İNSANLIĞIN SÖZLÜ VE SOMUT OLMAYAN MİRASI BAŞYAPITLARI JAPONYA: NOGAKU TİYATROSU*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSANLIĞIN SÖZLÜ VE SOMUT OLMAYAN MİRASI BAŞYAPITLARI JAPONYA: NOGAKU TİYATROSU*"

Transkript

1 İNSANLIĞIN SÖZLÜ VE SOMUT OLMAYAN MİRASI BAŞYAPITLARI JAPONYA: NOGAKU TİYATROSU* Masterpieces That is Human Being s Oral and Intangible Heritage Japan: Nogaku Theater Tuna YILDIZ** ÖZ Altı yüz yıllık bir geçmişe sahip olan Japon gösteri sanatı Nogaku Tiyatrosu, UNESCO tarafından 2001 yılında İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Başyapıtı ilan edilmiştir. UNESCO 2001, 2003 ve 2005 yıllarında ilan ettiği doksan başyapıt ile somut olmayan kültürel miras alanına tüm dünyada dikkat çekmeyi amaçlamıştır. Japonya; 1950 yılında çıkardığı Kültürel Varlıkların Korunması Yasası ile somut kültürel varlıkların yanında somut olmayan mirasın da korunması gerektiğini kabul etmiştir yılından itibaren ilan edilmenin gerçekleştiği 2001 yılına kadar gelen süreçte Japonya; somut olmayan mirası koruma ve geliştirme programlarını uygulama alanına fazlasıyla dökebilen bir ülke konumundadır yılından sonra ise Japonya da var olan mevcut yasa ile UNESCO amaçları bir bütün oluşturmuştur. Bu anlamda Nogaku Tiyatrosu nun başyapıt ilan edilmeden önce Japonya da hangi süreçler ile korunmaya çalışıldığı, Nogaku Tiyatrosu nun neden başyapıt ilan edildiği, 2001 yılı ve sonrasında koruma sürecine aktif olarak hangi katılımların olduğu, tüm bu süreçler sonunda bugün gelinen noktalar bu makalenin ana konusudur. Anah tar Kelimeler Japonya, Başyapıt, Nogaku, SOKÜM, UNESCO ABST RACT Japan performance art Nogaku Theater that has got a six hundred year background was declared the Masterpiece of Human Being which was Oral and Intangible Heritage by UNESCO in UNESCO intended to attract attention to the field of Intangible Cultural Heritage with the 90 masterpieces that it declared all over the world in 2001, 2003, and Japan accepted that Intangible Heritage should also be kept beside the Tangible Cultural Property under the Law of Protection of Cultural Heritage that they enacted in In the process from 1950 until 2001 when the declaration was performed, Japan has been in the position of a country that can put the programs of protecting and developing intangible heritage in to the application area exceedingly. However, the objectives of UNESCO have constituted a whole under the current Law in Japan after In this sense, by which processes and laws Nogaku theater was tried to be protected in Japan before it was declared as a masterpiece, why Nogaku theater was declared as a masterpiece, which participations occurred actively in this process at national and international level in 2001 and later, and the points reached at today at the end of all these processes are the main subjects of this article. Key Words Japan, Masterpiece, Nogaku, ICH, UNESCO Bilindiği üzere UNESCO tarafından 17 Ekim 2003 tarihinde kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ile insanlığın somut kültürel mirasının dışında kalan ve somut olmayan kültürel miras olarak adlandırılan kültür varlıklarının da korunması amaçlanmaktadır. Sözleşmenin kabulünden ve yürürlüğe girmesinden önceki döneme ait koruma yaklaşımlarının ilk örneğini oluşturmak ve SO- KÜM sözleşmesine zemin hazırlamak maksadıyla 1997/1998 yıllarında İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Başyapıtları İlan Programı açıklanmıştır ve 2001 yılında kültürel mekân veya kültürel anlatım formları na bağlı 19 başyapıttan oluşan birinci ilan gerçekleştirilmiştir yılında SOKÜM ün Korunması Sözleşmesi nin * Bu makale akademik yılı güz döneminde Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Yüksek Lisans Programı nda okutulmuş olan Halkbilimi Tarihi isimli ders için final ödevi olarak hazırlanmıştır. ** Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, 126

2 yürürlüğe girmesiyle sona eren İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Başyapıtları ilanı süreci bilim çevrelerince yeterince incelenmemiştir. 2001, 2003 ve 2005 yılında ilan edilen ve toplam sayısı 90 olan başyapıtla bu süreç, somut olmayan kültürel mirasa çekilen dikkati ve etkilerini görmek açısından araştırmaya değer önemli bir alandır (Çalış 2010:11-12) yılında ilan edilen on dokuz başyapıt arasında geleneksel ve popüler kültürel anlatım biçimi olan Nogaku Tiyatrosu; gösteri sanatı niteliği taşıması, dans, müzik, tiyatro gibi unsurları içinde barındırması açısından önemli bir konumdadır. Nogaku Tiyatrosu nun içinde barındırdığı tarihi, kültürel özellikleri anlamak ve neden başyapıt ilan edildiğini daha iyi kavramak açısından ilk önce Nogaku Tiyatrosu ndan kısaca bahsetmek yerinde olacaktır.1 Nogaku Tiyatrosu Japon tiyatrosunda ezgili, danslı, dinsel niteliği olan eski bir oyun biçimidir. 14. yüzyılda geleneksel Çin sanatından ve geleneksel Japon halk oyunlarından yaptığı alıntılarla Japon tiyatrosunun içinde şekil alan Nogaku, başkarakterlerin duygularının ve düşüncelerinin bir ifadesi olan ağırbaşlı ve gösterişli dansların eşlik ettiği, Japon edebiyat klasiklerinin şiirsel dille sahneye uyarlanmış hali olarak başlamıştır. Geleneksel Nogaku Tiyatrosu bugün gördüğümüz anlamını ve şeklini Ashigaka Shogun un himayesi sayesinde 14. yüzyıldan itibaren büyük bir ivme kazanarak almıştır. Nogaku; Noh ve Kyogen adlı iki ayrı tiyatro türünün birleşiminden oluşmuştur. Noh da, duygular biçemleşmiş geleneksel jestlerle aktarılır. Kahraman genellikle, bir hikâye anlatmak için insan şekline bürünmüş olağanüstü bir varlıktır. Noh un meşhur olduğu ayırıcı maskeler; hayaletler, kadınlar, çocuklar ve yaşlı insanların rollerinde kullanılır. Diğer yandan, Kyogen, maskelerin daha az kullanımına dayalı ve komik diyalogunda da yansıtıldığı gülünç oyunlardan türetilmiştir. Sıklıkla geleneksel edebiyattaki hikâyelere dayanarak, Nogaku Tiyatrosu; maskeler, kostümler ve dansa dayalı gösteride değişik sahne malzemeleriyle bütünleşmiştir. Dahası, bu tiyatro iyi eğitilmiş oyuncu ve müzisyenlerden oluşmaktadır. İlk kısım, oyuncuların shibyoshi(flüt), kotsuzumi(küçük davul), okawa(geniş el davulu) ve taiko(geniş yer davulu) adlarındaki dört farklı müzik enstrümanına ve jiutai olarak adlandırılan koroya, şarkı söyleyerek ve dans ederek eşlik etmesinden oluşan, gerçek Noh oyununun müzikli dram biçimidir. Öteki kısım olan Kyogen, güldürücü esaslı olan konuşma dramı biçimidir (Çolpan 1964:3-19, Narabe 2005:3-4, Japon hükümeti tarafından 1950 de çıkarılan Kültürel Varlıkların Korunması Yasası uyarınca; somut olmayan kültür mirası da, maddi kültüre ait tarihi yerler, doğal güzelliği olan mekânlar, gömülü kültür hazineleri ve doğal anıtlar gibi yasa kapsamında korunmaya başlamıştır (Satoru 2006). Bu yasanın hangi amaçlarla çıkarıldığı UNESCO sitesinde, Intangible Cultural Heritage (Somut Olmayan Kültürel Miras) uzantısının Japonya bölümünde: Yasanın oluşumunu, 19. yüzyılın sonlarında başlayan modernleşme ve batılılaşma eğilimi karşısında, çökme riski taşıyan gösteri sanatları ve el sanatları gibi Japon kültür ve geleneklerinin korunmasının öneminin artması ve halkın bilinçlenmesini sağlamak olduğu kadar, İkinci Dünya Savaşı nın hemen sonrasında 1949 yılında Nara Valiliği ndeki Hoyuji Tapınağı nın altın salonunda bulunan duvar resimlerinin yangın sonucu tahrip 127

3 olması tetikledi şeklinde belirtilmiştir. UNESCO SOKÜM ün korunması sürecinde de küreselleşen ve tek tipleşen dünyaya karşı yerel kültürlerin korunması amacını benimsemektedir. Bu anlamda Japonya nın daha 1950 yılında çıkardığı yasa ile UNESCO amaçları örtüşmektedir. Japonya da 1950 de çıkan bu yasadan önce 1930 yılında kültür mirasını korumak maksadı ile Tokyo da Kültür Mirasını Araştırma Ulusal Enstitüsü kurulmuştur. Bu enstitü içinde; güzel sanatlar, gösteri sanatları, bilimin korunması gibi bölümler açılmıştır. Gösteri sanatları bölümü üç kısımda toplanmıştır; drama, müzik/dans, halk gösteri sanatları. Gösteri sanatları bölümü sonradan isim değiştirerek Somut Olmayan Kültür Mirasları bölümü olmuştur (Satoru 2006). Bu anlamda Japon Somut Olmayan Kültürel Miras politikalarının kökeninde gösteri sanatlarının ayrı bir yeri ve önemi vardır; görsel sanat araştırmaları ve koruma politikalarının Japonya SO- KÜM politikalarının öncüsü olduğu görülmektedir. Bu konuda Kültür Mirasını Araştırma Ulusal Enstitüsü nde görevli araştırmacı Hyokı Satoru Somut Olmayan Kültür Mirasının Korunması Çabaları: Ulusal Araştırma Enstitüsü Örneği başlıklı yazısında: Maddi olmayan kültür özelliklerinin sadece gösteri sanatlarını değil, el sanatlarını ve becerilerini içerdiğini, ayrıca hem maddi hem de manevi kültür değerlerinin aktarılması olan kültür değerlerinin korunması tekniklerini de içerdiğini belirtmek gerekir. Bununla birlikte başlangıçta, araştırma gösteri sanatlarıyla sınırlandırılmıştı demektedir. Kültür Mirasını Araştırma Enstitüsü çatısı altında klasik Japon gösteri sanatı olan Nogaku Önemli Somut Olmayan Kültürel Miras bölümü kapsamında değerlendirilmektedir. Nogaku Tiyatrosu, Kültür Mirasını Araştırma Ulusal Enstitüsü nde, SOKÜM bölümünde görevli olan Takakuwa İzumi ile elektronik posta aracılığı ile yaptığımız görüşme ve UNESCO sitesinde belirtildiği üzere 1957 yılında Önemli Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kaydedilmiştir. Kültür Mirasını Araştırma Ulusal Enstitüsü nde görevli araştırmacı Ijıma Mitsuru Japonya daki Somut Olmayan Kültür Mirası: Klasik Japon Gösteri Sanatlarının Gelecekteki Durumu ve Aktarımı başlıklı yazısında; Japonya da önemli somut olmayan kültür mirasları alanında yer alan Nogaku için çeşitli belirleme ölçütleri bulunduğundan bahsetmektedir: Özellikle yüksek sanat değerlerini yansıtması, gösteri sanatları tarihinde önemli bir yere sahip olması ve görünüşte belli bir kesimin ya da belli bir gösteri sanatları okulunun karakterini yansıtması gibi. Japonya politikasında yer alan bu koşullara göre Nogaku Tiyatrosu Önemli Somut Olmayan Kültür Mirası olarak değerlendirilmektedir. UNESCO nun bir kültürel değerin başyapıt ilan edilmesi için belirlediği şartlar ile Japon yasasında yer alan şartlar neredeyse aynıdır. Bu anlamda Nogaku Tiyatrosu Japonya da önemli somut olmayan kültürel miras olmak için gerekli şartları sağlarken UNESCO nun şu şartlarını da sağlamaktadır: İnsan yaratıcılığının başyapıtı olarak olağanüstü değere sahip olmalı, ilgili topluluğun kültür tarihinde veya kültürel geleneğinde köklü bir yeri olmalı, ilgili topluluğun kültürel kimliğini ifadesinin bir parçası olmalı, teknik kalite ve bilgi ve beceriyi gösterme bakımından mükemmel olmalı, yaşayan kültürel geleneklerle ilgili emsalsiz bir tanıklık değeri olmalı ve kaybolma tehlikesi altında olmalı (Oğuz 2008:8). 128

4 Önemli Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tanınmanın koşullarından olan uzun bir geçmişe sahip olma anlamında Nogaku Tiyatrosu 600 yıllık bir tarihi sürece sahiptir. Yüksek sanat değerlerini yansıtması bakımından içinde dans, müzik gibi diğer unsurları da barındırması, gösteri sanatları okulu olarak beş adet Nogaku okulunun bulunması ve içinde en eski oyun tekniklerini bozmadan barındırması sayesinde hem Japonya hem de UNESCO nun belirleme ölçütlerine uymaktadır. Ijıma Mitsuru aynı yazısında Nogaku için taşıyıcıların nasıl belirlendiğinden, sayısından, okullardan ve verilen desteklerden söz etmektedir. Nogaku nun sadece kültürel değerlere sahip olması yeterli görülmeyip, bu önemli somut olmayan kültür mirasına sahip olan kimselerin de taşıyıcı olarak tanınması gerekmektedir. Gösteri sanatları bakımından önemli somut olmayan kültür mirası taşıyıcısı olarak tanınmanın belirli standartları bulunmaktadır. Gösteri sanatındaki maharetini örneklerle göstermek, kusursuz bir şekilde gösteri sanatına ve tekniğine erişmiş olmak. Bu koşulları sağlayan taşıyıcıların tanınması üç şekilde gerçekleşmektedir; bireysel olarak tanınma, grup olarak tanınma ve müşterek tanınma. Eğer taşıyıcılar yok ise önemli somut olmayan kültür mirasları listesinden çıkarılmaktadır. Önemli Somut Olmayan Kültür Değerlerinin korunması için, ulusal hükümet bu tanınmış taşıyıcılara özel mali ödenekler sağlamakta ve ayrıca grup olarak tanınmış taşıyıcılar, yerel hükümetler ve diğer kuruluşlar tarafından işletilen çırak eğitim programları ve halka açık gösterilerin yarattığı harcamalar için de bu mali ödeneğin bir kısmını vermektedir (Mitsuru 2006). Mayıs 2005 tarihinde basılan Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi ne göre Nogaku Tiyatrosu nda toplu tanınma altına alınan taşıyıcıların toplam sayısı 793 tür yılı itibariyle Nogaku ya yapılan mali yardım Japon Yen idir. Taşıyıcıların sayısına göre bu ödenek artabilmektedir (Mitsuru 2006). Bu süreçte iki önemli nokta vardır. Birincisi 1975 yılının en çok tanınmanın olduğu yıl olmasıdır. İkinci önemli nokta ise 1975 ten 2001 e kadar gelen süreçte en fazla tanınmanın Nogaku nun başyapıt ilan edildiği 2001 yılında gerçekleşmesidir (Çalış 2010:63). Nogaku için, Tokyo da, Osaka da ve Kyoto da oyuncu eğitimi amaçlı programlar vardır. Bu programlar 1955 yılından beri hükümet tarafından desteklenmektedir. Tokyo daki eğitici programlar 1983 yılındaki açılışından itibaren Ulusal Noh Tiyatrosu tarafından verilmektedir. Bunun dışında, bağımsız yönetime sahip bir enstitü olarak Japon Sanatları Kurulu, Japonya Ulusal Tiyatrosunda, Nohgaku, Kumiodori, Bunraku, Kabuki ve geleneksel değer taşıyan diğer popüler eğlencelerle ilgili çalışma atölyeleri ve diğer aktiviteleri yürütmektedir. Günümüzde Noh için, gelecek nesle kendi sanat ve tekniklerini aktarmaya devam eden, ana karakter yetiştirme görevini üstlenmiş beş okul bulunmaktadır (Kanze, Konparu, Hosho, Kongo ve Kita). Bu tarz okullar önemli somut olmayan kültür mirasının belirgin artistik biçimlerini korumak ve onların yeni nesile aktarılması için oluşturulmuştur. Noh oyununda, ana rolleri oynayan oyuncular (shitekata) için, yardımcı rolleri oynayan oyuncular (wakikata) için, müziklere eşlik edenler (hayashikata) için ve kyogen de rol alan oyuncular (kyogenkata) için farklı okullar bulunmaktadır. Örneğin, shitekata için Kanze, Hosho, Konparu, Kongo ve Kita okullarından 129

5 oluşan beş, kyogenkata için de Okura ve Izumi okullarından oluşan iki okul bulunmaktadır (Narabe 2005). Bu konuda Takakuwa İzumi elektronik posta aracılığı ile yaptığımız görüşmede şunları söylemektedir: Noh oyunu ve oyuncuları sadece okul eğitim sistemi içinde değil, babadan oğla okul sistemi diyebileceğimiz özel ve aile iletişimi okullarında da yaklaşık 600 yıl öncesinden mirası bırakıldı. Bu sistem günümüzde de devam ediyor. Ayrıca Noh oyuncusu olmak için çabalayan, ailesinde Noh oyuncusu olarak doğan ve yeni katılan insanlar için yardımcı aktörlüğün ve figüranlığın öğretildiği ulusal bir Noh oyunu çalıştırma okulu bulunuyor. Bu anlamda Japonya daki koruma aktivitelerinin niteliği Hyoki Satoru nun Japonya daki manevi kültür miraslarının korunması: sistemleri, projeleri ve aktiviteleri başlık yazısında belirttiği üzere; teşvik etme, dolaylı destek (finansal, yer, olanak, kaynak ), belgelemenin önemliliği başlıkları altında toplanmaktadır. Somut olmayan kültürel miras yaşayan insanlar tarafından şekillendirilmiş, ifade edilmiş, korumaya alınmıştır. Geleneği aktaran kişilerin bağımsız aktiviteleri yasaklanmamıştır. Nogaku da kullanılan çoğu aksesuar müzelerde sergilenmektedir. Özellikle Kanazawa Noh Müzesi ziyaretçilerin maskeleri, giysileri ve aksesuarları görebileceği önemli bir mekandır (Çalış 2010:63). Aynı zamanda Nogaku nun daha yaygın ve bilinir hale gelmesinde kullanılan maskeler önemlidir. Sinema sektöründe de kullanılan bu maskeler hakkında Takakuwa İzumi: Vaktiyle eski feodal lortlara ait olan bir sürü eski ve değerli maske, kostüm, çalgı aleti vb. Noh oyununda kullanılan Japon ulusal hazinesi Japonya daki birçok müzede korunmakta ve manevi miraslar kapsamına girmektedir, aslında bugün Noh oyuncuları sahnede onları kullanamamaktadır. Diğer otantik geleneksel maskeleri, kostümleri ve çalgı aletleri vb. ise sahnedeki Noh performansında görülebilir; çünkü bunlar, ünlü Noh oyununu sergilemiş ailelere ait olanlardır demektedir. İlan edilmenin UNESCO tarafından amacı bu yazının başında belirttiğim gibi somut olmayan kültürel miras alanına dikkat çekmekti. Japonya nın Nogaku tiyatrosunu neden UNESCO ya başyapıt olarak sunduğu sorumuza; Kültür Mirasını Araştırma Enstitüsü nde görevli araştırmacı Takakuwa İzumi elektronik posta aracılığıyla şu cevabı vermektedir: II. Dünya Savaşı ndan hemen sonra geleneksel oyunlar ve folklorik performanslarla ilgili bir yasal sistem vardı ve Noh oyunu en eski ve artistik değeri en yüksek unsurdu, bu nedenle Noh oyununun dünya şaheserleri listesine kaydedilmesi Japon hükümetine tavsiye edildi ve Japonya daki diğer her şeyden önce 1957 de Somut Olmayan Kültürel Miraslara kaydoldu. Bu anlamda gerekli şartları sağlayarak Japonya nın ilk önemli somut olmayan kültür mirası kabul edilmesi, çok uzun bir geçmişe sahip olması, içinde en eski folklorik ürünleri barındırması ve yapılan tüm koruma çalışmaları süreci sonunda Nogaku tiyatrosu Japonya hükümetine Kültür Mirasını Araştırma Ulusal Enstitüsü tarafından UNESCO başyapıt listesine sunulması için teklif edilmiştir. Tüm bu sebeplerin yanında diğer bir neden ise uzun bir geçmişe sahip olan bu tiyatroya bugünün Japonya sında popülerliğini tekrar kazandırmaktır. Bu konuda adresli internet sitesinde Kabuki, Noh/Kyogen ve Bunraku daki Son Akımlara Genel Bir Bakış başlıklı yazısında Kazumi Nara- 130

6 be değişik Noh okulları tarafından işletilen tiyatrolara gitmeye başlayan izleyiciler yine de sınırlı sayıda ve genellikle yaşlılar. Bu durum sonuçta, oyuncular tarafından bir kriz olarak görülüyor ve Noh oyununun aşırı sınırlı temaları beş yıldan beri aşamalı olarak birkaç yeni bölüm sergilemeye başladı. Örneğin, genç Noh ustaları Kamiasobi isimli okullar arası kesin sınırları aşmış bir grup oluşturdular ve Konparu Okulu ndan dört genç oyuncu Za dörtgenini oluşturdu. Bunlar bir Noh oyununun genç hassasiyetine çekici gelmesi hareketinin başlangıçlarını gösteriyor ve büyüyen bir hayran kitlesini kendilerine çekiyorlar. demiştir. Nogaku nun var olan izleyici kitlesi sorununu gidermek için oyunlarda bazı değişiklikler yapıldığını söyleyen Kazumi Narabe nin aksine Takakuwa İzumi elektronik posta aracılığı ile yaptığımız görüşmede Noh oyununun performans içeriğinin durumunda hiçbir değişim olmadı ve bu değişmezlik sözü devlet tarafından Noh oyuncularına hem şaheser ilanından önce hem de sonra verildi demektedir. Bu anlamda Nogaku tiyatrosu; tarihi kültürel özellikler ve kökeninde yer alan dini ritüeller, babaoğul yoluyla aktarım meselesi ve oyunların içeriği bakımından, popülerleşme bağlamında diğer şaheserlere (Bunraku, Kabuki) benzememektedir. Bu konuda Takakuwa İzumi Noh oyunu sorunu Japonya daki diğer geleneksel gösterilere benzememektedir, çünkü her geleneksel gösterinin kendi tarihi, metodu ve aktarım şartları vardır demektedir. Nogaku oyunun Japonya da popülerleşme ve daha fazla seyirciye ulaşma anlamında sorunlar yaşadığı apaçık ortadadır. Oyunların içeriğinin değiştirilmemesi konusunda Nogaku hamillerine verilen söz, öncesinde ve sonrasında Japonya da çok tartışılmıştır. Nogaku tiyatrosu 2001 yılında başyapıt ilan edildikten sonra bu gösteri sanatını çevreleyen koşullar ve şartlar hakkında Takakuwa İzumi Noh oyunu günümüzde yaşanan bir gösteri olarak adlandırılarak hâlen oynanmaktadır. Adı geçen UNESCO kongresinden önce ve sonra Noh oyununu ve oyuncularını saran koşullar neredeyse hiç değişmemiştir demektedir. Bu anlamda Japonya nın 1957 yılında önemli somut olmayan kültürel miras olarak kabul ettiği Nogaku; Japonya SOKÜM sistemi içinde önemli bir yere sahip ve bu gösteri sanatının korunması, araştırılması, geliştirilmesi ve standartlarının belirlenmesi konuları 1957 den itibaren başlayan süreçten 2001 yılına gelene kadar yerli yerine oturmuş bir hâldedir yılında başyapıt ilan edildikten sonra da bu oturmuş sistemde ve oyunların içeriğinde pek farklılık olmamıştır. Ancak Nogaku tiyatrosunun kuşaklar arasında aktarımını sağlamak ve yeni yetişen kuşak arasında geleneksel kültür bilincini oluşturmak dahası bu görsel sanat ürününü yaygın/popüler hale getirmek açısından Japonya nın 1957 yılında yaptığı tanımadan daha etkili ve önemlisi uluslararası bir organizasyon olan UNESCO nun yaptığı başyapıt ilanı olmuştur. Bu ilan ile Nogaku tiyatrosuna başta Japonya olmak üzere tüm dünyada dikkat çekilmiştir. Nogaku başyapıt ilan edildikten sonra görülen etkiler hakkında 2006 yılında UNESCO Merkez Ofisi (Paris) de yapılan Uzmanlar Toplantısı nda Şaheserler Programının İlanının Etkileri başlıklı UNESCO sitesinde yer alan yazıda; 2001 yılında Nogaku taşıyıcıları için 72 tanıma 2004 yılında ise 67 tanıma olduğundan, çırak eğitim programları için verilen mali ödenek miktarının, yaklaşık olarak $217,493 ( ) ol- 131

7 duğundan bahsedilmektedir. Gösteri sanatları için Japonya da Kültür Mirasını Araştırma Enstitüsü içinde veri toplama deposu bulunmaktadır. Bu depoda arşivleme ve görüntüleme çalışmaları yapılmaktadır yılındaki ilandan sonra 1952 ve daha sonraki yıllarda eski kasetlere çekilen görüntüler medya ortamına aktarılmaya başlamıştır. Başyapıt programı Japonya da, haberlerde geniş kapsamlı olarak ele alınmıştır. Önemli gazeteler ve televizyon kanalları taşıyıcıları konuk olarak ağırlamış ve çeşitli tartışmalar yapılmıştır. Buna bağlı olarak, genel olarak halk arasında ve genç nüfus arasında manevi kültür mirasının bilinci yükseltilmiş, bu durum Nogaku tiyatrosuna katılımı da arttırmıştır. Nogaku nun başyapıt ilan edilmesinden sonra genişleyen izleyici kitlesi hakkında Takakauwa Izumi Tokyo dâhil bütün Japonya da Noh sahneleri bulunduğu, birçok Noh oyuncusu çok defa yarım aydan fazla büyük şehirlerin değişik sahnelerinde oynadığı için, sadece yetişkinler değil çocuklar tarafından da izlenmektedir demiştir. Sonuç olarak Japonya SOKÜM sisteminin kökenini gösteri sanatları oluşturmaktadır ve 1957 yılında Nogaku tiyatrosu en önemli somut olmayan kültürel miras kabul edilmiştir den sonra 2001 yılına kadar geçen süreçte Japonya SOKÜM ü geliştirme, koruma, tanıma, destek programını genişleyen bir çizgide uygulama alanına da dökmüştür. Eğitim alanında kurulan okullar ve Ulusal Nogaku Tiyatrosu çalışmaları yürütmüştür yılındaki başyapıt ilanından sonra ise tüm bu çalışmalar bir anda yaygın ve bilinir bir hale gelmiş dahası popülerleşmiş ve Nogaku nun izleyici kitlesi genişlemiş ve artmıştır. Bu anlamda UNESCO nun başyapıt ilan ederek SOKÜM e dikkat çekme amacı Japonya Nogaku tiyatrosu bağlamında olumlu gelişmelere sahne olmuştur. KAYNAKÇA ÇALIŞ Sunay. UNESCO Ve İnsanlığın Sözlü Ve Somut Olmayan Mirası Başyapıtları Ve Kültür Politikalarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, 2010 ÇOLPAN Yılmaz. Japon Tiyatrosu Çin Tiyatrosu. Ankara: İzlem Yayınları, 1964 HYOKI Satoru. Efforts in Safeguarding Intangible Cultural Heritage: The Case of the National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması: Uluslar Arası İşbirliği ve Japonya nın Rolü Sempozyumu (http://www.tobunken. go.jp/~geino/pdf/e/07sympo/07hyoki.pdf) HYOKI Satoru. Safeguarding Intangible Cultural Heritage in Japan : Systems, Schemes and Activities. (http://www.unesco.org/culture/ich/doc/ src/00177-en.pdf) IJIMA Mitsuru. Intangible Cultural Heritage in Japan: Transmission and Future of Classical Japanese Performing Arts. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması: Uluslar Arası İşbirliği ve Japonya nın Rolü Sempozyumu (http://www.tobunken.go.jp/~geino/pdf/ e/07sympo/07ijima.pdf) UNESCO Uzmanlar Toplantısı. Başyapıtlar Programının İlanının Etkileri. Paris: (www. unesco.org) KAZUMI Narabe. Kabuki, Noh/Kyogen ve Bunraku daki Son Akımlara Genel Bir Bakış (http://www.performingarts.jp/e/overview_art/0503/1.html) KIM Yong-Goo. Kore Cumhuriyeti ve Japonya nın Somut Olmayan Kültürel Hazine Politikası. Milli Folklor : OĞUZ Öcal. UNESCO ve İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Miras Başyapıtları. Milli Folklor : 5-11 TAKAKUWA Izumi. RE: UNESCO Masterpiece Nogaku Theatre. Görüşmeyi Yapan: Tuna Yıldız web-japan.org

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN Somut Olmayan Kültürel Miras İrem ALPASLAN Sunum Planı Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşme Öncesinde Önemli Süreçler Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Sözleşme Madde 2: Tanımlar Listeler

Detaylı

KORE CUMHURİYETİ VE JAPONYA NIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL HAZİNE POLİTİKASI

KORE CUMHURİYETİ VE JAPONYA NIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL HAZİNE POLİTİKASI KORE CUMHURİYETİ VE JAPONYA NIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL HAZİNE POLİTİKASI The Policy for Intangible Cultural Heritage of Republic of Korea and Japan Yong-Goo KIM* ÖZ Kore Cumhuriyeti ve Japonya küreselleşme

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

Bulgaristan-Türkiye Sınırında Yaşayan Yerel Halkın Geleneksel Kültürleri ve Yaşayan Müzik Biçimleri

Bulgaristan-Türkiye Sınırında Yaşayan Yerel Halkın Geleneksel Kültürleri ve Yaşayan Müzik Biçimleri Bulgaristan-Türkiye Sınırında Yaşayan Yerel Halkın Geleneksel Kültürleri ve Yaşayan Müzik Biçimleri İnsanlığın ortak mirasının ve farklı kültürlerce paylaşılan değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini,

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO NUN 1989 TARİHLİ POPÜLER VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜN KORUNMASI TAVSİYE KARARI NIN HALKBİLİMİ ÇALI MALARINA ETKİSİ Hazırlayan

Detaylı

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 ANİMASYON DERSİ MODÜLLER SÜRE ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi JEUX DRAMATIQUES- YAŞANTILARDAN YOLA ÇIKARAK KENDİNİ İFADE ETME OYUNU

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi JEUX DRAMATIQUES- YAŞANTILARDAN YOLA ÇIKARAK KENDİNİ İFADE ETME OYUNU İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Helga Flohr ve Bahar Gürey in Yönetiminde JEUX DRAMATIQUES- YAŞANTILARDAN YOLA ÇIKARAK KENDİNİ İFADE ETME OYUNU Tiyatrosuz Tiyatro Yapmak Sizleri yeni bir

Detaylı

6. Yabancı Dil Festivalimizi Gerçekleştirdik.

6. Yabancı Dil Festivalimizi Gerçekleştirdik. 6. Yabancı Dil Festivalimizi Gerçekleştirdik. Bu yıl 6. düzenlenen İlkokul Yabancı Diller Festivali 26.05.2016 tarihinde saat 17.30 da okulumuz konferans salonunda okulumuz idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerin

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri. Yabancı Diller Festivali 2016

Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri. Yabancı Diller Festivali 2016 Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri Okulumuzun Ana-B sınıfından Ada SEZGİN, Ana-D sınıfından Nil YÜCESAN ve 2-A. sınıfından Arda Hasan ÖRGÜ Türkiye genelinde düzenlenen Oxford Big Read kitap

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -10 AMAÇ EĞLENCE HİZMETLERİ Bu faaliyet ile eğlence

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA EĞİTİME YÖNELİK İLK ADIM: HALK KÜLTÜRÜ DERSİ

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA EĞİTİME YÖNELİK İLK ADIM: HALK KÜLTÜRÜ DERSİ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA EĞİTİME YÖNELİK İLK ADIM: HALK KÜLTÜRÜ DERSİ The First Step at the Education of the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: Folk Culture Course Doç.

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

Müze ve Koleksiyonların Çeşitlilikleri ve Toplumdaki Görevlerinin Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Tavsiye Kararı

Müze ve Koleksiyonların Çeşitlilikleri ve Toplumdaki Görevlerinin Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Tavsiye Kararı Müze ve Koleksiyonların Çeşitlilikleri ve Toplumdaki Görevlerinin Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Tavsiye Kararı Genel Konferans, Müzelerin, kurumun kendi yönetmeliğinde öngörülen nesnel gerçeğin

Detaylı

Türkiye nin En Fazla İzlenen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Sevilen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Kaliteli Çizgi Filmi

Türkiye nin En Fazla İzlenen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Sevilen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Kaliteli Çizgi Filmi Rafadan Tayfa, iyi kötü şeklinde sınıflandırmadan, olaylar, yaşantılar içinde öğrenmeye ve problem çözmeye odaklıdır. Karşısındakine duyarlı, etkili insan ilişkileri edinmeye yöneliktir. Yalnızlaşma, dünyaya

Detaylı

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP)

Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP) Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP) International Society for Engineering Education ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ TOPLULUĞU Bugünün Üniversitesi Finansal konularla, teknolojik

Detaylı

YARATICI DRAMA. 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

YARATICI DRAMA. 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans YARATICI DRAMA 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH4503 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 5 7 Dersin AKTS Kredisi: 4.00 8 Teorik Ders

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK AKTÖRLÜKTÜR ETKİLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN OYUN DRAMA VE TİYATRO TEKNİKLERİ PROJE UYGULAMA

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK AKTÖRLÜKTÜR ETKİLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN OYUN DRAMA VE TİYATRO TEKNİKLERİ PROJE UYGULAMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK AKTÖRLÜKTÜR ETKİLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN OYUN DRAMA VE TİYATRO TEKNİKLERİ PROJE UYGULAMA 2016 ÖĞRETMENLİK AKTÖRLÜKTÜR Bireyler arasında

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

BİR DÖNEMİN RUHU SİZİ ALIP ZAMANIN GERİSİNE GÖTÜRECEK, HERBİRİ OTOMOBİL TARİHİNDE KİLOMETRE TAŞI OLMUŞ KLASİKLERLE DOLU, HAYRANLIK VE TUTKUYU DORUKLARA TAŞIYAN BİR MEKAN... Henry Ford un otomobil fabrikasında

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

Brighton Ekolü. Film d'art (yapımevi)

Brighton Ekolü. Film d'art (yapımevi) Brighton Ekolü İngiliz fotoğrafçı topluluğudur. Superpoze, yakın çekim, kamera hareketleri görülür. Konulu filmler yapmadılar. Görsel efektlere ve hilelere yer verdiler. Film d'art (yapımevi) Ünlü klasik

Detaylı

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S KİM BU PEPEE? YIL 2007, Bir düşümüz var: Türk çizgi filmi yapmak Bu da düşümüzün rakamsal temeli: Türkiye de milyonlarca çocuk var. Binlerce yıllık anlatı kültürü

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri DÜNYA MİRASI KAVRAMI Dünya Mirası, geçmişimizden bize kalan, günümüzde

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Sahne Sanatları Fakültesi 5.2. TELEFON NUMARASI: Tel:+90(392) 2236464

Detaylı

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/ UNESCO Dünya Mirası UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Komitesi nin üstün evrensel değere sahip olduğunu onayladığı kültürel, doğal ve karma miras alanlarını içermektedir. 802 si kültürel, 197 si

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ Yalçın DOĞANAY yalcindoganay61@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Medya ve Toplum Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) İhtisas Komitesi. Prof. Dr. Öcal OĞUZ Komite Başkanı

Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) İhtisas Komitesi. Prof. Dr. Öcal OĞUZ Komite Başkanı Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) İhtisas Komitesi Prof. Dr. Öcal OĞUZ Komite Başkanı Komite Üyeleri Komite Başkanı: Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Başkan

Detaylı

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Gazetecilik I PR 491 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

KAYNAK: Çınar, İkram. 2009. "Çocuk Edebiyatı ve Yayıncılığı" Eğitişim Dergisi. Sayı: 22 (Mart 2009).

KAYNAK: Çınar, İkram. 2009. Çocuk Edebiyatı ve Yayıncılığı Eğitişim Dergisi. Sayı: 22 (Mart 2009). KAYNAK: Çınar, İkram. 2009. "Çocuk Edebiyatı ve Yayıncılığı" Eğitişim Dergisi. Sayı: 22 (Mart 2009). Edebiyat; duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerin sözlü veya yazılı olarak güzel ve etkili bir biçimde

Detaylı

Prof. Dr. Fahri Işık Hekatomnos Lahdini Akademia Vakfı için anlattı

Prof. Dr. Fahri Işık Hekatomnos Lahdini Akademia Vakfı için anlattı Prof. Dr. Fahri Işık Hekatomnos Lahdini Akademia Vakfı için anlattı Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı nın (Akademia) davetlisi olarak Bodrum a gelen Arkeolog Prof. Dr. Fahri Işık, Bodrum Belediyesi nin

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

KADEME PROGRAMLARI TÜRKIỴE BURSLUSU ULUSLARARASI ÖG RENCIḶER EG IṬIṂ AKADEMİSİ 2016

KADEME PROGRAMLARI TÜRKIỴE BURSLUSU ULUSLARARASI ÖG RENCIḶER EG IṬIṂ AKADEMİSİ 2016 KADEME PROGRAMLARI TÜRKIỴE BURSLUSU ULUSLARARASI ÖG RENCIḶER EG IṬIṂ AKADEMİSİ 2016 Uluslararası Genç Derneği'nin İstanbul Bilimler Akademisi (İBA)'nın destekleriyle, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

Detaylı

SINIFLAR, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ NE GEZİ YAPTI

SINIFLAR, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ NE GEZİ YAPTI 3. SINIFLAR, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ NE GEZİ YAPTI İlk adı Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi iken Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak değiştirilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak

Detaylı

GROVE MUSIC ONLINE. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

GROVE MUSIC ONLINE. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi GROVE MUSIC ONLINE 1 KAPSAM Bu veri tabanı ile aşağıdaki kaynaklara erişilebilmektedir: Grove Music Online The Oxford Dictionary of Music The Oxford Companion to Music 2 GROVE MUSIC ONLINE Grove Music

Detaylı

İçindekiler Kısım 1 Sınıfta Yaratıcı Drama Yaratıcı Drama: Bir Sanat, Bir Sosyalleştirme Etkinliği ve Bir Öğrenme Yolu 3 2. Hayal Başlangıçtır 22

İçindekiler Kısım 1 Sınıfta Yaratıcı Drama Yaratıcı Drama: Bir Sanat, Bir Sosyalleştirme Etkinliği ve Bir Öğrenme Yolu 3 2. Hayal Başlangıçtır 22 Çeviri Editörünün Ön Sözü xiv Ön Söz xvi Doç. Dr. Ömer Adıgüzel'in Ön Sözü Giriş xx xviii Kısım 1 Sınıfta Yaratıcı Drama 1. Yaratıcı Drama: Bir Sanat, Bir Sosyalleştirme Etkinliği ve Bir Öğrenme Yolu 3

Detaylı

5224 SAYILI KANUNA GÖRE SİNEMA FİLMLERİNE DEVLET DESTEĞİ

5224 SAYILI KANUNA GÖRE SİNEMA FİLMLERİNE DEVLET DESTEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:4 Sayı:7 Bahar 2005/1 s.133-137 5224 SAYILI KANUNA GÖRE SİNEMA FİLMLERİNE DEVLET DESTEĞİ Ömer Cüneyt BİNATLI ÖZET Sinema yapımcıları, tüm Dünya

Detaylı

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI 1.Sınıf/1.Yarıyıl 1 YDİ101 YDA101 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil (Fransızca) in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir - - dersi

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Doğu Karadeniz Kültürel Mirasının Turizmde Yeterince Kullanılamaması Sorununa Seyahat Acenteleri Perspektifinden Bir

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programındaeşdeğer bir Uygulama ve Laboratuvar YDİ101 YDA101 1 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

T ehlikedeki Diller Dergisi Ağ Sayfası

T ehlikedeki Diller Dergisi Ağ Sayfası T ehlikedeki Diller Dergisi Ağ Sayfası www.dergi.tehlikedekidiller.com Küreselleşme sürecinin hızlanması, ekonomik ve siyasi bakımdan güçlü olarak tanımlanan ülkelerin kültürel unsurlarının dünya genelinde

Detaylı

Fukuoka(5) Hiroşima Kyoto(2) Osaka(2) Hakone Tokyo(3) LİONS 2016 KONVANSİYONU JAPONYA Fukuoka(5) Hiroşima Kyoto(2) Osaka(2) Hakone Tokyo(3)

Fukuoka(5) Hiroşima Kyoto(2) Osaka(2) Hakone Tokyo(3) LİONS 2016 KONVANSİYONU JAPONYA Fukuoka(5) Hiroşima Kyoto(2) Osaka(2) Hakone Tokyo(3) LİONS 2016 KONVANSİYONU JAPONYA (5) Hiroşima Kyoto(2) Osaka(2) Hakone Tokyo(3) 23 Haziran 7 Temmuz 2016 1.GÜN / 23 Haziran 2016, Perşembe Istanbul Tokyo Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminalinde

Detaylı

UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDAKİ ETKİLERİ ÜZERİNE ULUSAL SİSTEMLER ANALİZİ

UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDAKİ ETKİLERİ ÜZERİNE ULUSAL SİSTEMLER ANALİZİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDAKİ ETKİLERİ ÜZERİNE ULUSAL SİSTEMLER

Detaylı

Yönetim Kurulunun Atanması. DİMER Kuruluş. Merkezin Kuruluşu Atamaların Yapılması Amaçları. YK atamaları 10 Kasım 2009 da yapılmıştır.

Yönetim Kurulunun Atanması. DİMER Kuruluş. Merkezin Kuruluşu Atamaların Yapılması Amaçları. YK atamaları 10 Kasım 2009 da yapılmıştır. (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı Kültür Merkezi R Salonu 7 Nisan 202, Sıhhiye-ANKARA Merkezin Kuruluşu Atamaların Yapılması Amaçları Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

I. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER

I. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER I. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hindoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. H. Derya Can Kaynakça Kaya, K. (2003). Hint Edebiyat Seçkisi

Detaylı

ANAVARZA BAL ÇOCUK TİYATROSU

ANAVARZA BAL ÇOCUK TİYATROSU ANAVARZA BAL ÇOCUK TİYATROSU BASIN DAVETİ ÖRNEĞİ 2 3 ANAVARZA BAL HAKKINDA 1979 yılında Süleyman Sezen'in kurduğu Sezen Gıda Ltd. Sti., 1995 yılında Anavarza Bal markasıyla bal sektörüne giriş yaptı. Adana'nın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

ALKEV Ozel. Ilkokulu

ALKEV Ozel. Ilkokulu ALKEV Ozel Ilkokulu 2014-2015 AG-Broschure 1 ve 2. SINIF KULÜPLERİ ÇİZGİLERDEN RESİMLERE YOLCULUK Kulübümüzde aşamalı çizgileri kullanarak çocuklarımıza resim yapmayi öğretmek hem kolay hem de eğlenceli

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU MAYIS AYI EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU MAYIS AYI EĞİTİM PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU MAYIS AYI EĞİTİM PROGRAMI Beni de bir ana doğurmadı mı? Türk anaları daha nice Mustafa Kemal'ler doğurur. TÜM ANNELERİMİZİN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN 2016-2017

Detaylı

KUKLA ÇOCUK TİYATROSU

KUKLA ÇOCUK TİYATROSU KUKLA ÇOCUK TİYATROSU +3 yaş çocuklara yönelik "Guguklu Saat isimli kukla tiyatro oyunumuzla buluşalım... Kelebek Kukla Hediyemiz! EKİM AYI OYUNLARI HEDİYELİ! Guguklu Saat isimli oyunumuzu sergilediğimiz

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Bayburt

Detaylı

RUY BLAS! Dr. Erica Letailleur'ün* "Ruy Blas!"** Lisans II. ve III. sınıf 5-6 Ekim 2017 programda*** 6 Ekim 2017 Cuma *Erica Letailleur

RUY BLAS! Dr. Erica Letailleur'ün* Ruy Blas!** Lisans II. ve III. sınıf 5-6 Ekim 2017 programda*** 6 Ekim 2017 Cuma *Erica Letailleur RUY BLAS! 2017-2018 Tiyatro Anasanat Dalı etkinliklerinin ilki olan, Uluslararası Sahne Sanatları Araştırma ve Değerlendirme Merkezi (CIRRAS) üyesi Dr. Erica Letailleur'ün* (Fransa) yürüteceği "Ruy Blas!"**

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

TÜRKİYE DE AVANGARD TİYATRO HATICE HAVVA YAZICI KEREMCAN DUM ENISE GOKBAYRAK 2008 ISTANBUL BILGI UNIVERSITESI

TÜRKİYE DE AVANGARD TİYATRO HATICE HAVVA YAZICI KEREMCAN DUM ENISE GOKBAYRAK 2008 ISTANBUL BILGI UNIVERSITESI TÜRKİYE DE AVANGARD TİYATRO HATICE HAVVA YAZICI KEREMCAN DUM ENISE GOKBAYRAK 2008 ISTANBUL BILGI UNIVERSITESI Avangard Tiyatro : Genel geçerlilik kazanmış anlatım tarzlarını yeni biçim ve anlatım denemeleriyle

Detaylı

CAPOEIRA DOSYASI. Gerçekten nedir Capoeira? Dans? Dövüş sanatı? Oyun? Müzik? Spor? Folklor? Sanat? Savunma yöntemi? Şiir? Parti? Eğlence?

CAPOEIRA DOSYASI. Gerçekten nedir Capoeira? Dans? Dövüş sanatı? Oyun? Müzik? Spor? Folklor? Sanat? Savunma yöntemi? Şiir? Parti? Eğlence? CAPOEIRA DOSYASI Capoeira(Kapuera) nedir? Gerçekten nedir Capoeira? Dans? Dövüş sanatı? Oyun? Müzik? Spor? Folklor? Sanat? Savunma yöntemi? Şiir? Parti? Eğlence? Capoeira tüm bunlar ve daha fazlasıdır.

Detaylı

Konserin sonunda TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Pultaş ve orkestra şefi Prof. Rinat

Konserin sonunda TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Pultaş ve orkestra şefi Prof. Rinat 33 Konserin sonunda TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Pultaş ve orkestra şefi Prof. Rinat Halitov'a Vali Yardımcısı Yüksel Ayhan ile Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Çelik ve Prof. Dr. Süheyla

Detaylı

MAKEDONYA TOPLUMSAL UYUM PROJESİ RAPORU

MAKEDONYA TOPLUMSAL UYUM PROJESİ RAPORU MAKEDONYA TOPLUMSAL UYUM PROJESİ RAPORU Makedonya Toplumsal Uyum Projesine; 03 13 Ağustos 2006 tarihleri arasında Makedonya Ohrid de gerçekleştirilmiştir. Projeye katılan ülkeler: Türkiye, Makedonya, Arnavutluk,

Detaylı

Küresel Para Haftasına Katılın!

Küresel Para Haftasına Katılın! KÜRESEL PARA HAFTASI Küresel Para Haftasına Katılın! 5. Yıl Dönümü #GMW2016 #GlobalMoneyWeek #TakePartSaveSmart #KüreselParaHaftası 14-20 Mart, 2016 İşbirliği ile destekleyen Küresel Para Haftasına Katılın!

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KÜLTÜR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ

ÖZEL VEGA OKULLARI ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KÜLTÜR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ ÖZEL VEGA OKULLARI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KÜLTÜR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme

Detaylı

DORA STRATOU TİYATROSU. İstanbul da

DORA STRATOU TİYATROSU. İstanbul da Dora Stratou Dans Tiyatrosu İstanbul da Türkiyede ki ilk Performansı için Atina Dora Stratou Ulusal Dans Tiyatrosu 28 Ekim 2010 tarihinde MKM-Mustafa Kemal Kültür Merkezi nde saat 20.30'da özel bir performans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU

TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU TARİH: / /2017 1. Öncelikle adınız nedir? Adınızın anlamı nedir? 2. Annenizden doğma, babanızdan olma, sizden başka evde yaşayan biri var mı? Varsa sizden büyük mü küçük mü?

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı AVRUPA MİRAS GÜNLERİ Umut Özdemir Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Miras Günleri fikri Fransa da 1984 yılında başlatılan Kapıları Açık Anıtlar tasarısının tüm Avrupa ya yayılmasının

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ULUSLARARASI FOLKLOR, KORO & ORKESTRA FESTİVALİ "Ball at Dworze Książęcym" Ağustos 2016

ULUSLARARASI FOLKLOR, KORO & ORKESTRA FESTİVALİ Ball at Dworze Książęcym Ağustos 2016 MEDITERANIAN ORGANIZATION Adres: Balkanska 14, 11000 Beograd PIB: 107929227 Kayıt numarası: 20899026 Lisans numarası: 37/2013 Tel: +381114076490 e-mail: mediteranian.folklor.festival@gmail.com web: www.mediteranian-folklore-festivals.org

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ 4.04.01 SENATO 01 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için

Detaylı

DÜĞÜN GÜNÜM PROGRAMI

DÜĞÜN GÜNÜM PROGRAMI DÜĞÜN GÜNÜM TV PROGRAMI HEDEF KİTLE Potansiyel Hedef Kitle 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Programın Hedef Kitlesi 14-65 yaş A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Potansiyel

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ OCAK 2016 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ OCAK 2016 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ OCAK 2016 ETKİNLİK PROGRAMI 02,09,16,23,30. MOZART AKADEMİ OCAK.2016 Çocuk Korosu ve Orf Eğitimleri : Seminer D Salonu 02,09,16,23,30. MAVİ SANAT OCAK.2016 Bale

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı

(11 Ocak 1995 tarihinde Bakanlık vekillerinin 525inci toplantısında Bakanlar Komitesince kabul edilmiştir)

(11 Ocak 1995 tarihinde Bakanlık vekillerinin 525inci toplantısında Bakanlar Komitesince kabul edilmiştir) Mimari Mirasa Ait Tarihi Anıt ve Binalarla İlgili Belgeleme Metod ve Sistemlerini Düzenlemekle Görevli Üye Ülke Bakanlarından Oluşan Komitede Alınan Tavsiye Kararı No. R(95)3, (COE 1995) Recommendation

Detaylı

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Amacı: Ülke geleceği üzerinde söz sahibi olan, hedef kitledeki dezavantajlı grubun, BSRM lerde kalan 14-20 yaş arası 60 genç kızın,

Detaylı

Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü nün Yunanlılara karşı kazandığı zaferler, İnönü de anılmaktadır.

Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü nün Yunanlılara karşı kazandığı zaferler, İnönü de anılmaktadır. GÖSTERİ SANATLARI Festivaller ve Yerel Etkinlikler MART Eskişehir Ulusal Opera ve Bale Günleri Her sene Mart ayında Devlet Opera ve Balesi işbirliğiyle düzenlenen Eskişehir Ulusal Opera ve Bale Günleri

Detaylı

siz bizde değersiniz

siz bizde değersiniz siz bizde değersiniz Özel Yetenek Sınavı 2017 siz bizde değersiniz İçindekiler Özel Yetenek Sınav Başvuru 4 Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri 5 Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi 6 Tekstil ve Moda Tasarımı

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 06-28 Şubat SERGİ Ege Üniversitesi Levanten Köşkleri Fotoğraf Sergisi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Levanten evleri İzmir in mimarlık tarihinin önemli

Detaylı