazlarý kullanýlýr. Cihazlar uzaktan yönetilecekse uygun bir bina yönetim sistemine baðlanmalýdýr. Eðer temiz oda ameliyathane olarak kuruluyorsa tüm ameliyathaneler için ayrýca ameliyathane kontrol paneli kullanýlmasý da tavsiye edilir. Zira her ameliyathanenin içerisinde bulunan ameliyathane kontrol panelinden ýþýk, VAV, sýcaklýk-nem ayarý gibi deðerler kolayca deðiþtirilebilirken oda basýncý, filtre firlilik durumu gibi deðerlerde kolayca okunabilir. Ýdeal olaný aslýnda her ameliyathane için ayrý klima cihazý kullanmaktýr. Laminar Flow veya Plenum Box üfleme plenumlarý: Class I veya Class II uygulamalarý için gerekli tüm unsurlar ile birlikte laminer veya türbülant hava akýþýnýn saðlanmasý için HEPA/ULPA filtrelerinin içine konacaðý hava üfleme terminalleridir. Her birisinde fark basýnç presostadý bulunmasý bu 3. Kademe filtrelerinin tam olarak ne zaman kullanýlamaz hale geldiðini öðrenebilmek ve yenileri ile deðiþtirebilmek amacýyla çok önemlidir. VAV üniteleri: Temiz oda yapýlacak ortamlarýn içerisine üfleme yapacak plenum box'lardaki HEPA/ULPA filtrelerin zaman içerisinde týkanmasý sonucu oluþturduklarý fark basýncý bu filtrelerin ilk kullanýldýklarý yeni haldeki fark basýncýndan daha fazla olacaktýr. Filtreler eskidikçe fark basýncý gitgide artacak, emiþ tarafýnda basýnç kaybý deðiþmemesine raðmen üfleme hattýndaki basýnç kaybý gitgide artacaktýr. Bu da zaman içerisinde pozitif basýnçlý olmasý gereken ortamlarda negatif basýnç oluþmasýna (Dolayýsýyla temiz odanýn fonksiyonunu yitirmesine sebebiyet verecektir). VAV ünitesi üzerindeki donanýmý sayesinde kendi hattý üzerindeki filtreler doldukça kendi damperini açacak ve basýnç kaybýný azaltacak, böylelikle ortama üflenen hava miktarýnda deðiþme olmayacaktýr. Yangýn ve shut-off damperleri: Hem yangýn hem de Shut-Off damper özellikli damperlerin kullanýlmasýyla sistemde belirli bir tasarrufa gidilecektir zira her ikisi de kullanýlmak zorundadýr. Aþaðýdaki yerlerde kullanmak zorunludur: *Hava sýzdýrmaz shut-off damperler hem basma hattý için (eðer 3. Kademe HEPA/ULPA filtreler ile geri hava akýþý önlenmemiþse) hem de emiþ kanallarýnda aþaðýdaki uygulamalar için dahil edilmiþ olmalýdýr. Bina kontrol mühendisliði tarafýndan onaylandýðý sürece test edilmiþ yangýn damperleri de bu amaçla kullanýlabilir. *Deðiþik class odalarýn birleþme yerlerinde kullanýlmasý gerekir. Böylelikle odalar arasýndaki sýzýntý olasýlýðý ortadan kalkar. *Birçok kata ayný anda hizmet eden sistemlerde, her kat branþmanýna konulmalýdýr. *Ayný Class olan odalar arasýnda þayet uzman tarafýndan odalarýn birbirinden ayrýlmasý öngörülmüþse kullanýlmalýdýr. *Birbirinden farklý hijyenik gereksinimleri olan odalar için taze hava ve egzost hatlarýnýn dýþ hava panjurlarý ile ilgili odalar arasýndaki bir noktaya konulmalýdýr. *3. Kademe filtrelerin giriþ kýsmýnda havalandýrma sistemi çalýþýrken HEPA/ULPA filtrelerin deðiþtirilmesine müsaade edecek olan müstakil olarak kontrol edilebilecek hava sýzdýrmaz bir damper bulunmalýdýr. Bu damperin shut-off/yangýn damperi olmasý durumunda manuel olarak da müdahale edilebilir tipte olmasý gerekir. 6 Nisan 2007

9 TEKNÝK MAKALE Frekans konvertörleri ve fark basýnç sensörleri: Temiz oda uygulamalarýnda frekans konvertörlerinin kullanýlmasý hayati öneme haizdir. Zira temiz odalar kullanýlmadýðý zamanlarda bile sistem çalýþtýrýlmalý ve iç hava minimum sayýda sirküle ettirilerek havadaki partikül sayýsýcanlý organizma sayýsý belirli limitler içinde tutulmalýdýr. Fark basýnç sensörlerinden gelen ortam pozitif (veya negatif basýnç) bilgi sinyaline göre fan devrini deðiþtirebilmek için klima sisteminde frekans konvertörü kullanýlmasý þarttýr. -Lif tutucu filtreler: Ameliyathanelerde ve temiz odalarda yerlere dökülen kýl, tüy, kumaþ lifi, iplik gibi hava ile birlikte sürüklenebilecek maddelerin emiþ kanalý içerisine girip toz, partikül kaynaðý olmasýný engellemek için kullanýlan lif tutucu filtreler hiç bir alet kullanmaksýzýn kolaylýkla sökülebilecek yapýda imal edilir. Bu filtreye takýlan maddeler dýþarýda kalýp kolayca görülebildiði için filtrenin temizlenme zamaný anlaþýlýr. Paslanmaz çelik yapýda olup diðer filtreler gibi eskimez (belirli bir kullaným ömrü yoktur). -Emiþ/üfleme menfezleri: Türbülant üfleme sisteminde havanýn yönlendirilme amacýna baðlý olarak perfore sacdan veya anemostadlý emiþ/üfleme menfezleri kullanýlýr. -Hava Kanallarý: Kanal sistemi kullanýlmasý herhangi bir klima sisteminin oluþturulmasýnda zorunludur. Tüm sistem içerisinde en zor tadil edilebilen ve genelde de en çok probleme sebebiyet veren unsur kanaldýr. Kanallar uygunluk, sýzdýrmazlýk kontrolleri yapýldýktan sonra uygun malzeme ile izole edilmelidir. -Hava kilitli kayar kapý: DIN 1946/4'e göre aþaðýdaki maddelere uyulmasý gerekir. *Class I ile Class II odalar arasýnda hava kilitli kayar kapý olmalýdýr. *Class I odalar ile açýk hava ortamý arasýnda hava kilitli kayar kapý olmalýdýr. *Ameliyathane ile yoðun bakým kýsmý arasýnda hava kilitli kayar kapý olmalýdýr. -Yapýsal unsurlar: DIN 1946/4'e göre aþaðýdaki maddelere uyulmasý gerekir. *Taze hava giriþi dýþ ortam zemin seviyesinden en az 3m yukarýda olmalýdýr. *Egzost havasý çýkýþý mümkünse çatýdan olmalý, atýlan hava çevreye zararlý maddeler içermemelidir. *Class I odalarda pencere var ise hava sýzdýrmaz olmalýdýr. Ancak ameliyathanenin bina dýþ duvarýndan iki tarafý da pencereli bir koridor ile ayrýlmasý tavsiye edilir *Bina içerisinde sterilizasyon yapýlan odalarýn temiz olan kýsýmlarýyla temiz olmayan kýsýmlarý (yataklarýn temizlenip, çarþaflarýn deðiþtirildiði kýsýmlar) arasýndaki hava transferi mümkün olan en az seviyeye indirilmiþ olmalýdýr. Nisan

10 MAKALE Küresel Isýnma Nedir Küresel Isýnmanýn Sebepleri Nelerdir? Nurdan ÇÝMEN Teklif Hazýrlama Müdürü Ýnsanlar tarafýndan atmosfere salýnan CO2, metan, ozon ve kloroflorokarbon (CFC) gibi gazlarýn sera etkisi yaratmasý sonucunda dünya yüzeyinde sýcaklýðýn sistematik bir þekilde artmasýna küresel ýsýnma deniyor. Sýcaklýk artýnca buharlaþma artýyor, yaðýþlar ve hava hareketleri deðiþiyor. Dolayýsýyla bir iklim deðiþikliði meydana geliyor. Daha ayrýntýlý açýklamak gerekirse dünyanýn yüzeyi güneþ ýþýnlarý tarafýndan ýsýtýlýyor. Dünya bu ýþýnlarý tekrar atmosfere yansýtýyor ama bazý ýþýnlar su buharý, karbondioksit ve metan gazýnýn dünyanýn üzerinde oluþturduðu doðal bir örtü tarafýndan tutuluyor. Bu da yeryüzünün yeterince sýcak kalmasýný saðlýyor.son dönemlerde fosil yakýtlarýn yakýlmasý, ormansýzlaþma, hýzlý nüfus artýþý ve toplumlardaki tüketim eðiliminin artmasý gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve diazot monoksit gazlarýn atmosferdeki yýðýlmasý artýþ gösterdi.bilim adamlarýna göre iþte bu artýþ küresel ýsýnmaya neden oluyor. 1860'tan günümüze kadar tutulan kayýtlar, ortalama küresel sýcaklýðýn 0.5 ila 0.8 derece kadar artýðýný gösteriyor ve artýk geri dönüþü olmayan bir noktaya yaklaþýlýyor. Hiçbir önlem alýnmazsa bu yüzyýl sonunda küresel sýcaklýðýn ortalama 2 derece artacaðý tahmin ediliyor.2007'nin de dünya genelinde kayýtlarýn tutulmaya baþlandýðý son 150 yýllýk dönem içinde en sýcak yýl olabileceði tahmin ediliyor. Küresel Isýnmanýn Etkileri Dünya iklim sisteminde deðiþikliklere neden olan küresel ýsýnmanýn birçok olumsuz sonuçlarý olacaðý tahmin edilmektedir. Bunlarýn baþlýcalarý þunlardýr : -Sýcaklýk arttýkça yeryüzündeki karalardan ve su yüzeylerinden buharlaþma da artacaktýr. Bu da bazý bölgelerde aþýrý yaðýþlara, bazý bölgelerde de kuraklýða neden olacaktýr. - Kutuplardaki buzullar eriyecek, denizler ve okyanuslarda su seviyesi yükselecek ve taþkýnlar, su basmalarý, seller meydana gelecektir. Örneðin 1960'larýn sonlarýndan bu yana Kuzey Yarýküre'de kar örtüsünde yüzde 10'luk bir azalma ; 20'inci yüzyýl boyunca deniz seviyelerinde de cm arasýnda bir artýþ olduðu saptandý. - Siklon ve fýrtýna afetleri artacaktýr. - Kýþýn sýcaklýklar artacak, ilk bahar erken gelecek, sonbahar gecikecek, hayvanlarýn göç dönemleri deðiþecektir. Bütün bunlar bitkisel ürünler üzerinde olumsuz etki yaratacaðý gibi, hayvansal canlýlar üzerinde de zararlý olacaktýr. Ýþte bu deðiþikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türleri de ya azalacak ya da tamamen yok olacaktýr. Küresel ýsýnma en büyük etkisini 21. yüzyýlda gösterecek.dünyanýn her yerinde küresel ýsýnmanýn etkileri üzerine görüþmeler yapýlýyor.yýkýcý etkilerinin nasýl yavaþlatýlabileceði konusunda araþtýrmalar yapýlýyor. 10 yýl kadar sonra geri dönüþ mümkün olmayabilir. Sera etkisiyle de gezegenimiz günden güne yok oluyor.gezegenimizin çevresini saran bir kalkan var.bu kalkan Nitrojen ve Oksijenden oluþuyor.bu kalkan CO2 (Karbondioksit) ve CH4( metan gazý) sebebiyle zarar görüyor. Yerkürede 1992 verilerine göre 12,5 milyon tür yaþamaktadýr. Bu türlerin insan marifetiyle yok olma hýzlarý doðal yok olma hýzlarýnýn 100 ila 1000 katý olarak tahmin edilmektedir, bu eðilim devam ederse 50 ilâ 100 yýl içerisinde mevcut türlerin %10-50'sinin yok olacaðý hesaplanmaktadýr. Bugün doðadaki kuþ türlerinin yaklaþýk %15'i ki bu 1000 türe karþýlýk geliyor tükenme tehdidi ile karþý karþýya bulunmaktadýr. Doðadaki besin zincirinin bir kez kýrýlmasý inanýlmaz sonuçlara yol açacaðýndan canlý türlerinin bazýlarýnýn ortadan kalkmasý, diðer canlý türlerini de doðrudan etkileyecektir. Dünya besin üretimi giderek sýnýrlý sayýda bitki türü ve çeþidine baðýmlý hale gelmektedir. Balýk stoklarýnýn %47'si tamamen tüketilmiþtir; %18'i aþýrý tüketildiði için yok olmaktadýr, %10'u ise aþýrý tüketildiði için verimliliðini yitirmiþtir. Okyanuslarda birikmiþ olan karbon miktarlarý yüzünden okyanuslarýn asitliði artmýþtýr. Bu, balýklarýn yaþamýný doðrudan etkileyecek bir durumdur. Hepsi birer karbon emme makinesi olan mercanlarýn yavaþ yavaþ ortadan kalktýðý görülüyor. Böyle bir durum doðadaki karbon zincirinin kýrýlmasýna ve buna baðlý olarak karbondioksit emisyon miktarlarýnýn inanýlmaz boyutlarda artmasýna sebep olabilir. 8 Nisan 2007

11 MAKALE Neler yapabiliriz? Pek çok ülke, çevreye son derece zararlý olmasýna karþýn, özellikle kömür gibi fosil yakýtlarý kullanmaktadýr.kyoto protokolü sera gazý emisyonlarýný azaltmalarý için OECD ülkelerine çaðrýda bulunmaktadýr. Kyoto'da yýllarý arasýnda toplam sera gazý emisyonlarýnýn 1990 yýlý seviyesinin %5.4 altýna çekilmesi hedeflenmiþtir. Ulusal enerji stratejileri en az 30 yýllýk bir süreyi öngörür þekilde hazýrlanmalýdýr. Diðer enerji kaynaklarýnýn geliþtirilmesine ve güvenli kullanýmýna yönelik politikalar belirlenilmelidir. Ulusal enerji politikasýnýn oluþumuna sivil toplum kuruluþlarýnýn ve yerel halkýn katýlmasý saðlanmalýdýr. Çevresel Etki Deðerlendirmesi yapýlmak koþuluyla, yerel ölçekte rüzgar ve güneþ gibi alternatif enerji kaynaklarýndan yararlanýlmalýdýr. Tarým, amonyak ve metan gibi deðiþik emisyonlarýn atmosfere karýþmasýna neden olmaktadýr. Avrupa amonyak emisyonunun %90'ý çiftlik hayvanlarý ve kimyasal gübrelerden kaynaklanmaktadýr. Kimyasal gübre kullanýmý, bir sera gazý olan azotdioksit emisyonunu da artýrýr. Azot ve fosfor içeren gübrelerin kullanýmý azaltýlmalýdýr. Biz neler yapabiliriz? - Enerji dostu ampuller kullanýlmalý. - Televizyonlar bekleme konumunda býrakýlmamalý. - Doðru ýþýklandýrma kullanýlmalý. - Evler ýsý kaybýna karþý yalýtýlmalý. - Eþyalar, radyatörleri kapatmayacak þekilde yerleþtirilmeli. Su kaynaklarýnýn kýtlýðý da bir baþka önemli sorun. Ancak, kendimizce alýnabilecek önlemler de yok deðil. - Diþ fýrçalama, bulaþýk yýkama, traþ esnasýnda musluk açýk býrakýlmamalý. - Daha az su tüketen yeni teknoloji klozetler kullanýlmalý. - Klozetlere asýlan temizleme maddeleri kullanýlmamalý. - Çamaþýr suyu tüketimi en aza indirilmeli. - Akan tesisatlar onarýlmalý. - Hortumla sulama ve yýkama yapýlmamalý. - Suyu, kireç ve bakterilerden arýndýran filtreler kullanýlmalý. Çevre örgütleri, tüketicileri ulaþým sektörü konusunda da uyarýyor. Bu sektör, yenilenemeyen enerji kaynaklarýnýn baþ tüketicisi ve sektörde kullanýlan gazlarýn emisyonlarý, hava kirliliðine, iklim deðiþikliklerine neden oluyor. - Toplu taþýma araçlarý tercih edilmeli. - Kýsa mesafelere arabayla gitmek yerine, yürümeli. - Kurþunsuz benzin tüketen araçlar tercih edilmeli. - Aracýn taþýma kapasitesi aþýlmamalý. - Uzun duraklamalarda aracýn kontaðý kapatýlmalý. Çevre örgütleri, tüketicilere geri dönüþümü bir yaþam tarzý olarak benimsemelerini, alýþveriþ sýrasýnda aþýrý tüketimden kaçmalarýný öðütlüyor. Tüketicilerin özenli davranmasý gereken en önemli konularýn baþýndaysa ambalaj tüketimi geliyor. Zira plastik ambalajlarýn doðada kaybolma süresi bin yýlý buluyor. -Tüketiciler, uzun ömürlü ürünlere yönelmeli. -Geri dönüþtürülemeyen ambalajlarda satýlan ürünler alýnmamalý. -Baþta PVC olmak üzere, plastik ambalajlardan kaçýnmalý. -Þiþe ve kavanoz gibi cam ürünler tercih edilmeli. -Plastik poþet ve yiyecek kaplarý gibi ürünler yeniden kullanýlmalý. -Alýþveriþlerde plastik poþet kullanýlmamalý. -Cam malzemeler, organik çöplerle birlikte atýlmamalý. Gündelik hayatýn ayrýlmaz bir parçasý haline gelen bilgisayarlarýn yarattýðý kirlilik de azýmsanacak gibi deðil. -Elektrik tüketimi daha düþük modeller alýnmalý. -Yazýcýdan kaðýt çýktýsý alýnmasý asgariye indirilmeli. -Bilgisayarlar bekleme konumunda býrakýlmamalý. - Kullanýlmayan bilgisayarlar atýlmamalý. Bu yolda baþarýlý olabilmek için aþaðýda açýklanan gerçeklerin hiçbir zaman gözden uzak tutulmamasý gerekmektedir. - Küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliði olayýný artýk geri çevirme olanaðý yoktur. Yapýlabilecek tek þey, deðiþim hýzýný kesip ekstrem derecede zararlý etkilerden kurtulmak olacaktýr. - Küresel ýsýnma olayýnýn en tehlikeli yaný, bunun hýzlý ilerleyen bir trene benzemesidir. Frene ne kadar çabuk basarsanýz basýn, treni hemen durduramazsýnýz. Ne kadar geç basarsanýz o kadar çok yol alýr. - Gerekli önlemleri almada ve isteksiz davranýþlarda, her ne kadar ekonomik düþünce ve çýkarlar rol oynamakta ise de, bu tutum ve davranýþlarýn esas nedeni ; Ýnsanlarýn olaylarý kavrayabilmesi için mevcut bilgi düzeyleri ve yeteneklerinin, ekolojik afetlerin geliþme hýzýnýn çok gerisinde kalmasýdýr. Bütün güçlüklere, olumsuz tutum ve davranýþlara karþýn, insanoðlunun geliþtirdiði teknoloji ile yarattýðý bu potansiyel ekolojik tehlikeleri, yine kendi yaratacaðý teknolojisi ile önleyebileceðine olan inancýmýzý koruyarak, bu konuda beliren umut ýþýklarýnýn büyümelerine yardýmcý olmak, en doðru yol olarak görünmektedir. Nisan

12 MAKALE VERGÝ AVANTAJLARI Þeyda ZENGÝN Muhasebe Müdürü Yargýnýn hakemliðine baþvurulabilecek konular 1. Yabancý ortaklý iþletmelerde yatýrým indiriminden yararlanan þirket kar daðýtýmýnda bulunduðunda, yabancý ortaðýn mukimi olduðu ülke ile Türkiye arasýnda çifte vergilemeyi önleme anlaþmasý varsa stopaj n % 19.8 deðil, anlaþmadaki tavan dikkate alýnarak uygulanmasý gerekmektedir. Oysa Mali idare önceden bu görüþteyken þimdilerde görüþ deðiþtirmiþtir. Tavsiyemiz bu konunun yargýya götürülmesi yönündedir. 2. Mali idare, finans kurumlarý dýþýndaki yabancý þirketlerden alýnan kredilerin faizlerinin eski Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 24. maddesi ile yeni Kanunun 30. maddesine iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý'nýn 8/a maddesine göre stopaja tabi oldu u görüþündedir. Biz bu yaklaþýmýn ilgili Bakanlar Kurulu Kararý'na uygun olmadýðýný, stopaj uygulanmamasý için illa finans kurumu olmak gerekmediðini düþünüyoruz. 3. Herhangi bir þekilde vergi dairesinden alacaklý iken, ayný veya önceki dönemlere iliþin bir borç iddiasý mevcut ise gecikme faizi, alacaklý olunan döneme kadar hesaplanmalýdýr. Bu konuda verilmiþ mukteza ve yargý kararlarý mevcuttur no'lu KDV beyanýnýn verilmemiþ olmasý nedeniyle yapýlan tarhiyatlar, dava konusu yapýlmalýdýr. 1 no'lu KDV beyanlarýnýn dikkate alýnmasý gerektiði görüþündeyiz. 5. Vergi aslý ve cezasý üzerinde uzlaþýlsa bile gecikme faizi dava konusu yapýlabilmektedir. 6. Serbest bölgede faaliyette bulunan iliþkili þirkete de hiç kar býrakýlamayacaðý görüþüyle örtülü kazanç daðýtýmý yönünden eleþtiriler yapýlmaktadýr. Dava konusu yapýlmasýný tavsiye ediyoruz. 7. Mali idare, serbest bölgede elde edilen faiz, repo ve benzeri gelirlerin vergiye tabi olduðu görüþündedir. Biz böyle bir inceleme ya da eleþtirinin dava konusu yapýlmasýný tavsiye ediyoruz. Keza Danýþtay da bu konuda düzenleme yapan 85 seri no'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliðinin yürütmesini durdurarak bu konudaki yaklaþýmýný ifade etmiþtir. 8. % 0,5 götürü gider uygulamasýnda, beyannameden doðrudan indirim suretiyle dikkate alýnabileceði doðrultusunda yargý kararlarý mevcuttur. 9. Karþýlýklarýn (ciro primi, ikramiye, garanti, promosyon ve benzeri) gider yazýlabilmesi konusunda çeliþik uygulamalar göz ardý edilmemelidir. 10. Mali idare, istenirse binek otolarý için ödenen ÖTV ve KDV'lerin istenirse amortisman yoluyla gider yazmak yerine, doðrudan gider yazýlabileceði yönünde görüþler vermiþtir. 11. Aktifleþtirme dönemi kavramý tartýþmalýdýr. Aktifleþtirme tarihinden sonraki harmanlarýn doðrudan gider yazýlabileceði yönünde Danýþtay kararlarý vardýr yýlýna iliþkin Serbest bölge karýnýn daðýtýmý aþamasýnda stopaj yapýlmasýnýn doðru olmadýðý görüþündeyiz. Mali idare farklý görüþte olduðundan ihtirazi kayýtla beyaný tavsiye ediyoruz. Genel uyarýlar 01. Gecikme zammý, ekonominin normal dönemlerinde kamu alacaðýnýn aþýnmasýný önlemenin ötesinde deðerlere ulaþmakta, bir nev'i ceza mahiyetine bürünmektedir. Bu nedenle dava edilebileceðini düþünüyoruz. 02. Ev alýr, kiraya verirseniz, evinizin kredi faizlerini matrahtan indirebilirsiniz. Ancak, bunun iþleyebilmesi için yýllýk gelir vergisi beyanýnda bulunuyor olmanýz gerekmektedir. 03. Ýhracat yapýn, hiç vergi vermeyin. Dar mükellef kurumlarýn, ihracatlarý ile ilgili gelirlerinin hiç vergilenmemesi imkaný vardýr. Bir önceki Kanun'da bu imkan üretim yapan dar mükellefler için de düzenlenmiþken, yeni Kurumlar Vergisi Kanunu bu imkaný yalnýzca alým satým yapan dar mükellef kurumlar için getirmiþtir. Gider olarak dikkate alýnabilecek harcamalar 01. Deðeri düþen mallar için (dönem sonunda henüz satýlamamýþsa) takdir komisyonu kararý alýnarak (satýlmýþsa gerekmez) gider yazýlabilmesi imkaný. 02. Telefon, su, elektrik, gaz faturalarýyla ilgili gecikme faizleri gider mahiyetindedir. 03. Temettü ikramiyesi karþýlýklarý gider yazýlabilecektir. 04. Binek oto satýþlarýnda daha önce KKEG yazýlmýþ tutarlarýn, kârýn tespitinde dikkate alýnmasý unutulmamalýdýr. 05. Binek oto kasko giderlerinin tamamý (ödemenin yapýldýðý dönemde) gider olarak dikkate alýnabilecektir. Vergiden istisna kazançlar 01. Yabancýlar da dahil menkul kýymet yatýrým fonlarýna saðlanmýþ istisna, önemli bir vergi avantajýdýr. 02. Gayrimenkul fon ve ortaklýklarýnýn kazançlarý vergilendirilmemektedir. 03. Emisyon primleri ve rüçhan haklarýnýn satýþýndan saðlanan kazançlar vergiden muaftýr. 10 Nisan 2007

13 MAKALE 07. Yurtdýþý hizmet faturalarýyla ilgili kur farklarýnýn KDV'ye tabi olmamasý gerektiðini düþünüyoruz. Ancak idarenin bu konuda farklý görüþte olduðunun bilinmesi gerekmektedir. 08. Faaliyetleri gruptaki zararlý þirkette toplayarak birikmiþ zararlardan ve devreden KDV'den yararlanma imkaný araþtýrýlmalýdýr. 04. Bankalar, Aralýk muhtasar beyaný ile beyan edecekleri mevduat faizi stopajlarýný bir ay geç beyan edip ödeyebilirler. 05. Kâr daðýtýlmaz, sermayeye ilave edilirse vergi uygulanmayacaktýr. 06. Sene içinde ödenen stopajlar geçici vergiye mahsup edilmelidir. 07. Devir suretiyle birleþme halinde vergi ödenmez. Ayrýca yeni Kurumlar Vergisi Kanunu uyarýnca devir neticesinde devrolan þirketlerin zararýnýn kullanýmý için ayný sektörde faaliyet gösterme þartý kaldýrýlmýþ; yalnýzca devrolan firmanýn faaliyetine 5 yýl boyunca devam zorunluluðu getirilmiþtir. 08. Emlak vergisi beyanýnýn iki ay geç verilmesinin cezasý sadece usulsüzlüktür. 09. Kâr paylý hisse senedi satýn alýnmasý ve bir sure sonra satýlmasý halinde elde edilen kar payý iþtirak kazançlarý, istisnasý nedeniyle vergilenmez. 10. Geçici verginizi %10'a kadar yanýlarak hesaplayabilirsiniz. Vergi Usul Kanunu'nun yarattýðý imkanlar 01. Satýlan demirbaþlarýn kazancýnýn vergisini üç yýl erteleme imkaný (yenileme fonu) vardýr. 02. Alacak ve borç (TL, yabancý para cinsi) senetlerine reeskont uygulanmasý imkaný vardýr. Amortismanlarla ilgili hükümler 01. Ýki kat (azalan bakiyeler) amortisman ayýrabilme imkaný. 02. Bina maliyeti dýþýnda deðerlendirilebilecek amortismana tabi kýymetlere dikkat edilmelidir. Böylelikle bir kýsým harcamalar için daha kýsa süre amortisman imkaný doðacaktýr. 03. Amortismana tabi mallarýn sigorta tazminatý üç yýl kâra ilave edilmeyebilir. 04. Bilgisayar yatýrýmlarý için farklý amortisman oranlarý belirlenmesi konusunda (özellikle henüz amorti olmadan yenileme halinde) Maliye Bakanlýðý'na baþvurulmalýdýr. 05. Vazgeçilen alacaklar, üç yýl kâra ilave edilmeksizin bekletilebilir. 06. Þüpheli duruma gelen alacaklar için karþýlýk ayýrma suretiyle gider yazma imkaný vardýr. KDV Kanunundaki mükelleflere avantaj saðlayan hükümler 01. Ýhracat için ayrý þirket kurulmasý halinde, ihracat bedelinin %18'ine kadar, doðrudan üreticinin ihracatýna nazaran daha yüksek KDV iadesi alýnabilmesi sonucu doðurmaktadýr. 02. Düþük teminatla iade alabilme imkaný araþtýrýlmalýdýr. 03. Yurt dýþýndan gelen yardýmlarýn KDV'ye tabi olmaksýzýn iþletmeye dahil edilebilmeleri imkaný araþtýrýlmalýdýr. 04. Yýl sonlarýnda yapýlan deðerlemeler için fatura kesilmez, KDV hesaplanmaz. 05. Ýhraç kaydýyla teslimlerde KDV tahsil edilmez. Bunun yanýnda, 12 no'lu KDV sirküleri ile getirilen bir düzenleme ile, ihraç edilen mallarýn üretiminde kullanýlan kalýplarýn bedellerinin yurtdýþýndaki alýcýdan alýnmasý durumunda, kalýplar fiilen ihraç edilmese de, kesilen faturalar hizmet ihracý kapsamýndan KDV'den istisna olarak düzenlenebilecektir. 06. Þahýs þirketlerinin sermaye þirketlerine devir ve dönüþümlerinde KDV uygulanmaz. Ücretlilerle ilgili imkanlar 01. Serbest bölge çalýþanlarýnýn bu bölgede verdikleri hizmetler karþýlýðý elde ettikleri ücretler gelir vergisinden muaftýr. 02. Ýrtibat bürosu çalýþanlarý gelir vergisinden muaftýr. 02. Yabancý ücretlilerin Türkiye'den verdikleri hizmetlerle ilgili yurt dýþýndaki iþverenden elde ettikleri ücretler için yýllýk beyanda bulunulur (aylýk muhtasar yerine) 'dan az iþçi çalýþtýran iþyerleri için üç ayda bir muhtasar beyanname verebilme imkaný, enflasyonist ortamda bir avantajdýr. 04. Bakmakla yükümlü olunan özürlü bulunmasý halinde ücretlinin sakatlýk indiriminden yararlanabilme imkaný vardýr. Ayný hak, serbest meslek erbabýna da kendisi ve varsa bakmakla yükümlü olduðu özürlü için getirilmiþtir. 05. Þahýs özel sigorta primlerinin kazançtan indirebilmesi imkaný. 06. Yurtdýþý harcýrah uygulamasý avantaj saðlayabilecektir. 07. Çocuk zamlarý vergiden muaftýr. 08. Yabancý ücretli de vergi iadesi alabilir. 09. Evlenme ve doðum yardýmlarý gelir vergisine tabi deðildir. 10. Hastalýk nedeniyle yapýlan yardýmlar gelir vergisine tabi deðildir. 11. Ýþ deðiþikliklerinde, her seferinde vergi kesintilerine ilk dilimden baþlanmasý imkaný mevcuttur. Ýkili vergi anlaþmalarýnýn saðladýðý vergi avantajlarý 12. Türkiye'de teþvikler nedeniyle ödenmeyen verginin, ödenmiþ gibi yabancý ülkede ödenecek vergiden mahsubu (Tax Sparing) imkaný olabilir. 13. Yabancý ortaklarýn vergi anlaþmalarý açýsýndan avantaj saðlayan ülkeler üzerinden Türkiye'de yatýrým yapmasýnýn saðladýðý avantaja dikkat edilmeli. 14. Ýrtibat bürolarýnýn vergi karþýsýndaki durumu göz ardý edilmemelidir. 15. Vergiye tabi olayýn iki farklý ülkede farklý þekillerde deðerlendiriliyor olmasý nedeniyle, ayný olaydan iki ülkede de vergiyi azaltýcý þekilde yararlanabilme imkanlarý (double deep) araþtýrýlmalýdýr. 16. Maliye Bakanlýðý, yayýnladýðý 361 seri no'lu VUK Tebliði ile elektronik belge saklanmasýna olanak saðlanmýþtýr. Özellikle çok sayýda fatura ve irsaliye üreten mükellefler bu imkandan yararlanarak arþiv maliyetlerini düþürebileceklerdir. 17. Damga vergisine iliþkin olarak getirilen sýnýrýn iþlem baþýna olmasý gerektiði düþüncesindeyiz. Diðer bir deyiþle ayný iþlem için birden fazla nüsha düzenlenen kaðýtlarýn her bir nüshasý için üst sýnýrýn ayrý ayrý uygulanmasýnýn doðru olmayacaðý inancýndayýz. Nisan

14 ÝNSAN KAYNAKLARI PERSONEL HABERLERÝ Doðum Günleri Atamalar Ocak Ayýnda Doðanlar Bariþ TAÞKIRAN Eyyüp ÞENOL Hamza TÜRKOÐLU Hasan YILDIZ Mehmet GÜVEN Mutlu ERKOL Orhan SAÐBAZAR Osman YAÞAR Tuncay DOÐRU Zafer ÞANLI Þubat Ayýnda Doðanlar Ferhat SAÐDIÇ Ýbrahim GÜLEN Savaþ TAÞKIRAN Mehmet Ali KARATEPE Mart Ayýnda Doðanlar Metin GÜL Murta SARI Nisan Ayýnda Doðanlar Amir GÖLOÐLU Feyzullah ÖZÜDOÐRU Harun KARAPOLAT Hasan Tugay MERMER Latif SARI Nazým ERDOÐMUÞ Ömer Raþit AKKURT Þeyda ZENGÝN Hamdi AKGÜL Fabrika Müdürü olarak, Sedat ÖZKURT Fabrika Müdür Yardýmcýsý olarak atandý. Kendilerine yeni görevlerinde baþarýalr dileriz. Aramýza Katýlanlar Hamide Seher YILMAZ Hasan YILDIZ Mustafa SAZAK Filiz SALUR Mehmet Tekce GÖNKA ailesine yeni katýlan arkadaþlarýmýza baþarýlar dileriz. Hayýrlý Terhisler Fabrika personelimiz Mehmet TOPBAÞ askere uðurlandý. Geçmiþ Olsun Baþ Saðlýðý Ameliyat olan fabrika personellerimiz Deniz GÜNGÖR, Hakan KARAMAN ve Feyzullah ÖZÜDOÐRU ya geçmiþ olsun dileriz. Fabrika personelimiz Deniz GÜNGÖR babasýný kaybetti. Allah tan rahmet dileriz. 12 Nisan 2007

15 GÖNKA DAN HABERLER KALÝTE BELGELERÝMÝZ KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ BELGESÝ-TSE EN ISO ÇEVRE YÖNETÝM SÝSTEMÝ BELGESÝ-TSE EN ISO ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ BELGESÝ TS TSEK BELGESÝ EUROVENT SERTÝFÝKASI CE SERTÝFÝKASI GOST SERTÝFÝKASI DIN SERTÝFÝKASI KAZAK SERTÝFÝKASI UKRAYNA KALÝTE BELGESÝ Nisan

16 ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA - HAVALANDIRMA KLÝMA TEKNOLOJÝSÝNDE LÝDER CLF-0967 MERKEZ : Kýzýlýrmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Ambrosia Ýþ Merkezi No: 18/43 Çukurambar / ANKARA Tel: (pbx) Fax: FABRÝKA : Sincan Organize Sanayi Bölgesi Göktürk Caddesi No: 6 Sincan / ANKARA Tel: (pbx) Fax: K-Q TSE-ISO-EN 9000 TSEK Web:

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

GÖNKAR POSTASI ERDEMÝR SHK MOSCOW 2005. Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným. Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý

GÖNKAR POSTASI ERDEMÝR SHK MOSCOW 2005. Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným. Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 14 Temmuz 2005 SAYI 14 YIL

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

GÖNKAR POSTASI BÝZ BÝR AÝLEYÝZ 2006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI. TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI

GÖNKAR POSTASI BÝZ BÝR AÝLEYÝZ 2006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI. TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... BÝZ BÝR AÝLEYÝZ ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 17 Aralýk 006 SAYI 17 YIL 6 006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

GÖNKAR POSTASI ÇAYYOLU MODERN HASTANE ÝNÞAATI CAMERUN HEYETÝ FABRÝKAMIZDA HASSAS KLÝMA SÝSTEMLERÝ KAPALI ORTAMDA HAVA KALÝTESÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ

GÖNKAR POSTASI ÇAYYOLU MODERN HASTANE ÝNÞAATI CAMERUN HEYETÝ FABRÝKAMIZDA HASSAS KLÝMA SÝSTEMLERÝ KAPALI ORTAMDA HAVA KALÝTESÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ÇAYYOLU MODERN HASTANE ÝNÞAATI ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA ESENYURT DEVLET HASTANESÝ 19 Kasým 2007 SAYI

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

105 VERGİAVANTAJI ARALIK

105 VERGİAVANTAJI ARALIK 105 VERGİAVANTAJI ARALIK 2005 İÇİNDEKİLER 105 VERGİAVANTAJI...3 Yargının hakemliğe başvurabilecek konular...3 Genel uyarılar...4 Yatırımların teşviki...5 Dönem kaydırmak suretiyle vergiyi geciktirerek

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Paket Klima Santralleri AIRFEL- GENEL ÖZELLÝKLER AIRFEL Hijyenik ve Konfor tipi Klima Santralleri konusunda Türkiye'nin önde gelen firmalarýndandýr. AIRFEL Klima santralleri ve diðer ürünleri Alman TÜV

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37

Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37 Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/2008 00:37 KAR DAÐITIMI - KAR DAÐITIMINA BAÐLI OLARAK STOPAJ MATRAHININ VE TEVKÝF EDÝLECEK GELÝR VERGÝSÝNÝN HESAPLANMASI ÝLE KAR PAYI

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r 24 Mart 2011 SAYI 24 YIL 11 BU SAYIMIZDA... Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA AZERBAYCAN

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý,

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý, 2008-73 Belge Düzeni Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/73 Sirküler Belge Düzeni 1 Aðustos 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 385 seri numaralý "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði"

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

GÖNKAR POSTASI DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ ISK-SODEX 2008 FUARINDA SÝZLERLE BERABERÝZ

GÖNKAR POSTASI DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ ISK-SODEX 2008 FUARINDA SÝZLERLE BERABERÝZ GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı