ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI ( ) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1."

Transkript

1 ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI ( ) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Amaç: Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının sağlık, ekonomik ve sosyal açıdan zararlı etkileri konusunda halkın eğitilmesi, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi Hedef: 2018 yılı sonuna kadar toplumun %95 inde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına karşı tutum oluşturmak Stratejiler 1. Tütün ve tütün ürünleri ile mücadele konusundaki eğitim programlarının sigaraya başlamanın önlenmesi, sigaranın bırakılması ve pasif etkilenimin önlenmesi konularını içerecek şekilde geliştirilmesi ve uygulanması 1.1. İlk ve orta öğretim kurumlarına yönelik çalışmalar 1.1.a Eğitim müfredatında yer alan sağlık bilgisi derslerine ilave olarak diğer derslerde de mümkün olduğunca tütün kullanımının zararları konusunda farkındalığı artırıcı örneklerin daha çok yer almasının sağlanması 1.1.b Sigarasız Okul: Sigara içen çalışanı bulunmayan okul uygulamalarının özendirilmesi Kurum/ 1. Sağlık 2. Milli Eğitim 3. Gençlik ve Spor 1. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2. DSÖ 3. Okul Aile Birlikleri 4. Okul Öğrenci Meclisi Başkanları 5. Medya 6. STK Sürekli 1.Yöneticilerin ve öğretmenlerin konuya ilgisinin yetersizliği 2. Sigara içen öğretmen ve idareciler 1. Sigaranın zararları ile ilgili (resim, afiş, kompozisyon yarışması gibi) etkinlik düzenleyen okul yüzdesinin artması 2. Sigarasız okul hedefine yönelik etkinlik sayısının artması Kontrol İçin Sağlanacak 1. Toplam okul sayısı içinde etkinlik yapan okul sayısı 2. Sigarasız okul sayısı (belirlenen kriterlere göre) 1

2 1.1.c İllerde tütün kontrolü konusunda eğitim almış yönetici ve öğretmenlerin 4207 Sayılı Kanun uygulamalarına yönelik etkinlikler düzenlemesi ve bu etkinliklere öğrenci katılımının sağlanması 1.1.d Okullarda tütün ve tütün ürünlerinin zararları ile ilgili yarışma ve etkinlik sayılarının arttırılması (resim, afiş, kompozisyon ve tiyatro vb.) 1.1.e Gençlik merkezleri, yurtlar, kamplar (izci, gençlik) ile diğer etkinliklerde, tütün ve tütün ürünleri ile mücadele konusunda gençlere yönelik rehberlik ve bilinç artırıcı faaliyetlerde bulunulması 3.Sigarasız okul yüzdesinin artması 4. İllerde tütün kontrolü konusunda eğitim almış yönetici ve öğretmenlerin 4207 Sayılı Kanun uygulamalarına yönelik yaptığı etkinlik sayısının artması 5. Sağlık Bilgisi dersi haricindeki derslerde tütün ve tütün ürünlerinin zararları konulu örneklerin sayısının artması Kontrol İçin Sağlanacak 2

3 1.2. Tıp, sağlık bilimleri fakülteleri ve eğitim fakülteleri ile diğer yükseköğretim kurumlarının müfredatlarına tütün ve tütün ürünleri ile mücadele konusunda bilgi, tutum ve davranış değişikliği oluşturacak konuların konulması 1. Sağlık 2. YÖK 1. DSÖ 2. Öğrenci Temsilciler Konseyi Yöneticilerin konuya ilgisinin yetersizliği 2. Sigara içen öğretim elemanları ve idarecilerin tutumu Müfredatın oluşturulması Kontrol İçin Sağlanacak Toplam yükseköğretim kurumu sayısı içinde müfredatı uygulayan yükseköğretim kurumu sayısı 1.3. Topluma yönelik bilgilendirici etkinlikler 1.3.a Konferanslar düzenlenmesi (MEB Hayat Boyu Öğrenme Programı, yerel yönetimler, ilgili bakanlıklar vb.) 1.3.b.Aile Eğitim Programı kapsamında eğitimlerin verilmesi 1.3.c. Sosyal Medya aracılığı ile doğru bilgilendirme 1.3.d. Bilgilendirici afiş, broşür hazırlanıp dağıtılması 1. Sağlık 2. Milli Eğitim 3. Aile ve Sosyal Politikalar 1. İçişleri 2. DSÖ 3. Medya 4. STK 5. YÖK 6. Kültür ve Turizm 7.Üniversiteler 8.RTÜK 9. Diyanet İşleri Başkanlığı 10. İlgili diğer Bakanlıklar Sürekli Yöneticilerin konuya ilgisinin yetersizliği Yapılan etkinlik sayılarının artması İlgili Kurum ve Kuruluşlardan yapılan etkinlik sayıları 3

4 1.3.e Toplumda rol model olan ünlü kişilerin (sporcu, sanatçı vs.) tütün ve tütün ürünlerinin zararları ile ilgili etkinliklere katılımlarının sağlanması 1.3.f Kültür ve sanat etkinliklerinde tütün ve tütün ürünleri ile mücadele konusunun işlenmesinin sağlanması 1.3.g Tütün kontrolü ile ilgili özel günlerde (31 Mayıs, 19 Temmuz) halkı bilgilendirici tarzda etkinliklerin na devam edilmesi 1.3.h Hutbe, vaaz, konferans gibi etkinliklerle tütün kullanımının zararları konusunda halkın bilgilendirilmesine devam edilmesi 1.3.ı Kurum ve Kuruluşlara ait çağrı merkezi ve santrallerin karşılama mesajında tütün ve tütün ürünleri ile mücadele sürecine katkı sağlayacak spot bilgilerin yer almasının sağlanması Kontrol İçin Sağlanacak 4

5 2. Eğitim ve sağlık kurumları başta olmak üzere tüm kurumlarda sigaraya başlamanın önlenmesi, sigaranın bırakılması ve pasif etkilenimin önlenmesi konularını içerecek şekilde hizmet içi eğitimlerin sürekli olarak 2.1. Hizmet içi eğitim içeriklerinin oluşturulması, var olanların güncellenmesi 2.1.a Sağlık çalışanlarının hizmet sunumu sırasında tütün ve tütün ürünü kullanımı ile mücadele yaklaşımlarını uygulamaları konusunda eğitilmesi 2.1.b Eğitimlerin sağlık ve eğitim kurumları başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarda başlatılmasına yönelik planlama, uygulamaların başlatılması ve sürdürülmesi 2.1.c Kurumsal telefon hatlarından kurum mensuplarına tütün ve tütün ürünleri ile mücadele konusunda mesaj yollama uygulamalarının başlatılması 1. Sağlık 2. Milli Eğitim 1. DSÖ 2. İlgili diğer kamu kurumları / kuruluşları Sürekli Kurum yöneticilerinin konuya ilgisinin yetersizliği Eğitim sayısında artış Kontrol İçin Sağlanacak Yapılan hizmet içi eğitim sayıları 5

6 3. Tütün ve tütün ürünleri kullanımının itibar düşürücü olumsuz bir davranış olduğu mesajının topluma verilmesi, tütün ve tütün ürünleri ile ilgili çarpıcı görsel temaların tüm alanlarda kullanılmasının yaygınlaştırılması 3.1. Tütün ve tütün ürünleri kullanımının sağlık ve sosyal açıdan olumsuzlukları konusunda yürütülecek programlar kapsamında verilecek mesajların özellikli gruplara yönelik hazırlanması 3.1.a Evlerde ve özel araçlarda gebe, çocuk, kronik hasta varlığı gibi durumlarda kesinlikle tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmaması gerektiği bilincini oluşturacak eğitici programlar Kurum/ 1. Sağlık 2. RTÜK Kurum/Kurul uş (lar) 1. Milli Eğitim 2. Aile ve Sosyal Politikalar 3. Gençlik ve Spor 4. İçişleri 5. TAPDK 6. DSÖ 7. Film yapımcıları 8. STK 9. Bağımsız Spor Federasyonları 10. Türkiye Futbol Federasyonu 11. Medya Sürekli 1. Sigara içen rol modeller 2. Özellikle medya mensupları arasında sigara kullanımının yaygın olması Yapılan etkinlik sayısının artması Kontrol İçin Sağlanacak Yapılan etkinlik sayısı 6

7 3.2. Filmler başta olmak üzere diğer TV programlarının da içinde olduğu medya faaliyetlerinde tütün ve tütün ürünlerini kullananlara yönelik olumsuz tutum ve davranışlar sergilenmesi, olumlu örneklerin özendirilmesi 3.3. Tütün karşıtı söylemleriyle tanınmış sanatçı, sporcu, siyasetçi gibi rol modeli kişilerin kamuoyunda tütün ve tütün ürünleri karşıtı mesajlarının yer almasının sağlanması 3.4. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanılabildiği alanların azaltılması ve bıraktırma etkinliklerinin artırılması suretiyle tütün ve tütün ürünleri kullanımının toplumda kabul görmeyen bir davranış olduğu mesajının verilmesi Kurum/ Kontrol İçin Sağlanacak 7

8 4. Medyanın bilinçlendirme çalışmalarına aktif olarak katılımının sağlanması 4.1. Gazeteciler Cemiyeti, TV Kuruluşları Birlikleri, Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği, yerel medya kuruluşları ile görüşülerek sürece aktif destek olmalarının sağlanması 4.2. Konuya ilgili/duyarlı rol modeli kimliklerin ilgili faaliyetlerde yer almasının sağlanması 4.3. Olumlu örneklerin topluma tanıtılacağı ortak etkinliklerin planlanması ve düzenli olarak uygulanması 4.4. Medyanın kullanması için materyal hazırlanması (afiş, kısa film yarışmaları düzenlenmesi, araştırma raporları) sayılı Kanun kapsamında yaşanan ihlallerin vatandaşlarca ilgili idarelere bildirim yolları ve ilgili telefon numaraları konusunda toplumun bilgilendirilmesi 1. Sağlık 2. RTÜK 1. İçişleri 2. Gençlik ve Spor 3. TAPDK 4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 5. Gazeteciler Cemiyeti 6. Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği 7. Yayın kuruluşları RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) 8. TVYD (Televizyon Yayıncıları Derneği) Sürekli Medyanın konuya yeterli ilgiyi göstermemesi ve ilgisinin azlığı 1. Medya etkinlikleri sayısında artış olması 2. Televizyonlarda 4207 Sayılı Kanun hükümlerinin ihlal sayısındaki azalma Kontrol İçin Sağlanacak 1. Medya etkinlikleri sayısı 2. Televizyonlarda 4207 Sayılı Kanun hükümlerinin ihlal sayısı 8

9 5. Kamu ve özel sektör yöneticileri ile işyeri sorumlularının tütün ürünleri kullanımının zararları ve kapalı mekânlarda tütün ürünlerinin kullanılmaması konusunda bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması 6. STK ların tütün ve tütün ürünleri ile mücadeleye aktif katılımlarının sağlanması 5.1. Kamu ve özel sektör yöneticileri ile işyeri sorumlularının 4207 Sayılı Yasa hükümlerinin uygulamalarının güçlendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi 6.1. STK temsilcileri ile toplantı 1. Sağlık 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 3. TOBB 1. Sağlık 2. Gençlik ve Spor 3. STK 4. TAPDK 5. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 9. RATEF (Radyo Televizyon ve İnternet Yayıncıları Federasyonu) 1. İçişleri 2. İşçi ve işveren sendikaları 3. Memur sendikaları 4. Medya 5. Yerel yönetimler 6. TESK 7. STK 1. İçişleri 2. DSÖ Sürekli Sürekli 1. Kamu ve özel sektör yöneticilerinin konuya ilgisinin azlığı 2. Sendikaların konuya ilgisinin azlığı STK ların konuya ilgisinin azlığı Kamu ve özel kuruluşlarda kanun ihlal sayılarında azalış Yapılan STK etkinliği sayısının artması Kontrol İçin Sağlanacak 1. Yapılan eğitim sayısı 2. Denetim ve ihlal sayıları Yapılan STK etkinliği sayısı 9

10 A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.2. Sigarayı Bırakma Amaç: Sigarayı bırakmanın yaygınlaştırılması, tütün bağımlılığı tedavisinde ve tekrar başlamayı önlemede başarı yüzdesinin yükseltilmesi Hedefler: 1. Sigara bırakma yüzdesini toplumda % 50 nin üzerine çıkarmak 2. Sağlık profesyonellerinde, öğretmenlerde, din adamlarında, emniyet ve yargı mensuplarında bırakma yüzdesini %60 ın üzerine çıkarmak 3. Hamilelerdeki bırakma yüzdesini %90 ın üzerine çıkarmak Stratejiler 1. Bırakma oranlarının tespiti ve izlenmesi 2. Sağlık çalışanlarının eğitiminde Tütün bağımlılığının nörobiyolojisi ve 1.1. Yaşa ve cinsiyete özgü ulusal bırakma oranlarını sağlayacak verilerin elde edilmesi için kurumlar arası işbirliğini güçlendirecek protokoller veya anlaşmaların 1.2. Bırakma oranlarının raporlanması 2.1. Üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokulları ile uzmanlık eğitimi veren eğitim araştırma hastaneleri ve sağlık meslek liselerinin müfredatına bu konuların dâhil edilmesi Sağlık 1.Sağlık 2.YÖK 3. MEB 1. Kalkınma (TÜİK) 2. Nüfus Etütleri Enstitüsü 3. Aile ve Sosyal Politikalar 4. Üniversiteler 5. Milli Eğitim 1. Üniversiteler Arası Kurul 2. Üniversite Rektörlükleri tarihi Düzenli aralıklarla Olası engeller Kurumlar arası eşgüdüm eksikliği 2015 Eşgüdümün yetersizliği göstergeleri Anlaşmanın sağlanması Konunun ders programlarında yer alması kontrol için sağlanacak veri Bırakma oranlarının ilgili raporlarda yer alması Ders programların da yer alma durumunun izlenmesi 10

11 tedavisi konusunda gerekli bilgi, tutum ve hünerleri kazandırıcı standart eğitimin yer almasının sağlanması 3. Birinci basamak dâhil tüm klinik karşılaşmalarda kısa klinisyen müdahalesinin uygulanması 3.1. Kısa klinik müdahale konusundaki klinik rehberin gerektikçe güncellenmesi 3.2. Mevcut rehberle uyumlu kısa klinik müdahalenin tüm klinik hizmet sağlayıcıları tarafından uygulanmasının sağlanması 3.3. Kısa klinik müdahalenin kalite kontrol ve performans göstergeleri arasında yer almasının sağlanması Sağlık Klinik hizmeti sunan tüm kuruluşlar tarihi 3.1.Sürekli 3.2.Sürekli Olası engeller 1. Bazı branşlarla ilgili klinik hizmet anlayışı 2. Koordinasyon eksikliği göstergeleri 1. Kalite göstergeleri arasına alınma durumunun gerçekleşmesi 2. Kısa klinisyen müdahalenin kontrol için sağlanacak veri Kısa klinisyen müdahalenin yapılma oranı 4. Tütün bağımlılığının tedavisi için klinik müdahalenin birinci basamağa (aile hekimliği ve toplum sağlığı merkezi) 4.1. Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanlarının (hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, psikolog) sigara bırakma konusunda eğitimlerinin sağlanması Sağlık 1. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan tüm kuruluşlar 2. SGK 4.1. Sürekli Mali engeller ve insan gücünün yetersizliği Bu konuda eğitim almış personel sayısının her yıl en az %10 artması Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları arasında sigara bırakma konusunda eğitim almış olanların sayısı 11

12 entegrasyonunun sağlanması 4.2. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda davranışsal tedavi, sosyal destek gibi hizmetleri verebilecek hemşire veya psikoloğun bulunması tarihi Olası engeller göstergeleri Bu özellikleri taşıyan sağlık kuruluşu sayısının her yıl en az %10 artması kontrol için sağlanacak veri Bu özellikleri taşıyan sağlık kuruluşu sayısı 5. Tütün bağımlılığının tedavisi için yoğun klinik müdahale uygulayacak birimlerin sayısının arttırılması, mevcut birimlerin verimliliğinin arttırılması 6. Sigara Bırakma Birimlerinde çalışmanın teşviki 5.1. Sigara bırakma tedavisi hizmeti sunabilecek en az bir hekimin her hastanede bulunması Sağlık Kuruluşlarında verilen Sigara Bırakma hizmetinin (danışma, tetkik ve tedavi) SGK tarafından ücretlendirilmesinin sağlanması 6.2. Performans puanlarının özendirilecek seviyeye çıkarılması Sağlık Sağlık Tüm yataklı sağlık kurumları 2017 Mali engeller ve insan gücünün yetersizliği SGK 2015 Koordinasyon yetersizliği 2017 yılı sonunda tüm hastanelerde en az bir hekimin sigara bırakma tedavisi konusunda eğitim almış olması İlgili düzenlemelerin Hastanelerde, sigara bırakma tedavisi eğitimi almış hekim sayısı Ücret ve puanlar 12

13 7. Sigara Bırakma Danışma Hattı hizmetlerinin yeni teknolojiler ışığında geliştirilmesi, güncellenmesi ve değerlendirilmesi 7.1. Bırakma Hattı hizmetlerinin yıllık değerlendirmelerinin 7.2. Bırakma Hattı hizmetlerinin SMS, elektronik posta ve web uygulamaları aracılığı ile geliştirilmesinin sağlanması Sağlık 1. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik (Bilişim Teknolojileri Kurumu) tarihi 7.1. Sürekli Olası engeller 1. Mali engeller 2.Koordinasyon yetersizliği göstergeleri 1. Bırakma hattı hizmetlerinin yıllık değerlendirmeleri 2. Yeni uygulamaların hayata geçmesi kontrol için sağlanacak veri Bekleme süresi, yararlanan kişi sayısı, cevaplanan çağrı sayısını da içeren yıllık değerlendirme raporu 8. Tütün bağımlılığı tedavisinde kullanılan tüm bilimsel farmokolojik tedavi preparatlarının ulaşılabilirliğinin ve temin edilebilirliğinin artırılması 8.1. Tütün bağımlılığı tedavisinde kullanılan bilimsel farmakolojik tedavi preparatlarının geri ödeme kapsamına alınması veya ücretsiz olarak vatandaşlara sunulabilmesi 1. Sağlık 2. SGK Maliye Sürekli Kurumlar arası eşgüdüm eksikliği Geri ödeme kapsamına alınması veya preparatların ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılması Geri ödeme kapsamına alınan preparat sayısı 13

14 9. Toplumda ve özel gruplarda sigara bırakma motivasyonunun harekete geçirilmesi ve bırakma desteğinin verilmesi 9.1. Hamilelere ve lohusalara yönelik bırakma destek programlarının antenatal bakım ve ana çocuk sağlığı hizmeti veren tüm birimlere entegre edilmesi 9.2. Okul, hastane ve diğer işyerlerinde veya özel gruplara (sağlık personeli, öğretmenler, gençler, emniyet, yargı ve silahlı kuvvetler mensupları vb.) yönelik bırakma kampanyalarının düzenlenerek, sigarasız işyerlerinin özendirilmesi Sağlık 1. Milli Eğitim 2. Gençlik ve Spor 3. Aile ve Sosyal Politikalar 4. İçişleri 5. Adalet 6. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 7. Diyanet İşleri Başkanlığı 8. Üniversite Rektörlükleri 9. İlgili meslek örgütleri 10. Medya kuruluşları 11. STK 12. Milli Savunma tarihi Sürekli Olası engeller Kurumlar arası eşgüdüm eksikliği göstergeleri Kampanya ve etkinliklerin düzenlenip katılımın sağlanması kontrol için sağlanacak veri 1. Kampanya sayıları 2. Katılım sayıları 14

15 10. Bilimsel kanıta dayalı olmayan sigara bırakma yöntemlerinin her türlü sunum ve reklamının (internet, telefon vs.) engellenmesi Hizmet ve iletişim ortamının bu yönden izlenmesini ve kontrolünü sağlayacak bir mekanizmanın geliştirilmesi Sağlık 1. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik (Bilişim Teknolojileri Kurumu) 3. İçişleri 4. Adalet 5. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 6. RTÜK 7. Gümrük ve Ticaret 8. Rekabet Üst Kurulu 9. Uzmanlık Dernekleri 10. Tüketici Hakları Dernekleri 11. TTB tarihi Sürekli Olası engeller Koordinasyon eksikliği göstergeleri İzlemi sağlayacak bir mekanizmanın kurulması kontrol için sağlanacak veri Yapılan yasal işlem sayısı 15

16 11. Sigara bırakma birimlerinin mevcut mevzuata uygun olarak standardizasyonun un sağlanması Sigara bırakma yöntemlerinin ve hizmetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve uygun olmayanların engellenmesi Kurum/ Sağlık Kurum/Kuruluş(l ar) 1. YÖK 2. Üniversite Rektörlükleri 3. Tüm sağlık hizmeti sunan sağlık kurum / kuruluşları tarihi Sürekli Olası engeller Mali engeller ve insan gücünün yetersizliği göstergeleri Denetim kontrol için sağlanacak veri Denetim sayısı 16

17 A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.3. Fiyat ve Vergilendirme Amaç: Tütün ve tütün ürünleri üzerindeki vergi yükünü artırarak tütün ürünlerinin fiyatının artırılmasının sağlanması ve bu yolla tütün ürünlerine olan talebin azaltılması Hedef: ÖTV nin, sigara perakende satış fiyatının en az %70 ini oluşturmasını sağlayarak vergi artış oranının enflasyon oranının üzerinde kalmasının sağlanması Stratejiler 1. Özel Tüketim Vergisinin hem oransal hem de maktu olarak artırılması 1.1. Tütün mamullerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranıyla orantılı olarak artırılmasına devam edilmesi Maliye 1. TAPDK 2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 3. Sağlık 4. DSÖ tarihi Sürekli Olası engeller Mevzuat değişikliği gerektirmesi göstergeleri Vergi oranlarının değişmesi kontrol için sağlanacak veri Vergi oranları 1.2. Programla hedeflenen amaçlara ulaşılması için yapılacak düzenlemelerde maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile nispi verginin etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilmesi 17

18 tarihi Olası engeller göstergeleri kontrol için sağlanacak veri 2. Tütün ve tütün ürünlerinin, ürün ve hizmet grubu tüketici fiyatları endeksinden (TÜFE) çıkartılması 2.1. TÜFE nin tütün ve tütün ürünlerini içermemesine yönelik gerekli mevzuat düzenlemesi için çalışmaların başlatılması 1. Kalkınma (TÜİK) 2. Merkez Bankası 1. TAPDK 2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 3. Sağlık 4. DSÖ 5. Maliye 2015 Mevzuat değişikliği gerektirmesi Tütün ve tütün ürünlerini içermeyen TÜFE Endeksi TÜFE Endeksi 3. Bütçe imkânları doğrultusunda tütün kontrolü çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli kaynağın ayrılması 3.1. Kaynağın oluşturulması ve aktarılması için gerekli çalışmaların (alınan vergiden veya kesilen cezalardan vs.) Maliye 1. Sağlık 2. TAPDK 3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 4. DSÖ 2015 Maliye mevzuatı ve mevcut bütçe prensibi uygulaması Tütün Kontrol çalışmaları kapsamında yapılan harcamaların halk sağlığı harcamalarındaki payı Aktarılan ve harcanan kaynak miktarı 18

19 4. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin vergilendirme politikasının karşılıklı olarak birbirlerine yönelmeye yol açmayacak şekilde düzenlenmesi 4.1. Gerekli olan mevzuat düzenlemesinin Maliye 1. TAPDK 2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık tarihi Olası engeller 2015 Mevzuat değişikliği göstergeleri Mevzuat değişikliği kontrol için sağlanacak veri Vergi oranları 19

20 A.TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.4. Tütün Dumanından Pasif Etkilenimin Önlenmesi Amaç: Tütün dumanından pasif etkilenimin önlenmesi Hedefler 2018 yılına kadar: 1. Tütün dumanından pasif etkilenimin sağlık risklerine ilişkin bilgileri toplumun en az %90 ına ulaştırmak 2. Mevzuat tarafından kapalı alan olarak belirlenmiş alanlarda tütün ve tütün ürünleri tüketiminin %100 engellenmesine ilişkin denetim kapasitesini güçlendirmek 3. Evlerde/yaşam alanlarında/özel mülkiyetlerde pasif etkilenimin önlenmesi için toplumun en az %80 inin desteğini sağlamak Stratejiler 1. Sağlık çalışanları tarafından Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına başvuran gebeler ve ebeveynlerin tamamına gebe, bebek ve çocuklar açısından pasif etkilenime bağlı zararlar ve riskleri hakkında bilgi verilmesi 1.1. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi nde, görevli hekimlerin konu hakkında farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirme ve hizmetiçi eğitim çalışmaları Sağlık Kurum / 1. RTÜK 2. STK 3. DSÖ 4. Uzmanlık Dernekleri 5. Meslek Örgütleri Sağlık çalışanlarının iş yoğunluğu 2. Kurumlar arası işbirliğinin zorluğu 1. Standart materyallerin hazırlanması ve dağıtılması 2. Gebeler ve çocukların doğru bilgi sahibi olması 3. Uzmanlık dernekleri ile işbirliklerinin kurulmuş olması 4. Meslek örgütleri ile işbirliğinin kurulmuş olması Kontrol İçin Sağlanacak 1. Gebelere ve çocuklara yönelik durum saptama çalışma sonuçları 2. Meslek örgütleri ve uzmanlık derneklerinden alınan geri bildirimlerde aktivite sayısı 20

21 2. Toplumda pasif etkilenimden korunmanın bir sağlık hakkı olduğu bilinci yerleştirilerek, yaşanan ihlallere toplum tarafından doğru tutum ve davranışların sergilenmesinin sağlanması 1.2. Gebelerin ve çocukların pasif etkilenim riskleri konusunda farkındalığının artırılmasına yönelik yazılı ve görsel materyallerin geliştirilmesi, var olanların güncellenmesi 2.1. İhlallerin engellenmesi için bireylerin doğru davranışlarının önemi olduğuna dair görüş ve bilginin yaygınlaştırılması için yazılı ve görsel bilgilendirme dokümanlarının hazırlanması 2.2. İhlallerin olması durumunda toplum tarafından ne gerektiğine ilişkin kamu spotlarının hazırlanması 1. Sağlık 2. İçişleri Kurum / 1. Yerel Yönetimler 2. Gençlik ve Spor 3. Aile ve Sosyal Politikalar 4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 5. Tüketici Hakları Dernekleri 6. Meslek Örgütleri 7. RTÜK 8. TAPDK Sürekli Bireysel rol ve sorumluluklarda yeterli düzeyde farkındalığın oluşmaması 5. Meslek örgütleri ve uzmanlık derneklerinden alınan aktivite geri bildirimleri 1. Toplumdan ihlallere yönelik şikâyet sayısında artış 2. Yazılı ve görsel bilgilendirme dokümanlarının sayısındaki artış Kontrol İçin Sağlanacak 1. Gelen ihbar sayısı 2. Yazılı ve görsel bilgilendirme dokümanlarının sayısı 21

22 3. Pasif etkilenimin tümüyle engellenmesi için 4207 sayılı Kanun kapsamında yapılan denetimlerin güçlendirilmesi 3.1. Etkili bir denetim sistemi için engellerin belirlenmesi 3.2. İl Tütün Kontrol Kurulu Denetim Ekiplerinin faaliyetleri için kaynak (insan gücü, mali vb.) oluşturulmasının sağlanması 3.3. Pasif etkilenimi ölçmeye yönelik ulusal, akredite bir referans ölçüm yöntemleri ve laboratuvarı konusunda araştırma 1. İçişleri 2. Yerel Yönetimler 3. Sağlık Kurum / 1. TAPDK 2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 3. İlgili Meslek Örgütleri 4. Maliye 2018 Kurumlar arası eşgüdüm eksikliği 1. Yapılan mevzuat değişiklikleri 2. Yasaya uyum düzeyinde artış 3. Denetim sayısında artış 4. İhlal sayısında azalma 5. Şikâyet sayısında değişim 6. Kurulan web sitesinin izlenme (tıklanma) sayısı 7. Kurulan şikâyet hattına başvuruların sayısında artış Kontrol İçin Sağlanacak 1. Durum saptama araştırma sonuçları 2. Sağlık sürveyans dokümanları (İl Tütün Kontrol Kurullarından gelen denetim verileri) 22

23 Kurum / Kontrol İçin Sağlanacak 4. Toplumun konu hakkındaki duyarlılığını ve savunuculuğunu artırmaya yönelik çalışmalarla eş zamanlı olarak tütün ve tütün ürünü kullanılmayan alanların genişletilmesine yönelik ihtiyaç duyulacak mevzuat değişikliklerinin 4.1. Özellikle yoğun olarak kullanılan alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro vb. yerlerin bina girişlerinde tütün ve tütün ürünü kullanımına bağlı pasif etkilenim mesafesinin tespit edilmesi ve bu mesafenin korunmasına yönelik çalışmalar 4.2. Pasif etkilenimin açık alanlardaki zararları konusunda da duyarlılık çalışmalarının 4.3. İkram sektörünün (lokanta, kahvehane vb.) açık alanlarında da tütün ve tütün ürünü kullanılmayan alanlar oluşturulması 1. Sağlık 2. İçişleri 1. Milli Eğitim 2. Gençlik ve Spor 3. TAPDK 4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 5. Yerel Yönetimler 6. Meslek Örgütleri 7. Tüketici Hakları Derneği 8. Üniversiteler 2018 Kurumların konuya ilgisizliği Mevzuat değişikliklerinin Yeni mevzuat 23

24 4.4. Kamuya açık çocuk parkı gibi temelde çocukların faydalandığı tüm açık alanlarda tütün ve tütün ürünü kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların 4.5. İbadethanelerin açık alanlarında tütün ve tütün ürünü kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların 4.6. Kamu ve özel sektöre ait tüm hizmet araçlarında tütün ve tütün ürünü kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların 4.7. Halen toplu taşıma araçları için geçerli olan 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun un sınırlarının içinde gebe ve çocuk olan araçlar için genişletilmesinin sağlanması Kurum / Kontrol İçin Sağlanacak 24

25 Kurum / Kontrol İçin Sağlanacak 5. Toplumda pasif etkilenim düzeyinin saptanması ve düzenli olarak izlenmesi için gerekli sistemin kurulması 5.1. Ulusal ölçekli araştırmalar 5.1.a Türkiye de pasif içiciliğin değerlendirilmesine yönelik standart uygulanması kolay bir form geliştirilmesi 5.1.b Bu formun geçerlik ve güvenilirlik analizinin 5.1.c Bu formun kullanılması ile Türkiye de pasif etkilenim prevalansı ve risk faktörlerine yönelik saha araştırması planlanması ve uygulanması Sağlık 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 2. Kalkınma (TÜİK) 3. MEB 4. DSÖ 5. CDC 6. Üniversiteler 7. STK Kaynak sorunları (para, işgücü, vb) 2. Akredite kamusal laboratuar eksikliği 3. Kurumlar arası eşgüdüm eksikliği 1. Ulusal araştırmanın 2. Pasif etkilenimin değerlendirilmesinde kullanılabilecek standart formların oluşturulması 3. Laboratuvar kurulması Araştırma sonuçları 5.2. Çocuklar gebeler ve diğer risk gruplarına yönelik yıllar içinde karşılaştırmalı çalışmaların 25

26 Kurum/ Kontrol İçin Sağlanacak 6. Evlerde/yaşam alanlarında/özel mülkiyetlerde pasif etkilenimin önlenmesi için toplumsal desteğin sağlanmasına yönelik çalışmaların başlatılması ve sürdürülmesi 6.1. Pasif etkilenimin çocuklar ve evde yaşayan tüm bireyler için sağlık riskleri olduğu bilgisinin yaygınlaştırılması için kamu spotlarının hazırlanması 6.2. Pasif etkilenim riskinden korunmak için özellikle ebeveynlerin sorumluluk almasının önemine dair bilgilendirme dokümanlarının hazırlanması 1. Sağlık 2. MEB 1. Yerel Yönetimler 2. Meslek Örgütleri 3. Tüketici Hakları Derneği 4. Medya Mali kaynak sıkıntısı 2. Farkındalığın davranışa yansıması için uzun zaman gereksinimi 1. Evlerde pasif etkilenimin önlenmesi 2. Farklı zamanlarda yapılan çalışma sonuçlarında iyileşme Durum saptama araştırma sonuçları 26

27 A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.5. Reklâm, Promosyon ve Sponsorluk Amaç: Tütün ve tütün ürünlerinin reklam, promosyon ve sponsorluğunun önlenmesi ile ilgili mevzuatın etkili şekilde uygulanmasını sağlayacak mekanizmaların güçlendirilmesi Hedef: Tütün ve tütün ürünlerinin reklam, promosyon ve sponsorluğunun tamamen ortadan kaldırılması Stratejiler Kontrol İçin Sağlanacak 1. Güncel gelişmeler sonucunda ortaya çıkacak mevzuat güncellemelerinin 1.1. Tek tip düz paket uygulaması konusunda gerekli mevzuat değişikliklerinin 1.2. Satış noktalarında tütün ürünlerinin işletme içinden de görünürlüğünü önleyecek şekilde gerekli mevzuat düzenlemesinin sayılı Yasa da reklam, promosyon ve sponsorluk yasağı ile ilgili maddenin mevzuatla güçlendirilip tütün ürünlerinin her ne suretle olursa olsun kullanımını ve satışını özendirici veya teşvik edici kampanya, reklam, promosyon ve sponsorluğun yasaklanmasına ilişkin tanımların TKÇS ye uyumlu şekilde dercedilmesi 1. Sağlık 2. TAPDK 3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 4. Kültür ve Turizm 5. Gümrük ve Ticaret (Reklam Kurulu) 1. Gençlik ve Spor 2. STK 3. Meslek Odaları 4. Medya 2015 Denetlenecek tarafların bilgi eksikliğine bağlı engelleme çabaları Mevzuat güncellemesinin Mevzuatın uygulanmasına ilişkin satış noktalarındaki denetim sonuçları 27

28 Kontrol İçin Sağlanacak 1.4. İlgili kurum ve kuruluşlarla reklam ve promosyon uygulamalarının güçlendirilmesine yönelik çalıştay Sayılı Yasanın 3. maddesinin altıncı fıkrasında geçen Televizyonda ibaresinin tüm bilim kültür, sanat faaliyetleri ve eserlerini de içine alacak şekilde güçlendirilmesi 28

29 Kontrol İçin Sağlanacak 2. Reklam ve örtülü reklam ihlallerini izleyecek ve gerekli ihbarları daha yaygın ve hızlı yapacak mekanizmaların güçlendirilmesi 2.1. Reklam ve örtülü reklam ihlalinin izlenmesini sağlayacak sistemin ilgili kurumların eşgüdümü ile güçlendirilmesi 2.2. Reklam ihlalleri ve ihbarları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi 1. Sağlık 2. Gümrük ve Ticaret (Reklam Kurulu) 3. RTÜK 4. TAPDK 5. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 6. Kültür ve Turizm 7.Gençlik ve Spor 1. STK 2. Tüketici hakları ile ilgili dernekler 3. Medya 2015 Halkın tüketici hakları konusunda bilinç düzeyinin yetersizliği 1. Mevcut durum analizi 2. Reklam ihlallerine ilişkin ihbarlardaki artış Tespit edilen reklam ihlal sayıları 29

30 3. Tütün ve tütün ürünü satışı ve pazarlamasında güncel mevzuata uyumun sağlanması 3.1. Satış ile ilgili aşağıdaki muhtemel ihlallerin tespiti için sürdürülebilir denetim ve raporlama sisteminin geliştirilmesi 3.1.a Satış noktalarında tütün ve tütün ürünlerinin teşhiri ve görünürlüğü 3.1.b Tütün ve tütün ürünlerinin eğitim, sağlık, spor, eğlence tesislerinde satışı ve ticari teşhiri 3.1.c Satış belgelerinin verilme ve yenileme sürecinde işletmelerin uygunluğunun yerinde denetlenmesi 3.2. İnternet satışlarının ve reklamlarının izlenmesi, denetlenmesi 3.2.a Elektronik sigara, tütün ve tütün ürünlerinin internetten satış ve reklamları ile ilgili ihlalleri engellenmeye yönelik taramaların ve gerekli müeyyidelerin uygulanması 1. Sağlık 2. TAPDK 3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 4. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik (Bilgi Teknolojileri Kurumu) 5. Gümrük ve Ticaret (Reklam Kurulu) 1. İçişleri 2. STK 3. Medya 4. Meslek Odaları 2015 İzleme zorluğu 1. Satış noktalarında reklam ihlalinin olmaması 2. Tütün ve tütün ürünlerinin ruhsatlı satış noktası haricinde satılmaması 3. İnternet taramasında ürün reklam ve satışı bulunmaması 4. Bireylerin tütün ve tütün ürünlerine ulaşma yollarını tespit etmeyi sağlayacak soruların ülke genelinde uygulanacak araştırmalarda yer almasının sağlanması Kontrol İçin Sağlanacak 1. İnternet taramasında ve oluşturulan raporlama sistemi sonuçlarında satış ile ilgili rastlanan ihlal sayısı 2. İhbarlara gelen cevapların hızı ve yaptırım sonuçları 3. Kesilen ve tahsil edilen para cezası 4. Bireylerin tütün ve tütün ürünlerine ulaşma yollarını tespit eden araştırma verileri 30

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N STRATEJİLER FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH GÖREVLİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul komisyonun kurulması EKİM AYININ İKİNCİ

Detaylı

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI (2017-2018) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN Faaliyet Zaman Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Destekçi Kurum/Kuruluşlar Göstergeler Stratejik Öncelik 7.1: Erken yaşta

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI SIRA FAALİYETİN KONUSU TARİH 1 Okulda uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele komisyonun kurulması. 2 Okul yürütme komisyonu toplantı yapması. 3 4 5 6 7 8 Eğitim ortamlarında uyuşturucu kullanımı

Detaylı

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri YILMAZKÖY ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 1 S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER Eğitim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N N KONUSU TARİH 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLKOKULU/ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.No FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK

Detaylı

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ve HALK SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI A Veteriner Hekimlik Alanında Antimikrobiyel

Detaylı

GÜLBAĞ SELİM SIRRI TARCAN İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

GÜLBAĞ SELİM SIRRI TARCAN İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI GÜLBAĞ SELİM SIRRI TARCAN İLKOKULU AY UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI Planlama: 1. Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele okul komisyonunun kurulması. 2. Uyuşturu

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2013)

TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2013) TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE PLANI (2011-2013) GİRİŞ Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı, kamu düzenini doğrudan etkilediği gibi, Devletin vergi gelirlerinde de ciddi anlamda kayba

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Yaşlılarda Fiziksel Aktivite

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Yaşlılarda Fiziksel Aktivite 1. GRUP : YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ve SAĞLIKLI YAŞLANMA BAŞKAN : Uzm. Dr. Ümit ATEŞKAN SEKRETERLER : Doç. Dr. Zeynep Dilek AYDIN Uzm. Fzt. Burcu FIRAT MEB müfredat programına kronik hastalıklar

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI MÜDAHALE ALANI 1: YÖNETİM SÜREÇLERİ AMAÇ: GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINI SAĞLAYACAK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMESİ GEREKÇE: Eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve çevresindeki

Detaylı

YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA SİGARA İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA SİGARA İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA SİGARA İLE Halil POLAT Halk Sağlığı Bilim Uzmanı Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Okul Sağlığı ve Projeler Şube Müdürü 09.HAZİRAN.2010 ELAZIĞ 1 5727 sayılı

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Tütün mamullerinin yasa dışı ticareti, devlet gelirlerinde kayba, organize suç örgütlerinin gelirlerinin artmasına neden olmaktadır.

Tütün mamullerinin yasa dışı ticareti, devlet gelirlerinde kayba, organize suç örgütlerinin gelirlerinin artmasına neden olmaktadır. 1/5 TÜM TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİMİ SAĞLIĞA ZARARLIDIR İster yasal satıcısından yasalara uygun olarak satın alınsın, isterse yasa dışı piyasadan satın alınsın tüm tütün mamullerinin tüketimi sağlığa zararlıdır.

Detaylı

TİCARET BORSASI İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2015

TİCARET BORSASI İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2015 OCAK TİCARET BORSASI İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2015 Planlama: 1. Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele okul komisyonunun kurulması. 2. Uyuşturu kullanımı

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

EĞTİM/ÖĞRETİM YILI YENİYOL İLKOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU

EĞTİM/ÖĞRETİM YILI YENİYOL İLKOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU 2015-2016 EĞTİM/ÖĞRETİM YILI YENİYOL İLKOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU GÖREVİ İSİM-SOYİSİM ÜNVANI GÖREV YERİ Başkan Ercan ORHAN Okul Müdürü Yeniyol Ortaokulu

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA KONUSU: OKULLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMIDIR 2015-2016 OKUL ÇALIŞMA EKİBİ OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI

YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI AMAÇ HEDEF ETKĐNLĐKLER BAŞLAYIŞ TARĐHĐ Yalova Đli KHH Đl Eylem Planını Oluşturmak Eğitim faaliyetlerinin

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

İSG Kanunu ve Ülkemizde İSG Hizmetleri

İSG Kanunu ve Ülkemizde İSG Hizmetleri İSG Kanunu ve Ülkemizde İSG Hizmetleri Dr. Rana GÜVEN, MSc., PhD. Genel Md. Yrd. 24 Eylül 2013, İstanbul İÇERİK İSG Kanunu Sonrası Neler Yaptık? İSG Hizmetleri Hedef ve Planlamalar MEVZUAT TABLOSU 23.9.2013

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

GENELGE GENELGE 2006/29

GENELGE GENELGE 2006/29 7 Ekim 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26312 Başbakanlıktan: GENELGE Konu: Ulusal Tütün Kontrol Programı GENELGE 2006/29 Tütün kullanımı, çok yaygın bir bağımlılık çeşidi olmasının yanı sıra, tütün

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

Başbakanlıktan: Konu: Ulusal Tütün Kontrol Programı GENELGE 2006/29. Resmi Gazete: 7 EKİM

Başbakanlıktan: Konu: Ulusal Tütün Kontrol Programı GENELGE 2006/29. Resmi Gazete: 7 EKİM Başbakanlıktan: Konu: Ulusal Tütün Kontrol Programı GENELGE 2006/29 Resmi Gazete: 7 EKİM 2006-26312 Tütün kullanımı, çok yaygın bir bağımlılık çeşidi olmasının yanı sıra, tütün ve dumanında bulunan maddelerin

Detaylı

PENDİK İTO ŞEHİT AHMET ASLANHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

PENDİK İTO ŞEHİT AHMET ASLANHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PENDİK İTO ŞEHİT AHMET ASLANHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLE İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA DÜZENLENEN (FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJESİ/PROGRAMI UYGULANAN PENDİK

Detaylı

GENELGE GENELGE 2006/29

GENELGE GENELGE 2006/29 7 Ekim 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26312 Başbakanlıktan: GENELGE Konu: Ulusal Tütün Kontrol Programı GENELGE 2006/29 Tütün kullanımı, çok yaygın bir bağımlılık çeşidi olmasının yanı sıra, tütün

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları 1. Özel eğitim ile ilgili yasa ve tüzük çalışmalarında ve özel eğitimin yeniden yapılandırılmasında, özel gereksinimli bireylerin kaynaştırılmaları ve uzun vadede

Detaylı

ULUSAL UYUŞTURUCU POLİTİKA VE STRATEJİ BELGESİ NİN UYGULANMASI İÇİN ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI

ULUSAL UYUŞTURUCU POLİTİKA VE STRATEJİ BELGESİ NİN UYGULANMASI İÇİN ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI ULUSAL UYUŞTURUCU POLİTİKA VE STRATEJİ BELGESİ NİN UYGULANMASI İÇİN ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI 2013-2015 Ankara-2013 T.C. BAŞBAKANLIK ULUSAL UYUŞTURUCU POLİTİKA VE STRATEJİ BELGESİ NİN UYGULANMASI İÇİN

Detaylı

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA Mükellef Hizmetleri Kavramı Gönüllü Uyum Mükellef Hak, Ödev ve Memnuniyeti

Detaylı

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük Çorum 3. grup (Kırılgan Gruplar) Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR Raportör: Sümer ÇAKIR I.Bölüm Kırsalda yaşayanlar Sorunlar Gelir kaynakları yetersiz Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

Tanımlar: MADDE: 4 Bu protokolde geçen; a. T.C. Devlet Bakanlığı : T.C. Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı'nı;

Tanımlar: MADDE: 4 Bu protokolde geçen; a. T.C. Devlet Bakanlığı : T.C. Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı'nı; T.C. DEVLET BAKANLIĞI, T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. VE BİLİNÇLİ GENÇLER DERNEĞİ TÜRKİYE BİLİNÇLİ GENÇLİK PROJESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SUNUM PLANI 1. Tanımlar, kavramlar 2. PGD nin Aşamaları 3. PGD nin Yasal ve İdari Altyapısı 4. PGD nin Koordinasyonu 5. PGD Neden Önemlidir? 6. PGD de 2010 Yılı Uygulama Sonuçları

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

Gençlerin Ulaşabilirliğini Engelleyen Etkili Yöntemler

Gençlerin Ulaşabilirliğini Engelleyen Etkili Yöntemler Gençlerin Ulaşabilirliğini Engelleyen Etkili Yöntemler Prof.Dr. Hilal Özcebe Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı hilalozcebe@gmail.com, 1 Dünyada Gençlerde Tütün Kullanımı Tütün

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER BAŞARI İÇİN GERÇEKLER Kitlesel medya kampanyaları çok yönlü tütün kontrol programının başlıca bölümlerinden biridir. Sigara bırakma, sigarasız ortamlar için uygulanan yasal düzenleme kampanyalarının reklamını

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER R A P O R KONU Adalet Bakanlığı (Yeni) Stratejik Planında (2015-2019) Başkanlığımıza verilen görev ve sorumluluklar hakkındadır. BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 3 ORGANĠZASYON

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

TÜTÜN KONTROLÜ DÜZENLEME KURUMLARI YAPILANMASI

TÜTÜN KONTROLÜ DÜZENLEME KURUMLARI YAPILANMASI SSUK TÜTÜN REKLAM-PROMOSYON- SPONSORLUK YASAKLARI ÇALIŞTAYI TÜTÜN KONTROLÜ DÜZENLEME KURUMLARI YAPILANMASI Dr. Özen Aşut 1 Yasal önlemler Yasal önlemler nasıl olmalı? Zorunlu Açık, yalın, kapsamlı, uygulanabilir

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ 2 Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI (İTKK) NEDEN GEREKLİDİR? YASAL MEVZUAT

İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI (İTKK) NEDEN GEREKLİDİR? YASAL MEVZUAT İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI (İTKK) NEDEN GEREKLİDİR? YASAL MEVZUAT Oğuz KILINÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. oguz.kilinc@deu.edu.tr SUNUM PLANI Tütün kontrol hiyerarşisi

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) 4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma

Detaylı

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI 13 Kasım 2012, İstanbul Aydın HASKEBABÇI Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı ahaskebabci@spk.gov.tr www.yes.gov.tr

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Uzm. Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürü AKILCI İLAÇ KULLANIMI Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı,

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2013 bütçesinde hangi kurumlara ne kadar pay ayrıldığı belli oldu.aslan payı 99 milyar 166 milyon TL ile Maliye Bakanlığı nın olurken, Sağlık Bakanlığı na nerdeyse Diyanet

Detaylı

EKİM SORUMLU KİŞİ, BİRİM VE KURUMLAR AYLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR İŞBİRLİGİ YAPILACAK KURUMLAR/KİŞİLER HEDEF KİTLE

EKİM SORUMLU KİŞİ, BİRİM VE KURUMLAR AYLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR İŞBİRLİGİ YAPILACAK KURUMLAR/KİŞİLER HEDEF KİTLE EKİM AYLAR 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MİTHATPAŞA ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE HİZMETLERİ OKUL EYLEM PLANI GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu: 3008 sayılı, 1936 931 sayılı, 1967 1475 sayılı, 1971

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı