Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek"

Transkript

1

2 MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir. MÝSYONUMUZ Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi öðrencilerinin dünya ile entegrasyonunu saðlamak ve bu doðrultuda yurt dýþýndaki benzer kuruluþlarla iþ biriliði yaparak meslek eðitimine ve kültürüne katkýda bulunmak. VÝZYONUMUZ Ulusal veya uluslararasý diyaloglar sayesinde eczacýlýk konusundaki farklý düþüncelerin, bilimsel araþtýrmalarýn, pratikteki deðiþik eczacýlýk uygulamalarýnýn tanýnmasý ve yayýlmasýný desteklemek Eczacýlýk öðrenimi hakkýndaki bilgi ve düþünceleri derleyerek öðrenimin kalitesinin yükseltilmesi, dünya ile uyumunun saðlanmasýna uygun önerilerin getirilmesini gerçekleþtirmek Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi saðlamak Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek IPSF ve EPSA tam üyeliðin getirdiði imtiyazlar ile, bu birliklerde oy kullanma statüsü dahil olmak üzere, Dünya ve Avrupa ülkelerinde bu organizasyonlardaki aktivitelere ve görevlere katýlmak Böylece IUPSA; yeni bir eczacý profiline ulaþmayý hedefler. FAALÝYETLERÝMÝZ EPSA ve IPSF in uluslararasý kongrelerine katýlmak Eczacýlýk alanýndaki ulusal kongrelere katýlmak Fakülte içinde Mesleki ve Sosyal eðitim seminerleri düzenlemek Sosyal sorumluluk projelerine katýlýmý artýrmak Yurtdýþý staj programlarý düzenlemek Dergiler, broþürler, afiþler ve düzenlediði yarýþmalar ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi saðlamak 2 Eczacı nın Çalışma Alanları

3 Prof.Dr. Afife MAT İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Sevgili Arkadaşlar, Avrupa Birliðine uyum saðlama çalýþmalarý kapsamýnda baþladýðýmýz 5 yýllýk eczacýlýk eðitiminin beþinci yýlýnda çalýþmak istediðiniz alana karar vermeniz gerekiyor. Eczane eczacýlýðý, Hastane eczacýlýðý ve Endüstri eczacýlýðý alanlarýndan birini seçip, o alanda yönlendirme alan dersleri alarak ve staj yaparak mesleðe hazýrlanýyorsunuz. Alanýnýza karar verebilmenize yardýmcý olmak için mesleðin deðiþik alanlarýnda çalýþan meslektaþlarýmýzý Kariyer Günlerine çaðýrýyoruz. Her alaný tanýyýp, sorularýnýzýn cevabýný aldýktan sonra doðru seçim yapacaðýnýza inanýyoruz. Eczacýnýn tek seçeneðinin eczane olmadýðýný, endüstri, kamu sektörü gibi alanlarýn da sizlere ihtiyacý olduðunu göstermeye çalýþýyoruz. Hazýrladýðýnýz bu kitap ile alan bilgilendirme çalýþmalarýný kalýcý hale getiriyorsunuz. Büyük bir sorumluluk bilinciyle ortaya çýkardýðýnýz bu çalýþma sizden sonra gelen arkadaþlarýnýza büyük ölçüde yardýmcý olacaktýr. Daha mezun olmadan mesleðinize sahip çýktýðýnýzý ve sorunlara akýlcý yaklaþtýðýnýzý görmek beni çok mutlu ediyor. Kendiniz için en doðru alaný seçeceðinize ve seçtiðiniz yolda baþarý ile yürüyeceðinize inancým sonsuz. Öðrenci iþlerinden sorumlu dekan yardýmcýsý olarak belki çok yoruluyorum, ama baþarýlý çalýþmalarýnýzý görünce tüm yorgunluðumu unutuyorum. Sevgiyle kalýn. Eczacı nın Çalışma Alanları 3

4 İçindekiler Ýçindekiler Misyonumuz Vizyonumuz 2 Prof.Dr. Afife MAT İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı 3 Editörden Sinan Tahir DİKİCİ 6 Başkandan Sefa BAŞYİĞİT 7 Eczane Eczacılığı 9 Ecz.Şekip ÖZTÜRK Öztürk Eczanesi, Fatih Uzm. Ecz. Halil TEKİNER Yoğunburç Eczanesi, Kayseri Büşra BEZİRGAN Ankara Eczanesi, Düzce Uzm. Ecz. Abdullah Caner GÜVEN Güven Eczanesi, Erzurum Uzm. Ecz. Cengiz ZEYDAN Semt Eczanesi, Esenler Gözde ERMİŞ Hava Eczanesi, Eskişehir Hastane Eczacılığı Uzm. Ecz. Ahmet S. BOSNAK Gaziantep Üni. Tıp Fak.Onkoloji Hastanesi, Gaziantep Nursel İŞÇİ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczanesi, Adana 30 Ecz. Gülay KARAKAŞ Medical Park Hastanesi Eczanesi, Fatih 31 Ecz. Hamza BALCI Bilecik Devlet Hastanesi Eczanesi, Bilecik Pelin ÇEVİKER İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Fatih 34 Endüstri Eczacılığı Dr. Ecz. Semra BİNGÖL İş Geliştirme Direktörü Pelin BAŞAR 41 Ecz. Cem ÖNAL Biyoeşdeğerlik Yöneticisi Eczacı nın Çalışma Alanları

5 İçindekiler Ýçindekiler Gülay UYSAL NOVARTİS SAN. ve TİC. A.Ş. 44 Ecz. Gürkan ENGİN Üretim Müdürü Arif BİBEROĞLU BAYER TÜRK KİMYA İLAÇ SAN. LTD. ŞTİ Ecz. Evin AYÇİÇEK BİLİM İLAÇ A.Ş Eray ARSLAN PHARMAVİSİON SAN. ve TİC. A.Ş Uzm. Ecz. Banu ÜNAL Farmakovijilans Müdürü Yekta GEMİCİ DEVA HOLDİNG A.Ş. 56 Ecz. Elif SÜSLÜOĞLU Ruhsatlandırma Yöneticisi Resmi Kurumlar Ecz. Latif İLHAN T.C Adalet Bakanlığı Bahçelievler Adli Tıp kurumu Ecz. Yeşim ZENGİ Sosyal Güvenlik Kurumu, Üsküdar Ecz. Dicle BALBAY Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. Maslak Ecza Depoları 69 Ecz. Günay ÖMERBASİC As Ecza Deposu, Gaziosmanpaşa Zeynep Funda KORKUT Akademik Kariyer 75 Doç. Dr. Erdal CEVHER İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji A.B.D Yrd. Doç. Dr. İlkay Alp İ.Ü.Eczacılık Fakültesi Farmakoloji A.B.D Yrd. Doç. Dr. Sevda SÜZGEÇ SELÇUK İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakognozi A.B.D Ecz. Deniz EKER KIZILAY 84 Bazıı Faaliyetlerimiz Eczacı nın Çalışma Alanları 5

6 Editörden Merhabalar... Sevgili Arkadaşlar, Bir dönemin daha sonuna yaklaşırken IUPSA nin bir çalışmasıyla daha sizlerin karşısındayız. Biliyorsunuz ki çoğumuz o buhranlı üniversite sınavına hazırlık döneminden sonra isteyerek veya istemeyerek, bilgi sahibi olarak ya da olmayarak bir şekilde eczacılığa, tabiri caizse kapağı attık ama itiraf etmeliyiz ki çoğunluğumuz eczacılığı yalnız serbest eczacılıktan ibaret sanıyorduk ve planlarımızı bu şekilde yaparak gelmiştik. Lakin fakülte yıllarımızda gördük ki mesleğimiz yalnızca serbest eczacılıktan ibaret değil. Bizde IUPSA olarak hem bizatihi kendimizin hemde sizlerin mesleği ve mesleğin tüm çalışma alanlarını tam anlamıyla öğrenebilmesi ve etüt edebilmesi amacı ile böyle bir çalışma başlattı. Güz yarıyılının başında başladığımız ve hummalı bir şekilde yürüttüğümüz bu çalışmada mesleğin her alanından birçok eczacıya ulaştık. Sizlerin ilgiyle ve merakla okuyacağınızı düşündüğümüz çalışmamızda bizlere beklediğimizden daha fazla ilgi ve alaka gösteren eczacılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umuyorum ki bu çalışma çok önemli bir eksiği kapatacak. Belleklerimizdeki meslek ile ilgili kaygı ve düşüncelere cevaplar sunacak ve fakülte sonrası meslekte alan seçiminde bizlere çok büyük yardımı dokunacaktır. Değerli arkadaşlar mesleğe atılmadan önce bilmeliyiz ki eczacı sağlık sektörünün en önemli yapıtaşlarından biridir. Günümüzde maalesef eczacıyı yalnızca bir tüccar gözüyle algılayan sağlık basamağındaki konumunu küçültmek, pasifize etmek isteyen bir zihniyet var. İşte bu yüzden mesleğimizi çok iyi tanımalı ona sahip çıkmalı ve eczanın bulunması gereken tüm alanlarda bizzat biz bulunmalıyız. Herkesin gıpta ile baktığı bu meslekteki sorunların çözülebilmesi, mesleğin geleceğinin sağlıklı bir şekilde varolabilmesi için bizler eczacılık mesleğinin öneminin farkında olan mesleğin onur ve itibarını koruyan her alanında varolan etik, ahlaklı, vicdanlı bir şekilde, bir tüccar gibi değil sağlık danışmanı olarak çalışan eczacılar olmalıyız. Çalışmamız bu konuda bir nebze fikir verirse sizlere ne mutlu bize. Emeği geçen tüm arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Öğrencilik hayatınızda ve mesleğin her alanında başarılı olmanız dileği ile hoşçakalın 6 Eczacı nın Çalışma Alanları

7 Değerli arkadaşlarım, Başkandan Baþkandan Bir adım atmakla başlar her şey. Ve attığınız ilk adımdaki o kararlılık yolun sonuna ulaşacağınızın ilk işaretidir. Adımınızın sağlamlığı belirler çalışmanızın rotasını.oysa zordur kararlı olmak ve her başlangıç korkutur insanı. Korkularınızı yenebildiğiniz ölçüde başarılı olabileceksinizdir.yolunuzdaki engellerdir belki korkutan sizi veya değerini bilemeyip; idrak edemediğimiz zamanımız.ama bütün mesele bunlara rağmen yolun sonuna ulaşabilmekte. İşte engellerle dolu yolumuzun bugün sonuna geldiğimiz için çok bahtiyarız. Çünkü tek sorumluluğumuz bu çalışmalarımız değildi:sınav telaşlarımız, alttan olan derslerimiz, labaratuarlarımız, sosyal hayatımız,günlük meşguliyetlerimiz vb. Hepsi bizden bir şeyler götürüyordu ve tabir-i caizse zamana karşı yarışıyorduk.ama bize her zaman destek veren, bizi meşgul olduğumuz vazifeye layık gören tüm arkadaşlarımıza karşı sorumluğumuzun her zaman bilincindeydik.her yıl tekrarlanan, artarak süregelen bir güven vardı ve biz bu değerli insanları haklı çıkarmalıydık. Yeni,farklı bir çalışmayla yine huzurunuzdayız. Umut ediyorum hepimiz için verimli, tercihlerimizde bize yol gösterici bir çalışma olur. Bu çalışmaya emek verip sahiplenen,günlerinin çoğu zamanını bu çalışmaya ayıran, eczacı büyüklerimizle ropörtaj yapmak için çalışan ve buna muvaffak olan, böyle bir çalışmayı tasavvur edip neticelendiren Yönetim Kurulu ma, bizi kırmayıp yol gösteren, zamanını bize ayıran değerli eczacı büyüklerime, yapmış olduğu stajlardaki anılarını, tecrübelerini bizlere aktaran arkadaşlarıma, her zaman arkamızda olup sürekli bizleri destekleyen akademik danışmanlarımız:prof. Dr. Ahmet O. ARAMAN, Prof. Dr. Afife MAT hocalarıma ve son olarak çalışmamızın çıkmasında maddi, manevi destek veren AS ECZA DEPOSU ile SELÇUK ECZA DEPOSU yöneticilerine teşekkür ediyorum. Umut ediyorum, fakültemize yeni gelen arkadaşlarımız da bu yolda sizler gibi bizimle beraber olur. Hem madem zaman elden gidiyor veya zamanın değerini bilemiyoruz madem; yakalayabildiğimiz tek şey olan an ı değerlendirmemiz için çıkılan yolda beraber olmalıyız. IUPSA çatısı altında nice çalışmalara hep beraber imza atabilmek ümidiyle Eczacı nın Çalışma Alanları 7

8 IUPSA YÖNETÝM KURULU BAŞKAN Sefa BAŞYİĞİT BAŞKAN YARDIMCISI M.Cihad AYGÜN GENEL SEKRETER Merve KURTAN SAYMAN Alper NAK İLETİŞİM SORUMLUSU Hacer TOPAK ÖĞRENCİ KOORDİNASYON SORUMLUSU Merve GÜZELLER BASIN YAYIN SORUMLUSU Kamil YALÇIN Sinan Tahir DİKİCİ Halil Aziz VELİOĞLU Büşra SERVER Mustafa AKKUZU Kübra SOĞUKKANLI Gülçe İren AKBAŞ 8 Eczacı nın Çalışma Alanları

9 Eczane Eczacýlýðý Hazýrlayanlar: SEFA BAÞYÝÐÝT HACER TOPAK MEHMET CÝHAD AYGÜN Eczane kelime anlamýyla ilaçlarýn hazýrlandýðý veya hazýr ilaçlarla hastalarýn ilaç ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðý yerdir. Eczaneler ilaç satýlmasýna ruhsat verilen dükkânlardýr Eczane Eczacýlýðý bir diðer ismiyle Serbest Eczacýlýk; eczacýlarýn mesleklerini serbest eczanelerde sürdürmeleridir. Modern eczaneleri 4 yýllýk eczacýlýk fakültelerinden mezun olarak eczacý unvaný almýþ kiþiler açabilir. Türkiye de eczanelerin ruhsatlarý Saðlýk Müdürlüðü ve Saðlýk Bakanlýðý nýn sorumluluðu altýndadýr. Bir eczanenin kullaným alaný 35 metrekareden küçük olamaz. Zemini yanmaz ve temizlemesi kolay bir madde ile kaplanmasý gerekir. Bir eczanede izin verilen giriþ kapýsý sayýsý 1 ile sýnýrlýdýr. Her hangi bir ilçede 2 veya daha fazla eczane varsa nöbet düzenlenir. Nöbet listeleri eczacý odalarý tarafýndan düzenlenir. Eczanelerde eczacýlara yardým eden kiþilere Eczane Teknisyeni (eczacý kalfasý) denir. Eczaneler özel ve kamu kurumlarý (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile özel anlaþmalar yaparak bu kurumlara baðlý olanlarýn ilaçlara ulaþmasýný saðlarlar. Hastalarýn en sýk gördükleri saðlýk profesyonelleri eczacýlardýr, dolayýsýyla hiçbir karar alma otoritesi serbest eczanelerin önemini inkâr edemez. Önümüzdeki yüzyýlýn ilk yarýsýnda dünya nüfusu iki katýna çýkacaðýndan serbest eczanelerin gittikçe daha da önemli olacaðý düþünülmektedir verilerine göre, yurdumuzda toplam tane serbest eczacý bulunmaktadýr. Ve serbest eczane baþýna düþen nüfus dir. Eczacı nın Çalışma Alanları 9

10

11 Ecz.Şekip ÖZTÜRK Öztürk Eczanesi, Fatih Eczane Eczacýlýðý Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? Tabi, ben eczacý Þekip Öztürk yýlý Þubat ayýnda Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi nden mezun oldum. Batý Trakyalýyým. Yani Yunanistan Türklerindenim. Bizim zamanýmýzda her fakültenin ayrý bir imtihaný vardý. Benim bütün gayem feni bitirip Teknik Üniversite ye girmekti. Teknik Üniversite imtihanlarýna girdik, bir tek suali bile yapamadým. Büyük bir sükûtu hayal içerisinde eczacýlýk fakültesi imtihanlarýna girdim. Sonra, Ýktisat Fakültesi imtihanýna girdim. Ýmtihanlar ayrý olduðu için ilan tarihleri de deðiþikti. Ýktisat Fakültesi ni kazandýðýmý öðrendim ve oraya kaydoldum. Arkadaþlar geldiler dediler Sen Eczacýlýk Fakültesi sýnavlarýný da kazanmýþsýn. Þimdi, ailemde ne eczacý ne de doktor var. Ben eczacýlýk fakültesi sýnavýna müracaat ettim fakat o zaman eczacýlýða aþýrý bir talep vardý. O dönemde isteyen eczacý istediði yerde eczane açamazdý. Bir ilçenin nüfusu 5000 kiþiyi aþmadýkça eczane açýlamýyordu. Sonra Demokrat Parti iktidara geldi, 1954 yýlýnda meclise bir önerge verildi: Bu uygulama antidemokratiktir. Bu tahdit kalkmalýdýr. Daha sonra kanunla tahdit kalktý, isteyen istediði yerde eczane açabilecekti. Bu sebeple aþýrý bir talep oluþtu eczacýlýk fakültesine. Biz o devrede fakülteye girdik. O devrede de baþka fakülte yok bir tek bizim fakülte var, o da 75 öðrenci alýyor. Yani o kadar kýymetliydi eczacýlýk fakültesine kayýt olabilmek. Dolayýsýyla eczacýlýðý kazanýnca oraya kaydýmý yaptýrayým dedim ve Ýktisat Fakültesi nden kaydýmý sildirdim. Meslekte 50 yýlý aþkýn bir geçmiþiniz var. Eczane açtýðýnýz ilk zamanlardan günümüze mesleðimizin deðiþim sürecini anlatýr mýsýnýz? Þimdi olduðu gibi bizim zamanýmýzda eczacýnýn mezun olduktan sonra yapabileceði iþlerin baþýnda eczane eczacýlýðý geliyordu. Tabi, bundan 50 yýl evvel Türkiye de eczane çok azdý. Mesela Ýstanbul da 1954 yýlýnda tahdit kalktýðý zaman, nüfusunun bir milyon olmasýna mukabil sadece 182 eczane vardý. Ve ben mezun olunca Fatih teki 11. eczaneyi açtým. O zaman ana caddelerde eczane açmak bir ayrýcalýktý. Bütün ana caddelerde uzman doktorlarýn muayenehaneleri vardý. Benim karþýmdaki muayenehanenin doktoru her gün hastaya bakardý. O yýllarda eczanelerin hususiliði þu, devamlý parayla satýþ yapýyoruz yani para yüzü görüyoruz, bir de ilaçlarýn ödemelerini 5-6 ay sonra yapýyoruz. Yani o devirde -þimdi düþündüðünüz zaman-, hakikaten çok iyiydi eczacýlýk. Zamanla bu tahdit kalkýp da izin çýkýnca özel eczacýlýk okullarý açýldý yetmiþli yýllarda. Bu da tabi çok etkiledi mevcut eczaneleri. Þöyle oldu: bizim fakülteden senede 50 kiþi mezun olurken, özel eczacýlýk ilk yýlýnda 500, ikinci yýlýnda bine yakýn eczacý mezun verdi. Bir anda eczacý sayýsý arttý. Sonra o Niþantaþý ndaki özel eczacýlýk okulu Marmara Üniversitesi Eczacýlýk Okulu oldu. Bizim zamanýmýzda kamu kuruluþlarýyla anlaþýp ilaç vermek diye bir þey yoktu. Hasta gelir, parasýyla alýrdý ilacýný ve böylece eczacýlarýn kasasýna para girerdi. Bir baþka deðiþim de eczane laboratuarlarýnda yaþandý. Bugün baktýðýmýzda Ýstanbul da 5000 eczane varsa bunlarýn yaklaþýk 100 ünde labaratuvar vardýr. Þimdi eczane açanlarda ise, usulen bir iki terazi alýnýyor, devlet de tamam laboratuar var deyip açma izni veriyor. Niye eczanelerde laboratuara gereksinim kalmadý, çünkü yapma ilaç yazan doktor yok. Eczacı nın Çalışma Alanları 11

12 Eczane Eczacýlýðý Ecz.Şekip ÖZTÜRK Öztürk Eczanesi, Fatih Þu anda biz, eczanemizin sahibi görünüyoruz ama deðiliz, biz þu anda devletin bir memuru konumdayýz. Mesela bana günde 100 hasta geliyorsa, bunun 90 ý parasýz ilaç alýyor. Biliyorsunuz iþte Emekli Sandýðý, Baðkur, SSK filan Hatta öyle bir duruma geldi ki çalýþma sistemi tamamen bilgisayara döndü, yani bizim eczacý olmamýza raðmen kendi bilgimizle kimseye ilaç veremiyoruz, deðiþiklik yapamýyoruz. Dolayýsýyla artýk bugünün eczanesiyle eskinin arasýnda %100 e yakýn fark var: çalýþma bakýmýndan, para tahsili bakýmýndan vb Eczacýnýn diðer çalýþma alanlarýna mukabil eczane eczacýlýðýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Siz de biliyorsunuz, eczacýnýn artýk diðer çalýþma alanlarýnda yer bulabilmesi çok güç. Türkiye de her yýl 17 fakülteden yaklaþýk 1000 öðrenci mezun oluyor. Devletin bunlara iþ bulabilecek bir iþ sahasý yok. Mecburen o mezun olan arkadaþlar eczane açmaya yöneliyorlar. Yani bunun dýþýndaki sahalarda çalýþmak için, örneðin sadece bitkisel ilaç satýmý ya da dermokozmetik üzerine yoðunlaþma gibi farklý sahalarda çalýþmak için aile varlýðý lazýmdýr, para gerekmektedir. Yani ben mezun olduktan sonra eczane mi açayým, devlette mi çalýþayým, fabrikaya mý gireyim yoksa özel sektörde mesul müdürlük mü yapayým gibi seçenekleri aslýnda fazla yok. Çok dar bir saha var. Tek serbest olan eczane eczacýlýðý... Fakültede de kalabilirsiniz tabi eðer o yönde bir talebiniz varsa ama onun dýþýnda saha gerçekten çok dar. Meslekte yaþadýðýnýz ilginç bir anýnýzý anlatýr mýsýnýz? Þimdi elli yýllýk bir eczacý olunca baþýmýzdan çok fazla olay geçti tabi. Ama þimdi aklýma gelen... Mesela þöyle bir olay yaþamýþtýk zamanýnda; Benim üçüncü katta devre arkadaþlarým kalýrlardý. Mezun olana kadar orada ikamet ettiler. Hem ders çalýþýrlardý hem de eczane eczacýlýðýný öðrenirlerdi. Neyse, bir sabah geldim, eczanenin önünde bir albay ve yanýnda bir bey var. Baðýrarak konuþuyorlar: Dün sizden bir ilaç aldýk. Kanlýca civarýnda oturuyoruz. Ýlacýmýz yanlýþ verilmiþ. Annem komada! Sizden þikayetçi olacaðým gibi tehditkar cümleler sarf ediyordu. Ben çok heyecanlandým tabi. Buyurun, sakin olun bir içeriye geçelim dedim. Adam verdi reçeteyi, dedi ki: Ýlaç yanlýþ verilmiþ. Sizi Saðlýk Bakanlýðý na þikayet edeceðim. çok iyi hatýrlýyorum þimdi doktorun yazdýðý ilacýn ikinci harfi normalde i iken doktor ikinci harfi y olarak yazmýþ. Bizim eczanede çalýþanlar da hastanýn yaþlý ve nefes sýkýntýsý çektiðini duyunca yazýlýþlarý çok benzeyen baþka bir ilaç vermiþ. Þimdi verilen ilaç astým tedavisinde kullanýlan bir ilaç, doktorun verdiðiyse vitamin. Ben o arada hemen Farmakoloji kitabýný açtým, bizim elemanýn verdiði ilacýn tertibindeki maddeyi buldum. Diyor ki Bu tertip aðýzdan alýndýðýnda hiç bir tesir yapmaz.. Ben onu okuyunca rahatladým tabi. Adama döndüm Efendim eczanemizden yanlýþ ilaç verilmiþ özür dilerim. Ancak bu ilaç ne kadar kullanýlýrsa kullanýlsýn zarar vermez., sonra açtým kitabý gösterdim. Ýtiraz etmeye devam edince beraber Kanlýca ya gittik. Doktor beni görünce Eczacý bey, bir yanlýþlýk olmuþ ben ismi yanlýþ yazmýþým ama hiç önemli deðil, sizin hastayý görmenize gerek yok, siz üzülmeyin, problem yok. dedi ve böylece meseleyi çözmüþ olduk. Sonra enteresandýr biz o 12 Eczacı nın Çalışma Alanları

13 Ecz.Şekip ÖZTÜRK Öztürk Eczanesi, Fatih Eczane Eczacýlýðý albayla ahbap olduk. Bir eczacýyý en çok korkutan nedir? Yanlýþ ilaç verip de hastanýn ölmesi veyahut sakat kalmasý. Tabi elli yýllýk süreçte çok daha ilginç þeyler olmuþtur ama þimdi aklýma gelen bu. Bu kadar uzun zamanda böyle bir iþletmeyi ayakta tutmanýzýn sýrlarý nelerdir? Kesinlikle þans: Ben buraya eczane açtýktan sonra istimlak geldi, daha müþteri bile gelmemiþken. Baþvekil Menderes ti o zamanlar. Buradaki yapýlarý yýktýrýyordu, her taraf kazýlmýþ bir haldeydi. Sonra 1960 da ihtilal oldu. Böylece Ýstimlak olmadý, 50 senedir de buradayýz. Ama ihtilal olmasaydý o zaman ne olurdu bilemem belki baþka bir yere giderdik, belki baþka bir þey olurdu, Allah (c.c) bir kapý açardý. Asýl önemli olan da mesleðime olan sevgim. Bugün baktýðýnýzda sabah saat dokuzda Fatih te eczanesinin baþýnda olan eczacý yi geçmez... Ben, inanýr mýsýnýz 50 yýl olmasýna raðmen ilk günkü heyecanýmý taþýyorum. Benim vaktimi dolduruyor burasý, eski eczacý arkadaþlar ziyarete geliyor, ben fakülteyi ziyarete gidiyorum falan filan... Boþ kalmýyorum anlayacaðýnýz. Tabi eski olmanýn da avantajý yok deðil. Þimdi artýk Öztürk ün önünde buluþalým diyorlar, yerimizi biliyorlar anlayacaðýnýz... Mezun olduðunuz ilk yýllara dönersek, eczane eczacýlýðýný tercih etmenizin nedeni nedir? Þimdi olsa yine ayný kararý verir miydiniz? O zamanlar farklý bir karar vermeme olanak yoktu. Belki okulda kalabilirdim. Hatta þöyle bir hatýram var: O zamanlar çok meþhur bir Farmasötik Kimya hocamýz vardý, Prof. Dr. Hayriye Amal. Beni çok severdi. Bir de bir arkadaþ vardý, bir gün hoca beni çaðýrdý Þekip, o arkadaþý bana getireceksin. Asistan yapacaðým. Seni düþünmüyorum. dedi. Benim de derslerim iyiydi ama o arkadaþýnkiler daha da iyiydi. Bir de o zamanlar eczacý odasý asistanlara 100 lira yardým yapardý, asistanlarýn maaþý da 250 liraydý. Yani o parayla geçinmem biraz müþküldü. Onun için ben de eczane eczacýlýðýna yöneldim. Yine olsa aynýsýný seçerdim herhalde. Günümüzde artýk eczanenin açýlacaðý yer de önem kazandýðýndan eczane açmak zorlaþtý. Eczane eczacýlýðýnýn diðer alanlara göre avantajlarý veya dezavantajlarý nelerdir?(hastane, endüstri gibi) Yani bir kere birisinde devlet memuru oluyorsunuz, diðerinde kimse hesap soramýyor size. Serbest eczacýlýk biraz daha sempatik geliyor insana. Onun dýþýnda eczane eczacýlýðýnýn kazanç olarak bir þey ifade etmediðini belirtmem gerekir. Tabi bunu dýþarýdaki arkadaþlara anlatmak biraz zor yýlýnda Maliye Bakanlýðý bir araþtýrma yapmýþ; O sene içinde eczacýlarýn %12 si zarar etmiþ mesela. Ama tabi her þeye raðmen eczane eczacýlýðýnýn bir rahatlýðý var sabah kaçta gelip akþam kaçta gideceðiniz konusunda kimseye hesap vermek zorunda deðilsiniz. Öðleden sonra arkadaþlarla buluþacaksýnýz kimseye hesap vermek zorunda deðilsiniz. Böyle bir rahatlýðý var yani. Ama bu rahatlýðý istismar etmemek lazým tabi. Yeni nesil eczacýlara yani bizlere son olarak tavsiyeleriniz nelerdir? Benim tavsiyem þu, belki isteyerek belki istemeden bu mesleði seçtiniz ama her þeye raðmen bu mesleði sevin. Ýnsanlara hizmet etmek, saðlýklarýna bir nebze olsun yardýmcý olmak büyük bir mutluluk kaynaðýdýr. Gerçi hep kötümser konuþtuk ama inþallah iyi þeyler olur. Yeni eczacýlýk yasasý hazýrlanýrken meclisteki eczacý arkadaþlar bir þeyler yapmaya çalýþýrlar. Bilemiyoruz, durum karamsar ama iyimser olmak zorundayýz. Tavsiyemiz meslekleriyle ilgili olsunlar, kendilerini geliþtirsinler, yenilikleri takip etsinler. Eczane eczacýlýðýný tercih etmeyi planladýklarý için piyasaya ne kadar yakýn olurlarsa o kadar rahat ederler. Hepinize derslerinizde baþarýlar, hayýrlý, saðlýklý, mutlu bir ömür geçirmenizi diliyorum. Eczacı nın Çalışma Alanları Sefa BAŞYİĞİT Abdullah Şehid HUCA 13

14 Eczane Eczacýlýðý Uzm. Ecz. Halil TEKİNER Yoğunburç Eczanesi, Kayseri Öncelikle sizi kýsaca tanýyabilir miyiz? Eczacý anne-babanýn oðlu olarak Kayseri de doðdum yýlýnda Ankara Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi nden mezun oldum. Öðrencilik yýllarýmda bir süre Semmelweis Üniversitesi (Macaristan) Farmasötik Teknoloji Laboratuarý ve North Carolina Üniversitesi Moleküler Modelleme Laboratuarý nda (ABD) stajyer öðrenci olarak çalýþtým yýlýnda Ankara Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Eczacýlýk Ýþletmeciliði ve Tarihi Anabilim Dalý nda yüksek lisansýmý tamamlayarak ayný bölümde doktora çalýþmalarýma baþladým. Doktora tezimi Türkiye deki Görme Engelli Yetiþkinlerin Eczacýlýk Alanýndaki Ýhtiyaçlarý konusunda hazýrlýyorum. Þu an Kayseri de Yoðunburç Eczanesi nin sahibi ve aile þirketimiz olan Ýrem Ecza Deposu nun ortaðýyým. Eczacýlýk mesleðini seçme nedeniniz nedir? Hiç piþman olup da keþke farklý bir meslek yapsaydým dediðiniz oldu mu? Eczacýlýk mesleðini seçmeye lise ikinci sýnýftayken karar verdiðimi sanýyordum. Geçenlerde kütüphanemde bulduðum eski bir defterden bu kararýmý henüz ilkokul ikideyken verdiðimi keþfettim. Üniversite giriþ sýnavýnda tek tercih yaparak eczacýlýðý seçtim ve birinci tercihim olan Ankara Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi ni kazandým. Eczacýlýk mesleðini seçmemdeki en önemli etken þüphesiz her ikisi de eczacý olan anne ve babamýn bana güzel örnek olmalarý ve mesleðe çok küçük yaþlardan beri aþina oluþumdu. Eczacý olan ablam ve eniþtem de eczacýlýðý sevmemde etkili oldu tabi. Ýnsanlarýn iyileþme süreçlerinin bir parçasý olmak, onlarýn hikâyelerini dinlemek, onlarý anlamaya çalýþmaktan duyduðum mutluluk ve iç huzurunun da bu kararýmda rolü var. Üstelik her zaman var olacak, dinamik bir meslek eczacýlýk. Bu nedenle eczacýlýðý seçmiþ olmaktan hiç piþman olmadým. Eczane eczacýlýðýna karar verme sürecinizi ve eczanenizin açýlýþ aþamalarýndan bahsedebilir misiniz? Öðrenciliðimde bir süre eczane eczacýlýðý ve akademisyenlik arasýnda bocaladým. Bu sürede üniversitede kalmanýn da týpký eczane eczacýlýðý gibi kendine göre bazý avantaj ve dezavantajlarý olduðunu gördüm. Ýkisi arasýnda bir seçim yapamayýnca da her ikisini birden yapmaya karar verdim. Lisansüstü çalýþma yapacaðým bölümün laboratuar çalýþmalarýnýn olmamasý ve büyük ölçüde mesleðin sözel kýsýmlarýný (eczacýlýk mevzuatý, eczacýlýk tarihi, etik, vb) içeriyor oluþu, benim eczanedeki çalýþmamý aksatmadan akademik çalýþma yapmamý kolaylaþtýrdý. Eczanemi açarken en büyük desteði babamdan aldým. Mimar bir arkadaþýmýz eczanenin yerleþim düzenini oluþturmamýza yardýmcý oldu. Kendi ilgilerimi de göz önünde tutarak içerisinde tarihi ilaç þiþeleri ve eczacýlýkla ilgili kitaplarýn sergilendiði özel bir bölüm bile oluþturduk. Bence çalýþtýðýmýz mekâný kendi zevklerimize uygun þekilde oluþturup içselleþtirebilmemiz çalýþma verimimizi artýrmamýz için oldukça önemli. 14 Eczacı nın Çalışma Alanları

15 Uzm. Ecz. Halil TEKİNER Yoğunburç Eczanesi, Kayseri Eczane Eczacýlýðý Eczane eczacýlýðýndan ve çalýþma koþullarýnýzdan bahseder misiniz? Eczane eczacýlýðý benim için keyifli bir meslek. Tek istisnasý eczanede hastalarla birlikte geçireceðimiz zamaný gereksiz bürokratik iþlemlerle ve genellikle bilgisayar baþýnda geçirmek zorunda kaldýðýmýz zamanlar. Çalýþma koþullarý çok kolay deðil elbette, monoton bir düzene alýþýyor bir süre sonra insan. Ama günümüzde hangi mesleðinki kolay ki? Yeni mezun arkadaþlarýmýzýn çoðu (yaklaþýk % 90 ý) eczane açmayý düþünüyor. Eczane eczacýlýðýnýn avantaj ve dezavantajlarý nelerdir? Eczane eczacýlýðýnýn avantajlarý bence þunlar: Her þeyden önce baþkalarýnýn saðlýðýna kavuþmasýnda etkin bir rolünüz var. Bu insani açýdan çok güzel bir þey. Sonra, kendi iþinizin sahibisiniz, eczanenizde gerekli düzenlemeleri kendi görüþleriniz doðrultusunda yapma hakkýnýz var. Üçüncüsü eczaneye sürekli yeni hastalar geliyor; onlar yakýnlarýný, arkadaþlarýný getiriyor ve böylece yeni kiþiler tanýyor, daha geniþ bir çevre ediniyorsunuz. Dezavantajlarýna gelince... Eczane sayýsýnýn önlenemez bir hýzla artýþý beraberinde rekabeti de getiriyor. Eczane eczacýlarýnýn uymakla yükümlü olduðu prosedürün çokluðu, provizyon sisteminden kaynaklanan sorunlar, sürekli deðiþen geri ödeme talimatnamelerinin eczacýlarýn mesleki doyumunu olumsuz etkilemesi de dezavantaj. Buna devletin eczacýlara olan ödemelerinin geciktirilmesi ve gereksiz ilaç kesintilerini de eklediðimizde, durum daha da vahim. Ama her þeye raðmen ben eczane eczacýlarýnýn gelecekte daha güzel günlere kavuþacaðýna inanýyorum. Evet, buna samimiyetle inanýyorum. Son olarak biz öðrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Tavsiyede bulunmayý açýkçasý çok sevmiyorum; çünkü tavsiyeler bir yerde ben bilirim anlamýna geliyor. Ama þu anki aklýmla yeniden öðrenci olsam ne yapardým, iþte bunu anlatabilirim size: Her þeyden önce yaptýðým iþi en yüksek kalitede yapmamý saðlayacak þeylere öncelik verirdim. Öðrenciyken sahip olduðu zaman ve imkânlarý mezun olduktan sonra çok fazla bulamýyor insan. Sözgelimi, bildiðim yabancý dilleri ilerletip yenilerini öðrenmeye, mesleðimle ilgili bilgisayar programlarý ve teknolojiyi daha iyi kullanmaya, yurtdýþýnda alanýmla ilgili yapýlan çalýþmalarý daha iyi takip edebilmek için mesleki dergileri okumaya, iletiþim ve sunum kabiliyetlerimi artýrmaya çalýþýr, mesleki toplantýlara katýlmaya daha çok özen gösterirdim. Dünya öyle büyük bir hýzla ilerliyor ki, harcadýðýmýz tek saniye bile bizler için telafisi olmayan büyük bir kayýp Buraya kadar söylediklerim eczacýlýk mesleðiyle ilgiliydi. Bunun dýþýnda yapýlacak þeylere de önem verirdim mutlaka; Ýstanbul u Ýstanbul yapan tüm güzellikleri keþfetmeye, ilginç sergi, konser, sinema ve tiyatrolarý kaçýrmamaya çalýþýrdým. Yaþadým diyemeyeceðimiz bir yaþam, neye yarar? Eczacı nın Çalışma Alanları Merve GÜZELLER Hacer TOPAK Sefa BAŞYİĞİT 15

16 Eczane Eczacýlýðý Büşra BEZİRGAN Ankara Eczanesi, Düzce Merhaba arkadaşlar, Benim eczane maceram staj gerekliliði dolayýsýyla baþlamadý aslýnda. Lise boyunca týp ve diþ hekimliði bölümlerine girmek istemiþ fakat sýnavlar sonucunda çok da bilgim ve isteðim olmadýðý halde yalnýzca saðlýk bilimiyle ilgili bir bölüm olduðu için tercihlerim arasýnda bulunan eczacýlýk bölümüne yerleþmiþtim. Fakültenin ilk yýlýnda çok farkýndalýkla bulunmadýðým bu bölümü bir an önce tanýmam ve sevmem gerektiðini düþünüyordum. Bu nedenle 1. sýnýfta henüz alan derslerimiz baþlamamýþ olmasýna karþýn memleketim olan Düzce de bir eczanenin kapýsýný çalýp iþe bir yerden baþlamak istediðimi ve eczane eczacýlýðýný yakýndan görmek istediðimi dile getirdim. Eczacý Ýclal Türkmen ve çalýþanlarý staj olmadýðý halde eczanede bulunmak istediðimi görünce beni hoþgörü ve mutlulukla karþýladýlar. Böylelikle Ankara Eczanesi ndeki staj serüvenim baþlamýþ oldu. Eczane saðlýk ocaðý yakýnlarýnda bir semt eczanesiydi. Eczacý ve çalýþanlar eczaneye gelen hastalarýn çoðunu daha evvelden tanýyor, hastalarýn önceki hastalýklarýný varsa ameliyatlarýný biliyor, hastalýklarýnýn seyirlerini takip ediyordu. Hastalarýn yalnýzca reçetelerini hazýrlamakla kalmayýp onlarý hayatlarýný kolaylaþtýracak diðer ürünler ve yaþam tarzlarý hakkýnda bilgilendiriyorlardý. Eczane çalýþanlarý yaþlý olan ve yalnýz yaþayan hastalarýn ilaçlarýný evlerine dek ulaþtýrýyor, ilaçlarýný düzenli kullanýp kullanmadýklarýný kontrol ediyordu, bu görevi çok ciddiye alýyorlardý. Aslýnda Düzce de hasta olmak tabiri yerindeyse konforlu bir durum. Düzce de 2005 yýlýndan bu yana - pilot bölge olduðu için - aile hekimliði uygulanýyor. Aile hekimliði; saðlýk ocaklarýnýn son zamanlarda, alýnan ilaçlarý yazdýrma ve hastaneye sevk etme noktasýna dönüþmesinden dolayý geçilmesi planlanan yeni bir sistem. Aile hekimleri, hastalarýn yalnýzca o anki hastalýk durumunu gidermekle yükümlü deðiller. Koruyucu hekimlik yani hastalýk görülmeden önce alýnabilecek önlemleri hastaya bildirmek de görevleri arasýnda. Hastalarýn ya da aile fertlerinin aþý takiplerini yaptýklarý, aile fertlerinden birinin hastalýðýnýn diðerleri üzerine etkilerini hastayla paylaþtýklarý için aile hekimi adýný almýþlar. Tabi kulaða hoþ geliyor ama bu tanýmýn tamamýnýn uygulanmasý kýsa vadede elbette mümkün deðil. Fakat yaþlý hasta ziyaretleri konusunda gerçekten hassas aile hekimleri. Bebeklerin aþý takvimiyle ilgili uyarýlarý da gerekirse telefonla bildirecek kadar titizler. Aile hekimliðinin eczaneye yansýmasý ise saðlýk ocaðýndan çok farklý deðil. Eczanede durum böyleydi peki ya ben teoride az olan pratikte hiç olmayan deneyimimle 16 Eczacı nın Çalışma Alanları

17 Büşra BEZİRGAN Ankara Eczanesi, Düzce Eczane Eczacýlýðý ne yapabilirdim ki... Neyse ki bana verilen ilk görev ilaçlarýn yerini öðrenmekti. Ardýndan uzun bir süre elimde makas önüme gelen kupürleri kesmekten sýkýlmýþken reçete hazýrlamaya ve reçete girmeye baþladým. Bir sonraki aþama raporlu reçetelerdi. Sýk sýk Saðlýk Bakanlýðý nýn yaptýðý deðiþiklikleri takip ediyor, hangi hastalýk ya da etken maddeler için hangi prosedürlerin uygulanmasý gerektiðini öðreniyorduk. Ayrýca eczacýmýzla birlikte kýrmýzý yeþil reçete kontrollerini yapýyorduk. Beni bu eczane içi görev rotasyonunda en çok mutlu eden majistral ilaç hazýrlama kýsmýydý. Farmasötik Teknoloji laboratuarlarýnýn minimalize edilmiþ bu halinde ilaç hazýrlamak beni eczacý olma duygusuna en çok yaklaþtýran þeydi þüphesiz. Ýlaç dýþýnda saç preparatlarý, sivilce ilaçlarý hazýrlýyordum her gün bolca. Ankara Eczanesi ndeki 2 ay boyunca en alttan baþlayýp tüm görevlerde bulunarak tamamladýðým çalýþma süreci sonraki yazlar da zorunlu stajlarýmla yinelendi. Yaptýðým stajlar sonunda amacýma ulaþýp mesleðimi tanýdým. Hastalarla birebir iletiþim halinde olmak, bildiklerinizi paylaþmak, onlara faydalý olduðunuzu görmek çok güzel bir duygu. Mesleðimizin en güzel icra þekli bence eczane eczacýlýðý. Tüm zorluklarýna raðmen... Umarým siz de eðitiminizi verimli ve geleceðinizi þekillendirecek stajlarla taçlandýrýrsýnýz. Eczacı nın Çalışma Alanları 17

18 Eczane Eczacýlýðý Uzm. Ecz. Abdullah Caner GÜVEN Güven Eczanesi, Erzurum Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? 1980 yýlýnda Erzurum da doðdum. Aslen Aðrý, Eleþkirt liyim. Ýlköðretim ve lise tahsilimi Erzurum da tamamladým yýlýnda Erzurum Anadolu Lisesi nden mezun oldum ve ayný yýl yapýlan ÖSS/ÖYS sýnavý sonucu en yüksek puaný alarak Atatürk Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi ni kazandým yýlýnda mezun olduktan hemen sonra Erzurum da, Güven Eczanesi ni açtým. O tarihten beri serbest eczacýlýk yapýyorum yýlýnda sýnýf arkadaþým Ecz. Fulya GÜVEN ile hayatýmý birleþtirdim. Evliyim ve bir çocuk babasýyým. Mezun olduktan sonra eczane eczacýlýðýný seçme nedeniniz nedir? Mesleðin farklý alanlarýnda çalýþmayý düþündünüz mü? Aslýnda eczane eczacýlýðýný tercih etmem ile eczacýlýk fakültesini tercih etmem ayný nedendendir. Üniversite sýnavýnda dahi tek tercih yapmýþtým. Ailemin önerisi ve teþviði bu yönde oldu. Akrabalar içerisinde 4-5 tane eczacý var. Eczaneyi açtýðým ilk yýllarda özel sektör düþünmüþtüm ama daha sonra bundan vazgeçtim. Yaptýðýnýz iþin ölçeði ne olursa olsun, patron sizseniz iþinizi biraz daha rahat yapabiliyorsunuz. Son zamanlarda yaþanan sýkýntýlarý deðerlendirip, mesleðimizle alakalý keþkeleriniz oldu mu? Yaþanan sýkýntýlarýn temel nedeni eczane eczacýlýðýnýn yeniliklere kapalý olmasýdýr zannýmca. Kendi fikrim bir Ýstemezük! sendromu yaþadýðýmýzdýr. Bunun nedeni de geçiþ süreçleri ile öngörü ve fizibilite çalýþmalarýndaki baþarýsýzlýklardýr. En son Medula faciasý ortada. Uyarýlara raðmen gerekli önlemler alýnmadýðý için günlerdir sistem tam manasý ile kullanýlamýyor. Sonra kamu kurum iskontolarý ve sürekli deðiþen geri ödeme koþullarý da bize yenilikleri öcü gibi gösteren kavramlar. Aslýnda benim hayalim Ankara Üniversitesi Týp Fakültesiydi. Hekimlik, mesleðimin ilk yýllarýnda En elit ve saygýn meslek gibi görünüyordu gözüme. Tek keþkem doktor olmaktý ama bu noktadan sonra fikirlerimin deðiþtiðini anlýyorum. 18 Eczacı nın Çalışma Alanları

19 Uzm. Ecz. Abdullah Caner GÜVEN Güven Eczanesi, Erzurum Eczane Eczacýlýðý Eczanede eczacýlarýn görevleri nelerdir ve çalýþma koþullarýnýzý anlatýr mýsýnýz? Bir kere þunun altýný çizmek gerekiyor. Eczacýnýn eczanesindeki en önemli görevi eczacýlýk yapmaktýr. Akþamdan akþama kasayý tahsil etmeye gelen ya da iþleri bir baþkasýna devredip kendi köþesinde gazete okuyan (sözüm özellikle genç eczacýlaradýr), kendi mesleði dýþýnda sair iþlerle uðraþan bir eczacý olmak o eczacýnýn eczacýlýðýnýn duvarda asýlý diplomasýndan öteye gidememesine neden olur. Hastalarla birebir muhatap olmak, gündemi ve yenilikleri takip etmek, hasta ve hasta yakýnlarý tarafýndan sorulan sorulara en doðru ve net yanýtlarý verebilmek, reçetelerini kendi kontrolünde fatura etmek, kurumlarla koordinasyonlu çalýþabilmektir eczacýnýn görevi. Sonuçta mesleðimiz bu, yapacaðýmýz iþ bu. Geri ödeme koþullarýný, ödemeleri, gelir-gider dengesini elemanlarýmýz ya da akrabalarýmýz deðil, bizzat, bizler takip etmeliyiz. Fakülteden mezun olan arkadaþlarýmýzýn çoðu (yaklaþýk%90 ný) eczane açmayý düþünüyor. Eczanenin diðer alanlara göre avantajlarý ve dezavantajlarý nelerdir? En önemli avantajý kendi iþinizin patronu olmanýzdýr, insiyatif tamamen sizdedir. Ancak buradan istediðim saatte giderim, istediðim saatte çýkarým manâsý çýkarýlmasýn sakýn. Her iþte olduðu gibi eczacýlýkta da disiplin esastýr. Dezavantajlarý ise sayýlamayacak kadar çoktur; -Personel çalýþtýrmak baþlý baþýna bir sýkýntýdýr. -Vergiydi, faturaydý, evraktý derken günlerin nasýl akýp gittiðini fark edemezsiniz. -Tatile gidemezsiniz, en azýndan rahat rahat -Risk tamamen sizdedir; geri ödeme alamama ya da sair sýkýntýlarda ödenmesi gereken evrakla siz muhatap olursunuz, çoðunlukla bu risk geri ödeme aldýðýnýz süre ve stoðunuzdaki ilacýn toplamý kadardýr ki bu hiç de azýmsanmayacak bir rakama tekabül etmektedir. -Paramý alabilecek miyim paranoyasý hayatýnýzýn bir parçasý olur. -Her ne kadar birinci basamak saðlýk sunucusu olsanýz da bir ticarethane iþletiyorsunuzdur ve bununla ilgili bütün sorumluluklarý ve dolayýsýyla sorunlarý da üstlenmiþ olursunuz (Tahsil edilemeyen veresiyeler, etik dýþý davranan diðer iþletmeler v.s). Bu listeyi uzatmak mümkün ama bu yukarýda bahsettiðim sorunlar disiplinli çalýþan bir iþletmede rahatlýkla bertaraf edilebilecek türden sorunlardýr. Eczanenizde yaþadýðýnýz farklý bir anýnýz oldu mu? Varsa bunu bizimle paylaþýr mýsýnýz? Faal ve canlý bir bölgede eczacýlýk yaptýðým ve iþimle çok alakadar olduðum için çok sayýda aným var. Bunlardan en ilginci katýlým payý ödemek istemeyen bir hastane personeli ile ilgilidir. -Selamünaleyküm, hayýrlý günler. -Aleykümselâm, hoþ geldiniz. -Þu reçetedeki ilaçlarý alabilir miyim? -Elbette. Buyurun oturun. Reçeteyi sisteme girdik ve katýlým payýný hesaplayýp söyledik. Eczacı nın Çalışma Alanları 19

20 Eczane Eczacýlýðý Uzm. Ecz. Abdullah Caner GÜVEN Güven Eczanesi, Erzurum -Gardaþ biz yüzde vermiyoruz. -Anlayamadým, kusura bakmayýn. -Biz yüzde vermiyoruz eczacý bey. Aslýnda lafý nereye getireceðini anlamýþtým ama yine de iþi yokuþa sürmek istedim. Resmî Gazeteyi açtým: -Gazi misiniz? -Hayýr! -Þehit yakýný? -Hayýr. -Ýþ kazasý mý? -Hayýr. -Bunlar muafiyet raporlu ilaç da deðil?! -Rapor yok! -Yatan hasta da deðil, zaten Yeþil Kart da yatan hasta reçetesi karþýlanmaz! -Ayakta hasta, yatmýyor. -Radyolojik tetkik ilacý da yazýlmamýþ! -Eczacý Bey ben hastane personeliyim, biz yüzde vermiyoruz! -E baktýk iþte, Resmî Gazetede Hastane Personeli Yüzde Vermez! yazmýyor ki Hem bu reçete sizin de deðil! -Yazmasýn, millet almýyor. -Ben kendimi toplumdan dýþladým, katýlým payý almama konusunda vicdani ret yaptým! -Anlayamadým! -Anladýn, anladýn! -Bak eczacý bey bunu yüzdesiz vermezsen sonra sana sýkýntý Gerisini tahmin ediyorsunuzdur! Sýkýntýyý yaþayan kiþi ben olmadým! Son olarak mesleðe adým atacak olan bizlere tavsiyeleriniz nelerdir? Her meslekte olduðu gibi eczacýlýkta da esas olan dürüstlüktür, doðruluktur, vatanseverliktir! Ýþinizi severek ve toplumun her kesimi tarafýndan doðru kabul edilen içtimaî kurallar silsilesi içinde yapýn. Baþkalarýnýn ne yaptýðý deðil, sizin ne yaptýðýnýz önemlidir. Bir kiþiden, hâþâ, çalmanýn sonunda o kiþiden helâllik almak mümkündür. Ancak size ödeme yapan devlet olduðunda 72 milyon insanýn hakký söz konusu olur ki devlet malýna kastedenin her iki dünyada sonu pekiyi deðildir. Doðru çalýþanýn eli her zaman güçlüdür, çünkü zayýf noktasý yoktur; kendisine yapýlan haksýzlýklara en saðlam ve dirayetli þekilde karþý çýkar. Ezmez, ezilmez, sevilir, sayýlýr. Sefa BAŞYİĞİT 20 Eczacı nın Çalışma Alanları

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana hediye pide Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN ORTAÖĞRETİM TARİH 11 YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜBASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4894 DERS KİTAPLARI

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata!

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! PazaR Tarih: 24 Kasým 2013 YIL:(8) SAYI: 445 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! Aziz Þah Bu sayýda; Aziz Þah, Ümit Ýnatçý, Sungur Savran, Fatma Akilhoca,

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar*

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar* TEÞEKKÜR Öncelikle tarama iþini gerçekleþtiren Kender'e çok teþekkürler. Sadece bu ekitap deðil taramýþ olduðu tüm eserler için sonsuz teþekkürler. Kender'in diðer kitaplarýna www.kitap.perisi.com adresinden

Detaylı