Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı"

Transkript

1 Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : Kullanım alanları : Aromatik bir kimyasal çeşidi olan White Spirit ağırlıklı olarak çözücü solvent işlevi görür. Boya ve vernik sanayi, temizlik sanayi, lak imalatı, kozmetik sanayi, kauçuk sanayi gibi alanlarda kullanılır Kurumun/Firmanın Tanıtımı Firmanın Adı : İZOMER Adres : Ardıç Cad. Badem 04 Ada Villa No: Bahçeşehir/İstanbul Telefon : Fax : e-posta : Depo Adresi : İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı, Tuna Cad. No: Tuzla/İstanbul Telefon : Fax : Acil Durum Tel : Ulusal Zehir Merkezi 'UZEM' : 114 Bölüm 2. Kimyasal Bileşimi / Bileşenler Hakkında Bilgi Kimyasal Tanımlama:Karışımlar Tanım : Aşağıda zararsız eklemeler yapılan maddelerin karışımları listelenmiştir. Tehlikeli Bileşenler CAS : EINECS: White Spirit Xi, Xn, N, R10, R38, R51/53, R65 Not: Listelenmiş risk ibarelerinin anlatımı için 15. Bölüme bakınız. S2, S23, S24, S62 %0-100

2 Bölüm 3. Tehlikelerin Tanımı 3.1. Tehlike Sembolleri : Zehirli, tahriş edici, çevre için zararlı Risk Tanımları : Alevlenir, cildi tahriş eder, sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir, yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. Bölüm 4. İlkyardım Önlemleri Teneffüs Edilirse : Hastayı temiz havaya çıkarınız. Eğer hemen kendine gelmiyorsa, ek tedavi için en yakın tıp merkezine naklediniz. Deri İle Temas Ederse : Kirlenmiş giysileri uzaklaştırınız. Deriyi bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Eğer kızarıklık, şişme, ağrı oluşursa ve/veya su toplarsa, tedavi için en yakın sağlık merkezine gidiniz. Gözle Temas Ederse : Göz kapaklarını açık tutarak gözleri bol suyla yıkayınız. Gözleri kapalı tutarak en az 30 dakika dinlendiriniz. Kızarıklık, yanma, görme bulanıklığı veya şişlik devam ederse, ek tedavi için en yakın tıp merkezine naklediniz. Yutulursa : Yutulursa kusturmaya çalışmayınız. Tedavi için en yakın sağlık merkezine gidiniz. Aniden kusma olursa, nefes borusunun tıkanmasını önlemek için başınızı kalça düzeyinin altında tutunuz. Bölüm 5. Yangınla Mücadele Tedbirleri Acil müdahale personeli dışında herkesi yangın alanından uzaklaştırınız. Spesifik Tehlikeleri : Tehlikeli yanma ürünleri şunları içerebilir: Havadaki katı ve sıvı partiküllerle gazın (duman) kompleks bir karışımı, karbon monoksit, kükürt oksitleri. Tanımlanmamış organik ve inorganik bileşikler. Su üzerinde yüzer ve yeniden alev alabilir. Parlama noktasının altındaki sıcaklıklarda bile alevlenebilen buharlar bulunabilir. Buharı havadan ağırdır, zemin boyunca yayılır ve uzak bir noktada alev alması mümkündür. Uygun Yangın Söndürme Ortamı: Köpük, su püskürtme veya su zerrecikleri. Kuru kimyasal toz, karbon dioksit, kum ve toprak sadece küçük yangınlarda kullanılabilir. Uygun Olmayan : Fıskiyede su kullanmayınız. Söndürücü Madde İtfaiyeciler İçin :Kapalı bir alanda bir ateşe yaklaşırken, solunum aparatını da içeren uygun koruyucu Koruyucu Donanım donanım kullanınız. Ek Tavsiye : Bitişik konteynerleri su püskürterek soğuk tutunuz. Mümkünse konteynerleri tehlikeli bölgeden uzaklaştırınız. Eğer yangın söndürülemiyorsa, yapılacak tek şey binayı derhal tahliye etmektir.

3 Bölüm 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler Koruyucu Önlemler : Kendi kendine alev alma sıcaklığının üzerindeki yüzeylerde yanabilir. Buğu ve buharı solumayınız. Elektrikli ekipmanları kullanmayınız. Mümkünse kişisel risk almadan sızıntıları kapatınız. Çevredeki tüm muhtemel tutuşturucu kaynakları uzaklaştırınız. Kum, toprak veya diğer uygun bariyerleri kullanarak yayılmasını veya drenaj sistemine, kanallara veya nehirlere girmesini engelleyiniz. Gazı dağıtmaya veya örneğin sis spreyleri kullanarak akışını güvenli bir yere doğru yönlendirmeye çalışınız. Statik deşarja karşı önleyici tedbirler alınız. Bütün donanımı bağlayıp topraklayarak elektrik devamlılığını garanti ediniz. Temizleme Yöntemi : Küçük ölçekli sıvı dökülmelerinde (< 1 bidon), geri kazanmak veya güvenli biçimde bertaraf etmek için, mekanik bir yöntemle, etiketlenmiş ve sızdırmazlık sağlanmış bir konteynere alınız. Kalıntıların ya buharlaşmasına izin verin ya da uygun emici bir madde kullanarak emdirip uzaklaştırın ve güvenli biçimde bertaraf ediniz. Kirlenmiş toprağı uzaklaştırın ve güvenli biçimde bertaraf ediniz. Büyük ölçekli sıvı dökülmelerinde (> 1 bidon), geri kazanmak veya güvenli biçimde bertaraf etmek için, vakumlu bir araç gibi mekanik bir yöntemle bir tanka alınız. Kalıntıları suyla yıkayarak uzaklaştırmayınız.kirlenmiş atık gibi işleme sokunuz.kalıntıların ya buharlaşmasına izin verin ya da uygun emici bir madde kullanarak emdirip uzaklaştırınız ve güvenli biçimde bertaraf ediniz. Kirlenmiş toprağı uzaklaştırınız ve güvenli biçimde bertaraf ediniz. Yerel yönetmeliklere uygun olarak açıkça işaretlenmiş uygun bir atık madde veya ıslah etme konteynerına kürekle doldurunuz. Ek Tavsiye : Halkın veya çevrenin maruz kalması veya maruz kalma olasılığının ortaya çıkması durumunda yetkili makamlara ihbarda bulununuz. Önemli miktarda sızıntıların kontrol altına alınamaması halinde, yerel yetkililer durumdan haberdar edilmelidir. Bölüm 7. Kullanma ve Depolama Genel Önlemler : Buharını solumaktan veya madde ile temastan kaçınınız. Sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanınız.dokunduktan sonra iyice yıkayınız. Bulaşmış giysileri yıkamadan önce iyi havalandırılan bir alanda havada kurutunuz. Bulaşmış deri eşya, ayakkabılar dahil, temizlenemez ve yeniden kullanımını önlemek için yok edilmelidir. Yangınları önlemek için bulaşmış bütün bezleri veya temizlik malzemelerini uygun bir şekilde atınız. Buhar, sis ve aerosolların solunması riski varsa, yerel egzos havalandırmayı kullanınız. Dökülmeleri önleyiniz. Asla ağzınızla sifonlama yapmayınız. Ele alma, ürün nakli, depolama ve tank temizliği ile ilgili kapsamlı tavsiye almak için ürünün tedarikçisine başvurunuz. Bakım ve yakıt doldurma etkinlikleri - Buharları solumaktan ve deriyle temasından kaçınınız. Kullanma : Açık ateş kaynaklarını söndürünüz. Sigara içmeyiniz. Parlama yaratabilecek kaynakları uzaklaştırınız. Kıvılcım yaratmayınız. Buhar ve/veya buğu solumaktan kaçınınız. Deriyle uzun süreli veya tekrarlı temastan kaçınınız. Kullanırken bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. Fıçılardaki ürün ele alınırken, koruyucu ayakkabılar giyilmeli ve uygun ele alma ekipmanı kullanılmalıdır. Buharı havadan ağırdır, zemin boyunca

4 yayılır ve uzak bir noktada alev alması mümkündür. Tüm ekipmanları topraklayınız. Elle dokunma sırasında elektrostatik boşalma meydana gelebilir. Elektrostatik boşalma yangına neden olabilir. Depolama : Bidon ve küçük konteyner deposu: En fazla 3 adet varil üst üste koyulabilir. Uygun biçimde etiketlenmiş ve kapatılabilen konteynerler kullanınız. Depolama sırasında içinde basınç oluşabileceği için, sızdırmazlık sağlanmış konteynerleri açarken uygun önlemleri alınız. Tank depolaması: Tanklar, bu ürün için kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmalıdır. Dökme ürün depolama tanklarının etrafı çevrilmelidir (setli). Tankları, ısı ve diğer ateş kaynaklarından uzakta bulundurunuz. Buhar havadan ağırdır. Çukurlarda ve kapalı boşluklarda birikmesine karşı dikkatli olunuz. Tanklardan gelen buhar atmosfere salınmamalıdır. Depolama sırasında havalanma kayıpları uygun bir buhar işleme sistemi ile kontrol altına alınmalıdır. Bölüm 8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Koruma Maruz Kalma : Koruma düzeyi ve gerekli kontrollerin tipleri potansiyel maruz kalma koşullarına Kontrolleri bağlı olarak farklılık gösterecektir. Yerel koşullara ilişkin bir risk değerlendirmesine dayanarak kontrolleri seçiniz. Uygun önlemler şunları içerir: Mümkün olduğu ölçüde yalıtılmış sistemler kullanılır. Maruz kalma talimatnamelerinin/sınırlarının altında bulunan havadaki konsantrasyonları kontrol altına almak için yeterli havalandırma. Yerel egsoz havalandırması önerilmektedir. Acil durumda kullanım için göz banyoları ve duşlar. Kişisel Koruyucu : Kişisel koruyucu donanımı önerilen ulusal standartlara uymalıdır. Kişisel koruyucu Donanım donanımını tedarikçilerinden kontrol ediniz. Solunum Koruması : Havadaki konsantrasyonun işçi sağlığını korumak için yeterli derecede kontrol edilemediği yerlerde, ilgili yerin şartlarına göre seçilmiş ve yerel mevzuata uygun koruyucu nefes cihazları kullanınız. Koruyucu nefes cihazları tedarikçileri ile durumu görüşünüz. Hava filtreli nefes cihazlarının uygun olmadığı yerlerde(örneğin havadaki konsantrasyonun yüksek olduğu, oksijen yetersizliği riskinin bulunduğu dar mekanlarda) uygun basınçlı Nefes Cihazları kullanınız. Hava filtreli nefes cihazlarının kullanılabildiği yerlerde uygun bir maske-filtre ikilisi seçiniz. Tüm solunum koruma ekipmanları ve kullanımı yerel yönetmeliklere uymak zorundadır. El Koruma : Etkin el bakımı sağlamak için bireysel hijyen önemlidir. Eldivenler yalnızca eller temizken giyilmelidir. Eldivenleri kullandıktan sonra,eller iyice yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Parfüm içermeyen bir nemlendiricinin kullanılması önerilir. Bir eldivenin uygunluğu ve dayanıklılığı, kullanıma, yani temasın sıklığı ve süresi, eldiven malzemesinin kimyasal direnci, eldivenin kalınlığı ve el ve parmakların içinde ustalıkla kullanılabilmesine bağlıdır. Eldiven tedarikçilerinden daima tavsiye alınız. Kirlenmiş eldivenler değiştirilmelidir. İlgili bir standarda uygun olarak test edilen eldivenleri seçiniz. Maruziyetin uzun süreli olması veya sık sık tekrarlanması halinde Nitril eldivenlerin (Geçirgenlik süresi > 240 dakika) kullanılması daha uygun olabilir.

5 Koruyucu Giysi : Kimyasallara dayanıklı eldiven/kolçak, çizme ve önlük (sıçrama riski varsa). Çevresel Maruz Buhar içeren havanın dışarı atılmasında, tehlikeli maddelerin emisyonuna ilişkin Kalma Kontrolleri yerel şartlara uyulmalıdır. Bölüm 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Molekül ağırlığı : 150 Fiziksel görünüş : Berrak ve parlak Kaynama noktası : , max 220 Yoğunluk : Suda çözünürlük : <0.1 Kendiğinden tutuşma : Ambalaj şekli : 165 kg lik varillerde, IBC, dökme Eş anlamları : Stoddard solüsyonu Bölüm 10. Kararlılık ve Tepkime Kararlılık : Normal kullanım koşullarında kararlı. Kaçınılması Gereken Koşullar : Isı, kıvılcım, açık alev ve diğer tutuşturucu kaynaklardan sakınınız. Kaçınılması Gereken Materyaller: Güçlü oksitleyici reaktifler. Tehlikeli Ayrışma Ürünleri : Normal depolama sırasında zararlı bozunma ürünlerinin oluşması beklenmez. Isısal parçalanması yüksek oranda koşullara bağlıdır. Bu malzeme yandığında ya da ısısal veya oksitleyici bozunmaya uğradığında, havada karbonmonoksit, karbondioksit, kükürt oksitler ve tanımlanamayan organik bileşikler dahil gazlar, sıvılar ve katılardan oluşan kompleks bir karışım oluşur. Bölüm 11. Toksikoloji Bilgileri Toksisite/Akut; Solunum Zehirlemesi : Yüksek konsantrasyonlar merkezi sinir sistemi depresyonuna neden olarak baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısına yol açabilir; solumanın devam etmesi bilinç kaybı ve/veya ölüm ile sonuçlanabilir. Deride Tahriş : Deriyi tahriş edici. Gözde Tahriş : Hafifçe tahriş edici. Solunum Yollarında : Hafifçe tahriş edici.

6 Bölüm 12. Ekoloji Bilgileri Hareketlilik : Su üstünde yüzer. Uçucu bileşenler içerir. Su veya toprak yüzeyinden bir gün içinde buharlaşır. Büyük hacimlerde toprağa nüfuz edebilir ve yeraltı sularını kirletebilir. Dayanıklılık/Ayrışma : Belli başlı bileşenlerin kendiliğinden biyolojik olarak parçalanması beklenmektedir. Uçucu bileşenler, havadaki fotokimyasal tepkimelerle hızla oksitlenir. Biyolojik Birikim : Biyolojik olarak birikmesi muhtemel bileşenler içerir. Diğer İstenmeyen Etkiler : Su üzerinde oluşan filmler oksijen transferini etkileyebilir ve organizmalara zarar verebilir. Bölüm 13. Bertaraf Bilgileri Maddesel Atık : Mümkünse geri kazanın veya geri dönüştürünüz. Yürürlükteki yönetmelikler uyarınca uygun atık sınıflandırması ve atma yöntemlerine karar vermek üzere, oluşan materyalin toksitivite fiziksel özelliklerini belirleme sorumluluğu atığı üreten tarafa aittir. Çevreye, kanalizasyona veya akarsulara atmayınız. Toprağa drenajına izin vererek tank dibinde biriken suyu bertaraf etmeyiniz. Bir döküntü veya tank temizliğinden kaynaklanan atıklar yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak elden çıkarılmalı, tercihen tanınan bir toplayıcı veya taşerona teslim edilmelidir. Toplayıcı veya taşeronun yetkinliği önceden saptanmalıdır. Yerel mevzuat : Atıkların elden çıkarılması yürürlükteki bölgesel, ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Yerel yönetmelikler bölgesel ve ulusal gereklerden daha katı olabilir ve bunlara uyulmalıdır. Bölüm 14. Taşıma Bilgileri ADR; Sınıf :3 RID; Sınıf :3 IMDG; Sınıf :3

7 IATA; Sınıf :3 Bölüm 15. Mevzuat Bilgileri Tehlike İşaretleri:. Xi: Tahriş Edici Xn: Zararlı N: Çevre İçin Zararlı Risk İbareleri: R10: Alevlenir. R38: Cildi tahriş eder. R51/53: Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. Güvenlik İbareleri: S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosolleri solumayın. S24: Cilt ile temasından sakının. S62: Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Bölüm 16. Diğer Bilgiler Bu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgiler verildiği güne kadar ki, bilgi ve tecrübelerimiz doğrultusunda yazılmıştır. Bu güvenlik bilgi formu, ürün kullanımı, güvenlik, taşıma, depolama ve nakliye kılavuzu olarak hazırlanmış, yapılacak uygulamaların sonucunda gözlenen sonuçlara dair herhangi bir garanti vermemektedir. Satıcı firma ürünün kullanımı hakkında herhangi bir yasal sorumluluk üstlenmez. Kullanıcılar ürünleri yasalar çerçevesinde kullanmalı ve sorumluluğunu Kullanım bilgileri üstlenmelidirler. sadece açıklanan ürünle ilgilidir, başka ürünlerle karıştırmak yada açıklamaları diğer ürünlerde kullanmak, istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Karayollarındaki dizel motorlar için yakıt. Ürün Kodu : 002D2252 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 45/2010 EC ye göre) Motorin 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ ACİL DURUM TELEFONU Motorin Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü 1. MADDE/PREPARAT VE ŞİRKET/İŞLETMENİN TANIMI Madde Adı : Ürün Kodu : S1111 İmalatçı/Tedarikçi : The Shell Company of Turkey Limited Karamancılar İş Merkezi Esentepe-Şişli TR-34394 Istanbul Turkey Telefon

Detaylı

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü 1. MADDE/PREPARAT VE ġġrket/ġġletmenġn TANIMI Madde Adı : Kullanım alanları : Polistiren, kauçuklar ve reçinelerin üretimi için baz kimyasal. Ürün Kodu : Q9211, Q9215 Ġmalatçı/Tedarikçi : Shell Chemicals

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Transmisyon yağı. Ürün Kodu : 001D8263 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh. Salih Tozan Sk.No:18bblk

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 1330-20-7 Kullanım alanları : Ağırlıklı olarak baskı sektöründe,

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 75-09-2 Kullanım alanları : Plastik sanayisinde, kimyasal ürünlerin

Detaylı

GOLD SUPER 20W-50 Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139024 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.2011. Benzinli Motor Yağı

GOLD SUPER 20W-50 Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139024 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.2011. Benzinli Motor Yağı Sayfa No: 1/18 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139024 Ürün Tanımı 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Kullanım Alanı Benzinli Motor Yağı, üstün kaliteli baz yağlar

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/20 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Her tür çamaşır makinesinde, beyaz, pamuklu, keten gibi çamaşırların ağartılmasında ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KİMYASAL ADI ÜRÜN NO. 00 KULLANIM Karışımdır. Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

ROM FREN BALATA TEMİZLEYİCİ

ROM FREN BALATA TEMİZLEYİCİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : Oto Bakım Ürünü Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax

Detaylı

ECOFREEZE CAM SUYU (-20)

ECOFREEZE CAM SUYU (-20) 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : Araç bakım ürünü Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10 Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : P.Ü PANEL KAPI BOYASI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Alkid esaslı çift komponentli Son kat İpekMat

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün Adi : idea MGA 1690 Sayfa: 1/6 Kullanım Alanı Üretici Firma : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı : İdea Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. Aydınevler

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN DİZEL, MAZOT

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN DİZEL, MAZOT Sayfa No : 1/6 1 MADDE /MÜSTAHZAR VE ŞİRKETİN TANIMI 1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı: Motorin Cas No : 68334-30-5 EINECS No : 269-822-7 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Dizel motorlu araçlarda

Detaylı

DPF YENİLEYİCİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 TEHLİKELERİN TANITIMI 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

DPF YENİLEYİCİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 TEHLİKELERİN TANITIMI 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı Ürün Tanımı Otobakım Ürünü Tedarikçi Firma Üretici Firma Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. WYNN'S BELGIUM B.V.B.A. Industriepark-West

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1- MADDE / PREPARAT VE FĠRMA BĠLGĠLERĠ Ürün / Preparat Tanımı: Ticari Adı: Signaline Firma Bilgileri: Firma Adı: SIGNATEKMA Boya ve Sinyalizasyon San. ve Tic.A.Ş. Adres: Kurtuluş Caddesi No:23 Yazıbaşı

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı