GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN SERBEST BÖLGELER WORKSHOP U

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN SERBEST BÖLGELER WORKSHOP U"

Transkript

1 GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN SERBEST BÖLGELER WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür

2 Serbest Bölgeler Tanımı

3 Serbest Bölgelerin Yasal Çerçevesi 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği Genelgeler 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Gümrük Yönetmeliği Maliye Bakanlığı Düzenlemeleri

4 Serbest Bölge Tanımı Ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan ve ülkenin diğer kısımlarından fiziki olarak ayrılan, Dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatının uygulanması bakımından gümrük bölgesi dışında sayılan, Sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş muafiyet ve teşviklerin tanındığı, Ticari, endüstriyel ve hizmet faaliyetlerinin yapıldığı yerlerdir.

5 Gümrük Bölgesi Nedir? Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiyekarasuları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir.

6 Serbest Bölge İşleticisi ve Kullanıcısı İşletici; serbest bölgeyi işleten kamu kurum ve kuruluşu ile yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişiyi Kullanıcı;faaliyet ruhsatı alan ve serbest bölgede kiracı veya mülk sahibi olarak belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişiyi, İfade eder.

7 Serbest Bölgelerde Faaliyet

8 Serbest Bölge Faaliyet Konuları -Üretim, -Sigortacılık, -Montaj-Demontaj, -Bakım-onarım, -Finansal Kiralama -Hizmet Verilmesi - Bankacılık, -İşyeri Kiralama, -Depo İşletmeciliği, -Kıyı Bankacılığı, -Alım-satım,

9 Ticari Faaliyette Bulunan Serbest Bölgeler 1. Mersin (1987) 2. Antalya (1987) 3. Ege (1990) 4. İstanbul Atatürk Havalimanı (1990) 5. Trabzon (1992) 6. İstanbul Deri ve Endüstri (1995) 7. Doğu Anadolu (1995) 8. Mardin (1995) PricewaterhouseCoopers

10 Ticari Faaliyette Bulunan Serbest Bölgeler 9. İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler (1997) 10. İzmir Menemen Deri (1998) 11. Rize (1998) 12. Samsun (1998) 13. İstanbul Trakya (1998) 14. Kayseri (1998) PricewaterhouseCoopers

11 Ticari Faaliyette Bulunan Serbest Bölgeler 15. Avrupa (1999) 16. Gaziantep (1999) 17. Adana-Yumurtalık (1999) 18. Bursa (2001) 19. Denizli (2001) 20. Kocaeli (2001) 21. Tübitak-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji (2002) PricewaterhouseCoopers

12 Bölgeler İtibariyle Yıllık Ticaret Hacimleri BÖLGELER/ZONES 2000 % % % % I-VI 2004 I-VI % İST-DERİ , , , , ,7 İST-AHL , , , , ,4 EGE , , , , ,0 MERSİN , , , , ,0 BURSA , , ,7 İST. TRAKYA , , , , ,4 AVRUPA , , , , ,0 ANTALYA , , , , ,7 MENEMEN , , , , ,5 KAYSERİ , , , , ,9 GAZİANTEP , , , , ,8 SAMSUN , , , , ,3 DENİZLİ , ,1 KOCAELİ , ,8 ADANA-YUMURTALIK , , , , ,8 RİZE , , , , ,9 TRABZON , , , , ,1 MARDİN , , , , ,5 TUBİTAK-MAM TEK , ,0 D. ANADOLU , , , , TOPLAM-TOTAL , , , , ,7 BÖLGELER İTİBARİYLE YILLIK TİCARET HACİMLERİ (1000 ABD $) ANNUAL TRADE VOLUME OF FREE ZONES (1000 US $)

13 Ticaret Hacminin Ülkelere Göre Dağılımı TİCARET HACMİNİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (1000 ABD $) BREAKDOWN OF THE TRADE VOLUME BY COUNTRIES (1000 US $) 2004 Ocak-Haziran (January-June) Ü l k e l e r / C o u n t r i e s Bölgelere Giriş Inflow to Zones % Bölgelerden Çıkış Outflow from Zones % T o p l a m T o t a l % I. OECD ÜLKELERİ/OECD COUNTRIES , , ,9 A. AB ÜLKELERİ/EU COUNTRIES , , ,9 B. DİĞER OECD ÜLK./OTHER OECD COUNT , , ,0 II. DİĞER AVR. ÜLK./OTHER EURO.COUNT , , ,8 III. TÜRK CUM./TURKIC REPUBLIC , , ,7 IV. ESKİ SSCB/FORMER USSR , , ,3 V. İSLAM ÜLKELERİ/ISLAMIC COUNTRIES , , ,9 VI. DİĞER ÜLKELER/OTHER COUNTRIES , , ,8 VII. TÜRKİYE/TURKEY , , ,5 T O P L A M / T O T A L

14 Serbest Bölgede Hangi Eşyanın Ticareti Yapılabilir? Serbest dolaşımda olan veya olmayan her türlü eşya serbest bölgelere konulabilir. Ancak, parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya korunmaları özel düzenek veya yapılara gerek gösteren eşya serbest bölgelerdeki bu niteliklere uygun yerlere konulur.

15 ÖRNEK YAPILAR

16 Örnek Yapı-1 Tedarikçi CIF in % 0,5 i SB Şubemontaj,üretim vb faaliyetler SB GV, KDV, ÖTV ve CIF in % 0,5 i tahsil edilir Alıcı Firma TR * SB e girişte ödenecek vergiler ertelenir

17 Örnek Yapı-2 Alıcı Firma Fon Yok SB Şubemontaj,üretim vb faaliyetler Fon Yok SB TR Tedarikçi *SB ler vergi istisnasından yararlanılarak vergisel amaçlı olarak kullanılabilir-ab e tam üyeliğe kadar Kurumlar Vergisinden istisna (Üretim için)

18 Örnek Yapı-3 Fon Yok Tedarikçi SB Şubemontaj,üretim vb faaliyetler CIF in % 0,5 i, GV, KDV, ÖTV Alıcı Firma SB TR * SB ler vergi istisnasından yararlanılarak vergisel amaçlı olarak kullanılabilir-ab e tam üyeliğe kadar Kurumlar Vergisinden istisna (Üretim için)

19 Örnek Yapı-4 Tedarikçi Firma CIF in % 0,5 i Fon yok SB Şube SB TR * SB ler lojistik amaçlı olarak kullanılabilir

20 Serbest Bölgede Ödemeler Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır. Bakanlar Kurulu ödemelerin Türk Lirası olarak yapılmasına da karar verebilir.

21 Tarihinden Önce ve Sonra Serbest Bölgelerde Uygulanmayan Mevzuatlar

22 Tarihinden Önce Serbest Bölgelerde Uygulanmayacak Mevzuat Gümrük mevzuatı Kambiyo mevzuatı Dış ticaret mevzuatı Fiyat, kalite ve standartlara ilişkin mevzuat Vergi mevzuatı PricewaterhouseCoopers

23 Tarihinden Sonra Serbest Bölgelerde Uygulanmayacak Mevzuat Gümrük mevzuatı Kambiyo mevzuatı Dış ticaret mevzuatı Fiyat, kalite ve standartlara ilişkin mevzuat PricewaterhouseCoopers

24 Serbest Bölgede Faaliyet Ruhsatı Alınması İçin Kriterler

25 Faaliyet Ruhsatının Alınmasında Geçerli Kriterler Serbest bölgelerde faaliyette bulunmak için Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden Faaliyet Ruhsatı alınması gerekmektedir. Faaliyet Ruhsatı için, ilgili bölgede faaliyette bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir. Serbest Bölgelerde Yüksek Planlama Kurulunca uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir. Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı başvurularının değerlendirilmesinde, 98/4 sayılı Genelge de belirtildiği üzere Üretimi veya alım-satımı yapılan nihai tüketim mallarının yıllık olara çoğunlukla yurt dışına satılması esası değerlendirme kriteri olarak incelenmektedir.

26 Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Çeşitleri 1. Üretim Ruhsatı 2. Alım-Satım Ruhsatı 3. Depolama Ruhsatı 4. Montaj-Demontaj Ruhsatı 5. Bakım-Onarım Ruhsatı 6. Kiralama Ruhsatı 7. Diğer (Hizmet sektörü, bankacılık, sigortacılık, mühendislik, müşavirlik, nakliyecilik, acentacılık vb)

27 Serbest Bölgede Faaliyet Ruhsatı Başvurusu Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu doldurulur. Formda belirtilen eklerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne başvurulur.

28 Serbest Bölgede Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması Aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda, serbest bölgeden mal çıkışlarına ve bölge içi mal satışlarına ilişkin serbest bölge işlem formları üç ay süreyle işleme konulmaz: Gerekli bilgi ve belgelerin zamanında verilmemesi veya yanlış bilgi verilmesi, Bölge tesis, araç-gereç ve ekipmanlarına veya diğer kullanıcılara zarar verildiğinin tespit edilmesi ve Bölge Müdürlüğünce yapılan uyarıya rağmen bu durumun düzeltilmemesi ve/veya zararın tazmin edilmemesi,

29 Serbest Bölgede Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması Yapılan kira ve/veya satış sözleşmesi hükümlerine uyulmadığının tespit edilmesi, Yazılı talimatlara uyulmadığının veya bölge düzenini bozucu davranışlarda bulunulduğunun tespit edilmesi, Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formunda beyan ve taahhüt edilen hususlarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmemesi.

30 Serbest Bölgede Faaliyet Ruhsatının İptali

31 Faaliyet Ruhsatının İptalini Gerektiren Durumlar 1. Faaliyetin geçici olarak durdurulma süreci (3 ay) sonunda aykırı işleme devam edildiğinin Bölge Müdürlüğünce tutanakla tespit edilmesi, 2. Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu nda beyan ve taahhüt edilen hususlara uyulmaması veya beyan edilen hususların gerçek dışı olduğunun sonradan yapılan araştırma ve incelemeler veya denetimler neticesinde tespit edilmesi,

32 Faaliyet Ruhsatının İptalini Gerektiren Durumlar 3. Bölge dışındaki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazanç ve iratların, bölgede elde edilmiş kazanç ve iratlar gibi gösterilerek muhasebe kayıtlarının birleştirilmesi ve/veya bu amaçla sahte veya muhteviyatı yanıltıcı belge kullanılması suretiyle vergi kaçırıldığının belirlenmesi, 4. Genel kabul görmüş mücbir sebep halleri hariç 1 yıl süreyle hiç bir ticari faaliyette bulunulmaması, 5. Mevzuata aykırı olarak bölgeye mal getirildiğinin veya bölgeden mal çıkarıldığının tespit edilmesi, envanter kayıtları ile mevcut stoklar arasında eksiklik veya fazlalık bulunduğunun tespit edilmesi,

33 Faaliyet Ruhsatının İptalini Gerektiren Durumlar 6. Genel kabul görmüş mücbir sebep halleri hariç, müracaat formunda taahhüt edilen süre içerisinde proje veya inşaatın bitirilmemesi 7. Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge hükümlerine uyulmadığının tespit edilmesi, faaliyet ruhsatında belirtilen sürenin sona ermesi veya ruhsatları yukarıdaki nedenlerle iptal edilmiş olmasına rağmen faaliyetine devam etme girişiminde bulunanların malları bölgeye alınmaz. Bölgedeki mallar tasfiye işlemine tabi tutulur.

34 Serbest Bölgelerde Uygulanmayan Teşvikler Serbest bölgeden yurt dışına sevk edilen mallar için ihracat teşviklerinden yararlanılamaz. PricewaterhouseCoopers

35 Serbest Bölgeden Türkiye ye İthalatta ve İhracatta Yaşanılan Problemler

36 Serbest Bölgeye Eşya Girişi Türkiye den Bölgeye sevk edilen mallar dış ticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre ihraç edilmiş sayılır.

37 Serbest Bölgeye Eşya Girişi Serbest bölgeye giren eşyanın gümrük idarelerine sunulmasına ve beyanname verilmesine gerek yoktur. Ancak; a) Serbest bölgeye girişiyle sona erecek olan bir gümrük rejimine tabi tutulan, b) Serbest bölgeye ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin bir karardan sonra konulan, c) Serbest bölgeye ihracat kaydıyla konulan, Eşyanın gümrük idarelerine sunulması ve gerekli gümrük işlemine tabi tutulması şarttır.

38 Serbest Bölgeye Eşya Girişi İhracat vergilerine veya ihracatla ilgili diğer hükümlere tabi olan eşyanın da gümrük idarelerine bildirilmesi gerekir. İlgilinin talebi üzerine, gümrük idareleri serbest bölgeye konulmuş eşyanın, gümrük statüsünü onaylayan bir belge verir. PricewaterhouseCoopers

39 Serbest Bölge ve Türkiye Arasında Yapılan Ticaret İşlemleri Serbest Bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaret, dış ticaret rejimine tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. Bedeli 500 ABD dolarının altında olan Türkiye mahreçli mallar isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.

40 Serbest Bölge ve Türkiye Arasında Yapılan Ticaret İşlemleri Serbest Bölge ve Türkiye arasında yapılan ticaret işlemlerinde yaşanılan temel problemler: Serbest Bölgeden veya Serbest Bölgeye kesilen fiyat farkı faturaları Serbest Bölgede Fiyat Kontrolleri Serbest Bölgeden veya Serbest Bölgeye Hizmet Faturaları Serbest Bölgeye giriş ve çıkış arasındaki fiyat farkları

41 Fiyat Farkı Faturaları Gümrük İdaresinde karşılaşılan sorunlar Serbest Bölge Müdürlüğünde karşılaşılan sorunlar PricewaterhouseCoopers

42 Hizmet Faturaları Serbest Bölgelerden Türkiye ye hizmet faturası düzenlenmesi durumunda sorunlar mevcuttur. Türkiye den Serbest Bölgelere kesilen faturalarda sorunlar yaşanabilmektedir PricewaterhouseCoopers

43 Serbest Bölgelerde Fiyat Kontrolü Uygulamaları Serbest Bölgeler Kanunu Madde 4 e göre, Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen yetkiler serbest bölgelerde geçerli değildir. Ancak, uygulamada bu tür kontroller yapılabilmektedir.

44 Serbest Bölgelerde A.TR ve EUR.1 Belgeleri Uygulamaları

45 A.TR Dolaşım Belgesi Türkiye ve toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca (Ticaret ve Sanayi Odaları) ihtiyaç sahiplerine verilir. A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye den topluluğa veya topluluktan Türkiye ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir. A.TR Dolaşım belgesinin, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.

46 Serbest Bölgelerde A.TR Uygulamaları Gümrük statüsü, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde serbest dolaşım hakkını kazanıp kazanmadığı durumunun belirlenmesidir. Eşyanın tamamen Türkiye veya Avrupa Topluluğu menşeli olması veya üçüncü ülke menşeli olan Türkiye ya da Avrupa Topluluğu nda ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergileri tahsil edilmiş, bu vergileri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış ve ticaret politikası önlemleri uygulanmış eşya Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımda kabul edilir.

47 Telafi Edici Vergi Uygulamalası İmallerinde üçüncü ülke çıkışlı maddeler kullanılan ürünler için A.TR dolaşım belgeleri düzenlenmesi, İmallerine giren üçüncü ülkeler maddeleri için öngörülen Fark Giderici Vergi nin ödenmesi ile mümkündür.

48 Telafi Edici Vergi Uygulamalası CIF değeri belirlenir Gümrük Tarife Pozisyonu üzerinden İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki "Diğer Ülkeler" sütununda kayıtlı gümrük vergisi oranında vergi tahsilatı yapılır. PricewaterhouseCoopers

49 Telafi Edici Vergi Uygulamalası Bu işlemler Tespit ve Tahakkuk kağıdı üzerinden yürütülür. Muayene memurunun tespit ve tahakkuk işlemini tamamlamasından sonra hesaplanan gümrük vergisi tutarı gümrük saymanlığına veya mutemetliğine yatırılır. Gümrük vezne alındısının ibrazı üzerine "Compensatory Levy Paid" (Telafi Edici Vergisi Ödenmiştir) meşruhatı bulunan A.TR Dolaşım Belgesi, gümrük idaresi tarafından vize edilir.

50 Telafi Edici Vergi Uygulamalası-Örnek A AB den gelen hammadde B AB dışından gelen hammadde B ile ilgili olarak TELAFİ EDİCİ VERGİ AB ye A.TR düzenlenmesi Serbest Bölge A ve B üretimde kullanılır TÜRKİYE

51 Serbest Bölgelerde A.TR Uygulamaları Avrupa Birliği ve Türkiye dış ticaret önlemleri Bakımından kota veya diğer gözetim önlemlerine tabi üçüncü ülke menşeli eşya ile ilgili olarak A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için telafi edici verginin tahsilinin yanı sıra bu ürünler için düzenlenen ithal lisansı da aranır. Gümrük idaresince A.TR Dolaşım Belgesinde kayıtlı miktar ithal lisansı aslından düşülerek işlem yapılır. PricewaterhouseCoopers

52 Serbest Bölgelerde A.TR Uygulamaları Tespit ve Tahakkuk Kağıtları için ayrı bir tescil defteri düzenlenir Varsa Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan kota veya diğer gözetim önlemlerine tabi ürünler için düzenlenen düşüm yapılmış ithal lisansının bir örneği, A.TR Dolaşım Belgesinin bir örneği, fatura ve gerekli görülen diğer belgeler eklenir A.TR belgesinin geçerlilik süresi serbest bölgede kalış süresince dondurulur.

53 Serbest Bölgelerde EUR.1 Belgesi Uygulamaları Menşeli ürünlerin karar hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak için gümrük idareleri veya bu idarelerce yetkili kılınan kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen menşe ispat belgesidir. Belgelerin başvuru formlarının basım ve dağıtım işleri Türkiye Ticaret Sanayii, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından yapılır.

54 Serbest Bölgelerde EUR.1 Belgesi Uygulamaları Türkiye ile EFTA Devletleri Arasında Akdedilen Anlaşmaya Ek Protokol B de yer alan hükümlerin Türkiye'deki Serbest Bölgelerde yerine getirilmesi ile Türkiye menşei kazanan ürünler için Menşe Şahadetnamesi ve EUR.1 Sertifikası düzenlenir ve bu sertifika Serbest Bölge Gümrük İdaresi'nce vize edilir. PricewaterhouseCoopers

55 Serbest Bölgelerde EUR.1 Belgesi Uygulamaları EUR.1 Dolaşım Sertifikası eşliğinde Serbest Bölgelere getirilen malların bünyesine Türkiye menşeli olduğu saptanan malların girmesiyle elde edilen nihai ürünün menşei, EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği nin 2 nci maddesi (b/2) fıkrası gereğince, değişmemiş sayılacağından, bu mallar için, İthalat Rejimi Kararında yer alan, AT ve EFTA ülkeleri için Gümrük Vergisi oranları uygulanır.

56 Serbest Bölgelerde Yaşanılan Gümrük Problemleri - Serbest Bölgeden Türkiye ye ithalatta yaşanılan problemler -Kıymet problemleri - Model Yılı Problemleri PricewaterhouseCoopers

57 Serbest Bölgelerde Transit Ticaret ve Yaşanılan Sorunlar

58 Transit Ticaret Alış ve satış bedelleri arasında lehte fark bulunması esas olmak üzere, mal bedelleri için transfer yapılarak veya yapılmaksızın, satın alınan yabancı menşeli veya Türk menşeli olup da yurt dışına satılmış malların transit olarak veya doğrudan doğruya, ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın başka bir ülkeye satılmasıdır. Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilmez. Gümrük İdarelerince verilebilecek izne istinaden malların Türk Gümrük hattını aşarak işçilik görmek üzere fiktif depo veya antrepolara alınması fiili ithal hükmünde değildir.

59 Transit Ticaret Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı nın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılması uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz. Transit ticaret talepleri, transit ticaret formu düzenlenmek suretiyle bankalara yapılır.

60 Serbest Bölgelerde Transit Ticaret Serbest Bölgeler Kanunu uyarınca, Serbest Bölgelerde Transit Ticaret uygulamalarına sınırlama getirilmiştir. Malların bölgeye fiilen girişi yapılmadan diğer bir üçüncü ülkeye satışına serbest bölge müdürlüğünce izin verilmemektedir. İstisnai durumlar için transit ticaret için özel izin verilebilir. PricewaterhouseCoopers

61 Serbest Bölgelerde Transit Ticaret Yabancı bir ülkeden deniz, hava, demiryolu ve karayoluyla Serbest Bölge limanına getirilen eşyanın, deniz yoluyla yabancı bir limana veya diğer bir Serbest Bölge limanına sevki "Aktarma" sayılır. Üçüncü bir ülkeden satın alınan malların girişte CIF değeri üzerinde % 0.5 ücret özel hesaba yatırılır ve işlem formu düzenlenir. Alış ve satış bedelleri arasında lehte fark olmalıdır. Serbest bölge işlem formunun gümrük idaresine ibrazı zorunlu değildir.

62 Serbest Bölgelerde Transit Ticaret Serbest Bölgelerde malların fiili giriş ve çıkışı yapılmadan serbest bölgeden sevkiyatı ancak bu işlemlerin süreklilik arz etmemesi ve kullanıcı açısından zorunluluk taşıması koşuluyla Dış Ticaret Müsteşarlığından ön izin alınması suretiyle yapılabilmektedir. PricewaterhouseCoopers

63 Serbest Bölgeden Türkiye ye Satılan Eşya TR e satış- fiili olarak TR e gelmiyor Yurtdışına (SB dahil) satış SBİF-Transit Ticaret Formu düzenlenir SB TR * SBİF: Serbest Bölge İşlem Formu

64 Serbest Bölgeden Türkiye ye Satılan Eşya Türkiye de alıcı firmanın Serbest Bölgede Depo Kullanma Belgesi yoktur SBİF da İşlem yönü: Bölgeden Türkiye ye Mal Çıkışı İşlem Türü: Kesin Satış Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne başvuru sonucunda eşya Türkiye ye ithal edilmeden doğrudan transit ticaret işlemine tabi tutulur

65 SORULAR PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. is a trademark of PricewaterhouseCoopers.

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI I-TANIM, AMAÇLAR, İŞLEVLER SORU 1 : Serbest Bölge (SB) nedir? Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında

Detaylı

1. Genel bilgiler 2. İdari İşlemler 3. Vergi İstisnaları

1. Genel bilgiler 2. İdari İşlemler 3. Vergi İstisnaları SERBEST BÖLGELER 1 Sunum Planı 1. Genel bilgiler 2. İdari İşlemler 3. Vergi İstisnaları SB Nedir? Niye SB Var? SB İşlevi SB Yapılabilecek Faaliyetler SB İstatistikleri SB nin Kanunlar Karşısındaki Durumu

Detaylı

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SERBEST BÖLGELER MEVZUATI 1 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... 3 Serbest Bölge Müdürlük ve İşleticilerinin Adres, Telefon ve Faks Numaraları... 42 2 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete

Detaylı

SERBEST BÖLGE İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI

SERBEST BÖLGE İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME PAZARLAMA

Detaylı

c) Faaliyet Ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını,

c) Faaliyet Ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını, (Güncellenme Tarihi: 22 Nisan 2010) Resmi Gazete No: 21520 Resmi Gazete Tarihi: 10.3.1993 Devlet Bakanlığından: SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 10.03.1993 Sayı : 21520 BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 1. DIŞ TİCARET Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Teşvik Nedir? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal

Detaylı

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86)

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.13.00-010.06.01 07.07.2009 Konu : Menşe

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 65604914-180.99.GNL.79 Konu : Genelge 2829/25.03.2014 GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, 640 sayılı

Detaylı

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI 1. BASKI Kasım 2010, SAMSUN Samsun TSO yayınları için ayrıntılı bilgi Samsun TSO Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü nden temin edilebilir. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli Mahallesi Abbasağa Sokak

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Kanun Numarası : 4458 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete : 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı GÜMRÜK KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

konusu, adaylık sürecinde Topluluk tarafından Türkiye için hazırlanan temel belgelerde bir eleştiri konusu olarak yer almıştır.

konusu, adaylık sürecinde Topluluk tarafından Türkiye için hazırlanan temel belgelerde bir eleştiri konusu olarak yer almıştır. GİRİŞ Gelişen uluslararası ilişkilerin ekonomik alandaki etkisi sonucunda yurtiçi sanayiinin sınırları da kaçınılmaz olarak uluslararası alana doğru kaymaya başlamıştır. Böyle bir oluşum ile ortaya çıkan

Detaylı

Yatırım Teşvikleri Mevzuatı

Yatırım Teşvikleri Mevzuatı www.pwc.com.tr Yatırım Teşvikleri Mevzuatı. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Teşvik Sisteminin Amacı 2. Genel Teşvik Uygulamaları 3. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 4. Öncelikli Teşvik Uygulamaları

Detaylı

Her Ünsped personeli bir UGA (Ünsped Gelişim Akademisi) öğrencisidir.

Her Ünsped personeli bir UGA (Ünsped Gelişim Akademisi) öğrencisidir. Kişisel Gelişim Eğitimleri, Mesleki Gelişim Eğitimleri, Zorunlu Eğitimler ve Kurumsal Gelişim Eğitimleri adı altında katkı sağlayacak eğitimlerimiz şirketimize, müşterilerimize ve personelimize fayda sağlamayı

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28.. (3) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar Bu itibarla, firmaların belge müracaatlarında; değişmemiş eşya olarak ithal edilmek istenen eşyaların, belge ihracat taahhüdünün %1 ini geçmeyecek şekilde ithal edilmek istendiğine ilişkin hesaplama yaparak

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE DEVLET YARDIMLARI 343FBS033

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE DEVLET YARDIMLARI 343FBS033 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE DEVLET YARDIMLARI 343FBS033 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARETTE FİNANSMAN TEKNİKLERİ YRD. DOÇ. DR. ALİ CÜNEYT ÇETİN İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE DEVLET

Detaylı

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SERBEST BÖLGE VE TÜRKİYE DE SERBEST BÖLGELER GA/98-1-1 HAZIRLAYANLAR A. Hakan ATİK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 1998 ANKARA I. SERBEST BÖLGE NEDİR? En yaygın tanımıyla Serbest

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ALANI İHRACAT 344MV0050 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 7 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı