GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE SÜRELİ ÇOCUK YAYINLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE SÜRELİ ÇOCUK YAYINLARI"

Transkript

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE SÜRELİ ÇOCUK YAYINLARI Doç. Dr. Suat UNGAN Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Bölümü. Fadime YİĞİT Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi. Özet Bu makalede çocuk edebiyatının gelişmesinde önemli rol oynayan süreli çocuk yayınlarının ülkemizdeki tarihi gelişiminden söz edilmiştir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Süreli çocuk yayınları ülkemizde 145 yıllık bir geçmişe sahiptir. Süreli çocuk yayınlarının gelişimi cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet dönemi olmak üzere iki ayrı başlık altında incelenmiştir. Cumhuriyet öncesi dönemde toplam elli adet süreli çocuk yayını bulunduğu ve yayınları eğitim içerikli olduğu görülmüştür. Cumhuriyet in ilanından sonra süreli çocuk yayınlarının sayısı hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Cumhuriyet in ilanından 1950 li yıllara kadar çıkarılan süreli çocuk yayınlarının çocuklarda vatan ve millet sevgisini artırmaya, çocuklara Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetmeye yönelik yayın yaptıkları görülmüştür li yıllarda ise çizgi roman dergileri ortaya çıkmış ve oldukça yaygınlaşmıştır. Süreli çocuk yayınlarındaki görselleşme 2000 li yıllara kadar artarak devam etmiştir. Günümüzde çocuk edebiyatı ve çocuk eğitimi bakımından nitelikli olan dergiler mevcuttur. Ancak reklamların ve tüketim çılgınlığının etkisiyle çocuk edebiyatı ve çocuk eğitimi açısından niteliksiz birçok süreli yayının olduğu da görülmüştür Anahtar Kelimeler: Süreli çocuk yayınları, çocuk edebiyatı. Periodical Publications for Children in Turkey from Past to Present Abstract This paper discusses the historical development of periodical publications for children in our country which play a significant part in development of children s literature. Descriptive survey model was applied in the research. Periodical publications for children have a history of 145 years in our country. Development of periodical publications for children was examined under two separate titles as prerepublic and republic periods. 184

2 It was found that there were fifty periodical publications for children in total and contents of which were educational in the prerepublic period. Number of periodical publications for children showed a rapid increase after the announcement of the republic. It was seen that the periodicals published for children from the announcement of the republic to 1950s had contents aimed at enhancing love for the country and the nation in the children, and helping them adopt Ataturk s principles and reforms. Comics emerged and became quite widespread in 1950s. Visualization in periodical publications for children increasingly went on until 2000s. Magazines qualitative in terms of children s literature and children s education are available in our day. Nevertheless, one can also see that a lot of periodicals are available as well, unqualified in terms of children s literature and children s education because of advertisements and consumption craze. Keywords: Periodical publications for children, children s literature. GİRİŞ Çocuk edebiyatının gelişmesinde önemli rol oynayan süreli çocuk yayınlarında çeşitli hikâyeler, masallar, roman tefrikaları, okul derslerine yardımcı bilgiler, bilmeceler, çocuk oyunları, kitap ve diğer tanıtımlar yer alır. Süreli çocuk yayınları; çocuğun sanat ve spor etkinliklerini, bilimsel gelişmeleri takip etmesini sağlar ve güncel olaylar ile okulda öğrendiği bilgiler arasında bağlantı kurmasına yardımcı olur. Ayrıca çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine katkıda bulunur ve yeteneklerini sergileyebilecekleri bir alan oluşturur. Süreli çocuk yayınları böylece çocuğun kişilik gelişimine de katkıda bulunur. İşlevleri göz önünde bulundurulursa ne denli ciddi bir iş olduğu görülen süreli çocuk yayıncılığı uzmanlık gerektiren bir sektördür. Çocuk psikolojisi, çocuğun bilişsel ve dil gelişimi dikkate alınarak yapılan yayıncılık başarıya ulaşabilirse çocuğun gelişimine katkıda bulunabilir. Bu yüzden süreli çocuk yayınlarının yazar kadrosu ve eğitimci kimliği de önemlidir. Günlük, haftalık, aylık, yıllık çıkan yayınlar süreli çocuk yayınlarını oluşturmaktadır. Bu durumda süreli yayın ifadesinin gazete, dergi vb. için kullanıldığı görülmektedir. Süreli yayınların gazete dışındaki en önemli türü olan dergiler için eskiden mecmua adı kullanılırdı. Ülkemizde dergi veya mecmua ismi; kitaba yakın olan yılda en çok üç, dört kez yayımlanan revue, review lardan, haftalık ya da on beş günde bir yayımlanan ve gazeteye yakın olan magazin ler için de kullanılmaktadır. Çocuklara yönelik çıkarılan dergiler için de bu isimlendirme geçerli olmaktadır (Güney, 1993). Bu yüzden çalışmada da süreli çocuk yayınları için daha çok çocuk dergileri ismi kullanılacaktır. Çocuk dergilerinin bugünkü anlamda bir okuma aracı olarak Avrupa da ortaya çıkışı 1722 yılında yayımlanan Leipziger Wochenblatt für Kinder adlı dergi ile olmuştur. Batı dan yaklaşık bir buçuk asır sonra (1869) ülkemizde ilk çocuk dergisi yayımlanmıştır. Nitekim bu dönemde Osmanlı Devleti gerileme ve çöküş sürecine girmiş, çıkış yolunu eğitim ve kültür alanında yenilikler yapmakta aramaya başlamıştır (Şimşek, 2001). Görüldüğü üzere bizde de çocuklar için çıkarılmış süreli yayınların oldukça eski bir tarihi vardır. 185

3 Araştırmanın Amacı ve Önemi Süreli çocuk yayınları yayınlandıkları dönemde meydana gelen olayları, dönemin düşünce ve yaklaşımlarını, temel sorunlarını yansıtan en önemli yazılı kaynaklardan biridir. Süreli çocuk yayınlarında toplumsal ve bilimsel gelişmeleri, toplumun çocuğa ve eğitime bakış açısını da görmek mümkündür (Güler, 2006). Geçmişten günümüze süreli çocuk yayınları kronolojik olarak incelenirse çocuğa verilen önem, eğitim alanındaki gelişmeler ve kültürel gelişmeler açıkça görülebilir. Bu nedenle makalede çocuk edebiyatının gelişmesinde önemli rol oynayan süreli çocuk yayınlarının ülkemizdeki tarihi gelişiminden söz edilecektir. Daha önce yapılan benzer çalışmalarda genellikle ilk derginin (1869) çıkışından yıllarına kadar; Tanzimat tan Cumhuriyet in kuruluşuna ya da 1923 ten günümüze gibi dönemler incelenmiştir. Araştırmanın farklılığı ve önemi ilk süreli çocuk yayınından günümüze değin yayımlanmış süreli çocuk yayınlarının genel incelemesinin yapılmasıdır. Araştırmanın Yöntemi Bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2012). Sosyal ve kültürel alandaki gelişmeler şüphesiz ki siyasal gelişmeler ile etkileşim hâlindedir. Bu gelişmeleri incelerken aralarındaki ilişki göz ardı edilirse isabetli bir inceleme yapılamaz. Bu yüzden ülkemizde süreli çocuk yayınlarının tarihi gelişimini iki ayrı başlık altında incelemek yerinde olacaktır: Cumhuriyet öncesi süreli çocuk yayınları ve Cumhuriyet dönemi süreli çocuk yayınları. Cumhuriyet Öncesi Süreli Çocuk Yayınları Osmanlı Devleti nde süreli çocuk yayınların başlaması Avrupa daki hızlı ilerlemeye ayak uydurmak için pek çok yenileşme hareketinin yapıldığı Tanzimat Dönemi ne rastlar. Osmanlı, birçok alanda yenilik yapma yoluna giderken geleceğin teminatı olan çocukların eğitimini de göz ardı etmemiştir. Yenileşme hareketleriyle birlikte çocuğun yetişkinlerden ayrı bir dünyası olduğu görülmüş ve çocuk ayrı bir birey olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bu yüzden halkın geleceğinin güvencesi olan çocukları yenileşme hareketinden haberdar etmek ve onları bu sürece ortak etmek amacıyla süreli çocuk yayınları kullanılmıştır (Bayram, 2005; Şimşek, 2001). Tanzimat dönemindeki süreli çocuk yayınlarının birinci amacı eğitim olmuştur. Dergiler genellikle, çocukların derslerini aksatmaması için okulların tatil olduğu perşembe ya da cuma günleri yayımlanmıştır. Zor şartlar altında yayın hayatlarını sürdüren dergiler abone sistemini benimsemişlerdir (Yanar, 2001). Tanzimat dönemindeki çocuk dergileri ilk olmaları ve kendilerinden sonraki dergilere örnek teşkil etmeleri bakımından önemlidir. Ancak Tanzimat döneminde yayımlanan çocuk dergi ve gazetelerinin uzun soluklu olmadığı görülmektedir. Tanzimat döneminde süreli çocuk yayınları arasında en uzun soluklu olanı ilk çocuk dergisi Mümeyyiz dir. Mümeyyiz aynı adla yayımlanan bir gazetenin haftalık eki olarak Cuma günleri yayımlanmıştır. İlk sayısı 15 Teşrini Evvel 1869 da (Hicrî 9 Recep 1286), son sayısı 14 Teşrini Evvel 1870 de (Hicrî 19 Recep 1287) olmak üzere toplam 49 sayı yayımlanmıştır. 186

4 Çocukların ilgisini çekmek için Mümeyyiz in her sayısı pembe, yeşil, turuncu, kahverengi, yavruağzı, sarı, mavi, mor ve bunların tonları gibi birbirinden farklı renklerde basılmıştır. Derginin ilk sayfasında Çocuklar için gazetedir. cümlesi bulunmaktadır. Derginin yıllık aboneliği kırk, altı aylık aboneliği yirmi beş, üç aylık aboneliği ise on beş kuruştur. 215 mm x 290 mm boyutlarında olan dergide yazılar iki sütun hâlinde yerleştirilmiştir. Derginin 41 sayısı dörder sayfa, 8 sayısı sekizer sayfa hâlinde yayımlanmıştır (Bayram, 2005). İlk Türk çocuk dergisi Mümeyyiz de eğitimle doğrudan ilişkili konulara yer verilmiştir. Bayram (2005), yaptığı çalışmada Mümeyyiz dergisinin hedef kitlesinin ilköğrenim çağındaki çocuklar olduğunu belirtmiş ve derginin içeriğini on iki başlık altında incelemiştir: gazeteyle ilgili notlar, duyurular, haberler; zekâ soruları ve cevapları; haber metinleri; reklâm ve duyurular; latifeler; mektuplar (varakalar); hikâyeler; fabl ve masallar; nasihat ve uyarı metinleri; ansiklopedik metinler; ahlakî metinler; öğretici metinler. Görüldüğü üzere içeriği zengin olan dergi; çocukların öğrenimine katkı sağlayan, çocukları eğlendiren ve eğiten niteliktedir. Ayrıca Mümeyyiz de oldukça sade bir dil kullanılmıştır. Aşağıdaki fıkra Mümeyyiz dergisinde kullanılan dile örnek teşkil etmesi bakımından önemlidir: Feylosofun biri kırda gezinirken görür ki biri karşısına bir nişân koyarak ok atıyor. Fakat ok atmak fenninde mahâreti olmadığından attığı oklar gâh sağa ve gâh sola düşer ve bu cihetle iki taraftan gitmek muhâtaralı görünür idi. Bu cihetten feylosof, hemen gidip okçunun nişân aldığı yere oturmuş ve İşte bundan başka bir selâmeti mahal bulamadım. demiş. (Mümeyyiz, S:31 den aktaran Bayram, 2005: 489) Mümeyyiz dergisinden söz ederken belirtilmesi gereken bir diğer husus ise derginin o yıllarda çocukları ödüllendirerek motivasyonlarını artırmasıdır. Kür (1993) ün belirttiği üzere sual adı altında yayımlanan bilmecelere doğru cevap veren çocukların isimleri dergide yayımlanmaktadır. Mümeyyiz in yukarıda söz edilen olumlu özelliklerinin yanı sıra birtakım eksikleri de bulunmaktadır. Küçük dizgi hataları, yazım ve noktalamayla ilgili bazı yanlışlıkların olduğu bilinmektedir. Örneğin tırnak işareti yerine yay ayraç, soru işareti yerine nokta kullanıldığı görülmektedir. Bunlara dayanarak Şinasi nin Şair Evlenmesi eserinde ilk kez kullanılan noktalama işaretlerinin henüz tam olarak yerleşmediği yorumu yapılabilir (Bayram, 2005). Mümeyyiz den sonra yayına giren Hazinei Etfal (1873), Sadakat (1875), Etfal (1875), Ayine (1875) adlı süreli yayınlarda edebiyat kaygısı bir tarafa itilmiş; çocuklara ahlaklı, faziletli insan olmayı öğütleyen yazılara yer verilmiştir. Edebi ürün açısından yeterli nitelikte olmasa da edebiyata eğilim göstermesi bakımından Mehmet Şemseddin in 1876 yılında çıkardığı Arkadaş dergisi mühimdir (Okay, 2006). Kısmen Osmanlıca ve deyimlere rastlanmasına rağmen, Arkadaş dergisi o dönemin en sade çocuk dergileri arasındadır. Mehmet Ziya Bey tarafından çıkarılan Çocuklara Kıraat 20x27 boyutlarında hazırlanmış ve on beş günde bir yayımlanmıştır. Derginin18 sayısı bulunmaktadır (Yalçın ve Aytaş, 2005) yılında yayına başlayan dergi resimlidir ancak bir süre sonra Dostlardan gelen istekler yönünde, bundan böyle dergiye hayvan ve insan resimleri koyamayacağını belirtir (Kür, 1993: 110). Daha sonra Mehmet Şemseddin in Çocuklara Ta lim dergisinde hayvanları tanıtmak için resimler kullanılır (Şimşek, 2012). Çocuklara Ta lim 15x24 cm boyutlarında olup çocuklara Türkçenin öğretimi ve yazım kurallarının pekiştirilmesi amacı taşımaktadır (Yalçın ve Aytaş, 2005). Sultan Abdulaziz dönemindeki çocuk dergilerinde padişaha övgüler yoğun değildir; ancak Abdulhamit döneminde padişaha övgülerin arttığı görülür. Padişaha methiyeler düzmek 187

5 konusunda dikkati çeken ilk dergi 1887 yılında yayımlanan Çocuklara Ta lim dir yılından sonra çocuk dergilerindeki yazılar tatsızlaşır ve dil ağırlaşır. Bu durumu en iyi gözlemleyebileceğimiz dergiler, Mehmet Şemseddin in beş yıl arayla çıkardığı ve tek başına yazarlığını sürdürdüğü dergilerdir: Arkadaş (1876), Çocuklara Arkadaş (1882), Çocuklara Ta lim (1887). Bu dergilerde git gide Türkçe sözcükler azalmış ve dil ağırlaşmıştır (Kür, 1993). Padişaha övgüler yağdırmak konusunda kendinden önceki ve sonraki tüm dergilerin üstünde olan süreli çocuk yayını ise Çocuklara Mahsus Gazete dir yılları arasında yayımlanan Çocuklara Mahsus Gazete 626 sayı yayımlanarak eski harfli süreli çocuk yayınlarının en uzun ömürlüsü olmuştur. Dergide dil bilgisi, fen, spor, ahlak gibi çeşitli konularda yazılara yer verilmiştir (Okay, 2006). Bu derginin kendinden öncekilerden bir diğer farkı ise ilk kez kız adını kullanmış olmasıdır. Daha önceki dergilerde dergi adlarının altında etfâli vatan (vatan çocukları) gibi sözler bulunur ve hitaplar daima Beyler, Efendiler olurdu. Bu dergide ise başlığın altındaki yazıda Zükur ve inas etfâli vatan (erkek ve kız vatan çocukları) ifadesi yer almaktadır (Pınarcı, 2013) de Ahmet Mithat Efendi nin Selanik te çıkardığı Çocuklara Rehber, 166 sayı yayımlanarak eski harflerle basılmış dergiler arasında en uzun ömürlü olan ikinci dergi olmuştur (Okay, 2006). Sade bir dille hazırlanmış olan dergi eğitici bir nitelik taşır. Mustafa Necati nin 1904 yılında çıkardığı Çocuk Bahçesi adlı dergi ahlaki yönü ön plana çıkarmasıyla dikkati çeker. 43 sayı çıkarabilen dergide büyükler için de nasihatler mevcuttur. İkinci Meşrutiyet döneminde devletin geleceğinin eğitimde olduğu anlaşılmış ve eğitimde Batılılaşma kendini iyiden iyiye hissettirmiştir. Ayrıca Kür (1993), İkinci Meşrutiyet in ilanından sonra çocuk dergilerinde çocuk hakları, kadın hakları gibi konular da yer almaya başladığını belirtir. Bu durum siyasi ve sosyal gelişmelerin çocuk dergiciliğinde gözlemlenebileceğinin bir kanıtıdır da Mehmet Faik tarafından yayımlanan Arkadaş Dergisi nin yazı kurulunda Serveti Fünun yazar ve şairleri bulunmaktadır. Tevfik Fikter, Cenap Şahabettin, Fazıl Ahmet, Hüseyin Suat, Celal Şahin gibi şairlerin çocuklar için şiir yazmaları, Serveti Fünun edebiyatçılarının çocuklara verdiği önemi göstermektedir. Okay (2006), 94 sayı çıkartılarak İkinci Meşrutiyet döneminin en uzun soluklu çocuk dergisinin Çocuk Dünyası olduğunu belirtir. TürkçüTurancı bir çizgide sade bir dille yayın yapan Çocuk Dünyası, 1913 yılında yayın hayatına başlamıştır. Aynı yıl Çocuk Yurdu, Mektepli, Çocuk Duygusu ve Türk Yavrusu dergileri de yayımlanmıştır. Mektepli dergisi diğer dergilerden farklı olarak öğrenci yazılarına da yer vermiştir. Türk Yavrusu, Türk adının kullanılarak yayımlandığı ilk çocuk dergisi olma özelliğine sahiptir. Dergi, Türk Kütüphanesi tarafından Gündüz Alp imzalı kişinin sahipliğinde yayımlanmıştır yılında haftalık çıkarılan ve hedef kitlesi okul öncesi çocuklar olan Çocuk Dostu ise kısa cümlelerin bulunduğu, bol resimli bir dergidir (Yalçın ve Aytaş, 2005). Görüldüğü üzere yıları çocuk dergilerinin çok yaygınlaştığı ve yayımlandığı bir dönem olmuştur; ancak bu dönemdeki süreli çocuk yayınları Tanzimat dönemindekiler gibi kısa ömürlü olmuştur. Bunun yanı sıra Kür (1993), bu dönemde çocuk dergilerinde bir hafifleşmenin de başladığını ifade eder. Eski harfle yayımlanan ilk süreli çocuk yayınları genellikle İstanbul da çıkmıştır. Ancak sayıları az da olsa İstanbul dışında yayımlanmış gazete ve dergiler de mevcuttur. Aile, 188

6 Çocuklara Rehber, Çocuk Bahçesi gibi dergiler Selanik te; Ciddi Karagöz, Haftalık Çocuk Gazetesi Bursa da; Mektebliler Âlemi, Çocuk Yıldızı İzmir de; Türk Çocuğu Ankara da; Yeni Yol ise sırasıyla Bolu, Akhisar ve İstanbul da çıkmıştır. Cumhuriyet öncesi süreli çocuk yayınlarının isimleri, çocukların hoşlanabileceği ya da çocuklukla ilgili çağrışımlar uyandıran isimlerden seçilmiştir (Durmuş, 2007). Cumhuriyet öncesi süreli çocuk yayınlarının bir diğer ortak özelliği çocuklara Bey, Beyefendi diye hitap ederek ve Bir kusurumuz varsa af ola gibi tümceler kullanarak çocuklara saygı göstermeleridir. Çocukları memleket meseleleriyle ilgilenmeye alıştırmak için savaş haberleri, memleket meseleleri ele alınmıştır. Ayrıca dergilerde sıkça beyuşak, zenginfakir ilişkilerine yer verilmiştir. Sömürülen insanlar namuslu, güvenilir, gözü pek; sömüren insanlar ise acımasız, güvenilmez olarak tanıtılmıştır (Kür, 1993). Cumhuriyet öncesi süreli çocuk yayınlarının dilinde ve imlasında kararsızlıklar bulunmakta, kullanılan dil çocukların anlama becerilerinin üstündedir. Resimler incelendiğinde özgün çizgiler yerine yabancı dergilerden direkt alınan veya onlara benzetilmeye çalışılan resimler olduğu görülür. Ayrıca dergilerin büyük çoğunluğu siyasi, sosyal çalkantılar ve savaşlar yüzünden düzenli, istikrarlı çıkmamıştır (Yalçın ve Aytaş, 2005). Fakat çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte şiir, roman, öykü ve karikatürlere yer vererek çocuk edebiyatının gelişmesine de katkı sağlamışlardır (Demircan, 2006). Genel bir değerlendirme yapıldığında Cumhuriyet öncesinde toplam elli adet süreli çocuk yayını olduğu görülür ki bu sayı dönem şartları göz önünde bulundurulursa azımsanamayacak niceliktedir. Süreli çocuk yayınları ile Cumhuriyet öncesinde çocukların eğlence ihtiyaçları karşılanmış, Türk aydınları arasında çocuk edebiyatının önemi ve gerekliliği konusunda bir bilinç oluşturulmuş ve Türk çocuk edebiyatının temelleri atılmıştır (Şimşek, 2012). Kür (1993) Cumhuriyet öncesi çocuk dergilerini okuyan çocukların ileride Kurtuluş Savaşı nı yapan yetişkinler olacağını hatırlatır ve bu dergilerin ne kadar önemli bir başarıya imza attıklarını vurgular. Cumhuriyet Dönemi Süreli Çocuk Yayınları Tanzimat Fermanı nın ilanından Cumhuriyet e kadar geçen seksen dört yıllık sürede toplam elli adet süreli çocuk yayını yayımlanmasına rağmen 1923 ten 1940 a kadar geçen on yedi yıllık sürede toplam otuz altı süreli çocuk yayınının yayımlandığı anlaşılmaktadır. Bu bilgiler Cumhuriyet in ilanıyla süreli çocuk yayınlarının ne denli önemsendiğini ve nasıl bir ilerleme gösterdiğini gözler önüne sermektedir. Bu yüzden Cumhuriyet dönemini, Cumhuriyet öncesi dönemden ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Cumhuriyet in ilk yıllarında yayımlanan süreli çocuk yayınlarında her türlü bilgiyi yer verilerek ideal çocuk yaratılmaya çalışılmıştır (Gençel, 1984). Cumhuriyetle birlikte kimi yazarlar Atatürk ü tanıtmak, kimisi Cumhuriyetin yeni değerlerini halka benimsetmek, kimisi çocukları eğlendirmek ve eğitmek, kimisi çocuk ve gençlerde vatan sevgisini pekiştirmek gibi görevleri kendilerine amaç edinmişlerdir. Çocuk için süreli yayınlarda bu anlayıştan nasibini almıştır. 1 Kasım 1928 de Latin Alfabesi nin kabul edilmesiyle çocuk dergilerinin hem sayıları hem de baskı sayıları artmıştır. Şirin (2000), yeni Türk (Latin) harflerinin kabulünün yayın yaşamına bir canlılık getirdiğini, çocuklara özgü telif, çeviri ve uyarlama yapıtların yayımı için gerek ilgili devlet kurumlarının, gerek özel yayınevlerinin dikkate değer girişimlerde bulunduklarını dile getirmiştir yılları arasındaki çocuk gazete ve dergilerinin basım yerleri incelendiğinde çoğunluğunun (29 adet) İstanbul da basıldığı ve süreli çocuk yayınlarının hemen hemen 189

7 yarısının (15 adet) haftalık yayımlandığı görülmektedir. Fakat 10 adet derginin yayın aralığı bilinmemektedir yılları arasında çocuk gazete ve dergilerinin sahiplerine baktığımızda iki isim dikkat çekmektedir. Bu isimlerden birincisi Haftalık Resimli Gazetemiz, Resimli Mecmua, Ateş, Yavrutürk ve Binbir Roman adlı beş adet çocuk gazete veya dergisi yayımlayan Tahsin Demiray dır. Diğeri ise Çocuk Sesi, Afacan ve Gelincik adlı üç adet süreli çocuk yayını çıkaran M. Faruk Gürtunca dır. Bu iki ismin dikkat çeken bir diğer ortak özelliği ise öğretmenlik eğitimi almaları ve bu mesleği icra etmiş olmalarıdır. Himayei Etfal Cemiyeti, sonraki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Gürbüz Türk Çocuğu adıyla bir dergi yayımlamıştır. Gürbüz Türk Çocuğu ; çocuklar için masallar, hikâyeler, tefrikalar, şiirler, fabllar ve eğlendirici sayfalar yayımlamış, bilinçli bir Türk vatandaşı yetiştirmeyi hedeflemiştir (Sınar, 2006). Sahibi ve başyazarı Mehmet Sami Karayel olan Mektepli gazetesi yayımlamış olduğu yazılarla, düzenlediği etkinliklerle ve çocuklara sesleniş biçimiyle Cumhuriyetçi, idealist, sağlıklı ve yenilikçi bir çocuk profili çizmiştir. Mektepli ; çocukların gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra onların dünyasını ilgilendiren haber, olay ve bilimsel gelişmelerin yansıtıldığı bir iletişim aracıdır (Şahin, 2009). Yalçın ve Aytaş (2005) a göre Cumhuriyet kuşaklarını etkileyen önemli süreli çocuk yayınlarından bazıları Çocuk Sesi (1928), Afacan Arkadaş (1928), Mektepli (1928), Çocuk ve Rüya (1928)dır yılları arasında yayın hayatına giren otuz altı adet süreli çocuk yayınının adı, yayın yılı, basım yeri, yayın aralığı ve sahibi Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo 1. Cumhuriyet in İlanından 1940 Yılına Kadar Yayın Hayatına Giren Süreli Çocuk Yayınları Dergi / Gazete Yayın Yılı Basım Yeri Yayın Aralığı Sahibi Çocuk Postası 1923 İstanbul Şübbân 1923 İstanbul Recai Talebe Mecmuası 1923 İstanbul 15 günlük Hikmet Arif Genç Mektepliler 1924 İstanbul 15 günlük Muallim Ahmet Hilmi Haftalık Resimli Gazetemiz 1924 İstanbul Haftalık Tahsin Demiray Resimli Dünya İstanbul Orhan Seyfi Resimli Eytâm Mecmuası 1925 İstanbul Hamid Nuri Resimli Mecmua 1925 İstanbul Tahsin Demiray Sevimli Mecmua 1925 İstanbul M. Zekeriyya (Sertel) Yeni Yol İstanbul Haftalık Muallim Nedim Tuğrul Çiçek 1926 İstanbul 15 günlük Ruhi Gürbüz Türk Çocuğu İstanbul Aylık Dr. Fuat Mehmet Çocuk Dünyası 1927 İstanbul Haftalık Annelere ve Çocuklara 1927 Yıllık Himayei Etfal Salnâme Cemiyeti Çocuk Yıldızı 1927 İzmir Haftalık Çocuk Sesi 1928 Gençlik 1928 İstanbul Aylık Cemal Altun Kalem Bulgaristan 15 günlük Ahali Yurdu Hacıyatmaz İstanbul Diken Neşriyatı 190

8 Mektepli Gazetesi İstanbul Haftalık M. Sami Karayel Şen Çocuk İstanbul 15 günlük Mehmet Şükrü Çocuk Sesi İstanbul Haftalık M. Faruk Gürtunca Afacan İstanbul Haftalık M. Faruk Gürtunca Çalışkan Çocuk İstanbul Haftalık Refik Emin Oklahoma İstanbul 15 günlük Alaadin Kıral Olgun Çocuk 1935 İstanbul Haftalık Burhan Bilbaşar Ateş İstanbul Haftalık Tahsin Demiray Çocuk Ankara Haftalık Fuat Umay Gelincik 1936 İstanbul M. Faruk Gürtunca Öğretmen İleri İstanbul Düzensiz N.Bilbaşar B.Atasayar Yavrutürk İstanbul Haftalık Tahsin Demiray Yeni Kültür Ankara Aylık Kâzım Namî Duru Cumhuriyet Çocuğu İstanbul Haftalık Zahide Tan Çocuk Gazetesi 1938 İstanbul M. Muzaffer Asrın Çocuğu İzmir Haftalık Süha Tükel Binbir Roman İstanbul Haftalık Tahsin Demiray (Alpay, 1980: ) Çocuk Haftası, Yavrutürk ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 1953 yılında çıkardığı Çocuk ve Yuva dergiler yıllarında süreli çocuk yayınlarına çok büyük katkılar sağlamışlardır. 23 Nisan 1945 tarihinde çocuk dergiciliğinde önemli bir adım olarak kabul edilen Doğan Kardeş dergisi yayımlanmıştır. Dergi, Yapı Kredi Bankasının kurucusu Kazım Taşkent tarafından hayatını kaybeden oğlu Doğan Taşkent anısına çıkarılmıştır. Gülten Dayıoğlu, Aziz Nesin, Erhan Bener, Nezihe Meriç, Muzaffer İzgü; Akşit Göktürk, Tomris Uyar; Ümit Yaşar, İlhan Geçer, Hasan Latif Sarıyüce, Ahmet Kutsi Tecer gibi önemli yazar, çevirmen ve şairler Doğan Kardeş bünyesinde toplanmıştır. Doğan Kardeş ; baskı kalitesiyle, pedagojik düzeyiyle ve öğrencilere verilen kaliteli bilgilerle geniş bir okur kitlesine ulaşmış, kendinde sonraki pek çok dergiye örnek olmuştur (Yalçın ve Aytaş, 2005). Dergi, çocuklara edebî zevk vermenin yanı sıra sanat alanında yetenekli çocukları da keşfetmiştir. Dünya çapında tanınmış müzisyenlerimiz İdil Biret ve Suna Kan ı çocukken keşfeden bu dergidir (Sınar, 2006) lerde yayın politikasını değiştirerek çizgi romana dönüşen Doğan Kardeş 1978 de yayından kalkmıştır (Alpay, 1983). Enginün (1985: 195) nesiller bu dergi ile yetişmiştir. diyerek Doğan Kardeş dergisinin yıllarca geniş bir okur kitlesine sahip olduğunu vurgular. Uğurlu (1989: 230) ise derginin çocuklara ve çocuk edebiyatına katkısını şu sözler ile anlatmaktadır: Dergi, yayınlarıyla Türkiye genelinde bir okul oldu. Birçok yazar ve çizeri edebiyat ve sanat dünyamıza kazandırdığını dile getirir. Ilgaz (1989: 261) ise Doğan Kardeş dergisi hakkındaki görüşlerini şöyle açıklar: Kendi hesabıma ki Doğan Kardeş de doğruladı çocukların dergilerinde öncelikle kalite beklediklerini söyleyeceğim. Maddi yapısıyla kaliteli bir dergi, çocukta en başta ciddiye alındığın, deyim yanlış kaçmazsa adam yerine konduğu duygusunu uyandırıyor. Bu maddi yapıyı, kaliteli bir içerik le buluşturmak artık yayıncının görevidir. Biz Doğan Kardeş te geleceğimize bağlı kalarak eğitimciliği ön planda tutmaya özen gösteriyoruz. Ancak bunu eğlendirerek yapmaya çalışıyoruz. Doğan Kardeş bütünlüğü buradan 191

9 kazanıyor ve çocukların beğenisi de derginin şu veya bu bölümlerinden çok bütünlüğüne yöneliyor. Doğan Kardeş in Batı hayranlığı ile tanınan kişiler tarafından yönetildiğini söyleyen Uğurlu (1989), dergiyi kendi toplumundan ziyade yabancı kültürlerin etkisinde olması bakımından eleştirir. Ancak Doğan Kardeş hakkındaki tüm eleştiriler süreli çocuk yayınlarının gelişimine katkı sağlamıştır li yıllarda Amerikan kültür politikasının etkisiyle çizgi romanlar diğer dergiler arasında ağırlığını hissettirmeye başlamıştır arası yayına giren elli bir derginin otuz üçü ve arası yayımlanan seksen dört derginin elli yedisi çizgi roman türündedir (Gençel, 1984). Pekos Bill, Tarzan, Baytekin, Ten Ten, Teksas, Tommiks vb. çizgi romanlar dergi sayfalarında bolca yer almıştır. Bu yayınların bulunduğu dönem TeksasTommiks dönemi olarak da anılır olmuştur (Bilgin, 1979). Konuları, kahramanları ve adları yabancı olan çizgi romanlar kısa sürede popüler olmuştur. Ofset baskının getirdiği kolaylık ve ucuzluk, bu tür yayınların piyasaya sürülmesini kolaylaştırmıştır. Cumhuriyet dönemi çocuk dergilerinin dolu, ciddi ve çeşitli içeriğinin aksine çizgi roman dergileri boş zaman geçirtmeyi amaçlamaktadır. Şiddet ve savaş içerikli olan bu dönemin çizgi roman dergileri, çocuğun ruh yapısı üzerinde olumsuz etki yaratabilecek niteliktedir (Taş, 2008). Görüldüğü üzere 1950 li ve 1960 lı yıllarda eğitici ve öğretici olma amacını bir kenara bırakarak sadece eğlendirici nitelikte yayın yapan dergilerin sayısı oldukça fazladır. Cumhuriyet dönemindeki çocuk dergilerini, Bankaların çıkardığı çocuk dergileri, gazetelerin çıkardığı çocuk dergileri, kurum ve kuruluşların çıkardığı çocuk dergileri, başlığı altında değerlendirilebilir. Bankaların Çıkardığı Çocuk Dergileri: İlk yıllarda ülkemizdeki çocuk dergilerinin %4 ünü oluştururken 1990 dan sonra %34,8 olmuştur. Bir bankanın eğitim ve kültüre katkısı bankalar yasasının bir hükmüdür. Bankaların çıkardığı çocuk dergilerinden kar amacı gütmemeleri oldukça önemlidir. Ancak eğitim bilimlerinin ve çocuk psikolojisinin yeterince dikkate alınmaması önemli bir eksiklik doğurmaktadır. Ayrıca eğitim uzmanları tarafından denetlenememesi dergilerin beklenen başarıyı göstermesine engel oluşturmaktadır. Değişen genel müdürlerin bu alana verdikleri öneme bağlı olarak dergilerin kalitesi düşmekte veya artmaktadır. Dergileri okuyucu kitlesine ulaştırılması bakımından yetersizlikler de görülmektedir. Çocuklara ve okullara dergilerin dağıtımı konusunda daha özenli olunabilir. Bunlara rağmen çocuk dergileri içinde yayın kalitesi en yüksek olan ve çocukların gereksinimlerine yönelik konuların belirlendiği dergiler, bankaların çıkardığı dergilerdi (Yalçın ve Aytaş, 2005). Akbank tarafından 1975 yılında Başarı adıyla yayımlanan fakat 1980 lerin sonunda Başaralım adıyla yayın hayatına devam eden dergi ile Türkiye İş Bankası tarafından 1978 de çıkarılan Kumbara önemli çocuk dergilerindendir te T.C. Ziraat Bankasının yayımladığı Başak Çocuk, 1983 te Şekerbank tarafından yayımlanan ve hâlâ günümüzde yayın hayatına devam eden Şeker Çocuk ve 1989 yılında Türkiye Vakıflar Bankası tarafından yayımlanan Vakıf Çocuk Dergisi dikkat çekmektedir (Şimşek, 2012) Gazetelerin Çıkardığı Çocuk Dergileri: Çocuk dergilerinin %10 unu oluştururken 1990 dan sonra bu oran %47,8 olmuştur. Gazetelerin çıkardığı çocuk dergilerinin bayilerde satıldığı ve baskı sayılarının oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Bazı gazeteler ise abonelik yoluyla çocuk dergilerini dağıtmaktadır. Gazetelerin çıkardığı çocuk dergilerinde 192

10 güncel konulara büyük önem verilmesinden dolayı çocuğun yaşına uygun olmayan, kavrayamayacağı içerikler olabilmektedir. Ele alınan konular çocuğun psikolojik gelişimi ve dil gelişimi dikkate alınarak işlenmesi gerekir. Ancak gazeteler bunun aksine sahip oldukları siyasal görüşleri ve inançları çocuklara benimsetme amacını gütmektedir (Yalçın ve Aytaş, 2005). Milliyet yayınlarının 1972 de haftalık olarak çıkardığı Milliyet Çocuk, 1982 de yayımlanan Milliyet Kardeş ve Ekim 2001 den beri Yalvaç Ural ın yönetiminde çıkarılan Miço sevilen çocuk dergilerindendir yılında Tercüman gazetesi tarafından yayımlanmaya başlanan Tercüman Çocuk dergisinin yayın hayatı gazetenin kapanmasıyla sona ermiştir. Türkiye gazetesinin çıkardığı Türkiye Çocuk dergisi 15 Kasım 1981 tarihinden beri kesintisiz olarak yayımlanmaktadır. Türkiye Çocuk yönetimi dergiyi şöyle tanımlamaktadır: Yayına başladığı tarihten günümüze kadar milli ve manevi değerlerimize önem veren, çocuklarımızı ve gençlerimizi kendi öz kültürünü, tarihini, medeniyetini, vatanını, milletini seven ve onlara layık olmaya çalışan nesiller olarak yetiştirmeye çalışan bir yayındır (URL4, 2014). Kurum ve Kuruluşların Çıkardığı Çocuk Dergileri: Oranları %86 iken daha sonraları %17,4 e düşmüştür. Kurum ve kuruluşların çıkardığı nitelikli dergiler bulunmaktadır. Kültür Bakanlığı tarafından 1992 yılında yayımlanan Elma Şekeri de kurum ve kuruluşların çıkardığı önemli çocuk dergilerindendir. Günümüzde de yayın hayatına devam eden Diyanet Çocuk Dergisi, Bilim Çocuk, TRT Çocuk Dergisi vb. kurum ve kuruluşların çıkardığı nitelikli dergilerdendir. Diyanet İşleri Başkanlığının 1979 dan bu yana yayımladığı Diyanet Çocuk Dergisi günümüzde de yayın hayatına devam etmektedir. İlk sayıları üç ayda bir çıkan dergi 5. sayıdan sonra iki ayda bir yayımlanmış daha sonraları ise ayda bir yayımlanmaya başlanmıştır. Hedef kitle olarak ilkokul öğrencileri seçilmiştir ve Diyanet İşleri Başkanlığının yasalarla tanınan görevleri çerçevesinde dini ve ahlaki bilgiler verilmektedir (Yalçın ve Aytaş, 2005). Türkiye de özellikle 1990 larda dergi çeşidi artış göstermiştir. Sayılgan ve Sayılgan (2005) a göre bu artış 1980 lerden sonra başlayan tüketim çılgınlığı ve bunları destekleyen reklamlar sayesinde olmuştur. Ayrıca 1990 ların başından itibaren baskı teknolojilerinden bilgisayarlı sistemler kullanılmaya başlanması da dergi sayılarının artmasına sebep olmuştur larda çocuk dergilerine genel olarak bakıldığında Aydoğan (2005) a göre eğitim işlevinden çok eğlendiriciliğin ve bunun da ötesinde tüketiciliğin öğretilmesinin ön plana geçtiği görülmektedir. Çocukların bilgilendirilmesine ayrılan sayfa sayısı, reklam ve eğlenceye ayrılan sayfa sayısından çok daha azdır. Bu da çocukların yazılı kültürden giderek uzaklaştığı ve bilişsel düzeyde bir okuma gerektirmeyen, bakmaya dayalı görsel kültürle baş başa kalmalarına sebep olmaktadır. Yazılı kültürden uzaklaşıldığının görselliğin önem kazandığının en gözle görülebilecek göstergesi dergilerde, uzun öyküler yerine kısa çizgi romanların, resimlerin, posterlerin yoğunluk kazanmış olmasıdır dan sonra Donald Amca, Disney Dünyası, Şirinler, Barbie, Power Rangers, Batman, Swing, Red Kit gibi çocukların tutkun oldukları çizgi film karakterlerinin sun duğu öyküler, bilmeceler ve boyama, çıkartma bölümleri ile süslü dergiler yayımlanmıştır. Dergiler bu karakterlerin oyuncaklarını ya da çıkartmalarını da ek olarak vererek daha cazip duruma gelmeye çalışmışlardır (Taş, 2008). Fakat bunların dışında çocuk 193

Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik

Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik Zuhal Özer 18 Nisan 2013, İzmir Çocuk Dergileri - Amaçlar Çocuklara küçük yaşlardan itibaren bilimi sevdirmek, Bilimin yaşamın

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocuk Edebiyatı Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocuk Edebiyatı Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocuk Edebiyatı 254 4 2 2 4 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

3. Bölüm: Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler / 61

3. Bölüm: Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler / 61 İÇİNDEKİLER Ön Söz / 7 1. Bölüm: Çocuk ve Edebiyat / 9 1.1. Çocuk / 9 1.2. Batıda çocukluğa bakış / 10 1.3. Bizde çocukluğa bakış / 11 1.4. Çocukluğun keşfinde masalların rolü / 12 1.5. Çocukta bilişsel/zihinsel

Detaylı

ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli. Yayın Danışmanları Oya İşeri - Hüseyin Emiroğlu. Görsel Yönetmen Sedat Gever. Grafik Arz Tanıtım

ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli. Yayın Danışmanları Oya İşeri - Hüseyin Emiroğlu. Görsel Yönetmen Sedat Gever. Grafik Arz Tanıtım ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli Abonelik: Yıllık 60 TL Posta Çeki: 666874 Banka: Denizbank IBAN TR550013400000191012400002 İş Bankası IBAN TR070006400000110950784959 Dekont karabatakdergisi@gmail.com

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

OKUL ÖNCESİ YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ YAYINLARI KARACA Eğitim Yayınları Tic. ve San. Ltd. Ş OKUL ÖNCESİ YAYINLARI TL Etkinlik Kitabım 1-10 (10 etkinlik kitabı) 57,50 Adet Tutar Portakal Çiçeği Eğlenceli Matematik (48 Ay ve Üstü) 13,50 Portakal Çiçeği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir. TÜBİTAK POPÜLER BİLİM YAYINLARI MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını

Detaylı

İlk Çocuk Dergisi Mümeyyiz

İlk Çocuk Dergisi Mümeyyiz ÇOCUK DERGİLERİ Gülden Aydın PINARCI Elektronik bültenimizin Edebiyat Köşesi nde yazı dizisi şeklinde dergicilik tarihimizi inceliyoruz. Bu zamana kadar konularına göre öykü, mizah ve kadın dergilerini

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zeki Salih Zengin Giriş...13 1. İlk Dönemlerde Din Hizmetleri...14 2. Osmanlılar Döneminde Din Hizmetleri...17 3. Tanzimat Sonrasında

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/Zorunlu. SYZD Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR Zorunlu

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/Zorunlu. SYZD Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR Zorunlu SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi / SYZD 10002 Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR SYZD 10004 Bilimsel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal MİLLÎ EĞİTİM EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT 3 AYDA BİR YAYINLANIR BAHAR 2004 Sayı:162 ISSN 1302-5600 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi Yayımlar Dairesi Başkan V. Şadi KESKİN Yazı İşleri Müdürü Ali KARAÇALI Süreli

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No: 592 Tarih : 27.12.2013 27 Aralık 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28864 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S KİM BU PEPEE? YIL 2007, Bir düşümüz var: Türk çizgi filmi yapmak Bu da düşümüzün rakamsal temeli: Türkiye de milyonlarca çocuk var. Binlerce yıllık anlatı kültürü

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep KARA 3. Ders 1.Literatür Taraması - Literatür taraması nedir ve nasıl yapılır? - Literatür taramasında kütüphaneler 2. Süreli Yayın nedir? Süreli Yayınların

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

SÖZLÜKBİRİMLERİN TANIMLANMASINA ANLAMBİLİMSEL BİR BAKIŞ

SÖZLÜKBİRİMLERİN TANIMLANMASINA ANLAMBİLİMSEL BİR BAKIŞ SÖZLÜKBİRİMLERİN TANIMLANMASINA ANLAMBİLİMSEL BİR BAKIŞ Erdoğan BOZ ÖZET Bu yazıda, genel sözlüklerdeki sözlükbirimlerin (madde başlarının) tanımlanmasına anlambilimsel bir bakış yapılacaktır. Sözlükler

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Kaynaklar E. Beklentiler

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Sınıf Defteri Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-5,

Sınıf Defteri Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-5, MAVİ YUNUS EĞİTİM SETLERİ KIPIR KIPIR KUKLALAR EĞİTİM SETİ (Öneri: 36-48 Ay) 1. Kıpır Kıpır Kuklalar (8 kitap) (Kukla Sincap, Kukla Kirpi, Kukla Kutup Ayısı, Kukla Kaplumbağa, Kukla Pelikan, Kukla Maymun,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28 İÇİNDEKİLER Önsöz/ Ahmet Yıldız 5 Giriş 11 Psikoloji kökenli modeller 15 Davranışçılık 15 Bilişselcilik 17 Bilişsel Yapılandırmacılık 20 Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler Oyun gemisi Eğitim Dizisi Her cilt 24 cm x 30 cm - 110 gr. 1. hamur Bu eğitim dizisinde okul öncesi dönem çocuklarının hem bilişsel gelişimlerini, hem de sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen zengin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. ( 07 Eylül-16 Ekim 2015 )

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. ( 07 Eylül-16 Ekim 2015 ) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ ( 07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Farklılığı İK ve İş olan dergi

Farklılığı İK ve İş olan dergi Farklılığı İK ve İş olan dergi Yayın hayatına 1996 yılında start veren HRdergi, İnsan Kaynakları ve yönetim ile ilgili tüm gelişme ve yenilikleri okurlara duyurmak adına her geçen gün kendini yeniliyor.

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ Önceki gün vefat eden gazeteci yazar Bülent Akkurt Bodrum da dostları, yakınlarının kollarında son yolculuğuna defnedildi. Bülent Akkurt un yazıları bir

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

BİZ KİMİZ? ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk ü ve ideolojisini daha iyi tanımak ve tanıtmak için 1989 yılında ODTÜ Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan bir düşünce topluluğudur. Atatürkçü

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

MAVİ YUNUS EĞİTİM SETLERİ. ZIPZIP İLE PITPIT EĞİTİM SETİ (Öneri: 24-36 Ay) KIPIR KIPIR KUKLALAR EĞİTİM SETİ (Öneri: 36-48 Ay)

MAVİ YUNUS EĞİTİM SETLERİ. ZIPZIP İLE PITPIT EĞİTİM SETİ (Öneri: 24-36 Ay) KIPIR KIPIR KUKLALAR EĞİTİM SETİ (Öneri: 36-48 Ay) MAVİ YUNUS EĞİTİM SETLERİ ZIPZIP İLE PITPIT EĞİTİM SETİ (Öneri: 24-36 Ay) 1. Zıpzıp ile Pıtpıt uygulama kitapları - 5 kitap 2. Zıpzıp ile Pıtpıt Aile Katılımı 3. İlk Portfolyom 4. Kavramlarla Labirent

Detaylı

2KiloMavi de. Misafir Yazarlık. Eylül 2012. 2kilomavi.wordpress.com

2KiloMavi de. Misafir Yazarlık. Eylül 2012. 2kilomavi.wordpress.com de Misafir Yazarlık Eylül 2012 de Misafir Yazarlık Nedir? Misafir yazarlık, de yazar olmayan takipçilerimizin yazdıkları herhangi bir yazılarının de yayınlanması anlamına gelir. Kendi bloğunuz olsun ya

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Okul Öncesi Devam Takip Defteri (Öğretmen - Öğrenci) Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-5,

Okul Öncesi Devam Takip Defteri (Öğretmen - Öğrenci) Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-5, MAVİ YUNUS EĞİTİM SETLERİ KIPIR KIPIR KUKLALAR EĞİTİM SETİ (Öneri: 36-48 Ay) 1. Kıpır Kıpır Kuklalar (8 kitap) (Kukla Sincap, Kukla Kirpi, Kukla Kutup Ayısı, Kukla Kaplumbağa, Kukla Pelikan, Kukla Maymun,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK PDR BÜLTENİ Bülten Tarihi: Ocak 2017 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR. Fotoğraf YARIŞMA ŞARTNAMESİ FAALİYET TAKVİMİ

GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR. Fotoğraf YARIŞMA ŞARTNAMESİ FAALİYET TAKVİMİ GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR Fotoğraf YARIŞMANIN ADI: GİRESUN UN EVLERİ YARIŞMANIN TÜRÜ: Fotoğraf YARIŞMANIN KONUSU: Geleneksel Giresun un Evlerini Fotoğraflamak. YARIŞMANIN AMACI: Giresun un doğal güzelliklerine

Detaylı

ATA YAYINCILIK

ATA YAYINCILIK 2016-2017 ATA YAYINCILIK 1. SINIF ATA 1. SINIF AFACAN OKUMA YAZMA SETİ - - 978-9944-320-81-8 ATA 1. SIN IF EĞİTİCİ ÖYKÜLER (8'Lİ SET) 13,00 10,00 978-9944-81-572-7 ATA 1. SINIF AFACAN FASİKÜL MATEMATİK

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

AKŞEHİR ŞEHİT ÖZDEN ÇINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

AKŞEHİR ŞEHİT ÖZDEN ÇINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI AKŞEHİR ŞEHİT ÖZDEN ÇINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Nasıl Bir Alandır Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı