Ana Sponsorlar Main Sponsors

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ana Sponsorlar Main Sponsors"

Transkript

1 16 Ana Sponsorlar Main Sponsors

2 2 #ik2016

3 5

4 İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Şubat 2016 Istanbul Convention & Exhibition Centre February 17-18, 2016 İnsan Kaynakları Zirvesi 2016 Akılcı Sadelik Human Resources Summit 2016 Smart Simplicity İnsan Kaynakları Zirvesi nin bu yılki teması Akılcı Sadelik dünyayı bugün bulunduğu noktaya getiren varsayımların ve yönetim modellerinin, geleceğe taşıyamayacağı görüşüne dayanmaktadır. Organizasyonel inançlar ve uygulamalar geliştirildiği zamanlarda her şey daha yönetilebilir durumdaydı. İnsanların birbirleriyle iletişim kurma olanakları daha azdı, ulusal sınırlar daha belirgindi, yerel ortamlarda sosyal değerler vardı ve farklılıklar dünyasının karmaşıklığıyla mücadele etmesi gerekenler yalnızca birkaç üst düzey liderdi. O zamandan günümüze kadar tedarik zincirleri küreselleşti, müşterinin alışkanlıkları dönüştü, kurumlar ülkelerden daha etkili konuma geldi, insanların ve üretimin gerçek zamanlı denetlenmesi mümkün oldu. Geleneksel organizasyon ve insan kaynakları anlayışları daha fazla organizasyonel birim, unvan, temel performans göstergesi ve daha çok ast-üst ilişkisi yarattı. Sonuç olarak daha hızlı, daha esnek ve hesap verebilir çalışma ihtiyacı göz ardı edilmeye başlandı; çünkü karmaşayı karmaşık bir şekilde yönetmeye çalıştık. İnsan Kaynakları Zirvesi tüm profesyonellere bu karmaşıklığı yönetme biçimimize yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor Akılcı Sadelik. This year s theme; Smart Simplicity is built around the insight that what has got the world to where it is now, won t get it to where it needs to be. Organisational beliefs and practices grew up in a more able time; people were less connected, national boundaries more certain, social values existed in local settings and only a few senior leaders needed to engage with the complexity of a world of difference. Since then of course, supply chains have gone global, organisations have become more influential than countries, the potential for realtime supervision of people and production has become a reality. The traditional organisational and HR responses have created ever more organisational units, job titles, key performance indicators and reporting lines. As a result, the need to work faster, more flexibly and accountably has been actively undermined, because we ve tried to manage complication with complication. The answer to this is Smart Simplicity - the heart of the new organisational and HR agenda

5 İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Şubat 2016 Istanbul Convention & Exhibition Centre February 17-18, 2016 Akılcı Sadelik nedir? Smart Simplicity defined Akılcı Sadelik insanın muhakeme gücünün yeniden keşfidir. İnsanları işlerini daha geniş bağlamda anlamaya ve değer vermeye teşvik etmek, böylece onları yalnızca işlev, ekip veya birime odaklı yaklaşımdan çıkararak bunun yerine yapılan işi, organizasyonun genel performansına etkisi bakımından değerlendirmektir. Akılcı Sadelik dünyasını hayata geçirmek, 5 boyuta dikkat çekmek anlamına gelmektedir: 1. Akılcı Düşünme Azla yetinerek çalışma sanatı... Yaptıkları her işte aşırı tasarım, aşırı mühendislik, aşırı takip etme ve aşırı raporlama yapan organizasyonların panzehiridir. Akılcı Düşünme yalın düşünmedir. Zihinlerimizi sadeleştirebilirsek, organizasyonel tasarımı algılama biçimimizi de sadeleştirebiliriz. İnsan Kaynakları sistemlerimizi ve uygulamalarımızı akılcı düşünme ile nasıl sadeleştirebiliriz? 2. Büyük Veri Analizi Dünyada ne olup bittiğiyle ilgili hayal edebileceğimizden çok daha fazla şey biliyoruz. Neredeyse herkes dijital ayak izi, hatta dijital depolar bırakıyor, bu veriyi iyi bir şekilde kullanmayı öğrenmek modern organizasyonel uygulamaların gittikçe önem kazanan temel bir parçası halini alıyor. İnsan Kaynakları uygulamalarında veri analizi ile karar almayı ve akılcı adımlar atmayı nasıl yaygınlaştırabiliriz? 3. Cesur Deneyler Mevcut sorunlarımızın çözümlerini bilmiyoruz çünkü yaşadığımız sorunlar mevcut teknolojinin sağladığı imkanlardan dolayı daha önce görülmemiş niteliktedir. Bildiğimiz bir şey var, biz doğaçlama yeteneği en yüksek canlılarız. Organizasyon ve İK uygulamalarımızın da bu gerçeği hesaba katması ve insanları deneyimlemeye cesaretlendirmeleri, daha iyi öğrenmeleri ve daha iyisini yapmaları için desteklemesi gerekir. Organizasyonlarımızda cesur deneylerden öğrenen ve gelişen bir kültürü nasıl yaşatabiliriz? Smart Simplicity is the rediscovery of human judgement; empowering people to understand and care about their work in the wider context-escaping from the prison of the standalone function, team or unit and instead seeing work in terms of how it effects the performance of the organisation as a whole. Bringing this world of Smart Simplicity to life means paying attention to five dimensions: 1. Smart Thinking The art of working with less is the antidote to organisations over-designing, over-engineering, over-monitoring and over-reporting on everything they do. Smart Thinking is stripped down thinking, where we learn to de-clutter our minds so we can de-clutter how we see organisational design. 2. Big Data Analytics We now know more about what is going on in the world than we can imagine. Nearly everyone leaves a digital footprint, or even a digital warehouse, and learning how to put that data to good use is a growing and essential quality of modern organisational practiceas will manage the ever growing potential for cyber-fraud and corporate espionage and the boundary between the personal and the public. 3. Courageous Experimentation We don t know what the answers to our current problems are, they are unprecedented in terms of what our technology makes possible. What we do know is that we are the greatest improvisers nature has ever come up with - and we need our organisational and HR practices to embrace this and support people as they fail better, learn better, do better. 4. Constructive Collaboration We are living with the consequences of beliefs that undermine co-operation. Our world is increasingly one of private wealth and public squalor; we have lost our capacity to take care of our shared experience. Constructive Collaboration needs us to shift from a mindset of deficit and error, to one of appreciation and generosity-and from seeking to achieve power over others, to power with them. 4. Yapıcı İşbirliği İşbirliğini hor gören inançların sonucunu yaşıyoruz. Dünyamız giderek şahsi zenginliğin ve toplumsal yoksulluğun arttığı bir yer haline geliyor ve ortak deneyimimizden yararlanma kapasitemizi unutuyoruz. Yapıcı İşbirliği bizi zarar ve hataya odaklı bir zihniyeti bırakıp takdir ve cömertliğe yöneltmelidir, başkalarının elindeki güce erişmektense onlarla birlikte güçlü olmayı öğrenmeliyiz. İnsan Kaynakları sistem ve uygulamaları birey, takım ve organizasyonlarda yapıcı işbirliğini nasıl destekleyebilir? 5. Authentic Connection For human beings to work well together they need to have felt empathy for what customers, co-workers and bosses are going through. Authentic Connection is relearning how to work with, and trust, our innate capacity for connection without fellow humans which our information age has led us to forget or doubt. 5. Sahici Diyaloglar İnsanların birlikte verimli çalışabilmeleri için müşterilerinin, iş arkadaşlarının ve yöneticilerinin neler yaşadıklarıyla ilgili diyalog kurabilmeleri gerekir. Sahici Diyalog diğer insanlarla bağlantı kurarken, doğuştan gelen bağlantı kurma kapasitemizi nasıl kullanacağımızı ve ona nasıl güveneceğimizi öğrenmektir. Bu, içinde bulunduğumuz bilgi çağında unutulan veya şüpheyle yaklaşılan bir olgudur. İnsan Kaynakları liderliğinde çalışan markası değer vaadimizi Sahici Diyaloglar üzerine kurmak neleri dönüştürebilir?

6 İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Şubat 2016 Istanbul Convention & Exhibition Centre February 17-18, 2016 Zirve size ne kazandıracak? Bir İK profesyoneli olarak küresel bir bakış açısı ve derin bir perspektif ile dünyanın en iyi düşünürleri ve uygulayıcıları tarafından damıtılmış fikir ve uygulamalarla buluşacaksınız. İnsan Kaynakları profesyonelleri ve ekosistemindeki paydaşları ile network yapma ve onlardan öğrenme fırsatı bulacaksınız. Neler başardıklarını ve Akılcı Sadelik i organizasyonlarında nasıl uygulamayı planladıklarını keşfedeceksiniz. Bu zirvenin size sunacağı gelişim fırsatları şunları kapsamaktadır: Dünya nasıl bir değişim geçiriyor ve dışsal karmaşayı içsel organizasyonel karmaşayla yönetmeye çalışmaktan neden vazgeçmeliyiz? İK, onaylanmış süreç yerine sağlam muhakemeye dayanan Akılcı Sadelik modeline neden geçmelidir? Akılcı Sadelik İK modelini uygularken neleri dikkate almalıyız? 1. Akılcı Düşünmeyi benimsemek, organizasyonel süreç ve yapılarımızı aşırı tasarlamanın önüne geçmek için zihnimizi sadeleştirmek. 2. Büyük Veri Analizi nin getirdiği fırsatları görmek, İK analitikleri ışığında karar ve uygulamalarla iş sonuçlarında pozitif etki oluşturmak. 3. Cesur Deney i desteklemek, insanların içindeki yetenekleri serbest bırakarak dünyanın onlara verdiği koşullara adapte olmalarına yardımcı olmak. 4. Yalnızca rekabetçiliği desteklemek yerine, paylaşmayı ve ortak kaynakların kullanımını ödüllendirerek Yapıcı İşbirliğine yeniden odaklanmak. 5. Sahici Diyaloglarla Gerçek İletişim kurmak, birbirimizin deneyimlerini paylaşmak üzere içimizdeki kapasiteyi kullanarak birbirimizi geliştirmeyi teşvik etmek. The benefits of attending As with all Management Centre Türkiye conferences you will have the opportunity to develop insights into how you can personally make a difference to your organisation. You will have the confidence that your work as HR professionals is informed by a global breadth and depth of perspective, brought to you by some of the finest thinkers and practitioners in the world. You will also have the opportunity to network and learn from fellow professionals, exploring what they re achieving and how they are planning to make Smart Simplicity work for their organisations. The specific areas in which we expect this conference to enhance your knowledge and work cover: How the world has changed and why we need to stop managing external complication with internal organisational complication? Why HR has to move to a model of Smart Simplicity based on good judgement rather than approved process? What it takes to transition to an HR model of Smart Simplicity, in terms of? 1. Embracing Smart Thinking and de-cluttering our minds so we stop over-designing our organisational processes and structures. 2. Managing the risks and opportunities that are being presented by Big Data Analytics and the new knowledge, ethical dilemmas and crimes it invites. 3. Supporting Courageous Experimentation by liberating people s infinite resourcefulness to adapt to whatever the world throws at them. 4. Refocusing on Constructive Collaboration rather than solely promoting competition, by rewarding sharing and taking care of common resources. 5. Enabling Authentic Connection encouraging practical empathy by working with our innate capacity to be in touch with each other s experience

7 Ana Oturum Keynote Session Yves Morieux Tanyer Sönmezer Organizasyon Mimarı İK HR Leaders as Organisational Designers Organizasyon Mimarı İK HR Leaders as Organisational Designers Akılcı organizasyonlar yaratmak Akılcı organizasyonlar yaratmak How can HR lead by creating smarter organizations How can HR lead by creating smarter organizations The Boston Consulting Group Kıdemli Ortak ve Genel Müdür Senior Partner and Managing Director Ana Oturum Keynote Session /Yüksek Lisans ını Paris Institute of Political Science da Karar Analizi ve Örgütsel Sosyoloji konusunda, doktorasını ise University of Strathclyde da Endüstriyel Pazarlama alanında yapan Yves Morieux, BCG ye 1995 yılında Paris ofisinde katılmış, ardından 2012 de Mumbai ofisine geçmiştir. Hâlihazırda Washington D.C. ofisinde görev yapmaktadır. Bir BCG Araştırmacısı olan Morieux, aynı zamanda BCG nin yeni karmaşıklık yönetimi yaklaşımını (Smart Simplicity ) geliştirdiği Institute for Organization ın (IfO) da direktörlükdür. 500 ü aşkın kuruluşa danışmanlık yapmıştır. Bu fikirlerini Six Simple Rules of Smart Simplicity (Akıllı Yalınlığın Altı Basit Kuralı) yaklaşımıyla pratiğe döken Morieux, CEO lara çığır açan yenilikleri başarılı şekilde yönetmek gibi en kritik süreçlerde yardımcı olmuştur. /After DEA in decision analysis and organizational sociology in Paris Institute of Political Science, Yves Morieux completed his Ph.D. in industrial marketing at the University of Strathclyde. He joined BCG in 1995 in the Paris office, transferred to Mumbai in 2012 and is now based in the Washington DC office. He is a BCG Fellow and director of the Institute for Organization where he created BCG s new approach to the management of complexity (Smart Simplicity ). Morieux has advised more than 500 organisations. Turning these insights into practice with the Six Simple Rules of Smart Simplicity, he has helped CEOs with their most critical challenges. Management Centre Türkiye CEO CEO Ana Oturum Keynote Session /TanyerSonmezer /Tanyer Sönmezer mesleğini hiç yapmamış bir ODTÜ Makina Mühendisliği mezunudur. Bir MBA ve bir Pazarlama Yüksek Lisansı üzerine HARVARD BUSINESS SCHOOL da Yönetim Kurullarının Etkin Yönetimi, OXFORD LEADERSHIP INSTITUTE de Liderlik, MIT de İnovasyon ve STANFORD da Değişim Yönetimi üzerine okusa da, hayatı LUNAPARK ta çalışırken öğrenmiş bir DANIŞMAN dır. Yönetici, aşçı, sihirbaz, pilot, fotoğrafçı, konferans konuşmacısı rollerini saymazsak sevdikleri için sıradan bir KAHRAMAN olmayı tercih eder. Sönmezer, Management Centre Türkiye (MCT) Grubu nun CEO sudur. Yöneticinin Sırt Çantası ve Yöneticinin Beslenme Çantası kitaplarıyla en çok satanlar listesinde yer aldı. /Tanyer Sönmezer trained in mechanical engineering at Middle East Technical University, but he never practiced his profession. After receiving an MBA and a master s degree in marketing, he attended several training programs, such as Effective Management of Boards of Directors at HARVARD BUSINESS SCHOOL, Leadership at the OXFORD LEADERSHIP INSTITUTE, Innovation at MIT, and Change Management at STANFORD. However, he is a CONSULTANT who has learned about life working at a FUN FAIR. His roles as chef, magician, pilot, photographer, and conference speaker aside, he prefers to be an ordinary HERO for those he loves. Sönmezer is the CEO of the Management Centre Türkiye (MCT) Group. He wrote two best-selling books: Yöneticinin Sırt Çantası (Backpack of a Manager) and Yöneticinin Beslenme Çantası (Lunch Box of a Manager)

8 Ana Oturum Keynote Session Steven D Souza Tara Swart Veri Ustası İK HR Leaders as Analytic Wizards İlişki Ustası İK HR Leaders as Authentic Connectors Analitik data ve metrikleri kullanarak akılcı kararlar almak Zinde liderlerle farkındalık ve denge yaratmak How to connect HR goals to your business strategy with big data How can HR lead by being mindful? IE Business School Doçent Associate Professor Ana Oturum Keynote Session /Dünyaca tanınan bir eğitimci, danışman, yazar ve konuşmacı olan Steven D Souza, Harvard Kennedy School ve London Business School gibi kurumlarda eğitim vermiştir. IE Business School da Doçentlik yapan D Souza, Chicago Booth GSB ve Brown University ortaklığında IE programlarında eğitim vermiştir. D Souza 30 yaşına bile gelmeden bir yatırım bankasında başkan yardımcısı olmuştur. Made in Britain (Patrick Clarke ile) ve Brilliant Networking in yanı sıra Charted Management Institute nun 2015 te Yılın Yönetim ve Liderlik Kitabı ödülünü alan Not Knowing (Diana Renner ile) kitaplarını yazmıştır. /A globally recognized educator, adviser, author and speaker, Steven D Souza has taught at the Harvard Kennedy School and London Business School. He is an Associate Professor at IE Business School and has taught on IE programs in partnership with Chicago Booth GSB and Brown University. D Souza became vice president in an investment bank before he was 30. He is the author of Made in Britain (with Patrick Clarke); Brilliant Networking ; and the bestselling, Not Knowing (with Diana Renner) which won the Chartered Management Institute s Management and Leadership Book of the Year in The Unlimited Mind ve MIT Sloan CEO CEO Ana Oturum Keynote Session /TaraSwart /Tara Swart, nörobilim alanında doktora derecesine ve başarılı bir tıp kariyerine sahip tek liderlik koçu ve konuşmacıdır. Swart, nörobilimin iş hayatına uygulanmasında ön planda yer almaktadır. Neuroscience for Leadership kitabının ve nörobilim ile koçluğa dair dergilerde yer alan 20 makalenin yazarıdır. Uluslararası konferanslarda ve Oxford, Standford ve MIT nin de aralarında bulunduğu en iyi işletme fakültelerinde iş hayatında beyin konusunda konuşmalar yapmaktadır. Nörobilimin iş hayatına uygulanmasıyla ilgili; İş hayatında nörobilim (nöroplastisite, empati, takımlar), Beyninizin para üzerindeki etkisi (risk alma, direnç), Gri alanlar (iş hayatında cinsiyet farklılıkları, fikir çeşitliliği), Sadece like layıp geçme, bana bak (EI, akıllı medya, teknoloji) gibi çeşitli konularda ihtiyaca yönelik özel seminerler ve atölyeler düzenlemektedir. /Tara Swart is the only Leadership coach and keynote speaker with a PhD in neuroscience and a successful career as medical doctor behind her. Swart is at the forefront of the application of neuroscience to business. She is author of Neuroscience for Leadership, and 20 articles in journals of neuroscience and coaching. She speaks globally on the brain in business at international conferences, blue chip corporations and at top business schools including Oxford, Stanford and MIT. Tara creates bespoke seminars and workshops, on a variety of topics related to applying neuroscience to business, including; Neuroscience in business (neuroplasticity, empathy, teams), Your brain on money (risktaking, resilience), Grey matters (gender differences at work, diversity of thought), Look at me, don t just like me (EI, smart media, technology) etc

9 Ana Oturum Keynote Session Steve Chapman Christine Porath İnovasyon Lideri İK HR Leaders as Disruptive Innovators Gelecek Uzmanı İK HR Leaders as Trend Strategists Öğrenen ve gelişen bir kültür yaşatmak İşgücü trendleri ile şirket stratejisine yön vermek Enabling a culture of courageous experimentation Understanding the future of work and HR trends for the next decade Ashridge Business School ve Metanoia Institute Öğretim Görevlisi, Örgütsel Değişim, Yaratıcılık ve İnovasyon CSS Change and Creativity Ana Oturum Keynote Session /stevexoh /Steve Chapman, bağımsız danışman, konuşmacı, yazar ve koç olmadan önce 20 yıl özel şirketlerde çalıştı. Son olarak köklü, küresel bir şirkette Liderlik ve Örgütsel Gelişim Müdürü olarak görev yaptı. Chapman, Örgütsel Değişim alanında yüksek lisans eğitimi aldığı Ashridge Business School da misafir öğretim görevlisi olarak örgütsel değişim, yaratıcılık ve inovasyon alanlarında dersler veriyor. Aynı zamanda Metanoia Institute Gestalt Informed Organisation Development Master programında misafir öğretim görevlisi olarak rol alıyor. Prestijli NTL Organisation Development Programme mezunu olan Chapman, ayrıca üst düzey yöneticiler için birebir Yaratıcı Macera yaratma konusunda uzman bir koç. Bireysel ve kurumsal yaratıcılık üzerine Can Scorpions Smoke? Creative Adventures in the Corporate World adlı bir kitap kaleme almıştır. McDonough School of Business, Georgetown University Doçent Associate Professor Ana Oturum Keynote Session /PorathC /Doktorasını almadan önce, önde gelen bir spor yönetim ve pazarlama şirketi olan International Management Group ta (IMG) çalışan Christine Porath, doktorasını Chapel Hill deki University of North Carolina Kenan-Flagler Business School dan almıştır. Ekonomi lisans diplomasını Phi Beta Kappa College of the Holy Cross dan alan Porath, Georgetown University McDonough School of Business da doçent olarak görev yapmaktadır. The Cost of Bad Behavior adlı kitabın yazarlarından biri olan Porath; Georgetown da üst düzey yöneticileri hedefleyen programların yanı sıra Panasonic, Booz Allen Hamilton, Prudential, Nextel, Telvent, Alion ve Medifast te eğitim vermiştir. Ayrıca Harvard University, Eğitimde Yenilikler Laboratuvarı (LILA) programı dahilinde üst düzey eğitim yetkililerine ders vermiştir. /Steve Chapman is fascinated by human beings, before becoming an independent consultant, speaker, writer and coach he spent over 20 years in the corporate world, his last role being Director of Leadership and Organisation Development for a large global blue chip. Chapman holds an MSc with distinction in Organisational Change from Ashridge Business School where he returns as visiting faculty to talk about organisational change, creativity and innovation. He is also visiting faculty at the Metanoia Institute for their Masters in Gestalt Informed Organisation Development programme. He is a graduate of the esteemed NTL Organisation Development Programme and also a qualified coach, specialising in facilitating 1:1 Creative Adventures for executives. /Prior to getting her PhD, Christine Porath worked at International Management Group, a leading sports management and marketing firm. She received her PhD from the Flagler Business School of the University of North Carolina at Chapel Hill. Porath completed her undergraduate studies in economics at Phi Beta Kappa College of the Holy Cross and currently is an associate professor at Georgetown Univeristy s McDonough School of Business. Porath, who is the co-author of the book The Cost of Bad Behavior, frequently speaks and delivers workshops for organizations and conferences. In addition to training executives through programs targeting higher executives at Georgetown, Porath has led training programs at Panasonic, Booz Allen Hamilton, Prudential, Nextel, Telvent, Alion, and Medifast. She has also trained chief learning officers as part of Harvard s Learning Innovations Laboratory (LILA) program. He is the author of Can Scorpions Smoke? Creative Adventures in the Corporate World

10 Ana Oturum Keynote Session Robert Poynton An Coppens Fark Yaratan İK HR Leaders as Next Generation Professionals İnovasyon Lideri İK HR Leaders as Distruptive Innovators Kalıp ve siloların ötesinde yapıcı ilişkiler oluşturmak Öğrenen ve gelişen bir kültürü yaşatmak Moving beyond organisation silos and creating constructive connection Enabling a culture of courageous experimentation The Do Book Yazar Author Ana Oturum Keynote Session /robpoynton /Robert Poynton, Oxford da psikoloji ve felsefe eğitimi aldıktan sonra Londra, Madrid ve Buenos Aires te reklamcılık sektöründe çalıştı. Arjantin de, küresel bir danışmanlık şirketinin kurulmasına yardım ederek Yıldız Savaşları, Wired Magazine ve GM nin elektrikli arabası EV1 in piyasaya sürülmesi gibi ilginç projeler üzerinde çalıştı. İspanya ya taşındığında karmaşadan ve ondan kaynaklanan doğaçlamadan çok etkilenen Poynton un bu deneyimi işletme ve kurumlarda (Nike, Disney ve Intel gibi) doğaçlama tiyatronun fikir ve yaklaşımlarını kullanan diğer bir küçük danışmanlık şirketi olan On Your Feet in kurulmasına ön ayak oldu. Bu konuda iki kitap yazdı: Do Improvise ve Everything s an Offer den bu yana öğretim görevlisi olduğu University of Oxford Said Business School da, liderlik eğitiminde deneysel yöntemler (doğaçlama da dahil) kullanıyor. Ayrıca Oxford da Praxis Forum Research Centre nin biçimlenmesi ve yürütülmesine de yardımcı oluyor. Gamification Nation Ltd. Chief Game Changer Chief Game Changer Ana Oturum Keynote Session /GamificationNat /An Coppens, çevrim içi öğrenme programları tabanlı oyunlaştırma tasarım hizmetleri sunan Gamification Nation Ltd. de Chief Game Changer olarak görev yapmaktadır. Dublin City University den Uluslararası Pazarlama ve Diller alanında lisans diplomasına (onur derecesi) ve Birleşik Krallık taki Open University Business School dan Yüksek Lisans diplomasına sahiptir. Engagement Alliance tan oyunlaştırma master sertifikası bulunmaktadır yılında, dünya genelindeki Oyunlaştırma Guruları puan tablosunda 6 numarada yer almıştır. Coppens, ödüllü bir iş koçu, öğrenme ve gelişim uzmanı, yazar ve konuşmacıdır. da oyunlaştırma üzerine yazan bir blogger dır. Leading the Boss in the Mirror ın yazarıdır. İkinci kitabı Attracting IT Graduates to Your Business, üçüncü kitabı ise Gamification in Business dır. /Robert Poynton studied Psychology and Philosophy at Oxford and worked in advertising in London, Madrid and Buenos Aires. He helped set up a global consultancy where he worked on fascinating stuff like Star Wars, Wired Magazine and the launch of GM s electric car the EV1 in Argentina. Poynton led to the creation of On Your Feet, another little consultancy which uses ideas and approaches from improv theatre to work with business and organisations (like Nike, Disney and Intel). He has written two books about this work - Do Improvise and Everything s an Offer. Since 2002 he has been using experiential methods (including improve) in leadership education at the University of Oxford s Said Business School, where he is Associate Fellow. He also helps to shape and run the Praxis Forum Research Centre at Oxford. /An Coppens is the Chief Game Changer at Gamification Nation Ltd, which offers gamification design services based and online learning programs. She holds a BA (Hon) in International Marketing and languages from Dublin City University and an MBA from the Open University Business School in the UK. She holds a gamification master qualification from the Engagement Alliance. She starts 2015 listed as number 6 on the Gamification Gurus leader board globally. Coppens is an award winning business coach, learning & development professional, author and speaker. She is a prolific blogger on gamification through She is the author of Leading the boss in the mirror. Her second book Attracting IT Graduates to Your Business. Her 3 rd book called Gamification in Business

11 Ana Oturum Keynote Session Sercan Çelebi Fark Yaratan İK HR Leaders as Next Generation Professionals Kalıp ve siloların ötesinde yapıcı ilişkiler oluşturmak Moving beyond organisation silos and creating constructive connection Oy ve Ötesi Kurucu Ortak ve Başkan Co-Founder and President Ana Oturum Keynote Session /OyveOtesi /Yale Üniversitesi Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü nden en yüksek onur derecesi ile mezun olan Sercan Çelebi, iş hayatına ABD de McKinsey & Company de İş Analisti olarak başladı. İzmir de Zorkun Tarım İşletmelerinde yatırım ve üretim deneyiminin ardından İstanbul McKinsey & Company de Müdürlük, MetCap Enerji Yatırımları nda İş Geliştirme Direktörlüğü, Terra Danışmanlık ta Yönetici Ortak, Stüdyo Şirketler Grubu nda Operasyon Direktörü olarak görev yaptı yılında, 7 Haziran genel seçimlerinde, seçim günü şeffaflık ve hukukun üstünlüğünü sağlamak için Türkiye de 46 ilde in üzerinde gönüllünün seferber olduğu Türkiye nin ilk ve tek yerel seçim gözlemciliği örgütü Oy ve Ötesi ni kurdu ve halen başkanlığını yapıyor. /Sercan Çelebi graduated from Yale University, Economic and International Studies, and started his carrier at McKinsey & Company at US. After his investment and production experience at Zorkun Agricultural Enterprises in İzmir, he worked as a Jr. Engagement Manager in McKinsey and Company İstanbul. And then he worked as Director of Business Development at MetCap Energy Investments, Managing Partner at Terra Agribusiness Solutions, COO at Studyo Group of Companies. In 2013, he launched Vote and Beyond as Turkey s first and only civil domestic election monitoring organization, which for the general elections on June 7 th mobilized over 50,000 volunteers to ensure transparency and rule of law on election day across 46 provinces of Turkey

12 İnsan Kaynakları Zir vesi Human Res İnsan Kaynak lar ources Summit 16 graphs from Fotoğraflar Photo ı Zir vesi 2015 den Human Resources Summit 15 22

13 İnsan Kaynakları Zirvesi ne Bugüne Kadar Katılan Firmalar Companies which have participated in the Human Resources Summit 0-9 2A Akademi 3M A AAD Danışmanlık Abalıoğlu Tekstil Abalıoğlu Yem Abank ABB Elektrik Abbott Laboratuvarları Abdi İbrahim İlaç AC Nielsen Accenture Danışmanlık Accor Services Acıbadem Mobil Sağlık Acıbadem Sağlık Grubu Actavis İlaçları Actifit AÇEV Açık Sınıf Adana Çimento Adecco Adel Kalemcilik Adisa Adler Advansa Sasa Polyester AGT Ağaç AIG Sigorta Ak Enerjik Üretim Ak Gıda AK Portföy Ak Yatırım Menkul Değerler Akademi Dadı Akal Tekstil Sanayi Akbank Akbank Düşünce Kulübü Akçansa Çimento Akdemir Dayanıklı Tüketim Malları Akfel Pazarlama AKG Yalıtım Akgün Bilgisayar Akıllı İlişkiler Akkim Holding Akkim Kimya Akkök San. Yatırım Geliştirme Aknet Aksa Akrilik Kimya Aksigorta Aksoylar Makine Aktif Yatırım Bankası Aktifbank Aktops Tekstil Akyapak Makine Akzo Nobel Alarko Turizm Grubu Albaraka Türk Katılım Bankası Albayrak Holding Alcatel-Lucent Ald Automotive Alexion İlaç Alke Turizm Allergan İlaçları Allianz Allied Domecq Alternatif Bank Alternatif Yatırım Altı Zincir İğne ve Makine Sanayi Altınyıldız Amak-ı Hayal American Life Amerikan Hastanesi Amgen İlaç Anadolu Cetelem Tüketici Finansman Anadolu Efes Anadolu Endüstri Holding Anagold Analiz Danışmanlık Aneltech Ankara Metrosu Ant Arap Türk Bankası Arbelan Arçelik Arçelik-LG ARÇEV Areva T&D Enerji Arıkanlı Holding Aria Arkas Arkas Denizcilik Aroma Art Craft Artı Group Arup Mühendislik Arzum As Değerlendirme Asaş Filtre Aselsan Assan Aluminyum Assan Demir Assessment Systems Astel Kağıtçılık AstraZeneca Ataman Turizm ve Yayımcılık Atasay Kuyumculuk Atasun Optik Atatürk Havalimanı Atölyedeyiz Attaş Alarko ATÜ Turizm İşletmeciliği Autoliv Cankor Avea Aventis Avita Aviva Sigorta Avivasa Emeklilik Avon Axa Sigorta Aydınlı Hazır Giyim Aygaz Aymar Yağ Azercell AzerfonLLC Azersun B Back-Up Bak Ambalaj Bakioğlu Holding Balnak Nakliyat ve Lojistik Hizmetleri Baltaş Bank Asya Bank Pozitif Bankalararası Kart Merkezi Barilla Gıda Barsan Global Lojistik Barut Oteller Grubu BASF Türk Kimya Başak Hayat Sigorta Başaran Batıçim Bayer Bayraktar Yatırım Holding BD Güzellik Merkezi Beckman Becton Dickinson Bee Goddess Beğendik Bekaert Beko Beksa Benetton Giyim BenQ Mobile BeOne Project Berlitz Dil Merkezi Bersay İletişim Best FM Best Transformer Betebe Mozaik Beymen Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar BIS Çözüm ve Entegrasyon Bileşim Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı Bilge Adam Bilim İlaç Bilkent Üniversitesi Bimsa Bimtaş Bintur Turizm Biomeks İlaç Birkman Reaching Further Birleşik Oksijen Birmot Bizebiz Blackberry Blanchard International Bluechip BNP Ak Dresdner Bank BNP Finansal Kiralama BNP Paribas Cardif Boehringer Ingelheim Bolu Çimento Borusan Birleşik Boru Borusan Holding Borusan Lojistik Borusan Makine Borusan Mannesmann Borusan Otomotiv Borusan Telekom Bosch Bossa Boyner Büyük Mağazacılık BP Türkiye Brand IQ Brisa Bridgestone Bristol-Myers Squibb British American Tobacco British Council British Side BSH Ev Aletleri Bufer Legrand Burgan Bank Burgan Yatırım C-Ç Cadbury Cafer Sadık Abalıoğlu Holding Callus Calyon Bank Cam Merkezi Canan Kozmetik Canon Cargill Carning Kablo ve Sistemleri Carrefour CDM İletişim Cemre Bitkisel Centrum Ceylan Intercontinental Cisco Citibank Clockwork CMS Jant CNN Türk Coca Cola İçecek Coca Cola Meşrubat Pazarlama Cognis Kimya Colgate Palmolive Copyright Dijital Baskı Merkezi Corning Kablo Coşkunöz Holding CP Standart Gıda Credit Agricole Indosuez Türk Bank Crown CSA Holding Cummins Çağdaş Holding Çelikord Çimko Çimento Çimsa D Daiichi Sankyo Daimler Chrysler Danone Danone Hayat Danone Tikveşli Gıda Dante Darüşşafaka Datateknik Bilgisayar Sistemleri DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü DDI Taurus Deloitte Danışmanlık Delphi Otomotiv Demisaş Denge Merkezi Eğitim Denizbank Denizli Çimento Denso Otomotiv Dentaş Derin Eğitim Detal Limited Deteks Kimya Deutsche Bank Deva DHL Dışbank Diasa Dicle Elektrik Digiturk Divan İstanbul Divan Palmira Doğa Koleji Doğadan Gıda Ürünleri Doğan Hayat Sigorta Doğan Online Doğuş Holding Doğuş İnşaat Doğuş Medya Grubu Doğuş Otel Doğuş Otomotiv Domino s Pizza Donanma Komutanlığı Doppio Studio Doruk Una Değer Katma Gıda Döktaş Dragoman Dil Teknolojileri Dupontsa Düzey Tüketim Dyo Boya E Eczacıbaşı Baxter Eczacıbaşı Beiersdorf Eczacıbaşı Esan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri Eczacıbaşı Holding Eczacıbaşı İlaç Eczacıbaşı İntema Eczacıbaşı İpek Kağıt Eczacıbaşı Karo Seramik Eczacıbaşı Menkul Değerler Eczacıbaşı Monrol Eczacıbaşı Özgün Kimya Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Vitra Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Eczacıbaşı Zentiva Edenred EF Uluslararası Dil Okulları Efes Bira Grubu Efes Pazarlama Efes Pilsen EFINST Dil Okulları EGO Elektrikli Aletler Ekin Kimya Eksim Yatırım Holding Eldor Elemental Elginkan Holding Elmor Tesisat Malzemeleri Embawood MMC Ender Mağazaları EnerjiSA Enerjisa Elektrik Enerjisa Enerji Enerya Gaz Engelsiz Kariyer Enocta Entegre Harç Sanayi Entek Elektrik Üretimi Entes EPS-Dönper Danışmanlık Erak Giyim Er-Bakır Erdemir Madencilik Ereğli Demir Çelik Eren Holding Ericsson Türkiye Erikli Ernst & Young Escada ESP-Training Centre Etay Giyim Eti Gıda Eti Şirketler Grubu Eureko Sigorta Euro Gıda Eurobank Tekfen Evyap Excellere Danışmanlık Eyüboğlu Eğitim Kurumları F Fabulaphotos Fako İlaç Fako-Actavis İlaç Fark Turizm ve İşletmecilik Farplas Faurecia Polifleks Fen Bilimleri Merkezi Ferring İlaç Ferro Döküm Festo Filiz Gıda Finans Emeklilik Finans Yatırım Menkul Değerler Finansbank Flaying Chef FNSS Savunma Sistemleri Fokker Elmo Lojistik Ford Otomotiv Formalis Bilgi Teknolojileri Fortisbank Fortune Fraport IC İÇTAŞ Frito Lay Funika Holding G Galatasaray İnsan Kaynakları Gama Endüsti Holding GAP Güneydoğu Tekstil Garanti Bankası Garanti Bilişim Teknolojileri Garanti Emeklilik Garanti Factoring Garanti Filo Garanti Leasing Garanti Mortgage Garanti Ödeme Sistemleri Garanti Sigorta Garanti Teknoloji Gemplus GfK Türkiye GıdaSa Gilette Gima GlaxoSmithKline Global Bilgi Global Menkul Değerler Globalpiyasa.com Gloria Hotels & Resorts Go Native Goldaş Kuyumculuk GPTW Grafton Recruitment Türkiye Grammer Koltuk Sistemleri Greenpeace Groupama Emeklilik Groupama Sigorta Groupe Seb İstanbul Güneş Sigorta Güney2M Gürok Turizm H H.Bayraktar Yatırım Holding Habertürk Gazetecilik Hafele Halk Yatırım Halkbank Hay Group Hayat Kimya Hayes Lemmerz Jantaş HC Trading HDI Sigorta Hedef Alliance Holding Hedef Gıda Helikon Yayıncılık Hema Endüstri Hempel Henkel Hennes & Mauritz Hergüner Danışmanlık Heriş Seramik ve Turizm Herlikon Hexagon Hill International Hillside Su Hotel Hisar Eğitim Vakfı Honda Türkiye HORECA Horizon House Of Human HR Dergi HR Venue HRSP HSBC Bank HSBC Yatırım HT Kariyer Hugo Boss Huhtamaki İstanbul Humanica Hunca Hürriyet İK I-İ IBA Lojistik Ibimsa ICD Türkiye ICF Türkiye IKEA IMC Danışmanlık IMKB Imperial Tobacco INC Türkiye Inditex ING Emeklilik Inta Mühendislik Inta Speaceturk Inta Uzay Sistemleri Intendis İlaç Inter Limousine Inter Park Inter Travel Intertech Bilgi İşlem IR Emniyet ve Güvenlik Sistemleri ISI Emerging Markets ISS Tesis Yönetim İ.E. Ulugay İlaç İdea İDO İGDAŞ İhlas Holding İlsan İlaç İltek Media İma Danışmanlık İnci Holding İnfomag Yayıncılık İnka İnlier İnmedye Reklam İnnova Bilişim İnteltek İpekyol İpragaz İSDEMİR İSG Uluslararas Havaalanı İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Kültür ve Sanat İstanbul Memorial Hastanesi İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Ticaret Odası İstanbul Yelken Kulübü İstek İstanbul Eğitim Hizmetleri İsviçre Sigorta İş Bankası İş Faktoring İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İş Kavramları Danışmanlık İTÜSEM J Johnson & Johnson Johnson Diversey Jones Lang Lasalle JP Morgan Chase Bank JTI K K Partners K.V.K Teknoloji Ürünleri KalDer Kale Holding Kale Seramik Kalebodur Seramik Kalekalıp Makine Kaleseramik Çanakkale Kansal Altan Boya Kanyon Kar Gıda Kareik Kariyer.net

14 İnsan Kaynakları Zirvesi ne Bugüne Kadar Katılan Firmalar Companies which have participated in the Human Resources Summit Karsan Karsan Otomotiv Katılım Bankası Kavrakoğlu Kaynak Holding Kent Gıda Kerevitaş Keskinoğlu Tavukçuluk KFC Gıda Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Kıraça Holding Kibar Holding KKTCell Klimasan Koç Allianz Hayat ve Emeklilik Koç Allianz Sigorta Koç Bilgi Koç Finans Koç Finansman Koç Holding Koç Sistem Koç Üniversitesi Koç Zer Koç.net Koçbank Koleksiyon Tasarım Kombasan Alışveriş Merkezi Konica Minolta Konventus Kordsa Köprü Yönetim Danışmanlığı KPMG Türkiye Kraft Foods KREA Digital Marketing Kumport Kuraldışı Yayıncılık Kursan Plastik Kuveyt Türk Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik Kültür A.Ş. Kültür ve Turizm Bakanlığı L Lafarge Asian Çimento LBT Varlık Yönetim LcWaikiki Legrand Elektrik Levi Strauss LG Klima Li & Fung Mümessillik Liberation Liberty Sigorta Linkedin Logo Yazılım Loreal Turkey M MAC Mars Athletic Club Magic Life Kartanesi Mais Motorlu Araçlar Maksimum Akademi Grup MAN Türkiye Management Centre Europe Maquet Cardiopulmonary Mardin Çimento Mare Motivasyon Markafoni Marks & Spencer Maro Teknoloji Marsa Marshall Masist Masters Training International Mavi Giyim Mavi Okyanus May Tohumculuk Mayr Meinhof Graphia Mazars-Denge Med İlaç MediaCat Medianova Medtronic Medya Takip Merkezi MEKO Menderes Tekstil Mercedes-Benz Finansman Türk Mercedes-Benz Türk Mercer Merck Sharp Dohme Merkez Yayın Holding Metalog Eğitim Araçları Meteksan Metrans Makine Metro Metro Group Buying Mey İçki Microsoft Türkiye Migros Mikes Mikrodalga Elektronik Milli Prodüktivite Merkezi Milliyet İK Minerva Eğitim MNG Bank Mobilizm Modus Mogaz Momento Mondelez Monitera Monster Türkiye Motiva Turizm Organizasyon Motorola Mountrain Outdoor Academy Mr. Smokey Work Team Mudo Multi Gayrimenkul Multinet Mustafa Nevzat İlaç My Company TV N Navitas Eğitim Danışmanlık Ncell Neosbime Nestle Netaş Telekomünikasyon Netsis Yazılım New Holland Trakmak Nexans İletişim Nielsen Araştırma Hizmetleri Nike Nisan Psikolojik Danışmanlık Nobel Nokia Norm LLC Nortel Network Netaş Novartis Novo Nordisk Numil Nuri Erikoğlu Holding O-Ö ODC Odeabank Odeon Tours Oerlikon Olmuksa Omsan Lojistik Optimist Yayınları Optimum Medya Oracle Ordu Yardımlaşma Kurumu Organik Kimya Organon İlaçları Orim Cam Orta Anadolu Holding OTI Oti Holding Otokar Otokoç Otomotiv Lastikleri Otoyol Sanayi Oyak Teknoloji Oyak Yatırım Menkul Değerler Oytek Öykü Lojistik Özgörkey Gıda Ürünleri P-Q P&G Park Hyatt Paşabahçe Paynroll PDR Anadolu Pegasus Pendik Nişasta People Toplantı ve Etkinlik Merkezi Peppers and Rogers Group Pepsi Pera Danışmanlık Hizmetleri Perakende Kariyer Perfetti Van Melle Peryön Petes Makine Petrofer Endüstri Yağlar Petrol Ofisi Peugeot Otomotiv Pfizer Pharmabrains Pharmacia Philip Morris Pınar Et ve Un Pınar Su Pınar Süt Plante Young Platform Bilgi Plato Grup Poldy Polimer Portaxe POS Praktiker PricewaterhouseCoopers Proaktif Kurumsal Hizmetler Profil International Profilo Teira Project House Prokon GFK Prolink Pronet Pulse Elektronik Quattro R Randstad Real ReklamVerenler Derneği Renaissance İstanbul Renault Mais Rexam Paketleme Riotur Madencilik Ritim Terapi Ritz-Carlton Roche Roketsan Rolakosta Rota Ofset Rota Yayınları Royal Yönetim Danışmanlığı Roza Çukurel Rönesans Holding Rönesans Türkmen Rumeli Telekom S-Ş S & T S.Oliver Turkey Saba - Up İnsan Kaynakları Sabah İşte İnsan Sabancı Holding Sahibinden.com Saklıköy Sandoz İlaç Sanko Holding Sanko Tekstil Sanofi Aventis Sanofi Pasteur Sanovel Sanset Santa Farma SAP Sardes Nikel Madencilik Sarmak Makine Sarten Ambalaj SASA Dupont Sabancı Polyester Savunma Sanayi Müsteşarlığı Savunma Teknolojileri SBS SCA Yıldız Schenker Arkas Schering Alman İlaç Schering Plough Schneider Electric Schott Orim Cam Sealed Air Secretcv.com Securitas Seher Gıda Sensormatic Sensormatic Güvenlik Sentro Yabancı Dil Hizmetleri Servier İlaç Set Group Holding Shape Master Shaya Kahve Shaya Mağazacılık Sırma Grup Siemens Sinpaş Sistem Grubu Sistem ve Galata Yayıncılık Sistem Yayıncılık Sodexo Softtech Solvay İlaç Sony Eurasia Pazarlama Soyak Yapı İnşaat Söktaş Tekstil Speed City Spengler Fox Standart Bank İstanbul Stepstone Temsilciliği STFA STOK Seyahat Turizm Stratejik Yönetim Sistemleri Sulzer SunExpress Superonline Süperlik Boru Sürat Kargo Sütaş Synovate Şahinler Şapka Danışmanlık Şekerbank Şişecam T T.C. Merkez Bankası Tack International TAG Taurus Group Tai Tusaş Tansaş Taşar Holding TAV Havalimanları Holding Tayeks Tekstil TBWA TEB Türk Ekonomi Bankası Tefal TEGEP TEI- Tusaş Motor Sanayii Tek Özel Teknika İletişim Teknoloji Holding Teknosa Tekstil Bankası Telephone Doctor Türkiye Teleset Elektromekanik Teletaş Telia Sonera Tellcom Telsim Tem Dağıtım TEMA Temsa Tesan - Livescribe Tetaş Tekstil Tetra Pak Tezcan Dağıtım Tezcan Galvaniz Tezman Holding Thames Water The Lifeco The Marmara The Shell Company Thomas Ulus. Çöz. Dan. THY Tırsan TİM Danışmanlık TNS Piar Tofaş Tohum Kart Torgem Gemi İnşaat Toros Tarım Total Oil Toyiki Toyota Motor Toyota Otomotiv ToyotaSa Toys R us Trakmak Trakya Cam Trane Klima Trexta Deri TSEV T-System TTNET Turab Turizm Turcas Petrol Turkasset Varlık Yönetim Turkcell Turkish Airlines Turkland Bank Tusaş Motor Sanayi Tüp Merserize Tekstil Tüprag Tüpraş Türk Demirdöküm Türk Dış Ticaret Bankası Türk Henkel Türk Philips Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri Türk Pirelli Lastikleri Türk Standartları Enstitüsü Türk Telekom Türk Tuborg TÜRKABROAD Eğitim Danışmanlığı Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Finans Katılım Bankası Türkiye İş Bankası Türkiye Kızılar Derneği Türkiye Korunmaya Muhtaç Türkiye Sinai Kalkınma Bankası Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Türksped U-Ü UCB Pharma Ulkar Holding UNICEF Unilever United Unitim Universal Kart Hizmetleri University of Central Asia Uzel Holding Uzel Makine Uzel Park Danışmanlık Ülker V-W-X VA Tekstil Vakıf Emeklilik Veri Park Eğitim ve Yazılım Verus Vestel Viking Kağıt VKV Koç Vodafone Volkswagen Wella WestLB AG Winwin Kurumsal Ödeme Sistemleri Working Mother Workshop Wyeth İlaç Xerox XING Türkiye Y Yandex Yapı Kredi Bankası Yapı Kredi Emeklilik Yapı Kredi Koray Yapı Kredi Sigorta Yapı Merkezi Holding YASED Yaşar Birleşik Pazarlama Yaşar Holding Yataş Yatırım Finansman Menkul Değerler Yazaki Otomotiv Yeni Şafak Yenibiris.com Yenigün İnşaat Yerinde Masaj Yıldız Holding Yılport Holding Yibitaş Lafarge YKK Metal YKM Giyim Yordam Danışmanlık Yorim Cam Yudum Gıda Yurtiçi Kargo Z ZA Giyim Zara Zentiva ZEPA Zer Merkezi Hizmetler Ziraat Bankası Ziraat Hayat ve Emeklilik Ziraat Sigorta Zorlu Holding Zorlu Korteks Perde Zorlu Linens Zurich Sigorta Art Craft

15 Fiyatlar Prices Fiyatların geçerli olabilmesi için kayıt verilen ay içinde ödeme yapılması gerekmektedir. Fiyatlara %18 KDV eklenecektir. Eylül September Kasım November Aynı anda iki indirim uygulanmaz, indirimlerden en yüksek olanı uygulanır. MCT Danışmanlık ve Eventus un konferans akışında ve programında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Belirtilen fiyatlar kişi başı için geçerli olan fiyatlardır. Konferans ücretine öğle yemekleri, kahve ikramları ve konferans dokümantasyonu dahildir. Aralık 2015 December 2015 Ocak 2016 January 2016 Platin Platinum For the prices to be valid, payment should be made the month in which registration is completed. 18% VAT will added to all totals. Only one discount may be used per person; if more than one is used, the highest of the two will be applied. Management Centre Türkiye and Eventus reserve the right to make any changes to the flow and program of the conference. Prices are per person. Şubat 2016 February 2016 Gold Gold Kayıt ve Detaylı Bilgi İçin / For More Information and Registration: Lunch, coffee and conference documents are included in the event price #ik2016 Platin Koltuk Katılıma yönelik ayrıcalıklar; Zirve merkezine VIP giriş, Ana oturumlarda ayrıcalıklı oturma alanı, Platin Koltuk sahiplerine özel VIP Lounge alanında konuşmacılarla iletişim ve ilişki kurabilme, Konuşmacılarla sohbet eşliğinde öğle yemeği ya da Borsa Restaurant ta a la carte yemek servisi, İlk günün sonunda yapılacak akşam yemeğinde Zirve nin tüm konuşmacılarıyla tanışma, Konferansa özel üretilen konsept çantanın adrese teslimi, Zirve den daha fazla verim almayı sağlayacak mihmandar servisi, Alanında uzman isimlerden simultane çeviri, Sektördeki gelişmelere ve trendlere daha yakından bakmayı sağlayan fuar alanı ziyareti, Konferans boyunca yapılan tüm etkinlik ve çekilişlere katılım. Platinium Seat Participation Privileges: VIP entrance to the summit venue, Exclusive seating during the main sessions, Exclusive VIP Lounge for Platinum Seat holders, communication and networking opportunities with speakers, Lunch with the speakers or a la carte menu served at Borsa Restaurant, Opportunity to meet all speakers at the dinner at the end of the first day, Home delivery of the concept bag that was designed exclusively for the conference, Host service the summit more, Simultaneous interpretation support from experts, A visit to the exhibition area to take a closer look at the latest trends and developments in the industry, The opportunity to participate in all events and raffle draws throughout the conference. Gelişime yönelik ayrıcalıklar; Kuruma veya departmana özel müşteri hizmetlerinde dünya standartlarını belirleyen Investor in Customers Health Check hizmeti, Professional Development Privileges: Health Checkup Service for your institution or department from Investor in Customers, the global standard-setter in customer service, Ödeme Bilgileri Ödeme, Garanti Bankası Rumeli Caddesi Şubesi (şube kodu:406), MCT Danışmanlık A.Ş. TR no.lu TL hesabına, ödeme gününün T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden hesaplanarak yapılmalıdır. Fatura, ödemenin gerçekleştiği tarihi takip eden hafta içinde tarafınıza ulaştırılacaktır. İptal ve Değişiklik Kayıt formunuzun iptali, sadece 17 Ocak 2016 tarihi ve daha öncesinde yapılan yazılı taleplerde geçerlidir. Kayıt iptalinin 17 Ocak 2016 ve öncesinde yapılması durumunda, ödemenin tamamı iade edilir. Ödeme yapılmamışsa, firmanızdan iade faturası talep edilir. 17 Ocak 2016 tarihinden sonra yapılan iptal taleplerinde, ödeme gerçekleşmemiş ancak fatura kesilmişse, tutarın tamamı talep edilir. Aksi durumda tutarın tahsili için hukuki süreç başlatılır. Payment Information Payment should be made to Garanti Bank, Rumeli Caddesi Branch (Branch Code:406), MCT Danışmanlık A.Ş., IBAN; TR Payment should be made in Turkish lira, based on the effective exchange rate of the Central Bank of Turkey on the date of payment. Invoices will be delivered within the week following the date of payment. Cancellations and Changes Registration forms can only be cancelled by written request no later than January 17, Cancellations before January 17, 2016 shall be entitled to full refunds. If payment is not made, a return invoice will be requested from the participant. No cancellations may be made later than January 17, If a cancellation is made past this date, the registrant will be liable for the full amount of the invoice. Otherwise, legal action will be taken to collect this amount. Kuruma veya departmana özel Goal Mapping (Hedef Belirleme) Keynote sunumları, Insights Discovery Kişilik Profili Raporu ve Koçluğu, Seçilmiş Keynote konuşmacısı ile ilk gün akşamüstü İK üst düzey yöneticilerine özel yapılacak olan Master Class a katılım, Seçilen konuşmacıların imzalı kitap seti, Gold Koltuk Öğle yemeği servisi Mekanda alınmak üzere konferans çantası Simultane çeviri Fuar alanı ziyareti Etkinlik ve çekilişlere katılım Exclusive keynote address on Goal Mapping for your company or department, Insights Discovery Personality Profile Report and Coaching, Attendance at the Master Class summit, to be held for senior HR executives with keynotes from selected speakers on the first evening, A book set signed by selected speakers, Gold Seat Lunch service Conference bag to be picked up at the venue Simultaneous translation Visiting exhibition floor Participation in the events and sweepstakes

16 İnsan Kaynakları Fuarı na Bugüne Kadar Katılan Firmalar Companies which have partipated in Human Resources Fair Ana Sponsorlar Main Sponsors Zirve içerisinde düzenlenen İnsan Kaynakları Fuarı Eventus A.Ş. tarafından 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar Borsalar Birliği TOBB denetiminde düzenlenmektedir. This exhibition is organized pursuant to Law No and with the authorization of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB). 1,618 Accor Services Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri Actifit AÇEV Açık Sınıf Adecco Adisa Danışmanlık Adler Akademi Dadı Akbank Düşünce Kulübü Akıllı İlişkiler Amak-ı Hayal Amerikan Hastanesi Analiz Danışmanlık Ant Artı Bir Danışmanlık Arzum Assessment Systems Ataman Turizm ve Yayımcılık Atasay Atölyedeyiz Avea Avita Back-Up Baltaş BD Güzellik Merkezi Bee Goddess BeOne Project Beqom Berlitz Dil Merkezi Best Fm BIS Çözüm ve Entegrasyon Biletino Bilge Adam Birkman Reaching Further Bizebiz Blackberry Blanchard International Bluechip Borusan Premium FK Brand IQ British Side Eğitim Hizmetleri BSH Ev Aletleri BSI Group BTC Bilişim Hizmetleri CDM İletişim Centrum Clockwork CNN Türk Coca Cola Copyright Corporate Sailing Academy CRM Akademi ÇEKÜL Dante Darüşşafaka Cemiyeti DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü DDI Turkey - Taurus Group Consulting Denge Merkezi Eğitim Divan İstanbul Diyetkolik.Com Doğan Egmont Yayıncılık Doppio Studio Dragoman Dil Teknolojileri Eczacıbaşı Holding Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Edenred EF Uluslararası Dil Okulları EFINST Dil Okulu Egemenoğlu Hukuk Bürosu Eğlence Mühendisleri Eleman.Net Elemanonline.net Elemental Danışmanlık Engelsiz Kariyer Enocta EPS-Dönper Danışmanlık Erikli ESP Training Center Etkinlik.com.tr Excellere Danışmanlık Fabulaphotos Favori Reklam Finansbank Flaying Chef FM Data İletişim Danışmanlığı Formalis Bilgi Teknolojileri Fortune Free Music Technical Galatasaray İnsan Kaynakları Garanti Emeklilik Genom GfK Türkiye Giftibox GlaxoSmithKline Global & Procue Yönetim Globalpiyasa.com Go Native Gobito Bilişim Grafton Recruitment Türkiye Grand Hyatt Greenpeace Habertürk Gazetecilik Hareket Candır Hay Group HBS İK Danışmanlığı Helikon Danışmanlık Helikon Yayıncılık Herlikon Hisar Hastanesi House of Human HR Venue HRDergi HRSP HT İnsan Kaynakları HT Kariyer Humangroup.biz Humanica Hümanist Kitap Yayıncılık Hürriyet İK IBM ICD Türkiye ICF - Uluslararası Koçluk Federasyonu INC Türkiye INDA Infinity Teknoloji INKA Inter Park Inter Travel Interlimousine ISI Emerging Markets İDO İnda - Çözüm Odaklı Psikolojik Danışmanlık İnfomag Yayıncılık İnmedya Reklam İskenderiye Kitap İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Business School İstanbul Yelken Kulübü İTÜ Kariyer Merkezi İTÜSEM JTI Tütün Ürünleri KalDer Kariyer.net Kavrakoğlu Kechi Sailing Kobilife Koç Sistem Konventus Koru İstanbul Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Köprü Yönetim Danışmanlığı KREA Digital Marketing Services Kref.net Kuraldışı Yayıncılık Kültür ve Turizm Bakanlığı Liberation Linkage Linkedin Livcon Learning Academy M2S Marketing To Sales MAC Mars Athletic Club Maksimum Akademi Grup Mall Report Manifesto Mare Motivasyon Masist Masters Training International Mavi Okyanus Mazars-Denge MediaCat Medianova Medistate Kavacık Hastanesi Mercer Metalog Eğitim Araçları Microsoft Migros Milliyet İK Mobilizm Modus Momento Monitera Monster Türkiye MooF Motiva Turizm Organizasyon Mountrain Outdoor Academy Mr. Smokey Work Team MTM Medya Takip Merkezi My Company TV Neosbime Naturel Ürünler ODC Ogoo Digital Okuyan Us Optimist Yayıncılık Oracle Oytek Park Hyatt Paynroll PDR Anadolu People Toplantı ve Etkinlik Merkezi Perakende Kariyer Peryön Pharmabrains Pharmacise Photoshoter Platform Bilgi Poldy İnsan Kaynakları Portaxe Pozitif Tv Print Center Project House Quattro Randstad Reklamverenler Derneği Renaissance İstanbul Riot Games Ritim Terapi Ritz-Carlton Roche Rolakosta Rota Yayınları Saba - Up İnsan Kaynakları Sabah İşte İnsan Saklıköy Salt SAP Secretcv.com Sentro Yabancı Dil Hizmetleri Shape Master Simworks Sistem ve Galata Yayıncılık Sistem Yayıncılık Sodexo Speed City Starbucks Stepstone Synovate Şapka Danışmanlık Tablet Akademi Tack International Tahincioğlu TEB Türk Ekonomi Bankası TEGEP Teknika İletişim Telephone Doctor Türkiye Tem Dağıtım TEMA Tesan - Livescribe Tezcan Dağıtım The Business English Academy The Lifeco Thomas Ulus. Çöz. Dan. TİM Danışmanlık TNS Piar TOÇEV Tofaş Tohum Kart Towers Watson TSEV Türk Hava Yolları Türk Standarları Enstitüsü Türk Telekom TÜRKABROAD Eğitim Danışmanlığı Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı UNICEF Unilever United Vakıf Emeklilik Verus Visionteractive Vodafone Waytosay Working Mother Workshop XING Türkiye YASED Yeni Şafak Yenibiris.com Yenidenbiz Yerinde Masaj Yeşilırmak

17 İnsan Kaynakları Fuarı 16 Human Resources Fair 16 İnsan Kaynakları Fuarı na Neden Katılmalısınız? İnsan Kaynakları 2016 Fuarı nda iki gün boyunca, zirveye katılan öncü firmaların yöneticileri ve sektörü yaşayan kuruluşlar bir araya gelecek. İnsan Kaynakları Zirvesi 2016 da konferans ve fuar organizasyonlarına ek olarak, özel oturumlar, çalışma grupları, fuar sunumları ve farklı birçok etkinlik yer alacak. Fuara neden katılmalısınız? Yönetim sistemlerinde Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri izlemek, Hedef kitle ile buluşarak ürün ve hizmetlerinizi tanıtmak, Potansiyel yeni müşteriler ile tanışmak, Hizmet sunan diğer firmaları somut verilerle değerlendirmek, Yüz yüze görüşmelerde bulunmak, Pazar araştırması ve müşteri analizi yapmak, Yeniliklerin, rakiplerinizin ve yönetim dünyasının nabzını tutmak için, Zirvenin en heyecanlı organizasyonlarından biri olan İnsan Kaynakları Fuarı na katılma fırsatını kaçırmayın! Why should you attend the Human Resources Fair? The executives of leading companies that participate in the summit and organizations in the industry will come together at the Human Resources 2016 Fair for two days. Many events, exposition presentations, workshops and special sessions will take place at Human Resources Summit 2016 in addition to the conference and the fair. Why should you attend the fair? To follow the latest developments in Turkey and the rest of the world focusing on management systems, To meet with your target audience and have the chance to present your products and services, To meet with new potential customers, To evaluate service providers with tangible data, To have face-to-face interviews, To have the chance to perform market research and customer analysis, To feel the pulse of the world of innovations, competitors and executives, Do not miss the Human Resources Fair, one of the most, exciting events of the summit. İnsan Kaynakları Fuarı na Hangi Firmalar Katılmalı? İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Danışmanlığı İşe Alım Hizmeti Beyin Avcılığı Eğitim Eğitim Danışmanlığı Yönetim Danışmanlığı Üniversiteler Meslek Kuruluşları ve STK lar Lojistik Temizlik Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri Araç-Filo Hizmetleri Toplantı ve Konaklama Hizmetleri Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sağlık ve Sigorta Hizmetleri Reklam/Tanıtım/Araştırma Reklam Ajansları Halkla İlişkiler Araştırma Teknoloji ve Yazılım Yazılım Sunum Destek Hizmetleri Masaüstü Yayıncılık Yayıncılık Yayın Yayınevleri Sektörel Dergiler Görsel Medya Which companies should participate in the Human Resources Fair? Human Resources HR Consultancy Recruiting Services Headhunting Education Education Consultancy Management Consultancy Universities Professional Organizations and NGOs Logistics Cleaning Services Security Services Car-fleet Services Incentives and Accommodation Services Catering Services Health and Insurance Services Advertisement/Promotion/Research Advertisement Agencies Public Relations Research Technology and Software Software Presentation Support Services Desktop Publishing Publishing Publication Publishing Companies Sector Magazines Visual Media

18 İnsan Kaynakları Fuarı 16 Human Resources Fair 16 İnsan Kaynakları Zirvesi Human Resources Summit Şubat / February FUAR KATALOĞU Ana Sponsorlar Main Sponsors İnsan Kaynakları Fuarı Kataloğunda ilan Human Resource Fair Catalogue Advertisement KDV (VAT) Kapalı Devre TV Yayınında Reklam Closed Circuit TV Advertisement KDV (VAT) Konferans Çantasında Firma Broşürü Company Brochure in the Conference Bag KDV (VAT)

19 Ana Sponsorlar Main Sponsors Oturum Sponsorları Session Sponsors E-Öğrenme Sponsoru Konaklama Sponsoru Web Tasarım Sponsoru İletişim Hizmetleri Sponsoru e-learning Sponsor Web Design Sponsor Accommodation Sponsor Communication Services Sponsor Medya Takip Sponsoru Media Monitoring Sponsor MTM Çeviri Sponsoru Translation Sponsor Transfer Sponsoru Transfer Sponsor Hizmet Sponsorları Hospitality Sponsors Sosyal Medya Sponsoru Social Media Sponsor 36 Dijital Medya Pazarlama Sponsorları Digital Media Marketing Sponsors e-posta Pazarlama Sponsoru Marketing Sponsor Prodüksyon Sponsoru Production Sponsor / ikzirvesi

İnsan Kaynakları Zirvesi 2015

İnsan Kaynakları Zirvesi 2015 Ana Sponsor İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı 11-12 Şubat 2015 SAHNE SENiN VARLIĞINLA FARK YARAT İnsan Kaynakları Zirvesi nde sizlerle birlikte 20 yılı geride bıraktık. Yola çıktığımız

Detaylı

Pazarlama Zirvesi. Marketing Summit

Pazarlama Zirvesi. Marketing Summit Pazarlama Zirvesi 09-10 Aralık 2015, İstanbul Marketing Summit December, 09-10 2015, İstanbul 2 3 #pz2015 Pazarlama Zirvesi 2015 Marketing Summit 2015 01 02 HAZİNE AVI Pazarlama Zirvesi İstanbul, 9 10

Detaylı

Ana Finans Sponsoru Main Banking Sponsor

Ana Finans Sponsoru Main Banking Sponsor Stratejik İş Ortağı Strategic Partner Ana Finans Sponsoru Main Banking Sponsor Dünyayı değiştirmeye hazır mısınız? Are you ready to change the world? Dünyayı değiştirmeye hazır mısınız? Bu yıl Pazarlama

Detaylı

THINK SIMPLE LIVE LOUD

THINK SIMPLE LIVE LOUD THINK SIMPLE LIVE LOUD 4-5 Aralık LÜTFİ KIRDAR KONGRE ve SERGİ SARAYI December, 4-5 ISTANBUL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE Stratejik İş Ortağı Strategic Partner Ana Sponsor Main Sponsor Ana Tekstil Sponsoru

Detaylı

11.EğİtİmcİlEr ZİrvEsİ 28 29 mayıs 2008, Polat renaissance, İstanbul ÖĞRENİN KEŞFEDİN EĞLENİN ESİNLENİN TANIŞIN

11.EğİtİmcİlEr ZİrvEsİ 28 29 mayıs 2008, Polat renaissance, İstanbul ÖĞRENİN KEŞFEDİN EĞLENİN ESİNLENİN TANIŞIN 11.EğİtİmcİlEr ZİrvEsİ 28 29 mayıs 2008, Polat renaissance, İstanbul ÖĞRENİN KEŞFEDİN EĞLENİN ESİNLENİN TANIŞIN EĞİTİMCİNİN DEĞİŞEN DÜNYASI Yeni iş modelleri eğitim ve öğretimde yeni yaklaşımlar gerektiriyor.

Detaylı

TANITIM ve KAYIT B R O Ş Ü R Ü. www.peryon.org.tr kongre@peryon.org.tr

TANITIM ve KAYIT B R O Ş Ü R Ü. www.peryon.org.tr kongre@peryon.org.tr TANITIM ve KAYIT B R O Ş Ü R Ü www.peryon.org.tr kongre@peryon.org.tr Avrupa nın 2.en büyük İnsan Yönetimi Kongresi olan PERYÖN Ulusal İnsan Yönetimi Kongresine siz de katılın. Kamu ve özel sektörden Yönetim

Detaylı

20.Yıl. Ana Sponsorlar Main Sponsors

20.Yıl. Ana Sponsorlar Main Sponsors 20.Yıl Ana Sponsorlar Main Sponsors İnsan Kaynakları Zirvesi 2015 Human Resources Summit 2015 İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı 11-12 Şubat 2015 SAHNE SENİN VARLIĞINLA FARK YARAT

Detaylı

Ana Sponsor Main Sponsor

Ana Sponsor Main Sponsor Ana Sponsor Main Sponsor İnsan Kaynakları Zirvesi 2015 İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı 11-12 Şubat 2015 SAHNE SENiN VARLIĞINLA FARK YARAT İnsan Kaynakları Zirvesi nde sizlerle

Detaylı

Sizin Hikayeniz Ne? Sizin Hikayeniz Ne? Sahne 1: Harekete Geçiren Pazarlama Hikayeleri. Sahne 2: Muhteşem Sonuçlar Alan İş Hikayeleri

Sizin Hikayeniz Ne? Sizin Hikayeniz Ne? Sahne 1: Harekete Geçiren Pazarlama Hikayeleri. Sahne 2: Muhteşem Sonuçlar Alan İş Hikayeleri Sizin Hikayeniz Ne? Türkiye nin danışmanlık şirketi MCT Danışmanlık tarafından düzenlenen ve binlerce üst düzey yöneticiyi bir araya getiren Pazarlama Zirvesi nin 13 üncüsü 5-6 Aralık 2012 tarihleri arasında

Detaylı

Introduction. edilmesi alanlarında tanınan bir lider konumuna gelmiştir. Social Entrepreneurship. Committee. Social Change

Introduction. edilmesi alanlarında tanınan bir lider konumuna gelmiştir. Social Entrepreneurship. Committee. Social Change Introduction Social Entrepreneurship for Social Change Conference Committee Organization edilmesi alanlarında tanınan bir lider konumuna gelmiştir. Besides the companies listed on the cover of this booklet,

Detaylı

TÜRKİYE!NOVASYON HAFTASI 2014 TURKEY INNOVATION WEEK

TÜRKİYE!NOVASYON HAFTASI 2014 TURKEY INNOVATION WEEK TÜRKİYE!NOVASYON HAFTASI 2014 TURKEY INNOVATION WEEK TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI 2014 TURKEY INNOVATION WEEK STRATEJİK PARTNERLER STRATEGIC PARTNERS GELECEK İSTANBUL DA FUTURE IS IN İSTANBUL TÜRKİYE!NOVASYON

Detaylı

TÜRKiYE inovasyonla GELECEĞE KOŞUYOR. İnovasyon dünyası İstanbul da buluşuyor. 4-5-6 Aralık 2014 ICC, İstanbul Kongre Merkezi

TÜRKiYE inovasyonla GELECEĞE KOŞUYOR. İnovasyon dünyası İstanbul da buluşuyor. 4-5-6 Aralık 2014 ICC, İstanbul Kongre Merkezi TÜRKiYE inovasyonla GELECEĞE KOŞUYOR. İnovasyon dünyası İstanbul da buluşuyor. 4-5-6 Aralık 2014 ICC, İstanbul Kongre Merkezi /turkiyeinovasyonhaftasi /inovasyontr turkiyeinovasyonhaftasi.com GELECEK İSTANBUL

Detaylı

International Investors Association of Turkey

International Investors Association of Turkey International Investors Association of Turkey International Investors Association of Turkey Barbaros Bulvarı, Mürbasan Sokak Koza İş Merkezi, B Blok, Kat 3 34349 Beşiktaş İstanbul, Turkey Phone: +90 212

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE. #gelecektest #FUTUREofCS

NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE. #gelecektest #FUTUREofCS NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Third Sector Foundation of Turkey NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE #gelecektest #FUTUREofCS SİVİL TOPLUMDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

Faaliyet alanları/services

Faaliyet alanları/services Tanıtım Kitabı Faaliyet alanları/services İndeks ana faaliyet alan içerik üretimi ve yönetimi olan bir iletişim kurumudur. İndeks, içerik ve iletişim ihtiyaçlar n z tek bir durakta çözüme ulaştırır. İndeks,

Detaylı

ve Sürekli Gelişim 2012 Evin Kose Vice President Turkey Finance Participation Bank

ve Sürekli Gelişim 2012 Evin Kose Vice President Turkey Finance Participation Bank SAVE US $300 when you book and pay by 26 July 2012 ) 2 nd Lean Six Sigma & Continuous Improvement 2012 Standardising the use of Lean Six Sigma through effective change management to drive cross-functional

Detaylı

Sizleri ziyaret eder bir kahvenizi içeriz. sizi dinlemeyi seviyoruz...

Sizleri ziyaret eder bir kahvenizi içeriz. sizi dinlemeyi seviyoruz... arkheegitim.com Sizleri ziyaret eder bir kahvenizi içeriz sizi dinlemeyi seviyoruz... arkhe ile tanışın Arkhe Eğitim ekibi 2005 yılından bugüne Türkiye nin önde gelen firmalarına bireysel ve kurumsal eğitim,

Detaylı

KEŞFEDİN TANIŞIN EĞLENİN ÖĞRENİN ESİNLENİN. 11.EğİtİmcİlEr ZİrvEsİ 28 29 mayıs 2008, Polat renaissance, İstanbul

KEŞFEDİN TANIŞIN EĞLENİN ÖĞRENİN ESİNLENİN. 11.EğİtİmcİlEr ZİrvEsİ 28 29 mayıs 2008, Polat renaissance, İstanbul 11.EğİtİmcİlEr ZİrvEsİ 28 29 mayıs 2008, Polat renaissance, İstanbul ÖĞRENİN KEŞFEDİN EĞLENİN ESİNLENİN TANIŞIN Katılan ilk 100 kişiye Shed or You re Dead kitabı hediye! PROGRAM 28 Mayıs 2008, Çarşamba

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

Toplumsal yatırımlarımız. ınvestments. Türkİye nin Tasarruf. Turuncu Damla Programı The Orange Drops Program Küçüklere Büyük Destek

Toplumsal yatırımlarımız. ınvestments. Türkİye nin Tasarruf. Turuncu Damla Programı The Orange Drops Program Küçüklere Büyük Destek Toplumsal yatırımlarımız Our Social ınvestments Türkİye nin Tasarruf Eğİlİmlerİ ARaştırmaSı The Survey of Saving Tendencies in Turkey Turuncu Damla Programı The Orange Drops Program Küçüklere Büyük Destek

Detaylı

17. EĞITIMCILER ZIRVESI

17. EĞITIMCILER ZIRVESI 17. EĞITIMCILER ZIRVESI 28 29 Mayıs 2014, İstanbul Marriott Hotel Asia Ana Sponsor Resmi Sponsorlar 17. Eğitimciler Zirvesi Programı 1 gün / 28 Mayıs Çarşamba 2 gün / 29 Mayıs Perşembe 09.15 09.30 Hoşgeldiniz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY

UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Kasım - Şubat 2013 November - February 2014 Sector / Sektör : 44 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik

Detaylı

9.Performans. Yönetimi Zirvesi. 27 / 28 Kasım 2007. Polat Renaissance Hotel İstanbul

9.Performans. Yönetimi Zirvesi. 27 / 28 Kasım 2007. Polat Renaissance Hotel İstanbul 9.Performans Yönetimi Zirvesi 27 / 28 Kasım 2007 Polat Renaissance Hotel İstanbul Ana Sponsor Resmi Sponsor Performans Sponsoru e-pazarlama Sponsoru 9. Performans Yönetimi Zirvesi Programı 27 Kasım 2007

Detaylı

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve YÖNETİMİ Profesyonellere Yönelik Yüksek Lisans Programı

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve YÖNETİMİ Profesyonellere Yönelik Yüksek Lisans Programı Sabancı Üniversitesi nde ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve YÖNETİMİ Profesyonellere Yönelik Yüksek Lisans Programı Sabancı University ENERGY TECHNOLOGIES and MANAGEMENT Master Program for Professionals Enerji Teknolojileri

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS Üç aylık dergi / Quarterly magazine Haziran 2013 / June 2013 Sayı / Issue 07 ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS BU SAYIDA / THIS ISSUE ICAO Sempozyumu, Akademi nin ev

Detaylı