ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL"

Transkript

1 ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013-İSTANBUL 1

2 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 8 B.1. YETKİ... 8 B.2. GÖREV... 8 B.3. SORUMLULUK... 8 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 9 C.1. FİZİKSEL YAPI... 9 C.1.1. HİZMET ARAÇLARI... 9 C.1.2 HİZMET BİRİMLERİ... 9 C.2. ÖRGÜT YAPISI ( TEŞKİLAT ŞEMASI ) C.3. TEKNOLOJİK KAYNAKLAR C.3.1. YAZILIM ALTYAPISI C.3.2. TEKNOLOJİK ALTYAPI C.4. İNSAN KAYNAKLARI C.4.1. PERSONELİN KADRO ve İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DAĞILIMI C.5. SUNULAN HİZMETLER C.6. YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ D. DİĞER HUSUSLAR II. AMAÇ VE HEDEFLER...12 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...12 A. MALİ BİLGİLER A.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.2. MALİ DENETİM SONUÇLARI A.3. DİĞER HUSUSLAR B. PERFORMANS BİLGİLERİ B.1. FAALİYET ve PROJE BİLGİLERİ B.1.1. FAALİYETLER B.2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU B.3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ B.4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ B.5. DİĞER HUSUSLAR IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ...17 A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR C. DEĞERLENDİRME V. ÖNERİ VE TEDBİRLER...18 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 MÜDÜR SUNUŞU Kent temizliği, çevre koruma ve kontrol hizmetleriyle eğitim faaliyetlerimizi müdürlüğümde görevli bir inşaat mühendisi, bir çevre mühendisi, bir siyasal bilgiler, bir lisans mezunu ve bir lise mezunu toplam 5 personelimle birlikte bağlı olduğum Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanımızın emirleri doğrultusunda yürütmekteyiz. Müdürlüğümde görevli iki daimi işçi kadrosunda olan personelimi şehir temizliğinde görevlendirerek çalıştırmaktayım. Müdürlüğümüz, Müdürlük Yönetmeliği gereği sorumlu olduğu kent temizliğini, 2009 yılında yıllara sari olarak yapmış olduğu 2010, 2011 ve 2012 yıllarını kapsayan hizmet alımı ihalesi ile yürütülmüştür. Çekmeköy halkının kentli olma yolunda çevre bilincini geliştirerek hem çevrenin temizlenmesi hem de korunması için eğitim faaliyetleri yürütmekteyiz. Çevre koruma faaliyetlerimiz içinde, Tıbbi Atıklar, Ambalaj Atıkları, Atık Piller, Ömrünü Tamamlamış Lastikler, Bitkisel Atık Yağlar ile Elektrikli ve Elektronik Atıklar ayrı toplanmaktadır. Temizlik faaliyetlerimiz, çöplerin toplanması, tıbbi atıkların toplanması, atık ev eşyaların toplanması, pazar yerlerinin temizlenmesi ile cadde ve sokaklarımızın süpürülerek temizlenmesi olarak sıralanmaktadır. Ayrıca Belediye Başkanlığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan orman köyleriyle ilgili Katı Atıkların Toplanması ve Taşınmasına İlişkin Ortak Hizmet Protokolü gereği, Koçullu, Sırapınar, Hüseyinli ve Reşadiye köylerinin çöpünün toplanması ve temizliğini de kapsamıştır. Belediye Meclisince, Müdürlüğümüze verilen ödeneği, yerinde, ekonomik ve mer i mevzuata uygun olarak harcanmasına azami gayret göstermekteyiz yılı bütçesi için müdürlüğümüze tahsis edilmiş olan ,00 TL ödenekten ,00 TL yi % oranında kullanmış bulunmaktayız. Saygıyla arz ederim. Kamil AYAN Temizlik İşleri Müdürü 3

4 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonu: BELEDİYENİN MİSYON VE VİZYONU B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar: B.1. Yetki Dayanak; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve kapsamındaki yönetmelikler doğrultusunda hazırlanmış olan; tarih ve 56 sayılı Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğidir. a) Belediye sınırları içindeki çöplerin toplanması ve Büyükşehir Atık Yönetim Planına uygun olarak aktarma istasyonuna taşımak, cadde ve sokakların süpürülmesi ve pazar yerlerinin süpürülüp yıkanması işlemini kendi imkanları ve/ veya yüklenici firmalar aracılığı ile yapılmasını sağlamak, b) Çöp toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde yaya ve taşıt trafiğini engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak, c) Düzenli bir şekilde caddelerin süpürülüp yıkanmasını ve temiz kalmasını sağlamak. d) Halkın huzur içinde sağlıklı yaşam sürdürmesi amacıyla, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak, iyileştirmek, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal önlemleri almak ve kirliliği ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak, e) Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını sağlamak, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği atıkların Büyükşehir Belediyesi Aktarma istasyonuna taşımak. B.2. Görev Dayanak; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve kapsamındaki yönetmelikler doğrultusunda hazırlanmış olan; tarih ve 56 sayılı Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğidir. a) Belediye sınırları içindeki çöplerin toplanması ve Büyükşehir Atık Yönetim Planına uygun olarak aktarma istasyonuna taşımak, cadde ve sokakların süpürülmesi ve pazar yerlerinin süpürülüp yıkanması işlemini kendi imkanları ve/ veya yüklenici firmalar aracılığı ile yapılmasını sağlamak, b) Temizlik çalışmalarını yürüten yüklenici firma ile belediye arasındaki koordinasyonu sağlamak, c) Mahallerde bölge bazlı olarak yapılan çöp toplama ve cadde/ sokakların ve Pazar yerlerinin yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapılmasını takip etmek, d) Hastaneler, okullar, kışlalar, evler, işyerleri ve pazar yerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesini sağlamak, e) Çöp toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde yaya ve taşıt trafiğini engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak, f) Atık yağların denetimi ve takibini yapmak, g) Toplu çalışmalarla boş arazilerin temizliğinin yapılmasını sağlamak, 4

5 . h) Düzenli bir şekilde caddelerin süpürülüp yıkanmasını ve temiz kalmasını sağlamak. i) Halkın huzur içinde sağlıklı yaşam sürdürmesi amacıyla, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak, iyileştirmek, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal önlemleri almak ve kirliliği ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak, j) Tıbbi atıkların Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği nde belirtilen esaslar doğrultusunda toplanmasını ve uzaklaştırılmasını sağlamak, k) Tehlikeli atıkların Tehlikeli Atıklar Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda bertarafının sağlanması için çalışmalar yapmak, l) Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını sağlamak, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği atıkların Büyükşehir Belediyesi Aktarma istasyonuna taşımak. m) Ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını temin etmek amacı ile plan ve proje hazırlayarak çalışma yapmak, n) Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek, o) Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, B.3. Sorumluluk Dayanak; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve kapsamındaki yönetmelikler doğrultusunda hazırlanmış olan; tarih ve 56 sayılı Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğidir. a) Belediye sınırları içindeki çöplerin toplanması ve Büyükşehir Atık Yönetim Planına uygun olarak aktarma istasyonuna taşımak, cadde ve sokakların süpürülmesi ve pazar yerlerinin süpürülüp yıkanması işlemini kendi imkânları ve/ veya yüklenici firmalar aracılığı ile yapılmasını sağlamak, b) Düzenli bir şekilde caddelerin süpürülüp yıkanmasını ve temiz kalmasını sağlamak. c) Halkın huzur içinde sağlıklı yaşam sürdürmesi amacıyla, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak, iyileştirmek, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal önlemleri almak ve kirliliği ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak, d) Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını sağlamak, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği atıkların Büyükşehir Belediyesi Aktarma istasyonuna taşımak. 5

6 C- Birime İlişkin Bilgiler C.1. Fiziksel Yapı: C.1.1. Hizmet Araçları: Müdürlüğümüz, hizmetlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tahsis edilen iki (2) araçla sürdürmektedir. Belediyemiz tarafından tahsis edilmiş binek aracımız olmadığından akaryakıtla ilgili Belediyemize herhangi bir yükümüz söz konusu değildir. C.1.1. Hizmet Araçları: Müdürlüğümüz, hizmetlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından tahsis edilen 2010 yılında 5 adet, 2011 yılında 3 adet, 2012 yılında adet 2 araçla sürdürülmüştür. Tablo 1: Hizmet Araçları HİZMET ARAÇLARI TABLOSU Aracın Cinsi Mülkiyet Durumu Resmi Kiralık Çöp kamyonu 2 adet 1 adet 1 adet Süpürge aracı 2 adet 2 adet 1 adet Hafriyat atık kamyonu 1 adet Toplam 5 adet 3 adet 2 adet Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2013 C.1.2. Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifa edildiği mekanlar ve hizmet birimleri aşağıda sunulmuştur. Personel başına düşen metrekare açısından 2012 yılının sonunda tarafımıza sunulmuş olan hizmet birim alanımız yeterlidir Tablo 2: Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Kullanım Amacı Alanı ( m² ) Sayı Alanı ( m² ) Sayı Alanı ( m²) Sayı Müdür Odası 18 1 adet 15 1 adet 15 1 adet Memur Odası 40 1 adet 45 1 adet 45 1 adet Teknik Oda Memur Odası adet 28 1 adet Toplam 58 2 adet adet Kaynak : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,

7 C.2. Örgüt Yapısı: Müdürlüğümüz biri müdür olmak üzere toplam sekiz personel ile faaliyet göstermektedir. Nitelikli personel sayısında yetersizlik söz konusudur. Temizlik İşleri Müdürlüğü Organizasyon Şeması Şenol ÇETİN Başkan Yardımcısı Kamil AYAN Müdür Çevre Mühendisi Kalem Şefi Teknik Personel (İnşaat Mühendisi) Tıbbi Atıklar Ambalaj Atıkları Atık Piller Bitkisel Atık Yağlar Eğitim AR-GE Çevre Denetimi Elektrikli ve Elektronik Atıklar Ömrünü Tamamlamış Lastikler Evrak Kayıt Taşınır Kayıt - Kontrol Gerçekleştirme Arşiv Personel İhale Hakediş Kontrol Genel Çevre Temizliği Çöplerin Toplanması Pazar Yerlerinin Temizliği Süpürge Araçları Elle Süpürme C.3. Teknolojik Kaynaklar: C.3.1. Yazılım Altyapısı Tablo 3: Yazılım Altyapısı TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NDE KULLANILAN YAZILIMLAR MODÜL Dijital Evrak YAZILIM ADI Universal KULLANIM DURUMU sık MODÜL YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU MODÜL Dijital Dijital SAYSİS Sık Evrak Evrak Kaynak : Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2013 YAZILIM ADI SAYSİS KULLANI M DURUMU Çok Sık 7

8 C.3.2. Teknolojik Altyapı Tablo 4: Teknolojik Altyapı TEKNOLOJİK ALTYAPI Türü Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri Bilgisayar 7 1 Dizüstü 1 Dizüstü 1 Dizüstü Masaüstü 5 Masaüstü 7 Masaüstü İnternet Yazıcı 2 2 i renkli 3 2 si renkli 3 2 si renkli Telsiz telefon Telefon hat kapasitesi Faks Fotokopi makinesi Fotoğraf makinesi Kaynak :Bilgi işlem Müdürlüğü, 2013 Teknik Alt yapımız yeterlidir. C.4. İnsan Kaynakları: C.4.1. Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı Statü Tablo 5: Mevcut Kadro Durumu Sayısı 2010Yılı 2011Yılı 2012Yılı Yüzde (%) Sayısı Yüzde (%) Sayısı Yüzde Memur 3 37, , ,50 Kadrolu İşçi 3 37, , ,50 Geçici İşçi 1 12, , ,50 Mevsimlik Sözleşmeli 1 12, , ,50 Toplam Kaynak: İnsan Kaynakları Müdürlüğü,2013 Nitelikli personel sayısı açısından sıkıntı yaşanmaktadır. (%) 8

9 C.5. Sunulan Hizmetler: 1- Evsel Katı Atıkların (Çöplerin) Toplanması: Belediye sınırlarımız içinde çöpler günlük olarak toplanmaktadır. Alemdağ ve Ömerli bölgelerinde gündüz geri kalan yerlerde ise gece toplanmaktadır. 2- İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile Atık Ev Eşyalarının Ayrı Toplanması Faaliyeti : Bildirilmesi durumunda, Belediye Meclisince belirlenen ücret karşılığında inşaat ve yıkıntı atıkları, belirtilen yerden, araçla alınmaktadır. Atık halini almış ev eşyaları (koltuk, kanepe, halı vb.) belirtilen yerden ücretsiz olarak alınarak düzenli depolama sahasına götürülmektedir. 3- Tıbbi Atıkların Toplanması: Belediye sınırları içindeki tıbbi atık üreten iş yerlerinden çıkan tıbbi atıklar, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak, Lisanslı Tıbbi Atık Aracı ve bu konuda eğitim almış olan personelle toplanıp, İstanbul Eyüp ilçesi Odayeri mevkiinde bulunan Bertaraf Tesisine nakledilmektedir. 4- Pazar Yerlerinin Temizlenmesi: İlçemizde haftada 13 semt pazarı kurulmaktadır. Pazar yerleri, pazarcı esnafının tezgâhını topladığı saatte çalışmaya başlanarak, önce atıkların toplanması, arkasından süpürülüp yıkanması suretiyle temizlenmektedir. 5- Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürge Makineleriyle Süpürülmesi: Cadde ve sokaklarımız ile okul, ibadethane ve resmi kurum binaları çevreleri ile meydanlar vakumlu süpürge araçları ile süpürülerek temizlenmektedir. 6- Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması: Müdürlüğümüz, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği bölgemizde faaliyet gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan Lisansı olan bir firma ile yapılan protokol doğrultusunda ambalaj atıklarını ayrı olarak toplamaktadır. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasıyla hem ekonomiye katkı sağlanmakta, hem, ormanlarımız korunmakta, hem de belediyemizin iş yükü azaltılmaktadır. Ambalaj atıklarının evsel katı atıklarla karışık biçimde toplanması durumunda, evsel katı atık tonajı artırarak belediyemize ek maliyet getirmektedir. 7- Bitkisel Atık Yağlar: 2005 yılında yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ne göre, bitkisel atık yağların, çevreye zarar verecek biçimde doğrudan ya da dolaylı olarak, alıcı ortama verilmesinin önlenmesi gerekmektedir. Bitkisel atık yağların bir litresinin suya karışması bin ton suyun kirlenmesine sebep olmaktadır. Bilinçsizce lavabo giderlerine dökülen atık bitkisel yağlar, su ortamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağlamda bitkisel atık yağların ayrı toplanması hususunda çeşitli kampanyalar ve faaliyetler yürütülmektedir. 9

10 8- Atık Pillerin Toplanması: Atık Piller ile ilgili olarak 2004 yılında yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ne göre, atık pillerin çöplerden ayrı olarak toplanması gerekmektedir. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemizin imzalamış olduğu protokol gereği; okullara, muhtarlıklara, sitelere, kamu kuruluşlarına, büyük marketlere ve belediyemize ait hizmet binalarına, atık pil kumbarası verilmiş olup, pillerin ayrı toplanmasını sağlanmaktadır. 9- El Süpürgesiyle Cadde Ve Sokakların Süpürülmesi: Cadde ve sokaklarımız, kirlenmenin ve yaya dolaşımının yoğun olduğu yerler öncelikli olmak üzere, periyodik olarak süpürülerek temizlenmektedir. 10- Eğitim ve AR-GE Faaliyetlerimiz: Halkın çevre ve geri kazanım bilincini geliştirmek amacıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak okullarımızda eğitimler verilmektedir. 11-Çöp Ev Olarak Tabir Edilen Evlerin Boşaltılarak Temizlenmesi. Yetki ve sorumluluk alanımız içerisinde tespit edilen çöp evler, Zabıta Müdürlüğümüz ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzle koordineli olarak temizlenmektedir. II- AMAÇ ve HEDEFLER 2012 yılında; çöplerin her gün düzenli olarak toplanması, ana caddelerin her gün diğer cadde ve sokakların ise haftada üç gün süpürülmesi, moloz alımı taleplerinin %100 ünün karşılanması, tıbbi atıkların, bitkisel atık yağların ve ambalaj atıklarının %100 ünün toplanması, atık pil toplama nokta sayısının 110 a çıkarılması, dokuz okulda çevre ve geri dönüşüm konulu eğitim yapılması, bir adet çevreye duyarlılık yürüyüşü yapılması, ibadethanelerin iki defa temizlenmesi, haftalık kurulan 13 pazar yerinin her bir pazar toplandıktan sonra temizlenip FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler: A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları: Tablo 6: Bütçe Uygulama Sonuçları BÜTÇE VE GİDER DURUMU Bütçe Faaliyet Müdürlük Bütçesi , ,281, ,00 Bütçe Gerçekleşme Durumu Bütçe Gerçekleştirme Oranımız(%) , , , Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü,

11 I Tablo 7: Gider Bütçesi -Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi GİDER BÜTÇESİ Bütçe Faaliyet Açıklaması Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme 09 Yedek Ödenekler Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı (%) Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı(%) Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0 3,00 0,00 0 TOPLAM , , , , , ,00 Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü,2013 A.2.Mali Denetim Sonuçları: yılında Müdürlüğümüz mali denetimden (Sayıştay) geçilmemiştir. Mülkiye ve Belediye Meclis Denetim Komisyonu tarafından denetlenmiştir yılında Müdürlüğümüz mali denetimden (Sayıştay) geçilmemiştir. Belediye Meclis Denetim Komisyonu tarafından denetlenmemiştir. 11

12 ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AĞUSTOS TEMMUZ HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri: B.1.1. Faaliyetler: Tablo 9: Toplanan Atık Miktarı Tablosu AYLIK ATIK ENVANTERİ AY TOP. ÇÖP(t) TOP. MOLOZ MİK. (t) TOP. AMBALAJ ATIĞI (t) TIBBİ ATIK MİKTARI (t) TOP. ÇÖP(t) TOP. MOLOZ MİK. (t) TOP. AMBALAJ ATIĞI (t) TIBBİ ATIK MİKTARI (t) TOP. ÇÖP(t) TOP. MOLOZ MİK. (t) TOP. AMBALAJ ATIĞI (t) TIBBİ ATIK MİKTARI (t) 4541,6 336,3 246,8 5006,4 374,2 218,3 3,5 4993,9 242,1 202,0 5,3 4231,2 317,7 175,6 1,8 4420,7 294,8 205,4 4,3 4903,8 370,6 212,1 3,5 4415,9 410,8 205,8 2,7 5089,3 308,5 225,6 4,0 5231,4 606,5 200,3 4,2 4364,3 217,9 170,9 2,4 4867,4 435,5 227,2 3,4 5405,9 672,4 218,2 3,8 4884,7 101,1 163,9 3,3 5573,1 441,9 192,5 4,7 5720,1 703,3 182,2 4,0 5569,9 187,5 194,2 3,9 5906,3 508,6 232,7 3,4 5983,7 522,9 196,9 3,5 5401,2 142,6 153,2 3,2 5778,4 423,2 256,8 3,3 6181,0 592,3 209,2 4,2 5462,6 157,8 174,3 4,6 5654,6 554,2 234,9 3,7 5484,7 521,4 210,5 3,0 4819,9 266,7 156,9 2,7 5093,3 518,9 233,3 3,0 5603,3 552,8 217,0 3,3 4896,7 314,8 209,3 3,2 5275,7 405,0 226,6 3,7 6044,3 761,7 213,8 3,9 4937,6 364,2 189,4 3,1 5186,8 848,9 273,3 3,7 5627,1 442,4 221,0 4,4 5013,0 419,8 237,0 3,6 5231,1 477,2 255,9 3,3 5885,8 705,5 210,34 3,6 TOPLAM , , ,3 34, , , ,4 44, , , ,4 46,6 12

13 B.1.1. Faaliyetler: 1. Evsel Atıkların Toplanması : a- Evsel Katı Atık (Çöp) Toplama Hizmetleri : 2010 yılında ton, 2011 yılında ton, 2012 yılında ton evsel atık (çöp), İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Aktarma İstasyonu na nakledilmiştir. 68,000 66,000 64,000 62,000 TOPLANAN ÇÖP MİKTARI (t) 60,000 58,000 TOPLANAN ÇÖP MİKTARI (t) 56,000 54, Şekil 1: Evsel Katı Atık (Çöp) Miktarının Yıllık Dağılım Grafiği b- İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile Atık Ev Eşyalarının Ayrı Toplanması Faaliyeti : 2010 yılında ton, 2011 yılında ton, 2012 yılında ton inşaat ve yıkıntı atığı ile atık ev eşyası toplanarak düzenli depolama sahasına aktarılmıştır TOPLANAN MOLOZ MİKTARI (t) TOPLANAN MOLOZ MİKTARI (t) Şekil 2 : İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile Atık Ev Eşyalarının (Moloz) Miktarının Yıllık Dağılım Grafiği 13

14 Şekil 3: Atık Ev Eşyalarının Toplanması Faaliyeti 2-Geri Dönüşebilen Atıkların Ayrı Toplanması Faaliyeti: a-ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması: Ambalaj atıkları; sitelerden, işyerlerinden, fabrikalardan, resmi kurumlardan ve okullardan, iki gündüz bir gece aracı ile altı personel tarafından toplanarak; Belediyemiz ile Özkartallar İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti. arasında imzalanan protokol kapsamında, firmanın ayırma tesisine nakledilip geri kazanılmaktadır. Bu kapsamda, 2010 yılında ton, 2011 yılın da ton, 2012 yılında ton karışık ambalaj ve 745 ton cam olmak üzere toplam ton ambalaj atığı geri dönüştürülmek üzere ayrı olarak toplanmıştır TOPLANAN AMBALAJ ATIĞI MİKTARI (t) TOPLANAN AMBALAJ ATIĞI MİKTARI (t) Şekil 4: Ambalaj Atığı Miktarının Yıllık Dağılım Grafiği 14

15 c-atık Pillerin Toplanması: Atık pillerin ayrı olarak toplanması için, 2012 yılı Mayıs ayında tamamlanan İstanbul genelinde düzenlenmiş olan okullar arası Atık Pil Toplama Kampanyası sonucunda İlçemizden 1009 kg atık pil toplanıp TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) tarafından bertaraf edilmesi sağlanmıştır. d-bitkisel Atık Yağlar: İlçemizdeki bazı sitelere kapı kapı dolaşılarak bitkisel atık yağların zararları hakkında bilgilendirme yapılmış ve bitkisel atık yağ bidonları teslim edilmiştir. Bunun yanı sıra 2012 yılı içerisinde, bitkisel atık yağ çıkaran 187 işletme ile bitkisel atık yağ bertaraf sözleşmesi yapılması sağlanmıştır yılında İlçemizden toplanan bitkisel atık yağ miktarı litredir. 25,000 ATIK YAĞ MİKTARI (L) 20,000 15,000 10,000 ATIK YAĞ MİKTARI (L) 5, Şekil 5 : Atık Yağ Miktarının Yıllık Dağılım Grafiği 3-Pazar Yerleri Temizleme Hizmeti: İlçemiz de her hafta 13 adet pazar yeri esnafın tezgâhını topladığı saatte çalışmaya başlanarak; atıkların toplanması, süpürülmesi ve yıkanması suretiyle temizlenmektedir. Şekil 6: Pazar Yerlerinin Temizlenmesi ve Yıkanması Faaliyetleri 15

16 4-Cadde ve Sokakların Temizlenmesi Faaliyeti: Çekmeköy genelinde cadde ve sokaklarda, çöpler düzenli şekilde gece-gündüz vardiyalı olarak, günde bir kez alınmıştır. Orman içinde kalan alanlar ve stabilize kısımlar hariç periyodik olarak tüm caddelerimiz ve bağlantılı yoğun kullanılan sokaklar süpürge makineleri ile temizlenmiştir. Kirlenme durumuna göre veya belediyemizce etkinlik düzenlenen cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkanmak suretiyle temizlenmiştir. Elle süpürgecilerimiz günlük ortalama olarak cadde ve bağlantılı yoğun yerleşim alanlarındaki sokakları her gün diğer yerleri yoğunluğuna göre belirli aralıklarla temizlemiştir. 5- Tıbbi Atıkların Toplanması ve Nakli: 2012 yılında, Çekmeköy Belediyesi sınırları dâhilinde, 48 adet tıbbi atık sözleşmesi imzalanarak, 46,55 ton tıbbi atığın ayrı olarak toplanması sağlanmıştır. Bu atıklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ A.Ş. ye ait Kemerburgaz Odayeri mevkiinde bulunan Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi ne nakledilmiştir. Şekil 7: Tıbbi Atıkların Toplanması Faaliyeti TIBBİ ATIK MİKTARI (t) TIBBİ ATIK MİKTARI (t) Şekil 8 : Tıbbi Atık Miktarının Yıllık Dağılım Grafiği 16

17 6-Eğitim Faaliyetleri : 2012 yılında on (10) okuldan toplam öğrenciye Çevre ve Geri Dönüşüm ile ilgili eğitim ve çeşitli broşürler yoluyla çevre konusunda bilinçlendirme çalışması yapılmıştır. İlçe sınırlarımız dâhilinde atık pil toplama ile ilgili olarak bir (1) adet kampanya düzenlenmiştir. Bu başlık altında, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir. Şekil 9: Çevre ve Geri Dönüşüm Konusunda Bilinçlendirme Çalışmalarımız 17

18 B.2. Performans Sonuçları Tablosu Tablo 10: Performans Sonuçları Tablosu KOD Tip Açıklama Birim Planlanan 01 S.A Kurumsal Gelişimin Sağlanması S.A Kurum İçi İletişim Geliştirilmesi P.H Belediyemizde yatayda ve dikeyde iletişimin geliştirilebilmesi için periyodik toplantılar yapılacaktır. Toplam Gerçekleşen Oran% P.G Müdürlerin Kendi Personeli İle Toplantı Sayısı Adet % 03 S.A Toplumsal Gelişimin Sürdürülmesi 0 0% S.A Çevrenin Korunması 0 0% P.H Temiz ve yaşanabilir bir çevre için bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir P.G Çevre Ve Geri Dönüşüm Konulu Eğitim Yapılan Okul Sayısı Adet % P.G Yapılan Çevreye Duyarlılık Yürüyüşü Sayısı Adet 1 0 0% P.G Şikayet Sayısı/Denetim Oranı Yüzde % F Çevre Denetim ve Eğitim Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Sürdürülmesi 0% S.A Kent Temizliğinin Sağlanması % P.H İlçe temizliği için evsel atık toplama, süpürme, yıkama çalışmaları ile moloz ve tıbbi atık toplanması yapılacaktır P.G Haftalık Çöp Toplanan Gün Sayısı Adet % P.G Toplanan Evsel Atık Miktarı Ton ,12 100% P.G Ana Caddelerin Haftalık Ortalama Süpürülme Periyodu Adet % P.G Diğer Cadde ve Sokakların Haftalık Ortalama Süpürülme Periyodu Adet % P.G Moloz Atıkları Toplama Talebi Karşılama Oranı Yüzde % P.G Tıbbi Atığı Toplanan İşletme Oranı Yüzde % P.G İbadethanelerin Temizlenme Sıklığı Adet/Yıl % P.G Atık Pil Toplama Noktası Sayısı Adet % P.G Pazaryeri yıkama sıklığı Adet/Yer % P.G Ambalaj Atığı (Siteler ve İşletmeler) Toplama Oranı Yüzde % P.G Bitkisel Atık Yağ Toplama Oranı Yüzde % F Atık Toplama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü,

19 B.3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2012 yılında; çöplerin her gün düzenli olarak toplanması, ana caddelerin her gün diğer cadde ve sokakların ise haftada üç gün süpürülmesi, moloz alımı taleplerinin %100 ünün karşılanması, tıbbi atıkların, bitkisel atık yağların ve ambalaj atıklarının %100 ünün toplanması, atık pil toplama nokta sayısının 94 a çıkarılması, şikâyetlerin %100 ünün denetlenmesi, haftalık kurulan 13 pazar yerinin her bir pazar toplandıktan sonra temizlenip yıkanması ve dokuz okulda çevre ve geri dönüşüm konulu eğitim yapılması hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Çevre gününde yapılması planlanan bir çevreye duyarlılık yürüyüşü Kültür Müdürlüğünün alternatif program gerçekleştirilmesinden dolayı yapılmamıştır. İki defa yapılması planlanan ibadethane temizliği Müftülükten talebi üzerine iki defa gerçekleştirilmiştir. Site ve işletmelerden yönetmelik çerçevesinde ambalaj atıklarının alınmasını isteyen tüm site ve işyerlerinden %100 toplanması gerçekleştirilmiştir. 19

20 B.4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Tablo 11: Performans Gösterge Verilerinin Değerlendirilmesi PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI Performans Performans Hedefi No Göstergesi Veri Kaynağı Müdürlerin Kendi Personeli İle Toplantı Tutanaklar Sayısı Çevre ve Geri Dönüşüm Konulu Eğitim Yapılan Tutanaklar Okul Sayısı Yapılan Çevreye Duyarlılık Yürüyüşü Fotoğraflar Sayısı Şikayet Sayısı / Denetim Oranı Saysis Programı Haftalık Çöp Toplanan Gün Sayısı İSTAÇ Pusulası Toplanan Evsel Atık Miktarı İ.B.B Resmi Sitesi Ana Caddelerin Haftalık Ortalama Süpürülme Hakediş Raporu Periyodu Diğer Cadde ve Sokakların Haftalık Ortalama Süpürülme Hakediş Raporu Periyodu Moloz Atıkları Toplama Talebi Karşılama Oranı Belediye Otomasyon Programı Tıbbi Atığı Toplanan İşletme Oranı Tıbbi Atık Alındı Makbuzu İbadethanelerin Temizlenme Sıklığı İhale Dosyası Atık Pil Toplama Noktası Sayısı Tutanaklar Pazaryeri Yıkama Sıklığı Hakediş Raporu Ambalaj Atığı (Siteler ve İşletmeler) Toplama Tutanak ve Saysis Programı (İstekler) Oranı Bitkisel Atık Yağ Toplama Oranı Sözleşme ve Raporlar 20

21 II- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: A- Üstünlükler 1.Yönetici personel eğitim seviyesi üstünlüğü 2.İş gücü devir hızımız düşük olduğu için, tecrübeli ve oturmuş bir ekip B- Zayıflıklar 1. Bölgenin genişliği 2. Dağınık yerleşim 3. Halkın, şehirleşme kültürüne uyum direnci 4. Atık ayrıştırma bilincinin oturmaması 5. Geçici atık depolama alanımızın olmaması 6. Katı atık transfer istasyonuna olan uzaklık 7. Müdürlüğümüze ait bir araç makine park alanımızın olmaması 8. İlçe sınırlarımız içerisinde atık ayrıştırma tesisinin bulunmaması. C- Değerlendirme Atık ayrıştırma bilincinin oturması için eğitim faaliyetlerini sürdürme, geçici atık depolama alanı ve atık ayrıştırma tesisleri için planlarda gerekli düzenlemelerin yapılması ve araç/makine park alanı sağlanması zayıflıklarımızın giderilmesinde yardımcı olacaktır YILI EVRAK TABLOSU GELEN EVRAK 460 GİDEN EVRAK 269 Açıklama 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Gelen Evrak Giden Evrak

22 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 1 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Temizlik İşleri Müdürlüğü 15/02/2013) Kamil AYAN Temizlik İşleri Müdürü 22

23 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü SAYI : M.34.3.ÇEK KONU: 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu /02/2013 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: a) tarih ve 130 sayılı yazınız. İlgi (a) tarih ve sayılı yazınızda belirttiğiniz üzere 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi gereği Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanarak ekte sunulmuştur Yılı İdare Faaliyet Raporu na esas teşkil etmek üzere yazımızın Mali Hizmetler Müdürlüğü ne havalesi hususunu onaylarınıza arz ederim. Kamil AYAN Temizlik İşleri Müdürü Uygun Görüşle Arz Ederim..../02/2013 Şenol ÇETİN Başkan Yardımcısı Mali Hizmetler Müdürlüğü ne sunulması UYGUNDUR../02/2013 Ahmet POYRAZ Belediye Başkanı EKLER: 1- Birim Faaliyet Raporu (22 sayfa) 23

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan Meclisi BAŞKAN SUNUŞU Değerli Meclis Üyelerim, 17/03/2006

Detaylı

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan Meclisi BAŞKAN SUNUŞU Değerli Meclis Üyelerim, Birliğimiz,

Detaylı

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2 MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 - GENEL BİLGİLER A - Misyonumuz ve Vizyonumuz Misyonumuz: Mustafakemalpaşa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Temizlik İşleri Büro Şefliği Çevre Koruma Şefliği Katı Atık ve Geri Dönüşüm Şefliği 1 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Temizlik İşleri Müdürü Şef İdari İşler Servisi Kent Temizliği Servisi Üretim Planlama Servisi Ambalaj Atığı Toplama Taşıma Hizmet Servisi Servisi Ulaşım Servisi

Detaylı

T.C. RİZE İLİ HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. RİZE İLİ HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. RİZE İLİ HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU HEMŞİN/RİZE 07/04/2015 Halim Kazım BEKÂR Hemşin Belediye Başkanı HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI 1 2 3 SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Belediye bilgisayar sistemi kullanıcıları için kullanıcı adları ve şifreler oluşturmak ya da iptal etmek, yetkilerine göre sistem kaynaklarına erişim sağlamak ya da kısıtlamak, (e-posta, programlar, veri

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 Sunuş Merkezefendi yeni kurulan bir ilçe olmakla birlikte,ikamet için öncelikle tercih edilmektedir. Bu tercihin sonucu olarak hızla gelişmekte ve büyümekte olan ilçemizin elbette bu gelişim ve değişime

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C.

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU iii iv Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL v vi Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ vii viii

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 1 Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ 13-27 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 28 31 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 32 39

BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ 13-27 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 28 31 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 32 39 BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ 13-27 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 28 31 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 32 39 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 4 43 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 44 56 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE : 1 AMAÇ : Bu Yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

SUNUŞ B A Ş İ S K E L E B E L E D İ Y E S İ

SUNUŞ B A Ş İ S K E L E B E L E D İ Y E S İ P E R F O R M A N S P R O G R A M I P E R F O R M A N S P R O G R A M I SUNUŞ 2009 yılında başladığımız Stratejik Planlama çalışmaları sonucunda Başiskele Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planını hazırladık.

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TOKAT 2015 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Tabi Olunan ve Yararlanılan

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU

ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER Yasalar Çerçevesinde Beypazarı Halkının, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar- Şehir planlaması, Ulaşım, Su temini, Sosyal hizmetler

Detaylı