ÜTOPYADAN GERÇEĞE: DOĞA BİLİMLERİNİN MİMARLIĞA ETKİLERİ Robotik, Nanoteknoloji ve Genetik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜTOPYADAN GERÇEĞE: DOĞA BİLİMLERİNİN MİMARLIĞA ETKİLERİ Robotik, Nanoteknoloji ve Genetik"

Transkript

1 ÜTOPYADAN GERÇEĞE: DOĞA BİLİMLERİNİN MİMARLIĞA ETKİLERİ Robotik, Nanoteknoloji ve Genetik T.Didem AKYOL ALTUN 1, Gülden KÖKTÜRK 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Tınaztepe Kampüsü, DoğuĢ Caddesi, No:209, Buca, ĠZMĠR, TÜRKĠYE Tel: e-posta : 2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Bölümü, Tınaztepe Kampüsü, Buca, ĠZMĠR, TÜRKĠYE Tel: e-posta : ÖZET Mimarlık alanında, geliģen teknoloji ile mimarlıkla diğer disiplinlerin iliģkileri sıklıkla tartıģılmaktadır. Bu nedenle bu çalıģmada, bilimsel ve teknolojik geliģmelerin günümüz çağdaģ mimarisindeki etkilerinin genel bir değerlendirmesi yapılacaktır. Ayrıca, mimarlığın doğa bilimleri içersinde yer alan robotik, genetik bilimi ve nanoteknoloji gibi diğer alanlarla interdisipliner iliģkileri irdelenecek ve bu iliģkilerin potansiyellerine dair öneriler geliģtirilecektir. GİRİŞ Günümüzde tüm dünyada önemli bir dönüģüm yaģandığı, Sanayi Devrimi ne benzer Ģekilde sanayi toplumunun enformasyon toplumu na evrildiği pek çok düģünür ve kuramcı tarafından da ortaya konmuģ bir gerçektir. Ġnsanoğlunun geçtiği üçüncü büyük toplumsal devrim olarak kabul edilen bu süreç, mikroelektronik ve bilgisayar teknolojilerindeki hızlı geliģimle baģlamıģ; toplumsal yaģamın tüm alanlarını olduğu gibi, kültürel üretim ve kimliğin en kalıcı taģıyıcılarından biri olan mimarlık disiplinini de etkilemiģtir. Mimarlık mesleği, geçmiģten beri çağın sorunlarına ve temel kaygılarına çözüm bulmak, insan için geliģmiģ, ilerlemiģ bir çevre beklentisiyle, yeni ve daha iyi bir toplum ve ona ait mekansal kurgular geliģtirmek için çabalamıģtır. Bu anlamda hızla geliģen bilim ve teknolojinin, mimarlığı, tasarım sürecinden, malzemeye ve yapım sistemlerine kadar pek çok farklı boyutta etkilediği; özellikle gelecek üzerine düģünsel üretimi içeren deneysel mimarlık örnekleri olan ütopyaların, gerçekleģmesine olanak tanıyan bir etkiye sahip olduğu görülebilir. Sanatın farklı alanlarının doğa bilimlerindeki geliģmelerle iliģkilendirilmesinin geçmiģe uzandığı söylenebilir. Birçok tasarımcı doğadaki bilimsel, matematiksel kurallardan referans alan, doğayla benzeģen ya da bilimsel çalıģmaların desteğini alan ürünler vermiģlerdir. Ancak bulunduğumuz yüzyılın tasarımcıları daha kompleks interdisipliner iliģkiler kurmakta ve bilimsel geliģmeleri mimariye taģımanın yollarını araģtırmaktadırlar. Doğa bilimleri ve bilgi teknolojilerindeki geliģmeleri mimarlıkla bütünleģtiren çalıģmalarda referans verilen bilimsel disiplinler ve alanlar arasında, ileri matematik, kompleks algoritma bilgisi, genetik mühendisliği, klimatoloji, hücre fizyolojisi, astronomi, yapay zeka, mikroelektronik, robotik, bilgisayara dayalı programlama, biliģim teknolojileri ve nanoteknoloji gibi çeģitli dallar yer almaktadır. Bu iliģkiler sayesinde yeni mimari tasarım teknikleri doğmakta, özgür formlar uygulama olanağı bulmakta, geçmiģin ütopik olarak nitelendirilen yapıları gerçeğe dönüģmekte, yeni malzemeler ve teknolojilerle bina adeta yaģayan bir organizma olarak tasarlanabilmektedir. Hatta artan nüfus ile düģey Ģehirler, megastrüktürler, denizler gibi farklı yaģam alanı arayıģlarına, üzerinde yaģadığımız gezegenin sınırlarını zorlayarak baģka gezegenlerde koloniler kurmanın hayallerine ulaģılmaktadır. Bu bağlamda bu çalıģmada, bilimsel ve teknolojik geliģmelerin günümüz çağdaģ mimarisindeki etkilerinin genel bir değerlendirmesinin yanı sıra, mimarlığın doğa bilimleri ve özellikle robotik, genetik bilimi ve nanoteknoloji gibi uzak gelecekte mimarlığı etkileyebileceği öngörülen alanlarla interdisipliner iliģkileri sonucunda ortaya çıkan, ancak günümüz için ütopik olarak nitelendirilebilecek mimari yaklaģımlar irdelenecek ve bu iliģkilerin potansiyellerine dair öneriler geliģtirilecektir.

2 2. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN MİMARLIĞA ETKİSİ 18.yüzyılda Aydınlanma Devrimi ile gelen rasyonel ve akılcı düģünce, bilimsel düģünce ve araģtırma metodlarını değiģtirmiģtir. Bilimsel alanda, doğayı Tanrıya ve dinsel temele bağlayarak açıklayan eski dünya görüģünden, insanın doğanın yasalarını keģfetmeye baģladığı yeni bir dünya görüģüne geçilmiģtir. Ardından gelen Sanayi Devrimi nin de etkileriyle hızlanan bilimsel ve teknolojik devrimler mimarideki etkilerini ancak 19.yüzyılda göstermiģ ve modern mimarlık olarak adlandırılan yeni bir anlayıģın doğuģuna neden olmuģlardır. GeliĢen teknolojinin bir ürünü olan makine, modern mimariye daha soyut ve geometrik anlamda yansımıģ, makine düzeni, iģleyiģi, ekonomisi ile mimariyi etkilemiģtir. Ancak sonraları makine gerçek anlamda bir model olarak alınarak estetize edilmiģ, 1960 larda Archigram adlı grubun makine ile birebir benzerlikler kuran ütopik tasarımlarında ya da high-tech mimarisinin öncü yapılarında olduğu gibi yapı neredeyse robotlaģan gerçek bir makine gibi tasarlanmıģtır. Bilimsel araģtırmalar ise mimariye doğayı taklit eden organik formlarla yansımıģtır. Ancak bu tasarımlar o dönemin determinist dünya görüģüne bağlı olarak düzenli ve tanımlı geometrilere sahiptirler. 2.Dünya SavaĢı sonrasında, makinenin ardında yatan matematiksel düzeni ortaya çıkartma ve sayısallaģtırma fikri bilgisayar ve biliģim teknolojilerinde temellenmiģ, mekanik paradigmadan elektronik paradigmaya geçiģle sonuçlanmıģtır. Buna paralel olarak tasarımın, matematiksel tabanlı analiz yeteneğini artıran bilgisayar ortamına taģınması, mimaride de yeni bir içerik ve biçimlenme anlayıģını beraberinde getirmiģtir. CAD/CAM teknolojileri olarak adlandırılan ve tasarımı çizime aktaran, üç boyutlu dijital modelleme ve hareketli görselleģtirme yapabilen bilgisayar yazılımları tanıdığı yeni biçimlenme olanaklarıyla öklidyen geometrilerden ayrılan, yeni bir vektörel geometri üzerine oturtulan, matematiksel fonksiyonlar ve parametrik algoritmalarla tanımlanmıģ karmaģık geometrilere sahip formlardan oluģan tasarımları beraberinde getirmiģtir. Daha önce tasarlanamayan formlar çeģitli matematiksel fonksiyonlar aracılığıyla -Blob,flod, bleb hacimsel cepler, çukurcuklar, kıvrımlı yüzeyler üretilebilmektedirler. Bilgisayar teknolojisi öncelikle sadece özgün ve heyecan verici formlar denemenin bir aracıyken zamanla bilgisayar ürünleri yapının bir bileģeni olarak binanın ve mekanın içine girmiģtir. Yapıya karmaģık mekanik sistemlerin entegre olması, yapının kullanıcı için gerekli olabilecek tüm donanımlara sahip olabileceği, geliģmiģ otomasyona sahip akıllı yapı ları ortaya çıkarmıģtır. Fotoselli lambalar, musluklar, belli sıcaklığın altına düģüldüğünde sistemi çalıģtıran zamanlayıcılar ve bunun gibi bir çok sistem gündelik yaģamın parçası haline gelmiģtir. KarmaĢık bina programları sayesinde, kabine girildiğinde opaklaģan tuvalet camları, sürekli bilgi akıģını sağlayan medyalardan oluģan bina cepheleri gibi interaktif tasarımlar olanaklı kılınmaktadır. BiliĢim teknolojileri mekanın bir öğesi olarak kullanılmakta, ses, imaj, yazı gibi çeģitli medya araçları, infrastrüktürel sistemler, simülasyonlar, projeksiyon ve ekranlar, duyarlı sensörler mekana entegre olabilmektedir. Hatta sahip olduğu teknolojik donanımları sayesinde kullanıcı ile etkileģime girebilen ya da çevresel etkilerle (rüzgar, ıģık, güneģ etkileri, yaya ve taģıt akıģları gibi) değiģebilen, yani tepki verebilen esnek ve akıģkan mekanlar kurgulanmaktadır. Decoi nin Aegis Hypersurface projesi matematiksel olarak üretilmiģ bir dokuya

3 sahip, çevresel değiģikliklere yanıt veren interaktif bir yüzeydir. Kullanıcı verileri, ses, video, etkileriyle aktive olur ve kullanıcıların hareketlerinin yüzeydeki renk değiģimleriyle geri yansıtır. Benzer Ģekilde Oosterhuis in tasarladığı muscle body projesi içindeki insan davranıģlarına duyarlı sensörler ile farklı tepkiler verebilmektedir (www.arkitera.com, Yavuz et al., 2007). Buna paralel olarak yenilenebilir kaynakları kullanan, çevreye duyarlı, az enerji tüketen, doğaya uyumlu, kendi enerjisini üretebilen bir mimari anlayıģ olan ekolojik mimarlık alanında halen devam eden yoğun araģtırmalar da geliģmiģ bilgi teknolojilerinden çokça faydalanmakta, bu da yapıya, biçimleniģ, üzerine entegre olan çeģitli sistemler-mimari elemanlar ya da kullanılan malzemeler gibi pek çok farklı boyutta yansımaktadır. Özetle yukarıda bahsedilen tasarım sürecinde ve yapım sistemlerinde, taģıyıcı sistemden malzemeye, donanımdan tesisat malzemelerine kadar ileri teknolojinin kullanıldığı örnekler bir yana bırakılırsa, günümüzün ütopyaları olarak nitelendirebileceğimiz çeģitli deneysel çalıģmalar, tasarımlar mevcuttur. Bu fikirler bilgisayar teknolojilerine ek olarak temel bilimlerin alt dallarında yapılan araģtırmalardan da faydalanmaktadır. GÜNÜMÜZÜN ÜTOPYALARI: Genetik, Nanoteknoloji ve Robotlar 20.yüzyılda Le Corbusier mimarlığı yaģayan bir makineye benzetmiģtir. 21. yüzyılda ise binaların makineler gibi değil, canlılar gibi gerçek anlamda yaģayan birer organizma olacağı öngörülmektedir. Bu fikir aslında yukarıda bahsedilen akıllı yapılar, ekolojik ve sürdürülebilir mimarlık arayıģları ile aynı kaygıları taģımaktadır, doğal çevrenin simbiyotik dengesini bozmamak ve ona uyumlu yapılar tasarlamak. Bu da genetic bilimi, moleküler nanoteknoloji ve mikro elektronik teknolojilerinin de katkısıyla, doğanın içinde yine doğal süreçlerle oluģturulmuģ yaģayan yapılar tasarlayarak olabilecektir. Johansen in de iddiasında olduğu gibi elektronik zekanın etkileyici kapasitesini kullanan yeni bir tür mimarlık oluģmaktadır(johansen, 2002:22). Genetik bilimi, 2000 yılında insanın genetik Ģifresinin çözülmesi anlamına gelen Human Genom Project in tamamlanması ile kısa sürede önemli bir geliģme kaydetmiģtir. Biyoloji ve genetik alanındaki bu geliģmelere paralel olarak genetik mimarlık diye adlandırılan yaklaģım, temelde hücreleri ve genetik bilgisiyle tamamen kendi kendine üreyebilen, geliģen ve yaģamını sürdüren ve hatta ölen mimari mekanlar yaratmak amacında olan bir mimariyi tanımlar(çakır et al., 2000:55). Bir bilgisayar kodlama süreci içinde binalar tasarlanacak, büyüyecek ve kendi DNA ları tarafından yönetilen canlı organizmalar gibi davranacaklardır. Bu söyleme göre mimar sonuç ürünü değil mimari tasarım sürecini düģünmek durumundadır ve genetik mühendisinin DNA üzerinde yaptığı çalıģmalara benzer Ģekilde kendi baģına ürün geliģtirebilecek yazılımları tasarlayacaktır. Bu yazılımlar Darwin in evrim teorisinden esinlenerek oluģturulan ve evrimsel hesaplama tekniklerinden biri olan genetik algoritma yöntemini kullanacaklardır. Temel ilkeleri 1970 lerde John Holland tarafından ortaya atılan genetik algoritma, doğal seçim ilkelerine dayanan bir arama ve en uygun Ģekle sokma yöntemidir. Geleneksel optimizasyon yöntemlerine göre farklılıkları olan bu yöntem, parametre kümesini değil kodlanmıģ biçimlerini kullanır ve olasılık kurallarına göre çalıģır. Çözüm uzayının tamamını değil belirli bir kısmını tarayarak etkin arama yapar ve çok daha kısa bir sürede çözüme ulaģır (Goldberg, 1989: 1-7). KarmaĢık problemleri hızlı ve optimale yakın olarak çözebilen genetik algoritma, çeģitli problem tiplerine uygulanabilmektedir. Genetik algoritma özellikle çözüm uzayının geniģ, süreksiz ve karmaģık olduğu problem tiplerinde baģarılı sonuçlar vermektedir. Herhangi bir problemin genetik algoritma ile çözümü, problemi sanal olarak evrimden geçirmek sureti ile yapılır. Doğadaki evrimi örnek alarak bilgisayar ortamına aktarılan ve genetik algoritmaları kullanan bu süreç ile yeni mimari formlar üretmek mümkün olabilmektedir. Bu programlar DNA diziliģine benzer mantıkla 0 ve 1 sayılarından oluģan bir kodlama sistemini kullanır. Bu sürecin iģlem adımları Ģu Ģekilde açıklanabilir (Jang, 1997: 176, Yeniay, 2001: 38, Yeo ve Agyel, 1998: 269): 1. Çözümlerin Kodlanması: Arama uzayındaki tüm mümkün çözümler dizi olarak kodlanır.

4 2. Ġlk Populasyonun OluĢturulması: Olası çözümlerin kodlandığı bir çözüm grubu oluģturulur. Çözüm grubu populasyon, çözümlerin kodları da kromozom olarak adlandırılır. Kromozomların gösteriminde ikili sayı sistemi kullanılır. 3. Uygunluk Değerinin Hesaplanması: Belirli bir kromozom için o kromozomun temsil ettiği çözümün yeteneğiyle orantılı sayısal bir uygunluk değeri çıkar ve bu bilgi, her kuģakta daha uygun çözümlerin seçiminde yol gösterir. Bir çözümün uygunluk değeri ne kadar yüksekse, yaģama ve çoğalma Ģansı o kadar fazladır ve bir sonraki kuģakta temsil edilme oranı da o kadar yüksektir. 4. Çoğalma: Çoğalma operatöründe diziler, amaç fonksiyonuna göre kopyalanır ve iyi kalıtsal özellikleri gelecek kuģağa daha iyi aktaracak bireyler seçilir. Çoğalma, bireyleri seçme iģleminden, seçilmiģ bireyleri bir eģleme havuzuna kopyalama iģleminden ve havuzda bireyleri çiftler halinde gruplara ayırma iģleminden oluģur. 5. Çaprazlama: Mevcut gen havuzunun potansiyelini araģtırmak ve bir önceki kuģaktan daha iyi nitelikler içeren yeni kromozomlar yaratmak amacıyla yapılır. 6. Mutasyon: Çaprazlamanın tatmin edici bir çözüm üretemediği durumlarda, mevcut kromozomlardan yeni kromozomlar üretme iģlemi mutasyon ile gerçekleģtirir. Mutasyonun genel amacı, genetik çeģitliliği sağlamak veya korumaktır. 7. Yeni KuĢağın OluĢması: Yeni kuģak çoğalma ile, bir sonraki kuģağın ebeveynleridir. 8. Önceden belirlenen kuģak sayısı boyunca yukarıdaki iģlemler devam ettirilir. 9. Ġterasyon: belirlenen kuģak sayısına ulaģınca iģlem sona erdirilir. Amaç fonksiyonuna göre en uygun olan dizi seçilir. Sadece bilgisayar ortamında deneyimlenebilen ve mimari tasarımda kullanılan bu araģtırmaları fikirleri gerçek yaģama geçirilebilecek yazılımlar henüz üretilememiģtir. Ama mimarlık-genetik birlikteliğinden yola çıkan çalıģmalar, geleceğe yönelik çeģitli öngörüler geliģtirmiģlerdir. Interactivator, 1995, John Frazer, bir bilgisayar modeli içindeki tohum, taģıdığı genetik kodları bölünme yoluyla diğer tohumlara aktarır ve tüm modele yayar. BaĢarılı genler genetik algoritmada ortam için belirlenmiģ uygunluk fitness değerine göre doğal seleksiyona benzer Ģekilde ayıklanırlar. yaģamlarını sürdüren baģarılı genler çaprazlama ve mutasyona tabi tutulurlar ve modelin geliģimi sürdükçe farklı mimari formlar üretilir. (www.ellipsis.com). Bu alanda çalıģmalar yapan mimar Greg Lynn nin embriyolojik evler projesi, her biri birbirinden farklı genetik karakterlere sahip 6 prototip ebeveyn ev önerir. Bunların mutasyon ve doğal seleksiyona uğramasıyla birbirinden farklı binlerce ev üretilebilecektir. Hepsi aynı sayıda alüminyum omurga, çelik kiriģ ve panel bileģenlerden oluģmasına rağmen her biri farklı karakter ve özelliklere sahiptir. moma daki bir sergi için br örneği üretilmiģ olan yapının strüktürü, çift cidarlı bir kabuk ve ĢiĢirilmiĢ panellerin daire kesitli çelik kiriģlere bağlamasıyla oluģur. Birinci kabuki çok hassas aluminium ve cam panellerden oluģan yarı saydam bir ekran, ikinci kabuki ise gölgeleyici katmandır(www.?). Mohamad Alkhayer& John M.Johanser tarafından 2200 yılı için tasarlanan moleküler kurgulu ev ve moleküler apartmanlar ise arazide içi özel sıvı kimyasallarla dolu bir tekne içine mimar tarafından tasarlanmıģ ve moleküler olarak modellenmiģ kodun saksının içine ekilen tohum misali yerleģtirilmesiyle baģlar. Sırasıyla yapının temelini oluģturacak olan kökler, üst yapı, iç-dıģ dikey omurga, kafes sistem, dıģ duvar ve iç duvarlar, platformlar (katlar), açıklıklar, mekanik sistemler 9 günlük moleküler bölünme sonucunda tamamlanır. Yapı formunu, bölümlenmelerini, malzemelerini değiģen koģullara göre ve kullanıcı gereksinimlerine göre yenileyebilmektedir(johansen, 2002: ). Nanoteknoloji, nanometre ölçütlerinde ortaya çıkan yeni davranıģları kuantum kuramı yardımı ile anlamayı; yeni nano yapılar tasarlayıp sentezlemeyi, ya da nano yapılara yeni olağanüstü özellikler kazandırmayı ve bu özellikleri yeni iģlevlerde kullanmayı amaçlar. Gelecekte nanoteknoloji sayesinde, daha küçük boyutlarda ama daha güçlü bilgisayarlar elde edilebileceği, herkesin kendi bilgisayarına temel tüketim maddelerini üretmesi için emir verebileceği, evde çalıģan nanobotların istediğimiz malzemeyi, çevrede serbestçe dolaģmakta olan atomları toplatıp, iģleyerek üretebilecekleri, yazılım tasarımları haricindeki üretim süreçlerinde insan emeğine duyulan ihtiyacın minimuma ineceği, arabaların değiģik ihtiyaçlar için Ģekil değiģtirebilecekleri, her çeģit tüketim maddesini üreten cihazların olacağı, tüm ürünlerin kendi kendini temizleyebilecekleri, nüfuz edilemez bir bağıģıklık sistemimizin

5 olacağı, Avrupa dan Amerika ya on beģ dakikada Mars a bir haftada gidebileceği düģünülmektedir (GümüĢderelioğlu, M., Geleceğin Malzemeleri, Bilim ve Teknik, Sayı:ek, 2004/6). Günümüzde malzemenin büyüklüğü nanometre ölçütlerine inince, kuantum davranıģlar bilinen klasik davranıģların yerini almıģ ve fiziksel özellikleri kesikli bir değiģim göstermeye baģlamıģtır. Kimyasal ve fiziksel özellikler, yapının büyüklüğüne ve atom yapısının ayrıntılarına, dıģardan sisteme bağlanan yabancı bir atomun cinsine ve yerine göre çok farklı ve olağanüstü davranıģlar sergileyebilmektedir. Mevcut nano yapıya yabancı bir atomun yapıģması onun özelliklerini değiģtirmekte, örneğin karbon atomlarından oluģan elmas kristali iyi bir yalıtkan olduğu halde, bir boyutlu karbon atom zinciri altın ve gümüģ zincirlerinden bile daha iyi bir iletken olabilmektedir. Doğada bir çok canlı organizma ve cansız varlıkta bulunan karbon atomu, farklı diziliģleri ile, farklı özellikler gösteren yapılar oluģturmasından dolayı önemli bir atomdur. Nanoteknoloji sayesinde karbon atomlarının düzgün dizilimi ile elmas elde etmenin, kum tanesi atomlarından bilgisayar çipleri yaratmanın, kirli su atomlarından temiz su üretmenin ya da çok hafif, yüksek dayanımlı, akıllı, ucuz ve temiz malzemeler gerçekleģtirmenin mümkün olabileceği düģünülmektedir. Nanoteknoloji alanında çok önemli bir devrim olarak görülen karbon nanotüpler, bu atomun farklı yeni dizilimleri ile elde edilmiģtir. Silindirik olarak kıvrılmıģ kapalı bir tüp Ģeklinde olan, balpeteği görünümlü dizilimin altıgen yapısı, bilinen en iyi yük taģıma yapısı olduğu için tercih edilmiģtir ve bu sayede yüksek dayanımı ile geleceğin yapıtaģı olacağı düģünülmektedir. Daha Ģimdiden nanoteknoloji alanındaki geliģmelere bağlı olarak gerilmeye maruz kaldıktan sonra belli sıcaklıklarda ilk haline dönebilen biçim-bellek alaģımları, verilen voltaja bağlı olarak geniģleyip daralabilen piezo-elektrik malzemeler, moleküler yapısı düzenlenerek iki ya da daha çok malzemenin özelliklerini üzerinde taģıyabilen geliģkin kompozit malzemeler, içlerine yerleģtirilen ve fiber hatlarıyla birbirlerine bağlanan duyargalar aracılığıyla birbirlerine bilgi, ses, ıģık yollayabilen, saydamlıkları veya renkleri değiģebilen, kendi kendini klonlayabilen pek çok akıllı malzeme üzerinde çalıģılmaktadır(dave, 2001:96-97). Bunlar çoğunlukla endüstriyel alanlarda kullanım olanağı bulmaktadır. Samsung silver modeli nano buzdolabı (nanogümüģ kaplı yüzeye dokunan bakteri hücresine nanogümüģ parçaçıkları yüzeyden girerek zarı parçalayarak bakteriyi öldürmektedir), Otomotiv sanayinde Mercedes firması (model üzerinde çizilmeye karģı etkili boya, su itici, kir tutmayan, kolay temizlenen ayna ve camlar, bakteri ve virüsleri öldüren, alerjiye sebep olan mikropları yok eden ve egzos buharını azaltan nanofiltreli klima uygulanmaktadır), Sony firması nanoyapılı polimer LCD ekran (Süper renk ayırımı, Hızlı görüntü yenileme, Süper görüntüleme açısı, KODAK fotoğraf kağıdı (Nem ve ısıya dayanıklı, Ozona dayanıklı, IĢıktan etkilenmez), Antimikrobiyal çorap (Kötü kokmaz, mantarları öldürür, Ġçerisinde milyonlarca görünmez gümüģ nanoparçacıklar bulundurur, Antimikrobiyel etkisini 50 yıkama sonunda bile %99.9 oranında korur), Lancome Hyrdazen (Stres etkilerini azaltır, cildin gün boyu formda kalmasını sağlar), Rosacea Care Sunscreen (Zararlı UV ıģığını geçirmez, kalıcı bronzluk sağlar) buna örnek olarak verilebilir. Bunun

6 yanı sıra tıp alanında da kanser gibi bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere henüz deneme aģamasında olan, nanopartiküller içeren biyorobotlar üretilmiģtir. Bunların dıģında mimarlık alanında, geleneksel malzeme anlayıģını dönüģtürecek prototip önerileri de yapılmaktadır. Kirean&Timberlake Mimarlık tarafından geliģtirilen ve zamanla bildiğimiz duvar üretimini dönüģtürüceği öngörülen SmartWrap, plastik soda ĢiĢelerinde de kullanılan, ince polimer bazlı filmlerden oluģan akıllı bir duvar önermektedir. Ġnce film tabakası üzerine kullanımda olan teknolojilerin birleģiminin baskı teknikleriyle birkaç tabaka halinde basılarak uygulandığı malzeme; yapıyı doğal etkenlerden koruyan polyester film katmanı, polimer reçine içine gömülen mikrokapsüller barındıran, gerektiğinde ısı depolayan yani ısıl dengelemeyi sağlayan bir katman, aydınlatma ve görsel bilgilendirme için OLED teknolojisini içeren bir katman ve silikon güneģ pilleri aracılığıyla enerji depolayan ve güç kaynağı olarak iģlev gören en üst katmandan oluģuyor. (Altın, E., 2003, ss.54-56, AD, 2003/10, sayı:162, Smart Wrap, Akıllı Mimari Örtü, Deneysel Mimari Malzemeleri) Tüm bunlara dayanarak gelecekte de bina dokusunun, bilgisayarda verilen komutlara bağlı olarak değiģkenlik kazanabileceği, maddenin katı, sıvı, gaz fazları arasında değiģim yapabileceği, kimi zaman opak ve katı, kimi zaman Ģeffaf ve akıģkan olabileceği gibi çeģitli öngörüler bulunmakta ve nanoteknoloji sayesinde özellikle malzemeye yönelik çalıģmalarda önemli geliģmeler kaydedilmektedir. Robotik bilimi, bilgisayarların hızlanması ve kapasitelerinin artmasıyla hızla büyümekte olan, elektronik ve mekanik gibi birden fazla alanı kapsayan bir alandır. Bir robot içersinde sistemin çalıģmasını sağlayan algoritmaların tasarımcı tarafından girildiği bir kontrol ünitesi, motorlar ve mekanik aksamlar yer alır. Bundan bir kaç on yıl önce, robotlar oldukça büyük yapıda ve küçük alanlara ulaģabilme yetenekleri sınırlı idi. Günümüzde ise, teknolojik geliģmelerle daha küçük ve seri hatta böcek büyüklüğünde robotlar yapılabilmektedir. Günümüzde robotlar, endüstride boya, araba üretimi gibi bir çok alanlarda kullanılmaktadır, ancak hareket kabiliyetleri sınırlıdır. Çünkü, çok küçük alanlarda eksenel dönme, birden fazla robotun aynı noktada çalıģması Ģu anki robotlarla yapılamamaktadır. Nanoteknolojinin de desteğiyle daha küçük boyutlarda ve hızlı, insan görünümlü robotların yapılabilmesi mümkün olabilecektir.(utkutuğ, 2002). SONUÇ VE ÖNERİLER YaĢayan binalar yapmak günümüzde hala teoriktir. Ancak teknoloji, geleceğin mimarlığı için yeni ufuklar açmaktadır. Mimarlar özellikle genetik bilimi, moleküler nanoteknoloji ve robot bilimleriyle iģbirliği içinde mikroelektronik ve biliģim teknolojilerinin de desteğini alan tasarımlar üreteceklerdir. Bu alanlardaki araģtırmaların gelecekte pek çok alanda olduğu gibi mimarlık alanında da radikal bir devrimi baģlatabileceği ve mimarlığın da bugün bilinenlerden çok farklı noktalarda olacağı öngörülmektedir. Günümüzde geliģtirilen örneklere ek olarak bazı öneriler de geliģtirilebilir. Gelecekte yeni akıllı malzemelerin ve ürünlerin çoğalmasının ötesinde moleküler üretim, nanorobot teknolojisi ve nanobiyoteknoloji ile temelde hücreleri ve genetik bilgisiyle tamamen kendi kendine organize olup üreyebilen, geliģen ve yaģamını sürdüren ve hatta ölen mimari mekanlar yaratmak, yapının aynı canlı bir organizma gibi kendi DNA sı tarafından yönetilerek çevresiyle etkileģime girebilmesi, hasarlarını onarabilmesi yani yaģayan binalar yapmak gelecekte teknolojideki çok hızlı ilerlemelerle mümkün olabilecek, ya da ileride yapılarımızı üstün nitelikli robotlar inģa edebileceklerdir. Robotik bilimindeki ilerlemelerle yapılar, geliģmiģ robotlar kullanılarak inģa edilebilirler. Ġnsan iskeleti Ģeklinde devrelerden oluģan robot iskeleti tasarlandıktan sonra genetik ile nanoteknolojinin birleģmesiyle insan derisine benzeyen malzeme bu iskeleti kaplayacak ve insan benzeri robot oluģturulacaktır. Bu robotun programlanması ve uzaktan kontrolü ile yapıların inģasında bu robotlar kullanılabilecektir. Robotların kullanılması ile, bina maliyetlerinin düģürülmesi, iģçi yaralanmaları gibi hem maddi hem de can güvenliğine yönelik sorunlar da giderilmiģ olacaktır. Ya da yapılar aynen doğadaki gibi, genetik evrimin nesiller boyu süren üreme, geliģim, değiģim, uyumlama süreçlerini

7 kullanan, moleküler üretim ile tüm yapıyı atom atom inģa eden, kendi kendini kopyalayabilen ya da diğer malzeme ve aletleri kurmak için yeniden yapılanabilen nanorobotlar tarafından üstelik doğadan da hızlı gerçekleģtirebileceklerdir. Bunun yanı sıra tamamen programlanabilir bu ortamda canlı sistemlerle cansız maddelerin birleģimini kolaylaģtırarak canlı bir mimari form yaratmak olanaklı olabilecektir. YaĢamın özünde yatan, hücrenin kendisini kopyalayarak çoğalmasına dayalı mekanizmanın çözümlenmesi gerçekleģtirilir ve binalar için uygulanırsa, saksıda çiçek yetiģtir gibi bina yetiģtirilebileceği, herhangi bir atom ya da molekülü tek tek yapıtaģı, örneğin tuğla gibi kullanarak, çeģitli yapılar oluģturabileceği düģünülmektedir. Bu noktada karbon nanotüpler, çelikten 10 kat daha güçlü ve 6 kat daha hafif yapılarıyla yük taģıyıcı ideal bir strüktür malzemesi olabilirler. Tek bir tohumdan bir bitki ya da ağaç üretimine benzer Ģekilde, küçük boyutlarda tohum benzeri bir kozadan bir binanın oluģması sağlanabilir. Nanoteknoloji yardımıyla kozanın içine genetik kodları ve algoritmaları içersinde barındıran milyonlarca mikroçip ve algılayıcı sensörler ve üreyecek olan akıllı nanomalzemeler sıkıģtırılarak gömülecektir. Mimar bir ana bilgisayar yardımı ile ulaģabileceği bu kozaya, yapacağı tasarımın kriterlerini aynı bilgisayarda yer alan bir ara yüz ile kodlayacaktır. Arayüz yoluyla mimar, yapının dıģ yüzeylerini, iç mekanlarını, mekan içersinde yer alan tüm malzemeleri belirleyecektir. Daha sonra yapılacak iģlem, kozayı binanın yapılanacağı alana yerleģtirmek olacaktır. Kozanın yerleģtirilmesiyle, içersinde yer alan algoritmalar iģlerlik kazanacak, genetik kodlar sayesinde çoğalmaya uygun üretilen malzeme ile aynı bir tohumun büyümesi gibi yapı da yapılanmaya baģlayacaktır. Koza, içersinde yer alan genler sayesinde yapının önce kolonları, kiriģleri ve daha sonra diğer dıģ yüzeylerinin oluģmasını sağlayacaktır. Mikroçiplerdeki tüm algoritmalar tamamlandığında ortaya çıkan yapı kullanılan sensörler sayesinde duyan, hisseden, dinleyen yani yaģayan bir binadır. Bu yapısı nedeniyle, koza içerisinde bulunan mikrosensörler aralığıyla aynı bir canlı gibi dıģ dünyayı (güneģ, rüzgar, hava koģulları gibi dıģ etkenler ve çevresel etkenlerden doğal yapısal bozulmalar) algılayabilecek, genlerindeki yapıyı kullanarak değiģen Ģartlara uyum sağlayabilecek, yapısında oluģan deformasyonları kendi kendine düzeltebilecektir. Günümüz mimarlık pratiğinden oldukça farklı iģleyecek olan bu süreç için mimarlar, elektronik, malzeme, genetik, bilgisayar mühendisleri ve fizikçilerin bir arada bulunduğu araģtırma laboratuarlarında disiplinler arası çalıģma gerekmektedir. Fizikçi ve malzeme mühendisi nanoteknoloji ile kozanın yapısını oluģturacak malzemeyi üretmede, bilgisayar ve elektronik mühendisleri ise genetik mühendisleri ile ortak çalıģarak koza için gerekli genetik kodları oluģturmada ve nanosensörleri bu yapıya gömmede rol alacaklardır. Bilgisayar mühendisleri ise mimarların bu yaģayan koza ile iletiģimi sağlayacağı arayüzü tasarlayacaklardır. Bu arayüz Ģu anda kullanılan CAD programlarındaki, kullanıcıya kısıtlıda olsa bir programlama alanı yaratabilen bir arayüz olabileceği gibi, sanal gerçekliğin (virtual reality) kullanıldığı bir arayüz de olabilir. Sanal gerçeklik kullanılarak oluģturulan bir arayüzde, mimar elektronik eldiven ve gözlük yardımı ile tasarladığı yapının içine girebilecek ve istediği değiģiklikleri sanki o yapının içersindeymiģ gibi gerçekleģtirebilecektir. Ray Kurzweil, 1999 tarihli The Age of Spiritual Machines-Tinsel Makineler Çağı adlı kitabında, günümüzdeki geliģme hızıyla giderse, önümüzdeki yirmi yıl içinde bellek kapasitesi ve iģlem hızı açısından bilgisayarların insan beynini geçeceğini belirtiyordu (Utkutuğ, 2002: 15). Zaten, günümüzde bina sistemlerine entegre edilen bilgisayarlar sıcaklık, hava akıģı, enerji tüketimi, rüzgar yükü ve benzeri koģulları algılayıcılarla takip etmeyi ve önceden programlanması koģuluyla gerekli cevapları oluģturabilmektedirler. Henüz emekleme aģamasında olsak bile insanlığın son iki yüzyılda aldığı yol göz önüne alınırsa, hızla geliģen bilim ve teknolojinin mimariyle birlikteliğinde, geliģmiģ robotlar tarafından üretilen kentler ya da yaģayan, canlı binalar önümüzdeki yıllar için ütopik gözükmemektedir. Böylece geliģen teknoloji ile ortaya çıkan yeni fikirlerle daha yaģanabilir bir çevreyi gerçekten yaģayan yapılardan oluģturmak mümkün olabilecektir. Bu aģamada binaların otomatik pilota bağlı nanorobotlarla kısa sürede, bitki gibi büyütüldüğü bir ortamda, tasarımcı, mühendislerin DNA üzerinde yaptığı çalıģmalara benzer Ģekilde kendi kendine ürün geliģtirebilecek yazılımları tasarlayacak bir rol üstlenmekte, istenen ürünün karakteristiklerini yazılıma dönüģtürebilecek bir kiģiye dönüģmektedir. Bu da mimarı diğer disiplinlerle iģbirliğini

8 sağlamaya, talebi ve bunun sonunda geliģen tasarımın inģasını denetlemek için geçmiģte olmadığı kadar bilgi, deneyim ve efor sahibi olmaya zorunlu kılmaktadır. KAYNAKLAR [1] BAYINDIR, M., 2007 Nanoteknoloji, ÇIRACI, S., Türkiye de Nanoteknoloji, Bilim ve Teknik, 2006 DAVE, B., Atomik DeğiĢimler, XXI, sayı: 8, 96-97, GOLDBERG, D.E., Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, USA: Addison-Wesley,1989. GONZALES, E. L., FERNANDEZ M.A.R., Genetic Optimisation of A Fuzzy Distribution Model, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, cilt: 7-8, sayı: 30, , GOULTHORPE, M., Hyposurface: from Autoplastic to Alloplastic Space, com/99/2999.htm, JANG, J. S. R., Derivative-Free Optimization, Neuro- Fuzzy and Soft Computing: A Computational Approach To Learning and Machine Intelligence, 7.Bölüm, USA: Prentice-Hall, , JOHANSEN, J.M., Nanoarchitecture: A New Species of Architecture, New York: Princeton Architectural Pres, YAVUZ, D., ġoher, ġ., CANBULAT, G., GÜNEY, Z., ĠHTĠYAR, M. N., Sanal Mimarlık ve Hiperyüzeyler, YENĠAY, Ö., An Overview of Genetic Algorithms, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt: 2, sayı: 1, 37-49, YEO, M. F., AGYEL, E. O., Optimising Engineering Problems Using Genetic Algorithms, Engineering Computations, cilt:15, sayı: 2, , UTKUTUĞ, G., Mimarlık, Bilim ve Teknik Kasım 2002 eki, GÜMÜġDERELĠOĞLU, M., Geleceğin Malzemeleri, Bilim ve Teknik Haziran 2004 eki, ALTIN, E., Smart Wrap, Akıllı Mimari Örtü, Deneysel Mimari Malzemeleri, Arredamento Mimarlık, sayı:162, 54-56, 2003.

GENETİK ALGORİTMALAR. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

GENETİK ALGORİTMALAR. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ GENETİK ALGORİTMALAR Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ GENETİK ALGORİTMALAR Genetik algoritmalar, Darwin in doğal seçim ve evrim teorisi ilkelerine dayanan bir arama ve optimizasyon yöntemidir.

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

SU HALDEN HALE GĠRER

SU HALDEN HALE GĠRER SU HALDEN HALE GĠRER SU DÖNGÜSÜ Yeryüzündeki suyun buharlaģıp havaya karıģması, bulutları oluģturması ve yağıģ olarak yeryüzüne dönmesi sürecinde izlediği yola su döngüsü denir. Su buharı soğuduğunda ise

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1 h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bakır Çağı (M.Ö. 5000-3000) Tunç Çağı (M. Ö. 3000-1000) Demir Çağı (M.Ö. 1190-330 ) 2 Malzeme Günümüzde birçok malzeme çeşidi bulunmaktadır.

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı

Üç farklı malzeme türünden imal edilen ve günlük haya6a sıkça karşılaş9ğımız ürünlerden biri, gazlı içecek kaplarıdır. Gazlı içecekler alüminyum

Üç farklı malzeme türünden imal edilen ve günlük haya6a sıkça karşılaş9ğımız ürünlerden biri, gazlı içecek kaplarıdır. Gazlı içecekler alüminyum Üç farklı malzeme türünden imal edilen ve günlük haya6a sıkça karşılaş9ğımız ürünlerden biri, gazlı içecek kaplarıdır. Gazlı içecekler alüminyum (metal) kutularda (üs6e), cam (seramik)(ortada) ve plasek

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

Ürün için bütün bir parçadan işe başlama

Ürün için bütün bir parçadan işe başlama Nano Malzemeler Nano kelimesi Yunanca nannos kelimesinden gelir ve küçük yaşlı adam veya cüce demektir. Günümüzde nano, teknik bir ölçü birimi olarak kullanılır. 1nm = 10 A =10-9 m ; 1 mikrometre= 10-6

Detaylı

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI Nonlinear Analysis Methods For Reinforced Concrete Buildings With Shearwalls Yasin M. FAHJAN, KürĢat BAġAK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ MEKATRONİĞİN TEMELLERİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı Yrd. Doç. Dr. İlker ÜNAL Vize %30 Dersin Koşulları Final %60 Ödev %10 Dersin Konuları Mekatronik Sistemler Birimler ve Ölçme

Detaylı

Genetik Algoritmalar. Bölüm 1. Optimizasyon. Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta:

Genetik Algoritmalar. Bölüm 1. Optimizasyon. Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta: Genetik Algoritmalar Bölüm 1 Optimizasyon Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta: adem.tuncer@yalova.edu.tr Optimizasyon? Optimizasyon Nedir? Eldeki kısıtlı kaynakları en iyi biçimde kullanmak olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Ders Adı Gevşek Hesaplama Ders Kodu COMPE 474 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri Genetik Algoritma (Genetic Algorithm) Doç.Dr. M. Ali Akcayol Genetik Algoritma 1970 li yıllarda John Holland tarafından geliştirilmiştir. 1989 yılında David E. Goldberg Genetik

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Adres: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,, 38039, Talas / Kayseri. Tel: 0352 207 66 66-32925 Web: http://mbm.erciyes.edu.tr Mail: malz.muh@erciyes.edu.tr 1 Malzeme Nedir? Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Esnek Hesaplamaya Giriş

Esnek Hesaplamaya Giriş Esnek Hesaplamaya Giriş J E O L O J İ M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ A. B. D. E S N E K H E S A P L A M A Y Ö N T E M L E R İ - I DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Esnek Hesaplama Nedir? Esnek hesaplamanın temelinde yatan

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

Sayısal ortamlar aslında inşa edilmiş fiziksel çevrenin yerini almaktan çok,mimarlığın tamamlayıcısı ve mesleğin önünü açan bir potansiyel

Sayısal ortamlar aslında inşa edilmiş fiziksel çevrenin yerini almaktan çok,mimarlığın tamamlayıcısı ve mesleğin önünü açan bir potansiyel MİMARLIKTA SANALLIK Sayısal ortamlar aslında inşa edilmiş fiziksel çevrenin yerini almaktan çok,mimarlığın tamamlayıcısı ve mesleğin önünü açan bir potansiyel barındırmaktadır. Sanal ortamda tasarım yapmak

Detaylı

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Enerjisi,Doğalgaz,Biyogaz vs.) Mekatroniğin uygulama alanları Temel Mekanik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

MERHABA. Takım ruhuyla çıktığımız bu yolda önceliklerimiz ve hedeflerimiz:

MERHABA. Takım ruhuyla çıktığımız bu yolda önceliklerimiz ve hedeflerimiz: MERHABA 2014 yılının Ekim ayında Elektromobil Takımımızı kurarak bilimsel bir projeyle yola çıktık. ÇalıĢmalarımıza performans modeliyle baģladık. Hedefimize adım adım yaklaģıyoruz. Projemize maddi manevi

Detaylı

FEN BİLİMİ EĞİTİMİNDE NANO TEKNOLOJİ UYGULAMALARI

FEN BİLİMİ EĞİTİMİNDE NANO TEKNOLOJİ UYGULAMALARI Öğretmenin; Okulu: Branşı: Öğretmenlik Deneyimi: yıl 1. Fen eğitiminde hangi konuların öğrencilerin ilgisini daha çok çektiğini düşünüyorsunuz? (örneğin; geleneksel konular veya temel konular, küresel

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

Geleceğin Enerji Çözümleri

Geleceğin Enerji Çözümleri Geleceğin Enerji Çözümleri NGIM HOLDİNG 2 2 1971 de kuruldu. 29 Ortalama yaş ile 600 den fazla çalışan. 6 Farklı sektörde faaliyet gösteren 10 firma. Satışların %40 nı ihracat oluşturmaktadır. Yıllık 100M

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 7. YARIYIL 4. YARIYIL ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 1- Öğrenci aşağıda verilen Çift Anadal Programı derslerini (kredilerini) almak ve başarılı olmak zorundadır.

Detaylı

İç Mimari için BIM 1. bölüm

İç Mimari için BIM 1. bölüm İç Mimari için BIM 1. bölüm BIM (Yapı Bilgi Sistemi) hakkındaki görüşler genellikle binanın dış tasarımı ve BIM in mimari tasarımın bu alanına getirdiği faydalar üzerine odaklanır. Binaların katı modelleri,

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 2 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 2 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 2 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net DERSİN AMACI: Malzeme Biliminde temel kavramları tanıtmak ÖĞRENECEKLERİNİZ: Malzeme yapısı Yapının özelliklere olan etkisi Malzemenin

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

Genetik Algoritmalar (GA) Genetik Algoritmalar Đçerik Nesin Matematik Köyü E rim Ç lı l ş ı ta t yı Nisan, 2012 Mustafa Suphi Erden

Genetik Algoritmalar (GA) Genetik Algoritmalar Đçerik Nesin Matematik Köyü E rim Ç lı l ş ı ta t yı Nisan, 2012 Mustafa Suphi Erden Genetik Algoritmalar Nesin Matematik Köyü Evrim Çalıştayı 20-23 Nisan, 202 Genetik Algoritmalar (GA Đçerik Biyolojiden esinlenme GA nın özellikleri GA nın unsurları uygulama Algoritma Şema teoremi Mustafa

Detaylı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ İKÇÜ-MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 2012 yılında kurul ve aynı yıl ilk öğrencilerini alarak programına

Detaylı

Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8

Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8 Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8 INS4066 SU TEMİNİ SİSTEMLERİ TASARIMI A Şubesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Öğrencinin kayıtlı olduğu Anabilim Dalında açılan Tez ve

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar

Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar 01-12-06 Ümit Akıncı Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar 1 Fonksiyon Optimizasyonu Fonksiyon optimizasyonu fizikte karşımıza sık çıkan bir problemdir. Örneğin incelenen sistemin kararlı durumu

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Autodesk Çözümleri Eğitimin Hizmetinde. Öğrenci ve Öğretmenler İçin: Autodesk Eğitim Topluluğu

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Autodesk Çözümleri Eğitimin Hizmetinde. Öğrenci ve Öğretmenler İçin: Autodesk Eğitim Topluluğu ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Autodesk Çözümleri Eğitimin Hizmetinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız ile Autodesk firması arasında yapmış olduğumuz ortak çalışmalar neticesinde

Detaylı

2008, ''ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ'' YILI OLARAK ĠLAN EDĠLDĠ.

2008, ''ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ'' YILI OLARAK ĠLAN EDĠLDĠ. ENERJĠ NEDĠR? Herhangi bir cismin bünyesinde bulunan ve bir iģ meydana getirmesini sağlayan güce enerji denir. Hareket eden bir cisimde, akan bir suda, güneģte, insanda enerji vardır. Bir aracın hareket

Detaylı

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı)

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) 1 GÜNDEM 1. Amacı 2. Veri Tabanı Kapsamı 3. Özellikleri 4. Uygulama 2 1-Amacı Mekansal (haritalanabilir) Bilgilerin Yönetimi Sağlamak (CBS)

Detaylı

Tesisat Mühendisliğinde Dijital Uygulamalar. Dr. Ahmet Selami ÇALIŞKAN TEKHNELOGOS Genel Müdürü

Tesisat Mühendisliğinde Dijital Uygulamalar. Dr. Ahmet Selami ÇALIŞKAN TEKHNELOGOS Genel Müdürü Tesisat Mühendisliğinde Dijital Uygulamalar Dr. Ahmet Selami ÇALIŞKAN TEKHNELOGOS Genel Müdürü E-Proje Bilgisayar katkısını maksimize etmeyi amaçlayan bir meta formattır. Mantıksal ve teknik bütünlüğü,

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ. GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ

FEN ve TEKNOLOJİ / GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ. GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ 1 Genetik mühendisliği canlıların kalıtsal özelliklerinin değiştirilerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim dalıdır. Genetik mühendisleri

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 07.04.14 Pazartesi 10.30 D3-D4 1 Matematik II 07.04.14 Pazartesi 15.30 OD1 1 Mukavemet 08.04.14 Salı 15.30 OD1 1 Beton Teknolojisi 09.04.14 Çarşamba

Detaylı

GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı

GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı Erol Şahin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara, Türkiye 2. ULUSAL GRİD ÇALIŞTAYI, 1-2 Mart 2007, TÜBİTAK,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI Kuruluş Amacı Celal Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kontrol

Detaylı

Ni-Cd ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER

Ni-Cd ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER Ni-Cd ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER Saft ın sunduğu Ģarj edilebilir Ni-Cd batarya sistemleri, endüstriyel uygulama ihtiyaçlarınız için geniģ teknoloji ve hücre yapılandırması sayesinde, düģük, orta ve yüksek

Detaylı

METASEZGİSEL YÖNTEMLER. Genetik Algoritmalar

METASEZGİSEL YÖNTEMLER. Genetik Algoritmalar METASEZGİSEL YÖNTEMLER Genetik Algoritmalar 1970 li yıllarda John Holland tarafından geliştirilmiştir. 1989 yılında David E. Goldberg Genetik Genetik Algoritma Algoritma Uygulamaları üzerine klasik eser

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Wireless / Kablosuz

Detaylı

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitimi için Lisans Programı Oluşturulması ve İyileştirilmesi. Servet Turan, Anadolu Üniversitesi

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitimi için Lisans Programı Oluşturulması ve İyileştirilmesi. Servet Turan, Anadolu Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitimi için Lisans Programı Oluşturulması ve İyileştirilmesi Servet Turan, Anadolu Üniversitesi Dünya Hammadde Tesbiti MÜHENDİSLİKLER VE ÜRÜN ÇEVRİMİ Jeofizik, Jeoloji

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

FARKLI RENKLERDE IġIĞIN VE SICAKLIK DEĞĠġĠMĠNĠN GÜNEġ PĠLĠNĠN GÜCÜNE ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI

FARKLI RENKLERDE IġIĞIN VE SICAKLIK DEĞĠġĠMĠNĠN GÜNEġ PĠLĠNĠN GÜCÜNE ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI FARKLI RENKLERDE IġIĞIN VE SICAKLIK DEĞĠġĠMĠNĠN GÜNEġ PĠLĠNĠN GÜCÜNE ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI Hazırlayan Öğrenciler BaĢar ALPTEKĠN 7-C Rıza Lider BÜYÜKÇANAK 7-C DanıĢman Öğretmen Meltem GÖNÜLOL ÇELĠKOĞLU

Detaylı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler 1. Kaleseramik Ar-Ge Merkezi 2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir? 3. Ülkemizde durum 4. Dünyada durum 5. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin geleceği

Detaylı

Deprem Tehlike Yönetimi ( )

Deprem Tehlike Yönetimi ( ) Deprem Tehlike Yönetimi ( ) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 3.4.2016 Murat UTKUCU 1 (Adjustment to Hazard) A. Kayıpların kabulü ve paylaģılması 1. Kayıpların kabulü:

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ Hande ERKAYMAZ, Ömer YAŞAR Karabük Üniversitesi / TÜRKĠYE herkaymaz@karabuk.edu.tr ÖZET : Bu çalıģmada Yapay Sinir Ağları (YSA) ile hava sıcaklığının tahmini

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2006-2007Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2006-2007 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2007-2008Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2007-2008 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1 Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) 28.10.2015 12:16:57 1 I. DERS İÇERİĞİ 1.KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN TANIMI 2.KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. MÜHENDİSLİK

Detaylı

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ NGT ENDÜSTRİYEL OTOMASYON PROJE VE TAAHHÜT NGT mühendislik olarak uzun yıllar otomasyon sektörüne hizmet eden deneyimli ve uzman kadromuzla, sahip olduğumuz bilgi birikim, uzmanlık

Detaylı

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER HAKKIMIZDA Promod Ar-Ge Yazılım, dinamik sistem simülasyonu, prototiplemesi, kontrol tasarımı ve gerçeklenmesi alanlarında hizmet veren bir Ar-Ge ve Yazılım kuruluşudur.

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları

1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları 1 1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları A nın Yanıtları 1. Fizik bilimini kendisine iş edinen bilim insanlarına... fizikçi adı verilir. 2...., Mekanik kuvvet, hareket

Detaylı

FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici

FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici 1. II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici tam olarak nedir ve nasıl çalışılır? TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici bir temizleme ürünü olup, gerçek hayata

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids Mehmet TÜMAY Taner TOPAL Özet Günümüzde elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım teknolojilerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Akıllı şebekeler

Detaylı

TARIM MAKİNALARI TASARIMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANILMASI USING OF COMPUTER AND INFORMATİON TECHNOLOGİES ON AGRICULTURAL MACHINERY DESİGN

TARIM MAKİNALARI TASARIMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANILMASI USING OF COMPUTER AND INFORMATİON TECHNOLOGİES ON AGRICULTURAL MACHINERY DESİGN Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 40 TARIM MAKİNALARI TASARIMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANILMASI USING OF COMPUTER AND INFORMATİON TECHNOLOGİES ON AGRICULTURAL MACHINERY DESİGN

Detaylı

İçerik. TBT 1003 Temel Bilgi Teknolojileri

İçerik. TBT 1003 Temel Bilgi Teknolojileri TBT 1003 Temel Bilgi Teknolojileri İçerik H0. Giriş ve Ders İçeriği Tanıtım H1. Donanım ve bilgisayarlar. H2. Donanım uygulamaları ve işletim sistemleri. H3. Kelime İşlemciler H4. Kelime İşlemci Uygulama

Detaylı

Herkes bir yerden başlar...

Herkes bir yerden başlar... Herkes bir yerden başlar... Başlıklar 1. Robot Akademide Neler Yapıyoruz. 2. Neden Robotik! 3. Derslerimizi Nasıl Planlıyoruz. 4. Öğrencilerimizin Kazanımları Nelerdir.? 5. Her Öğrencimiz Bizim İçin Değerlidir.

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep

Detaylı

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ Tanım: Darbe dayanımı, standart boyutlardaki kayaçların belirli bir doğrultuda darbelere karģı gösterdiği dirençtir. Kayacın kullanım alanlarının belirlenmesinde darbe dayanımının

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7.A.1. Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum Burdur İl Koordinatörleri Teknoloji Nedir? Teknoloji, insanların gereksinimlerine(ihtiyaçlarına) uygun yardımcı araç ve aletlerin yapılması

Detaylı

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu Firma Sunumu 1 NETFORM Faliyet alanı: Metal şekillendirme ve optik ölçüm sistemleri Kuruluş yılı: 2010 Yer: İzmir 2 ÜRÜNLER YAZILIMLAR HİZMETLER EĞİTİMLER 3 Ürünler Soğuk Dövülmüş Alüminyum Parçalar Soğuk

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

GENETİK ALGORİTMA İLE RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT SAYISI SEÇİMİ

GENETİK ALGORİTMA İLE RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT SAYISI SEÇİMİ VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES 2006 25 27 Mayıs 2006, Isparta Sf.756 764 GENETİK ALGORİTMA İLE RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT SAYISI SEÇİMİ Nida Nurbay ve Ali Çınar Kocaeli Üniversitesi Tek. Eğt. Fak. Makine

Detaylı

Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım. Mehmet Ali Aytekin Tahir Emre Kalaycı

Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım. Mehmet Ali Aytekin Tahir Emre Kalaycı Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım Mehmet Ali Aytekin Tahir Emre Kalaycı Gündem Gezgin Satıcı Problemi GSP'yi Çözen Algoritmalar Genetik Algoritmalar

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 09.06.14 Pazartesi 12.00 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 10.06.14 Salı 10.30 310 1 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 10.06.14 Salı 12.00 D1-D2 1 Matematik

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI -7 Eylül EYLÜL 1 15-19 Eylül 014-015 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI ANKARA 2007 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -13 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Kullanımı Kolay, Yüksek Kaliteli Masaüstü 3D Yazıcı

Kullanımı Kolay, Yüksek Kaliteli Masaüstü 3D Yazıcı Kullanımı Kolay, Yüksek Kaliteli Masaüstü 3D Yazıcı Wi-Fi Renkli Dokunmatik Ekran Güçlü İşlemci Bulut Bağlantısı Kullanımı Kolay Yazılım KULLANIMI KOLAY YAZILIM Kullanıcı odaklı arayüz tasarımı. 3 adımda

Detaylı

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ Öğr. Gör. Hakan ÜNALAN (Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu) Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN (Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü)

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-1 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL MAT11 GENEL MATEMATİK I 6 6 FİZ11 FİZİK I 1 6 6 KİM11 KİMYA 1 5 5 EM11 BİLGİSAYAR

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım www.litho-flex.com Binlerce yıldır doğal taş bir yapı malzemesi olarak birçok farklı alanlarda kullanılmıştır. Lithoflex Doğal Taş Kaplaması klasik

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 22.05.14 Perşembe 10.30 D3-D4 1 Matematik II 23.05.14 Cuma 13.30 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 23.05.14 Cuma 15.30 110-112 1 Beton Teknolojisi 27.05.14

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

BileĢiklerin formülleri atom sayıları oranını yansıtan en basit formüldür.

BileĢiklerin formülleri atom sayıları oranını yansıtan en basit formüldür. KATILAR KRĠSTAL KATI Sert SıkıĢtırılmayan Tanecikleri belirli geometrik Ģekle sahiptir. ĠYONĠK KRĠSTAL Anyon- katyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti sonucu oluģur (iyonik bağ içerir). Sert-sağlam-

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı Dr. Türkay KOTAN ERZURUM 2016 İÇERİK 1. Malzemenin Önemi 2. Malzeme Özelliklerinin

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 27.03.17 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 27.03.17 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 27.03.17

Detaylı

TÜBĠTAK-BĠDEB Y.ĠB.O ÖĞRETMENLERĠ FEN VE TEKNOLOJĠ (Kimya)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

TÜBĠTAK-BĠDEB Y.ĠB.O ÖĞRETMENLERĠ FEN VE TEKNOLOJĠ (Kimya)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI TÜBĠTAK-BĠDEB Y.ĠB.O ÖĞRETMENLERĠ FEN VE TEKNOLOJĠ (Kimya)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI AraĢtırma Projesi Eğitimi ÇalıĢtayı Y.Ġ.B.O -5 ÇALIġTAY 2011 ALAN: KĠMYA GRUP ÇIĞ PROJE ADI ASĠT YAĞMURLARININ

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 10. LINUX OS (Programlama) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GENEL BAKIŞ

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 10. LINUX OS (Programlama) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GENEL BAKIŞ Ders 10 LINUX OS (Programlama) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GENEL BAKIŞ LINUX de Programlama LINUX işletim sistemi zengin bir programlama ortamı sağlar. Kullanıcılara sistemi geliştirme olanağı sağlar.

Detaylı