MÜHENDİSLİKTE SÖZELLİK, BİLİM VE TEKNOLOJİ. Zekâi Şen İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Maslak 39636, İstanbul.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜHENDİSLİKTE SÖZELLİK, BİLİM VE TEKNOLOJİ. Zekâi Şen İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Maslak 39636, İstanbul."

Transkript

1 MÜHENDİSLİKTE SÖZELLİK, BİLİM VE TEKNOLOJİ Zekâi Şen İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Maslak 39636, İstanbul.

2 Doğal olayların ve kaynakların akılcı ve bilimsel düşüncelerle yerleşim alanlarına en verimli biçimde hizmet verecek yapı, makine, ürün, model, sistem ve süreçlere dönüştürülmesi gayesi ile en kısa zamanda güvenilir ve ucuz uygulamaya konması çalışmalarına MÜHENDİSLİK denir. Bizim kültürümüzde çok önceki yıllarda başladığı ve daha ziyade hayallerini önce tasarımlara (geometrik şekillere) bunları da akılcı fikir ve ürünlere döndürme sanatı şeklinde ortaya çıktığı için hesaplamalarla şekil verici anlamına gelebilecek MÜHENDİS kelimesi Arapça HENDESE kökeninden başına MİM konularak türetilmiştir. Batı dünyasında çok daha sonraları deyim olara ortaya çıktığından bizdeki mühendislik anlayısı etimolojik olarak onlarda Motor anlamına gelen ENGINE kelimesi kökenli ENGINEERING olmuştur. (Ingenious) En eski mühendislik İnşaat mühendisliği (Türkçe), Mühendis medeni (Arapça) Civil engineer (İngilizce)

3 Bilgi üretmek BİLİM adamını, üretilen bilgiyi uygulamak ise MÜHENDİS in işidir. Bu bakımdan Mühendisten de BİLİM adamı olurmu? şeklindeki sorulara dünyanın birçok yeinde rastlarsanız şaşırmayın. Doğrusu Mühendisten bilim adamı ancak bilim tarihi, felsefesi, ve araştırma ilkelerinin bilinmesi ile BİLİM adamı olabilir. Mühendislik bilgiyi pratik doğru hedeflere uyarlamak için uygun kararı verebilmeyi, sorunlara yeni çözümler bulabilmeyi, maliyet, işleyiş ve gerekli zamanı önceden görme yeteneğine sahip olmayı gerektiren bir meslektir.

4 BİLİMSEL GELİŞMELER 1) Büyücülük 2) Sağ duyu 3) Kurguculuk (Spekülatifçilik) 4) Akılcılık 5) Deneycilik

5 Her insanın günlük düşünce sisteminde kesin olmayan olgular vardır. Belirsizliği dışlamak için varsayım ve kabuller yapılır. Özellikle mühendislikte varsayım ve kabuller olaya kesinlik kazandırır. Olayın ölçeğine göre kesinlik vardır sanılır. Mesela, nokta, daire, disk, küre, molekül, atom, vs. Acabe kesirli geometri (fractal) mı? Gerçek dünya karmaşıktır. Düşünce seviyesine göre kısmen belirsizdir. Matematik, bilgisayar kesinlik ister. Bilgisayarlardan farklı olarak insanın yaklaşık düşünme ve oldukça yetersiz, eksik ve belirsizlik içeren veri ve bilgi ile işlem yapabilme yeteneği vardır. İnsan sözel düşünen ve bildiklerini başkalarına sözel ifadelerle aktarabildiğine göre bu ifadelerin kesin olması gerekmez. Bir sistem hakkında ne kadar fazla öğrenerek bilgi sahibi olursak, onu o kadar daha iyi anlayabiliriz ve onun hakkındaki karmaşıklıklar da o derece azalır, fakat belirsizlik tamamen yok olmaz. İncelenen sistemlerin karmaşıklığı ne kadar fazla ve yeterli miktarda veri bulunmazsa bulanıklık o kadar etkili olacaktır. Batı kültürünün temelinde ikili mantık, yani Aristo mantığının yatması ve olaylara evet-hayır, beyza-siyah, kurak-sulak, artı-eksi, 0-1 vb. gibi ikili esasta yaklaşılması gelmektedir.

6 Mühendislik eğitimi genel olarak denklem, formülasyon, algoritma, vb. oldukça kalıplaşmış ve simgeleşerek kelime, kavram ve anlam kökenlerinden soyutlanmış bilgiler yumağı haline gelmiştir. SÖZEL ÇIKARIMLARDA BULUNAMAYAN BİR DÜŞÜNCE SİSTEMİ MATEMATİK VE FİZİK ARAŞTIRMALAR YAPAMAZ Genel olarak insan düşüncesini etkileyen 3 unsur vardır 1) kendi dışındaki fiziksel nesnelerle ve burada olgusal diyeceğimiz olayların incelenmesi ile eş zamanlı olarak 2) insanın içinde bulunduğu toplum, kurum ve bireyleri ile ilişkilerinin düzenlenerek geliştirilmesi düşüncesi 3) benzer düşüncenin, kişinin iç dünyası ile ilgili durumlarının değerlendirilmesi

7 Tanım olarak bilgi öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile sahip olunan ve gereğinde sözel olarakta ifade edilebilen düşünce ürünleridir. Bilgi ayrıca zihin çalışması sezgilerle elde edilen düşünce ürünü olarakta karşımıza çıkar. Bilgili olmadan, yani bir olayla ilgili bilinmesi gereken ögeleri bilmeden, yargılamada bulunulamaz. Bilimsel görüşleri diğer kurumlaşmalardan ayırt eden başlıca etmenler şunlardır. i) Gerçeklere saygı ve belgelere sığınmak, ii) Geçicilik ve süphecilik, iii) Aklın bağımsızlığı.

8 Yazar araştırma yapmak için yetiştirilecek gençlere klasik eğitim sistemindeki içeriklere oldukça ters düşebilecek aşağıdaki sıralamayı tavsiye etmektedir. Araştırması yapılacak olguya karar verildikten sonra göz önünde tutulan olayın işleyiş mekanizmasının nedenleri ve nasılları üzerinde düşünerek sözel bilgilere sahip olmak gerekir. Bunun için öncelikle sözel olan felsefik düşünce, eleştiri ve yorumlamalarla işe başlamalıdır, İncelenen olayın elden geldiğince zihinde canlılığa meydan verecek biçimde biçimlendirilmesi (geometrisi) ortaya konulmaya çalışılmalıdır. Böylece, ilk adımdaki hayal bile olabilen düşüncelerin görsel tarafı da işin içine katılmış olur, Yukarıdaki üç aşamadan sonra aslında sorunun sözel olabilecek tüm araştırma bilgilerine elden geldiğince (araştırıcının yetenek, beceri ve bilimsellik derecesine göre) ulaşılmıştır, Önceki aşamalarda ortaya konulan sözel bilgilerin içinden mantık kurallarına uyanlarının bilimselliği olacağından, onlar bir araya toplanmalıdır. Mantık kuralı kısaca kıyaslama yapmak demektir. Kıyaslama da iki veya çok sayıdaki şeyler (nesneler, değişkenler) arasında olabilir. İnsan aklı ikili ilişkilerden hareketle çoklu ilişkileri çıkarabileceğinden, öncelikle ikili ilişkilere ağırlık verilmelidir. Bu tür kıyaslamalar, mesela, X artarsa (azalırsa) Y azalır (artar) şeklinde dört farklı durumdan birinin nesnel olarak seçilmesi ile mümkündür. Buradan mantık ilişkilerinin aslında sözel korelasyon katsayısı görevi gördüğünü anlayabiliriz,

9 Matematik alanında olayın incelenmesi isteniyorsa sözel bilgilerin matematik diline tercüme edilmesi yapılır. Matematiğin temeli mantık olduğuna ve mantık kuralları da sözel olarak çıkarıldığına göre sözellerin simgelere tercümesi matematik şeklinde belirir. Böylece araştırmacılıktaki matematik denklemlere varılır, Elde edilen denklemlerin uygun bir yöntembilim usulü ile çözümlenmesinin sağlanması gerekir. Bu durumda araştırmacı önceki araştırmacıların çalışmalarından bildiği yöntemlerden eldeki sorun için uygun olan bir tanesini seçerek yapacağı uygulama sonunda çözüm elde edilir. Eğer böyle bir imkana sahip değilse, bir takım varsayım, basitleştirme, idealleştirme ve kabullerle olayı algılama seviyesine indirerek, yaklaşıkta olsa çözümler elde etmeye çalışmalıdır.

10 Bu sıralama araştırmacılık, bilimsellik ve bilim adamlığı için bir esas teşkil edebilir. Felsefe ve özellikle de bilim felsefesi: Her felsefeci bilim adamı değildir, ama onların görüşleri bilim adamlarına ışık tutar niteliktedir. Felsefe formül, matematik simgeleri ve karmaşık denklemler değil sadece sözellik içerdiği için matematik seven veya sevmeyen herkesin ilgisini çeker, Felsefe sözellerinden bilim felsefesine doğru çıkarımların ortaya konulması için ders içeriklerine mantık önermeleri ve çıkarım kurallarının nasıl işlediği konusunda bilgiler konulmalı, Araştırıcıda bilim felsefesi ve mantık kurallarının işleyişi hakkında bilgilerden sonra incelediği olayın işleyiş mekanizmasının (bir tür fiziğinin) yine felsefe ve mantık ilkeleri ile çözümlenmesi için genel fizik dersinin konulmasında yarar vardır, İncelenen olayın önceden de söylendiği üzere görselliğininde bilimsel araştırmalarda kullanılması çok önemlidir. Bunun için bilim tarihine göz atılırsa önemli bilimsel çıkarımların hep şekillerinin (geometrisinin) basit bile olsa ortaya konulması ile daha ileri seviyelerde araştırma yapılabildiği anlaşılır. Mesela, atomun çekirdek ve etrafında dolanan elektron yörüngelerinden meydana geldiğinin şekli gerçek olmamasına rağmen bu şekilde biçimlendirilmesi atom altı çalışmalarının gelişmesinde çok önemli rol oynamıştır. Burada Eski Yunan düşünürlerinden Eflatun un akademisi için geometri bilmeyen içeri giremez sözü ile 14. yüzyılda yaşamış Müslüman düşünür İbni Haldun un geometri bilen akıl pek yanılmaz sözlerinin ne kadar geçerli ve araştırmalarda gerekli olduğunu anlayabiliriz. Bu bakımdan bir eğitim sisteminde (üniversite) öncelikli olarak şekil bilgisi yani geometri bulunmalıdır,

11 Bütün bu söylenenlerden sonra artık sıra matematiğe gelmiştir. Yukarıdaki aşamalardan sonra elde edilen sözel bilgilerin simgesel mantık şekline dönüştürülmesi için matematiğe gerek vardır, Ders programında ayrıca bilim tarihi ve teknolojisine de yer vermekte çok önemli yararlar bulunmaktadır. Böylece bilim ve teknolojinin gelişmesi, hangi medeniyetlere uğradığı, nasıl değişikliklere uğrayarak günümüze kadar geldiği, bazı bilim adamlarının hayat hikayelerinde bilim dışında nasıl dünya görüşlerine ve dini inançlara sahip oldukları anlaşılarak, kişi kendi öznelliği ve nesnelliği (yani bilimselliği) hakkında bazı ip uçları elde edebilir.

12 Teknoloji Tanımı Bilimin, pratik hayat ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da insanın çevresini denetleme, biçimlendirme ve değiştirme çabalarına yönelik uygulamalar Yunanca Tekne sanat, zanaat ve Logos söz, sözcük kelimelerinden oluşup sanatlar üzerine konuşma Doç. Dr. Bahattik Karagözoğlu

13 Teknoloji ve Toplum Teknolojinin uygarlıklarda yön verici olabilmesi için gerekli 3 özellik Toplum ihtiyacı itici güç Toplumun kaynakları sermaye, gereç ve vasıflı işçi Toplumsal ortam yenilikleri algılayıp benimsemeye açık olması, toplumdaki egemen güçlerin yeniliklere karşı olumlu tavır alması Doç. Dr. Bahattik Karagözoğlu

14 Bilginin Uygulaması İnsanoğlu kendi şahsi kabiliyetlerini artırmak için alet ve yöntemler geliştirmektedir. Böylece daha rahat bir bilgi toplama ve akışı sağlanmakta ve günlük yaşam kolaylaşmaktadır. Mühendislik tasarımı: teknolojinin topluma uyarlanması Doç. Dr. Bahattik Karagözoğlu

15 BİLİM BAŞLANGIÇLI TEKNOLOJİK ÜRETİM ADIMLARI Bilimsel bilgilerin toplanarak eleştirel, akılcı ve faydacı yönlerinin ayıklanması ile bir BİLGİ TABANI nın oluşturulması Bilgi tabanından yararlanarak çalışan kişilerin yetenek ve becerileri ile TASARIM YAPILMASI Tasarlanan ürünün ÜRETİM ilke ve tekniklerinin belirlenmesi İLK ÜRÜN (PROTOTİP) yapılması (DENEY) TEKNOLOJİK üretim yapılması

16 UZMANLIK BAŞLANGIÇLI TEKNOLOJİK ÜRETİM ADIMLARI YETENEK ve GÖRÜŞlerle bir konuda düşünülmesi Aynı kişi veya takımın bir TASARIM yapması Tasarımın BİLİMSEL esaslarının uzmanlar tarafından belirlenmesi İlk ürünlerin imal edilmesi (DENEY) İlk ürünlerin imal edilmesi (DENEY)

17 B e d i u z z a m a n E b u - l İz El- R a z z a z AL - C E Z E R İ

18 B e d i u z z a m a n E b u - l İz El- R a z z a z AL - C E Z E R İ

19 B e d i u z z a m a n E b u - l İz El- R a z z a z AL- C E Z E R İ

20

21

22

23

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri / Önsöz ÖNSÖZ Günümüzde bilgiye ulaşmada en etkin yollardan biride

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep KARA 2013-2014 Dersin İçeriği 1.Temel Kavramlar: Bilimsel Araştırma ve Önemi, Bilimsel Araştırmada Teknolojinin Yeri ve Önemi, Araştırma Eğitimi 2.Bilimsel

Detaylı

Türkiye de Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Kalitesinin İyileştirilmesi için Öneriler

Türkiye de Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Kalitesinin İyileştirilmesi için Öneriler DOI: 10.5961/jhes.2013.054 Türkiye de Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Kalitesinin İyileştirilmesi için Öneriler Recommendations for Improving The Quality of Masters and Doctorate Education in Turkey Zekai

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

Araştırma Teknikleri ve Bilimsel İletişimin Temelleri Ders Notları

Araştırma Teknikleri ve Bilimsel İletişimin Temelleri Ders Notları AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ Araştırma Teknikleri ve Bilimsel İletişimin Temelleri Afyon 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 1. BİLİMSEL İLETİŞİM...4 1.1 GİRİŞ... 4 1.2. BİLGİ

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA BİLGİ, BELGE VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN:

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZEL MATEMATİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZME DÜZEYLERİNE GÖRE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ İNDEKS 1. BİLGİ YÖNETİMİ 1.1 GİRİŞ 1.2 BİLGİ NEDİR? 1.2.1 VERİ 1.2.2 BİLGİ 1.2.3 BİLGİ BİRİKİMİ 1.3 BİLGİ BİRİKİMİ VE İŞLETME 1.3.1 BİLGİ BİR VARLIKTIR 1.3.2 HANGİ BİLGİYE

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

İSTATİSTİK ve ORMANCILIKTAKİ ÖNEMİ

İSTATİSTİK ve ORMANCILIKTAKİ ÖNEMİ İSTATİSTİK ve ORMANCILIKTAKİ ÖNEMİ Statistics and its Importance on Forestry A.Kadir YILDIZBAKAN Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Eastern Mediterranean Forestry Research Institute P.K.: 18 33401

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARINDA BİLGİ MERKEZİ SORUNSALI Yüksek Lisans Tezi H. Ekrem UZUNOSMANOĞLU Ankara - 2007

Detaylı

Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi

Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Benjamin Bloom, eğitsel hedeflerin taksonomisi çalışmasını 1956 yılında yayınlamış, Aradan geçen bunca süreye rağmen halen geçerliliğini korumakta, Öğretimde öğrencilerin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ LİDERLİK Ya düşlerinin peşine düşmeyi seçersin. Ya da olanları kabullenmeyi. İyiliklerinle

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA

KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA EĞİTİMDE PROFESYONEL GELİŞME İPEK ARAÇ GÜRKAN SARIDAŞ İSTANBUL, 2015 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER

YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER 1. Yapay Zeka 1.1.Yapay Zeka Kavramı 1.2.Yapay Zeka Bileşenleri 1.3.Tarihsel Gelişim 2. Uzman Sistemler 2.1.Uzman Sistem Kavramı 2.2.Uzman Sistem Yapısı 2.3.Uzman

Detaylı

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme ERG RAPORLARI elefltirel düflünme ele tirel dü ünme prof. dr. ipek gürkaynak prof. dr. füsun üstel prof. dr. sami gülgöz ele tirel dü ünme Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iki önemli gereksinimin karşılanmasına

Detaylı

YAPAY ZEKA YAPAY ZEKA TÜRLERİ. *Beşeri algilama yeteneklerinin simülasyonu (görme, konuşma,işitme, koklama vs.)

YAPAY ZEKA YAPAY ZEKA TÜRLERİ. *Beşeri algilama yeteneklerinin simülasyonu (görme, konuşma,işitme, koklama vs.) YAPAY ZEKA Literatürde "Artificial Intelligence"olarak adlandırılan yapay zeka ilk bakışta herkese farklı bir şeyin çağrışımını yaptırmaktadır. Kimilerine göre, yapay zeka kavramı, insanoğlunun yerini

Detaylı

BULANIK MANTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULANMASI

BULANIK MANTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULANMASI HVCILIK VE UZY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 3 CİLT SYI (63-7) BULNIK MNTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULNMSI rş. Grv. Emre KIYK nadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Y.O., Eskişehir ekiyak@anadolu.edu.tr

Detaylı

TİMDER Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Eğitim Yayınları TİMDER AKADEMİ 2005-2006 DERS NOTLARI

TİMDER Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Eğitim Yayınları TİMDER AKADEMİ 2005-2006 DERS NOTLARI TİMDER Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Eğitim Yayınları TİMDER AKADEMİ 2005-2006 DERS NOTLARI TİMDER Yön.Kur.Bşk.Yrd ve Eğitim Komite Başkanı Ali Yalçın TUNG TİMDER AKADEMİ Eğitmenleri Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Cenkan SAĞIR Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı