T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi"

Transkript

1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan: Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU Akademik Personel Sayısı: (3 profesör, 13 yardımcı doçent, 21 öğretim görevlisi, 1 okutman ve 8 araştırma görevlisi) İdari Personel Sayısı: 1 Fakülte Sekreteri, 1 Dekan Sekreteri, 1 Yazı İşleri Memuru, 4 Bölüm Sekreteri, 2 Öğrenci İşleri, 1 Muhasebe, 1 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, 2 Teknisyen olmak üzere toplam 13 kadrolu personel, Yardımcı Hizmetlerde 5 personel. Eğitim Süresi: 4 yıl Adres: Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Anıtpark Yerleşkesi, Atatürk Bulvarı İzmit/KOCAELİ Web Adresi: e-posta: kocaeli.edu.tr, YGS yi kazanan adaylar, Kocaeli Üniversitesi tarafından belirlenen taban puanı (Sahne Sanatları için 240, diğer bölümler için 200) almaları durumunda gerekli belgeleri hazırlayarak Özel Yetenek Sınavına başvuruda bulunurlar. Ön kayıt süresinde kayıt yaptıran adaylardan sınavda başarılı olanlar kontenjan ve başarı sıralamasına göre kesin kayıt yaptırarak, Güzel Sanatlar Fakültesi nde öğrenim görmeye hak kazanırlar.

2 FAKÜLTE GENEL BİLGİ Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997 de ilk dekanımız Prof. Dr. Ünal DEMİRARSLAN ın çabalarıyla kurularak eğitim-öğretim yılına Kocaeli Üniversitesi nin Arslanbey Kampüsü'nde başlamış; eğitim-öğretim yılında ise Hereke Borusan Yerleşkesi ne, 1999 depreminin ardından onarılan Sümerbank lojmanları binalarına taşınmıştır. Başlangıçta Resim, Müzik ve Fotoğraf bölümlerinden oluşan fakültemiz, eğitimöğretim yılında İçmimarlık Bölümü nün dahil olmasıyla eğitim faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmış; 2001 de dekanlık görevini devralan Prof. Dr. Nuri TEMİZSOYLU döneminde ise fakülte bölümlerine, eğitim-öğretim yılı itibariyle Resim ve Heykel Anasanat Dallarını kapsayan Plastik Sanatlar Bölümü ile Fotoğraf ve Grafik Anasanat Dallarını içeren Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü eklenmiştir yılında, fakültemiz bölümleri arasına Oyunculuk, Sahne Tasarımı ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarını bünyesinde barındıran Sahne Sanatları Bölümü eklenmiş, İçmimarlık Bölümü ise eğitim-öğretim yılı sonunda Mimarlık ve Tasarım Fakültesine taşınmış, bununla birlikte 2006 da Seramik Bölümü kurularak eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır da Plastik Sanatlar Bölümü nün revizyon sürecinde, Resim ve Heykel Anasanat dalları birbirinden bağımsızlaştırılarak özerklik kazanmış; aynı şekilde Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü bünyesinde Grafik ve Fotoğraf Anasanat dalları olarak yer alan programlar da eğitim-öğretim yılından itibaren iki ayrı bölüm olarak yapılandırılmıştır yılları arasında dekanlık görevini yürüten Prof. M. Reşat BAŞAR ın döneminde, fakültemiz bölümlerine fakülte ortak derslerini organize eden Temel Eğitim Bölümü ile konservasyon ve restorasyon alanlarında eğitim verecek olan Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü de eklenmiş; böylece fakültemizde bölüm sayısı dokuza ulaşmıştır. Akademik kadrosunda üç profesör, bir doçent, on yardımcı doçent, on yedi öğretim görevlisi bir okutman ve dokuz araştırma görevlisi bulunan fakültemiz, lisans düzeyinde verdiği eğitimin yanı sıra, Müzikoloji Anabilim Dalı, Dramatik Yazarlık ve Resim Anasanat Dallarında Yüksek Lisans, Plastik Sanatlar Anasanat Dalında da Sanatta Yeterlik eğitimini sürdürmektedir Akademik yılı itibariyle eğitim faaliyetlerini Hereke Kampüsü nden taşınarak İzmit Merkezde, Anıtpark Yerleşkesinde sürdürmeye başlayan fakültemiz, bu vesile ile öğrencilerine daha da geniş imkânlar sunmakta, kent kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaktadır. Sosyal yaşamı geliştirmek amacıyla fakültemizde KOUKLA Kulübü ve Güzel Sanatlar Kulübü tarafından çeşitli spor ve sanat etkinlikleri, geziler vb. çalışmalar gerçekleştirilmekte, ayrıca burs komisyonu aracılığıyla kamu ve özel kuruluşlarca öğrencilerimize burs imkânı da sağlanmaktadır. Bununla birlikte Erasmus programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına da önem verilmektedir. Fakültemizin uluslararası ilişkileri de yıldan yıla artmakta, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki üniversitelerle çeşitli işbirlikleri gerçekleştirilmektedir Marmara Depremi'nin ardından Kocaeli'de, AICAT, Türk Japon Heykeltıraşlar Derneği ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin çabalarıyla başlatılan Türk-Japon dayanışması, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kwansei Gakuin Üniversitesi'nin ortaklığıyla gelişimini sürdürmüş; 2010 yılı Ocak ve Mart aylarında, Japonya Kwansei Gakuin Üniversitesi öğrencilerinin fakültemizi ziyaretiyle başlayan işbirliği ve kültürel etkileşim sürecinde görsel

3 sanatlardan dans ve müziğe kadar birçok sanat disiplinini içeren etkinlikler düzenlenmiştir. İşbirliği süreci, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin Eylül 2010'da Kwansei Gakuin Üniversitesini ziyaretleriyle gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile devam etmiştir. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile ABD Kennesaw State Üniversitesi Sanat Okulları arasındaki işbirliği ise 2009 yılında başlamış; işbirliğinin ilk ayağında Eylül 2009'da Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Müze ve Sanat Galerisi'nde Kennesaw State Üniversitesi öğrencileri bir sergi açmışlar; Mayıs 2010'da ise her iki üniversitenin öğrencileri Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir hafta süren ortak bir atölye gerçekleştirerek Resim Bölümü'nün dış cephesinde duvar resmi çalışması yapmışlardır yılından bu yana devam eden işbirliği programı kapsamında, Şubat 2011'de fakültemiz öğretim üyeleri Kennesaw State Üniversitesi'nde seminer, workshop, gitar resitali ve sergi olmak üzere bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştir. Mayıs 2011 de ise Kennesaw State Üniversitesi öğretim üyeleri Fakültemizi ziyaret etmişler ve bu ziyaret kapsamında konferans, seminer, masterclass ve gitar resitali gerçekleştirilmiştir. Fakültemizin, yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği dışında Türkiye den tek aktif üye olarak ELIA ile (Avrupa Uluslararası Sanat Okulları Birliği) de ilişkisi devam etmektedir. Fakültemiz, Dekanlık görevini 30 Eylül 2013 tarihinde devralan ve aynı zamanda Fotoğraf Bölümü Başkanlığını da yürütmekte olan Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU nun döneminde de genişleyen ve gelişen eğitim kadrosuyla çağdaş eğitim anlayışını sürdürecek; öğrencilerine daha da geniş imkânlar sunarak kent kültür ve sanat hayatının dinamosu olmaya devam edecektir. Bilgisayar ve Laboratuvar Olanakları: Dekanlık: 14 adet ortak kullanılan derslik, 20 adet Macintosh ve 20 adet PC kapasiteli iki adet bilgisayar laboratuarı.

4 BÖLÜMLERİMİZ

5 FOTOĞRAF BÖLÜMÜ Devrimin fotoğraf alanında gerçekleştirdiği büyük değişiklik, Fotoğraf Bölümünün ağırlıklı olarak dijital görüntü teknolojilerine yönelmesine sebep olsa da, eğitim programında hala siyah beyaz fotoğraf ve karanlık oda teknikleri, alternatif baskı yöntemleri gibi dersler bulunmakta, böylece hem geleneksel hem de çağdaş iki disiplinin birden verildiği bir eğitim sistemi amaçlanmaktadır. Amaç, öğrenciye seçme şansı tanımak ve fotoğraf disiplininin tüm yönlerine hazırlıklı öğrenciler yetiştirebilmektir. Bu anlamda öğrencilere, siyah beyaz ve renkli baskı makineleri, bilgisayar, teknik kamera, stüdyo ışıklandırmaları ve diğer araç gereçleri gibi faydalanabilecekleri her türlü ekipman sağlanmıştır. Program, öğrencilerine, tarihi fotoğraf proseslerinden belgesel fotoğrafa, fotojurnalizmden kurgu fotoğrafına, stüdyo fotoğrafından ticari fotoğrafa ve fotoğraf teorisinden dijital görüntü üretme/işleme ünitelerine kadar büyük bir yelpazede çalışma alanı sunmaktadır. Fotoğraf Bölümü, üretken, yetenekli, yaratıcı ve fotoğraf endüstrisine entegre olabilen fotoğrafçılar yetiştirme misyonunu benimsemiştir ve öğrencinin kendi hedeflerine ulaşabilmesinde, ona en yetkin becerileri kazandırabilmeyi, en iyi eğitmenleri ve en iyi eğitimi vermeyi görev bilmektedir. Fotoğraf Bölümü Olanakları: 1 adet 30 metrekare siyah-beyaz karanlık oda labaratuvarı, 1 adet dijital teknik kamera ve flaş sistemi donanımlı 60 metrekare fotoğraf stüdyosu, 1 derslik, 1 adet Macintosh bilgisayar. AKADEMİK KADRO Dekan/Fotoğraf Bölüm Başkanı Prof.Dr. ÖZER KANBUROĞLU Bölüm Başkan Yardımcısı ŞENİZ KABADAYI Öğr. Gör. ALİ FUAT ALTIN Arş.Gör. ERHAN MUTLUGÜN Arş. Gör. M.ÇAĞATAY GÖKTAN GRAFİK BÖLÜMÜ Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü içerisinde Grafik Anasanat dalı olarak eğitime başlayan grafik programı, yeniden yapılandırılarak, eğitim yılından itibaren Grafik Bölümü olarak eğitimini sürdürmektedir. Bölümümüz, günümüzün yaratıcı sanatçı ve tasarımcılarını yetiştirirken öğrencilerinin entelektüel gelişimini de önemsemekte, düşünen, sorgulayan ve araştıran bir öğrenci profilini hedeflemektedir. Bu doğrultuda, teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra alanında deneyimli sanatçı ve tasarımcıların seminer ve konferanslarıyla eğitim desteklenmektedir. Bilgi ve özgüveni olan grafik tasarım öğrencileri, mezun olduktan sonra, reklam ajanslarında, basılı görsel interaktif medyada, grafik tasarım disiplininin sahip olduğu geniş bir yelpazede, Yaratıcı Yönetmen, Sanat Yönetmeni, Yardımcı Grafiker, Görsel Yönetmen, Görsel Sayfa Yönetmeni, Özgün Grafik Tasarımcı, Animatör, Bilimsel ve Teknik İllüstratör, Reklam Storyboad İllüstratörü, Çocuk Kitapları İllüstratörü, Web Arayüzü Tasarımcısı, Çizgi Film Karakter Yaratma, Baskı Teknikeri olarak çalışabilmektedir. Grafik Bölümü Olanakları: 5 adet Macintosh bilgisayar, 20 adet PC den oluşan bilgisayar laboratuarı, 1 adet bilgisayarlı grafik tasarım atölyesi, 4 adet grafik tasarım atölyesi, 1 adet dijital baskı merkezi.

6 AKADEMİK KADRO Grafik Bölüm Başkanı Prof.Dr. ÖZER KANBUROĞLU Grafik Bölüm Başkan Yardımcısı M.MURAT ALPAY YILDIZ ÖRÜCÜ ATİLLA ERGÜDER İ.TAHİR ERDAL Arş.Gör. S.ÖZGÜR KARAALAN HEYKEL BÖLÜMÜ Heykel Bölümü önce Plastik Sanatlar Bölümüne bağlı bir anasanat dalı olarak kurulmuş ve 2002'de ilk öğrencilerini almıştır. 2006'da Plastik Sanatlar Bölümünün revizyonu sürecinde, Heykel Anasanat Dalı da bağımsızlaştırılmış ve Heykel Bölümü adını almıştır. Heykel Bölümü, heykelin özel yapısının gerekliliklerinin yanı sıra, Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Tasarım gibi çağdaş teknolojik yaklaşımlara açık ve Takı Tasarımı gibi sektörel ihtiyaçlara yönelik bir eğitim anlayışı ile öğrencilerini farklı istihdam alanlarına hazırlamaktadır. Fakültenin seçmeli ders ve atölyelere dayalı disiplinlerarası yaklaşımıyla desteklenerek yürütülen eğitim sonunda, çağdaş sanat ve tasarım alanlarına katkı sağlayabilecek yaratıcı sanatçıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bölüm mezunları, heykeltraş, tasarımcı sanat eleştirmeni, galerici olarak resmi ve özel kurumlarda çalışabilecekleri istihdam alanlarına sahiptir. Heykel Bölümü Olanakları: 3 adet çamur atölyesi, 1 adet metal atölyesi, 1 adet ahşap atölyesi, 1 adet taş atölyesi. AKADEMİK KADRO Heykel Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. NEVZAT ATALAY Heykel Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd.Doç. YARKIN BİÇER Yrd. Doç. HÜNKAR YILMAZ ZEKERİYA ERDİNÇ S.GÖKHAN ERCAN METİN KAR Arş.Gör. ARZU PARTEN MÜZİK BÖLÜMÜ Müziği iyi bilen, nitelikli sanatçı ve bilim adamlarının yetişmesine lisans ve yüksek lisans düzeyinde katkıda bulunmak bu bölümün başlıca amacıdır. "Performans" ve "Müzikoloji" olmak üzere iki anasanatdalından oluşan bölümde, lisans düzeyinde "Performans", "Müzikoloji" ve yüksek lisans düzeyinde de "Müzikoloji" alanında eğitim verilmektedir. Performans anasanat dalı lisans programının kontenjanı 20 kişi, Müzikoloji anasanat dalı lisans programı kontenjanı ise 10 kişi olarak belirlenmiştir. Müzikoloji yüksek lisans programı kontenjanı ise 5 kişidir.

7 Orta öğretim diplomasına sahip olmak, üniversiteye giriş sınavlarında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nce öngörülen taban puanı almış olmak, müzik bölümünce yapılacak olan özel yetenek sınavlarını başarmış olmak, bu bölüme lisans öğrencisi olarak kabul edilebilmek için yeterlidir. Yüksek lisans programına ait giriş sınavı bilgileri ise bölüm başkanlığı tarafından her sene güncellenerek ilan edilmektedir. Performans Anasanat Dalı eğitim sürecinde ağırlıklı olarak, Piyano, Gitar, Flüt, Klarnet, Şan, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas, Orkestra - Oda Müziği ve Müzik Teorisi alanlarında eğitim verilmektedir. Müzikoloji Anasanat Dalı eğitim sürecinde ise ağırlıklı olarak, Müzikoloji biliminin temellerine ek olarak Armoni, Kontrpuan, Müzik Biçimleri, Eser Analizi, Enstrumantasyon, Orkestrasyon, Kompozisyon, Türk Bestecileri, Müzikte Dönemler konularında eğitim verilmektedir. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yetiştirilen müzisyenlerin, ülkemizde kendi alanlarına dair projelerde yer almaları ve sahip olmaları beklenen mesleki kalite anlayışı ile sanatsal yaşantımıza önemli katkılar sağlayacakları düşünülmektedir. Müzik Bölümü Olanakları: 4 adet kontrabas, 4 çello, 4 viyola, 2 keman, 4 flüt, 1 piccolo, 1 kuyruklu piyano, 1 dijital piyano, 15 konsol (duvar tipi) piyano, 2 gitar, elektronik piyano, 1 adet bateri seti,17 adet öğrenci çalışma odası, 10 kişilik 1 adet konser salonu, 70 m2 lik 1 adet koro salonu. AKADEMİK KADRO Müzik Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. NEŞE GRANÇER OKAY Müzik Bölüm Başkan Yardımcısı YEŞİM MADANOĞLU Yrd.Doç.Dr. HAKAN BAĞCI Yrd.Doç. ELİF SANEM GÜLEÇ BÜLENT AKTAŞ DİDEM ÖNCEL BİRSEN ÖZAKAY ÇAĞRI BEKLEN Arş.Gör.Dr. KUBİLAY CAN Arş.Gör. ÖZGÜR ULUSOY RESİM BÖLÜMÜ Resim bölümü, 1997'de Resim Bölümü adıyla ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçmiştir. 2002'den itibaren ise interdisipliner bir anlayışla yeniden yapılandırılmış ve Resim ve Heykel Anasanat dallarından oluşan Plastik Sanatlar Bölümüne dönüştürülmüştür. Bu süreçte, resim ve heykel disiplinlerinin sentezine yönelik olarak yürütülen eğitimde, ilerleyen zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar, resim ve heykel disiplinlerinin özerk akademik yapılanması sonucunu getirmiştir. Böylece 2006'da Resim ve Heykel Anasanat dalları bağımsızlaşıp bölüm kimliğini kazanmış; bölüm de yeniden Resim Bölümü adını almıştır. Resim Bölümünün eğitim perspektifini konumlandıran temel ilke, interdisipliner yaklaşımının yanında klasik eğitime de bağlı kalarak öğrencinin resmi tarihsel süreç içinde kavramasını

8 sağlamaktır.bölümün mezunları, bağımsız atölyelerde bireysel olarak sanat çalışmalarını sürdürebilecekleri gibi, sanat eleştirmenliği, resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarda sanat danışmanlığı, galeri yöneticiliği ve sanat eğitimciliği yapabilirler. Resim Bölümü Olanakları: 4 adet resim atölyesi bulunmaktadır. Öğrencilere canlı model ile çalışma olanakları da sunulmaktadır. AKADEMİK KADRO Dekan Yardımcısı/Resim Bölüm Başkanı Yrd.Doç. M.ERTUĞRUL TUNA Resim Bölüm Başkan Yardımcısı YASEMİN SARI BAYER Yrd.Doç. OSMAN ODABAŞ HAZAL AKSOY Dr. İLKNUR ERBAŞ Okt. İKRAMETTİN KARAMAN AYDIN KETENAĞ Arş.Gör. SERPİL ŞAHİN SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ 2004 yılında kurulan, 2006'da ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçen Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı Anasanat dallarını içerir. Bu anasanat dallarında genel olarak ayrı ayrı verilen lisans eğitimi ve öğretimi süresince, öğrencilerin, derslerde ve ders dışı çalışmalarda, ortak yaratım olanağını yakaladıkları irili ufaklı tiyatro yapımları, onların tiyatronun kolektivizmini özümsemesini ve profesyonel deneyim kazanmalarını sağlar. Seyirciye de sunulan bu oyunlar yoluyla, üniversitemiz öğrencileri ve kentin tiyatro bilincinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bölüm öncelikle tiyatro alanında, yanı sıra sinema, TV, radyo, reklam vb alanlarda oyuncu, oyun, senaryo ve metin yazarları, dramaturg, dekor ve kostüm tasarımcıları, ışık ve efekt uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sahne Sanatları Bölümü tiyatronun sentez sanatı olduğu düşüncesiyle, tiyatronun kendi alt disiplinlerinde varolan geçirgenliğin, bütün sanat disiplinleriyle tiyatro arasında da mümkün olduğu ve olabileceği perspektifini benimsemiştir. Bölüm gelecek yıllarda Fiziksel Tiyatro ve Kukla açılımlarını hedeflemektedir. Sahne Sanatları Bölümü Olanakları: Ses ve ışık donanımlı 1 adet deneme sahnesi, 2 adet tasarım atölyesi, 1 adet derslik, 1 adet hareket stüdyosu, 1 adet kostüm deposu, 1 adet kulis, 2 adet duş, 1 adet reji ve efekt odası. DRAMATİK YAZARLIK ANASANAT DALI Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı, tiyatromuzun, "ulusal tiyatro" bakış açısına sahip, Türk ve dünya tiyatrosunun sistematik bilgisiyle donanmış, bu bilgiyi kendi yaratıcı gizilgücünü artırmak

9 ve harekete geçirmek için kullanabilen "yeni oyun yazarını yetiştirmeyi amaçlamakta ve bu bağlamda tiyatro oyunu yazarlığına odaklanan bir eğitim-öğretim çerçevesi sunmaktadır. Bu çerçevede ikincil alan, sinema ve TV senaryosuyla radyo oyunları yazarlığıdır. Anasanat dalının programı, yazarlık disiplinine özgü uygulamalı ve kuramsal derslerin yanı sıra, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı ile birlikte yürütülen uygulamalı ve kuramsal dersleri de kapsamaktadır. Dramatik Yazarlık öğrencilerinin yazdıkları kısa oyunlar 1. sınıfta okuma tiyatrosu olarak, daha sonra bölüm öğretim elemanları tarafından bölüm prodüksiyonları olarak sahnelenmektedir. OYUNCULUK ANASANAT DALI Oyunculuk Anasanat Dalı, tiyatromuzun gereksinim duyduğu, okuyan, yorumlayabilen ve "ulusal tiyatro" anlayışı doğrultusunda ülkesinin öz kaynaklarından hareket edip evrensel olanı kucaklayan "oyuncuyu" yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Temel ve ağırlıklı amaç, "tiyatro için" oyuncu yetiştirilmesi olmasına karşın, bu programda sinema ve televizyon ile ilgili uygulamalara da yer verilmektedir. Oyunculuk anasanat dalında ağırlıklı olarak verilen uygulamalı derslerin yanı sıra, alana özgü ve diğer programlarla birlikte yürütülen kuramsal-uygulamalı dersler de vardır. Her yıl, Dramatik Yazarlık öğrencilerinin yazdıkları kısa oyunlarda ve 2. sınıftan itibaren büyük yapımlarda görev alan Oyunculuk öğrencileri, profesyonel deneyim kazanmak için zengin bir uygulama ortamı bulmaktadırlar. SAHNE TASARIMI ANASANAT DALI Sahne Tasarımı Anasanat Dalı, dekor, kostüm, ışıklama, aksesuvar ve butaforyapımının yanı sıra, Geleneksel Türk Tiyatrosu nun büyük eksikliğini duyduğu kukla ve gölge oyunlarında da düşünüp üretebilecek tasarımcıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Diğer anasanat dallarındaki kuramsal-uygulamalı ders oranlaması burada da söz konusudur; kuramsal alanda alt yapısını sağlam oluşturmuş ve uygulamanın içinde yaratıcı sahne tasarımcıları, basit ve ekonomik malzemelerle, işlevsel tasarımlar oluşturabildikleri gibi, çağın son teknolojilerini de kullanabilmeleri yönünde bir eğitim-öğretim amaçlanmıştır. Bunun için tasarım atölyelerinin yanı sıra, makyaj ve tasarım stüdyoları hazırlanmıştır. Tiyatronun yanı sıra, opera ve bale alanındaki çalışmalar için de zorunlu ve seçmeli dersler de verilmektedir. Eğitim, sahnenin yanı sıra tasarım stüdyolarında ve seçmeli derslerde ortak kullanılan kukla ve gölge oyunu atölyesinde sürdürülmektedir. AKADEMİK KADRO Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof.Dr. SEMA GÖKTAŞ Sahne Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. ERBİL GÖKTAŞ SİNAN TAŞKAN DAVID NIKOLADZE RUSUDAN SAVANELİ

10 SERAMİK BÖLÜMÜ 2006 yılında kurulan Seramik Bölümü, ilk öğrencilerini eğitim ve öğretim yılında almıştır.seramik Bölümünde, yaratıcılığın tasarım bilgisiyle desteklendiği atölye çalışmaları seramik teknik ve teknolojilerine ilişkin teorik ve uygulamalı dersler ile çağdaş sanat yaklaşımlarının kavranıp tartışılabileceği teorik dersler, dört yıllık eğitim programı içerisinde yer almaktadır. Bunun yanında, seçmeli atölye dersleriyle öğrencinin kendi disiplini dışında bir başka sanat disiplininden ders alması sağlanarak, sanatsal/tasarım dilinin zenginleşmesi amaçlanmaktadır. Bölüm, sanat ve tasarımın yaşama katılmasına seramik disiplini aracılığıyla katkıda bulunmayı, coğrafyamızın varolan değerlerini, evrensel boyutlara taşıyarak yeni değerler üretebilecek yaratıcı sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Seramik Bölümü Olanakları: 1 adet 100 m 2 tasarım atölyesi, 2 adet alçı şekillendirme atölyesi, 1 adet cam atölyesi, 1 adet dekor atölyesi, 1 adet laboratuar, 1 adet çamur atölyesi, 1 adet sırlama odası, 1 adet fırın odası, 3 adet yüksek dereceli seramik fırın, 1 adet deneme fırını, 2 adet cam fırın, 2 adet alçı tornası, 3 adet çamur tornası, 2 adet çamur karıştırıcısı, 1 adet değirmen, 1 adet Macintosh bilgisayar. AKADEMİK KADRO Seramik Bölüm Başkanı Prof. İNSEL İNAL Seramik Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd.Doç. SAFİYE BAŞAR ŞAFAK AĞDACI NİHAL SARIOĞLU ASLI ŞALBAŞ KUNDAKÇI TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2008 de faaliyete geçen Temel Eğitim Bölümü nün amacı, öğrenci almaksızın diğer bölümlerde öğrenim gören öğrencilerimizin branşlarıyla ilgili derslerinin yanı sıra sanat kültürlerini, buna bağlı olarak vizyonlarını ve ayrıca yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunacak dersler sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan Temel Eğitim Bölümü dersleri, başlıca iki grupta toplanmaktadır. Birinci grup, TEB kodlu olup bazı bölümlerin programlarına zorunlu olarak aldıkları ve doğrudan Temel Eğitim Bölümü kadroları tarafından yürütülen; ikinci grup ise yürütüldüğü bölüme ait kodla anılan, ancak Temel Eğitim Bölümü Genel Seçmeli Dersler havuzunda yer alan derslerdir. İkinci grupta bulunan dersler, Seçmeli Ders (Teorik Ders) ile Seçmeli Atölye (Uygulamalı Ders) olmak üzere iki gruba ayrılan ve yürütüldüğü bölümün dışındaki bölümlerin öğrencileri tarafından da seçilebilen dersler olarak düzenlenmiştir. Temel Eğitim Bölümü, bünyesindeki zorunlu dersler ile seçmeli dersleri bir merkezden yürüterek akademik kadro, altyapı ve donanım gibi kaynakları yüksek verimde kullanmayı, bu konuda hızlı ve sürekli çözümler üretmeyi hedefler. Bölümlerin önerdiği ve alanla sınırlı olan seçmeli derslerin yanı sıra, Genel Seçmeli Ders havuzuyla öğrencinin eğilimine göre yararlanıp tercihleri doğrultusunda çeşitlendirebileceği çok boyutlu zengin bir sanat kültürü ve uygulaması seçeneği sunmak, bölümün diğer hedefleri arasında yer alır. Temel Eğitim Bölümü, günümüzde

11 disiplinlerarası sınırların saydamlaştığı sanat ortamına hazırladığımız öğrencilerimize, Fakültemiz vizyonuna ve misyonuna koşut fonksiyonuyla gelişen bir içerik sunar. Temel Eğitim Bölümü Olanakları: Tüm bölümlerimizde öğrencim gören öğrencilerin almış olduğu derslere göre kullanıma sunulan 1 adet metal baskı, taşbaskı ve serigrafi tezgahının bulunduğu özgün baskı atölyesi, 1 adet duvar resmi atölyesi, 6 adet özel çalışma masası kapasiteli takı tasarımı atölyesi, 80 kişilik Temel Sanat Eğitimi ve Desen atölyesi, 1 adet kurgu laboratuarı kapasiteli video atölyesi. AKADEMİK KADRO Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. ZEHRA CANAN BAYER TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ 2008 de faaliyete geçen Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü henüz öğrenci alımına başlamamakla birlikte altyapı ve akademik personel gereksinimlerinin tamamlanmasını takiben eğitim-öğretime geçilecektir. Konservasyon ve restorasyon alanlarında eğitim verecek olan Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümümüz ile birlikte fakültemizde bölüm sayısı dokuza ulaşmıştır. Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Olanakları: Fakültemiz diğer bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin kullanımına da sunulan 3 adet atölye, 1 adet laboratuar. AKADEMİK KADRO TKVK ve Onarım Bölüm Başkanı Yrd.Doç. A.SULTAN KARAOĞLU

12 FOTOĞRAF GALERİSİ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22