MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL"

Transkript

1 MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ML 101- KAMU MALİYESİ I- (3+0) 3 Maliye biliminin temel nitelikleri doğrultusunda, kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergileme, bütçe ile ilgili temel kurumsal bilgiler sunulmaktadır. Piyasa ekonomisinde kamu maliyesinin temelleri ve kamusal finansman sorunları işlenmektedir. ML 103- İKTİSADA GİRİŞ I- (2+0) 2 İktisat kavramı ve iktisadın bir bilim olarak gelişimi; iktisadi problemler ve amaçlar; arz, talep ve üretim kavramları; üretim faktörleri; şirket teorisi ve pazarların yapısı. ML 105- GENEL İŞLETME- (3+0) 3 İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri, İşletmelerin Sınıflandırılması, işletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi, İşletme Fonksiyonları. ML 107- MATEMATİK I- (3+0) 3 Doğrusal denklemler, doğrusal denklem sistemlerinin arz ve talep fonksiyonları ve maliyet fonksiyonları olarak uygulanması, piyasalarda dengenin oluşumu, logaritma ve üssel fonksiyonlar yardımıyla bileşik faizler ve şimdiki değer hesaplamaları, Geometrik diziler yardımıyla anüite konusu. Bileşik faiz ve bileşik faizin çeşitli finansman problemlerine uygulamaları. Türev kavramı, türev alma kuralları, türevin işletme problemlerine uygulanması. Kâr maksimizasyonu ve maliyet minimizasyonu. Ortalama, toplam ve marjinal maliyetler ve ortalama, toplam ve marjinal gelir fonksiyonları arasındaki ilişkiler. Kısmi türev. ikiden fazla değişkenli fonksiyonların maksimizasyonu ve minimizasyonu. Lagrange çarpanı yöntemi. ML 109- TEMEL HUKUK BİLGİSİ- (2+0) 2 Bu ders hukukun temel kavramlarını ve hukuka giriş niteliğindeki hususları incelemek gayesini gütmektedir. Ayrıca piyasa mekanizmasının işlemesini mümkün kılan kurumsal ve örgütsel yapının temel özellikleri de ele alınacaktır. Beşerî davranış kuralları (Hukuk-Ahlâk-

2 Din-Örf ve Adet), Kamu hukuku- özel hukuk ayrımı, Yargı örgütü, Hukuk sistemleri, Hukukun kaynakları (Yazılı kaynaklar, örf ve adet, içtihat, vs), Hukukun temeli hakkındaki teoriler, Kanunlaştırma, Hukuk kurallarının çeşitleri, Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, Hukuk kurallarının yorumu, Hakimin hukuk yaratması, hakimin takdir hakkı, Hukuk kurallarının müeyyidesi, Adalet ve hak kavramları, Hukukî olaylar, işlemler, sözleşmeler. ML 111- BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I- (2+2) 3 Gerekli bilgisayar kavramları; üretkenlik ve çoklu-ortam yazılımları; dosyalar ve veri depolama; bilgisayar mimarisi; bilgisayar ağları; Internet. Bilgisayar kullanımı, kelime işlem, elektronik tablolama, veritabanı, web sayfası geliştirme ve sunum yazılımları ile ilgili laboratuarlarda yapılan uygulama eğitimleri. YD 101- YABANCI DİL I- (3+0) 3 Amaçlar ve Hedefler:Bu ders sonunda ogrenciler,resmi ve gayriresmi selamlamayi,kendilerini ve ailelerini ayni sekilde tanitmayi,sira ve sayma sayilarini,saati sormayi ve soylemeyi,sayilabilen ve sayilamayan isimleri yer ifade eden edatlarla birlikte kullanarak bir oda veya benzeri yeri tarif etmeyi,bu isimlerle miktar ifade etmeyi,gunluk faaliyetleri ve aliskanliklari bu bilgileri almaya yonelik sorular sormayi,sahiplik,sahip olmayi ifade etmeyi,sahip olunan ve olunmayan yetenek ve becerileri,yapilmasina izin verilen ve yapilmasi engellenmis eylemleri ifade edebilmeyi,simdiki zaman ve genis zamani birbirinden ayirdedebilmeyi ogrenmis olacaklardir. TD 101 TÜRK DİLİ I (2+0) 2 Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili ve özellikleri, fonetik ve morfolojik yapısı, Türkçe dil bilgisi, cümle ve paragraflar, okuma ve anlama, kelime çeşitleri, özellikleri ve cümlede kullanışları, imla ve noktalama işaretleri. Sözlü ve yazılı anlatım ve özellikleri, kompozisyon denemeleri, dil bilgisi, imla ve noktalama kurallarının doğru kullanımı, sözlükler ve imla kılavuzu, konuşma ve tartışma ilkeleri ve teknikleri, davetiye, telgraf vb. yazılar, Türk edebiyatından seçilmiş örnekler hakkında tahlil ve eleştiriler yapma, metin okuma ve inceleme, işlek bir yazı geliştirme yöntemleri, kaynak tarama ve kaynakça düzenleme çalışmaları.

3

4 II.YARIYIL ML 102- KAMU MALİYESİ II- (3+0) 3 Maliye biliminin temel nitelikleri doğrultusunda, kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergileme, bütçe ile ilgili temel kurumsal bilgiler sunulmaktadır. Piyasa ekonomisinde kamu maliyesinin temelleri ve kamusal finansman sorunları işlenmektedir. ML 104- İKTİSADA GİRİŞ II- (2+0) 2 Makro iktisadın kapsadığı konuların tanıtımı.keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarının Türkiye örneğinden hareketle ölçüm yöntemleri.tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonktürlerinin tartışılması.para piyasa dengesi, para arzı. para talebi, para politikalarının aktarma mekanizması ile tartışılması. ML 106 -TOPLUM BİLİM- (2+0) 2 Sosyoloji biliminin doğuşu, toplumun tanımı, geleneksel ve modern toplumlar arasındaki farklar, toplumsal kurumlar ve kurumların sınıflandırılması, sosyolojinin araştırma teknik ve yöntemleri, kültür, toplumsallaşma, aile, ekonomi, eğitim, din, siyaset kurumları ve bu kurumların işleyişleri, nüfus, tabakalaşma sistemi, toplumsal değişme, kentleşme ve endüstrileşme, suç ve toplum ML 109- MATEMATİK II- (3+0) 3 İntegral matematiği ve integralin genel yapısı, integral alma kuralları, belirsiz integralin işletme ve ekonomi problemlerine uygulanması, alan hesaplamalarında kullanılan integral alma yöntemleri, integral almada ikamet yöntemi, parçalı integral, rasyonel kesirlerin integrali, çoklu integral alma yöntemi, Türevsel denklemler, bunların işletme problemlerine uygulanması, matris cebiri, doğrusal denklem sistemlerinin çözümünde determinantların kullanılması ve uygulamalar ML 110- MEDENİ HUKUK- (3+0) 3 Medeni hukuk hakkında genel bilgiler (anlamı, kavramı, kaynakları, diğer hukuk dallarıyla ilişkisi), Medeni Kanun uygulanmasında göz önünde tutulacak özellikler, şahsın

5 hukuku (gerçek kişiler, tüzel kişiler, hak ve fiil ehliyeti, şahsi hâl sicilleri, kişilik davaları, dernekler, vakıflar), Aile Hukuku (nişanlanma, nişanlanma hükümleri ve sonuçları, evlenme, boşanma, hısımlık, evlat edinme, velayet ve vesayet), Miras Hukuku (Miras hukukunun temel kavramları, kanuni ve nispi mirasçılık, ölüme bağlı tasarruflar, mirasın intikali), Eşya Hukuku (Eşyanın tanımı ve çeşitleri, ayni haklar, zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, kat mülkiyeti ve irtifakı, devre mülk, mülkiyetin dışında ayni haklar). ML 112 -BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II- (2+2) 3 Ders, öğrencileri bilgisayar kullanımıyla tanıştırmayı, onlara temel yazılım ve işletim sistemi bilgilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders içeriği şöyledir: Bilgisayarın genel yapısı, bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılım ve işletim sistemi hakkında genel bilgiler, MS DOS işletim sistemleri, MS - DOS komutları, Windows'a giriş (program yöneticisi, ana grup, dosya yöneticisi, denetim masası, setup, donatılar, kart dosyası vb.), Winword'e giriş ve kullanımı, Excel'e giriş ve kullanımı. YD 102 -YABANCI DİL II- (3+0) 3 Amaclar ve Hedefler:Bu ders sonunda ogrenciler ;nesneleri ebat,fiyat,nitelik vs.bakimindan karsilastirmayi,bir nesnenin en ustunlugunu ifade etmeyi,gecmiste kalan eylemleri,kendi gecmis yasantilarini anlatmayi,gecmis ve halihazir metinler okuyarak banlarla ilgili sorular sorabilmeyi,once,sonra,nihayet gibi edatlarla gecmis olaylari gerceklesme sirasiyla yazabilmeyi,gelecekle ilgili niyet ve kararlılık ifade edebilmeyi,zorunluluk ve gereklilik,yasaklama,zorunlulugun olmaması ve serbestiyi ayırt etmeyi,biryere ulasmak,herhangibir tarif, icin talimat vermeyi ogrenmis olacaklardir. TD 102 -TÜRK DİLİ II- (2+0) 2 İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon ve uygulaması. III. YARIYIL ML 201 MALİYE TARİHİ (3+0) 3 Maliye tarihinin konusu ve kaynakları, İslamiyet ten önce Türklerde mali yapı ve özellikleri, İslam ekonomi ve mali yaklaşımının özellikleri, Selçuklularda iktisadi ve mali yapı, Osmanlı maliye tarihinin kaynakları-osmanlı ekonomisi, Osmanlı sosyal yapısı,

6 yönetimi, Osmanlı tımar sistemi, Osmanlı mali yapısı ve esasları, duyun-u umumiye ve dış borçlar, Cumhuriyet dönemi mali yapı ve maliye politikaları. ilk çağ mali olaylari; orta çağ mali olaylari; yeni çağ mali olaylari; osmanli mali sistemindeki mali örgüt yapisi (kamu gelir ve giderleri); Osmanlilarda kuruluş dönemi mali olaylari; yükseliş dönemi mali olaylari; duraklama dönemi mali olaylari; gerileme ve çökme dönemleri mali olaylari; Atatürk dönemi mali olaylari (kurtuluş savaşi sirasi ve sonrasi); liberal dönem mali olaylari; devletçilik dönemi mali olaylari; dönemi mali olaylari; dönemi mali olaylari; 1980'den günümüze mali olaylar. ML 203 MİKRO İKTİSAT (3+0) 3 Tüketici karar ve davranışlarının analizi, analiz araçları (kayıtsızlık eğrileri ve bütçe doğrusu),tüketici kararı,tüketici kararındaki değişmeler;üretim teorisine giriş:üretim fonksiyonu hakkında genel bilgiler,kısa dönem üretim fonksiyonu,uzun dönem üretim planlaması; mal piyasalarında firma ve piyasa dengeleri fiyat teorisine giriş:tam rekabet piyasası ve özellikleri; eksik rekabet piyasalarında firma ve piyasa dengeleri: tekel piyasaları, oligopol ve düopol piyasaları.tekelci rekabet piyasası:piyasaya girişin serbest olması; piyasaya girişin engellenmesi, ürün ve kalite farklılaştırması; girdi piyasalarında denge analizi. ML 205 İSTATİSTİK I- (3+0) 3 İstatistiğe giriş, tanımlar, veri toplama şekilleri, veri ölçüm düzeyleri, verilerin işlenmesi, seriler, grafikler, ortalamalar: aritmetik ortalama, mod, medyan, geometrik ve harmonik ortalama, dağılım ölçüleri: varyans, kartiller, değişim katsayısı ve standart sapma, olasılığa giriş, temel kavramlar, koşullu olasılık, bayes teoremi, sürekli ve kesikli değişkenler, örnekleme dağılımları: binom, hipergeomerik, poisson ve normal dağılım, örnekleme. ML BORÇLAR HUKUKU (3+0) 3 Borçlar hukuku, borç ilişkilerini düzenler. Kişinin hukukça olan bütün ilişkileri ile alacak ve borç ilişkilerini, borçların doğumu, sonuçları, sözleşmeleri kurulması ve gelişmeleri, borçların çeşitlerini, haksız fiilleri, borçların ödenmesi gibi konuların öğretilmesini amaçlamaktadır. ML 107 -GENEL MUHASEBE I- (3+0) 3

7 Muhasebenin tarihi gelişimi, Türkiye'deki mevzuat, Bilanço Kavramı ve temel muhasebe dengesi, Gelir tablosu kavramları ile faaliyet dönemi ve sonuç hesapları, aktif hesaplardan dönem varlıkların hazır ve menkul değerler, alacaklar ve stoklar ana başlıkları altında incelenmesi. ML 209 ENVANTER VE BİLANÇO - (3+0) 3 Muhasebe dışı ve içi envanter işlemleri, varlık hesapları, gelir ve gider hesaplarının dönem sonu işlemleri, vergi mevzuatı ile uyumlu finansal tabloların düzenlenmesi.

8 AI ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II (2+0) 2 Dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğunun dağılışı ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Milli Mücadele için ilk adım, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Kuvai Milliye ve Misaki Milli, T.B.M.M.'nin açılması, T.B.M.M.'nin İstiklal Savaşının yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar Milli Mücadele, Eğitim, Kültür, Sosyal ve İktisadi alanlarda Milli Mücadele, Atatürk İnkılâpları, Milli Mücadele sonrası dış politika, Atatürk İlkeleri. IV. YARIYIL ML 202 KAMU BÜTÇESİ (3+0) 3 Kamu bütçesi dersi, bütçe kavramı ve temel özellikleri, bütçenin temel ilkeleri, genellik ilkesi, birlik ilkesi, temel ilkelerden sapmalar, ulusal bütçe, kalkınma planı kamu bütçesi ilişkisi, bütçeleme sistemleri, geleneksel bütçe sistemi performans bütçe sistemi, plan program bütçe sistemi, bütçeleme süreci, bütçenin hazırlanması, görüşülüp onaylanması, bütçenin uygulanması ve denetimi, bütçe politikası ve iktisadi denge, iktisadi büyüme ve bütçe politikası, son yıl bütçe gerekçesinin değerlendirilmesi. ML 204 MAKRO İKTİSAT (3+0) 3 Gelişmekte olan ülkelerin temel özellikleri ve ana sorunları, gelişmekte olan ülkelerde kalkınma sanayileşme sorunu, milli gelir, klasik istihdam kuramı, Keynesyen iktisadın işleyişi, enflasyon. ML 206 İSTATİSTİK (3+0) 3 Örnekleme Teorisi; İstatistiksel Tahmin Teorisi ve Özellikleri; İstatistiksel Karar Teorisi: Tek ana kütleye ilişkin parametrik hipotez sınamaları, Çift ana kütleye ilişkin parametrik hipotez sınamaları. ML 208 ANAYASA HUKUKU (3+0) 3 Anayasa Hukuku dersinde, anayasal devlet, insan hakları, hukuk devleti ve demokrasi gibi çağdaş siyasal bilim ve anayasa hukuku alanının konuları teorik tutarlılık içerisinde islenmektedir. Anayasa Hukuku dersinde, Anayasa kavramının ortaya çıkısı, anayasacılık hareketlerine temel teşkil eden düşünce akımları, Anayasanın üstünlüğü, Anayasaların yapısı, Anayasallık denetimi, Anayasa yargısı ve işlevleri, hukuk devleti ve gerekleri, kuvvetler

9 ayrılığı, Devletin hukuki teorisi, İnsan hakları öğretisi, İnsan hakları öğretisi ve insan haklarının pozitif hukuka girişi ile demokrasi ve eleştirileri gibi konular islenmektedir. ML 108- GENEL MUHASEBE II- (3+0) 3 Dönen varlık hesaplarının işleyişi, duran varlık hesaplarının işleyişi, yabancı kaynak hesap işleyişi, öz kaynak hesap işleyişi sonuç hesap ile ilgili işlemler ve mali tabloların hazırlanması konularında öğrencilere teorik ve pratik (uygulamalı) bilgiler verilir. ML 210 MALİYE TEORİSİ (3+0) 3 Kamusal finansmanın özellikleri; kamu gelirlerinin sınıflandırılması; vergi kavramı ve vergi teorileri; verginin tarafları, konusu, vergiyi doğuran olay, istisnalar, muafiyetler, vergi oranları, vergileme süreci; vergileme tekniği; vergileme ilkeleri; verginin ekonomik etkileri; vergi yükü- baskısı; uluslararası mali ilişkiler/ vergilerin sınıflandırılması; gelir (gelir ve kurumlar vergisi) servet ve harcama üzerinden alınan vergiler. AI ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II (2+0) 2 Dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğunun dağılışı ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Milli Mücadele için ilk adım, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Kuvai Milliye ve Misaki Milli, T.B.M.M.'nin açılması, T.B.M.M.'nin İstiklal Savaşının yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar Milli Mücadele, Eğitim, Kültür, Sosyal ve İktisadi alanlarda Milli Mücadele, Atatürk İnkılâpları, Milli Mücadele sonrası dış politika, Atatürk İlkeleri. V. YARIYIL ML- 301 MALİYE POLİTİKASI- (3+0) 3 Maliye politikasının doğuşu, konusu, amaç ve araçları, Maliye politikası araçları ve enflasyon ve depresyonla mücadele, kalkınma, büyüme ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerin giderilmesinde vergi politikaları, kamu ve bütçe politikaları, Hazine Merkez Bankası ilişkileri iktisadi kalkınma ve finansman ML- 303 KAMU YÖNETİMİ- (2+0) 2

10 Bu dersin öğrenciye kamu kurum ve düzenlemeleri konusunda belirgin bir okumayı sunmayı hedefliyor. Ders boyunca Max Weber, Chester Barnard ve Herbert Simon gibi tarihsel süreç içerisinde kamu teorileri üzerine çeşitli yaklaşımları belirleyen isimlerin eserleri tartışılacaktır. ML -305 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ- (3+0) 3 Yerel yönetimlerin bir kamu ekonomik birimi olarak ortaya çıkışları, yerel yönetimlerin varlık nedenlerini açıklayan ekonomik ve siyasi yaklaşımlar, yerel yönetim türleri, merkezi yönetim birimleri ile yerel yönetimler arasındaki mali ilişkiler, ilişkileri etkileyen faktörler, yerel yönetimlerin yerine getirdikleri hizmetler, idareler arası gelir paylaşımından yerel yönetimlere düşen gelir kaynakları. Türkiye de yerel yönetimlerin tarihçesi, yerel yönetim birimleri belediyeler, Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, köyler, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki mali ilişkiler, ilişkileri belirleyen hukuki ve ekonomik faktörler, yerel yönetimlere bırakılan kamu hizmetleri, yerel yönetimlerin gelir kaynakları, yerel yönetim bütçeleme süreci. ML- 307 İDARE HUKUKU- (3+0) 3 İdare Kavramı, İdare Yasama, İdare Yargı, İdare Yürütme İlişkileri İdarenin Yürütme Organı İçindeki Yeri ve Fonksiyonu, İdarenin Görevleri (Kamu Hizmeti ve Kolluk Faaliyeti), Kamu Malları ve Edinme Yöntemleri (İhale ve Kamulaştırma), İdari İşlemler ve İdari Sözleşmeler. ML- 309 GENEL VERGİ HUKUKU I- (3+0) 3 Vergi hukukunun tanımı ve kapsamı, konumu, vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, tarihsel gelişimi, kaynakları,yorum, vergilendirme işlemleri, vergi borcunun sona ermesi, vergi suç ve cezaları ve bunlara ilişkin genel kurallar, vergi suçluluğunu ortadan kaldıran nedenler, vergi cezalarını sona erdiren haller. V. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ ML- 311 ULUSLARARASI MALİYE- (3+0) 3

11 Uluslar arası finansman kuruluşlarının uluslar arası finansman piyasasının, uluslar arası sermaye piyasasının tanıtılması, işlevlerinin açıklanması yapısal özelliklerinin belirtilmesi. Dış finansman tekniklerinin dış finanman türlerinin açıklanması ve değerlendirilmesi. Dış finansman yöntem ve koordinasyonunun tanıtılması. ML- 313 KAMU MALİYESİNDE GÜNCEL SORUNLAR- (3+0) 3 Son yıllarda gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye de karşılaşılan kamu açıkları, kayıt dışı ekonomi mali istikrarsızlıklar ve mali piyasaların yeniden yapılanmasına ilişkin sorunlar üzerinde durulmaktadır. Bütçe sistemi, harcama sistemi, vergi sistemi ve tüm mali sistem ele alınarak incelenmekte ve bu sistemlerin yeniden yapılanması için önerilere yer verilmektedir. ML -317 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU- (3+0) 3 Kıymetli Evrak Kavramı ve Çeşitleri/ Kıymetli Evrakın Kayıp ve İptali/ Poliçelerin Çeşitleri/ Bono ve Çekler/ Kıymetli Evrakların başka birine nasıl verileceği/ Bu araçların söz konusu olduğu parayı ödeme ve ödememenin sonuçları. ML -319 TÜRKİYE EKONOMİSİ- (3+0) 3 Osmanlı dan Cumhuriyet e iktisadi politikalar, devletçilik ve sonrası, toplumsal dönüşüm çağı, planlı dönem ve sonrasındaki iktisadi politikalar, ekonomi politikasındaki köklü dönüşüm, 1980 ve sonrası, tarım, sanayi, dengesiz hizmetleşme süreci, işgücündeki yeni boyutlar, milli gelirin büyümesi, bölüşülmesi, Türkiye ekonomisinin çözüm bekleyen ana sorunları. VII. YARI YIL ML- 302 PARA POLİTİKASI- (3+0) 3 Para, banka ve para arzı, finansal sistemin yapısı özellikleri, finansal aracılar ve fonksiyonları, para ve sermaye piyasaları. Bankalar ve fonksiyonları, bankaların fon kaynak ve kullanımları, banka parası ve para arzı, finansal gelişme, aktif-pasif yönetimi ve ticari bankalar, faiz oranlarının belirlenmesi, portföy yönetimi ve risk, uluslararası bankacılık, para politikasının amaç ve araçları. ML KAMU EKONOMİSİ- (2+0) 2

12 Piyasa aksaklıkları ve kamu kesimi için ekonomik gerekçe; kamu malları teorisi: kamu mallarının özellikleri, etkin tahsisi; dışsallıklar: dışsallıklar sorunu, mücadele yöntemleri; kamu mallarına kaynak tahsis mekanizmaları (oylama modelleri): optimal çoğunluk, bowenblack çoğunluk oylaması, buchanan-tullock modeli, downs, romer-rosenthal modeli; tercih açıklatma mekanizmaları; kamu fiyatlama politikaları; fayda maliyet analizi. ML TÜRK VERGİ SİSTEMİ- (3+0) 3 Vergi sistemleri ve çeşitleri Türkiye vergi sisteminin tarihsel gelişimi, Gelir üzerinden alınan vergiler, gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, bu vergilerin Türkiye vergi sistemi içindeki yeri, önemi ve uygulama biçimi, mükelleflik, vergi kolaylıkları, tarhı, tahakkukları ve ödenmesi, servet üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin uygulama biçimleri.

13 ML KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ- (3+0) 3 Devletin iktisadi alanlarda piyasa ekonomisi şartlarına göre hareket alanını ve iktisadi çerçevesini ortaya koymayı hedefleyen faaliyetlerinden kamu iktisadi teşebbüsleri faaliyetleri, hem kamu bütçesi adına gelir elde etmek ve hem de piyasa şartlarında oluşan konjonktürel piyasa dengesizliklerini gidermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla kamu iktisadi teşebbüsleri dersi, faaliyetleriyle ilgili tüm kamusal yatırımların piyasa şartlarına göre hangi amaçlar ve hedefler doğrultusunda ve hangi sektörel yapı ağırlığıyla ortaya konulmasının gerektiğini açıklamaktadır. ML GENEL VERGİ HUKUKU II- (3+0) 3 Vergi hukukunun tanımı ve kapsamı, konumu, vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, tarihsel gelişimi, kaynakları,yorum, vergilendirme işlemleri, vergi borcunun sona ermesi, vergi suç ve cezaları ve bunlara ilişkin genel kurallar, vergi suçluluğunu ortadan kaldıran nedenler, vergi cezalarını sona erdiren haller. VI. YARI YIL SEÇMELİ DERSLERİ ML DEVLET BORÇLARI- (3+0) 3 Devlet borçlanmasının tanımı ve anlamı, devlet borçlarının özellikleri ve hukuki dayanağı, devlet borçlarının ekonomik yaşamdaki yeri ve önemi, Türleri, kısa ve uzun vadeli borçlar, cebri ve isteğe bağlı borçlar, iç ve dış borçlar, borç yönetimi politikası, borçların yönetimi, olağanüstü borç yönetimi işlemleri, borç yükü ve borçların azalışı, itfa. ML İŞLETME FİNANSI- (3+0) 3 İşletme finansmanı kavramı, finansal yönetimin amacı ve fonksiyonları, örgütlenmesi, oran analizi ve karşılaştırmalı analiz teknikleri, fon akım analizi, kar planlaması (Başabaş noktası) analizleri, faaliyet kaldıracı, mali planlama; Bütçeleme, profarma mali tablolar, nakit bütçesi, diğer mali planlama teknikleri. ML KARŞILAŞTIRMALI VERGİ SİSTEMLERİ- (3+0) 3

14 Bu dersin esas amacı, Türk vergi sistemi ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulanan vergi sistemleri arasındaki farklılıkların maliye öğrencilerine öğretilmesidir. Ayrıca, Türkiye nin ticari ilişkilerinin sadece AB üyesi ülkelerle olmadığı gerçeğinden hareketle diğer ülkelerin vergi sistemleri de öğrencilere öğretilecektir.

15 ML- 318 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ- (3+0) 3 Bilgi, bilim, bilimsel bilgi, merak, problem, kavram, terim, olgu, icat, keşif kavramları, pozitivizm, pozitivist yaklaşım ve yorumlayıcı yaklaşım, problem belirleme, konu sınırlama, yöntem belirleme, plan yapma, örneklem seçimi ve araştırma süreci, hipotez kurma, deney, teori, anket, soru hazırlama, anket değerlendirme, görüşme, odak grup görüşmesi, vaka incelemesi,veri toplama ve değerlendirme, ölçme, analiz, yorumlama, rapor yazma, makale, kitap hazırlama, sunum yapma. ML- 320 KÜRESELLEŞME VE MALİ YAPI- (3+0) 3 Küreselleşme kavramı, küreselleşmeyi ortaya çıkartan faktörler ve ilgili görüşler. küreselleşmenin hedefleri: küreselleşme ve özelleştirme, küreselleşme ve ticarileştirme, küreselleşme ve serbestleştirme. küreselleşmenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bakımından farklı boyutları. küreselleşme öncesi modern devletin mali işlevlerine bakış. küreselleşmenin devlet maliyesi üzerine yaptığı etkiler: vergi, harcama ve borçlanma politikası üzerine etkileri; sermaye odaklı maliye politikası; kayıtdışı ekonomi ve maliye; yerelleştirme, denk bütçe, anayasal mali düzen. devlet hacminin daraltılması. küreselleşmenin ortaya çıkardığı vergisel sorunlar: vergi rekabeti, planlaması, vergi cennetleri, transfer fiyatlandırması ve e-ticaretin vergilendirilmesi sorunu. küreselleşme sürecindeki ulus-devlet politikalarının mali yönü ve önemi. küreselleşme sürecinde sosyal devletin geleceği ve bu doğrultuda mali politikaların seyri. sosyal sorumlu küreselleşme kavramı. küreselleşme süreci ve türk mali sisteminin değerlendirilmesi. VII. YARI YIL ML 401 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ- (3+0) 3 Finansal tablo kavramı, tarihi gelişimi, kullanıcıları ve ihtiyaçları, genel nitelikleri, türleri, bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi, hesapların incelenmesi, satışların maliyeti tablosu, kar dağıtım tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, net işletme sermayesindeki değişikliklerin incelenmesi, özkaynak değişim tablosu, mali Analiz teknikleri ve örnek uygulamalar. ML 403 VERGİ DENETİMİ- (3+0) 3

16 Vergi denetiminin teorik ve hukuki esasları: tanımı, amaçları, çeşitleri, vergi denetimine yetkili olanlar, vergi denetimine tabi mükellefler, vergi denetiminin başarılı olabilmesi için gerekli koşullar; bilanço hesaplarının açıklanması: aktif kalemlerin açıklanması, pasif kalemlerin açıklanması; gelir tablosu hesaplarının açıklanması; dönem sonu işlemleri: mal satışı karının hesaplanması, amortisman uygulamaları, yeniden değerleme işlemleri; ticari kar-mali kar kavramları. ML 405 İŞLETME VERGİCİLİĞİ- (3+0) 3 Kavram, gelişimi, görevleri, tasnifi, ticari işletmeler, verginin işletmeleri hesap işleri üzerine etkileri, işletme davranışlarına etkisi, sözleşmeler ve vergi hukuku ilişkisi ve verginin sözleşme tercihine etkisi, peçelemeli haller. VII. YARI YIL SEÇMELİ DERSLER ML 407 VERGİ İCRASI- (3+0) 3 Cebri icra hukuku ve temel sorunları; vergi icra hukukunun esasları; kamu alacağının hukuki niteliği; vergi alacağında ödeme düzeni; tecil kurumu; gecikme zammı ve gecikme faizi; vergi icra hukukunda cebri takip yolları; haciz yoluyla takip; teminatın paraya çevrilmesi yoluyla takip; iflas yolu; kamu alacaklarının korunması; teminat ve ihtiyati haciz; ihtiyati tahakkuk; zamanaşımı yasaklar ve cezalar. ML 409 VERGİ CEZA HUKUKU- (3+0) 3 Vergi hukukunun bir dalı olan Vergi ceza hukuku, suç teşkil eden eylem ve işlemlerin neler olduğunu ve bu davranışlarda bulunanlara ne tür yaptırımlar (cezalar) uygulanacağını belirleyen hukuk kurallarını konu edinir. Bu bağlamda Vergi Ceza Hukuku Dersi içerisinde ceza hukukuna hakim olan temel ilkeler, suç kavramı, suçun unsurları, suça iştirak ve ceza konuları ayrıntılı olarak incelenir ML 411 STRATEJİK YÖNETİM- (3+0) 3 Stratejik yönetim kavramı, Stratejik yönetim süreci, stratejik kararların özellikleri, rekabet avantajı elde etmek ve koruma stratejisi uygulaması, önderlik ve organizasyon kültürü, stratejik kontrol ve stratejik yönetim, sosyal sorumluluk ve iş ahlakı, globalleşme ve stratejik yönetim ve yönetim simulasyonu. ML 413 MALİ TEŞVİK SİSTEMLERİ- (3+0) 3

17 Mali teşvik sistemi, kalkınma politikası içerisinde mali teşvikler, yatırım ve kalkınma politikaları, ihracat teşvikleri, vergi indirimleri, yatırım indirimi, vergi mevzuatında sağlanan kolaylıklar, vergi muafiyetleri ve istisnaları, ihracata yönelik devlet yardımları, Türkiye de mali teşvik mevzuatı. ML 415 TÜRKİYE-AB MALİ İLİŞKİLER- (3+0) 3 Avrupa Birliği nin oluşumu: tarihçesi, önemli tarihler ve olaylar, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu ve Avrupa Birliği; Avrupa Topluluğunda kurucu antlaşmalar, bütünleşme ve genişleme süreci, ekonomik ve parasal birlik, Avrupa Para sisteminin doğuşu ve gelişimi, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği bütçesi, gider ve gelirleri, bütçe hazırlık süreci, bütçe dışı finansman. Gümrük birliği, gümrük birliğine giriş süreci, Gümrük birliğinin Türk ekonomisine etkileri. ML 417 ULUSLAR ARASI İKTİSAT- (3+0) 3 Koruyucu dış ticaret politikası araçları, gümrükler, kotalar ve sübvansiyonların ekonomik etkileri, tarife dışı koruyucu dış ticaret politikası araçları, bağlı ticaret. ödemeler bilançosu, ödemeler bilançosunun denkleşme mekanizmaları: klasik,neo-klasik, keynesyen ve monetarist yaklaşımlar, sabit ve esnek kur sistemleri, döviz kurlarındaki değişmeyi açıklayan kuramlar. devalüasyon ve başarı koşulları iç ve dış dengenin birlikte sağlanması: mundellfleming-meade yaklaşımları. serbest dış ticaret politikası araçları: Ekonomik Birleşmeler, Serbest Bölgeler, GATT ve WTO nun temel ilkeleri. ML 419 E-DEVLET VE UYGULAMALARI- (3+0) 3 E-devlet, devlet ve vatandaşlar arasındaki ilişkiyi geliştirmeyi ve daha etkin kamu hizmeti sunmayı taahhüt etmektedir. E-devlet, kamu sektöründeki bilgi ve hizmet sunumunun, Internet ve diger digital araclarla yapılmasidir. Dünyanin her tarafında ulusal ve yerel yonetimler, vatandaslariyla elektronik etkilesim gerceklestirmekte ve bilgiyi online sunmaktadir. Bu dersin amaci, e-devleti kamu hizmetlerini gelistirmede ve kolaylastırmada bir arac olarak islemektir. dersin ana basliklari:e-devlet kavramı; e-devletin amaclari ve islevleri; e-devletin gelisimiyle ilgili sorunlar; Avrupa Toplulugu nda e-devlet; e-avrupa eylem planı, dünyada ve Türkiye de e-devlet uygulamaları.

18 VIII. YARI YIL ML 402 MALİ YARGI- (3+0) Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu, İdari Yargılama Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ndan yararlanılarak, Vergi idaresi ve vergi yükümlüleri arasındaki uyuşmazlık durumlarında idari çözüm yollarının kapanması ve sonrasında uygulanan olağan ve olağanüstü yargı yolları. vergi icra hukuku, amme alacakları, kamu alacağı için güvence işlemleri (ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk v.b.), vergi yargısı, vergi davalarında yargılama usulü, vergi davasının sonuçlanması, itiraz ve temyiz yolları, vergi yargısında ispat ve delil ve vergi yargısında resen araştırma ilkesi. ML 403 VERGİ UYGULAMALARI- (3+0) 3 Vergilendirme yetkisi ve yorum yöntemleri: açiklamalar, örnek problemler; tek şahis işletmeleri ile adi ortakliklarda vergileme işlemleri: açiklamalar, örnek problemler; serbest meslek kazançlarinda vergileme; açiklamalar, örnek problemler; gelir vergisinde gelirin toplanmasi ve beyani: açiklamalar, örnek problemler; kooperatiflerin vergilendirilmesi: açiklamalar, örnek problemler; amortisman uygulamalari; yeniden değerleme uygulamalari; ticari işletmelerde dönem sonu işlemleri; kdv uygulamalari; vergi suç ve cezalari; vergi icra hukuku uygulamaları. ML 406 SERMAYE BÜTÇELEMESİ- (3+0) 3 Yatırım projelerinin ekonomik analizi için gerekli olan başlıca kavramları ve metotları, belirli ve belirsiz sermaye bütçelemesi, net şimdiki değer, sermaye maliyeti, optimum sermaye kısıtı ve matematiksel programlama bu derste incelenecek başlıca konulardır. VIII. YARI YIL SEÇMELİ DERSLER ML 408 VERGİ YARGISI- (3+0) 3 Cebri icra hukuku ve temel sorunları; vergi icra hukukunun esasları; kamu alacağının hukuki niteliği; vergi alacağında ödeme düzeni; tecil kurumu; gecikme zammı ve gecikme faizi; vergi icra hukukunda cebri takip yolları; haciz yoluyla takip; teminatın paraya çevrilmesi yoluyla takip; iflas yolu; kamu alacaklarının korunması; teminat ve ihtiyati haciz; ihtiyati tahakkuk; zamanaşımı yasaklar ve cezalar. ML 410 SERMAYE PİYASALARI- (3+0) 3

19 Finansal piyasalar; türleri; sermaye piyasasi kanunu ile getirilen düzenlemeler: sermaye piyasasi faaliyetleri, araci kurumlar, yatirim fonlari, yatirim ortakliklari; finansal araçlar: para piyasasi araçlari, sermaye piyasasi araçlari, istanbul menkul kiymetler borsasi, hisse senedi piyasasi, tahvil ve bono piyasasi; hisse senetlerinde takas ve saklama: takasa olan borçlarin kapatilmasi, temerrüt; kotasyon: kotasyon sistemleri; endeksler: endekslerin kullanim alanlari; teknik analiz: grafikler, trendler; portföy yönetimi: risk kavrami, getirinin hesaplanmasi. ML 412 SİYASET BİLİMİ- (3+0) 3 Siyaset biliminin konusu, devlet, iktidar ve siyasal iktidar kavramları. Siyasal iktidarın sınırlandırılması. Siyasal iktidarın meşruluk sorunu, siyasal iktidarın meşruluk sorunu. Elitler, siyasal davranış ve siyasal katılma, siyasal güç, siyasal partiler, baskı grupları, kamuoyu, demokrasi, seçim, siyasal gelişme ve modernleşme, siyasal sistem ve rejimler. Uluslararası ilişkiler ve örgütler. ML 414 GÜNCEL VE EKONOMİK MALİ SORUNLAR- (3+0) 3 Güncelliğini sürdüren mali konuların teorik ve uygulama boyutlarını değerlendirilmesi, mali sorunların ekonominin bütünü içerisindeki görünümünü disiplinler arası boyutuyla tartışılması ve Türkiye de karşılaşılan kamu açıkları, kayıt dışı ekonomi, mali istikrarsızlıklar ve mali piyasaların yeniden yapılanmasına ilişkin sorunlar. Türkiye de siyasal özgürlükler ve demokrasi, Türkiye de ekonomik özgürlükler ve piyasa ekonomisi, dünyada ekonomik özgürlükler yönünden ülkelerin durumlarını araştıran başlıca kuruluşlar, Türkiye de insani gelişme ve yaşam kalitesi, Türkiye de ve dünyada yoksulluk ve gelir dağılımındaki gelişme, Mali yapılar, Ekonomik ve mali krizler, Ulusal ve uluslararası borsa krizleri, Siyasal gelişmelerin ekonomik ve mali yapılar üzerine etkileri, Türkiye ve dünyada güncel diğer mali sorunlar. ML 416 İKTİSADİ PLANLAMA KALKINMA- (3+0) 3 Kalkınmışlık kavramı, uluslararası kıstaslar, iktisadi kalkınma stratejileri,serbest piyasacı ve yapısalcı kuramlar, çeşitli kalkınma örgütlerinde (dünya bankası, ımf ve diğer örgütler) kalkınma stratejilerinin oluşumu,kalkınma stratejilerinin önerdiği kalkınma politikaları, kamu kesimin rolü,kalkınma sürecinin planlanması,makroekonomik planlama, sektör planlaması.

20 ML 418 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ- (3+0) 3 Çeşitli ülkelerdeki yönetim yapılarıyla yönetimin işleyişini, yönetim ekinini ele alarak, yönetim ilişkisi üzerindeki bilgileri somutlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, çeşitli ülkelerde politika belirleme sürecinde bürokrasi-siyaset ilişkisi, genel yönetim, yerinden yönetim ve yönetimdeki gelişmeler üzerinde durmaktadır. ML 420 HARCAMA HUKUKU- (3+0) 3 Harcama hukukunun tanımı, harcama hukukunun hukuk sistemleri içindeki yeri, harcama hukukunun diğer hukuku dallarıyla ilişkisi, harcama hukukunu kaynakları, harcama hukukunun anayasal ilkeleri, Harcama kanunlarının uygulanması, harcama görevi, harcama yükümlülüğü ve harcama sorumluluğu, harcama yapma işlemleri ve harcama yapma sürecinin işleyişi, harcama işlemlerinde süreler ve sürelerin uzaması, harcama hukukunda zamanaşımı, harcaması icrası, harcama suç ve cezaları, harcama hataları ve düzeltme yolları harcama hukukunda uzlaşma, harcama denetimi ve yargısı, harcama hukukunda ispat.

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

Geleneksel ve yeni maliye karşılaştırılması, Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde vergi sistemleri ve maliye politikasında değişim.

Geleneksel ve yeni maliye karşılaştırılması, Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde vergi sistemleri ve maliye politikasında değişim. Kamu Maliyesi I / MLY101 Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişimi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT I.YARIYIL Dersin Kodu Fakültemizdeki 9100.019901 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 2 9100.019903 Türk Dili 1 2 2 9100.019905 Yabancı

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye tezli yüksek lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 17.09.2015 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 0 2 2 ECON101 Ekonomi

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin Adı: Araştırma Teknikleri Dersin Kodu: MLY210 Kredi/AKTS: 2 Kredi/4AKTS Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

tarih ve 217 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-3

tarih ve 217 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-3 23.02.2017 tarih ve 217 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-3 Tablo 1 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS BBM 101 Programlamaya

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına,

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına, İKTİSAT BÖLÜMÜ I.YARIYIL 0502101 0552101 GENEL İKTİSAT I IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini 0502102 0552102 0502103 0552103 0502104 0552104 0502105 0552105 0502106 0552106 0502121 0552121 0502122 0552122

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve AITB191 İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 İnkılap tarihinin

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S. 31.10.2017 - SALI 30.10.2017 - PAZARTESİ TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I İşletme

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ 1.YARAYILI/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I DERS KODU MLY 101 1. Yarıyıl / Güz Dönemi 2 14 28 Temel kavramlar / Türk inkılâbı öncesinde Osmanlı Devleti nin yaptığı ıslahatlar

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

ANAYASA VE İDARE HUKUKU

ANAYASA VE İDARE HUKUKU ANAYASA VE İDARE HUKUKU 2012 KPSS hukuk bölümü sorularından 4 ü Anayasa hukuku, 6 sı idare hukukundan oluşmaktadır. Soru dağılımı açısından geçmiş yıllarla paralellik görülmektedir. Anayasa hukuku sorularından

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL I.YARIYIL EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ ISL505 Yönetimsel İktisat (3,0) 6 AKTS Temel Mikro Ekonomik ve Makro Ekonomik kavramlar boyutu incelemektedir. Mikro Ekonomik Analiz

Detaylı

ZORUNLU DERSLER. Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler

ZORUNLU DERSLER. Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler ZORUNLU DERSLER 1.DÖNEM Genel Matematik MAT173 Çeşitli iktisat teorilerinin sosyal ve normatif boyutlarını bir kenara bırakarak teorileri analiz edebilmek için, o teorilerin analitik olarak üzerine konuşlandığı

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT SINIF DERSLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. DERSİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI Gündüz Gece

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT SINIF DERSLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. DERSİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI Gündüz Gece ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT 1-2-3. SINIF DERSLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ DERSİN Mikro iktisada giriş 1.Sınıf 1 7 Mikro İktisat I Ekonometri Matematik I 1.Sınıf - 5 Matematik

Detaylı

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : VERGİ HUKUKU Ders No : 0020050030 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER III. Önsöz

İÇİNDEKİLER III. Önsöz İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM PARA, EKONOMİ VE FİNANSAL SİSTEM 1.1.Paranın Doğuşu 1.2.Para ve Ekonomi 1.3. Finansal Sistem 1.3.1. Finansal Sistemin Tanımı Ve Yapısı 1.3.2. Finansal Sistemin Temel Fonksiyonları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış,

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, İÇİNDEKİLER Önsöz v Giriş 1 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, 1.1. Kamu Ekonomisi Analizinin Ardında Yatan Doktriner Görüşler: 5 1.1.1. Sosyal Sözleşmeci

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30 Ç.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU YARIYIL ESASIYLA EĞİTİM (2014 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER) I. YARIYIL HF 101 Anayasa Hukuku I 4 4 5 HF 103 Medeni Hukuk I (Giriş, Kişiler)

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5

ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 Ekonomi, fırsat maliyeti, kıtlık, seçim, piyasa ekonomisi,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Türk Dili I

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi 7 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri AKTS Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği

Detaylı

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ)

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ) 20142015 Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü (NÖ) İKT4525 [69] [S4] [1] Uluslararası Politik Ekonomi İKT4513 [88] [S4] [1] Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları KAY1805 [255] [S1] [2] İKT2003 [170] [S2]

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar

Detaylı