b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur."

Transkript

1 Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan ve 01/7/1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve sonradan yapılan tüm değişikliklere dayalı olarak oluşturulan bu Yönetmelik, Mersin Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen Lisansüstü Eğitim ve Öğretimi düzenler. b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur. c) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete)2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre, Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan ve 1/7/1996 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 3/3/1983 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde uygulanır. Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 2 Bu Yönetmelikte sözü edilen aşağıdaki deyim ve kısaltmalar; a) Üniversite : Mersin Üniversitesini, aa) (Eklenme 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Rektör : Mersin Üniversitesi Rektörünü b) Senato : Mersin Üniversitesi Senatosunu, c) Enstitü : Mersin Üniversitesine bağlı Enstitüleri, d) Müdür : İlgili Enstitünün Müdürünü, e) Enstitü Kurulu : Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde eğitim programları bulunan Ana Bilim Dalı Başkanlarından oluşan kurulu, f) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca, 3 yıl için seçilecek 3 öğretim üyesinden oluşan kurulu, g) Ana Bilim Dalı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Ana Bilim Dalı için tanımlanan ve Enstitüde öğretim programı bulunan Ana Bilim Dalını; söz konusu eğitim programı bir sanatla ilgili ise "Ana Sanat Dalı"nı, h) Ana Bilim Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Ana Bilim Dalı için tanımlanan başkanı; söz konusu

2 öğretim programı bir sanatla ilgili ise "Ana Sanat Dalı Başkanı"nı, ı) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini, k) Öğrenci: Lisansüstü öğretim amacıyla enstitüye kayıtlı öğrenciyi, l) Yönerge: İlgili Enstitünün Yönergesini, m) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını, n) Tez: Tezli Yüksek Lisans, Sanat Eseri, Doktora ve Sanatta Yeterlilik Eserini, o) Dönem Projesi: Tezsiz Yüksek Lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje çalışmasını, p) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete)Öğretmenlik Diploması: Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları mezunlarına verilen diplomayı, r) Ana Dal: Alan Fakültesince verilen 7 yarıyıllık öğretmenlik alan eğitimini, s) Yan Dal: Eğitim Fakültesi veya Eğitim Bilimleri Bölümünce verilen 1 yarıyıllık öğretmenlik meslek bilgisi eğitimini, t) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete)ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını, u) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, v) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete)YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, y) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini, z) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını, ifade eder. Lisansüstü Öğretim Programları Madde 3 (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Lisansüstü öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik düzeylerinde yapılır. a) Tezli Yüksek Lisans Programı: En az 4 yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan, lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar ile, lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanların, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yönelik 4 yarıyıllık bir programdır.

3 b) Tezsiz Yüksek Lisans Programı: En az 4 yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan, lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar ile, lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanlara, mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermeye yönelik 4 yarıyıllık bir programdır. c) Doktora Programı: Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunlarının veya 4 yıllık lisans mezunları ile yüksek lisans programını tamamlamış öğrencilerle, yurt dışında lisans ve/veya yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olan öğrencilerin, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaya yönelik; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıllık bir programdır. d) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete)Sanatta yeterlik programı: Özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıllık, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıllık bir programdır. e) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete)Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları: dört yıllık lisans öğretimine dayalı üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan alan öğretmenliği programıdır: Esaslar (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Madde 4 (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Enstitüler, ayrıntılı öğretim programlarını ve diğer esasları ana bilim dallarının özelliklerini dikkate alarak Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlerler. Bu esaslar, ana bilim dallarının görüşü, ilgili enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile yürürlüğe girer. Öğrenci Kabulü Madde 5 (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) a) ÖSYM ce merkezi olarak yapılan ALES e başvurduğu programın puan türünde en az standart puan alan, lisans mezuniyet belgesine sahip olanlar, yüksek lisans programına başvurabilirler. Doktora programına başvurabilmek için; lisans derecesiyle başvuran adayların; lisans mezuniyet belgesine, başvurdukları programın puan türünde en az ALES puanına sahip olmaları, mezuniyet not ortalamasının; 100 üzerinden, en az veya 4.00 üzerinden en az 3.50 olması gerekir. Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların; lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesine, başvurdukları programın puan türünde en az ALES puanına ve ilgili Enstitünün belirttiği koşullara sahip olmaları gerekir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için, Tıp Fakültesi mezunu adayların en az standart ALES puanına veya en az Temel Tıp Puanına ve 100 üzerinden en az lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, TUS da Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora/sanatta yeterlilik programına öğrenci kabulünde ÜDS den en az puan veya

4 Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS den en az puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bilim alanı bir yabancı dil olan adayların, kendi bilim alanı olan yabancı dilde ÜDS'den en az puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bunlardan; 1) Yüksek lisans programlarına, ALES puanı, lisans başarı düzeyi ve ilgili ana bilim/ana sanat dalı tarafından yapılan mülakat sonuçlarının ağırlıklı toplamı değerlendirilerek lisans öğrenimini bitirenler alınır. Güzel Sanatlar ile Konservatuarın ilgili Ana sanat dallarına başvurularda ALES e girmiş olma koşulu aranmaz. 2) Doktora ve sanatta yeterlilik programlarına, ALES puanı, lisans ve var ise yüksek lisans başarı düzeyi ve ilgili ana bilim/ana sanat dalı tarafından yapılan mülakat sonuçlarının ağırlıklı toplamı değerlendirilerek bir lisans veya yüksek lisans programını bitirenler, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diploması alanlar, Eczacılık ile Fen Fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre, bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar alınır. Güzel Sanatlar ile Konservatuarın ilgili ana sanat dallarına sanatta yeterlilik için yapılan başvurularda ALES e girmiş olma koşulu aranmaz. b) Lisansüstü programlarına giriş puanlarının belirlenmesinde kullanılan yüzde katkı payları aşağıdaki şekilde hesaplanır: 1) Yüksek lisans; lisans not ortalaması 100 üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür ve 100 üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 100 üzerinden 60 ve üzerinde mülakat puanı alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 25 i, ALES standart puanın (puan türünde) % 50 si, mülakat sonucunun % 25 i, 2) Güzel Sanatlar ile Konservatuarın ilgili ana sanat dallarına başvurularda; lisans mezuniyet not ortalamasının % 25 i, uygulama sınavı sonucunun % 50 si, mülakat sonucunun % 25 i alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. Yüksek lisans giriş puanı en az olan adaylar, ana bilim dallarınca ilan edilen kontenjan sayısına göre sıralanarak programlara kabul edilirler. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilebilir. Başarılı olan adaylardan ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan birinde başarılı olanlar Üniversite Rektörlüğünce yapılacak merkezi yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından muaf tutulurlar ve yüksek lisans programlarına başlarlar. Yabancı dil yeterlik belgesi bulunmayan adaylar, Üniversite Rektörlüğünce yapılacak, merkezi yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olan adaylar yüksek lisans programına başlarlar. Bilim alanı bir yabancı dil olan adaylara, o dil için başarı notu 100 üzerinden en az olarak uygulanır. Merkezi yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan adaylar ise isterlerse yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler. Devam etmek istemeyen adaylar, bu sınavı izleyen bir takvim yılı içinde yapılacak merkezi yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavlarından birisini başarmak zorundadır. Bu sınavda başarılı olanlar, yüksek lisans programına başlarlar. Başarılı olamayan adayların Enstitü ile ilişkisi kesilir. Yabancı dil yeterlik sınavını kazanmak için geçirilen süre, öğrenim süresine dahil edilmez. 3) Doktora için başvurularda; lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 100 üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür ve 100 üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 100 üzerinden 60 ve üzerinde mülakat puanı alan her bir aday için; lisans diploması ile başvuranlar için; lisans mezuniyet not ortalamasının %25 i, ALES standart puanının (puan türünde) % 50 si, mülakat sonucunun % 25 i,

5 Yüksek lisans diploması ile başvuranlar için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 10 u, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 15 i, ALES standart puanın (puan türünde) % 50 si, mülakat sonucunun % 25 i alınarak doktora giriş puanı hesaplanır. Tıp Fakültesi mezunu olup, doğrudan doktora programına başlayan adaylar için; Lisans mezuniyeti not ortalamasının % 25 i, ALES standart puanının (puan türünde) veya Temel Tıp Puanının % 50 si, mülakat sonucunun % 25 i, Güzel Sanatlar ile Konservatuarın ilgili anasanat dallarına başvuran adaylar için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 10 u, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 15 i, uygulama sınavı sonucunun % 50 si, mülakat sonucunun % 25 i alınarak doktora / sanatta yeterlilik giriş puanı hesaplanır. Doktora giriş puanı, lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 80.00, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için en az alan adaylar, ana bilim / ana sanat dallarınca ilan edilen kontenjanlara, Senato tarafından belirtilen esaslar göz önünde tutularak ilgili programa yerleştirilirler. Kontenjanların doldurulmasında doktora giriş puanına öncelik verilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilebilir. c) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylar, ilke olarak lisansüstü programlara kabul edilir; ancak adayların eğitim-öğretim etkinliklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini belgelemeleri gerekir. ç) Yüksek lisans ve doktora ile sanatta yeterlilik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul Kararı ile belirlenir; ancak Senato bu belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verebilir. d) Enstitüler, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, Türk ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başlamadan önce yılda bir veya iki defa verilir. e) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programların müfredatına dair asgari müşterek ders ve uygulamalar ile, bu programlara kabul, sınav, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak, YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda yürütülür. Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü Madde 6 a) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir: 1) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar, 2) Lisans derecesini başvurdukları Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları, 3) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları, 4) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı bir alanda almış olan adaylar.

6 b) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen gruplara giren öğrencilerin daha önceki öğrenimlerindeki başarılarını gösteren belgeleri, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca değerlendirilerek, intibakları yapılır ve kendileri için uygun bulunan bilimsel hazırlık programı teklifi Enstitüye önerilir. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bilimsel hazırlık programı, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca yürütülür. Bilimsel hazırlık programında en fazla 15 kredilik ders önerilebilir. Ancak, belirli bir lisans veya yüksek lisans programlarına dayalı olmayan lisansüstü programlar ve ana bilim dalı başkanlığının önereceği diğer programlar için ilgili Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bu sınırlama ilgili öğrencinin hazırlık seviyesi dikkate alınarak en fazla 24 krediye kadar yükseltilebilir. c) Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel Hazırlık Programı Ders Sınavları Madde 7 a) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, sınavların düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, derslerden başarılı sayılma koşulları, kayıt silme ve benzeri esaslar ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki esaslarla aynıdır. Bilimsel hazırlık programında iki dersten başarısız olan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir. Tek dersten başarısız olan öğrenciler ilgili dersin açıldığı dönem tekrarlar. Tekrarlanan dersten başarısız olan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir. b) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen Yüksek Lisans veya Doktora Programı sürelerine dahil edilmez. Özel Öğrenci Kabulü Madde 8 Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler başvurdukları dönem içinde, açık olan derslere kayıt yaptırabilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz; ancak her öğretim yılı başında, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen ücreti öder. Özel öğrencilere, diğer öğrencilerle birlikte girdikleri ve başarılı oldukları dersler için durumlarını belirtir bir yazı isterlerse kendilerine verilir. Konu ile ilgili diğer hususlar, Enstitülerin Yönergelerinde belirlenir. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü Madde 9 Mersin Üniversitesi içindeki başka bir Enstitü Ana Bilim Dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş işlemleri, ilgili Enstitü Yönergesinde belirtilir.

7 Lisansüstü Programlara Kayıt Madde 10 Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik Sınavını kazanan adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıt ve kabul koşulları ilgili Enstitü yönergesinde belirtilir. Ders Sınavları ve Değerlendirme Madde 11 a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. b) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete)Lisansüstü programlarında; 1) Derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin % 30 undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, devamsız sayılır ve sınavlara katılamaz. 2) Öğrenci bir yarıyılda aldığı derslerin sınavına, ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Mazereti ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler dışında, belirtilen gün ve saatte sınava katılmayan öğrenciler, katılmadığı derslerden başarısız sayılır. Derslerin sınavları, yazılı esas olmak üzere uygulamalı olarak da yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları ile ara sınavların ilkeleri ve ara sınav notunun başarı notuna katkı oranı, Senato tarafından belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, harf notunun, yüksek lisans düzeyinde en az CB, doktora/sanatta yeterlik düzeyinde en az BB olması gerekir. Sınavların düzenlenmesi, başarı değerlendirmesi, 100 üzerinden verilen puanlar ve bunlara karşılık gelen harf notları ile bunların katsayıları Senato tarafından belirlenir. 3) Bir öğretim yılında üç ve daha fazla dersten başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bir dersten başarısız olan öğrenci bu dersi, dersin açıldığı yarıyılda tekrarlar. Tekrarlanan dersten başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Zorunlu hallerde danışmanın görüşü, ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenci başarısız olduğu derslerin yerine, Senato tarafından belirlenen sayıda yeni ders alabilir. Yeni derslerin bir defada başarılması zorunludur. 4) Sınav sonucu için yazılı itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren iki hafta içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır. 5) Yatay Geçiş Madde 12 Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Konu ile ilgili hususlar, ilgili Enstitü Yönergelerinde belirlenir. TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Amaç ve Kapsam Madde 13 a) Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama; sanat alanında sanat yapıtlarını yorumlama, değerlendirme ve üretme yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya

8 başarısız olarak değerlendirilir. b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer Yükseköğretim Kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Öğrenim Süresi Madde 14 a) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu süre ile ilgili düzenlemeler, Senato tarafından belirlenir. Mezuniyet koşullarını başarı ile yerine getiren öğrenciler, ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun olumlu kararı ile üç yarıyılda mezun olabilirler. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği dört yarıyıldan önce kesilebilir. b) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Senato tarafından kabul edilen ve belirtilen yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini tamamlayamayan veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. c) Kredili derslerini ve seminer dersini bitiren, ancak tez çalışmasını bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (a) bendinde belirtildiği üzere 4 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için, her seferinde 1 yarıyıl olmak üzere toplam 2 yarıyıl ek süre verilebilir. Tez Danışmanının Atanması Madde 15 a) Tezli Yüksek Lisans Programında, Ana Bilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanı ve tez konusunu en geç 2 nci yarıyılın sonuna kadar ilgili Enstitüye önermek zorundadır. Danışman ve tez konusu önerisi ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı atanabilir. b) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması Madde 16 a) Tezli Yüksek Lisans Programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. b) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete)Yüksek lisans tez jürisi, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir ana bilim dalından veya başka bir Yükseköğretim Kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Zorunlu hallerde tez sınavına katılamayan jüri üyeleri yerine, yeni jüri üyeleri atanabilir. c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde tezi bilimsel içerik açısından incelerler ve tez hakkındaki görüşlerini yazılı rapor olarak hazırlarlar. Jüri üyeleri sınavdan önce toplanarak, tez hakkındaki raporlarını jüri

9 başkanına sunarlar. Öğrenci tez savunma sınavına alınır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-yanıt bölümünden oluşur. d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, Ana Bilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen 3 gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 ay içinde gereğini yaparak, aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Bu savunma sonunda da, tezi kabul edilmeyen öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. Yüksek Lisans Diploması Madde 17 a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş olarak ilgili Enstitünün belirlediği sayıdaki kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, bir Yüksek Lisans Diploması verilir. b) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete)Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü ana bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Amaç ve Kapsam Madde 18 a) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Tezsiz yüksek lisans, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösteren bir programdır. Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders, bir seminer dersi ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi ile seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. b) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete)Öğrenci dönem projesi dersine en geç, üçüncü yarıyılın sonuna kadar kayıt yaptırmak ve dönem projesini yazılı bir rapor halinde aldığı yarıyıl sonunda vermek zorundadır. İlgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak, tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Yeterlik sınavına ilişkin düzenlemeler Senato tarafından belirlenir. c) Öğrencinin alacağı derslerin en çok 3 tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. d) (Eklenme 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete)Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir Danışman Atanması Madde 19 Tezsiz Yüksek Lisans Programında, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde, bir öğretim üyesini veya en az doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini, en geç 1 inci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak belirlemek zorundadır.

10 Öğrenim Süresi Madde 20 Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi 4 yarıyıldır. Ancak, mezuniyet koşullarını başarı ile yerine getiren öğrenciler, danışmanın ve Ana Bilim Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun oluru ile daha erken mezun olabilir. İlgili Yönetmelikler uyarınca, başarısız olan öğrencinin, ilgili Enstitü ile ilişiği, 4 yarıyıldan önce kesilebilir. Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Madde 21 a) Kredili derslerini, seminer dersini ve dönem projesini tamamlayan, yüksek lisans öğrencisine, Yüksek Lisans Diploması verilir. b) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete)Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu, Enstitü ana bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. DOKTORA PROGRAMI Amaç ve Kapsam Madde 22 a) Doktora Programının amacı, her öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek, yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; 1) Bilime yenilik getirme, 2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, 3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. b) Doktora Programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik 14 adet ders, en az 1 seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından; Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, en az 1 seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. c) Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer Yükseköğretim Kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. d) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. e) (Eklenme 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Doktora programına kayıtlı öğrencilerin gelişim, öğrenme, program geliştirme ve öğretim ile ölçme ve değerlendirme derslerini ya da bu derslerin muadili olarak tanımlanan dersleri almaları zorunludur. Anılan derslerden devam, başarı ve tekrarlama koşulları ilgili Enstitüler tarafından belirlenir. Öğrenim Süresi

11 Madde 23 a) Doktora programını tamamlama süresi; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. Tez İzleme Komitesinin teklifi, Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerekli tüm koşulları eksiksiz yerine getiren lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin 8 inci yarıyılın, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin 6 ncı yarıyılın sonundan itibaren mezuniyetine karar verilebilir. Bu konu ile ilgili hususlar, Enstitülerin Yönergelerinde belirlenir. b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminer derslerini tamamlamanın azami süresi; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 6 yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini ve seminer derslerini tamamlayamayan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. c) Kredili derslerini ve seminer derslerini bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (a) bendinde belirtildiği üzere; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 10 yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayıp tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için, her defasında 2 şer yarıyılı geçmemek koşuluyla, en fazla 4 yarıyıl ek süre verilebilir. Tez Danışmanı Atanması Madde 24 a) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Enstitü ana bilim dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanın belirleyeceği tez konusunu, ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Her öğrenci için tez danışmanı en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanmak zorundadır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının atama usulü, ilki ile aynıdır. b) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete)Tez Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanının nitelikleri Senato tarafından belirlenir. Doktora Yeterlik Sınavı Madde 25 a) (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bir bilgiye ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora yeterlik sınavları, her yarıyılda dönem sonu sınavlarını izleyen otuz gün içinde olmak üzere yılda iki kez yapılır. b) Öğrenci bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen süre içerisinde, kredili derslerini ve seminer derslerini tamamlamak ve yabancı dil koşulunu sağlamak şartıyla, açılacak ilk yeterlik sınavına girebilir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci 7 nci yarıyılın sonuna kadar, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç 5 inci yarıyılın sonuna kadar, yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır. c) Yürürlükten kaldırıldı. (18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Bilim alanı bir yabancı dil olan adayların, kendi bilim alanı olan yabancı dilde ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından, 100 üzerinden lisans derecesi ile kabul edilenlerin en az puan, yüksek lisans derecesiyle

12 kabul edilenlerin en az puan almaları zorunludur. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin, yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Yabancı dil barajını aşamayan öğrencilere, hazırlanmaları için bir takvim yılı süre verilir. Bu süre içinde öğrenciler, isterlerse Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam ederler. Bu süre içinde yapılacak ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarında, başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir. Yabancı Dil Sınavına hazırlanmak için verilen bir yıllık süre, öğrenim süresine dahil edilmez. d) Doktora yeterlik sınavları, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan 5 kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. e) Doktora Yeterlik Sınavı, yazılı ve sözlü olarak 2 bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığınca yeterlilik sınavını izleyen 3 gün içinde, ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. f) Doktora Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin, Doktora Programı ile ilişkisi kesilir. g) Doktora Yeterlik Komitesi, Doktora Yeterlik Sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, 23 üncü maddenin (b) bendinde öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i, Lisans derecesiyle kabul edilenler için 8 inci yarıyılın, Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 ncı yarıyılın sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir. h) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 21 kredilik 7 adet dersini ve 1 seminer dersini 2 nci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan doktora öğrencisi Yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; doktora programına kesin kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmelikte belirtilen Tezli Yüksek Lisans Programı hükümleri uygulanır. Tez İzleme Komitesi Madde 26 a) Doktora Yeterlik Sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile, sınav tarihini izleyen 1 ay içinde, bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. b) Tez İzleme Komitesi, 3 öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı içinden ve dışından, birer üye yer alır. İkinci Tez Danışmanının olması durumunda, İkinci Tez Danışmanı, dilerse Komite toplantılarına katılabilir. c) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Tez Önerisi Savunması Madde 27 a) Doktora Yeterlik Sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 ay

13 içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır. b) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığınca, tez savunmasını izleyen 3 gün içinde, ilgili Enstitüye bir tutanakla bildirilir. c) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci 3 ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz- Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda 2 kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az 1 ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, dönem içinde yapılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı açıklanır. Öğrencinin tez çalışması, Komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste 2 kez veya aralıklı olarak 3 kez başarısız bulunan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora Tezinin Sonuçlandırılması Madde 28 a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. b) Doktora Tez Jürisi, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir Yükseköğretim Kurumunun öğretim üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşur. c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç 1 ay içinde tezi bilimsel içerik açısından incelerler ve tez hakkındaki görüşlerini yazılı rapor olarak hazırlarlar. Jüri üyeleri sınavdan önce toplanarak, tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunarlar. Öğrenci Tez Savunma Sınavına alınır. Tez Savunma Sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-yanıt bölümünden oluşur. d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen 3 gün içinde, ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 ay içinde gereğini yaparak aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora Diploması Madde 29 a) Tez sınavında başarılı olan, tezi şekil yönünden uygun bulunan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci, doktora tezinin ciltlenmiş olarak ilgili Enstitünün belirlediği sayıdaki kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde, ilgili Enstitüye teslim eder. Bu şartları sağlayan öğrenciler, doktora diploması almaya hak kazanırlar. b) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Ana Bilim Dalındaki

14 programın onaylanmış adı bulunur. SANATTA YETERLİK ÇALIŞMASI Amaç ve Kapsam Madde 30 a) Sanatta Yeterlik Çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. b) Sanatta Yeterlik Programı, Lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 42 kredilik 14 adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. c) Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü Ana Sanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer Yükseköğretim Kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Öğrenim Süresi Madde 31 a) Sanatta Yeterlik Programını tamamlama süresi lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıldır. Danışmanın teklifi, Ana Bilim/Sanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile, gerekli tüm koşulları eksiksiz yerine getiren lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin 8 inci yarıyılın sonundan itibaren, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin 6 ncı yarıyılın sonundan itibaren mezuniyetine karar verilebilir. b) Sanatta Yeterlik Programı için gerekli kredili dersleri ve uygulamalarını tamamlamanın azami süresi; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 6 yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini ve uygulamalarını tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. c) Kredili derslerini ve uygulamalarını bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (a) bendinde belirtildiği üzere lisans derecesi ile kabul edilenler 10 yarıyıl sonuna kadar, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler 8 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü Ana Sanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için, her defasında ikişer yarıyılı geçmemek üzere en fazla 4 yarıyıl ek süre verilebilir. Danışman Atanması Madde 32 a) Enstitü Ana Sanat Dalı Başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilgili Enstitüye önerir. Danışman önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Her öğrenci için danışmanı en geç 3 üncü yarıyılın sonuna kadar atanmak zorundadır. b) Danışman, öğretim üyeleri veya nitelikleri ilgili Enstitü Kurulunca belirlenen, en az sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

15 Sanatta Yeterlik Çalışmasının Sonuçlanması Madde 33 a) Yürürlükten kaldırıldı. (18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) b) Tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise, çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, ilgili Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. c) Sanatta Yeterlik Jürisi, ilgili Ana Sanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka Yükseköğretim Kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere, 5 kişiden oluşur. d) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-yanıt bölümünden oluşur. e) Sınavın tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital konser, temsil hakkında salt çoğunlukla " kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, Enstitü Ana Sanat Dalı Başkanlığınca, sınavı izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye bir tutanakla bildirilir. Sanatta Yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta Yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da, Sanatta Yeterlilik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta Yeterlik Diploması Madde 34 (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Sanatta yeterlilik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Programlar Madde 35 (Degişiklik 18 Ağustos 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrenciler için; lisans diploması almış oldukları programla, ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla, üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan, tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve koşulları ile bu programların yürütülmesinde Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara uyulur. Madde 36 Mersin Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu kararı ile bir ya da daha fazla Yükseköğretim Kurumu ile ortaklaşa yürütülecek Lisansüstü Programlar açabilir. Bu şekilde açılacak Lisansüstü Programların uygulama esasları, ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Mersin Üniversitesi ve ortak program açılacak Yükseköğretim Kurumlarınca belirlenir. Ayrıca kamu ve özel sektör kuruluşları ortak lisansüstü programlar açmak için Mersin

16 Üniversitesine öneride bulunurlarsa, bu öneriler yukarıda belirtilen usullere göre sonuçlandırılır. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Madde 37 04/12/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 38 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Yürütme Madde 39 Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür. İntibak hükümleri GEÇİCİ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce doktora ve sanatta yeterlilik programına başlamış olup, henüz doktora yeterlilik ve sanatta yeterlilik sınavlarına girebilmek için gereken yabancı dil sınavlarını verememiş olan öğrenciler hakkında bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 25 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ile 33 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanır. Kanuni geçerlilik süresini doldurmamış olan LES sonuçları için önceki yönetmelik hükümleri geçerli olup bunların ALES puanına dönüştürülmesi Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü dönüştürme tablosuna göre gerçekleştirilir.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: )

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim G iriş EN Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 )

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 65'inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Temmuz l996 tarihli Resmi

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

Detaylı

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Temmuz 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29067 SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Fırat Üniversitesinden: FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30147 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/11/2016

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 24 Mayıs 2013 gün ve 28656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. (2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN İTİBAREN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) 29 Eylül 2010 tarihli Resmî Gazete Sayı : 27714 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK 24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK Gaziantep Üniversitesinden: GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 6 Mayıs 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26514 YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Üniversitesi Sosyal

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 15: Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 5. maddesinde değişiklik yapılmasına

Detaylı

YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 Hitit Üniversitesinden: YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge,

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS EĞİTİM KILAVUZU Sosyal Bilimler Enstitüsü AÇIKLAMA Bu kılavuz, yaşar Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencileri

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443 Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ R.G: 21.07.2013/28714EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine

Detaylı

11 27/06/ /1 4. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

11 27/06/ /1 4. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 11 27/06/2007 2007/1 4 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1-23/07/2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim -

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesine

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29461 YÖNETMELİK Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 1994-1995 Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam: Madde 1. 2547 sayılı kanunun 65. maddesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714

Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714 Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714 MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 19 Haziran 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30101 YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 19 Haziran 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30101 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete Sayı : 29690

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete Sayı : 29690 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER MADDE 5 (5) Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik süresi, Türkçe lisansüstü

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esasları; Yaşar Üniversitesi ne bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü

Detaylı

(2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK)

(2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) (2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) 27 Haziran 2003 tarihli Resmî Gazete Sayı : 25151 Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK Sinop Üniversitesinden: SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Sinop Üniversitesinden: SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26620 YÖNETMELİK Sinop Üniversitesinden: SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 YÖNETMELİK Yalova Üniversitesinden: YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda verilmiştir. Buradaki bilgiler özet çıkarımlardır; ayrıntı için Yönetmeliğimize başvurmakta yarar vardır.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Atatürk Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2017 Resmi Gazete Sayısı: 29957 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri

Detaylı

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yönetmelik İstanbul Kültür Üniversitesinden: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (16 Nisan 2009 tarih ve 27202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerle)

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora programlarından

Detaylı

Yönetmelik Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Gazi Üniversitesinden: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 16/11/1998 tarihli ve 23525

Detaylı

19/04/2016 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI YÖNETMELİKLER ADLÎ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19/04/2016 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI YÖNETMELİKLER ADLÎ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 2016 Sayı : 29690 Millî Savunma Bakanlığından: Karar Sayısı : 2016/221 Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan 19/04/2016 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI İsmet YILMAZ Millî Savunma

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 17.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28768 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK 26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN BAHAR YARIYILINA KADAR YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN BAHAR YARIYILINA KADAR YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK 2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN 2008-2009 BAHAR YARIYILINA KADAR YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK Sayfa 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

Detaylı

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 21 Ocak 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26763 YÖNETMELİK Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 24 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28538 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim 1920 1 Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 01.09.2008 TARİHİNDE YAYINLANAN ESKİ YÖNETMELİK Gazi Üniversitesinden:

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29883 YÖNETMELİK Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi ne bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 2014 YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 01.04.2014 tarih ve 28959 sayılı Resmi Gazete - i İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ *

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ * ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 a) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği K.B.V Mütevelli Heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 24. maddesi uyarınca aşağıdaki yönetmeliği yapar. BÖLÜM I : GENEL

Detaylı