T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE GÖREVLİSİ VE EĞİTİCİSİ SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE GÖREVLİSİ VE EĞİTİCİSİ SINAVI"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 13 ARALIK 2009 St:10.00 Ayın Aı ve Soyı : Ay Numrsı (T.C. Kimlik No) : DİKKAT: 1. Soru kitpçıklrını kontrol eerek, skı htsı oln kitpçığın eğiştirilmesi için slon sorumlulrın şvurunuz. 2. Soru kitpçığınki çıklmlrı okuyunuz. 3. Sınv hesp mkinesi, ep telefonu ve çğrı ihzı kullnılmsı ysktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevp kâğıı üzerine yzğınız yzı ve ypğınız işretlemelere kurşun klemen şk klem kullnmyınız. 2. Size verilen evp kâğıın yzılı oln ilgilerin size it olup olmığını kontrol einiz ve kitpçık türünü mutlk işretleyiniz. 3. Cevplrınızı evp kâğıın şğıki örnekte oluğu gii yuvrlğı, ışın tşırmn işretleyiniz. Ynlış krlmlrınızı üzeltirken yuvrlğın içini temize siliniz. ÖRNEK KODLAMA: A C D SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Soru kitpçığın 120 soru ulunmktır. Kitpçık için verilen evplm süresi 130 kikır. 2. Her sorunun ört seçeneği vrır. Dört seçenekten see ir tnesi oğru evptır. 3. Cevplrınız punlnırken her oğru ev pun verileek, ynlış evplrınız ikkte lınmyktır. 4. Size yrı ir krlm kâğıı verilmeyeektir. Soru kitpçığınızın içineki oş lnlrı krlm ypmk için kullnilirsiniz. Sorğınız ir şey vr mı? Vrs, şimi sorunuz; sınv şlıktn sonr sorulrınız evp verilmeyeektir. Hzır mısınız? Sınv, okulun ütün slonlrın ynı n şlyğı için şlm zilini erere ekleyelim. Hepinize şrılr ileriz. (Slon şknı şlm ve itiş stini thty yzktır.) u kitpçığın her hkkı sklıır. Hngi mçl olurs olsun, kitpçığın tmmının vey ir kısmının Millî Eğitim knlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müürlüğünün yzılı izni olmn kopy eilmesi, fotoğrflrının çekilmesi, ilgisyr ortmın lınmsı, herhngi ir yoll çoğltılmsı, yyımlnmsı vey şk ir mçl kullnılmsı ysktır. u ysğ uymynlr, oğileek ezi sorumluluğu ve kitpçığın hzırlnmsınki mli külfeti peşinen kullenmiş syılır. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. A) İnsn yşm ortmlrının korunmsı için ypılileekleri nltmk ) İnsnlrın çevreyi kirletmemesi için ypılmsı gereken rıtmlrı orty koymk C) İnsnlrın ilişkili oluğu iyolojik, fiziksel ve kimysl sistemin korunmsın yrım etmek D) ütün nlılrın ortk vrlığı oln çevrenin, sürürüleilir çevre ve sürürüleilir klkınm ilkeleri oğrultusun korunmsını sğlmk 2. Çevresel Etki Değerlenirmesi Olumlu krrı verilen proje için... yıl içine ytırım şlnmmsı urumun Çevresel Etki Değerlenirmesi Olumlu krrı geçersiz syılır. 3. Cümlee oş ırkıln yere, Çevresel Etki Değerlenirmesi Yönetmeliği ne göre şğıkileren hngisi gelmeliir? A) 3 ) 7 C) 9 D) 10 Herhngi ir fliyet için ÇED gerekliir krrı çıkrs şğıkileren hngisi uygulnır? A) Rporu eğerlenirmek için yenien toplnılır. ) Söz konusu fliyete hemen şlnılır. C) Söz konusu fliyet iptl olmuş olur. D) ÇED rporu proseürü uygulnır. 4. Çevresel Gürültünün Değerlenirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile şğı sırlnn kurum ve kuruluşlrn hngisi için görev-yetki ve sorumluluk elirlenmemiştir? syılı Çevre Knunu nun mı neir? 7. Aşğıkileren hngisi Çevresel Gürültünün Değerlenirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin kpsmı ışınır? A) eleiyeler ) İl özel ireleri C) Ulştırm knlığı D) Kültür ve Turizm knlığı Aşğıkileren hngisi titreşim seviyesi ölçümüne kullnıln irimlerenir? A) m/sn ) mm/sn C) m/sn 2 D) mm/sn 2 6. Aşğı verilen kynklrın hngisine Çevresel Gürültünün Değerlenirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ne titreşime ilişkin sınır eğerler getirilmemiştir? A) Hv yolu ulşım rçlrı ) Kr yolu ulşım rçlrı C) Demir yolu ulşım rçlrı D) Snyi tesisleri A) Çevresel titreşim ) İnsnlrın mruz klığı çevresel gürültü C) İş yerlerine çlışn işçilerin mruz klığı gürültü D) Ulşım kynklrının neen oluğu çevresel gürültü 8. knlık çevre enetim görevlilerine, ölçüm ve nliz gerektiren hususlr uyulup uyulmığı neye göre eğerlenirilir? A) Özel lortuvrlrın yptırılk ölçüm ve nliz sonuçlrın göre ) Kmu kurum ve kuruluş lortuvrlrın yptırılk ölçüm ve nliz sonuçlrın göre C) Özel vey kmu kurum ve kuruluş lortuvrlrın yptırılk ölçüm ve nliz sonuçlrın göre D) Çevre ve Ormn knlığın yetki verilmiş özel vey kmu kurum ve kuruluş lortuvrlrın yptırılk ölçüm ve nliz sonuçlrın göre 9. Çevre Denetimi Yönetmeliği kpsmın çevre yönetim hizmeti vereek yetkilenirilmiş çevre nışmnlık firmlrının yükümlülükleri kpsmın hizmet veriği tesis ve fliyetlere, ilgili çevre görevlisinin y en z kç gün çlışmsını sğlmkl yükümlüür? A) İki tm gün ) Üç tm gün C) Dört tm gün D) eş tm gün 10. Çevre Denetimi Yönetmeliği kpsmın, sğlık kuruluşlrı, hstne, eleiye ve mhlli iri irliklerinin çevre görevlisi çlıştırm kriterleri kpsmın çlıştırılk çevre görevlisi syısı kç olmlıır? A) En z ir çevre görevlisi ) En z iki çevre görevlisi C) En z üç çevre görevlisi D) İlgili kurum ve kuruluşlr trfınn elirlenir. 2

3 Aşğıkileren hngisi üyük enüstriyel kzlr için Çevre ve Ormn knlığının yetki ve sorumluluklrınn irisi eğilir? A) Dhili il urum plnlrının işletmeilere, hrii il urum plnlrının yerel yönetimlere hzırlnmsını sğlmk ) Domino etkisine ship risk gruu kuruluşlrın elirlenmesi için ir sistem oluşturulmsını sğlmk C) İşletmeiler ile irlikte üyük kz önleme politiksı elgesi (KÖP) hzırlmk D) ilirim sistemi kurmk ve resmi kyıt sistemi oluşturmk üyük enüstriyel kzlr için il urum plnı, şğıki urumlrın hngisine geçerli eğilir? A) Askeri tesislereki kz urumlrın ) Pestisitlerin formülsyonu ve ilç üretimine C) Nitrtlm ve zot içeren melerin üretimine D) Tesis içine monyk tşınmsı esnsın meyn gelen kz urumun Emisyon ölçüm rporu kimler trfınn hzırlnır? Çevre Knunu n gemilere uygulnn ezlr ez miktrı hngi ölçüte göre elirlenir? A) Gros tonu ) Motor güü C) Tşıığı yük D) Kirletii miktrı Aşğıki kriterlerin hngisine erin eniz eşrjı kriterleri uygulnmz? A) Hliçler ) Göller C) Denizler D) İç enizler 19. Aşğıkileren hngisinin erin eniz eşrjı proje ony osysın ulunmsı zorunlu eğilir? A) Nüfus projeksiyonu ) Denizeki kıntı urumu C) Deşrj orusunun et klınlığı D) Metrekreye üşen yğış miktrı 20. Derin eniz eşrjı sistemine tık su orusunun uun eklenen ve tık sulrın lıı ortm çıkışı sırsınki kım özelliğini kontrollü içime sğlyn onnım ne enir? A) Tesis trfınn ) Tüm üniversiteler C) Özel vey kmu lortuvrlr D) Akreite eilmiş vey Çevre ve Ormn knlığınn yetki ln lortuvrlr Aşğıki tesisleren hngisi Snyi Kynklı Hv Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kpsmı ışınır? A) Kireç Friklrı ) Nükleer Sntrller C) Çikolt Friklrı D) Çimento Friklrı Hv klitesi ölçümlerine tesis etki lnı neyi ife eer? A) Tesisin çevresini ) İşletme shsının içini 2 C) Tesise 100 m lik etki lnını D) yüksekliğinin 50 ktı yrıçpını Aşğıkileren hngisi Snyi Kynklı Hv Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kpsmın A gruu emisyon iznine ti eğilir? A) Deşrj orusu ) Seyreltii C) Difüzör D) Numune sı Aşğı verilen rıtm çmurlrının hngisi toprkt kullnılmz? A) Hm çmur ) Uzun süreli epolnmış çmur C) Isıl işlem görmüş rıtm çmuru D) Kompostlştırılmış rıtm çmuru Aşğı verilen itkilerin hngisi stilize rıtm çmuru uygulnn toprklr yetiştirileilir? A) Mrul ) Şeker pnrı C) Domtes D) Hvuç Aşğı verilen itkilerin hngisi stilize rıtm çmuru uygulnn toprklr yetiştirilemez? A) Fin ) Arp C) Çilek D) uğy A) Metl Heleme Tesisleri ) Asest üretme ve işleme tesisleri C) Petrokok ışı ykıt kullnn kireç oğı tesisleri D) Çimento klinkeri ve entegre çimento üretim tesisleri 3

4 Aşğıkileren hngisi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne lıı ortmın trifiir? A) Atık sulrın eşrj eiliği erin eniz ortmını ) Atık sulrın eşrj eiliği hliç ve/vey körfezleri C) Atık sulrın eşrj eiliği erin eniz tuzlu ve herhngi ir ortml ğlntısı ulunmyn kiferleri D) Atık sulrın eşrj eiliği vey olylı olrk krıştığı göl, krsu, kıyı ve eniz sulrı ile yer ltı sulrı gii ykın vey uzk çevreyi Atık sulrın geri kznım sğlnılrk trımsl sulm kullnılmsı için şğıki rıtm sistemi ütününen hngisini kullnmk h uygunur? A) ioisk + Klorlm ) Izgr + Aktif Çmur C) Dmltmlı Filtre + Aktif Çmur D) Aktif Çmur + Filtrsyon + Klorlm Atık sulrın rziye verilmeye vey sulmy uygun olup olmığını elirlemek için şğıkileren hngisi inelenmesi gereken prmetreleren irisi eğilir? A) Hirojen molekülü ) Elektriksel iletkenlik C) Ptojen orgnizmlr D) Soyum iyonu konsntrsyonu Aşğıkileren hngisi engeleme hvuzunun kullnım mçlrınn iriir? A) Çmur Stilizsyonu ) Gerekli oln F/M ornını sğlmk C) Atık su krkteristiklerineki (ei, kirlilik v.) eğişiklikleri minimize etmek D) Aktif çmur için gerekli oln hvlnırmyı sğlmk Son Çöktürme Hvuzlrının tsrım kriterleri hngi ei (Q) koşullrın kontrol eilmesi gerekmekteir? A) Ortlm Dei (Q ) ort ) Mksimum Dei (Q ) mx. C) Proje Deisi (Q ) pr. D) Minumum Dei (Q ) min. 29. I- Su lnının morfolojik özellikleri II- Su lnının oğrfik özellikleri III- Su lnının hiro-inmik özellikleri IV- Su lnının ekolojik özellikleri V- Su lnının tıksu kirlilik yükleri Kentsel Atık Su Yönetmeliği Hsss Alnlr Teliği ne göre yukrıkileren hngileri kıyı ve hliç sulrın hsss lnlrın elirlenmesi kriterlerinenir? A) I - III ) II - V C) I - III - IV D) I - II - III - IV - V 30. Sulm knllrın rıtılmış tık su eşrjın, lıı ortm oğrun oşltım uygulnn hükümler ynen geçerliir. Sulm knllrın rıtılmış tık su eşrjın şğıki kurumlrn hngisinin uygun görüşünün lınmsı gerekliir? A) Devlet Su İşleri Genel Müürlüğü ) İl Çevre ve Ormn Müürlüğü C) İl Sğlık Müürlükleri D) İl Trım Müürlükleri 31. Knlizsyon sistemlerine her türlü tık su eşrj izni için şğıki kurum/kuruluşlrn hngisine şvuru ulunulur? A) İl Trım Müürlükleri ) İl Sğlık Müürlükleri C) İlgili Atıksu Altypı Yönetimleri D) İl Çevre ve Ormn Müürlüğü 32. Atık su eisi kç m 3 /günün üzerine oln işletmelerin tık su rıtm tesisi çıkış noktsın numune lm sı, otomtik numune lm ve ei ölçme ihzı ulunurmsı zorunluluğu vrır? A) 500 m 3 /gün ) 750 m 3 /gün C) 1000 m 3 /gün D) m 3 /gün 33. Aşğıkileren hngisi eniz ve göl ytklrınn kum, çkıl ve enzeri melerin lınmsı ve işletilmesini gerçekleştireek fliyet shiplerine işletme şmsın uyulmsı gereken esslrn eğilir? A) Deniz ve göl rezervurlrın su kışı engellenmez. ) Kıyının jeomorfolojik ypısının oğl urumu korunmz. C) Ekosistem ütünlüğünün korunmsı ve oğl hyt zrr verilmemesi esstır. D) Fliyet esnsın oluşileek tıklr çevreye ve insn sğlığın zrr vermeyeek şekile ilgili mevzut oğrultusun ertrf eilir. 4

5 34. I- Sıvılr ve sıvı tıklr II- Arıtm çmurlrı III- Tıi tıklr IV- Güreler Yukrıkileren hngisi/hngileri hfriyt toprğı vey inşt yıkıntı tıklrı epolm tesislerine kul eilmesi ysk oln tıklrnır? 40. Poliklorlu ifeniller (PC) içeren me ve ekipmnın tşınmsın hngi yönetmeliğin hükümleri uygulnır? A) Tehlikeli Atıklrın Kontrolü Yönetmeliği ) Atık Yğlrın Kontrolü Yönetmeliği C) Ktı Atıklrın Kontrolü Yönetmeliği D) Atık Yönetimi Genel Esslrın İlişkin Yönetmelik 35. A) Ylnız I ) III - IV C) I - III - IV D) I - II - III - IV Ar epolm tesislerine tehlikeli tıklrın tesis içerisine tşınırken ırkılıklrı kın üzerine şğıki ilgileren hngisi ulunmz? 41. Ömrünü tmmlmış rçlrın yönetimi kpsmın piysy sürülen rçlr ile unlr it mlzeme ve prçlr şğıki ğır metlleren hngisinin kullnılmsı ysk eğilir? A) Civ ) Alüminyum C) Kmiyum D) Kurşun A) Atığın çeşii ) Atığın rengi C) Atığın miktrı D) Atığın kynğı ir tehlikeli tık ykm tesisine tığın norml şrtlr vey stnrtlr uygun olrk çlışmmsı urumun en fzl kirleneek lıı ortm hngisiir? A) Su ) Hv C) Toprk D) Tesis içi ortm Aşğıkileren hngisi tehlikeli kul eilen tıklrın özelliklerinen eğilir? A) Akıı ) Prlyıı C) Knserojen D) Thriş eii Ömrünü tmmlmış lstiklerin (ÖTL) enerji geri kznımı mıyl kullnılmsı ne emektir? A) Lisnslı tesislere mevut ykıt ilve ykıt olrk kullnılmsı ) Nihi ertrf tesislerine ykılmsı C) Klorifer kznlrın ykılmsı D) Enerji sntrllerine ykılmsı Atık yğ tşıyn rçlrın lisns elgelerini hngi kurum/kuruluş verir? A) Snyi knlığı ) Emniyet Müürlüğü C) Çevre ve Ormn knlığı D) İl Çevre ve Ormn Müürlükleri 38. Tehlikeli tığın niteliğinin elirlenmesi için ypıln hrmlrı kim krşılr? A) Tşıyıı ) ertrfçı C) Atık üretiisi D) Atık üretiisi ve ertrfçı 44. Atık yğlrın geri kznımı sonrsı ele eilen ürünlerin piysy stışı için hngi kurumn izin lmk gerekir? A) Sğlık knlığı ) Snyi knlığı C) Enerji Piyssı Düzenleme Kurumu D) İl Çevre ve Ormn Müürlükleri 39. Aşğıkileren hngisi Tehlikeli Atıklrın Kontrolü Yönetmeliği nin kpsmın eğilir? 45. itkisel yğlrl ilgili olrk şğıkileren hngisi ynlıştır? A) Tehlikeli tıklrın üretimi ) Tehlikeli tıklrın tşınmsı C) Tehlikeli tıklrın geri kznımı/ertrfı D) Ryoktif melerin kullnılmsı A) Atık yğlr kynğın yrı toplnmlıır. ) Kullnılmış kızrtmlık yğlr oğrun ykıt olrk kullnılilir. C) itkisel tık yğlr ile kontmine olmuş itkisel yğlr, tık yğ olrk eğerlenirilir. D) Kullnılmış kızrtmlık yğ üreten loknt, yemek friklrı, otel, motel, yemekhneler, turistik tesisler ve ttil köyleri ile iğer enzeri tesisler, u yğlrın toplnmsı için lisnslı geri kznım tesisleriyle vey toplyıılrl yıllık sözleşme ypmlıır. 5

6 Atık pil tşıyk rçlr için şğıki ife- 52. Ktı Atıklrın Kontrolü Yönetmeliği ne göre, leren hngisi oğruur? ktı tık ertrf tesisleri olrk plnlnn üzenli epolm shlrının en ykın yerleşim A) Tşım lisnsı zorunluur. yerine uzklığı en z kç m olmlıır? ) Tşım lisns zorunluluğu ulunmmktır. C) Arçlrın elli ir renkte olmsın gerek yoktur. A) 100 ) 500 C) 1000 D) D) Arçlr HDPE fıçı kullnılmsın gerek yoktur. 53. Aşğıkileren hngisi evsel ktı tık üzenli epolm tesisine epolnilir? Tıi Atıklrın Kontrolü Yönetmeliği şğıkileren hngisini kpsmz? A) Floresn lm ) Hfriyt toprğı C) Prk ve hçe tıklrı D) Akıı evsel nitelikli rıtm çmuru A) Ptolojijk tıklr ) Enfeksiyöz tıklr C) Kesii-elii tıklr D) Ryoktif tıklr Tıi tıklrın tşınmsı ile ilgili olrk şğıkileren hngisi ynlıştır? A) Tşımsı sırsın trnsfer istsyonlrı kullnılmz. ) Tşım rçlrı güne en z ir kere temizlenir ve ezenfekte eilir. C) Tıi tık tşım rçlrı için tşım lisnsı lınmsı zorunlu eğilir. D) Tıi tık tşım rçlrının ış yüzeyi turunu renge oynır. Tıi tıklrın sterilizsyonu ile ilgili olrk şğıkileren hngisi ynlıştır? A) Sterilizsyon tesislerine tık prçlm meknizmsının ulunmsı zorunluur. ) Sterilizsyon verimliliği kimysl ve iyolojik iniktörler kullnılrk test eilir. C) Sterilizsyon tesislerine geçii tık eposu ulunmsı zorunluur. D) Sterilizsyon işlemi ile zrrsız hâle getirilen tıklr, tehlikeli tık epo lnın epolnırlr. Aşğıkileren hngisi üzenli epolm shlrın oluşn sızıntı suyunun özelliğini etkilemez? 54. Düzenli epolm tesisi rehilite eilikten sonr hngi mç için kullnılmz? A) Prk ) Oyun lnlrı C) Golf shsı D) Hvlnı 55. I- İlgili eleiye trfınn çöp rıyl toplnır. II- Lisnslı/geçii çlışm izinli toplm yırm tesisi işletmeleri toplr. III- Piysy süren işletme trfınn toplnır Amlj tıklrının toplnmsı konusun yukrıki ifeleren hngisi oğruur? A) Ylnız I ) Ylnız II C) Ylnız III D) II - III Hngi mlj mlzemesi için kullnıln kumrlr yeşil eyz olilir? A) Cm ) Plstik C) Kâğıt D) Ahşp Amlj tığı toplm yırm ve/vey geri önüşüm tesisi lisnsı ne kr süre ile geçerliir? A) 6 y ) 1 yıl C) 3 yıl D) 5 yıl 51. A) Sızıntı suyu rıtm yöntemi ) Ktı tık ileşenleri C) İklim şrtlrı D) Depo yşı Ktı Atıklrın Kontrolü Yönetmeliğin e göre, ktı tık üzenli epolm shsı kptılıktn sonr sızıntı suyu ve epo gzı ölçme kuyulrın ölçüm kç yıl süreyle evm eer? A) 5 ) 10 C) 20 D) iliniği üzere mlj tıklrını toplyn, yırn ve geri önüştüren tesislere lisns elgesi verilmekteir. Amlj tıklrı lisns uygulmsın ilişkin şğıkileren hngisi oğruur? A) Lisns evreileilir. ) Lisns süresiz olrk verilmekteir. C) Lisns tesise eğil işletmeye verilmekteir. D) Tesiste see üretim tığı işleniyor ise lisns verilmez. 6

7 59. I- Ykınlık ilkesi ve kenine yeterlilik II- Sürürüleilir klkınm III- Atık hiyerrşisi IV- En uygulnilir çevresel seçenek Yukrıkileren hngileri tık yönetiminin temel ilkelerini oluşturn unsurlrnır? A) I - II - III - IV ) I - III - IV C) I - III D) II - III 60. I- Sürürüleilir ir tık yönetiminin sğlnmsı II- Yeni tık politiksı oluşturm ve heeflenen şrıy ulşm III- Atık özelliklerinin ve tık yönetimi için yeterli kpsitenin n htlrının elirlenmesi IV- Gerekli oln ekonomi ve ytırım ihtiyçlrının elirlenmesi Yukrıkileren hngisi vey hngileri tık yönetim plnlrının hzırlnmsı mçlrı rsın yer lır? A) Ylnız I ) III - IV C) I - III - IV D) I - II - III - IV 61. NOx kontrolüne hngi zot oksit vey zot oksitler önelik tşırlr? A) N 2 O ve N 2 O 3 ) NO C) NO ve NO 2 D) NO PM kirletii prmetresinin ülkemizeki 10 ysl üzenlemelere göre Uzun Veli Sınır eğer(uvs) yıllık ortlm olrk kç µg/m 3 ür? A) 50 ) 150 C) 200 D) Sistemik ir toksik me olup öğrenme ve gelişme geriliği, knsızlık, örek yetmezliği, üreme fonksiyonlrının zlmsı gii zrrlı etkiler hngi kirletiiye ittir? A) Kronmonoksit ) Azotioksit C) Kurşun D) Ozon 67. Atmosfere oluşn kirletiiler nsıl lnırılır? A) Antropojenik kirletiiler ) irinil kirletiiler C) Doğl kirletiiler D) İkinil kirletiiler 68. Hv kirlenmesi tmosferin hngi ktmnın en çok etkiliir? A) Strtosfer tksı ) Termosfer tksı C) Troposfer tksı D) İyonosfer tksı 69. Aşğıkileren hngisi ir hv kirletii meir? 62. Orgnik kirletii konsntrsyonu üşük (20-30 ppm) ve eisi üyük tık gz kımlrının rıtılmsın hngi rıtm yöntemi terih eilir? A) Meşle (flre) ) Terml ykm C) Yoğuşturm D) Asorpsiyon 63. Gz hâlineki kirletiilerin kontrolüne ktı ir menin yüzeyine tık gz kımı içineki kirletiinin tutulmsı ne l lnırılır? A) Asorpsiyon ) Oksisyon C) Desorpsiyon D) Asorpsiyon 64. Hv kirletiilerin kontrolü kımınn önelikli kirletii kynklr hngileriir? A) Yerleşim ve enüstriyel kynk gruu ) Zirt ve iğer kırsl kynklr gruu C) Konut ısıtm fliyetleri D) Atık ertrf tesisleri A) 0,05 ppm ozon ) 0,001 ppm NO 2 C) 0,0002 ppm SO 2 D) % 0,035 CO İşitileilir Frekns Arlığı sınır eğerlerinin üzerine kln seslere ne verilir? A) Megfonik ) İnfrsonik C) Supersonik D) Ultrsonik 71. Sğlıklı ir insn kulğının uyiliği İşitileilir Frekns Arlığı şğıkileren hngisiir? A) Hz ) Hz C) Hz D) Hz 72. ir çevree inelenen gürültü kynğının ışın iğer kynklrın ynı n oluşturuklrı gürültü şğıkileren hngisiir? A) Çevresel gürültü ) Ortm gürültüsü C) Eşeğer gürültü D) Ark pln gürültüsü 7

8 73. Aşğıkileren hngisi, sit yğmurlrının toprk üzerineki etkileri rsın syılmz? A) Yer ltı sulrının kirlenmesine yol çr. ) Toprk nlılrı üzerine toksik etki ypr. C) Toprkt sülfür zot gii melerin eksikliğini gierir. D) Toprkt ğır metllerin serest hâle geçmesine yol çr. 74. Aşğıki çıklmlrn hngisi kirlenmiş toprklrın temizlenmesi heefleri rsın yer lmz? 80. Enüstriyel sisteme giren hmmeen kynklnn sıvı tığın tmponlm kpsitesinin üşük oluğu ilinmekteir. u sisteme ürünün işlenmesi için enzimler, sülfürik sit ve su ilve eilmekteir. u enüstriyel sistem çıkışınki tık suyun krkterizsyonu ile ilgili şğıkileren hngisi kesin olrk söyleneilir? A) ph zlır. ) ph rtr. C) ph eğişmez. D) ph öne rtr ve sonr zlır. A) Kirletiilerin rıtılmsı ) Kirletiilerin ele eilmesi C) Kirletiilerin izole eilmesi D) Kirletiilerin ortn klırılmsı 75. Aşğıkilerin hngisi kirlenmiş shlr toprk ve yerltı suyu temizlenmesine kullnılileek yöntemler rsın syılmz? A) Depolm yöntemleri ) İzolsyon yöntemleri C) Arıtım ylı yöntemler D) Ekstrksiyon yöntemleri 76. Aşğıkileren hngisi toprk kirlenmesine en sık krşılşıln kimysllrn eğilir? 81. Çmurun iyolojik stilizsyonu ne mçl kullnılır? 82. A) Su içeriğinin zltılmsı ) Ağır metl içeriğinin zltılmsı C) Orgnik me içeriğinin zltılmsı D) Çmurun fosforun içeriğini zltmk Çmur şrtlnırm işlemi ne mçl kullnılır? A) Çmurun su verme özelliğini geliştirmek ve meknik su lm işleminin verimini rttırmk için gerekliir. ) Toprk özelliklerinin iyileştirilmesi için önemliir. C) Çmurun epolnilmesi için gerekliir. D) Çmuru iyolojik olrk stilize etmek. A) Petrol orijinli hirokronlr ) Kurşun ve iğer ğır metller C) Amonyk ve uçuu iğer kimysllr D) Moleküler ğırlığı yüksek orgnikler 77. Solunn ortm hvsınki ir X mesinin konsntrsyonu 10 µg/m 3 hvır. Dkik 10 Litre hv soluyn 60 kg ğırlığın ir yetişkinin, stlik lığı oz (µg/kg/st irimine) ne krır? A) 0,25 ) 0,20 C) 0,15 D) 0, Yoğunluğu 0,9 g/m oln ir su içine X mesi 9 mg/l olrk ölçülmüştür. X mesinin ppm irimine konsntrsyonu kçtır? A) 8,1 ) 9 C) 10 D) Toprkt ğırlıkç ornı 0,25 (ine 0,25) olrk ulunmuş ir X kirletiinin konsntrsyonu ppm irimine kçtır? A) 200 ) 250 C) 500 D) Aşğı verilenleren hngisi psif yığın kompostlştırmnın özelliklerinen iri eğilir? A) sit sistemlerir. ) Krıştırm ypılır. C) Yığın yüksekliği 1-1,2 m geçmez. D) Doğl hv hreketinen yrrlnılır. Aşğıkileren hngisi üzenli epolm lnlrının tn geçirimsizlik sistemine kullnıln geomemrnlrın özelliklerinen iri eğilir? A) Delinmeye krşı irençliir. ) Sızırmy krşı ynıklıır. C) Çekme mukvemeti yüksektir. D) Klınlıklrı genele mm rsınır. Sızıntı suyu oluşumunu kontrol ltın lmk için şğıkileren hngisi uygulnmz? A) uhrlştırm ) Su girişi kontrolü C) Ktı tık girişi kontrolü D) Depolm shsının kontrolü 8

9 Aeroik kompostlştırm süreine gerçekleşen iyooksisyon süreine elektron lıı şğıkileren hngisiir? A) Nitrt ) Oksijen C) Sülft D) Orgnik me I- Yüksek su içeriği II- Yüksek ph III- Düşük prtikül oyutu IV- Düşük C/N ornı Yukrı verilenleren hngileri eroik kompostlştırm süreine neroik şrtlrın oluşmsının seepleriir? A) I - II ) II - IV C) III - IV D) I - III Aeroik kompostlştırm süreine sıklık kontrolü şğı verilenleren hngisi ile kontrol eilir? A) Su ilvesiyle ) Kron ilvesiyle C) Hvlnırm işlemiyle D) Prtikül oyutunu yrlmyl ir tığın üzenli epolm shsın epolnmsı şğıkileren hngisine ğlı eğilir? Aşğıkileren hngisi ir tehlikeli tık ertrf yöntemi eğilir? A) Ykm ) Depolm C) Yüzey olurm D) Aneroik çürütme Tehlikeli tıklr şğıki nitelikleren hngisini tşımzlr? A) Prlyıı ) Thriş eii C) Oksitleyii D) Yüksek orgnik me içermesi 94. Aşğıki meknizmlrn hngisi kirletiilerin çevreye yyılışın kronik (sürekli) özellik göstermez? 95. A) Dökülme ) Tozlnm C) uhrlşm D) Sızm Aşğıkileren hngisi risk eğerlenirme yöntemlerinen eğilir? A) Tehlikenin tnımlnmsı ) Zehirliliğin eğerlenirmesi C) Hytt klmnın eğerlenirilmesi D) Tehlikeye mruz klmnın eğerlenirilmesi A) İçeriği orgnik me miktrın ) İçeriği çökeilir ktı me üzeyine C) Sızıntı suyun geçeileek ğır metl miktrın D) Sızıntı suyun geçeileek orgnik me miktrın Aşğıkileren hngisi, ykm tesislerine gieek tehlikeli tıklrnır? A) Yoğunluğu yüksek tıklr ) Kızırm kyı yüksek oln tıklr C) Orgnik me içeriği çok üşük tıklr D) İnorgnik me içeriği çok yüksek tıklr Aşğıkileren hngisi ir entegre tehlikeli tık yönetim sisteminin prçsı olmz? Knserojen olmyn kirletii melerin risk hesplnmsın risk yerine ne kullnılır? A) Zehirlilik punı ) Tehlike ineksi C) Eğim fktörü D) Kronik referns üzeyi Aşğıkileren hngisi kimysllrın çevresel tşınımlrını ve önüşümlerini etkileyen meknizmlrn eğilir? A) iyoegrsyon ) uhrlşm C) Oksisyon D) Ekstrksiyon A) Ayırm tesisleri ) Ykm tesisleri C) Trnsfer istsyonlrı D) Fiziksel kimysl rıtm uygulnn r epolm tesisleri 98. Değişim ktsyısı 0.10 ve vrynsı 100 oln ir rstgele eğişkenin ortlmsı neir? A) 1000 ) 100 C) 10 D) 0 9

10 99. ir isttistik hipotez P=% 95 güven üzeyine test eileektir. u hipotezin reeilme ihtimli % kçtır? A) 95 ) 5 C) 1 D) Yğ-gress ve skı ktılr şğıki proseslerin hngisi ile gierilemez? A) İyon eğişimi ) Filtrsyon C) Çöktürme D) Yüzürme 100. ir rstgele eğişkenin eklenik ihtiml ğılımın F(x 200)=0.90 ve F(x 100)=0.50 oluğu ilinmekteir. un göre P(100<x 200) ihtimli % kçtır? A) 90 ) 50 C) 40 D) Aşğıki prmetreleren hngisinin sh ypılmsın gerek yoktur? A) Çözünmüş gzlrın nlizleri ) Çözünmüş sülfür C) Klıntı klor D) Yğ ve gres 102. Dezenfeksiyon uygulnn UV proseslerine UV ozu hngi formülle hesplnır? A) UV tems süresi x klor ozu ) UV ışın şieti x UV lm güü C) UV ışın şieti x UV tems süresi D) UV lm ömrü x UV tems süresi 103. Memrn proseslerine memrnlrın tıknmsı urumun şğıkileren hngisi meyn gelir? A) Memrnn geçiş sını rtr, kı rtr. ) Memrnn geçiş sını rtr, kı zlır. C) Memrnn geçiş sını üşer, kı rtr. D) Memrnn geçiş sını sit klır, kı rtr Aşğıkileren hngisi tipik ir ileri oksisyon prosesi eğilir? A) O 3 /UV ) Fenton reksiyonu C) H 2 O 2 /O 3 D) Klorlm 105. Aşğıkileren hngisi memrn prosesi ile ilgiliir? A) Tneli çökelme ile skı ktı me gierimi sğlyn prosestir. ) Sflştırm ve yırm işlemleri için kullnıln en yygın prosestir. C) Çmur stilizsyonunun gerçekleştiriliği prosestir. D) Arıtm meknizmsı iyolojik oksisyonur Aşğıkileren hngisi enüstriyel rıtm engelemenin mçlrınn iri eğilir? A) Orgnik me konsntrsyonunu rtırrk iyolojik rıtmnın h verimli olmsını sğlmk ) Nötrlizsyon için uygun ph kontrolünü sğlmk vey kimysl gereksinimini en z inirmek C) Fizikokimysl rıtm sistemine şırı tık su girisini en z inirmek, kontrollü kimysl eslemeye uygun ortm hzırlmk D) Şehir rıtm sistemine yükü eşit ğıtk şekile tık eşrjını kontrollü sğlmk 108. Aşğıkileren hngisi yük irimiir? A) kg ) kg Oİ/gün C) m 3 /ton ürün D) ml/lt 109. Genel olrk yer ltı sulrının yüzeysel sulr göre vntjlrı şğıkileren hngisi eğilir? A) ütün yer ltı sulrı errk ve temizir. ) Yer ltı sulrının orgnik me ve mikroorgnizm içeriği zır. C) Yer ltı sulrının kimysl ileşimi ve sıklığı zmnl eğişmez. D) Yer ltı su kynklrın sertlik prolemi görülme ihtimli üşüktür Aşğıki prosesleren hngisi virüslerin gierilmesine en etkili yöntemir? A) Dezenfeksiyon ) Kogülsyon C) Filtrsyon D) Hvlnırm 111. Aşğıkileren hngisi trihlometn kontrol strtejisi eğilir? A) Kogülsyon ) Klorlm C) Asorpsiyon D) Memrn Filtrsyon 10

11 112. Simültne nitrifiksyon ve enitrifiksyon 117. Hızlı krıştırm ve yumklştırm ünitesineki prosesinin en önemli vntjı şğıkileren temel mç neir? hngisiir? A) Tek rektöre toplm zot gierimi ) Düşük çmur yşlrın hi yüksek toplm zot gierimi C) Zyıf siik şrtlr hi yüksek orgnik me ve toplm zot gierimi D) zik şrtlr (ph = 8-10) ve üşük çözünmüş oksijen konsntrsyonun mksimum toplm zot gierimi 113. Aşğıkileren hngisi ezenfeksiyon meknizmsı eğilir? A) Hüre uvrının prçlnmsı ) Hüre geçirgenliğinin ozulmsı C) Hüre stoplzmsının ph engesinin ozulmsı D) Hüre protoplzmsının kolloi ypısının ozulmsı 114. Aşğıki hngi ünitelere lklinitenin kontrol eilmesi gerekliir? A) Koloileri çöktürmek ) Koloileri estilize etmek C) Koloileri yüzürmek D) Koloilerin oksisyonu 118. Kış şrtlrının ğır oluğu ölgelere içme suyunun hvlnırılmsın hngi hvlnırıı tipinin kullnılmsı h uygunur? A) Püskürtüüler ) Kskt hvlnırıılr C) sınçlı hvlnırıılr D) Meknik hvlnırıılr 119. iyolojik süreçte nitrosmons ve nitrokterlerin etkin oluğu proses hngisiir? A) Oİ oksisyonu ) Amonifiksyon C) Nitrifiksyon D) Denitrifiksyon A) Nitrt inirgenmesi ) Kron oksisyonu C) Nitrt yükseltgenmesi D) Amonyum oksisyonu 115. Ön çöktürme ünitesine gerçekleşen çökelme meknizmsı hngisiir? A) See neli çökelme ) See yumklı çökelme C) Dneli ve perikinetik yumklşm içeren çökelme D) Dneli ve ortokinetik yumklşm içeren çökelme 120. ir tık suyun Oİ5 eğeri 150 mg/l ve KOİ eğeri 800 mg/l oluğun göre u tık suyun rıtılmsı için en uygun rıtm seçimi şğıkileren hngisiir? A) Kimysl rıtm ) iyolojik rıtm C) Fiziksel rıtm D) Kimysl rıtm + iyolojik rıtm 116. Aşğıkileren hngisi sert yer ltı sulrı için ekonomik ve etkili ir rıtm konfigürsyonuur? A) Hvlnırm + Hızlı krıştırm + Yumklştırm + Çöktürme + Dezenfeksiyon ) Hvlnırm + ekletme + Filtrsyon + Dezenfeksiyon C) Hvlnırm + Nnofiltrsyon + Dezenfeksiyon D) Hvlnırm + Kireç/So krıştırm + Çöktürme + Dezenfeksiyon TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 11

12 CEVAP ANAHTARI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BKNLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı KĠTPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMN BKNLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINVI 13 RLIK

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri KULLANIM KILAVUZU L43** Dijitl Seri W43** Dijitl Seri İçinekiler TV NİZİ KURMA Güvenlik Önlemleri...4 Kurulum ve önemli ilgiler...5 Uzktn kontrol...7 Pillerin tkılmsı ve etkili mesfe...7 TV NİZİ BAĞLAMA

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim Türkç İçinkilr

Detaylı

Buradan Başlayın MFC-8510DN

Buradan Başlayın MFC-8510DN Hızlı Kurulum Kılvuzu (Ylnız AB) Burn Bşlyın MFC-8510DN MFC-8520DN Lütfen öne Ürün Güvenlik Kılvuzu nu okuyun, sonr oğru kurulum ve yükleme işlemi için u Hızlı Kurulum Kılvuzu nu okuyun. Hızlı Kurulum

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz. TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE

Detaylı

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Hızlı Kurulum Kılvuzu Burn Bşlyın (Ylnız AB) MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN Mkinenizin kurulumunu ypmn öne lütfen Güvenlik İle İlgili ve Ysl Hususlr kitpçığını okuyun. Bunun rınn, oğru kurulum

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

97050579 Rev.003 06/2015. A5 - A6 Plus

97050579 Rev.003 06/2015. A5 - A6 Plus 97050579 Rev.003 06/2015 2013 A5 - A6 Plus TR INDEKS 1. Genel uyrılr...4 1.1. Semboller...4 1.2. Öngörülen kullnım ve kullnım şekli...4 1.2.1. Sınıflndırm ve dynk yönetmelikler...4 1.2.2. Çevre şrtlrı...5

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI, ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adayın

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu Europen Hert Journl (2009) 30, 2493 2537 doi:10.1093/eurhertj/ehp297 ESC KILAVUZLARI Pulmoner hipertnsiyon tnı ve tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Solunum Derneği (ERS) Pulmoner Hipertnsiyon

Detaylı

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer 2 Arlık 28 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer Giriş 2 Arlık 28 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 16PF'den elde edilmiş ilgiyi kullnrk krr verme, sdee, ir ireyin sonuçlrını kendi profesyonel

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

109 Diyaliz.Net Kronik HD hastalarında sık görülen hiperhemosisteineminin tedavisinde ne kullanılır?

109 Diyaliz.Net Kronik HD hastalarında sık görülen hiperhemosisteineminin tedavisinde ne kullanılır? i i kim kim irik irik vp vp 109 Diyliz.Nt Kronik HD hstlrın sık görüln hiprhmosistinminin tvisin n kullnılır? ) Folik Asit ) Timin ) A vitmini ) C vitmini 104 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi hmoiyliz kontrniksyonu

Detaylı

PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI

PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI TMMOB Çevre Mühendisleri Odsı V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI Hill Y.AKBULUT (1), Mehmet KARPUZCU (2), Fund CİHAN (3), Antoly DİMOGLO

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir)

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir) Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-8880DN Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve yükleme için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı görüntülemek için lütfen http://solutions.rother.om/

Detaylı

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Ofis: Consumer Product Division Wendenstrsse 14 18, 20097 Hmburg, Almny Tel.: +49 40 23 77 3-0/Fks: +49 40 23 07 61 Ürün teslimi: Bredowstrsse 20, 22113

Detaylı

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız).

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız). Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-490CW Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzunu okuyun. UYARI Uyrı işreti yrlnmlrın önüne geçmek için ypmnız gerekenleri elirtir.

Detaylı