statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar -"

Transkript

1 statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar - Prof.Dr. Erhan Öner Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/2002-1/34

2 Kontrol Diyagramları Niceliksel (kantitatif) kalite özellikleri ile oluturulan diyagramlar X-R Diyagramları Niteliksel (kalitatif) kalite özellikleri ile oluturulan diyagramlar Kusurlu (hatalı) Diyagramları np Diyagramı p Diyagramı Kusur (hata) Diyagramları c Diyagramı u Diyagramı Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/2002-2/34

3 Bir kontrol diyagramının temel yapısı Deiim 2. Bölge 1. Bölge: Kararlı Bölge ÜKS MH 1. Bölge: Kararlı Bölge 2. Bölge Örnekleme No. ÜKS: Üst Kontrol Sınırı AKS: Alt Kontrol Sınırı AKS MH: Merkez Hattı Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/2002-3/34

4 Niceliksel Kalite Özellikleri le Oluturulan Kontrol Diyagramları Diyagramın Adı Merkez Hattı Üst Kontrol Sınırı Alt Kontrol Sınırı X Diyagramı X X A2 R X A2 R R Diyagramı R RD 4 RD3 Proses Ortalaması: X Ortalama Deiim Genilii: R A 2, D 3 ve D 4 katsayıları Çizelge-1 den örnek büyüklüü (n) dikkate alınarak bulunur. Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/2002-4/34

5 Çizelge-1: X-R Kontrol diyagramlarının çiziminde kullanılan katsayılar. n: Örnek büyüklüü (Her örneklemede prosesden muayene edilmek üzere alınan örneklerin adedi). n A 2 D 3 D 4 d Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/2002-5/34

6 X-R Kontrol Diyagramlarında hesaplamaların yapılıı, diyagramların çizimi ve yorumu Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/2002-6/34

7 Örnek: Nominal numarası N m = 40 olan bir ipliin 5 bobinden alınan örneklerine ait ölçüm deerleri aaıdaki çizelgede verilmitir. plik üretim prosesinin kontrol altında olup olmadıını deerlendirebiliriz. Ölçümler Örnekleme No. X 1 X 2 X 3 X 4 X Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/2002-7/34

8 Çözüm 1. Prosesden her örneklemede 5 adet örnek alınıp muayene edildii için örnek büyüklüü bu proses için 5 dir (n = 5). 2. Çizelgedeki her örnekleme için ortalama deer hesaplanır. Örnek: 1.örnekleme için aaıdaki ekilde hesaplanır X Her örnekleme için deiim genilii hesaplanır. Örnek: 1. örnekleme için en büyük deer = en küçük deer = R Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/2002-8/34

9 Çözüm (devam) 4. Bu örnek prosesde 25 defa örnekleme yapılmıtır (k = 25) 5. Her örnekleme noktası için ortalama deer ve deiim genilii deeri hesaplanır. 6. Prosesde yapılan 25 örnekleme sonrasında ortalama deerlerin aritmetik ortalaması proses ortalaması nı verir. 7. Deiim geniliklerinin ortalaması ortalama deiim genilii deerini verir. Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/2002-9/34

10 Proses Ortalaması X X 1 Burada, X 2 X 3... k X k k j1 X j k X X j : Proses ortalaması : j' ninci k : örnekleme adedi numunenin ortalaması Ortalama Deiim Genilii R R1 R2 R3... k R k k i1 R i k Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

11 Çözüm (devam) 8. Bu proses için X ve R hesaplanır. 9. Bu deerler her iki diyagramın merkez hattı dır ve artık her iki diyagrama ait üst ve alt kontrol sınırılarını hesaplayabiliriz. 10. A 2, D 3 ve D 4 katsayıları Çizelge-1 den örnek büyüklüü (n) dikkate alınarak (bu problemde n=5 için) bulunur. Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

12 Çözüm (devam) Örnekleme No. Ölçümler Ortalama Deiim Deer Aralıı X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X ( R ) Toplam: Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

13 Çözüm (devam) n A 2 D 3 D X Diyagramı çin Hesaplama: X ÜKS X A 2 R ÜKS (0.577)(0.8432) AKS AKS X A 2 R (0.577)(0.8432) Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

14 R Diyagramı çin Hesaplama: R ÜKS RD 4 ÜKS (0.8432)(2.115) AKS AKS RD 3 (0.8432)(0) 0 Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

15 Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

16 Niteliksel Kalite Özellikleri le Oluturulan Kontrol Diyagramları Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

17 Niteliksel Kalite Özellikleri le Oluturulan Diyagramlar Kusurlu Adedi Diyagramı (np-diyagramı) Kusurlu Oranı Diyagramı (p- Diyagramı) Kusur Sayısı Diyagramı (c- Diyagramı) Birim Baına Kusur Diyagramı (u- Diyagramı) Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

18 Niteliksel Veriler çin Kontrol Diyagramları Diyagram Tipi Merkez Hattı ÜKS ve AKS np Diyagramı n p n p 3 n p(1 p) p Diyagramı p p 3 p(1 n p) c Diyagramı c c 3 c u Diyagramı u u 3 u n ÜKS: Üst Kontol Sınırı; AKS: Alt Kontrol Sınırı n Örnek büyüklüü c Ortalama kusur adedi p Ortalama kusurlu adedi u Ünite baına ortalama kusur adedi Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

19 np-diyagramı Kusurlu Diyagramı n sabit Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

20 Örnek: Bir konfeksiyon atölyesindeki kazak üretiminden düzenli aralıklar ile alınan 100 er numune muayene edilmekte ve kusurlu olup olmadıkları incelenmektedir. Prosesin konrol altında olup olmadıını belirtiniz. Örnekleme No Toplam: Kusurlu Bulunan Kazakların Adedi Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

21 Çözüm 1. Toplam kusurlu (hatalı bukunarak bir sonraki prosese gönderilmeyen) adedi hesaplanır: Toplam Kusurlu (Hatalı) Adedi: Ortalama Kusurlu Adedi hesaplanır. Toplam 1,000 numune muaye edilmitir (Prosesden 10 defa 100 er kazak alınmıtır). Ortalama Kusurlu Adedi = 46/(100)(10) = Merkez Hattı, Üst ve Alt Kontrol Sınırları Hesaplanır: Merkez Hattı = (0.046)(100) = 4.6 Üst Kontrol Sınırı= (3)(2.095) = Alt Kontrol Sınırı= (3)(2.095) = Alt Kontrol Sınırı = kusurlu kazak olamayacaı için bu deer 0 olarak alınır. 4. Merkez Hattı ve Kontrol Sınırlarının çiziminden sonra çizelgedeki kusurlu kazak adetlerine ait deerleri kullanmak suretiyle diyagram çizilir. Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

22 Çözüm (devam) np Diyagramı Üst sınır aılmadıı için proses kontrol altındadır. Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

23 p-diyagramı Kusurlu Diyagramı n sabit deil Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

24 Örnek: Bir konfeksiyon atölyesindeki gömlek üretiminden düzenli aralıklar ile farklı örnek büyüklüklerinde alınan numuneler muayene edilmekte ve kusurlu olup olmadıkları incelenmektedir. Prosesin konrol altında olup olmadıı yorumlayınız. Çizelge: Kusurlu gömlek adetleri. Örnek No. Örnek Büyüklüü(n) Hatalı Gömlek Adedi Hatalı Oranı Toplam: Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

25 Hatalı Oranı = 33/2065 = Çizelge: p Diyagramı için kontrol sınırları. Örnek No. n i ÜMH AMH (*) (*) Eksi deerler 0 olarak alınır. Proses kontrol altındadır. Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

26 Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

27 c-diyagramı Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

28 Örnek: Bir tekstil fabrikada her ay meydana gelen i kazaları sistematik olarak incelenmek istenmektedir. Çizelge'de, üç senelik bir süreç içerisinde meydana gelmi ve ilk yardım gerektiren i kazalarının adedi verilmektedir. Prosesi analiz edebiliriz. Çizelge: kazaları. 1. Yıl (Aylar) Kazası Adedi 2. Yıl (Aylar) Kazası Adedi 3. Yıl (Aylar) Ocak 5 Ocak 10 Ocak 1 Kazası Adedi ubat 2 ubat 5 ubat 2 Mart 4 Mart 9 Mart 1 Nisan 8 Nisan 4 Nisan 0 Mayıs 5 Mayıs 3 Mayıs 0 Haziran 4 Haziran 2 Haziran 2 Temmuz 24 Temmuz 2 Temmuz 1 Austos 8 Austos 1 Austos 0 Eylül 3 Eylül 3 Eylül 0 Ekim 5 Ekim 4 Ekim 1 Kasım 14 Kasım 3 Kasım 0 Aralık 7 Aralık 1 Aralık 2 Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

29 Çözüm: c ÜKS k i1 k c i c c 4.056, c (3)(2.014) yaralanma. Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

30 u-diyagramı Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

31 Örnek: Bir tekstil fabrikasında, boyanmı kuma topları 50 m 2 lik kısımlar eklinde muayene edilmekte ve kumataki kusurlar kaydedilmektedir. 10 top kumaın muayenesine ait sonuçlar Çizelge de verilmitir. Bu veriler ile, kısım baına kusurları içeren bir kotrol diyagramı oluturabiliriz. Top No. Kuma (m 2 ) Toptaki muayene edilen kısım adedi (n) Kusurlar Toplamı Muayene edilen kısım baına kusur adedi (u) Toplam: Kısım baına ortalama kusur adedi = 153/107.5 = 1.42 Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

32 Çizelge: u diyagramı için üst ve alt kontrol sınırlarının hesabı. Top No. n i ÜMH AMH Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

33 Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

34 statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar - Prof.Dr. Erhan Öner Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/ /34

Garp Linyitleri İşletmesi Termik Santral Kömürleri için İstatistiksel Süreç Kontrol Analizi

Garp Linyitleri İşletmesi Termik Santral Kömürleri için İstatistiksel Süreç Kontrol Analizi _ ^ Turkne 19 Uluslararası Madem ılık Konf-rm vi Tutırı IMCET2001 Izmir Türkin 09 12 Haziran 200") Garp Linyitleri İşletmesi Termik Santral Kömürleri için İstatistiksel Süreç Kontrol Analizi H Aykul &

Detaylı

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir?

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir? 1. Süreç nedir? Girdileri çıktı haline getiren birbiriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı dır. 2. Süreç nedir? Tanımlanabilirlik Tekrarlanır olması Ölçülebilirlik Bir sahibi ve sorumluları olması

Detaylı

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS)

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) 03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) Yöntemin prensibi ardıık 3 seyreltiden sıvı besiyerlerine ekim yapıp inkübasyon sonunda gelime olanları pozitif olarak deerlendirmek ve istatistik yöntemlerle

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 02/10/2014 Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 1. Giriş Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre; hanehalklarının yaptığı sağlık harcaması, hanelerin finansal korumadan yoksun kalarak zorunlu ihtiyaçlarından

Detaylı

KOKU EMİSYONLARININ VE DIŞ ORTAMDAKİ KOKU SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TERİMLER, FORMÜLLER VE BİRİMLERİN LİSTESİ

KOKU EMİSYONLARININ VE DIŞ ORTAMDAKİ KOKU SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TERİMLER, FORMÜLLER VE BİRİMLERİN LİSTESİ EK-1 KOKU EMİSYONLARININ VE DIŞ ORTAMDAKİ KOKU SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TERİMLER, FORMÜLLER VE BİRİMLERİN LİSTESİ Adaptasyon: Sürekli veya kesikli olarak tekrarlanan bir kokuya

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları

Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları 1 Şans Değişkeni: Bir dağılışı olan ve bu dağılışın yapısına uygun frekansta oluşum gösteren değişkendir.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

VOB ELEKTRİK VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

VOB ELEKTRİK VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ NİSAN 2011 VOB ELEKTRİK VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ Enerji Ticareti Derneği Toplantısı Eylül 2011, İstanbul EMİR ÇETİNKAYA Sözleşme Araştırma Ve İstatistik Müdürü AMAÇ Türkiye elektrik piyasasında son yıllarda

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

1 Yola Terk Bulunan Parselde 18 Uygulaması

1 Yola Terk Bulunan Parselde 18 Uygulaması 15 ve 16 ncı Madde Gereği Terk Yapılan Parsellerde 18 Uygulaması ve DOP Hüseyin KOÇAK Başmüfettiş İmar uygulama sahasında kalan kadastro parseliyle, bu parsele karşılık tahsis edilen imar parselinin çakışması

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Mart 2011 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 1 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Tarife Hesaplama

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı

AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 201 Açık Deniz Rüzgar Türbinlerini Sertifikalandırma Esasları 2011 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla

Detaylı

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN Prof. Dr. Cemil

Detaylı

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU TURKLAB Rehber 01 KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU Doç. Dr. Aysun Yılmaz TURKLAB- KALIBRASYON VE DENEY LABORATUVARLARI DERNEĞI Büyükdere Cad. Gökfiliz İşhanı Kat:3 Biruni Laboratuvarı

Detaylı

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Doç.Dr. Emin KAHYA 1 Kadri KARABÖCEK 2 ÖZET Bu çalışmada, orta ölçekli bir işletmenin Mekanik İşler Atölyesi nde, işçi ve

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002 Türkiye'de Kriz Döneminde KurFaizBorsa likilerinin Dinamik Analizi BankaMali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı:, ss: 4756, 2002 Osman KARAMUSTAFA * Yakup KÜÇÜKKALE ** Giri Finans literatüründe döviz kurları ile

Detaylı

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları METAL KAYNAININ TANIMI Metalik malzemeleri, ısı, basınç ya da ikisi birden kullanılarak ERGTME gerçekletirilip, çounlukla kaynak edilecek metalik malzeme ile aynı ya da çok yakın sıcaklıkta eriyebilen

Detaylı

ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI

ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI Hazırlayan: Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2010-2011 Öğretim Yılı, Güz Dönemi

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar- Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü --

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) KULLANICILARI İÇİN REHBER

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) KULLANICILARI İÇİN REHBER T. C. T Ü R K İ Y E İ S T A T İ S T İ K K U R U M U B A Ş K A N L I Ğ I No : 04 Tarih : 04/02/2014 YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) KULLANICILARI İÇİN REHBER Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE),

Detaylı