NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE)"

Transkript

1 NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) LANGUAGE APPROACH AND TURKISH AWARENESS OF THE ACADEMIC STRAFF IN THE DEPARTMENTS OF CONSTRUCTIONAL ENGINEERING AND CONSTRUCTIONAL PROGRAMME (OF ONDOKUZ MAYIS UNIVERSTY). Hanife Nâlân GENÇ** Sait Sami GENÇ*** Öyle istiyorum ki, Türk Dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle çounluun anlayabilecei güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar Mustafa Kemal Atatürk Özet Bu çalımada Türkçenin bilim dili olarak naat Mühendislii ve naat Programı ndaki algılanması, düünülmesi, kullanılmasının verisel bir saptaması yapılmaya çalıılmıtır. Bu amaçla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi naat Mühendislii ve naat Programı ndaki öretim elemanlarının bilim dili olarak Türkçeyi kullanma yaklaım, duyarlılık ve tutumları aratırılmıtır. Bilim dili olarak Türkçenin nasıl deerlendirildii bu üç kavramı kapsayacak biçimde hazırlanmı bir sormaca uygulanmasıyla gerçekletirilmitir. Aratırma sonucuna göre; her iki bölümde çalıan öretim elemanlarının da akademik çalıma ve kariyerlerinde Türkçeyi kullanmak istedikleri ancak yerleik kullanım alıkanlıkları ve alanlarındaki bazı kabullenmeler nedeniyle yabancı kaynaklı sözcükleri de kullandıkları saptanmıtır. Katılımcıların tamamı naat Mühendislii alanında bilim dili olarak Türkçenin kullanılması, gelitirilmesi ve yaygınlatırılması yönünde görü bildirmilerdir. Anahtar sözcükler: naat Programı, naat Mühendislii, bilim dili,türkçe. Bu çalıma Ondokuz Mayıs Üniversitesi nde Mayıs 2007 tarihleri arasında düzenlenen Dil Devriminin 75.Yılında Bilim ve Öretim Dili Olarak Türkçe öleni nde sunulmu bildirinin gözden geçirilip geniletilmi biçimidir. ** Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Fransız Dili Eitimi ABD, Samsun,Türkiye *** Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Havza Meslek Yüksekokulu, Samsun,Türkiye

2 naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü Öretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örnei) 154 Absract This study aims to be able to provide data for the provision of a perspective, a train of thought, a mode of utilization for the conception of Civil Engineering and Construction Programmes as fields of scientific study in Turkey. In line with this purpose, the approach taken by the instructors of the Civil Engineering and Construction Programme at Ondokuz Mayıs University to the use of Turkish as the language of scientific study was studied. How these professionals evaluate Turkish as a language of scientific study was assessed through a survey encompassing these three perspectives. The findings were that: though professionals in both departments would have wanted to use Turkish for scientific study purposes due to the fact that they have become used to using foreign terminolgy and the fact that borrowed terminology has been accepted in their milieu they were not able to use their native language to the extent that they wished. All participants in the survey agreed that Turkish should be used as the language of instruction and it should be enriched and more widely used as the language of scientific study in their discipline. Key words: Civil Engineering programme, Construction engineering, scientific language, Turkish. letiim Dilinden Bilim Diline Türkçe Bildiriim ve iletiimi salayan dil, sesbilim, sözcükbilim, dizinbilim, anlambilim dallarıyla bizi ve yaamımızı tüm yönleriyle saran çok yönlü, büyülü bir varlıktır. Dı dünyayı anlama ve yorumlamayı salayan dil, bireyin anlam evrenine girmedikçe içselletirilemez. Onun bu büyüsü insanın en önemli edimi olmasıyla da yakından ilgilidir. Bildirime dizgesi olan dili, yalnızca bir dizge olarak deil, toplumsal yapısıyla bir kurum olarak da deerlendirmek olasıdır. Bildirimenin gerçeklemesi, yani anlama, ancak verici ve alıcı arasında ortak olan bir dizgeyle salanabilir (Aksan, 1979: 44). Bu ortaklık, insanları bir arada tutan ve toplumun yaayı, dünya görüü, ekinsel yapısı, inanıı ve felsefesi gibi pek çok mirasını kuaktan kuaa aktaran bir araçtır. Ses, biçim ve anlamın birleiminden oluan bu dizgenin en önemli amacı anlama ve anlatımı salamaktır. Kendi içinde çok yönlü bir yapı taıyan dil, yaam koulları, toplumsal ve ailevi çevre, örenim ve ekin düzeyine balı bir dizi sorunu da beraberinde getirmitir. O halde, ortak bir toplumu oluturan bireylerin aynı dili konuuyor

3 155 Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ olmalarına karın beliren bu sorunlar nedir ya da neden ortaya çıkmıtır? Aslında bu sorunun kaynaı da yanıtı da çok çeitli ve farklı nedenlere dayalı olarak belirmektedir. Örnein, bir toplumun kendi içindeki ve dier toplumlarla ekinsel, ticari, dinsel ya da siyasi ilikiler nedeniyle sözcük geçileri kaçınılmaz olmutur. Diller arası ilikiler yalnızca sözcükler balamında deil sözdizimsel açıdan da olmakta ve yeni kavramlar gerek çeviri gerekse, ses dizgeleri ve anlatım yollarının yakınlaması yoluyla gerçeklemektedir. Her toplum ya da topluluun anlam yaratması ve bunu aktarma, paylama yani iletiim boyutuna dökmesi kendi anadili ile olmaktadır. Evren zihnimizde, anadilimize göre biçimlenir; biz çevremize anadilimizin penceresinden bakar, varlıkları, durumları hep onun anlama ve anlatma yolundan giderek adlandırırız (Aksan, 1992: 11). Dilin en yüce varlık ana ile özdeletirilmesi konumaya balayan bebein öykünerek anneyi örnek alması ve onun sıcaklıına sokulmasındandır. Genellikle annenin dilinin ses dizgesi, vurgu, ton gibi özellikle büyümekte olan çocuun diline derin çizgilerle yerleir. Bu özelliklerin deitirilmesi zor, hatta kimileri için olanaksızdır (Aksan, 1992: 6). Yani annenin sesletim ve dili kullanım biçim ve düzeyinin çocuun anadil geliimde ilk ve dorudan etkiye sahip tek güç olduu yapılmı birçok çalımayla bilinmektedir. Felsefeci Uygur un da tanımladıı gibi, çoun genilemedir, özgürlemedir, yaygınlamadır, yücelmedir anadil bizim için (1989: 15). Dünyada yaamı ve yaayan dillerin sayısının çeitli kabile dilleri de dâhil olmak üzere ortalama olduu belirtilmektedir (Aksan, 1979: 101). Aksan nın belirttii bu sayı güncel verilerle karılatırıldıında öyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Avrupa Konseyi tarafından 26 Eylül Avrupa Diller Günü etkinlikleri için gerçekletirilen bir aratırmaya göre, Avrupa da 225 yerli dilin konuulmakta olduu ve bu sayının dünyada konuulan dil sayısının sadece yüzde 3 ünü oluturduu belirtilmektedir. 1 Ayrıca, dünya üzerinde birbirine yakınlık ya da benzerlik taıyan dillerin 2000 e yakın halk tarafından konuulduu belirtilmektedir. 2 Bu diller içinde Yahya Kemal in Türkçe azımda annemin sütüdür diyerek kutsallatırdıı, Fazıl Hüsnü Dalarca nın Türkçem benim ses bayraım diye tanımladıı Türkçe, yalnızca iletiimsel ve yazınsal boyutta deil bilim ve öretimde de varsıldır. Biz bu küçük aratırmada Türkçeyi genel dil çerçevesinde deil özellikle bilim dili oluu yönüyle ele almaya çalıtık. O halde bilim dili nedir sorusunun çarıtırdıı ilk anlam, bir bilim alanı veya dalına özgü bir dildir. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüü nde, bilim dili bir bilim dalına özgü terimlerin oluturduu üstdil olarak tanımlanmaktadır (1988: 48). Bu üstdil tıpkı genel dil gibi bilgiyi aktarmayı imler. Bir baka anlatımla, bilimi oluturan veri ve bilgileri sözlü ve yazılı olarak bakalarına aktarmak üzere kullanılan dildir

4 naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü Öretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örnei) 156 (Köksal, 1989: 42). Yani bilim dilinde de dilsel bildirimlerin ortak amacı gereksinmelerdir. Türkçenin bilim dili olarak ele alındıı ve incelendii pek çok bilim alanı vardır. Bu alanlar içinde tıp, bilgisayar mühendislii, otomotiv, elektronik, biliim gibi alanlarda çok çalıma, gözlem ve aratırma yapılmı olduunu da dikkate alarak bir baka bilim dalı olan inaat ve inaat mühendisliindeki genel durumun saptanmasına katkı salayacak yönde bir yaklaımın uygun olabilecei kanısına ulatık. Bu kanıya varmamıza inaat mühendislii alanında yabancı veya yabancı kaynaklı sözcüklerin kullanılıyor olması yanında bu alanda çok fazla çalımanın veya incelemenin yapılmamı olması da etken olmutur. Türkçe saydamlıı, tınısal güzellii, yapısal düzenlilii, söz daarcıı, türetme olanaklarının zenginlii, uyumlu sayma ve dil sistemi ve ilek yapısıyla bilim dili düzleminde yetkinliini ve özgünlüünü kanıtlamıtır. Ancak bu görüe tamamen veya belli açılardan katılmayanların farklı düünceleri de olabilir. Bu düünceleri sorunun nedenleri üzerinde biraz durarak açınsayabiliriz. Türkçenin bilim dili olarak geliimini engelleyen nedenlerin baında üniversitelerde özellikle de ngilizce olarak yabancı dilde öretimin yaygınlaması ve bilim dili olarak da ngilizce nin gücünü artırmı olması yer almaktadır. Özellikle son otuz yılda artan bir eilimle, bilim alanını, kendi dilini, ekinini bile ngilizce olarak örenmeye koullanan gençler hiçbir ussal nedene balanamayan bir yaklaımla eitim görmeye baladılar. Kendi anadilini etkin olarak kullanamayan bu gençler yine yarım yamalak örendikleri ngilizce ile anadillerini tehlikeye atmı oldular. Dolayısıyla ne anadilini doru biçimde kullanabilen ne de örenme sürecini bir türlü tamamlayamadıkları yabancı dili örenebilen bir kuak yaratıcılık ve aratırıcı ruhtan yoksun bırakılmı oldu. Bilim dilini oluturabilmenin ön koulu çadalamaktır, onun birinci adımı da toplumun bireylerine iyi bir eitim vermektir (Kuleli, 1989: 33). yi bir eitimin yolu da Türkçenin bilim dili olarak eitim dizgesinde yer alması kouluna balıdır. Türkçenin bilim dili olmadıı ya da yetersiz veya eksik olduu görüü batan bu dilin geliimine vurulan bir baltadır. Eer Türkçe bilim dili olarak yeterince onay görmüyorsa -Türkçenin bilim dili olma yönünde yıllar önce kanıtladıı gücü ve etkinlii yanında tartımaya bile gerek duyulmayacak kadar saçma bu görü- en büyük nedenleri arasında bilim ve teknolojiye evrensel boyutta bir katkı salanamamı olmasıdır. Bu nedenle de kullandıımız kavramlar yanlılıkları ve eksiklikleriyle kendi dilimizde deil bir baka yabancı dilden aktarılarak kullanılmaktadır. Bu aktarım sırasında terimler veya sözcükler anlattıkları varlıkları adlandırırlarken dilden dile farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Oysa bilimin evrensellii bilim dilinin olanaklarının iyi saptanmasına balıdır. Bilim dili bilimde elde edilen, ulaılan kavramları kesin,

5 157 Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ açık, yanlı yorumlamalara, algılamalara kapalı, en anlaılır biçimde dile getiren bir terimler dizgesidir (Koç, 1989: 12). Ülkeler arası ekinsel, siyasal, toplumsal veya basın yoluyla ilikiler o ülkelerin dı dünyaya açılımıdır hiç kukusuz. Bir dile giren yabancı sözcük ve kavramlar yalnızca sesletim boyutunda deil, biçim ve anlamsal yönden de girdii dilin özelliklerine göre deiime urar. Örnein, mobilya (mobilia olarak talyanca dan), möble ise (Fransızca dan meuble) olarak girmitir. Yine teras (Fransızca dan terasse), taraça (talyanca dan terrazza) dan girmitir (Aksan, 1982:34). Yabancı dilden Türkçeye kavramın aktarılması bu terimin anlama boyutunda da kazanılmasıyla olasıdır. Bu kazanımdan sonra özümsenmesi ve yaygınlık kazanması da arttır tabii ki. Çünkü bilinmelidir ki dile giren yalnızca yabancı kökenli sözcükler deil, yabancı düünme biçimleridir de aynı zamanda. Bu nedenle her iki dilin de anlatım yolları ve olanakları iyi bilinmelidir. Bilim alanında kullanılan sözcüklerin günlük yaamda kullanılageldikleri gibi yan anlamlarıyla deil terimsel anlamlarıyla kullanılmalarının zorunluluu sözcük türetmede bir sorun olarak belirmektedir. Çünkü her zaman için yan anlamlarından arınmı bir sözcüün teknik terim olarak karılıını bulmak kolay olmamaktadır. Türk Dil Kurumu nun 102 terim sözlüü bilim adamlarına ura alanlarındaki bilimle ilgili sözcük üretmelerine büyük katkı salayacak orandadır. Türk Dil Kurumu nun lü yılları kapsayan zaman aralıında 100 e yakın terim sözlüü hazırlanmı, aaı yukarı civarında terim açıklamalı olarak karılanmıtır (Sankur, 1989: 30). Ne yazık ki kurumun kapatılıı Türk Dili nin geliime balta vuran büyük bir boluk olmutur. Bilim dili bilim alanında kullanılan sözcük ve terimlerin tamamından oluur ve ilgili ulus dilinin bir parçasıdır. Genel dilin yapı taları olan sözcükler sanat ya da bilim alanında özel anlamlar yüklenerek terimleir. Dolayısıyla, terimler Türkçedeki köklerinden türememi kendi sözcükleriyle üretilmemise, bilginin kazanılması ya da örenilmesi de önemli bir güçlük olarak belirecektir. Kendi içinde terimleen sözcükleriyle bilim dili sıklıkla konuma diliyle örtümez. Çounlukla günlük dilden farklı ya da ayrı anlamlar yüklenen sözcükler ilgili bilim alanına özgü bir anlatım ve anlama kavuur. Bilim alanında kullanılan sözcükleri bilmek nasıl o dili kullanmaya yeterli olmazsa bu sorunu kendi anadilinin sorunları dıında tutmak da bilinçli bir yaklaım olamaz. Bu nedenle de hukuk ya da tıp gibi alanlarda kullanılan pek çok terim alanın kullanıcılarınca kavranabilir. Uluslararası bilimsel terimler olmayan üstelik Türkçe karılıkları bulunan sözcük ya da terimler için kimi kullanımların yaygın olarak kullanıldıı bilinmektedir. Yöntem Aratırma Deseni

6 naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü Öretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örnei) 158 Bu çalımada Ondokuz Mayıs Üniversitesi naat Mühendislii Bölümü ve üniversiteye balı yüksekokullardaki naat Programı öretim elemanlarının bilim dili olarak Türkçeyi kullanma duyarlılıklarını belirlemek amacıyla aratırmacılar tarafından hazırlanan bir sormaca (anket) uygulanmıtır. (1) Aratırma Grubu Aratırma grubunu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi naat Mühendislii Bölümü, Kavak Meslek Yüksekokulu ve Havza Meslek Yüksekokulu öretim elemanları oluturmaktadır. Çalıma grubunda 10 kii naat Mühendislii Bölümünde, 5 kii de yüksekokullarda naat Programlarında görev yapmaktadır. Veri Toplama Aracı Aratırmayı gerçekletirmek üzere aratırma grubunun görülerini belirlemek için bir sormaca gelitirilmitir. Sormacanın gelitirilmesinde uzman görülerine de bavurulmutur. Formun ilk dört sorusu katılımcıları tanımaya yönelik sorulardır. Sonraki yedi soru naat Mühendislii bilim dalında Türkçenin bilim dili olarak kullanılması duyarlılıına yöneliktir. Son üç soru ise açık uçlu (yapılandırılmamı) sorulardır. Bu sorularla, katılımcıların naat Mühendislii bilim alanında Türkçenin kullanılmasına yönelik saptamaları, eilimleri, deerlendirmeleri, öneri ve görüleri saptanmaya çalıılmıtır. Veri Analizi Sormacadan elde edilen veriler soruların seçeneklerine göre sınıflandırılmı, frekansları çıkartılarak pasta grafikleri çizilmitir. Bulgular ve Yorum Birinci soruda katılımcılara cinsiyetleri sorulmutur. Aratırma grubunu 13 erkek ve 2 bayanın oluturduu görülmütür. Katılımcıların cinsiyet oranları ekil 1 de verilmitir.

7 159 Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ 13% bayan erkek 87% ekil 1: Katılımcı cinsiyet oranları kinci soruda katılımcıların meslekteki çalıma yılları sorulmutur. Buna göre 0 5 yıl yanıtını 3 kii, 5 10 yıl yanıtını 4 kii, yıl yanıtını 5 kii, yıl yanıtını 1 kii ve yıl yanıtını da 1 kii vermitir. Görüldüü üzere, katılımcıların meslekteki hizmet yılları 0 15 yıl arasında younluk kazanmaktadır. ekil 2 de bu deerler pasta grafikte yüzde oranlarıyla verilmitir. 7% 7% 20% 0-5 yıl 7% 5-10 yıl 32% 27% yıl yıl yıl ve üzeri ekil 2: Katılımcıların meslekteki çalımılık yılları Üçüncü soruda katılımcılara çalıtıkları bölüm sorulmutur. Bu soruya naat Mühendislii Bölümünü yanıtını 10 kii, naat Programı yanıtını da 5 kii vermitir. ekil 3 de bu deerler yüzde olarak verilmitir.

8 naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü Öretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örnei) % 67% naat Mühendisli naat Programı ekil 3: Katılımcıların çalıtıkları birimler Dördüncü soruda katılımcılara meslekteki unvanları sorulmutur. Bu soruya Aratırma Görevlisi yanıtını 5 kii, Öretim Görevlisi yanıtını 5, Yardımcı Doçent Doktor yanıtını 4, Profesör Doktor yanıtını 1 kii vermi, Uzman ve Dier yanıtını veren olmamıtır. ekil 4 de bu deerler yüzde olarak verilmitir. 27% 7% 33% Aratırma Görevlisi Öretim Görevlisi 33% Yardımcı Doçent Doktor Profesör Doktor ekil 4: Katılımcıların unvanları Beinci soruda katılımcılara naat mühendislii bilim alanında kullanılan terim ve/veya terminolojide yabancı kaynaklı sözcüklerin oranı hakkında ne düünüyorsunuz? sorusu yöneltilmitir. Bu soruya 3 kii %0 - %20 yanıtını, 4 kii %20-%40 yanıtını, 3 kii %40-%60 yanıtını, 4 kii %60-%80 yanıtını, 1 kii de oran hakkında fikrim yok yanıtını vermitir. Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlara bakıldıında oranların %0-80 arasında geni bir alanda deiim gösterdii görülmektedir. Bu da bize

9 161 Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ naat Mühendislii bilim alanında kullanılan yabancı terim ve sözcüklerin oldukça fazla olduunu düündürtmektedir. ekil 5 te bu soruya verilen yanıtların oranları görülmektedir. 27% 20% 7% 20% 26% % 0-20 % % % Fikrim Yok ekil 5: Yabancı kaynaklı sözcük oranları Altıncı soruda katılımcılara naat Mühendislii biliminde yabancı sözcükler oranı Türkçeye zarar vericidir yargısı hakkındaki görüleri sorulmutur. Bu soruya 3 kii tamamen katılıyorum, 4 kii katılıyorum, 1 kii kararsızım, 7 kii katılmıyorum yanıtını verirken hiç katılmıyorum yanıtını veren olmamıtır. Bu soruya verilen yanıtlara bakıldıında, ortak bir görüün ortaya çıkmadıı görülmektedir. Bu yargıya katılanlarla katılmayanlar arasında birbirine tamamen karıt iki farklı görü ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile zarar verir ya da vermez yönünde aırlıklı bir kanı ortaya çıkmamıtır. ekil 6 da bu deerler yüzde olarak verilmitir. 46% 7% 20% 27% Tamamen Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım katılmıyorum ekil 6: Yabancı kaynaklı sözcüklerin Türkçeye zarar verme oranları

10 naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü Öretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örnei) 162 Yedinci soruda katılımcılara Alanda kullandıınız yabancı kaynaklı sözcükleri hangi sıklıkta kullanıyorsunuz? sorusu yöneltilmitir. Bu soruya 7 kii çounlukla, 8 kii biraz yanıtını verirken, hiç kullanmıyorum yanıtını veren olmamıtır. ekil 7 de bu deerler yüzde olarak verilmitir. 53% 47% Çounlukla Biraz ekil 7: Yabancı kaynaklı sözcüklerin kullanım sıklıı Katılımcı yanıtlarına bakıldıında, tüm öretim elemanlarının kullanım sıklıkları deikenlik gösterse de hepsinin yabancı kaynaklı sözcükleri kullandıkları anlaılmaktadır. naat alanında bilim dili olarak Türkçenin kullanılmasından yana olanların sayısının küçümsenmeyecek oranda olmasına karın terimleme boyutunda farklı yaklaımların sergilenmesi ve tutarsızlıklar duyumsanması anadilin tercih edilmemesi sonucunu dourmaktadır. Bilimciler neyi düünebiliyorlar ve düüncelerini dile dökebiliyorlarsa, bilim dili olarak Türkçe onu anlatabilir/adlandırabilir (Kula, 2004: 132). Bu konuda alanda bavuru nitelii taıyabilecek boyut ve nitelikte kaynaın olmaması bu sonucun domasında etkili olmutur. Bilim alanında bütünüyle Türkçe terimlerin, kavramların kullanılması görüü ne kadar yanlısa, yabancı dillerden ödünçleme düüncesinin tamamen engellenmesi görüü de bütünüyle doru deildir. Çünkü yabancı kaynakları sözcüklerin anadile girmesi kolay ancak sökülüp atılması oldukça zordur. O halde yapılması gereken bu terimler daha dile girmeden yerlemelerini engellemektir. Sekizinci soruda katılımcılara Bilim alanınızda yabancı kaynaklı sözcükleri kullanıyorsanız kullanma gerekçe veya gerekçelerinizi belirtiniz sorusu yöneltilerek birden fazla seçenek iaretleyebilecekleri belirtilmitir. Bu soruya, 1 tane daha bilimsel bulduum için yanıtı, 6 tane akademik çalımalarda yanıtı, 2 tane derslerde yanıtı, 12 tane yerleik kullanım alıkanlıklarından dolayı yanıtı verilmitir. ki tane de dier seçenei iaretlenerek u açıklamalar

11 163 Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ yapılmıtır. Bir gerekçe, bazı sözcüklerin Türkçede tam karılıkları oturtulamadıı için eklinde dier gerekçe de, Türkçe karılıı olabilecek terimler anlamlı olmak kouluyla üretilip kullanılabilir ve bu terimlerin yerlemesi hızlı bir ekilde yapılırsa daha iyi olur eklinde olmutur. ekil 8 de bu deerler yüzde olarak verilmitir. Daha bilimsel bulduum için 9% 4% 26% Akademik çalımalarda Derslerde 52% 9% Yerleik kullanım alıkanlıklarından Dier ekil 8 : Yabancı kaynaklı sözcüklerin kullanım gerekçeleri naat bilim alanında yabancı kaynaklı terimlerin ve sözcüklerin kullanılması daha bilimsel olduu yargısıyla da bütünleince yaygınlamaktadır. Toplumsal deerlendirme ve yargılar teknolojik yelemeleri tetiklemektedir. çinde bulunulan toplum ve çaın deerlendirmeleri sonucu kimi yabancı terimin kullanılması daha etkin, ık ya da tinsel nitelendirilebilmektedir. Türkçenin bilim ve teknoloji dili kimlii akademik ortamlardaki deerlendirmelere kout olarak deiebilmektedir. Akademik yükseltme ve yayınlarda daha bilimsel deerlendirildii için yabancı terimleri yeleme alıkanlıı bilim dilinden Türkçeyi önemli ölçüde uzaklatırmaktadır. Özellikle Yüksek Öretim Kurulu nun akademik yükselmeler için öngördüü koullar incelendiinde puanlama yöntemde yabancı dille yapılan bir yayın ya da çalımanın Türkçe olarak yapılmı olandan daha az saygın ve bilimsel görülmesi Türkçeye zarar veren bir baka açmazdır. Akademisyenlerin Türkçe kitap yazmaya tevik edilmemesinin Türkçeyi yıprattıı düüncesi de yaygındır (Kızıltepe ve Doançay-Aktuna, 2006: 237). Yabancı dil bilme iletiim ve gelime için bir araç deil amaç olarak görüldüü sürece bu sorunun büyüyecei çok açıktır. Yabancı kaynaklı sözcüklerin derslerde kullanılma gerekçeleri büyük oranda, gelecein teknik elemanlarını yabancı kaynaklı terim ve sözcüklerle tanıtırma adına olduu düünülebilir.

12 naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü Öretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örnei) 164 Yüksekörenim yaamı boyunca yabancı dilden terimleri karılama alıkanlıı, i yaamında zorlayıcı bir neden olmadıkça sürmü ve ortaya Türkçe kurulmu ngilizce sözcüklerden oluan Fransızlatırılmı, ngilizceletirilmi yapay bir dili ortaya çıkmıtır. Bu durum anadildeki terimlerin dolaıma girebilmesini büyük ölçüde zorlatırmıtır. Dokuzuncu soruda katılımcılara Dier mühendislik alanlarıyla karılatırıldıında inaat mühendisliindeki yabancı kökenli terminolojinin kullanılması zorunludur yargısı hakkındaki görüleri sorulmutur. Bu soruya 3 kii katılıyorum, 2 kii kararsızım, 8 kii katılmıyorum, 2 kii hiç katılmıyorum yanıtını verirken tamamen katılıyorum yanıtını veren olmamıtır. ekil 9 da bu deerler yüzde olarak verilmitir. 54% 13% 20% 13% Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç katılmıyorum ekil 9: Yabancı kökenli terminolojinin kullanılma zorunluluu Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlardan da görüldüü gibi yabancı kökenli terminolojinin naat Mühendislii bilim alanına yerlemesi pek onay görmemektedir. Katılımcıların büyük bir çounluu bilim dili olarak Türkçenin varsıl olduuna inanmakta ve böyle bir zorunluluun olduuna inanmamaktadır. Türkçenin bilim dili olarak kullanılması ve gelitirilmesine en çarpıcı örnek olarak 1933 lü yıllarda stanbul Üniversitesi ne gelen yabancı bilim adamlarından Türkçeyi örenmeleri ve derslerini Türkçe vermeleri gösterilebilir. Cumhuriyetin kurulu yıllarını izleyen bu önemli adım bilim dili olduunu yıllar önce kanıtlamı olan Türkçemize imdilerde daha da sahip çıkmamız gerektiini gösterir. Onuncu soruda katılımcılara naat mühendislii alanında hangi dilin bilim dili olarak kullanıldıının önemi yoktur. Çünkü aslolan o bilim dalının gelimesidir yargısı hakkındaki görüleri sorulmutur. Bu soruya 4 kii tamamen katılıyorum, 4 kii katılıyorum, 5 kii katılmıyorum, 2 kii

13 165 Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ hiç katılmıyorum yanıtını verirken kararsızım yanıtını veren olmamıtır. ekil 10 da bu deerler yüzde olarak verilmitir. 33% 13% 27% 27% Tamamen katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Hiç katılmıyorum ekil 10: Bilim dili olarak Türkçenin kullanılma önemi Katılımcı yanıtları incelendiinde birbirine karıt yanıt verenlerin sayılarının eit olduu görülmektedir. Bu da, öncelikle bilimin ön planda olması gerektiini düünenlerin yanında bilimin, Türkçenin kullanılmasına kout olarak gelimesinin önemli olduuna inananların olduunun bir göstergesidir. On birinci soruda katılımcılara Yabancı kaynaklı sözcükler yerine Türkçelerini kullanma konusundaki düünce veya yaklaımınız nedir? sorusu sorulmutur. Bu soruya 5 kii tamamen katılıyorum, 8 kii katılıyorum, 2 kii katılmıyorum, yanıtını verirken kararsızım ve hiç katılmıyorum yanıtını veren olmamıtır. ekil 11 de bu deerler yüzde olarak verilmitir. 54% 13% 33% Tamamen katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum ekil 11: Yabancı kaynaklı sözcükler yerine Türkçelerinin kullanımı konusundaki yaklaımlar

14 naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü Öretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örnei) 166 Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlara bakıldıında, büyük bir çounluunun yabancı kaynaklı sözcükler yerine Türkçelerinin kullanılabileceinden yana oldukları görülmektedir. Türkçenin yapısı naat Mühendislii bilim alanında kullanılan yabancı terim ve sözcükleri karılayabilecek donanımdadır. Kullanılan yabancı terimler yerine Türkçede aynı anlamı verecek pek çok sözcük türetilebilir. Ancak yalnızca sözcükleri türetmek deil, dilselletirilmi yeni anlamları kullanım evrenine sokmak, gelitirmek, geniletmek ve yaygınlık kazanmasını desteklemek de gerekir. Bir bilginin, bir düünürün, bir yazarın oluturduu bir deyim benimsenir, kullanım sıklıı artarsa sözcüklerde yer alabilir (Aksan, 2003: 44). Duyumsanan bir gereksinme ise paylaımı yaygınlatırır. On ikinci soruda katılımcılara bilim alanınızda korozyon, segregasyon, priz, statik, agrega, rötre, kapiler, granülometri, moment, iksa, slump gibi sözcüklerin kökenleri nelerdir ve bu sözcüklerin Türkçe karılıkları neler olabilir? sorusu yöneltilmitir. Katılımcıların tamamı bu sözcüklerin yabancı kökenli olduklarını belirtmilerdir. Katılımcıların bu kavramlara verdikleri Türkçe karılıklar u ekilde olmutur. Korozyon: Katılımcıların tamamı bu sözcük için paslanma karılıını vermilerdir. Segregasyon: 1 yanıt yııma, 12 yanıt ayrıma, 1 yanıt ayrılma olarak verilmitir. Priz: 5 yanıt katılama, 4 yanıt Türkçeye çok yerlemi olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 1 yanıt donma, 1 yanıt birleme, 1 yanıt katılama, 2 yanıt sertleme biçiminde olmutur. Statik: 4 yanıt duraan, 1 yanıt duran, 8 yanıt durgun, 2 yanıt hareketsiz, 1 yanıt dengeli eklinde verilmitir. Agrega: 1 yanıt beton karıım malzemesi, 6 yanıt Türkçeye çok yerlemi olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 1 yanıt tane boyutu, 1 yanıt iri taneli zemin, 1 yanıt taneli malzeme, 1 yanıt salam ince malzeme, 1 yanıt tane daılımı, 1 yanıt iri ve ince taneli beton malzemesi eklinde olmutur. Rötre: 1 yanıt ısı çatlakları, 4 yanıt Türkçeye çok yerlemi olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 1 yanıt oturma, 1 yanıt esneme, 1 yanıt da betondaki kimyasal reaksiyon sonu, 5 yanıt büzülme, 1 yanıt kısalma eklinde verilmitir. Kapiler: 7 yanıt kılcal, 2 yanıt sıvı emme kabiliyeti, 1 yanıt borucuklu, 2 yanıt Türkçeye çok yerlemi olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 1 yanıt mikroskobik kanallar eklinde olmutur. Granülometri: 1 yanıt elek analizi, 3 yanıt daılım, 1 yanıt tane sınıflaması, 3 yanıt tane daılımı, 1 yanıt taneli parçaların birleimi, 4 yanıt

15 167 Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ Türkçeye çok yerlemi olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 1yanıt tane çapını ölçen cihaz, 1 yanıt elek analizi eklinde olmutur. Moment: 3 yanıt dönme, 1 yanıt döndürme kabiliyeti, 1 yanıt eme kuvveti, 2 yanıt kuvvet çifti, 4 yanıt Türkçeye çok yerlemi olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 2 yanıt döndürme etkisi eklinde olmutur. ksa: 1 yanıt dayama, 2 yanıt dayanma yapısı, 2 yanıt dayanma, 1 yanıt set, 5 yanıt Türkçeye çok yerlemi olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 1 yanıt koruma, 1 yanıt zemin iyiletirmesi eklinde olmutur. Slump: 9 yanıt çökme, 1 yanıt çökme deneyi, 3 yanıt Türkçeye çok yerlemi olmasından dolayı aynen kullanılmalı eklinde olmutur. 1 kii, tüm bu sözcükler her ne kadar yabancı kökenli olsalar da dilimize yerlemilerdir, Türkçe karılıklarını bulmaya gerek yoktur, 1 kii de bu tür sözcüklerin Türkçede tam olarak karılıklarını bulmak neredeyse imkânsızdır, aynen kalmalı demitir. Terim yetersizlii, bazı branlarda, örnek azlıı veya gelenek yokluu nedeniyle Türkçe yazmanın muhtemel zorluu gibi sorunlar dilin özünden deil, tamamıyla dilin kullanımından kaynaklanan sorunlardır (Demir ve Yılmaz, 2003: 140). Kullanılan yabancı kaynaklı terimlerin türetme ya da kopyalama yoluyla Türkçeye kazandırılması olasıdır. Hiç kukusuz öne sürülen bu sözde eksiklikler dilin kendisinden kaynaklanan sorunlardan dolayı deildir. naat Mühendislii bilim alanında kullanılan yabancı kaynaklı sözcük ve terimlerin kullanım sıklıklarının gerekçeleri altında bu sözcüklere ortak bir Türkçe anlam kazandırılamamı olması da yatmaktadır. Sözcüklere önerilen Türkçe karılıklar incelendiinde bir kavrama bir ya da birden çok karılık önerilmesi o sözcüün Türkçe karılıının ortak bir görüte birleememesi sonucunu dourmakta bu da aynı kavramı farklı sözcüklerle anlatmayı beraberinde getirmektedir. Bunun yanında bazı sözcüklere önerilen karılıklar tüm katılımcıları aynı sözcükte birletirmi ve bu sözcüklerin Türkçe karılıının imdiden benimsendii gözlenmitir. On üçüncü soruda katılımcılara Alanınızda bilim dili olarak Türkçenin kullanılması hakkındaki görüünüzü gerekçeleri ile birlikte açıklayınız sorusu yöneltilmi ve u yanıtlar alınmıtır. Bu konuda yalnızca iki katılımcı görü bildirmemitir. Anlatımda herkesin daha kolay anlayıp, deerlendirmesi açısından Türkçenin kullanılması önemlidir. Bir öretim elemanından alınan bu görü, insanın kendisini en iyi ekilde anadilinde ifade edebileceinden hareketle Türkçenin kullanılması gereine dikkat çekmektedir. Sürekli kullanılarak Türkçeye yerlemi kelimelerin dıında bilim dilinin kesinlikle Türkçe olmasından yanayım. Çünkü her insan kendini en iyi kendi anadilinde ifade eder. Eer ille de uluslararası alanda çalımalar yayınlanacaksa çevirmen kullanılabilir. Türkçede

16 naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü Öretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örnei) 168 kullanımları yaygınlamı ve kabullenilmi yabancı kökenli sözcüklerin kalabileceini belirten bu katılımcı uluslararası boyutta da Türkçenin evrensel bir dil olması yönünde bir görü bildirmitir. Yabancı kaynaklı sözcüklere karılıklar için, TDK nin 1993 te kurduu Yabancı Kelimelere Karılık Bulma Komisyonu nun 5 6 yıllık çalımalarının ilkini 1995, ikincisini ise 1998 yılında yayımladıı iki kitapçıı önerilebilir. Yabancı sözcüklere karılıklar bu kitapçıklarda verilen bilgiye göre arasında yani ilk kitabın yayımlandıı süreç aralıında 568, yılları arasında ise 422 sözcüe karılık bulunmu; böylece karılık bulunan sözcük sayısı 990a ulamı olduu belirtilmektedir (Çotuksöken, 2002: 212). Bir baka görü de Türkçe kaynaklı terimler kullanılmalı ama globalleen dünyada yabancı karılıkları da örencilere ve bilimsel çalımalarda anti parantez belirtilmeli eklinde gelirken bir baka katılımcı Yabancı kökenli kelimelerin bilim dilinde orijinal haliyle kullanılması Türkçenin bilim dili olarak zayıf kalmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple, yabancı kökenli kelimeler yerine bu kelimelerin en uygun karılıı olan Türkçe kelimelerin kullanılması daha uygun olacaktır biçiminde görü sergilemitir. lk görüteki gibi bir kullanım alanın uzmanlarınca pek de doru olarak kabul edilmeyen bir yaklaım olarak belirmektedir. Buna tek bir anlamın kabullenilmesi ve yayınlatırılmasında yaratacaı engel gerekçe gösterilmektedir. Bir dier öretim elemanı bu konudaki görülerini öyle anlatmıtır. Dilin amacı anlamayı ve anlatmayı kolaylatırmaktır. Bu nedenle, bilim dili Türkçe olmalı, ancak yerlemi terimler o haliyle de kiinin zihninde anlamı oluturuyorsa deitirmek zararlı olabilir. Ancak Türkçe kökenden bunu tam karılayacak bir kelime türetilebiliyorsa dildeki kelimelerin birbirleriyle etkileimi sonucu zihinde oluturacaı çarıımdan dolayı daha iyidir. Bu görüe çok yakın bir baka görü de öyledir. Belli balı sözcüklerin Türkçede tam olarak karılıını bulmak neredeyse imkansızdır. Bu açıdan bakıldıında,ortak bir terminolojinin kullanılması gerektii sonucu ortaya çıkmaktadır. Bir baka katılımcıya göreyse, Türkçede karılıı bulunan sözcükler muhakkak Türkçe kullanılmalı. Karılıı olmayan sözcükler ngilizce kullanılabilir. Alanımızdaki temel kavramlar Türkçe öretilmelidir. Bilim dili olarak Türkçenin varsıllıı dikkate alındıında katılımcıların bu yöndeki kaygılarının yersiz olduu düünülebilir. Bir öretim elemanı da Türkçenin tarihi geçmii ve dier dillerle etkileimine dikkat çekerek unları demitir. Türk tarihinde, Türklerin yedinci asırdan itibaren Farsça ve Arapça, On yedinci asırdan sonra Fransızca, yirminci asırdan sonra da ngilizce nin etkisi altında kalması, bilim dilini de olumluolumsuz yönde etkilemitir. Ancak ngilizce nin etkisi tehlikeli bir boyut kazanmıtır. ngilizce nin egemenliinin sona ermemesi halinde Türk dünyası bilim alanında bulunduu seviyenin de çok gerisine düecektir. Bilindii gibi, Avrupa yla ilikiler daha çok Fransızca kanalıyla gerçeklemi, 1839 Tanzimat

17 169 Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ Fermanı ndan sonra yazın ve bilim terimlerinden günlük yaam kavramlarına dein pek çok öe Fransızca dan aktarılmıtır. ngilizce, özellikle II. Dünya Savaı ndan sonra bütün dünyada yaygın bir yabancı dil olmutur. Türkiye nin batı dünyasıyla ilikilerinde bu dil ön plana çıkmı, yapılan anlama, giriimler, ilikiler yanında sinema endüstrisi, radyo ve televizyonun yaygınlaması bu dilin eitim öretimde yaygınlamasına neden olmutur. Almanca dan Türkçeye geçen öelerin sayısı bu iki dile oranla çok düüktür. Özellikle iki toplumu birbirine yaklatıran I. Dünya Savaı sırasında Türkçeye giren ve bir süre kullanıldıktan sonra unutulan sözcükler dıında üniversite reformu sırasında giren dekan, doçent gibi sözcükler kalmıtır (Aksan, 2004: ). Genel dilde olduu gibi naat alanının da Latince, ngilizce ve özellikle de Fransızca dan etkilenmi olduu anlaılmaktadır. Üç katılımcı, Türkçenin evrensel boyutta onayının ulusallıktan geçebilecei düüncesinden hareketle Türkçenin bilim dili olarak gücüne inanmakta olduklarını bu konuda gelitirilmesi, güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiini belirtmiler. Bu görüler ise öyle aktarılmıtır. Dilimizin kaybolmaması ve Türkçenin gelitirilmesi için kullanılmalı. Bir millet diliyle var olur yine Türkçe bilim dili olarak yeterli ve zengin bir dildir. Bu nedenle dier alanlarda olduu gibi bilim alanında da Türkçe kullanılmalıdır denilmitir. Bir dier katılımcıysa Bilim dili olarak Türkçenin kullanılmasından yanayım demitir. On dördüncü soruda katılımcılara Alanınızda Türkçenin bilim dili olarak kullanılması yönünde öneri ve görüleriniz nelerdir? sorusu yöneltilmi, u yanıtlar alınmıtır. Katılımcılardan birinden gelen Tüm akademisyenlerin ortak bir terminolojide birlemesinden yanayım görüü, Türkçenin türetim olanaklarıyla oluturulan ve ortak kullanıma kazandırılabilecek bir terminolojinin gerekli olduuna dikkat çekmektedir. Bilim dili olarak kesinlikle Türkçenin kullanılmasından yana olan ve bunu destekleyen bir baka görü de u ekilde gelmitir. Türkçe karılıı uygun olan bütün kelimeler Türkçe kullanılmalı. Örencilere Türkçe sözcükler aılanmalı, Türkçe yayınlar çıkartılmalı ki katılımcıdan biri, Eitim ve öretim kurumlarından balayıp sempozyum, kongre ve konferanslarda Türkçenin yaygın ekilde kullanılması salanmalı derken buna çok yakın bir baka görü de Kendimizi ifade edebilmenin en iyi yolu anadilini kullanmaktır. Bilim dili olarak biz Türkçeyi ne kadar çok kullanıp makale yapabilirsek sanırım Türkçenin gelimesine o kadar çok katkı salamı oluruz biçiminde olmutur. Bunu destekleyen bir dier görü öyle gelmitir. Bilim dili Türkçe olmalıdır. Akademik atanma kriterlerinde yabancı dil koulu aranmamalıdır. Alanımızda yapacaımız yayınlarda daha fazla Türkçe kaynak (dergi, konferans, seminer, bildiri vs.) bulunmalıdır. Özellikle topluma ıık tutan ve onu aydınlatan üniversiteler Türkçeyi kullanma ve gelitirme yönünde

18 naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü Öretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örnei) 170 de birer örnek olmalı ve olabildiince Türkçeyi kullanma özendirilmelidir. Bir baka katılımcının Yabancı kökenli kelimelerin herkes tarafından benimsenebilecek, kelimenin tam anlamına hitap edebilecek, Türkiye çapındaki bilim adamlarınca desteklenen Türkçe karılıklarının aratırılıp ortaya konması gerekmektedir eklindeki görüü yine Türkçe terminolojinin kullanılıp benimsenmesine dikkat çekmektedir. TDK'nin yılları arasında çıkarttıı sözlüklerdeki Türkçe terim varlıı (tıp bilimi hariç) 'e yakındır. Ancak özellikle yükseköretimde fen bilimlerinde Türkçe terimler büyük ölçüde dılanmı olduu bilinmektedir (Ülker, 2003). Buradan da anlaılacaı üzere yabancı kaynaklı sözcüklere karılık bulmada Türkçe yetkin ve güçlüdür. Bir katılımcının Türkçe kelimeler ne kadar çok tercih edilirse o derece dil sadeletirilir. Bununla birlikte uzman kiilerin çalımalarında Türkçe iyi bir ekilde kullanılmalı, kalıcı terimler doru olarak seçilmelidir biçimdeki görüü dilin yaratıcılık gücünün önemini vurgulayarak yalnızca bir sözcük veya terime karılık bulmak deil onu kalıcı kılabilmek için gösterilmesi gereken özene dikkat çekmektedir. Bir baka katılımcı ise Türkçedeki yabancı kaynaklı sözcüklere ilikin çok farklı bir deerlendirme yapmıtır. Bilim dili Türkçe olmalıdır. Terimler yabancı kökenli olabilir ancak bu onların Türkçelemediini göstermez. Yabancı kökenli terimler için Türkçe kökenli tek kelime (iki kelime kullanım zorluu getirir) bulunabiliyorsa kullanılabilir. Bulunamıyorsa zorlamak manasızdır. Dil devrimi sözcüklerin Türkçe köke dayanması gereine özen göstermitir. Ancak bu durum Latince sözcüklere dayalı tıp bilim dilinde daha az tartımalı olarak belirmektedir. Bu da sanki bu sözcüklere karılık bulunamayacaı ya da bulunmasına gerek olmayacaı kanısını dourmutur. Bu kanı katılımcının bu yöndeki görüünü açımsayan bir örnek olarak ele alınabilir. Yabancı yayınların çeviri yoluyla dile kazandırılması, anadilin korunabilmesi ve kirletilmeden gelecek nesillere aktarılmasını bir görev olarak algılayan iki farklı görü de öyle gelmitir. Kesinlikle Türkçe bilimsel eserler verilmelidir. Deerli yabancı yayınların Türkçeye çevrilmesi ve yayılması gereklidir. Ancak bu düünce yabancı dil bilinmesine engel olarak deerlendirilmemelidir. Mevcut durumda bilimin kullanılma alanı dil nedeniyle çok daralmaktadır. nsanların en yüksek düünme gücünü anadillerinde kullanabildikleri dikkate alınmalıdır. Kesinlikle yabancı dilde eitim-öretim yapılmamalı, ancak çaın gerei olarak üç veya daha fazla dil öretilmesi önemsenmelidir. Bu ve izleyen görü Türkçe için en büyük tehlikeyi eitimöretim alanında görmektedir. Anadilimizin yarını ve doru yolda, bozulmadan, önümüzdeki yüzyıllara eriebilmesi bakımından en önemli olumsuz etkenlerden biri, anadili eitimi ve öretiminde, özellikle son yıl içinde kendini gösteren gerilemedir (Aksan, 2005: 145). Özellikle eitim alanında bir yabancı dilin

19 171 Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ örenilmesinin eitim sürecinin amacı haline dönütürülmü olması anadilin geliimine büyük ölçüde zarar vermitir. Tüm görülerin tam tersi bir görü de öyledir. Türkçede terminolojik olarak bazı sözcükler birden fazla karılık bulabilmektedir. Bu açıdan gerekli olan yerde Türkçenin yanında yabancı kelimelere (ngilizce aırlıklı olarak) yer vermek gereklidir. Katılımcının bu yöndeki görüü, günlük yaamda aırlıklı olarak kullanılan ngilizce nin bilim alanında da anlatım olanakları ve sözcük daarcıının geni olduu düüncesiyle kullanılıyor olmasıyla açıklanabilir. Tabii ki hiçbir nesnellii olmayan bu görüün, bu yöndeki kullanımı destekleyen bir gerekçe olarak düünüldüü görüündeyiz. Sonuç ve Öneriler Pek çok yazın ve bilim adamı Türkçeyi kullanarak onun bilim dili olarak geliimine önemli katkılarda bulunmulardır. Örnein, bilgisayar alanında Aydın Köksal, dilbilim alanında Berke Vardar, yazın alanında Tahsin Yücel, Akit Göktürk ve Melih Cevdet Anday ın isimleri sayılabilir. Bu çabaların dier bilim adamları, aydınları, düünürleri, yazarlarınca tıpkı bir bayrak yarıı gibi sürdürülmesi gerekir. Türkçe karılıı olmasına karın kullanımda tercih edilmeyen ya da özensiz veya yanlı kullanımı, kimi kavramlar bir tepki ve güvensizlik duygusunun sonucu olarak kabul görmemektedir. Bunun için sözlü kullanım deil yazılı kullanım alıkanlıklarının desteklenmesi ve yaygınlaması Türkçeyi benimsemeyi güçlendirecektir. Bu da ancak terimlerin sözlükte yer almasıyla deil kullanılması ile olasıdır. Türkçe konuulduu ülkede yani Türkiye de yapılan bilimsel çalıma ya da aratırmalardaki kavramları karılayacak güce sahiptir. Bunun için öncelikle Türkçe bilim dili olmaz yargısının deitirilmesi gerekir. Çünkü Türkçe sınırsız sayıda sözcük üretme zenginliinde ve gücündedir. Anadile saygı, sevgi, duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle bilimin yakından izlenmesi ve bilginin Türkçeye kazandırılması bununla da kalmayıp özümsenmesi gerekir. Kavramın anadile aktarımında örenilen terimle ilikilendirme yapılması anlam alanında bir çarıımı da kolaylatıracaktır. Genel dilde olduu gibi bilim dilinde kullanılan sözcükler de anadilde kullanılan, örenilen, tanınan yani yaamın içindeki gibi somutlanabilen düzeyde olmalıdır. Türkçenin bilim dili olarak benimsenip kullanılması uzun ve zor bir süreç olarak görülmektedir. Öncelikle bu durumun onayından hareketle terimlerin yayınlatırılması ve tutarlı hale getirilmesi salanmalıdır.

20 naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü Öretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örnei) 172 Türkçenin en azından ulusal boyutta öncelikle eitim ve öretim dili olarak yetinletirilmesi bilim dili olarak kazandırılmasına kaynaklık edecektir. Türk Dili nin yaygınlatırılması onu yaatacak temel gereksinimleri belirlemek, özellikle gençleri Türkçe yazmaya, okumaya ve düünmeye yönlendirmek çok önemlidir. Yabancı kökenli bir sözcük Türkçe olarak dilselleirse yani bu yeni anlam kendi dil ve anlam evrenimize kazandırılırsa Türkçeye kazandırılmı olur. Üniversitelerde ve dier aratırma merkezlerinde, basında, yalnızca yükseköretim deil, Millî Eitim düzeyinde yapılan çalıtay, konferans veya toplantılarda yayınların çevirisinin yapılması ve aratırmacılara bu konuda destek olunması için merkezler kurulabilir. Yabancı dil örenmenin bilim adamı için gerekli bir koul olduunu kimse yadsıyamaz. Ancak yabancı dil örenmek ile yabancı dilde örenim iki farklı konudur. Çünkü yabancı dille eitim yapmak o dilin aırlıklı olarak bilim terimlerini örenmekle sınırlıdır ki bu da genel dili örenme yanında oldukça kısır kalmaktadır. Çünkü yabancı dilde örenim yapma bir dil öretme yöntemi deildir. Bu nedenle, yeni terimlerin yerletirilmesinde ana dilde eitim gerçei de göz ardı edilemez. Günümüzde Almanya, Fransa, Macaristan gibi ülkeler dillerini bilim dili olarak koruma altına almılardır. Bilim dili sayılan dillerin yaptıı gibi (Örnein 1994 de Fransa nın çıkardıı dil kanunu) Mühendislik bilim alanında Türkçeyi kullanma, koruma ve gelitirmek için neden bizde de yasal düzenlemelere gidilmesin? Bu yolda Türk Dil Kurumu ve Dernei ile Çada Türk Dili Dergisinin yabancı sözcüklere karılık bulma çabaları desteklenmelidir. Ekler (1)Bu çalımada kullanılan sormacaya ait sorular aaıda verilmitir. naat Programı ve naat Mühendislii Bölümü öretim elemanlarının bilim dili olarak Türkçeyi kullanma yaklaım ve duyarlılıklarını belirlemek üzere hazırlanmı olan aaıdaki soruları dikkatlice okuduktan sonra, kiisel bilgi ve birikiminize dayanarak yanıtlayınız. Yanıtlamada dilerseniz isim ya da takma isim kullanabilirsiniz. Teekkür ederiz. Yrd. Doç. Dr. Hanife Nâlân Genç-Ör.Gör. Sait Sami Genç Cinsiyetiniz: K ( )

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com BOSNA HERSEK TE TÜRKÇE ÖRETM VE ÖRENCLER AÇISINDAN PROBLEMLER TURKISH TEACHING AND PROBLEMS OF TURKISH TEACHING IN BOSNIA-HERZEGOVINA BY STUDENTS Samira OSMANBEGOVÇ-BAKÇ * Mustafa ARSLAN ** Öz Bu çalımanın

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS)

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) 03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) Yöntemin prensibi ardıık 3 seyreltiden sıvı besiyerlerine ekim yapıp inkübasyon sonunda gelime olanları pozitif olarak deerlendirmek ve istatistik yöntemlerle

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

FAKR BAYKURT UN ROMANLARINDA ETM ZLE. Hülya YAZICI OKUYAN ÖZET

FAKR BAYKURT UN ROMANLARINDA ETM ZLE. Hülya YAZICI OKUYAN ÖZET FAKR BAYKURT UN ROMANLARINDA ETM ZLE ÖZET Bu çalımanın amacı, toplumcu gerçekçilik çizgisi içinde deerlendirilen, yazar-eitimci Fakir Baykurt un romanlarının temel izleklerinden biri olan eitim izleinin

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

Metropol Bölge ve Yönetiim

Metropol Bölge ve Yönetiim Metropol Bölge ve Yönetiim Prof.Dr. Nee Kumral Ege Üniversitesi ktisat Bölümü nese.kumral@ege.edu.tr Metropol Bölge ve Yönetiim 1.Metropol Bölge Yönetiiminde Amaç ve lkeler ehirleme hızının artması ile

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1 http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/yazilar_bsb/iktisattoplum28ocak04-senses.doc ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR Fikret enses 1 Üniversitelerimize ilikin yasal düzenleme tartımaları, özellikle

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Çada nternet Yönetimi

Çada nternet Yönetimi Çada nternet Yönetimi Yazar: Dr. Yaman AKDENZ, Siber Hukuk Öretim Üyesi, Leeds Üniversitesi, Birleik Krallık, Direktör, Siber Haklar & Siber Özgürlükler (Birleik Krallık) Cyber-Rights & Cyber-Liberties

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı?

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) Mayıs 2009 Özet ç talebin canlandırılabilmesi amacıyla Mart ayında bir dizi

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI

MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 123-134 123 MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI ebnem KANDL NGEÇ Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? RAPOR ÖZET VE ÖNERLER I LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? I u eitsiz ilikinin tazmini olarak, Türkiye-AB geri kabul müzakereleri sırasında Türkiye ve AB arasında külfet

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM Hazırlayanlar Cannur KURUOLU 6B Pırıl ALP 6B Danıman Öretmen Demet EROL 2011 ÇNDEKLER Projenin Amacı.....1 Projenin Hedefi.1 Proje çalımaları sırasında gerçekletirilen

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM

BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM Bu akşam sevgili Neslihan misafirimiz oluyor... Neslihan Erzurum Atatürk Üniversitesinden gelip uzun suren Şubat projemize katildi... Zebercedlerini

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS 12 Mart 2009 TS/BAS-BÜL/09-19 AVRUPA BRL KAPI ARALIINA SIKIMI ÜLKE: KUZEY KIBRIS Özet Bulgular Yönetim Kurulu Bakanı Arzuhan Doan Yalçında bakanlıındaki TÜSAD heyeti, 12 Mart 2009 tarihinde Lefkoa yı ziyaret

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK KARYER

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı