RVS43-63 Kazan kontrol paneli Albatros. Siemens Schweiz AG HVAC Ürünleri. Kullanım Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RVS43-63 Kazan kontrol paneli Albatros. Siemens Schweiz AG HVAC Ürünleri. Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 RVS43-63 Kazan kontrol paneli Albatros

2 Đçindekiler 1 Özet Özetler Topoloji Güvenlik notları Ürün sorumluluğu: Montaj ve Kurulum Talimatlar Elektrik Tesisatı Ana ünite RVS Mühendislik Montaj yöntemi Ebatlar ve delme planı Bağlantı terminalleri RVS Bağlantı terminalleri RVS Bağlantı terminalleri RVS Terminal i aretleri Đlave modül AVS Ebatlar ve delme planı Bağlantı terminalleri AVS Terminal i aretleri Terminal Atamaları Operatör ünitesi AVS Bağlantılar Topraklama Operatör ünitesi AVS Bağlantılar Ebatlar Oda ünitesi QAA Mühendislik Montaj yöntemi Bağlantılar Ebatlar ve delme planı Oda ünitesi QAA Mühendislik Montaj yöntemi Bağlantılar Ebatlar ve delme planı /180

3 3.8 Kablosuz bile enler Kablosuz modül AVS Mühendislik Montaj yöntemi Terminaller Kablosuz bağlantı Ebatlar ve delme planı Oda ünitesi QAA Mühendislik Altlık kullanarak montaj Bağlantı / güç kaynağı Kablosuz bağlantı Ebatlar ve delme planı Kablosuz harici sensör AVS Montaj yöntemi Kablosuz bağlantı Ebatlar ve delme planı Kablosuz tekrarlayıcı AVS Montaj yöntemi Bağlantılar Kablosuz bağlantı Ebatlar ve delme planı Kablosuz bile enlerin kontrolü Güç kaynağı AVS Montaj notları Bağlantılar Devreye alma Ana üniteler Kullanım QAA75... / QAA78 / AVS Çalı tırma Çalı tırma elemanları Ekran seçenekleri Ortam ısıtma modunun seçilmesi Soğutma modunun seçilmesi DHW ısıtma modunun seçilmesi Oda sıcaklığı ayar değerinın ayarlanması Ortamda bulunma düğmesi Bilgi görüntüleme Programlama Ayarlama ilkesi Örnek: Günün saatini ayarlama Kullanıcı seviyeleri Son kullanıcı yapısını ayarlama Isıtma mühendisi yapısını ayarlama Ayarlara genel bakı AVS /180

4 5.2.1 Çalı tırma Çalı tırma elemanları Ekran seçenekleri Çalı tırma modunun seçilmesi Oda sıcaklığı ayar değerinın ayarlanması Nominal DHW ayar değerinın ayarlanması Bilgi görüntüleme Ayarlama ilkesi Örnek: Günün saatini ayarlama Kullanıcı seviyeleri Ayarlara genel bakı QAA Çalı tırma Çalı tırma elemanları Ekran seçenekleri Ortam ısıtma modunun seçimi Oda sıcaklığı ayar değerinın ayarlanması Ortamda bulunma düğmesi Programlama Ayrıntılı ayarlar Günün saat ve tarihi Operatör ünitesi Çalı tırma ve ekran Isıtma devresi tayini Oda sensörü Aygıt verileri Kablosuz Bağlayıcı Kablosuz aygıtların listesi Zaman programları Geçi yapma noktaları Standart program Tatiller Isıtma devreleri Çalı tırma modu Ayar değerleri Isıtma eğrisi Tasarruf i levleri Akı sıcaklığı ayar değeri sınırları Oda etkisi Oda sıcaklığı sınırı Hızlı ısıtma Hızlı azaltma Optimum ba latma / durdurma kontrolü Azaltılmı ayar değerinın yükseltilmesi A ırı sıcaklık koruması pompa devresi Karı tırma vanası kontrolü Zemin kürleme i levi A ırı ısı düzenleme Yedek depolama tankı / ana kontrol cihazı Hız kontrollü pompa Uzaktan kumanda /180

5 6.7 Soğutma devresi Çalı tırma modu Ayar değerleri Kullanım-devreye alma Soğutma eğrisi Tasarruf Yaz dengelemesi Akı sıcaklığı ayar değeri sınırları Oda etkisi Oda sıcaklığı sınırı Karı tırma vanası kontrolü Çiğ noktası izleme Yedek depolama tankı / ana kontrol cihazı Uzaktan kumanda DHW Ayar değerleri Öncelik Lejyonella i levi Devirdaim pompası H pompaları Yüzme havuzu Ayar değerleri Öncelik Tesis hidrolikleri Ana kontrol cihazı / sistem pompası Kazan Çalı tırma modu Ayar değerleri Geri dönü sıcaklığı minimum sınır Çıkı verileri x 1 kademeli dizi Kademeli dizi Kontrol Kazan dizisi Geri dönü sıcaklığı maksimum sınır Güne Besleme kontrolü (dt) Öncelik Ba latma i levi Kolektör için donma koruması Kolektör için a ırı sıcaklık koruması Ortam buharla ma sıcaklığı Hız kontrolü Çıktı ölçümü Katı yakıt kazanı Çalı tırma modu Ayar değerleri Kazan / brülör kontrolü /180

6 6.16 Yedek depolama tankı Otomatik kilitler Katmanla ma koruması A ırı sıcaklık koruması Geri soğutma Tesis hidrolikleri Dönü sapması Kısmi besleme Soğuma DHW depolama tankı Besleme kontrolü A ırı sıcaklık koruması Geri soğutma Elektrikli daldırma ısıtıcı Tesis hidroliği Hız kontrollü pompa Anlık DHW ısıtıcı Ayar değerleri Karı tırma vanası kontrolü Konfigürasyon Isıtma devreleri DHW sensör B DHW kontrol elemanı Q Ayrı DHW devresi Kazan Güne Çıkı ı rölesi QX Sensör giri i BX RVS43 için H1 giri i RVS63 için H giri i Giri EX Karı tırma vanası grupları, ana ünite Đlave modül QX Đlave modülü BX Đlave modülü H2 Đlave modülü V çıkı UX Sensör türü / tekrar ayarlama Bina ve oda modeli Tesis için donma koruması Harici gereklilikler Sensör durumu Parametre sıfırlama Tesis eması Aygıt verileri LPB Adres / güç kaynağı Merkezi i levler Saat Hatalar Bakım / özel mod Bakım i levleri Baca temizliği Elle çalı tırma Simülasyon Mü teri servisini arayınız Giri /çıkı testi /180

7 6.24 Durum Mesajlar Kontrol, ısı üretimi Kontrol, tüketiciler Gösterge listesi Hata kodu Bakım kodu Özel çalı tırma kodu Tesis eması Ana emalar Ana ema RVS Ana ema RVS Ana ema RVS Isıtma kaynaklarının türü Genel ekstra i levler Güne Kazan DHW depolama tankı(dhw) Isıtma/soğutma devresi Isı dönü türücü Yüzme havuzu Basınçsız ba lık Ekstra i levler Karı tırıcı vana grubu veya iđlave modül AVS ek i levleri Ana voltaj göstergesi Dü ük voltaj göstergesi Teknik veriler Ana ünite RVS Đlave modül AVS Operatör ünitesi ve oda üniteleri AVS37... / QAA7x / QAA Güç kaynağı AVS Kablosuz modül AVS Kablosuz harici sensör AVS Kablosuz tekrarlayıcı AVS Sensör özellikleri NTC 1 k NTC 10 k PT Deği iklik geçmi i /180

8 1 Özet Bu kullanım kılavuzu a ağıdaki tabloda listelenen ürünleri tanımlar ve son kullanıcılar ile ısıtma mühendisleri aralığındaki okuyucular için kontrollerin kullanımı ve konfigürasyonunu kapsar. Tip referansı (ASN) Seri Ad RVS B Ana kazan ünitesi RVS B Ana kazan ünitesi RVS B Ana kazan ünitesi AVS B Đlave modül AVS B Kullanıcı arayüzü AVS A Kullanıcı arayüzü QAA B Kablolu oda ünitesi QAA B Arka ı ıklı, kablolu oda ünitesi QAA B Kablosuz oda ünitesi QAA A Ana oda ünitesi AVS A Güç Kısmı AVS A Kablosuz modül AVS A Kablosuz tekrarlayıcı AVS A Kablosuz harici sensör A ağıdaki ürünler belgenin ayrı bölümlerinde açıklanmaktadır: QAC34 Harici sensör NTC 1 k QAD36 Kelepçe tipi sıcaklık sensörü NTC 10 k QAZ36 Daldırma tipi sıcaklık sensörü NTC 10 k 9/180 HVAC Ürünleri Tip özeti

9 1.1 Tip özeti Topoloji Kablolu Uzaktan kumanda Mobil, SMS, Çağrı cihazı, Faks, WEB, Oda Ünitesi HMI HMI (RU) Servis Ünitesi HMI (RU) Servis Aracı ACS700 Telefon Ağ Telefon SMS Kablolu Kablolu Kablolu OCI700 OCI611 BSB-W Ana Ünite RVSxx Đlave modül AVS75 (maks. 2) LPB Ana Ünite RVS BSB : Kazan Sistemi Veri Yolu LPB : Yerel i lem veri yolu Kablosuz Uzaktan kumanda Mobil, SMS, Çağrı cihazı, Faks, WEB, Oda Ünitesi RF T harici RF Tekrarlayı cı HMI (RU) Servis Ünitesi HMI (RU) Servis Aracı ACS700 Telefon Ağ Telefon SMS Kablosuz: Kablosuz: Kablosuz: BSB- RF OCI700 OCI611 BSB-W RF modül Ana Ünite RVSxx Đlave modül AVS75 (maks. 2) LPB BSB : Kazan Sistemi Veri Yolu Ana Ünite RVS LPB : Yerel i lem veri yolu 10/180 HVAC Ürünleri Tip özeti

10 Oda ünitesi ile kullanım Đ letim seçenekleri Kablolu Kablosuz B B A A Ana operatör ünitesi ile kullanım (seçime bağlı olarak, ek oda ünitesiyle) T D B E1 C T D B ef E1 C A A 2359Z Z 67 açık metin Kullanıcı arayüzü ile kullanım (seçime bağlı olarak, ek oda ünitesi) B E B E A A A Ana ünite RVS B Güç Bölümü AVS 16 C Oda ünitesi QAA75 / 78 / QAA55.. D Harici sensör AVS13 E Operatör ünitesi AVS (açık metin) E1 Operatör ünitesi AVS (ana) F Kablosuz modül AVS71 Ürün sorumluluğu 11/180

11 2 Güvenlik Notları 2.1 Ürün sorumluluğu Bu ürünler, yukarıda açıklandığı gibi, yalnızca bina hizmetleri tesis ve uygulamalarında kullanılabilir Ürünleri kullanırken, Kullanım ve Teknik Veriler bölümünde belirtilen tüm gereklilikler kar ılanmalıdır. Yerel düzenlemelere (montaj için, vs) uyulmalıdır. Üniteyi açmayın. Bu gözetilmediğinde, garanti geçersiz olur. 12/180 Ürün sorumluluğu

12 3 Montaj ve kurulum 3.1 Talimatlar Elektrik tesisatı Kontrol cihazı monte edilmeden önce, güç kaynağı kapatılmalıdır. Ana ve dü ük voltaj bağlantıları ayrılmalıdır. Kablolama, sınıf II güvenlik gerekliliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Bu, sensör ve ana kablolar için aynı kablo kanalının kullanılmaması gerektiğini ifade eder. 3.2 Ana üniteler RVS Mühendislik Kontrol cihazı çevresinde ünitenin ürettiği ısıyı atmasını sağlamak amacıyla hava sirkülasyonu olu turulmalıdır. Muhafazanın en üst ve en altında bulunan kontrol cihazının soğutma slotları için en az 10 mm açıklık sağlanmalıdır. Bu alan eri ilebilir olmalı ve buraya hiçbir nesne konmamalıdır. Kontrol cihazı ba ka bir (yalıtkan) muhafaza ile kapatılıyorsa, soğutma slotları çevresine 100 mm ye kadar bir açıklık olmalıdır. Kontrol cihazı, sınıf II güvenlik direktiflerine uygun olarak tasarlanmı tır ve bu yönetmeliklere uygun olarak monte edilir. Kontrol cihazı tam olarak takılmadan elektrik verilmemelidir. Buna riayet edilmezse, terminallerin yakınlarında ve soğutma slotları çevresinde elektrik çarpma riski bulunmaktadır. Kontrol cihazı su damlalarına maruz kalmamalıdır. Monte edildiğinde ve kullanıma hazır olduğunda izin verilen ortam sıcaklığı: 0-50 C dir. Güç kabloları dü ük voltaj (sensör) kablolarından tamamıyla ayrılmalı ve en az 100 mm açıklık bulunmalıdır. Montaj konumu Kazan Kontrol Paneli Duvara montaj için muhafaza Talimatlar 13/180

13 Montaj yöntemi Vidalı DIN rayı ile A2 2359Z09 A1 B1 B2 2359Z11 A: Montaj B: Çıkarma Not: Kontrol cihazını bir DIN rayına monte etmek için bir montaj klipsi gereklidir. Ebatlar ve delme planı L L1 Ebatlar (mm cinsinden) 2358M01 B B1 L B H L1 B1 RVS RVS Gerekli toplam yükseklik 2359Z10 Ebat X: Uzantılı konektörler en az 70 mm Uzantısız konektörler en az 60 mm x 14/180 Ana üniteler RVS

14 3.2.1 RVS bağlantı terminalleri RVS43.143/ A S PRVS13.143/ Z Z RVS bağlantı terminalleri Z U U U T S R Q P N L RVS63.243/ B S PRVS63.243/109 Ana üniteler RVS 15/180

15 3.2.3 RVS bağlantı terminalleri RVS63.283/ B S PRVS63.283/ Z07 16/180 Ana üniteler RVS

16 Terminal Đ aretleri Ana ebeke Voltajı L N L1 S3 L1 N T1 T2 S3 Kullanım Yuva Konektör Türü AC 230 V ana ünite Koruyucu topraklama Nötr iletken AC 230 V brülör Çıkı brülör hatası Faz brülör çıkı Koruyucu topraklama Nötr Faz 1.brülör kademesi 1. brülör kademesi açık Brülör hatası giri 4 Giri 1. brülör kademesi çalı ma saatleri SK1 Güvenlik devresi SK2 N Q3 N Q2 Y1 N Y2 N Güvenlik devresi Nötr iletken Koruyucu topraklama DHW pompası/yönlendirici vana Nötr iletken Koruyucu topraklama Đlk ısıtıcı devresi pompası Đlk Isıtma devresi karı tırma vanası açma Nötr iletken Koruyucu topraklama Đlk Isıtma devresi karı tırma vanası kapama Nötr iletken Koruyucu topraklama QX1 Çok fonksiyonlu çıkı 1 N Q6 Y5 N Y6 N Nötr iletken Koruyucu topraklama Đkinci ısıtıcı devre pompası Đkinci Isıtma devresi karı tırma vanası açma Nötr iletken Koruyucu topraklama Đlk Isıtma devresi karı tırma vanası kapama Nötr iletken Koruyucu topraklama QX2 Çok fonksiyonlu çıkı 2 N Nötr iletken Koruyucu topraklama QX3 Çok fonksiyonlu çıkı 3 EX2 FX4 (T6) QX4 (T7) (T8) Çok fonksiyonlu giri Çok fonksiyonlu çıkı 4 (ikinci kademe faz giri i) Çok fonksiyonlu çıkı 4 kapalı (Đkinci kademe kapalı) Çok fonksiyonlu çıkı 4 açık (Đkinci kademe açık) N L P Q R S T U S T U U Z AGP4S.05A/109 AGP8S.07A/109 AGP8S.02E/109 AGP8S.03A/109 AGP8S.03B/109 AGP8S.03B/109 AGP8S.03C/109 AGP8S.03B/109 AGP8S.03B/109 AGP8S.03C/109 AGP8S.03C/109 AGP8S.04C/109 Ana üniteler RVS 17/180

17 Dü ük voltaj Kullanım Yuva Konektör Türü BSB LPB X60 X50 X30 DB MB CL+ CL- CL+ CL- CL+ CL- G+ B2 M B3 M B9 M H1 M B1 M BX1 M BX2 M B12 M H3 M BX3 M BX4 M UX M Servis gereci OCI700 Servis gereci OCI700 Kablosuz modül AVS Uzatma modülü AVS Operatör ünitesi / kazan kontrol paneli LPB verisi LPB topraklama BSB verisi BSB topraklama b. Oda ünitesi 2 verisi Oda ünitesi 2 topraklama b. Oda ünitesi 1 verisi Oda ünitesi 1 topraklama Oda ünitesi güç kaynağı 12 V Kazan sensörü Topraklama DHW sensör üst Topraklama Dı hava sensörü Topraklama Dijital /DC 0 10 V giri Topraklama Akı sıcaklığı sensörü HK1 Topraklama Çok i levli sensör giri i 1 Topraklama Çok i levli sensör giri i 2 Topraklama Akı sıcaklığı sensörü HK2 Topraklama Dijital /DC 0 10 V giri Topraklama Çok i levli sensör giri i 3 Topraklama Çok i levli sensör giri i 4 Topraklama DC 0 10 V çıkı Topraklama b. f h k n p n n p n n n n - AVS82.490/109 AVS82.491/109 AGP4S.02H/109 AGP4S.02A/109 AGP4S.02A/109 AGP4S.02A/109 AGP4S.03D/109 AGP4S.02B/109 AGP4S.02C/109 AGP4S.02D/109 AGP4S.02F/109 AGP4S.02G/109 AGP4S.02F/109 AGP4S.02F/109 AGP4S.02G/109 AGP4S.02F/109 AGP4S.02F/109 AGP4S.02F/109 AGP4S.02F/ /180 Ana üniteler RVS

18 3.3 Đlave modül AVS Planlama, montaj yeri ve montaj yöntemi için ana modül için verilen bilgiye bakın. Ebatlar ve delme planı L L1 Ebatlar (mm cinsinden) 2358M01 B B1 L B H L1 B1 AVS Bağlantılar AVS ilave modülü AVS83.490/109 bağlantı kablosu kullanılarak ana ünitenin X50 terminaline bağlanır. Konektörler kodlanmı tır AVS bağlantı terminalleri AVS75.390/ A S PAVS75.390/ Z = Modül = Modül 2 Đlave modülodülü AVS /180

19 Terminal i aretleri Ana ebeke voltajı L N QX21 N QX22 N QX23 Kullanım Yuva Konektör Türü AC 230 V ana ünite Koruyucu topraklama Nötr iletken Çok fonksiyonlu çıkı Nötr iletken Koruyucu topraklama Çok fonksiyonlu çıkı Nötr iletken Koruyucu topraklama Çok fonksiyonlu çıkı N L AGP4S.03E/109 T S AGP8S.04B/109 AGP8S.03B/109 Dü ük Voltaj Terminal Atamaları Kullanım Ortam Konektör Türü X30 Operatör ünitesi / kazan kontrol paneli - AVS82.491/109 X50 Temel birim AVS82.490/109 BX21 M BX22 M H2 M Çok fonksiyonlu giri Topraklama Çok fonksiyonlu giri Topraklama Dijital /DC 0 10 V giri Topraklama A ağıdaki iki parametre ilgili modülün kullanımını açıklamaktadır: Đlave modül 1 (çalı ma satırı 6020) Đlave modül 2 (çalı ma satıri 6021). n n n AGP4S.02F/109 AGP4S.02F/109 AGP4S.02F/109 20/180 Đlave modülodülü AVS75.390

20 3.4 AVS operatör ünitesi Montaj yöntemi 2358Z30 Montaj (96) M Z31 Çıkartma 2358Z32 Bağlantılar AVS operatör ünitesi AVS82.491/109 bağlantı kablosu kullanılarak ana ünitenin X30 terminaline bağlanmalıdır. Konektörler kodlanmı tır. Topraklama Pano alteri (144) M05 AVS operatör ünitesi 21/180

21 3.5 AVS operatör ünitesi Bağlantılar AVS operatör ünitesi AVS82.491/109 bağlantı kablosu kullanılarak ana ünitenin X30 terminaline bağlanmalıdır. Konektörler kodlanmı tır. Ebatlar 2354M01 0,5 A 13 A Kontrol Paneli, ön 22/180 AVS operatör ünitesi

22 3.6 Oda ünitesi QAA55 Oda ünitesi a ağıdaki noktalara dikkat ederek asıl oturma odasına yerle tirilmelidir: Montaj yeri sensörün oda sıcaklığını direkt güne radyasyonundan veya diğer ısı ya da soğutma kaynaklarından aksi yönde etkilenmeden (zeminden yakla ık 1.5 yüksek) olabildiğince doğru algılayabileceği ekilde seçilmelidir Duvara montaj durumunda, ünitenin üstünde takılmasına ve çıkarılmasına yetecek kadar açıklık bulunmalıdır. Ünite altlığından çıkarıldığında, ünitenin çalı ır durumda olmaması için elektrik kesilmelidir. Montaj yöntemi 2284Z Z33a 2284Z34a Kontrol cihazı su damlalarına maruz kalmamalıdır. Bağlantılar CL+ BSB verisi 2 CL- BSB topraklama Ebatlar ve delme planı 2282M02 4, Z27 23/180 Oda ünitesi QAA55

23 3.7 Oda ünitesi QAA75 Oda ünitesi a ağıdaki noktalara dikkat ederek asıl oturma odasına yerle tirilmelidir: Montaj yeri sensörün oda sıcaklığını direkt güne radyasyonundan veya diğer ısı ya da soğutma kaynaklarından aksi yönde etkilenmeden (zeminden yakla ık 1.5 yüksek) olabildiğince doğru algılayabileceği ekilde seçilmelidir Duvara montaj durumunda, ünitenin üstünde takılmasına ve çıkarılmasına yetecek kadar açıklık bulunmalıdır. Ünite altlığından çıkarıldığında, ünitenin çalı ır durumda olmaması için elektrik kesilmelidir. Montaj yöntemi 2359Z Z Z Z Z20 Bağlantılar Terminal Đsim QAA QAA CL+ BSB verisi BSB verisi 2 CL- BSB topraklama BSB topraklama 3 G+ Ayrılmı Güç kaynağı DC 12 V 24/180 Oda ünitesi QAA75

24 Ebatlar ve delme planı 4,2 2359Z Z12 Oda ünitesi QAA75 25/180

25 3.8 Kablosuz bile enler Kablosuz bile en iletimin mümkün olduğu kadar parazitsiz olmasını sağlayacak ekilde yerle tirilmelidir. A ağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır: elektrik kablolarının, güçlü manyetik alanların veya PC, TV setleri, mikrodalga fırın gibi cihazların yakın çevresinde olmamalıdır. Büyük metal yapıların veya özel cam veya özel beton gibi ince metal kafese sahip yapı elemanlarının yakınında olmamalıdır. Vericiye olan mesafe 30 metre veya 2 kattan daha fazla olmamalıdır Kablosuz modül AVS Kablosuz modül, kablosuz ileti imi sunarak ürün gamını geni letir. Bu tür aygıtla, oda üniteleri gibi sistem bile enleri verileri kablo dö emeye gerek kalmadan iletir. Mühendislik Kablosuz modülü metal muhafazalar içine monte etmeyin (örn. bir kazanın içine). Montaj yöntemi Z Z23 A B LED Düğm esi 2359Z57 Terminaller Kablosuz bağlantı Ebatlar ve delme planı Önceden hazırlanmı kablo kontrol cihazının X60 terminaline bağlanmalıdır. Modülü bağlamadan önce, ana ünitenin elektriği kesilmelidir. Đlgili kablosuz bağlantı kontrollü üniteye dair kablosuz bağlantının olu turulması a ağıdaki bölümde açıklanmaktadır. 26/180 Kablosuz bile enler

26 3.8.2 Oda ünitesi QAA Mühendislik Oda ünitesi a ağıdaki noktalara dikkat ederek asıl oturma odasına yerle tirilmelidir: Montaj yeri sensörün oda sıcaklığını direkt güne radyasyonundan veya diğer ısı ya da soğutma kaynaklarından aksi yönde etkilenmeden (zeminden yakla ık 1.5 yüksek) olabildiğince doğru algılayabileceği ekilde seçilmelidir Duvara montaj durumunda, ünitenin üstünde takılmasına ve çıkarılmasına yetecek kadar açıklık bulunmalıdır. Altlık kullanarak montaj 2359Z Z Z Z Z26 27/180 Kablosuz bile enler

27 Altlık kullanmadan montaj Bağlantı / güç kaynağı 2359Z61 Üniteye güç 3 adet 1.5 V AA tip (LR06) alkali pil tarafından sağlanmaktadır. Kablosuz bağlantı Tüm sistemin kolay eri im kapsamında olması için kablosuz bağlantıyı montaj öncesi kablosuz modül yakınında olu turun. Tüm bile enlerin elektrik alıyor olması kablosuz bağlantı için ön gerekliliktir. Bu, kablosuz modülün ana üniteye doğru biçimde bağlanması ve pillerin oda ünitesine doğru biçimde yerle tirilmesi gerektiğini ifade eder. Bağlantının olu turulması 1. Kablosuz modül üstündeki LED yüksek sıklıkta yanıp sönmeye ba layana kadar monte edilen kablosuz modül üstündeki düğmeye en az 8 saniye süresince basın. 2. Programlamaya geçi yapmak için oda ünitesi üstündeki OK a basın 3. En az 3 saniye boyunca info düğmesini basın ve ayar düğmesiyle Devreye Alma çalı ma seviyesini seçin. Daha sonra OK a basın. 4. Operatör ünitesi çalı ma sayfasını seçin ve OK a basın. 5. Kullanılan çalı ma satırını seçin (çalı ma hattı 40) ve uygun seçimi yapın. Daha sonra OK a basın. 6. Kablosuz çalı ma sayfasını seçin ve OK a basın. 7. Bağlayıcı ayar satırını seçin (satır 120). Daha sonra OK düğmesine basın. 8. Ayar düğmesini YES e ayarlayın ve OK a basın. Bağlantı olu turma ba latılır. 9. Ekran bağlantı olu turma i leminin % durumunu gösterir. Bu i lem 2 ila 120 saniye arasında bir süre alabilir. 10. Device ready (Aygıt hazır) göründüğünde ve kablosuz modül üstündeki LED söndüğünde bağlantı olu turulmu olur. Test Kablosuz bağlantının durumu kontrol etmek için bir test yapılır. ESC tu una basılarak test iptal edilebilir. Kontrol cihazının kablosuz bağlantısı açık durumdayken, test oda ünitesinin monte edileceği yerde yapılmalıdır. Oda ünitesinde, yukarıda açıklandığı gibi (2 den 4 e kadar olan noktalar), Kablosuz çalı ma sayfasını seçin ve Test mode (satır 121) ayar satırındaki test modunu etkinle tirin 28/180 Kablosuz bile enler

28 Test esnasındaki bir ekran görüntüsü örneği: Soldaki rakamlar gönderilen telegramları, sağdaki rakamlar alınan telegramları gösterir Test 24 telegramın ardından sonlandırılacaktır. Gönderilen telegramların en az %50 si alındığında test ba arılı kabul edilecektir. Bedieneinheit Test Modu Test ba arılı değilse, ba ka bazı montaj yerleri seçilmelidir veya AVS kablosuz tekrarlayıcı kullanılabilir. Ebatlar ve delme planı ,2 2359Z Z Kablosuz bile enler 29/180

29 3.8.3 Kablosuz harici sensör AVS Kablosuz verici bina içine yerle tirilmelidir. Kablosuz vericinin monte edileceği yer pillerin kolayca deği tirilmesine uygun olmalıdır. Montaj yöntemi RF vericisi Harici sensör 2359Z55 AAA AAA 2359Z Z Z Z Z Z Z33 Pil Pil geçi eridi Bağlantılar Harici sensör kablosuz vericiye 2 damarlı kablo ile bağlanmalıdır ve bağlantılar birbiri ile deği tirilebilir olmalıdır. Üniteye güç üç adet 1.5 V AAA tip (LR03) alkali pil tarafından sağlanmaktadır. 30/180 Kablosuz bile enler

30 Kablosuz bağlantı Bağlantının olu turulması Tüm sistemin kolay eri im kapsamında olması için kablosuz bağlantıyı montaj öncesi kablosuz modül yakınında olu turun. Tüm bile enlerin elektrik alıyor olması kablosuz bağlantı için ön gerekliliktir. Bu, kablosuz modülün ana üniteye doğru biçimde bağlanması ve pillerin oda ünitesine doğru biçimde yerle tirilmesi gerektiğini ifade eder. 1. Kablosuz modül üstündeki LED yüksek sıklıkta LED yanıp sönmeye ba layana kadar kablosuz modül üstündeki düğmeye en az 8 saniye süresince basın. 2. LED yüksek sıklıkta yanıp sönmeye ba layana kadar kablosuz harici sensör vericisi üstündeki düğmeye en az 8 saniye süresince basın. 3. Kablosuz modül üstündeki LED söndüğünde Düğme bağlantı olu turulmu olur. 4. LED sönene kadar kablosuz harici sensör vericisi üstündeki düğmeye kısa süreli olarak tekrar basın. AAA AAA 2359Z58 Test Kablosuz bağlantının durumu kontrol etmek için bir test yapılır. ESC tu una basılarak test iptal edilebilir. Kontrol cihazının kablosuz bağlantısı açık durumdayken, test oda ünitesinin monte edileceği yerde yapılmalıdır. 1. LED dü ük sıklıkta yanıp sönmeye ba layana kadar kablosuz harici sensör vericisi üstündeki 3. düğmeye en fazla 8 saniye süresince basın. 2. Kablosuz ileti im çalı tığında, kablosuz modül üstündeki LED 10 saniye aralıklarla kısa süre yanıp söner. 3. Testten sonra, LED sönene kadar kablosuz harici sensör vericisi üstündeki düğmeye kısa süreli olarak tekrar basın. Ebatlar ve delme planı 2359Z , , ,8 49,7 1811M01 4,2 5, Ø 14,1 2359Z , ,5 1811M02 Kablosuz bile enler 31/180

31 Montaj yöntemi Kablosuz tekrarlayıcı AVS Kablosuz bağlantı olu tururken, kablosuz bağlantının açılması ve test edilmesi için aygıt montaj öncesi geçici olarak elektriğe bağlanmalıdır. Kablosuz tekrarlayıcı bina içine yerle tirilmelidir Z Z Z31 Bağlantılar Kablosuz bağlantı Güç kapalı güç paketi aracılığıyla sağlanır. Kablolar birbiri ile deği tirilebilir. Tüm sistemin kolay eri im kapsamında olması için kablosuz bağlantıyı montaj öncesi kablosuz modül yakınında olu turun. Tüm bile enlerin elektrik alıyor olması kablosuz bağlantı için ön gerekliliktir. Bu, kablosuz modülün ana üniteye doğru biçimde bağlanması ve kablosuz tekrarlayıcıya doğru biçimde güç sağlanması gerektiğini ifade eder. Bağlantının olu turulması 1. Kablosuz modül üstündeki LED yüksek sıklıkta yanıp sönmeye ba layana kadar kablosuz modül üstündeki düğmeye en az 8 saniye süresince basın. 2. LED yüksek sıklıkta yanıp sönmeye ba layana kadar monte edilen kablosuz tekrarlayıcı üstündeki düğmeye basın. 3. Kablosuz modül üstündeki LED söndüğünde bağlantı olu turulmu olur. Düğme LED 2359Z56 Test Ebatlar ve delme planı Kablosuz bağlantının durumu kontrol etmek için bir test yapılır. ESC tu una basılarak test iptal edilebilir. Kontrol cihazının kablosuz bağlantısı açık durumdayken, test oda ünitesinin monte edileceği yerde yapılmalıdır 1. LED dü ük sıklıkta yanıp sönmeye ba layana kadar kablosuz tekrarlayıcı üstündeki 3. düğmeye en fazla 8 saniye süresince basın. 2. Kablosuz ileti im çalı tığında, kablosuz modül üstündeki LED 10 saniye aralıklarla kısa süre yanıp söner. 3. Testten sonra, LED sönene kadar kablosuz tekrarlayıcı üstündeki düğmeye kısa süreli olarak tekrar basın. 2359Z16 4, /180 Kablosuz bile enler

32 3.8.5 Kablosuz bile enlerin kontrolü Gerekli sistem bile enleri için bağlantıların çalı ıp çalı madığını kontrol etmek için Kablosuz (çalı ma seviyesi Devreye Alma ) çalı ma sayfasında130 ile 135 arasındaki satırlarına bakınız. 3.9 Güç kaynağı AVS Montaj notları Kazan kontrol paneli zemine monte edilebilen veya duvara asılabilen yağ veya gaz kazanları için tasarlanmı tır ve yalnızca bu amaçla kullanılmalıdır. Montaj için a ağıdaki noktalara uyulması gerekir: Kontrol paneline elektrik yalnızca ünite altere tam olarak bağlandıktan sonra verilmelidir. Uzatma modülleri veya takma kapaklar da kendileri için sağlanan alterlere daha önceden bağlanmalıdır. alter ebatları 92x92 mm, metal levha kalınlığı 0.5 ila 3.0 mm Kazan kontrol paneli verilen 4 klipsle sabitlenebilir Kontrol paneline elektrik yalnızca ünite altere tam olarak bağlandıktan sonra verilmelidir. Uzatmalar veya takma kapaklar da kendileri için sağlanan alterlere daha önceden bağlanmalıdır. Kontrol panelinden bağlantı terminallerine dö enen kabloların gerilmeyi önleme özelliği yoktur ve bu nedenle kazan içinde sabitlenmelidir. Elektrik tesisatı yerel düzenlemelere uymalıdır Montaj yöntemi Montaj 2358Z Z28 Çıkartma 2358Z29 Bağlantılar ehir ebekesi: Terminal Đsim L Canlı AC 230 V mavi Koruyucu topraklama N Nötr iletken mavi Ye il + sarı Ana ünite bağlantısı Terminal Đsim 1 L AC 230 V ana ünite kahverengi 2 Koruyucu topraklama Ye il + sarı 3 N Nötr iletken mavi 4 L1 AC 230 V brülör siyah 5 S3 Giri brülör hatası - Güç kaynağı AVS /180

33 Ebatlar Si B 4B S1 1A 2A C 1A 3B1 1 H1 STB 2 PE L A16 N1 L1 S3 L N ebeke beslemesi RVS ana ünite Si Sigorta 6.3AT S1 Ye il parlak lambalı ana ebeke anahtarı STB = SLT Güvenlik sınırı termostatı 110 C H1 Sinyal Lambası, SLT nin alteri vardır (96) M02 (96) M /180 Güç kaynağı AVS16.290

34 4 Devreye alma Ön Gereklilikler Üniteleri devreye almak için a ağıdaki i lem a amaları yerine getirilmelidir: Ön gereklilik, doğru montaj ve doğru elektrik tesisatı, kablosuz çözümler durumunda, tüm gerekli yardımcı ünitelerle olan kablosuz bağlantıların doğru çalı masıdır. Tesise özgü ayarları yapın. Configuration (Konfigürasyon) çalı ma sayfasına özel dikkat sarf edilmelidir. Bu amaçla, ilgili çalı ma düzeyi a ağıdaki gibi seçilmelidir: Programlamaya geçi yapmak için oda ünitesi üstündeki OK e basın. En az 3 saniye boyunca info düğmesini basın ve ayar düğmesiyle Devreye Alma çalı ma seviyesini seçin. Daha sonra OK düğmesine basın. Đ levsel kontrolleri a ağıda açıklandığı gibi yapın. Dü ürülmü dı hava sıcaklığını sıfırlayın ( Tüketicilerin te hisleri çalı ma sayfası, Dü ürülmü dı hava sıcaklığı çalı ma satırı (çalı ma satırı 8703) i lev kontrolü Devreye almayı ve hata izlemeyi kolayla tırmak amacıyla, kontrol cihazı çıkı ve giri testlerinin yapılmasını sağlar. Bu testlerle kontrol cihazının giri ve çıkı ları kontrol edilebilir. Testleri yapmak için Input/output test (giri /çıkı testi) çalı ma sayfasına geçi yapın ve tüm mevcut ayar satırlarını gözden geçirin. Çalı ma durumu Te his Mevcut çalı ma durumu State (Durum) çalı ma sayfasından kontrol edilebilir. Ayrıntılı tesis te hisi için diagnostics heat source (ısı kaynağı te hisleri) ve diagnostics consumer (tüketici te hisleri çalı ma sayfalarını kontrol edin). 4.1 Ana üniteler LED in kontrol edilmesi LED kapalı: LED açık LED yanıp sönüyor Elektrik yok Hazır Kısmi arıza LPB 2358Z33 LED Ana üniteler 35/180

RVS13.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Kazan kontrol cihazı Kullanım Kılavuzu. Yapı Teknolojileri HVAC Ürünleri

RVS13.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Kazan kontrol cihazı Kullanım Kılavuzu. Yapı Teknolojileri HVAC Ürünleri Albatros 2 Kazan kontrol cihazı RVS13.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. 3,0. Basım Kontrol cihazı seri B CE1U235en 23 Ağustos 2007 Yapı Teknolojileri 1 Özet Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki tabloda

Detaylı

RVS43.. RVS63.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Kazan kontrol ünitesi Kullanıcı kılavuzu. Siemens Schweiz AG HVAC Ürünleri

RVS43.. RVS63.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Kazan kontrol ünitesi Kullanıcı kılavuzu. Siemens Schweiz AG HVAC Ürünleri Albatros 2 Kazan kontrol ünitesi Kullanıcı kılavuzu RVS43.. RVS63.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. İçindekiler 1 Özet... 9 1.1 Ürün özeti... 10 1.1.1 Topoloji... 10 2 Güvenlik uyarıları... 12

Detaylı

RVS43.. RVS63.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Kazan kontrol ünitesi Kullanıcı kılavuzu. Siemens Schweiz AG HVAC Ürünleri

RVS43.. RVS63.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Kazan kontrol ünitesi Kullanıcı kılavuzu. Siemens Schweiz AG HVAC Ürünleri Albatros 2 Kazan kontrol ünitesi Kullanıcı kılavuzu RVS43.. RVS63.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. İçindekiler 1 Özet... 9 1.1 Ürün özeti... 10 1.1.1 Topoloji... 10 2 Güvenlik uyarıları... 12

Detaylı

RVS63.283 Kazan kontrol ünitesi

RVS63.283 Kazan kontrol ünitesi RVS63.283 Kazan kontrol ünitesi 1. Zaman programı ile sisteminizi kontrol edebilir, gün içinde 3 defa cihazı aç kapa yaptırabilirsiniz. Çalışmasını istediğiniz saatlerde cihazınız belirlediğiniz konfor

Detaylı

OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular Ağustos 2014

OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular Ağustos 2014 OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular Ağustos 2014 For internal use only Soru: 3 adet çelik kazanlı kaskad sistemimiz var. Burada, kazanların gidiş hattı üzerinde yoğuşmayı önlemek için 3 yollu vana ile geri

Detaylı

OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular. Baskı 5

OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular. Baskı 5 OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular Baskı 5 İçindekiler 1- LMS14 kazan kontrol panelinde üç yollu vana, güneş enerjisi ve boyler sisteminin kullanılması 2- LMS14 kazan kontrol sisteminde dönüş sensörü hatası

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

RVS43.. RVS63.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Boiler controller Kullanma Kılavuzu

RVS43.. RVS63.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Boiler controller Kullanma Kılavuzu Albatros 2 Boiler controller Kullanma Kılavuzu RVS43.. RVS63.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. 4 Devreye Alma Öncelikli artlar Üniteyi çalı tırmak için a ağıda verilen talimatlar yerine getirilmelidir:

Detaylı

OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular Baskı 2

OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular Baskı 2 OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular Baskı 2 For internal use only Boyler, radyatör devresi ve güneş enerjisinden oluşan bir sistemimiz var. Burada, boyler yeterli sıcaklığa ulaştığında, güneş enerjisinden

Detaylı

KAZAN KONTROL PANELLERİ KONTROL PANELİ ODA ÜNİTESİ ODA ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU

KAZAN KONTROL PANELLERİ KONTROL PANELİ ODA ÜNİTESİ ODA ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU KAZAN KONTROL PANELLERİ AVS.37 KONTROL PANELİ QAA75 /QAA78 ODA ÜNİTESİ QAA55 ODA ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU 1. Özet Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki tabloda gösterilen ürünlerin montaj, kurulum ve devreye

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA. Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü

Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA. Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile kontrolörler, güneş enerjisi, Özellikler katı yakıt, doğalgaz ve fuel-oil kazanları, n Birden fazla

Detaylı

OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular Baskı 4

OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular Baskı 4 OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular Baskı 4 For internal use only İçindekiler 1- RVS kazan kontrol cihazında 127 no lu Lejyonella hatasının giderilmesi 2- Brulörlü kazanlarda brulörün 1inci kademe çıkışının

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

SL 03 RF Kablosuz LCDli Dijital Oda Termostatı 7 gün Programlanabilir

SL 03 RF Kablosuz LCDli Dijital Oda Termostatı 7 gün Programlanabilir SL 03 RF Kablosuz LCDli Dijital Oda Termostatı 7 gün Programlanabilir GİRİŞ SL 03 RF (kablolu /radyo frekanslı / çok kanalı RF) serileri 7 gün programlanabilir oda termostatıdır. Bu sistem boyleri ya da

Detaylı

Komple sistem çözümleri. Daha fazla oda konforu için en iyi sistem çözümleri. Ürün Seçimleri

Komple sistem çözümleri. Daha fazla oda konforu için en iyi sistem çözümleri. Ürün Seçimleri Not Daha fazla oda konforu için en iyi sistem çözümleri Siemens, kazan kontrol ürünleri alanında uzun yıllara dayanan deneyimini kullanarak tanınmış müşterileriyle yakın ilişki içinde ısıtma kontrol sistemlerinde

Detaylı

RVS DEVREYE. 07.Mart.2013 ALMA KİTABI

RVS DEVREYE. 07.Mart.2013 ALMA KİTABI RVS DEVREYE 07.Mart.2013 ALMA KİTABI İçindekiler Menülere erişim.... 1 Mühendis sayfasına girilmesi ve ayarların yapılması.... 3 Mühendis parametrelerinin ayarlanması.. 3 Gün, zaman saati ayarı. 3 Operatör

Detaylı

Saha ayarları tablosu

Saha ayarları tablosu 1/8 İlgili iç üniteler *GSQH1S18AA9W ThermaliaC12* Notlar - *GSQH1S18AA9W / ThermaliaC12* 4P359382-1C - 214.3 2/8 3/8 Kullanıcı ayarları Ön ayar değerleri Oda sıcaklığı 7.4.1.1 Konfor (ısıtma) R/W [3-7]~[3-6],

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Saha ayarları tablosu

Saha ayarları tablosu 1/8 İlgili iç üniteler *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Notlar (*5) *4/8* (*6) *16* 4P41673-1 - 215.4 2/8 3/8 Kullanıcı ayarları Ön ayar değerleri Oda sıcaklığı 7.4.1.1 Konfor (ısıtma) R/W [3-7]~[3-6],

Detaylı

LMS14... DEVREYE ALMA KİTABI

LMS14... DEVREYE ALMA KİTABI LMS14... DEVREYE ALMA KİTABI 05.12.2014 2 İçindekiler Menülere erişim.... 5 Mühendis sayfasına girilmesi ve ayarların yapılması.... 6 Mühendis parametrelerinin ayarlanması.. 7 Gün, zaman saati ayarı. 7

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Đ letim elemanı Isıtma devresi i letim modu düğmesi ve ilgili semboller. Đ lev. Gösterilen sembol ile D.h.w. çalı ma modunu seçebilirsiniz.

Đ letim elemanı Isıtma devresi i letim modu düğmesi ve ilgili semboller. Đ lev. Gösterilen sembol ile D.h.w. çalı ma modunu seçebilirsiniz. Đletim elemanları 4 Kullanım 4.1 Đletim Göstergeler Đletim elemanı Isıtma devresi iletim modu düğmesi ve ilgili semboller Đlev Đletim modu aağıdakileri etkiler: Otomatik çalıma Sürekli çalıma Donma koruması

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

Saha ayarları tablosu

Saha ayarları tablosu /8 İlgili üniteler *BLQ5CAV3 *DLQ5CAV3 *BLQ7CAV3 *DLQ7CAV3 Notes (*) *B* (*2) *D* 4P45542- - 25.3 2/8 Kullanıcı ayarları Ön ayar değerleri Oda sıcaklığı 7.4.. Konfor (ısıtma) R/W [3-7]~[3-6], kademe: A.3.2.4

Detaylı

Saha ayarları tablosu

Saha ayarları tablosu /7 [6.8.] =... ID43/46 İlgili iç üniteler *GSQHS8AA9W ThermaliaC* Notlar - 4P3938-D -. /7 nden farklı montajcı Kullanıcı ayarları Ön ayar değerleri Oda sıcaklığı 7.4.. Konfor (ısıtma) R/W [3-7]~[3-6],

Detaylı

Kazan ve Alternatif Isıtma Sistemleri

Kazan ve Alternatif Isıtma Sistemleri Kazan ve Alternatif Isıtma Sistemleri Sıcak su kazanları, ısı pompaları, yoğuşmalı kazanlar için Answers for infrastructure. Daha fazla oda konforu için en iyi sistem çözümleri Siemens, kazan kontrol ürünleri

Detaylı

OEM ürünleri. LMS Pratik bilgiler kitapçığı

OEM ürünleri. LMS Pratik bilgiler kitapçığı OEM ürünleri LMS Pratik bilgiler kitapçığı 03.12.2014 LMS14 kazan kontrol kartlarında yapılması gereken pratik ayarlamalar 1- Mühendis sayfasına erişerek aşağıdaki ayarlamaları yaptığınızda, daha sağlıklı

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

ISITMA Fiyat Listesi 2015. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

ISITMA Fiyat Listesi 2015. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. ISITMA Fiyat Listesi 2015 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. 1 Sayfa Lago 0321 Isı Kontrol Paneli E8.4401 Kaskad Kontrol Paneli Lago SG Solar Kontrol Paneli 3 4 6 Arda ÜLGEN 2 Heating controllers

Detaylı

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4)

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Solar kontrolör RWD32S

Solar kontrolör RWD32S Solar Kontrolör Solar kontrolör RWD32S. Solar termal market 07 Kullanılan Solar kollektörler 2007* Dünya da Avrupa da *Source: ESTIF 2008 Sayfa 2 Mayis, 2010 Solar market trendi-2007 İşletilen Solar termal

Detaylı

KONTROL INVIKTA Double

KONTROL INVIKTA Double KONTROL INVIKTA Double PAKET ĠÇERĠĞĠ A) "Temel POOL Double" ph ve REDOKS kontrol cihazı B) Emme cihazlı (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Polietilen dağıtım hortumu (3 m) D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Zemin filtresi

Detaylı

Özellikleri. Faydaları

Özellikleri. Faydaları Sesli/Görsel Alarm Sensör ve izleme sistemleri ile birlikte kullanım için, birleşik sesli ve görsel alarm sinyalleme Ortamlar: Madencilik Tünel açma Makine izleme Özellikleri Tehlikeli alanlarda sensör

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP, kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan, normal bir çalışma ortamında termostatla verici arasında 30 m.ye kadar radyofrekans iletişimi sağlayarak

Detaylı

RWD Solar Teknik Sunum

RWD Solar Teknik Sunum RWD SOLAR RWD Solar Teknik Sunum Copyright Siemens AG 2010. All rights reserved. Multi-montaj çözümü Ray veya vida ile panel içine montaj Ön panel montajı DIN raylı sistemle modüler panel içi montaj IP20

Detaylı

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ Ürün Mikroişlemci kontrollüdür Teknik Özellikler Çalışma Gerilimi Güç Tüketimi-Bekleme Güç Tüketimi-Çalışma Kontak Akımları Röle Çıkışları Fan Hızı Ayarı Sensörler : 200-240V

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

FC100 FC220 FC330. 2 Borulu Fan Coil Termostat

FC100 FC220 FC330. 2 Borulu Fan Coil Termostat 2 Borulu Fan Coil Termostat Isıtma ya da soğutma modu için manuel ve dijital anahtarlı ve fan fonksiyonlu oda termostatı 2 pozisyon kontrol Manuel 3 kademe fan düğmesi AC 230 V ON/OFF Isıtma modunda fan

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

Her 2 teknolojide de, hem ankastre programlama hem de merkezi programlama kullanılır.

Her 2 teknolojide de, hem ankastre programlama hem de merkezi programlama kullanılır. Programlama Programlama nedir? Programlama; ısıtmanın otomatik, gözle görülür biçimde ve kullanıcının ortamda bulunduğu sürelere göre yönetilmesidir. Isıtma süreleri, 7 günlük veya 24 saatlik zaman dilimlerinde

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

BEGO. Miditherm. Kullanma Talimatı

BEGO. Miditherm. Kullanma Talimatı BEGO Miditherm Kullanma Talimatı Tuşların Fonksiyonu: Parametrelerin çağrılması Değerlerin değiştirilmesi Programlama Program başlatma / durdurma Programı bitim süresi ile başlatma / durdurma Sembollerin

Detaylı

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * G120C Güç ve Kontrol Terminal

Detaylı

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1 KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ A) "Kontrol Invikta" ph ve REDOKS ölçüm & kontrol cihazı B) Emiş Hortumu (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Basma Hortumu (3 m) Polietilen D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Emiş filtresi

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

SMILE KONTROL PANELLER

SMILE KONTROL PANELLER ÖZELLKLER SMILE KONTROL PANELLER ÜRÜN SPESFKASYONU UYGULAMA Smile Smile serisi, serisi, farklı farklı modellerde modellerde kontrol kontrol panellerinden oluur. panellerinden Paneller röle oluur. sayısı

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım kılavuzu EKRUCBS Montaj ve kullanım kılavuzu Türkçe İçindekiler İçindekiler Kullanıcı için 2 1 Düğmeler 2 2 Durum simgeleri 2 Montör için 3 3 Genel bilgi: Montaj ve yapılandırma 3 4

Detaylı

SL 03 RF Kablosuz LCDli Dijital Oda Termostatı 7 gün Programlanabilir

SL 03 RF Kablosuz LCDli Dijital Oda Termostatı 7 gün Programlanabilir SL 03 RF Kablosuz LCDli Dijital Oda Termostatı 7 gün Programlanabilir GİRİŞ SL 03 RF (kablolu /radyo frekanslı / çok kanalı RF) serileri 7 gün programlanabilir oda termostatıdır. Bu sistem boyleri ya da

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz beslemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme vanasını veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol Gaz

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ

MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ 1-ÇİFT TERMOSTATLI KAZAN PANELİ Brülör 1. ve 2. kademeye kumanda eder. Kazan suyu sıcaklığını gösterir. Kazan basıncını gösterir. Ayarlanan limit sıcaklıkta sistemi kitler.

Detaylı

Sık sorulan sorular? Haziran 2014

Sık sorulan sorular? Haziran 2014 Sık sorulan sorular? Haziran 2014 Boyler i 50 dereceye ayarlıyorum. Bu sıcaklığa ulaşıyor ancak kazan çalışmaya devam ediyor. 3 yollu vanalı bir sistem var. Sistem boyler için çalıştığında, ısıtma devresinde

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu 1 EE101-TX EE101-RX 2 Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı, kombiniz ile veya diğer ısıtma cihazları ile kullanabileceğiniz, evinizin konforunu artıran modern bir ısı kontrol

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

HT 300 ODA TERMOSTATI

HT 300 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı ELITE PR Paket İçindekiler: A) "ELITE PR" ph ve REDOX kontrol cihazı B) PVC Crystal 4x6 ile emme cihazı (2 m) C) Polietilen hortum (3m) D) Bağlantı vidası (φ=6 mm) E) Emme çekvalfi F) FPM basma çekvalf

Detaylı

Saha ayarları tablosu

Saha ayarları tablosu /8 [6.8.2] =... ID432/462 İlgili iç üniteler *HYHBHAAV3 *HYHBH8AAV3 *HYHBX8AAV3 Notlar - 4P3373-D - 2.2 2/8 Kullanıcı ayarları Ön ayar değerleri Oda sıcaklığı 7.4.. Konfor (ısıtma) R/W [3-7]~[3-6], kademe:

Detaylı

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu 06-2016 / v1.0 I. Ü rün Bilgileri I-1. Paket İçeriği - RE11S x 2 - Çok Dilli Hızlı Kurulum Kılavuzu (HKR) ve Kullanım Kılavuzu

Detaylı

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü viesmann Sistem Kapasitesi Ürün Tanımı Basınç Sınıfı Kazanlar Pompa Setleri Toplam kw Sip. No. Sip. No. kcal/h bar Liste Fiyatı Liste Fiyatı Liste Fiyatı 98 84.300 120 103.200 160 137.600 198 170.300 240

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 M25 bağlantı kiti ile ısıtma kablosunun üniteye doğrudan girişi

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 M25 bağlantı kiti ile ısıtma kablosunun üniteye doğrudan girişi DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ortam algılama Enerji tasarrufu sağlayan donma önleme kontrol birimi Genel Kullanım alanı Normal alan, dış mekan Ortam çalışma sıcaklığı aralığı -20 C ila +40 C Besleme voltajı

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

DIGITAL ODA TERMOSTATI SYN-177 RF. Kurulum ve kullanım talimatı DİKKAT! KURULUM VE KULLANIM ÖNCESİNDE MUTLAKA OKUYUNUZ.

DIGITAL ODA TERMOSTATI SYN-177 RF. Kurulum ve kullanım talimatı DİKKAT! KURULUM VE KULLANIM ÖNCESİNDE MUTLAKA OKUYUNUZ. DIGITAL ODA TERMOSTATI SYN-177 RF Kurulum ve kullanım talimatı DİKKAT! KURULUM VE KULLANIM ÖNCESİNDE MUTLAKA OKUYUNUZ. Bu termostatı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ısıtma kontrol cihazı, doğru kullanım

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi CE1C2348tr 2014-04-23 Building Technologies Hoşgeldiniz! Hoşgeldiniz! Hem QAA74 oda ünitesi hem de AVS74 operatör ünitesini çalıştırmak

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

63006100 02/00. Kullanma kılavuzu. Kontrol ünitesi Logasol DBS 2.3-5 ve DBS 2.3-10. Lütfen saklayınız! Buderus Grubu

63006100 02/00. Kullanma kılavuzu. Kontrol ünitesi Logasol DBS 2.3-5 ve DBS 2.3-10. Lütfen saklayınız! Buderus Grubu 63006100 02/00 Kullanma kılavuzu Kontrol ünitesi Logasol DBS 2.3-5 ve DBS 2.3-10 Lütfen saklayınız! İçindekiler 1. Giriş...3 2. Geri Toplama kablı sistem şeması...3 3 Kumanda modülüne ait bilgiler...4

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU B603 - B603B SERİSİ FREKNS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLNM KILUZU İÇERİK Sayfa BĞLNTI E KULLNIM BİLGİLERİ... 1 1.0 Elektriksel bağlantılar... 1 1.1 na terminal... 1 1.2 Kontrol devresi bağlantıları... 1 2.0

Detaylı

- TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması (1) Prob soket(ler)i Ekran Testo 720 Kontrol butonları Pil bölmesi TUŞ FONKSİYONLARI Cihazı Açma Cihazı Kapama (Basılı tutunuz) Cihaz ışığı

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

MRL 200 - RF Oda Termostatları

MRL 200 - RF Oda Termostatları MRL 200 - RF Oda Termostatları MRL 200 - RF oda termostatı, kablosuz bir oda termostatıdır. Bu termostat her türlü ısıtma ve soğutma sistemlerini kontrol etmek için dizayn edilmiş ve her türlü termostatın

Detaylı

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Montaj ve Kullanım Kılavuzu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Montaj ve Kullanım Kılavuzu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Montaj ve Kullanım Kılavuzu Danfoss Heating Solutions 2 living connect Bir Danfoss ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz Danfoss Heating Solutions 3 İçindekiler

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

HT 300 SET ODA TERMOSTATI

HT 300 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı sı * Kurulum Esnekliği * Ayrılabilir Boyler * Yüksek Enerji Tasarruflu İnverter Teknolojisi 1. Düşük İşletim Maliyeti 4. Farklılık 2. Düşük CO2 Emisyonu 5. Kolay Kurulum 3. Temiz ve Sessiz

Detaylı

GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0

GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0 GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0 1 1. TUŞLAR : YUKARI/AŞAĞI TUŞLARI: Cihaza yeni değer girişi bu tuşlar ile yapılır. SICAKLIK AYARI: Kazan sıcaklık set değeri bu tuş ile

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

Üç nokta kontrollü aktüatörler

Üç nokta kontrollü aktüatörler Teknik föy Üç nokta kontrollü aktüatörler güvenlik fonksiyonsuz SU, SD güvenlik fonksiyonlu (yay yukarı/aşağı) SD EN 4597 onaylı güvenlik fonksiyonu (yay aşağı) Açıklama Aktüatörler aşağıdakilerle birlikte

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/05/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 3 3.1 Teknik Özellikler...

Detaylı