SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ (EL KİTABI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ (EL KİTABI)"

Transkript

1

2

3 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ (EL KİTABI) ANKARA, Mayıs 2015 Bu kitabın bütün yayın hakları Türkiye Belediyeler Birliği ne aittir. Kitap, Türkiye Belediyeler Birliği nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

4 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Tunus Caddesi No: 12, Kavaklıdere / Ankara Tel: (0 312) Faks: (0 312) ISBN: TASARIM: Gizem GÖZ Bilal BERBER BASKI: Korza Yayıncılık Basım San. ve Tic. A.Ş. Merkez: Büyük Sanayi 1. Cadde 95/11 İskitler / ANKARA Tel: (Pbx) Fax: E-Posta:

5 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ (EL KİTABI) Prof.Dr. Ahmet Mete SAATÇİ (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Ömer AKGİRAY (Marmara Üniversitesi) Y. Doç. Dr. Elif SOYER (Marmara Üniversitesi) Y. Doç. Dr. Esra ERDİM (Marmara Üniversitesi) Y. Müh. Selda YİĞİT HUNCE (Marmara Üniversitesi) ANKARA, Mayıs 2015

6

7 SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ i SUNUŞ Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine haiz, ulusal düzeyde kurulan tek yerel yönetim birliğidir. Belediyelerimizi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden, onları ilgilendiren yasa hazırlıklarını takip ederek görüş bildiren ve her kademesinden personeline eğitim hizmeti sunan, iş birlikleri ile bilgi paylaşımını teşvik eden, belediyecilik alanında dünyada ve ülkemizdeki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardımcı olan Birliğimiz; asli görevlerinin yanı sıra ülkemizin yerel kalkınma politikalarına katkı sağlamak için özveriyle çalışmalarını yürütmektedir sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile nüfusun %93 ü belediye sınırları içerisinde yaşar hale gelmiş ve belediyelerin hizmet götürme alanları genişlemiştir. Son yıllarda milli gelirimizde yaşanan artışın da etkisiyle, çevre koruma yatırımlarına merkezi ve yerel yönetim bütçelerinden ayrılan yüksek paylar neticesinde ülke genelindeki temel çevresel altyapı yatırımlarında kayda değer gelişmeler sağlanmıştır. Çevre koruma ve geliştirme ile ilgili altyapı yatırımlarının yüksek maliyetli yatırımlar olması, bu yatırımların sürdürülebilirliğinin sağlanmasını önemli kılmaktadır. Bu durum, başta su ve atıksu arıtma tesisleri olmak üzere çevre alt yapı yatırımlarının planlanma, projelendirme ve işletim aşamalarında görev alacak kalifiye teknik personele olan ihtiyacı artırmıştır. Bu çerçevede, belediyelerimizin teknik personelinin çevre konularında teorik ve uygulama alanlarındaki bilgi birikimlerine katkı sağlaması amacıyla Birliğimiz tarafından teknik kitaplar hazırlatılmıştır. Bu kapsamda kaleme alınan eserlerden biri olan Su Arıtma Tesisleri İşletimi El Kitabı nda İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesislerinin işletimi ve bakımı konularındaki güncel bilimsel, teknolojik esaslar ve uygulamalar verilmektedir. Bütün belediyeleri tek çatı altında toplayan Birliğimiz, Birlikte Belediyecilik anlayışıyla çıktığı yolda; tarafsız, birleştirici, insan odaklı ve yenilikçi ilkeleriyle belediyelerimizi her yönüyle daha da güçlendirmek için onlara rehberlik etme çalışmalarına devam etmektedir. Bu bilinçle hazırlatılan bu kıymetli eseri sizlere sunarken, çalışmalarınıza katkı sağlamasını temenni eder, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Dr. Kadir TOPBAŞ Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı)

8 ii SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ

9 SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ iii ÖNSÖZ Bu el kitabı, Su arıtma tesisleri işletimi ile ilgili kapsamlı güncel temel bilgi ve uygulamaları, çevre mühendisliği bölümü lisans öğrencileri ile belediyelerin su arıtma tesislerini işleten mühendis, operatör ve teknikerlerin kullanımına sunmak üzere hazırlanmıştır. Toplam 20 Bölüm den oluşan bu eserde su arıtma tesislerinde işletme sorununun anlamı, önemi ve boyutları ile su arıtma sürecinde uyulması gereken temel bilimsel ve teknolojik esaslar verilmektedir. Kitapta başlıca, giriş, mevzuat ve standartlar, su kaynakları ve ham su kalitesi, su alma yapıları, debi ölçümü ve terfi istasyonları, havalandırma ünitesi, ozonlama, kimyasal dozlama sistemleri, koagülasyon ve flokülasyon, çökelme / durultma, tat ve koku giderimi, demir ve mangan, filtrasyon, dezenfeksiyon, florlama, arıtma çamurları yönetimi, temel mekanik sorunlar ve çözüm önerileri, su arıtma tesislerinde sıklıkla gerçekleştirilen ölçümler, kayıt ve raporlama, tesis güvenliği konuları incelenmiştir. Bir tür mesleki ve sosyal sorumluluk hizmeti olduğu düşüncesiyle hazırlanan bu kitapta özellikle AWWA-ASCE (2012), MWH (2012), Qasim vd. (2000), Tillman (1996), Pizzi (2005) den geniş ölçüde yararlanılmıştır. Bu yüzden söz konusu eserlerin yazarlarına ve yayınevlerine şükranlarımı sunarım. Kitapta özetle değinilen konular hakkında daha detaylı bilgi ve uygulama örnekleri için mutlaka ilgili kaynaklara başvurulması gerekecektir. İlgili Bölümlerin yazımındaki katkılarından dolayı Prof. Dr. Ömer Akgiray, Y. Doç. Dr. Elif Soyer, Y. Doç. Dr. Esra Erdim ve Araş.Gör. Selda Yiğit Hunce ye şükranlarımı sunarım. Kitabın derlenmesi, bilgisayarda itina ile yazımı ve düzenlenmesinde yoğun emekleri olan Selda Yiğit Hunce ye en içten teşekkürlerimi sunarım. Kitabın üniversite dışında basılabilmesi için bizlere izin veren Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat a, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğruel e ve Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Ömer Akgiray a şükranlarımı arz ederim. Eserin basımını sağlayan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Dr. Kadir Topbaş a, Genel Sekreter Sayın Hayrettin Güngör ve Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Recep Şahin ile değerli çalışanlarına teşekkürü borç bilirim. Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇI

10 iv SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ

11 SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ v İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I ÖNSÖZ... III 1. GİRİŞ MEVZUAT/STANDARTLAR SU KAYNAKLARI ve HAM SU KALİTESİ Su Kaynakları ve Ham Su Kalitesi Su Kalitesi Parametreleri SU ALMA YAPILARI Su Alma Yapıları İşletimi, Bakımı ve Problemlere Çözüm Yaklaşımları Rutin İşletme ve Bakım DEBİ ÖLÇÜMÜ VE TERFİ İSTASYONLARI Debi Ölçümü Sisteminin Bileşenleri Akım Regülatörleri Çarklı Debimetre Manyetik Debimetre Venturi Savaklar Parshall Savağı Rotametre Terfi Merkezleri (Pompa İstasyonları) İşletme ve Bakım HAVALANDIRMA ÜNİTESİ OZONLAMA KİMYASAL DOZLAMA SİSTEMLERİ Kimyasal Depolama ve Muhafaza Kimyasal Dozlama Sistemleri Karıştırma Sistemleri Dozlama Ekipmanları Kalibrasyonu Kimyasal Madde Dozlama Kontrolü Manuel Kontrol Otomatik Kontrol KOAGÜLASYON VE FLOKÜLASYON Koagülasyon Flokülasyon Koagülasyon/Flokülasyon Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Koagülasyon/Flokülasyon için Hızlı Karışımın Sağlanması Koagülasyon - Flokülasyon Birimlerinin İşletim, Bakım ve Muhtemel Problemlere Karşı Çözüm Yaklaşımları Sıklıkla Karşılaşılan İşletme Problemleri ve Çözüm Yaklaşımları İşletme ve Bakım ÇÖKELTME / DURULTMA... 56

12 vi SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ Çökeltme Havuzları Tipleri Yüksek Hızlı Prosesler Süperpulsatörler Aktiflo Prosesi Çamur Hesaplamaları Çökeltme Havuzlarında Bulanıklık Ölçümü Çökeltme Havuzları/Durultucuların İşletim, Bakım ve Muhtemel Problemlere Karşı Çözüm Yaklaşımları Sıklıkla Karşılaşılan İşletme Problemleri ve Çözüm Yaklaşımları İşletme ve Bakım TAT VE KOKU GİDERİMİ Tat ve Koku Giderimi Koagülasyon/Flokülasyon Proseslerinin Verimlerinin Arttırılması Havalandırma Aktif Karbon Kimyasal Oksidasyon Renk, Tat, Koku Kontrol Sistemlerinde Sıklıkla Karşılaşılan İşletme Problemlerine Çözümler Potasyum Permanganat Besleme Sistemleri PAC Dozlama Sistemleri İşletme ve Bakım Renkli Su ya da Kırmızı Su Problemlerinin Çözümüne Dair Yaklaşımlar DEMİR VE MANGAN Demir ve Manganın Sebep Olduğu Problemler Demir ve Mangan Giderimi İyon Değişimi Kireç ile Yumuşatma Oksitleme/Filtrasyon Oksitleme/Yumaklaştırma/Filtrasyon Oksitleme/Yumaklaştırma/Çöktürme/Filtrasyon Uygulamadaki Bazı Zorluklar Diğer Tedbirler FİLTRASYON Yavaş Kum Filtreleri Hızlı Kum Filtreleri Yerçekimi ile Çalışan Hızlı Kum Filtreleri Basınçlı Hızlı Kum Filtreleri Granüler Filtre Yatağı Bakımı Yatak Derinliği Filtrelerin İşletimi Yatak Genişlemesi Ölçümü Filtrelerde Gözlenebilecek Problemlere Çözüm Yaklaşımları Filtre Yapısı Filtrelerin Geri Yıkama Sonrası Bulanıklık Sıçramaları Kontrolü DEZENFEKSİYON Kimyasal Oksidasyon

13 VII SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ vii Klorlama ile Dezenfeksiyon Klorun Özellikleri Klor Reaksiyonları Su ile Reaksiyon Kırılma Noktası Klorlaması Dezenfeksiyon ve Mikroorganizma Giderimi Temas Süresi ve CT Hesapları T 10 Süresinin Deney ile Bulunması Temas Süresinin Deneysiz Tespiti Dezenfeksiyon Sistemlerinin İşletim, Bakım ve Problemlere Çözüm Yaklaşımları Klor Besleme Sistemlerinin Rutin İşletim ve Bakımı FLORLAMA ARITMA ÇAMURLARI YÖNETİMİ Sıklıkla Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yaklaşımları Filtre Geri Yıkama Suyu Bekletme Tankı Geri Yıkama Suyu Geri Kazanım Havuzu Yerçekimli Yoğunlaştırıcılar Rutin İşletim ve Bakım Filtre Geri Yıkama Suyu Bekletme Tankı Geri Yıkama Suyu Geri Kazanım Havuzu Yoğunlaştırıcılar TEMEL MEKANİK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SU ARITMA TESİSLERİNDE SIKLIKLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖLÇÜMLER ph Koliform Ölçümü Bakiye Dezenfektan Jar Test KAYIT VE RAPORLAMA Proses Kayıtları Koagülasyon ve Flokülasyon Çökelme Filtrasyon Klorlama / Dezenfeksiyon Kimyasal Yumuşatma İyon Değişimi Havalandırma Adsorpsiyon Demir ve Mangan Giderimi Raporlama TESİS GÜVENLİĞİ Sınırlanmış Alanlar ile İlgili Güvenlik Önlemleri İlk Yardım Ekipmanları Klor Güvenliği Laboratuvar Güvenliği

14 viii SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ KAYNAKLAR SÖZLÜK/İNDEKS EKLER Ek 1. Klasik Bir Su Arıtma Tesisinde Takip Edilmesi Önerilen Parametreler ve Ölçüm Sıklıkları Ek 2. Su Arıtma İşlemlerinde Kullanılan Temel Matematik Bağıntılar

15 SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ 1 1. GİRİŞ Bir su arıtma tesisinin temel işlevi, geçerli kalite standartlarını sağlayacak ve kullanıcılara uygun bir bedelle sunulabilecek içme ve kullanma suyu üretmektir. Güvenilir kalitede içme suyu eldesi, su arıtma tesisi bünyesinde çalışan tüm personelin koordineli çalışması sonucu mümkün olabilir ve bu çalışma sistematiği operatörlerin koordinasyonu ile sağlanır. Su arıtma tesisi operatörleri, mümkün olan en iyi kalitede çıkış suyu eldesi için gerekli işlemleri organize edebilecek uygun eğitimleri almış olmalıdırlar. Su arıtma tesisi operatörlerinin sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1. Standartları sağlayacak kalitede su temin edebilmek için arıtma tesisinin içerdiği proseslerin devamlılığını sağlayabilmek: Arıtma tesisinin genel olarak çalışır durumda olmasını sağlamak, Kimyasal arıtma prosesleri ve filtrasyon proseslerinin işletme ve bakımını sağlamak, Su alma yapıları, boru hatları, hazneler, kimyasal arıtma ekipmanları, geri devir pompaları, ısı değiştiriciler ve vanalar gibi ünitelerin kontrolleri ve gerekli durumlarda bakımlarının yapılmasını sağlamak, İnsani amaçlı tüketim standartlarını sağlayacak kalitede su arıtımını gerçekleştirmek, Büyük ölçekli onarım işlemlerini düzenlemek, Servis ve onarım gibi işlemler için gerekli çalışma düzenini ayarlamak, Arıtma tesisinin doğru ve verimli bir şekilde çalıştığının günlük kontrollerinin yapılmasını sağlamak. 2. Tesisin fiziksel bileşenlerinin ve hareketli ekipmanların fonksiyonel çalışmalarını sağlamak: Tesisin fiziksel bileşenlerinin rutin kontrollerini yürütmek, Tesiste yaşanabilecek muhtemel problemlere önlem olarak düzenli bir bakım programı hazırlamak, Mekanik parçalar, jeneratörler, elektrik ve diğer bileşenler ve sistemlerin kontrollerini gerçekleştirmek, Isıtma ve havalandırma sistemlerinin kontrollerini gerçekleştirmek, Araçlar da dahil olmak üzere hareketli ekipmanların bakımlarını sağlamak, Tesisin fiziksel bileşenleri ve hareketli ünitelerine dair büyük ölçekli bakım prosedürlerini yürütmek. 3. Verimli bir işletme için il su ve kanalizasyon idareleri ile koordinasyonu sağlamak: Finansal raporlar ve bütçe dokümanlarını oluşturmak, Muhtemel problemlere karşı önlem ve bakım programları oluşturmak, Arıtma tesisi ile ilgili günlük kayıtları tutmak, Personel çalışma düzenleri ve sorumluluklarına dair raporlamaları yapmak,

16 2 SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ Arıtma tesisi prosesleri ve ekipmanlarına dair satın alınması gereken malzemelerin araştırmasını için önerilerde bulunmak, Gerekli durumlarda ilgili mercilere raporlama ve sunum yapmak Kayıtların düzenli olarak arşivlendiğinin kontrolü ve envanter takibi, Arıtma tesisi çalışanlarına eğitim ve danışmanlık.

17 SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ 3 2. MEVZUAT/STANDARTLAR Günümüzde, gelişmiş ülkelerin tamamına yakını ulusal içme suyu kalite standartlarını belirlemiş bulunmaktadır. Ülkemizde tarihli ve sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve Nisan 2005 tarihli TSE266 standartları esas alınır. Söz konusu standartların farklı ülkelerde uygulanan standartlarla karşılaştırmalı değerlendirmesi Tablo 2.1. de verilmiştir. Tablo 2.1. İçme ve kullanma suyu su kalitesi standartları Parametre Türk Standartları TS 266 (2005) TC. Sağlık Bakanlığı (2005) Dünya Sağlık Örgütü Teşkilatı WHO (1993) ABD Çevre Koruma Ajansı EPA (2003) Avrupa Birliği EC (1998) Bulanıklık 1,0-5,0 1,0 1,0 Birincil Standartlar (mikrobiyolojik), EMS/100 Ml Koliform bakteri <1 0 0 <1 0 Birincil Standartlar (Dezenfeksiyon yan ürünleri), µg/l Toplam Trihalometanlar Bromat Birincil Standartlar (İnorganik Kimyasallar), mg/l Alüminyum 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Arsenik 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Baryum - 0,7 2,0 - Kadmiyum 0,005 0,005 0,003 0,005 0,005 Krom (Toplam) 0,05 0,05 0,05 0,10 0,05 Bromür Florür 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 Siyanür 0,05 0,05 0,07 0,20 0,05 Kurşun 0,010 0,010 0,010 0,015 0,010 Cıva 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 Nitrat Selenyum 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 Gümüş - - 0,1 0,1 - Antimon 0,005 0,005 0,020 0,006 0,005 Berilyum ,004 - İkincil Standartlar (Estetik), mg/l Klorür Renk (birim) Bakır 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 Demir 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 Mangan 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 Koku Yapan Maddeler ng/l ph 6,5-9,5 6,5-95 6,5-8 6,5-8,5 6,5-9,5 Sülfat Toplam Çözünmüş Madde Çinko - - 3,0 5,0 - İlave Parametreler, mg/l Kalsiyum Sertlik (CaCO 3 olarak) Magnezyum Potasyum Sodyum Serbest Klor - - 5,0 4,0 - Amonyum 0,5 0,5 1,5-0,5 İçme sularının koruması, izlenmesi ve arıtılmasına yönelik mevcut mevzuat ilgili bakanlıkların internet sayfalarında yayınlanmakta, resmi gazete tarih ve sayıları

18 4 SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ verilmektedir. Günümüzde mevcut su işleri ile ilgili mevzuat T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı internet sayfalarında Şekil 2.1. de sunulan aşağıdaki başlıklar altında bulunmaktadır. İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Şekil 2.1. İçme sularının koruması, izlenmesi ve arıtılmasına yönelik mevcut mevzuat. Amerika Çevre Koruma Örgütü nün (USEPA) içme sularına ait su kalite standartları iki grupta toplanmıştır. Bunlar; sağlık üzerine olumsuz etkiler gösterebilen birincil standartlar ile suyun estetik ve ekonomik kalitesini etkileyebilen ikincil standartlar dır. Bu standartların mevcut değerleri ve Tablo 2.3. de (AWWA, 2012) sunulmuştur.

19 SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ 5 Tablo 2.2. USEPA birincil içme suyu standartları İnorganikler 20 element veya bileşiği içeren gruptur. Bu listedeki element ya da bileşiklerin çoğunun konvansiyonel arıtma metotları ile giderimi çok düşüktür veya giderilemezler. Organik kirleticiler Çoğu herbisit (bitki öldürücü kimyasallar) ve pestisit (zararlı böcekleri öldürücü kimyasallar) üretiminde kullanılan 40 ın üzerinde kimyasal içeren gruptur. Parçacıklar üzerine adsorbe olmadıkları müddetçe (yani partiküler formda olmadıkları müddetçe) granüler filtrasyon ile arıtımları mümkün değildir. Uçucu organik kimyasallar Özellikle üretimde veya diğer temizleme amaçlı işlemlerde kullanılan çözücüleri içeren, hava ile sıyırma ile giderimi mümkün olan 20 nin üzerinde kimyasalı içeren gruptur. KİRLETİCİLER MAKSİMUM DEĞER Yüzeysel Suların Arıtımına Dair Yönetmelik Bulanıklık Aylık numunelerin %5 inin aşmayacağı değer 0,3 NTU Maksimum aylık değer 1 NTU Mikrobiyolojik Toplam koliform Numunelerin %5 inde bulunma durumu Heterotrofik bakteriler 500/mL Cryptosporidium 2-log giderim Giardia 3-log giderim Virüsler 4-log giderim Radyoaktif çekirdekler Radyum 226 ve pikocurie/l Gros alfa radyoaktivitesi 15 pikocurie/l Beta ve foton radyoaktivitesi 4 rem/yıl Uranyum 30 µg/l 1. Aşama Dezenfektan/Dezenfeksiyon Yan Ürünleri Yönetmeliği Dezenfeksiyon yan ürünleri Bromat 0,010 mg/l Klorit 1,0 mg/l Haloasetik asitler (HAA5) 0,060 Toplam trihalometanlar (TTHM) 0,080 Bakiye dezenfektanlar Klor 4,0 mg/l Cl 2 Kloramin 4,0 mg/l Cl 2 Klordioksit 0,8 mg/l Arttırılmış koagülasyon ve yumuşatma (TOK giderimi) Ham su TOK değeri (mg/l) Ham su alkalinitesine (mg/l) göre TOK giderimi (%) 0 60 > > 120 > 2,0 4, > 4,0 8, > 8, TOK giderimine alternatifler Tipik örnek TTHM ve HAA5 azaltılması TTHM 0,040 HAA5 0,030

20 6 SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ Tablo 2.3. USEPA ikincil içme suyu standartları Kirleticiler Maksimum Değer Alüminyum 0,05 0,2 mg/l Klorür 250 mg/l Renk 15 renk birimi Bakır 1 mg/l Koroziflik Korozif olmayan ve tortu oluşturmayan Florür 2,0 mg/l Köpük yapıcı maddeler 0,5 mg/l Demir 0,3 mg/l Mangan 0,05 mg/l Koku 3 koku eşik değeri ph 6,5 8,5 Gümüş 0,1 mg/l Sülfat 250 mg/l Toplam Çözünmüş Katılar 500 mg/l Çinko 5 mg/l

21 SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ 7 3. SU KAYNAKLARI VE HAM SU KALİTESİ 3.1. Su Kaynakları ve Ham Su Kalitesi Saf su renksiz, kokusuz ve tat içermeyen su olarak tanımlanır. Temas ettiği birçok minerali çözmesi özelliği nedeniyle su çok önemli bir çözücü özelliği taşır. Bu nedenle su kaynakları, kimyasal ve biyolojik safsızlık ihtiva eder. Yüzeysel ve durağan su kaynakları (göl vb.), silt (kum ve çamur benzeri safsızlıklar), mikroorganizmalar, farklı organik ve inorganik yapıda bileşikleri safsızlıkları içerebilir. Yüzeysel ve akış halindeki su kaynakları (nehirler vb.), durağan su kaynaklarına nazaran daha yüksek askıda madde konsantrasyonlarına sahiptir. Yüzeysel su kaynaklarının yer altına sızması, askıda katı madde içeriğinin çok önemli bir kısmının ve bakterilerin giderilmesini sağlar. Bununla birlikte yeraltına süzülme sırasında zemindeki farklı mineraller, temas eden suda çözünerek yeraltı suyuna karışır. Çözünmüş formdaki minerallerin çeşitleri ve konsantrasyonları yeraltı suyu tabakası (akifer) kalınlığı ve jeolojik özelliklere bağlıdır Su Kalitesi Parametreleri Doğal sular, askıda ve çözünmüş formda inorganik ve organik bileşikler ile mikroorganizmaları ihtiva eder. Bu bileşikler doğal kaynaklar ya da atıklar dolayısıyla suya karışabilir. İnorganik bileşenler; bikarbonat, klorür, sülfat, nitrat ve fosfatın kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyum tuzlarıdır. Ayrıca eser miktarlarda kurşun, bakır, arsenik, demir ve mangan bulunabilir. Organik bileşenler bitki ve hayvan artıklarının bozunması ve tarım alanlarından akış dolayısıyla su kaynaklarına karışır. Organik kirleticiler arasında; doğal hümik maddeler, deterjanlar, pestisitler, zirai mücadele ilaçları ve çözücüler gibi sentetik organik maddeler bulunurlar. Farklı su kaynakları için su kalite parametrelerinin sıklıkla karşılaşılan değerleri Tablo 3.1 de verilmiştir (Qasim vd., 2000). Tablo 3.2. de içme suyu arıtma proseslerinin bir listesi sunulmuştur (AWWA, 2012). Bu proseslerden en etkili olanların seçimi için laboratuvar ve/veya pilot ölçekli saha deneyleri yapılabilir. Birçok yüzeysel su arıtma tesisi ve yüzeysel suların tesiri altındaki yeraltı sularının arıtıldığı tesisler, patojen mikroorganizmaları da içeren bulanıklığın giderimi için filtre birimleri içermeli ve kalan patojenler için kimyasal dezenfeksiyon uygulanmalıdır. Uygulanacak filtrasyon metodunun seçimi, tasarımı ve işletimi, ham suyun içerdiği partiküler formdaki katı maddeler ve koagülasyon, kimyasal yumuşatma, demir ve mangan oksidasyonu ile oluşacak katı maddelerin yüküne bağlıdır. Filtrasyon çeşitleri katı madde yükü kapasitelerine göre şu şekilde sınıflandırılabilir: Nispeten düşük bulanıklık, alg ve organik madde içeriğine sahip sular için direkt filtrasyon (doğrudan filtrasyon), yavaş kum filtrasyonu ve diatome toprağı filtrasyonu için uygun olabilir. Bu filtrasyon metotlarının uygulanacağı su kaynakları ayrıca su kalitesi açısından iyi durumda ve alg patlaması veya diğer önemli su kalitesi değişikliklerine maruz kalmayan su kaynaklarından olmalıdır. Yüksek bulanıklık, alg ve organik madde içeriğine sahip sular ile koagülanlar; kireç (yumuşatma için); veya toz aktif karbon gibi kimyasalların yüksek

22 8 SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ dozajlarını gerektiren sular için konvansiyonel çökelme ve hızlı kum filtrelerini içeren arıtma metodu uygundur. Membran filtrasyonu metodu uygulanantesisler geniş aralıkta değişen su kalitesine sahip suların arıtımında uygulanabilir. Bazı tesisler için ön arıtma (koagülasyon, flokülasyon, durultma) gerekli ya da tavsiye edilen bir uygulama iken, diğer tesisler için uygulanması gerekmeyebilir. Tablo 3.1. Su kalitesi parametrelerinin tipik değerleri Parametre Su Kaynakları Yağmur suyu Şebeke suyu Yüzeysel su Yeraltı suyu Deniz suyu Biyolojik Koliform, MPN/100 ml * Virüs, PFU/100 ml ** Kimyasal BOİ 5, mg/l TOK, mg/l 0,2 0,5 3 0,5 1 NH 3, mgn/l 0,05-0,2 0,1 - Toplam N, mgn/l <10 0,5 Toplam P, mgp/l - - 0,05 0,01 0,01 Sertlik, mgcaco 3 /L Alkalinite, mgcaco 3 /L ph 7,0 8,0 7,5 7,5 7,9 Katyonlar: Ca 2+, mg/l Mg 2+, mg/l Na +, mg/l K +, mg/l Fe 2+, mg/l 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 Anyonlar: HCO - 3, mg/l Cl -, mg/l SO 2-4, mg/l SiO 2, mg/l ,1 1 0,5 <10 - F -, mg/l - 2 0,2 0,1 1 Fiziksel TÇM, mg/l *** Bulanıklık, NTU 0 <0,5 10 <0,5 5 Renk, renk birimi - < * MPN: En muhtemel sayı ** PFU: plak oluşturan birim (plakalar oluşturacak virüs parçacıkları sayısını ifade eden bir birimdir) NO 3 - *** TÇM: Toplam Çözünmüş Madde Arıtma tesisleri, arıtmayı basitleştirecek,toplam arıtma maliyetlerini düşürecek ve şekilde çok amaçlı arıtma kapasitelerine sahip olacak şekilde tasarlanmalı ve işletilmelidir. Farklı su kalite parametreleri için arıtma alternatifleri yukarıdaki tabloda (Tablo 3.1.) ve çok amaçlı arıtma kapasitelerine göre arıtma alternatifleri ise Tablo 3.3. de sunulmuştur. Arıtma gereksinimleri ve tipik yüzeysel su kaliteleri ile birlikte bu iki tablonun değerlendirmesi yapılırsa, koagülasyon, flokülasyon, durultmayı takiben filtrasyon ve dezenfeksiyon uygulamasının neden sıklıkla uygulanan bir arıtma metodu olarak seçildiği anlaşılır. Bu tip bir filtrasyon tesisi, bulanıklık, patojen (hastalık

23 SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ 9 yapıcı) organizmalar, dezenfeksiyon yan ürünlerine yol açan öncü maddeler ve renk giderimini sağlar. Tablo 3.2. İçme suyu arıtma prosesleri Su Kalite Parametresi Bulanıklık/Parçacık (partikül madde) giderimi Bakteri, virüs, kist giderimi veya inaktivasyonu Renk (gerçek; çözünmüş renk) Tat ve koku kontrolü Uçucu organik maddelerin giderimi Proses bileşenleri Koagülasyon Flokülasyon Durultma Basit çökelme Lamelli çökelme Katı madde temas birimleri Çözünmüş hava flotasyonu Katı madde temas birimleri Çözünmüş hava flotasyonu Filtrasyon Hızlı kum filtreler konvansiyonel Hızlı kum filtreler direkt filtrasyon Yavaş kum filtrasyonu Diatome toprağı filtrasyonu Mikrofiltrasyon Ultrafiltrasyon Nanofiltrasyon Ters osmoz Giderim Filtrasyon (yukarıdaki metotlar) İnaktivasyon Dezenfeksiyon Klor Kloramin Klordioksit Ozon UV Koagülasyon / hızlı kum filtrasyonu Koagülasyon / mikrofiltrasyon Ultrafiltrasyon veya nanofiltrasyon Adsorpsiyon Granüler aktif karbon (GAC) Toz aktif karbon (PAC) Sentetik reçineler (İyon değişimi) Oksidasyon Ozon Klor Potasyumpermanganat Klordioksit Oksidasyon Ozon Klor Klordioksit Potasyumpermanganat Adsorpsiyon (GAC veya PAC) Hava ile sıyırma GAC adsorpsiyonu Bu metotların birlikte kullanımı

24 10 SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ Tablo 3.2. İçme suyu arıtma prosesleri (tablonun devamı) Su Kalite Parametresi Dezenfeksiyon yan ürünleri kontrolü Demir ve mangan giderimi Sertlik giderimi İnorganik ve organik kimyasal giderimi Korozyon veya tortu kontrolü Proses bileşenleri Öncü madde (prekürsor) giderimi Arttırılmış koagülasyon veya yumuşatma GAC adsorpsiyonu Biyolojik aktif karbon (BAC) ön ozonlama ile birlikte GAC Nanofiltrasyon Dezenfeksiyon yan ürünleri giderimi GAC adsorpsiyonu Hava ile sıyırma (kısmi giderim) Ön oksidasyon ile oluşan çökeltilerin filtrasyonu Adsorpsiyon/Oksidasyon Kum ve/veya antrasit filtre malzemesi Yeşil kum malzeme Polifosfat ilavesi Kireç ile yumuşatma İyon değişimi Nanofiltrasyon Ters osmoz İyon değişimi Biyolojik arıtma GAC veya PAC ile adsorpsiyon Kimyasal oksidasyon Ters osmoz Son arıtma ph ayarı İnhibitör ilavesi Filtrasyon granüler aktif karbon (GAC) kullanımı ile takviye edilirse ayrıca tat ve koku giderimi sağlanır ve renk ve dezenfeksiyon yan ürünlerine yol açan öncü maddelerin giderimi de gerçekleştirilmiş olur. Organik maddelerin kısmi oksidasyonunu sağlayacak dozajda ön ozonlama uygulanırsa GAC ömrü uzamış olur ve organik maddenin biyolojik yollarla giderimi de sağlanır. Oksidasyon kapasitesi düşük oksidanların kullanımı ile hızlı kum filtrelerinin sürekli olarak demir ve mangan giderimini gerçekleştirmesi sağlanır. Şekil 3.1. de hızlı kum filtrelerinin arıtma kademelerinde yer aldığı konuma göre direkt filtrasyon veya konvansiyonel su arıtımı akım şemaları gösterilmiştir. Yüzeysel bir su kaynağından temin ettiği suyu arıtan bir konvansiyonel bir su arıtma tesisinde, arıtılmamış ham su, arıtılmış çıkış suyunda ve tekil olarak arıtma birimleri bazında takip edilmesi önerilen parametreler ve ölçüm sıklıkları Ek 1 de verilmiştir.

25 SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ 11 Tablo 3.3. Çok amaçlı arıtma kapasitesine sahip arıtma metotları Arıtma metodu Filtrasyon Koagülasyon ve hızlı kum filtrasyonu Oksidasyon GAC adsorpsiyonu * DBP: Dezenfeksiyon yan ürünleri Su kalitesine katkısı Parçacık giderimi Bakteri, virüs, kist giderimi DBP * öncü maddelerinin giderimi Renk giderimi Patojenlerin etkisiz hale getirilmesi Organiklerin kısmi oksidasyonu Organik maddenin biyolojik olarak ayrışabilirliğinin arttırılması Renk giderimi Tat ve koku giderimi Demir ve mangan oksidasyonu Parçacık giderimi (filtre malzemesi olarak GAC kullanılıyorsa) Renk giderimi DBP öncü maddeleri ve DBP giderimi Organik madde giderimi Tat ve koku giderimi

26 12 SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ Şekil 3.1. Hızlı kum filtrelerinin arıtma kademelerinde yer aldığı konuma göre direkt filtrasyon veya konvansiyonel su arıtımı akım şemaları. 12

27 SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ SU ALMA YAPILARI Su alma yapıları nehir, göl veya rezervuarlardan daha önceden belirlenmiş miktarlarda suyun temini için tasarlanmış yapılardır. Bu yapılar; basit olarak su altında yer alan borulardan oluşabileceği gibi, su alma kapakları, ızgaralar, kontrol vana ve pompaları ve kimyasal dozlama üniteleri içeren su alma kuleleri gibi karmaşık yapılar da olabilir. Batmış veya yüzen su alma yapıları genellikle küçük ölçekli su arıtma sistemlerinde yer alır. Büyük ölçekli tesisler ise baraj ya da rezervuarın bir parçası olarak yer alan kule tipi su alma yapıları içerir (Şekil 4.1.) Su Alma Yapıları İşletimi, Bakımı ve Problemlere Çözüm Yaklaşımları Su alma yapıları, kapaklar ve ızgaralar mekanik olarak basit ve bakımları kolay yapılardır. Düzenli ve uygun bir şekilde bakımları yapıldığında bu sistemler çok az sayıda mekanik problemle sorunsuz çalışabilir. Bu sistemlerde karşılaşılabilecek problemler ve çözüm yaklaşımları aşağıda listelenmiştir: 1. Ham su alma yapısı ve kaba ızgaralar: Ham su alma yapıları, yüzeysel bir su kaynağından optimum kalitede suyu almak için tasarlanan yapılardır. Yapı istenen miktarlarda suyun farklı derinliklerden alınması için kapaklar içerir. a) Su kalitesinin kötüleşmesi neticesinde tat ve koku içeren su sorunu oluşabilir. Bu durumda su kaynağının farklı bir katmanı su kalitesi açısından incelenmeli ve su alma kapakları bu çalışma ile koordineli olarak çalıştırılmalıdır. Özellikle yaz aylarında rezervuarlarda tabakalanma gözlenir. Bu koşullarda alt tabakaların çözünmüş oksijen konsantrasyonları düşer. Bu nedenle yaz aylarında alt tabakalardaki kapaklar su temini için kullanılmamalıdır. b) Bitki, ağaç parçalarının su alma yapısı yakınlarında birikmesi su hızlarının yüksek olduğunun göstergesidir. Bu birikimlerin bir kısmı önlenemez nitelikte olup ancak su hızlarının düşürülmesi ile minimize edilebilir. Su hızlarının düşürülmesi, ilave kapakların açılması ile sağlanabilir. c) Kapakların işletimi sırasında aşırı kuvvet uygulanması gereksinimi kapak yataklarının korozyona uğradığının göstergesidir. Bu şekilde sorunlu çalışma ya da kilitlenmelere karşı kapaklar aylık olarak bir döngü (periyodik) şeklinde çalıştırılmalıdır (aynı hizadaki farklı kapaklardan su temini sağlanması gibi). d) Kapak bölgelerinin buzlanma sorunu metallerin buhar ya da başka bir ısı kaynağı ile ısıtılması ile çözülebilir. Diğer bir çözüm ise daha derinde bir kapaktan (4 o C gibi nispeten yüksek sıcaklıkta olan) su temin etmek olabilir. 2. İnce ızgara: Izgaralar su kaynağındaki askıda maddelerin tutulmasını sağlar. Uygun şekilde bakımları yapılmadığında önemli işletim problemlerine sebep olabilir, pompa ve ekipmanlara önemli hasarlar verebilir. İnce ızgaralar pompalar öncesinde, terfi istasyonunda yer alırlar.

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİRİŞ İnsan sağlığı için gerekli olan temel ihtiyaç maddelerinden en önemli yere sahip bulunan

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: cakmakci@yildiz.edu.tr İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. SU ARITIMINDA TEMEL

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ

MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ 391 MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ Doç.Dr. Deniz DÖLGEN Dr. Hasan SARPTAŞ Prof.Dr. M.Necdet ALPASLAN deniz.dolgen@deu.edu.tr hasan.sarptas@deu.edu.tr

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

KATI ATIK GERİ DÖNÜŞÜM VE ARITMA TEKNOLOJİLERİ (EL KİTABI)

KATI ATIK GERİ DÖNÜŞÜM VE ARITMA TEKNOLOJİLERİ (EL KİTABI) TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ KATI ATIK GERİ DÖNÜŞÜM VE ARITMA TEKNOLOJİLERİ (EL KİTABI) ANKARA, Mayıs 2015 Bu kitabın bütün yayın hakları Türkiye Belediyeler Birliği ne aittir. Kitap, Türkiye Belediyeler

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER SU NEDİR? Dünyamızda yaşamın temel taşlarından biridir su. Su aynı zamanda maddenin 3 halinde bulunabilen tek maddedir.tüm değerlendirmeler su üzerinden yapılmaktadır. Gerek insan yaşamı için olsun, gerekse

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT Yaşam; toprak,hava ve su olmak üzere üç ana unsurdan oluşur. Dünyada mevcut su miktarı sabittir. Katı,sıvı ve gaz halde sürekli fiziksel

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI)

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) KLORLAMA REHBERİ (İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) Uzm. Dr. Recai OĞUR Doç. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Prof. Dr. Metin HASDE Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik - T.İ.M. Sayfa : 1 / 18 SU KİMYASI, SUDAKİ SAFSIZLIKLAR VE SUYUN ARITILMASI A. SU KİMYASI ve SUDAKİ SAFSIZLIKLAR Su kimyası, suyun arıtılması ve deiyonize su elde edilmesiyle ilgili karşılaşabileceğimiz

Detaylı

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU SU YÖNETİMİ VE MEVZUATI Atila TÜRKYILMAZ ANKARA - 2010 I Dünyada ve Ülkemizde Su ISBN: 978-975-6311-15-8 Baskı Sarıyıldız Ofset İvogsan Ağaç İşleri Sanayi

Detaylı

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri Nisan 2006 İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1 KISALTMALAR 2 TANIMLAR 3 ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

- ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA -

- ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA - T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ - ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA - NİHAT EĞRİ a CİHAT İMANCI b MEHMET SALİH AKPOLAT

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı