T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE GÖREVLİSİ VE EĞİTİCİSİ SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE GÖREVLİSİ VE EĞİTİCİSİ SINAVI"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 13 ARALIK 2009 St:10.00 Ayın Aı ve Soyı : Ay Numrsı (T.C. Kimlik No) : DİKKAT: 1. Soru kitpçıklrını kontrol eerek, skı htsı oln kitpçığın eğiştirilmesi için slon sorumlulrın şvurunuz. 2. Soru kitpçığınki çıklmlrı okuyunuz. 3. Sınv hesp mkinesi, ep telefonu ve çğrı ihzı kullnılmsı ysktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevp kâğıı üzerine yzğınız yzı ve ypğınız işretlemelere kurşun klemen şk klem kullnmyınız. 2. Size verilen evp kâğıın yzılı oln ilgilerin size it olup olmığını kontrol einiz ve kitpçık türünü mutlk işretleyiniz. 3. Cevplrınızı evp kâğıın şğıki örnekte oluğu gii yuvrlğı, ışın tşırmn işretleyiniz. Ynlış krlmlrınızı üzeltirken yuvrlğın içini temize siliniz. ÖRNEK KODLAMA: A C D SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Soru kitpçığın 120 soru ulunmktır. Kitpçık için verilen evplm süresi 130 kikır. 2. Her sorunun ört seçeneği vrır. Dört seçenekten see ir tnesi oğru evptır. 3. Cevplrınız punlnırken her oğru ev pun verileek, ynlış evplrınız ikkte lınmyktır. 4. Size yrı ir krlm kâğıı verilmeyeektir. Soru kitpçığınızın içineki oş lnlrı krlm ypmk için kullnilirsiniz. Sorğınız ir şey vr mı? Vrs, şimi sorunuz; sınv şlıktn sonr sorulrınız evp verilmeyeektir. Hzır mısınız? Sınv, okulun ütün slonlrın ynı n şlyğı için şlm zilini erere ekleyelim. Hepinize şrılr ileriz. (Slon şknı şlm ve itiş stini thty yzktır.) u kitpçığın her hkkı sklıır. Hngi mçl olurs olsun, kitpçığın tmmının vey ir kısmının Millî Eğitim knlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müürlüğünün yzılı izni olmn kopy eilmesi, fotoğrflrının çekilmesi, ilgisyr ortmın lınmsı, herhngi ir yoll çoğltılmsı, yyımlnmsı vey şk ir mçl kullnılmsı ysktır. u ysğ uymynlr, oğileek ezi sorumluluğu ve kitpçığın hzırlnmsınki mli külfeti peşinen kullenmiş syılır. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. A) İnsn yşm ortmlrının korunmsı için ypılileekleri nltmk ) İnsnlrın çevreyi kirletmemesi için ypılmsı gereken rıtmlrı orty koymk C) İnsnlrın ilişkili oluğu iyolojik, fiziksel ve kimysl sistemin korunmsın yrım etmek D) ütün nlılrın ortk vrlığı oln çevrenin, sürürüleilir çevre ve sürürüleilir klkınm ilkeleri oğrultusun korunmsını sğlmk 2. Çevresel Etki Değerlenirmesi Olumlu krrı verilen proje için... yıl içine ytırım şlnmmsı urumun Çevresel Etki Değerlenirmesi Olumlu krrı geçersiz syılır. 3. Cümlee oş ırkıln yere, Çevresel Etki Değerlenirmesi Yönetmeliği ne göre şğıkileren hngisi gelmeliir? A) 3 ) 7 C) 9 D) 10 Herhngi ir fliyet için ÇED gerekliir krrı çıkrs şğıkileren hngisi uygulnır? A) Rporu eğerlenirmek için yenien toplnılır. ) Söz konusu fliyete hemen şlnılır. C) Söz konusu fliyet iptl olmuş olur. D) ÇED rporu proseürü uygulnır. 4. Çevresel Gürültünün Değerlenirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile şğı sırlnn kurum ve kuruluşlrn hngisi için görev-yetki ve sorumluluk elirlenmemiştir? syılı Çevre Knunu nun mı neir? 7. Aşğıkileren hngisi Çevresel Gürültünün Değerlenirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin kpsmı ışınır? A) eleiyeler ) İl özel ireleri C) Ulştırm knlığı D) Kültür ve Turizm knlığı Aşğıkileren hngisi titreşim seviyesi ölçümüne kullnıln irimlerenir? A) m/sn ) mm/sn C) m/sn 2 D) mm/sn 2 6. Aşğı verilen kynklrın hngisine Çevresel Gürültünün Değerlenirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ne titreşime ilişkin sınır eğerler getirilmemiştir? A) Hv yolu ulşım rçlrı ) Kr yolu ulşım rçlrı C) Demir yolu ulşım rçlrı D) Snyi tesisleri A) Çevresel titreşim ) İnsnlrın mruz klığı çevresel gürültü C) İş yerlerine çlışn işçilerin mruz klığı gürültü D) Ulşım kynklrının neen oluğu çevresel gürültü 8. knlık çevre enetim görevlilerine, ölçüm ve nliz gerektiren hususlr uyulup uyulmığı neye göre eğerlenirilir? A) Özel lortuvrlrın yptırılk ölçüm ve nliz sonuçlrın göre ) Kmu kurum ve kuruluş lortuvrlrın yptırılk ölçüm ve nliz sonuçlrın göre C) Özel vey kmu kurum ve kuruluş lortuvrlrın yptırılk ölçüm ve nliz sonuçlrın göre D) Çevre ve Ormn knlığın yetki verilmiş özel vey kmu kurum ve kuruluş lortuvrlrın yptırılk ölçüm ve nliz sonuçlrın göre 9. Çevre Denetimi Yönetmeliği kpsmın çevre yönetim hizmeti vereek yetkilenirilmiş çevre nışmnlık firmlrının yükümlülükleri kpsmın hizmet veriği tesis ve fliyetlere, ilgili çevre görevlisinin y en z kç gün çlışmsını sğlmkl yükümlüür? A) İki tm gün ) Üç tm gün C) Dört tm gün D) eş tm gün 10. Çevre Denetimi Yönetmeliği kpsmın, sğlık kuruluşlrı, hstne, eleiye ve mhlli iri irliklerinin çevre görevlisi çlıştırm kriterleri kpsmın çlıştırılk çevre görevlisi syısı kç olmlıır? A) En z ir çevre görevlisi ) En z iki çevre görevlisi C) En z üç çevre görevlisi D) İlgili kurum ve kuruluşlr trfınn elirlenir. 2

3 Aşğıkileren hngisi üyük enüstriyel kzlr için Çevre ve Ormn knlığının yetki ve sorumluluklrınn irisi eğilir? A) Dhili il urum plnlrının işletmeilere, hrii il urum plnlrının yerel yönetimlere hzırlnmsını sğlmk ) Domino etkisine ship risk gruu kuruluşlrın elirlenmesi için ir sistem oluşturulmsını sğlmk C) İşletmeiler ile irlikte üyük kz önleme politiksı elgesi (KÖP) hzırlmk D) ilirim sistemi kurmk ve resmi kyıt sistemi oluşturmk üyük enüstriyel kzlr için il urum plnı, şğıki urumlrın hngisine geçerli eğilir? A) Askeri tesislereki kz urumlrın ) Pestisitlerin formülsyonu ve ilç üretimine C) Nitrtlm ve zot içeren melerin üretimine D) Tesis içine monyk tşınmsı esnsın meyn gelen kz urumun Emisyon ölçüm rporu kimler trfınn hzırlnır? Çevre Knunu n gemilere uygulnn ezlr ez miktrı hngi ölçüte göre elirlenir? A) Gros tonu ) Motor güü C) Tşıığı yük D) Kirletii miktrı Aşğıki kriterlerin hngisine erin eniz eşrjı kriterleri uygulnmz? A) Hliçler ) Göller C) Denizler D) İç enizler 19. Aşğıkileren hngisinin erin eniz eşrjı proje ony osysın ulunmsı zorunlu eğilir? A) Nüfus projeksiyonu ) Denizeki kıntı urumu C) Deşrj orusunun et klınlığı D) Metrekreye üşen yğış miktrı 20. Derin eniz eşrjı sistemine tık su orusunun uun eklenen ve tık sulrın lıı ortm çıkışı sırsınki kım özelliğini kontrollü içime sğlyn onnım ne enir? A) Tesis trfınn ) Tüm üniversiteler C) Özel vey kmu lortuvrlr D) Akreite eilmiş vey Çevre ve Ormn knlığınn yetki ln lortuvrlr Aşğıki tesisleren hngisi Snyi Kynklı Hv Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kpsmı ışınır? A) Kireç Friklrı ) Nükleer Sntrller C) Çikolt Friklrı D) Çimento Friklrı Hv klitesi ölçümlerine tesis etki lnı neyi ife eer? A) Tesisin çevresini ) İşletme shsının içini 2 C) Tesise 100 m lik etki lnını D) yüksekliğinin 50 ktı yrıçpını Aşğıkileren hngisi Snyi Kynklı Hv Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kpsmın A gruu emisyon iznine ti eğilir? A) Deşrj orusu ) Seyreltii C) Difüzör D) Numune sı Aşğı verilen rıtm çmurlrının hngisi toprkt kullnılmz? A) Hm çmur ) Uzun süreli epolnmış çmur C) Isıl işlem görmüş rıtm çmuru D) Kompostlştırılmış rıtm çmuru Aşğı verilen itkilerin hngisi stilize rıtm çmuru uygulnn toprklr yetiştirileilir? A) Mrul ) Şeker pnrı C) Domtes D) Hvuç Aşğı verilen itkilerin hngisi stilize rıtm çmuru uygulnn toprklr yetiştirilemez? A) Fin ) Arp C) Çilek D) uğy A) Metl Heleme Tesisleri ) Asest üretme ve işleme tesisleri C) Petrokok ışı ykıt kullnn kireç oğı tesisleri D) Çimento klinkeri ve entegre çimento üretim tesisleri 3

4 Aşğıkileren hngisi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne lıı ortmın trifiir? A) Atık sulrın eşrj eiliği erin eniz ortmını ) Atık sulrın eşrj eiliği hliç ve/vey körfezleri C) Atık sulrın eşrj eiliği erin eniz tuzlu ve herhngi ir ortml ğlntısı ulunmyn kiferleri D) Atık sulrın eşrj eiliği vey olylı olrk krıştığı göl, krsu, kıyı ve eniz sulrı ile yer ltı sulrı gii ykın vey uzk çevreyi Atık sulrın geri kznım sğlnılrk trımsl sulm kullnılmsı için şğıki rıtm sistemi ütününen hngisini kullnmk h uygunur? A) ioisk + Klorlm ) Izgr + Aktif Çmur C) Dmltmlı Filtre + Aktif Çmur D) Aktif Çmur + Filtrsyon + Klorlm Atık sulrın rziye verilmeye vey sulmy uygun olup olmığını elirlemek için şğıkileren hngisi inelenmesi gereken prmetreleren irisi eğilir? A) Hirojen molekülü ) Elektriksel iletkenlik C) Ptojen orgnizmlr D) Soyum iyonu konsntrsyonu Aşğıkileren hngisi engeleme hvuzunun kullnım mçlrınn iriir? A) Çmur Stilizsyonu ) Gerekli oln F/M ornını sğlmk C) Atık su krkteristiklerineki (ei, kirlilik v.) eğişiklikleri minimize etmek D) Aktif çmur için gerekli oln hvlnırmyı sğlmk Son Çöktürme Hvuzlrının tsrım kriterleri hngi ei (Q) koşullrın kontrol eilmesi gerekmekteir? A) Ortlm Dei (Q ) ort ) Mksimum Dei (Q ) mx. C) Proje Deisi (Q ) pr. D) Minumum Dei (Q ) min. 29. I- Su lnının morfolojik özellikleri II- Su lnının oğrfik özellikleri III- Su lnının hiro-inmik özellikleri IV- Su lnının ekolojik özellikleri V- Su lnının tıksu kirlilik yükleri Kentsel Atık Su Yönetmeliği Hsss Alnlr Teliği ne göre yukrıkileren hngileri kıyı ve hliç sulrın hsss lnlrın elirlenmesi kriterlerinenir? A) I - III ) II - V C) I - III - IV D) I - II - III - IV - V 30. Sulm knllrın rıtılmış tık su eşrjın, lıı ortm oğrun oşltım uygulnn hükümler ynen geçerliir. Sulm knllrın rıtılmış tık su eşrjın şğıki kurumlrn hngisinin uygun görüşünün lınmsı gerekliir? A) Devlet Su İşleri Genel Müürlüğü ) İl Çevre ve Ormn Müürlüğü C) İl Sğlık Müürlükleri D) İl Trım Müürlükleri 31. Knlizsyon sistemlerine her türlü tık su eşrj izni için şğıki kurum/kuruluşlrn hngisine şvuru ulunulur? A) İl Trım Müürlükleri ) İl Sğlık Müürlükleri C) İlgili Atıksu Altypı Yönetimleri D) İl Çevre ve Ormn Müürlüğü 32. Atık su eisi kç m 3 /günün üzerine oln işletmelerin tık su rıtm tesisi çıkış noktsın numune lm sı, otomtik numune lm ve ei ölçme ihzı ulunurmsı zorunluluğu vrır? A) 500 m 3 /gün ) 750 m 3 /gün C) 1000 m 3 /gün D) m 3 /gün 33. Aşğıkileren hngisi eniz ve göl ytklrınn kum, çkıl ve enzeri melerin lınmsı ve işletilmesini gerçekleştireek fliyet shiplerine işletme şmsın uyulmsı gereken esslrn eğilir? A) Deniz ve göl rezervurlrın su kışı engellenmez. ) Kıyının jeomorfolojik ypısının oğl urumu korunmz. C) Ekosistem ütünlüğünün korunmsı ve oğl hyt zrr verilmemesi esstır. D) Fliyet esnsın oluşileek tıklr çevreye ve insn sğlığın zrr vermeyeek şekile ilgili mevzut oğrultusun ertrf eilir. 4

5 34. I- Sıvılr ve sıvı tıklr II- Arıtm çmurlrı III- Tıi tıklr IV- Güreler Yukrıkileren hngisi/hngileri hfriyt toprğı vey inşt yıkıntı tıklrı epolm tesislerine kul eilmesi ysk oln tıklrnır? 40. Poliklorlu ifeniller (PC) içeren me ve ekipmnın tşınmsın hngi yönetmeliğin hükümleri uygulnır? A) Tehlikeli Atıklrın Kontrolü Yönetmeliği ) Atık Yğlrın Kontrolü Yönetmeliği C) Ktı Atıklrın Kontrolü Yönetmeliği D) Atık Yönetimi Genel Esslrın İlişkin Yönetmelik 35. A) Ylnız I ) III - IV C) I - III - IV D) I - II - III - IV Ar epolm tesislerine tehlikeli tıklrın tesis içerisine tşınırken ırkılıklrı kın üzerine şğıki ilgileren hngisi ulunmz? 41. Ömrünü tmmlmış rçlrın yönetimi kpsmın piysy sürülen rçlr ile unlr it mlzeme ve prçlr şğıki ğır metlleren hngisinin kullnılmsı ysk eğilir? A) Civ ) Alüminyum C) Kmiyum D) Kurşun A) Atığın çeşii ) Atığın rengi C) Atığın miktrı D) Atığın kynğı ir tehlikeli tık ykm tesisine tığın norml şrtlr vey stnrtlr uygun olrk çlışmmsı urumun en fzl kirleneek lıı ortm hngisiir? A) Su ) Hv C) Toprk D) Tesis içi ortm Aşğıkileren hngisi tehlikeli kul eilen tıklrın özelliklerinen eğilir? A) Akıı ) Prlyıı C) Knserojen D) Thriş eii Ömrünü tmmlmış lstiklerin (ÖTL) enerji geri kznımı mıyl kullnılmsı ne emektir? A) Lisnslı tesislere mevut ykıt ilve ykıt olrk kullnılmsı ) Nihi ertrf tesislerine ykılmsı C) Klorifer kznlrın ykılmsı D) Enerji sntrllerine ykılmsı Atık yğ tşıyn rçlrın lisns elgelerini hngi kurum/kuruluş verir? A) Snyi knlığı ) Emniyet Müürlüğü C) Çevre ve Ormn knlığı D) İl Çevre ve Ormn Müürlükleri 38. Tehlikeli tığın niteliğinin elirlenmesi için ypıln hrmlrı kim krşılr? A) Tşıyıı ) ertrfçı C) Atık üretiisi D) Atık üretiisi ve ertrfçı 44. Atık yğlrın geri kznımı sonrsı ele eilen ürünlerin piysy stışı için hngi kurumn izin lmk gerekir? A) Sğlık knlığı ) Snyi knlığı C) Enerji Piyssı Düzenleme Kurumu D) İl Çevre ve Ormn Müürlükleri 39. Aşğıkileren hngisi Tehlikeli Atıklrın Kontrolü Yönetmeliği nin kpsmın eğilir? 45. itkisel yğlrl ilgili olrk şğıkileren hngisi ynlıştır? A) Tehlikeli tıklrın üretimi ) Tehlikeli tıklrın tşınmsı C) Tehlikeli tıklrın geri kznımı/ertrfı D) Ryoktif melerin kullnılmsı A) Atık yğlr kynğın yrı toplnmlıır. ) Kullnılmış kızrtmlık yğlr oğrun ykıt olrk kullnılilir. C) itkisel tık yğlr ile kontmine olmuş itkisel yğlr, tık yğ olrk eğerlenirilir. D) Kullnılmış kızrtmlık yğ üreten loknt, yemek friklrı, otel, motel, yemekhneler, turistik tesisler ve ttil köyleri ile iğer enzeri tesisler, u yğlrın toplnmsı için lisnslı geri kznım tesisleriyle vey toplyıılrl yıllık sözleşme ypmlıır. 5

6 Atık pil tşıyk rçlr için şğıki ife- 52. Ktı Atıklrın Kontrolü Yönetmeliği ne göre, leren hngisi oğruur? ktı tık ertrf tesisleri olrk plnlnn üzenli epolm shlrının en ykın yerleşim A) Tşım lisnsı zorunluur. yerine uzklığı en z kç m olmlıır? ) Tşım lisns zorunluluğu ulunmmktır. C) Arçlrın elli ir renkte olmsın gerek yoktur. A) 100 ) 500 C) 1000 D) D) Arçlr HDPE fıçı kullnılmsın gerek yoktur. 53. Aşğıkileren hngisi evsel ktı tık üzenli epolm tesisine epolnilir? Tıi Atıklrın Kontrolü Yönetmeliği şğıkileren hngisini kpsmz? A) Floresn lm ) Hfriyt toprğı C) Prk ve hçe tıklrı D) Akıı evsel nitelikli rıtm çmuru A) Ptolojijk tıklr ) Enfeksiyöz tıklr C) Kesii-elii tıklr D) Ryoktif tıklr Tıi tıklrın tşınmsı ile ilgili olrk şğıkileren hngisi ynlıştır? A) Tşımsı sırsın trnsfer istsyonlrı kullnılmz. ) Tşım rçlrı güne en z ir kere temizlenir ve ezenfekte eilir. C) Tıi tık tşım rçlrı için tşım lisnsı lınmsı zorunlu eğilir. D) Tıi tık tşım rçlrının ış yüzeyi turunu renge oynır. Tıi tıklrın sterilizsyonu ile ilgili olrk şğıkileren hngisi ynlıştır? A) Sterilizsyon tesislerine tık prçlm meknizmsının ulunmsı zorunluur. ) Sterilizsyon verimliliği kimysl ve iyolojik iniktörler kullnılrk test eilir. C) Sterilizsyon tesislerine geçii tık eposu ulunmsı zorunluur. D) Sterilizsyon işlemi ile zrrsız hâle getirilen tıklr, tehlikeli tık epo lnın epolnırlr. Aşğıkileren hngisi üzenli epolm shlrın oluşn sızıntı suyunun özelliğini etkilemez? 54. Düzenli epolm tesisi rehilite eilikten sonr hngi mç için kullnılmz? A) Prk ) Oyun lnlrı C) Golf shsı D) Hvlnı 55. I- İlgili eleiye trfınn çöp rıyl toplnır. II- Lisnslı/geçii çlışm izinli toplm yırm tesisi işletmeleri toplr. III- Piysy süren işletme trfınn toplnır Amlj tıklrının toplnmsı konusun yukrıki ifeleren hngisi oğruur? A) Ylnız I ) Ylnız II C) Ylnız III D) II - III Hngi mlj mlzemesi için kullnıln kumrlr yeşil eyz olilir? A) Cm ) Plstik C) Kâğıt D) Ahşp Amlj tığı toplm yırm ve/vey geri önüşüm tesisi lisnsı ne kr süre ile geçerliir? A) 6 y ) 1 yıl C) 3 yıl D) 5 yıl 51. A) Sızıntı suyu rıtm yöntemi ) Ktı tık ileşenleri C) İklim şrtlrı D) Depo yşı Ktı Atıklrın Kontrolü Yönetmeliğin e göre, ktı tık üzenli epolm shsı kptılıktn sonr sızıntı suyu ve epo gzı ölçme kuyulrın ölçüm kç yıl süreyle evm eer? A) 5 ) 10 C) 20 D) iliniği üzere mlj tıklrını toplyn, yırn ve geri önüştüren tesislere lisns elgesi verilmekteir. Amlj tıklrı lisns uygulmsın ilişkin şğıkileren hngisi oğruur? A) Lisns evreileilir. ) Lisns süresiz olrk verilmekteir. C) Lisns tesise eğil işletmeye verilmekteir. D) Tesiste see üretim tığı işleniyor ise lisns verilmez. 6

7 59. I- Ykınlık ilkesi ve kenine yeterlilik II- Sürürüleilir klkınm III- Atık hiyerrşisi IV- En uygulnilir çevresel seçenek Yukrıkileren hngileri tık yönetiminin temel ilkelerini oluşturn unsurlrnır? A) I - II - III - IV ) I - III - IV C) I - III D) II - III 60. I- Sürürüleilir ir tık yönetiminin sğlnmsı II- Yeni tık politiksı oluşturm ve heeflenen şrıy ulşm III- Atık özelliklerinin ve tık yönetimi için yeterli kpsitenin n htlrının elirlenmesi IV- Gerekli oln ekonomi ve ytırım ihtiyçlrının elirlenmesi Yukrıkileren hngisi vey hngileri tık yönetim plnlrının hzırlnmsı mçlrı rsın yer lır? A) Ylnız I ) III - IV C) I - III - IV D) I - II - III - IV 61. NOx kontrolüne hngi zot oksit vey zot oksitler önelik tşırlr? A) N 2 O ve N 2 O 3 ) NO C) NO ve NO 2 D) NO PM kirletii prmetresinin ülkemizeki 10 ysl üzenlemelere göre Uzun Veli Sınır eğer(uvs) yıllık ortlm olrk kç µg/m 3 ür? A) 50 ) 150 C) 200 D) Sistemik ir toksik me olup öğrenme ve gelişme geriliği, knsızlık, örek yetmezliği, üreme fonksiyonlrının zlmsı gii zrrlı etkiler hngi kirletiiye ittir? A) Kronmonoksit ) Azotioksit C) Kurşun D) Ozon 67. Atmosfere oluşn kirletiiler nsıl lnırılır? A) Antropojenik kirletiiler ) irinil kirletiiler C) Doğl kirletiiler D) İkinil kirletiiler 68. Hv kirlenmesi tmosferin hngi ktmnın en çok etkiliir? A) Strtosfer tksı ) Termosfer tksı C) Troposfer tksı D) İyonosfer tksı 69. Aşğıkileren hngisi ir hv kirletii meir? 62. Orgnik kirletii konsntrsyonu üşük (20-30 ppm) ve eisi üyük tık gz kımlrının rıtılmsın hngi rıtm yöntemi terih eilir? A) Meşle (flre) ) Terml ykm C) Yoğuşturm D) Asorpsiyon 63. Gz hâlineki kirletiilerin kontrolüne ktı ir menin yüzeyine tık gz kımı içineki kirletiinin tutulmsı ne l lnırılır? A) Asorpsiyon ) Oksisyon C) Desorpsiyon D) Asorpsiyon 64. Hv kirletiilerin kontrolü kımınn önelikli kirletii kynklr hngileriir? A) Yerleşim ve enüstriyel kynk gruu ) Zirt ve iğer kırsl kynklr gruu C) Konut ısıtm fliyetleri D) Atık ertrf tesisleri A) 0,05 ppm ozon ) 0,001 ppm NO 2 C) 0,0002 ppm SO 2 D) % 0,035 CO İşitileilir Frekns Arlığı sınır eğerlerinin üzerine kln seslere ne verilir? A) Megfonik ) İnfrsonik C) Supersonik D) Ultrsonik 71. Sğlıklı ir insn kulğının uyiliği İşitileilir Frekns Arlığı şğıkileren hngisiir? A) Hz ) Hz C) Hz D) Hz 72. ir çevree inelenen gürültü kynğının ışın iğer kynklrın ynı n oluşturuklrı gürültü şğıkileren hngisiir? A) Çevresel gürültü ) Ortm gürültüsü C) Eşeğer gürültü D) Ark pln gürültüsü 7

8 73. Aşğıkileren hngisi, sit yğmurlrının toprk üzerineki etkileri rsın syılmz? A) Yer ltı sulrının kirlenmesine yol çr. ) Toprk nlılrı üzerine toksik etki ypr. C) Toprkt sülfür zot gii melerin eksikliğini gierir. D) Toprkt ğır metllerin serest hâle geçmesine yol çr. 74. Aşğıki çıklmlrn hngisi kirlenmiş toprklrın temizlenmesi heefleri rsın yer lmz? 80. Enüstriyel sisteme giren hmmeen kynklnn sıvı tığın tmponlm kpsitesinin üşük oluğu ilinmekteir. u sisteme ürünün işlenmesi için enzimler, sülfürik sit ve su ilve eilmekteir. u enüstriyel sistem çıkışınki tık suyun krkterizsyonu ile ilgili şğıkileren hngisi kesin olrk söyleneilir? A) ph zlır. ) ph rtr. C) ph eğişmez. D) ph öne rtr ve sonr zlır. A) Kirletiilerin rıtılmsı ) Kirletiilerin ele eilmesi C) Kirletiilerin izole eilmesi D) Kirletiilerin ortn klırılmsı 75. Aşğıkilerin hngisi kirlenmiş shlr toprk ve yerltı suyu temizlenmesine kullnılileek yöntemler rsın syılmz? A) Depolm yöntemleri ) İzolsyon yöntemleri C) Arıtım ylı yöntemler D) Ekstrksiyon yöntemleri 76. Aşğıkileren hngisi toprk kirlenmesine en sık krşılşıln kimysllrn eğilir? 81. Çmurun iyolojik stilizsyonu ne mçl kullnılır? 82. A) Su içeriğinin zltılmsı ) Ağır metl içeriğinin zltılmsı C) Orgnik me içeriğinin zltılmsı D) Çmurun fosforun içeriğini zltmk Çmur şrtlnırm işlemi ne mçl kullnılır? A) Çmurun su verme özelliğini geliştirmek ve meknik su lm işleminin verimini rttırmk için gerekliir. ) Toprk özelliklerinin iyileştirilmesi için önemliir. C) Çmurun epolnilmesi için gerekliir. D) Çmuru iyolojik olrk stilize etmek. A) Petrol orijinli hirokronlr ) Kurşun ve iğer ğır metller C) Amonyk ve uçuu iğer kimysllr D) Moleküler ğırlığı yüksek orgnikler 77. Solunn ortm hvsınki ir X mesinin konsntrsyonu 10 µg/m 3 hvır. Dkik 10 Litre hv soluyn 60 kg ğırlığın ir yetişkinin, stlik lığı oz (µg/kg/st irimine) ne krır? A) 0,25 ) 0,20 C) 0,15 D) 0, Yoğunluğu 0,9 g/m oln ir su içine X mesi 9 mg/l olrk ölçülmüştür. X mesinin ppm irimine konsntrsyonu kçtır? A) 8,1 ) 9 C) 10 D) Toprkt ğırlıkç ornı 0,25 (ine 0,25) olrk ulunmuş ir X kirletiinin konsntrsyonu ppm irimine kçtır? A) 200 ) 250 C) 500 D) Aşğı verilenleren hngisi psif yığın kompostlştırmnın özelliklerinen iri eğilir? A) sit sistemlerir. ) Krıştırm ypılır. C) Yığın yüksekliği 1-1,2 m geçmez. D) Doğl hv hreketinen yrrlnılır. Aşğıkileren hngisi üzenli epolm lnlrının tn geçirimsizlik sistemine kullnıln geomemrnlrın özelliklerinen iri eğilir? A) Delinmeye krşı irençliir. ) Sızırmy krşı ynıklıır. C) Çekme mukvemeti yüksektir. D) Klınlıklrı genele mm rsınır. Sızıntı suyu oluşumunu kontrol ltın lmk için şğıkileren hngisi uygulnmz? A) uhrlştırm ) Su girişi kontrolü C) Ktı tık girişi kontrolü D) Depolm shsının kontrolü 8

9 Aeroik kompostlştırm süreine gerçekleşen iyooksisyon süreine elektron lıı şğıkileren hngisiir? A) Nitrt ) Oksijen C) Sülft D) Orgnik me I- Yüksek su içeriği II- Yüksek ph III- Düşük prtikül oyutu IV- Düşük C/N ornı Yukrı verilenleren hngileri eroik kompostlştırm süreine neroik şrtlrın oluşmsının seepleriir? A) I - II ) II - IV C) III - IV D) I - III Aeroik kompostlştırm süreine sıklık kontrolü şğı verilenleren hngisi ile kontrol eilir? A) Su ilvesiyle ) Kron ilvesiyle C) Hvlnırm işlemiyle D) Prtikül oyutunu yrlmyl ir tığın üzenli epolm shsın epolnmsı şğıkileren hngisine ğlı eğilir? Aşğıkileren hngisi ir tehlikeli tık ertrf yöntemi eğilir? A) Ykm ) Depolm C) Yüzey olurm D) Aneroik çürütme Tehlikeli tıklr şğıki nitelikleren hngisini tşımzlr? A) Prlyıı ) Thriş eii C) Oksitleyii D) Yüksek orgnik me içermesi 94. Aşğıki meknizmlrn hngisi kirletiilerin çevreye yyılışın kronik (sürekli) özellik göstermez? 95. A) Dökülme ) Tozlnm C) uhrlşm D) Sızm Aşğıkileren hngisi risk eğerlenirme yöntemlerinen eğilir? A) Tehlikenin tnımlnmsı ) Zehirliliğin eğerlenirmesi C) Hytt klmnın eğerlenirilmesi D) Tehlikeye mruz klmnın eğerlenirilmesi A) İçeriği orgnik me miktrın ) İçeriği çökeilir ktı me üzeyine C) Sızıntı suyun geçeileek ğır metl miktrın D) Sızıntı suyun geçeileek orgnik me miktrın Aşğıkileren hngisi, ykm tesislerine gieek tehlikeli tıklrnır? A) Yoğunluğu yüksek tıklr ) Kızırm kyı yüksek oln tıklr C) Orgnik me içeriği çok üşük tıklr D) İnorgnik me içeriği çok yüksek tıklr Aşğıkileren hngisi ir entegre tehlikeli tık yönetim sisteminin prçsı olmz? Knserojen olmyn kirletii melerin risk hesplnmsın risk yerine ne kullnılır? A) Zehirlilik punı ) Tehlike ineksi C) Eğim fktörü D) Kronik referns üzeyi Aşğıkileren hngisi kimysllrın çevresel tşınımlrını ve önüşümlerini etkileyen meknizmlrn eğilir? A) iyoegrsyon ) uhrlşm C) Oksisyon D) Ekstrksiyon A) Ayırm tesisleri ) Ykm tesisleri C) Trnsfer istsyonlrı D) Fiziksel kimysl rıtm uygulnn r epolm tesisleri 98. Değişim ktsyısı 0.10 ve vrynsı 100 oln ir rstgele eğişkenin ortlmsı neir? A) 1000 ) 100 C) 10 D) 0 9

10 99. ir isttistik hipotez P=% 95 güven üzeyine test eileektir. u hipotezin reeilme ihtimli % kçtır? A) 95 ) 5 C) 1 D) Yğ-gress ve skı ktılr şğıki proseslerin hngisi ile gierilemez? A) İyon eğişimi ) Filtrsyon C) Çöktürme D) Yüzürme 100. ir rstgele eğişkenin eklenik ihtiml ğılımın F(x 200)=0.90 ve F(x 100)=0.50 oluğu ilinmekteir. un göre P(100<x 200) ihtimli % kçtır? A) 90 ) 50 C) 40 D) Aşğıki prmetreleren hngisinin sh ypılmsın gerek yoktur? A) Çözünmüş gzlrın nlizleri ) Çözünmüş sülfür C) Klıntı klor D) Yğ ve gres 102. Dezenfeksiyon uygulnn UV proseslerine UV ozu hngi formülle hesplnır? A) UV tems süresi x klor ozu ) UV ışın şieti x UV lm güü C) UV ışın şieti x UV tems süresi D) UV lm ömrü x UV tems süresi 103. Memrn proseslerine memrnlrın tıknmsı urumun şğıkileren hngisi meyn gelir? A) Memrnn geçiş sını rtr, kı rtr. ) Memrnn geçiş sını rtr, kı zlır. C) Memrnn geçiş sını üşer, kı rtr. D) Memrnn geçiş sını sit klır, kı rtr Aşğıkileren hngisi tipik ir ileri oksisyon prosesi eğilir? A) O 3 /UV ) Fenton reksiyonu C) H 2 O 2 /O 3 D) Klorlm 105. Aşğıkileren hngisi memrn prosesi ile ilgiliir? A) Tneli çökelme ile skı ktı me gierimi sğlyn prosestir. ) Sflştırm ve yırm işlemleri için kullnıln en yygın prosestir. C) Çmur stilizsyonunun gerçekleştiriliği prosestir. D) Arıtm meknizmsı iyolojik oksisyonur Aşğıkileren hngisi enüstriyel rıtm engelemenin mçlrınn iri eğilir? A) Orgnik me konsntrsyonunu rtırrk iyolojik rıtmnın h verimli olmsını sğlmk ) Nötrlizsyon için uygun ph kontrolünü sğlmk vey kimysl gereksinimini en z inirmek C) Fizikokimysl rıtm sistemine şırı tık su girisini en z inirmek, kontrollü kimysl eslemeye uygun ortm hzırlmk D) Şehir rıtm sistemine yükü eşit ğıtk şekile tık eşrjını kontrollü sğlmk 108. Aşğıkileren hngisi yük irimiir? A) kg ) kg Oİ/gün C) m 3 /ton ürün D) ml/lt 109. Genel olrk yer ltı sulrının yüzeysel sulr göre vntjlrı şğıkileren hngisi eğilir? A) ütün yer ltı sulrı errk ve temizir. ) Yer ltı sulrının orgnik me ve mikroorgnizm içeriği zır. C) Yer ltı sulrının kimysl ileşimi ve sıklığı zmnl eğişmez. D) Yer ltı su kynklrın sertlik prolemi görülme ihtimli üşüktür Aşğıki prosesleren hngisi virüslerin gierilmesine en etkili yöntemir? A) Dezenfeksiyon ) Kogülsyon C) Filtrsyon D) Hvlnırm 111. Aşğıkileren hngisi trihlometn kontrol strtejisi eğilir? A) Kogülsyon ) Klorlm C) Asorpsiyon D) Memrn Filtrsyon 10

11 112. Simültne nitrifiksyon ve enitrifiksyon 117. Hızlı krıştırm ve yumklştırm ünitesineki prosesinin en önemli vntjı şğıkileren temel mç neir? hngisiir? A) Tek rektöre toplm zot gierimi ) Düşük çmur yşlrın hi yüksek toplm zot gierimi C) Zyıf siik şrtlr hi yüksek orgnik me ve toplm zot gierimi D) zik şrtlr (ph = 8-10) ve üşük çözünmüş oksijen konsntrsyonun mksimum toplm zot gierimi 113. Aşğıkileren hngisi ezenfeksiyon meknizmsı eğilir? A) Hüre uvrının prçlnmsı ) Hüre geçirgenliğinin ozulmsı C) Hüre stoplzmsının ph engesinin ozulmsı D) Hüre protoplzmsının kolloi ypısının ozulmsı 114. Aşğıki hngi ünitelere lklinitenin kontrol eilmesi gerekliir? A) Koloileri çöktürmek ) Koloileri estilize etmek C) Koloileri yüzürmek D) Koloilerin oksisyonu 118. Kış şrtlrının ğır oluğu ölgelere içme suyunun hvlnırılmsın hngi hvlnırıı tipinin kullnılmsı h uygunur? A) Püskürtüüler ) Kskt hvlnırıılr C) sınçlı hvlnırıılr D) Meknik hvlnırıılr 119. iyolojik süreçte nitrosmons ve nitrokterlerin etkin oluğu proses hngisiir? A) Oİ oksisyonu ) Amonifiksyon C) Nitrifiksyon D) Denitrifiksyon A) Nitrt inirgenmesi ) Kron oksisyonu C) Nitrt yükseltgenmesi D) Amonyum oksisyonu 115. Ön çöktürme ünitesine gerçekleşen çökelme meknizmsı hngisiir? A) See neli çökelme ) See yumklı çökelme C) Dneli ve perikinetik yumklşm içeren çökelme D) Dneli ve ortokinetik yumklşm içeren çökelme 120. ir tık suyun Oİ5 eğeri 150 mg/l ve KOİ eğeri 800 mg/l oluğun göre u tık suyun rıtılmsı için en uygun rıtm seçimi şğıkileren hngisiir? A) Kimysl rıtm ) iyolojik rıtm C) Fiziksel rıtm D) Kimysl rıtm + iyolojik rıtm 116. Aşğıkileren hngisi sert yer ltı sulrı için ekonomik ve etkili ir rıtm konfigürsyonuur? A) Hvlnırm + Hızlı krıştırm + Yumklştırm + Çöktürme + Dezenfeksiyon ) Hvlnırm + ekletme + Filtrsyon + Dezenfeksiyon C) Hvlnırm + Nnofiltrsyon + Dezenfeksiyon D) Hvlnırm + Kireç/So krıştırm + Çöktürme + Dezenfeksiyon TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 11

12 CEVAP ANAHTARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 18. GRUP: LORTUVR,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 16. GRUP: EV EKONOMİSTİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 16. GRUP: EV EKONOMİSTİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ yın ı ve Soyı : y Numrsı (T.. Kimlik No) : TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 31. GRUP: METAL İŞLERİ TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 31. GRUP: METAL İŞLERİ TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 31. GRUP: METL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 27. GRUP: ZİRAAT TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 27. GRUP: ZİRAAT TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 27. GRUP: ZİRT

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 15. GRUP: SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 15. GRUP: SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Ayın Aı ve Soyı : Ay Numrsı (T.C. Kimlik No) : SAĞLIK AKANLIĞI PERSONEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 17. GRUP: LORNT

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLRI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 3. GRUP: ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 3. GRUP: ELEKTRONİK TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 3. GRUP: ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 3. GRUP: ELEKTRONİK TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: ELEKTRİK MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: ELEKTRİK MÜHENDİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI. GRUP: ELEKTRİK MÜHENDİSİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: SAĞLIK MEMURLUĞU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: SAĞLIK MEMURLUĞU T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 1. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 1. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ yın ı ve Soyı : y Numrsı (T.C. Kimlik No) : VRUP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı BYINDIRLIK VE İSKN BKNLIĞI TEKNİK RŞTIRM VE UYGULM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: SAĞLIK MEMURLUĞU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: SAĞLIK MEMURLUĞU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 43. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 2. GRUP: ŞEF

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 2. GRUP: ŞEF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ SOSYL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 2. GRUP: ŞEF

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 29. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 14. GRUP: SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 14. GRUP: SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ yın ı ve Soyı : y Numrsı (T.C. Kimlik No) : SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: ÇOCUK GELİŞİMCİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ yın ı ve Soyı : y Numrsı (T.C. Kimlik No) : SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ YINIRLIK VE İSKN KNLIĞI TEKNİK RŞTIRM VE UYGULM GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (ŞEF)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (ŞEF) T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ GÜMRÜK MÜSTEŞRLIĞI PERSONELİNİN GÖREVE YÜKSELME SINVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu ROTEX HPSU üşük sıklıklı monolok RBLQ05+07CAV RDLQ05+07CAV RKCB07CAV RKCB07CAV RKMBUHCAV RKMBUHCA9W Montör şvuru kılvuzu ROTEX HPSU üşük sıklıklı monolok Türkçe İçinekiler İçinekiler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 11. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 11. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 11. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm üşük sıklıklı monolok EBLQ05+07CAV EDLQ05+07CAV EKCB07CAV EKCB07CAV EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm üşük sıklıklı monolok Türkçe İçinekiler İçinekiler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (ŞEF)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (ŞEF) T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 14. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (MEMUR)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 14. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (MEMUR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 14. GRUP:

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ. İsmail ÖZKAN ÖZET

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ. İsmail ÖZKAN ÖZET İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ İsmil ÖZKAN ÖZET İnşt sektörünün inşt mühenislerine kışı ve eklentilerinin sptnmsı için r ln sh çlışmsı mçlnrk on eş sorun oluşn ir nket çlışmsı

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Madde 18 ve 39 Altında Yapılan Tüzük

2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Madde 18 ve 39 Altında Yapılan Tüzük 2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Me 18 ve 39 Altın Ypıln Tüzük Mimrlr Osı Yönetim Kurulu trfınn hzırlnıp, Yetki Kurulu ve KKTC Bknlr Kurulun onylnn şğıki tüzüğü yyınlr. Kıs İsim 1 Bu tüzük,

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 1.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 1. T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alterntif Enerji Teknolojileri Mühendislik Dnışmnlık Eğitim Hizmetleri Sn. Ti. Ltd. Şti. ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gzete Trihi / Syısı 04.06.2010

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 1.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 1. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ GÜMRÜK MÜSTEŞRLIĞI PERSONELİNİN GÖREVE YÜKSELME SINVI 15. GRUP: MUHFZ GENEL

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi Hvn Suy Isı Pompsı Sistemleri Yenileneilir Isıtm Teknolojisi Dh Çok Enerji Tsrrufu Dh Fzl Konfor Dh Koly Kurulum Kullnıcı Dostu Kontrol Hızlı, Bsit Kurulum Hepsi ir r&kompkt Küçük oyutlrı syesine, tşınmsı,

Detaylı

ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ. Mücahit OPAN 1

ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ. Mücahit OPAN 1 ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ Müchit OPAN 1 opnmuchit@yhoo.com ÖZ: Bu çlışmnın mcı, çelik I proili ve etonrme ktn oluşn kompozit kirişte Plstik

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi Hvn Suy Isı Pompsı Sistemleri Yenileneilir Isıtm Teknolojisi Dh Çok Enerji Tsrrufu Dh Fzl Konfor Dh Koly Kurulum Kullnıcı Dostu Kontrol Hızlı, Bsit Kurulum Hepsi ir r&kompkt Küçük oyutlrı syesine, tşınmsı,

Detaylı

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI)

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI) BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 1.SINIFGÜZYARIYILI (1.Yrıyıl) Sır D.Kodu DERSİN ADI Uygulm 1 1205141 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 Z 2 2 1205142 ATATÜRK İLKELERİVEİNKILAPTARİHİ-I

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 5. a, b birer gerçek sayı ve a + b < 3tür. Bu sayıların sayı doğrusunda gösterilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

MATEMATİK TESTİ. 5. a, b birer gerçek sayı ve a + b < 3tür. Bu sayıların sayı doğrusunda gösterilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? MTEMTİK TESTİ 1 1 1 1 1. + 4 4 1 ) 0 ) 4 işleminin sonucu kçtır? ) 1 ) 1., irer gerçek syı ve + < 3tür. u syılrın syı doğrusund gösterilişi şğıdkilerden hngisindeki gii olilir? ) -3 - -1 0 1 3 ) -3 - -1

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

ALÇAK GERİLİM SİSTEMLERİNDE İZOLASYON HATASINA KARŞI TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ

ALÇAK GERİLİM SİSTEMLERİNDE İZOLASYON HATASINA KARŞI TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ ALÇAK GEİLİM İTEMLEİNDE İOLAYON HATANA KAŞ TOPAKLAMA İTEMLEİ İzolsyon htlrın bğlı tehlikeler Meyn gelen htnın sebebine bkılmksızın bir izolsyon htsı İnsn hytı Mlzemenin korunmsı Elektrik gücünün kullnımının

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri UYGUNLUK TESTİ Bu nktin mı siz sunulk ürün vy hizmtin risklrini nlyilk ilgi v trüy ship olup olmığınızın nlşılmsı, öyl siz h uygun hizmt sunulmsının sğlnmsıır. Bu konu ir ğrlnirm ypılilmsi sizn grkli ilgilrin

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR TMMOB Hrit ve Kstro Mühenisleri Osı 13. Türkiye Hrit Bilimsel ve Teknik Kurultyı 18 22 Nisn 2011, Ankr TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR H.Mrş 1, Ö.Aşık 2, A.Yılmz 1,

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS)

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS) ÇMR ÖSS SRULRI 1., ve noktlrı merkezli çember üzerinde m( ) = m( ) =. ir dik üçgeni için, = cm ve = 4 cm olrk veriliyor. Merkezi, yrıçpı [] oln bir çember, üçgenin kenrını ve noktlrınd kesiyor. un göre,

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI ., ÖZEL EGE LİSESİ OKULLR RSI 8. MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINI TEST SORULRI 5. 0,0008.0 b 0,0000.0 ise; b.0 kç bsmklı bir sıdır? olduğun göre, ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisine eşittir? ) 80 ) 8 ) 8 ) 8

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

MONTAJ BAĞLANTI ÇİZGESİNİN TEMAS MATRİSLERİ İLE TANIMLANMASI VE TEMSİLİ

MONTAJ BAĞLANTI ÇİZGESİNİN TEMAS MATRİSLERİ İLE TANIMLANMASI VE TEMSİLİ Niğe Üniversitesi Mühenislik ilimleri Dergisi, Cilt 4 Syı 2, (2), 43-56 MONTJ ĞLNTI ÇİZGESİNİN TEMS MTRİSLERİ İLE TNIMLNMSI VE TEMSİLİ Cem SİNNOĞLU, H. Rız ÖRKLÜ Eriyes Üniversitesi, Mühenislik Fkültesi,

Detaylı

MBK/PBK/ECSS EMTM. OG/AG Dağıtım ve Transformatör Merkezleri. www.elkoelektrik.com.tr

MBK/PBK/ECSS EMTM. OG/AG Dağıtım ve Transformatör Merkezleri. www.elkoelektrik.com.tr MBK/PBK/CSS MTM OG/AG ğıtım ve Trnsformtör Merkezleri OG/AG ğıtım ve Trnsformtör Merkezleri Beton Mhfzlı Kompkt Tip OG/AG ğıtım Trnsformtör Merkezleri MBK MBK beton köşkler, 36 kv kr ğıtım Merkezi (M)

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

G E O M E T R İ ÖRNEK. AB = 8 br. BC = x br ÇÖZÜM. Cevap C dir. ÖRNEK. [AF] [BF] [AF açıortay BE = EC EF = 1 br AB = 7 br

G E O M E T R İ  ÖRNEK. AB = 8 br. BC = x br ÇÖZÜM. Cevap C dir. ÖRNEK. [AF] [BF] [AF açıortay BE = EC EF = 1 br AB = 7 br G O M T R İ www.kemivizyon.om.tr 3. ÖLÜM Üçgene çı Kenr ğıntılrı 1. < < + < < + < < + ir üçgene ir kenr uzunluğu, iğer iki kenr uzunluklrının toplmınn küçük; mutlk frkınn üyüktür. ÖRNK m() m() m() = r

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52 . İşlm.. İşlm Kvrmı Etkinlik.5 A,,, B,, v C,,5, kümlri vriliyor.. AxB kümsini yzınız.. AxB n C y f ğıntısı f x, y x il y n, küçük olmynı içimin tnımlnıyor. AxB f C f ğıntısını ynki gii ir Vnn şmsı il göstriniz.

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

TG 10 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 29 Haziran 2014 Pazar

TG 10 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 29 Haziran 2014 Pazar KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 9 Hzirn 4 Pzr TG ÖABT KİMYA Bu testlerin her hkkı sklıdır. Hngi mçl olurs olsun, testlerin tmmının vey bir kısmının İhtiyç Yyıncılık

Detaylı

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır?

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır? 988 ÖYS. Toplmlrı 4 oln gerçel iki syıdn üyüğü küçüğüne ölündüğünde ölüm 4, kln dir. Küçük syı kçtır? A) 56 B) 5 C) 48 D) 44 E) 40. 0,5 6 devirli (peryodik) ondlık syısı şğıdkilerden hngisine eşittir?

Detaylı

DO ALGAZ SAY DO ALGAZ SA AÇLARI Y

DO ALGAZ SAY DO ALGAZ SA AÇLARI Y Do lgz Syçlr Ç NDEK LER G Do lgz Syçlrı Genel Özellikler Ön Öemeli Kompkt Do lgz Syı Teknik Tlo Bsınç Kyı ve Ht E rileri Teknik Resimler Ön Öeme Moülü Genel Özellikler Teknik Tlo Teknik Resimler G G-CPPU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: PSİKOLOG

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: PSİKOLOG T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ yın ı ve Soyı : y Numrsı (T.C. Kimlik No) : SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın. KLİMA Duvr Monte Tip Contents Güvenlik Önlemleri...Tr- İç Ünite ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Uzktn Kumn ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Timer (Zmnlyıcı) Çlışmsı...Tr- Çlışm Konusun Genel

Detaylı

MATEMATİK.

MATEMATİK. MTEMTİK www.e-ershne.iz. s( \ ) = 6, s( \ ) = 8 tür. kümesinin lt küme syısı ise, kümesinin elemn syısı kçtır?... D. 7 Ynıt:. s( ) =? s( ) = = s( ) = 6 8 s( ) = 6 + + 8 =. Rkmlrı frklı üç smklı üç oğl

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTĠFĠKASI TALEP EDENĠN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürüü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli iģlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf Çevre ve Aln İlköğretim 6. Sınıf Çevre Merhb,ilk olrk seninle birlikte evin çevresini bulmy çlışlım Kırmızı çizgiler evin çevre uzunluğunu verir. Çevre Şimdi sır futbol shsınd Çevre Şimdi,Keloğlnın Pmuk

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 986 ÖSS. (0,78+0,8).(0,3+0,7) Yukrıdki işlemin sonucu nedir? B) C) 0, D) 0, E) 0,0. doğl syısı 4 ile bölünebildiğine göre şğıdkilerden hngisi tek syı olbilir? Yukrıdki çrpm işleminde her nokt bir rkmın

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE Afyon Kotepe Üniversitesi Özel Syı Afyon Kotepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE ELEKTROKİNETİK BİRİKTİRME YÖNTEMİYLE Co VE Ti ALAŞIMLARI ÜZERİNE KAPLANAN ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP/HİDROKSİAPATİT

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

ALIN DÜZLEMİ: Alın izdüşüm düzlemine paralel veya çakışık olan düzlemlere ALIN DÜZLEMİ denir. (Şekil 2.1)

ALIN DÜZLEMİ: Alın izdüşüm düzlemine paralel veya çakışık olan düzlemlere ALIN DÜZLEMİ denir. (Şekil 2.1) r. Doç. Dr. Mus Glip ÖZK DÜZLEMLERİN İZDÜŞÜMLERİ ir üzlemin üzerine çeşitli noktlmlr ypmk ve üzlem üzerine oğrulr çizmek mümkünür. u neenle üzlemler: ) ynı oğrultu olmyn üç nokt ile, ) ir oğru ve u oğru

Detaylı

Cevap: Cevap: Cevap: Cevap: Sayfa 1

Cevap: Cevap: Cevap: Cevap: Sayfa 1 1 639 syılı Gı Trım ve Hyvnılık Bknlığının Teşkilt ve Görevleri Hkkın Knun Hükmüne Krrnmeye göre şğıkileren hngisi Hyvnılık Genel Müürlüğünün görevlerinen iri eğilir? ) Hyvnılığı geliştirmek, teşvik etmek

Detaylı

11. BÖLÜM. Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen A. PARALELKENAR B. PARALELKENARIN ÖZEL LİKLERİ ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK

11. BÖLÜM. Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen A. PARALELKENAR B. PARALELKENARIN ÖZEL LİKLERİ ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK G O M T R İ www.kdemivizyon.com.tr. ÖÜM Prlelkenr ve şkenr örtgen. PRNR rşılıklı kenrlrı prlel oln dörtgenlere prlelkenr denir. [] // [] [] // [] = =. PRNRIN ÖZ İRİ. rşılıklı çılr eş ve rdışık çılr ütünlerdir.

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı