ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI"

Transkript

1 ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının biçimlerini ve ilkelerini belirleyen Sözleşmedir. Sözleşme, 1980 yılında yürürlüğe girmiştir. Halen, 94 ülke bu Sözleşmeye taraftır, ancak, Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı kilit ülkeler Sözleşmeye henüz taraf değildir. 2. Çok Taraflı Çevre Anlaşması 2.1. Tanımı Devletler arasında çevre ile ilgili imzalanmış olan Yasal Olarak Bağlayıcı Anlaşma dır. Bu Anlaşmalar da uluslararası hukuk kuralları tarafından düzenlenir Tarihi ve Bağlamı a) Büyük Uluslararası Konferanslar Çok Taraflı Çevre Anlaşmaları; Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen büyük Uluslararası Konferansların sonucunda yaygınlaştırılmıştır. Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan süreçler sonucunda hazırlanır. Bunun istisnaları da vardır: Örneğin: The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (known as CITES - adopted in 1973). b) Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre (Stockholm) Konferansı, yılında İsveç in Stockholm kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı sonucunda Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) in kurulmasına karar verilmiştir. Stockholm Konferansı nın sonucunda Stockholm Bildirgesi de kabul edilmiştir. Stockholm Bildirgesi İlkeleri Stockholm Bildirgesi nin 26 ilkesi daha sonra birçok Uluslararası Çevre Sözleşmesi içinde yer almıştır. Bu ilkelerin bazıları aşağıda sıralanmaktadır: Şimdiki ve gelecek nesillerin çıkarı (İlke 1), Yenilenemez kaynaklara karşı yenilenebilir kaynaklar (İlke 2-5), Ekosistemler (İlke 2 ve 6), Ciddi veya dönüşü olmayan zarar (İlke 6), Ekonomik ve sosyal gelişme (İlke 8), 1

2 Gelişmekte olan ülkelere finansal ve teknolojik yardım yapılması (İlke 9 ve 12), Kalkınmanın çevreye entegre edilmesi (İlke 13 ve 14), Uluslararası işbirliği ihtiyacı (İlke 24 ve 25). c) Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma (Rio) Konferansı, yılında Brezilya nın Rio kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma (Rio) Konferansı sonucunda; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC); Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UNCBD); Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNFCCD) için müzakere kararı alınmıştır. Rio Konferansı sonucunda Gündem 21 Eylem Planı ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu oluşturulması kararı da alınmıştır. Rio Konferansı nın sonucunda ayrıca Rio Bildirgesi yayımlanmıştır. Rio Bildirgesi çerçevesinde: Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar (İlke 7), Kamuoyu bilgilendirilmesi ve katılımı (İlke 10), İhtiyatlılık prensibi (precaution) (İlke 15), Kirleten öder ilkesi (İlke 16), Çevresel etki değerlendirmesi (İlke 17), Devletlerin sürdürülebilir kalkınması için uluslararası hukukun geliştirilmesi (İlke 27), konusunda işbirliği yapılması öngörülmüştür. d) Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi, yılında, Güney Afrika nın Johannesburg kentinde düzenlenen Zirvede; temel konu olarak yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi ele alınmıştır. Zirve sonucunda; sürdürülebilir kalkınmanın üç (3) temel sütununun belirtildiği bir Siyasi Bildirge yayınlanmıştır. Bu üç (3) sütun; ekonomik gelişme, sosyal gelişme ve çevrenin korunması olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi nin sonucunda Johannesburg Uygulama Planı kabul edilmiştir. 2

3 3. Soft Law ve Hard Law hard law ve soft law değişik anlaşmaların doğasını ifade etmek için kullanılır. hard law özel ve yasal olarak bağlayıcı şartları içerir. soft law yasal olarak bağlayıcı olmayan veya şartları esnek ve özel olmayan araçları ifade etmek için kullanılır. 4. Çok Taraflı Anlaşma Biçim, Doğa, İlke ve Öğeleri a) Biçim ve Doğa Çok Taraflı Anlaşma: birden fazla devlet arasında çevre alanında yapılan bağlayıcı bir Anlaşma dır. Çok Taraflı Anlaşma için; Kurucu Anlaşma (Treaty), Sözleşme (Convention), Anlaşma (Agreement), Protokol, Ahitname (Covenant) gibi değişik isim türü kullanılır. Bazı Anlaşmalar daha sonra yapılacak Anlaşmaların kabulü için gerekli örgütsel ve karar alma çerçevesini oluşturmak için yapılır. Bu tür Anlaşmalara Çerçeve Sözleşme denilir. Örneğin: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Protokol: Çerçeve Sözleşme altında oluşturulan ayrı ve bağlayıcı bir Anlaşma dır. Protokol, Çerçeve Sözleşmeyi işlevsel hale getirmeyi sağlayacak ayrıntılı maddeleri içerir. Örneğin: Kyoto Protokolü Protokol, Çerçeve Sözleşme olmayan bir Anlaşma altında da oluşturulabilir. Örneğin: Uzun Menzilli Sınıraşan Hava Kirliliği Sözleşmesi altında Dayanıklı Organik Kirleticiler Protokolü (POPs), Ozon Tabakasının Korunması Üzerine Viyana Sözleşmesi altında Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü mevcuttur. Sözleşmeye taraf olan ülkeler Protokole de taraf olabilir. Bu durum genellikle Sözleşme içinde belirtilir. Sözleşme altında kabul edilecek Protokol sayısında herhangi bir sınır yoktur. b) İlke Çok Taraflı Çevre Anlaşma sının coğrafi içeriği değişkenlik gösterir. Çok Taraflı Çevre Anlaşması, genel olarak küresel bir özellik göstermektedir ancak; bazıları bölgesel (UNECE Anlaşmaları) veya alt bölgesel özellikte gösterir. (Karpatlar Sözleşmesi). 3

4 Çok Taraflı Çevre Anlaşması nın temel ilkeleri aşağıda sıralanmaktadır: Taraflar, İmza, Devletlere imza için genellikle belli bir süre tanınır. Bu süre Sözleşme içinde yer alır. Örneğin: Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD); Sözleşme nin 33. maddesi gereğince kabul edilmesinin ardından bir (1) yıl imzaya açık kalmıştır. İstisnai olarak, RAMSAR gibi bazı Sözleşmeler, süresiz imzaya açıktır. Onaylama, katılım, kabul, onay veya kesin imza, Yetki belgesi, Yürürlüğe giriş, Rezervasyon, Yorumlayıcı bildirge (Interpretative declarations), Geçici uygulama, Mekansal uygulama, Düzeltmeler (Amendments), Ayarlamalar, Geri çekilme. c) Temel Öğeler Çok Taraflı Anlaşmalar yapı olarak birbirine benzer. Genel olarak Sözleşme dispozisyonu şu şekildedir: Giriş, Kavramların tanımlanması, Amaçlar ve ilkeler, Genel koşullar / kapsam, Esas taahhütler, Finans ve teknik yardım, Eğitim, öğretim ve kamu bilinçlendirilmesi, Araştırma ve izleme, Taraflar Konferansı (COP) / Taraflar Toplantısı (MOP), 4

5 Taraflar Konferansı (COP) genel olarak Sözleşmeler için geçerlidir, Protokol için ise Taraflar Toplantısı (MOP) geçerlidir, Yardımcı organlar, Sekretarya, odak noktaları ve yetkili temsilciler, Uygulama, haberleşme ve raporlama, Etkinliğin değerlendirilmesi, Anlaşmazlıkların halli, Anlaşma mekanizmaları, Ekler, Onaylama, Katılım. 5

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME I. Giriş Dr. Ahmet M. Güneş, LL.M.(Münster) Çağımızda artık çevre sorunlarının sadece yerel veya ulusal bir sorun olarak algılanamayacağı, aksine bütün toplumları

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER

KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 08-09 OCAK 2009 Ankara, Türkiye KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİMDALI TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi S. Serhat

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU Aralık, 2008 1 Kyoto

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

İklim Değişikliği Müzakereleri Kılavuzu

İklim Değişikliği Müzakereleri Kılavuzu İklim Değişikliği Müzakereleri Kılavuzu 1 MÜZAKERECİLER İÇİN ÖNERİLER 1. İklim değişikliği ile ilgili temel kavramları bildiğinizden emin olun. 2. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli nin (IPCC) ve

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE SÖZLEŞMELERİ

ULUSLARARASI ÇEVRE SÖZLEŞMELERİ ULUSLARARASI ÇEVRE SÖZLEŞMELERİ Türkiye'nın İmzalayıp Onayladığı Uluslararası Çevre Sözleşmeleri Paris Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (R.G. 14.2.1983) "Kültürel ve doğal mirasın

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ 1. GİRİŞ Çevre ve ticaret özellikle de uluslararası ticaret önemi gün geçdikçe artan uluslararası gündem

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşmenin Tarafları, Kalıcı organik kirleticilerin zehirli özelliklere sahip olduğunu, doğada ayrışmaya karşı direnç gösterdiklerini, biyolojik

Detaylı

Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi

Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi Doç. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. barbaros@istanbul.edu.tr Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 131 ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Selim Kılıç Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Özet Günümüzde çevre

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

2011-2020 BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI

2011-2020 BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI 2011-2020 BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI 2010 Ekim ayında Japonya nın Nagoya kentinde gerçekleştirilen BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) 10. Taraflar Konferansı nda 2011-2020 yılları arasının Uluslararası

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU

SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU Raportör Yrd. Doç. Dr. Feyzan H. ŞEHİRALİ ÇELİK Ekim 2005 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ MESS için CPS tarafından hazırlanmıştır. Ocak 2012 İstanbul & Brüksel All rights reserved. Corporate and Public Strategy 2012. 1 İÇERİK Önsöz Kısaltmalar BÖLÜM I: GİRİŞ

Detaylı

İklime özen göstermek İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve kyoto protokolü için kılavuz

İklime özen göstermek İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve kyoto protokolü için kılavuz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü, sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularındaki uluslararası anlaşmalar arasında en yenilikçi girişimler olarak anılmaktadır.

Detaylı

Burcu BİLGİN AB Uzman Yardımcısı

Burcu BİLGİN AB Uzman Yardımcısı T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE NİN AKDENİZ DE BALIKÇILIK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI NA UYUMU

Detaylı

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

ULUSAL UYGULAMA PLANI

ULUSAL UYGULAMA PLANI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi ULUSAL UYGULAMA PLANI Şubat 2014 İçindekiler İçindekiler... 1 Kısaltmalar... 4 1. Giriş... 5 1.1. Stockholm

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı Proje Başlığı: Türkiye de İklim Değişikliğinin Yönetimi için Kapasite Oluşturma Türkiye nin uluslararası müzakerelere etkin bir

Detaylı

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ Temiz Denizlerde Emniyetli Denizcilik Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Detaylı

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği nin çevre politikası, insan faaliyetlerinden

Detaylı