Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek"

Transkript

1

2 MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir. MÝSYONUMUZ Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi öðrencilerinin dünya ile entegrasyonunu saðlamak ve bu doðrultuda yurt dýþýndaki benzer kuruluþlarla iþ biriliði yaparak meslek eðitimine ve kültürüne katkýda bulunmak. VÝZYONUMUZ Ulusal veya uluslararasý diyaloglar sayesinde eczacýlýk konusundaki farklý düþüncelerin, bilimsel araþtýrmalarýn, pratikteki deðiþik eczacýlýk uygulamalarýnýn tanýnmasý ve yayýlmasýný desteklemek Eczacýlýk öðrenimi hakkýndaki bilgi ve düþünceleri derleyerek öðrenimin kalitesinin yükseltilmesi, dünya ile uyumunun saðlanmasýna uygun önerilerin getirilmesini gerçekleþtirmek Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi saðlamak Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek IPSF ve EPSA tam üyeliðin getirdiði imtiyazlar ile, bu birliklerde oy kullanma statüsü dahil olmak üzere, Dünya ve Avrupa ülkelerinde bu organizasyonlardaki aktivitelere ve görevlere katýlmak Böylece IUPSA; yeni bir eczacý profiline ulaþmayý hedefler. FAALÝYETLERÝMÝZ EPSA ve IPSF in uluslararasý kongrelerine katýlmak Eczacýlýk alanýndaki ulusal kongrelere katýlmak Fakülte içinde Mesleki ve Sosyal eðitim seminerleri düzenlemek Sosyal sorumluluk projelerine katýlýmý artýrmak Yurtdýþý staj programlarý düzenlemek Dergiler, broþürler, afiþler ve düzenlediði yarýþmalar ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi saðlamak 2 Eczacı nın Çalışma Alanları

3 Prof.Dr. Afife MAT İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Sevgili Arkadaşlar, Avrupa Birliðine uyum saðlama çalýþmalarý kapsamýnda baþladýðýmýz 5 yýllýk eczacýlýk eðitiminin beþinci yýlýnda çalýþmak istediðiniz alana karar vermeniz gerekiyor. Eczane eczacýlýðý, Hastane eczacýlýðý ve Endüstri eczacýlýðý alanlarýndan birini seçip, o alanda yönlendirme alan dersleri alarak ve staj yaparak mesleðe hazýrlanýyorsunuz. Alanýnýza karar verebilmenize yardýmcý olmak için mesleðin deðiþik alanlarýnda çalýþan meslektaþlarýmýzý Kariyer Günlerine çaðýrýyoruz. Her alaný tanýyýp, sorularýnýzýn cevabýný aldýktan sonra doðru seçim yapacaðýnýza inanýyoruz. Eczacýnýn tek seçeneðinin eczane olmadýðýný, endüstri, kamu sektörü gibi alanlarýn da sizlere ihtiyacý olduðunu göstermeye çalýþýyoruz. Hazýrladýðýnýz bu kitap ile alan bilgilendirme çalýþmalarýný kalýcý hale getiriyorsunuz. Büyük bir sorumluluk bilinciyle ortaya çýkardýðýnýz bu çalýþma sizden sonra gelen arkadaþlarýnýza büyük ölçüde yardýmcý olacaktýr. Daha mezun olmadan mesleðinize sahip çýktýðýnýzý ve sorunlara akýlcý yaklaþtýðýnýzý görmek beni çok mutlu ediyor. Kendiniz için en doðru alaný seçeceðinize ve seçtiðiniz yolda baþarý ile yürüyeceðinize inancým sonsuz. Öðrenci iþlerinden sorumlu dekan yardýmcýsý olarak belki çok yoruluyorum, ama baþarýlý çalýþmalarýnýzý görünce tüm yorgunluðumu unutuyorum. Sevgiyle kalýn. Eczacı nın Çalışma Alanları 3

4 İçindekiler Ýçindekiler Misyonumuz Vizyonumuz 2 Prof.Dr. Afife MAT İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı 3 Editörden Sinan Tahir DİKİCİ 6 Başkandan Sefa BAŞYİĞİT 7 Eczane Eczacılığı 9 Ecz.Şekip ÖZTÜRK Öztürk Eczanesi, Fatih Uzm. Ecz. Halil TEKİNER Yoğunburç Eczanesi, Kayseri Büşra BEZİRGAN Ankara Eczanesi, Düzce Uzm. Ecz. Abdullah Caner GÜVEN Güven Eczanesi, Erzurum Uzm. Ecz. Cengiz ZEYDAN Semt Eczanesi, Esenler Gözde ERMİŞ Hava Eczanesi, Eskişehir Hastane Eczacılığı Uzm. Ecz. Ahmet S. BOSNAK Gaziantep Üni. Tıp Fak.Onkoloji Hastanesi, Gaziantep Nursel İŞÇİ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczanesi, Adana 30 Ecz. Gülay KARAKAŞ Medical Park Hastanesi Eczanesi, Fatih 31 Ecz. Hamza BALCI Bilecik Devlet Hastanesi Eczanesi, Bilecik Pelin ÇEVİKER İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Fatih 34 Endüstri Eczacılığı Dr. Ecz. Semra BİNGÖL İş Geliştirme Direktörü Pelin BAŞAR 41 Ecz. Cem ÖNAL Biyoeşdeğerlik Yöneticisi Eczacı nın Çalışma Alanları

5 İçindekiler Ýçindekiler Gülay UYSAL NOVARTİS SAN. ve TİC. A.Ş. 44 Ecz. Gürkan ENGİN Üretim Müdürü Arif BİBEROĞLU BAYER TÜRK KİMYA İLAÇ SAN. LTD. ŞTİ Ecz. Evin AYÇİÇEK BİLİM İLAÇ A.Ş Eray ARSLAN PHARMAVİSİON SAN. ve TİC. A.Ş Uzm. Ecz. Banu ÜNAL Farmakovijilans Müdürü Yekta GEMİCİ DEVA HOLDİNG A.Ş. 56 Ecz. Elif SÜSLÜOĞLU Ruhsatlandırma Yöneticisi Resmi Kurumlar Ecz. Latif İLHAN T.C Adalet Bakanlığı Bahçelievler Adli Tıp kurumu Ecz. Yeşim ZENGİ Sosyal Güvenlik Kurumu, Üsküdar Ecz. Dicle BALBAY Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. Maslak Ecza Depoları 69 Ecz. Günay ÖMERBASİC As Ecza Deposu, Gaziosmanpaşa Zeynep Funda KORKUT Akademik Kariyer 75 Doç. Dr. Erdal CEVHER İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji A.B.D Yrd. Doç. Dr. İlkay Alp İ.Ü.Eczacılık Fakültesi Farmakoloji A.B.D Yrd. Doç. Dr. Sevda SÜZGEÇ SELÇUK İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakognozi A.B.D Ecz. Deniz EKER KIZILAY 84 Bazıı Faaliyetlerimiz Eczacı nın Çalışma Alanları 5

6 Editörden Merhabalar... Sevgili Arkadaşlar, Bir dönemin daha sonuna yaklaşırken IUPSA nin bir çalışmasıyla daha sizlerin karşısındayız. Biliyorsunuz ki çoğumuz o buhranlı üniversite sınavına hazırlık döneminden sonra isteyerek veya istemeyerek, bilgi sahibi olarak ya da olmayarak bir şekilde eczacılığa, tabiri caizse kapağı attık ama itiraf etmeliyiz ki çoğunluğumuz eczacılığı yalnız serbest eczacılıktan ibaret sanıyorduk ve planlarımızı bu şekilde yaparak gelmiştik. Lakin fakülte yıllarımızda gördük ki mesleğimiz yalnızca serbest eczacılıktan ibaret değil. Bizde IUPSA olarak hem bizatihi kendimizin hemde sizlerin mesleği ve mesleğin tüm çalışma alanlarını tam anlamıyla öğrenebilmesi ve etüt edebilmesi amacı ile böyle bir çalışma başlattı. Güz yarıyılının başında başladığımız ve hummalı bir şekilde yürüttüğümüz bu çalışmada mesleğin her alanından birçok eczacıya ulaştık. Sizlerin ilgiyle ve merakla okuyacağınızı düşündüğümüz çalışmamızda bizlere beklediğimizden daha fazla ilgi ve alaka gösteren eczacılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umuyorum ki bu çalışma çok önemli bir eksiği kapatacak. Belleklerimizdeki meslek ile ilgili kaygı ve düşüncelere cevaplar sunacak ve fakülte sonrası meslekte alan seçiminde bizlere çok büyük yardımı dokunacaktır. Değerli arkadaşlar mesleğe atılmadan önce bilmeliyiz ki eczacı sağlık sektörünün en önemli yapıtaşlarından biridir. Günümüzde maalesef eczacıyı yalnızca bir tüccar gözüyle algılayan sağlık basamağındaki konumunu küçültmek, pasifize etmek isteyen bir zihniyet var. İşte bu yüzden mesleğimizi çok iyi tanımalı ona sahip çıkmalı ve eczanın bulunması gereken tüm alanlarda bizzat biz bulunmalıyız. Herkesin gıpta ile baktığı bu meslekteki sorunların çözülebilmesi, mesleğin geleceğinin sağlıklı bir şekilde varolabilmesi için bizler eczacılık mesleğinin öneminin farkında olan mesleğin onur ve itibarını koruyan her alanında varolan etik, ahlaklı, vicdanlı bir şekilde, bir tüccar gibi değil sağlık danışmanı olarak çalışan eczacılar olmalıyız. Çalışmamız bu konuda bir nebze fikir verirse sizlere ne mutlu bize. Emeği geçen tüm arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Öğrencilik hayatınızda ve mesleğin her alanında başarılı olmanız dileği ile hoşçakalın 6 Eczacı nın Çalışma Alanları

7 Değerli arkadaşlarım, Başkandan Baþkandan Bir adım atmakla başlar her şey. Ve attığınız ilk adımdaki o kararlılık yolun sonuna ulaşacağınızın ilk işaretidir. Adımınızın sağlamlığı belirler çalışmanızın rotasını.oysa zordur kararlı olmak ve her başlangıç korkutur insanı. Korkularınızı yenebildiğiniz ölçüde başarılı olabileceksinizdir.yolunuzdaki engellerdir belki korkutan sizi veya değerini bilemeyip; idrak edemediğimiz zamanımız.ama bütün mesele bunlara rağmen yolun sonuna ulaşabilmekte. İşte engellerle dolu yolumuzun bugün sonuna geldiğimiz için çok bahtiyarız. Çünkü tek sorumluluğumuz bu çalışmalarımız değildi:sınav telaşlarımız, alttan olan derslerimiz, labaratuarlarımız, sosyal hayatımız,günlük meşguliyetlerimiz vb. Hepsi bizden bir şeyler götürüyordu ve tabir-i caizse zamana karşı yarışıyorduk.ama bize her zaman destek veren, bizi meşgul olduğumuz vazifeye layık gören tüm arkadaşlarımıza karşı sorumluğumuzun her zaman bilincindeydik.her yıl tekrarlanan, artarak süregelen bir güven vardı ve biz bu değerli insanları haklı çıkarmalıydık. Yeni,farklı bir çalışmayla yine huzurunuzdayız. Umut ediyorum hepimiz için verimli, tercihlerimizde bize yol gösterici bir çalışma olur. Bu çalışmaya emek verip sahiplenen,günlerinin çoğu zamanını bu çalışmaya ayıran, eczacı büyüklerimizle ropörtaj yapmak için çalışan ve buna muvaffak olan, böyle bir çalışmayı tasavvur edip neticelendiren Yönetim Kurulu ma, bizi kırmayıp yol gösteren, zamanını bize ayıran değerli eczacı büyüklerime, yapmış olduğu stajlardaki anılarını, tecrübelerini bizlere aktaran arkadaşlarıma, her zaman arkamızda olup sürekli bizleri destekleyen akademik danışmanlarımız:prof. Dr. Ahmet O. ARAMAN, Prof. Dr. Afife MAT hocalarıma ve son olarak çalışmamızın çıkmasında maddi, manevi destek veren AS ECZA DEPOSU ile SELÇUK ECZA DEPOSU yöneticilerine teşekkür ediyorum. Umut ediyorum, fakültemize yeni gelen arkadaşlarımız da bu yolda sizler gibi bizimle beraber olur. Hem madem zaman elden gidiyor veya zamanın değerini bilemiyoruz madem; yakalayabildiğimiz tek şey olan an ı değerlendirmemiz için çıkılan yolda beraber olmalıyız. IUPSA çatısı altında nice çalışmalara hep beraber imza atabilmek ümidiyle Eczacı nın Çalışma Alanları 7

8 IUPSA YÖNETÝM KURULU BAŞKAN Sefa BAŞYİĞİT BAŞKAN YARDIMCISI M.Cihad AYGÜN GENEL SEKRETER Merve KURTAN SAYMAN Alper NAK İLETİŞİM SORUMLUSU Hacer TOPAK ÖĞRENCİ KOORDİNASYON SORUMLUSU Merve GÜZELLER BASIN YAYIN SORUMLUSU Kamil YALÇIN Sinan Tahir DİKİCİ Halil Aziz VELİOĞLU Büşra SERVER Mustafa AKKUZU Kübra SOĞUKKANLI Gülçe İren AKBAŞ 8 Eczacı nın Çalışma Alanları

9 Eczane Eczacýlýðý Hazýrlayanlar: SEFA BAÞYÝÐÝT HACER TOPAK MEHMET CÝHAD AYGÜN Eczane kelime anlamýyla ilaçlarýn hazýrlandýðý veya hazýr ilaçlarla hastalarýn ilaç ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðý yerdir. Eczaneler ilaç satýlmasýna ruhsat verilen dükkânlardýr Eczane Eczacýlýðý bir diðer ismiyle Serbest Eczacýlýk; eczacýlarýn mesleklerini serbest eczanelerde sürdürmeleridir. Modern eczaneleri 4 yýllýk eczacýlýk fakültelerinden mezun olarak eczacý unvaný almýþ kiþiler açabilir. Türkiye de eczanelerin ruhsatlarý Saðlýk Müdürlüðü ve Saðlýk Bakanlýðý nýn sorumluluðu altýndadýr. Bir eczanenin kullaným alaný 35 metrekareden küçük olamaz. Zemini yanmaz ve temizlemesi kolay bir madde ile kaplanmasý gerekir. Bir eczanede izin verilen giriþ kapýsý sayýsý 1 ile sýnýrlýdýr. Her hangi bir ilçede 2 veya daha fazla eczane varsa nöbet düzenlenir. Nöbet listeleri eczacý odalarý tarafýndan düzenlenir. Eczanelerde eczacýlara yardým eden kiþilere Eczane Teknisyeni (eczacý kalfasý) denir. Eczaneler özel ve kamu kurumlarý (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile özel anlaþmalar yaparak bu kurumlara baðlý olanlarýn ilaçlara ulaþmasýný saðlarlar. Hastalarýn en sýk gördükleri saðlýk profesyonelleri eczacýlardýr, dolayýsýyla hiçbir karar alma otoritesi serbest eczanelerin önemini inkâr edemez. Önümüzdeki yüzyýlýn ilk yarýsýnda dünya nüfusu iki katýna çýkacaðýndan serbest eczanelerin gittikçe daha da önemli olacaðý düþünülmektedir verilerine göre, yurdumuzda toplam tane serbest eczacý bulunmaktadýr. Ve serbest eczane baþýna düþen nüfus dir. Eczacı nın Çalışma Alanları 9

10

11 Ecz.Şekip ÖZTÜRK Öztürk Eczanesi, Fatih Eczane Eczacýlýðý Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? Tabi, ben eczacý Þekip Öztürk yýlý Þubat ayýnda Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi nden mezun oldum. Batý Trakyalýyým. Yani Yunanistan Türklerindenim. Bizim zamanýmýzda her fakültenin ayrý bir imtihaný vardý. Benim bütün gayem feni bitirip Teknik Üniversite ye girmekti. Teknik Üniversite imtihanlarýna girdik, bir tek suali bile yapamadým. Büyük bir sükûtu hayal içerisinde eczacýlýk fakültesi imtihanlarýna girdim. Sonra, Ýktisat Fakültesi imtihanýna girdim. Ýmtihanlar ayrý olduðu için ilan tarihleri de deðiþikti. Ýktisat Fakültesi ni kazandýðýmý öðrendim ve oraya kaydoldum. Arkadaþlar geldiler dediler Sen Eczacýlýk Fakültesi sýnavlarýný da kazanmýþsýn. Þimdi, ailemde ne eczacý ne de doktor var. Ben eczacýlýk fakültesi sýnavýna müracaat ettim fakat o zaman eczacýlýða aþýrý bir talep vardý. O dönemde isteyen eczacý istediði yerde eczane açamazdý. Bir ilçenin nüfusu 5000 kiþiyi aþmadýkça eczane açýlamýyordu. Sonra Demokrat Parti iktidara geldi, 1954 yýlýnda meclise bir önerge verildi: Bu uygulama antidemokratiktir. Bu tahdit kalkmalýdýr. Daha sonra kanunla tahdit kalktý, isteyen istediði yerde eczane açabilecekti. Bu sebeple aþýrý bir talep oluþtu eczacýlýk fakültesine. Biz o devrede fakülteye girdik. O devrede de baþka fakülte yok bir tek bizim fakülte var, o da 75 öðrenci alýyor. Yani o kadar kýymetliydi eczacýlýk fakültesine kayýt olabilmek. Dolayýsýyla eczacýlýðý kazanýnca oraya kaydýmý yaptýrayým dedim ve Ýktisat Fakültesi nden kaydýmý sildirdim. Meslekte 50 yýlý aþkýn bir geçmiþiniz var. Eczane açtýðýnýz ilk zamanlardan günümüze mesleðimizin deðiþim sürecini anlatýr mýsýnýz? Þimdi olduðu gibi bizim zamanýmýzda eczacýnýn mezun olduktan sonra yapabileceði iþlerin baþýnda eczane eczacýlýðý geliyordu. Tabi, bundan 50 yýl evvel Türkiye de eczane çok azdý. Mesela Ýstanbul da 1954 yýlýnda tahdit kalktýðý zaman, nüfusunun bir milyon olmasýna mukabil sadece 182 eczane vardý. Ve ben mezun olunca Fatih teki 11. eczaneyi açtým. O zaman ana caddelerde eczane açmak bir ayrýcalýktý. Bütün ana caddelerde uzman doktorlarýn muayenehaneleri vardý. Benim karþýmdaki muayenehanenin doktoru her gün hastaya bakardý. O yýllarda eczanelerin hususiliði þu, devamlý parayla satýþ yapýyoruz yani para yüzü görüyoruz, bir de ilaçlarýn ödemelerini 5-6 ay sonra yapýyoruz. Yani o devirde -þimdi düþündüðünüz zaman-, hakikaten çok iyiydi eczacýlýk. Zamanla bu tahdit kalkýp da izin çýkýnca özel eczacýlýk okullarý açýldý yetmiþli yýllarda. Bu da tabi çok etkiledi mevcut eczaneleri. Þöyle oldu: bizim fakülteden senede 50 kiþi mezun olurken, özel eczacýlýk ilk yýlýnda 500, ikinci yýlýnda bine yakýn eczacý mezun verdi. Bir anda eczacý sayýsý arttý. Sonra o Niþantaþý ndaki özel eczacýlýk okulu Marmara Üniversitesi Eczacýlýk Okulu oldu. Bizim zamanýmýzda kamu kuruluþlarýyla anlaþýp ilaç vermek diye bir þey yoktu. Hasta gelir, parasýyla alýrdý ilacýný ve böylece eczacýlarýn kasasýna para girerdi. Bir baþka deðiþim de eczane laboratuarlarýnda yaþandý. Bugün baktýðýmýzda Ýstanbul da 5000 eczane varsa bunlarýn yaklaþýk 100 ünde labaratuvar vardýr. Þimdi eczane açanlarda ise, usulen bir iki terazi alýnýyor, devlet de tamam laboratuar var deyip açma izni veriyor. Niye eczanelerde laboratuara gereksinim kalmadý, çünkü yapma ilaç yazan doktor yok. Eczacı nın Çalışma Alanları 11

12 Eczane Eczacýlýðý Ecz.Şekip ÖZTÜRK Öztürk Eczanesi, Fatih Þu anda biz, eczanemizin sahibi görünüyoruz ama deðiliz, biz þu anda devletin bir memuru konumdayýz. Mesela bana günde 100 hasta geliyorsa, bunun 90 ý parasýz ilaç alýyor. Biliyorsunuz iþte Emekli Sandýðý, Baðkur, SSK filan Hatta öyle bir duruma geldi ki çalýþma sistemi tamamen bilgisayara döndü, yani bizim eczacý olmamýza raðmen kendi bilgimizle kimseye ilaç veremiyoruz, deðiþiklik yapamýyoruz. Dolayýsýyla artýk bugünün eczanesiyle eskinin arasýnda %100 e yakýn fark var: çalýþma bakýmýndan, para tahsili bakýmýndan vb Eczacýnýn diðer çalýþma alanlarýna mukabil eczane eczacýlýðýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Siz de biliyorsunuz, eczacýnýn artýk diðer çalýþma alanlarýnda yer bulabilmesi çok güç. Türkiye de her yýl 17 fakülteden yaklaþýk 1000 öðrenci mezun oluyor. Devletin bunlara iþ bulabilecek bir iþ sahasý yok. Mecburen o mezun olan arkadaþlar eczane açmaya yöneliyorlar. Yani bunun dýþýndaki sahalarda çalýþmak için, örneðin sadece bitkisel ilaç satýmý ya da dermokozmetik üzerine yoðunlaþma gibi farklý sahalarda çalýþmak için aile varlýðý lazýmdýr, para gerekmektedir. Yani ben mezun olduktan sonra eczane mi açayým, devlette mi çalýþayým, fabrikaya mý gireyim yoksa özel sektörde mesul müdürlük mü yapayým gibi seçenekleri aslýnda fazla yok. Çok dar bir saha var. Tek serbest olan eczane eczacýlýðý... Fakültede de kalabilirsiniz tabi eðer o yönde bir talebiniz varsa ama onun dýþýnda saha gerçekten çok dar. Meslekte yaþadýðýnýz ilginç bir anýnýzý anlatýr mýsýnýz? Þimdi elli yýllýk bir eczacý olunca baþýmýzdan çok fazla olay geçti tabi. Ama þimdi aklýma gelen... Mesela þöyle bir olay yaþamýþtýk zamanýnda; Benim üçüncü katta devre arkadaþlarým kalýrlardý. Mezun olana kadar orada ikamet ettiler. Hem ders çalýþýrlardý hem de eczane eczacýlýðýný öðrenirlerdi. Neyse, bir sabah geldim, eczanenin önünde bir albay ve yanýnda bir bey var. Baðýrarak konuþuyorlar: Dün sizden bir ilaç aldýk. Kanlýca civarýnda oturuyoruz. Ýlacýmýz yanlýþ verilmiþ. Annem komada! Sizden þikayetçi olacaðým gibi tehditkar cümleler sarf ediyordu. Ben çok heyecanlandým tabi. Buyurun, sakin olun bir içeriye geçelim dedim. Adam verdi reçeteyi, dedi ki: Ýlaç yanlýþ verilmiþ. Sizi Saðlýk Bakanlýðý na þikayet edeceðim. çok iyi hatýrlýyorum þimdi doktorun yazdýðý ilacýn ikinci harfi normalde i iken doktor ikinci harfi y olarak yazmýþ. Bizim eczanede çalýþanlar da hastanýn yaþlý ve nefes sýkýntýsý çektiðini duyunca yazýlýþlarý çok benzeyen baþka bir ilaç vermiþ. Þimdi verilen ilaç astým tedavisinde kullanýlan bir ilaç, doktorun verdiðiyse vitamin. Ben o arada hemen Farmakoloji kitabýný açtým, bizim elemanýn verdiði ilacýn tertibindeki maddeyi buldum. Diyor ki Bu tertip aðýzdan alýndýðýnda hiç bir tesir yapmaz.. Ben onu okuyunca rahatladým tabi. Adama döndüm Efendim eczanemizden yanlýþ ilaç verilmiþ özür dilerim. Ancak bu ilaç ne kadar kullanýlýrsa kullanýlsýn zarar vermez., sonra açtým kitabý gösterdim. Ýtiraz etmeye devam edince beraber Kanlýca ya gittik. Doktor beni görünce Eczacý bey, bir yanlýþlýk olmuþ ben ismi yanlýþ yazmýþým ama hiç önemli deðil, sizin hastayý görmenize gerek yok, siz üzülmeyin, problem yok. dedi ve böylece meseleyi çözmüþ olduk. Sonra enteresandýr biz o 12 Eczacı nın Çalışma Alanları

13 Ecz.Şekip ÖZTÜRK Öztürk Eczanesi, Fatih Eczane Eczacýlýðý albayla ahbap olduk. Bir eczacýyý en çok korkutan nedir? Yanlýþ ilaç verip de hastanýn ölmesi veyahut sakat kalmasý. Tabi elli yýllýk süreçte çok daha ilginç þeyler olmuþtur ama þimdi aklýma gelen bu. Bu kadar uzun zamanda böyle bir iþletmeyi ayakta tutmanýzýn sýrlarý nelerdir? Kesinlikle þans: Ben buraya eczane açtýktan sonra istimlak geldi, daha müþteri bile gelmemiþken. Baþvekil Menderes ti o zamanlar. Buradaki yapýlarý yýktýrýyordu, her taraf kazýlmýþ bir haldeydi. Sonra 1960 da ihtilal oldu. Böylece Ýstimlak olmadý, 50 senedir de buradayýz. Ama ihtilal olmasaydý o zaman ne olurdu bilemem belki baþka bir yere giderdik, belki baþka bir þey olurdu, Allah (c.c) bir kapý açardý. Asýl önemli olan da mesleðime olan sevgim. Bugün baktýðýnýzda sabah saat dokuzda Fatih te eczanesinin baþýnda olan eczacý yi geçmez... Ben, inanýr mýsýnýz 50 yýl olmasýna raðmen ilk günkü heyecanýmý taþýyorum. Benim vaktimi dolduruyor burasý, eski eczacý arkadaþlar ziyarete geliyor, ben fakülteyi ziyarete gidiyorum falan filan... Boþ kalmýyorum anlayacaðýnýz. Tabi eski olmanýn da avantajý yok deðil. Þimdi artýk Öztürk ün önünde buluþalým diyorlar, yerimizi biliyorlar anlayacaðýnýz... Mezun olduðunuz ilk yýllara dönersek, eczane eczacýlýðýný tercih etmenizin nedeni nedir? Þimdi olsa yine ayný kararý verir miydiniz? O zamanlar farklý bir karar vermeme olanak yoktu. Belki okulda kalabilirdim. Hatta þöyle bir hatýram var: O zamanlar çok meþhur bir Farmasötik Kimya hocamýz vardý, Prof. Dr. Hayriye Amal. Beni çok severdi. Bir de bir arkadaþ vardý, bir gün hoca beni çaðýrdý Þekip, o arkadaþý bana getireceksin. Asistan yapacaðým. Seni düþünmüyorum. dedi. Benim de derslerim iyiydi ama o arkadaþýnkiler daha da iyiydi. Bir de o zamanlar eczacý odasý asistanlara 100 lira yardým yapardý, asistanlarýn maaþý da 250 liraydý. Yani o parayla geçinmem biraz müþküldü. Onun için ben de eczane eczacýlýðýna yöneldim. Yine olsa aynýsýný seçerdim herhalde. Günümüzde artýk eczanenin açýlacaðý yer de önem kazandýðýndan eczane açmak zorlaþtý. Eczane eczacýlýðýnýn diðer alanlara göre avantajlarý veya dezavantajlarý nelerdir?(hastane, endüstri gibi) Yani bir kere birisinde devlet memuru oluyorsunuz, diðerinde kimse hesap soramýyor size. Serbest eczacýlýk biraz daha sempatik geliyor insana. Onun dýþýnda eczane eczacýlýðýnýn kazanç olarak bir þey ifade etmediðini belirtmem gerekir. Tabi bunu dýþarýdaki arkadaþlara anlatmak biraz zor yýlýnda Maliye Bakanlýðý bir araþtýrma yapmýþ; O sene içinde eczacýlarýn %12 si zarar etmiþ mesela. Ama tabi her þeye raðmen eczane eczacýlýðýnýn bir rahatlýðý var sabah kaçta gelip akþam kaçta gideceðiniz konusunda kimseye hesap vermek zorunda deðilsiniz. Öðleden sonra arkadaþlarla buluþacaksýnýz kimseye hesap vermek zorunda deðilsiniz. Böyle bir rahatlýðý var yani. Ama bu rahatlýðý istismar etmemek lazým tabi. Yeni nesil eczacýlara yani bizlere son olarak tavsiyeleriniz nelerdir? Benim tavsiyem þu, belki isteyerek belki istemeden bu mesleði seçtiniz ama her þeye raðmen bu mesleði sevin. Ýnsanlara hizmet etmek, saðlýklarýna bir nebze olsun yardýmcý olmak büyük bir mutluluk kaynaðýdýr. Gerçi hep kötümser konuþtuk ama inþallah iyi þeyler olur. Yeni eczacýlýk yasasý hazýrlanýrken meclisteki eczacý arkadaþlar bir þeyler yapmaya çalýþýrlar. Bilemiyoruz, durum karamsar ama iyimser olmak zorundayýz. Tavsiyemiz meslekleriyle ilgili olsunlar, kendilerini geliþtirsinler, yenilikleri takip etsinler. Eczane eczacýlýðýný tercih etmeyi planladýklarý için piyasaya ne kadar yakýn olurlarsa o kadar rahat ederler. Hepinize derslerinizde baþarýlar, hayýrlý, saðlýklý, mutlu bir ömür geçirmenizi diliyorum. Eczacı nın Çalışma Alanları Sefa BAŞYİĞİT Abdullah Şehid HUCA 13

14 Eczane Eczacýlýðý Uzm. Ecz. Halil TEKİNER Yoğunburç Eczanesi, Kayseri Öncelikle sizi kýsaca tanýyabilir miyiz? Eczacý anne-babanýn oðlu olarak Kayseri de doðdum yýlýnda Ankara Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi nden mezun oldum. Öðrencilik yýllarýmda bir süre Semmelweis Üniversitesi (Macaristan) Farmasötik Teknoloji Laboratuarý ve North Carolina Üniversitesi Moleküler Modelleme Laboratuarý nda (ABD) stajyer öðrenci olarak çalýþtým yýlýnda Ankara Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Eczacýlýk Ýþletmeciliði ve Tarihi Anabilim Dalý nda yüksek lisansýmý tamamlayarak ayný bölümde doktora çalýþmalarýma baþladým. Doktora tezimi Türkiye deki Görme Engelli Yetiþkinlerin Eczacýlýk Alanýndaki Ýhtiyaçlarý konusunda hazýrlýyorum. Þu an Kayseri de Yoðunburç Eczanesi nin sahibi ve aile þirketimiz olan Ýrem Ecza Deposu nun ortaðýyým. Eczacýlýk mesleðini seçme nedeniniz nedir? Hiç piþman olup da keþke farklý bir meslek yapsaydým dediðiniz oldu mu? Eczacýlýk mesleðini seçmeye lise ikinci sýnýftayken karar verdiðimi sanýyordum. Geçenlerde kütüphanemde bulduðum eski bir defterden bu kararýmý henüz ilkokul ikideyken verdiðimi keþfettim. Üniversite giriþ sýnavýnda tek tercih yaparak eczacýlýðý seçtim ve birinci tercihim olan Ankara Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi ni kazandým. Eczacýlýk mesleðini seçmemdeki en önemli etken þüphesiz her ikisi de eczacý olan anne ve babamýn bana güzel örnek olmalarý ve mesleðe çok küçük yaþlardan beri aþina oluþumdu. Eczacý olan ablam ve eniþtem de eczacýlýðý sevmemde etkili oldu tabi. Ýnsanlarýn iyileþme süreçlerinin bir parçasý olmak, onlarýn hikâyelerini dinlemek, onlarý anlamaya çalýþmaktan duyduðum mutluluk ve iç huzurunun da bu kararýmda rolü var. Üstelik her zaman var olacak, dinamik bir meslek eczacýlýk. Bu nedenle eczacýlýðý seçmiþ olmaktan hiç piþman olmadým. Eczane eczacýlýðýna karar verme sürecinizi ve eczanenizin açýlýþ aþamalarýndan bahsedebilir misiniz? Öðrenciliðimde bir süre eczane eczacýlýðý ve akademisyenlik arasýnda bocaladým. Bu sürede üniversitede kalmanýn da týpký eczane eczacýlýðý gibi kendine göre bazý avantaj ve dezavantajlarý olduðunu gördüm. Ýkisi arasýnda bir seçim yapamayýnca da her ikisini birden yapmaya karar verdim. Lisansüstü çalýþma yapacaðým bölümün laboratuar çalýþmalarýnýn olmamasý ve büyük ölçüde mesleðin sözel kýsýmlarýný (eczacýlýk mevzuatý, eczacýlýk tarihi, etik, vb) içeriyor oluþu, benim eczanedeki çalýþmamý aksatmadan akademik çalýþma yapmamý kolaylaþtýrdý. Eczanemi açarken en büyük desteði babamdan aldým. Mimar bir arkadaþýmýz eczanenin yerleþim düzenini oluþturmamýza yardýmcý oldu. Kendi ilgilerimi de göz önünde tutarak içerisinde tarihi ilaç þiþeleri ve eczacýlýkla ilgili kitaplarýn sergilendiði özel bir bölüm bile oluþturduk. Bence çalýþtýðýmýz mekâný kendi zevklerimize uygun þekilde oluþturup içselleþtirebilmemiz çalýþma verimimizi artýrmamýz için oldukça önemli. 14 Eczacı nın Çalışma Alanları

15 Uzm. Ecz. Halil TEKİNER Yoğunburç Eczanesi, Kayseri Eczane Eczacýlýðý Eczane eczacýlýðýndan ve çalýþma koþullarýnýzdan bahseder misiniz? Eczane eczacýlýðý benim için keyifli bir meslek. Tek istisnasý eczanede hastalarla birlikte geçireceðimiz zamaný gereksiz bürokratik iþlemlerle ve genellikle bilgisayar baþýnda geçirmek zorunda kaldýðýmýz zamanlar. Çalýþma koþullarý çok kolay deðil elbette, monoton bir düzene alýþýyor bir süre sonra insan. Ama günümüzde hangi mesleðinki kolay ki? Yeni mezun arkadaþlarýmýzýn çoðu (yaklaþýk % 90 ý) eczane açmayý düþünüyor. Eczane eczacýlýðýnýn avantaj ve dezavantajlarý nelerdir? Eczane eczacýlýðýnýn avantajlarý bence þunlar: Her þeyden önce baþkalarýnýn saðlýðýna kavuþmasýnda etkin bir rolünüz var. Bu insani açýdan çok güzel bir þey. Sonra, kendi iþinizin sahibisiniz, eczanenizde gerekli düzenlemeleri kendi görüþleriniz doðrultusunda yapma hakkýnýz var. Üçüncüsü eczaneye sürekli yeni hastalar geliyor; onlar yakýnlarýný, arkadaþlarýný getiriyor ve böylece yeni kiþiler tanýyor, daha geniþ bir çevre ediniyorsunuz. Dezavantajlarýna gelince... Eczane sayýsýnýn önlenemez bir hýzla artýþý beraberinde rekabeti de getiriyor. Eczane eczacýlarýnýn uymakla yükümlü olduðu prosedürün çokluðu, provizyon sisteminden kaynaklanan sorunlar, sürekli deðiþen geri ödeme talimatnamelerinin eczacýlarýn mesleki doyumunu olumsuz etkilemesi de dezavantaj. Buna devletin eczacýlara olan ödemelerinin geciktirilmesi ve gereksiz ilaç kesintilerini de eklediðimizde, durum daha da vahim. Ama her þeye raðmen ben eczane eczacýlarýnýn gelecekte daha güzel günlere kavuþacaðýna inanýyorum. Evet, buna samimiyetle inanýyorum. Son olarak biz öðrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Tavsiyede bulunmayý açýkçasý çok sevmiyorum; çünkü tavsiyeler bir yerde ben bilirim anlamýna geliyor. Ama þu anki aklýmla yeniden öðrenci olsam ne yapardým, iþte bunu anlatabilirim size: Her þeyden önce yaptýðým iþi en yüksek kalitede yapmamý saðlayacak þeylere öncelik verirdim. Öðrenciyken sahip olduðu zaman ve imkânlarý mezun olduktan sonra çok fazla bulamýyor insan. Sözgelimi, bildiðim yabancý dilleri ilerletip yenilerini öðrenmeye, mesleðimle ilgili bilgisayar programlarý ve teknolojiyi daha iyi kullanmaya, yurtdýþýnda alanýmla ilgili yapýlan çalýþmalarý daha iyi takip edebilmek için mesleki dergileri okumaya, iletiþim ve sunum kabiliyetlerimi artýrmaya çalýþýr, mesleki toplantýlara katýlmaya daha çok özen gösterirdim. Dünya öyle büyük bir hýzla ilerliyor ki, harcadýðýmýz tek saniye bile bizler için telafisi olmayan büyük bir kayýp Buraya kadar söylediklerim eczacýlýk mesleðiyle ilgiliydi. Bunun dýþýnda yapýlacak þeylere de önem verirdim mutlaka; Ýstanbul u Ýstanbul yapan tüm güzellikleri keþfetmeye, ilginç sergi, konser, sinema ve tiyatrolarý kaçýrmamaya çalýþýrdým. Yaþadým diyemeyeceðimiz bir yaþam, neye yarar? Eczacı nın Çalışma Alanları Merve GÜZELLER Hacer TOPAK Sefa BAŞYİĞİT 15

16 Eczane Eczacýlýðý Büşra BEZİRGAN Ankara Eczanesi, Düzce Merhaba arkadaşlar, Benim eczane maceram staj gerekliliði dolayýsýyla baþlamadý aslýnda. Lise boyunca týp ve diþ hekimliði bölümlerine girmek istemiþ fakat sýnavlar sonucunda çok da bilgim ve isteðim olmadýðý halde yalnýzca saðlýk bilimiyle ilgili bir bölüm olduðu için tercihlerim arasýnda bulunan eczacýlýk bölümüne yerleþmiþtim. Fakültenin ilk yýlýnda çok farkýndalýkla bulunmadýðým bu bölümü bir an önce tanýmam ve sevmem gerektiðini düþünüyordum. Bu nedenle 1. sýnýfta henüz alan derslerimiz baþlamamýþ olmasýna karþýn memleketim olan Düzce de bir eczanenin kapýsýný çalýp iþe bir yerden baþlamak istediðimi ve eczane eczacýlýðýný yakýndan görmek istediðimi dile getirdim. Eczacý Ýclal Türkmen ve çalýþanlarý staj olmadýðý halde eczanede bulunmak istediðimi görünce beni hoþgörü ve mutlulukla karþýladýlar. Böylelikle Ankara Eczanesi ndeki staj serüvenim baþlamýþ oldu. Eczane saðlýk ocaðý yakýnlarýnda bir semt eczanesiydi. Eczacý ve çalýþanlar eczaneye gelen hastalarýn çoðunu daha evvelden tanýyor, hastalarýn önceki hastalýklarýný varsa ameliyatlarýný biliyor, hastalýklarýnýn seyirlerini takip ediyordu. Hastalarýn yalnýzca reçetelerini hazýrlamakla kalmayýp onlarý hayatlarýný kolaylaþtýracak diðer ürünler ve yaþam tarzlarý hakkýnda bilgilendiriyorlardý. Eczane çalýþanlarý yaþlý olan ve yalnýz yaþayan hastalarýn ilaçlarýný evlerine dek ulaþtýrýyor, ilaçlarýný düzenli kullanýp kullanmadýklarýný kontrol ediyordu, bu görevi çok ciddiye alýyorlardý. Aslýnda Düzce de hasta olmak tabiri yerindeyse konforlu bir durum. Düzce de 2005 yýlýndan bu yana - pilot bölge olduðu için - aile hekimliði uygulanýyor. Aile hekimliði; saðlýk ocaklarýnýn son zamanlarda, alýnan ilaçlarý yazdýrma ve hastaneye sevk etme noktasýna dönüþmesinden dolayý geçilmesi planlanan yeni bir sistem. Aile hekimleri, hastalarýn yalnýzca o anki hastalýk durumunu gidermekle yükümlü deðiller. Koruyucu hekimlik yani hastalýk görülmeden önce alýnabilecek önlemleri hastaya bildirmek de görevleri arasýnda. Hastalarýn ya da aile fertlerinin aþý takiplerini yaptýklarý, aile fertlerinden birinin hastalýðýnýn diðerleri üzerine etkilerini hastayla paylaþtýklarý için aile hekimi adýný almýþlar. Tabi kulaða hoþ geliyor ama bu tanýmýn tamamýnýn uygulanmasý kýsa vadede elbette mümkün deðil. Fakat yaþlý hasta ziyaretleri konusunda gerçekten hassas aile hekimleri. Bebeklerin aþý takvimiyle ilgili uyarýlarý da gerekirse telefonla bildirecek kadar titizler. Aile hekimliðinin eczaneye yansýmasý ise saðlýk ocaðýndan çok farklý deðil. Eczanede durum böyleydi peki ya ben teoride az olan pratikte hiç olmayan deneyimimle 16 Eczacı nın Çalışma Alanları

17 Büşra BEZİRGAN Ankara Eczanesi, Düzce Eczane Eczacýlýðý ne yapabilirdim ki... Neyse ki bana verilen ilk görev ilaçlarýn yerini öðrenmekti. Ardýndan uzun bir süre elimde makas önüme gelen kupürleri kesmekten sýkýlmýþken reçete hazýrlamaya ve reçete girmeye baþladým. Bir sonraki aþama raporlu reçetelerdi. Sýk sýk Saðlýk Bakanlýðý nýn yaptýðý deðiþiklikleri takip ediyor, hangi hastalýk ya da etken maddeler için hangi prosedürlerin uygulanmasý gerektiðini öðreniyorduk. Ayrýca eczacýmýzla birlikte kýrmýzý yeþil reçete kontrollerini yapýyorduk. Beni bu eczane içi görev rotasyonunda en çok mutlu eden majistral ilaç hazýrlama kýsmýydý. Farmasötik Teknoloji laboratuarlarýnýn minimalize edilmiþ bu halinde ilaç hazýrlamak beni eczacý olma duygusuna en çok yaklaþtýran þeydi þüphesiz. Ýlaç dýþýnda saç preparatlarý, sivilce ilaçlarý hazýrlýyordum her gün bolca. Ankara Eczanesi ndeki 2 ay boyunca en alttan baþlayýp tüm görevlerde bulunarak tamamladýðým çalýþma süreci sonraki yazlar da zorunlu stajlarýmla yinelendi. Yaptýðým stajlar sonunda amacýma ulaþýp mesleðimi tanýdým. Hastalarla birebir iletiþim halinde olmak, bildiklerinizi paylaþmak, onlara faydalý olduðunuzu görmek çok güzel bir duygu. Mesleðimizin en güzel icra þekli bence eczane eczacýlýðý. Tüm zorluklarýna raðmen... Umarým siz de eðitiminizi verimli ve geleceðinizi þekillendirecek stajlarla taçlandýrýrsýnýz. Eczacı nın Çalışma Alanları 17

18 Eczane Eczacýlýðý Uzm. Ecz. Abdullah Caner GÜVEN Güven Eczanesi, Erzurum Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? 1980 yýlýnda Erzurum da doðdum. Aslen Aðrý, Eleþkirt liyim. Ýlköðretim ve lise tahsilimi Erzurum da tamamladým yýlýnda Erzurum Anadolu Lisesi nden mezun oldum ve ayný yýl yapýlan ÖSS/ÖYS sýnavý sonucu en yüksek puaný alarak Atatürk Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi ni kazandým yýlýnda mezun olduktan hemen sonra Erzurum da, Güven Eczanesi ni açtým. O tarihten beri serbest eczacýlýk yapýyorum yýlýnda sýnýf arkadaþým Ecz. Fulya GÜVEN ile hayatýmý birleþtirdim. Evliyim ve bir çocuk babasýyým. Mezun olduktan sonra eczane eczacýlýðýný seçme nedeniniz nedir? Mesleðin farklý alanlarýnda çalýþmayý düþündünüz mü? Aslýnda eczane eczacýlýðýný tercih etmem ile eczacýlýk fakültesini tercih etmem ayný nedendendir. Üniversite sýnavýnda dahi tek tercih yapmýþtým. Ailemin önerisi ve teþviði bu yönde oldu. Akrabalar içerisinde 4-5 tane eczacý var. Eczaneyi açtýðým ilk yýllarda özel sektör düþünmüþtüm ama daha sonra bundan vazgeçtim. Yaptýðýnýz iþin ölçeði ne olursa olsun, patron sizseniz iþinizi biraz daha rahat yapabiliyorsunuz. Son zamanlarda yaþanan sýkýntýlarý deðerlendirip, mesleðimizle alakalý keþkeleriniz oldu mu? Yaþanan sýkýntýlarýn temel nedeni eczane eczacýlýðýnýn yeniliklere kapalý olmasýdýr zannýmca. Kendi fikrim bir Ýstemezük! sendromu yaþadýðýmýzdýr. Bunun nedeni de geçiþ süreçleri ile öngörü ve fizibilite çalýþmalarýndaki baþarýsýzlýklardýr. En son Medula faciasý ortada. Uyarýlara raðmen gerekli önlemler alýnmadýðý için günlerdir sistem tam manasý ile kullanýlamýyor. Sonra kamu kurum iskontolarý ve sürekli deðiþen geri ödeme koþullarý da bize yenilikleri öcü gibi gösteren kavramlar. Aslýnda benim hayalim Ankara Üniversitesi Týp Fakültesiydi. Hekimlik, mesleðimin ilk yýllarýnda En elit ve saygýn meslek gibi görünüyordu gözüme. Tek keþkem doktor olmaktý ama bu noktadan sonra fikirlerimin deðiþtiðini anlýyorum. 18 Eczacı nın Çalışma Alanları

19 Uzm. Ecz. Abdullah Caner GÜVEN Güven Eczanesi, Erzurum Eczane Eczacýlýðý Eczanede eczacýlarýn görevleri nelerdir ve çalýþma koþullarýnýzý anlatýr mýsýnýz? Bir kere þunun altýný çizmek gerekiyor. Eczacýnýn eczanesindeki en önemli görevi eczacýlýk yapmaktýr. Akþamdan akþama kasayý tahsil etmeye gelen ya da iþleri bir baþkasýna devredip kendi köþesinde gazete okuyan (sözüm özellikle genç eczacýlaradýr), kendi mesleði dýþýnda sair iþlerle uðraþan bir eczacý olmak o eczacýnýn eczacýlýðýnýn duvarda asýlý diplomasýndan öteye gidememesine neden olur. Hastalarla birebir muhatap olmak, gündemi ve yenilikleri takip etmek, hasta ve hasta yakýnlarý tarafýndan sorulan sorulara en doðru ve net yanýtlarý verebilmek, reçetelerini kendi kontrolünde fatura etmek, kurumlarla koordinasyonlu çalýþabilmektir eczacýnýn görevi. Sonuçta mesleðimiz bu, yapacaðýmýz iþ bu. Geri ödeme koþullarýný, ödemeleri, gelir-gider dengesini elemanlarýmýz ya da akrabalarýmýz deðil, bizzat, bizler takip etmeliyiz. Fakülteden mezun olan arkadaþlarýmýzýn çoðu (yaklaþýk%90 ný) eczane açmayý düþünüyor. Eczanenin diðer alanlara göre avantajlarý ve dezavantajlarý nelerdir? En önemli avantajý kendi iþinizin patronu olmanýzdýr, insiyatif tamamen sizdedir. Ancak buradan istediðim saatte giderim, istediðim saatte çýkarým manâsý çýkarýlmasýn sakýn. Her iþte olduðu gibi eczacýlýkta da disiplin esastýr. Dezavantajlarý ise sayýlamayacak kadar çoktur; -Personel çalýþtýrmak baþlý baþýna bir sýkýntýdýr. -Vergiydi, faturaydý, evraktý derken günlerin nasýl akýp gittiðini fark edemezsiniz. -Tatile gidemezsiniz, en azýndan rahat rahat -Risk tamamen sizdedir; geri ödeme alamama ya da sair sýkýntýlarda ödenmesi gereken evrakla siz muhatap olursunuz, çoðunlukla bu risk geri ödeme aldýðýnýz süre ve stoðunuzdaki ilacýn toplamý kadardýr ki bu hiç de azýmsanmayacak bir rakama tekabül etmektedir. -Paramý alabilecek miyim paranoyasý hayatýnýzýn bir parçasý olur. -Her ne kadar birinci basamak saðlýk sunucusu olsanýz da bir ticarethane iþletiyorsunuzdur ve bununla ilgili bütün sorumluluklarý ve dolayýsýyla sorunlarý da üstlenmiþ olursunuz (Tahsil edilemeyen veresiyeler, etik dýþý davranan diðer iþletmeler v.s). Bu listeyi uzatmak mümkün ama bu yukarýda bahsettiðim sorunlar disiplinli çalýþan bir iþletmede rahatlýkla bertaraf edilebilecek türden sorunlardýr. Eczanenizde yaþadýðýnýz farklý bir anýnýz oldu mu? Varsa bunu bizimle paylaþýr mýsýnýz? Faal ve canlý bir bölgede eczacýlýk yaptýðým ve iþimle çok alakadar olduðum için çok sayýda aným var. Bunlardan en ilginci katýlým payý ödemek istemeyen bir hastane personeli ile ilgilidir. -Selamünaleyküm, hayýrlý günler. -Aleykümselâm, hoþ geldiniz. -Þu reçetedeki ilaçlarý alabilir miyim? -Elbette. Buyurun oturun. Reçeteyi sisteme girdik ve katýlým payýný hesaplayýp söyledik. Eczacı nın Çalışma Alanları 19

20 Eczane Eczacýlýðý Uzm. Ecz. Abdullah Caner GÜVEN Güven Eczanesi, Erzurum -Gardaþ biz yüzde vermiyoruz. -Anlayamadým, kusura bakmayýn. -Biz yüzde vermiyoruz eczacý bey. Aslýnda lafý nereye getireceðini anlamýþtým ama yine de iþi yokuþa sürmek istedim. Resmî Gazeteyi açtým: -Gazi misiniz? -Hayýr! -Þehit yakýný? -Hayýr. -Ýþ kazasý mý? -Hayýr. -Bunlar muafiyet raporlu ilaç da deðil?! -Rapor yok! -Yatan hasta da deðil, zaten Yeþil Kart da yatan hasta reçetesi karþýlanmaz! -Ayakta hasta, yatmýyor. -Radyolojik tetkik ilacý da yazýlmamýþ! -Eczacý Bey ben hastane personeliyim, biz yüzde vermiyoruz! -E baktýk iþte, Resmî Gazetede Hastane Personeli Yüzde Vermez! yazmýyor ki Hem bu reçete sizin de deðil! -Yazmasýn, millet almýyor. -Ben kendimi toplumdan dýþladým, katýlým payý almama konusunda vicdani ret yaptým! -Anlayamadým! -Anladýn, anladýn! -Bak eczacý bey bunu yüzdesiz vermezsen sonra sana sýkýntý Gerisini tahmin ediyorsunuzdur! Sýkýntýyý yaþayan kiþi ben olmadým! Son olarak mesleðe adým atacak olan bizlere tavsiyeleriniz nelerdir? Her meslekte olduðu gibi eczacýlýkta da esas olan dürüstlüktür, doðruluktur, vatanseverliktir! Ýþinizi severek ve toplumun her kesimi tarafýndan doðru kabul edilen içtimaî kurallar silsilesi içinde yapýn. Baþkalarýnýn ne yaptýðý deðil, sizin ne yaptýðýnýz önemlidir. Bir kiþiden, hâþâ, çalmanýn sonunda o kiþiden helâllik almak mümkündür. Ancak size ödeme yapan devlet olduðunda 72 milyon insanýn hakký söz konusu olur ki devlet malýna kastedenin her iki dünyada sonu pekiyi deðildir. Doðru çalýþanýn eli her zaman güçlüdür, çünkü zayýf noktasý yoktur; kendisine yapýlan haksýzlýklara en saðlam ve dirayetli þekilde karþý çýkar. Ezmez, ezilmez, sevilir, sayýlýr. Sefa BAŞYİĞİT 20 Eczacı nın Çalışma Alanları

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ECZANELER DURUM ANKETİ

ECZANELER DURUM ANKETİ ECZANELER DURUM ANKETİ Anketin yapıldığı il veya ilçe: Eczacının cinsiyeti: Eczacının kaç yıldır serbest eczacılık yapmakta olduğu: Varsa eczacının eczacılık eğitimi dışında aldığı eğitimler: 1- Yıllık

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ALFA CEP PROGRAMI. Kongresi 5 MAYIS 2016 - PERŞEMBE. 5-8 Mayıs 2016. Ulusal Eczacılık. www.alfakon2016.org HAVUZ BAŞI KOKTEYL ORYANTASYON VE

ALFA CEP PROGRAMI. Kongresi 5 MAYIS 2016 - PERŞEMBE. 5-8 Mayıs 2016. Ulusal Eczacılık. www.alfakon2016.org HAVUZ BAŞI KOKTEYL ORYANTASYON VE ALFA 5-8 Mayıs 2016 Ulusal Eczacılık Kongresi 5 MAYIS 2016 - PERŞEMBE LİMAK EURASIA LUXURY HOTEL 12:00 OTELE GİRİŞ VE KARŞILAMA CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE HAVUZ BAŞI KOKTEYL Trio Müzik Grubu - Çello/Keman/Gitar

Detaylı

TEB Eczacılık Akademisi 2015 Yılı Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri Sahiplerine Takdim Edildi

TEB Eczacılık Akademisi 2015 Yılı Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri Sahiplerine Takdim Edildi TEB Eczacılık Akademisi 2015 Yılı Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri Sahiplerine Takdim Edildi Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından 2005 yılından bu yana her yıl, eczacılık bilimleri alanında

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ DERSLERİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ DERSLERİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ DERSLERİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI Madde 1. Dayanak: Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Dersleri Uygulama İlke ve

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI Amaç: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve ilgili yönetmeliklerle belirlenen amaç ve ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretim

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

HEKİMLERİN MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ

HEKİMLERİN MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ HEKİMLERİN MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ Çalışma hakkı evrensel bir haktır. Altı yıl üniversite eğitimi alan Tıp Fakültesi mezunları hâlihazırda özgürce hekimlik yapma hakkına sahip değildirler. Dünyada,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu uygulama esasları, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ

GÜZ DÖNEMİ ECZ 501- ARAŞTIRMA DERSİ PROJESİ DERSİ I PERŞEMBE 09.00-12.00, DERSLİK: BİLGİSAYAR LABORATUVARI Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sümeyra TUNA YILDIRIM 1. Hafta Mezuniyet Projesi Konusunun Alınması, Çalışma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Radyo Başkent e muayene ücretleri ile ilgili canlı yayına bağlandı.

Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Radyo Başkent e muayene ücretleri ile ilgili canlı yayına bağlandı. 2 EKİM 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, 2010 yılında sahte Glıvec raporu karşılayan meslektaşlarımıza SGK Protokolün 6.3 maddesi gereği reçete tutarının 5 katı tutarında cezai işlem uygulanması ile

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı