I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B."

Transkript

1 I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B. Entegrasyonun, Uygulamanın ve Bütünlüğün Geliştirilmesi: Sürecin bugüne kadar değerlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma yeni ortaya çıkan ve var olan problemler hakkında zirve çıktılarının uygulanmasında kalan boşlukların değerlendirilmesi... 6 C- Temel gruplar ve diğer paydaşlarla bağlantı... 9 III. Sürdürülebilir Kalkınma ve Yoksulluğun ortadan kaldırılması bağlamında Yeşil Ekonomi IV. Sürdürülebilir kalkınma için kurumsal çerçeve A. Sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunun güçlendirilmesi B. Sürdürülebilir Kalkınma için Hükümetler arası Anlaşmaların Güçlendirilmesi Genel Kurul Ekonomik ve Sosyal Kurul Üst Düzey Politik Forum C.Sürdürülebilir kalkınma kapsamında çevresel destek D. Uluslararası Finans Kurumları ve BM Operasyon el Faaliyetleri E. Bölgesel, Ulusal, Yarı ulusal, Yerel V. Eylem ve izleme için çerçeve A- Tematik alanlar ve sektörler arası konular Yoksulluğun ortadan kaldırılması Gıda güvenliği ve beslenme ve sürdürülebilir tarım Su ve sıhhi tesisat Enerji Sürdürülebilir Turizm Sürdürülebilir Taşımacılık Sürdürülebilir Şehirler ve Yerleşim Sağlık ve Nüfus Verimli İş Gücünün Öne Çıkarılması ve Sosyal Koruma Okyanuslar ve Denizler Küçük Ada Ülkeleri Az Gelişmiş Ülkeler Denize Kıyısı Olmayan Az Gelişmiş Ülkeler Afrika Bölgesel Çabalar Afet Riskinin Azaltılması... 29

2 İklim Değişikliği Ormanlar Biyolojik Çeşitlilik Çölleşme, Arazi Bozulumu ve Kuraklık Dağlar Kimyasallar ve Atık Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Madencilik Eğitim Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi B. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri VI. Uygulama Yöntemleri A. Finansman B. Teknoloji C. Kapasite Geliştirme D.Ticaret E. Taahhütlerin Tescili... 47

3 Rio+20 Konferansında Kabul Edilen İstediğimiz Gelecek Başlıklı Sonuç Bildirgesi I. Genel Görüşümüz 1. Bizler, Devletin yöneticileri ve üst düzey temsilcileri olarak Haziran 2012 tarihinde Riode Janerio, Brezilyada, sivil toplumun tam katılımıyla, sürdürülebilir kalkınma konusunda mutabakatımızı yinelemek; ve ekonomik, sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir geleceğin, dünyamız, şimdiki ve gelecek nesil için desteklemek amacıyla toplanmış bulunmaktayız. 2. Yoksulluğun ortadan kaldırılması günümüzde dünyanın karşılaştığı en büyük sorundur ve sürdürülebilir kalkınma için zorunlu bir gereksinimdir. Bu bağlamda, insanlığı yoksulluktan ve açlıktan kurtarmak için söz veriyoruz. 3. Biz bu yüzden, tüm düzeylerde ekonomik, sosyal, çevresel tarafları entegre eden sürdürülebilir kalkınma temelinin oluşturulma ihtiyacını ve, tüm yönlerden sürdürülebilir kalkınmayı başarmakiçin birbirleriyle olanbağlantılarını kabul ediyoruz. 4. Yoksulluğun ortadan kaldırılmasının, tüketim ve üretimin sürdürülebilir ve değişen yönlerinin öne çıkarılmasının, doğal kaynakların ekonomik ve sosyal alanda geliştirilmesinin, korunmasının ve yönetiminin, sürdürülebilir kalkınmanın temel ve kapsamlı amaçları olduğunun farkındayız. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma ihtiyacının, kapsamlı ve adil ekonomik büyümenin öne çıkarılmasıyla, önemli olanaklar yaratmakla, eşitsizliklerin azaltılmasıyla, temel yaşam koşullarının yükseltilmesiyle, yanı sıra ekonomik, sosyal ve insani kalkınmayı destekleyen doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimiyle başarılacağını doğruluyoruz. 5. Uluslararası mutabakata varılan,2015 yılı itibariyle milenyum kalkınma hedeflerini kapsayan kalkınma hedeflerinin başarılmasına, ivme kazandırmak için her türlü çabayı gösterme taahhüdümüzü tekrar onaylıyoruz. 6. İnsanların sürdürülebilir kalkınmanın merkezi olduğunu kabul ediyoruz ve bu bağlamda, adil, eşit ve kapsamlı bir dünya için çabalıyoruz, ve biz, sürdürülebilir ve kapsamlı ekonomik büyüme, sosyal kalkınma, çevrenin korunması için birlikte çalışmayı taahhüt ediyoruz. 7. Biz, Birleşmiş Milletler Anlaşmasının amaçları ve prensiplerini rehber alacağımızı ve uluslararası yasa ve kurallara saygılı olacağımızı tasdik ediyoruz.

4 8. Biz ayrıca, özgürlük, barış ve güvenliğin önemini, kalkınma hakkı ve yaşama hakkı, gıda hakkı, hukuk, cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi ve adil ve demokratik toplumun kalkınması için tüm taahhütleri kapsayan insan haklarına saygılı olmayı tasdik ediyoruz. 9. Biz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin, aynı zamanda insan hakları ve uluslararası hukuk ile bağlantılı diğer uluslararası araçların önemini onaylıyoruz. Birleşmiş Milletler Anlaşmasıyla uyumlu olarak Devletlerin insan haklarına ve temel özgürlüklerine herhangi bir şekilde ırk, renk, cinsiyet, dil, din, politik görüş, ulusal ve sosyal statü, köken,engellilik hali veya başka bir statü gözetmeksizin saygılı olup koruyacağımızı tasdik ediyoruz. 10. Sürdürülebilir ve kapsamlı ekonomik büyümenin, sosyal kalkınmanın, çevrenin korumasının ve yoksulluğun ve açlığın yok ortadan kaldırılmasında içinde bulunduğuulusal ve uluslararası düzeydeki demokrasinin, iyi yönetimin ve hukuk kurallarının sürdürülebilir kalkınma için gerekli olduğunu kabul ediyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi başarmayı tasdik ediyoruz. Tüm düzeylerde etkin, şeffaf, saygın ve demokratik kurumlara ihtiyacımız var. 11. Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili problemlere yönelik uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi taahhüdümüzü tekrar onaylıyoruz. Bu bağlamda, cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi, herkes için eşit şartların oluşturulması çocukların korunması, gelişmesi ve eğitimleri sağlanırken, ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, sosyal eşitliğin ve çevrenin korunmasının başarılma ihtiyacını tekrar teyit ediyoruz. 12. Sürdürebilir kalkınmanın başarılması için acil olarak harekete geçilmesini tasarlıyoruz. Bu yüzden, sürecin bugüne kadar değerlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmadaki boşlukların doldurulması ve yeni ve var olan problemlere çözüm için taahhüdümüzü yineliyoruz. Konferans konularına, yani sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması, kurumsal çerçeve bağlamında yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma için kurumsal çerçeve gibi konulara değinmekte kararlı olduğumuzu belirtiyoruz. 13. İnsanların hayatlarına ve geleceklerine etki eden fırsatları, karar almadaki katılımlarını ve kaygılarını dillendirmelerinin sürdürülebilir kalkınma için gerekli olduğunu biliyoruz. Sürdürülebilir kalkınmanın somut ve acil eylemler gerektirdiğinin altını çiziyoruz. Bu, sadece kişilerin, devletlerin, sivil toplumun ve özel sektörün geniş

5 kapsamlı ittifakı; ve bugünkü ve gelecek nesillerin geleceğini korumak için birlikte çalışmasıyla başarılabilir. II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi: A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması Haziran 1972 tarihinde Stokholm de uyumlaştırılan Birleşmiş Milletler Stokholm Konferansı İnsan Çevresi Bildirgesini hatırlatıyoruz. 15. Prensipte ortakfakat sorumlulukta farklı olan, Rio Deklarasyonu madde 7 de belirtilen, Rio Çevreve Kalkınma Deklarasyonu prensiplerini tekrar kabul ediyoruz. 16. Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesinin, Gündem 21, Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama Planı Dünya Zirvesi ( Sürdürülebilir Kalkınma ve Uygulama Planı Johannesburg Zirvesi ) Barbados Eylem Planının ve Mauritus Uygulama Stratejisinin tam olarak uygulanması taahhüdümüzü onaylıyoruz. Az gelişmiş ülkeler için İstanbul Eylem Planını, Denize kıyısı olmayan gelişen ülkeler Almata Eylem Programını, Afrika nın Kalkınma Gereklilikleri Politik Deklarasyonu, Afrika nın Kalkınması için yeni ortaklık programını da onaylıyoruz. Aynı zamanda BM Milenyum Deklarasyonu ve 2005 dünya zirvesi, Monterry Kalkınma Finansmanı Deklarasyonu Mutabakatını, MKH leri BM Genel Kurulunun çıktılarını, Toplum ve Kalkınma Konferansı Eylem Programını, eylem programının uygulanmasının temel faaliyetlerini ve Beijing Deklarasyonu ve Eylem Platformu nu kapsayan Birleşmiş Milletlerin tüm ekonomik, sosyal ve çevresel alanlardaki konferanslarının ve zirvelerinin çıktılarını da onaylıyoruz. 17. Sürdürülebilir Kalkınmanın geliştirilmesi için üçlü Rio Sözleşmesi nin önemini biliyoruz ve bu bağlamdabirleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi Çerçevesi (UNFCCC), Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi himayesinde tüm tarafları kendi taahhütlerini, tam olarak uygulamaları için ve aynı zamanda etkili ve somut eylemleri ve önlemleri almaları, uluslararası işbirliğini sağlamaları için teşvik ediyoruz. 18. Milenyum Kalkınma Hedeflerini kapsayan uluslararası kalkınma hedeflerinin başarılması ile, politik iradeyi canlandırmak ve taahhüt düzeyini artırmak konusunda kararlıyız den beri ekonomik, sosyal ve çevre alanlarında mutabakata varılmışdiğer uluslararası hedeflerle ilgili taahhütlerimiz yineliyoruz. Bu yüzden

6 sürdürülebilir kalkınma taahhütlerini uygulanmasını hızlandıran somut önlemler almak için kararlıyız. B. Entegrasyonun, Uygulamanın ve Bütünlüğün Geliştirilmesi: Sürecin bugüne kadar değerlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma yeni ortaya çıkan ve var olan problemler hakkında zirve çıktılarının uygulanmasında kalan boşlukların değerlendirilmesi deki Dünya Zirvesi nden bu yana geçen yirmi yıllık zamanda, sürdürülebilir kalkınmanın ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını kapsayan düzensiz sürecin farkındayız. Daha önceden yapılan taahhütlerin uygulanmasında ilerlemeye ihtiyaç olduğunu vurguluyoruz. Aynı zamanda biz, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumun kapatılması sürecinin hızlandırılması, ekonomik büyüme ve çeşitlilik ile sürdürülebilir kalkınmanın başarılması için fırsatları yaratılması gereğinin farkındayız. Bu amaçla, ulusal ve uluslararası düzeyde çevrenin oluşturulması ihtiyacının, aynı zamanda finansman, borç, ticaret ve teknoloji transferi konuları öncelikli olmak üzeredevam eden ve güçlenen uluslararası işbirliği ihtiyacının, farkındayız. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili olan aktörlerin ve paydaşların çeşitliliğinin farkındayız. Bu bağlamda,başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin tam ve etkin katılımının sağlanması ihtiyacının farkındayız yılından beri, sürdürülebilir kalkınmanın başarılmasında tüm ülkeleri tehdit eden ekonomik krizlerin, gıda ve enerji krizlerinin şiddetlenmesiyle, sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunun entegrasyonunda bir kötüleşme olduğunun ve yetersiz bir ilerleme kaydedildiğinin farkındayız. Bu bağlamda kendi taahhütlerimizden vazgeçmemiz önemlidir. Ayrıca, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler için temel problemlerden biri dünyayı etkileyen krizlerdir. 21. Yeryüzündeki beş insandan biri ve bir milyarın üstünde insanın hala yoksulluk içinde yaşıyor olmasından, salgın tehditlerini kapsayan sağlık problemlerinden birinin ve yedide veya % 14 ünün beslenememesinden dolayı son derece kaygılıyız. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Genel Kongresindeki devam eden insan güvenliği tartışmalarına önem veriyoruz. Dünya nüfusunun 2050 yılı itibariyle dokuz milyarı aşacağını ve üçte ikisinin şehirlerde yaşacağı tahminiyle, sürdürülebilir kalkınmanın başarılması, yoksulluğun ve açlığın ve önlenebilir hastalıkların ortadan kaldırılması için çabalamak gerektiğini biliyoruz. 22. Bölgesel, ulusal, yarı ulusal ve yerel düzeylerdeki sürdürülebilir kalkınma örneklerini biliyoruz. Gündem 21 in adaptasyonundan bu yana devletlerin sürdürülebilir kalkınma

7 çabalarını yasama ve anlaşmalar yoluyla güçlendirdiğini ve bu çabaları bölgesel, ulusal ve yarı ulusal politikalarına ve planlarına yansıttıklarını biliyoruz. 23. Gelişmekte olan ülkeleri, yoksulluğun ortadan kaldırılmasında,etkin kapasite için bariyerlerin kaldırılmasında, sürdürülebilir tarım politikaları ve sosyal politikalarlafakir ve zor durumdaki insanların güçlendirilmesinde desteklemenin önemini kabul ediyoruz. 24. Özellikle genç insanlar arasında devam eden işsizlik ve eksik işgücü hakkında derin kaygılarımızı belirtiyoruz ve tüm düzeylerde genç istihdama proaktif olarak değinen sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin gereğini belirtiyoruz. Bu bağlamda, gençlik ve istihdamyaratma konularındaglobal stratejilerin oluşturulma ihtiyacının farkındayız. 25. Biliyoruz ki iklim değişikliği keskin ve devam eden bir krizdir ve iklim değişiminin olumsuz etkilerinin ölçeği ve ağırlığı tüm ülkeleri,özelliklede gelişmekte olan ülkeleri, MKH lerini ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmaya çalışan ve ayakta kalamama tehdidindeki ülkeleri etkiler.bu yüzden, iklim değişikliği ile mücadelenin UNFCCC nin kuralları ve öngörüleriyle uyumlu, acil ve etkin bir eylemi gerektirdiğinin altını çiziyoruz. 26. Devletler,özellikle gelişmekte olan ülkelerde, tek taraflı olan ve uygulanan ekonomik, finansal veya ticari önlemlerden, ekonomik ve sosyal kalkınmanın başarılmasını engelleyen, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası yasalarla uyumlu olmayan önlemlerden kaçınmaları konusunda desteklenirler Dünya Zirvesindeki ve 2010 MKH leri zirvesi Johannesburg Uygulama Planındaki, etkili önlemleralmanın ve harekete geçmenin ve; koloni veya yabancı bir milliyet altında yaşayan insanların özerklik haklarının önündeki engellerin kaldırılmasındaki engellerle mücadele edilmesi ve ortadan kaldırılması taahhüdümüzü yineliyoruz. 28. Ayrıca Birleşmiş Milletler sözleşmesiyle uyumlu olarak, herhangi bir devletin bütünlüğüne ve bağımsızlığına karşı herhangi bir eylem yapılmayacağı da tekrar tasdik ediyoruz. 29. Ayrıca insani yardımdan ve terörden etkilenen alanlarda yaşayan insanların özel ihtiyaçlarını karşılamak, güçlendirmek ve engel ve kısıtların kaldırılması, etkin önlemler ve eylemler almak için kararlıyız. 30. Bir çok insanın özellikle fakir insanların, ekonomik, sosyal ve fiziksel refahları ve kültürel mirasları ile ilgili olarak ekosistemlere direkt olarak bağlı olduklarının farkındayız. Bu yüzden, bu insanların daha iyi standartlarla yaşamasınısağlayan ve

8 sürdürülebilir geçim kaynaklarındaki farklılıkları azaltan işler yapmak ve gelir yaratmak önemlidir. 31. Sürdürülebilir kalkınma, tüm insanların yararlandığı,gençlerin ve çocuklarında içinde olduğu tüm insanları kapsamalı ve insan merkezli olmalıdır. Cinsiyet eşitliğinin ve kadınların güçlendirilmesinin sürdürülebilir kalkınma ve ortak geleceğimiz için çok önemli olduğunun farkındayız. Kadınların eşit şartlar sahip olması, ekonomide, toplumda ve politik karar verme sürecindeki katılımı ve liderlik fırsatlarını ve bu fırsatlara ulaşmalarındaki taahhüdümüzü tasdik ediyoruz. 32. Her ülkenin sürdürülebilir kalkınmayı başarması için belirli sorunlarla karşı karşıya kaldığından farkındayız ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere,özelliklede savunmasız ülkelerin, az gelişmiş ülkelerin, denize kıyısı olmayan ülkelerin, gelişmekte olan küçük ada ülkelerinin ve aynı zamanda orta gelirli ülkelerin özel sorunlarla yüz yüze kaldığının altını çiziyoruz. 33. Küçük Ada Ülkelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama Eylem Programı Mauritius Stratejisi ve Barbados Eylem Programında içinde olduğu Küçük Ada Ülkelerinin savunmasızlığına değinen acil ve somut bir hareketin alınması taahhüdümüzü onaylıyoruz ve küçük ada ülkelerinin karşılaştıkları sorunlarla ilgili ek çözümler bulunmasının acili yetinin altını çiziyoruz Az Gelişmiş Ülkeler İstanbul Eylem Programının, az gelişmiş ülkelerin önceliklerinin bir çerçevesini çizdiğinin ve bunları uygulamak için yenilenmiş ve güçlendirilmiş küresel ortaklık çerçevesini tanımladığını tekrar onaylıyoruz. 35- Afrika ya ve BM zirvelerinde ve konferanslarında Afrika nın kalkınma ihtiyaçlarıyla ilgili yapılan sözleşmelerin uygulanmasına daha fazla önem verilmesi gerektiğinin farkındayız. Afrika ya yapılan yardımların son yıllarda arttığını biliyoruz. Fakat hala daha önce yapılan anlaşmaların arkasında kalmaktadır. Afrika nın sürdürülebilir kalkınma çabalarını destekleyen uluslararası topluluğun öncelikli olduğunun altını çiziyoruz. Bu bağlamda, Afrika nın kalkınma ihtiyaçları ile ilgili BM Milenyum Bildirisi, Afrika nın kalkınması için yeni ortaklık bildirgesi, Kalkınma için Uluslar arası Monterrey Mutabakatı Finansman ve Kalkınma Konferansı, Johannesburg Uygulama Planı, 2005 Dünya Zirvesi sonucu ve aynı zamanda 2008 Afrika Kalkınma İhtiyacı Politik Bildirgesini kapsayan uluslararası anlaşmaların tam olarak uygulanmasını için kurula tekrar sunuyoruz.

9 36- Denize kıyısı olmayan ülkelerdeki sürdürülebilir kalkınmanın önündeki ciddi kısıtların farkındayız. Bu bağlamdaalmata Programının tam olarak, zamanında ve etkin uygulanmasıyla denize kıyısı olmayan ülkelerin, karşılaştıkları problemler ve özel kalkınma gerekliliklerine değinen anlaşmamızı tekrar onaylıyoruz. 37-Orta gelirli ülkelerin insanlarının refah düzeyinin iyileştirilmesi, aynı zamanda yoksulluğun ortadan kaldırılması, eşitsizliklerin azaltılması ve MKH lerini kapsayan kalkınma hedeflerini başarmada karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılmasındakaydettikleri ilerlemenin farkındayız. Bu çabaların uluslar arası topluluklar tarafından çeşitli yollarla, ülkelerin ihtiyaçları ve kapasiteleri göz önünde bulundurularak bu ülkelerin kendi iç kaynaklarını harekete geçirmesinde desteklenmesi gerektiğini vurguluyoruz. 38- Daha iyi politikalar için, GSMH ın tam olabilmesi için geniş kapsamlı ilerleme önlemlerinin gereğinin farkındayız, bu bağlamda BM istatistik komisyonu, BM kuruluşları ve diğer ilgi örgütlerle görüşerek, var olan kurumlarla ilgili bir çalışma programı başlatmasını öneriyoruz. 39- Dünyanın ve ekosistemlerinin bizim evimiz olduğunun farkındayız ve toprak ana birçok ülkede yaygın olarak kullanılan tabirdir; bazı ülkeler doğa haklarını, sürdürülebilir kalkınmanın öne çıkarılması olarak algılarlar. Şimdiki ve gelecek nesillerin ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçları arasında bir denge oluşturmayı başarmak için, doğa ile uyumlu olmanın gerekliliğinden eminiz. 40- Sürdürülebilir kalkınma için, insanların doğayla uyumlu olacağı ve dünyanın ekosistemininin bütünlüğünü yenidenoluşturacak çabalara meydan veren bütünsel ve entegre yaklaşımlar istiyoruz. 41- Dünyanın doğal ve kültürel çeşitliliğini biliyoruz ve tüm kültürlerin ve medeniyetlerin sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabileceğinin farkındayız. C- Temel gruplar ve diğer paydaşlarla bağlantı 42- Devletin bütün düzeylerinin ve yasama organlarının sürdürülebilir kalkınmanın öne çıkarılmasındaki rolünü tekrar onaylıyoruz. Yerel ve yarı-ulusal düzeyde gerçekleştirilen çabaları ve ilerlemeyi kabul ediyoruz ve otoritelerin ve toplulukların sürdürülebilir kalkınmanın uygulanmasındaki vatandaşları ve paydaşları birleştirmeyi, onlara gerekli bilgiyi sağlamayı da kapsayan önemli bir rol oynayabileceklerini biliyoruz. Sürdürülebilir

10 kalkınma politikalarının uygulanmasına ve planlanmasına ilgili karar vericilerin katılımının önemini kabul ediyoruz. 43- Sürdürülebilir kalkınmanın öne çıkarılmasında, geniş çaplı kamu katılımının, bilgiye ulaşmanın, yargısal ve yönetsel süreçlerde önemli olduğunun altını çiziyoruz. Sürdürülebilir kalkınma, geniş çaplı katılımı, ve bölgesel, ulusal ve yarı-ulusal yasama ve yürütme organlarının ve tüm temel grupların katılımını gerektirir: kadınlar, çocuklar ve gençler, yerel kişiler, sivil toplum kuruluşları, yerel otoriteler, çalışanlar, ticaret odaları, iş, endüstri, bilim ve teknoloji toplulukları ve çiftçiler, aynı zamanda diğer paydaşlar, göçmenler, aileler ve engelliler. Bu bağlamda, Majör gruplarla ve diğer paydaşlarla daha yakın çalışmak konusunda ve onların sürdürülebilir kalkınmasüreçlerinde aktif katılımlarını desteklemek konusunda hem fikiriz. 44- Sivil toplumun rolünün ve sürdürülebilir kalkınmada sivil toplum üyelerinin aktif olmalarının sağlanmasının önemini kabul ediyoruz. Sivil toplumun gelişmiş katılımının bilgiye ulaşmanın güçlendirilmesine,aynı zamanda da sivil toplum kapasitesinin oluşturulmasına bağlı olduğunu biliyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojisinin devletler ve kamu arasındaki bilgi akışını kolaylaştırdığını biliyoruz. Bu bağlamda,özellikle geniş kapsamlı ağ ve servislerle ve dijital ayırıcılarla çalışmak, gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileriyle köprü kurmak gereklidir. 45- Sürdürülebilir kalkınmanın başarılmasında kadınların hayati rol oynadığının altını çiziyoruz. Kadınların liderlik rolünün farkındayız; ve cinsiyet eşitliğinin, kadınların güçlendirilmesinin ve onların sürdürülebilir kalkınma politikalarındaki tam ve etkin katılımlarının sağlanmasını onaylıyoruz. 46- Sürdürülebilir kalkınma uygulanmasının, hem özel sektörün hem de kamunun aktif katılımına bağlı olduğunu kabul ediyoruz. Özel sektörün aktif katılımının, kamu-özel ortaklığıyla sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabileceğinin farkındayız. Sürdürülebilir kalkınma girişimlerini geliştiren ulusal düzenleme ve politika çerçevelerini destekliyoruz. Özel sektörü sorumlu iç uygulamalar ile bağlantılı olmaya davet ediyoruz. 47- Ortak raporlama yapmanın önemini kabul ediyoruz ve şirketleri özellikle kamuya kote olmuş olanları ve büyük şirketleri raporlama döngülerine sürdürülebilir bilgiyi dahil etmelerini konusunda destekliyoruz. Sektörü, ilgilenen devletleri aynı zamanda ilgili paydaşları BM nin sistem desteğiyle iyi uygulamalar için modeller geliştirmeleri ve var

11 olan çerçevelerden elde edilen tecrübeleri göz önüne alarak ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak sürdürülebilir raporlamanın entegrasyonu konusunda teşvik ediyoruz. 48- Bilim ve teknoloji topluluklarının sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkısının farkındayız. Akademik, bilimsel ve teknolojik topluluklarla çalışmayı ve işbirliğini geliştirmeyi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki teknolojik uçurumu kapatmak, bilim politikasınınve uluslararası işbirliğinigeliştirmek için güçlendirilmesini taahhüt ediyoruz. 49- Sürdürülebilir kalkınmanın başarılmasında yerel halkın katılımının önemini vurguluyoruz. Deklarasyonun küresel, bölgesel, ulusal ve yarı ulusal sürdürülebilir kalkınma stratejileri kapsamında, BM Deklarasyonundaki yerli halkın haklarının öneminin farkındayız. 50- Şimdiki ve gelecek nesiller için, genç insanların karar verme süreçlerine aktif katılımının önemini ve sürdürülebilir kalkınmanın başarılmasında çocukların ve gençliğin katkısının çok önemli olduğunu vurguluyoruz. Ayrıca onların görüşlerine saygılı olarak, kuşaklararası diyalog ve dayanışmanın öne çıkarılması gerektiğinin farkındayız. 51- Çalışanların ve ticaret birliklerinin sürdürülebilir kalkınmanın öne çıkarılmasındaki önemini vurguluyoruz. Özellikle sürdürülebilir kalkınmanın sosyal boyutunun kolaylaştırılmasında, çalışanların temsilcileri, ticaret birlikleri önemli partnerlerdir. Tüm düzeylerdeki bilgi, eğitim ve öğretim, çalışanların ve ticaret birliklerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi için anahtarlardır. 52- Küçük ölçekli çiftçiler,balıkçılar, doğacılar ve ormancılardan oluşan çiftçiler, çevresel olarak sağlıklı, gıda güvenliğini sağlayan ve fakirlerin yaşamlarını iyileştiren, üretimi canlandıran ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayan üretim faaliyetleriyle sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkılar sağlayabilirler. 53- Sivil toplum örgütlerinin, özellikle analiz, bilgi ve enformasyon paylaşımı ve sürdürülebilir kalkınmanın uygulanmasında diyalogun ve desteğin öne çıkarılması alanındaki oluşmuş çeşitli tecrübe, ekspertiz ve kapasiteleriyle sürdürülebilir kalkınmanın öne çıkarılmasında çok değerli katkılar sağladıklarını ve sağlayacaklarının farkındayız.

12 54- Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınmanın geliştirilmesindeki merkezi rolünün farkındayız. Bu bağlamda, uluslararası finans enstitülerini ve çok uluslu kalkınma bankalarını içeren uluslararası örgütlerin katkılarının farkındayız ve onlarla BM arasındaki işbirliğinin, sürdürülebilir kalkınma için kaynakların harekete geçirilmesindeki rollerinin önemini vurguluyoruz de Rio da başlattığımız, sürdürülebilir kalkınma küresel ortaklığını harekete geçireceğimizi taahhüt ediyoruz. İşbirliğimize yeni bir ivme kazandırma gereğinin ve uygulamadaki boşluklara değinenmajör Gruplar ve diğer paydaşlarla beraber çalışmayı taahhüt etme ihtiyacının farkındayız. III. Sürdürülebilir Kalkınma ve Yoksulluğun ortadan kaldırılması bağlamında Yeşil Ekonomi 56- Her ülkenin kendi ulusal koşulları ve öncelikleriyle uyumlu,farklı yaklaşımları, vizyonları, modelleri ve araçları olduğunu onaylıyoruz. Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması kapsamında yeşil ekonomi sürdürülebilir kalkınmanın başarılmasında en önemli araçlardan biridir ve yeşil ekonomi politikalar üretilmesi için seçenekler oluşturabilir fakat bunlar katı kurallar olmamalıdır. Dünyanın ekosisteminin işlevi sağlıklı bir şekilde devam ettirilirken, yoksulluğun azaltılmasına, aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyümeye, refahı ve iş imkanları geliştirmeye katkıda bulunması gerektiğini vurguluyoruz. 57- Sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması kapsamında yeşil ekonomi politikalarının Rio prensipleri, Gündem 21 ve Johannesburg Uygulama Planı ile uyumlu olması gerektiğinin ve MHK lerini içeren uluslararası kalkınma hedeflerine bulunması gerektiğini onaylıyoruz. katkıda 58- Sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması kapsamında yeşil ekonomi politikaları: a) Uluslararası hukukla uyumlu olmalı b) Her ülkenin ulusal egemenliğine, ülkenin şartlarına, amaçlarına, sorumluluklarına, önceliklerine ve sürdürülebilir kalkınmanın uç yönüyle ilgili politik alanına saygılı olmalı c) Tüm düzeylerde iyi işleyen kurumlar ve etkin çevre tarafından desteklenmelidir.

13 d) Sürdürülebilir ve kapsamlı ekonomik büyüme öne çıkarılmalı, inovasyon geliştirilmeli ve olanaklar sağlamalı ve insan haklarını güçlendirmelidir e) Gelişmekte olan ülkelerin, özellikle özel durumda olanların ihtiyaçlarını dikkate almalıdır f) Finansal kaynak sağlanmasını, kapasite geliştirmeyi ve gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferini içeren uluslararası işbirliğini güçlendirilmelidir g) ODA ve finansta kanunsuzluktan kaçınmalıdır. h) Tek taraflı veya yasadışı veya uluslar arası ticaretle ile ilgili gizli kısıtlamalar içermemelidir, ithalat yapılan ülkenin yetki alanının dışında tek taraflı eylemlerden kaçınılmalıdırve olabildiğince uluslararası mutabakat temelli, olmalı ve sınır ötesi veya küresel çevre problemlerle ilgili önlemleri almalıdır i) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki teknoloji uçurumunun kapanmasına katkı sağlamalı ve uygun önlemleri alarak gelişmekte olan ülkelerin teknolojik bağımlılıklarını azaltmalıdır. j) Yerli halkın ve onların topluluklarının, diğer yerel ve geleneksel toplulukların, etnik azınlıkların, onların kimlik kültür ve çıkarlarını göz önünde bulundurarak ve destekleyerek refahlarını sağlamalı ve onların kültür mirasını ve geleneksel bilgi birikimini tehlikeye atmaktan kaçınmalıdır. k) Kadınların, çocukların, gençlerin, engellilerin, çiftçilerin, balıkçıların, küçük ve ortak ölçekli işletmelerde çalışanların refahı sağlanmalı ve gelişmekte olan ülkelerdekiler başta olmak üzere fakir ve savunmasız grupların yaşam koşullarını iyileştirilmeli ve güçlendirilmelidir. l) Tüm potansiyeli harekete geçirilmeli ve hem kadınların hem de erkeklerin eşit katkısını sağlamalıdır m) Yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlayan verimli faaliyetleri, gelişmekte olan ülkelerde öne çıkarmalıdır. n) Eşitsizlikle ilgili kaygılara değinmelidir ve sosyal koruma katmanlarını içeren sosyal içermeyi öne çıkarmalıdır. o) Sürdürülebilir üretim ve tüketim olguların öne çıkarılmalıdır. p) Yoksulluğun ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması için kapsamlı ve adil kalkınma yaklaşımları için çabalamaya devam etmelidir,

14 59- Ülkeler tarafından oluşturulan yeşil ekonomi politikalarının uygulamasını ortak girişim olarak görüyoruz ve her ülkenin kendi ulusal sürdürülebilir kalkınma planları, stratejileri ve öncelikleriyle uyumlu veuygun yaklaşımları seçebileceğinin farkındayız. 60- Sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması kapsamında, yeşil ekonominin doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde yönetmemizi sağlayacağını ve kaynak verimliliğini artıracağını ve açlığı azaltacağını biliyoruz. 61.Üretim ve tüketiminin sürdürülemez modellerinde, çevresel sürdürülebilirlik ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımısağlayan, doğal kaynakların yeniden rejenarasyonu, sürdürülebilirliliğini, kapsamlı ve adil büyümesini geliştiren hareketin gerekli olduğunun farkındayız. 62. Sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması çerçevesinde, her ülkeyisürdürülebilir, kapsamlı ve adil ekonomik büyüme veiş imkânısağlamagayretindeki yeşil ekonomi politikalarınıuygulanması konusunda teşvik ediyoruz. Bu bağlamda, çalışanların eğitim ve kapasite pekiştirme yoluyla gerekir niteliklerde olmasına ve çalışanlara sosyal haklarının ve sağlık güvencesi sağlanmasının dikkat ediyoruz. Bu bağlamda, iş ve endüstri kolonunda içinde olduğu tüm paydaşları katkıda bulunmaları için destekliyoruz. Devletleri, kendi yönetimlerinin içindeki ilgili BM kurumlarının desteğiyle bilgi ve istatistiksel kapasitelerini geliştirmek ve ilgili bilginin ulusal istatistiklebirleştirilmesi için davet ediyoruz. 63.Ulusal koşul ve şartların izin verdiği, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlerin değerlendirmesinin öneminin ve bunların karar verme sürecine entegrasyonun farkındayız. Uygun olan bilimsel verileri ve analizleri kullanarak, fırsatları ve tehditleri, yeşil ekonominin fayda ve maliyetlerini sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun azaltılması bağlamında göz önüne almanın önemli olacağının farkındayız. Ulusal düzeyde uygulanan uluslararası anlaşmaların himayesindeki yükümlülüklerle uyumlu olan önlemlerin yeşil ekonomiyi destekleyebileceğini biliyoruz. Sosyal politikaların sürdürülebilir kalkınmayı desteklemede önemli olduğunu tasdik ediyoruz. 64.Tüm paydaşların ve onların ortaklarınıntüm düzeylerde katılımının, ağ ve tecrübe paylaşımının ülkelere yeşil ekonomide içinde olduğu sürdürülebilir kalkınma politikalarının tanımlanmasında yardım edeceğinin farkındayız. Bazı ülkelerin,gelişmekte olan ülkelerde dâhil yeşil ekonomi politikalarını adapte etmedeki olumlu deneyimlerinin farkındayız ve

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

ÖZELLİKLE AFRİKA DA CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ

ÖZELLİKLE AFRİKA DA CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ ÖZELLİKLE AFRİKA DA CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ Önsöz Bu sözleşmenin tarafları, Çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU Gelecek için bölgeye yönelik vizyonumuz; insanlar, ülkeler ve kuşaklar arasında dayanışma, eşitlik ve karşılıklı

Detaylı

2011-2020 BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI

2011-2020 BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI 2011-2020 BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI 2010 Ekim ayında Japonya nın Nagoya kentinde gerçekleştirilen BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) 10. Taraflar Konferansı nda 2011-2020 yılları arasının Uluslararası

Detaylı

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU Ankara 1997 I. Basım : 3500 Adet - 1997 ISBN 975-8088-55-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

KORUMA GÜNDEMİ. ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003

KORUMA GÜNDEMİ. ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003 KORUMA GÜNDEMİ KORUMA GÜNDEMİ ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003 İÇİNDEKİLER Yüksek Komiser tarafından hazırlanan Önsöz Genel Koruma Gündemi Giriş Taraf Devletler Beyannamesi Eylem Programı HEDEF 1 1951 Sözleşmesi

Detaylı

İkinci Duyuru Mart 2008

İkinci Duyuru Mart 2008 16-22 MART 2009 İkinci Duyuru Mart 2008 İkinci duyuru Katılım çağrısı İçindekiler 5. Dünya Su Forumu na Davet 1 İklim Değişikliğine Uyum 2 Değişen Dünyada Suyun Yeri Neresidir? 3 Katılın, Sesinizi Duyurun

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu

Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu Çevri Editörü Dr. E. Didem EVCİ Kim. Yük. Müh. Atila EKMEKÇİGİL 23 Haziran 1998 Atina Deklarasyonu Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kasım 2001

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ; adil gelir dağılımı ve refah toplumu, güçlü sosyal güvenlik sistemi, sosyal koruma, sosyal içerme, katılımcı sosyal diyalog, daha fazla demokrasi

Detaylı

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane Gayriresmi Tercüme 1. İnsanlara dünyanın her yerinde daha iyi yaşam standartlarının ve daha kaliteli istihdamın sağlanması için küresel büyümenin

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşmenin Tarafları, Kalıcı organik kirleticilerin zehirli özelliklere sahip olduğunu, doğada ayrışmaya karşı direnç gösterdiklerini, biyolojik

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI ÖZET UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI Yürütme Kurulu, 194. Oturumunda 194 EX/Karar 31 Bölüm II maddesinde UNESCO nun 70. Yıl dönümü Kutlamaları na ilişkin kararı benimsemiştir.

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI

YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI 1 KAPSAM VE TEMEL PRENSİPLER 1.1. GİRİŞ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ( Yapı Kredi ), tüm operasyonlarını İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ve AİLE ARAŞTIRMALARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEMİNER HAZIRLAYAN: MERVE DURMAZ ÇUBUKÇUOĞLU DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR. NURAY ERTÜRK KESKİN NO:

Detaylı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı 4 bulaşıcı olmayan hastalığın - kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları - ve 4 ortak risk faktörünün - tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yayın Tarihi Mart 2009 İÇİNDEKİLER 1 RAPOR HAKKINDA 2 BELEDİYE BAŞKANI NIN MESAJI 3 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı