GÜNÜMÜZ KONUT MUTFAĞINDA DONATI ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET AN INVESTIGATION ON EQUIPMENT ELEMENTS IN NOWADAYS HOUSE KITCHENS ABSTRACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNÜMÜZ KONUT MUTFAĞINDA DONATI ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET AN INVESTIGATION ON EQUIPMENT ELEMENTS IN NOWADAYS HOUSE KITCHENS ABSTRACT"

Transkript

1 GÜNÜMÜZ KONUT MUTFAĞINDA DONATI ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kemal YILDIRIM Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Teknikokullar, 06500, ANKARA ÖZET Bu çalışmada, Ankara nın kentsel yerleşim alanını oluşturan farklı sosyo-ekonomik düzeylere sahip ailelerin (Alt/Orta/Üst SED) mutfakları örnekleme yöntemiyle 105 adet seçilmiş olup, konut mutfak donatı elemanlarının boyutları ve depolama hacimleri, kullanıcıların istek ve memnuniyet durumları saptanmıştır. Bu çalışmada veriler, anket uygulama, sistematik gözlem yapma ve donatı ölçülerini belirleme gibi üç farklı şekilde elde edilmiştir. Çalışma sonunda, (Alt/Orta/Üst SED) mutfaklarındaki donatı elemanlarına ait karakteristikler belirlenmiş ve en uygun çalışma koşullarının sağlanabilmesi bakımından gerek malzeme, gerekse donatı elemanlarının boyutları için ergonomik yaklaşımla çözüm önerileri sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Mutfak Donatı Elemanları, Mutfak Mobilyası Boyutları, Mutfak Dolapları AN INVESTIGATION ON EQUIPMENT ELEMENTS IN NOWADAYS HOUSE KITCHENS ABSTRACT In this study, the kitchens of families which represent different socio-economic-status (classified as lower, middle and upper SES) in the urban area of Ankara 105 house kitchens have been selected and, the dimensional and storage sizes equipment elements of house kitchens, and the user wishes and pleasures have been surveyed. In this study, the data has been been obtained in 3 different ways such as detailed questionary application, systematic observation, and surveying the sizes of equipment elements. At the end of this study, the characteristics of equipment elements at the kitchens which belong to people of different socio-economic-status are defined and in order to supply most suitable conditions, some solution proposals were presented with erconomic approach for both material and equipments. Key Words: Kitchen Equipment Elements, Dimensions of Kitchen Furnitures, Kitchen Cabinets 1. GİRİŞ Konut; iletişim, etkileşim, mekan, zaman ve anlamın örgütlü bir örüntüsüdür. Bir yandan ait olduğu kültür ya da etnik grubun karakteristikleri ile yaşam biçimini, davranış kurallarını, çevresel tercihlerini, zaman ve mekan sınıflandırmasını yansıtırken, öte yandan kullanıcısının özüyle ilgili imgelerini, böylece tasarım ve donatımı ile bireyin kişilik ve ayrıcalığını yansıtır (1). Ondokuzuncu Yüzyıl Batı Dünyasında bir endüstri patlamasına tanık olunan dönemdir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yapı sektörüne yeni uygulamalar ve yeni yapı malzemeleri getirmiştir (2). Yaşamın her alanında etkisini gösteren Endüstri Devrimi, konutların iç mekan donatım elemanlarında da etkili olmuş ve değişim göstermiştir. İç mekanlardaki değişim, mimari yapıdaki değişim ile makineleşmeye bağlıdır. Ayrıca makineleşme, toplum yaşamında yarattığı sosyal değişmenin yanı sıra, iç mekan donatım elemanları endüstrisini de etkilemiştir (3). Bu alandaki araştırmalarda, konutun aktif yaşama bölümlerini oluşturan yaşama ve servis mekanlarının sık aralıklarla ve en yoğun kullanıma sahip olduğunu göstermiş ve bu mekanların önem derecelenmesinde mutfakların ilk sıralarda yer aldığı belirtilmiştir. Mutfakla ilişkili olarak yürütülen ergonomi araştırmaları çok geniş bir yelpaze oluşturmakla birlikte, genelde üç odakta toplanmaktadır. Bunlar donatı elemanlarının düzeni, çalışma düzlemlerinin boyutlandırılması ve depolamadır (4). Konut ıslak mekanlarına ilişkin olarak, Türkiye de ve diğer ülkelerde uygulanan standart ve performans kriterleri karşılaştırılarak, Türk insanının boyutları, yaşam şekli ve diğer sosyoekonomik ve sosyo-kültürel özelliklerine uygun standartlar önerilmiştir (5). Farklı sosyo-ekonomik düzey ailelerin kullandıkları eşya ve insan / eşya ilişkileri incelenmiş, grupların sosyo-ekonomik düzeylerine bağlı olarak eşyalarının değiştiği ve kullanıcıların yaşam tarzı ile eşyalarının arasında belli bir uyumun olduğu belirtilmiştir (6). Yine Ankara nın kırsal ve kentsel kesiminde bulunan konut mutfaklarının çalışma bölgelerinde optimum iş yüksekliği ve antropometrik ölçüm ilişkisi üzerine yapılan araştırmada, mutfaklarda tezgah, evye ve pişirici için en uygun yüksekliğin

2 89 cm, derinliğin cm, masa yüksekliğinin 67 cm, oturma yüksekliğin 43 cm olması gerektiği bildirilmiştir (7). Başka bir çalışmada da, Ankara nın çeşitli semtlerinde bulunan orta sosyo-ekonomik düzeye sahip yaşındaki kadınların antropometrik ölçüleri ile mutfaklarının çalışma yükseklikleri belirlenmiş; tezgah, evye ve pişirici yüksekliğinin 88,5 cm, masa yüksekliğinin 69 cm olması gerektiği bildirilmiştir (8). Farklı sosyo-ekonomik düzey ailelerin konut kullanımı, yaşam biçimi, iç mekan düzenlemeleri, eşyanın nicelik ve nitelikleri ile depolama sorunları incelenerek; Orta SED ve Üst SED konutlarının büyüklüğü, donatı elemanlarının düzenlenişi ve yaşam biçimleri arasında bir benzerlik olduğu bildirilmiştir (9). Mutfak mekanının yemek hazırlama, pişirme ve servis gibi eylemlerin yapıldığı bir iş merkezi haline dönüştüğü belirtilerek, donatı elemanlarında modüler koordinasyonun esneklik ve değişebilirlik açısından faydalı olacağı belirtilmiştir (10). Yaşlı ve özürlü insanların mutfaklarına yönelik gereksinimlerini karşılayabilecek donatı elemanları, araç ve gereçler geliştirilmiş ve bunun farklı yetenekli insanların bireysel özgürlüğünü kazanmalarına yardımcı olacağı bildirilmiştir (11). Konutların mutfak tezgahlarında kullanılan malzemelerden werzalit, laminat (HPL), vernikli ve verniksiz lif levha ve Doğu kayınının mekanik etkilere karşı performanları karşılaştırılarak, en yüksek aşınma direnci poliüretan vernik ile kaplanmış Doğu kayınında, en yüksek çizilme direnci, brinell sertlik ve pandüllü sertlik değerleri werzalit te elde edilmiştir (12). Konut ıslak mekanlarında kullanılan bazı malzemelerin (JAN-H-792 deney düzeneği ile) sıcak su buharı etkisinde ağırlık, kalınlık, genişlik artışları belirlenmiştir. Islak mekanlar için tabakalı malzeme olarak lif levhanın, yapıştırıcı olarak polimarin (Desmodur-VTKA) tutkalının ve üst yüzey gereci olarak ta iki bileşenli poliüretan verniğin uygun olduğu bildirilmiştir (13). Bu çalışmada, Ankara nın kentsel yerleşim alanını oluşturan farklı sosyo-ekonomik düzeylere sahip ailelerin konut mutfaklarında bulunan donatı elemanları ve kullanılan malzemeler, donatıların ölçüleri ve depolama hacimleri, kullanıcıların istek ve memnuniyet durumlarının belirlenmesine ilişkin veriler ayrıntılı bir anket yardımıyla toplanmış, verilere ilişkin betimsel istatistikler bulunmuş, belirlenen hipotezler Ki kare ile test edilmiştir. 2. MUTFAK DONATI ELEMANLARI VE ÖZELLİKLERİ 2.1. Mutfak Donatı Elemanları Konut mutfaklarında donatı elemanları için, çalışma tezgahı altı ve üstü diye iki bölge öngörülebilir. Tezgah altında, evye dolapları, kapaklı ve çekmeceli dolaplar, köşe ve kenar bitiş dolapları, fırınlı ocaklar, bulaşık makineleri, çalışma tezgahı, çöp öğütücü evyeler, bataryalar gibi donatı elemanları bulunmaktadır. Tezgah üstünde, duvara monte edilen kapaklı ve camlı vitrin dolapları, köşe ve kenar bitiş dolapları, bardaklık, baharat rafı ve aspiratörler gibi duvar üstü donatı elemanları bulunmaktadır. Bunların dışında ise; bu iki yatay bölge donatı elemanlarını birleştiren kapaklı, çekmeceli ve açık raflı boy (kiler) dolapları, göz önü fırınlar, mikro dalgalar ve buzdolabı gibi donatı elemanlarından söz edilebilir Mutfak Donatı Elemanlarının Üretiminde Kullanılan Malzemeler Mutfak donatı elemanlarının üretiminde ahşap, metal, plastik, cam, yapıştırıcı, üst yüzey vb. malzemeler kullanılmaktadır. Bu malzemeler sırasıyla masif ahşap olarak; ağaç türüne göre kayın, meşe, çam vs., ahşap türevi olarak; yonga ve lif levha, suntalam, werzalit, kontrplak vs., levha yüzey kaplaması olarak; ahşap ve plastik (PVC) kaplama, laminat vs., yapıştırıcı olarak; polimarin (Desmodur-VTKA), termoplastik (Hot-Melt), üre formaldehit (Kaurit), polivinilasetat (PVAc) tutkalı vs., üst yüzey malzemeleri ise selülozik, sentetik, poliüretan, akrilik vernik şeklinde özetlenebilir Mutfak Donatı Elemanlarında Modüler Koordinasyon Endüstri devrimi ile konut donatımındaki hızlı değişim ve makineleşmenin getirdiği geniş imkanlar mutfak donatı elemanlarının tasarımını ve üretimini kolaylaştırmıştır. Geleneksel mekan donatımındaki sabit düzenlemeler, günümüzde yerini yeni değişik özellik ve tiplerde, eklenerek çoğaltılıp-azaltılabilen, kullanıcıya zaman içinde çok değişik kullanım olanağı sağlayan modüler donatı elemanlarına bırakmıştır (14).

3 Kemal YILDIRIM / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 2, SAYI 4, 1999 Konut mutfak donatı elemanlarının modüler koordinasyonu, üretimin standartlaşmasında ve malzeme firelerini en alt düzeye indirmede, üretim hızını artırmada, pazarlamada, montajda ve servis kolaylığında, üretici ve tüketici arasında bilgi alışverişinde anlaşma kolaylığı sağlamış; sonuçta ekonomiklik ve kalite ön plana çıkmıştır (14). Günümüzde küçük ölçekli işlevsel konut plan tipleri ve buna bağlı donatı elemanları geliştirilmektedir. Bu elemanlar çok yönlü modüler düzenleme ilkelerine göre tasarlanmış birimler olduğu için tek işlev yerine bir çok işleve cevap verebilmektedir (14). Modüler koordinasyon sistemleri, ünitelerin kullanıcı ihtiyaçlarına göre zamanla birbirlerine eklenebilmelerini veya değişik varyasyonlar ile kullanılmalarını sağlarlar. Böylece kullanıcılar, değişik özellikteki konutlara taşındığında donatı elemanlarına bağlı iç mekân ihtiyaçlarını aynı özelliklerde yeni modüller ekleyerek mevcut modüllerin büyütülmesini sağlayabilmektedir (14). Modüler mutfak dolabı üretiminde, 10 cm lik ölçü birimi temel modül olarak kabul edilir. Belirlenen bu modül kullanıcıların antropometrik verilerine, isteklerine, kullanılacak malzemelerin boyutlarına, makine ve teçhizat parkına vb. bağlı olarak azaltılıp çoğaltılabilir. Konut mutfak donatı elemanlarının düzenlenmesinde alan kaybı, malzeme kaybı gibi nedenlerden dolayı buçuklu modüller de (M/2, M/4) kullanılmaktadır (15). Çeşitli ülkelerde mutfak dolabı modül derinlik ve yükseklik ölçüleri Tablo 1 de verilmiştir (16). Tablo 1. Mutfak Dolabı Modül Ölçüleri (16). Ülkeler ABD ALM İNG HOL TÜR Tezgah Der Tezgah Yük Üst Dol. Der Üst Dol. Yük ABD / Almanya / İngiltere / Hollanda / Türkiye 3. YÖNTEM Veriler örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Örneklemin genişliği 105 konut mutfağı olarak ele alınmıştır. Veriler, anket uygulama, sistematik gözlem yapma ve donatı ölçülerini belirleme gibi üç farklı şekilde elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin anlaşılabilmesi ve aynı yöntemlerle elde edilmiş verilerle karşılaştırılabilmesi için çeşitli istatistiki teknikler kullanılmıştır. Bu makalede, Ankara nın çeşitli semtlerinde bulunan farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerin mutfaklarında bulunan donatı elemanları incelenmiş ve elde edilen verilerin ortalaması, standart sapması ve hatası, çarpıklığı, basıklığı gibi betimsel istatistikleri belirlenmiştir. Daha sonra nitel özellikteki verilerin oluşturduğu gruplar arasındaki farkın önem kontrolü için Ki kare ( 2 ) analizi yapılmıştır. 4. BULGULAR Araştırma gruplarını, Ankara il merkezi sınırları içinde bulunan ilçelerin kentsel yerleşim alanını oluşturan çeşitli sosyo-ekonomik düzey aileler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına alınan farklı SED ailelerin konut mutfaklarının belirlenmesinde, kullanıcıların gelirleri, eğitimleri, meslekleri ve bulundukları semt dikkate alınarak, yığını en iyi temsil edebileceği düşünülen konut mutfakları örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırma kapsamına alınan ailelerin yemek yedikleri donatı elemanı Tablo 2 de verilmiştir. Buna göre, ASED in % 57 si, OSED ve ÜSED in % 89 u yemeklerini masada yemekte, ASED in % 43 ü, OSED ve ÜSED in % 11 i yer sofrasını kullanmaktadır. Ki kare testi sonucuna göre, ASED, OSED ve ÜSED arasında yemek yeme için kullanılan donatı elemanı açısından α< 0,01 yanılgı olasılığı ile istatistiksel anlamda bir farklılığın olduğu söylenebilir. Tablo 2. Yemek Yeme İçin Kullanılan Donatı Elemanı Üzerinde Yemek Yenilen ASED OSED ÜSED TOPLAM Donatı Elemanı n % n % n % n % Masa Masa + Yer sofrası Hesaplanan 2 = 13,469 S.d (Serbestlik Değeri)= 2 2 Tablo Değeri = 9,210 n: Sınıf sayısı %: Yüzdesel değer İncelenen konutlarda yemek masası bulunan mekanlar Tablo 3 de verilmiştir. Buna göre, ASED in % 51 inin, OSED in % 77 sinin, ÜSED in % 63 ünün mutfak ve salonunda, ASED in % 29 unun, OSED in % 14 ünün, ÜSED in % 17 sinin sadece mutfağında yemek masası vardır.

4 Tablo 3. Konutta Yemek Masasının Bulunduğu Mekanlar Yemek Masası Bulunan ASED OSED ÜSED TOPLAM Mekanlar n % n % n % n % Sadece Mutfakta Sadece Salonda Sadece Yemek odasında Mutfak ve Salonda Hepsinde İncelenen mutfakların tümünde asma, yer ve kiler dolapları, tezgah, evye ve bataryalar mevcuttur. Mutfak donatı elemanları Tablo 4 de verilmiştir. Buna göre, ASED in % 80 i, OSED in % 94 ü ve ÜSED in % 89 unda masa ve sandalye bulunmaktadır. Tablo 4. Mutfaklarda Bulunan Donatı Elemanları Mutfaklarda Bulunan ASED OSED ÜSED TOPLAM Donatı Elemanları n % n % n % n % Asma dolaplar Yer dolapları Kiler dolabı Tezgah Evye + batarya Sebzelik Masa + sandalye Baharatlık İncelenen konut mutfaklarında bulunan elektrikli cihazlar Tablo 5 de verilmiştir. Buna göre, ASED in % 57 sinde, OSED in % 97 sinde ve ÜSED in % 80 inde mutfak aspiratörü, ASED in % 69 unda, OSED in % 63 ünde ve ÜSED in % 71 inde fırınlı ocak, ASED in % 26 sında, OSED ve ÜSED in % 80 inde bulaşık makinesi, ASED in % 43 ünde, OSED in % 37 sinde ve ÜSED in % 26 sında set üstü ocak, ASED in % 14 ünde, OSED in % 9 unda ve ÜSED in % 11 inde çamaşır makinesi ve mutfakların tümünde buzdolabı mevcuttur. Tablo 5. Mutfaklarda Bulunan Elektrikli / Gazlı Cihazlar Mutfaklarda Bulunan ASED OSED ÜSED TOPLAM Elektrikli/Gazlı Cihazlar n % n % n % n % Mutfak aspiratörü Fırınlı ocak Fırın Bulaşık makinesi Buzdolabı Set üstü ocak Çamaşır makinesi Fritöz Mikser Izgara (Grill) TV Kombi Şofben Tost makinesi Mutfak robotu

5 Kemal YILDIRIM / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 2, SAYI 4, 1999 İncelenen mutfak dolaplarında kullanılan malzemeler Tablo 6 da verilmiştir. Buna göre, ASED in % 34 ü, OSED in % 37 si ve ÜSED in % 46 sında ahşap türevli malzemeler üzerine çeşitli vernikler uygulanmış, ASED in % 29 u, OSED in % 34 ü ve ÜSED in % 23 ünde suntalam, ASED in % 26 sı, OSED % 20 si ve ÜSED in % 11 inde laminat kullanılmıştır. Tablo 6. Mutfak Dolaplarının Malzemesi Mutfak Dolaplarının ASED OSED ÜSED TOPLAM Malzemesi n % n % n % n % Laminat AHŞAP Suntalam Lake boyalı ,52 Vernikli ,05 METAL Çelik ,86 PVC Plastik , Kullanıcıların İstek ve Memnuniyet Durumları İncelenen konutların mutfak dolaplarının depolama hacimlerinin yeterlilik durumları Tablo 7 de verilmiştir. Buna göre, ASED in % 66 sı, OSED in % 51 i mutfak dolaplarının depolama hacimlerini yetersiz bulurken, ÜSED in % 51 i yeterli bulmaktadır. Tablo 7. Mutfak Dolaplarının Depolama Hacimlerinin Yeterlik Durumları Mutfak Dolaplarının ASED OSED ÜSED TOPLAM Depolama Hacmi n % n % n % n % Yeterli Yeterli değil İncelenen mutfak dolaplarının nitelikleri Tablo 8 de verilmiştir. Buna göre, ASED in % 63 ü, OSED in % 74 ü ve ÜSED in % 60 ı mutfak dolaplarının malzemesinden, ASED in % 77 si, OSED ve ÜSED in % 83 ü derinlik ölçüsünden, ASED in % 69 u, OSED in % 71 i ve ÜSED in % 86 sı yükseklik ölçüsünden memnun olduklarını bildirmişlerdir. Tablo 8. Kullanıcıların Memnuniyet Durumları Kullanıcıların Memnuniyet Durumları Dolapların Malzemesi Dolapların Der. Ölçüsü Dolapların Yük. Ölçüsü TOPLAM n % n % n % n % ASED Memnun Memnun Değil OSED Memnun Memnun Değil ÜSED Memnun Memnun Değil TOPLAM Memnun Memnun Değil TOPLAM Araştırma kapsamına alınan kullanıcıların istedikleri mutfak dolabı malzemeleri Tablo 9 da verilmiştir. Buna göre, ASED in % 86 sı, OSED in % 60 ı ve ÜSED in % 77 si mutfak dolaplarının laminat malzemeden yapılmasını istedikleri belirlenmiştir.

6 Tablo 9. Kullanıcıların Mutfak Dolabında Olmasını İstediği Malzemeler Mutfak Dolaplarının ASED OSED ÜSED TOPLAM Malzemesi n % n % n % n % Laminat AHŞAP Suntalam Lake boyalı Vernikli METAL Çelik PVC Plastik Donatı Elemanlarının Ölçüleri Araştırma kapsamına alınan mutfaklarda bulunan donatı elemanlarının aritmetik ortalaması, standart sapması ve standart hatası ile çarpıklık ve basıklık ölçülerinin betimsel değerleri Tablo 10, 11, 12 ve 13 de verilmiştir. Tablo 10. ASED Konut Mutfaklarının Donatı Ölçülerinin Betimsel Değerleri Mutfak Donatı Elemanları S S 1 2 Asma dolap yüksekliği (cm) 74,66 1,95 11,55 0,52 0,93 35 Asma dolap derinliği (cm) 31,91 0,42 2,45-0,87 2,03 35 Yer dolabı yüksekliği (cm) 85,31 0,46 2,70-0,98 1,02 35 Tezgah yüksekliği (cm) 88,31 0,46 2,70-0,98 1,02 35 Tezgah derinliği (cm) 59,86 0,59 3,50-0,81 1,08 35 Tezgah uzunluğu (cm) 210,9 8,06 47,66 0,97 3,97 35 Asma dolap Tezgah arası (cm) 56,17 1,05 6,22-0,49-0,25 35 Mutfak Masası yüksekliği (cm) 74,54 0,19 0,99-0,52 0,44 26 Depolama hacmi (m 3 ) 1,56 0,07 0,42 1,22 2,21 35 : Aritmetik ort. S : Standart hata S : Standart sapma 1 : Çarpıklık ölçüsü 2 : Basıklık ölçüsü Tablo 11. OSED Konut Mutfaklarının Donatı Ölçülerinin Betimsel Değerleri n: Sınıfların toplamı Mutfak Donatı Elemanları S S 1 2 n Asma dolap yüksekliği (cm) 76,40 2,52 14,89 0,60 0,08 35 Asma dolap derinliği (cm) 32,74 0,28 1,67-0,17-1,02 35 Yer dolabı yüksekliği (cm) 85,31 0,51 2,99-1,18 1,59 35 Tezgah yüksekliği (cm) 88,31 0,51 2,99-1,18 1,59 35 Tezgah derinliği (cm) 61,17 0,74 4,38-0,41 0,88 35 Tezgah uzunluğu (cm) 252,5 10,27 60,78 0,12 0,24 35 Asma dolap Tezgah arası (cm) 57,09 1,18 7,01 0,17 1,09 35 Mutfak Masası yüksekliği (cm) 74,69 0,32 1,79-0,73 2,19 32 Depolama hacmi (m 3 ) 1,95 0,10 0,61 0,66 0,02 35 Tablo 12. ÜSED Konut Mutfaklarının Donatı Ölçülerinin Betimsel Değerleri Mutfak Donatı Elemanları S S 1 2 n Asma dolap yüksekliği (cm) 78,06 2,88 17,05 0,72-0,08 35 Asma dolap derinliği (cm) 33,06 0,51 3,03 0,08 0,44 35 Yer dolabı yüksekliği (cm) 84,34 0,57 3,43-1,00 1,08 35 Tezgah yüksekliği (cm) 87,34 0,57 3,43-1,00 1,08 35 Tezgah derinliği (cm) 61,17 0,81 4,81-0,33-0,38 35 Tezgah uzunluğu (cm) ,21 90,00 0,47-0,25 35 Asma dolap Tezgah arası (cm) 55,89 1,10 6,53-0,40-0,10 35 Mutfak Masası yüksekliği (cm) 75,42 0,25 1,39 0,39-0,25 31 Depolama hacmi (m 3 ) 2,40 0,16 0,94 0,38-0,75 35 n

7 Kemal YILDIRIM / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 2, SAYI 4, 1999 Tablo 13. ASED/OSED/ÜSED Konut Mutfaklarının Donatı Ölçülerinin Toplam Betimsel Değerleri Mutfak Donatı Elemanları S S 1 2 n Asma dolap yüksekliği (cm) 76,37 1,42 14,60 0,73 0, Asma dolap derinliği (cm) 32,57 0,24 2,47-0,18 1, Yer dolabı yüksekliği (cm) 84,99 0,30 3,03-1,07 1, Tezgah yüksekliği (cm) 87,99 0,30 3,03-1,07 1, Tezgah derinliği (cm) 60,73 0,42 4,27-0,33 0, Tezgah uzunluğu (cm) 246,5 7,13 73,01 0,83 0, Asma dolap Tezgah arası (cm) 56,38 0,64 6,55-0,17 0, Mutfak Masası yüksekliği (cm) 74,90 0,16 1,49-0,36 2,14 89 Depolama hacmi (m 3 ) 1,97 0,07 0,76 1,07 0, Yukarıdaki tablolardan mutfak tezgahlarının yükseklik ve derinlik ortalamalarının sosyoekonomik düzeylere göre birbirlerine yakın olduğu, tezgah uzunluğunun farklılık gösterdiği, üst dolap ile tezgah arasındaki mesafelerin ortalamalarının birbirine yakın olduğu, depolama hacimlerinin farklılık gösterdiği ve kullanıcıların refah seviyesi azaldıkça memnuniyetsizlik oranının artığı gözlenmiştir. 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Mutfaklarda bulunan donatı elemanlarının boyutları, depolama hacimleri ve malzemeleri, kullanıcıların istek ve gereksinimleri yaşam koşullarına bağlı olarak hızla değişmekte ve bu mutfak donatı elemanlarının tasarımına bire bir yansımaktadır. Konut mutfak donatı elemanlarının tasarımı için aşağıdaki sonuç ve öneriler dikkate alınmalıdır. Kullanıcının çalışma esnasında eylemlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için mutfak donatı elemanlarının boyutlandırılmasında, kullanıcıların ölçüleri ve gerçekleştirdikleri eylemler göz önüne alınmalıdır. Kullanıcıların daha az enerji ile eylem gereksinimlerini karşılayacağı düşünülen donatı elemanlarının ölçüleri ve depolama hacimleri Tablo 14 de verilmiştir. İncelenen mutfakların büyük bir bölümünde donatı elemanlarının depolama hacimlerinin yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, mekanın özelliğine göre donatı elemanları düzenlenirken depolama gereksinimini karşılayabilecek kiler ve özel amaçlı dolapların planlanması gerekir. İncelenen mutfakların büyük bir bölümünde masa ve sandalye görülmüştür. Özellikle küçük mutfaklarda bulunan yemek masalarının mekanı daralttığı ve hareket alanlarını engellediği tespit edilmiştir. Buna göre, küçük mutfaklar için yemek yeme alanı isteniyorsa açılır-katlanır masalar kullanılabilir. Araştırma kapsamına alınan kullanıcıların büyük bir bölümü mutfak dolaplarında sentetik reçine esaslı (laminat) malzemelerin kullanılmasını istediklerini belirtmişlerdir. Buna göre, sentetik reçine esaslı malzemeler, donatı elemanlarının tasarımlarında dikkate alınmalıdır. İncelenen mutfakların bazılarında dolapların su ve nem etkisiyle deforme olduğu görülmüştür. Buna göre, mutfak dolaplarının üretiminde alt, üst, yan ve rafların tüm kenarlarının masif, PVC ve melamin kenar kaplama malzemeleriyle su ve nem etkisine karşı kapatılması gerekir. İncelenen mutfakların bazılarında kullanılan lif veya yonga levha üzerine laminat kaplanmış tezgahların su ve nem etkisiyle şekil değiştirdiği görülmüştür. Bu nedenle, laminat tezgahın birleşim yerleri ile damlalık kısmına, tezgah üzerine evye, batarya ve set üstü ocak için açılan boşlukların uygun yalıtım malzemeleriyle kapatılmasına önem verilmelidir. İncelenen konut mutfaklarının önemli bir bölümünde yeterli düzeyde havalandırma bacasına rastlanmamıştır. Mutfaklarda kullanılan elektrikli ve gazlı cihazların bir arada tasarımında dikkatli olunmalı, her cihaz için ayrı havalandırma bacası bulunmalı ve havalandırma cihazının bağlandığı donatı elemanı bacaya yakın planlanmalıdır. Mutfak tezgahlarında kullanılan evyelerin çift gözlü ve çöp öğütme düzeneklerinin olması, bataryanın kullanım kolaylığı açısından döner başlı olması tercih edilmelidir.

8 Tablo 14. Mutfak Donatı Elemanları İçin Önerilen Ölçüler ve Depolama Hacimleri Mutfak Donatı Elemanları Mutfak Donatı Ölçüleri ve Depolama Hacimleri Genişlik (cm) Derinlik (cm) Yükseklik (cm) Hacim (m 3 ) Üst (Asma) Dolaplar ,00 Yer Dolapları ,58 Boy Dolapları ,77 Çalışma Tezgahı Üst Dolap ile Tezgah Arası Mes Mutfak Masası KAYNAKLAR 1. Gür, Ö, Ş., Geçkin, Ş., Konutta Mekan Standartları, Yapı 179, Hacıbaloğlu, M., Geleneksel Türk Evi ve Çağımıza Ulaşamamasının Nedenleri, G.Ü., Müh. Mim. Fak., Ankara, Eriç, M., Ersoy, H., Yener, E., Gün. Konutunda Rasyonel Donatım, Teknografik Matbaası, İstanbul, Ünügür, S, M., Mutfak ve Ergonomik Çözümlenmesi, Yapı 188, Ek 3, Baytin, N., Konut Islak Mekanları, Tübitak Yayınları No: 45, Ankara, Bilgin, N., Çeşitli Sosyo-Kültürel Gruplarda Eşya Sistemleri ve İnsan Eşya İlişkileri, Doçentlik Tezi, Tekn. Matbaası, İzmir, Gönen, E., Mutfak Çalışma Merkezlerinde Optimum İş Yüksekliği ve Antropometrik Ölçüm İlişkisi Üzerine Ergonomik Bir Araşt., M.P.M. Yayın No: 408, Ankara, Kalınkara, V., Yaşlı Kadınlarda Antropometrik Veri-Mutfak Donanımı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, A.Ü., Fen Bil. Ens. Doktora Tezi, Ankara, Işık, Z., Geleneksel ve Günümüz Evlerinin İç Mekan Analizi, G.Ü., Fen Bil. Ens. Doktora Tezi, Ankara, Phipps, Ü., Konut Mutfaklarında Modüler Elemanların Esnek ve Değiştirilebilir Kullanımı, H.Ü., Sos. Bil. Ens. Yük. Lis. Tezi, Ankara, Stewart, K., A Kitchen For You, Riba Publication Ltd, London, Söğütlü, C., Konut Mutfak Tezgahlarında Kullanılan Malzemelerin Mekanik Etkilere Karşı Performanslarının Karşılaştırılması, G.Ü., Fen Bil. Ens. Yük. Lis. Tezi, Ankara, Küreli, İ., Yonga ve Lif Levhaların Islak Mekanlarda Kullanma İmkanları Üzerine Araştırmalar, G.Ü., Fen Bil. Ens. Doktora Tezi, Ankara, Sönmez, A., Yıldırım, K., Orta Nitelikli Konutların Ebeveyn Yatak Odalarında Bulunan Elbise Dolapları ve Bunların Modüler Koordinasyonu, G.Ü., Fen Bil. Ens. Dergisi, Cilt 12, No: 1, Ankara, Yıldırım, K., Konut Mutfaklarının Mekan ve Donatı Organizasyonunda Ergonomik Yaklaşım, G.Ü., Fen Bil. Ens., Doktora Tezi, Ankara, Pak, Z., Konut Mutfaklarının Analizi, İ.T.Ü., Fen Bil. Ens. Yük. Lis. Tezi, İstanbul, 1993.

KONUT MUTFAKLARI İLE İLGİLİ ERGONOMİK BİR ARAŞTIRMA

KONUT MUTFAKLARI İLE İLGİLİ ERGONOMİK BİR ARAŞTIRMA KONUT MUTFAKLARI İLE İLGİLİ ERGONOMİK BİR ARAŞTIRMA Kemal YILDIRIM Gazi Üniversitesi, Tek. Eğt. Fak., Mob. ve Dek. Bölümü, Ankara, TÜRKİYE Muammer HACIBALOĞLU Gazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak., Mimarlık

Detaylı

KONUT MUTFAKLARINDA KULLANILAN İNCE YAPI ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONUT MUTFAKLARINDA KULLANILAN İNCE YAPI ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET KONUT MUTFAKLARINDA KULLANILAN İNCE YAPI ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kemal YILDIRIM İhsan KÜRELİ Gazi Üniv., Tek. Eğt. Fak., Dekorasyon Anabilim Dalı, Ankara / TÜRKİYE Ankara da farklı sosyo-ekonomik

Detaylı

Yemek yeme eylemi, insanların en önemli gereksinmelerinden olup beslenme ve hayatın devamı amacıyla gerçekleştirilmesi zorunlu bir eylemdir.

Yemek yeme eylemi, insanların en önemli gereksinmelerinden olup beslenme ve hayatın devamı amacıyla gerçekleştirilmesi zorunlu bir eylemdir. 1. 2. YEMEK YEME EYLEMLERİ Tanım ve Eylemin İnsan Yaşamındaki Yeri Yemek yeme eylemi, insanların en önemli gereksinmelerinden olup beslenme ve hayatın devamı amacıyla gerçekleştirilmesi zorunlu bir eylemdir.

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Mobilya Resimleri Ağaç işleri Mobilyacılık. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı dönem /sınıf/yıl Süre Dersin amacı

DERS BİLGİ FORMU. Mobilya Resimleri Ağaç işleri Mobilyacılık. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı dönem /sınıf/yıl Süre Dersin amacı DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı dönem /sınıf/yıl Süre Dersin amacı Dersin tanımı Dersin Ön Koşulları Ders ile kazandırılacak yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler

Detaylı

Mutfak Dolabı Kapak Modellerinde Kullanıcı Tercihleri: Banaz İlçesi Örneği

Mutfak Dolabı Kapak Modellerinde Kullanıcı Tercihleri: Banaz İlçesi Örneği Journal of Forestry Journal of Forestry vol.13, issue.1, p. 39-50 Category: Research Article http://dergipark.gov.tr/journal/256/workflow/active ISSN 2148-7855 (online), ISSN 2148-7871 Duzce University

Detaylı

KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI İbrahim PINARCI 1 Bilecik

Detaylı

Biz Martı Ailesi olarak 1964 yılından beri sadece okul mobilya satmıyoruz, kalite satıyoruz.

Biz Martı Ailesi olarak 1964 yılından beri sadece okul mobilya satmıyoruz, kalite satıyoruz. 2 3 Biz Martı Ailesi olarak 1964 yılından beri sadece okul mobilya satmıyoruz, kalite satıyoruz. Bizim geniş bir ürün yelpazemiz içinde okul mobilyalarımızın esasları evrensel boyutta bilgi üretimini arttıracak

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE ÜRÜN LİSTESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE ÜRÜN LİSTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE ÜRÜN LİSTESİ 24/02/2014 Elbise Dolabı (1) 1 Birinci Sınıf Suntalam, 2 kapaklı 3 çekmeceli olarak üretilmiştir. Suntalam Kitaplık

Detaylı

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 2 s. 189-197, 2005 Vol: 8 No: 2 pp. 189-197, 2005 Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından

Detaylı

Orta Sosyo-Ekonomik Düzeye (SED) Sahip Kullanıcıların Konut Banyolarının İç Mekan Çözümlemesi

Orta Sosyo-Ekonomik Düzeye (SED) Sahip Kullanıcıların Konut Banyolarının İç Mekan Çözümlemesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 4 s. 351-358, 2005 Vol: 8 No: 4 pp. 351-358, 2005 Orta Sosyo-Ekonomik Düzeye (SED) Sahip Kullanıcıların Konut Banyolarının İç Mekan Çözümlemesi Kemal

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ 1 BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi ithal çelik taşıyıcı dikme profillerine, özel alüminyum klips profilleri ile giydirilen

Detaylı

Cilt: 8 Sayı: 2 s , 2005 Vol: 8 No: 2 pp , 2005

Cilt: 8 Sayı: 2 s , 2005 Vol: 8 No: 2 pp , 2005 Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 2 s. 189-197, 2005 Vol: 8 No: 2 pp. 189-197, 2005 Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından

Detaylı

Konut İç Mekân Donatı Elemanlarının Tasarımında Teknolojik Ürünlerin Etkisinin Belirlenmesi

Konut İç Mekân Donatı Elemanlarının Tasarımında Teknolojik Ürünlerin Etkisinin Belirlenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 10 Sayı: 2 s.197-204, 2007 Vol: 10 No: 2 pp.197-204, 2007 Konut İç Mekân Donatı Elemanlarının Tasarımında Teknolojik Ürünlerin Etkisinin Belirlenmesi Kemal

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No:

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 0 1 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 1 7 332421105 AHŞAP LEVHA KAPLAMALI YÖNETİCİ AHŞAP MASA TAKIMLARI PELLE AHŞAP MASA İÇİN Üründe kullanılan malzemeler Alüminyum profil veya kapak profilleri 220X100 X75h

Detaylı

PANEL YAPI PANEL YAPI

PANEL YAPI PANEL YAPI PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET Panel Yapı İnşaat ve Taahhüt ve Ticaret Genel Müdürlük / Head Office: Eski Edirne Asfaltı 71. Sok. No:24 K:1 D:2 Sultançiftliği,

Detaylı

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR...

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR BURGÜVEN İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2007 yılında Bursa da kurulmuştur. Büyük projelere imza atarak kurumsal kimliğine oluşturmuştur. MUTLU EDECEK

Detaylı

Konut Mutfaklarının Mekân Kalitesinin Kullanıcıların Fonksiyonel ve Algısal Performansına Etkisi: TOKİ Eryaman 7. Etap Konutları

Konut Mutfaklarının Mekân Kalitesinin Kullanıcıların Fonksiyonel ve Algısal Performansına Etkisi: TOKİ Eryaman 7. Etap Konutları Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 4 s. 423-431, 2007 Vol: 10 No: 4 pp. 423-431, 2007 Konut Mutfaklarının Mekân Kalitesinin Kullanıcıların Fonksiyonel ve Algısal Performansına Etkisi:

Detaylı

KİM DEMİŞ SADECE OFİSTE ÇALIŞILIR DİYE? DAHA AZA DAHA FAZLASI. hepsi sağlam hepsi hesaplı...

KİM DEMİŞ SADECE OFİSTE ÇALIŞILIR DİYE? DAHA AZA DAHA FAZLASI. hepsi sağlam hepsi hesaplı... KİM DEMİŞ SADECE OFİSTE ÇALIŞILIR DİYE? DAHA AZA DAHA FAZLASI Evinizde mutluluklara yer açın... 5 Raflı Kitaplık Fikirlerle Dolu Bir Dünyaya Hoş Geldiniz... Yükseklik : 175 cm Genişlik : 60 cm Derinlik

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP MONOBLOK MONOBLOK ALT DOLAP

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

Ofis ve Eğitim Mobilyaları. www.akaju.com.tr

Ofis ve Eğitim Mobilyaları. www.akaju.com.tr Ofis ve Eğitim Mobilyaları KUrUmsal Umsal AKAJU Ofis ve Eğitim Mobilyaları Ofis ve eğitim mobilyaları Kurulduğu günden bugüne ofis ve eğitim mobilyaları sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız sahip

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 10 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 2 7 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM 332425843 MASA TAKIMI OLMK 1021 OFİSLINE

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Fe2, her alanın farklı gereksinimleri olduğu bilinci ile tasarlandı. Fe2, dolap kapağı ve arka panele uygulanabilen farklı malzeme seçenekleri ile evler, yönetici

Detaylı

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No:

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 0 1 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 1 7 332421105 AHŞAP LEVHA KAPLAMALI YÖNETİCİ AHŞAP MASA TAKIMLARI PELLE AHŞAP MASA İÇİN Üründe kullanılan malzemeler 220X100 X75h ölçüler cm dir Masa tablası 30 mm yonga

Detaylı

KİM DEMİŞ SADECE OFİSTE ÇALIŞILIR DİYE? DAHA AZA DAHA FAZLASI. hepsi sağlam hepsi hesaplı...

KİM DEMİŞ SADECE OFİSTE ÇALIŞILIR DİYE? DAHA AZA DAHA FAZLASI. hepsi sağlam hepsi hesaplı... KİM DEMİŞ SADECE OFİSTE ÇALIŞILIR DİYE? DAHA AZA DAHA FAZLASI Evinizde mutluluklara yer açın... 5 Raflı Kitaplık Fikirlerle Dolu Bir Dünyaya Hoş Geldiniz... Yükseklik : 175 cm Genişlik : 60 cm Derinlik

Detaylı

Yavaş Kapanma / Kolay Açılma

Yavaş Kapanma / Kolay Açılma ÇEKMECE SİSTEMLERİ Stil ve Konfor Modern mobilya dünyasının dekorasyona katacağı farklılık, yaratıcı vizyonla tasarlanmış fonksiyonlardır. SAMET, sahip olduğu tecrübe ve yüksek teknoloji olanaklarını SAMET

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN OKUL SIRALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN OKUL SIRALARI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 115 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 4 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) 335.808.011 Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI Elazığ ili SODES Benim Yıldızım Olur musun? Projesi kapsamında Mobilya Grubu Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

lite SEPARATÖR SİSTEMLER Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi

lite SEPARATÖR SİSTEMLER Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi lite Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi SEPARATÖR SİSTEMLER DİVERSA LİTE S NOVA 102 1989 dan beri Türk Yap Sektörü ne modern mimarinin gereklilikleri olan malzeme ve uygulama yöntemlerini

Detaylı

14080800 25.08.2014 Hacer Erdoğdu. Mecidiye Cad. İsmail Tartan Sok. İnci Apt. No:18 Zemin Kat 3 Şişli / İstanbul

14080800 25.08.2014 Hacer Erdoğdu. Mecidiye Cad. İsmail Tartan Sok. İnci Apt. No:18 Zemin Kat 3 Şişli / İstanbul 14080800 25.08.2014 Hacer Erdoğdu Mecidiye Cad. İsmail Tartan Sok. İnci Apt. No:18 Zemin Kat 3 Şişli / İstanbul YERİNDE TESPİTİN KONUSUNUN TARAFLARI 1. ŞİRKET İSTANBUL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK

Detaylı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı ALTYAPI TASARIM ÖNERİLERİ Çatı Kaplamaları 6. Güncellenmİş Baskı Havalandırmalı veya havalandırmasız çatıların inşası doğruluk kriterlerine bağlı değildir. Her iki tasarımın da planlama ve uygulama şartlarına

Detaylı

: 12,5 mm. alçıpan üzeri vinil(paperback/textileback) kaplama

: 12,5 mm. alçıpan üzeri vinil(paperback/textileback) kaplama MBD 70 OMEGALI BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ Aspen mamulü MBD 70 Demonte Bölme Duvar Sistemi ; alüminyum bitiş profilleri, galvaniz çelik taşıyıcı konstrüksiyon profiller ile dolu modül, sisteme uygun monoblok

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

AHŞAP BİR KÜLTÜRDÜR GRILL SİSTEM LİNEER SİSTEMLER TAVAN PANEL SİSTEMLERİ OPEN CELL SİSTEM CANOPY SİSTEMLER ÖZEL ÇÖZÜMLER PERFORASYON RENKLER

AHŞAP BİR KÜLTÜRDÜR GRILL SİSTEM LİNEER SİSTEMLER TAVAN PANEL SİSTEMLERİ OPEN CELL SİSTEM CANOPY SİSTEMLER ÖZEL ÇÖZÜMLER PERFORASYON RENKLER 04 GRILL SİSTEMLER LİNEER SİSTEMLER 08 GRILL SİSTEM 12 14 KAPALI LİNEER SİSTEM AÇIK LİNEER SİSTEM TAVAN PANEL SİSTEMLERİ 18 T-24 TAŞIYICI SİSTEM 20 22 T-24 GİZLİ SİSTEM KANALLI TAŞIYICI SİSTEM OPEN CELL

Detaylı

www.aspen.com.tr 02.2015 I w w w. F i k i r K a h v e s i. c o m. t r 14999347 I

www.aspen.com.tr 02.2015 I w w w. F i k i r K a h v e s i. c o m. t r 14999347 I Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük / Head Office: Leylak Sokak Murat İş Merkezi B Blok Kat 3/14 Mecidiyeköy 34387 İSTANBUL Tel +90 212 318 88 88 (pbx) Faks/Fax +90 212

Detaylı

www.gunisigigrup.net

www.gunisigigrup.net DEVLET MALZEME OFİSİ ÜRÜN KATALOĞU 2015 EĞİTİM ARAÇLARI&OFİS MOBİLYALARI www.gunisigigrup.net HAKKIMIZDA Geleceğimizin hayal gücü, mobilyalarımızla yeşeriyor. www.gunisigigrup.net YENİLİKÇİ&PROFESYONEL

Detaylı

ISITICILARIN BELİRLENMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

ISITICILARIN BELİRLENMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Bölüm III ISITICILARIN BELİRLENMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Selahattin Çelik Makine Mühendisliği Bölümü 10.10.2017 ISITICILARIN BELİRLENMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Odanın ısı yükünün belirlenmesinden sonra,

Detaylı

Yeni stadımızın localarının tefriģi için gerekli olan mobilya ve tefriģat malzemelerinin teknik özellikleri ekli dosyada mevcuttur.

Yeni stadımızın localarının tefriģi için gerekli olan mobilya ve tefriģat malzemelerinin teknik özellikleri ekli dosyada mevcuttur. Yeni stadımızın localarının tefriģi için gerekli olan mobilya ve tefriģat malzemelerinin teknik özellikleri ekli dosyada mevcuttur. Teklif verecek firmaların tekliflerini 16.04.2015 PerĢembe günü saat

Detaylı

Durmuş ailesi olarak Yonca Et, Ermak Otomotiv ve Barok Koloni İnşaat markalarımızla sizlere kaliteyi sunmak için faaliyetlerimizi.

Durmuş ailesi olarak Yonca Et, Ermak Otomotiv ve Barok Koloni İnşaat markalarımızla sizlere kaliteyi sunmak için faaliyetlerimizi. Durmuş ailesi olarak ticaretteki geçmişimiz 1920 li yıllara dayanmaktadır. Ailemiz başta gıda, hizmet ve otomotiv olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermiş, faaliyet gösterdiği alanlarda ilklere ve

Detaylı

Dünyaca ünlü mimar ZAHA HADİD, H. Aliyev Müzesi projesinde SANDER ürünlerini tercih etti. Bakü Flame Tower projesinde SANDER ürünlerini kullanıyor.

Dünyaca ünlü mimar ZAHA HADİD, H. Aliyev Müzesi projesinde SANDER ürünlerini tercih etti. Bakü Flame Tower projesinde SANDER ürünlerini kullanıyor. Şirket Profilimiz Misyonumuz 2001 yılında İstanbul Şişli de kurulan Sander Ltd. Şti. olarak, 2011 yılı itibariyle kurumsallaşmamızı tamamlamış biçimde, 5000 m 2 lik tesislerimizde, tecrübeli ve eğitimli

Detaylı

2010 OCAK - ARALIK 2011 OCAK - ARALIK 2012 OCAK - KASIM GTIP GTIPAD KG FOBUSD KG FOBUSD KG FOBUSD

2010 OCAK - ARALIK 2011 OCAK - ARALIK 2012 OCAK - KASIM GTIP GTIPAD KG FOBUSD KG FOBUSD KG FOBUSD 2010 OCAK - ARALIK 2011 OCAK - ARALIK 2012 OCAK - KASIM GTIP GTIPAD KG FOBUSD KG FOBUSD KG FOBUSD 440810151000 KAPLAMALIK.KONTRPLAK İÇİN YAPRAKLAR- V 3.125,00 2.187,50 5.061,00 6.412,15 4.505,00 14.037,46

Detaylı

Uşak İli Banaz İlçesinde Konut Mutfağında Kullanılan Tezgâh Malzemelerine Yönelik Kullanıcı Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

Uşak İli Banaz İlçesinde Konut Mutfağında Kullanılan Tezgâh Malzemelerine Yönelik Kullanıcı Tercihleri Üzerine Bir Araştırma Uşak İli Banaz İlçesinde Konut Mutfağında Kullanılan Tezgâh Malzemelerine Yönelik Kullanıcı Tercihleri Üzerine Bir Araştırma Abdurrahman Karaman a*, Ali Naci Tankut b, Mehmet Nuri Yıldırım c, a Uşak Üniversitesi,

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK-4) Sıra No: 4 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 3 7 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜNE AİT RESİM ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM MASA İÇİN KİTAPLIK VEYA DOLAP İÇİN TEKNİK ÖZELLİKLER 180*76

Detaylı

MARSALA KOLEKSİYON LANSMANI

MARSALA KOLEKSİYON LANSMANI MARSALA KOLEKSİYON LANSMANI mimari esinlenmeler tarihi referanslar ispanyol zerafeti abartısız lüks YILIN MODA RENGİ TASARIMLA BULUŞUYOR Adını Güney Akdeniz in gün batımından alan ve moda dünyasına damgasını

Detaylı

2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar

2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ Elazığ ili SODES Güçlü Toplum Güçlü Kadın Projesi kapsamında Mobilya Grubu Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

OFİS KONTEYNER: 700 cm MASA 3 MASA 4 MASA 1 MASA 2 GİRİŞ DOLAP SERVİS DOLABI

OFİS KONTEYNER: 700 cm MASA 3 MASA 4 MASA 1 MASA 2 GİRİŞ DOLAP SERVİS DOLABI OFİS KONTEYNER: 700 cm ETAJER ETAJER DOLAP ETAJER ETAJER DOLAP 1 2 3 4 250 cm SERVİS DOLABI PLAN GİRİŞ 240 cm 240 cm CARAVANS TRAILERS CONTAINERS OFİS KONTEYNER: Model Ölçüler Özellikler : SOYKAR KONTEYNER.

Detaylı

yıl 2012 ÜRÜN KATALOĞU FIRIN OCAK DAVLUMBAZ BULAŞIK MAKİNESİ EVYE BATARYA

yıl 2012 ÜRÜN KATALOĞU FIRIN OCAK DAVLUMBAZ BULAŞIK MAKİNESİ EVYE BATARYA yıl. 2012 ÜRÜN KATALOĞU FIRIN OCAK DAVLUMBAZ BULAŞIK MAKİNESİ EVYE BATARYA Hayatınızı ko yıl. olaylaştırır... FIRINLAR 2 OCAKLAR 6 DAVLUMBAZLAR 10 BULAŞIK MAKİNESİ 12 EVYELER 13 BATARYALAR 16 2012 ÜRÜNLER

Detaylı

Ofis mobilyaları mükemmel düzenli - Systema Top 2000

Ofis mobilyaları mükemmel düzenli - Systema Top 2000 Systema Top 2000 Ofis mobilyaları mükemmel düzenli - Systema Top 2000 Systema Top 2000, her ofise düzen getirir. Platform konseptiyle, birçok fonksiyonel eleman, renk, büyüklük ve donanım sunar. Systema

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

VİTRİNLİ MUTFAK TİPİ KONTEYNER:

VİTRİNLİ MUTFAK TİPİ KONTEYNER: VİTRİNLİ MUTFAK TİPİ KONTEYNER: 300 cm MUTFAK VİTRİNLİ BUZDOLABI GİRİŞ c a d PLAN b 300 cm 240 cm 70 cm b- GORUNUSU a- GORUNUSU CARAVANS TRAILERS CONTAINERS VİTRİNLİ MUTFAK TİPİ KONTEYNER: Model Ölçüler

Detaylı

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM YAŞAMAYA BEKLERİZ! Özenli tasarımıyla size özel bir yapı. Arterium 6. Kısım, butik ve modern bir proje. Az sayıda daireden oluşuyor ama büyük bir projenin tüm imkanlarını da sunuyor! Geniş iç mekanları

Detaylı

SEHPA VE DOLAP SİSTEMLERİ

SEHPA VE DOLAP SİSTEMLERİ SEHPA VE DOLAP SİSTEMLERİ Ürün Kodu: 10018134 KLİNİK DOLAP SETİ 1 KDS0001 Etkili alan kullanımı sağlamak için L şeklinde tasarlanmıştır Komple paslanmaz çelik üzeri fırın boyalıdır Çarpmada ses azaltıcı

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. Metod Fabrika

FİRMA PROFİLİ. Metod Fabrika Metod Fabrika FİRMA PROFİLİ Firmamız 1995 yılında kurulduğunda, sürekli gelişmeyi hedeflerken, yıllardır sektörün içinde edinmiş olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimlerimizi sizlerle paylaşmayı amaç edinmiştir.

Detaylı

duo D:80 cm Dikdörtgen Masalar/Tavalı D:80 cm Dikdörtgen Masalar/Tek Ayaklı ve Tavalı D:90 cm Dikdörtgen Masalar/Tavalı

duo D:80 cm Dikdörtgen Masalar/Tavalı D:80 cm Dikdörtgen Masalar/Tek Ayaklı ve Tavalı D:90 cm Dikdörtgen Masalar/Tavalı D:80 cm Dikdörtgen Masalar/Tavalı 30.110.101.001 DUO MASA MELAMİN/ 2 T AYAKLI 80 80 73 30.110.101.002 DUO MASA LAMİNAT/ 2 T AYAKLI 80 80 73 30.110.101.001 DUO MASA MELAMİN/ 2 T AYAKLI 100 80 73 30.110.101.002

Detaylı

CEVİZ RENGİNİN KLASİK ZARAFETİ CAMIN MODERNLİĞİYLE BULUŞUYOR

CEVİZ RENGİNİN KLASİK ZARAFETİ CAMIN MODERNLİĞİYLE BULUŞUYOR CEVİZ RENGİNİN KLASİK ZARAFETİ CAMIN MODERNLİĞİYLE BULUŞUYOR Tam 7 sene önce Exclusive Serisi ni tasarladığımızda o kadar çok sevildi ki, o kadar çok beğenildi ki, 40 yıllık Doğtaş, Doğtaş Exclusive oldu.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü TARLA-2017TSHZ004 Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA) Proje Numarası: 2006K-120470 Teknik Şartname TARLA tesisi Misafirhane ve Laboratuvar

Detaylı

KONUT (ASAL İŞLEVLER - KISMİ ASAL İŞLEVLER)

KONUT (ASAL İŞLEVLER - KISMİ ASAL İŞLEVLER) KONUT (ASAL İŞLEVLER - KISMİ ASAL İŞLEVLER) 1. KONUTTA YER ALAN EYLEMLER - EYLEM ANALİZİ İnsanlar doğal ve yapay çevre içindeki yaşamlarını sürdürebilmek için çeşitli gereksinimleri karşılamak zorundadırlar.

Detaylı

Elektrikli çok amaçlı pişiriciler

Elektrikli çok amaçlı pişiriciler Elco 700HP serisinde 100'ün üzerinde farklı model bulunur; bunlar en yüksek seviyede performans, güvenirlik, enerji tasarrufu, emniyet standartları ve ergonomik operasyonu garanti altına alacak şekilde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ne bağlı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kullanılan temel donatım malzemelerinin sadece sağlık, güvenlik, kullanışlılık ve yaş grubunun

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP PANEL PANEL ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM

Detaylı

VL414110. 400 Serisi Vario Gömme aspiratör. Paslanmaz çelik Tezgah havalandırma elemanı

VL414110. 400 Serisi Vario Gömme aspiratör. Paslanmaz çelik Tezgah havalandırma elemanı Mevcut renk seçenekleri Setüstü ocaklarda yüksek verimli havalandırma sistemi Bir emme motoruna 4 adet cihaz bağlanabilir ve bir adet AA 490 kumanda düğmesi ile kontrol edilebilir. Esnek emiş yönlendirmesi,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI ÜRÜN KATALOĞU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI ÜRÜN KATALOĞU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI ÜRÜN KATALOĞU 1. sınıf kayın masiften üretilmiş, natürel ipek mat verniği uygulaması yapılmıştır. *Kumaş aksesuar

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Yeni bir yaşam için...

Yeni bir yaşam için... Yeni bir yaşam için... 1 2 ÖZTOP kimdir? Hilmi ÖZTOP tarafından kurulan ÖZTOP TİCARET, 1972 ylından beri, kaliteli, sağlam ve güvenilir yapıların inşasında tercih edilen inşaat malzemelerinin satışını

Detaylı

CASABLANCA KOLEKSİYON LANSMANI

CASABLANCA KOLEKSİYON LANSMANI CASABLANCA KOLEKSİYON LANSMANI GELENEKSELLİĞİN MODERN YORUMU Masallarla büyüdük, sevdiklerimizle masallardaki gibi bir hayat yaşamak en büyük hayalimiz Casablanca Serisi ile bu hayal biraz olsun gerçekleşiyor.

Detaylı

DARK METAL. Hedef Kitlesi: Erkek Teması: Dokulu siyahın gücü ve zarafetiyle birleşen modern tasarım.

DARK METAL. Hedef Kitlesi: Erkek Teması: Dokulu siyahın gücü ve zarafetiyle birleşen modern tasarım. Hedef Kitlesi: Erkek Teması: Dokulu siyahın gücü ve zarafetiyle birleşen modern tasarım. DARK METAL Segmenti: Genç ve Çocuk Özellikleri: Siyah embos canyon metal embos Yaş Aralığı: 12-24 Yaş Sertifikaları:

Detaylı

ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK-4) KATAGORİ KIRILIMI 332.681.012 YOK YOK YOK ASMA L APARATI YOK YOK. DMO nun belirlediği toleranslar

ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK-4) KATAGORİ KIRILIMI 332.681.012 YOK YOK YOK ASMA L APARATI YOK YOK. DMO nun belirlediği toleranslar ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK-4) Sıra No: Tarihi: 11.02.2015 KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 39 3 7 332.681.012 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ OMEGA MASA TAKIMI

Detaylı

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım.

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. 1 Felsefemiz İşverenin hayallerini referans alarak tasarımda fark yaratmak, kişiye özel ve projenin gerektirdiği konsepti

Detaylı

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 6 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 6 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK4) Sıra No: 6 ÜRÜNE AİT RESİM ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM MASA İÇİN TEKNİK ÖZELLİKLER Genel Boyutlar ( Not1) MELAMİN KAPLI E1 KALİTESİNDE YONGA, PVC KENAR BANDI,SUNİ DERİ,MİNİFİX BAĞLANTI,

Detaylı

Î8» KONU: Demirbaş Malzeme TEKLİF MEKTUBU

Î8» KONU: Demirbaş Malzeme TEKLİF MEKTUBU TÜRKfYE CUMHURİYET/ KALKINMA BAKANU

Detaylı

Ankara Mobilyacılar Sitesinde Üretilen Mobilyaların Kalite ve Performanslarının Belirlenmesi

Ankara Mobilyacılar Sitesinde Üretilen Mobilyaların Kalite ve Performanslarının Belirlenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 10 Sayı: 2 s.191-196, 2007 Vol: 10 No: 2 pp.191-196, 2007 Ankara Mobilyacılar Sitesinde Üretilen Mobilyaların Kalite ve Performanslarının Belirlenmesi Mustafa

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA KREŞ VE ANAOKULU TEFRİŞİNE AİT İHTİYAÇ LİSTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA KREŞ VE ANAOKULU TEFRİŞİNE AİT İHTİYAÇ LİSTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA KREŞ VE ANAOKULU TEFRİŞİNE AİT İHTİYAÇ LİSTESİ SIRA NO Cinsi Kullanılacağı Birim AHŞAP KREŞ MALZEMELERİ Teknik Özellikleri Birimi Adet Fiyat Tutar 1 Bebek karyolası (0-2

Detaylı

EKİPMAN KİRALAMA KATALOĞU-1

EKİPMAN KİRALAMA KATALOĞU-1 EKİPMAN KİRALAMA KATALOĞU-1 1.1.1. Gardrop Tezgahı depolama rafı dahil takriben 6,00 metre genişliğinde lamine sunta, 5 BiRiM HER BiR 1,20 m. RAL 9006- MAT LAKE GRi, Kiralama Bedeli: 300 TL 1.1.4 Deri

Detaylı

Setüstü Elekt. Izgaralar - Yarım Modül

Setüstü Elekt. Izgaralar - Yarım Modül 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Daha iyi uyku Minimalistik, düz formu ve iki adet gece masası ile bu yatak modaya çok uygun.

Daha iyi uyku Minimalistik, düz formu ve iki adet gece masası ile bu yatak modaya çok uygun. Sade tasarımlı yatak Daha iyi uyku Minimalistik, düz formu ve iki adet gece masası ile bu yatak modaya çok uygun. 1 Giriş «Sade ve düz», mobilya tasarımında hala geçerliliğini koruyan bir trenddir. Sadece

Detaylı

SATIN ALMA KILAVUZU GODMORGON. Banyo mobilyaları

SATIN ALMA KILAVUZU GODMORGON. Banyo mobilyaları SATIN ALMA KILAVUZU Banyo mobilyaları BAKIM Mobilyayı nemli veya yumuşak deterjanlı bezle temizleyin. Sonra kuru ve temiz bir bezle kurulayın. Nemin mobilyaya işlemesini önlemek için su birikintilerinin

Detaylı

Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım...

Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım... Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım... BAŞARININ ANAHTARI, DÜNYADA OLUP BİTENLERİ ALGILAYIP GÜNÜN İHTİYAÇLARINA UYGUN ÜRÜNLERİ SUNMAKTIR. Pieter C. Vink Sizlerden aldığımız güç ve güvenle, köklü ticaret

Detaylı

ERGONOMİK BÜRO DÜZENLEMESİ

ERGONOMİK BÜRO DÜZENLEMESİ Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü Ders: KONSTRÜKSİYONDA ERGONOMİ Yrd. Doç. Dr. Kadir Çavdar Prof. Dr. -Ing. Fatih C. Babalık Proje Konusu: ERGONOMİK BÜRO DÜZENLEMESİ

Detaylı

YÖNETİCİ AHŞAP MASALAR İMJYMS DOB / YÖNETİCİ MAKAM TAKIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK TEKNİK ÖZELLİKLER. 220x95x75h

YÖNETİCİ AHŞAP MASALAR İMJYMS DOB / YÖNETİCİ MAKAM TAKIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK TEKNİK ÖZELLİKLER. 220x95x75h 0 4 4 4 4 380 7 7 4 4 200 8 9 8 8 12 1 7 2 ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 53 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 1 7 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ

Detaylı

reward fonksiyonellik

reward fonksiyonellik evo Evo banyo dolabı, banyonuzun ihtiyaçları düşünülerek sizin için özel olarak tasarlandı. Birbirinden farklı ve fonksiyona sahip modüler bir sistemden oluşan Evo sizlere geniş bir alternatif sunuyor.

Detaylı

VP Vario Teppan Yaki ızgara; 400 serisi Paslanmaz çelik 38 cm

VP Vario Teppan Yaki ızgara; 400 serisi Paslanmaz çelik 38 cm Mevcut renk seçenekleri VP414110 beraberindeki aksesuarlar 2 x Spatula. VP414110 Tamamen sertleştirilmiş krom pişirme yüzeyi. Kızartma, pişirme, ızgara yada direkt yüzey üzerinde sıcak tutmak için. 240

Detaylı

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz.

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. 2 Sizlere yakışır bir yaşam alanı sunuyoruz, çünkü sevdiklerinizin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.

Detaylı

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr Mühendislik 2015 HAKKIMIZDA Firmamız SKS MÜHENDİSLİK tavan sistemleri, duvar kaplama ve zemin döşeme sistemleri,izalasyon malzemeleri,alüminyum doğrama ve pvc doğrama olmak üzere 4 ana grupta 40 ayrı

Detaylı

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir.

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. ULTRALAM LVL ağaçlardan tabakalar halinde soyularak yapıştırılmış

Detaylı

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat 02 03 GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR GÜVENLİ YAŞAM BURADA Burgüven İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 1994 yılında Bursa da kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar birçok

Detaylı

MODERN TASARIMLARLA DAHA VERİMLİ ÇALIŞMA ALANLARI DEĞER KATAN ÇÖZÜMLER BEKLENTİLERİNİZİN ÖTESİNDE PROJELER YÜKSEK ÜRETİM VE UYGULAMA STANDARTLARI

MODERN TASARIMLARLA DAHA VERİMLİ ÇALIŞMA ALANLARI DEĞER KATAN ÇÖZÜMLER BEKLENTİLERİNİZİN ÖTESİNDE PROJELER YÜKSEK ÜRETİM VE UYGULAMA STANDARTLARI 1 MODERN TASARIMLARLA DAHA VERİMLİ ÇALIŞMA ALANLARI DEĞER KATAN ÇÖZÜMLER BEKLENTİLERİNİZİN ÖTESİNDE PROJELER YÜKSEK ÜRETİM VE UYGULAMA STANDARTLARI MODERN TASARIMLARLA DAHA VERİMLİ ÇALIŞMA ALANLARI DEĞER

Detaylı

Uzun merdaneli konveyör

Uzun merdaneli konveyör Electrolux bulaşık makineleri, Electrolux bulaşıkhane yardımcı ekipmanlarıyla birlikte kullanıldığında potansiyellerinin en üst noktasında performans gösterirler. Modüler yapıdaki Electrolux bulaşıkhane

Detaylı

Kısa merdaneli konveyör

Kısa merdaneli konveyör Electrolux bulaşık makineleri, bulaşıkhane yardımcı ekipmanlarımızla birlikte kullanıldığında potansiyellerinin en üst noktasında performans gösterirler. Modüler yapıdaki Electrolux bulaşıkhane yardımcı

Detaylı

içindekiler... İÇERİDE GÜVEN VAR

içindekiler... İÇERİDE GÜVEN VAR 0 3 0 6 2 8 3 6 40 4 2 SAN-EL Grup bünyesinde faaliyet gösteren firmamız, dekorasyon çözümlerinden, tasarım, imalat, ithalat ve uygulamaya kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Ürün kalitemizin

Detaylı