Endüstriyel Kirlilik Kontrolu/Önleme Kavramsal Çerçeve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endüstriyel Kirlilik Kontrolu/Önleme Kavramsal Çerçeve"

Transkript

1 Endüstriyel Kirlilik Kontrolu/Önleme Kavramsal Çerçeve Prof.Dr. Gülen Güllü Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Beytepe Ankara REC Bölgesel Çevre Merkezi Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Eğitimi

2 Kavramsal Çerçeve Kirlilik kontrolü/atık azaltımı kirleticilerin ortaya çıktıktan sonra arıtılarak bertaraf edilmesi- boru sonu yaklaşım Yüksek maliyetli Temiz Üretim/kirlilik önleme Üretim ve hizmet sektörlerinde verimliliğin arttırılması, üretim için kullanılan hammaddelerin çevreye daha az zararlı olanlar ile değiştirilmesi, üretim ve kullanım sürecinde gerekli olan su ve enerji ihtiyaçlarının düşürülmesi gibi yaklaşımlar Endüstriyel Simbiyoz Bağımsız endüstriyel işletmelerin hammade, enerji, su ve atık ve yan ürünlerin paylaşımı yoluyla çevresel ve sosyal problemlerin azaltılması

3 Kirlilik Kontrolü Kirlilik oluştuktan sonra gidermeye yönelik yaklaşımlar Yasa ve yöntmeliklerdeki sınır değerleri sağlama hedefi taşırlar Çevresel performans gelişimi yönetmelik değişiklikleri ile sınırlıdır Kirlilik kontrolü yaklaşımı kurum dışı uzmanlarca önerilen tedbirlerden oluşturulur

4 Kirlilik kontrolü (boru-sonu yaklaşım) Arıtım Teknolojileri Hava kirliliği kontrol prosesleri Su kirliliği kontrol prosesleri Atık arıtımı prosesleri... Kirletici kontrol ekipman üretimi yapan tesisimize bizim de hava kirliliği kontrolu için filtre takmamız gerekli...

5 Temiz (sürdürülebilir) üretim bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması

6 Endüstriyel Simbiyoz Simbiyoz biyolojik bir terimdir ve iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamaları anlamına gelmektedir. Endüstriyel simbiyoz doğadakine benzer şekilde birbirine yakın iki bağımsız endüstriyel işletme arasında madde ve enerji değişimi olarak tanımlanmıştır. Bağımsız çalışan endüstriyel işletmelerin bir araya gelerek enerji su atık ve yan ürünlerin paylaşımı ile hem çevresel performansı hem de rekabet gücünü artıracak uzun süreçli ortaklıklar kurması ve dayanışma içinde çalışmasını temsil eder.

7 En iyi seçenek... Kirlilik Kontrolu/önleme temel prensipleri Kirlilik Önleme: Üretim süreci boyunca atığın oluşmasını önleyen Kirlilik Önleme yöntemleri, çevre yönetiminde önceliklidir. Kimi zaman bu yöntemler üretim sürecinde değişiklikler gerektirse de, çevresel ve ekonomik anlamda kazanımları diger yöntemlere göre çok daha yüksektir. Geri Dönüşüm: Üretim sırasında atığın oluşumu önlenemiyorsa, arıtılacak/bertaraf edilecek atık miktarını mümkün olduğunca en aza indirmek için geri dönüşüm ve yeniden kullanım gibi yöntemler uygulanmalıdır. Arıtma: Atığın olusumunun önlenemedigi ya da miktarının azaltılamadıgı durumlarda, hacmini ya da toksik içerigini azaltmak amacıyla arıtım yapılır. Her ne kadar boru sonu arıtma yöntemleri atık miktarlarında azaltım saglıyorlarsa da Kirlilik Önleme kadar verimli/etkin yöntemler degillerdir. Bertaraf etme: Bertaraf etme atık yönetiminde en son düsünülmesi gereken seçenektir. Etkin atık bertarafı çevre yönetiminin önemli bir bileseni olmasına ragmen, en az etkili yöntemdir.

8 Atık Azaltım Politikası Atık Önleme Atık Yönetimi Atık Kaynağı Geri Dönüşüm Atık Bertarafı Kaynakda Azaltım Arıtma Atık Azaltımı Atık Arıtımı

9 Kirlilik Önleme Stratejisinin Faydaları Ekonomik faydaları: verimin artırılması enerji doğal kaynak tüketimi azaltılması ile doğrudan kazanç elde edilmesi Yasalara uyum: mevcut sınır değerlere uyum gelecekteki sıkı limitlere hazır uygulama Toplumsal imaj: kamuoyunun güven ve desteğini kazanma Çalışanların motivasyonu: topluma ve çevreye zarar vermeyen bir kuruluşda çalışmanın tatmini ile motivasyon

10 Kirlilik Önleme Stratejileri Üretim süreçlerinin yardımcı aşamaları için: - akılcı envanter kontrolü ve madde depolanması; Üretim süreçleri için: - enerji ve hammadde kullanımının azaltılması, - toksik olan maddelerin yerine toksisitesi düşük maddelerin kullanılması ve - her türlü atık ve artıkların miktar ve toksisitelerinin azaltılması; Ürünler için: - ürünün yaşam döngüsü içinde (hammadde temininden ürünün nihai depolanışına kadar ki tüm süreçler içinde) neden olduğu olumsuz etkilerin azaltılması ve Hizmetler için: - bu hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulanması aşamalarında çevresel faktörlerin göz önünde bulundurulması anlamına gelmektedir.

11 Kirlilik Önleme Yaklaşımınında gözlenen engeller Maliyet unsuru Yönetimin ilgisizliği Ürün hizmet kalitesi Çalışanların ilgisizliği/direnci Sürdürülebilirlik

12 Temiz üretim yaklaşımı 1) Üretim işleminden çıkarılabilecek olan zararlı maddenin saptanması. 2) Kimyasal madde akış analizinin yapılması. 3) Zararlı maddenin üretim işleminden dışlanması için zaman çizelgesi çıkarılması. 4) Hali hazırda var olanı sürdürmek ve yeni temiz üretim işlemleriyle, ürünlerinin araştırılması. 5) Parasal ve teknik destekle, eğitim desteği sağlanması. 6) Bu konuda halkın bilgilendirilmesi ve karar mekanizmalarına katılımının sağlanması. 7) Zararlı maddenin işlemden çıkarılmasının ekonomik teşviklerle kolaylaştırılması. 8) Temiz üretime geçişin, işçileri ve toplulukları etkilemeyi amaçlayan sosyal planlar yardımıyla kolaylaştırılması. Üretim işlemleri değişirken, temiz üretime geçiş, ürünün de sınanmasını gerektirir.

13 Temiz Üretim Araç ve Yöntemleri Çevresel Sosyal Ekonomik Çevre Yönetim Sistemi ISO EMAS Yaşam Döngü Değerlendirmesi Atık Denetleme, Enerji Denetleme, Risk Denetleme, Çevresel Yasa /Yönetmeliklerle Uyum Değerlendirmesi, Çevresel Etki Değerlendirme, Teknoloji Değerlendirme, Kimyasal Değerlendirme, Yeşil Satın Alma, Çevresel Performans Değerlendirmesi

14 Çevresel Etki Değerlendirme Çalışmaları Amacı Oluşması beklenen olumsuz çevresel etkilerin tanımlanması; Bu olumsuz çevresel etkilerin önlenebilmesi için alınması gereken önlemlerin söz konusu projeye eklenmesi Projenin çevresel yönünün yanı sıra ekonomik yönünün de kamuoyu tarafından kabul edilirliğinin belirlenmesi; Projenin yol açacağı önemli çevresel etkilere ilişkin yapılacak ek çalışmaların ve izleme mekanizmalarının belirlenmesi; Karar verme süreçlerine kamuoyu katılımının sağlanması; Projenin gerçekleştirilmesi ve çevresel etkileri ile ilgili tüm grupların bu projedeki rollerini, sorumluluklarını ve birbirleri ile olan ilişkilerini anlamaları konusunda yardımcı olunması Projede önerilen prosesin BAT olmasının sağlanması

15 Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) YDD, söz konusu etkinliğin, belirlenen sınırlar içerisinde, içerdiği tüm aşamalar, tüm girdiler ile ara ve son ürünlerin bir yaşam döngüsü çerçevesinden beşikten mezara (from craddle to the grave) izlendiği tanımlı bir zaman ve mekan için yapılır. YDD çalışması bir karar mekanizması olmayıp, verilecek olan kararlara yardımcı olma niteliği taşır. YDD ana olarak Çevresel etiketleme kriterlerinin geliştirilmesinde, ürünlerin hammaddelerinin, üretim proseslerinin, ekipmanlarının, vb. değiştirilmesi ya/ya da yeniden tasarlanması aracılığıyla çevresel etkilerinin önlenmesi/azaltılması amacıyla kullanılır. Ayrıca, bir ürünün yaşam döngüsünün hangi aşamasında daha ayrıntılı bir atık denetleme uygulamasının gerekli olduğunu belirlemek için de faydalıdır.

16 Çevre Teknolojisi Değerlendirme (ÇTD) ÇTD bir teknolojinin insan sağlığı ile doğal sistemler ve kaynaklar üzerindeki etkilerinin belirlenmesi olarak açıklanabilecek olan Teknoloji Değerlendirmesi nin bir parçasıdır. ÇTD şunları içerir: - Teknoloji geliştirme ve kullanma ile ilgili plan, politika ve programların çevre ile ilgili bağlantılarını inceleyen Stratejik Çevresel Değerlendirme; - Çeşitli tesis ve projelerin çevresel etki değerlendirmeleri; - Çeşitli teknolojilerin kullanılması sonucu oluşan deşarjların niteliksel ve niceliksel olarak belirlenmesi; - Çeşitli teknolojilerin İnsan sağlığı ve çevresel değerler üzerindeki risklerinin niteliksel ve niceliksel metotlar kullanılarak belirlenmesi, - Yaşam döngüsü analizi ile bir ürünün hammadde safhasından, tüketiciye ulaştırılması ve nihai bertarafına kadar her aşamada neden olduğu çevresel etkilerin belirlenmesi.

17 Kimyasal Değerlendirme (KD) KD kimyasal maddelerin, çeşitli bilgi kaynakları ve veri tabanları kullanılarak, potansiyel toksik etkilerinin belirlenmesini içerir. Örneğin, Materials Safety Data Sheets (Materyal Güvenlik Veri Kayıtları) ve International Programme on Chemical Safety (Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı) bir kimyasalın insan sağlığı ve çevre kalitesi üzerindeki zararlarının belirlenmesi için yaygın olarak kullanılan bilgi kaynaklarıdır. Bu kaynaklar kullanılarak, aynı iş için kullanılabilen birden fazla kimyasal maddeden insan sağlığı ve çevresel değerler için en az zararlı olanını seçmek olasıdır. KD Risk Değerlendirme nin bir parçasıdır.

18 Atık Denetleme (AD) Her proses ve işlem için bir materyal dengesi oluşturulmasını gerektiren AD bir endüstri, fabrika ya da proses için gerekli olan tüm girdilerin ve bunlardan oluşan tüm atıkların belirlenmesini içerir. AD sonucu tüm atıklar, bunların kaynakları, miktarları ve içerikleri ile bunların azaltılma olanakları belirlenir. Atık ve Emisyon Denetleme, Atık ve Emisyon Önleme Değerlendirmesi ve Atık Azaltma Denetlemesi ile eş anlamlı olarak kullanılan kavramlardır. Bir AD uygulaması; - Üretilen atıkların kaynak, miktar ve türlerini tanımlar; - Kullanılan temel işlemler, hammaddeler, ürünler, su kullanımı ve atık üretimi konularında bilgi toplar; - Prosesteki yetersizlikleri ve zayıf yönetim noktalarını belirler; - Kirlilik Önleme için gerekli olan hedefleri belirler; - Ucuz atık yönetim planlarının geliştirilmesine olanak verir; - İşyerindeki çalışan personelin Kirlilik Önleme nin yararları konusundaki bilinç düzeyini arttırır; - Kullanılan prosesler hakkındaki bilgi düzeyini arttırarak, proses verimliliğinin artırılmasına yardımcı olur.

19 Enerji Denetleme (ED) ED bir işletmede birim ürün başına kullanılan enerji tür ve miktarı, enerji kullanımındaki ve bedelindeki yıllık ve mevsimsel değişiklikler ile enerji kayıplarının belirlendiği bir denetleme mekanizmasıdır. ED bir işletmenin birim ürün başına kullandığı enerji için yapılan harcamaların azaltılmasına yönelik olarak hazırlanan enerji yönetimi programının bir parçasıdır. Bir ED programı; - Kullanılan enerjinin kaynak, miktar ve bedelini belirler; - Birim işlemde kullanılan enerji miktarını belirler; - Enerji kullanımı bazında prosesteki yetersizlikleri ve zayıf yönetim noktalarını belirler; - Enerji tasarrufu bazında hedefleri belirler; - Ekonomik ve verimli enerji stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olur; - İşyerindeki çalışan personelin kullanılan enerji ve bunun ekonomik boyutu hakkındaki bilinç düzeyini arttırır.

20 Türkiye de Kirlilik Önleme Çalışmaları ve Örnekler Prof.Dr. Gülen Güllü Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Beytepe Ankara REC Bölgesel Çevre Merkezi Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Eğitimi

21 Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında bir alt-program olarak UNIDO sorumluluğunda ve TTGV tarafından yürütülmekte olan Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı, bu çerçevede yürütülmekte olan ulusal bazlı tek programdır.

22 UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

23 Kullanılan Yöntemler ve Araçlar Çevresel Performans Göstergeleri (EPI) Birim ürün başına tüketim(su, enerji vb.) Birim hammadde başına tüketim (su, enerji vb.) Kıyaslama (Benchmarking ) Uluslar arası literatür ve uygulamalar En iyi teknikler/teknolojiler (BATs) Hammadde Maliyet Analizi Malzeme Akış Analizi Su Kütle Dengesi Proses bazlı su tüketim verileri Atıksu üretim değerleri

24 Tekstil Sektörüne Yönelik Temiz Üretim Çalışmaları:UNIDO Tekstil Sektörü Tekstil boyama ve apreleme Bayan dış giyim grubuna yönelik kumaş üretimi metre/ay kumaş üretim kapasitesi Ürünler: Polyester, pamuk ve likra bazlı kumaşlar Personel sayısı: 150 Proje Bütçesi: $ UNIDO Katkısı $ Firma Katkısı

25 Tekstil Sektörüne Yönelik Temiz Üretim Çalışmaları:UNIDO Proje Öncesinde Durum Su Tüketimi Üretim miktarına bağlı olarak yıllık toplam m3 su tüketiminin gerçekleştiği firmanın toplam su kullanımının %80-85 i boyama ve apreleme proseslerinde gerçekleşmektedir. Enerji Tüketimi Enerji gereksinimini doğalgaz ve elektrik ile karşılayan firmanın yıllık yaklaşık m3 doğalgaz ve kwh elektrik tüketimi söz konusudur.

26 Tekstil Sektörüne Yönelik Temiz Üretim Çalışmaları:UNIDO Tekstil Boyama ve Apreleme Prosesleri Yaklaşık olarak yıllık m 3 su bu prosesler için kullanılmakta olup bu tüketim değeri firmanın toplam tüketiminin % ini oluşturmaktadır. Su Yumuşatma Sistemi Proseslerde kullanılan distile su eski teknoloji bir su yumuşatma ekipmanı ile üretilmekte olup bu ekipman manüel olarak çalıştırılmadadır. Su yumuşatma cihazının rejenerasyonu sırasında tüketilen su miktarı 15 m 3 /rej iken tüketilen tuz miktarı 450/kg/rej dur.

27 Tekstil Sektörüne Yönelik Temiz Üretim Çalışmaları:UNIDO Gerçekleştirilen Uygulamalar Tekstil Boyama ve Apreleme Prosesleri Her bir proses için su tüketim değerlerinin daha iyi kontrol edilmesi ve bu proseslerdeki optimum su tüketim değerlerinin belirlenmesi Yıkama sürelerinin azaltılması, terbiyede kullanılan taşarlı yıkamadaki taşar yıkama vanalarının kapatılması sağlanmıştır. Boyama makinelerinin soğutma suyu bölümlerindeki giriş-çıkış vanalarının yenilenmesi. Kurutma makinesi soğutma sularının toplanarak yeniden kullanılmak üzere yumuşak su havuzuna gönderilmesi Kumaş açma makinesinde kullanılan suyun optimum debisinin belirlenmesi Kumaş tüy yakma makinesi soğutma suyunun yeniden kullanılmak üzere yumuşak su havuzuna gönderilmesi

28 Tekstil Sektörüne Yönelik Temiz Üretim Gerçekleştirilen Uygulamalar Su Yumuşatma Sistemi Çalışmaları:UNIDO Proje kapsamında eski teknoloji olan su yumuşatma cihazı tam otomatik ve üretilen suyun kalitesini de artıran yeni sistem bir su yumuşatma ünitesi ile değiştirilmiştir.

29 Tekstil Sektörüne Yönelik Temiz Üretim Sağlanan kazanımlar Çalışmaları:UNIDO

30 Su tasarrufu üretilen ürün bazında aylık olarak takip edilmiştir. Proje öncesinde üretilen kg ürün başına 111,7-129,4 L su tüketimi gerçekleşirken, proje ile su tüketimi kg ürün başına 50,9 L seviyelerine kadar düşürülebilmiştir.

31 Sağlanan Kazanımlar Yıllık yaklaşık m 3 su tüketiminin önüne geçilmiştir. Firmanın toplam su tüketimi %54 oranında azaltılmıştır. Sıcak su üretimi için kullanılan enerjiden de tasarruf edilmiş ve bu anlamda %22 verim artışı sağlanmıştır. Sağlanan enerji verimliliği ile yıllık doğalgaz ve elektrik tüketimi toplamda kwh azalmıştır. Firmanın toplam CO 2 salımı 879,6 ton/yıl azaltılmıştır. Su yumuşatma sisteminde sağlanan iyileşmeler neticesinde yıllık 192 ton tuz (NaCl) tasarruf edilmiştir.

32 Tekstil Sektörüne Yönelik Temiz Üretim Çalışmaları:UNIDO

33 Gıda Sektörüne Yönelik Temiz Üretim Çalışmaları: UNIDO Gıda sektöründe faaliyet gösteren firma marine, füme ve dondurulmuş deniz ürünleri üretimi gerçekleştirmektedir. Ürün işleme sırasında oldukça fazla miktarda su tüketilmektedir. Su tüketimini azaltma yönünde teknoloji değişikliği ve proses iyileştirmeleri gerçekleştirilmiştir. Hamsi temizleme bölümünde gerçekleştirilen uygulama ile bu hatta kullanılan su, filtrasyon, çöktürme ve ozonlama süreçlerini de içeren bir arıtma sisteminde arıtılmakta ve yeniden kullanılmaktadır.

34 Gıda Sektörüne Yönelik Temiz Üretim Firma faaliyet alanı Proje öncesi su tüketimi Çalışmaları: UNIDO Gıda Sektörü: Marine, Füme ve Dondurulmuş Deniz Ürünleri Üretimi m 3 /yıl Su tasarrufu m 3 /yıl (%44,5) Enerji tasarrufu CO 2 salımında azalma* * 1 kwh elektrik = 0,59 kg CO 2 Proje bütçesi kwh/yıl 8,9 ton/yıl Toplam yatırım maliyeti $ Su tasarrufu* Enerji tasarrufu Proje geri ödeme süresi *Şebeke suyu fiyatı esas alınmıştır. UNIDO katkısı: $, Firma katkısı: $ $/yıl 2.150$/yıl 1,6 yıl

35 Metal kaplama ve boyama sektörüne yönelik Temiz Üretim Çalışmaları: UNIDO Firmada boyama öncesi yüzey hazırlama işlemi belirli parçalar için tiner kullanılarak işçiler tarafından gerçekleştirilmekteydi. Proje bünyesinde gerçekleştirilen uygulamalar ile temizleme ve kadmiyum kaplama prosesleri yerine yağ alma, durulama, oksilan kimyasalı ve kurutma basamaklarını içeren daha çevreci bir üretim sistemine geçilmiştir. Tiner, Kadmiyum Oksit (CdO) ve Sodyum Siyanür (NaCN) gibi kimyasalların kullanımında önemli oranda tasarrufun sağlandığı uygulamalar ile iş gücünden ve nakliye masraflarından da tasarruf edilmiştir.

36 Firma faaliyet alanı Projeye konu olan kimyasal tüketimi Metal İşleme Sektörü: Metal Kaplama ve Boyama Tiner: kg/yıl Kadmiyum Oksit (CdO): kg/yıl Sodyum Siyanür (NaCN): kg/yıl Kimyasal tasarrufu Tiner: kg/yıl (%85) Kadmiyum Oksit (CdO): kg/yıl (%100) Sodyum Siyanür (NaCN): kg/yıl (%100) Proje bütçesi UNIDO katkısı: $, Firma katkısı: $ Toplam yatırım maliyeti $ Tiner tasarrufu Hizmet alımının ortadan kalkması İş gücü tasarrufu Proje geri ödeme süresi $/yıl $/yıl $/yıl 7 ay

37

38 Örnek Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması Zeytinyağı eldesinde açığa çıkan iki önemli atık pirina (küspe) ve zeytin karasuyu sektörün en büyük çevre problemi olarak kabul edilmektedir. Pirina zeytinlerin mekanik olarak yağa dönüşmesinden sonra arta kalan katı alt üründür. 100 kg zeytinden ortalama kg zeytinyağı; kg pirina; 100 kg pirinadan ortalama 6-7,5 kg pirina yağı, kg kuru pirina elde edilmektedir. Pirina odunu, bölgede ısınma amaçlı kullanılmakta olup, halen Suriye den pirina odunu yakacak amaçlı getirilmektedir.

39 Proje Uygulama kapsamında pirinanın yağının alınması ve geri kalan atığın da pirina odunu olarak kullanılmasına yönelik olarak; yaklaşık 5,6 milyon TL tutarında bir yatırım yapılarak, prina yağı ekstrasyonu, yağ rafinasyonu ve odun üretimine yönelik ünitelerden oluşan bir tesis kurulmuştur. Kazanımlar Planlanan üretim faaliyetleri sonucunda ton/yıl atık pirinadan yararlanılarak ton pirina odunu ve yaklaşık 1200 ton rafine edilmiş zeytinyağı üretileceği öngörülmektedir. Yatırımın geri dönüş süresinin 2 yıldan kısa olması beklenmektedir. Firma bu uygulama ile kendi içinde temiz üretim uygulaması gerçekleştirirken, bölge genelinde de endüstriyel ekolojiye hizmet etmektedir. Uygulama kapsamında, atık geri kazanımı, atıktan yeni ürün ve kaynak verimliliği sağlanırken, bölge için önemli bir sektörde işbirliği ve kazançlı bir yatırım olanağı da sağlanmış bulunmaktadır. Kaynak: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

40 Örnek Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması Sektör : Hayvan yemi katkı maddesi üretimi Yer : Lüleburgaz Uygulama : Bira üretiminden çıkan atık mayanın ve biyogazın hayvan yemi katkısı maddesi üretiminde kullanılması Gelişmiş ülkelerde bira endüstrisi yan ürünü olarak oluşan ve %20 maya hücresi içeren atık bira mayası değişik yöntemlerle kurutularak, inaktif kuru atık bira mayası ya da değişik ilavelerle yüksek değerli yem katkı maddesi olarak yem sektöründe kullanılmaktadır. Ülkemizde ise bira atık mayasının tamamına yakın kısmı arıtma tesislerinden geçerek doğaya bırakılmaktadır.

41 Proje Uygulama kapsamında, bir bira üretim tesisinde üretim sonucu ortaya çıkan atık bira ayasının, yine bira üretiminde atıksu arıtma işleminden kaynaklanan biyogazdan elde edilecek enerji ile kurutulması ve daha sonra işlemden geçirilerek hayvan yemi katkı maddesine dönüştürülmesine yönelik bir tesis kurulması amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak, şirket tarafından 500 bin TL. tutarında bir yatırım yapılarak, atık bira mayasının, üretildiği yerde ürüne dönüştürülmesi sağlanmaktadır. Kazanımlar Gerçekleştirilen üretim faaliyetleri sonucunda 1800 ton/yıl atık bira mayası ve m3/ yıl atık biyogaz değerlendirilerek, yem katkı maddesi üretimi sağlanmaktadır. Geri dönüş süresinin 2,5 yıldan kısa olması beklenen yatırım ile, atık mayanın bertaraf maliyetinden tasarruf edilmesinin yanı sıra, biyogazın değerlendirilmesi sayesinde yaklaşık 180 ton/yıl lık CO 2 salımının da önüne geçilmektedir. Uygulama ile ticari değeri olan bir ürün elde edilmekte, enerji, nakliye, vb. maliyet kalemleri açısından da kaynak verimliliğine yönelik önlemler alınmaktadır.

42 Sonuç: temiz üretim kavramı ülkemizde enerji verimliliği boyutu dışında yeterince bilinmemekte ve uygulanamamaktadır.

43 Öncelikli sektörler* Ana metal sanayi Gıda ürünleri ve içecek imalatı Kimyasal madde ve ürünleri imalatı Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı Tekstil ürünleri imalatı * TÜRKİYE DE TEMİZ (SÜRDÜRÜLEBİLİR) ÜRETİM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE İHTİYACININ BELİRLENMESİ PROJESİ SONUÇ RAPORU 2010

44 Uygulamaların yaygınlaştırılması için... Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Merkezi nin kurulması, Temiz (Sürdürülebilir) Üretim i hedefleyen bir çerçeve kanun hazırlanması, Finansal Mekanizmaların Yaratılması, Bilgi Paylaşım Ağları Oluşturulması, Temiz üretim AR-GE ihtiyaçlarının belirlenmesi, Ortaklıklar Kurma, Kapasite Geliştirme ve Bilinç Oluşturma

45 Teşekkürler...

Sanayide Kaynak Verimliliği

Sanayide Kaynak Verimliliği Sanayide Kaynak Verimliliği Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEVRE KONUSUNDA KOSGEB YOL HARİTASININ HAZIRLANMASI PROJESİ ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Kapasitesinin GeliĢtirilmesi Ortak Programı KapanıĢ Konferansı

Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Kapasitesinin GeliĢtirilmesi Ortak Programı KapanıĢ Konferansı SANAYĠDE ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠNE UYUM VE EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Kapasitesinin GeliĢtirilmesi Ortak Programı KapanıĢ Konferansı Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Hazırlayanlar: Emrah ALKAYA Merve BÖĞÜRCÜ Ayşe KAYA DÜNDAR Kemal IŞITAN Ferda ULUTAŞ ve

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PĠLOT PROJELERĠ VE SAĞLANAN KAZANIMLAR

EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PĠLOT PROJELERĠ VE SAĞLANAN KAZANIMLAR EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PĠLOT PROJELERĠ VE SAĞLANAN KAZANIMLAR Program Faaliyetleri ve Kazanımların Paylaşımı Çalıştayı Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Çevre Projeleri Grubu 08 Haziran

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012 Bu belgede, ülke düzeyinde ç k lan proje ça r s na teklif edilen 181 uygulama aras ndan ba ms

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012 Bu belgede, ülke düzeyinde ç k lan proje ça r s na teklif edilen 181 uygulama aras ndan

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi REW İstanbul 2011, 7. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı 10 Haziran 2011, TÜYAP Kongre

Detaylı

SANAYİDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM: EKO-VERİMLİLİK YAKLAŞIMI İLE SU TASARRUFUNA YÖNELİK PİLOT UYGULAMALAR

SANAYİDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM: EKO-VERİMLİLİK YAKLAŞIMI İLE SU TASARRUFUNA YÖNELİK PİLOT UYGULAMALAR SANAYİDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM: EKOVERİMLİLİK YAKLAŞIMI İLE SU TASARRUFUNA YÖNELİK PİLOT UYGULAMALAR Emrah ALKAYA 1, Merve BÖĞÜRCÜ 1, Ferda ULUTAŞ 1, Göksel Niyazi DEMİRER 2 1 Türkiye Teknoloji Geliştirme

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Şubat 2012 Giriş Endüstriyel Simbiyoz kavramı

Detaylı

DERİ SEKTÖRÜNDE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DERİ SEKTÖRÜNDE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A STUDY ON CLEANER PRODUCTION IN LEATHER INDUSTRY Yazar / Author: Asst.Prof. Dr. / Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK 1 Assoc. Prof. Dr. / Doç. Dr. Mustafa Zihni TUNCA 2 Abstract Yasin MERCAN 3 Tülin YETİM 4 While

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. İÇİNDEKİLER 2 RAPOR HAKKINDA 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI 6 KURUMSAL PROFİL 8 Başlıca Finansal Göstergeler 10 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YÖNETİŞİM

Detaylı

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği nin çevre politikası, insan faaliyetlerinden

Detaylı

Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya. 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya. 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu İçindekiler Rapor Hakkında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Mesajı Kurumsal Profil 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri İlerleme

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

KOBİLERE YÖNELİK ÇEVRE YÖNETİMİ ARAÇLARI: DELTA EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ÖRNEĞİ

KOBİLERE YÖNELİK ÇEVRE YÖNETİMİ ARAÇLARI: DELTA EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ÖRNEĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ KOBİLERE YÖNELİK ÇEVRE YÖNETİMİ ARAÇLARI: DELTA EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ÖRNEĞİ Deniz Gümüşel 1 1 Projeler Genel Koordinatörü/Çevre Mühendisi

Detaylı

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY:

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Katılımcı Bankalar: 2 İçindekiler 5 6 8 9 16 EBRD nin Sürdürülebilir Enerji Girişimi TURSEFF,

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2014 RAPOR HAKKINDA Soyak Holding in kurumsal kültürü Sürdürülebilir Yaşam Yaklaşımı üzerine bina edilmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ise çevreye ve toplum değerlerine

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı