RVS43-63 Kazan kontrol paneli Albatros. Siemens Schweiz AG HVAC Ürünleri. Kullanım Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RVS43-63 Kazan kontrol paneli Albatros. Siemens Schweiz AG HVAC Ürünleri. Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 RVS43-63 Kazan kontrol paneli Albatros

2 Đçindekiler 1 Özet Özetler Topoloji Güvenlik notları Ürün sorumluluğu: Montaj ve Kurulum Talimatlar Elektrik Tesisatı Ana ünite RVS Mühendislik Montaj yöntemi Ebatlar ve delme planı Bağlantı terminalleri RVS Bağlantı terminalleri RVS Bağlantı terminalleri RVS Terminal i aretleri Đlave modül AVS Ebatlar ve delme planı Bağlantı terminalleri AVS Terminal i aretleri Terminal Atamaları Operatör ünitesi AVS Bağlantılar Topraklama Operatör ünitesi AVS Bağlantılar Ebatlar Oda ünitesi QAA Mühendislik Montaj yöntemi Bağlantılar Ebatlar ve delme planı Oda ünitesi QAA Mühendislik Montaj yöntemi Bağlantılar Ebatlar ve delme planı /180

3 3.8 Kablosuz bile enler Kablosuz modül AVS Mühendislik Montaj yöntemi Terminaller Kablosuz bağlantı Ebatlar ve delme planı Oda ünitesi QAA Mühendislik Altlık kullanarak montaj Bağlantı / güç kaynağı Kablosuz bağlantı Ebatlar ve delme planı Kablosuz harici sensör AVS Montaj yöntemi Kablosuz bağlantı Ebatlar ve delme planı Kablosuz tekrarlayıcı AVS Montaj yöntemi Bağlantılar Kablosuz bağlantı Ebatlar ve delme planı Kablosuz bile enlerin kontrolü Güç kaynağı AVS Montaj notları Bağlantılar Devreye alma Ana üniteler Kullanım QAA75... / QAA78 / AVS Çalı tırma Çalı tırma elemanları Ekran seçenekleri Ortam ısıtma modunun seçilmesi Soğutma modunun seçilmesi DHW ısıtma modunun seçilmesi Oda sıcaklığı ayar değerinın ayarlanması Ortamda bulunma düğmesi Bilgi görüntüleme Programlama Ayarlama ilkesi Örnek: Günün saatini ayarlama Kullanıcı seviyeleri Son kullanıcı yapısını ayarlama Isıtma mühendisi yapısını ayarlama Ayarlara genel bakı AVS /180

4 5.2.1 Çalı tırma Çalı tırma elemanları Ekran seçenekleri Çalı tırma modunun seçilmesi Oda sıcaklığı ayar değerinın ayarlanması Nominal DHW ayar değerinın ayarlanması Bilgi görüntüleme Ayarlama ilkesi Örnek: Günün saatini ayarlama Kullanıcı seviyeleri Ayarlara genel bakı QAA Çalı tırma Çalı tırma elemanları Ekran seçenekleri Ortam ısıtma modunun seçimi Oda sıcaklığı ayar değerinın ayarlanması Ortamda bulunma düğmesi Programlama Ayrıntılı ayarlar Günün saat ve tarihi Operatör ünitesi Çalı tırma ve ekran Isıtma devresi tayini Oda sensörü Aygıt verileri Kablosuz Bağlayıcı Kablosuz aygıtların listesi Zaman programları Geçi yapma noktaları Standart program Tatiller Isıtma devreleri Çalı tırma modu Ayar değerleri Isıtma eğrisi Tasarruf i levleri Akı sıcaklığı ayar değeri sınırları Oda etkisi Oda sıcaklığı sınırı Hızlı ısıtma Hızlı azaltma Optimum ba latma / durdurma kontrolü Azaltılmı ayar değerinın yükseltilmesi A ırı sıcaklık koruması pompa devresi Karı tırma vanası kontrolü Zemin kürleme i levi A ırı ısı düzenleme Yedek depolama tankı / ana kontrol cihazı Hız kontrollü pompa Uzaktan kumanda /180

5 6.7 Soğutma devresi Çalı tırma modu Ayar değerleri Kullanım-devreye alma Soğutma eğrisi Tasarruf Yaz dengelemesi Akı sıcaklığı ayar değeri sınırları Oda etkisi Oda sıcaklığı sınırı Karı tırma vanası kontrolü Çiğ noktası izleme Yedek depolama tankı / ana kontrol cihazı Uzaktan kumanda DHW Ayar değerleri Öncelik Lejyonella i levi Devirdaim pompası H pompaları Yüzme havuzu Ayar değerleri Öncelik Tesis hidrolikleri Ana kontrol cihazı / sistem pompası Kazan Çalı tırma modu Ayar değerleri Geri dönü sıcaklığı minimum sınır Çıkı verileri x 1 kademeli dizi Kademeli dizi Kontrol Kazan dizisi Geri dönü sıcaklığı maksimum sınır Güne Besleme kontrolü (dt) Öncelik Ba latma i levi Kolektör için donma koruması Kolektör için a ırı sıcaklık koruması Ortam buharla ma sıcaklığı Hız kontrolü Çıktı ölçümü Katı yakıt kazanı Çalı tırma modu Ayar değerleri Kazan / brülör kontrolü /180

6 6.16 Yedek depolama tankı Otomatik kilitler Katmanla ma koruması A ırı sıcaklık koruması Geri soğutma Tesis hidrolikleri Dönü sapması Kısmi besleme Soğuma DHW depolama tankı Besleme kontrolü A ırı sıcaklık koruması Geri soğutma Elektrikli daldırma ısıtıcı Tesis hidroliği Hız kontrollü pompa Anlık DHW ısıtıcı Ayar değerleri Karı tırma vanası kontrolü Konfigürasyon Isıtma devreleri DHW sensör B DHW kontrol elemanı Q Ayrı DHW devresi Kazan Güne Çıkı ı rölesi QX Sensör giri i BX RVS43 için H1 giri i RVS63 için H giri i Giri EX Karı tırma vanası grupları, ana ünite Đlave modül QX Đlave modülü BX Đlave modülü H2 Đlave modülü V çıkı UX Sensör türü / tekrar ayarlama Bina ve oda modeli Tesis için donma koruması Harici gereklilikler Sensör durumu Parametre sıfırlama Tesis eması Aygıt verileri LPB Adres / güç kaynağı Merkezi i levler Saat Hatalar Bakım / özel mod Bakım i levleri Baca temizliği Elle çalı tırma Simülasyon Mü teri servisini arayınız Giri /çıkı testi /180

7 6.24 Durum Mesajlar Kontrol, ısı üretimi Kontrol, tüketiciler Gösterge listesi Hata kodu Bakım kodu Özel çalı tırma kodu Tesis eması Ana emalar Ana ema RVS Ana ema RVS Ana ema RVS Isıtma kaynaklarının türü Genel ekstra i levler Güne Kazan DHW depolama tankı(dhw) Isıtma/soğutma devresi Isı dönü türücü Yüzme havuzu Basınçsız ba lık Ekstra i levler Karı tırıcı vana grubu veya iđlave modül AVS ek i levleri Ana voltaj göstergesi Dü ük voltaj göstergesi Teknik veriler Ana ünite RVS Đlave modül AVS Operatör ünitesi ve oda üniteleri AVS37... / QAA7x / QAA Güç kaynağı AVS Kablosuz modül AVS Kablosuz harici sensör AVS Kablosuz tekrarlayıcı AVS Sensör özellikleri NTC 1 k NTC 10 k PT Deği iklik geçmi i /180

8 1 Özet Bu kullanım kılavuzu a ağıdaki tabloda listelenen ürünleri tanımlar ve son kullanıcılar ile ısıtma mühendisleri aralığındaki okuyucular için kontrollerin kullanımı ve konfigürasyonunu kapsar. Tip referansı (ASN) Seri Ad RVS B Ana kazan ünitesi RVS B Ana kazan ünitesi RVS B Ana kazan ünitesi AVS B Đlave modül AVS B Kullanıcı arayüzü AVS A Kullanıcı arayüzü QAA B Kablolu oda ünitesi QAA B Arka ı ıklı, kablolu oda ünitesi QAA B Kablosuz oda ünitesi QAA A Ana oda ünitesi AVS A Güç Kısmı AVS A Kablosuz modül AVS A Kablosuz tekrarlayıcı AVS A Kablosuz harici sensör A ağıdaki ürünler belgenin ayrı bölümlerinde açıklanmaktadır: QAC34 Harici sensör NTC 1 k QAD36 Kelepçe tipi sıcaklık sensörü NTC 10 k QAZ36 Daldırma tipi sıcaklık sensörü NTC 10 k 9/180 HVAC Ürünleri Tip özeti

9 1.1 Tip özeti Topoloji Kablolu Uzaktan kumanda Mobil, SMS, Çağrı cihazı, Faks, WEB, Oda Ünitesi HMI HMI (RU) Servis Ünitesi HMI (RU) Servis Aracı ACS700 Telefon Ağ Telefon SMS Kablolu Kablolu Kablolu OCI700 OCI611 BSB-W Ana Ünite RVSxx Đlave modül AVS75 (maks. 2) LPB Ana Ünite RVS BSB : Kazan Sistemi Veri Yolu LPB : Yerel i lem veri yolu Kablosuz Uzaktan kumanda Mobil, SMS, Çağrı cihazı, Faks, WEB, Oda Ünitesi RF T harici RF Tekrarlayı cı HMI (RU) Servis Ünitesi HMI (RU) Servis Aracı ACS700 Telefon Ağ Telefon SMS Kablosuz: Kablosuz: Kablosuz: BSB- RF OCI700 OCI611 BSB-W RF modül Ana Ünite RVSxx Đlave modül AVS75 (maks. 2) LPB BSB : Kazan Sistemi Veri Yolu Ana Ünite RVS LPB : Yerel i lem veri yolu 10/180 HVAC Ürünleri Tip özeti

10 Oda ünitesi ile kullanım Đ letim seçenekleri Kablolu Kablosuz B B A A Ana operatör ünitesi ile kullanım (seçime bağlı olarak, ek oda ünitesiyle) T D B E1 C T D B ef E1 C A A 2359Z Z 67 açık metin Kullanıcı arayüzü ile kullanım (seçime bağlı olarak, ek oda ünitesi) B E B E A A A Ana ünite RVS B Güç Bölümü AVS 16 C Oda ünitesi QAA75 / 78 / QAA55.. D Harici sensör AVS13 E Operatör ünitesi AVS (açık metin) E1 Operatör ünitesi AVS (ana) F Kablosuz modül AVS71 Ürün sorumluluğu 11/180

11 2 Güvenlik Notları 2.1 Ürün sorumluluğu Bu ürünler, yukarıda açıklandığı gibi, yalnızca bina hizmetleri tesis ve uygulamalarında kullanılabilir Ürünleri kullanırken, Kullanım ve Teknik Veriler bölümünde belirtilen tüm gereklilikler kar ılanmalıdır. Yerel düzenlemelere (montaj için, vs) uyulmalıdır. Üniteyi açmayın. Bu gözetilmediğinde, garanti geçersiz olur. 12/180 Ürün sorumluluğu

12 3 Montaj ve kurulum 3.1 Talimatlar Elektrik tesisatı Kontrol cihazı monte edilmeden önce, güç kaynağı kapatılmalıdır. Ana ve dü ük voltaj bağlantıları ayrılmalıdır. Kablolama, sınıf II güvenlik gerekliliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Bu, sensör ve ana kablolar için aynı kablo kanalının kullanılmaması gerektiğini ifade eder. 3.2 Ana üniteler RVS Mühendislik Kontrol cihazı çevresinde ünitenin ürettiği ısıyı atmasını sağlamak amacıyla hava sirkülasyonu olu turulmalıdır. Muhafazanın en üst ve en altında bulunan kontrol cihazının soğutma slotları için en az 10 mm açıklık sağlanmalıdır. Bu alan eri ilebilir olmalı ve buraya hiçbir nesne konmamalıdır. Kontrol cihazı ba ka bir (yalıtkan) muhafaza ile kapatılıyorsa, soğutma slotları çevresine 100 mm ye kadar bir açıklık olmalıdır. Kontrol cihazı, sınıf II güvenlik direktiflerine uygun olarak tasarlanmı tır ve bu yönetmeliklere uygun olarak monte edilir. Kontrol cihazı tam olarak takılmadan elektrik verilmemelidir. Buna riayet edilmezse, terminallerin yakınlarında ve soğutma slotları çevresinde elektrik çarpma riski bulunmaktadır. Kontrol cihazı su damlalarına maruz kalmamalıdır. Monte edildiğinde ve kullanıma hazır olduğunda izin verilen ortam sıcaklığı: 0-50 C dir. Güç kabloları dü ük voltaj (sensör) kablolarından tamamıyla ayrılmalı ve en az 100 mm açıklık bulunmalıdır. Montaj konumu Kazan Kontrol Paneli Duvara montaj için muhafaza Talimatlar 13/180

13 Montaj yöntemi Vidalı DIN rayı ile A2 2359Z09 A1 B1 B2 2359Z11 A: Montaj B: Çıkarma Not: Kontrol cihazını bir DIN rayına monte etmek için bir montaj klipsi gereklidir. Ebatlar ve delme planı L L1 Ebatlar (mm cinsinden) 2358M01 B B1 L B H L1 B1 RVS RVS Gerekli toplam yükseklik 2359Z10 Ebat X: Uzantılı konektörler en az 70 mm Uzantısız konektörler en az 60 mm x 14/180 Ana üniteler RVS

14 3.2.1 RVS bağlantı terminalleri RVS43.143/ A S PRVS13.143/ Z Z RVS bağlantı terminalleri Z U U U T S R Q P N L RVS63.243/ B S PRVS63.243/109 Ana üniteler RVS 15/180

15 3.2.3 RVS bağlantı terminalleri RVS63.283/ B S PRVS63.283/ Z07 16/180 Ana üniteler RVS

16 Terminal Đ aretleri Ana ebeke Voltajı L N L1 S3 L1 N T1 T2 S3 Kullanım Yuva Konektör Türü AC 230 V ana ünite Koruyucu topraklama Nötr iletken AC 230 V brülör Çıkı brülör hatası Faz brülör çıkı Koruyucu topraklama Nötr Faz 1.brülör kademesi 1. brülör kademesi açık Brülör hatası giri 4 Giri 1. brülör kademesi çalı ma saatleri SK1 Güvenlik devresi SK2 N Q3 N Q2 Y1 N Y2 N Güvenlik devresi Nötr iletken Koruyucu topraklama DHW pompası/yönlendirici vana Nötr iletken Koruyucu topraklama Đlk ısıtıcı devresi pompası Đlk Isıtma devresi karı tırma vanası açma Nötr iletken Koruyucu topraklama Đlk Isıtma devresi karı tırma vanası kapama Nötr iletken Koruyucu topraklama QX1 Çok fonksiyonlu çıkı 1 N Q6 Y5 N Y6 N Nötr iletken Koruyucu topraklama Đkinci ısıtıcı devre pompası Đkinci Isıtma devresi karı tırma vanası açma Nötr iletken Koruyucu topraklama Đlk Isıtma devresi karı tırma vanası kapama Nötr iletken Koruyucu topraklama QX2 Çok fonksiyonlu çıkı 2 N Nötr iletken Koruyucu topraklama QX3 Çok fonksiyonlu çıkı 3 EX2 FX4 (T6) QX4 (T7) (T8) Çok fonksiyonlu giri Çok fonksiyonlu çıkı 4 (ikinci kademe faz giri i) Çok fonksiyonlu çıkı 4 kapalı (Đkinci kademe kapalı) Çok fonksiyonlu çıkı 4 açık (Đkinci kademe açık) N L P Q R S T U S T U U Z AGP4S.05A/109 AGP8S.07A/109 AGP8S.02E/109 AGP8S.03A/109 AGP8S.03B/109 AGP8S.03B/109 AGP8S.03C/109 AGP8S.03B/109 AGP8S.03B/109 AGP8S.03C/109 AGP8S.03C/109 AGP8S.04C/109 Ana üniteler RVS 17/180

17 Dü ük voltaj Kullanım Yuva Konektör Türü BSB LPB X60 X50 X30 DB MB CL+ CL- CL+ CL- CL+ CL- G+ B2 M B3 M B9 M H1 M B1 M BX1 M BX2 M B12 M H3 M BX3 M BX4 M UX M Servis gereci OCI700 Servis gereci OCI700 Kablosuz modül AVS Uzatma modülü AVS Operatör ünitesi / kazan kontrol paneli LPB verisi LPB topraklama BSB verisi BSB topraklama b. Oda ünitesi 2 verisi Oda ünitesi 2 topraklama b. Oda ünitesi 1 verisi Oda ünitesi 1 topraklama Oda ünitesi güç kaynağı 12 V Kazan sensörü Topraklama DHW sensör üst Topraklama Dı hava sensörü Topraklama Dijital /DC 0 10 V giri Topraklama Akı sıcaklığı sensörü HK1 Topraklama Çok i levli sensör giri i 1 Topraklama Çok i levli sensör giri i 2 Topraklama Akı sıcaklığı sensörü HK2 Topraklama Dijital /DC 0 10 V giri Topraklama Çok i levli sensör giri i 3 Topraklama Çok i levli sensör giri i 4 Topraklama DC 0 10 V çıkı Topraklama b. f h k n p n n p n n n n - AVS82.490/109 AVS82.491/109 AGP4S.02H/109 AGP4S.02A/109 AGP4S.02A/109 AGP4S.02A/109 AGP4S.03D/109 AGP4S.02B/109 AGP4S.02C/109 AGP4S.02D/109 AGP4S.02F/109 AGP4S.02G/109 AGP4S.02F/109 AGP4S.02F/109 AGP4S.02G/109 AGP4S.02F/109 AGP4S.02F/109 AGP4S.02F/109 AGP4S.02F/ /180 Ana üniteler RVS

18 3.3 Đlave modül AVS Planlama, montaj yeri ve montaj yöntemi için ana modül için verilen bilgiye bakın. Ebatlar ve delme planı L L1 Ebatlar (mm cinsinden) 2358M01 B B1 L B H L1 B1 AVS Bağlantılar AVS ilave modülü AVS83.490/109 bağlantı kablosu kullanılarak ana ünitenin X50 terminaline bağlanır. Konektörler kodlanmı tır AVS bağlantı terminalleri AVS75.390/ A S PAVS75.390/ Z = Modül = Modül 2 Đlave modülodülü AVS /180

19 Terminal i aretleri Ana ebeke voltajı L N QX21 N QX22 N QX23 Kullanım Yuva Konektör Türü AC 230 V ana ünite Koruyucu topraklama Nötr iletken Çok fonksiyonlu çıkı Nötr iletken Koruyucu topraklama Çok fonksiyonlu çıkı Nötr iletken Koruyucu topraklama Çok fonksiyonlu çıkı N L AGP4S.03E/109 T S AGP8S.04B/109 AGP8S.03B/109 Dü ük Voltaj Terminal Atamaları Kullanım Ortam Konektör Türü X30 Operatör ünitesi / kazan kontrol paneli - AVS82.491/109 X50 Temel birim AVS82.490/109 BX21 M BX22 M H2 M Çok fonksiyonlu giri Topraklama Çok fonksiyonlu giri Topraklama Dijital /DC 0 10 V giri Topraklama A ağıdaki iki parametre ilgili modülün kullanımını açıklamaktadır: Đlave modül 1 (çalı ma satırı 6020) Đlave modül 2 (çalı ma satıri 6021). n n n AGP4S.02F/109 AGP4S.02F/109 AGP4S.02F/109 20/180 Đlave modülodülü AVS75.390

20 3.4 AVS operatör ünitesi Montaj yöntemi 2358Z30 Montaj (96) M Z31 Çıkartma 2358Z32 Bağlantılar AVS operatör ünitesi AVS82.491/109 bağlantı kablosu kullanılarak ana ünitenin X30 terminaline bağlanmalıdır. Konektörler kodlanmı tır. Topraklama Pano alteri (144) M05 AVS operatör ünitesi 21/180

21 3.5 AVS operatör ünitesi Bağlantılar AVS operatör ünitesi AVS82.491/109 bağlantı kablosu kullanılarak ana ünitenin X30 terminaline bağlanmalıdır. Konektörler kodlanmı tır. Ebatlar 2354M01 0,5 A 13 A Kontrol Paneli, ön 22/180 AVS operatör ünitesi

22 3.6 Oda ünitesi QAA55 Oda ünitesi a ağıdaki noktalara dikkat ederek asıl oturma odasına yerle tirilmelidir: Montaj yeri sensörün oda sıcaklığını direkt güne radyasyonundan veya diğer ısı ya da soğutma kaynaklarından aksi yönde etkilenmeden (zeminden yakla ık 1.5 yüksek) olabildiğince doğru algılayabileceği ekilde seçilmelidir Duvara montaj durumunda, ünitenin üstünde takılmasına ve çıkarılmasına yetecek kadar açıklık bulunmalıdır. Ünite altlığından çıkarıldığında, ünitenin çalı ır durumda olmaması için elektrik kesilmelidir. Montaj yöntemi 2284Z Z33a 2284Z34a Kontrol cihazı su damlalarına maruz kalmamalıdır. Bağlantılar CL+ BSB verisi 2 CL- BSB topraklama Ebatlar ve delme planı 2282M02 4, Z27 23/180 Oda ünitesi QAA55

23 3.7 Oda ünitesi QAA75 Oda ünitesi a ağıdaki noktalara dikkat ederek asıl oturma odasına yerle tirilmelidir: Montaj yeri sensörün oda sıcaklığını direkt güne radyasyonundan veya diğer ısı ya da soğutma kaynaklarından aksi yönde etkilenmeden (zeminden yakla ık 1.5 yüksek) olabildiğince doğru algılayabileceği ekilde seçilmelidir Duvara montaj durumunda, ünitenin üstünde takılmasına ve çıkarılmasına yetecek kadar açıklık bulunmalıdır. Ünite altlığından çıkarıldığında, ünitenin çalı ır durumda olmaması için elektrik kesilmelidir. Montaj yöntemi 2359Z Z Z Z Z20 Bağlantılar Terminal Đsim QAA QAA CL+ BSB verisi BSB verisi 2 CL- BSB topraklama BSB topraklama 3 G+ Ayrılmı Güç kaynağı DC 12 V 24/180 Oda ünitesi QAA75

24 Ebatlar ve delme planı 4,2 2359Z Z12 Oda ünitesi QAA75 25/180

25 3.8 Kablosuz bile enler Kablosuz bile en iletimin mümkün olduğu kadar parazitsiz olmasını sağlayacak ekilde yerle tirilmelidir. A ağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır: elektrik kablolarının, güçlü manyetik alanların veya PC, TV setleri, mikrodalga fırın gibi cihazların yakın çevresinde olmamalıdır. Büyük metal yapıların veya özel cam veya özel beton gibi ince metal kafese sahip yapı elemanlarının yakınında olmamalıdır. Vericiye olan mesafe 30 metre veya 2 kattan daha fazla olmamalıdır Kablosuz modül AVS Kablosuz modül, kablosuz ileti imi sunarak ürün gamını geni letir. Bu tür aygıtla, oda üniteleri gibi sistem bile enleri verileri kablo dö emeye gerek kalmadan iletir. Mühendislik Kablosuz modülü metal muhafazalar içine monte etmeyin (örn. bir kazanın içine). Montaj yöntemi Z Z23 A B LED Düğm esi 2359Z57 Terminaller Kablosuz bağlantı Ebatlar ve delme planı Önceden hazırlanmı kablo kontrol cihazının X60 terminaline bağlanmalıdır. Modülü bağlamadan önce, ana ünitenin elektriği kesilmelidir. Đlgili kablosuz bağlantı kontrollü üniteye dair kablosuz bağlantının olu turulması a ağıdaki bölümde açıklanmaktadır. 26/180 Kablosuz bile enler

26 3.8.2 Oda ünitesi QAA Mühendislik Oda ünitesi a ağıdaki noktalara dikkat ederek asıl oturma odasına yerle tirilmelidir: Montaj yeri sensörün oda sıcaklığını direkt güne radyasyonundan veya diğer ısı ya da soğutma kaynaklarından aksi yönde etkilenmeden (zeminden yakla ık 1.5 yüksek) olabildiğince doğru algılayabileceği ekilde seçilmelidir Duvara montaj durumunda, ünitenin üstünde takılmasına ve çıkarılmasına yetecek kadar açıklık bulunmalıdır. Altlık kullanarak montaj 2359Z Z Z Z Z26 27/180 Kablosuz bile enler

27 Altlık kullanmadan montaj Bağlantı / güç kaynağı 2359Z61 Üniteye güç 3 adet 1.5 V AA tip (LR06) alkali pil tarafından sağlanmaktadır. Kablosuz bağlantı Tüm sistemin kolay eri im kapsamında olması için kablosuz bağlantıyı montaj öncesi kablosuz modül yakınında olu turun. Tüm bile enlerin elektrik alıyor olması kablosuz bağlantı için ön gerekliliktir. Bu, kablosuz modülün ana üniteye doğru biçimde bağlanması ve pillerin oda ünitesine doğru biçimde yerle tirilmesi gerektiğini ifade eder. Bağlantının olu turulması 1. Kablosuz modül üstündeki LED yüksek sıklıkta yanıp sönmeye ba layana kadar monte edilen kablosuz modül üstündeki düğmeye en az 8 saniye süresince basın. 2. Programlamaya geçi yapmak için oda ünitesi üstündeki OK a basın 3. En az 3 saniye boyunca info düğmesini basın ve ayar düğmesiyle Devreye Alma çalı ma seviyesini seçin. Daha sonra OK a basın. 4. Operatör ünitesi çalı ma sayfasını seçin ve OK a basın. 5. Kullanılan çalı ma satırını seçin (çalı ma hattı 40) ve uygun seçimi yapın. Daha sonra OK a basın. 6. Kablosuz çalı ma sayfasını seçin ve OK a basın. 7. Bağlayıcı ayar satırını seçin (satır 120). Daha sonra OK düğmesine basın. 8. Ayar düğmesini YES e ayarlayın ve OK a basın. Bağlantı olu turma ba latılır. 9. Ekran bağlantı olu turma i leminin % durumunu gösterir. Bu i lem 2 ila 120 saniye arasında bir süre alabilir. 10. Device ready (Aygıt hazır) göründüğünde ve kablosuz modül üstündeki LED söndüğünde bağlantı olu turulmu olur. Test Kablosuz bağlantının durumu kontrol etmek için bir test yapılır. ESC tu una basılarak test iptal edilebilir. Kontrol cihazının kablosuz bağlantısı açık durumdayken, test oda ünitesinin monte edileceği yerde yapılmalıdır. Oda ünitesinde, yukarıda açıklandığı gibi (2 den 4 e kadar olan noktalar), Kablosuz çalı ma sayfasını seçin ve Test mode (satır 121) ayar satırındaki test modunu etkinle tirin 28/180 Kablosuz bile enler

28 Test esnasındaki bir ekran görüntüsü örneği: Soldaki rakamlar gönderilen telegramları, sağdaki rakamlar alınan telegramları gösterir Test 24 telegramın ardından sonlandırılacaktır. Gönderilen telegramların en az %50 si alındığında test ba arılı kabul edilecektir. Bedieneinheit Test Modu Test ba arılı değilse, ba ka bazı montaj yerleri seçilmelidir veya AVS kablosuz tekrarlayıcı kullanılabilir. Ebatlar ve delme planı ,2 2359Z Z Kablosuz bile enler 29/180

29 3.8.3 Kablosuz harici sensör AVS Kablosuz verici bina içine yerle tirilmelidir. Kablosuz vericinin monte edileceği yer pillerin kolayca deği tirilmesine uygun olmalıdır. Montaj yöntemi RF vericisi Harici sensör 2359Z55 AAA AAA 2359Z Z Z Z Z Z Z33 Pil Pil geçi eridi Bağlantılar Harici sensör kablosuz vericiye 2 damarlı kablo ile bağlanmalıdır ve bağlantılar birbiri ile deği tirilebilir olmalıdır. Üniteye güç üç adet 1.5 V AAA tip (LR03) alkali pil tarafından sağlanmaktadır. 30/180 Kablosuz bile enler

30 Kablosuz bağlantı Bağlantının olu turulması Tüm sistemin kolay eri im kapsamında olması için kablosuz bağlantıyı montaj öncesi kablosuz modül yakınında olu turun. Tüm bile enlerin elektrik alıyor olması kablosuz bağlantı için ön gerekliliktir. Bu, kablosuz modülün ana üniteye doğru biçimde bağlanması ve pillerin oda ünitesine doğru biçimde yerle tirilmesi gerektiğini ifade eder. 1. Kablosuz modül üstündeki LED yüksek sıklıkta LED yanıp sönmeye ba layana kadar kablosuz modül üstündeki düğmeye en az 8 saniye süresince basın. 2. LED yüksek sıklıkta yanıp sönmeye ba layana kadar kablosuz harici sensör vericisi üstündeki düğmeye en az 8 saniye süresince basın. 3. Kablosuz modül üstündeki LED söndüğünde Düğme bağlantı olu turulmu olur. 4. LED sönene kadar kablosuz harici sensör vericisi üstündeki düğmeye kısa süreli olarak tekrar basın. AAA AAA 2359Z58 Test Kablosuz bağlantının durumu kontrol etmek için bir test yapılır. ESC tu una basılarak test iptal edilebilir. Kontrol cihazının kablosuz bağlantısı açık durumdayken, test oda ünitesinin monte edileceği yerde yapılmalıdır. 1. LED dü ük sıklıkta yanıp sönmeye ba layana kadar kablosuz harici sensör vericisi üstündeki 3. düğmeye en fazla 8 saniye süresince basın. 2. Kablosuz ileti im çalı tığında, kablosuz modül üstündeki LED 10 saniye aralıklarla kısa süre yanıp söner. 3. Testten sonra, LED sönene kadar kablosuz harici sensör vericisi üstündeki düğmeye kısa süreli olarak tekrar basın. Ebatlar ve delme planı 2359Z , , ,8 49,7 1811M01 4,2 5, Ø 14,1 2359Z , ,5 1811M02 Kablosuz bile enler 31/180

31 Montaj yöntemi Kablosuz tekrarlayıcı AVS Kablosuz bağlantı olu tururken, kablosuz bağlantının açılması ve test edilmesi için aygıt montaj öncesi geçici olarak elektriğe bağlanmalıdır. Kablosuz tekrarlayıcı bina içine yerle tirilmelidir Z Z Z31 Bağlantılar Kablosuz bağlantı Güç kapalı güç paketi aracılığıyla sağlanır. Kablolar birbiri ile deği tirilebilir. Tüm sistemin kolay eri im kapsamında olması için kablosuz bağlantıyı montaj öncesi kablosuz modül yakınında olu turun. Tüm bile enlerin elektrik alıyor olması kablosuz bağlantı için ön gerekliliktir. Bu, kablosuz modülün ana üniteye doğru biçimde bağlanması ve kablosuz tekrarlayıcıya doğru biçimde güç sağlanması gerektiğini ifade eder. Bağlantının olu turulması 1. Kablosuz modül üstündeki LED yüksek sıklıkta yanıp sönmeye ba layana kadar kablosuz modül üstündeki düğmeye en az 8 saniye süresince basın. 2. LED yüksek sıklıkta yanıp sönmeye ba layana kadar monte edilen kablosuz tekrarlayıcı üstündeki düğmeye basın. 3. Kablosuz modül üstündeki LED söndüğünde bağlantı olu turulmu olur. Düğme LED 2359Z56 Test Ebatlar ve delme planı Kablosuz bağlantının durumu kontrol etmek için bir test yapılır. ESC tu una basılarak test iptal edilebilir. Kontrol cihazının kablosuz bağlantısı açık durumdayken, test oda ünitesinin monte edileceği yerde yapılmalıdır 1. LED dü ük sıklıkta yanıp sönmeye ba layana kadar kablosuz tekrarlayıcı üstündeki 3. düğmeye en fazla 8 saniye süresince basın. 2. Kablosuz ileti im çalı tığında, kablosuz modül üstündeki LED 10 saniye aralıklarla kısa süre yanıp söner. 3. Testten sonra, LED sönene kadar kablosuz tekrarlayıcı üstündeki düğmeye kısa süreli olarak tekrar basın. 2359Z16 4, /180 Kablosuz bile enler

32 3.8.5 Kablosuz bile enlerin kontrolü Gerekli sistem bile enleri için bağlantıların çalı ıp çalı madığını kontrol etmek için Kablosuz (çalı ma seviyesi Devreye Alma ) çalı ma sayfasında130 ile 135 arasındaki satırlarına bakınız. 3.9 Güç kaynağı AVS Montaj notları Kazan kontrol paneli zemine monte edilebilen veya duvara asılabilen yağ veya gaz kazanları için tasarlanmı tır ve yalnızca bu amaçla kullanılmalıdır. Montaj için a ağıdaki noktalara uyulması gerekir: Kontrol paneline elektrik yalnızca ünite altere tam olarak bağlandıktan sonra verilmelidir. Uzatma modülleri veya takma kapaklar da kendileri için sağlanan alterlere daha önceden bağlanmalıdır. alter ebatları 92x92 mm, metal levha kalınlığı 0.5 ila 3.0 mm Kazan kontrol paneli verilen 4 klipsle sabitlenebilir Kontrol paneline elektrik yalnızca ünite altere tam olarak bağlandıktan sonra verilmelidir. Uzatmalar veya takma kapaklar da kendileri için sağlanan alterlere daha önceden bağlanmalıdır. Kontrol panelinden bağlantı terminallerine dö enen kabloların gerilmeyi önleme özelliği yoktur ve bu nedenle kazan içinde sabitlenmelidir. Elektrik tesisatı yerel düzenlemelere uymalıdır Montaj yöntemi Montaj 2358Z Z28 Çıkartma 2358Z29 Bağlantılar ehir ebekesi: Terminal Đsim L Canlı AC 230 V mavi Koruyucu topraklama N Nötr iletken mavi Ye il + sarı Ana ünite bağlantısı Terminal Đsim 1 L AC 230 V ana ünite kahverengi 2 Koruyucu topraklama Ye il + sarı 3 N Nötr iletken mavi 4 L1 AC 230 V brülör siyah 5 S3 Giri brülör hatası - Güç kaynağı AVS /180

33 Ebatlar Si B 4B S1 1A 2A C 1A 3B1 1 H1 STB 2 PE L A16 N1 L1 S3 L N ebeke beslemesi RVS ana ünite Si Sigorta 6.3AT S1 Ye il parlak lambalı ana ebeke anahtarı STB = SLT Güvenlik sınırı termostatı 110 C H1 Sinyal Lambası, SLT nin alteri vardır (96) M02 (96) M /180 Güç kaynağı AVS16.290

34 4 Devreye alma Ön Gereklilikler Üniteleri devreye almak için a ağıdaki i lem a amaları yerine getirilmelidir: Ön gereklilik, doğru montaj ve doğru elektrik tesisatı, kablosuz çözümler durumunda, tüm gerekli yardımcı ünitelerle olan kablosuz bağlantıların doğru çalı masıdır. Tesise özgü ayarları yapın. Configuration (Konfigürasyon) çalı ma sayfasına özel dikkat sarf edilmelidir. Bu amaçla, ilgili çalı ma düzeyi a ağıdaki gibi seçilmelidir: Programlamaya geçi yapmak için oda ünitesi üstündeki OK e basın. En az 3 saniye boyunca info düğmesini basın ve ayar düğmesiyle Devreye Alma çalı ma seviyesini seçin. Daha sonra OK düğmesine basın. Đ levsel kontrolleri a ağıda açıklandığı gibi yapın. Dü ürülmü dı hava sıcaklığını sıfırlayın ( Tüketicilerin te hisleri çalı ma sayfası, Dü ürülmü dı hava sıcaklığı çalı ma satırı (çalı ma satırı 8703) i lev kontrolü Devreye almayı ve hata izlemeyi kolayla tırmak amacıyla, kontrol cihazı çıkı ve giri testlerinin yapılmasını sağlar. Bu testlerle kontrol cihazının giri ve çıkı ları kontrol edilebilir. Testleri yapmak için Input/output test (giri /çıkı testi) çalı ma sayfasına geçi yapın ve tüm mevcut ayar satırlarını gözden geçirin. Çalı ma durumu Te his Mevcut çalı ma durumu State (Durum) çalı ma sayfasından kontrol edilebilir. Ayrıntılı tesis te hisi için diagnostics heat source (ısı kaynağı te hisleri) ve diagnostics consumer (tüketici te hisleri çalı ma sayfalarını kontrol edin). 4.1 Ana üniteler LED in kontrol edilmesi LED kapalı: LED açık LED yanıp sönüyor Elektrik yok Hazır Kısmi arıza LPB 2358Z33 LED Ana üniteler 35/180

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

RTD-20 Montaj Talimatları

RTD-20 Montaj Talimatları LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Montaj Talimatları 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 Türkçe RTD-20 Montaj Talimatları 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Detaylı

OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular Baskı 4

OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular Baskı 4 OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular Baskı 4 For internal use only İçindekiler 1- RVS kazan kontrol cihazında 127 no lu Lejyonella hatasının giderilmesi 2- Brulörlü kazanlarda brulörün 1inci kademe çıkışının

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger 1730 Energy Logger Kullanım Kılavuzu September 2013 (Turkish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu 6303 5737 04/2003 TR Kullanıcı için Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu Oda Termostatı RC10 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları yerine

Detaylı

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR TCD440_445TR(TR).book Page 1 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM İşletme Talimatları Dijital Kablosuz Telefon Model No. KX-TCD440TR Dijital Telsiz Telesekreter Sistem Model No. KX-TCD445TR Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry.

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry. Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010 Endüstriyel şalt tekniği Answers for industry. İçindekiler Önemli açıklamalar Giriş 1 SIRIUS Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu Projeksiyon açıklamaları

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Kılavuz. TK Ek. MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V

Kılavuz. TK Ek. MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Kılavuz TK Ek MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Her Hakkı Saklıdır Bu

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar Motorlar Otomasyon Enerji İletim ve Dağıtım Kaplamalar Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar M serisi - Kolektör halkası rotoru - Yatay Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Kurulum, çalıştırma

Detaylı

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog Altivar Katalog İçindekiler Altivar b b Broşür.................................................... sayfa b b Seçim kılavuzu... sayfa b b Tanıtım.................................................... b b

Detaylı

icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu

icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu 1 Đçindekiler 1. Hoş Geldiniz 4 2. Önemli bilgiler: Phonak TVLink sisteminizi ilk kez kullanmadan önce lütfen okuyun 6 2.1 Tehlike uyarıları 6 2.2

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

WaterMaster FET100 Elektromanyetik debimetre Transmiter. Tüm su endüstri uygulamaları için mükemmel uyum

WaterMaster FET100 Elektromanyetik debimetre Transmiter. Tüm su endüstri uygulamaları için mükemmel uyum Kullanıcı Kılavuzu OI/FET100 TR Rev. F WaterMaster FET100 Elektromanyetik debimetre Transmiter Tüm su endüstri uygulamaları için mükemmel uyum Giriş WaterMaster, elektriksel olarak iletken sıvıların ölçümü

Detaylı

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler Önemli Kullanıcı Bilgileri Katı hal ekipmanları, elektromekanik ekipmanlara

Detaylı

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 IC-V/-LV Serie TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 TRT-BA-ICVSERIES-HS-00-TR TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.de

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Operatör Terminalleri DOP11B Baskı 11/28 Sistem El Kitabı 16666984 / TR SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU

NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Lütfen bu kılavuzda belirtilen uyarılara ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyunuz.

Detaylı

AR-5623D AR-5618D AR-5620D DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU

AR-5623D AR-5618D AR-5620D DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D KULLANIM KILAVUZU İÇINDEKILER GİRİŞ... KILAVUZU KULLANMA... MODELLER ARASINDAKİ FARKLAR... 5 KURULUM YAZILIMI KURMADAN

Detaylı