NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE)"

Transkript

1 NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) LANGUAGE APPROACH AND TURKISH AWARENESS OF THE ACADEMIC STRAFF IN THE DEPARTMENTS OF CONSTRUCTIONAL ENGINEERING AND CONSTRUCTIONAL PROGRAMME (OF ONDOKUZ MAYIS UNIVERSTY). Hanife Nâlân GENÇ** Sait Sami GENÇ*** Öyle istiyorum ki, Türk Dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle çounluun anlayabilecei güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar Mustafa Kemal Atatürk Özet Bu çalımada Türkçenin bilim dili olarak naat Mühendislii ve naat Programı ndaki algılanması, düünülmesi, kullanılmasının verisel bir saptaması yapılmaya çalıılmıtır. Bu amaçla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi naat Mühendislii ve naat Programı ndaki öretim elemanlarının bilim dili olarak Türkçeyi kullanma yaklaım, duyarlılık ve tutumları aratırılmıtır. Bilim dili olarak Türkçenin nasıl deerlendirildii bu üç kavramı kapsayacak biçimde hazırlanmı bir sormaca uygulanmasıyla gerçekletirilmitir. Aratırma sonucuna göre; her iki bölümde çalıan öretim elemanlarının da akademik çalıma ve kariyerlerinde Türkçeyi kullanmak istedikleri ancak yerleik kullanım alıkanlıkları ve alanlarındaki bazı kabullenmeler nedeniyle yabancı kaynaklı sözcükleri de kullandıkları saptanmıtır. Katılımcıların tamamı naat Mühendislii alanında bilim dili olarak Türkçenin kullanılması, gelitirilmesi ve yaygınlatırılması yönünde görü bildirmilerdir. Anahtar sözcükler: naat Programı, naat Mühendislii, bilim dili,türkçe. Bu çalıma Ondokuz Mayıs Üniversitesi nde Mayıs 2007 tarihleri arasında düzenlenen Dil Devriminin 75.Yılında Bilim ve Öretim Dili Olarak Türkçe öleni nde sunulmu bildirinin gözden geçirilip geniletilmi biçimidir. ** Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Fransız Dili Eitimi ABD, Samsun,Türkiye *** Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Havza Meslek Yüksekokulu, Samsun,Türkiye

2 naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü Öretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örnei) 154 Absract This study aims to be able to provide data for the provision of a perspective, a train of thought, a mode of utilization for the conception of Civil Engineering and Construction Programmes as fields of scientific study in Turkey. In line with this purpose, the approach taken by the instructors of the Civil Engineering and Construction Programme at Ondokuz Mayıs University to the use of Turkish as the language of scientific study was studied. How these professionals evaluate Turkish as a language of scientific study was assessed through a survey encompassing these three perspectives. The findings were that: though professionals in both departments would have wanted to use Turkish for scientific study purposes due to the fact that they have become used to using foreign terminolgy and the fact that borrowed terminology has been accepted in their milieu they were not able to use their native language to the extent that they wished. All participants in the survey agreed that Turkish should be used as the language of instruction and it should be enriched and more widely used as the language of scientific study in their discipline. Key words: Civil Engineering programme, Construction engineering, scientific language, Turkish. letiim Dilinden Bilim Diline Türkçe Bildiriim ve iletiimi salayan dil, sesbilim, sözcükbilim, dizinbilim, anlambilim dallarıyla bizi ve yaamımızı tüm yönleriyle saran çok yönlü, büyülü bir varlıktır. Dı dünyayı anlama ve yorumlamayı salayan dil, bireyin anlam evrenine girmedikçe içselletirilemez. Onun bu büyüsü insanın en önemli edimi olmasıyla da yakından ilgilidir. Bildirime dizgesi olan dili, yalnızca bir dizge olarak deil, toplumsal yapısıyla bir kurum olarak da deerlendirmek olasıdır. Bildirimenin gerçeklemesi, yani anlama, ancak verici ve alıcı arasında ortak olan bir dizgeyle salanabilir (Aksan, 1979: 44). Bu ortaklık, insanları bir arada tutan ve toplumun yaayı, dünya görüü, ekinsel yapısı, inanıı ve felsefesi gibi pek çok mirasını kuaktan kuaa aktaran bir araçtır. Ses, biçim ve anlamın birleiminden oluan bu dizgenin en önemli amacı anlama ve anlatımı salamaktır. Kendi içinde çok yönlü bir yapı taıyan dil, yaam koulları, toplumsal ve ailevi çevre, örenim ve ekin düzeyine balı bir dizi sorunu da beraberinde getirmitir. O halde, ortak bir toplumu oluturan bireylerin aynı dili konuuyor

3 155 Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ olmalarına karın beliren bu sorunlar nedir ya da neden ortaya çıkmıtır? Aslında bu sorunun kaynaı da yanıtı da çok çeitli ve farklı nedenlere dayalı olarak belirmektedir. Örnein, bir toplumun kendi içindeki ve dier toplumlarla ekinsel, ticari, dinsel ya da siyasi ilikiler nedeniyle sözcük geçileri kaçınılmaz olmutur. Diller arası ilikiler yalnızca sözcükler balamında deil sözdizimsel açıdan da olmakta ve yeni kavramlar gerek çeviri gerekse, ses dizgeleri ve anlatım yollarının yakınlaması yoluyla gerçeklemektedir. Her toplum ya da topluluun anlam yaratması ve bunu aktarma, paylama yani iletiim boyutuna dökmesi kendi anadili ile olmaktadır. Evren zihnimizde, anadilimize göre biçimlenir; biz çevremize anadilimizin penceresinden bakar, varlıkları, durumları hep onun anlama ve anlatma yolundan giderek adlandırırız (Aksan, 1992: 11). Dilin en yüce varlık ana ile özdeletirilmesi konumaya balayan bebein öykünerek anneyi örnek alması ve onun sıcaklıına sokulmasındandır. Genellikle annenin dilinin ses dizgesi, vurgu, ton gibi özellikle büyümekte olan çocuun diline derin çizgilerle yerleir. Bu özelliklerin deitirilmesi zor, hatta kimileri için olanaksızdır (Aksan, 1992: 6). Yani annenin sesletim ve dili kullanım biçim ve düzeyinin çocuun anadil geliimde ilk ve dorudan etkiye sahip tek güç olduu yapılmı birçok çalımayla bilinmektedir. Felsefeci Uygur un da tanımladıı gibi, çoun genilemedir, özgürlemedir, yaygınlamadır, yücelmedir anadil bizim için (1989: 15). Dünyada yaamı ve yaayan dillerin sayısının çeitli kabile dilleri de dâhil olmak üzere ortalama olduu belirtilmektedir (Aksan, 1979: 101). Aksan nın belirttii bu sayı güncel verilerle karılatırıldıında öyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Avrupa Konseyi tarafından 26 Eylül Avrupa Diller Günü etkinlikleri için gerçekletirilen bir aratırmaya göre, Avrupa da 225 yerli dilin konuulmakta olduu ve bu sayının dünyada konuulan dil sayısının sadece yüzde 3 ünü oluturduu belirtilmektedir. 1 Ayrıca, dünya üzerinde birbirine yakınlık ya da benzerlik taıyan dillerin 2000 e yakın halk tarafından konuulduu belirtilmektedir. 2 Bu diller içinde Yahya Kemal in Türkçe azımda annemin sütüdür diyerek kutsallatırdıı, Fazıl Hüsnü Dalarca nın Türkçem benim ses bayraım diye tanımladıı Türkçe, yalnızca iletiimsel ve yazınsal boyutta deil bilim ve öretimde de varsıldır. Biz bu küçük aratırmada Türkçeyi genel dil çerçevesinde deil özellikle bilim dili oluu yönüyle ele almaya çalıtık. O halde bilim dili nedir sorusunun çarıtırdıı ilk anlam, bir bilim alanı veya dalına özgü bir dildir. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüü nde, bilim dili bir bilim dalına özgü terimlerin oluturduu üstdil olarak tanımlanmaktadır (1988: 48). Bu üstdil tıpkı genel dil gibi bilgiyi aktarmayı imler. Bir baka anlatımla, bilimi oluturan veri ve bilgileri sözlü ve yazılı olarak bakalarına aktarmak üzere kullanılan dildir 1 2

4 naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü Öretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örnei) 156 (Köksal, 1989: 42). Yani bilim dilinde de dilsel bildirimlerin ortak amacı gereksinmelerdir. Türkçenin bilim dili olarak ele alındıı ve incelendii pek çok bilim alanı vardır. Bu alanlar içinde tıp, bilgisayar mühendislii, otomotiv, elektronik, biliim gibi alanlarda çok çalıma, gözlem ve aratırma yapılmı olduunu da dikkate alarak bir baka bilim dalı olan inaat ve inaat mühendisliindeki genel durumun saptanmasına katkı salayacak yönde bir yaklaımın uygun olabilecei kanısına ulatık. Bu kanıya varmamıza inaat mühendislii alanında yabancı veya yabancı kaynaklı sözcüklerin kullanılıyor olması yanında bu alanda çok fazla çalımanın veya incelemenin yapılmamı olması da etken olmutur. Türkçe saydamlıı, tınısal güzellii, yapısal düzenlilii, söz daarcıı, türetme olanaklarının zenginlii, uyumlu sayma ve dil sistemi ve ilek yapısıyla bilim dili düzleminde yetkinliini ve özgünlüünü kanıtlamıtır. Ancak bu görüe tamamen veya belli açılardan katılmayanların farklı düünceleri de olabilir. Bu düünceleri sorunun nedenleri üzerinde biraz durarak açınsayabiliriz. Türkçenin bilim dili olarak geliimini engelleyen nedenlerin baında üniversitelerde özellikle de ngilizce olarak yabancı dilde öretimin yaygınlaması ve bilim dili olarak da ngilizce nin gücünü artırmı olması yer almaktadır. Özellikle son otuz yılda artan bir eilimle, bilim alanını, kendi dilini, ekinini bile ngilizce olarak örenmeye koullanan gençler hiçbir ussal nedene balanamayan bir yaklaımla eitim görmeye baladılar. Kendi anadilini etkin olarak kullanamayan bu gençler yine yarım yamalak örendikleri ngilizce ile anadillerini tehlikeye atmı oldular. Dolayısıyla ne anadilini doru biçimde kullanabilen ne de örenme sürecini bir türlü tamamlayamadıkları yabancı dili örenebilen bir kuak yaratıcılık ve aratırıcı ruhtan yoksun bırakılmı oldu. Bilim dilini oluturabilmenin ön koulu çadalamaktır, onun birinci adımı da toplumun bireylerine iyi bir eitim vermektir (Kuleli, 1989: 33). yi bir eitimin yolu da Türkçenin bilim dili olarak eitim dizgesinde yer alması kouluna balıdır. Türkçenin bilim dili olmadıı ya da yetersiz veya eksik olduu görüü batan bu dilin geliimine vurulan bir baltadır. Eer Türkçe bilim dili olarak yeterince onay görmüyorsa -Türkçenin bilim dili olma yönünde yıllar önce kanıtladıı gücü ve etkinlii yanında tartımaya bile gerek duyulmayacak kadar saçma bu görü- en büyük nedenleri arasında bilim ve teknolojiye evrensel boyutta bir katkı salanamamı olmasıdır. Bu nedenle de kullandıımız kavramlar yanlılıkları ve eksiklikleriyle kendi dilimizde deil bir baka yabancı dilden aktarılarak kullanılmaktadır. Bu aktarım sırasında terimler veya sözcükler anlattıkları varlıkları adlandırırlarken dilden dile farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Oysa bilimin evrensellii bilim dilinin olanaklarının iyi saptanmasına balıdır. Bilim dili bilimde elde edilen, ulaılan kavramları kesin,

5 157 Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ açık, yanlı yorumlamalara, algılamalara kapalı, en anlaılır biçimde dile getiren bir terimler dizgesidir (Koç, 1989: 12). Ülkeler arası ekinsel, siyasal, toplumsal veya basın yoluyla ilikiler o ülkelerin dı dünyaya açılımıdır hiç kukusuz. Bir dile giren yabancı sözcük ve kavramlar yalnızca sesletim boyutunda deil, biçim ve anlamsal yönden de girdii dilin özelliklerine göre deiime urar. Örnein, mobilya (mobilia olarak talyanca dan), möble ise (Fransızca dan meuble) olarak girmitir. Yine teras (Fransızca dan terasse), taraça (talyanca dan terrazza) dan girmitir (Aksan, 1982:34). Yabancı dilden Türkçeye kavramın aktarılması bu terimin anlama boyutunda da kazanılmasıyla olasıdır. Bu kazanımdan sonra özümsenmesi ve yaygınlık kazanması da arttır tabii ki. Çünkü bilinmelidir ki dile giren yalnızca yabancı kökenli sözcükler deil, yabancı düünme biçimleridir de aynı zamanda. Bu nedenle her iki dilin de anlatım yolları ve olanakları iyi bilinmelidir. Bilim alanında kullanılan sözcüklerin günlük yaamda kullanılageldikleri gibi yan anlamlarıyla deil terimsel anlamlarıyla kullanılmalarının zorunluluu sözcük türetmede bir sorun olarak belirmektedir. Çünkü her zaman için yan anlamlarından arınmı bir sözcüün teknik terim olarak karılıını bulmak kolay olmamaktadır. Türk Dil Kurumu nun 102 terim sözlüü bilim adamlarına ura alanlarındaki bilimle ilgili sözcük üretmelerine büyük katkı salayacak orandadır. Türk Dil Kurumu nun lü yılları kapsayan zaman aralıında 100 e yakın terim sözlüü hazırlanmı, aaı yukarı civarında terim açıklamalı olarak karılanmıtır (Sankur, 1989: 30). Ne yazık ki kurumun kapatılıı Türk Dili nin geliime balta vuran büyük bir boluk olmutur. Bilim dili bilim alanında kullanılan sözcük ve terimlerin tamamından oluur ve ilgili ulus dilinin bir parçasıdır. Genel dilin yapı taları olan sözcükler sanat ya da bilim alanında özel anlamlar yüklenerek terimleir. Dolayısıyla, terimler Türkçedeki köklerinden türememi kendi sözcükleriyle üretilmemise, bilginin kazanılması ya da örenilmesi de önemli bir güçlük olarak belirecektir. Kendi içinde terimleen sözcükleriyle bilim dili sıklıkla konuma diliyle örtümez. Çounlukla günlük dilden farklı ya da ayrı anlamlar yüklenen sözcükler ilgili bilim alanına özgü bir anlatım ve anlama kavuur. Bilim alanında kullanılan sözcükleri bilmek nasıl o dili kullanmaya yeterli olmazsa bu sorunu kendi anadilinin sorunları dıında tutmak da bilinçli bir yaklaım olamaz. Bu nedenle de hukuk ya da tıp gibi alanlarda kullanılan pek çok terim alanın kullanıcılarınca kavranabilir. Uluslararası bilimsel terimler olmayan üstelik Türkçe karılıkları bulunan sözcük ya da terimler için kimi kullanımların yaygın olarak kullanıldıı bilinmektedir. Yöntem Aratırma Deseni

6 naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü Öretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örnei) 158 Bu çalımada Ondokuz Mayıs Üniversitesi naat Mühendislii Bölümü ve üniversiteye balı yüksekokullardaki naat Programı öretim elemanlarının bilim dili olarak Türkçeyi kullanma duyarlılıklarını belirlemek amacıyla aratırmacılar tarafından hazırlanan bir sormaca (anket) uygulanmıtır. (1) Aratırma Grubu Aratırma grubunu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi naat Mühendislii Bölümü, Kavak Meslek Yüksekokulu ve Havza Meslek Yüksekokulu öretim elemanları oluturmaktadır. Çalıma grubunda 10 kii naat Mühendislii Bölümünde, 5 kii de yüksekokullarda naat Programlarında görev yapmaktadır. Veri Toplama Aracı Aratırmayı gerçekletirmek üzere aratırma grubunun görülerini belirlemek için bir sormaca gelitirilmitir. Sormacanın gelitirilmesinde uzman görülerine de bavurulmutur. Formun ilk dört sorusu katılımcıları tanımaya yönelik sorulardır. Sonraki yedi soru naat Mühendislii bilim dalında Türkçenin bilim dili olarak kullanılması duyarlılıına yöneliktir. Son üç soru ise açık uçlu (yapılandırılmamı) sorulardır. Bu sorularla, katılımcıların naat Mühendislii bilim alanında Türkçenin kullanılmasına yönelik saptamaları, eilimleri, deerlendirmeleri, öneri ve görüleri saptanmaya çalıılmıtır. Veri Analizi Sormacadan elde edilen veriler soruların seçeneklerine göre sınıflandırılmı, frekansları çıkartılarak pasta grafikleri çizilmitir. Bulgular ve Yorum Birinci soruda katılımcılara cinsiyetleri sorulmutur. Aratırma grubunu 13 erkek ve 2 bayanın oluturduu görülmütür. Katılımcıların cinsiyet oranları ekil 1 de verilmitir.

7 159 Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ 13% bayan erkek 87% ekil 1: Katılımcı cinsiyet oranları kinci soruda katılımcıların meslekteki çalıma yılları sorulmutur. Buna göre 0 5 yıl yanıtını 3 kii, 5 10 yıl yanıtını 4 kii, yıl yanıtını 5 kii, yıl yanıtını 1 kii ve yıl yanıtını da 1 kii vermitir. Görüldüü üzere, katılımcıların meslekteki hizmet yılları 0 15 yıl arasında younluk kazanmaktadır. ekil 2 de bu deerler pasta grafikte yüzde oranlarıyla verilmitir. 7% 7% 20% 0-5 yıl 7% 5-10 yıl 32% 27% yıl yıl yıl ve üzeri ekil 2: Katılımcıların meslekteki çalımılık yılları Üçüncü soruda katılımcılara çalıtıkları bölüm sorulmutur. Bu soruya naat Mühendislii Bölümünü yanıtını 10 kii, naat Programı yanıtını da 5 kii vermitir. ekil 3 de bu deerler yüzde olarak verilmitir.

8 naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü Öretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örnei) % 67% naat Mühendisli naat Programı ekil 3: Katılımcıların çalıtıkları birimler Dördüncü soruda katılımcılara meslekteki unvanları sorulmutur. Bu soruya Aratırma Görevlisi yanıtını 5 kii, Öretim Görevlisi yanıtını 5, Yardımcı Doçent Doktor yanıtını 4, Profesör Doktor yanıtını 1 kii vermi, Uzman ve Dier yanıtını veren olmamıtır. ekil 4 de bu deerler yüzde olarak verilmitir. 27% 7% 33% Aratırma Görevlisi Öretim Görevlisi 33% Yardımcı Doçent Doktor Profesör Doktor ekil 4: Katılımcıların unvanları Beinci soruda katılımcılara naat mühendislii bilim alanında kullanılan terim ve/veya terminolojide yabancı kaynaklı sözcüklerin oranı hakkında ne düünüyorsunuz? sorusu yöneltilmitir. Bu soruya 3 kii %0 - %20 yanıtını, 4 kii %20-%40 yanıtını, 3 kii %40-%60 yanıtını, 4 kii %60-%80 yanıtını, 1 kii de oran hakkında fikrim yok yanıtını vermitir. Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlara bakıldıında oranların %0-80 arasında geni bir alanda deiim gösterdii görülmektedir. Bu da bize

9 161 Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ naat Mühendislii bilim alanında kullanılan yabancı terim ve sözcüklerin oldukça fazla olduunu düündürtmektedir. ekil 5 te bu soruya verilen yanıtların oranları görülmektedir. 27% 20% 7% 20% 26% % 0-20 % % % Fikrim Yok ekil 5: Yabancı kaynaklı sözcük oranları Altıncı soruda katılımcılara naat Mühendislii biliminde yabancı sözcükler oranı Türkçeye zarar vericidir yargısı hakkındaki görüleri sorulmutur. Bu soruya 3 kii tamamen katılıyorum, 4 kii katılıyorum, 1 kii kararsızım, 7 kii katılmıyorum yanıtını verirken hiç katılmıyorum yanıtını veren olmamıtır. Bu soruya verilen yanıtlara bakıldıında, ortak bir görüün ortaya çıkmadıı görülmektedir. Bu yargıya katılanlarla katılmayanlar arasında birbirine tamamen karıt iki farklı görü ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile zarar verir ya da vermez yönünde aırlıklı bir kanı ortaya çıkmamıtır. ekil 6 da bu deerler yüzde olarak verilmitir. 46% 7% 20% 27% Tamamen Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım katılmıyorum ekil 6: Yabancı kaynaklı sözcüklerin Türkçeye zarar verme oranları

10 naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü Öretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örnei) 162 Yedinci soruda katılımcılara Alanda kullandıınız yabancı kaynaklı sözcükleri hangi sıklıkta kullanıyorsunuz? sorusu yöneltilmitir. Bu soruya 7 kii çounlukla, 8 kii biraz yanıtını verirken, hiç kullanmıyorum yanıtını veren olmamıtır. ekil 7 de bu deerler yüzde olarak verilmitir. 53% 47% Çounlukla Biraz ekil 7: Yabancı kaynaklı sözcüklerin kullanım sıklıı Katılımcı yanıtlarına bakıldıında, tüm öretim elemanlarının kullanım sıklıkları deikenlik gösterse de hepsinin yabancı kaynaklı sözcükleri kullandıkları anlaılmaktadır. naat alanında bilim dili olarak Türkçenin kullanılmasından yana olanların sayısının küçümsenmeyecek oranda olmasına karın terimleme boyutunda farklı yaklaımların sergilenmesi ve tutarsızlıklar duyumsanması anadilin tercih edilmemesi sonucunu dourmaktadır. Bilimciler neyi düünebiliyorlar ve düüncelerini dile dökebiliyorlarsa, bilim dili olarak Türkçe onu anlatabilir/adlandırabilir (Kula, 2004: 132). Bu konuda alanda bavuru nitelii taıyabilecek boyut ve nitelikte kaynaın olmaması bu sonucun domasında etkili olmutur. Bilim alanında bütünüyle Türkçe terimlerin, kavramların kullanılması görüü ne kadar yanlısa, yabancı dillerden ödünçleme düüncesinin tamamen engellenmesi görüü de bütünüyle doru deildir. Çünkü yabancı kaynakları sözcüklerin anadile girmesi kolay ancak sökülüp atılması oldukça zordur. O halde yapılması gereken bu terimler daha dile girmeden yerlemelerini engellemektir. Sekizinci soruda katılımcılara Bilim alanınızda yabancı kaynaklı sözcükleri kullanıyorsanız kullanma gerekçe veya gerekçelerinizi belirtiniz sorusu yöneltilerek birden fazla seçenek iaretleyebilecekleri belirtilmitir. Bu soruya, 1 tane daha bilimsel bulduum için yanıtı, 6 tane akademik çalımalarda yanıtı, 2 tane derslerde yanıtı, 12 tane yerleik kullanım alıkanlıklarından dolayı yanıtı verilmitir. ki tane de dier seçenei iaretlenerek u açıklamalar

11 163 Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ yapılmıtır. Bir gerekçe, bazı sözcüklerin Türkçede tam karılıkları oturtulamadıı için eklinde dier gerekçe de, Türkçe karılıı olabilecek terimler anlamlı olmak kouluyla üretilip kullanılabilir ve bu terimlerin yerlemesi hızlı bir ekilde yapılırsa daha iyi olur eklinde olmutur. ekil 8 de bu deerler yüzde olarak verilmitir. Daha bilimsel bulduum için 9% 4% 26% Akademik çalımalarda Derslerde 52% 9% Yerleik kullanım alıkanlıklarından Dier ekil 8 : Yabancı kaynaklı sözcüklerin kullanım gerekçeleri naat bilim alanında yabancı kaynaklı terimlerin ve sözcüklerin kullanılması daha bilimsel olduu yargısıyla da bütünleince yaygınlamaktadır. Toplumsal deerlendirme ve yargılar teknolojik yelemeleri tetiklemektedir. çinde bulunulan toplum ve çaın deerlendirmeleri sonucu kimi yabancı terimin kullanılması daha etkin, ık ya da tinsel nitelendirilebilmektedir. Türkçenin bilim ve teknoloji dili kimlii akademik ortamlardaki deerlendirmelere kout olarak deiebilmektedir. Akademik yükseltme ve yayınlarda daha bilimsel deerlendirildii için yabancı terimleri yeleme alıkanlıı bilim dilinden Türkçeyi önemli ölçüde uzaklatırmaktadır. Özellikle Yüksek Öretim Kurulu nun akademik yükselmeler için öngördüü koullar incelendiinde puanlama yöntemde yabancı dille yapılan bir yayın ya da çalımanın Türkçe olarak yapılmı olandan daha az saygın ve bilimsel görülmesi Türkçeye zarar veren bir baka açmazdır. Akademisyenlerin Türkçe kitap yazmaya tevik edilmemesinin Türkçeyi yıprattıı düüncesi de yaygındır (Kızıltepe ve Doançay-Aktuna, 2006: 237). Yabancı dil bilme iletiim ve gelime için bir araç deil amaç olarak görüldüü sürece bu sorunun büyüyecei çok açıktır. Yabancı kaynaklı sözcüklerin derslerde kullanılma gerekçeleri büyük oranda, gelecein teknik elemanlarını yabancı kaynaklı terim ve sözcüklerle tanıtırma adına olduu düünülebilir.

12 naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü Öretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örnei) 164 Yüksekörenim yaamı boyunca yabancı dilden terimleri karılama alıkanlıı, i yaamında zorlayıcı bir neden olmadıkça sürmü ve ortaya Türkçe kurulmu ngilizce sözcüklerden oluan Fransızlatırılmı, ngilizceletirilmi yapay bir dili ortaya çıkmıtır. Bu durum anadildeki terimlerin dolaıma girebilmesini büyük ölçüde zorlatırmıtır. Dokuzuncu soruda katılımcılara Dier mühendislik alanlarıyla karılatırıldıında inaat mühendisliindeki yabancı kökenli terminolojinin kullanılması zorunludur yargısı hakkındaki görüleri sorulmutur. Bu soruya 3 kii katılıyorum, 2 kii kararsızım, 8 kii katılmıyorum, 2 kii hiç katılmıyorum yanıtını verirken tamamen katılıyorum yanıtını veren olmamıtır. ekil 9 da bu deerler yüzde olarak verilmitir. 54% 13% 20% 13% Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç katılmıyorum ekil 9: Yabancı kökenli terminolojinin kullanılma zorunluluu Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlardan da görüldüü gibi yabancı kökenli terminolojinin naat Mühendislii bilim alanına yerlemesi pek onay görmemektedir. Katılımcıların büyük bir çounluu bilim dili olarak Türkçenin varsıl olduuna inanmakta ve böyle bir zorunluluun olduuna inanmamaktadır. Türkçenin bilim dili olarak kullanılması ve gelitirilmesine en çarpıcı örnek olarak 1933 lü yıllarda stanbul Üniversitesi ne gelen yabancı bilim adamlarından Türkçeyi örenmeleri ve derslerini Türkçe vermeleri gösterilebilir. Cumhuriyetin kurulu yıllarını izleyen bu önemli adım bilim dili olduunu yıllar önce kanıtlamı olan Türkçemize imdilerde daha da sahip çıkmamız gerektiini gösterir. Onuncu soruda katılımcılara naat mühendislii alanında hangi dilin bilim dili olarak kullanıldıının önemi yoktur. Çünkü aslolan o bilim dalının gelimesidir yargısı hakkındaki görüleri sorulmutur. Bu soruya 4 kii tamamen katılıyorum, 4 kii katılıyorum, 5 kii katılmıyorum, 2 kii

13 165 Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ hiç katılmıyorum yanıtını verirken kararsızım yanıtını veren olmamıtır. ekil 10 da bu deerler yüzde olarak verilmitir. 33% 13% 27% 27% Tamamen katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Hiç katılmıyorum ekil 10: Bilim dili olarak Türkçenin kullanılma önemi Katılımcı yanıtları incelendiinde birbirine karıt yanıt verenlerin sayılarının eit olduu görülmektedir. Bu da, öncelikle bilimin ön planda olması gerektiini düünenlerin yanında bilimin, Türkçenin kullanılmasına kout olarak gelimesinin önemli olduuna inananların olduunun bir göstergesidir. On birinci soruda katılımcılara Yabancı kaynaklı sözcükler yerine Türkçelerini kullanma konusundaki düünce veya yaklaımınız nedir? sorusu sorulmutur. Bu soruya 5 kii tamamen katılıyorum, 8 kii katılıyorum, 2 kii katılmıyorum, yanıtını verirken kararsızım ve hiç katılmıyorum yanıtını veren olmamıtır. ekil 11 de bu deerler yüzde olarak verilmitir. 54% 13% 33% Tamamen katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum ekil 11: Yabancı kaynaklı sözcükler yerine Türkçelerinin kullanımı konusundaki yaklaımlar

14 naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü Öretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örnei) 166 Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlara bakıldıında, büyük bir çounluunun yabancı kaynaklı sözcükler yerine Türkçelerinin kullanılabileceinden yana oldukları görülmektedir. Türkçenin yapısı naat Mühendislii bilim alanında kullanılan yabancı terim ve sözcükleri karılayabilecek donanımdadır. Kullanılan yabancı terimler yerine Türkçede aynı anlamı verecek pek çok sözcük türetilebilir. Ancak yalnızca sözcükleri türetmek deil, dilselletirilmi yeni anlamları kullanım evrenine sokmak, gelitirmek, geniletmek ve yaygınlık kazanmasını desteklemek de gerekir. Bir bilginin, bir düünürün, bir yazarın oluturduu bir deyim benimsenir, kullanım sıklıı artarsa sözcüklerde yer alabilir (Aksan, 2003: 44). Duyumsanan bir gereksinme ise paylaımı yaygınlatırır. On ikinci soruda katılımcılara bilim alanınızda korozyon, segregasyon, priz, statik, agrega, rötre, kapiler, granülometri, moment, iksa, slump gibi sözcüklerin kökenleri nelerdir ve bu sözcüklerin Türkçe karılıkları neler olabilir? sorusu yöneltilmitir. Katılımcıların tamamı bu sözcüklerin yabancı kökenli olduklarını belirtmilerdir. Katılımcıların bu kavramlara verdikleri Türkçe karılıklar u ekilde olmutur. Korozyon: Katılımcıların tamamı bu sözcük için paslanma karılıını vermilerdir. Segregasyon: 1 yanıt yııma, 12 yanıt ayrıma, 1 yanıt ayrılma olarak verilmitir. Priz: 5 yanıt katılama, 4 yanıt Türkçeye çok yerlemi olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 1 yanıt donma, 1 yanıt birleme, 1 yanıt katılama, 2 yanıt sertleme biçiminde olmutur. Statik: 4 yanıt duraan, 1 yanıt duran, 8 yanıt durgun, 2 yanıt hareketsiz, 1 yanıt dengeli eklinde verilmitir. Agrega: 1 yanıt beton karıım malzemesi, 6 yanıt Türkçeye çok yerlemi olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 1 yanıt tane boyutu, 1 yanıt iri taneli zemin, 1 yanıt taneli malzeme, 1 yanıt salam ince malzeme, 1 yanıt tane daılımı, 1 yanıt iri ve ince taneli beton malzemesi eklinde olmutur. Rötre: 1 yanıt ısı çatlakları, 4 yanıt Türkçeye çok yerlemi olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 1 yanıt oturma, 1 yanıt esneme, 1 yanıt da betondaki kimyasal reaksiyon sonu, 5 yanıt büzülme, 1 yanıt kısalma eklinde verilmitir. Kapiler: 7 yanıt kılcal, 2 yanıt sıvı emme kabiliyeti, 1 yanıt borucuklu, 2 yanıt Türkçeye çok yerlemi olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 1 yanıt mikroskobik kanallar eklinde olmutur. Granülometri: 1 yanıt elek analizi, 3 yanıt daılım, 1 yanıt tane sınıflaması, 3 yanıt tane daılımı, 1 yanıt taneli parçaların birleimi, 4 yanıt

15 167 Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ Türkçeye çok yerlemi olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 1yanıt tane çapını ölçen cihaz, 1 yanıt elek analizi eklinde olmutur. Moment: 3 yanıt dönme, 1 yanıt döndürme kabiliyeti, 1 yanıt eme kuvveti, 2 yanıt kuvvet çifti, 4 yanıt Türkçeye çok yerlemi olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 2 yanıt döndürme etkisi eklinde olmutur. ksa: 1 yanıt dayama, 2 yanıt dayanma yapısı, 2 yanıt dayanma, 1 yanıt set, 5 yanıt Türkçeye çok yerlemi olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 1 yanıt koruma, 1 yanıt zemin iyiletirmesi eklinde olmutur. Slump: 9 yanıt çökme, 1 yanıt çökme deneyi, 3 yanıt Türkçeye çok yerlemi olmasından dolayı aynen kullanılmalı eklinde olmutur. 1 kii, tüm bu sözcükler her ne kadar yabancı kökenli olsalar da dilimize yerlemilerdir, Türkçe karılıklarını bulmaya gerek yoktur, 1 kii de bu tür sözcüklerin Türkçede tam olarak karılıklarını bulmak neredeyse imkânsızdır, aynen kalmalı demitir. Terim yetersizlii, bazı branlarda, örnek azlıı veya gelenek yokluu nedeniyle Türkçe yazmanın muhtemel zorluu gibi sorunlar dilin özünden deil, tamamıyla dilin kullanımından kaynaklanan sorunlardır (Demir ve Yılmaz, 2003: 140). Kullanılan yabancı kaynaklı terimlerin türetme ya da kopyalama yoluyla Türkçeye kazandırılması olasıdır. Hiç kukusuz öne sürülen bu sözde eksiklikler dilin kendisinden kaynaklanan sorunlardan dolayı deildir. naat Mühendislii bilim alanında kullanılan yabancı kaynaklı sözcük ve terimlerin kullanım sıklıklarının gerekçeleri altında bu sözcüklere ortak bir Türkçe anlam kazandırılamamı olması da yatmaktadır. Sözcüklere önerilen Türkçe karılıklar incelendiinde bir kavrama bir ya da birden çok karılık önerilmesi o sözcüün Türkçe karılıının ortak bir görüte birleememesi sonucunu dourmakta bu da aynı kavramı farklı sözcüklerle anlatmayı beraberinde getirmektedir. Bunun yanında bazı sözcüklere önerilen karılıklar tüm katılımcıları aynı sözcükte birletirmi ve bu sözcüklerin Türkçe karılıının imdiden benimsendii gözlenmitir. On üçüncü soruda katılımcılara Alanınızda bilim dili olarak Türkçenin kullanılması hakkındaki görüünüzü gerekçeleri ile birlikte açıklayınız sorusu yöneltilmi ve u yanıtlar alınmıtır. Bu konuda yalnızca iki katılımcı görü bildirmemitir. Anlatımda herkesin daha kolay anlayıp, deerlendirmesi açısından Türkçenin kullanılması önemlidir. Bir öretim elemanından alınan bu görü, insanın kendisini en iyi ekilde anadilinde ifade edebileceinden hareketle Türkçenin kullanılması gereine dikkat çekmektedir. Sürekli kullanılarak Türkçeye yerlemi kelimelerin dıında bilim dilinin kesinlikle Türkçe olmasından yanayım. Çünkü her insan kendini en iyi kendi anadilinde ifade eder. Eer ille de uluslararası alanda çalımalar yayınlanacaksa çevirmen kullanılabilir. Türkçede

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 KURUM Ç LETMN KALTEYE OLAN ETKS: YEN LETM TEKNOLOJLERNN KURUM Ç LETMN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ENFORMASYON KURAMI

Detaylı

duygu.akbasogul@istanbul.edu.tr * * *Ör. Gör., Ankara Üniversitesi, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Aratırma Merkezi-TÖMER, Taksim/Beyolu-STANBUL,

duygu.akbasogul@istanbul.edu.tr * * *Ör. Gör., Ankara Üniversitesi, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Aratırma Merkezi-TÖMER, Taksim/Beyolu-STANBUL, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 015 June 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇE SÖZLÜ SÖYLEMDE

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇEVR ETMNDE EDNÇ KAVRAMININ DEERLENDRLMES

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 KÜRESELLEME-ULUS DEVLET KARITLIININ GERÇEKLKLER GLOBALISATION-NATIONAL STATE CONTRARISM

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 TÜRKÇE ÖRETMNDE YAZMA ETM WRITING EDUCATION IN TURKISH TEACHING Ali GÖÇER Özet Örencilerin

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi Dou Üniversitesi Dergisi, 4 (1) 2003, 31-42 NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * WEB-BASED DISTANCE LEARNING AND UNIVERSITY LIBRARIES Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 GAZETE REKLÂMLARINDA MZAH: TÜRK MZAH REKLÂMLARINA LKN TARHSEL BR ANALZ HUMOR AT NEWSPAPER

Detaylı

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRGÜTSEL BALILIK

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı