EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş."

Transkript

1 1 OCAK - 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

2 nin 1 OCAK 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle ara dönem konsolide bilançosunu ve bu tarihte sona eren dokuz aylık ara döneme ait konsolide gelir tablosunu Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayımlanan sınırlı denetim ilke ve kurallarına göre incelemiş bulunuyoruz. Ara dönem konsolide bilanço ve gelir tablosu üzerinde yaptığımız çalışma, yıllık konsolide mali tablolara ilişkin olarak genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına göre yapılan incelemeye oranla sınırlı tutulmuştur. İncelememiz, esas olarak, ara dönem konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosunun hazırlanışındaki sistemi anlamaya yönelik olarak, analitik inceleme, bilgi toplama ve sınırlı denetim ilke ve kurallarının gerektirdiği çeşitli denetim tekniklerinin uygulanmasından oluşmuştur. Bu nedenle raporumuzun, yıllık bağımsız denetim raporlarından farklı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir No lu ara dönem konsolide mali tablo dipnotunda açıklandığı üzere, SPK nın Seri XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ i (''Tebliğ''), 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Tebliğ Kısım 33 İlk Dönem Mali Tablolar madde 717, işletmelerin bu Tebliğ e uygun hazırlayacakları ilk gelir tablosunu, nakit akım tablosunu ve özsermaye değişim tablosunu karşılaştırmalı olarak hazırlamayabileceğini belirtmektedir. Şirket, 1 Ocak - 30 Eylül ara dönem konsolide mali tablolarını Tebliğ e uygun olarak ilk kez hazırladığından dolayı ilişikteki ara dönem konsolide mali tablolarda 30 Eylül 2005 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait ara dönem konsolide gelir tablosu, ara dönem konsolide özsermaye değişim tablosu, ara dönem konsolide nakit akım tablosu ve 1 Temmuz 30 Eylül 2005 cari ara hesap dönemi için hazırlanan cari ara dönem konsolide gelir tablosu ve ilgili dipnotlar, 30 Eylül 2004 tarihinde sona eren dokuz aylık ve üç aylık ara dönemler ile karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır. 3. Bu çerçevede, söz konusu ara dönem konsolide mali tablolarda, SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve ara dönem mali tabloların hazırlanmasına ilişkin ilke ve kurallara uygun olmayan önemli bir hususa rastlanmamıştır. Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi a member of PricewaterhouseCoopers Murat Sancar, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi İstanbul, 9 Aralık 2005

3 1 OCAK 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR KONSOLİDE GELİR TABLOSU... 3 KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 5 NOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR NOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI NOT 4 HAZIR DEĞERLER NOT 5 MENKUL KIYMETLER NOT 6 FİNANSAL BORÇLAR NOT 7 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR NOT 8 FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI NOT 9 İLİŞKİLİ TARAFLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE BAKİYELER NOT 10 DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR NOT 11 CANLI VARLIKLAR NOT 12 STOKLAR NOT 13 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ NOT 14 ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NOT 15 DİĞER DÖNEN/DURAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 16 FİNANSAL VARLIKLAR NOT 17 POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER NOT 19 MADDİ VARLIKLAR NOT 20 MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR NOT 21 ALINAN AVANSLAR NOT 22 EMEKLİLİK PLANLARI NOT 23 BORÇ KARŞILIKLARI NOT 24 ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR NOT 25 SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ NOT 26 SERMAYE YEDEKLERİ NOT 27 KAR YEDEKLERİ NOT 28 GEÇMİŞ YIL KAR/ZARARLARI NOT 29 YABANCI PARA POZİSYONU NOT 30 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI NOT 31 ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 32 İŞLETME BİRLEŞMELERİ NOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 34 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR NOT 35 DURDURULAN FAALİYETLER NOT 36 ESAS FAALİYET GELİRLERİ NOT 37 FAALİYET GİDERLERİ NOT 38 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR NOT 39 FİNANSMAN GELİRLERİ (NET) NOT 40 NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI NOT 41 VERGİLER NOT 42 HİSSE BAŞINA KAZANÇ NOT 43 KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU NOT 44 KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR

4 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR Dönen varlıklar Sınırlı incelemeden Bağımsız denetimden geçmiş geçmiş Notlar 30 Eylül Aralık 2004 Hazır değerler Menkul kıymetler, net Ticari alacaklar, net Finansal kiralama alacakları, net İlişkili taraflardan alacaklar, net Diğer alacaklar, net Canlı varlıklar, net Stoklar, net Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar, net Ertelenen vergi varlıkları Diğer dönen varlıklar Toplam dönen varlıklar Duran varlıklar Ticari alacaklar, net Finansal kiralama alacakları, net İlişkili taraflardan alacaklar, net Diğer alacaklar, net Finansal varlıklar, net Pozitif/negatif şerefiye, net Yatırım amaçlı gayrimenkuller, net Maddi varlıklar, net Maddi olmayan varlıklar, net Ertelenen vergi varlıkları Diğer duran varlıklar Toplam duran varlıklar Toplam varlıklar Eylül 2005 tarihi itibariyle sona eren ara döneme ait konsolide mali tablolar 9 Aralık 2005 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Takip eden notlar ara dönem konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 1

5 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa vadeli yükümlülükler Sınırlı incelemeden Bağımsız denetimden geçmiş geçmiş Notlar 30 Eylül Aralık 2004 Finansal borçlar, net Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları, net Finansal kiralama işlemlerinden borçlar, net Diğer finansal yükümlülükler, net Ticari borçlar, net İlişkili taraflara borçlar, net Alınan avanslar Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri, net Borç karşılıkları 23, Ertelenen vergi yükümlülüğü Diğer yükümlülükler, net Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Finansal borçlar, net Finansal kiralama işlemlerinden borçlar, net Diğer finansal yükümlülükler, net Ticari borçlar, net İlişkili taraflara borçlar, net Alınan avanslar Borç karşılıkları Ertelenen vergi yükümlülüğü Diğer yükümlülükler, net Toplam uzun vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi Sermaye yedekleri Hisse senetleri ihraç primleri - - Hisse senedi iptal karları - - Yeniden değerleme fonu - - Finansal varlıklar değer artış fonu Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları Kar yedekleri Yasal yedekler Statü yedekleri - - Olağanüstü yedekler Özel yedekler Sermayeye eklenecek iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış kazançları - - Yabancı para çevrim farkları Net dönem karı Geçmiş yıllar karları Toplam özsermaye Toplam yükümlülükler, ana ortaklık dışı paylar ve özsermaye Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler 31 Takip eden notlar ara dönem konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 2

6 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ VE ÜÇ AYLIK ARA DÖNEMLERE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOLARI 1 Ocak- 1 Temmuz- Notlar 30 Eylül Eylül 2005 Esas faaliyet gelirleri Satış gelirleri, net Satışların maliyeti (-) 36 ( ) ( ) Hizmet gelirleri, net Esas faaliyetlerden diğer gelirler Brüt esas faaliyet karı Faaliyet giderleri (-) 37 ( ) ( ) Net esas faaliyet karı / (zararı) ( ) Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar (-) 38 ( ) ( ) Finansman gelirleri/ (giderleri), net ( ) Faaliyet karı / (zararı) ( ) Net parasal pozisyon kar/ (zararı) Ana ortaklık dışı paylar ve vergi öncesi kar / (zarar) ( ) Ana ortaklık dışı paylar 24 ( ) ( ) Vergi öncesi kar / (zarar) ( ) Vergiler (-) 41 ( ) Net dönem karı / (zararı) ( ) Beheri 1 YTL nominal değerindeki hisselerin ağırlıklı ortalama adedi Hisse başına kazanç/ (zarar) (YTL) 42 0,16 (0,02) Takip eden notlar ara dönem konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 3

7 E AİT KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Finansal Özsermaye varlıklar enflasyon Net Geçmiş Yabancı değer düzeltmesi Yasal Olağanüstü Özel dönem yıllar para çevrim Toplam Sermaye artış fonu farkları yedekler yedekler yedekler karı karları farkları özsermaye 1 Ocak Satılmaya hazır finansal varlıklardaki makul değer azalışları, net - ( ) ( ) Transferler ( ) - - Yabancı para çevrim farkları Dağıtılan temettü ( ) - ( ) Net dönem karı Eylül Takip eden notlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 4

8 NOT 1 - ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 24 Ekim 1951 tarihinde kurulmuştur. Şirket in fiili faaliyet konusu insan sağlığıyla ilgili ilaçların, veteriner ilaçlarının ve kişisel sağlık bakım ürünlerinin üretimini ve satışını gerçekleştirmektir. Şirket in tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir: Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak No:7 Levent 34394, İstanbul Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) kayıtlı olup, 1990 yılından itibaren hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ( İMKB ) işlem görmektedir. Şirket sermayesinin 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle %30,73 ü (31 Aralık 2004: %22,74) İMKB de dolaşımda bulunmaktadır. Bağlı Ortaklıklar Şirket in Bağlı Ortaklıkları, temel faaliyet konuları ve bölümleri aşağıdaki gibidir: Bağlı ortaklıklar Faaliyet konusu Bölüm EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( EÖS ) İlaç hammaddesi üretimi İlaç Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( ESÜ ) İlaç üretimi İlaç EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ( EİP ) İlaç satış ve pazarlaması İlaç Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. ( EİT ) İlaç satış ve pazarlaması İlaç Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. ( Eczacıbaşı Kıbrıs ) İlaç satış ve pazarlaması İlaç Eczacıbaşı Health Care Products Joint Stock Co. ( EHP ) İlaç satış ve pazarlaması İlaç Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Girişim ) Kişisel bakım ürünleri satış ve pazarlaması Kişisel bakım Eczacıbaşı İnşaat ve Ticaret A.Ş. ( İnşaat ) İnşaat Diğer Rusya Federasyonu nda tescil edilmiş olan Eczacıbaşı Health Care Products Joint Stock Co. ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde tescil edilmiş olan Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. dışındaki bağlı ortaklıkların hepsi Türkiye de tescil edilmiştir. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Şirket in Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları aşağıda belirtilmiştir. Tüm Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Türkiye de tescil edilmiştir. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ın faaliyet konuları ve konsolide mali tabloların amacı doğrultusunda ait oldukları bölümleri aşağıdaki gibidir: Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Faaliyet konusu Bölüm Müteşebbis ortak Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( EBX ) İlaç ve serum üretimi ve satışı İlaç Baxter S.A. Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Hans Schwarzkopf Ürünleri Pazarlama A.Ş. ( ESK ) Kişisel bakım ürünleri satışı Kişisel bakım Gmbh & Co. KG Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( EBC ) Kişisel bakım ürünleri satışı Kişisel bakım Beiersdorf AG 5

9 NOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Uygulanan muhasebe standartları EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ara dönem konsolide mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Muhasebe Standartları ) uygun olarak hazırlanmıştır. SPK, 15 Kasım 2003 tarihinde Seri XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ i ( Tebliğ ) ile kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayınlamıştır. Anılan tebliğde, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( IASB ) tarafından çıkarılmış olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nın uygulanması durumunda da, SPK Muhasebe Standartları na uyulmuş sayılacağı belirtilmiştir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla konsolide mali tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, IASB tarafından yayımlanmış 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı ( UMS 29 ) uygulanmamıştır. 31 Aralık 2004 tarihli konsolide mali tablolar ise, Yeni Türk Lirası nın 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmiştir. Konsolide mali tablolar ve ilgili dipnotlar yukarıda bahsedilen SPK nın izin verdiği alternatif uygulama çerçevesinde ve SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. SPK nın Seri XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ i (''Tebliğ''), 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Tebliğ Kısım 33 İlk Dönem Mali Tablolar madde 717, işletmelerin bu Tebliğ e uygun hazırlayacakları ilk gelir tablosunu, nakit akım tablosunu ve özsermaye değişim tablosunu karşılaştırmalı olarak hazırlamayabileceğini belirtmektedir. Şirket, 1 Ocak - 30 Eylül ara dönem konsolide mali tablolarını Tebliğ e uygun olarak ilk kez hazırladığından ilişikteki ara dönem konsolide mali tablolarda 30 Eylül 2005 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait ara dönem konsolide gelir tablosu, ara dönem konsolide özsermaye değişim tablosu, ara dönem konsolide nakit akım tablosu ve 1 Temmuz - 30 Eylül 2005 cari ara hesap dönemi için hazırlanan cari ara dönem konsolide gelir tablosu ile ilgili dipnotlar 30 Eylül 2004 tarihinde sona eren üç ve dokuz aylık ara dönemler ile karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Türkiye de kayıtlı olan Bağlı Ortaklıkları ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Yeni Türk Lirası ( YTL ) cinsinden, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu na uygun olarak hazırlamaktadır. SPK Muhasebe Standartları na göre hazırlanan bu mali tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Yeni Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıklar mali tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan mevzuata göre hazırlamaktadır. 6

10 NOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Şirket in daha önce SPK nın Seri XI, No:1 sayılı tebliği ve bu tebliğe değişiklik ve eklemeler yapan diğer tebliğleri ve Seri XI, No:20 ve 21 sayılı tebliğlerine uygun olarak hazırladığı ve kamuya açıkladığı 31 Aralık 2004 tarihli mali tablolarda yer alan geçmiş yıllar karları ile 1 Ocak 2005 tarihli yeniden düzenlenmiş açılış bilançosunda yer alan geçmiş yıllar karlarının mutabakatı aşağıda sunulmuştur: Şirket in daha önce SPK nın Seri XI, No: 1 sayılı tebliği ve bu tebliğe değişiklik ve eklemeler yapan diğer tebliğlerine (Seri XI, No: 25 sayılı tebliği hariç) göre hazırlanan 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle geçmiş yıl karları Ertelenen vergi varlıkları, net (UMS 12) Kıdem tazminatı yükümlülüğü (UMS 19) Temmuz 2003 tarihinden önceki finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin maddi varlık ve yükümlülüklerinin mali tablolara alınmasının etkisi Binalarla beraber sınıflandırılmış arsaların yeniden sınıflandırılmasından doğan amortisman farkları (UMS 16) Yabancı para yükümlülüklerin döviz satış kuru yerine döviz alış kuruyla değerlenmesinin etkisi (UMS 39) Özsermaye yöntemiyle muhasebeleştirilen iştiraklerin mali tablolarında SPK nın Seri XI, No:25 sayılı tebliği uygulamasından doğan düzeltmelerin net etkisi Aktifleştirilen geliştirme maliyetlerinin düzeltilmesinin etkisi (UMS 38) ( ) Aktifleştirilen geliştirme maliyetlerinin tahmin edilen faydalı ömürlerindeki değişikliğin etkisi (UMS 38) Finansal borçların faiz tahakkuklarının etkin faiz yöntemiyle iskonto edilmesinin etkisi (UMS 39) Giderleştirilen reklam ve tanıtım filmleri (UMS 38) ( ) SPK nın Seri XI, No:25 sayılı tebliğinin uygulanmasından kaynaklanan yukarıda belirtilen düzeltmelerin ana ortaklık dışı paylardaki etkisi ( ) 2004 yılına ait ikramiye giderlerine ilişkin tahakkuk ( ) EHP ve Eczacıbaşı Kıbrıs ın ilk defa konsolide mali tablolara dahil edilmesinin etkisi ( ) 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle yeniden düzenlenmiş geçmiş yıllar karları Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların düzeltilmesi 31 Aralık 2004 tarihli konsolide mali tablolar, Yeni Türk Lirası nın 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmiştir. Uygulanan muhasebe standartlarında da belirtildiği üzere SPK, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Bu sebeple, Şirket 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamamıştır. 7

11 NOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Uluslararası Muhasebe Standardı 29 ( UMS 29 ), Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para birimi esas alınarak hazırlanan mali tabloların bu para biriminin bilanço tarihindeki satın alma gücünden hazırlanmasını ve önceki dönem mali tablolarının da karşılaştırma amacıyla aynı değer ölçüleri kullanılarak yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Karşılaştırma amacıyla verilen finansal bilgilerin yeniden düzenlenmesi, Devlet İstatistik Enstitüsü ( DİE ) tarafından açıklanan ve ülke çapında geçerli olan Toptan Eşya Fiyatı Endeksi nden ( TEFE ) türetilen düzeltme katsayısı kullanılarak yapılmıştır. 31 Aralık 2004 tarihine kadar hazırlanan konsolide mali tabloların düzeltilmesinde kullanılan endeksler ve düzeltme katsayıları aşağıda gösterilmiştir. Düzeltme Üç yıllık kümüle Yıllık Tarihler Endeks katsayısı enflasyon enflasyon 31 Aralık ,8 1,000 %69,7 %13,8 31 Aralık ,1 1,138 %181,1 %13,9 Yukarıda belirtilen düzeltme işlemine ait ana hatlar ve enflasyon düzeltmesi uygulamasının sona erdirilmesinin etkileri aşağıda belirtilmiştir: - Yüksek enflasyon döneminin sona ermesinden dolayı cari yıl mali tabloları düzeltme işlemine tabi tutulmamakta, önceki raporlama dönemlerine ait tutarlar ise paranın enflasyon düzeltmesi uygulamasına göre bu dönemden önce raporlanan son bilanço tarihindeki (31 Aralık 2004) satın alma gücüne göre düzeltilerek ifade edilmektedir. - Yüksek enflasyon dönemlerinde bilanço tarihindeki cari satın alma gücü ile ifade edilmemiş olan parasal olmayan varlık ve yükümlülükler ile özsermaye kalemleri, ilgili aylık düzeltme katsayıları kullanılarak düzeltilmiş olup; yüksek enflasyon döneminin sona ermesi ile birlikte enflasyon düzeltmesi uygulamasına göre raporlanan son bilanço tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilen değerleri söz konusu varlık, yükümlülük ve özsermaye kalemlerinin 1 Ocak 2005 tarihindeki açılış değerleri olarak kabul edilmektedir. 2.3 Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklık mali tabloları Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıkların mali tabloları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan mevzuata göre hazırlanmış olup, SPK Muhasebe Standartları na ve sunum biçimlerine uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılarak düzenlenmiştir. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıkların varlık ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurundan Yeni Türk Lirasına çevrilmiştir. Gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullanılarak Yeni Türk Lirasına çevrilmiştir. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özsermaye içerisindeki yabancı para çevrim farkları kalemi altında takip edilmektedir. 8

12 NOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.4 Konsolidasyon esasları Konsolide mali tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: a) Konsolide mali tablolar, ana şirket olan EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Bağlı Ortaklıkları nın, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları nın ve İştirakleri nin (topluca Grup olarak adlandırılacaktır) hesaplarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketlerin mali tabloları Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ve sunum biçimleri gözetilerek SPK Muhasebe Standartları na uygun olarak hazırlanmıştır. İştirakler in, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ın ve Bağlı Ortaklıklar ın faaliyet sonuçları, satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihleri dikkate alınarak dahil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır. b) Bağlı Ortaklıklar, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine veya Eczacıbaşı Ailesi nin belirli üyelerine ait olan ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin üzerinde oy kullanma yetkisine sahip olduğu (bundan ekonomik bir faydası olmadığı halde) hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla mali ve işletme politikalarını EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder. Etkin ortaklık oranı, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Bağlı Ortaklıklar daki doğrudan ve Bağlı Ortaklıkları üzerinden dolaylı olarak sahip olduğu pay oranıdır. Konsolide mali tablolarda Eczacıbaşı Ailesi üyelerine ait hisseler ana ortaklık dışı paylar olarak değerlendirilmiştir. Aşağıda 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle Ana Ortaklık, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, Bağlı Ortaklıkları nın ve Eczacıbaşı Ailesi üyelerinin oy hakları ve etkin ortaklık oranları gösterilmiştir: Ana Ortaklık ın ve Bağlı Eczacıbaşı Ailesi Ortaklıkları nın üyelerinin Toplam Etkin ortaklık oy hakları (%) oy hakları (%) oy hakları (%) oranları (%) 30 Eylül 31 Aralık 30 Eylül 31 Aralık 30 Eylül 31 Aralık 30 Eylül 31 Aralık Bağlı Ortaklıklar EÖS 99,80 99,80 0,00 0,00 99,80 99,80 99,80 99,80 ESÜ 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 EİP 99,94 99,94 0,02 0,02 99,96 99,96 99,93 99,93 EİT 94,90 94, ,90 94,90 94,85 94,85 Eczacıbaşı Kıbrıs 100,00 100, ,00 100,00 99,96 99,96 EHP 100,00 100, ,00 100,00 100,00 100,00 Girişim 48,13 48,13 8,00 8,00 56,13 56,13 48,13 48,13 İnşaat 99,49 99,49 0,02 0,02 99,51 99,51 99,49 99,49 Bağlı Ortaklıklar ın, bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ve Bağlı Ortaklıkları nın sahip olduğu payların kayıtlı bağlı ortaklık değerleri ilgili özsermayeler ile karşılıklı olarak netleştirilmiştir. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Bağlı Ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında silinmiştir. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özsermaye ve gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir. 9

13 NOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Bağlı Ortaklıklar, operasyonlar üzerindeki kontrolün Grup a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına alınmış ve kontrolün ortadan kalktığı tarih itibariyle de konsolidasyon kapsamı dışında tutulmuştur. Gerekli olduğunda, Bağlı Ortaklıklar için uygulanan muhasebe politikaları Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlılığın korunması için değiştirilmiştir. c) Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bir veya daha fazla müteşebbis ortak tarafından müştereken yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleşme dahilinde oluşturulmuştur. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu müşterek kontrolü, kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden veya Eczacıbaşı Ailesi ve ilişkili tarafların sahip olduğu paylara ait oy haklarını onlar adına kullanma (ekonomik bir yarar beklemeksizin) yetkisinden yararlanarak sağlamaktadır. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar oransal konsolidasyon yöntemi kullanılmak suretiyle konsolidasyon kapsamına alınırlar. Oransal konsolidasyon yönteminde, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar a ait mali tablolarda yer alan varlık, yükümlülük, özsermaye, gelir ve giderler Grup un sahip olduğu ortaklık oranı ile konsolidasyona tabi tutulmaktadır (Not 9.d). Aşağıda 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar üzerinde, Ana Ortaklık, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, Bağlı Ortaklıkları nın ve Eczacıbaşı Ailesi üyelerinin oy hakları ve etkin ortaklık oranları gösterilmiştir: Ana Ortaklık ın ve Bağlı Eczacıbaşı Ailesi Ortaklıkları nın üyelerinin Toplam Etkin ortaklık oy hakları (%) oy hakları (%) oy hakları (%) oranları (%) Müşterek Yönetime 30 Eylül 31 Aralık 30 Eylül 31 Aralık 30 Eylül 31 Aralık 30 Eylül 31 Aralık Tabi Ortaklıklar EBX (*) 50,00 50, ,00 50,00 50,00 50,00 ESK 47,00 47, ,00 47,00 47,00 47,00 EBC 50,00 50, ,00 50,00 50,00 50,00 (*) Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin mali tablosunda konsolide edilen bağlı ortaklıklar aşağıdaki gibidir: EBX in doğrudan ve dolaylı kontrolü (%) 30 Eylül Aralık 2004 RTS Renal Tedavi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( RTS Renal ) 60,00 60,00 Transmed Diyaliz ve Tıbbi Hizmetler A.Ş. ( Transmed ) 90,00 85,00 Renal Tedavi Sistemleri A.Ş. ( Renal A.Ş. ) 79,40 79,40 Özel Başar Tıp Teşhis ve Tedavi Kliniği Hizmetleri A.Ş. ( Özel Başar ) 59,98 59,98 Almet Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ( Almet ) 70,00 70,00 RTS Ankara Renal Tedavi Hizmetleri A.Ş. ( RTS Ankara ) 51,00 51,00 RTS Gaziantep Renal Tedavi Hizmetleri A.Ş. ( RTS Gaziantep ) 100,00 100,00 RTS Beyhekim Renal Tedavi Servisleri A.Ş. ( RTS Beyhekim ) 75,00 75,00 Özel Güneydoğu Diyaliz Merkezi Limited Şirketi ( Özel Güneydoğu ) 85,00 85,00 RTS Antalya Renal Tedavi Hizmetleri A.Ş. ( RTS Antalya ) 90,00 90,00 Onur Diyaliz Hizmetleri A.Ş. ( Onur Diyaliz ) 80,00 - RTS Renal ve Onur Diyaliz in fiili faaliyet konusu diyaliz merkezleri satın almak ve işletmektir. Diğer bağlı ortaklıklar diyaliz hizmeti vermektedir. Ayrıca, Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin mali tablosunda Ren-Tıp Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. %20,00 iştirak oranıyla özkaynak yöntemiyle konsolide edilmektedir. 10

14 NOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) d) İştiraklerdeki yatırımlar, özsermaye yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. İştirakler, Grup un genel olarak oy hakkının %20 ile %50 sine; EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ve Bağlı Ortaklıkları nın sahip oldukları oy hakları aracılığıyla sahip olduğu ve Grup un, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır. Grup ile iştirak arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar, Grup un iştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiş olup, gerçekleşmemiş zararlar da, işlem transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne uğradığını göstermiyor ise, düzeltilmiştir. Grup, iştirak ile ilgili olarak söz konusu doğrultuda bir yükümlülük altına girmemiş veya bir taahhütte bulunmamış olduğu sürece iştirakteki yatırımın kayıtlı değerinin sıfır olması veya EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin önemli etkisinin sona ermesi üzerine özsermaye yöntemine devam edilmez. Önemli etkinin sona erdiği tarihteki yatırımın kayıtlı değeri, o tarihten sonra maliyet olarak gösterilir. Aşağıda 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle özsermaye yöntemi ile muhasebeleştirilen İştirakler üzerinde, Ana ortaklık, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, Bağlı Ortaklıkları nın ve Eczacıbaşı Ailesi üyelerinin oy hakları ve etkin ortaklık oranları gösterilmiştir: Ana ortaklık ve Bağlı Eczacıbaşı Ailesi Ortaklıkları nın üyelerinin Toplam Etkin ortaklık oy hakları (%) oy hakları (%) oy hakları (%) oranları (%) 30 Eylül 31 Aralık 30 Eylül 31 Aralık 30 Eylül 31 Aralık 30 Eylül 31 Aralık İştirakler EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. ( EKOM ) 39,91 39, ,91 39,91 39,84 39,84 EBİ Eczacıbaşı Bilgi İletim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( EBİ ) 24,76 24, ,76 24,76 23,80 23,80 e) Grup un %20 nin altında sermaye payına sahip olduğu veya %20 nin üzerinde sermaye payına sahip olmakla birlikte önemli bir etkiye sahip olmadığı finansal varlıkları satılmaya hazır finansal varlıklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir (Not 3.5 ve 16). Bağlı Ortaklıklar ın net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dışı paya sahip hissedarların payları, konsolide bilanço ve gelir tablosunda Ana ortaklık dışı paylar olarak gösterilmektedir. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin hissedarı olan Eczacıbaşı Ailesi nin bazı üyeleri ve bu aile üyeleri tarafından kontrol edilen şirketler bir kısım Bağlı Ortaklıklar ın sermayesinde pay sahibidirler. Konsolide mali tablolarda bu aile üyelerinin ve şirketlerin de payları Ana ortaklık dışı paylar olarak belirtilmiş ve Grup un net aktiflerine ve karına dahil edilmemiştir. 2.5 Karşılaştırmalı bilgiler Cari dönem konsolide mali tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır. 2.6 Netleştirme Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler. 11