MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL"

Transkript

1 MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ML 101- KAMU MALİYESİ I- (3+0) 3 Maliye biliminin temel nitelikleri doğrultusunda, kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergileme, bütçe ile ilgili temel kurumsal bilgiler sunulmaktadır. Piyasa ekonomisinde kamu maliyesinin temelleri ve kamusal finansman sorunları işlenmektedir. ML 103- İKTİSADA GİRİŞ I- (2+0) 2 İktisat kavramı ve iktisadın bir bilim olarak gelişimi; iktisadi problemler ve amaçlar; arz, talep ve üretim kavramları; üretim faktörleri; şirket teorisi ve pazarların yapısı. ML 105- GENEL İŞLETME- (3+0) 3 İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri, İşletmelerin Sınıflandırılması, işletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi, İşletme Fonksiyonları. ML 107- MATEMATİK I- (3+0) 3 Doğrusal denklemler, doğrusal denklem sistemlerinin arz ve talep fonksiyonları ve maliyet fonksiyonları olarak uygulanması, piyasalarda dengenin oluşumu, logaritma ve üssel fonksiyonlar yardımıyla bileşik faizler ve şimdiki değer hesaplamaları, Geometrik diziler yardımıyla anüite konusu. Bileşik faiz ve bileşik faizin çeşitli finansman problemlerine uygulamaları. Türev kavramı, türev alma kuralları, türevin işletme problemlerine uygulanması. Kâr maksimizasyonu ve maliyet minimizasyonu. Ortalama, toplam ve marjinal maliyetler ve ortalama, toplam ve marjinal gelir fonksiyonları arasındaki ilişkiler. Kısmi türev. ikiden fazla değişkenli fonksiyonların maksimizasyonu ve minimizasyonu. Lagrange çarpanı yöntemi. ML 109- TEMEL HUKUK BİLGİSİ- (2+0) 2 Bu ders hukukun temel kavramlarını ve hukuka giriş niteliğindeki hususları incelemek gayesini gütmektedir. Ayrıca piyasa mekanizmasının işlemesini mümkün kılan kurumsal ve örgütsel yapının temel özellikleri de ele alınacaktır. Beşerî davranış kuralları (Hukuk-Ahlâk-

2 Din-Örf ve Adet), Kamu hukuku- özel hukuk ayrımı, Yargı örgütü, Hukuk sistemleri, Hukukun kaynakları (Yazılı kaynaklar, örf ve adet, içtihat, vs), Hukukun temeli hakkındaki teoriler, Kanunlaştırma, Hukuk kurallarının çeşitleri, Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, Hukuk kurallarının yorumu, Hakimin hukuk yaratması, hakimin takdir hakkı, Hukuk kurallarının müeyyidesi, Adalet ve hak kavramları, Hukukî olaylar, işlemler, sözleşmeler. ML 111- BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I- (2+2) 3 Gerekli bilgisayar kavramları; üretkenlik ve çoklu-ortam yazılımları; dosyalar ve veri depolama; bilgisayar mimarisi; bilgisayar ağları; Internet. Bilgisayar kullanımı, kelime işlem, elektronik tablolama, veritabanı, web sayfası geliştirme ve sunum yazılımları ile ilgili laboratuarlarda yapılan uygulama eğitimleri. YD 101- YABANCI DİL I- (3+0) 3 Amaçlar ve Hedefler:Bu ders sonunda ogrenciler,resmi ve gayriresmi selamlamayi,kendilerini ve ailelerini ayni sekilde tanitmayi,sira ve sayma sayilarini,saati sormayi ve soylemeyi,sayilabilen ve sayilamayan isimleri yer ifade eden edatlarla birlikte kullanarak bir oda veya benzeri yeri tarif etmeyi,bu isimlerle miktar ifade etmeyi,gunluk faaliyetleri ve aliskanliklari bu bilgileri almaya yonelik sorular sormayi,sahiplik,sahip olmayi ifade etmeyi,sahip olunan ve olunmayan yetenek ve becerileri,yapilmasina izin verilen ve yapilmasi engellenmis eylemleri ifade edebilmeyi,simdiki zaman ve genis zamani birbirinden ayirdedebilmeyi ogrenmis olacaklardir. TD 101 TÜRK DİLİ I (2+0) 2 Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili ve özellikleri, fonetik ve morfolojik yapısı, Türkçe dil bilgisi, cümle ve paragraflar, okuma ve anlama, kelime çeşitleri, özellikleri ve cümlede kullanışları, imla ve noktalama işaretleri. Sözlü ve yazılı anlatım ve özellikleri, kompozisyon denemeleri, dil bilgisi, imla ve noktalama kurallarının doğru kullanımı, sözlükler ve imla kılavuzu, konuşma ve tartışma ilkeleri ve teknikleri, davetiye, telgraf vb. yazılar, Türk edebiyatından seçilmiş örnekler hakkında tahlil ve eleştiriler yapma, metin okuma ve inceleme, işlek bir yazı geliştirme yöntemleri, kaynak tarama ve kaynakça düzenleme çalışmaları.

3

4 II.YARIYIL ML 102- KAMU MALİYESİ II- (3+0) 3 Maliye biliminin temel nitelikleri doğrultusunda, kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergileme, bütçe ile ilgili temel kurumsal bilgiler sunulmaktadır. Piyasa ekonomisinde kamu maliyesinin temelleri ve kamusal finansman sorunları işlenmektedir. ML 104- İKTİSADA GİRİŞ II- (2+0) 2 Makro iktisadın kapsadığı konuların tanıtımı.keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarının Türkiye örneğinden hareketle ölçüm yöntemleri.tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonktürlerinin tartışılması.para piyasa dengesi, para arzı. para talebi, para politikalarının aktarma mekanizması ile tartışılması. ML 106 -TOPLUM BİLİM- (2+0) 2 Sosyoloji biliminin doğuşu, toplumun tanımı, geleneksel ve modern toplumlar arasındaki farklar, toplumsal kurumlar ve kurumların sınıflandırılması, sosyolojinin araştırma teknik ve yöntemleri, kültür, toplumsallaşma, aile, ekonomi, eğitim, din, siyaset kurumları ve bu kurumların işleyişleri, nüfus, tabakalaşma sistemi, toplumsal değişme, kentleşme ve endüstrileşme, suç ve toplum ML 109- MATEMATİK II- (3+0) 3 İntegral matematiği ve integralin genel yapısı, integral alma kuralları, belirsiz integralin işletme ve ekonomi problemlerine uygulanması, alan hesaplamalarında kullanılan integral alma yöntemleri, integral almada ikamet yöntemi, parçalı integral, rasyonel kesirlerin integrali, çoklu integral alma yöntemi, Türevsel denklemler, bunların işletme problemlerine uygulanması, matris cebiri, doğrusal denklem sistemlerinin çözümünde determinantların kullanılması ve uygulamalar ML 110- MEDENİ HUKUK- (3+0) 3 Medeni hukuk hakkında genel bilgiler (anlamı, kavramı, kaynakları, diğer hukuk dallarıyla ilişkisi), Medeni Kanun uygulanmasında göz önünde tutulacak özellikler, şahsın

5 hukuku (gerçek kişiler, tüzel kişiler, hak ve fiil ehliyeti, şahsi hâl sicilleri, kişilik davaları, dernekler, vakıflar), Aile Hukuku (nişanlanma, nişanlanma hükümleri ve sonuçları, evlenme, boşanma, hısımlık, evlat edinme, velayet ve vesayet), Miras Hukuku (Miras hukukunun temel kavramları, kanuni ve nispi mirasçılık, ölüme bağlı tasarruflar, mirasın intikali), Eşya Hukuku (Eşyanın tanımı ve çeşitleri, ayni haklar, zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, kat mülkiyeti ve irtifakı, devre mülk, mülkiyetin dışında ayni haklar). ML 112 -BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II- (2+2) 3 Ders, öğrencileri bilgisayar kullanımıyla tanıştırmayı, onlara temel yazılım ve işletim sistemi bilgilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders içeriği şöyledir: Bilgisayarın genel yapısı, bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılım ve işletim sistemi hakkında genel bilgiler, MS DOS işletim sistemleri, MS - DOS komutları, Windows'a giriş (program yöneticisi, ana grup, dosya yöneticisi, denetim masası, setup, donatılar, kart dosyası vb.), Winword'e giriş ve kullanımı, Excel'e giriş ve kullanımı. YD 102 -YABANCI DİL II- (3+0) 3 Amaclar ve Hedefler:Bu ders sonunda ogrenciler ;nesneleri ebat,fiyat,nitelik vs.bakimindan karsilastirmayi,bir nesnenin en ustunlugunu ifade etmeyi,gecmiste kalan eylemleri,kendi gecmis yasantilarini anlatmayi,gecmis ve halihazir metinler okuyarak banlarla ilgili sorular sorabilmeyi,once,sonra,nihayet gibi edatlarla gecmis olaylari gerceklesme sirasiyla yazabilmeyi,gelecekle ilgili niyet ve kararlılık ifade edebilmeyi,zorunluluk ve gereklilik,yasaklama,zorunlulugun olmaması ve serbestiyi ayırt etmeyi,biryere ulasmak,herhangibir tarif, icin talimat vermeyi ogrenmis olacaklardir. TD 102 -TÜRK DİLİ II- (2+0) 2 İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon ve uygulaması. III. YARIYIL ML 201 MALİYE TARİHİ (3+0) 3 Maliye tarihinin konusu ve kaynakları, İslamiyet ten önce Türklerde mali yapı ve özellikleri, İslam ekonomi ve mali yaklaşımının özellikleri, Selçuklularda iktisadi ve mali yapı, Osmanlı maliye tarihinin kaynakları-osmanlı ekonomisi, Osmanlı sosyal yapısı,

6 yönetimi, Osmanlı tımar sistemi, Osmanlı mali yapısı ve esasları, duyun-u umumiye ve dış borçlar, Cumhuriyet dönemi mali yapı ve maliye politikaları. ilk çağ mali olaylari; orta çağ mali olaylari; yeni çağ mali olaylari; osmanli mali sistemindeki mali örgüt yapisi (kamu gelir ve giderleri); Osmanlilarda kuruluş dönemi mali olaylari; yükseliş dönemi mali olaylari; duraklama dönemi mali olaylari; gerileme ve çökme dönemleri mali olaylari; Atatürk dönemi mali olaylari (kurtuluş savaşi sirasi ve sonrasi); liberal dönem mali olaylari; devletçilik dönemi mali olaylari; dönemi mali olaylari; dönemi mali olaylari; 1980'den günümüze mali olaylar. ML 203 MİKRO İKTİSAT (3+0) 3 Tüketici karar ve davranışlarının analizi, analiz araçları (kayıtsızlık eğrileri ve bütçe doğrusu),tüketici kararı,tüketici kararındaki değişmeler;üretim teorisine giriş:üretim fonksiyonu hakkında genel bilgiler,kısa dönem üretim fonksiyonu,uzun dönem üretim planlaması; mal piyasalarında firma ve piyasa dengeleri fiyat teorisine giriş:tam rekabet piyasası ve özellikleri; eksik rekabet piyasalarında firma ve piyasa dengeleri: tekel piyasaları, oligopol ve düopol piyasaları.tekelci rekabet piyasası:piyasaya girişin serbest olması; piyasaya girişin engellenmesi, ürün ve kalite farklılaştırması; girdi piyasalarında denge analizi. ML 205 İSTATİSTİK I- (3+0) 3 İstatistiğe giriş, tanımlar, veri toplama şekilleri, veri ölçüm düzeyleri, verilerin işlenmesi, seriler, grafikler, ortalamalar: aritmetik ortalama, mod, medyan, geometrik ve harmonik ortalama, dağılım ölçüleri: varyans, kartiller, değişim katsayısı ve standart sapma, olasılığa giriş, temel kavramlar, koşullu olasılık, bayes teoremi, sürekli ve kesikli değişkenler, örnekleme dağılımları: binom, hipergeomerik, poisson ve normal dağılım, örnekleme. ML BORÇLAR HUKUKU (3+0) 3 Borçlar hukuku, borç ilişkilerini düzenler. Kişinin hukukça olan bütün ilişkileri ile alacak ve borç ilişkilerini, borçların doğumu, sonuçları, sözleşmeleri kurulması ve gelişmeleri, borçların çeşitlerini, haksız fiilleri, borçların ödenmesi gibi konuların öğretilmesini amaçlamaktadır. ML 107 -GENEL MUHASEBE I- (3+0) 3

7 Muhasebenin tarihi gelişimi, Türkiye'deki mevzuat, Bilanço Kavramı ve temel muhasebe dengesi, Gelir tablosu kavramları ile faaliyet dönemi ve sonuç hesapları, aktif hesaplardan dönem varlıkların hazır ve menkul değerler, alacaklar ve stoklar ana başlıkları altında incelenmesi. ML 209 ENVANTER VE BİLANÇO - (3+0) 3 Muhasebe dışı ve içi envanter işlemleri, varlık hesapları, gelir ve gider hesaplarının dönem sonu işlemleri, vergi mevzuatı ile uyumlu finansal tabloların düzenlenmesi.

8 AI ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II (2+0) 2 Dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğunun dağılışı ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Milli Mücadele için ilk adım, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Kuvai Milliye ve Misaki Milli, T.B.M.M.'nin açılması, T.B.M.M.'nin İstiklal Savaşının yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar Milli Mücadele, Eğitim, Kültür, Sosyal ve İktisadi alanlarda Milli Mücadele, Atatürk İnkılâpları, Milli Mücadele sonrası dış politika, Atatürk İlkeleri. IV. YARIYIL ML 202 KAMU BÜTÇESİ (3+0) 3 Kamu bütçesi dersi, bütçe kavramı ve temel özellikleri, bütçenin temel ilkeleri, genellik ilkesi, birlik ilkesi, temel ilkelerden sapmalar, ulusal bütçe, kalkınma planı kamu bütçesi ilişkisi, bütçeleme sistemleri, geleneksel bütçe sistemi performans bütçe sistemi, plan program bütçe sistemi, bütçeleme süreci, bütçenin hazırlanması, görüşülüp onaylanması, bütçenin uygulanması ve denetimi, bütçe politikası ve iktisadi denge, iktisadi büyüme ve bütçe politikası, son yıl bütçe gerekçesinin değerlendirilmesi. ML 204 MAKRO İKTİSAT (3+0) 3 Gelişmekte olan ülkelerin temel özellikleri ve ana sorunları, gelişmekte olan ülkelerde kalkınma sanayileşme sorunu, milli gelir, klasik istihdam kuramı, Keynesyen iktisadın işleyişi, enflasyon. ML 206 İSTATİSTİK (3+0) 3 Örnekleme Teorisi; İstatistiksel Tahmin Teorisi ve Özellikleri; İstatistiksel Karar Teorisi: Tek ana kütleye ilişkin parametrik hipotez sınamaları, Çift ana kütleye ilişkin parametrik hipotez sınamaları. ML 208 ANAYASA HUKUKU (3+0) 3 Anayasa Hukuku dersinde, anayasal devlet, insan hakları, hukuk devleti ve demokrasi gibi çağdaş siyasal bilim ve anayasa hukuku alanının konuları teorik tutarlılık içerisinde islenmektedir. Anayasa Hukuku dersinde, Anayasa kavramının ortaya çıkısı, anayasacılık hareketlerine temel teşkil eden düşünce akımları, Anayasanın üstünlüğü, Anayasaların yapısı, Anayasallık denetimi, Anayasa yargısı ve işlevleri, hukuk devleti ve gerekleri, kuvvetler

9 ayrılığı, Devletin hukuki teorisi, İnsan hakları öğretisi, İnsan hakları öğretisi ve insan haklarının pozitif hukuka girişi ile demokrasi ve eleştirileri gibi konular islenmektedir. ML 108- GENEL MUHASEBE II- (3+0) 3 Dönen varlık hesaplarının işleyişi, duran varlık hesaplarının işleyişi, yabancı kaynak hesap işleyişi, öz kaynak hesap işleyişi sonuç hesap ile ilgili işlemler ve mali tabloların hazırlanması konularında öğrencilere teorik ve pratik (uygulamalı) bilgiler verilir. ML 210 MALİYE TEORİSİ (3+0) 3 Kamusal finansmanın özellikleri; kamu gelirlerinin sınıflandırılması; vergi kavramı ve vergi teorileri; verginin tarafları, konusu, vergiyi doğuran olay, istisnalar, muafiyetler, vergi oranları, vergileme süreci; vergileme tekniği; vergileme ilkeleri; verginin ekonomik etkileri; vergi yükü- baskısı; uluslararası mali ilişkiler/ vergilerin sınıflandırılması; gelir (gelir ve kurumlar vergisi) servet ve harcama üzerinden alınan vergiler. AI ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II (2+0) 2 Dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğunun dağılışı ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Milli Mücadele için ilk adım, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Kuvai Milliye ve Misaki Milli, T.B.M.M.'nin açılması, T.B.M.M.'nin İstiklal Savaşının yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar Milli Mücadele, Eğitim, Kültür, Sosyal ve İktisadi alanlarda Milli Mücadele, Atatürk İnkılâpları, Milli Mücadele sonrası dış politika, Atatürk İlkeleri. V. YARIYIL ML- 301 MALİYE POLİTİKASI- (3+0) 3 Maliye politikasının doğuşu, konusu, amaç ve araçları, Maliye politikası araçları ve enflasyon ve depresyonla mücadele, kalkınma, büyüme ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerin giderilmesinde vergi politikaları, kamu ve bütçe politikaları, Hazine Merkez Bankası ilişkileri iktisadi kalkınma ve finansman ML- 303 KAMU YÖNETİMİ- (2+0) 2

10 Bu dersin öğrenciye kamu kurum ve düzenlemeleri konusunda belirgin bir okumayı sunmayı hedefliyor. Ders boyunca Max Weber, Chester Barnard ve Herbert Simon gibi tarihsel süreç içerisinde kamu teorileri üzerine çeşitli yaklaşımları belirleyen isimlerin eserleri tartışılacaktır. ML -305 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ- (3+0) 3 Yerel yönetimlerin bir kamu ekonomik birimi olarak ortaya çıkışları, yerel yönetimlerin varlık nedenlerini açıklayan ekonomik ve siyasi yaklaşımlar, yerel yönetim türleri, merkezi yönetim birimleri ile yerel yönetimler arasındaki mali ilişkiler, ilişkileri etkileyen faktörler, yerel yönetimlerin yerine getirdikleri hizmetler, idareler arası gelir paylaşımından yerel yönetimlere düşen gelir kaynakları. Türkiye de yerel yönetimlerin tarihçesi, yerel yönetim birimleri belediyeler, Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, köyler, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki mali ilişkiler, ilişkileri belirleyen hukuki ve ekonomik faktörler, yerel yönetimlere bırakılan kamu hizmetleri, yerel yönetimlerin gelir kaynakları, yerel yönetim bütçeleme süreci. ML- 307 İDARE HUKUKU- (3+0) 3 İdare Kavramı, İdare Yasama, İdare Yargı, İdare Yürütme İlişkileri İdarenin Yürütme Organı İçindeki Yeri ve Fonksiyonu, İdarenin Görevleri (Kamu Hizmeti ve Kolluk Faaliyeti), Kamu Malları ve Edinme Yöntemleri (İhale ve Kamulaştırma), İdari İşlemler ve İdari Sözleşmeler. ML- 309 GENEL VERGİ HUKUKU I- (3+0) 3 Vergi hukukunun tanımı ve kapsamı, konumu, vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, tarihsel gelişimi, kaynakları,yorum, vergilendirme işlemleri, vergi borcunun sona ermesi, vergi suç ve cezaları ve bunlara ilişkin genel kurallar, vergi suçluluğunu ortadan kaldıran nedenler, vergi cezalarını sona erdiren haller. V. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ ML- 311 ULUSLARARASI MALİYE- (3+0) 3

11 Uluslar arası finansman kuruluşlarının uluslar arası finansman piyasasının, uluslar arası sermaye piyasasının tanıtılması, işlevlerinin açıklanması yapısal özelliklerinin belirtilmesi. Dış finansman tekniklerinin dış finanman türlerinin açıklanması ve değerlendirilmesi. Dış finansman yöntem ve koordinasyonunun tanıtılması. ML- 313 KAMU MALİYESİNDE GÜNCEL SORUNLAR- (3+0) 3 Son yıllarda gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye de karşılaşılan kamu açıkları, kayıt dışı ekonomi mali istikrarsızlıklar ve mali piyasaların yeniden yapılanmasına ilişkin sorunlar üzerinde durulmaktadır. Bütçe sistemi, harcama sistemi, vergi sistemi ve tüm mali sistem ele alınarak incelenmekte ve bu sistemlerin yeniden yapılanması için önerilere yer verilmektedir. ML -317 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU- (3+0) 3 Kıymetli Evrak Kavramı ve Çeşitleri/ Kıymetli Evrakın Kayıp ve İptali/ Poliçelerin Çeşitleri/ Bono ve Çekler/ Kıymetli Evrakların başka birine nasıl verileceği/ Bu araçların söz konusu olduğu parayı ödeme ve ödememenin sonuçları. ML -319 TÜRKİYE EKONOMİSİ- (3+0) 3 Osmanlı dan Cumhuriyet e iktisadi politikalar, devletçilik ve sonrası, toplumsal dönüşüm çağı, planlı dönem ve sonrasındaki iktisadi politikalar, ekonomi politikasındaki köklü dönüşüm, 1980 ve sonrası, tarım, sanayi, dengesiz hizmetleşme süreci, işgücündeki yeni boyutlar, milli gelirin büyümesi, bölüşülmesi, Türkiye ekonomisinin çözüm bekleyen ana sorunları. VII. YARI YIL ML- 302 PARA POLİTİKASI- (3+0) 3 Para, banka ve para arzı, finansal sistemin yapısı özellikleri, finansal aracılar ve fonksiyonları, para ve sermaye piyasaları. Bankalar ve fonksiyonları, bankaların fon kaynak ve kullanımları, banka parası ve para arzı, finansal gelişme, aktif-pasif yönetimi ve ticari bankalar, faiz oranlarının belirlenmesi, portföy yönetimi ve risk, uluslararası bankacılık, para politikasının amaç ve araçları. ML KAMU EKONOMİSİ- (2+0) 2

12 Piyasa aksaklıkları ve kamu kesimi için ekonomik gerekçe; kamu malları teorisi: kamu mallarının özellikleri, etkin tahsisi; dışsallıklar: dışsallıklar sorunu, mücadele yöntemleri; kamu mallarına kaynak tahsis mekanizmaları (oylama modelleri): optimal çoğunluk, bowenblack çoğunluk oylaması, buchanan-tullock modeli, downs, romer-rosenthal modeli; tercih açıklatma mekanizmaları; kamu fiyatlama politikaları; fayda maliyet analizi. ML TÜRK VERGİ SİSTEMİ- (3+0) 3 Vergi sistemleri ve çeşitleri Türkiye vergi sisteminin tarihsel gelişimi, Gelir üzerinden alınan vergiler, gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, bu vergilerin Türkiye vergi sistemi içindeki yeri, önemi ve uygulama biçimi, mükelleflik, vergi kolaylıkları, tarhı, tahakkukları ve ödenmesi, servet üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin uygulama biçimleri.

13 ML KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ- (3+0) 3 Devletin iktisadi alanlarda piyasa ekonomisi şartlarına göre hareket alanını ve iktisadi çerçevesini ortaya koymayı hedefleyen faaliyetlerinden kamu iktisadi teşebbüsleri faaliyetleri, hem kamu bütçesi adına gelir elde etmek ve hem de piyasa şartlarında oluşan konjonktürel piyasa dengesizliklerini gidermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla kamu iktisadi teşebbüsleri dersi, faaliyetleriyle ilgili tüm kamusal yatırımların piyasa şartlarına göre hangi amaçlar ve hedefler doğrultusunda ve hangi sektörel yapı ağırlığıyla ortaya konulmasının gerektiğini açıklamaktadır. ML GENEL VERGİ HUKUKU II- (3+0) 3 Vergi hukukunun tanımı ve kapsamı, konumu, vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, tarihsel gelişimi, kaynakları,yorum, vergilendirme işlemleri, vergi borcunun sona ermesi, vergi suç ve cezaları ve bunlara ilişkin genel kurallar, vergi suçluluğunu ortadan kaldıran nedenler, vergi cezalarını sona erdiren haller. VI. YARI YIL SEÇMELİ DERSLERİ ML DEVLET BORÇLARI- (3+0) 3 Devlet borçlanmasının tanımı ve anlamı, devlet borçlarının özellikleri ve hukuki dayanağı, devlet borçlarının ekonomik yaşamdaki yeri ve önemi, Türleri, kısa ve uzun vadeli borçlar, cebri ve isteğe bağlı borçlar, iç ve dış borçlar, borç yönetimi politikası, borçların yönetimi, olağanüstü borç yönetimi işlemleri, borç yükü ve borçların azalışı, itfa. ML İŞLETME FİNANSI- (3+0) 3 İşletme finansmanı kavramı, finansal yönetimin amacı ve fonksiyonları, örgütlenmesi, oran analizi ve karşılaştırmalı analiz teknikleri, fon akım analizi, kar planlaması (Başabaş noktası) analizleri, faaliyet kaldıracı, mali planlama; Bütçeleme, profarma mali tablolar, nakit bütçesi, diğer mali planlama teknikleri. ML KARŞILAŞTIRMALI VERGİ SİSTEMLERİ- (3+0) 3

14 Bu dersin esas amacı, Türk vergi sistemi ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulanan vergi sistemleri arasındaki farklılıkların maliye öğrencilerine öğretilmesidir. Ayrıca, Türkiye nin ticari ilişkilerinin sadece AB üyesi ülkelerle olmadığı gerçeğinden hareketle diğer ülkelerin vergi sistemleri de öğrencilere öğretilecektir.

15 ML- 318 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ- (3+0) 3 Bilgi, bilim, bilimsel bilgi, merak, problem, kavram, terim, olgu, icat, keşif kavramları, pozitivizm, pozitivist yaklaşım ve yorumlayıcı yaklaşım, problem belirleme, konu sınırlama, yöntem belirleme, plan yapma, örneklem seçimi ve araştırma süreci, hipotez kurma, deney, teori, anket, soru hazırlama, anket değerlendirme, görüşme, odak grup görüşmesi, vaka incelemesi,veri toplama ve değerlendirme, ölçme, analiz, yorumlama, rapor yazma, makale, kitap hazırlama, sunum yapma. ML- 320 KÜRESELLEŞME VE MALİ YAPI- (3+0) 3 Küreselleşme kavramı, küreselleşmeyi ortaya çıkartan faktörler ve ilgili görüşler. küreselleşmenin hedefleri: küreselleşme ve özelleştirme, küreselleşme ve ticarileştirme, küreselleşme ve serbestleştirme. küreselleşmenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bakımından farklı boyutları. küreselleşme öncesi modern devletin mali işlevlerine bakış. küreselleşmenin devlet maliyesi üzerine yaptığı etkiler: vergi, harcama ve borçlanma politikası üzerine etkileri; sermaye odaklı maliye politikası; kayıtdışı ekonomi ve maliye; yerelleştirme, denk bütçe, anayasal mali düzen. devlet hacminin daraltılması. küreselleşmenin ortaya çıkardığı vergisel sorunlar: vergi rekabeti, planlaması, vergi cennetleri, transfer fiyatlandırması ve e-ticaretin vergilendirilmesi sorunu. küreselleşme sürecindeki ulus-devlet politikalarının mali yönü ve önemi. küreselleşme sürecinde sosyal devletin geleceği ve bu doğrultuda mali politikaların seyri. sosyal sorumlu küreselleşme kavramı. küreselleşme süreci ve türk mali sisteminin değerlendirilmesi. VII. YARI YIL ML 401 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ- (3+0) 3 Finansal tablo kavramı, tarihi gelişimi, kullanıcıları ve ihtiyaçları, genel nitelikleri, türleri, bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi, hesapların incelenmesi, satışların maliyeti tablosu, kar dağıtım tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, net işletme sermayesindeki değişikliklerin incelenmesi, özkaynak değişim tablosu, mali Analiz teknikleri ve örnek uygulamalar. ML 403 VERGİ DENETİMİ- (3+0) 3

16 Vergi denetiminin teorik ve hukuki esasları: tanımı, amaçları, çeşitleri, vergi denetimine yetkili olanlar, vergi denetimine tabi mükellefler, vergi denetiminin başarılı olabilmesi için gerekli koşullar; bilanço hesaplarının açıklanması: aktif kalemlerin açıklanması, pasif kalemlerin açıklanması; gelir tablosu hesaplarının açıklanması; dönem sonu işlemleri: mal satışı karının hesaplanması, amortisman uygulamaları, yeniden değerleme işlemleri; ticari kar-mali kar kavramları. ML 405 İŞLETME VERGİCİLİĞİ- (3+0) 3 Kavram, gelişimi, görevleri, tasnifi, ticari işletmeler, verginin işletmeleri hesap işleri üzerine etkileri, işletme davranışlarına etkisi, sözleşmeler ve vergi hukuku ilişkisi ve verginin sözleşme tercihine etkisi, peçelemeli haller. VII. YARI YIL SEÇMELİ DERSLER ML 407 VERGİ İCRASI- (3+0) 3 Cebri icra hukuku ve temel sorunları; vergi icra hukukunun esasları; kamu alacağının hukuki niteliği; vergi alacağında ödeme düzeni; tecil kurumu; gecikme zammı ve gecikme faizi; vergi icra hukukunda cebri takip yolları; haciz yoluyla takip; teminatın paraya çevrilmesi yoluyla takip; iflas yolu; kamu alacaklarının korunması; teminat ve ihtiyati haciz; ihtiyati tahakkuk; zamanaşımı yasaklar ve cezalar. ML 409 VERGİ CEZA HUKUKU- (3+0) 3 Vergi hukukunun bir dalı olan Vergi ceza hukuku, suç teşkil eden eylem ve işlemlerin neler olduğunu ve bu davranışlarda bulunanlara ne tür yaptırımlar (cezalar) uygulanacağını belirleyen hukuk kurallarını konu edinir. Bu bağlamda Vergi Ceza Hukuku Dersi içerisinde ceza hukukuna hakim olan temel ilkeler, suç kavramı, suçun unsurları, suça iştirak ve ceza konuları ayrıntılı olarak incelenir ML 411 STRATEJİK YÖNETİM- (3+0) 3 Stratejik yönetim kavramı, Stratejik yönetim süreci, stratejik kararların özellikleri, rekabet avantajı elde etmek ve koruma stratejisi uygulaması, önderlik ve organizasyon kültürü, stratejik kontrol ve stratejik yönetim, sosyal sorumluluk ve iş ahlakı, globalleşme ve stratejik yönetim ve yönetim simulasyonu. ML 413 MALİ TEŞVİK SİSTEMLERİ- (3+0) 3

17 Mali teşvik sistemi, kalkınma politikası içerisinde mali teşvikler, yatırım ve kalkınma politikaları, ihracat teşvikleri, vergi indirimleri, yatırım indirimi, vergi mevzuatında sağlanan kolaylıklar, vergi muafiyetleri ve istisnaları, ihracata yönelik devlet yardımları, Türkiye de mali teşvik mevzuatı. ML 415 TÜRKİYE-AB MALİ İLİŞKİLER- (3+0) 3 Avrupa Birliği nin oluşumu: tarihçesi, önemli tarihler ve olaylar, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu ve Avrupa Birliği; Avrupa Topluluğunda kurucu antlaşmalar, bütünleşme ve genişleme süreci, ekonomik ve parasal birlik, Avrupa Para sisteminin doğuşu ve gelişimi, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği bütçesi, gider ve gelirleri, bütçe hazırlık süreci, bütçe dışı finansman. Gümrük birliği, gümrük birliğine giriş süreci, Gümrük birliğinin Türk ekonomisine etkileri. ML 417 ULUSLAR ARASI İKTİSAT- (3+0) 3 Koruyucu dış ticaret politikası araçları, gümrükler, kotalar ve sübvansiyonların ekonomik etkileri, tarife dışı koruyucu dış ticaret politikası araçları, bağlı ticaret. ödemeler bilançosu, ödemeler bilançosunun denkleşme mekanizmaları: klasik,neo-klasik, keynesyen ve monetarist yaklaşımlar, sabit ve esnek kur sistemleri, döviz kurlarındaki değişmeyi açıklayan kuramlar. devalüasyon ve başarı koşulları iç ve dış dengenin birlikte sağlanması: mundellfleming-meade yaklaşımları. serbest dış ticaret politikası araçları: Ekonomik Birleşmeler, Serbest Bölgeler, GATT ve WTO nun temel ilkeleri. ML 419 E-DEVLET VE UYGULAMALARI- (3+0) 3 E-devlet, devlet ve vatandaşlar arasındaki ilişkiyi geliştirmeyi ve daha etkin kamu hizmeti sunmayı taahhüt etmektedir. E-devlet, kamu sektöründeki bilgi ve hizmet sunumunun, Internet ve diger digital araclarla yapılmasidir. Dünyanin her tarafında ulusal ve yerel yonetimler, vatandaslariyla elektronik etkilesim gerceklestirmekte ve bilgiyi online sunmaktadir. Bu dersin amaci, e-devleti kamu hizmetlerini gelistirmede ve kolaylastırmada bir arac olarak islemektir. dersin ana basliklari:e-devlet kavramı; e-devletin amaclari ve islevleri; e-devletin gelisimiyle ilgili sorunlar; Avrupa Toplulugu nda e-devlet; e-avrupa eylem planı, dünyada ve Türkiye de e-devlet uygulamaları.

18 VIII. YARI YIL ML 402 MALİ YARGI- (3+0) Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu, İdari Yargılama Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ndan yararlanılarak, Vergi idaresi ve vergi yükümlüleri arasındaki uyuşmazlık durumlarında idari çözüm yollarının kapanması ve sonrasında uygulanan olağan ve olağanüstü yargı yolları. vergi icra hukuku, amme alacakları, kamu alacağı için güvence işlemleri (ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk v.b.), vergi yargısı, vergi davalarında yargılama usulü, vergi davasının sonuçlanması, itiraz ve temyiz yolları, vergi yargısında ispat ve delil ve vergi yargısında resen araştırma ilkesi. ML 403 VERGİ UYGULAMALARI- (3+0) 3 Vergilendirme yetkisi ve yorum yöntemleri: açiklamalar, örnek problemler; tek şahis işletmeleri ile adi ortakliklarda vergileme işlemleri: açiklamalar, örnek problemler; serbest meslek kazançlarinda vergileme; açiklamalar, örnek problemler; gelir vergisinde gelirin toplanmasi ve beyani: açiklamalar, örnek problemler; kooperatiflerin vergilendirilmesi: açiklamalar, örnek problemler; amortisman uygulamalari; yeniden değerleme uygulamalari; ticari işletmelerde dönem sonu işlemleri; kdv uygulamalari; vergi suç ve cezalari; vergi icra hukuku uygulamaları. ML 406 SERMAYE BÜTÇELEMESİ- (3+0) 3 Yatırım projelerinin ekonomik analizi için gerekli olan başlıca kavramları ve metotları, belirli ve belirsiz sermaye bütçelemesi, net şimdiki değer, sermaye maliyeti, optimum sermaye kısıtı ve matematiksel programlama bu derste incelenecek başlıca konulardır. VIII. YARI YIL SEÇMELİ DERSLER ML 408 VERGİ YARGISI- (3+0) 3 Cebri icra hukuku ve temel sorunları; vergi icra hukukunun esasları; kamu alacağının hukuki niteliği; vergi alacağında ödeme düzeni; tecil kurumu; gecikme zammı ve gecikme faizi; vergi icra hukukunda cebri takip yolları; haciz yoluyla takip; teminatın paraya çevrilmesi yoluyla takip; iflas yolu; kamu alacaklarının korunması; teminat ve ihtiyati haciz; ihtiyati tahakkuk; zamanaşımı yasaklar ve cezalar. ML 410 SERMAYE PİYASALARI- (3+0) 3

19 Finansal piyasalar; türleri; sermaye piyasasi kanunu ile getirilen düzenlemeler: sermaye piyasasi faaliyetleri, araci kurumlar, yatirim fonlari, yatirim ortakliklari; finansal araçlar: para piyasasi araçlari, sermaye piyasasi araçlari, istanbul menkul kiymetler borsasi, hisse senedi piyasasi, tahvil ve bono piyasasi; hisse senetlerinde takas ve saklama: takasa olan borçlarin kapatilmasi, temerrüt; kotasyon: kotasyon sistemleri; endeksler: endekslerin kullanim alanlari; teknik analiz: grafikler, trendler; portföy yönetimi: risk kavrami, getirinin hesaplanmasi. ML 412 SİYASET BİLİMİ- (3+0) 3 Siyaset biliminin konusu, devlet, iktidar ve siyasal iktidar kavramları. Siyasal iktidarın sınırlandırılması. Siyasal iktidarın meşruluk sorunu, siyasal iktidarın meşruluk sorunu. Elitler, siyasal davranış ve siyasal katılma, siyasal güç, siyasal partiler, baskı grupları, kamuoyu, demokrasi, seçim, siyasal gelişme ve modernleşme, siyasal sistem ve rejimler. Uluslararası ilişkiler ve örgütler. ML 414 GÜNCEL VE EKONOMİK MALİ SORUNLAR- (3+0) 3 Güncelliğini sürdüren mali konuların teorik ve uygulama boyutlarını değerlendirilmesi, mali sorunların ekonominin bütünü içerisindeki görünümünü disiplinler arası boyutuyla tartışılması ve Türkiye de karşılaşılan kamu açıkları, kayıt dışı ekonomi, mali istikrarsızlıklar ve mali piyasaların yeniden yapılanmasına ilişkin sorunlar. Türkiye de siyasal özgürlükler ve demokrasi, Türkiye de ekonomik özgürlükler ve piyasa ekonomisi, dünyada ekonomik özgürlükler yönünden ülkelerin durumlarını araştıran başlıca kuruluşlar, Türkiye de insani gelişme ve yaşam kalitesi, Türkiye de ve dünyada yoksulluk ve gelir dağılımındaki gelişme, Mali yapılar, Ekonomik ve mali krizler, Ulusal ve uluslararası borsa krizleri, Siyasal gelişmelerin ekonomik ve mali yapılar üzerine etkileri, Türkiye ve dünyada güncel diğer mali sorunlar. ML 416 İKTİSADİ PLANLAMA KALKINMA- (3+0) 3 Kalkınmışlık kavramı, uluslararası kıstaslar, iktisadi kalkınma stratejileri,serbest piyasacı ve yapısalcı kuramlar, çeşitli kalkınma örgütlerinde (dünya bankası, ımf ve diğer örgütler) kalkınma stratejilerinin oluşumu,kalkınma stratejilerinin önerdiği kalkınma politikaları, kamu kesimin rolü,kalkınma sürecinin planlanması,makroekonomik planlama, sektör planlaması.

20 ML 418 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ- (3+0) 3 Çeşitli ülkelerdeki yönetim yapılarıyla yönetimin işleyişini, yönetim ekinini ele alarak, yönetim ilişkisi üzerindeki bilgileri somutlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, çeşitli ülkelerde politika belirleme sürecinde bürokrasi-siyaset ilişkisi, genel yönetim, yerinden yönetim ve yönetimdeki gelişmeler üzerinde durmaktadır. ML 420 HARCAMA HUKUKU- (3+0) 3 Harcama hukukunun tanımı, harcama hukukunun hukuk sistemleri içindeki yeri, harcama hukukunun diğer hukuku dallarıyla ilişkisi, harcama hukukunu kaynakları, harcama hukukunun anayasal ilkeleri, Harcama kanunlarının uygulanması, harcama görevi, harcama yükümlülüğü ve harcama sorumluluğu, harcama yapma işlemleri ve harcama yapma sürecinin işleyişi, harcama işlemlerinde süreler ve sürelerin uzaması, harcama hukukunda zamanaşımı, harcaması icrası, harcama suç ve cezaları, harcama hataları ve düzeltme yolları harcama hukukunda uzlaşma, harcama denetimi ve yargısı, harcama hukukunda ispat.