GÜNÜMÜZ KONUT MUTFAĞINDA DONATI ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET AN INVESTIGATION ON EQUIPMENT ELEMENTS IN NOWADAYS HOUSE KITCHENS ABSTRACT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNÜMÜZ KONUT MUTFAĞINDA DONATI ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET AN INVESTIGATION ON EQUIPMENT ELEMENTS IN NOWADAYS HOUSE KITCHENS ABSTRACT"

Transkript

1 GÜNÜMÜZ KONUT MUTFAĞINDA DONATI ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kemal YILDIRIM Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Teknikokullar, 06500, ANKARA ÖZET Bu çalışmada, Ankara nın kentsel yerleşim alanını oluşturan farklı sosyo-ekonomik düzeylere sahip ailelerin (Alt/Orta/Üst SED) mutfakları örnekleme yöntemiyle 105 adet seçilmiş olup, konut mutfak donatı elemanlarının boyutları ve depolama hacimleri, kullanıcıların istek ve memnuniyet durumları saptanmıştır. Bu çalışmada veriler, anket uygulama, sistematik gözlem yapma ve donatı ölçülerini belirleme gibi üç farklı şekilde elde edilmiştir. Çalışma sonunda, (Alt/Orta/Üst SED) mutfaklarındaki donatı elemanlarına ait karakteristikler belirlenmiş ve en uygun çalışma koşullarının sağlanabilmesi bakımından gerek malzeme, gerekse donatı elemanlarının boyutları için ergonomik yaklaşımla çözüm önerileri sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Mutfak Donatı Elemanları, Mutfak Mobilyası Boyutları, Mutfak Dolapları AN INVESTIGATION ON EQUIPMENT ELEMENTS IN NOWADAYS HOUSE KITCHENS ABSTRACT In this study, the kitchens of families which represent different socio-economic-status (classified as lower, middle and upper SES) in the urban area of Ankara 105 house kitchens have been selected and, the dimensional and storage sizes equipment elements of house kitchens, and the user wishes and pleasures have been surveyed. In this study, the data has been been obtained in 3 different ways such as detailed questionary application, systematic observation, and surveying the sizes of equipment elements. At the end of this study, the characteristics of equipment elements at the kitchens which belong to people of different socio-economic-status are defined and in order to supply most suitable conditions, some solution proposals were presented with erconomic approach for both material and equipments. Key Words: Kitchen Equipment Elements, Dimensions of Kitchen Furnitures, Kitchen Cabinets 1. GİRİŞ Konut; iletişim, etkileşim, mekan, zaman ve anlamın örgütlü bir örüntüsüdür. Bir yandan ait olduğu kültür ya da etnik grubun karakteristikleri ile yaşam biçimini, davranış kurallarını, çevresel tercihlerini, zaman ve mekan sınıflandırmasını yansıtırken, öte yandan kullanıcısının özüyle ilgili imgelerini, böylece tasarım ve donatımı ile bireyin kişilik ve ayrıcalığını yansıtır (1). Ondokuzuncu Yüzyıl Batı Dünyasında bir endüstri patlamasına tanık olunan dönemdir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yapı sektörüne yeni uygulamalar ve yeni yapı malzemeleri getirmiştir (2). Yaşamın her alanında etkisini gösteren Endüstri Devrimi, konutların iç mekan donatım elemanlarında da etkili olmuş ve değişim göstermiştir. İç mekanlardaki değişim, mimari yapıdaki değişim ile makineleşmeye bağlıdır. Ayrıca makineleşme, toplum yaşamında yarattığı sosyal değişmenin yanı sıra, iç mekan donatım elemanları endüstrisini de etkilemiştir (3). Bu alandaki araştırmalarda, konutun aktif yaşama bölümlerini oluşturan yaşama ve servis mekanlarının sık aralıklarla ve en yoğun kullanıma sahip olduğunu göstermiş ve bu mekanların önem derecelenmesinde mutfakların ilk sıralarda yer aldığı belirtilmiştir. Mutfakla ilişkili olarak yürütülen ergonomi araştırmaları çok geniş bir yelpaze oluşturmakla birlikte, genelde üç odakta toplanmaktadır. Bunlar donatı elemanlarının düzeni, çalışma düzlemlerinin boyutlandırılması ve depolamadır (4). Konut ıslak mekanlarına ilişkin olarak, Türkiye de ve diğer ülkelerde uygulanan standart ve performans kriterleri karşılaştırılarak, Türk insanının boyutları, yaşam şekli ve diğer sosyoekonomik ve sosyo-kültürel özelliklerine uygun standartlar önerilmiştir (5). Farklı sosyo-ekonomik düzey ailelerin kullandıkları eşya ve insan / eşya ilişkileri incelenmiş, grupların sosyo-ekonomik düzeylerine bağlı olarak eşyalarının değiştiği ve kullanıcıların yaşam tarzı ile eşyalarının arasında belli bir uyumun olduğu belirtilmiştir (6). Yine Ankara nın kırsal ve kentsel kesiminde bulunan konut mutfaklarının çalışma bölgelerinde optimum iş yüksekliği ve antropometrik ölçüm ilişkisi üzerine yapılan araştırmada, mutfaklarda tezgah, evye ve pişirici için en uygun yüksekliğin

2 89 cm, derinliğin cm, masa yüksekliğinin 67 cm, oturma yüksekliğin 43 cm olması gerektiği bildirilmiştir (7). Başka bir çalışmada da, Ankara nın çeşitli semtlerinde bulunan orta sosyo-ekonomik düzeye sahip yaşındaki kadınların antropometrik ölçüleri ile mutfaklarının çalışma yükseklikleri belirlenmiş; tezgah, evye ve pişirici yüksekliğinin 88,5 cm, masa yüksekliğinin 69 cm olması gerektiği bildirilmiştir (8). Farklı sosyo-ekonomik düzey ailelerin konut kullanımı, yaşam biçimi, iç mekan düzenlemeleri, eşyanın nicelik ve nitelikleri ile depolama sorunları incelenerek; Orta SED ve Üst SED konutlarının büyüklüğü, donatı elemanlarının düzenlenişi ve yaşam biçimleri arasında bir benzerlik olduğu bildirilmiştir (9). Mutfak mekanının yemek hazırlama, pişirme ve servis gibi eylemlerin yapıldığı bir iş merkezi haline dönüştüğü belirtilerek, donatı elemanlarında modüler koordinasyonun esneklik ve değişebilirlik açısından faydalı olacağı belirtilmiştir (10). Yaşlı ve özürlü insanların mutfaklarına yönelik gereksinimlerini karşılayabilecek donatı elemanları, araç ve gereçler geliştirilmiş ve bunun farklı yetenekli insanların bireysel özgürlüğünü kazanmalarına yardımcı olacağı bildirilmiştir (11). Konutların mutfak tezgahlarında kullanılan malzemelerden werzalit, laminat (HPL), vernikli ve verniksiz lif levha ve Doğu kayınının mekanik etkilere karşı performanları karşılaştırılarak, en yüksek aşınma direnci poliüretan vernik ile kaplanmış Doğu kayınında, en yüksek çizilme direnci, brinell sertlik ve pandüllü sertlik değerleri werzalit te elde edilmiştir (12). Konut ıslak mekanlarında kullanılan bazı malzemelerin (JAN-H-792 deney düzeneği ile) sıcak su buharı etkisinde ağırlık, kalınlık, genişlik artışları belirlenmiştir. Islak mekanlar için tabakalı malzeme olarak lif levhanın, yapıştırıcı olarak polimarin (Desmodur-VTKA) tutkalının ve üst yüzey gereci olarak ta iki bileşenli poliüretan verniğin uygun olduğu bildirilmiştir (13). Bu çalışmada, Ankara nın kentsel yerleşim alanını oluşturan farklı sosyo-ekonomik düzeylere sahip ailelerin konut mutfaklarında bulunan donatı elemanları ve kullanılan malzemeler, donatıların ölçüleri ve depolama hacimleri, kullanıcıların istek ve memnuniyet durumlarının belirlenmesine ilişkin veriler ayrıntılı bir anket yardımıyla toplanmış, verilere ilişkin betimsel istatistikler bulunmuş, belirlenen hipotezler Ki kare ile test edilmiştir. 2. MUTFAK DONATI ELEMANLARI VE ÖZELLİKLERİ 2.1. Mutfak Donatı Elemanları Konut mutfaklarında donatı elemanları için, çalışma tezgahı altı ve üstü diye iki bölge öngörülebilir. Tezgah altında, evye dolapları, kapaklı ve çekmeceli dolaplar, köşe ve kenar bitiş dolapları, fırınlı ocaklar, bulaşık makineleri, çalışma tezgahı, çöp öğütücü evyeler, bataryalar gibi donatı elemanları bulunmaktadır. Tezgah üstünde, duvara monte edilen kapaklı ve camlı vitrin dolapları, köşe ve kenar bitiş dolapları, bardaklık, baharat rafı ve aspiratörler gibi duvar üstü donatı elemanları bulunmaktadır. Bunların dışında ise; bu iki yatay bölge donatı elemanlarını birleştiren kapaklı, çekmeceli ve açık raflı boy (kiler) dolapları, göz önü fırınlar, mikro dalgalar ve buzdolabı gibi donatı elemanlarından söz edilebilir Mutfak Donatı Elemanlarının Üretiminde Kullanılan Malzemeler Mutfak donatı elemanlarının üretiminde ahşap, metal, plastik, cam, yapıştırıcı, üst yüzey vb. malzemeler kullanılmaktadır. Bu malzemeler sırasıyla masif ahşap olarak; ağaç türüne göre kayın, meşe, çam vs., ahşap türevi olarak; yonga ve lif levha, suntalam, werzalit, kontrplak vs., levha yüzey kaplaması olarak; ahşap ve plastik (PVC) kaplama, laminat vs., yapıştırıcı olarak; polimarin (Desmodur-VTKA), termoplastik (Hot-Melt), üre formaldehit (Kaurit), polivinilasetat (PVAc) tutkalı vs., üst yüzey malzemeleri ise selülozik, sentetik, poliüretan, akrilik vernik şeklinde özetlenebilir Mutfak Donatı Elemanlarında Modüler Koordinasyon Endüstri devrimi ile konut donatımındaki hızlı değişim ve makineleşmenin getirdiği geniş imkanlar mutfak donatı elemanlarının tasarımını ve üretimini kolaylaştırmıştır. Geleneksel mekan donatımındaki sabit düzenlemeler, günümüzde yerini yeni değişik özellik ve tiplerde, eklenerek çoğaltılıp-azaltılabilen, kullanıcıya zaman içinde çok değişik kullanım olanağı sağlayan modüler donatı elemanlarına bırakmıştır (14).

3 Kemal YILDIRIM / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 2, SAYI 4, 1999 Konut mutfak donatı elemanlarının modüler koordinasyonu, üretimin standartlaşmasında ve malzeme firelerini en alt düzeye indirmede, üretim hızını artırmada, pazarlamada, montajda ve servis kolaylığında, üretici ve tüketici arasında bilgi alışverişinde anlaşma kolaylığı sağlamış; sonuçta ekonomiklik ve kalite ön plana çıkmıştır (14). Günümüzde küçük ölçekli işlevsel konut plan tipleri ve buna bağlı donatı elemanları geliştirilmektedir. Bu elemanlar çok yönlü modüler düzenleme ilkelerine göre tasarlanmış birimler olduğu için tek işlev yerine bir çok işleve cevap verebilmektedir (14). Modüler koordinasyon sistemleri, ünitelerin kullanıcı ihtiyaçlarına göre zamanla birbirlerine eklenebilmelerini veya değişik varyasyonlar ile kullanılmalarını sağlarlar. Böylece kullanıcılar, değişik özellikteki konutlara taşındığında donatı elemanlarına bağlı iç mekân ihtiyaçlarını aynı özelliklerde yeni modüller ekleyerek mevcut modüllerin büyütülmesini sağlayabilmektedir (14). Modüler mutfak dolabı üretiminde, 10 cm lik ölçü birimi temel modül olarak kabul edilir. Belirlenen bu modül kullanıcıların antropometrik verilerine, isteklerine, kullanılacak malzemelerin boyutlarına, makine ve teçhizat parkına vb. bağlı olarak azaltılıp çoğaltılabilir. Konut mutfak donatı elemanlarının düzenlenmesinde alan kaybı, malzeme kaybı gibi nedenlerden dolayı buçuklu modüller de (M/2, M/4) kullanılmaktadır (15). Çeşitli ülkelerde mutfak dolabı modül derinlik ve yükseklik ölçüleri Tablo 1 de verilmiştir (16). Tablo 1. Mutfak Dolabı Modül Ölçüleri (16). Ülkeler ABD ALM İNG HOL TÜR Tezgah Der Tezgah Yük Üst Dol. Der Üst Dol. Yük ABD / Almanya / İngiltere / Hollanda / Türkiye 3. YÖNTEM Veriler örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Örneklemin genişliği 105 konut mutfağı olarak ele alınmıştır. Veriler, anket uygulama, sistematik gözlem yapma ve donatı ölçülerini belirleme gibi üç farklı şekilde elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin anlaşılabilmesi ve aynı yöntemlerle elde edilmiş verilerle karşılaştırılabilmesi için çeşitli istatistiki teknikler kullanılmıştır. Bu makalede, Ankara nın çeşitli semtlerinde bulunan farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerin mutfaklarında bulunan donatı elemanları incelenmiş ve elde edilen verilerin ortalaması, standart sapması ve hatası, çarpıklığı, basıklığı gibi betimsel istatistikleri belirlenmiştir. Daha sonra nitel özellikteki verilerin oluşturduğu gruplar arasındaki farkın önem kontrolü için Ki kare ( 2 ) analizi yapılmıştır. 4. BULGULAR Araştırma gruplarını, Ankara il merkezi sınırları içinde bulunan ilçelerin kentsel yerleşim alanını oluşturan çeşitli sosyo-ekonomik düzey aileler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına alınan farklı SED ailelerin konut mutfaklarının belirlenmesinde, kullanıcıların gelirleri, eğitimleri, meslekleri ve bulundukları semt dikkate alınarak, yığını en iyi temsil edebileceği düşünülen konut mutfakları örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırma kapsamına alınan ailelerin yemek yedikleri donatı elemanı Tablo 2 de verilmiştir. Buna göre, ASED in % 57 si, OSED ve ÜSED in % 89 u yemeklerini masada yemekte, ASED in % 43 ü, OSED ve ÜSED in % 11 i yer sofrasını kullanmaktadır. Ki kare testi sonucuna göre, ASED, OSED ve ÜSED arasında yemek yeme için kullanılan donatı elemanı açısından α< 0,01 yanılgı olasılığı ile istatistiksel anlamda bir farklılığın olduğu söylenebilir. Tablo 2. Yemek Yeme İçin Kullanılan Donatı Elemanı Üzerinde Yemek Yenilen ASED OSED ÜSED TOPLAM Donatı Elemanı n % n % n % n % Masa Masa + Yer sofrası Hesaplanan 2 = 13,469 S.d (Serbestlik Değeri)= 2 2 Tablo Değeri = 9,210 n: Sınıf sayısı %: Yüzdesel değer İncelenen konutlarda yemek masası bulunan mekanlar Tablo 3 de verilmiştir. Buna göre, ASED in % 51 inin, OSED in % 77 sinin, ÜSED in % 63 ünün mutfak ve salonunda, ASED in % 29 unun, OSED in % 14 ünün, ÜSED in % 17 sinin sadece mutfağında yemek masası vardır.

4 Tablo 3. Konutta Yemek Masasının Bulunduğu Mekanlar Yemek Masası Bulunan ASED OSED ÜSED TOPLAM Mekanlar n % n % n % n % Sadece Mutfakta Sadece Salonda Sadece Yemek odasında Mutfak ve Salonda Hepsinde İncelenen mutfakların tümünde asma, yer ve kiler dolapları, tezgah, evye ve bataryalar mevcuttur. Mutfak donatı elemanları Tablo 4 de verilmiştir. Buna göre, ASED in % 80 i, OSED in % 94 ü ve ÜSED in % 89 unda masa ve sandalye bulunmaktadır. Tablo 4. Mutfaklarda Bulunan Donatı Elemanları Mutfaklarda Bulunan ASED OSED ÜSED TOPLAM Donatı Elemanları n % n % n % n % Asma dolaplar Yer dolapları Kiler dolabı Tezgah Evye + batarya Sebzelik Masa + sandalye Baharatlık İncelenen konut mutfaklarında bulunan elektrikli cihazlar Tablo 5 de verilmiştir. Buna göre, ASED in % 57 sinde, OSED in % 97 sinde ve ÜSED in % 80 inde mutfak aspiratörü, ASED in % 69 unda, OSED in % 63 ünde ve ÜSED in % 71 inde fırınlı ocak, ASED in % 26 sında, OSED ve ÜSED in % 80 inde bulaşık makinesi, ASED in % 43 ünde, OSED in % 37 sinde ve ÜSED in % 26 sında set üstü ocak, ASED in % 14 ünde, OSED in % 9 unda ve ÜSED in % 11 inde çamaşır makinesi ve mutfakların tümünde buzdolabı mevcuttur. Tablo 5. Mutfaklarda Bulunan Elektrikli / Gazlı Cihazlar Mutfaklarda Bulunan ASED OSED ÜSED TOPLAM Elektrikli/Gazlı Cihazlar n % n % n % n % Mutfak aspiratörü Fırınlı ocak Fırın Bulaşık makinesi Buzdolabı Set üstü ocak Çamaşır makinesi Fritöz Mikser Izgara (Grill) TV Kombi Şofben Tost makinesi Mutfak robotu

5 Kemal YILDIRIM / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 2, SAYI 4, 1999 İncelenen mutfak dolaplarında kullanılan malzemeler Tablo 6 da verilmiştir. Buna göre, ASED in % 34 ü, OSED in % 37 si ve ÜSED in % 46 sında ahşap türevli malzemeler üzerine çeşitli vernikler uygulanmış, ASED in % 29 u, OSED in % 34 ü ve ÜSED in % 23 ünde suntalam, ASED in % 26 sı, OSED % 20 si ve ÜSED in % 11 inde laminat kullanılmıştır. Tablo 6. Mutfak Dolaplarının Malzemesi Mutfak Dolaplarının ASED OSED ÜSED TOPLAM Malzemesi n % n % n % n % Laminat AHŞAP Suntalam Lake boyalı ,52 Vernikli ,05 METAL Çelik ,86 PVC Plastik , Kullanıcıların İstek ve Memnuniyet Durumları İncelenen konutların mutfak dolaplarının depolama hacimlerinin yeterlilik durumları Tablo 7 de verilmiştir. Buna göre, ASED in % 66 sı, OSED in % 51 i mutfak dolaplarının depolama hacimlerini yetersiz bulurken, ÜSED in % 51 i yeterli bulmaktadır. Tablo 7. Mutfak Dolaplarının Depolama Hacimlerinin Yeterlik Durumları Mutfak Dolaplarının ASED OSED ÜSED TOPLAM Depolama Hacmi n % n % n % n % Yeterli Yeterli değil İncelenen mutfak dolaplarının nitelikleri Tablo 8 de verilmiştir. Buna göre, ASED in % 63 ü, OSED in % 74 ü ve ÜSED in % 60 ı mutfak dolaplarının malzemesinden, ASED in % 77 si, OSED ve ÜSED in % 83 ü derinlik ölçüsünden, ASED in % 69 u, OSED in % 71 i ve ÜSED in % 86 sı yükseklik ölçüsünden memnun olduklarını bildirmişlerdir. Tablo 8. Kullanıcıların Memnuniyet Durumları Kullanıcıların Memnuniyet Durumları Dolapların Malzemesi Dolapların Der. Ölçüsü Dolapların Yük. Ölçüsü TOPLAM n % n % n % n % ASED Memnun Memnun Değil OSED Memnun Memnun Değil ÜSED Memnun Memnun Değil TOPLAM Memnun Memnun Değil TOPLAM Araştırma kapsamına alınan kullanıcıların istedikleri mutfak dolabı malzemeleri Tablo 9 da verilmiştir. Buna göre, ASED in % 86 sı, OSED in % 60 ı ve ÜSED in % 77 si mutfak dolaplarının laminat malzemeden yapılmasını istedikleri belirlenmiştir.

6 Tablo 9. Kullanıcıların Mutfak Dolabında Olmasını İstediği Malzemeler Mutfak Dolaplarının ASED OSED ÜSED TOPLAM Malzemesi n % n % n % n % Laminat AHŞAP Suntalam Lake boyalı Vernikli METAL Çelik PVC Plastik Donatı Elemanlarının Ölçüleri Araştırma kapsamına alınan mutfaklarda bulunan donatı elemanlarının aritmetik ortalaması, standart sapması ve standart hatası ile çarpıklık ve basıklık ölçülerinin betimsel değerleri Tablo 10, 11, 12 ve 13 de verilmiştir. Tablo 10. ASED Konut Mutfaklarının Donatı Ölçülerinin Betimsel Değerleri Mutfak Donatı Elemanları S S 1 2 Asma dolap yüksekliği (cm) 74,66 1,95 11,55 0,52 0,93 35 Asma dolap derinliği (cm) 31,91 0,42 2,45-0,87 2,03 35 Yer dolabı yüksekliği (cm) 85,31 0,46 2,70-0,98 1,02 35 Tezgah yüksekliği (cm) 88,31 0,46 2,70-0,98 1,02 35 Tezgah derinliği (cm) 59,86 0,59 3,50-0,81 1,08 35 Tezgah uzunluğu (cm) 210,9 8,06 47,66 0,97 3,97 35 Asma dolap Tezgah arası (cm) 56,17 1,05 6,22-0,49-0,25 35 Mutfak Masası yüksekliği (cm) 74,54 0,19 0,99-0,52 0,44 26 Depolama hacmi (m 3 ) 1,56 0,07 0,42 1,22 2,21 35 : Aritmetik ort. S : Standart hata S : Standart sapma 1 : Çarpıklık ölçüsü 2 : Basıklık ölçüsü Tablo 11. OSED Konut Mutfaklarının Donatı Ölçülerinin Betimsel Değerleri n: Sınıfların toplamı Mutfak Donatı Elemanları S S 1 2 n Asma dolap yüksekliği (cm) 76,40 2,52 14,89 0,60 0,08 35 Asma dolap derinliği (cm) 32,74 0,28 1,67-0,17-1,02 35 Yer dolabı yüksekliği (cm) 85,31 0,51 2,99-1,18 1,59 35 Tezgah yüksekliği (cm) 88,31 0,51 2,99-1,18 1,59 35 Tezgah derinliği (cm) 61,17 0,74 4,38-0,41 0,88 35 Tezgah uzunluğu (cm) 252,5 10,27 60,78 0,12 0,24 35 Asma dolap Tezgah arası (cm) 57,09 1,18 7,01 0,17 1,09 35 Mutfak Masası yüksekliği (cm) 74,69 0,32 1,79-0,73 2,19 32 Depolama hacmi (m 3 ) 1,95 0,10 0,61 0,66 0,02 35 Tablo 12. ÜSED Konut Mutfaklarının Donatı Ölçülerinin Betimsel Değerleri Mutfak Donatı Elemanları S S 1 2 n Asma dolap yüksekliği (cm) 78,06 2,88 17,05 0,72-0,08 35 Asma dolap derinliği (cm) 33,06 0,51 3,03 0,08 0,44 35 Yer dolabı yüksekliği (cm) 84,34 0,57 3,43-1,00 1,08 35 Tezgah yüksekliği (cm) 87,34 0,57 3,43-1,00 1,08 35 Tezgah derinliği (cm) 61,17 0,81 4,81-0,33-0,38 35 Tezgah uzunluğu (cm) ,21 90,00 0,47-0,25 35 Asma dolap Tezgah arası (cm) 55,89 1,10 6,53-0,40-0,10 35 Mutfak Masası yüksekliği (cm) 75,42 0,25 1,39 0,39-0,25 31 Depolama hacmi (m 3 ) 2,40 0,16 0,94 0,38-0,75 35 n

7 Kemal YILDIRIM / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 2, SAYI 4, 1999 Tablo 13. ASED/OSED/ÜSED Konut Mutfaklarının Donatı Ölçülerinin Toplam Betimsel Değerleri Mutfak Donatı Elemanları S S 1 2 n Asma dolap yüksekliği (cm) 76,37 1,42 14,60 0,73 0, Asma dolap derinliği (cm) 32,57 0,24 2,47-0,18 1, Yer dolabı yüksekliği (cm) 84,99 0,30 3,03-1,07 1, Tezgah yüksekliği (cm) 87,99 0,30 3,03-1,07 1, Tezgah derinliği (cm) 60,73 0,42 4,27-0,33 0, Tezgah uzunluğu (cm) 246,5 7,13 73,01 0,83 0, Asma dolap Tezgah arası (cm) 56,38 0,64 6,55-0,17 0, Mutfak Masası yüksekliği (cm) 74,90 0,16 1,49-0,36 2,14 89 Depolama hacmi (m 3 ) 1,97 0,07 0,76 1,07 0, Yukarıdaki tablolardan mutfak tezgahlarının yükseklik ve derinlik ortalamalarının sosyoekonomik düzeylere göre birbirlerine yakın olduğu, tezgah uzunluğunun farklılık gösterdiği, üst dolap ile tezgah arasındaki mesafelerin ortalamalarının birbirine yakın olduğu, depolama hacimlerinin farklılık gösterdiği ve kullanıcıların refah seviyesi azaldıkça memnuniyetsizlik oranının artığı gözlenmiştir. 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Mutfaklarda bulunan donatı elemanlarının boyutları, depolama hacimleri ve malzemeleri, kullanıcıların istek ve gereksinimleri yaşam koşullarına bağlı olarak hızla değişmekte ve bu mutfak donatı elemanlarının tasarımına bire bir yansımaktadır. Konut mutfak donatı elemanlarının tasarımı için aşağıdaki sonuç ve öneriler dikkate alınmalıdır. Kullanıcının çalışma esnasında eylemlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için mutfak donatı elemanlarının boyutlandırılmasında, kullanıcıların ölçüleri ve gerçekleştirdikleri eylemler göz önüne alınmalıdır. Kullanıcıların daha az enerji ile eylem gereksinimlerini karşılayacağı düşünülen donatı elemanlarının ölçüleri ve depolama hacimleri Tablo 14 de verilmiştir. İncelenen mutfakların büyük bir bölümünde donatı elemanlarının depolama hacimlerinin yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, mekanın özelliğine göre donatı elemanları düzenlenirken depolama gereksinimini karşılayabilecek kiler ve özel amaçlı dolapların planlanması gerekir. İncelenen mutfakların büyük bir bölümünde masa ve sandalye görülmüştür. Özellikle küçük mutfaklarda bulunan yemek masalarının mekanı daralttığı ve hareket alanlarını engellediği tespit edilmiştir. Buna göre, küçük mutfaklar için yemek yeme alanı isteniyorsa açılır-katlanır masalar kullanılabilir. Araştırma kapsamına alınan kullanıcıların büyük bir bölümü mutfak dolaplarında sentetik reçine esaslı (laminat) malzemelerin kullanılmasını istediklerini belirtmişlerdir. Buna göre, sentetik reçine esaslı malzemeler, donatı elemanlarının tasarımlarında dikkate alınmalıdır. İncelenen mutfakların bazılarında dolapların su ve nem etkisiyle deforme olduğu görülmüştür. Buna göre, mutfak dolaplarının üretiminde alt, üst, yan ve rafların tüm kenarlarının masif, PVC ve melamin kenar kaplama malzemeleriyle su ve nem etkisine karşı kapatılması gerekir. İncelenen mutfakların bazılarında kullanılan lif veya yonga levha üzerine laminat kaplanmış tezgahların su ve nem etkisiyle şekil değiştirdiği görülmüştür. Bu nedenle, laminat tezgahın birleşim yerleri ile damlalık kısmına, tezgah üzerine evye, batarya ve set üstü ocak için açılan boşlukların uygun yalıtım malzemeleriyle kapatılmasına önem verilmelidir. İncelenen konut mutfaklarının önemli bir bölümünde yeterli düzeyde havalandırma bacasına rastlanmamıştır. Mutfaklarda kullanılan elektrikli ve gazlı cihazların bir arada tasarımında dikkatli olunmalı, her cihaz için ayrı havalandırma bacası bulunmalı ve havalandırma cihazının bağlandığı donatı elemanı bacaya yakın planlanmalıdır. Mutfak tezgahlarında kullanılan evyelerin çift gözlü ve çöp öğütme düzeneklerinin olması, bataryanın kullanım kolaylığı açısından döner başlı olması tercih edilmelidir.

8 Tablo 14. Mutfak Donatı Elemanları İçin Önerilen Ölçüler ve Depolama Hacimleri Mutfak Donatı Elemanları Mutfak Donatı Ölçüleri ve Depolama Hacimleri Genişlik (cm) Derinlik (cm) Yükseklik (cm) Hacim (m 3 ) Üst (Asma) Dolaplar ,00 Yer Dolapları ,58 Boy Dolapları ,77 Çalışma Tezgahı Üst Dolap ile Tezgah Arası Mes Mutfak Masası KAYNAKLAR 1. Gür, Ö, Ş., Geçkin, Ş., Konutta Mekan Standartları, Yapı 179, Hacıbaloğlu, M., Geleneksel Türk Evi ve Çağımıza Ulaşamamasının Nedenleri, G.Ü., Müh. Mim. Fak., Ankara, Eriç, M., Ersoy, H., Yener, E., Gün. Konutunda Rasyonel Donatım, Teknografik Matbaası, İstanbul, Ünügür, S, M., Mutfak ve Ergonomik Çözümlenmesi, Yapı 188, Ek 3, Baytin, N., Konut Islak Mekanları, Tübitak Yayınları No: 45, Ankara, Bilgin, N., Çeşitli Sosyo-Kültürel Gruplarda Eşya Sistemleri ve İnsan Eşya İlişkileri, Doçentlik Tezi, Tekn. Matbaası, İzmir, Gönen, E., Mutfak Çalışma Merkezlerinde Optimum İş Yüksekliği ve Antropometrik Ölçüm İlişkisi Üzerine Ergonomik Bir Araşt., M.P.M. Yayın No: 408, Ankara, Kalınkara, V., Yaşlı Kadınlarda Antropometrik Veri-Mutfak Donanımı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, A.Ü., Fen Bil. Ens. Doktora Tezi, Ankara, Işık, Z., Geleneksel ve Günümüz Evlerinin İç Mekan Analizi, G.Ü., Fen Bil. Ens. Doktora Tezi, Ankara, Phipps, Ü., Konut Mutfaklarında Modüler Elemanların Esnek ve Değiştirilebilir Kullanımı, H.Ü., Sos. Bil. Ens. Yük. Lis. Tezi, Ankara, Stewart, K., A Kitchen For You, Riba Publication Ltd, London, Söğütlü, C., Konut Mutfak Tezgahlarında Kullanılan Malzemelerin Mekanik Etkilere Karşı Performanslarının Karşılaştırılması, G.Ü., Fen Bil. Ens. Yük. Lis. Tezi, Ankara, Küreli, İ., Yonga ve Lif Levhaların Islak Mekanlarda Kullanma İmkanları Üzerine Araştırmalar, G.Ü., Fen Bil. Ens. Doktora Tezi, Ankara, Sönmez, A., Yıldırım, K., Orta Nitelikli Konutların Ebeveyn Yatak Odalarında Bulunan Elbise Dolapları ve Bunların Modüler Koordinasyonu, G.Ü., Fen Bil. Ens. Dergisi, Cilt 12, No: 1, Ankara, Yıldırım, K., Konut Mutfaklarının Mekan ve Donatı Organizasyonunda Ergonomik Yaklaşım, G.Ü., Fen Bil. Ens., Doktora Tezi, Ankara, Pak, Z., Konut Mutfaklarının Analizi, İ.T.Ü., Fen Bil. Ens. Yük. Lis. Tezi, İstanbul, 1993.

KONUT MUTFAKLARINDA KULLANILAN İNCE YAPI ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONUT MUTFAKLARINDA KULLANILAN İNCE YAPI ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET KONUT MUTFAKLARINDA KULLANILAN İNCE YAPI ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kemal YILDIRIM İhsan KÜRELİ Gazi Üniv., Tek. Eğt. Fak., Dekorasyon Anabilim Dalı, Ankara / TÜRKİYE Ankara da farklı sosyo-ekonomik

Detaylı

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 2 s. 189-197, 2005 Vol: 8 No: 2 pp. 189-197, 2005 Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından

Detaylı

Konutların Ana Yaşama Mekânının Büyüklüğünün Kullanıcıların İşlevsellik ve Esneklik Değerlendirmeleri Üzerine Etkileri

Konutların Ana Yaşama Mekânının Büyüklüğünün Kullanıcıların İşlevsellik ve Esneklik Değerlendirmeleri Üzerine Etkileri Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 4 s.433-439, 2007 Vol: 10 No: 4 pp.433-439, 2007 Konutların Ana Yaşama Mekânının Büyüklüğünün Kullanıcıların İşlevsellik ve Esneklik Değerlendirmeleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MUTFAK TASARIMINDA MODÜLER SİSTEMLERİN KULLANICI ERGONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MUTFAK TASARIMINDA MODÜLER SİSTEMLERİN KULLANICI ERGONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MUTFAK TASARIMINDA MODÜLER SİSTEMLERİN KULLANICI ERGONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Güliz Sak 1009602001 Anabilim Dalı:

Detaylı

Endüstrileşmiş Konut Üretiminde Kitlesel Bireyselleştirme

Endüstrileşmiş Konut Üretiminde Kitlesel Bireyselleştirme MAKALE / ARTICLE Endüstrileşmiş Konut Üretiminde Kitlesel Bireyselleştirme Mass Customization in Industrial Housing Production Altuğ SARIYAR, Oya PAKDİL Endüstrileşmiş üretim süreçlerinde hız ve maliyet

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR YÖNETİM BİNALARINDA SİSTEM İYİLEŞTİRME MODELİ

ÖZEL SEKTÖR YÖNETİM BİNALARINDA SİSTEM İYİLEŞTİRME MODELİ YTÜ Arch. Fac. E-Journal Cilt 3, Sayı 3, 2009 Volume 3, Issue 3, 2009 ÖZEL SEKTÖR YÖNETİM BİNALARINDA SİSTEM İYİLEŞTİRME MODELİ İclal ALUÇLU 1* ; Ayfer AYTUĞ 2 1 Yrd. Doç. Dr.:Dicle Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

KÜTAHYA DA FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MOBİLYA İŞLETMELERİNDE TASARIM-ÜRETİM SÜRECİ ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜTAHYA DA FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MOBİLYA İŞLETMELERİNDE TASARIM-ÜRETİM SÜRECİ ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜTAHYA DA FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MOBİLYA İŞLETMELERİNDE TASARIM-ÜRETİM SÜRECİ ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyman ŞENOL¹, Kemal YILDIRIM² ¹Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Teknik

Detaylı

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER Barış ACAR 1, a, Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ b a Fresko Tanıtım Hizmetleri, Şişli/İstanbul, TÜRKİYE baris-acar@hotmail.com

Detaylı

Kütahya Merkez ve Emet İlçesi Geleneksel Türk Evi Tavanları

Kütahya Merkez ve Emet İlçesi Geleneksel Türk Evi Tavanları Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 81-86, 2005 Vol: 8 No: 1 pp. 81-86, 2005 Kütahya Merkez ve Emet İlçesi Geleneksel Türk Evi Tavanları *Rahmi ARAS, **Mehmet BUDAKÇI, *Murat ERBÜYÜR

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO TASARIMINDA KULLANICI STANDARTLARI VE TEKNOLOJİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ertan VARLI Yüksek Lisans Tezi Danışman: Prof. Dr. Veyis ÖZEK Edirne-2004

Detaylı

The Analysis Of User Satisfaction In Urban Transformation Projects

The Analysis Of User Satisfaction In Urban Transformation Projects D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 8, 95-111 (2007) KENTSEL DÖNÜŞÜM YAKLAŞIMINDA KULLANICI MEMNUNİYET ANALİZİ The Analysis Of User Satisfaction In Urban Transformation Projects F. Demet AYKAL 1 Özgür

Detaylı

HASTANELERDE ve SAĞLIK MERKEZLERİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK

HASTANELERDE ve SAĞLIK MERKEZLERİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 s. 113-133 HASTANELERDE ve SAĞLIK MERKEZLERİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK Hale GEZER 1 Geliş: 19.12.2013 Kabul: 12.03.2014 ÖZET Hastaneler

Detaylı

EĞİTİM ERGONOMİSİ VE SINIF İÇİ FİZİKSEL DEĞİŞKENLERİN ORGANİZASYONU

EĞİTİM ERGONOMİSİ VE SINIF İÇİ FİZİKSEL DEĞİŞKENLERİN ORGANİZASYONU EĞİTİM ERGONOMİSİ VE SINIF İÇİ FİZİKSEL DEĞİŞKENLERİN ORGANİZASYONU Adnan KÜÇÜKOĞLU * M.Arif ÖZERBAŞ ** Özet: Bu çalışma, Türkiye'de ortaöğretimdeki fiziki donanım ve sorunlarını tespit etmek amacıyla

Detaylı

BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM İRONİSİ: OSMANİYE DE YAPILAN YENİ TOPLU KONUT UYGULAMALARI *

BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM İRONİSİ: OSMANİYE DE YAPILAN YENİ TOPLU KONUT UYGULAMALARI * BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM İRONİSİ: OSMANİYE DE YAPILAN YENİ TOPLU KONUT UYGULAMALARI * The Irony Of An Urban Renewal: The New Public Housing Applications In Osmaniye Armağan SARPKAYA Mimarlık Anabilim Dalı Ahmet

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ Mehmet Ayhan HAZIRLAR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

Dekorasyon Programı, 03500, Afyon, TÜRKİYE

Dekorasyon Programı, 03500, Afyon, TÜRKİYE Afyon Kocatepe Üniversitesi 7(2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE KUTU KONSTRÜKSİYONLU MOBİLYADA L-TİPİ KAVELALI KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİN EĞİLME MOMENT DİRENÇLERİ Ali KASAL

Detaylı

Kentsel Mekândaki Değişimler ve Kişilerin Konut Tercihleri: Bursa Örneği

Kentsel Mekândaki Değişimler ve Kişilerin Konut Tercihleri: Bursa Örneği Volume 3 Number 1 2012 pp. 173-195 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Kentsel Mekândaki Değişimler ve Kişilerin Konut Tercihleri: Bursa Örneği Elif Karakurt Tosuna Zerrin Fıratb Özet: 21. yüzyılda konut,

Detaylı

BURSA DAKİ ALT VE ORTA GELİRE YÖNELİK TOKİ KONUTLARINDA MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

BURSA DAKİ ALT VE ORTA GELİRE YÖNELİK TOKİ KONUTLARINDA MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI BURSA DAKİ ALT VE ORTA GELİRE YÖNELİK TOKİ KONUTLARINDA MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Miray GÜR Neslihan DOSTOĞLU Özet: Türkiye de konut politikaları, özellikle son on yıldır devlet tarafından ele alınmış modelin

Detaylı

Bilgisayar laboratuarlarının fiziksel ergonomik kriterler açısından değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği

Bilgisayar laboratuarlarının fiziksel ergonomik kriterler açısından değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Bilgisayar laboratuarlarının fiziksel ergonomik kriterler açısından değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği Suzan Lema Tamer * Mustafa Koç ** Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Naile ÇEVİK 1 ÖZET. Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel, nailecevik@gazi.edu.tr

Naile ÇEVİK 1 ÖZET. Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel, nailecevik@gazi.edu.tr 159 2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.159-169 ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ SERAMİK DERSLERİNDE UYGULANAN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ. Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi

ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ. Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi MÜHENDİSLİK Fakültesi 2009-İstanbul. Bu araştırma projesi Projem İstanbul kapsamında

Detaylı

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1997 : 3 : 3 : 447-456

Detaylı

25(1), 77-85,2013 25(1), 77-85,2013

25(1), 77-85,2013 25(1), 77-85,2013 Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 25(1), 77-85,2013 25(1), 77-85,2013 Türkiye de Ayakkabı Tasarımında Kullanılan Ölçüler İle Türk İnsanının Antropometrik Ayak Ölçülerinin

Detaylı

KURULUŞ YERİ AÇISINDAN CADDE VE ALIŞ VERİŞ MERKEZİ MAĞAZACILIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI: ANKARA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

KURULUŞ YERİ AÇISINDAN CADDE VE ALIŞ VERİŞ MERKEZİ MAĞAZACILIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI: ANKARA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 16, s. 75-87 KURULUŞ YERİ AÇISINDAN

Detaylı

İSTANBUL KENT PARKLARININ BEDENSEL ÖZÜRLÜLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İSTANBUL KENT PARKLARININ BEDENSEL ÖZÜRLÜLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSTANBUL KENT PARKLARININ BEDENSEL ÖZÜRLÜLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans

Detaylı

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Melike CENGİZ melike@gmail.com Nuray GİRGİNER Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü ngirginer@gmail.com

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yaşar GÖK KOZAN BARAJ GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN REKREASYONEL ALAN KULLANIM KARARLARININ BELİRLENMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ADANA, 2011

Detaylı

Programı : İç Mimarlık

Programı : İç Mimarlık İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOBİLYA TARİHİNE GENEL BAKIŞ VE ART DECO YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga ERDEM Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 040960001 Anabilim Dalı : İç Mimarlık ve Çevre

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7355 Received: January 2014 NWSA ID: 2014.9.3.2C0052 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7355 Received: January 2014 NWSA ID: 2014.9.3.2C0052 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Vocational Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7355 Received: January 2014 NWSA ID: 2014.9.3.2C0052 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Şule Çivitci Serap

Detaylı