Aşağıda belirtilen detaylar taraflarca yapılan sözleşme ve diğer hizmetler kapsamında bulunan taşıma kural ve koşullarında yer alacaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aşağıda belirtilen detaylar taraflarca yapılan sözleşme ve diğer hizmetler kapsamında bulunan taşıma kural ve koşullarında yer alacaktır."

Transkript

1 TAŞIMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1)TANIMLAR Aşağıda belirtilen detaylar taraflarca yapılan sözleşme ve diğer hizmetler kapsamında bulunan taşıma kural ve koşullarında yer alacaktır. Taşıyıcı : AğIR NAKLİYAT Naklıye & Aracılık hızmetleri Müşteri : Gönderen, gönderinin sahibi, alıcı, gönderinin içeriğinin sahibi, gönderinin içeriği ile ilgili kanuni yükümlülüğü olan üçüncü şahıslar veya diğer hizmetlerin performansı ilgili yükümlülüğü olan üçüncü şahıslar anlamındadır. Taşıma : Gönderi ile ilgili tarafımızca gerçekleştirilen ve gönderinin taşınmasını içeren tüm operasyonları ve hizmetleri/servisleri kapsamaktadır. Diğer hizmetler : Gönderinin taşınması dışında tarafımızca gerçekleştirilen tüm diğer hizmetler anlamına gelmektedir; depolama, tasnif, paketleme, istifleme, katma değerli hizmetler ve taşıma yönetim hizmetleri. Gönderi : Taşıyıcıya teslim edilen ve taşınması tarafımızca kabul edilen veya diğer hizmetleri yerine getirmeyi kabul ettiğimiz mallar. Taşınması Yasak Mallar : Yurtiçi taşımalarda taşınması ilgili kanunlarca ve/veya taşıyıcının Nakliyat Sigortası şartnamelerinde taşınması yasaklanmış ve/veya teminat dışı bırakılmış olan eşyalar anlamındadır. 2) TARAFLAR İmzaladığınız sözleşme AĞIR NAKLİYAT Naklıye & Aracılık hızmetleri temsilcisi veya anlaşmalı olduğu ve sizden gönderi kabul eden veya diğer hizmetleri veren kurumlardan biriyle yapılmıştır. Müşteri taşıma işleminin tamamı veya bir kısmını veya diğer hizmetlerin karar verdiğimiz şart ve koşullar altında, anlaşmalı olduğumuz başka bir kuruma yaptırabileceğimizi kabul etmiş sayılır. 3) KURAL ve KOŞULLARIMIZIN MÜŞTERİ TARAFINDAN KABÜLÜ Müşteri taşıyıcıya yurtiçi taşıma veya diğer hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile gönderi teslim ettiğinde, Taşıma İrsaliyesini imzalamış veya imzalamamış bile olsa, müşteri ve gönderi ile ilgisi bulunan herkes, bu taşıma sözleşmesindeki ve/veya diğer hizmetlerin gerçekleştirilmesi için imzalanan sözleşmedeki tüm taşıma kural ve koşullarını kabul etmiş sayılır. Bu kurallar gönderiniz ile ilgili toplama, taşıma ve teslimat yaptığımız herkes için geçerlidir. Çalışanlarımız. veya anlaşmalı olduğumuz kurumların hiçbiri bu taşıma veya diğer hizmetler sözleşmesindeki kural ve koşulları değiştirmeye, kaldırmaya veya feragate yetkili değildir. Bu sözleşmede geçen kural ve koşullar ile çelişen gönderinizin taşınması konusunda tarafımıza vereceğiniz yazılı ya da sözlü hiçbir farklı talimat geçerli kabul edilmeyecektir. 4) SÖZLEŞME KAPSAMI a) Taşıyıcı ile ayrı bir sözleşme yapmış veya gönderi taşınması farklı bir sözleşmenin bir parçasını oluştursa da bu taşıma sözleşmesindeki tüm taşıma kural ve koşulları taşınacak tüm mallar için geçerli olacaktır. b) Taşıyıcı ile sonlandıracağınız gönderinizin taşınmasını kapsayan her tür anlaşma ile aşağıdaki hükümleri kabul etmiş olursunuz; -gönderinizin taşınması yurtiçi karayolu taşıma sözleşmesidir. -gönderinizin taşınmasını içermeyen, diğer hizmetlerin gerçekleştirilmesini kapsayan bir sözleşme ise bu sözleşme bir diğer hizmetler sözleşmesidir.

2 5) TEHLİKELİ MADDELER/GÜVENLİK 5.1 Tehlikeli Maddeler a) Yurtiçi taşımalarda, Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ile diğer mevzuatlar dâhilinde taşınması yasak olan tehlikeli maddeler tarafımızca taşınmaz ve diğer hizmetler verilmez. 5.2 Yasak mallar Taşınması yasak olan mallar tarafımızca kabul edilmez. 6. İNCELEME HAKKI Gönderilerin taşıyıcı tarafından veya herhangi bir resmi merci tarafından açılmasına ve incelenmesine müşteri muvafakat eder. 7. TRANSİT ZAMAN HESAPLANMASI VE GÖNDERİLERİN DOLAŞIMI Hafta sonları, resmi tatiller, idari tatil ve taşıyıcının kontrolü dışında bir nedenden dolayı meydana gelen gecikmeler teslimat zamanlarının fiyatlandırılmasına dâhil değildir. Gönderinizin hangi rota ve metotla taşınacağı taşıyıcının takdirindedir. 8. YANLIŞ ADRES Taşıyıcı gönderiyi yanlış adres nedeni ile teslim edemezse doğru adresi bulabilmek için makul tüm çabayı gösterecektir. Şayet doğru adres taşıma belgesindeki ya da gönderiye ekli etikette gösterilen adresten farklı bir adres ise Taşıyıcı ek masraf oluşmasına rağmen gönderiyi doğru adrese teslime gayret edecektir. Müşteri ortaya çıkacak ek masrafları ödemeyi kabul eder. Taşıyıcı taşıma ağı dışındaki bir adrese teslimat yapma zorunda tutulamaz. 9. TESLİMATI YAPILAMAYAN VE REDDEDİLEN GÖNDERİLER Taşıyıcı gönderinin teslimatını tamamlayamadığı takdirde alıcının adresine teslimatın denenmiş olduğunu ve bulunduğu yeri belirten bir ihbar bırakmaya çalışacaktır. Şayet teslimat birden fazla denemeden sonra yapılamaz ise ya da alıcı gönderiyi reddederse Taşıyıcı Müşteri ile irtibata geçmeye çalışacak ve sonraki uygun eylem üzerinde anlaşmaya çalışacaktır. Gönderinin gönderilmesi, tasarrufu ya da iadesi ile maruz kalınan masrafları ve yapılan üçüncü ve fazlası teslimat denemesi ve kararlaştırılan uygun sonraki adım için (şayet olursa) masrafları ödemeyi Müşteri kabul etmiş sayılır. Taşıyıcı gönderinin ikinci teslimat denemesini takiben 30 gün içinde Müşteri tarafından alınmadığı takdirde gönderi içeriğinin Müşteriye karşı herhangi bir sorumluluk olmaksızın imhasının ya da satışının taşıyıcı tarafından gerçekleştirilmesini kabul etmiş sayılır. Gönderen, kargonun alıcı tarafından kabul edilmediği veya taşıyıcıdan kaynaklanmayan başka sebepler yüzünden teslim edilemediği durumlarda gönderilen emtiyanın gönderene iade edilmesini ve geri getirme masraflarını ödemeyi peşinen kabul eder. 10. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Aşağıdakileri Müşteri Taşıyıcıya belirtir, temsil eder ve garanti eder. a) Gönderi ile birlikte Taşıyıcıya sunulan Sevk İrsaliyesinde, gönderi içeriğinin (ağırlık, hacim ve parça sayısını kapsamak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) uygun bir şekilde açıklandığını; b) Gönderi içeriğinin doğru bir şekilde etiketlendiğini ve etiket veya etiketlerin Taşıyıcı tarafından açık bir biçimde görülebilecek şekilde gönderinin dış yüzüne kalıcı olarak emniyetli olarak sabitlendiğini; c) Sevk İrsaliyesine alıcının tam adresinin yazıldığını;

3 d) Alıcının tam adresinin doğru ve okunaklı bir şekilde adres etiketine doldurulduğunu ve adres etiketinin Taşıyıcının açık bir biçimde görülebilecek şekilde gönderinin dış yüzüne kalıcı olarak Müşteri tarafından emniyetli olarak sabitlendiğini; e) Gönderi içeriğinin taşımanın veya Taşıyıcı tarafından verilecek ortak ayrıştırma ve/veya diğer hizmetlerin olağan risklerine karşı korumak üzere Müşteri tarafından emniyetli bir şekilde ve dikkatle hazırlandığını ve paketlendiğini; f) Gönderinin ağırlığının, hacminin ve parça sayısının doğru olarak bildirildiğini ve gönderinin araçlarımıza yüklenmesi ya da boşaltılması için ihtiyacımız olduğu takdirde özel donanım tedarik edileceğini; g) Müşteri ödemeyi alıcıya ya da üçüncü kişiye yönlendirdiği zaman üçüncü kişi ya da alıcı ödeme yapmaz ise faturamızı fatura gönderme tarihinden itibaren 7 gün içinde derhal ödeyeceğini; h) Tüm uygulanacak hukuk ve düzenlemelere riayet edildiğini; Müşteri, Müşterinin yükümlülüklerinden herhangi birine karşı gelen bir gönderinin Taşıyıcı tarafından sehven kabul edilmesi halinde dahi, bu garanti ve bildirimlerin Müşteri tarafından ihlal edilmesinden dolayı Taşıyıcının maruz kaldığı ve/veya kalacağı herhangi bir sorumluluk veya Müşteriye veya başkasına karşı maruz kalınan masraf, hasar ve harcamaları hukuki masraflar da dâhil olmak üzere tazmin edeceğini kabul eder. 11) TAŞIYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Taşıyıcı, makul bir sürede, yasalara, yönetmeliklere ve işbu taşıma şartlarına uygun bir şekilde gönderiyi alıcısına ulaştırmayı taahhüt eder. Bunu yaparken, gerektiğinde kendi ücret tarifesini uygulayarak, önceden gönderenin yazılı muvaffakatını almadan başka taşıyıcıları veya taşıtları kullanarak, yol düzeninin de dışına çıkarak taşıma işini gerçekleştirebilir. Taşıyıcı, bu sözleşme şartlarına bağlı olarak, kendisinin veya servis sağlayıcısının gözetim ve koruması altında bulunan gönderilerden sorumludur. Taşıyıcı, kendi kontrolü dışındaki mücbir sebeplerden ve taşıyıcıya kusur atfı mümkün olmayan durumlardan kaynaklanan ya da grev, lokavt, tabii afetler veya iş anlaşmazlıkları gibi nedenlerden dolayı gönderinin geç teslim edilmesinden sorumlu değildir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde ise taraflardan edimlerini yerine getirmeleri beklenemez, sorumluluk kabul edilemez. Taşıyıcı, genel bir eşya taşıyıcısıdır. Gönderenin işinin erbabı olduğu kabul edilir ve gönderi ambalajının, taşıma hizmetinin gerektirdiği sağlamlık, ölçü ve standartta olmasını temin ile yükümlüdür. Taşınması ve taşınma süresince korunması için özel sistemler, ambalajlar gerektiren ve gereği gibi ambalajlanmamış gönderilerin hasarlarından Taşıyıcı sorumlu değildir. Ambalajlama hatasından dolayı Taşıyıcının ve üçüncü şahısların görecekleri zararlardan gönderen sorumludur. Gönderen; eksik veya kusurlu ambalajlamadan kaynaklanan hasarlardan dolayı Taşıyıcıya kusur atfında bulunamaz ve herhangi bir tazminat talep edemez. 12) YÜKÜMLÜLÜKLERİN DIŞINDA KALANLAR 12.1 Taşıyıcı; gelir, kar, pazar, itibar, müşteri, kullanım, fırsat kaybı için böyle bir zarar veya hasarın doğabileceğini bilmesine rağmen ihmal, kasıtlı hareketler ve hata dâhil olmak üzere bundan doğan dolaylı, tesadüfi, özel ya da dolaylı hiçbir hasar veya kayıptan sorumlu tutulamaz Aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gönderinin tamamının veya bir bölümünün kaybolması, hasarlanması, gecikmesi veya yanlış teslimatından Taşıyıcı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. a) Mucbir sebepler (sadece bunlarla sınırlı değildir)

4 - deprem, meteor, fırtına, sel, yangın, hastalık, sis, kar ve don gibi doğal afetler - savaş, kaza, toplumsal ayaklanma, grev, ambargo, tehlikeli hava koşulları, yerel ve sivil karışıklık - kara taşıma ağında ulusal veya yerel engelleme, taşıma süreçlerinde veya makinalarda mekanik problemler - gönderinin içeriğinde potansiyel arıza ve kendinden var olan kusurlar - üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen suçlar; hırsızlık ve kundakçılık gibi b) Müşterinin veya 3.şahısların eylem ve ihlalleri - Müşterinin yükümlülüklerini ihlal etmesi - herhangi bir resmi yetkililere karşı yapılan eylemler - Gönderinin yanlış ve eksik paketlenmesinden kaynaklanan hasarlar, - Alıcının bildirilen adreste bulunamaması veya teslim almayı kabul etmemesi gibi nedenlerle göndericiye teslim amacıyla yapılan geri taşımalarda meydana gelebilecek her türlü hasar, kayıp ve gecikme zararları, c) Taşıyıcı yanlışlıkla kabul etmiş dahi olsa gönderinin içinde yasaklanmış madde olması 12.3 Normal şartlarda alıcı ve gönderenin özel ev adresi olduğu gönderiler kabul edilmez. 13. DEĞERLİ EŞYALAR Değerli taş, değerli metal,, korunmasız mobilya, cam veya porselen, sanat eseri ve antika buna rağmen bu eşyaların ağımızın teslimat sistemi ile gönderilmesi veya Taşıyıcının göndermesine neden olunması halinde riski Müşteriye ait olacaktır. 14) SİGORTA 14.1 Sigortamız, taşıma kural ve koşullarında belirtilen dolaylı doğal afetler (12 maddesine bakınız) veya yükümlülüklerinizin ihlali nedeniyle oluşabilecek kayıp veya teslimatta gecikmeleri kapsamaz. Değerli taşlar, değerli metaller, laptop bilgisayarlar, plazma ve LCD ekranlar, mücevher, para, cam, porselen, sanat eserleri, antikalar, dokümanlar veya görüntü içeren film, teyp, disketler için yapılamaz. Bu tip gönderiler için sigorta işlemlerini sizin yaptırmanızı öneriyoruz Yukarıda belirtilen sigorta opsiyonları (12.1 ve 12.2) mücbir sebeplerden oluşan kayıpları veya bu taşıma kural ve koşullarında belirtilen sizin yükümlülüklerinizi ihlal etmenizden oluşabilecek kayıp veya gecikmeleri kapsamaz 15) ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAK İDDİALARI Gönderin taşınması ile ilgili Taşıyıcının ihmal ve hatası olsa dahi, meydana gelebilecek herhangi bir problem sebebiyle gönderi ile dolaylı veya direkt bağlantısı olabilecek 3. şahıslar herhangi bir hak iddia edemez ve konu ile ilgili dava açamazlar. Böyle bir konuda hak iddia edildiği veya dava açıldığı takdirde meydana gelebilecek sonuçlar karşısında oluşacak Taşıyıcının tüm zararlarını, savunma masraflarını ve maliyetleri ödemeyi Müşteri kabul eder. 16) HAK İDDİA ETME PROSEDÜRÜ Müşterinin meydana gelmiş herhangi bir kayıp, hasarlı veya gecikmeli gönderi ile ilgili hak iddia etmesi durumu söz konusu olursa belirtilen prosedürleri izlemesi gerekir. Aksi takdirde Müşterinin hak iddiasını Taşıyıcının reddetme hakkı vardır. a) Kayıp, hasar veya gecikmeyi gönderinin teslim olmasından veya teslim olması gereken tarihten itibaren, hasarlar için 7 gün içerisinde, gecikmeler için 21 gün içerisinde tarafımıza yazılı ihbar yapılması, ilgili belge ve detaylarla aynı

5 süre içerisinde hak iddiasında bulunulması gerekir. Nakliye ücreti tarafımıza ödenmeden hiç bir girişimde bulunmayacağımız gibi bu ücretten iddia ettiğiniz hakkı düşmeniz de mümkün olmayacaktır. b) Alıcı, Taşıma irsaliyesi üzerinde aksi bir not düşmediği sürece, gönderinin sağlam ve iyi bir durumda teslim edildiği varsayılır. Herhangi bir iddiayı kabul edebilmemiz için, gönderinin alıcıya veya alıcı veya göndericinin yönlendireceği adrese teslimi sırasında firmamız yetkililerinden birinin nezaretinde tutanak düzenlenmesi ve karşılıklı imza altına alınması gerekir. c) Herhangi bir dava açılması söz konusu olur ise bu davaya ilişkin zamanaşımı süreleri ve süre başlangıcı Karayolu taşımaları için Karayolları Taşıma Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir d) Talebinizin tamamen veya kısmen tarafımızdan kabulü halinde sigortacınızın veya gönderide menfaati olan üçüncü şahısların halefiyet ile ya da başka şekilde tüm hak, kanuni yol veya dava hakkından vazgeçtiğini garanti edecektir; e) Teslimatın yapılmadığını tarafımıza ihbar edildiği tarihten itibaren en az 30 gün geçmedikçe gönderi kaybedilmiş sayılmaz. 18) HUKUK VE YARGI Bu anlaşmada herhangi bir koşul veya kuralın geçersiz ve mecburi olmadığı beyan edilse bile bu tür bir karar, taşıma anlaşmasının yürürlükte olan diğer hükümlerini etkilemeyecektir. İş bu taşıma anlaşmasındaki ihtilafların hallinde gönderinizin taşımasını yapmayı kabul eden Trans Anadolu Taşımacılık Hizmetleri Limited Şirketi veya yetkili acenteleri veya şubesinin bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir. 19)FİYAT LİSTESİ Aşağıda belirtilen fiyat listesi üzerinden kompile -parsiyel ve ek hizmet üzerinden fiyatlandırma da indirim yada extra hizmetler için ek hizmet ücretlendirilmeler ayrıca hesaplanır yada gönderilen emtiyanın ağırlık yada hafif olma sebebi ile indirim yapılması hususunda taraflar arası ek sözleşme yapılır. PLAKA İL KM İSUZU (4 TON-24 M.KÜP) AĞIR NAKLİYAT LİSTE FİYATİ 10 TEKER (0-15 TON/44 M.KÜP) 40 AYAK (0-20 TON/54 M.KÜP) TIR (0-25 TON/94 M.KÜP 01 Adana KDV 1800+KDV 2100+KDV 2400+KDV 02 Adıyaman KDV 2750+KDV 3000+KDV 3700+KDV 03 Afyon KDV 650+KDV 800+KDV 1000+KDV 04 Ağrı KDV 3400+KDV 3800+KDV 4400+KDV 05 Amasya KDV 1600+KDV 1800+KDV 2050+KDV 06 Ankara KDV 800+KDV 1000+KDV 1200+KDV 07 Antalya KDV 1100+KDV 1300+KDV 1600+KDV 08 Artvin KDV 3200+KDV 3600+KDV 4200+KDV 09 Aydın KDV 950+KDV 1200+KDV 1400+KDV 10 Balıkesir KDV 400+KDV 480+KDV 580+KDV 11 Bilecik KDV 350+KDV 450+KDV 550+KDV 12 Bingöl KDV 3000+KDV 3500+KDV 4000+KDV 13 Bitlis KDV 3400+KDV 3800+KDV 4400+KDV 14 Bolu KDV 650+KDV 800+KDV 1000+KDV 15 Burdur KDV 900+KDV 1100+KDV 1350+KDV 16 Bursa ŞEHİRİÇİ 150+KDV 200+KDV 250+KDV 300+KDV 17 Çanakkale KDV 650+KDV 800+KDV 1000+KDV 18 Çankırı KDV 1000+KDV 1250+LDV 1500+KDV 19 Çorum KDV 1400+KDV 1600+KDV 1900+KDV

6 20 Denizli KDV 950+KDV 1200+KDV 1400+KDV 21 Diyarbakır KDV 3000+KDV 3500+KDV 4000+KDV 22 Edirne KDV 900+KDV 1100+KDV 1350+KDV 23 Elazığ KDV 2750+KDV 3000+KDV 3700+KDV 24 Erzincan KDV 2400+KDV 2700+KDV 3300+KDV 25 Erzurum KDV 3000+KDV 3500+KDV 4000+KDV 26 Eskişehir KDV 400+KDV 480+KDV 580+KDV 27 Gaziantep KDV 2400+KDV 2700+KDV 3300+KDV 28 Giresun KDV 2200+KDV 2500+KDV 3000+KDV 29 Gümüşhane KDV 2750+KDV 3000+KDV 3700+KDV 30 Hakkari KDV 4000+KDV 4400+KDV 5000+KDV 31 Hatay KDV 2200+KDV 2500+KDV 3000+KDV 32 Isparta KDV 900+KDV 1100+KDV 1350+KDV 33 İçel KDV 1800+KDV 2100+KDV 2400+KDV 34 İstanbul ANADOLU KDV 550+KDV 650+KDV 800+KDV İstanbul AVRUPA KDV 650+KDV 800+KDV 1000+KDV 35 İzmir KDV 650+KDV 800+KDV 1000+KDV 36 Kars KDV 3400+KDV 3800+KDV 4400+KDV 37 Kastamonu KDV 1000+KDV 1250+LDV 1500+KDV 38 Kayseri KDV 1600+KDV 1900+KDV 2100+KDV 39 Kırklareli KDV 950+KDV 1200+KDV 1400+KDV 40 Kırşehir KDV 1200+KDV 1400+KDV 1700+KDV 41 Kocaeli KDV 380+KDV 450+KDV 550+KDV 42 Konya KDV 950+KDV 1200+KDV 1400+KDV 43 Kütahya KDV 450+KDV 520+KDV 650+KDV 44 Malatya KDV 2200+KDV 2500+KDV 3000+KDV 45 Manisa KDV 650+KDV 800+KDV 1000+KDV 46 K.Maraş KDV 2200+KDV 2500+KDV 3000+KDV 47 Mardin KDV 3200+KDV 3600+KDV 4200+KDV 48 Muğla KDV 1100+KDV 1300+KDV 1600+KDV 49 Muş KDV 3200+KDV 3600+KDV 4200+KDV 50 Nevşehir KDV 1400+KDV 1600+KDV 1900+KDV 51 Niğde KDV 1700+KDV 2000+KDV 2200+KDV 52 Ordu KDV 2000+KDV 2300+KDV 2800+KDV 53 Rize KDV 2900+KDV 3300+KDV 3900+KDV 54 Sakarya KDV 400+KDV 480+KDV 580+KDV 55 Samsun KDV 1800+KDV 2100+KDV 2400+KDV 56 Siirt KDV 3400+KDV 3800+KDV 4400+KDV 57 Sinop KDV 1900+KDV 2200+KDV 2500+KDV 58 Sivas KDV 1800+KDV 2100+KDV 2400+KDV 59 Tekirdağ KDV 800+KDV 1000+KDV 1200+KDV 60 Tokat KDV 1800+KDV 2100+KDV 2400+KDV 61 Trabzon KDV 2600+KDV 2800+KDV 3500+KDV 62 Tunceli KDV 2900+KDV 3300+KDV 3900+KDV 63 Şanlıurfa KDV 2900+KDV 3300+KDV 3900+KDV 64 Uşak KDV 650+KDV 800+KDV 1000+KDV 65 Van KDV 3800+KDV 4200+KDV 4800+KDV 66 Yozgat KDV 1300+KDV 1550+KDV 1800+KDV 67 Zonguldak KDV 800+KDV 1000+KDV 1200+KDV

7 68 Aksaray KDV 1300+KDV 1550+KDV 1800+KDV 69 Bayburt KDV 2900+KDV 3300+KDV 3900+KDV 70 Karaman KDV 1300+KDV 1550+KDV 1800+KDV 71 Kırıkkale KDV 950+KDV 1200+KDV 1400+KDV 72 Batman KDV 3200+KDV 3600+KDV 4200+KDV 73 Şırnak KDV 3600+KDV 4000+KDV 4600+KDV 74 Bartın KDV 950+KDV 1200+KDV 1400+KDV 75 Ardahan KDV 3400+KDV 3800+KDV 4400+KDV 76 Iğdır KDV 3600+KDV 4000+KDV 4600+KDV 77 Yalova KDV 280+KDV 350+KDV 450+KDV 78 Karabük KDV 800+KDV 1000+KDV 1200+KDV 79 Kilis KDV 2600+KDV 2800+KDV 3500+KDV 80 Osmaniye KDV 2000+KDV 2300+KDV 2800+KDV 81 Düzce KDV 550+KDV 650+KDV 800+KDV