ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABI YAZARLAR. Cafer YILDIRIM - Asker OVA - Murat TETİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABI YAZARLAR. Cafer YILDIRIM - Asker OVA - Murat TETİK"

Transkript

1 ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI 11 DERS KİTABI YAZARLAR Cafer YILDIRIM - Asker OVA - Murat TETİK Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 260 sayılı kurul kararı ile öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. LİDER BASIM YAYIN LTD. ŞTİ. Alınteri Bulvarı No.: 29/2 Ostim - ANKARA Tel.: (0312) Belgeç: (0312)

2 Bu kitabın her hakkı LİDER BASIM YAYIN LTD. ŞTİ ne aittir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince tamamı veya bir kısmı, yayıncının izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve basılamaz. ISBN: Editör Prof. Dr. Nadir Engin UZUN Dil Uzmanı Neslihan VAPUR Görsel Tasarımcı Hülya YÜCEL Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Emrah TOKAT Program Geliştirme Uzmanı Yaşar KOCAOĞLU Rehberlik Uzmanı Sevil SEVİLİR Baskı Yeri ve Yılı Cem Veb Ofset Ankara

3 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar? O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy III

4 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur! IV

5 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK V

6 İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI...VIII 1. ÜNİTE: BATI TESİRİNDEKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ (YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI)...1 YENİLEŞME DÖNEMİ...2 Ölçme ve Değerlendirme ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI ( ) TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman) b. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri) TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ...58 Ölçme ve Değerlendirme ÜNİTE: SERVET İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE) ( ) VE FECR İ ÂTÎ TOPLULUĞU ( ) SERVET İ FÜNÛN EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) VE MENSUR ŞİİR a. Şiir b. Mensur Şiir OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye) b. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman) SERVET İ FÜNÛN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ FECR İ ÂTÎ TOPLULUĞU ( ) Fecr i Âtî Şiiri Ölçme ve Değerlendirme VI

7 4. ÜNİTE: MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ ( ) MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİNİN OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) a. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir b. Saf (Öz) Şiir c. Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler ç. Millî Edebiyat Dönemi Şiirinin Özellikleri OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler a. Hikâye b. Roman c. Millî Edebiyat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebî Metinlerin Özellikleri Göstermeye Bağlı Edebî Metinler MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ Ölçme ve Değerlendirme Başarım (Performans) Görevi Örnek Formu Proje Çalışması Proje Değerlendirme Ölçeği Terimler ve Kavramlar Sözlüğü Kaynakça Türkiye Haritası Türk Dünyası Haritası VII

8 ORGANİZASYON ŞEMASI Etkinlik (Okul Dışı): Bu bölüm, işlenecek konuyla ilgili ön hazırlık sürecini kapsar. Öğrencilerden incelenecek metnin yazıldığı dönem, tür özellikleri ve yazarıyla ilgili bilgiler edinmeleri istenir. YENİLEŞME DÖNEMİ Etkinlik: Yenileşme Dönemini hazırlayan faktörlerin neler olduğunu araştırınız (Hazırlık Çalışması ndaki 1. etkinlik içindir.). Etkinlik: 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu nun sosyal ve siyasi yapısı hakkında bilgi edininiz (2. sayfadaki 2. etkinlik içindir.). Etkinlik: Skolastik zihniyet ile ilmî zihniyet hakkında bilgi edininiz (5. sayfadaki Anlama ve Yorumlama bölümünün 3. sorusu içindir.). Etkinlik: Tanzimat Fermanı nın niçin ilan edildiğini araştırınız (4. sayfadaki 4. soru içindir.). Etkinlik: Tanzimat edebiyatının ne zaman ve niçin başladığını araştırınız (5. sayfadaki Anlama ve Yorumlama bölümünün 10. sorusu içindir.). Hazırlık Çalışması: Bu bölümde öğrencinin konuyla ilgili ön bilgilerini harekete geçirecek, öğrenciyi incelenecek metne yaklaştıracak soru ve etkinlikler yer alır. Hazırlık Çalışması Metni İnceleme: Bu bölüm, metni yapı, tema, dil ve anlatım bakımından çözümlemeye yönelik soru ve etkinlikler sürecini kapsar. 1. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Yenileşme Dönemini hazırlayan faktörlerin neler olduğunu tartışarak belirleyiniz. Tartışma sonucu ulaştığınız sonuçlardan da yararlanarak birer yazı kaleme alınız. Yazınızı arkadaşlarınızla paylaşınız yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu nun sosyal ve siyasi yapısını analiz ediniz. Sonuçları defterinize yazınız. 2. Zanaatkârlar, ilim adamları, padişah, halk ve askerler Osmanlı toplumunda sosyal ve siyasi hiyerarşiyi oluşturan gruplardır. Osmanlı toplumunda sosyal ve siyasi hiyerarşiyi oluşturan grupları önem sırasına göre defterinize yazınız. 2. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. XVII. yüzyıla kadar yararlı olan sosyal ve siyasi hiyerarşinin XVII. yüzyılın ortalarından itibaren ne tür çözülmelere sebep olduğunu tartışarak belirleyiniz. Sosyal ve siyasi hiyerarşinin etkisinin neler olduğunu belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. Metni İnceleme 1. Metin Projeler: Bu bölümde, örnek proje konuları ve projelerle ilgili gerçekleştirilecek aşamalar yer alır. Yenileşme Dönemi... Mesele şu idi: İmparatorluk silahını yenilemekte o kadar gecikmişti ki şimdi bu yeni silahı kullanabilmesi, ona intibak edebilmesi için eskiyi en küçük zerresine kadar feda etmesi, atması lazımdı. Hâlbuki eski, -yürüyen hayat karşısında son sözünü söylemesine rağmen- cemiyetin içinde, ruhlarda bütün unsurlarıyla çok derin surette hâkimdi. Bütün hayat onunla doluydu. Canlı bir terkip olmayı çoktan bırakmış fakat dağınık eczası, ayak bağları şeklinde her adıma engel oluyordu. O hâlde büyük ve cezrî bir iç düzen verme hareketi lazım geliyordu. Buna ise siyasi hadiseler imkân ve fırsat bırakmıyordu. Yenilik ihtiyacının baş gösterdiği 1718 den beri kaybedilen bir asırlık müddet içinde, impara- 2 Etkinlik (Ders içi): Bu bölümde, öğrencilerin derse etkin katılımlarını sağlayacak uygulamalar yer alır. Anlama ve Yorumlama: Bu bölümde, öğrencilerin kazandırılmış beceri ve alışkanlıklardan hareketle inceledikleri metinleri yorumlamalarına ve değerlendirmelerine yönelik soru ve etkinlikler yer alır. BAŞARIM (PERFORMANS) GÖREVİ ÖRNEK FORMU İÇERİK SINIF ÜNİTENİN BEKLENEN PUANLAMA SÜRE DÜZEYİ DÜZEYİ ADI BAŞARIM YÖNTEMİ I. DÖNEM Araştırma, Yenileşme Dönemi Sınıflandırma Şeması Dereceli Türk 11. Sınıf Geliştirme Becerisi 1-2 Hafta Puanlama Edebiyatı II. DÖNEM Kategorileri Açıklama ve Anahtarı Millî Edebiyat Yorumlama Becerisi Dönemi Sevgili Öğrenciler; Sizden aşağıdaki ünite kapsamında verilen konuları dikkatle okumanızı, bu konulardan birini seçmenizi ve seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunarak çalışmanızı, bir rapor hâlinde sınıf ortamında sunmanızı bekliyorum. I. DÖNEM II. DÖNEM a) Yenileşme Döneminin sosyal, siyasi, kültürel özelliklerini belirleyiniz. özelliklerini belirleyiniz. a) Milli Edebiyat Döneminin sosyal, siyasi, kültürel b) Yenileşme Dönemi, Türk edebiyatını nasıl etkilemiştir? Maddeler hâlinde sıralayınız. lemiştir? Maddeler hâlinde sıralayınız. b) Milli Edebiyat Dönemi, Türk edebiyatını nasıl etki- Not: Yukarıda belirtilen konuların dışında öğrenci Not: Yukarıda belirtilen konuların dışında öğrenci ünite ile ilgili istediği bir konuyu öğretmeniyle birlikte belirleyebilir. ünite ile ilgili istediği bir konuyu öğretmeniyle birlikte belirleyebilir. Anlama ve Yorumlama 1. Gazel, Hürriyet Kasidesi ve Tecelli yahut Teselli adlı metinlerin uyaklanış biçimleri, nazım birimleri ve ölçüleri bu metinlerin edebiyatımızdaki hangi geleneklerle ilişkili olduklarını göstermektedir? (Bu soruyu cevaplandırırken 9. sınıf Türk Edebiyatı dersinin 2. ünitesinde öğrendiğiniz şiir inceleme yöntemiyle ilgili bilgilerden yararlanınız.) 10. Etkinlik: Üç gruba ayrılınız. Ziya Paşa nın bir gazeli ile Divan edebiyatından bir gazeli (birinci grup), Namık Kemal in kasidesi ile Divan edebiyatından bir kasideyi (ikinci grup), Abdülhak Hamit Tarhan ın şiiri ile Divan edebiyatından bir gazel ve kasideyi (üçüncü grup) aşağıda verilen ölçütlere göre karşılaştırınız. Karşılaştırma sonuçlarını defterinize yazınız. Konu Nazım birimi Uyak düzeni Tema Dil 2. Ziya Paşa nın Gazel inde, Namık Kemal in ise Hürriyet Kasidesi nde dile getirdiği hangi olumsuzluklar, Atatürk ün çağdaşlık ve uygarlıkla ilgili yaptığı yeniliklerle ortadan kaldırılmıştır? Açıklayınız. Bu çalışmayı tamamlayabilmeniz için aşağıdaki adımları izlemeniz yararlı olacaktır. 1. Çalışmanız için yukarıda verilen konuları dikkatle okumalı ve düşünmelisiniz. 2. Yapabileceğinizi düşündüğünüz bir konuyu seçmelisiniz. 3. Seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma yapmalısınız. 4. Çalışmanızda kitap, yazılı arşiv, İnternet gibi kaynaklardan, şairlerden, yazarlardan ve öğretmenlerinizden yararlanabilirsiniz. 5. Araştırmalarınıza dayanarak konu ile ilgili sunumlarınızda hangi bilgilere yer vereceğinizi planlamalı ve belirlemelisiniz. 6. İnceleme ve araştırmalarınız sonucunda hazırlayacağınız rapor veya eserlerinizi istenen kriterlere uygun şekilde düzenlemelisiniz. 7. Çalışmanızı rapor hâlinde getirerek... /... / tarihinde öğretmeninize teslim ediniz. Ölçme ve Değerlendirme 1. Aşağıda adları verilen metinlerin konularına göre (lirik, didaktik, satirik, epik, pastoral) hangi şiir türüne ait olduğunu karşısına yazınız. Gazel (Ziya Paşa) :... Hürriyet Kasidesi (Namık Kemal) :... Tecelli yahut Teselli (Abdülhak Hamit Tarhan) :... Düzenleme İçerik Yazım Kuralları Araştırma ve Yorumlama Kelime Seçimi Çok iyi (3) İyi (2) Kabul edilebilir (1) Bilgiler uygun bir şekilde Tanımlar ve ayrıntılar ya Bilgiler açık, uygun ve düzenlenmiş fakat bazı yok ya da çok az. doğru olarak düzenlenmiş. bölümler açık değil ve Düşünceler karışık, düzensiz tutarsızlıklar var. ve ilgisiz. İçerik açık, ilgili, doğru ve İçerik uygun fakat amaçla Yeterli içerik göstergeleri özlü olarak verilmiş. bağlantısı eksik. çok az. Doğru bir şekilde Küçük hatalar var ama yazıldığının göstergeleri Okunabilirliği iyi. okumayı engelleyecek ya yok ya da çok az. kadar değil. Okunmasında ciddi sıkıntıları var. Bilgiler doğru yorumlanmış. Bilgiler ve veriler doğru Analiz ve sonuç yok ya da Araştırmaya dayalı yorumlanmış fakat analiz- çok az bilgiyle yanlış olarak analiz yapılmış ve ler ve sonuçlar araştırma yorumlanmış. sonuçlar çıkarılmış. ile desteklenmemiş. Bazı uygun olmayan Kelimeler uygun bir kelimeler verilmiş ya da Kelimeler uygun değil ve şekilde seçilmiş ve uygun kelimelerin kullanım sınırlı. terimler konuyla ilgili. kullanılışı sınırlı Ziya Paşa yla ilgili aşağıdaki yargılardan doğru olanların karşısına D, yanlış olanların karşısına Y yazınız. Eski şiir biçimlerine bağlı kalmıştır. ( ) Yer yer nükteli ve hicivli anlatımlara da başvurmuştur. ( ) Öğüt verici ve ders verici didaktik bir şiir tarzı vardır. ( ) Romanları şiirlerine göre daha başarılıdır. ( ) 3. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal için söylenemez? A) İlk tarihî romanımız olan Cezmi yi yazmıştır. B) Sanatkârane bir üslubu vardır. C) Eserlerinde toplumla ilgili konulara değinmiştir. D) Sanat sanat içindir anlayışına bağlı kalmıştır. E) Vatan, hürriyet, adalet gibi kavramları Türk şiirinde ilk kez o kullanmıştır. Ölçme ve Değerlendirme: Bu bölümde, öğrencilerin kazanım ve becerileri ne kadar edindiklerini belirlemeye yarayacak sorular 34 yer alır. VIII

9 HATIRLATMA 11. SINIFTA OKUNMASI GEREKEN ESERLER SERGÜZEŞT - Samipaşazade Sezâi FELÂTUN BEY İLE RÂKIM EFENDİ - Ahmet Mithat Efendi ŞAİR EVLENMESİ - Şinasi ZAVALLI ÇOCUK - Namık Kemal AŞK-I MEMNU - Halit Ziya UŞAKLIGİL MADAM BOVARY (Madam Bovari) - Gustave Flaubert (Güstav Flober) SAFAHAT - Mehmet Âkif Ersoy KENDİ GÖK KUBBEMİZ - Yahya Kemal BEYATLI PİYÂLE - Ahmet Haşim SEÇME HİKÂYELER - Ömer Seyfettin ÇAĞLAYANLAR - Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU SODOM VE GOMORE - Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU YEDEKÇİ - Musahipzade Celal IX

10 1. ÜNİTE BATI TESİRİNDEKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ (YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI) YENİLEŞME DÖNEMİ 1

11 YENİLEŞME DÖNEMİ Etkinlik: Yenileşme Dönemini hazırlayan faktörlerin neler olduğunu araştırınız (Hazırlık Çalışması ndaki 1. etkinlik içindir.). Etkinlik: 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu nun sosyal ve siyasi yapısı hakkında bilgi edininiz (2. sayfadaki 2. etkinlik içindir.). Etkinlik: Skolastik zihniyet ile ilmî zihniyet hakkında bilgi edininiz (5. sayfadaki Anlama ve Yorumlama bölümünün 3. sorusu içindir.). Etkinlik: Tanzimat Fermanı nın niçin ilan edildiğini araştırınız (4. sayfadaki 4. soru içindir.). Etkinlik: Tanzimat edebiyatının ne zaman ve niçin başladığını araştırınız (5. sayfadaki Anlama ve Yorumlama bölümünün 10. sorusu içindir.). Hazırlık Çalışması 1. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Yenileşme Dönemini hazırlayan faktörlerin neler olduğunu tartışarak belirleyiniz. Tartışma sonucu ulaştığınız sonuçlardan da yararlanarak birer yazı kaleme alınız. Yazınızı arkadaşlarınızla paylaşınız yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu nun sosyal ve siyasi yapısını analiz ediniz. Sonuçları defterinize yazınız. 2. Zanaatkârlar, ilim adamları, padişah, halk ve askerler Osmanlı toplumunda sosyal ve siyasi hiyerarşiyi oluşturan gruplardır. Osmanlı toplumunda sosyal ve siyasi hiyerarşiyi oluşturan grupları önem sırasına göre defterinize yazınız. 2. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. XVII. yüzyıla kadar yararlı olan sosyal ve siyasi hiyerarşinin XVII. yüzyılın ortalarından itibaren ne tür çözülmelere sebep olduğunu tartışarak belirleyiniz. Sosyal ve siyasi hiyerarşinin etkisinin neler olduğunu belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. Metni İnceleme 1. Metin Yenileşme Dönemi... Mesele şu idi: İmparatorluk silahını yenilemekte o kadar gecikmişti ki şimdi bu yeni silahı kullanabilmesi, ona intibak edebilmesi için eskiyi en küçük zerresine kadar feda etmesi, atması lazımdı. Hâlbuki eski, -yürüyen hayat karşısında son sözünü söylemesine rağmen- cemiyetin içinde, ruhlarda bütün unsurlarıyla çok derin surette hâkimdi. Bütün hayat onunla doluydu. Canlı bir terkip olmayı çoktan bırakmış fakat dağınık eczası, ayak bağları şeklinde her adıma engel oluyordu. O hâlde büyük ve cezrî bir iç düzen verme hareketi lazım geliyordu. Buna ise siyasi hadiseler imkân ve fırsat bırakmıyordu. Yenilik ihtiyacının baş gösterdiği 1718 den beri kaybedilen bir asırlık müddet içinde, impara- 2

12 torluğun muhtelif unsurları arasındaki bağlar bir daha eski bütünlüğe dönmeyecek şekilde gevşemiş, iktisadi hayat altüst olmuş, asli unsurun nüfusu bazı mıntıkalarda millî bir felaket teşkil edecek kadar azalmıştı. Diğer taraftan yine bu zaman zarfında, kendisini Avrupa teknik ve irfanıyla teçhiz etmiş olan Rusya kuvvetlenmişti. Ve ona güvenen gayrı millî unsurlar imparatorluğun dağılmasına açıktan açığa çalışıyorlardı. Mahmut II Devri, Memleketeyn başta olmak üzere, Sırbistan ve Yunanistan ın fiilen kaybedildiği devirdir. Hakikatte o zamanın ricali kaybın bu kadarla kalmayacağından, ayrılık hareketinin Bulgaristan a da geçmesinden endişe ediyorlardı. Mısır meselesi ile bu ayrılık hareketi devletin Türk olmayan Müslüman memleketlerine de sirayet etmişti dan sonra ise menfaatlerini İmparatorluk un dağılmasında gören yabancı siyasetler, yenilik ve kalkınma hareketlerine harpler ve siyasi buhranlarla mâni olmaya çalıştılar ve devlete iç işlerini rahatça tanzim edebilmek için zaman ve fırsat vermediler.... Ahmet Hamdi TANPINAR 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi 1. Metne göre Osmanlı İmparatorluğu nun birlik ve bütünlüğü açısından tehdit niteliği taşıyan gelişmeler nelerdir? 2. Yabancı siyasetler ifadesi ile ne anlatılmak istenmiştir? Yabancı siyasetler, yenilik ve kalkınma hareketlerine hangi yollarla ve niçin karşı koymuşlardır? 2. Metin Gülhane Hattı-ı Hümâyunu Daha III. Selim Devrinde, ancak Avrupalılar tarzında bir ordu ve idarenin kurulması ile yaşayabileceğimiz fikri, okumuş ve yurtsever kimseler arasında yaygındı. O büyük padişahın yenilikler uğruna şehit edilmesi ve II. Mahmut un daha cesur hamlelerle amcasını izlemesi, böyle düşünenlerin hem sayısını arttırdı hem de inançlarını kuvvetlendirdi. III. Selim den beri Batı ilim ve fennini öğretmek için açılan mektepler, Batı ya bağlı fakat ona yenik, hayran ve taklitçi zümreleri gittikçe çoğaltıyordu. Bu irfan yuvalarının başlıcaları Kara ve Deniz Mühendishane-i Harbiye (1834), Tıbbiye (1838), Darülmuallimat (1848), Mekteb-i Mülkiye (1858), Darülfünun (1862), Mekteb-i Hukuk (1867), Mekteb-i Sultani (1868), Robert Kolej (1863) vb. Bu okulların çoğunda yabancı diller de öğreniliyordu ve hepsinde müspet ilimler okutuluyordu. Ayrıca, II. Mahmut tan beri Fransa ya gönderilip orada yetişen kimseler de vardı. 28 Çelebi Mehmet ten sonra Avrupa ya yollanan elçiler, Batı şehirlerine imrenişlerini belirten tezkire ler yazıyorlardı. Batı hayranlığı sarayı bile kuşatıyor, III. Selim den sonraki şehzadeler o duygu içinde eğitiliyordu. 19. yüzyıl başından itibaren çıkmakta olan Türkçe, Fransızca, Rumca, Ermenice gazetelerin ve 1860 yıllarında başlayan tercüme faaliyetlerinin de yeni düşünce ve arzuların yayılmasında büyük payları vardır. Yabancı kültür emperyalizminin ve Batı ya ait iktisadi, siyasî menfaatlerinin ileri karakolu durumundaki Farmason Locaları da 1857 den beri İstanbul da faaliyette idi. Kübera Konakları seçkin ve aristokrat aydınları toplayarak hür fikirlerin yayılmasına vesile oluyordu. Avrupa yı her çağda yakından izleyip taklit ederek getirdiği yeni modaları, şanoları ve eğlence yerleri ile Müslüman erkekleri de kendisine çekmiş bulunan Beyoğlu; ticaret, sanat ve siyasette başka bir yenilik gücü idi. Bunlardan başka çağdaş Avrupa yaşayış ve fikirlerinin birer öğrenim yeri durumunda olan Babıali kalemleri (daireleri) ve Genç Osmanlılar gibi ihtilalci kuruluşların bu Batıcı yaşayış ve düşüncelerin yayılmasında ve Avrupa hayranı kuşakların yetişmesinde büyük payları olmuştur. Esasen XIX. yüzyıl- 3

13 dan beri Avrupa nın maddi manevi etkileri Türk toplumunun her katında ve her kanadında görülmeye başlamıştı. Musikide, mimarlıkta ve öbür sanat kollarında; yaşama, görgü, nezaket kurallarında; üst tabaka zengin kadın ve erkeklerin giyim kuşamlarında hatta tavır ve davranışlarında yapma bir Frenklik modası alıp yürümüştü. Bütün pazarlarımızda ucuz ve bol Avrupa mamülleri satılıyor, bu ise küçük el tezgâhlarına dayanan Türk sanayini çökertiyordu. Eski zanaat kollarının ve dolayısıyla esnaf loncalarının düzeni ortadan kalkıyor, işsizlik ve huzursuzluk başlıyordu. Saray ve konaklar çevresinde bir de lüks ve sefahat düşkünlüğü artmıştı. Debdebeli saraylar yaptırılıyor, haremlerin masrafları çoğalıyor, devletimiz borçlanıyordu. Bu durum, sonraki devirlerde bizi âdeta yarı sömürge hâline düşüren acı sonuçlar verecekti. Avrupa mallarının ve o hayatın büyüsüne tutulan yüksek memur zümre ile halk arasına da gittikçe daha büyük mesafeler giriyordu. İşte Tanzimat edebiyatı böyle karışık, dalgalı bir ortamda belirip gelişmeye başladı. Bu edebiyat bir yandan yeni düşünceleri ve Avrupai edebiyat türlerini getirmeye, öte yandan bizi birdenbire bastıran Avrupa sanayi ve modalarının saçtığı yıkımlara, aşağılık duygularına çareler göstermeye çalışıyordu. Şu var ki kendisi de Avrupa nın ihtişamı karşısında iyiyi fenadan ayırt edemiyor, kendisi de hayranlık, nefret, tepki, takdir, ret, inkâr, taklit, tenkit gibi birbirlerine zıt duygu ve meyiller içinde yüzüyordu.... Ahmet KABAKLI Türk Edebiyatı 1. Okuduğunuz metninden yola çıkarak III. Selim Dönemindeki egemen anlayışın ne olduğunu gerekçesiyle birlikte açıklayınız. 2. III. Selim Döneminde, Batı nın bilim ve tekniğini öğretmek için neler yapılmıştır? Bu yönde bir öğretimin temel amacı nedir? Söyleyiniz. 3. Batılı yaşama ve düşünme biçiminin Osmanlı toplumunu hangi unsurlarla etkilediğini tablo üzerinde gösteriniz. Beyoğlu ndaki moda ve eğlence Tercüme eserler... Osmanlı Toplumu tablo 4. III.Selim Döneminde başlayıp Tanzimatın ilanından sonra yoğunlaşan adli, siyasi, askerî, mali ve idari alanlardaki değişikliklerin belirgin özelliklerinin neler olduğunu söyleyiniz. 5. Yüksek yönetici zümresi ile halk arasında mesafe oluşmasının sebepleri nelerdir? Bu sebepler zamanla hangi sonuçlara neden olmuştur? 4

14 Anlama ve Yorumlama 1. Yükselme Döneminin sonuna (XVII. yüzyılın ikinci yarısı) kadar, Osmanlı İmparatorluğu nu güçlü kılan siyasi ve sosyal yapının özelliklerini 10. sınıf tarih dersinin ikinci ünitesinde edindiğiniz bilgilerden yararlanarak açıklayınız. 2. XVII. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı İmparatorluğu nu güçlü kılan siyasi ve sosyal yapı, hangi sebeplerden dolayı yozlaşmaya yüz tutmuş ve XVII. yüzyıldan sonra işlevini kaybetmiştir? 3. Skolastik zihniyetin baskısı, Osmanlı toplumunda gelişme heyecanı ve dinamiğini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. 4. III. Selim Döneminde başlayan Avrupalılaşma fikrinin oluşması nasıl bir zihniyet değişiminin yaşandığını göstermektedir? 5. Osmanlı ordusunun girdiği savaşlarda aldığı yenilgilerle Osmanlı İmparatorluğu ndaki yenileşme hareketleri arasında bir ilişki var mıdır? Niçin? 6. XVII. yüzyılın ortalarından itibaren padişah da dâhil olmak üzere devleti yöneten aydınların yönetim, eğitim hayatı ve askerî sistemde değişiklik yapmak istemelerinin nedenlerini belirleyiniz. 7. Bir devleti güçlü kılan ve onun devamlılığını sağlayan kurumlar nelerdir? Osmanlı İmparatorluğu nda yapılan yeniliklerle devletin devamlılığını sağlayan kurumlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız. 8. Osmanlı İmparatorluğu nda hem devlet yöneticilerinden hem halktan gelen yenileşme talepleriyle Tanzimat Fermanı nın ilan edilmesi arasında bir ilişki var mıdır? Niçin? 9. Tanzimat Fermanı nın ilanını gerekli kılan sebeplerle günümüz Türkiye sinin Avrupa Birliğine girme çabasının ortak dayanak noktalarını aşağıdaki tabloya yazınız. Tanzimat Fermanı nın ilan edilme sebepleri Türkiye nin Avrupa Birliğine girme yolunda yaptığı yeniliklerin sebepleri 2. tablo 10. Tanzimat Dönemi edebiyatının ne zaman ve niçin başladığını söyleyiniz. Ölçme ve Değerlendirme 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız. Osmanlı toplumunda toplumu temsil eden piramitte padişahtan sonra... gelmekteydi.... seçkin ve aristokrat aydınları toplayarak hür fikirlerin yayılmasını sağlıyordu. 2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazınız. Osmanlı toplumunda halk tabakası toplumu temsil eden piramidin tepesinde yer alırdı. ( ) Osmanlı İmparatorluğu nda ordu düzeninin bozulması, devlet yapısındaki çözülüşün bir sonucudur. ( ) Osmanlı İmparatorluğu nda yenileşme önce edebî, sonra siyasi, daha sonra askerî alanda gerçekleşmiştir. ( ) 5

15 3. Aşağıdakilerden hangisi Yenileşme Dönemi padişahlarından değildir? A) II. Mahmut B) III. Selim C) II. Abdülhamit D) Abdülmecit E) IV. Murat 4. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemiyle ilgili bir yenilik değildir? A) Mektebi Hukuk un açılması B) Tıbbiyenin kurulması C) Robert Kolejinin açılması D) Darülfünunun açılması E) Kübera konaklarının açılması İFADELER ÖZ ELEŞTİRİ TABLOSU Yenileşme Dönemi ile ilgili daha önceden bilgi sahibiydim. Yapılan tüm etkinliklerden sonra yeni bilgiler edindim. Yenileşme Dönemi ile ilgili kavrayamadığım bazı hususlar var. DERECELER Evet Kısmen Hayır Kavrayamadığım hususlarla ilgili şunları yapabilirim:

16 Ölçme ve Değerlendirme 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. Tanzimat Fermanı... yılında ilan edilmiştir. Bu ferman... diye de anılır. Tanzimat Fermanı padişah... Döneminde ilan edilmiştir. Tanzimat Fermanı nı Gülhane de... okumuştur. 2. Edebî eserle ilgili aşağıdaki yargılardan doğru olanların karşısına D, yanlış olanların karşısına Y yazınız. Düşünce hayatı edebî eserleri etkiler. ( ) Edebî eser yazıldığı dönemin siyasi olaylarından etkilenmez. ( ) Edebî eserlerin yenileşme hareketlerine hiçbir katkısı olmaz. ( ) 3. Sosyal hayatı belirleyen ögelerin birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlayış ve zevk bütününü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Zihniyet B) Üslup C) Düşünce hayatı D) Edebî eser E) Yenileşme 4. Osmanlı toplumunu temsil eden piramidi oluşturan unsurların yukarıdan aşağıya doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) İlim adamları - Padişah - Zanaatçılar - Askerler - Halk B) Halk - Padişah - İlim adamları - Zanaatçılar - Askerler C) Padişah - Halk - İlim adamları - Zanaatçılar - Askerler D) Padişah - Askerler - İlim adamları - Zanaatçılar - Halk E) İlim adamları - Padişah - Askerler - Halk - Zanaatçılar 5. Osmanlı İmparatorluğu nun Yenileşme Dönemi ne gelinceye kadar yaşadığı tarihî süreç aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır? A) Gelişme heyecanı ve dinamiğinin kaybolması - Sosyal düzendeki çözülme - Devlet yapısındaki çözülüş - Ordu düzeninin bozuluşu - Yenileşme hareketleri B) Gelişme heyecanı ve dinamiğinin kaybolması - Ordu düzeninin bozuluşu - Devlet yapısındaki çözülüş - Sosyal düzendeki çözülme - Yenileşme hareketleri C) Ordu düzeninin bozuluşu - Sosyal düzendeki çözülme - Devlet yapısındaki çözülüş - Gelişme heyecanı ve dinamiğinin kaybolması - Yenileşme hareketleri D) Ordu düzeninin bozuluşu - Devlet yapısındaki çözülüş - Gelişme heyecanı ve dinamiğinin kaybolması - Sosyal düzendeki çözülme - Yenileşme hareketleri E) Devlet yapısındaki çözülüş - Sosyal düzendeki çözülme - Gelişme heyecanı ve dinamiğinin kaybolması - Ordu düzeninin bozuluşu - Yenileşme hareketleri 7

17 6. Aşağıdakilerden hangisinde Yenileşme Dönemi padişahları sırasıyla verilmiştir? A) III. Selim II. Mahmut Abdülaziz Abdülmecit B) III. Selim II. Mahmut Abdülmecit Abdülaziz C) II. Mahmut III. Selim Abdülmecit Abdülaziz D) II. Mahmut III. Selim Abdülaziz Abdülmecit E) Abdülmecit Abdülaziz III. Selim II. Mahmut 7. Aşağıdakilerden hangisi Yenileşme Dönemi Osmanlı devlet ya da düşün adamlarından biri değildir? A) İbrahim Şinasi Efendi B) Koçu Bey C) Ahmet Cevdet Paşa D) Namık Kemal E) Ali Suavi 8. Aşağıdakilerden hangisi Yenileşme Dönemi edebiyatçılarından değildir? A) Ahmet Mithat Efendi B) Ahmet Vefik Paşa C) Ziya Paşa D) Mustafa Reşit Paşa E) İbrahim Şinasi Efendi 9. Aşağıdakilerden hangisi Yenileşme Dönemi ne ait edebî eserlerden biri değildir? A) Vatan Yahut Silistre B) Tanzimat Fermanı C) Kutadgu Bilig D) Zafername E) Şair Evlenmesi 10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu nda yenileşme hareketlerinin başlamasının nedenlerinden biri değildir? A) Batı yı tanıyanların oradaki hayata ve sosyal düzene ilgi duymaları B) Osmanlı devlet ve düşün adamlarının Batı da geliştirilen hukuk ve eğitim düzenine ilgi duymaları C) Osmanlı şehzadeleri arasındaki taht mücadelelerinin devlete zarar vermesi D) Batı devletleri ile yapılan savaşlarda alınan yenilgiler E) Osmanlı İmparatorluğu nu güçlü kılan sosyal ve siyasi düzenin bozulması 8

18 TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI ( ) 2. ÜNİTE 1. TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU 2. ÖĞRETİCİ METİNLER 3. COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 4. OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER 4.a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman) 4.b. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri) 5. TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ 9

19 1. TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU Etkinlik: III. Selim den itibaren yapılmak istenen yeniliklerin özellikleri ile ilgili posterler hazırlayınız (Hazırlık Çalışması ndaki 1. etkinlik içindir.). Etkinlik: Tanzimat edebiyatı hakkında araştırma yaparak Tanzimat la getirilmek istenen yenilikleri kimlerin, niçin istediklerini araştırınız (Hazırlık Çalışması ndaki 2. etkinlik içindir.). Etkinlik: Tanzimat edebiyatının ne zaman ve niçin başladığını araştırınız (10. sayfadaki 3. etkinlik içindir.). Etkinlik: Üç gruba ayrılınız. Tanzimat yıllarında gazeteciliğe niçin önem verildiğini (birinci grup), Tanzimat Döneminde çıkan gazeteleri (ikinci grup), Tanzimat la birlikte edebiyatımızda hangi edebî türlerin görülmeye başlandığını (üçüncü grup) araştırınız (12. sayfadaki 4. etkinlik içindir.). Etkinlik: Sınıfınıza Tanzimat Döneminde yazılmış bir hikâye getiriniz (12. sayfadaki 6. etkinlik içindir.). Hazırlık Çalışması 1. Etkinlik: III. Selim den itibaren yapılmak istenen yenilikler ve bu yeniliklerin özellikleri ile ilgili hazırlanan posterleri sırayla sınıfa sununuz. Posterleri daha sonra sınıfın panosuna asınız. 2. Etkinlik: Aranızdan birkaç öğrenci seçiniz. Seçtiğiniz arkadaşlarınızdan, Tanzimat la getirilmek istenen değişiklikleri kimlerin, niçin istedikleri hakkındaki araştırma sonuçlarını sınıfa sunmalarını isteyiniz. Elde edilen bilgileri tartışınız ve ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. 3. Etkinlik: Bir öğrenci seçiniz. Seçtiğiniz öğrenciden aşağıdaki tabloyu tahtaya çizmesini isteyiniz. Sunduğunuz bilgiler ışığında arkadaşınızından çizdiği tabloyu doldurmasını isteyiniz. Niçin başlamıştır? Tanzimat Edebiyatı Ne zaman başlamıştır? tablo 10

20 1. Metin Tanzimat Seneleri (1839 dan 1860 a Kadar) Tanzimat Fermanı Mahmut II nin 1839 tarihinde ölümü üzerine, yerine çıkan Abdülmecit Han ın zamanında ilan edilen Gülhane Hattı ile (3 Teşrinisani 1839, Pazar günü) cemiyet hayatında yeni bir devir başlar. Bu ferman, yenileşme hareketinin ikinci zaferiydi. Onunla İmparatorluk, asırlarca içinde yaşadığı bir medeniyet dairesinden çıkarak mücadele hâlinde bulunduğu başka bir medeniyetin dairesine girdiğini ilan ediyor, onun değerlerini açıkça kabul ediyordu. Abdurrahman Şeref Bey, eserinde Tanzimat tan bahsederken ilanının Mahmut II nin ölümünden bir sene evvel düşünüldüğünü söyler. Takvim-i Tanzimat Fermanı nın orijinalinden bir bölüm Vekayi nin 11 Muharrem 1254 tarihli nüshasında Tanzimat-ı hayriye tabirine tesadüf edilir. Her ne kadar bu hükümdarın son senelerinde devlet teşkilatında yapılan yeniliklere bu adın verilmesi bir âdet idiyse de Gülhane de ilan edilen esasların aynısı olmasa bile, yine az çok o mahiyette bazı tedbirlerin alınmasının düşünüldüğü tahmin edilebilir. Hakikatte, idare şekline giren yenilikler, devletin yeni esaslara göre tanzimini zaruri kılacak bir dereceye gelmişti.... Mahmut II nin son senelerinde gittikçe vahimleşen Mısır meselesi yüzünden müzaheretine muhtaç bulunduğumuz Avrupa siyaseti ve efkârı umumiyesi de bir taraftan Hristiyan tebanın hukuki müsavatı, diğer taraftan yeni esaslara göre tanzim edilmiş, iyi işleyen bir adliye cihazı vasıtasıyla gittikçe memlekette artmakta olan iktisadi alakalarının emniyetini temin edebilmek için böyle bir esaslı değişiklik istiyordu. Nihayet, imparatorluğun devamını Avrupa muvazenesi için zaruri gören yabancı devletler öteden beri bunun ancak böyle bir değişme ile kabil olacağına kani idiler ve bunu açıkça söylüyorlardı. Başta Mustafa Reşit Paşa olmak üzere yeni nesil devlet ricali de bu fikirde idi.... İstanbul da Hayatın Değişmesi Devletin Garp a bu şekilde kendisini açışı ile İstanbul da hayat birdenbire değişir. Başta, daha Mahmut II devrinde Avrupalılaşmaya başlayan saray, genç hükümdar ve nihayet hareketin asıl mürevvici olan Mustafa Reşit Paşa olmak üzere Tanzimat ricalinin muhitlerinde başlayan yenilikler yavaş yavaş halkın arasına sokulur. Yazın Tarabya da, Büyükdere de görülen ecnebi kıyafet ve âdetlerini Müslüman halk, artık sık sık gidip gelmeye başladığı Beyoğlu nda kışın daha yakından görür. Garp hayatının unsurları taklit ve moda sayesinde gündelik hayatımıza girer. Beyoğlu nda umuma açılmış Avrupakâri müesseseler, terziler, manifatura tüccarları, tuvalet eşyası ve mobilya satan dükkânlar, bilhassa Kırım Harbi nden sonra Müslüman halkın daha sık uğradığı yerler olur. Devrin gazetelerinde görülen ilanlar her gün Avrupa dan yeni bir modanın girdiğini gösterir. Bugün Büyükdere de kotra yarışı yapılıyor, ertesi günü İngiliz usulü mobilya satılıyor, daha başka bir seferinde, ecnebi bir kadının piyano denen ve bizim kanuna benzeyen bir çalgıyı istenirse haremlerde öğreteceği ilan ediliyordu. Türk ricalinin de bulunduğu sefaret balolarının, süvarelerin havadisleri ağızdan ağıza naklediliyordu. Dolmabahçe Sarayı nın yapılması ve hükümdarın orada ikameti üzerine Müslüman İstanbul, Beşiktaş tan yukarıya doğru müstakil bir semt gibi büyümüştü. Bugünkü Unkapanı Köprüsü nün yerinde bir köprü, İstanbul la karşı tarafı birleştiriyordu. Bu suretle Müslüman hayatı iki koldan Avrupa taklidi bir küçük şehre benzeyen Beyoğlu na yaklaşmıştı. Bu zamanda İstanbul ve Beyoğlu nun hayatındaki değişiklikleri, birbiri arkasından gelen seyyahlardan takip etmek Mahmut II nin son senelerinden Kırım Harbi ne kadar olan zaman içinde şehrin manzarasının seneden seneye nasıl değiştiğini gösterir.... Ahmet Hamdi TANPINAR 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi 11

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM

ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM SAYI : 1 NİSAN 201 4 ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir. (1929) İSTİKLAL

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2012 2013 1 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO 2015-2019 STRATEJİK PLAN PALU/2015 2 T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO STRATEJİK PLAN 2015-2019 PALU/2015 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Revize Edilmiştir. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

MİLLÎ MARŞ VE EDEBÎ METİN OLARAK İSTİKLÂL MARŞI

MİLLÎ MARŞ VE EDEBÎ METİN OLARAK İSTİKLÂL MARŞI MİLLÎ MARŞ VE EDEBÎ METİN OLARAK İSTİKLÂL MARŞI Prof.Dr. M.Orhan OKAY E. Yeni Türk Edebiyatı Profesörü Günümüze kadar gelen tarihî bilgilerin ışığında, Türk millî marşı yarışmasına 724 şiirin katılmış

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019)

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) 2015 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 Türk edebiyatında Mehmet Akif kadar hayatı, edebiyat anlayışı ile şiirleri arasında büyük bir uygunluk bulunan pek az şair vardır. 2 Akif II. Meşrutiyet in ilan edildiği

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III. YAZILI SINAVI SORULARI Öğrencinin Adı ve Soyadı : Sınıfı:

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI 2010-2014 1 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş.

Detaylı

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA GECMIŞTEN GUNÜMUZE HABER YAZILARI Halka günlük olayları haber verme geleneğinin şimdilik Atina da başladığı sanılmaktadır. Eski Atina da, halk günün belirli saatinde,

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

İS T İK L Â L MARŞI V E A N LA M I*

İS T İK L Â L MARŞI V E A N LA M I* İS T İK L Â L MARŞI V E A N LA M I* Zehra KAVCAR** Bağımsızlık ve özgürlük, toplumların en çok değer verdiği kavramların başında gelir. Çünkü bu değerler, ulus olmanın iik koşuludur. Bağımsız devletler,

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Türk Dili ve Edebiyatının hedefleri Edebiyat tarihi, türler ve dilin kuralları (Bilimsel Bilgi) Edebiyattan alınan estetik haz ve işlenen değerler sistemi (Etik

Detaylı

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı,

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı, DÜZENLEME KURULU - Prof. Dr. Atilla SİLKÜ - Prof. Dr. M. Bülent ÖZKAN - Prof. Dr. Mustafa ÖNER - Doç. Dr. Hasan MERT - Doç. Dr. Hülya ÖZ - Özlem ARINIK TOPUZ - Nedim SÖNMEZ - M. Ender USLU Ege Üniversitesinin

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında (24 Mart 2014-09 Mayıs 2014) tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ 3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ TEMA Kim Olduğumuz ÜNİTE ADI Bütünün Parçasıyım TARİH 28 Ekim 6 Aralık 2013 SORGULAMA HATLARI Ait Olduğumuz Gruplar İnanç ve Değerler İnanç ve Değerlerin Davranış

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015 27 Mart 2015)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015 27 Mart 2015) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015 27 Mart 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL

Detaylı