KOLİN KLORİT VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOLİN KLORİT VE ANALİZ YÖNTEMLERİ"

Transkript

1 Sayı : 2003 / Br 01 Sayfa : 1 7 KOLİN KLORİT VE ANALİZ YÖNTEMLERİ KONU : KOLİN KLORİT İLGİ : KANATLI BESLEME KELİMELER : Metabolizma Fonksiyonu İnorganik Klorit Organik Hidroklorit Reinecke Gravimetrik Tuz Yöntemi İyon Kromotografi Yöntemi Avrupa ve Çin de Uygulanan Analizlerin Kıyaslanması KAYNAKÇA : Tercüme: Seyfi Ay, İnterkim. World Poultry Eylül-2002 sayısından Prof. Chang Biying ve Song Rong:Çin Ulusal Yem Analiz ve Kalite Kontrol Merkezi DingYong Sheng: Çin Bilim Enstitüsü, Biyoloji ve Çevre Araştırma Departmanı Liew Chee Young: UCB-Asya Pasifik YAYININ KAPSAMI : Ürün tanıtımıdır Tercümedir Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir Derlemedir ÖZET : Bazı ülkelerde (özellikle Çin) üretilen kolin klorit ürünlerine yasal olmamasına rağmen; çok ucuz maliyetli inorganik ve organik klor tuzları katılmaktadır. Hileli olarak üretilen bu ürünler dünya piyasasında pazarlanabilmektedir. İçerisine ucuz maliyetli inorganik ve organik klorit tuzları katılan kolin klorit ürünleri hileli ürünlerdir ve kullanıldığında beklenilen fayda sağlanamadığı gibi, rasyon mineral Hileli ve gerçek kolin klorit ürünleri Çin de ve Çin bilim adamları tarafından geliştirilen Reinecke Gravimetrik Tuz Analiz Yöntemi sayesinde birbirinden kolayca ayırt edilebilmektedir. SONUÇ : % 60 lık Kolin Klorit olarak piyasaya arz edilen Çin ve Avrupa dan temin edilen ürünler arasında, içerik yönünden fark olabileceği ihtimalinin her zaman olası olduğu, Reinecke Gravimetrik Tuz Yöntemi ile kanıtlanmıştır. 1

2 KOLİN KLORİT İCERİĞİNİ TESPİTE YÖNELİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Chang Biying, Song Rong, Ding Yong Sheng ve Liew Chee Young* Kolin klorit veya kimyasal tanımıyla Trimetil 2 hidroksietil amonyum klorit, optimum gelişimi temin için önemli bir yem bileşenidir.suda çözünebilen B grubu vitaminler sınıfında tanımlanan Kolin, aşağıda sıralı metabolizma fonksiyonlarında önemli rol üstlenir: 1. Organizmadaki toplam fosfolipitlerin yaklaşık %70-80 ini temsil eder,fosfatidilkolin ve fosfokolin bileşiklerinin önemli bir elementidir. 2. Organizmada yağ transportunda önemli rol oynar ve bu rolü sayesinde karaciğerde aşırı yağ birikimini önler.hücre zarı oluşumunda ve korunmasında önemli görev üstlenir. 3. Asetilkolin sentezinde ve sinir hücrelerine taşınmasında rol üstlenir. 4. Serbest metil gruplarının kaynağıdır ve organizmada cereyan eden bir çok biyolojik fonksiyon için gereklidir. Doğal olarak yem hammaddelerinde belirli miktarda kolin bulunmaktadır ancak bu miktar arzu edilen düzeyde hayvan gelişimi için yetersizdir. Bu nedenle ilave olarak dışarıdan alınması gerekmektedir. Bu anlamda Kolin klorit içeren ürünler ekonomik anlamda oldukça önem kazanmıştır. Son yıllarda Kolin klorit ürünlerinde yapılan hileler, yem endüstrisini etkilemektedir.bunun nedenlerinden birisi Çin de kullanılan ve Kolin tespiti açısından düşük seçiciliği(selectivity) bulunan analiz yöntemidir. Bu yöntem HG olarak isimlendirilmektedir. Yasadışı olmasına rağmen, Kolin klorit ürünlerine analizi olumsuz yönde etkileyen ve yanlış sonuçlara neden olan ucuz maliyetli inorganik klorit, organik hidroklorit veya diğer klor içeren maddeler katılabilmektedir. Çin Tarım Bakanlığı ve Ulusal Yem Analiz ve Kalite Denetim Merkezi Kolin analizi için mevcut standart yöntem (HG ) yerine yeni bir yöntem uygulama konusunda mutabakat sağladı. Yemlik Kolin preparatlarının analizinde en yaygın kullanılan yöntemler; Volhardt titrasyonu olarak ta bilinen Gümüşnitrat (AgNO3) titrasyonu, perklorik asit (Gümüş titrasyonu) yöntemi, Na-tetrafenilborat yöntemi ve tuz rengi kıyasına dayalı Reinecke yöntemidir. Volhardt ve Perklorik asit yöntemleri Choline açısından seçiciliği zayıf ve spesifik olmayan yöntemlerdir. Na-tetrafenilborat yöntemi seçicilik açısından iyi ancak üründe sodyum (Na +) ve amonyum (NH4 +) katyonlarından etkilendiği için analiz sonucuna tesir eden bir yöntemdir. Kolin seçiciliği açısından diğerlerine göre daha hassas olanı Reinecke yöntemidir. Amerika Yem Hammaddeleri Birliği (NFIA) bitkisel ürünler ve premikslerde Kolin Klorit analizi için bu yöntemi kullanmaktadır. Çin de bu yöntem, yem premiksleri içindeki Kolin klorit tayini için ulusal standart bir yöntemdir (GB/T ). Ancak bu yöntem, oldukça yüksek varyasyon nedeniyle sadece ppm düzeyindeki düşük Kolin içerik tayinleri yapmaya yöneliktir. %50 ve %70 gibi yüksek konsantrasyonlar için bu yöntem güven verici değildir. Çin de Kolin klorit tespitine yönelik daha hassas ve Reinecke Tuz Gravimetrik Metod olarak isimlendirilen yeni bir yöntem geliştirdik.bu yöntemin yanısıra ileride oluşabilecek muhtemel hile yöntemleri de göz önünde bulundurulduğunda, bu yöntemle yapılan analizin teyidi için daha bilimsel ve hassas kromotografi yöntemini öneririz. Bu metodların, hassasiyetini, güvenilirliğini ve istikrarını teyid için gerçek ve hileli ürünler ile bir dizi test analiz yaptık 2

3 Reinecke Tuz Gravimetrik Metodu Renk kıyaslaması esasına dayalı Reinecke Yöntemine göre değişiklik çok fazla değildir. Bu yöntemde 70ºC de (+/-) 3 C sabit tutulan ve ortamdaki muhtemel trimetilamin ve bazı primer ve sekonder aminleri uzaklaştırmaya yönelik, 5-6 ph ortamında ve 5 dakika kaynatılarak elde edilen 3ml NaOH içeren bir su ekstraksiyonu kullanılmaktadır.analiz ile ilgili ayrıntılar, yetkili merciden temin edilebilir. İyon Kromotografi; Kromotografi Tipinin Seçilmesi Ürün içerisindeki hileli maddelerin ve safsızlıkların separasyonu (ayrılması) için iletken detektöre sahip katyon değişimli kromotograf ın kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu kromotografın nitelikleri aşağıdadır: Kolon:4x250 mm Karboksilik/Fosforik asit katyon değişim reçine Tanecik Yapısı: 8.5ųm. Kolon Sıcaklığı: 30 C Akış: 17,5 mmol/l sülfirik asit çözeltisi Akış Hızı: 1mL/min. Detektör: Elektrik iletkenliğe haiz detektör Separasyon Sonuçları Şekil 1 Katyon değişim kromotografi metodu kullanılarak, Kolin klorit ürününde yaygın olarak bulanan 6 katyona ve trimetilenamin-nh4 a ait separasyon sonuçlarını göstermektedir. 3

4 Metodun Hassasiyeti Hassasiyet testi için ilk önce farklı konsantrasyondaki (%75 ve %50) iki Kolin klorit ile çalıştık ve mısır koçanı taşıyıcılı ve likit formülasyonda trimetilenamin-hcl yi sabit tuttuk. Kolin in geri kazanımı ve varyasyon hesaplandı. Aynı çalışmalar pirinç kavuzu, pirinç kepeği ve susuz silisik taşıyıcıya sahip Kolin klorit ürünleri için tekrarlanmıştır. Sonuçlar, farklı taşıyıcılara sahip Kolin ürünleri için bu analizin doğruluğunun oldukça yüksek olduğunu göstermiştir.( Tablo 1 ) TABLO 1 : Hassasiyet testi Taşıyıcı Kolin klorit Katılım oranı Test Sayısı Sonuç (% Kolin klorit) Geri dönüşüm CV likit Mısır koçanı Pirinç kavuzu Kepek Susuz silisik Asit (Anhydrosus ) Laboratuar Karşılaştırma Testi Bu metodun (Reinecke Gravimetrik Tuz Metodu) doğruluğunu teyit etmek için çeşitli testler yaptık. Bu teyid test çalışmalarında da görüldü ki yöntem oldukça hassastır. Ve bu hassasiyet CV değeri olarak %0.44 düzeyindedir. TABLO 2 : Piyasada mevcut Kolin klorit örnek analizlerinin Reinecke Gravimetrik Tuz Yöntemine göre karşılaştırılması Taşıyıcı Lab K. klorit Katılım oranı Test Sayısı Test sonuçları (% K. klorit) Merkez Yem Lab. Geri dönüşüm Merkez Yem lab. CV Merkez Yem lab. Pirinç kavuzu Buğday Susuz silisik asit

5 % 50 Kolin klorit içeren ürün her iki yöntemle analiz edilmiş ve analiz sonuçları tablo-3 te gösterilmiştir. TABLO 3 : Reinecke Gravimetrik Tuz ve Reinecke Tuz Renk Kıyası Yöntemlerinin Karşılaştırılması Tekerrür Reinecke Gravimetrik Tuz (% Kolin klorit) Ortalama Ortalama Geri kazanım CV Reinecke Tuz Renk Kıyası (% Kolin klorit ) Tabloda yer alan değerlerden de anlaşıldığı üzere Gravimetrik Tuz Tayini diğer yönteme göre daha doğru ve hassastır. Bu nedenle Gravimetrik Metod Kolin klorit analizleri için daha uygundur. Metodun Hassasiyeti ve Geri Kazanım Saf mısır koçanı, pirinç kavuzu ve silika gibi farklı taşıyıcılı ve belirli miktar Koline klorit içeren ürünler kullandık. Ekstraksiyon, filtrasyon ve seyreltme işlemlerini müteakiben ilgili ürünler İyon Kromotografi Metodu kullanılarak analiz edildi. Sonuçlar tablo 4 te gösterilmiştir. TABLO 4 : İyon Kromotografi Metoduyla yapılan Kolin analizleri Taşıyıcı Kolin klorit Katılım oranı (g) Tekerrür Analiz içeriği Geri dönüşüm CV (g K. Klorit ) Mısır koçanı Pirinç kavuzu Buğday Silika Bu sonuçlar İyon Kromotografi Yönteminin doğruluğunu ve hassasiyetini göstermektedir. Bu hassasiyet CV (Coefficient Variation) olarak ifade edildiğinde ortalama olarak %0,88 dir. 5

6 Farklı Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması İyon Kromotografi,Reineche Gravimetrik Tuz ve Perklorik Asit Yöntemlerinin karşılaştırılması için piyasadan 12 Kolin klorit numunesi topladık ve ilgili yöntemlere göre her numuneyi analiz ettik. Sonuçlar tablo-5 te gösterilmiştir. TABLO 5 : Kolin analizinde farklı metodların karşılaştırılması Örnek Reinecke tuzu Kolin klorit içeriği Perklorik asit titrasyonu İyon kromotografisi Kaliteli Kolin klorit örnekleri için her üç analiz değerleri de birbirine yakın ve varyasyonları da %3 ten daha düşüktür. Hileli ürünler için ise(örnek 8-12) Gravimetrik Tuz ve Kromotografi yöntemlerinde birbirine oldukça yakın değerler bulunmuş ve dolayısıyla ürüne yapılan hile hakkında bilgi sahibi olunmuş ancak, Perklorik Asit yönteminde sonuç yanıltıcı olmuştur. Avrupa Analiz Sonuçları Belçika da bulunan UCB laboratuarında önerilen Reinecke Gravimetrik Tuz yöntemi kullanılarak piyasadan toplanan 6 adet Kolin klorit örneği analiz edilmiş ve sonuçlar tablo- 6 da gösterilmiştir. TABLO 6 : Avrupa analiz sonuçları Örnek Koline klorit içeriği Diğer katyonlar (µg / g ) Volhardt Reinecke İyon kromotografi Na + NH 4 K TMA Ca Mg (0.03) - (0.6) (0.06) (0.4) (0.21) (4.0) (0.3) (3.3) (22.3) (1.0) (5.1) (0.4) (0.2) (29.1) (0.1) (1.0) - (11.9) (7.5) (10.3) - - (1.7) (51.1) (0.8) (25.2) (0.2) - (0.08) (3.7) - Bu tabloda yer alan sonuçlar da Kolin analiziyle ilgili yüksek seçicilik ve doğruluk açısından Reineche Gravimetrik Tuz ve Iyon Kromotografi metodunun güvenilirliğini teyit etmektedir. 6

7 Sonuç Ticari numunelerde Kolin klorit içeriğini hızlı ve güvenilir bir şekilde tahmin için Mohr Metodu olarak ta bilinen Volhardt Metodu uygundur. Ancak ürünün hileli olduğu (sodyum kalsiyum klorit ve benzeri tuzları içerdiğinde) durumlarda bu yöntemin uygulanması doğru değildir.tedarikçi garantisi açısından, Kolin klorit ürünündeki Kolin klorit içeriği ile klorit içeriği arasındaki ilişkinin 1:1 verilmesi gerekir. Tedarikçi hakkında bir endişe var ise, Kolin klorit içerik tayinine yönelik analiz yapılabilir. Reinecke Gravimetrik Tuz Metodu doğru ve güvenilir bir yöntem olarak önerilmekte ve teyid analizi için de İyon Kromotografi Analizi tavsiye edilmektedir. Her iki metod ta doğru ve güvenilir yöntemlerdir ve hile olarak karıştırılan komponentleri ayırma yeteneğine haizdir. Öte yandan bu analizlerin uygulanması da kolaydır. Özellikle Reineche Gravimetrik Tuz Analizi için laboratuarın sofistike cihazlara ihtiyacı da yoktur ve bu nedenle ürün ile ilgili endişe var ise bu metodun kullanılması gerekir. İyon Kromotografi Analizi Kolin tayini için daha spesifik bir yöntemdir ve yakın gelecekte meydana çıkabilecek muhtemel hilelere karşı kullanılabilecek bir konfirmasyon (Teyid) analizi olarak değerlendirilebilir. 7

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü Çevre analizleri Su, toprak ve havanın kalite kontrolü 02 Metrohm... Titrasyonda global pazar lideridir. Titrasyon, voltammetri ve iyon kromatografinin yer aldığı iyon analizleri metodlarına ek olarak

Detaylı

BULANIKLIK VE RENK TAYİNİ

BULANIKLIK VE RENK TAYİNİ BULANIKLIK VE RENK TAYİNİ Diğer su kalite parametrelerinde olduğu gibi renk parametresinin de içme ve kullanma sularında belli standart değerlerde olması gerekmektedir. Bataklık ve orman alanlarından kaynaklanan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KLORLANMIŞ İÇME VE HAVUZ SULARINDA SIVI-SIVI EKSTARKSİYONU VE IYON KROMATOGRAFİSİ İLE KARSİNOJENİK DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİNİN TAYİNİ

Detaylı

YEM DEĞERLENDİRME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ

YEM DEĞERLENDİRME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü YEM DEĞERLENDİRME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ -Ders Notu- ADANA-2008 ÖNSÖZ Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi dersinin öneminin kavranılabilmesi için 21.

Detaylı

7.4.1 DARBELĠ BASINÇ TEKNOLOJĠSĠ... 43 7.4.2 TOPRAK BUHAR EKSTRAKSĠYONU VE HAVA DAĞITICI (SOĠL VAPOR EXTRACTĠON & AĠR SPARGĠNG)... 44 7.4.

7.4.1 DARBELĠ BASINÇ TEKNOLOJĠSĠ... 43 7.4.2 TOPRAK BUHAR EKSTRAKSĠYONU VE HAVA DAĞITICI (SOĠL VAPOR EXTRACTĠON & AĠR SPARGĠNG)... 44 7.4. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...4 1 GĠRĠġ...4 2 PCB/PCT LER ĠLE ĠLGĠLĠ ULUSLAR ARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER...7 2.1 ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER...7 2.2 ULUSAL DÜZENLEMELER...7 2.2.1 TÜRKĠYE DE PCB LERE ĠLĠġKĠN YASAL

Detaylı

YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ

YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ HAZIRLAYANLAR Ahmet YÜZBAŞIOĞLU Laboratuar Şefi Mehmet DAĞLIOĞLU Kimya Mühendisi YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ 1. BİTKİ ANALİZLERİ NİÇİN YAPILIR? Eksiklik belirtilerinin teşhisi

Detaylı

HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ

HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ T.C Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Çevre Sağlığı Araştırma Müdürlüğü HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ ISBN 975-590-032-2 Hazırlayanlar Canan YEŞİLYURT

Detaylı

Su Analizleri. Su Kalite Güvencesi

Su Analizleri. Su Kalite Güvencesi Su Analizleri Su Kalite Güvencesi 02 Metrohm... Titrasyonda global pazar lideridir. Titrasyon, voltammetri ve iyon kromatografinin yer aldığı iyon analizleri metodlarına ek olarak komple bir NIR analizleri

Detaylı

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler;

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler; FERTİGASYON YÖNTEMİ, FERTİGASYONDA KULLANILAN GÜBRELER ve YAŞANAN SORUNLAR -2* Çalışmanın ilk bölümü Fertigasyon1a dosya adıyla web sayfamızda yayınlanmıştır. 6. Fertigasyonda Kullanılan Gübreler Toprağa

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR DanıĢman Prof. Dr. Ġbrahim NARĠN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ BELİRLİ GIDALARDA DİOKSİNLERİN, DİOKSİN BENZERİ POLİKLORLU BİFENİLLERİN VE DİOKSİN BENZERİ OLMAYAN POLİKLORLU BİFENİLLERİN SEVİYESİNİN RESMİ

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Mayıs-Ağustos 2012 Say : 17 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'Yeniden Yapılanma, Yeni Logo, Kurumsal Kimlik ve Yeni WEB Sayfası' tanıtım toplantısı İstanbul

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÜLKEMİZDE DOĞAL OLARAK YAYILIŞ GÖSTEREN CRAMBE SPP. NİN KİMYASAL İÇERİĞİNİN VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM ALANLARININ İNCELENMESİ

Detaylı

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ SANCO/12495/2011 sayılı Belge Koordinatör Dr. Tuija Pihlström Danışma Grubu SANCO/10684/2009 sayılı

Detaylı

: Yrd. Doç. Dr. Ufuk TÜRKER. : Prof. Dr. Mustafa VATANDAŞ. : Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR

: Yrd. Doç. Dr. Ufuk TÜRKER. : Prof. Dr. Mustafa VATANDAŞ. : Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKTÖRLE ÇEKİLİR ELEKTROMANYETİK (EM) ELEKTRİKSEL İLETKENLİK SENSÖRÜ İLE BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Uğur YEGÜL TARIM MAKİNELERİ

Detaylı

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK PİLİÇLERDE PERFORMANS ve OKSİDATİF STABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK PİLİÇLERDE PERFORMANS ve OKSİDATİF STABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VHB DR-2013 0001 ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Adsorplayan madde yüzeyi ile adsorplanan kimyasal arasındaki çekim kuvvetlerine bağlı olarak gerçekleşen üç tür adsorpsiyon işlemi tanımlanmaktadır.

Adsorplayan madde yüzeyi ile adsorplanan kimyasal arasındaki çekim kuvvetlerine bağlı olarak gerçekleşen üç tür adsorpsiyon işlemi tanımlanmaktadır. 1 1. GİRİŞ Ağır metal iyonları taşıdıkları teknolojik önem nedeniyle çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Atıksularda mevcut ağır metal iyonları (bakır, kurşun, çinko, mangan, nikel,

Detaylı

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ 149 JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ Ahmet EROĞLU Niyazi AKSOY ÖZET Sular geçtikleri ortam boyunca kayaçlarla temas ederek bazı maddeleri çözer ve kendileri ile birlikte taşırlar. Sıcak su, buhar ve

Detaylı

ÇÖKELEĞİN RAF ÖMRÜNE NATAMİSİNİN ETKİSİ

ÇÖKELEĞİN RAF ÖMRÜNE NATAMİSİNİN ETKİSİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Y. LİSANS TEZİ ÇÖKELEĞİN RAF ÖMRÜNE NATAMİSİNİN ETKİSİ Engin ELDİVENCİ TOKAT 2008 Her hakkı saklıdır 1 1. GİRİŞ Süt,

Detaylı

Türkiye de Üretilen Bazı Ticari Meyve Sularının Kimyasal Özellikler Açısından Gıda Mevzuatına Uygunluğu

Türkiye de Üretilen Bazı Ticari Meyve Sularının Kimyasal Özellikler Açısından Gıda Mevzuatına Uygunluğu Akademik Gıda 8 (2) (2010) 11-17 Araştırma Makalesi / Research Paper Türkiye de Üretilen Bazı Ticari Meyve Sularının Kimyasal Özellikler Açısından Gıda Mevzuatına Uygunluğu Hale Benli Tüfekci 1, Hasan

Detaylı

SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ HAVA KĐRLĐLĐĞĐ VE MODELLEMESĐ Hava Kirliliği Nedir? Hava Kirliliği Modelleme Yöntemleri Nelerdir? Hava Kalitesi Regülasyonları Nelerdir?

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir.

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir. 5. BİYOLOJİK ARITMA Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme sonucunda oluşan atıksular doğanın özümleyebileceği miktarı aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Doğadaki ekolojik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı