T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ TİYATRO ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ TİYATRO ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ TİYATRO ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I Ses ve Konuşma I (1+3) Kredi: 2,5 Solunum organları tanıtılır, konuşma için gerekli solunum metotları, diyafram kullanımı, artikülasyon egzersizleri, dilbilgisi kuralları anlatılır. Dildeki ses, hece, kelime ve cümlelerin vurgu, tonlama ve telaffuzu üzerinde durulur. Öğrencilerden bu bilgileri bir bağlam içinde değerlendirmesi istenir Sahne Uygulaması (1+2) Kredi: 2 Psiko-teknik metotları oyunculukla birleştiren çalışmaları yaptırılıp öğrencilerin oyunculuk dersinde aldıkları bilgiler desteklenir Oyunculuk I (2+8) Kredi: 6 Stanislavsky yöntemine göre temel oyunculuk teknikleri verilir, yaratıcılığa, hayal gücüne ve gözleme yönelik alıştırmalar yapılır. Öğrencinin iç gözlem yapması ve bedensel imkânlarını keşfetmesi, mimik ve doğaçlama çalışmalarıyla rolü arasında bağlantı kurması amaçlanır Dans I (1+1) Kredi: 1,5 Menuet, Bolero ve Yavaş Vals (İngiliz) danslarının temel adımlarını, müzikle ve eşle uyumunu, dansın kendine özgü tavrını içerir Şan I (1+0) Kredi: 1 İnsan Sesi ana başlığı adı altında; ses çıkarmak için gerekli havayı düzenleyen organlar (Diyafram, Akciğerler, Nefes Borusu), ses çıkaran organlar (Larenks, Vocal Cordlar), sesi büyüten ve zenginleştiren organlar (Rezonans Boşlukları) anlatılır. Ayrıca ses eğitiminin 1

2 gerektirdiği temel aşamalara bağlı kalınarak uygulamalı nefes ve ses çalışmaları yapılır, ses özelliğine uygun parçalar üzerinde durulur Solfej I (1+1) Kredi: 1,5 Müziksel işitme, solfej okuma ve teorik müzik bilgilerini kapsamaktadır. Nota adları, tartım süreleri ve değerleri, aralıklar anlatılır. Seslerin işlevleri, ilişkileri ve bunlara bağlı olarak tonal yapıların öğretilmesi amaçlanmaktadır Eskrim I (0+2) Kredi: 1 Eskrim ile ilgili teorik bilgiler verilir. Daha sonra selam, gard pozisyonu, duruş, yürüyüş, hamle, epe, flöre, angajeler ve basit ataklar çalışılır Dünya Tiyatro Tarihi I (2+0) Kredi: 2 Tiyatronun kaynağına ilişkin görüşler verilir. Antik Yunan tragedya ve komedyasının özellikleri anlatıldıktan sonra Aiskhylos, Sophokles, Euripides, Aristophanes ve Menandros un eserleri incelenir. Aristoteles in poetikası, Antik Yunan daki tiyatro tekniği hakkında bilgi verilir Sahne Hareketi I (0+2) Kredi: 1 Bu ders, oyunculuk eğitimine yeni başlayan öğrencinin bedeninin farkına varmasını ve beden dilini geliştirmesini sağlayarak onu dans dersine ve oyunculukta beden kullanımı çalışmalarına hazırlar Bireysel Ses ve Konuşma I (1+0) Kredi: 1 Öğrencilerin kişisel diksiyon problemlerini çözmeye yönelik bireysel çalışmaları içerir Mitoloji (2+0) Kredi: 2 Mitos ve logos kavramları, mitolojinin tanımı, mitoloji-tiyatro bağlantısı, Yunan mitolojisine göre evrenin ve tanrıların yaratılması, tanrı ve tanrıçalarının özellikleri ve tiyatro eserlerinde karakter olarak ele alınmaları anlatılır. Roma ve Doğu mitolojisi hakkında genel bir bilgi verilir. 2

3 Türk Dili (2+0) Kredi: 2 Türkçenin yapısı ve işleyiş özellikleri öğretilir, öğrencinin Türk dilini kurallara uygun kullanması amaçlanır Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (2+0) Kredi: 2 YÖK Kurumu tarafından üniversitemize gönderilen yıllık program çerçevesinde işlenir Yabancı Dil (2+0) Kredi: 2 Öğrencilerin yabancı dilde okuma, anlama ve yazma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesi, seçilen okuma parçalarının İngilizce telaffuza uygun bir şekilde okunması, kelime ve dilbilgisi yapılarının detaylı olarak incelenmesi, karşılıklı soru-cevaplarla öğrencilerin metnin ana fikir ve yardımcı fikirlerini belirleyerek anlaması ve ifade etmesi amaçlanır. 3

4 LİSANS II Ses ve Konuşma II (1+3) Kredi: 2,5 Daha önce öğrenilen diksiyon kurallarının detaylandırılması yapılır, en az iki kişiden oluşan grupların sırasıyla Antik, Klasik ve Modern oyunlardan seçtikleri bölümleri, karakterlerin konuşma biçimlerine uygun şekilde sahnede uygulamaları istenir Oyunculuk II (2+6) Kredi: 5 Rol ve oyun üzerinde kapsamlı araştırma yapılmasını, öğrencilerin kendilerini, partnerlerini, rollerini tanımalarını içerir. Karakter yaratmaya yönelik çalışmalar ile çeşitli oyunlardan seçilmiş sahneler üzerinde çalışmalar yapılır Dans II (1+1) Kredi: 1,5 Polka, hızlı vals (Viyano), cha-cha ve tango danslarının temel adımlarını, müzikle ve eşle uyumunu, dansın kendine özgü tavrını içerir Şan II (1+0) Kredi: 1 Ses Nasıl Oluşur? ana başlığı altında sesin yapısı, sesin güç kaynağı, sesin titreşimi, ses oluşturma ve şarkı söylemede özen gösterilmesi gereken ilkeler üzerinde durulur, insan sesinin sınıflandırılması, rejister, ses gücünün artırılması, vibrato yapılması gibi konular anlatılır. Ayrıca ses eğitiminin gerektirdiği temel aşamalara bağlı kalınarak uygulamalı nefes ve ses egzersizleri yapılır. Ses özelliğine uygun parçalar üzerinde çalışılır Dünya Tiyatro Tarihi II (2+0) Kredi: 2 Roma tiyatrosu detaylı bir şekilde ele alınır. Roma daki siyasal-düşünsel ortam, tiyatro düşüncesi, Roma da tiyatronun başlangıcı, güldürü türleri ve tragedya anlatıldıktan sonra Seneca, Terentius ve Plautus un eserleri incelenir. Roma daki tiyatro tekniği, oyuncular, kostüm, maske ve tiyatro mimarisi üzerinde durulur Solfej II (1+1) Kredi: 1,5 Müziksel işitme, solfej okuma ve teorik müzik bilgilerini kapsamaktadır. Değişik tartım kalıpları, seslerin işlevleri, ilişkileri ve bunlara bağlı olarak tonal yapılar öğretilir ve üç sesli akorlara geçilir. 4

5 Eskrim II (0+2) Kredi: 1 Basit ve kompoze ataklardan kompozisyon oluşturulmasını, savunma hareketlerini (eskiv ve paratlar, atakoferler, priz de fer ler) içerir. Ayrıca eskrim giysileriyle müsabaka denemeleri yapılır Sanat Felsefesi (1+1) Kredi: 1,5 Sanatın, sanatçının, sanat eserinin tanımları yapılır. Bir nesneyi sanat eseri kılan özellikler, sanat bilim dalları, sanat felsefesinin alanı ve yöntemleri, felsefi izm ler, sanat eserlerinin varlık yapıları üzerinde durulur Edebiyat Bilgileri (1+1) Kredi: 1,5 Tiyatro eseri ve oyuncusuyla yakından ilgili olan şiir, hikâye, roman, hatıra, sohbet, fıkra gibi edebi türler tanıtılır, yerli-yabancı yazarların eserlerinden örnekler incelenir. Dil-üslup özellikleri üzerinde durulur ve okuma-yorumlama çalışmaları yapılır Sahne Hareketi II (0+2) Kredi: 1 Bu ders vücut koordinasyonuna, denge sağlamaya ve esneklik hareket sistematiğinin kavranmasına yönelik çalışmaları içerir Bireysel Ses ve Konuşma II (1+0) Kredi: 1 Öğrencideki konuşma bozukluklarının giderilmesi amaçlanır. Dersin içeriği öğrencinin hatalarına göre şekillenmektedir Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (1+1) Kredi: 0 Windows işletim sisteminin, internet programlarının (web, mail, ftp) ve Microsoft Office programlarının (Word, Excel, Power Point) kullanımı anlatılır. 5

6 LİSANS III Oyunculuk III (2+6) Kredi: 5 Bir oyunun tamamının çalışılmasını içerir. Karakterin oyun içindeki gelişim sürecinin algılanması söz konusudur Ses ve Konuşma III (1+3) Kredi: 2,5 Ses ve Konuşma II den farklı olarak bu sefer bir oyunun tamamı seçilir. Öğrenciler oyundaki karakterlerin konuşmalarını sahnede doğru şekliyle uygularlar Rejisörlük Bilgisi I (1+2) Kredi: 2 Yönetmenlik sanatı tarihi, Stanislavsky ve Nemiroviç Dançenko nun yönetmenlik metotları, rejinin oyunculukla ilişkisi, Avrupalı yönetmenler ve metotları (Meiningen Tiyatrosu, Goethe, Diderot, Reinhardt, Appia, Craig) anlatılır. Uygulamalı reji çalışmaları yapılır Türk Tiyatro Tarihi I (2+0) Kredi: 2 Türk tiyatrosunun önemi, bölümleri, dönemleri hakkında bilgi verilir. Türk tiyatrosunu oluşturan şartlar anlatılır. Tanzimat Tiyatrosu nda seyircilerin durumu, tiyatro anlayışı incelenir, o dönemin tiyatro toplulukları, oyuncuları tanıtılır. Dönemin tiyatrosunun hangi etkiler altında kaldığı belirtilir, sahne düzeni ve yönetimi hakkında bilgi verilir. Tanzimat dönemi yazarları ve eserleri incelenir. Tanzimat tiyatrosundan Meşrutiyet tiyatrosuna geçilen süreçte yaşanan siyasî ve sosyal değişiklikler, Meşrutiyet tiyatrosunun özellikleri üzerinde durulur. Bu dönemde adını duyurmuş oyun yazarları ve eserleri incelenir. Dârülbedayi nin kurulmasıyla birlikte Türk tiyatrosunda meydana gelen değişim ve yenilikler anlatılır. Dârülbeda yinin Türk tiyatro hayatındaki rolü ve özel toplulukların durumu ele alınır Dramaturgi ve Tekst Analizi I (1+1) Kredi: 1,5 Bu derste, dramaturgi ve dramaturg tanımı, kavram olarak ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi, tiyatro olgusu içinde yeri, işlevi ve önemi üzerinde durulur, öğrencilerle birlikte örnek olarak seçilen çağdaş bir eserin yazınsal ve dramaturjik açıdan çözümlenmesi yapılır. 6

7 Batı Edebiyatı ve Kuramları (2+0) Kredi: 2 Batı edebiyatında en çok kullanılan türler ve özellikleri, edebiyat akım, eleştiri ve kuramları tarihsel gelişim içinde incelenir ve önemli yazarların eserleri bu açıdan işlenir Dünya Tiyatro Tarihi III (2+0) Kredi: 2 Roma tiyatrosunun yozlaşıp önemini yitirmesinden sonra Orta Çağda Avrupa tiyatrosunun yeniden doğuşu sayılabilecek dini tiyatronun ortaya çıkışı, gelişimi ve türleri örneklerle incelenir. Avrupa nın İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya gibi önemli ülkelerinde yüzyıllarca varlığını sürdüren kilise tiyatrosunun daha sonraları yerel etkilerin ve toplumsal gelişimin sonucu nasıl değişime uğradığı ve sonraki laik denilebilecek Avrupa tiyatrosunu nasıl etkilediği ve Rönesans dönemi Avrupa tiyatrosu, Japon, Çin ve Hint tiyatroları incelenir ve 19. yüzyılda ortaya çıkan tiyatro akımları çalışılır Makyaj (0+2) Kredi: 1 Makyaj malzemelerinin işlevleri ve yüzde ışık-gölge ilişkisi anlatılır. Daha sonra karakter makyajına geçilir. Dönem makyajının, fantastik makyajının, grotesk makyajının, palyaço makyajının, yaşlandırma makyajının özellikleri verilir Sahne Tekniği (1+1) Kredi: 1,5 Tasarım, tasarım ilkeleri, sahne tasarım yöntemleri, Antik Yunan da sahne ve kostüm, klasik ve modern sahne tasarımları anlatılır. Tiyatro sahnesi ve kostümleri hakkında genel bilgi verilir Dans III (1+1) Kredi: 1,5 Jive ve tango danslarının temel adımlarını, müzikle ve eşle uyumunu, dansın kendine özgü tavrını içerir Temel Bilgisayar Bilimleri (1+1) Kredi: 1,5 Vektör tabanlı ve Bitmap tabanlı grafik tasarımlarının yapılır. Ayrıca bilgisayar ortamında afiş, dekor, kostüm gibi tasarımların yapılması amaçlanır. 7

8 LİSANS IV Sahne (2+13) Kredi: 8,5 Bir oyun seçilir; detaylı incelemelerle oyun üzerinde dramaturjik çalışmalar yapılır, okuma provalarından hemen sonra sahne provaları başlar, oyun hazır olduğunda düzenli olarak seyirci karşısında oynanır Rejisörlük Bilgisi II (1+2) Kredi: 2 Seçilen bir oyunun reji defterinin hazırlanmasını ve sahnede gösterilmesini içerir. Avrupa lı yönetmenlerin (Piscator, Breceht, Artaud, Barroult, Jean Villard, P. Brook, Grotowsky) metotları üzerinde durulur Türk Tiyatro Tarihi II (2+0) Kredi: 2 Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunu oluşturan siyasî ve toplumsal olaylar üzerinde durulduktan sonra Devlet Tiyatrosu nun kurulması, özel tiyatroların durumu ele alınır. Bu dönemin oyuncuların çalışmaları, sahne düzeni, tekniği incelenir ve oyun yazarlarının etkilendikleri edebî akımlar anlatılır. Haldun Taner, Cahit Atay, Güner Sümer, Necati Cumalı gibi yazarlarımızın oyunları incelenir Dramaturgi ve Tekst Analizi II (1+1) Kredi: 1,5 Öğrencilerle birlikte seçilen klasik bir oyunun, özellikle Shakespeare in oyunlarından birinin, dramaturjik açıdan çözümlenmesini ve metnin sahne, oyuncu, seyirci ilişkisini toplumsal, tarihsel ve güncel yaklaşım diyalektiği bakımından ayrıntılı olarak değerlendirilmesini içerir Dünya Tiyatro Tarihi IV (2+0) Kredi: 2 Bu derste 20. Yüzyıl tiyatrosunu hazırlayan ve çağdaş sahnenin temelini oluşturan başlıca etkenler, arayışlar, kişiler, akımlar ve yapıtlar günümüzle ilişkilendirilerek incelenir Koro (0+1) Kredi: 0,5 Türk ve dünya eserlerinden, sınıfın seviyesine uygun çok sesli parçalar seçilerek, birlikte söyleme yeteneğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar yine birlikte yapılacak ses ve nefes egzersizleriyle de desteklenir. 8

9 Estetik (1+1) Kredi: 1,5 Estetiğin tanımı, tarihçesi, diğer bilimlerle ilişkisi ve çeşitleri anlatılır. Estetik tavır, özdeşleyim, estetik hoşlanma, haz, estetik değer, iyi ve güzel, doğruluk ve güzel, yararlı ve güzel kavramları üzerinde durulur. Metafizik güzellik anlayışı, idealist güzellik anlayışı, materyalist güzellik anlayışı, ontolojik güzellik anlayışı, doğa güzelliği-sanat güzelliği, güzelliğin içsel ve dışsal nitelikleri verilir. 9