T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA, 2012

2 2

3 İ Ç İ N D E K İ L E R Bölüm 1 HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2012/01) Bölüm 2 İLLERE GÖRE MÜCADELE PROGRAMI Bölüm 3 FORMLAR 3.1 Hastalık Çıkış Raporu 3.2 Hastalık Çıkış ve Sönüş Raporu 3.3 Karantina Süreleri ve Tazminat Durumları 3.4 Soğuk Hava Deposu Günlük Kontrol Çizelgesi 3.5 Enstitü Müdürlüğü Üretim cetveli Bölüm 4 HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI Bölüm 5 LÜZÜMLU TELEFONLAR ve E-POSTA ADRESLERİ 5.1 Genel Müdürlük 5.2 Enstitüler 5.3 İller 3

4 4

5 BÖLÜM 1 Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (2012/01) 5

6 6

7 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.GKG Konu : Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGE 2012/01 Hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda insan sağlığını, gıda güvenilirliğini ve sürdürülebilir gıda güvenliğini temin etmek mümkün değildir. Hayvan sağlığının temini ve gıda güvenilirliğinin sürdürülebilmesi için Bakanlığımızca, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi, eradikasyonunun sağlanması amacıyla, hem ulusal hem de uluslararası projeler yürütülmektedir. Bu çerçevede Türkiye de Şap Hastalığının Kontrolü Projesi, Türkiye de Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi, Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması Projesi gibi uluslararası ve Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi, Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi Projesi gibi ulusal birçok proje yürütülmektedir. Bulaşıcı hayvan hastalıkların yayılmasının önlenmesi, kontrol altına alınabilmesi ve hastalıklarla mücadelede etkinliğin artırılabilmesi için hayvan hareketlerinin kontrol edilmesi, bu nedenle de hayvanların ve işletmelerin kayıt altına alınması, hayvan satış yerlerinin ve kesimhanelerin ruhsatlandırılması, bu yerler dışında hayvan satışı ve kesiminin yapılmamasının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, hayvan sağlığını ve dolayısı ile halk sağlığını korumak için, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince belirlenmiş olan ihbarı mecburi hastalıklar ve diğer hastalıklarla mücadele kapsamında Bakanlıkça belirlenmiş 2012 yılı mücadele programı aşağıda belirtilmektedir. A-GENEL PRENSİPLER Ocak 2011 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelikte belirlenen İhbarı Mecburi Hastalıklar Listesinde (EK-1) yer alan hastalıklarla ilgili ihbarlar en hızlı şekilde ve titizlikle değerlendirilecektir. 2. Tazminatlı hastalıklara esas Yerel Kıymet Takdir Komisyonu 5996 sayılı Kanunla belirlendiği gibi oluşturulacaktır sayılı Kanunda belirlenen, aşı ve serum uygulaması nedeniyle ölen hayvanlara ait hükümler uygulanmaya devam edecek, hastalık nedeniyle imha edilen hayvansal ürünler, yem, madde ve malzeme bedelleri, imha, nakliye ve dezenfekiyon masrafları, kesimhanelerde tespit edilen tazminatlı hastalıklar için tazminat ödenmesine dair hükümler uygulama Yönetmeliğinin yayımından sonra uygulanmaya başlanacaktır. 7

8 sayılı Kanun gereği kurulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonunda görev alacak Bakanlık temsilcisi resmi veteriner hekim olacaktır. Mahallin en büyük mülki amirinin belirleyeceği kişinin, hastalık nedeniyle kurulmuş olan hayvan sağlık zabıtası komisyonu üyelerinden birinin olması Bakanlığımızca uygun görülmektedir. Hayvan sahibinin seçeceği bilirkişi ile ilgili olarak, il/ilçe müdürlükleri bölgelerinde kurulu hayvancılıkla ilgili tüm sivil toplum örgütlerinden söz konusu komisyonda görev almak üzere temsilci bildirmelerini isteyecek, üye listesi oluşturacak ve liste hayvan sahibine temsilcisini seçmek üzere tebliğ edilecektir. Komisyon mahallin en büyük mülki amirinin onayı ile kurulacaktır. Kurumlar arasında etkin koordinasyon ve işbirliği içerisinde hayvan sağlığını korumak, salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek, ülke içindeki hayvan hareketleri ile hayvan ve hayvansal ürünlerin sevkine dair tedbirleri almak ve uygulatmak üzere il, ilçe, belde ve köylerde hayvan sağlık zabıtası komisyonları kurulacaktır. Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek, ülke içindeki hayvan hareketleri ile hayvan ve maddelerinin sevkine dair tedbirleri tespit etmek ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere aşağıda belirlenmiş üyelerin katılımı ile, a) İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu; vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, belediye başkanı, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, ticaret ve ziraat odaları başkanları, il sağlık müdürü, bakanlık il müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü, bir il daimi encümen üyesi ve ticaret borsası bulunan illerde ticaret borsası başkanı ve bir resmi veteriner hekimin katılımı ile. b) İlçe hayvan sağlık zabıtası komisyonu; kaymakam başkanlığında belediye başkanı, ilçe emniyet müdürü, ilçe jandarma komutanı, ilçe sağlık grup başkanı, ilçe müdürü, resmi veteriner hekim ve ziraat odası başkanının katılımı ile. c) Belde hayvan sağlık zabıtası komisyonu; resmi veteriner hekim başkanlığında, belde belediye başkanı ve mahalle muhtarlarının katılımı ile. ç) Köy hayvan sağlık zabıtası komisyonu; resmi veteriner hekim başkanlığında, köy muhtarı, ihtiyar heyeti ve köyün bekçi veya korucusunun katılımı ile. hayvan sağlık zabıtası komisyonları kurulur Hayvan hastalıklarının tespiti amacıyla yapılan sağlık taramaları aksatılmadan ve hassasiyetle sürdürülecektir. Şüpheli hayvan ölümlerinin duyulması veya mahiyeti belirlenemeyen hayvan hastalıklarının çıkması halinde erken uyarı ve erken müdahale prensiplerinin uygulanması için il müdürlüklerince; bağlı bulundukları veteriner kontrol enstitüsü veya konu ile ilgili veteriner kontrol enstitüsü müdürlüklerinden derhal uzman talebinde bulunulacak, durum gecikmeksizin Bakanlığa bildirilecektir. İhbarı zorunlu hastalıkların mihrak takibi ve epidemiyolojik araştırması Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürünce koordine edilecektir. 8

9 Epidemiyolojik değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılabilmesi için hastalık mihraklarında, hastalığın bulaşma yolu ve şekli (filyasyon) gerçek anlamda anlaşılıncaya kadar çalışmalar sürdürülerek, bulaş kaynağı tespit edilecek ve gerekli önlemler alınarak Bakanlığa en seri şekilde bilgi verilecektir. Hayvan satış yerlerinin denetim ve kontrolleri aksatılmadan yürütülecektir. Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hastalıkların izlenmesi çalışmalarında önemli zincirlerden biri de kesim yerleri ve buralarda yapılan kontrollerdir. Kesim yerlerinde mutlak surette resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimler tarafından, kesim öncesi (antemortem) ve kesim sonrası (postmortem) muayeneler yapılacaktır. Sığır Tüberkülozu ya da Sığır Brusellozu hastalıkları nedeniyle şarta tabi kesilmesi gereken hayvanlar mümkünse Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Et Kombinalarında kestirilecektir. Zoonoz bir hastalık çıkması durumunda aynı gün İl Sağlık Müdürlükleri/İlçe Sağlık Grup Başkanlıklarına bildirimde bulunularak gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Zoonoz hastalıklarla mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı ve yerel yönetimlerle değerlendirme ve koordineli çalışma toplantıları yapılacaktır. Alınan müşterek kararlar Bakanlığa bildirilecektir. Hastalık mihraklarında alınacak karantina tedbirlerinin yerine getirilmesinde Muhtarlık, Zabıta, Emniyet ve Jandarma teşkilatı ile işbirliği yapılacaktır Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 4. maddesinin sekizinci fıkrasında İl özel idareleri ve belediyeler, hayvan hastalıkları ile mücadele ve kontrollerde Bakanlığa yardımcı olmakla yükümlüdür hükmü yer almaktadır. Söz konusu Kanun hükmü kapsamında hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları için İl Özel İdareleri ve Belediyelerden bütçelerinde bu hususa yer vermeleri yazılı olarak istenecektir. Hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları genellikle köy bazında yapıldığından, hizmetler mesaiye bağlı kalınmaksızın uygun olan en erken saatte başlatılarak, o yerleşim merkezindeki tüm yetiştiricilere ulaşması sağlanacak, mükerrer görevlendirmeler azaltılacaktır. İl ve İlçe Müdürleri bu hususta gerekli tedbirleri alacaktır. Hastalık çıkışlarında ve aşı kampanyası dönemlerinde planlanan hedeflere ulaşmak ve hastalıkla mücadeleyi olumsuz etkilememek için, mesai mevhumu gözetmeksizin çalışılacak, görevli personele mesai konusunda İl/ İlçe Müdürlüklerince gerekli kolaylık sağlanacaktır. Mesai öncesi aşılama çalışmalarına gönderilen personelden, görev dönüşü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü ve İlçe Müdürünün uygun görüşü ile mesaiye devamı beklenmeden idari izin verilebilecektir. İl Müdürlükleri, çalışma takviminin başlangıcında 17. İl Müdürünün başkanlığında, konu ile ilgili tüm sorumluların katılımlarıyla toplantı düzenleyerek, aşılama programını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı tüm tedbirleri alacaktır. 9

10 İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik gereği, Hastalık Çıkış Bildirimi ile Hastalık Sönüş Bildirimi değiştirilmiştir. Bu formlar Genelge de yer alan örnekleri ve ilgili açıklamalar dikkate alınarak doldurulacak ve eski formlar kullanılmayacaktır. Koyun-Keçi Kayıt Sistemi 1 Ocak 2012 tarihinde devreye girecektir. Daha önce TURKVET kayıt sistemine girilen aşağıda yer alan bilgiler sistemin devreye girmesi ile birlikte Koyun-Keçi Kayıt Sistemine girilecektir. -Küçükbaş hayvanlarda görülen hastalık bildirimleri, -Küçükbaş hayvanlara uygulanan tüm aşılamalar, Koyun-Keçi hastalıkları (küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı da dahil olmak üzere) ile ilgili bildirimler Ocak 2012 tarihinde devreye girecek olan Koyun-Keçi Kayıt Sistemine kayıt edilecektir. İlçelerde çıkan hastalıklar için, Hastalık Çıkış Bildirimi ve Hastalık Sönüş Bildirimi İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanarak aynı gün içinde TÜRKVET/ KKKS ye işlenecek ve İl Müdürlüğüne gönderilecektir. İl Müdürlüğünce TÜRKVET/KKKS de bulunan hastalık verileri kontrol edilip, rapor yeniden düzenlendikten sonra posta işlemi yapılacaktır. Ziyaret kayıtları sürekli kontrol edilecek, boş veya hatalı kayıtlar düzeltilecek ve kayıtların güncel tutulması sağlanacaktır. TÜRKVET/KKKS ye kaydı yapılmamış olan hastalık kayıtları posta ile gönderilse dahi geciktirilmiş olarak kabul edilecek ve sorumlular hakkında işlem yapılacaktır. Hastalık çıkış ve sönüş bildirimlerinin düzenlenmesi ile TÜRKVET/KKKS kayıtlarında geçerli olan esaslar (EK-2a) da, hastalık bildirimleri ve TÜRKVET/KKKS kayıtlarında epidemiyolojik tanımlamalar (EK-2b) de verilmektedir. TÜRKVET/KKKS üzerinde hastalık bildirimleri yapılması hakkında detaylı kılavuz (EK-3/1, EK-3/2, EK-3/3, EK- 3/4, EK-3/5, EK-3/6, EK-3/7) de yer almaktadır. Hastalık çıkışları, sisteme kaydedilmesini takiben adresine elektronik posta ile hastalık çıkış numarası da yazılmak suretiyle bildirilecek, asıl evrak posta ile ayrıca gönderilecektir. TURKVET/KKKS üzerine kayıt yapmak için evrakların imzalanması beklenmeyecektir. Veri girişi yapılamaması halinde çıkış veya sönüş raporları nolu faksa gönderilerek giriş yapılamadığı üzerine not düşülecektir. TÜRKVET/KKKS ye girişi yapılmış ve e-posta ile bildirilmiş olan çıkış ve sönüşler ayrıca faks ile gönderilmeyecektir. Koruma ve Kontrol Uygulamaları Cetveli İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından takip eden ayın ilk haftası TURKVET üzerindeki HBS/KKGM Aylık Aşı Cetveli bölümünden girilecektir. Her İlçe Müdürlüğü kendi ilçesinin cetvelini ilgili bölüme kaydettikten sonra Raporlar/Bilgi Raporları/Kor.ve Kont.Uygulamaları Cetveli çıktısını alacak, imzalayarak İl Müdürlüğüne gönderecektir. İl Müdürlükleri merkez ilçe verilerini girecek, tüm ilçelerin giriş yaptığından emin olduktan sonra aynı raporu sistemden il toplamı olarak alacak, imzalayarak ilçe raporları ile birlikte dosyasında muhafaza edecektir. Koruma ve Kontrol Uygulama Cetvelleri evrak olarak Genel Müdürlüğe gönderilmeyecek, Genel Müdürlük tarafından sistem üzerinden kontrol edilecektir. 10

11 Büyükbaş hayvanlara uygulanan aşılar TURKVET kayıt sistemi üzerindeki STS / Aşılama bölümünden, küçükbaş hayvanlara uygulanan aşılar KKKS üzerindeki Hayvanlar/Aşılama bölümünden 10 gün içinde kaydedilecektir. Bu süre içerisinde serbest veteriner hekimlerce sisteme kayıt edilmemiş aşı uygulamaları, uygulanmamış kabul edilecek, bu aşı uygulamalarına bağlı destekleme ödemesi ya da sevk raporu tanzimi gerçekleştirilmeyecektir. Sistemde aşı kaydı için yetkisi olmayan serbest veteriner hekimlere yetki tahsisi yapılacaktır. a) b) c) d) Hayvancılık işletmelerinde görev yapan veteriner hekimlerin aşı uygulaması yapabilmesi için aşağıdaki hususlar aranacaktır. Kendilerini istihdam eden şahısla yaptıkları sözleşmede aşı uygulamaları yapacaklarına dair hüküm bulunmalıdır. İmzaladıkları sözleşme örneğini ve bölge ya da il veteriner hekimler odasına üye olduklarına dair belgeyi İl/İlçe Müdürlüklerine ibraz etmelidir. Uygulanan aşılar Bakanlıkça onaylanmış ve halen sahada sirküle olan suşlara karşı bağışıklık oluşturmak üzere üretilmiş olmalıdır. Sözleşmeli veteriner hekimler uyguladıkları aşılamaları her ayın ilk haftasında Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmelidir. e) Sözleşmeli veteriner hekimler uyguladıkları büyükbaş aşılamalarını TÜRKVET, küçükbaş aşılamalarını ise KKKS veri tabanına uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde kayıt etmelidir. f) Sözleşmeli veteriner hekimler almış oldukları aşıları usulüne uygun olarak nakletmeli, muhafaza için işletmelerinde soğutucu bulundurmalı ve prospektüsünde yazılı şekilde saklamalı ve uygulamalı, bu hususlar da Bakanlık İl Müdürlüğünce denetlenmeli ve sonucuna göre gerekli işlem yapılmalıdır. Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Veteriner Kontrol Enstitüleri, Şap Enstitüsü ve Özel Veteriner Teşhis Laboratuarlarınca teşhisi yapılan ihbarı mecburi hastalıklar, adresine elektronik posta veya faks ile bildirilecek, raporun aslı posta ile gönderilecektir. Hastalığın çıktığı yerin İl/İlçe Müdürlüğüne ve Enstitü Müdürlüğüne elektronik posta veya faks ile bildirimden sonra raporun aslı posta ile gönderilecektir. Koyun-Keçi Kayıt Sistemi içerisinde yer alan Hayvan Sağlığı/İl-İlçe Protokolü 2012 yılı içerisinde uygulamaya girecektir. İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından laboratuarlara teşhis materyali gönderilmesinde KKKS de yer alan Hayvan Sağlığı/İl-İlçe Protokolü kullanılacak, sonuçlar Enstitü Müdürlükleri tarafından sistem üzerinden işlenecek, sonuç raporları ayrıca posta ile de gönderilecektir. Sistemin kullanımı ile ilgili kılavuz ve ayrıntılı bilgi, sistemin devreye alınması ile gönderilecektir. 27. Bakanlığımız Enstitüleri ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlükleri gerek kendi aralarında gerekse Genel Müdürlükle haberleşmede Genel Müdürlük tarafından kendilerine tahsis edilen elektronik posta adreslerini 11

12 kullanacaktır. Bakanlığımız Enstitüleri ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüklerince e-posta iletişiminden sorumlu bir asil bir de yedek personel görevlendirilerek, ilgililere ait bilgileri içeren (EK-4) de yer alan form doldurularak her yıl Haziran ayı sonunda ve ilgili personelin her değişiminde Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir Hayvanların tanımlanması ve Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzu ve tutulan defterler İl Müdürlüklerince bastırılacak, Bakanlıktan talep edilmeyecektir. Hayvanların tanımlanması ve Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzlarının serbest veteriner hekimlere kıymetli evrak olarak bedeli mukabilinde verilmesi ve aşılamaların bu makbuza yazılması sağlanacaktır. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele program kitabının serbest veteriner hekimlere de dağıtılması sağlanacaktır. Mücadele programı için ve yıl içinde çıkan hastalıklara karşı alınan Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararları Bakanlığa bildirilmeyip mahallinde muhafaza edilecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda alınacak Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararları Bakanlığa bildirilecektir. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadelede kullanılan alet ve malzemeler öncelikle İl ve İlçe Müdürlükleri imkânları ile tedarik edilecektir. Tedarik edilemeyecek ve zorunlu kullanılması gereken alet-malzeme ve veteriner sağlık ürünü talepleri Ocak-Şubat aylarında sadece Genel Müdürlüğe yapılacak, istenen malzemelerin kargo ile gönderilmesinin istenip istenmediği bildirilecektir. Genel Müdürlüğün tahsisi dışında Merkez İkmal Müdürlüğünden malzeme talep edilmeyecektir. Hastalıklar ile mücadelede kullanılmak üzere gönderilmiş olan makine, alet ve sarf malzemeleri hastalıkla mücadele amacı dışında kullanılmayacaktır. Tüm malzemeler bir depoda düzenli şekilde muhafaza edilecek, depo anahtarının kopyaları her an ulaşıma imkân verecek şekilde ilgili personellerde bulunacaktır. Makinelerin bakımları düzenli yapılacak, aşınan ve eskiyen parçaları yenilenecek, zaman zaman çalıştırılarak sürekli aktif olmaları sağlanacaktır. Makine kullanımları Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görev alan tüm personele öğretilerek acil durumlarda sıkıntı oluşmasına izin verilmeyecektir. Sürekli kullanılan malzemelerden demirbaş olanları ilgili personele zimmetlenecek, sarf malzemeleri ise gerektiği kadar dağıtılarak israf edilmesi önlenecektir. 33. Bakanlık Enstitülerinin sorumlu olduğun iller ( EK-5) de belirtilmiştir. Hastalık takibi, aşılamalarda etkinlik kontrolü, sağlık taraması ve epidemiyolojik çalışma amacıyla enstitüler sorumlu olduğu illerde haberli veya habersiz olarak çalışma yapacaktır. Bu çalışmalara gerektiğinde Bakanlıktan da katılım sağlanacaktır. 34. Veteriner Fakültesi kliniklerinde ihbarı zorunlu hastalıkların teşhisi yapıldığında, yapılan hastalık teşhis bilgileri İl Müdürlüklerine acil olarak bildirilecek, İl Müdürlükleri de gerekli önlemleri alacaktır. 12

13 Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuarları Yönetmeliği ne göre Bakanlıkça ruhsatlandırılmamış Veteriner Fakülteleri laboratuarlarının hastalık bildirimleri sonrasında hastalık çıkışı yapılmayacak, ancak kordon ve karantina tedbirleri uygulanacaktır. Bu tedbirler, resmi veteriner hekimce alınan marazi maddeye istinaden, sorumlu Bakanlık Enstitüsü tarafından hastalık hakkında verilecek raporun sonucuna kadar sürdürülecektir. Alınan tedbirler Enstitünün hastalığı teyidi durumunda hastalık sönüşüne kadar devam ettirilecek, teyit etmemesi durumunda ise sonlandırılacaktır. İl ve İlçe Müdürlükleri ile serbest veteriner hekimler enstitülere marazi madde gönderirken Marazi Madde Gönderme Protokolü (EK-6) nü dolduracaktır. Enstitülere gönderilen marazi maddeler sistemin devreye alınması ile birlikte Koyun-Keçi Kayıt Sistemi üzerinden Hayvan Sağlığı/İl-İlçe Protokolü kullanılarak sisteme kaydedilecektir. Tazminatlı hastalıklarda test materyalleri mutlak surette İl/İlçe Müdürlükleri kanalı ile ilgili Enstitü Müdürlüğüne gönderilecektir. Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlükleri tarafından İhbari Mecburi Hastalıkların tespiti için gönderilen marazi madde ve örneklerden Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüklerince ücret alınmayacaktır. Koruyucu aşılama çalışmaları tüm il ve ilçelerde Bakanlıkça öngörülen tarihte (EK-7a) başlatılarak belirlenen süre içerisinde bitirilecektir. İhbarı mecburi hayvan hastalıkları ve diğer hayvan hastalıklarına karşı Bakanlığın programlı veya projeli çalışmaları kapsamında hayvanlara uygulanacak veteriner biyolojik ürünler ile kulak küpesi, mikroçip gibi tanımlama araçları için uygulayıcıya ödenecek ücretlerin belirlenmesi amacıyla Hayvanların Tanımlanması İle Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu ücretler için uygulama sonunda Hayvanların tanımlanması ve Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzu (EK-7b) düzenlenecektir Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde Bakanlık, ihbarı mecburî bir hastalığın ortaya çıkması veya ortaya çıkma şüphesinin varlığı hâlinde, koruma ve gözetim bölgelerinin oluşturulması, hastalığın araştırılması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi için gerekli kontrol, numune alma, teşhis ve diğer incelemeleri yapmaya, aşılama, hayvanların izole edilmesi veya itlaf ve imha edilmesi, hayvanların veya insanların hareketlerinin kısıtlanması veya yasaklanması amacıyla kordon konulması, suni tohumlama ve ıslah çalışmalarının durdurulması, hastalığın yayılmasına sebep olabilecek hayvansal ürün, yem, alet, ekipman ve bunun gibi bulaşık materyalin imhası da dâhil her türlü tedbiri almaya yetkilidir. İfadesi yer almaktadır. Hastalıklarla mücadelede koruyucu aşılamalar çok önemlidir. Özellikle Ülkemizde endemik olarak seyreden ve çok önemli ekonomik kayıplara neden olan Şap hastalığı ile mücadelede çift tırnaklı hayvanların tamamının aşılanması 13

14 gerekmektedir. Söz konusu Kanunun 36 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık tarafından alınan tedbirlere uymayanlara beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir denilmektedir ve 2012 yıllarında açıklanan yeniden değerleme oranında artırıldığında bu miktar TL ye ulaşmaktadır. Bu nedenle aşılamanın istenen hedeflere ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricilerin farkındalığının artırılması için İl/İlçe Müdürlüklerince eğitim faaliyetleri yanında, yetiştiricilere söz konusu Kanunun ceza hükümlerinin de hatırlatılması ve Bakanlık tarafından alınan tedbirlere uymayanlara söz konusu yaptırımların uygulanması gereklidir Balık yetiştiricileri ile sıkı bir işbirliği kurularak hastalıklar, çiftliklerde alınması gereken koruyucu önlemler, ilaç, antiseptik, dezenfektan ve aşı kullanımı hakkında bilgilendirilecek, özellikle bilinçli aşı kullanımı teşvik edilecektir. Tek tırnaklı hayvanlara yönelik geçmiş yıllarda yürütülen projeler kapsamında başlatılan hayvanların kayıt altına alınması kimliklendirme çalışmalarına devam edilecektir. Kimlik belgelerinin veri tabanına işlenerek elektronik ortamda kayıt tutulması ile ilgili olarak; tarih ve /HHM / sayılı yazı kapsamında tüm kayıtların TÜRKVET bilgi sistemine aktarılması tamamlanacak ve aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır. a. İşletmelerin tanımlanması ve tescili için (EK-8) de yer alan İşletme Tanımlanması ve Tescil Müracaat Formu nun doldurularak İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat edilmesi, b. c. d. e. f. g. İşletmelerin, TÜRKVET bilgi sisteminde üretilecek otomatik işletme tanımlama numarası ile tanımlanması, İl/İlçe Müdürlüklerince tek tırnaklı hayvan işletmeleri ile ilgili kayıt işlemlerinde işletme sahibi kişi TÜRKVET üzerinde kontrol edilerek kayıt yok ise yeni kişi kaydı yapılması, İşletmeler ve sürüler bölümünden işletme sahibi kişinin adına atçılık işletmesi olup olmadığının kontrol edilmesi, yok ise yeni işletme kaydı yapılarak İşletme tipinin Atçılık olarak seçilmesi, kişinin açılan bu işletmeye sahip olarak ilişkilendirilmesi, İşletme kaydı yapıldıktan sonra sürüler bölümünden yeni sürü kaydı bölümünde sürü tipinin (at, katır, merkep) seçilerek kaydedilmesi, atçılık işletme numarası belirtilirken bundan sonra işletme numarası ile sürü numarasının birlikte (Örnek: TR ) kullanılması, Atçılık işletmelerine daha önceden Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ne göre tahsis edilmiş işletme tanımlama numarası verilmiş ise bu işletmelere ayrı bir işletme tanımlama numarası verilmeden, verilen işletme numarasının kullanılması, eğer işletme daha önce bu yönetmelik hükümlerine göre kayıt altına alınmamış ise yeni bir işletme kaydının yapılması, Sistem tarafından verilen işletme tanımlama numarasının tek tırnaklı hayvan kimlik belgesine kaydedilmesi, 14

15 h. Veri tabanında her işletme için aşağıda belirtilen bilgilerin bulunması; - Sistem tarafından otomatik olarak üretilen toplam 14 rakamdan oluşan bir tanımlama numarası, - İşletmenin varsa adı, - İşletmenin tipi, - İşletmenin faaliyete başlama tarihi, - İşletmenin ait olduğu veya işletmeden kanuni olarak sorumlu tek tırnaklı hayvan işletme sorumlusunun adı, adresi ve varsa telefon/ faks numarası, - Tek tırnaklı hayvan işletme sorumlusu ve işletme sahibinin T.C. kimlik numarası, - İşletmede bulunan tektırnaklı hayvan sayısı. i. Bilgilerin veri tabanına işlenmesinin yapılması, veri tabanına girişlerle ilgili görüş, öneri ve soruların adresine elektronik posta ile bildirilmesi, İllere daha önceden gönderilen tek tırnaklı hayvan kimlik belgelerinin düzenlenmesine devam edilecektir. Söz konusu kimlik belgeleri hayvanların satılması veya sahip değiştirmesi durumunda yeni sahibi adına güncellenecektir. Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre damızlık olarak kullanılacak aygır ve kısraklar için Damızlık Belgesi düzenlenmesinde (EK-9a) da yer alan hususlara dikkat edilecektir. Yurt dışından ithal edilerek damızlıkta kullanılmak istenen aygır ve kısraklar için, damızlık belgesi müracaat tarihinde, uluslararası referans laboratuarda son 60 gün içerisinde gerçekleştirilmiş test sonuçlarına göre Equine Viral Arteritis, Ruam, Durin ve Salmonella Abortus Equi hastalıklarından menfi olduğu belgelenen hayvanlara sertifika tanzim edilecek, Türkiye de yeniden test yaptırılması istenmeyecektir. Söz konusu hastalıkların tamamı yerine bir kısmına ait test sonuçları varsa, onlar kabul edilecek, diğerleri için ulusal laboratuarda test yaptırılacak ve sonuçları menfi bulunanlara damızlık sertifikası tanzim edilecektir. 45. Yetiştiricilerin isteği üzerine faaliyette bulunan hayvancılık işletmelerine aşağıda belirlenmiş kamu sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı açısından minimum standartları taşımaları halinde EK-32 de yer alan Hayvancılık İşletmesi Faaliyet Belgesi düzenlenecektir. İşletme TÜRVET bilgi sistemine kayıtlı olmalıdır. Sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların tamamı küpelenerek TÜRKVET kayıt sisteminde kayıt altına alınmış olmalıdır. İşletmenin büyüklüğüne veya kapasitesine bağlı olarak, işletmeden çıkacak olan katı ve sıvı atık, kirli su ve sıvıların toplanacağı, üzeri kapalı, sızdırmaz fosseptik çukuru bulunmalıdır. İşletmede kullanılan içme ve kullanma suyu şebeke suyundan değil de kuyu, artezyen, kaynak suyu gibi bir su kaynağından getiriliyorsa su analiz raporu alınmalı ve bu analizler yılda bir kez tekrarlanmalıdır. İşletme binası kontaminasyon riski taşımamalı, ahır zemini ve duvarlar kolay temizlenebilir olmalıdır. 15

16 İşletme binası yeterli aydınlatma ve havalandırmaya sahip olmalıdır. Değişik hayvan türleri bir arada bulundurulmamalıdır Hayvan sağlığı çalışmalarında kullanılan kayıt defterlerinin (Klinik Muayene, Aşı Serum Sarf, Kuduz Müşahede, Kuduz Kayıt, Ruam Kayıt gibi) düzenli olarak tutulması sağlanacaktır. Defterler Bakanlıktan talep edilmeyecek, İl Müdürlükleri tarafından bastırılacaktır. TÜRKVET/KKKS veri tabanının tüm il/ilçe müdürlüklerimizce aktif olarak kullanılması gerektiğinden, söz konusu sisteme kaydedilen veriler için ayrıca kayıt defteri tutulmayacaktır. TÜRKVET/KKKS veri tabanına kayıt edilmesi gereken tüm veriler zamanında ve eksiksiz olarak işlenecektir. Kayıtların işlenmesinden ilgili personel, kontrolünden İl Müdürlüklerinde Hayvan Salığı, Yetiştiriciliği ve Su ürünleri Şube Müdürü, İlçe Müdürlüklerinde ise İlçe Müdürü sorumludur. Hayvan hareketlerinin kontrol altına alınmasında, hayvanların ve işletmelerin kayıt altına alınması, hayvan satış yerlerinin ve kesimhanelerin ruhsatlandırılması önem arz etmektedir. Hayvan satış yerleri, her bölgeden hayvanın bir araya geldiği ve hastalık bulaşma riskinin en üst düzeyde olduğu yerlerdir. Bu nedenle hayvan satış yerlerinde, veteriner sağlık raporu ve pasaportları bulunmayan sığır cinsi hayvanlar ile veteriner sağlık raporu ve nakil belgeleri bulunmayan koyun ve keçi türü hayvanların alınıp satılmaları; kesimhanelerde ise bu hayvanların kesimleri engellenecektir. Çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik hayvanların doğumundan ölümüne kadar izlenebilmesi amacıyla, yetiştiriciler tarafından hayvanların doğum, nakil, kesim ve ölümlerine ilişkin bilgilerin zamanında ve doğru olarak İl/İlçe Müdürlüklerine bildirilmesi, İl/İlçe Müdürlüklerince de bu bilgilerin ilgili veri tabanlarında güncellenmesi gerekmektedir. Bu nedenle yetiştiricilerimizin hayvanlarına ait bildirimleri zamanında yapmaları konusunda bilgilendirilmesi için eğitim ve yayım çalışmalarına önem verilecektir. Aşılama kampanya dönemlerinde yapılan işletme ziyaretlerinin yanı sıra, İl/ İlçe Müdürlükleri tarafından kimliklendirme ve kayıt altına alma faaliyetleri kapsamında risk analizi yöntemiyle İl/İlçede bulunan işletmelerin az %5 ini kapsayacak şekilde işletme denetimleri gerçekleştirilecek, bu denetimlerin sonuçları dosyasında muhafaza edilecektir. TÜRKVET veri tabanında yer alan Bakanlığımızdan ruhsatlı hayvan pazar ve borsaları ile kesimhanelere ait bilgiler güncellenmelidir. Sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar alım, satım veya kesim amacıyla söz konusu işletmelere veri tabanından nakil işlemi gerçekleştirildikten sonra sevk edilmelidir. Uygun şartlarda yapılmayan nakiller hayvanlarda yaralanmalara, ölümlere ve et kalitesinin düşmesine sebep olarak ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Hayvan sevkleri sırasında hayvan refahı göz önünde bulundurulmalı, hayvanların sevk edilecekleri yerlere sağlıklı, güvenli ve eziyet edilmeden varabilmelerini temin etmek amacıyla gerekli şartlar sağlanmalıdır. 16

17 Yetiştiricilerimizin sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlarını naklederken, pazara götürürken, kesimhanede kestirirken veya Bakanlığımız desteklemeleri ile hizmetlerinden yararlanırken mağdur olmamaları için hayvanlarını zamanında küpeletmeleri ve hayvanlarına gerekli aşıları zamanında yaptırmaları konusunda mutlaka duyurular yapılmalıdır. Hayvancılık konusunda kullandırılacak sübvansiyonlu kredilerin amacına uygun olarak kullanılması ve aynı hayvanlar için mükerrer kredi kullanılmamasını teminen banka tarafından talep edilmesi halinde yetiştiricinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına ait kulak küpe numaralarını gösteren belge / yazı TURKVET ten ve KKKS den kontrol edilerek verilecektir. B-AŞILARIN TEMİNİ, UYGULAMALARI VE PROGRAMLI AŞILAMALAR Şap ve kuduz hastalığına karşı mücadelede kullanılacak aşılar ile Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması Projesi kapsamında uygulanacak PPR aşıları Bakanlığımızca ücretsiz gönderilecektir. Veteriner biyolojik ürünler, veteriner hekim veya yardımcı sağlık personeli tarafından uygulanır. Serbest veteriner hekimler kanunla verilmiş olan görevlerini muayenehane veya poliklinik açarak icra edebilirler. Ayrıca hayvancılık işletmeleri ile sözleşme imzalamış serbest veteriner hekimler A-Genel Prensipler bölümünde açıklanan usuller kapsamında çalışmalarını yapabilirler. Bakanlıkça ücretsiz gönderilen aşıların dışında İl ve İlçe Müdürlükleri her türlü aşı ihtiyaçlarını İl Müdürlüğü döner sermayelerince temin edecektir. Döner sermayeler vergi ve harçlar dışında, karları %10 dan fazla olmayacak şekilde aşı fiyatı tespit edeceklerdir. Ayrıca dernek, vakıf v.b. yerler için ilave yapılmayacaktır. Aşı uygulaması esnasında oluşacak zorunlu aşı kayıpları İl Müdürlüğü döner sermayelerince karşılanacaktır sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde veteriner tıbbi ürünlerin uygulanmasına dair hükümler belirlenmiştir. Bu çerçevede veteriner hekim ve yardımcı sağlık personeli tarafından uygulanması gereken veteriner tıbbi ürünleri, yetiştiricilere elden verenler hakkında hem 5996 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendine göre yasal işlem yapılacak, hem de disiplin yönünden değerlendirilmek üzere bağlı olduğu veteriner hekim odasına ve Bakanlığa bildirilecektir. Aşılamalarda, aşı prospektüslerinde belirtilen hususlara riayet edilecek, aşı nakillerinde bütün ilgililerce soğuk zincirin aksamaması için gerekli hassasiyet gösterilecek ve aşı zayiatının asgari düzeyde tutulması sağlanacaktır. Haklı bir gerekçesi olmadan aşılamayı ihmal eden yetkililer ve görevli elemanlar hakkında tahkikat yapılıp, ihmali görülenlere gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Aşı üretim kurumları, İl Müdürlüklerinin talep edecekleri aşıları prospektüsleri ile birlikte aksatmadan gönderecektir. Enstitülerce ve özel üreticilerce dağıtımı yapılan aşı bilgileri aylık olarak 7. EK-10 da yer alan formlar kullanılarak Bakanlığa bildirecektir. 17

18 İl Müdürlükleri Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı ve program dışındaki aşıları, doğrudan aşı üretimi yapan Enstitülerle irtibat sağlayarak kurye ile temin edeceklerdir. Attenüe canlı aşılar ısıya karşı hassas olduğundan, bu aşılar Enstitülerden tercihen elden temin edilecektir. İl veya İlçe Müdürlüklerinden verilen yazı olmaksızın serbest veteriner hekimlere enstitülerden Şap, Koyun-keçi vebası, Koyun-keçi çiçek, Mavidil, Şarbon ve Brucellosis aşıları verilmeyecek, bunların dışındaki aşı talepleri ise karşılanacaktır. İl Müdürlükleri serbest veteriner hekimlerin aşı taleplerini yerine getirmede gerekli destek ve kolaylığı sağlayacaktır. Serbest veteriner hekimler aşı ihtiyaçlarını İl Müdürlükleri döner sermayelerinden temin edebilecekleri gibi, uygulayacakları yeri bildirmek kaydıyla İl veya İlçe Müdürlüklerinden alacakları bir yazı ile doğrudan aşı üretim kurumundan da temin edebilecektir. Enstitüler, serbest veteriner hekimlere gönderdikleri aşılarla ilgili olarak; aşının adı, seri no, miktarı, gönderildiği tarih ve son kullanma tarihini kapsayan bilgileri her ay İl Müdürlüklerine ve Bakanlığa bildirecektir. Özel üretim laboratuarlarınca üretilen veya firmalarca ithal edilen aşılar serbest veteriner hekimlere faturalı olarak satılacaktır. Faturada aşının adı, seri no, miktarı, gönderildiği tarih ve son kullanma tarihi belirtilecektir. Özel üretim laboratuarları ile ithalatçı firmalar ve bunların bayileri sattıkları aşılarla ilgili olarak, serbest veteriner hekimlerin adı-soyadı, aşının adı, seri no, miktarı, gönderildiği tarih ve son kullanma tarihini kapsayan bilgileri her ay İl Müdürlüklerine gönderecektir. İl Müdürlükleri gönderilen bilgileri değerlendirerek bu aşıların nerelerde ve nasıl kullanıldığını tespit ederek kayıt altına alacaktır. Serbest Veteriner Hekimler tarafından özel firmalardan temin edilen aşı, ilaç vb. maddelerin hayvanlara uygulanması sonrası oluşan reaksiyonlar nedeniyle ölüm meydana gelen vakalar ivedilikle bildirilecektir. Aşılama çalışmalarında sürüye aşı yapmadan önce hayvanların genel sağlık kontrolünün yapılması aksatılmayacaktır. Aşılama sırasında kontaminasyon riskinin en az düzeye indirilmesi için, özellikle şap aşılamalarında aşı şişesinde bir uç, enjektörde ayrı bir uç kullanılmasına özen gösterilecektir. Yapılabildiği ölçüde her hayvan için tek kullanımlık enjektör veya ayrı uç kullanılması tercih edilecektir. Çiftlik hayvanlarından sığırlarda şap aşılaması ile kuduz aşılaması, Koyun ve keçilere, koyun-keçi vebası aşısı ile şap aşısı hayvanların farklı uygulama bölgelerine, ayrı ayrı enjektör kullanılmak şartı ile aynı anda yapılabilir olduğu yapılan saha çalışmalarında ortaya konmuştur. Aynı anda yapılması durumunda bu aşıların kesinlikle birbirine karıştırılmaması ve aynı bölgeden yapılmamasına dikkat edilecektir. Aşı uygulayan serbest veteriner hekimler uyguladıkları aşılarla ilgili olarak uygulama yapılan yetiştiricinin adı, ili, ilçesi, köyü, işletmesi, işletmedeki hayvan 18

19 mevcudu, aşılama yapılan hayvanların varsa kulak numaraları veya işareti, yapılan aşının adı, seri no su, üretim ve son kullanma tarihi ile uygulama tarihini kapsayan tüm bilgileri kayda geçirerek kaydın bir nüshasını hayvan sahibine, bir nüshasını da her ayın ilk haftasında İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Serbest veteriner hekimler uyguladıkları aşıları TÜRKVET/KKKS ye aşının uygulanmasından sonraki 10 gün içerisinde işleyeceklerdir. Bu süre içerisinde serbest veteriner hekimlerce sisteme kayıt edilmemiş aşı uygulamaları, uygulanmamış kabul edilecek, bu aşı uygulamalarına bağlı destekleme ödemesi ya da sevk raporu tanzimi gerçekleştirilmeyecektir. Sisteme kayıt için yetkisi olmayan serbest veteriner hekimlere yetki tahsisi yapılacaktır yılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı henüz yayımlanmamış olmakla birlikte, Karar da yer aldığı takdirde programlı aşılamalarda uygulayıcıların desteklenmesi işlemleri EK-11 ve EK-12 de yer alan hususlar kapsamında gerçekleştirilecektir. Kamuda çalışan veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri ve 4/B li veteriner hekimler ile sözleşmeli veteriner hekimler, söz konusu Karar ve Tebliğ kapsamında değildir. Serbest veteriner hekimlerin destekleme kapsamında uygulayacakları aşılama programlarının uygunluğuna, ilgililerin iş kapasiteleri, programa alınan hayvan sayıları, geçmiş yıllarda uyguladığı programlı aşılama çalışmaları İl/İlçe Müdürlüğünün personel ve iş durumu da dikkate alınarak, İl Müdürlüğünce EK-11 çerçevesinde karar verilir. C- DENETİM VE KONTROL İlaç, aşı, serum ve biyolojik maddelerin illerde kontrolü; İl ve İlçe Müdürlüklerinin yetki ve sorumluluğunda aksatılmadan yapılacaktır. Aşı ve biyolojik maddelerin hareketlerini izlemek üzere TÜRKVET veri tabanında kayıt amaçlı çalışmalar sürdürülmektedir. Veri tabanı uygun hale geldiğinde aşı ve biyolojik maddelerin hareketleri kayıt altına alınacaktır. Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü aşıların muhafaza edildikleri soğuk hava depoları ve buzdolaplarının kontrolünü düzenli olarak yaparak veteriner biyolojik maddelerin güvenli bir şekilde saklanması yönünde gerekli tedbirleri alacaktır. Soğuk hava depolarının periyodik ısı kontrolünün yapıldığını gösteren formlar (formlar bölümünde yer alan formata uygun olacak) hazırlanacak ve aylık olarak doldurulmuş bu formlar dosyada saklanacaktır. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre, hayvan sağlığında kullanılan koruyucu ve tedavi amaçlı veteriner biyolojik ürünlerin her aşamada depolanması, dağıtımı, taşınması, pazarlanması, serbest veteriner hekim muayenehanelerinde bulunan ürünlerin seri no su ve son kullanma tarihinin faturalarda belirtilen bilgilerle uyumu, aşının muhafaza şartları gibi noktalar İl Müdürlüklerine bağlı veteriner hekimler tarafından yılda en az iki kez denetlenecektir. Denetimler gerekli durumlarda Bakanlık ve Enstitü 19

20 tarafından da yapılacaktır. Bu denetimlerde tespit edilen noksanlık ve kusurların giderilmesi için kişi ve kurumlara bir ay süre tanınacaktır. Kendilerine tanınan süre içinde gereken düzeltmeleri yapmayanların depolama, bulundurma, dağıtım ve pazarlama izinleri iptal edilecek ve durum Bakanlığa resmi yazı ile bildirilecektir Ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliği ülkelerine süt ve süt mamulleri ihracatı yapabilmesi için, 853/2004 EEC ve 854 EEC sayılı direktifler çerçevesinde hazırlanan 10/05/2011 tarihli 2011/09 sayılı Ari İşletmeler ve Onaylı Çiftlikler Genelgesine uygun olduğu belirlenen süt çiftlikleri, genelge kapsamında Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından yılda en az 2 (iki) kez denetlenecektir. Bakanlığımızca piyasaya arzına izin verilen Aşı, serum, sulandırma sıvısı gibi veteriner biyolojik ürünler Genel Müdürlüğümüzün Web sitesinden duyurulmaktadır. Denetim ve kontrollerde bu listeler dikkate alınacaktır. Kamu ve Özel sektörün üretim ve dağıtım bilgileri incelendiğinde; özellikle serbest veteriner hekimlerce yapılan aşılamaların kayıtlara tam olarak girmediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle serbest veteriner hekimlere denetim ve kontrollerde mücadele çalışmaları içerisindeki sorumlulukları açık olarak anlatılacaktır. Kuluçkahane ve damızlık işletmeleri bulunan illerde, Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliği ve Uygulama Talimatı hükümlerine göre yeni kurulacak işletmelere çalışma izni, çalışma izinli işletmelere ise sağlık sertifikası verilmesiyle ilgili işlemler hassasiyetle yürütülecek ve işletmelerin denetimi yapılacaktır. Çalışma izni verilen Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinin sağlık kontrollerinde faal kümes adedi dikkate alınacak ve sağlık sertifikası olmayan kümes bulundurulmayacaktır. Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında uygulanmakta olan kanatlı hayvan ve etlerine yönelik kalıntı izleme çalışmaları etkinleştirilerek devam ettirilecektir. Bu kapsamda ticari etlik ve kanatlı hayvan çiftlikleri, süt çiftlikleri ve arı çiftlikleri tarih ve 2005/74 sayılı Genelge çerçevesinde kontrol edilerek, numuneler düzenli gönderilecek kalıntı, bulaşanlar veya kullanımı yasaklanmış maddelerin tespiti durumunda gerekli tedbirler alınacaktır. Genel Müdürlüğün tarih ve sayılı 2006/10 No lu Genelgesine göre ticari etlik ve yumurtacı kanatlı kümeslerinin en az %10 u risk değerlendirmesi ve basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenecek ve her yıl en az belirlenen sayıda denetlenecektir. Kanatlı işletmelerinin denetimleri sırasında; denetimi yapan kişi tarafından kümeslerde görülen kayıtlar imzalanacak, kümes denetim raporu doldurulacak ve denetim sonucunda görülen eksiklikler ve kayıtlardaki uyumsuzluklar Kümes Denetim Raporunun bir nüshasıyla kümes sahibi veya işletmecisine yazılan yazı ekinde bildirilecektir. Kanatlı işletmelerinin denetimlerinde aynı çiftlikte iki veya daha fazla kümes 20

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 55016929.010.06.02-106 09.01.2013-000763 Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGE 2013/04 Gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun geçmişten günümüze önemli ve

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA, 2014

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2005-8503 Tebliğ No: 2005/47 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,

Detaylı

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda 2005/8503 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin Uygulama Esaslari Teb 17.12.2005 / 26026 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Sayı : 55016929.010.06.02-106 09.01.2013-000763 Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGE 2013/04 Gelişen

Detaylı

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri Kanun Numarası: 3285 Kabul Tarihi: 08.05.1986 Yayımlandığı R.Gazete: 16.05.1986-19109 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 209 KANUN BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 1 / 63 Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 250.10.10.11/HHM-47-13639.../.../2006 Konu : Hastalıklardan Ari İşletmelerin Desteklenmesi DOSYA 19.06.2006 / 21085 Genelge 2006/32 Bilindiği üzere 24.02.2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 71037622-010.06.02-2663 20.01.2014 Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGE 2014/01 Gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun geçmişten günümüze önemli ve değişmez

Detaylı

İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU

İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU Sayı, tarih 2.12.2007 Konu Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonlarını GÖREVE DAVET Adana Valiliği Yüksek Makamına 3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma

Detaylı

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1)

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) 2- Nüfus cüzdanının

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 BÖLÜMLER, ASGARİ VE TEKNİK ŞARTLAR Muayenehane Poliklinik Veteriner Hekim Odası (6m2)

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI KANATLI SAĞLIĞI İÇİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ümit ZORAY Veteriner Hekim KANATLI İŞLETME

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (tebliğ 2016/26) *BUZAĞI DESTEKLEMESİ *MALAK DESTEKLEMESİ *ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMESİ *ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ

Detaylı

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 250.10.10.13/VEE/15597-027676 Konu: Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşletme Kayıt Belgesi 2 Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Meslek odası

Detaylı

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

Konu: T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI :250 10 06 11 30-29/11/2005 KONU: Uygulama Talimatı.

Konu: T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI :250 10 06 11 30-29/11/2005 KONU: Uygulama Talimatı. SAYI :250 10 06 11 30-29/11/2005 KONU: Uygulama Talimatı. Talimat No :.VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 24/02/2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 77979112/ Konu : Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Bilindiği üzere Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 27 Ekim 2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ RUHSATLANDIRMA İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, a) Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

I. Kurbanlık Hayvan İşletmeleri Ve Hayvan Sevkleri İle İlgili Alınacak Önlemler

I. Kurbanlık Hayvan İşletmeleri Ve Hayvan Sevkleri İle İlgili Alınacak Önlemler KKGM'den Kurbanlık Hayvanlar hakkında Genelge 2006/67 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 250 10 09 12 -YHH / 02../.. / 2006 Konu : Kurbanlık Hayvanlar. 08.12.2006-40683

Detaylı

KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMA TALİMATI I. İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİN SORUMLULUKLARI

KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMA TALİMATI I. İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİN SORUMLULUKLARI KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMA TALİMATI I. İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİN SORUMLULUKLARI 1. Koyun ve Keçilerin Tanımlanması ve Kayıt Altına Alınması

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Sağlık Sertifikası 2 3 Muayenehane Ruhsatı Poliklinik Ruhsatı BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Başvuru Dilekçesi 2- Beyanname (Ek2) 3- Fatura Fotokopisi 4- Etiket

Detaylı

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 BİRİNCİ BÖLÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından :DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. BAYBURT VALĠLĠĞĠ ĠL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAYBURT VALĠLĠĞĠ ĠL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAYBURT VALĠLĠĞĠ ĠL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2012 T.C. Bayburt Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Alo BAY-TAR-IM Projesi 1- PROJENİN TANIMI VE GEREKÇESİ: Bayburt'ta

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-3423././2011 Konu : Yönetmelik Uygulama Talimatı 25.11.2011 * 39743.. VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane

Detaylı

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

TÜRKĠYE DE KUDUZ VE YÜRÜTÜLEN ÇALIġMALAR

TÜRKĠYE DE KUDUZ VE YÜRÜTÜLEN ÇALIġMALAR TÜRKĠYE DE KUDUZ VE YÜRÜTÜLEN ÇALIġMALAR Dr. Ebru AYDIN Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı 0 312 565 5347 ebruaydin.tr@gmail.com ebru.aydin@thsk.gov.tr KUDUZ Kuduz, dünyada hâlâ önemini koruyan

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

IĞDIR İL HAYVANLARI KORUMA KURULU

IĞDIR İL HAYVANLARI KORUMA KURULU IĞDIR İL HAYVANLARI KORUMA KURULU Karar No: Tarih: 3..5.7.4 tarih ve 559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 599 sayılı Hayvanları Kanunu ve bu kanuna istinaden Bakanlıkça çıkartılmış olan

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

14.05.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

14.05.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 14.05.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı MEVZUAT 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kuluçkahane ve Damızlık

Detaylı

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Madde 16 - Organik su ürünleri yetiştiriciliği projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 99691855-400-E.6052259 12.06.2015 Konu: İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barındırma Faaliyeti Gösteren Yerler... MÜDÜRLÜĞÜNE BODRUM İ l g i: Muğla Valiliği

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 2013/5)

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 2013/5) Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (24 Aralık 2011 Tarih, 28152 Sayı) Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19108261-121.02-82273 12/09/2014 Konu : Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi ve Adres Kayıtlarının Tutulması Yabancılara kimlik

Detaylı

Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Uygulama Esaslari Tebliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig

Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Uygulama Esaslari Tebliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig 12.08.2006 / 26257 12 Ağustos 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26257 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYON KARARI

NEVŞEHİR İLİ HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYON KARARI NEVŞEHİR İLİ HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYON KARARI Karar Tarihi : 04. / 03./2014 Karar No : 2014/01 Karar Konusu : 2014 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri ve Hayvan Kesimlerine

Detaylı

Gıda ve Yem Şube Müdürü

Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Gıda Yem, Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 08.02.2008 Sirküler No: 2008/20 YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 06 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 Sıra No.lu Yeminli Mali

Detaylı

ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI S. NO 1 2 HĠZMETĠN ADI ÇKS İlk Kayıt (Çiftçi Kayıt Sis.) ÇKS Kaydı Güncellemesi ĠSTENEN BELGELER 1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC.Kimlik

Detaylı

BRUSELLA ERADİKASYON PROGRAMI

BRUSELLA ERADİKASYON PROGRAMI BRUSELLA ERADİKASYON PROGRAMI Dr. Nahit YAZICIOĞLU Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı V.Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu-24/25 Ekim 2014-Erzurum 1 YASAL ALT

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı ve damızlık belgeli hayvanları,

YÖNETMELİK. c) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı ve damızlık belgeli hayvanları, 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜ VE ÖN SOY KÜTÜĞÜ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ *Bu yazı nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Detaylı

DÖNEM: 23 YASAMA YILI:

DÖNEM: 23 YASAMA YILI: DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 5 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ Sayı: 15 YAYIM TARİHİ 03/03/2011 T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar: 42 Tarih: 11/06/2010

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, veteriner hekimler tarafından açılmış ve açılacak

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları.. VALİLİĞİNE (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) Yem kontrolleri ile ilgili olarak İl Müdürlükleri arasında uygulamada birliğin

Detaylı

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt 1-Başvuru Dilekçesi 2-Çiftçi 3-Tapu Müdürlüğünden Kayıtlarımıza

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO :2016/26) 24 HAZİRAN 2016 TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETE

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO :2016/26) 24 HAZİRAN 2016 TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETE HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO :2016/26) 24 HAZİRAN 2016 TARİH VE 29752 SAYILI RESMİ GAZETE BUZAĞI DESTEKLEMESİ ŞARTLARI 1-Buzağı Turkvet ve E-ISLAH a kayıtlı

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Bimer 15 gün

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ve HALK SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI A Veteriner Hekimlik Alanında Antimikrobiyel

Detaylı

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 26 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29217 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİLİMSEL ÇALIŞMA, DENEME VE ÇEŞİT ISLAHI AMACIYLA BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER İLE ZARARLI ORGANİZMALARIN

Detaylı

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği,

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı SAYI : B100İMİ0000011/ KONU: Ayniyat İşlemlerinde Uyulması gereken esaslar Bilindiği gibi, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin hizmet

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) SAYI : 25.00/132 KONU: Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Oda görüşü ANKARA 15/02/2016 İVEDİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA (Gıda ve Kontrol

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

YÖNETMELİK SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28136 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst

Detaylı

Söz konusu Tebliğ değişikliği ile 01 Mayıs 2008 tarihinden itibaren;

Söz konusu Tebliğ değişikliği ile 01 Mayıs 2008 tarihinden itibaren; TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad.No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ YETİŞTİRİCİ TEMSİLCİSİ VE PROJE TEKNİK ELEMANLARININ GÖREVLERİ

HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ YETİŞTİRİCİ TEMSİLCİSİ VE PROJE TEKNİK ELEMANLARININ GÖREVLERİ HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ YETİŞTİRİCİ TEMSİLCİSİ VE PROJE TEKNİK ELEMANLARININ GÖREVLERİ Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Yetiştirici Temsilcisinin Görevleri MADDE 16

Detaylı

Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 8 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28136 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: SUNİ TOHUMLAMA,

Detaylı

Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ

Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yayınlandı Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 09.08.2006

Detaylı

VAN İLİ HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYON KARARI

VAN İLİ HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYON KARARI VAN İLİ HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYON KARARI KARAR NO : 2015/01 KARAR TARİHİ : 09.02.2015 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 2.Maddesi kapsamında ve Bulaşıcı Hayvan

Detaylı

OKUL SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ UYGULAMA TALĠMATNAMESĠ

OKUL SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ UYGULAMA TALĠMATNAMESĠ OKUL SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ UYGULAMA TALĠMATNAMESĠ Okul Sağlığı, öğrencilerin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma

Detaylı

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi...VALİLİĞİNE (Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/4 Bilindiği üzere; 04.05.1990 tarih ve 20508

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Hayvan Sağlığı, Su Ürünleri, İdari-Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Hayvan Sağlığı, Su Ürünleri, İdari-Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı İŞ UNVANI Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0730000/ 163 04-01-2001 KONU : İstatistik Formları...

Detaylı

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan 05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. 09/05/2012 Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı 09/05/2012 GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. BUCA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GÖREVLERİ

T.C. BUCA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GÖREVLERİ VİM.GT.01 T.C. GENEL GÖREVLERİ SAYFA NO: 1/9 VETERİNER İŞLERİ Tel: 453 88 89 1. Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesi, 2. Şehir içerisinde Sahipli (Kanatlı Hayvan, Koyun, Keçi, Sığır gibi

Detaylı

Meclis No: 106/2017 Karar No: 143/2017 Karar Tarihi:

Meclis No: 106/2017 Karar No: 143/2017 Karar Tarihi: Meclis No: 106/2017 Karar No: 143/2017 Karar Tarihi:01.08.2017 T.C. İZMİR KONAK BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AYDIN VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI

AYDIN VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI AYDIN VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI KARAR NO :2015/01 KARAR TARİHİ :26.08.2015 TOPLANTI YERİ :Aydın İl Müftülüğü 2015 yılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI NO ÇKS Kaydı İşlemleri 1 2 MGD Müracaatları Yem Bitkisi 3 Sertifikalı Fidan ve

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

12-13 TEMMUZ 2012 TARİHLİ ŞUBE MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SORULAR ve CEVAPLAR

12-13 TEMMUZ 2012 TARİHLİ ŞUBE MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SORULAR ve CEVAPLAR 12-13 TEMMUZ 2012 TARİHLİ ŞUBE MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SORULAR ve CEVAPLAR - Kreş, gündüz bakımevleri, okul kantini ve resmi kurum yemekhanelerinin belediyeden alınmış işyeri açma ve çalışma

Detaylı

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin temizlik ve ilaçlama işlerini yapmak, köpek barınağının bakımı ve düzenlenmesini gerçekleştirmek; belediyenin ulaşım

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GENELGE 2004/1

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GENELGE 2004/1 SAYI: B.02.1.GÜM.0.00.00.00/21 KONU: Bilgi Edinme Hakkı T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GENELGE 2004/1 29 Haziran 2004 Bilindiği üzere, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24.10.2003 tarihli, 25269

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ Yayın Tarihi 29.01.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014 Revizyon No 05 Sayfa No ~ 1 ~ MÜDÜRÜ İŞİN KISA TANIMI:

Detaylı

2- Her malzemenin kaydı ayrı ayrı yazılacak ve her malzemeye demirbaş numarası verilecektir.

2- Her malzemenin kaydı ayrı ayrı yazılacak ve her malzemeye demirbaş numarası verilecektir. Genelge No : 2 Genelge Tarihi : 17/01/2006 İL-İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA Bilindiği gibi, Devlet malı olan demirbaş eşyaların kullanılması, korunması, sorumlularınca usulüne uygun olarak kayıtlarının

Detaylı