Mesnevi - İslam ilişkisi (Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed) Temizlik "Temizlik imanın yarısıdır." (Müslim b.al-haccac, Sahih-i Müslim, ayn.esr.1, 203.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mesnevi - İslam ilişkisi (Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed) Temizlik "Temizlik imanın yarısıdır." (Müslim b.al-haccac, Sahih-i Müslim, ayn.esr.1, 203."

Transkript

1 MESNEVİ'DE SAĞLIK Mesnevi - İslam ilişkisi (Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed) Temizlik "Temizlik imanın yarısıdır." (Müslim b.al-haccac, Sahih-i Müslim, ayn.esr.1, 203.) "Namazın anahtarı temizliktir." (Abi'İsa, Muhammed b.'isa b. Savra, Sunan, ayn. esr.,1, 8-9) Hz Muhammed'in tıbbi bilgilere sahip olduğu ve bu sahadaki koruyucu hekimlik ve tedavi usulleri, İslam tıp tarihi içinde Tıbbi Nebevi adlı kitaptadır. "Ben Kuran-ı Kerimin kulu kölesiyim, Hz Muhammed'in ayağının tozuyum. Bundan başka kim söz söylerse, o sözden de söyleyenden de şikayetçiyim." Mevlana'nın Sağlığa Bakışı Mevlana'nın bizzat hasta tedavi etmesi ve reçete vermesi de o devirde ilmi olarak mevcud olan tıbbi bilgilerin özelliklerini gösterir. (Mesnevi, II, 287/1865;111,560/3572-3; krş. Aydın Taneri, Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı (Manakıb al- Arifin'in Değerlendirilmesi), ayn.esr.s ) "Bütün hastalıkların tedavi edileceği kanaatinde olup, deva kabul etmeyen hastalığın kaza ve kader olduğunu belirtip, zira kaza ve kader gelince, doktorun aptallaşacağını anlatır." (Mesnevi,V, 908/1702-7, 111,526-7/2913-6). Mevlana derdin bulunduğu yere devanın da ulaşacağını anlatır: "Nerede bir dert varsa deva oraya gider, su, neresi alçaksa oraya akar" II,291/1939). (Mesnevi, Mevlana'nın Doktora Bakışı Hekimleri ilahi ve tabiat hekimleri olarak ikiye ayırır: "O, tabiat hekimleri başkadır. Onlar insanın içindeki hastalığı nabzını yoklayarak anlarlar. Biz gönlü vasıtasız olarak hoşça bakarız. Anlayış bakımından da bizim görüşümüz yüksektir." (Mesnevi, III,516/ ) Eski tıpta hekimler, hastalığı teşhis etmek üzere hastanın nabzından, idrarından, renk ve yüz görünüşünden faydalanarak hastalığı anlamaya çalışırlardı. Kurgan hükümdarı Şamgir'in akrabasından bir genç hastalanır, doktorlar derdine çare bulamazlar. Devrin ünlü hekimi İbni Sina'yı hükümdara haber verirler. İbni Sina, bu hasta gence şehrini, köyünü ve dostlarının isimlerini sora sora nabız atışından onun hastalığının gönül işi olduğunu anlayıp hükümdara haber verir.

2 (bk. Ahmet b.'omar b.'ali Nizami Aruzi, Çahar makale, nşr.muhammed Kazvini, Tahran, 1346, s ; nabızla ilgili diğer varyanttaki hikayeler için bk. Furuzanfar, Maahız-ı kasas, s.3-6) Mevlana'nın Hastalığa Bakışı Mevlana, sayısız hastalıkların bulunduğunu, hastalıkları kuma teşbih ederek açıklar: "Haydi git, tıp kitabını oku! Kum sayısınca hastalık olduğunu görürsün." (Tahir, ŞM. IV, 801/15491.) Mevlana, hastalıkları da ikiye ayırır: topallık, yassı burunluluk ve körlük gibi sakatlıkların çaresinin olmadığını, buna karşılık ağız, yüz çarpıklığı ve baş ağrısı gibi hastalıkların da çaresinin olduğunu belirtir. ( Mesnevi,V, 526/2913-4) Mevlana, insanların tedavi olması için Allah'ın birçok ilaçlar yarattığını açıklar: "Allah, bu ilaçları insanları iyileştirmek için yarattı; bu dert de boşuna değil, deva da. Hatta hastalıkların çoğunun çaresi vardır; ciddi ve gayretle ararsan ele geçer" (Mesnevi, V, 526-7/2915-6). Tedavi Örnekleri Mevlana hastalığın teşhisine de son derece ehemmiyet verir, zira hastalığın tam tedavi edilmesini, ancak doğru teşhisle mümkün olacağı kanaatindedir. Teşhis konusunu açıklamak üzere Mevlana, aktarlar çarşısında güzel koku ile bayılan bir debbağın hikayesini anlatır. (Mesnevi, IV, 638/640/257 v.d.;krş, B.Furuzanfar, Maahız-ı kazas, ayn.esr.,s.639/271) Mevlana, hekimleri her ne kadar ikiye ayırırsa da kendisi de zamanında bir yandan hastalara reçete verirken, diğer yandan da, manevi tedaviye başvuruyordu. (A.Gölpınarlı, MŞ.1, 124; Aydın Taneri, Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı, ayn.esr.s ) *Kırık "Kırıkçı ustası, nerede ayağı kırılmış varsa oraya gider." (Mesnevi, I, 159/3207). *Beslenme Sıhhat ve koruyucu hekimliğe dair bilgiler veren Mevlana, perhizin önemine de, birçok yerde dikkat çeker: "Perhizler ilaçların başıdır. Kaşınmak ise uyuzluğu artırır. Perhiz gerçekten de ilacın temelidir, perhiz et de canındaki gücü kuvveti gör." (Mesnevi, I, 144/ )

3 Mevlana, bu beyitleri ile Peygamber'in şu hadisine de işaret eder: "Mide, hastalığın yuvasıdır; perhiz, ilaçların başında gelir." (Ahadis-i Mesnevi, s.30) Bu sözün hadis olmayıp, Arap tabiplerinden al-haris b.kalda'nın sözü olduğu kaydedilir. (bk.'acluni, Kaşf al-hafa',11,214) Mevlana açlığı ve perhizi aşırı derecede metheder: O'na göre açlık ilaçların padişahı, açlıkta yüzlerce fayda ve hüner olup, bütün hastalıklar açlıkla iyileşir. (Mesnevi,V,967/2830-2) O, kişinin manevi sahada yükselip, dereceler almasını da az yemeğe bağlar: "Sen cismine yağlı ve tatlı yemekler verdikçe kendi cevherinde bir semizlik göremezsin." (Mesnevi, II, 213/265) Fazla miktarda yemek yemek tıbben zararlı,dinen mahzurlu görülüp,beden semirdikçe,kişinin manevi sahada dereceler kat edemiyeceği belirtilir. (K.,VII (A'raf),3) Kişinin çeşitli yiyecek ve çok yemesinden dolayı mizacı bozulup, karışık rüyalar göreceği, (Mesnevi, IV, 746/2433), kötü yemek yemesinden de, gönlü daralıp o yemeği kusuncaya kadar rahat bulamayacağını, (Mesnevi, I, 167/3378), az yemekle zihni çalışıp, çok yemekten de aptallaşıp, tembelleşeceğini anlatır. (bk.mevlana, Kulliyat,s.1465) Aşırı derecede helva, şeker gibi tatlı gıdalar alındığı takdirde vücutda çıban çıkıp, neştere ihtiyaç gerekir: "Sen çok helva yersen, vücudunda çıban çıkar. Seni sıtma tutar, tabiat ve hissiyatın bozulur."(mesnevi, II, 328/279). "Medhin tesiri, şekerin tesirine benzer, gizli tesir eder ve bir zaman sonra neştere ihtiyaç gösterecek çıban çıkarır."(mesnevi, I, 92/1866). *Karaciğer hastalığı olan siroz belirtileri ile beraber şöyle açıklar : "İnsan susuzluk hastalığına tutuldu mu, ciğere su gitmez; denizi içse bile su, başka bir yere gider. Şüphesiz karaciğeri hastalanan insanın eli, ayağı şişer, susuzluğa bir türlü kanmaz." (Mesnevi, III, 527/ ) Mevlana, hastanın bu feci akibetini şöyle anlatır: "Susuzluk hastalığına tutulan kişi, buz gibi her solukta erir, fakat her an kendini daha iyiyim sanır." (Mesnevi, IV, 634/180; krş.a.gölpınarlı,mş.1v,34/180.) *Mevlana, toprak yeme alışkanlığına (jeofaji) da değinir:

4 "Birisi hasta olduğundan kili gıda sanarak seve seve yer. Asıl gıdasını unutmuş, kendisini hasta eden kil yemeye müptela olmuştur." (Mesnevi, II, 251/1080-1) *Çevresel etki Mevlana, kişinin mevsimlere göre soğuk ve sıcaklardan korunması hususunda Peygamber'in bir hadisine de işaret ederek, koruyucu hekimlikten de bahseder: Peygamber, "Ashabım! Sakın bahar serinliğine karşı bedenlerinizi örtmeyin, buyurdu. Çünkü bahar ağaçlara yaptığının aynısını sizin canlarınıza da yapar. Fakat sonbahar soğuğundan kaçınınız ki, vücudunuza üzüm bağlarına yaptığını yapar." (Mesnevi, I, 101/2046-8) Yine aynı konuda Mevlana, yeşilliklerin insanı insan ruhunda müsbet tesirler uyandırarak gönül hoşluğu ve sevinç verip, iştahını açacağını anlatır: "Yeşilliklerin insan ile birleşmesinden gönül hoşluğu, gamsızlık ve surur meydana gelir. Gezdik, eğlendik, ağzımız tatlandı mı cisimlerimizin iştahı açılır." (Mesnevi, II, 360-1/1095,1097) Kişinin hastalanmasında ve iyi olmasında içinde bulunduğu ruhi durumun önemi büyüktür. Ruh haletine de çevrenin etkisi olup, yeşillik, açık, güneşli hava kişiyi neşelendirir, kapalı ve puslu hava ise kederlendirir. *Uyku Mevlana, insanın sıhhatı ve rahatı için uykunun gerekli olduğunu belirtir: "Zira uykuda duygularını taşımazsın, duyguların seni taşır. Yorgunluk, bıkkınlık gider, sıkıntı ve zahmetten kurtulursun."(mesnevi, I, 158/3185) *Çürük diş Kişinin dişi çürüdüğü zaman, diğer azalarının sıhhati için çürük dişlerini çektirtmesi gerekir: "Senin dişine kurt düşünce o artık diş değildir, ey üstad, onu çıkart. Zira vücudun onun vereceği ızdırabtan inlemesin. Her ne kadar o senin dişindi, artık ondan usan, vazgeç" (Mesnevi, III, 448/1335-6) Mevlana, çürük dişin sökülmesini bahçıvanın ağacın zararlı dallarını temizleyip, budamasına da benzetir: "Bahçıvan, fidan boy atsın ve meyve versin diye o zararlı dalı budar. Ehil bahçıvan, bahçe ve meyve gelişsin, güzelleşsin diye bahçedeki otları koparır. Dost, dert ve hastalıktan kurtulsun diye de hekim çürük dişi söker" (Mesnevi, I, 190/ ) *Düşüncenin etkisi; Kuruntu

5 Mevlana, kuruntunun kötü tesirini, ders ve hocalarından usanan haylaz talebelerin hikayesini anlatarak açıklar: Bu talebeler, hocaları hasta olmadığı halde önceden aralarında hazırladıkları bir planla, ağız birliği ile hocalarının hasta olduğunu, renginin sararıp solduğunu ve zayıfladığını söylerler. Hoca, talebelerinin telkinleri ile gerçekten hastalanıp, yatağa düşer. (Mesnevi, III,4 58-9/1522 v.d.) O, bu hikayeyi şöyle bir sonuçla bitirir: Kuruntuyu, biraz daha artır. Kuruntu sebebiyle akıllı kimse bile delirir." (Mesnevi, III, 458/1530.) * Nezle Nezle içinde, fazla koku ve temiz hava iyi gelir: "Sen, o bağa doğru adım atıyorsun. Fazla koku al da nezlen geçsin." (Mesnevi, II, 353/3232.) * Çeşitli ilaçlar Mevlana bazı hastalıklardan bahsederken o hastalıkla ilgili ilaç, ilacın tesiri ve uygulamasına da değinir: "Kazara sirkengubin safrayı artırırdı." Sirkengubin, Arapça sirkencubindir ki, bal ve sirkeden yapılan ve hararareti teskin eden bir şerbet olup,eski tabipler,safranın izalesinde, faydalı olacağı düşüncesindedirler" (bk.furuzanfar, ŞM.1,58; Ankaravari, Şarh,1,58-59; Tahir, ŞM.1,95;A.Gölpınarlı, MŞ. 1,73-74) "Bademyağı da peklik meydana getirirdi." (Mesnevi, I, 3/53) * Basur "Biz basur hastalığına tutulmuşuz sirkeyi fazlalaştırdık. Sen de balı artır ve lütfunu esirgeme". (Mesnevi, II, 287/1868.) Bal ve sirkenin ciğer hastalığına iyi geldiğini anlatır: "Ciğer hastalığını iyileştirmeye yol bulabilmek için bal ile sirke gibi karışmışım. Ey hasta! Hastalıktan kurtulunca, sirkeyi bırak, bal yemeye bak." (Mesnevi, I, 181/3663-4) *Halile Halile'nin mülayemet verici özelliği aşk hastasına aksi tesir edip, kabızlık verdiğini, helilenin diğer ilaçlarla döğülüp, toz haline getirilip kullanıldığını, helilenin belile ile karışım meydana getirdiğini ve acılığının giderilmesi için de, içerisine şeker katıldığını anlatır.

6 (Mesnevi, I, 3/54) (Mesnevi, I, 145/2933), (Mesnevi, IV, 742/2352) (Mesnevi, IV, 716/1831) Halile, halk arasında "helile" denen halile büyük ve ince yapraklı, bir ağacın salkımına benzeyen meyvasıdır. Kurutulan bu meyvanın Latincesi "terminalia" dır. Sarısı ishali kesmek, karası mülayimlik vermek için alınıyordu. Lezzeti acı olduğundan şekerle karıştırılarak yutulutordu. (bk.a.gölpınarlı,mş.1,74;ankaravi,şarh,1,58-59; Mevlana, Macalis-i sab'a, Mukaddime, Nafiz Uzluk,İst,1937,s.71-72); Mevlana, riyazat amacı ile suyun tadını tatmamak için ağzına sarı helile aldığı rivayet edilir. (bk.ahmet Sipahsalar, Risala,ayn.esr.,s.88) *İnci tozu gözün ve kalbin nuru olur: "İnci tanesini havanda döğerler, göz ışığı ve kalbin nuru olup, yücelikleri görür." (Mesnevi, I, 157/3164) Eski tabibler, inciyi göz ilacı ve kalp ferahlatıcısı olarak kullanıyorlardı. İnci havanda döğülüp toz haline getirildikten sonra sürme gibi göze çekilir veya macuna karıştırılıp yenilirdi. (Tahir, ŞM. I, 1465) Sürme ve tutya (koyu gök renginde bir taştır ki döğülür, toz haline getirilip mille göze çekilince,gözün görme gücünü artırır)'nın göze çekilince, gözün görme gücünü artıracağını da belirtir. (Mesnevi, VI, 1121/1607) (bk.a.gölpınarlı, MŞ. II, 191) (Mesnevi, II, 253/1124-5) Mevlana bazen de ilacı belirtmeden bazı hastalıkların o zamanda tedavi edildiğini anlatır: "Ziraat yapmakla topraklar başakla örtülür; saç ilacı sürmekle kıl biter ve örülecek saç durumuna gelir." (Mesnevi, II, 245/950) "Erkeklik ilacı yaptır, hadım gibi koşma ki sana yüz türlü güzel evlat zahir olsun." (Mesnevi, II, 291/1947) ÖZET Mevlana, hastalıklar, teşhis, ilaç ve tedavi konularında verdiği geniş bilgileri ile devrinin tıp kültürünü ve halk hekimliğini bildiği anlaşılmaktadır. Bu misaller, devrinde sağlık ve koruyucu hekimliğe ne derece önem verildiğini de gösterir. Osmanlılar devrinde de, Anadolu'da halk hekimliği gelişmiş, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde birçok hastalık ve tedavi usullerinden bahseder. (Nail Tan, Evliya Çelebi Seyahatnamesi Folklorik Dizin Denemesi, Ankara, 1974, s )

7 Kibri bırak, Kibriya'ya ulaş... insanların birbirine karşı duydukları öfke, hep kibirden gelir. gönlünü kibirden temizle! eğer kibirli olmak istemiyorsan, kibri bırak, alçakgönüllü ol! hiddet, kendini beğenmekten, benlikten doğar. ikisini de ayağının altına al, kendine merdiven yap da, göklere yüksel! kendini beğenmekten ve öfkeden kurtulunca, bir köşeye çekil; rahatça huzur içinde yaşa! eğer bu iki huyla beraber yaşamaktan zevk alıyorsan; git, gamlara dal! bahtsız bir ömür sür! (Divan-ı Kebir, Gazel, II, 2198)

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Çeviren: Dr. Mehmet Marufi Samsun 2005 2 3 1- Halkı Tanrı ya çağırınız ve insanları Melei A lâ nın tavır ve davranışına davet ediniz. Yetimlere şefkatli baba,

Detaylı

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Hasan ÇİFTÇİ Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi hciftci62@hotmail.com Giriş Özet [Hasan Çiftçi, Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye

Detaylı

KUR ÂN AÇISINDAN HAYVANLAR VE BİTKİLER

KUR ÂN AÇISINDAN HAYVANLAR VE BİTKİLER 671 KUR ÂN AÇISINDAN HAYVANLAR VE BİTKİLER TURGAY, Nurettin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Sulh ve barış anlamını ifâde eden İslâm dininin temel kaynağı olan Kur ân ve onun açıklaması durumunda bulunan sünnetin haber

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ ĐÇĐNDEKĐLER Đçindekiler... 5 Önsöz... 7 Dipnotlar hakkında açıklama... 9 MEVLÂNA'NIN HAYATI VE ESERLERĐ... 10 1. ĐNSAN... 19 1.1. Đnsanın yaratılışı...

Detaylı

Dünya Saadeti. Abidin Paşa 1895

Dünya Saadeti. Abidin Paşa 1895 Dünya Saadeti Abidin Paşa 1895 SAADET-İ DÜNYA {Ahlak-ı Hamide ve Mebahis-i Hikemiyeyi Camidir} Müellifi: Cezair Bahr-ı Sefid Valisi Abidin Paşa Maarif Nezaret-i Celilesinin 103 numaralı ruhsatname-i resmiyesi

Detaylı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012 Bir İnci SAĞLIK-SEN- 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 14 Sağlık-Sen Adına İmtiyaz Sahibi Metin MEMİŞ Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Abdülaziz ASLAN Genel

Detaylı

Mevlânâ Bir "Allah Kulu" dur, Resûlullah (sav) Çırağıdır 1. Hz. Peygamber (sav) ve O'nun (sav) Sünneti

Mevlânâ Bir Allah Kulu dur, Resûlullah (sav) Çırağıdır 1. Hz. Peygamber (sav) ve O'nun (sav) Sünneti Hayrettin Karaman Mevlânâ Bir "Allah Kulu" dur, Resûlullah (sav) Çırağıdır Mevlânâ hakkında konuşanlar ve yazanlar arasında onu olduğundan farklı gösterenler, sözlerini çarpıtanlar, söylediklerini eksik

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ALİ ŞİR NEVÂYî YE BAĞLI OLARAK ANLATILAN FIKRALAR Attributed Anectodes to Ali Shir Nawai

ALİ ŞİR NEVÂYî YE BAĞLI OLARAK ANLATILAN FIKRALAR Attributed Anectodes to Ali Shir Nawai ALİ ŞİR NEVÂYî YE BAĞLI OLARAK ANLATILAN FIKRALAR Attributed Anectodes to Ali Shir Nawai Selma ERGİN SOL ÖZET Bu çalışmada, Ali Şir Nevâyî ye bağlı olarak anlatılan fıkralar üzerine bir inceleme yapılmıştır.

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

BİRLİK BİLİNCİ. Sayı 3 2011

BİRLİK BİLİNCİ. Sayı 3 2011 YOGA SİMURG BİRLİK BİLİNCİ Sayı 3 2011 Kimi büyük yaradılışta olanlar vardır ki, onlar yalnız bağlı oldukları topluma değil, bütün insanlığa kalplerini ve ruhlarını açık tutarlar. 1 Hazırlayan: Sabiha

Detaylı

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir.

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. ÖNSÖZ Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. Bugün bu ümmetin ahvaline bakan bir kimse çok tuhaf ve çirkin

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20 Yıl: 2 Sayı: 20 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Ağustos 2008 Bir milletin yükselmesi ancak iki şey iledir: Biri milleti bir araya toplayan birlik ruhuna yöneliş, diğeri istiklâl ve hâkimiyete olan arzusudur.

Detaylı

TAHTACILARDA ÜÇ SAYISI VE ÜÇLEME

TAHTACILARDA ÜÇ SAYISI VE ÜÇLEME TAHTACILARDA ÜÇ SAYISI VE ÜÇLEME TAHTACILARDA ÜÇ SAYISI VE ÜÇLEME Nilgün ÇIBLAK COŞKUN 1 ÖZET Eski dönemlerden bu güne birbirinden farklı inanca ve kültüre sahip pek çok toplumda üç sayısı önemli sayılardan

Detaylı

İBLİSTEN DOST OLUR MU?

İBLİSTEN DOST OLUR MU? İBLİSTEN DOST OLUR MU? Rivayet ederler : O Muaviye köşkünde bir bucakta uyumuştu. Köşkün kapısı içerden kilitliydi, çünkü Muaviye halkın gelip gitmesinden yorulmuştu. Ansızın birisi onu uyandırdı. Muaviye

Detaylı

BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI

BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI Hazırlayan: Fatma KANDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Mine YEŞİLOĞLU Lisansüstü eğitim,öğretim ve sınav yönetmeliğinin Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Kitabın basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Doç. Dr. Halil Zaim UTESAV Kültür Düşünce 4 Kapak İç Düzen Yedirenk Baskı-Cilt Empati Matbaacılık

Detaylı

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN Abdu'l-Melik b. Muhammed el-kasım Çeviren: M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981,

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981, KENDİ GÖK KUBBEMİZ DE ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRLARI Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Yahya Kemal, Divan edebiyatı kaynağından geniş bir şekilde yararlanmıştır. Onu Eski şiirin temsilcisi olarak göstermek doğru değildir.

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ REYHANLI DA SURİYELİ KADINLAR İLE SÖYLEŞİLER - III INTERVIEWS WITH SYRIAN WOMEN IN REYHANLI - III

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ REYHANLI DA SURİYELİ KADINLAR İLE SÖYLEŞİLER - III INTERVIEWS WITH SYRIAN WOMEN IN REYHANLI - III Rapor No: 159, Mayıs 2013 REYHANLI DA SURİYELİ KADINLAR İLE SÖYLEŞİLER - III INTERVIEWS WITH SYRIAN WOMEN IN REYHANLI - III ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR Araştırmalar MERKEZİ Merkezi

Detaylı

MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ. İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu

MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ. İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu Sonsuz yaşam, tek gerçek Allah olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih i tanımalarıdır. Yuhanna 17:3 Ey Göklerdeki Babamız Adın kutsal kılınsın.

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

ÇIBLAK, Nilgün (2004), Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnancı ve Bunlara Bağlı Uygulamalar, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), S.15, ss.103-125.

ÇIBLAK, Nilgün (2004), Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnancı ve Bunlara Bağlı Uygulamalar, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), S.15, ss.103-125. 1 ÇIBLAK, Nilgün (2004), Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnancı ve Bunlara Bağlı Uygulamalar, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), S.15, ss.103-125. HALK KÜLTÜRÜNDE NAZAR, NAZARLIK İNANCI VE BUNLARA BAĞLI

Detaylı