KALKINMADA TEMİZ ENERJİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALKINMADA TEMİZ ENERJİ"

Transkript

1 KALKINMADA TEMİZ ENERJİ TÜRKİYE LPG ENDÜSTRİ RAPORU Ocak 2007

2 Tarih: Ocak 2007 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Dünya LPG Birliği (WLPGA) tarafından 2002 yılından itibaren 6 ülkede uygulanan Likit Petrol Gazı nın Kırsal Alanda Yaygınlaştırılması projesinin 2006 yılında başlayan Türkiye ayağı Kalkınmada Temiz Enerji adıyla hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda Ocak 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalıştayda potansiyel projeler geliştirilmesi hedeflenmektedir. Hazırlayan : Kaan ESİN 2

3 İÇİNDEKİLER 1. KALKINMADA TEMİZ ENERJİ TÜRKİYE ENERJİ GELİŞİMİ Genel Bakış Enerji Gelişimine Genel Bakış TÜRKİYE LPG PAZARI Pazar Hacmi/Talep LPG Tedariği Dağıtım Şirketleri / Pazar Payları TEDARİK ve DAĞITIM / TÜPLER Yerel Tedarik ve Dağıtım Sistemi Tüpler YAPI /POLİTİKA/GÜVENLİK/STANDARTLAR Endüstri Yapısı Yapısal Düzenleme Devlet Politikası Güvenlik Standartlar LPG FİYATLANDIRMA/ DİĞER YAKITLAR/ EKİPMANLAR LPG Fiyatlandırması Diğer Yakıtlar LPG Alet ve Ekipmanları ELEŞTİRİLEN KONULAR/ENGELLER/STRATEJİLER LPG Fiyatlandırma Rakip Yakıtlar Devlet Enerji Politikası LPG Tüpleri LPG Aletleri Kırsal Bölgelerde LPG ye Ulaşım İmkanı Güvenlik Güvenlik Standartlarının Uygulaması TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ

4 1. KALKINMADA TEMİZ ENERJİ WLPGA ve UNDP nın işbirliği ile kırsal bölgelerde yaşamakta olan insanların daha çağdaş enerji ve yaşam koşullarına kavuşması amacıyla LPG kullanımının arttırılması öngörülmüştür. Daha önce 6 pilot ülkede (Gana, Honduras, Çin, Güney Afrika, Vietnam, Fas ) uygulanmış olan projenin 7. sine Türkiye de başlanmıştır. Türkiye de nüfusun çoğunluğu tarafından 1960 yılından beri kullanımı günden güne artarak çoğalan LPG günümüzde 13.5 milyon hanede yaklaşık 1.5 milyon araçta kullanılmaktadır. Dünya nın en sağlıklı ve temiz yakıtlarından olan LPG geçmişteki hızlı yükselişinin yerini durağan bir sürece bırakmıştır. Bu sürecin durağan oluşu Dünyada büyüyen enerji piyasası ve artan enerji talebi gözönüne alındığında pazar kaybı anlamına geleceğinden sorunların hızla tesbiti ve çözümünü gerekli hale getirmiştir. WLPGA VE UNDP işbirliğinin ürünü olan LP Gas Rural Energy Challenge Programme çatısı altında günümüzde LPG nin kırsal bölgelerde desteklenmesini sağlamak ve önündeki engellerin kaldırılarak kırsal bölgelerde yaşayan insanlarla buluşturmak amaçlanmıştır. Raporda yer alacak olan bilgiler aşağıda belirtilen kaynaklardan elde edilmiş güncel bilgilerdir. Kaynaklar : Türkiye LPG Derneği (TLPGD), PETDER (Shell, BP, Total ) Aygaz, İpragaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Kurumu (TSE), Elektrik işleri Etüt İdaresi (EİE), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4

5 2. TÜRKİYE ENERJİ GELİŞİMİ 2.1. Genel Bakış Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiren bir köprü konumundadır.birbirinden farklı kültür ve medeniyetleri biraraya getiren Türkiye Cumhuriyeti gerek jeostratejik gerekse jeopolitik konumu nedeniyle bölgenin ekonomik ve stratejik değeri olan önemli bir ülkesidir. Doğusunda Gürcistan, Ermenistan,Azerbeycan/Nahcivan,İran güneyinde Irak ve Suriye batısında ise Yunanistan ve Bulgaristan ile komşudur. Türkiye nin karasal yüzölçümü km 2 olup 2005 yılında yapılan istatistiklere göre nüfusu 73.5 milyon kişidir. Toplam nüfusun %49.8 i erkek, % 50.2 si kadınlardan oluşmaktadır. Nüfusun %53.4 ü 30 yaşın altında bir nüfus yoğunluğuna sahip olup Avrupa nın en genç nüfuslarından birine sahiptir. Yıldan yıla hızla büyüyen ekonomisi ile Türkiye de 2006 yılı enflasyon oranı T.C. Merkez Bankası beklentilerine göre sene sonuna kadar %9.63 olacağı tahmin edilmektedir. En son istatistik ve değerlendirmelere göre kişi başına düşen milli gelir 2006 yılı için yıllık 5.202$ öngörülmektedir Enerji Gelişimine Genel Bakış 1935 yılında maden kaynaklarının araştırılması için kurulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, elektrik ve enerji kaynaklarının araştırılması için EİE, bu üretim işletmelerin finansmanı içinde Etibank kurulmuştur. Türkiye de birincil ve ikincil enerji kaynakları olarak ele alınan kaynaklardan birincil enerji kaynaklarına içinde petrol, doğalgaz ve kömürü sayabiliriz, bunlar yenilenmeyen enerji kaynaklarıdır. Hidrolojik enerji, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi vs. ise yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Türkiye de enerji üretiminde üretim payındaki sırasıyla doğalgaz, linyit, akaryakıt,hidrolik ve taş kömürü kullanılmaktadır. Enerji üretimi büyük oranda kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Üretimin talebi karşılayamadığı yerdede ithalat yapılmakta olup bunlar içinde en büyük payı Petrol ve Doğalgaz almaktadır. Mevcut Enerji Rezervleri-Üretim ve Tüketim Düzeyleri aşağıda belirtildiği gibidir. Enerji Kaynakları Toplam Rezerv Taş kömürü (Milyon ton) Linyit (Milyon ton) Hidrolik (GWh) Ham Petrol (Milyon ton) 41,8 Doğalgaz (Milyar m 3 ) 8,7 Tablo 1. Türkiye Enerji Rezervleri Elektrik enerjisi üretiminde enerji kaynak girdileri ve üretilen elektrik 2006 yılı Kasım ayı rakamlarına göre yukarıdaki tabloda belirtildiği gibidir. Üretim MWh iken tüketim MWh olarak gerçekleşmiştir. Elektrik enerjisinin % 42,79'u sanayide, %25,34'ü meskenlerde, % 14,26 sı ticarethanelerde, % 4,34 ü resmi dairelerde, % 2,07 si sokak aydınlatmasında, % 1,69 u şantiyelerde % 1,66 sı tarımsal sulamada ve % 7,85 i ise diğer ve doğrudan satışlar olarak tüketilmiştir. 1 5

6 Enerji Kaynakları Birim Üretim Tüketim Fuel Oil (MWh) Motorin (MWh) Taş kömürü (MWh) Kömür(ithal) (MWh) Linyit (MWh) Doğalgaz (MWh) Jeotermal (MWh) LPG (MWh) Nafta (MWh) Biogaz (MWh) Hidrolik (MWh) Rüzgar (MWh) Diğer (MWh) Toplam (MWh) Tablo 2.Türkiye deki Enerji Üretim ve Tüketimi Yukarıdaki tabloda yeralan ana enerji kaynakları incelendiğinde doğalgaz ın en büyük enerji kaynağı olduğu görülmektedir. Bunun geçmişine baktığımızda, Türkiye 70 li yıllardaki petrol krizlerinden sonra enerji sektörü bağlantılarını gaz sektörü ile kademeli olarak genişletmeye başlamıştır. Bu gelişim doğalgazın önemini hızla arttırmıştır. Çevre politikalarında önem kazanmaya başlayan enerji kullanımının neden olduğu kirliliğin azaltılması veya ortadan kaldırılma düşüncesi, diğer fosil yakıtlara göre daha az kirlilik emisyonuna sahip olan doğalgazın tercih edilmesine neden olmuştur. Türkiye 18 Eylül 1984 yılında SSCB ile bir sevkiyat anlaşması imzalamış ve yapılan Türkiye doğalgaz kullanım etüdü ile tüketim potansiyeli açısından Kuzeybatı Anadolu bölgesi uygun görülmüştür. 26 Ekim 1986 da başlayan ana iletim hattı bağlantısı ile 1988 yılında Ankara da kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye nin yıllık ihtiyacı olan doğalgaz 26.5 milyar m 3 tür. Bunun büyük kısmı ithalat ile karşılanmaktadır. Ayrıca 2006 yılı Eylül ayında TPAO tarafından yapılan sondajlar sonucunda Trakya bölgesi Lüleburgaz ili civarında 12 kuyu açılmış 9 unda doğalgaz bulunmuştur. Bununla birlikte yurtiçi toplam üretiminin 416 milyon metreküpe çıkması hedeflenmiştir. Hidrojen Enerjisi; ile ilgili çalışmalar sürdürülmekte çevreci ve sürdürülebilir en ileri teknoloji ürünü olan Hidrojen yenilenebilir enerji kaynağı olarak Türkiye nin gündemindedir. Hidrojen içten yanmalı motorlarda doğrudan kullanımının yanısıra katalitik yüzeylerde alevsiz yanmaya da uygun bir yakıttır. Dünya daki gelişim hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı yakıt pili teknolojisi doğrultusundadır. Yakıt pilleri, taşınabilir bilgisayarlar, cep telofonları gibi mobil uygulamalar için kullanılabildiği gibi elektrik santralları için de uygun güç sağlayıcılardır. Yüksek verimlilikleri ve düşük emisyonları nedeniyle, ulaşım sektöründe de geniş kullanım alanı bulmuşlardır Nükleer Enerji; üretimi 31 ülkede 439 Nükleer Reaktörde sürdürülürken dünya elektrik ihtiyacının %16 sını karşılamaktadır. 56 ülkede 284 araştırma reaktörü mevcuttur. Bu reaktörlerden 4 adedi Türkiye de bulunmakta olup bunlardan 2 tanesi aktif, 1 tanesi çalışmaz halde, 1 tanesi ise proje lisanslanması aşamasındadır. 2 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,TÜİK 6

7 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Rüzgar Enerjisi; ile ilgili etütler elverişli bölgelerde Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müd.lüğü tarafından yapılmaktadır. Kurulmuş olan Rüzgar Enerjisi Gözlem İstasyonları toplanan verileri periyodik aralıklarla veri toplama sistemleri yardımıyla değerlendirilmekte ve buna göre optimum bölgeler belirlenmektedir yılları arasında alınan kayıtlar değerlendirilmiş ve ülke genelindeki doğal rüzgar enerjisi dağılımı genel hatları ile belirlenmiştir. Halen 2006 yılının bu günlerine kadar yap-işlet devret ve Serbest Üretim Şirketleri tarafından MWh elektrik üretimi sağlanmıştır. Güneş Enerjisi; potansiyeli açısındanda zengin imkanlara sahip Türkiye nin yıllık ortalama toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günde 7.2 saat) olup ortalama ışınım şiddeti ise 1311 kwh/m 2 -yıl (günlük toplam 3,6kWh/m 2 ) dır. Türkiye'nin en fazla güneş enerjisi alan bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi olup, bunu Akdeniz Bölgesi izlemektedir. Ancak, bu değerlerin, Türkiye nin gerçek potansiyelinden daha az olduğu, daha sonra yapılan çalışmalar ile anlaşılmıştır yılından bu yana EİE ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ), güneş enerjisi değerlerinin daha sağlıklı olarak ölçülmesi amacıyla enerji amaçlı güneş enerjisi ölçümleri almaktadırlar. Devam etmekte olan ölçüm çalışmalarının sonucunda, Türkiye güneş enerjisi potansiyelinin eski değerlerden %20-25 daha fazla çıkması beklenmektedir. Türkiye de güneş enerjisinin en yaygın kullanımı sıcak su ısıtma sistemleridir.halen ülkemizde kurulu olan güneş kollektörü miktarı 2001 yılı için 7,5 milyon m 2 civarındadır. Çoğu Akdeniz ve Ege Bölgelerinde kullanılmakta olan bu sistemlerden yılda yaklaşık 290 bin TEP ısı enerjisi üretilmektedir. Sektörde 100'den fazla üretici firmanın bulunduğu ve 2000 kişinin istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Yıllık üretim hacmi 750 bin m² olup bu üretimin bir miktarı da ihraç edilmektedir. Bu haliyle ülkemiz dünyada kayda değer bir güneş kollektörü üreticisi ve kullanıcısı durumundadır. Güneş enerjisi araştırma ve geliştirme konularında EİE'nin yanında Tübitak Marmara Araştırma Merkezi ve üniversiteler (Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma Enstitüsü, Muğla Üniversitesi, ODTÜ, Kocaeli Üniversitesi, Fırat Üniversitesi) çalışmalar yapmaktadır. Güneş enerjisi verilerinin ölçülmesi konusunda Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü faaliyet göstermektedir. EİE de 1991 yılından bu yana kendi güneş enerjisi gözlem istasyonları kurmaktadır. Güneş enerjisi ile ilgili standartlar hazırlanması konusunda Türk Standartları Enstitüsü; - TS 3680-Güneş Enerjisi Toplayıcıları-Düz - TS 3817-Güneş Enerjisi-Su Isıtma Sistemlerinin Yapım, Tesis ve İşletme Kuralları konulu standartları hazırlamıştır. EİE bu standartların hazırlanmasında görev aldığı gibi, ısıl performans testlerini de gerçekleştirmektedir. Biogaz Enerjisi; hayvansal ve bitkisel atıkları çoğunlukta doğrudan yakılmakta veya toprağa gübre olarak verilmektedir. Biogaz teknolojisi ise organik kökenli atık/artık maddelerden hem enerji elde edilmesine hem de atıkların toprağa kazandırılmasına imkan vermektedir. Fayda ve avantajları gözönününe alındığında oldukça verimli bir yakıt cinsi olan biogaz için Türkiye de yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarına göre mevcut 7

8 potansiyel aşağıdaki tabloda yeralmıştır. Halihazırda biogaz enerjisi ile MWh elektrik enerjisi sağlanmıştır (Kemerburgaz çöp sahaları,izmit). Hayvan Cinsi Hayvan Sayısı (Adet) Yaş Gübre Miktarı (Ton/Yıl) Biyogaz Miktarı (M 3 /Yıl) Taş Kömürü Eşdeğeri (Ton/Yıl) Sığır Koyun-Keçi Tavuk-Hindi Toplam Tablo 3.Türkiye nin Hayvansal Atık Potansiyeline Karşılık Gelen Üretilebilecek Biyogaz Miktarı ve Taşkömürü Eşdeğeri 3 Toplam Biogaz Miktarı; 1,67 milyar m 3 /yıl Fermatör içi sıcaklığın 18 C olması halinde ve optimum fermantör sıcaklığında çalışılması durumunda bu potansiyelin 2,2 3,3 milyar m 3 /yıl arasında olması mümkün görünmektedir. Hidroelektrik Enerji; elektrik enerjisi tüketiminin o ülke kalkınmışlığının göstergesi olduğu düşüncesi dünyaca kabul görmüş bir gerçektir yılında Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi kwh (kilovatsaat) iken,dünya ortalaması kwh, gelişmiş ülkelerde kwh, Çin de 827 kwh, ABD de ise kwh civarındadır. Kalkınma hedefinin anahtarının endüstri olduğunu düşünecek olursak enerjinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Türkiye de 1950 lerde yılda 800 GWh (gigavatsaat) enerji üretimi yapılırken, bugün bu oran 200 misli artarak yılda GWh e ulaşmıştır MW (megavat) a ulaşan kurulu güç ile yılda ortalama olarak GWh enerji üretimi mümkün iken; arızalar, bakım-onarım, işletme program politikası ekonomik durgunluk, tüketimde talebin azlığı, kuraklık, randıman gibi sebeplerle ancak GWh enerji üretilebilmiştir. Buna göre kapasite kullanımı %68 olmuştur. Özellikle son yıllarda Türkiye de doğal gaz kullanımının yaygınlaşması ile, gerek evlerde kullanımı artmış gerekse sanayinin enerji ihtiyacını karşılımak üzere Doğal Gaz Çevirim Santralları kurulmuştur. Bu nedenle son yıllarda hidroelektrikten üretilen enerjinin payı azalmış termik enerji üretiminin payı artmıştır. Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda olan Türkiye AB Topluluğu enerji politikası olan Yeşil enerjiyi (hidroelektrik, rüzgar, güneş, biyokütle) destekleme tezini benimsemiştir. Bu nedenle enerji politikaları tekrar değerlendirmeye alınmış ve hidroelektrik enerji payının arttırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Hidroelektrik enerji üretim çalışmalarında Devlet Su İşleri (DSİ) planlama ve projelerin hayata geçirilmesi, EİE ise Etüd ve planlama aşamalarını gerçekleştirmektedir. Türkiye de teorik hidroelektrik potansiyel 433 milyar kwh, teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel 216 milyar kwh, teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilir potansiyel ise 130 milyar kwh olarak hesaplanmıştır. Avrupa Birliği nin yeşil enerji için uyguladığı vergi indirimleri ve destekleme politikaları ekonomik olarak değerlendirilebilir potansiyelin artmasını sağlayacaktır. Günümüz itibariyle Türkiye de 138 adet hidroelektrik santral işletmede bulunmaktadır. Bu santrallar MW lık bir kurulu güce ve toplam potansiyelin % 36 sına karşılık gelen GWh lık yıllık ortalama üretim kapasitesine sahiptir MW lık bir kurulu güç ve toplam potansiyelin % 8 i olan GWh lık yıllık üretim kapasitesine 3 EİE Gn. Md. 8

9 sahip 38 hidroelektrik santral halen inşa halinde bulunmaktadır. Geriye kalan GWh/yıl lık potansiyeli kullanabilmek için ileride Türkiye de 540 hidroelektrik santral yapılacak ve toplam MW lık kurulu güçle hidroelektrik santrallerin toplam sayısı 716 ya varacaktır. Ekonomik durgunluklar dikkate alınmazsa, Türkiye de elektrik tüketimi her yıl % 8-10 oranında artmaktadır. Bu talebi karşılamak için yeni enerji projeleri için her yıl 3-4 milyar ABD Doları bütçe ayırmak zorundadır. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye de de enerji yaşamsal bir konudur. Bu nedenlede kendine yeterli, sürekli, güvenilir ve ekonomik elektrik enerjisine sahip olmak için başta hidroelektrik enerji ve diğer dışa bağımlı olmayan alternatifler değerlendirilmektedir. 9

10 3. TÜRKİYE LPG PAZARI 3.1 Pazar Hacmi/Talep LPG nin Türkiye deki ilk kullanımı 1960 yılından itibaren başlamış olup ilk LPG dolum tesisi 1961 yılında kurulmuştur yılında İtalya dan sonra Avrupa nın en büyük 2. pazarı iken büyüme hızına göre Avrupa nın en hızlı büyüyen pazarı haline gelmiştir. LPG kullanımı 2000 yılında yaklaşık 4.5 milyon tona erişmiş ve ülkedeki tüketimin birincil enerji tüketimi içindeki payıda % 6 ya ulaşmıştır. Ancak 2001 yılındaki ekonomik kriz ve sonrasında LPG ye uygulanan yüksek vergi politikaları nedeniyle bu seviye 2005 yılında yaklaşık 3.7 milyon tona kadar gerilemiştir. Bugün uygulanmakta olan politikalar nedeniyle tüplü gaz %3.9, dökmegaz %19.7 oranında pazar daralması göstermekte buna karşılık yükselen akaryakıt fiyatları nedeniyle Otogaz pazarı %8.3 oranında büyümüştür. Kümülatifte bakıldığında ise 2004 yılına göre %1.8 lik bir pazar daralması görülmektedir. Tüplü ve dökmegaz pazarındaki daralmanın bir diğer sebebi de, uygulanan verginin yüksek oluşu ve bu nedenle doğalgazın girdiği bölgelerde çok avantajlı hale gelmesi dolayısıyla insanların doğalgaz kullanımına yönelmesidir. Doğalgazın ulaşmadığı yerlerde ise tüketiciler diğer yakıt çeşitlerini daha ucuz hatta bedava olması nedeniyle tercih etmektedirler. Yüksek fiyat uygulaması LPG nin yerine katı yakıt veya kaçak elektriği kullanır hale getirmiştir. Bu nedenledir ki kırsal bölgelerdeki ticari amaçlı LPG kullanan tavuk çiftlikleri ve seralar katı yakıt ve kaçak elektrik kullanımına yönelmiştir. Bütün bunların sonucu olarak da halen Türkiye de kaçak elektrik kullanımının yıllık 1.5 Milyar $ civarında olduğu bilinmektedir. Son 3 yılda elektrik fiyatları devlet tarafından sabit tutulmuş, oysa dünya LPG fiyatları arttığı için fiyatları hemen hemen eşit olan bu 2 enerji türünde durum elektrik lehine %30 avantaj haline gelmiştir. Bu durum klima ve elektrikle ısınma pazarında hızla büyümeye yol açmıştır. LPG halihazırda doğalgazın ulaşamadığı kırsal bölge ve taşrada yaşayan düşük gelir seviyesindeki insanların pişirme, ısınma ve sıcak su edinme amaçlı kullandıkları yakıt türüdür. Evlerde 2kg. - 12kg.lık ve küçük işletmelerde ise 24kg.-45kg. tüpler halinde tüketilmektedir. Tüplü Otogaz % 48% Şekil 1.Türkiye LPG Talebi Dökme % 4 Turkiye LPG Derneği 10

11 LPG nin tüketim segmenti gözönüne alındığında, 2005 yılı rakamlarına göre milyon ton tüplü gaz tüketilmiştir. Toplam tüketim içindeki payı %42 dolayındadır. Yaklaşık 383 bin ton olan dökme LPG ise küçük sanayi, esnaf ve evlerde kullanılmakta, toplam tüketimin içinde %10 luk paya sahiptir. Otogaz ise milyon ton tüketilmiş, toplam tüketim içinde %48 oranında paya sahiptir. Türkiye nin Yıllık LPG Talebi ( ) Pazarın 1999 yılından 2005 yılına kadar olan seyri aşağıdaki tabloda ürün çeşitlerine göre yeralmaktadır. Ürün TÜPLÜ DÖKME OTOGAZ TOPLAM(Ton) ,198 Tablo 4.Yıllık LPG Talebi 5 Devlet tarafından Otogaza uygulanmakta olan ÖTV oranının tüplü ve dökmegazdan daha yüksek olması sebebiyle ürünler arasında geçişler meydana gelmektedir. Bu ürün geçişlerinin tahmini olarak 2004 ve 2005 yılına tekabül eden satış rakamlarında yukarıdaki tabloda olduğu gibi değişiklik yaratacağı düşünülmektedir. Buna göre son iki yıl için tablodaki düzeltme yapılmıştır.gerçekte tüketilen tüplü ve dökmegazın son iki yılda görüldüğü miktarlarda olduğu kabul edilmektedir.nisan 2006 tarihinden önce Otogaza uygulanan ÖTV Tüplü ve Dökmegazdan 186$ fazla iken sonrasında bu miktar 88$ seviyesine ve en son uygulamalarla 46$ seviyesine çekilmiştir. Yukarıdaki ürün geçişmelerinin oluşmaması ve kaçakçılığı önlenmesi için bu farkın minimum seviyede tutulması öngörülmektedir. Gerçekleşen satışların bölgesel dağılımına bakıldığında aşağıdaki tablo tüplü gazın şehir merkezi ve kırsal bölgelerdeki satış oranlarını göstermektedir. Buna göre; Kırsal Bölge 22% Şehir Merkezi 78% Şekil 2.Şehir Merkezi ve Kırsal Bölgelerdeki LPG Talebi Toplam tüplü LPG tüketiminin %78 i şehirler ve merkez ilçelerde gerçekleşirken kırsal bölgelerin sadece toplam tüketimin %22 sini kullandıkları görülmektedir. Aşağıdaki tabloda ise, kırsal bölgeler ile şehir ve merkez ilçelerinin nüfus oranlarına göre mukayesesi yeralmaktadır. LPG pazarındaki tüketimin nüfus ile aynı oranda olmadığı görülmekte olup kırsal bölgelerde yaşayan nufus toplam nüfusun %35 iken 5 Türkiye LPG Derneği verileri baz alınarak belirtilmiş rakamlardır( yılı rakamları OTV miktarındaki farklılık nedeniyle ürün geçişleri gözönüne alınarak düzeltilmiştir). 11

12 toplam satış bu bölgelere sadece %22 oranında gerçekleşmiştir. Satın alma gücünün zayıf olması toplam bölgedeki nufusun LPG kullanmasına engel teşkil etmektedir. Türkiye'deki Şehir Merkezleri ve Kırsal Bölgelerin Nufus Oranı Kırsal Bölge 35% Şehir Merkezi 65% Şekil 3.Türkiye'deki Şehir Merkezleri ve Kırsal Bölgelerin Nufus Oranı Batı ve Orta Avrupa daki LPG Talebi Bölgedeki diğer ülkeler ve yıllık tüketim gözönüne alındığında ise Türkiye pazarı ve tüketim miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Türkiye LPG pazarı 1995 yılında Batı ve Orta Avrupa bölgesinin 6. büyük pazarı iken 1999 yılında 4., 2000 yılında 2. ve pazarı en hızlı büyüyen ülke oldu yılında ise İngiltere den ve Rusya dan sonra 3. büyük LPG pazarı olmuştur Avusturya Azerbeycan Beyaz Rusya Belgi&Lux Bulgaristan Hırvatistan Çek Cumhuriyeti Danimarka Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan Macaristan İrlanda İtalya Kazakistan Litvanya Hollanda Norveç Polonya Portekiz Romanya Rusya Sırbistan&Karadağ Slovenya İspanya İsveç İsviçre Türkiye Ukrayna Birleşik Krallık Diğer TOPLAM(Ton) Tablo 5. Batı ve Orta Avrupa LPG Talep Karşılaştırma Tablosu WLPGA( Dünya LPG Derneği ) Statistical review raporu 2005,.000(binTon) 12

13 3.2 LPG Tedariği Türkiye de toplam LPG tüketimin %20 si üretilmekte iken %80 i ithal edilmektedir. Üretim yapan rafineriler Mersin Ataş ve Tüpraş dır. Ancak Mersin Ataş rafinerisi 2004 yılı Temmuz ayı sonunda rafinaj faaliyetine son vermiştir. Bu tarihten itibaren üretim faaliyetleri sadece Tüpraş Rafinerisi tarafından yapılmaktadır. Tedarik, Üretim ve İthalat Türkiye de halen Tüpraş haricinde ithalat müsadesi olan ve ithalat yapan 7 adet LPG dağıtım şirketi mevcuttur. Bunlar Aygaz, Ipragaz, Totalgaz, Bpgaz, Habaş, Demirören(Milangaz) ve Güneygaz dır. Toplam ithalat için 6 liman ve 11 adet deniz terminali mevcuttur. Bu limanlar; Aliağa, Yarımca (izmit), Samsun, Dörtyol (İskenderun), Ambarlı, Marmara Ereğlisi dir. Tüpraş bütün dağıtım şirketlerine boru hattı bağlantısına sahip olup direkt mal sevkiyatını bu yolla yapabilmektedir. Tüpraş Rafinerilerinin LPG üretimleri ve diğer şirketlerin 2005 yılı ithalatları aşağıdaki tabloda yeralmaktadır. Totalga z 190 Demiröre n 89 3 Bpga Habaş; Güneyga z 62 z Tüpraş Üretim 800 Tüpraş İthalat 700 İpraga z 39 0 Şekil 4. LPG Üretim ve İthalatı 2005 Ayga z ( Bin Ton) Kuzeybatı Avrupa 590 Diğer 265 Libya 290 Arap Körfezi 450 Karadeniz 370 Cezayir (Bin Ton) Şekil 5. LPG İthal Edilen Bölgeler 7 7 Toplam İthalat : Ton 13

14 2005 yılında Tüpraş tarafından ton üretim toplamda da yaklaşık ton ithalat yapılmış 4.4 milyon ton LPG pazara ürün olarak girmiş, bunun tonu Irak a ihraç edilmiş, tonu ise iç pazarda tüketilmiştir yılında ise ithalat müsadesi olan 7 adet dağıtım şirketinin sene sonuna kadar toplam ton ithalat yapacağı tahmin edilmektedir yılında aşadaki grafikte yeralan ülke ve bölgelerden toplam ton ithalat yapılmıştır. 3.3 Dağıtım Şirketleri / Pazar Payları Yıllık yaklaşık 4 Milyon ton büyüklüğü olan pazarda 53 adet dağıtım şirketi bulunmaktadır. Bu şirketler yasal sorumlulukları gereği Enerji Piyasası Denetleme Kurulu na başvuruda bulunmuş ve tarihine kadar dağıtıcı lisanslarını almışlardır. Akçagaz Bizimgaz Güvenalgaz Karadeniz Tüpgaz Nargaz Akgaz, BP Gaz Habaş Kongaz Netgaz Altıngaz Erciyesgaz Hasgaz Likitgaz Niğgaz Anadolugaz Ergaz Hilal Tüp Margaz Oralgaz Antgaz Erol Gaz Hitit Gaz Mavigöl Gaz Pegagaz Argaz Gap Gaz Hizmetgaz Meram Gaz Petrol Ofisi A.Ş Asgaz Gesan Hürgaz Milangaz Selçuk Gaz Aygaz Güneşgaz İpragaz Mogaz Selgaz Aytemiz Gaz Güneygaz Kalegaz Totalgaz Shell Gaz Sorgun As-Gaz Şarkgaz Şiringaz Trabzongaz Yamangaz Yeni Yücel Gaz Yurtgaz Yücel Gaz Tablo 6 Dağıtıcı Lisanslı Dağıtım Şirketleri Yukarıda adı geçen dağıtım şirketlerine ait adet Tüplü gaz ana bayi adet tali bayi ile yaklaşık adet tüplü gaz satış noktası mevcuttur. Ayrıca Enerji Piyasası Denetleme Kurulundan lisanslı adet LPG otogaz İstasyonu hizmet vermektedir. Sektörde halihazırda toplam kişinin istihdam edildiği ve aileleri ile birlikte kişinin geçimini buradan sağladığı varsayılmaktadır. Toplam iş hacmi ise yaklaşık 5.2 Milyar dur. Devlete toplam 2.2 Milyar vergi geliri sağlamaktadır. Mogaz 5,50% Aygaz Diğer 36,50 % 25% Ipragaz 13,60 Aytemiz Bizimgaz 1% Shellgaz Totalgaz 2,10% Bpgaz 5,10% 5,50% 5,70% Şekil 6.LPG Pazar Payları Turkiye LPG Derneği 14

15 Satışlarından doğan 2005 yılı pazar paylarına göre ilk 8 büyük LPG dağıtım şirketi yukarıdaki grafikte belirtilmiştir yılı satışları olan toplam milyon ton LPG tüketiminin %63.5 i 6 büyük grup (8 farklı şirket) tarafından yapılan satışlar ile gerçekleşirken geri kalan %36.5 i diğer dağıtım şirketleri tarafından yapılmıştır. Sektörde yeralan büyük dağıtım şirketlerinden Demirören grubunun (Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz, Güneşgaz) satış bilgileri olmamasından dolayı pazar payı rakamları belirtilememiştir. Demirören satışları ve Pazar payı grafik ve tablolarda diğer dağıtım şirketlerinin içinde yeralmıştır. Diğer 34,50% Aygaz 24,50% Mogaz 5,40% Aytemiz 1% İpragaz 12,90% Shellgaz 8,80% Totalgaz 5,50% Şekil 7. Ağustos 2006 LPG Pazar Payları 9 Bpgaz 5,30% Bizimgaz 2,10% 2006 yılının Agustos ayı sonuna kadar olan satışlarına göre pazar payları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre ilk 8 ay sonunda toplam Türkiye satışlarının % 65,5 i 6 büyük grup (8 farklı şirket) tarafından yapılan satışlar ile sağlanırken 34,5 ise geri kalan dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 9 Turkiye LPG Derneği 15

16 4 TEDARİK ve DAĞITIM / TÜPLER 4.1 Yerel Tedarik ve Dağıtım Sistemi Yerel Tedarik; Türkiye deki dağıtım şirketleri yıl içindeki LPG tedariklerini yıllık ortalama ton üretim ve ton ithalat yapmakta olan Tüpraş tan gerçekleştirmektedir. Tüpraş a ait olan İzmit Yarımca, İzmir Aliağa, Kırıkkale, Batman rafinerilerinden LPG teslimatı yapılabilmektedir. Türkiye deki toplam LPG depolama kapasitesi ton olup 138 adet dolum tesisi hizmet vermektedir. Bu dolum tesislerinde günde ton yılda ise 4.2milyon ton dolum yapma kapasitesi mevcuttur. Toplam adet LPG tankeri servis yapmaktadır. Dağıtım Sistemi; depolama tesislerinde bulunan küre ve tanklardaki LPG nin dolum üniteleri yardımıyla bakım, temizleme ve boyama işleminden geçmiş olan tüplere modern ve güvenli koşullar altında dolumu yapılır. Dağıtım şirketine ait olan CIF kamyonu veya bayiye ait olan kamyonlar tarafından dolum tesisinden ilgili toptancı veya bayilere sevkiyatları yapılır. Eğer toptancı depo ise önce bayilere daha sonra nihai kullanıcıya son ürün teslimatı servis araçları ile yapılır. Veya doğrudan bayi tarafından tesisten alınan tüpler önce bayinin mağazasına sonrasında son kullanıcıya teslim edilir.endüstriyel kullanımda ise dağıtım şirketinin depolama tesisinde bulunan LPG tankerler yardımıyla ilgili fabrika veya üretim tesisine teslim edilir. Otogazda ise yine dağıtım şirketine ait CIF tankerleri veya otogaz bayisine ait olan tankerler yardımıyla istasyonların depolarına boşaltılır. Nihai otogaz kullanıcısı LPG dispenserleri yardımıyla ürünü edinirler. 4.2 Tüpler Türkiye deki 13.5 milyon adet hanede tüplü LPG kullanılmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından tüp üretim sertifikası verilen 14 adet üretim şirketi mevcut olup standartlar gereği 4 çeşit tüp üretilmektedir. Bunlar 2 kg. kamp tipi, 12 kg vv tipi, 24 kg. ticari tip, 45 kg. sanayi tipi tüplerdir. 12 kg. ev tüpü 300 mm ve 360 mm çaplı olarak iki ayrı tipte üretilmektedir. Ayrıca tüp ithalatı yapılmamaktadır. Tüp İmalatçıları Şehir Gasaş Gaz Aletleri San. A.Ş Adıyaman Erciyesgaz San. Ve Tic. A.Ş. Kayseri Artüp Tüp ve Ev Aletleri Tic. Ve San.A.Ş. Mardin Akgaz Tic. Ve San.A.Ş. Merzifon /Amasya Demirören Tüp. San.A.Ş. Kartal / İstanbul Ergaz San. Ve Tic. A.Ş. Kadıköy/ İstanbul Aktüp Tüp ve Basınçlı Kap. İm.Tic.A.Ş Kahramanmaraş Karadeniz Tüpgaz İstanbul Şarkgaz ve Madeni Yağlar A.Ş. Elazığ Habaş Endüstri Tesisler A.Ş. Kartal / İstanbul Mesa Madeni Eşya San.Tic. A.Ş. Mersin BP Gaz A.Ş. Dörtyol / Hatay Aygaz A.Ş İstanbul Evas Ev Aletleri Ltd.Şti Kartal / İstanbul Tablo 7.Tüp İmalatçıları Tüpler tüketiciye deposito alınmak suretiyle verilmekte olup satılmamaktadır. Ödenen deposito bedelleri tüplerin maliyetinin % civarındadır. Tüpler dağıtım şirketleri tarafından ürün satışının kolaylaştırmak için subvanse edilmektedir.

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA İ ç i n d e k i l e r Sayfa No I. B0TAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 3-11 II. DÜNYADA SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ 11 1. Doğal Gaz 12 1.1.

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-428-4 TOBB Yayın No : 2014/238 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Detaylı

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz.

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. ÖNSÖZ Ülkemiz talep artışı açısından bakıldığında dünyada en hızlı gelişen doğal gaz piyasalarından birine sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde başat kaynak olması, alternatif enerji kaynaklarına göre

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU 2013 YILI BÜTÇE SUNUMU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın, Bakanlığın 2013 Yılı Bütçesini TBMM Plân ve Bütçe Komisyonuna Sunuş Metni 14 Kasım 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Sayın

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ İÇİNDEKİLER cümle Bu rapor Ekonomik araştırmalar ve Planlama Birimi ve Uzman Ceren Aksu koordinasyonunda Enerji Sektörü Çalışma Grubu (Taner Akgün, Abdülkerim Benli, Mustafa İlhan, Mehmet Yasin Kartal,

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU 2013 Bilkent - ANKARA İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Dünyada Sektörün Görünümü... 4 2.1. Enerji Talebi... 4 2.2. Enerji Rezervleri... 6 2.3. Enerji

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4 PETDER DEN HABERLER 1 YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYADAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

İÇİNDEKİLER 4 PETDER DEN HABERLER 1 YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYADAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 2013 SEKTÖR RAPORU Bilgi Notu: PETDER Sektör Raporu, sektöre yönelik verilen, verilmesi planlanan bir danışmanlık hizmeti kapsamında değil sektöre ilişkin gelişmeler hakkında kamuyu ve üyeleri bilgilendirmek

Detaylı

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI Ağustos 2001 Hazırlayan Dr. İlkay AKÇALI içindekiler GiRiŞ 2 1-GÜNEŞ ENERJiSi TANIMI 2 1.1.Genel Tanım 2 1.2.Fiziksel Tanım 3 1.3.Tarihçesi Ve Gelişimi 4

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER. Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER. Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET Su, hava, gıda ve diğer ihtiyaçların enerji sayesinde canlılara sunulması

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin değerlendirilmesi Bu proje Uluslararası İklim Girişimi nin bir parçasıdır. Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

BAŞKANIN MESAJI. Bu çerçevede, 2013 yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporunun ilgili tüm kişi, Kurum ve Kuruluşlara faydalı olmasını temenni ederim.

BAŞKANIN MESAJI. Bu çerçevede, 2013 yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporunun ilgili tüm kişi, Kurum ve Kuruluşlara faydalı olmasını temenni ederim. BAŞKANIN MESAJI Düzenleyici Kurum olarak piyasanın sağlıklı işlemesi ve geleceğe dönük stratejilerin belirlenmesinde, piyasa izlemenin ve sağlıklı ve güncel verilerin zamanında üretilmesinin çok önemli

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜ RAPORU

ENERJİ SEKTÖRÜ RAPORU ENERJİ SEKTÖRÜ RAPORU EYLÜL 2012 0 S a y f a İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ...3 ŞEKİL LİSTESİ...5 GİRİŞ...7 1. DÜNYA DA ENERJİ...8 1.1 YAKIT TÜRLERİNE GÖRE DÜNYADA ENERJİ... 10 2. TÜRKİYE DE ENERJİ... 12 2.1

Detaylı