TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ"

Transkript

1 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1

3 İçindekiler SUNUM OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri Finansman TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri Finansman OCAK-HAZİRAN 2013 ve TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMLERİNDE YÜRÜTÜLEN/YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Uluslararası İlişkiler Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi Bilim Eğitimi Programı Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) Burs Programları Bütünleştirilmiş Doktora Programı (BDP) Doktora Sonrası Araştırma Programı (DSAP) Araştırma Desteği Üniversite Konferansları Akademi Konsey ve Genel Kurul Çalışmaları Akademi Konseyi Akademi Genel Kurulu Yayınlar EKLER Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 38 2

4 TABLOLAR Tablo 1: TÜBA Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Dağılımı (TL)... 6 Tablo 2: TÜBA Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Dağılımı.. 7 Tablo 3: TÜBA Dönemi Bütçe Gelirleri (TL).. 9 Tablo 4: TÜBA Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (TL)... 9 Tablo 5: TÜBA Ocak-Haziran 2013 Dönemi Uluslararası İlişkiler Çalışmaları.. 11 Tablo 6: TÜBA Temmuz-Aralık 2013 Dönemi Uluslararası İlişkiler Çalışmaları 13 Tablo 7. TÜBA 2012 yılı Telif ve Çeviri Eser Ödüllerini Kazanan Eserler 19 Tablo 8. TÜBA 2012 yılı Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödüllerini Kazanan Eserler. 21 Tablo 9. TÜBA 2012 Yılı GEBİP Ödülünü Kazananlar 25 Tablo 10. TÜBA Üniversite Konferansları Ocak-Haziran 2013 Dönemi

5 ŞEKİLLER Şekil 1. TÜBA Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Dağılımı Şekil 2. TÜBA Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Dağılımı

6 SUNUM 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması, kamu mali yönetimin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün sağlanması konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede; 5018 sayılı Kanunun 30 uncu Maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar hükmüne yer verilmiştir yılında 497 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türkiye Bilimler Akademisi nin (TÜBA) kuruluş amacı; Türkiye deki tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilimci kişiliğini ve araştırıcılığı özendirmek ve bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak; gençleri bilim ve araştırma alanlarına yönlendirmek; Türkiye deki bilimcilerin ve araştırmacıların, toplumsal durumlarının yükseltilmesi ve korunmasına çalışmak; bilim ve araştırma standartlarının uluslararası düzeye çıkarılmasına yardım etmek olarak belirlenmiştir yılı kapsamında, Akademimizin kuruluş amacı doğrultusunda yürüttüğü (Ocak-Haziran Dönemi) ve yürüteceği (Temmuz-Aralık Dönemi) faaliyetler ile bütçe gider ve gelirlerinin ilk altı aylık döneme ait gerçekleşme sonuçları ve ikinci altı aylık döneme ait beklentilere TÜBA 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nda yer verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Akademi Başkanı 5

7 1. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1.1. Bütçe Giderleri Akademiye bütçe kanunları ile 2012 yılında toplam TL, 2013 yılında TL ödenek tahsis edilmiştir yılının ilk altı aylık döneminde toplam TL, 2013 yılı ilk altı aylık dönemde ise toplam TL harcama yapılmıştır yılı ilk altı aylık dönemde yapılan giderlerin 2012 yılı gerçekleşme toplamına oranı % 39,78, 2013 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan giderlerin 2013 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 24,27 dir yılı bütçe ödeneklerinin Ekonomik kodlara göre dağılımı ve karşılaştırılması aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 1. TÜBA Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Dağılımı (TL) Ekonomik Kod 2012 (KBÖ) 2013 (KBÖ) 01 - Personel Giderleri SGK. Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM

8 Şekil 1. TÜBA Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Dağılımı yıllarında Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen bütçe harcamalarının ekonomik kodlar itibariyle dağılımı ve karşılaştırılması aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 2. TÜBA Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Dağılımı (TL) Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK. Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM

9 Şekil 2. TÜBA Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Dağılımı 1.2. Bütçe Gelirleri Özel bütçeli bir kurum olan Akademinin gelirlerinin tamamına yakını hazine yardımlarından oluşmaktadır yılı ilk altı aylık dönemde TL öz gelir ve TL Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) olmak üzere TL gelir elde edilmiştir yılında aynı dönemde ise TL öz gelir ve TL Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) olmak üzere TL gelir elde edilmiştir yıllarında Bütçe kanunları ile öngörülen gelirlerin dağılımı ve karşılaştırılması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 8

10 Tablo 3. TÜBA Dönemi Bütçe Gelirleri (TL) Gelir Kalemi Hazine Yardımı Öz Gelirler TOPLAM ve 2013 yılında ilk altı aylık (Ocak-Haziran) döneme ait gelir gerçekleşmeleri ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 4. TÜBA Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (TL) Gelir Kalemi Hazine Yardımı Öz Gelirler TOPLAM Finansman Yukarıda ifade edilen bütçe geliri kalemlerinden de anlaşılacağı üzere, Akademinin giderleri büyük ölçüde hazine yardımı karşılığında alınan nakit ile finanse edilmektedir yılı ilk altı aylık dönemde finansman TL; 2013 yılı aynı dönemde net finansman ise TL olarak gerçekleşmiştir. 9

11 2- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 2.1. Bütçe Giderleri 2013 yılı başlangıç ödeneğimiz TL olup, yıl içerisinde eklenen likit karşılığı ödenek ile birlikte toplam ödenek TL olmuştur. Bununla birlikte; Temmuz-Aralık dönemi harcamalarında sapmaya yol açabilecek önemli bir risk öngörülmemekte, alınacak tedbirlerle birlikte yılsonu toplam bütçe giderinin öngörülen başlangıç ödeneği sınırları içerisinde kalmasına gayret edilecektir Bütçe Gelirleri 2013 yılı hazine yardımlarının tamamının alınması durumunda gelir gerçekleşmesinin yıl sonu itibariyle TL ye ulaşması beklenmektedir. Temmuz-Aralık dönemi gelirlerinde sapmaya yol açabilecek önemli bir risk öngörülmemektedir Finansman 2013 yılı finansmanı doğrudan hazine yardımlarıyla bağlantılı olduğundan, öngörüldüğü şekilde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 10

12 3. OCAK-HAZİRAN 2013 VE TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMLERİNDE YÜRÜTÜLEN/YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 3.1. Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Biriminin Ocak-Haziran 2013 döneminde yaptığı çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Tablo 5. TÜBA Ocak-Haziran 2013 Dönemi Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ETKİNLİK (Katılınan/Düzenlenen Toplantı, Bilimsel Ziyaret, Temsil Eden/Katılan Kişi) TARİH YER Uluslararası Akademiler Birliği (International Union of Academies IUA) Yönetim Kurulu Prof. Dr. İsenbike TOGAN Şubat 2013 Paris/Fransa Bilim Akademilerinin Küresel Ağı (The Global Network of Science Academies- IAP) Genel Kurul ve Konferans Grand Challenges & Integrated Innov. Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Doç. Dr. Abdurrahman ALİY Şubat 2013 Rio de Janerio/Brezilya AkademilerArası Tıp Paneli (InterAcademy Medical Panel -IAMP) Yönetim Kurulu Toplantısı Prof. Dr. Reşat ÖZARAS Avrupa Akademiler Birliği (All European Academies - ALLEA) Genel Kurul Toplantısı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Prof. Dr. Hasan Tayfun ÖZÇELİK Prof. Dr. Taner DEMİRER Mart Nisan- 1 Mayıs 2013 Washington/ABD Berlin/Almanya 11

13 Tablo 5. TÜBA Ocak-Haziran 2013 Dönemi Uluslararası İlişkiler Çalışmaları (devam) ETKİNLİK (Katılınan/Düzenlenen Toplantı, Bilimsel Ziyaret, Temsil Eden/Katılan Kişi) TARİH YER Uluslararası Akademiler Birliği (International Union of Academies IUA) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantısı Prof. Dr. Ömer ÇAHA 16 Mayıs 2013 Mainz/Almanya Avusturya Bilimler Akademisi Yıldönümü kutlaması Prof. Dr. Tayfun ÖZÇELİK ALLEA (Avrupa Akademiler Birliği All European Academies) Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu (Permanent Working Group Intellectual Property Rights-IPR) Toplantısı Prof. Dr. Ünal TEKİNALP AkademilerArası Konsey (InterAcademy Council IAC) Yönetim Kurulu Toplantısı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Prof. DR. Ahmet Nuri YURDUSEV Mayıs Haziran Haziran 2013 Viyana/Avusturya Münih/Almanya Amsterdam/Hollanda 12

14 Uluslararası İlişkiler bölümünün Temmuz-Aralık 2013 döneminde yapacağı çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Tablo 6. TÜBA Temmuz -Aralık 2013 Dönemi Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ETKİNLİK (Katılınan/Düzenlenen Toplantı, Bilimsel Ziyaret, Temsil Eden/Katılan Kişi) TARİH YER AkademilerArası Tıp Paneli (InterAcademy Medical Panel-IAMP) Genel Kurul Toplantısı Prof. Dr. Reşat ÖZARAS Ağustos 2013 Johannesburg/ Güney Afrika Cum. Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği'nin (Association of Academies and Societies of Sciences in Asia AASSA) Sustainable development of Asian countries, water resources and biodiversity under climate change konulu Çalıştay Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Ağustos 2013 Barnaul/Rusya Macar Bilimler Akademisi ile Bilimsel İşbirliği Protokolü çerçevesinde Gaspar Katko 1-31 Ağustos 2013 İstanbul AkademilerArası Tıp Paneli (InterAcademy Medical Panel-IAMP) Genel Kurul Toplantısı Prof. Dr. Reşat ÖZARAS Ağustos 2013 Johannesburg/ Güney Afrika Cum. Hindistan Ulusal Bilim Akademisi ile Bilimsel İşbirliği Protokolü çerçevesinde Yard. Doç. Dr. Saroj Kumar SHUKLA 9-30 Eylül 2013 İzmir 13

15 Tablo 6. TÜBA Temmuz -Aralık 2013 Dönemi Uluslararası İlişkiler Çalışmaları (devam) ETKİNLİK (Katılınan/Düzenlenen Toplantı, Bilimsel Ziyaret, Temsil Eden/Katılan Kişi) TARİH YER Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) New Champions 2013 Doç. Dr. Yusuf BARAN, Doç. Dr. Mehmet CANSEV Eylül 2013 Dalian/Çin Avrupa Akademiler Birliği (All European Academies ALLEA) Başkanı Prof. Dr. Günter STOCK ve beraberindekiler 27 Eylül 2013 Ankara Makedonya Bilimler Akademisi Balkan Akademileri Konferansı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Eylül 2013 Ohri/Makedonya Toplum için Bilim ve Teknoloji Forumu (Science and Technology for Society - STS Forum) Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Ekim 2013 Kyoto/Japonya Uluslararası Sosyal Bilimler Konseyi (International Social Sciences Council ISSC) Genel Kurul Toplantısı ve Dünya Sosyal Bilimler Forumu Ekim 2013 Montreal/Kanada Ermenistan Bilimler Akademisi 70. Yıl dönümü Ekim 2013 Erivan/Ermenistan 14

16 Tablo 6. TÜBA Temmuz -Aralık 2013 Dönemi Uluslararası İlişkiler Çalışmaları (devam) ETKİNLİK (Katılınan/Düzenlenen Toplantı, Bilimsel Ziyaret, Temsil Eden/Katılan Kişi) TARİH YER AkademilerArası Tıp Paneli (InterAcademy Medical Panel -IAMP) Dünya Sağlık Zirvesi Prof. Dr. Reşat ÖZARAS Dr. Ahmet MURT (Genç Doktor Liderler Programı adayı) Makedonya Bilimler Akademisi Bükreş Antlaşmasının 100. Yıldönümü Konferansı Ekim Ekim-1 Kasım 2013 Berlin/Almanya Üsküp/Makedonya TÜBA - Hindistan Bilim Akademisi Bilimsel İşbirliği Protokolü çerçevesinde: Yard. Doç Dr. Abdülhadi Cihangir UĞUZ 25 Kasım dan itibaren 4 hafta Haydarabat Üniversitesi Hindistan 3.2. Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi kapsamında, Ocak-Haziran 2013 döneminde yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmektedir: Mühendislik Terimleri Sözlüğü kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent SANKUR yürütücülüğünde, farklı üniversitelerde görevli, 70 in üzerinde öğretim üyesi, yaklaşık terim üzerinde yayına hazırlık çalışmalarını sürdürmüştür. Bu kapsamda aynı illerde haftalık, farklı illerde aylık toplantılar yapılarak her bir terim için Almanca, Fransızca ve İngilizce karşılıklar belirlenmeye çalışılmış, tanımlar yeniden düzenlenmiş, yabancı kökenli terimlere Türkçe karşılıklar önerilmiş ve farklı alanların ortak terimleri 15

17 için hem ortak bir madde başı belirlenmeye hem de ortak bir tanım yapılmaya çalışılmıştır. Bu dönem sonunda yaklaşık terim içerisinde terimin bu çalışmaları tamamlanmıştır. Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü kapsamında (Akademimiz Asli Üyesi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü, öğretim üyesi Prof. Dr. Saim ÖZKAR yürütücülüğünde, çalışmaları henüz tamamlanmamış olan alt alanların yayına hazırlık çalışmalarına devam edilmiştir. Bu dönem sonunda yaklaşık terim içerisinde terimin bu çalışmaları tamamlanmıştır. Proje kapsamında, tüm sözlüklerin yayına hazırlık çalışmalarının internet üzerinden eş zamanlı yürütülebilmesi için bir veri tabanı yazılımı oluşturulmuştu. Sözlük çalışmalarında görevli uzmanların gereksinimleri doğrultusunda yazılım üzerinde yeni özellikler eklenmeye, hatalı çalışan özelliklerin yeniden düzenlenmesine 2013 yılında da devam edilmiştir. Ayrıca, tüm terim sözlüklerine ait kapsamlı bilgilerin yer alacağı ve çalışması tamamlanan sözlüklerin arama motoru ile internet üzerinden kullanıcılara açılacağı adı altında bir proje internet sayfası düzenlenmişti. Bu sayfada Türkçenin bilim dili olması ilgili uzman kişilerin görüşlerine, makale ve yazılarına yer vermek üzere bir bölüm oluşturulmuştur. Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi kapsamında, Temmuz-Aralık 2013 döneminde yürütülecek faaliyetlere ise aşağıda yer verilmektedir: Mühendislik Terimleri Sözlüğü kapsamında yürütülen yayına hazırlık çalışmalarının belli bir aşamaya gelmesiyle, sözlüğün 2013 yılı sonunda internet üzerinden kullanıma sunulması ve üniversitelere duyurularak alınan geri bildirimlerle sözlüğün güncellenerek çalışmalara devam edilmesi planlanmaktadır. Tıp Terimleri Sözlüğü kapsamında sözlüğün yayına hazırlanması için yeni bir çalışma grubu oluşturulması ve bu şekilde bir süredir ara verilen çalışmalara yeniden başlanması planlanmaktadır. Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü kapsamında yayına hazırlık çalışmaları tamamlanmamış alanların çalışmalarının hızlandırılması ve 2013 yılı sonunda internet üzerinden kullanıma sunulması planlanmaktadır. 16

18 Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü kapsamında internet üzerinden kullanıma açık olan sözlüğün genişletilmesi ve güncellenmesi için gerekli çalışma gruplarının oluşturulması planlanmaktadır. Ayrıca, Proje kapsamında oluşturulan veri tabanı yazılımının çalışmalarının tamamlanması; Proje internet sayfasının yeniden tasarlanması ve bilinirliğinin arttırılması planlanmaktadır Bilim Eğitimi Programı Geleceğin bilgi toplumuna Türk toplumunu hazırlama ihtiyacına hizmet eden Bilim Eğitimi Programı Türkiye Bilimler Akademisi nin en önemli sorumluluklarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu ideal, bir yanda bilim eğitimiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedeflerken öte yanda çeşitli eğitim programlarıyla tüm toplumu kapsamaktadır. Bilim Eğitimi Programı 2002 yılındaki başlangıcından bugüne kadar bu ideale hizmet edecek şekilde çalışmalarını yürütmüştür yılında yürütülen ve yürütülecek faaliyetlere ise aşağıda yer verilmiştir. Bilim Eğitimi Programı (Ocak-Haziran 2013) dönemi; - Proje yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Kurum içinde projenin durumu ile ilgili toplantılar gerçekleştirilmiş, projenin içerik revizyonu, kurul ve ekiplerin yenilenmesi yönünde çalışmalara başlanmıştır. - Bilim Eğitimi Programı kapsamında TÜBA nın da proje ortağı olarak yer aldığı AB 7. ÇP kapsamında yürütülen Fibonacci Projesi tamamlanmıştır. - Bilim Eğitimi konusu kapsam olarak genişletilmiş, Türk Dünyası nın Miras Bıraktığı 100 Temel Eser ve Çocuk Uyarlaması Projesi ve Çocuk Platformu Projesi de TÜBA tarafından yürütülmesi planlanan projeler olarak gündeme alınmıştır. Bilim Eğitimi Programı (Temmuz-Aralık 2013) dönemi; - Program kapsamında yapılanmanın tamamlanması ve yeni yapılanma içerisinde oluşturulacak yeni ortaklıklar ve alınacak yeni kararlarla revize edilen program planının uygulanması öngörülmektedir. - Türk Dünyası nın Miras Bıraktığı 100 Temel Eser ve Çocuk Uyarlaması Projesi ve Çocuk Platformu Projesi için çalışmalara başlanacaktır. 17

19 3.4. Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkçe ve uluslararası standartlarda üniversite ders kitapları yazılmasını ya da yabancı bir dilden her alanda en iyi örneklerin düzgün ve anlaşılır Türkçe kullanılarak çevrilmesini özendirmek amacıyla, 2008 yılından itibaren Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı nı başlatmıştır. Bu ödüllere, yazarlar ve çeviri editörleri başvurabilmektedir. TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri, Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Esasları çerçevesinde, üniversitelerde lisans düzeyinde okutulan Türkçe yazılmış ya da Türkçe ye çevrilmiş eserlere verilmektedir. Telif ve Çeviri Eser Ödülünün yanı sıra TÜBA, Akademi Konseyi nin belirleyeceği sayıda Kayda Değer Eser Ödülü (Mansiyon) de verebilmektedir. Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı kapsamında, 2013 yılında yürütülen ve yürütülecek çalışmalar aşağıda özetlenmektedir. TEÇEP Ocak-Haziran 2013 Dönemi; Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri 2012 yılı başvuruları için doğa bilimlerinden 21, mühendislik bilimlerinden 36, sağlık bilimlerinden 21 ve sosyal bilimlerden 73 başvuru ilk değerlendirme komitelerinde 2012 yılında değerlendirilmişti. İlk değerlendirme toplantılarında, Doğa Bilimlerinde 16, Mühendislik Bilimlerinde 29, Sağlık Bilimlerinde 13 ve Sosyal Bilimlerde 53 olmak üzere toplam 111 eser ilk elemeyi kazanarak toplam 334 hakeme kitaplar gönderilmiş ve toplamda 239 hakem raporu alınabilmiştir. Son Değerlendirme Komiteleri, hakemlerden gelen raporlar çerçevesinde, son değerlendirmelerini yaparak, bir raporu Üst Kurula sunmuşlardır. Akademi Başkanı, Alan Değerlendirme Komiteleri Başkanları ile TÜBA Üniversite Ders Kitapları Çeviri Projesi Yürütücüsünün katıldığı Üst Kurul da raporlar görüşülmüş, Akademi Konseyi ne sunulmuştur. Akademi Konseyi, 11 telif eser ödülü, 7 çeviri eser ödülü ve 7 kayda değer telif eser ödülü (mansiyon) ile 5 kayda değer çeviri eser ödülü (mansiyon) verilmesine karar vermiştir. Ödül ve mansiyon alan kitaplar ağ sayfasında ilan edilmiş, ayrıca ödül alanlara bir tebrik mektubu gönderilerek, 8 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen ödül törenine davet edilmişlerdir. Düzenlenen ödül töreninde, 2012 yılı TEÇEP Ödülleri 18

20 sahiplerine verilmiştir. Ayrıca, Ödül alan kitapların bilgilerine Akademi Günü Kitapçığında yer verilmiştir. Ödül alan kitaplar için toplam TL ödeme yapılmıştır (Çeviri eser için TL, telif eser için TL olmak üzere). Aşağıdaki tabloda; TEÇEP 2012 yılı Telif ve Çeviri Eser Ödüllerini kazanan eserlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tablo 7. TÜBA 2012 yılı Telif ve Çeviri Eser Ödüllerini Kazanan Eserler DOĞA BİLİMLERİ 1 Analitik Kimya Temel İlkeler, Cilt I - II, 8. Baskı(dan çeviri), Çev.Ed.leri: Prof.Dr.Esma Kılıç, Prof.Dr.Hamza Yılmaz, 2007 (Fundamentals of Analytical Chemistry, 2004, Skoog, D.A, Crouch, S.R., Holler, J.F., West, D.M., 8th Ed.) (Çeviri) 2 Analiz IV: Topoloji, Metrik Uzaylar, Tıkızlık, Fonksiyonel Analizin Temelleri, Prof.Dr.Ali Nesin, 2011(Telif) 3 Kalkülüs: Eksiksiz Bir Ders Cilt I-Cilt II, Yedinci Baskıdan Çeviri, Prof.Dr.Mehmet Terziler, Yrd.Doç.Dr.Tahsin Öner, 2012, (Calculus: A Complete Course, Adams, R., Essex, C., 2010, 7th Ed.) (Çeviri) 4 Nümerik Analiz: Bilimsel Hesaplama Matematiği, Üçüncü Baskıdan Çeviri, Çev.Ed: Doç.Dr.Nuri Özalp, 2012, (Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing, Kincaid, D., Cheney, W., 2002, 3rd Ed.) (Çeviri) MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 5 Ekserji Analizi (İkinci Kanun Verimi & Termoekonomi), Prof. Dr. Hafit Yüncü, 2010 (Telif) 6 Elektrik Devreleri, 8. Baskıdan Çeviri, Çev.Ed: Prof. Dr. Adnan Köksal, 2012, (Electric Circuits, Nilsson, J., Riedel, S., 2008,8th Ed.) (Çeviri) 7 Lif Bitkileri, Prof. Dr. Mehmet Mert, 2009 (Telif) 19

21 Tablo 7. TÜBA 2012 yılı Telif ve Çeviri Eser Ödüllerini Kazanan Eserler (devam) SAĞLIK BİLİMLERİ 8 Kedi ve Köpeklerde Kemik ve Eklemlere Cerrahi Yaklaşım Atlası, Çev. Ed.leri: Prof. Dr. Zafer Okumuş, Yrd. Doç. Dr. Mahir Kaya, 2011, 4. Baskı(dan çeviri), (An Atlas of Surgical Approaches to the Bones and Joints of the Dog and Cat, 2004, Piermattei, D. L., Johnson, K. A., 4th Ed.) (Çeviri) 9 Sinir ve Kas Fizyolojisi Temel Bilgileri, Prof. Dr. Lamia Pınar, 2010 (Telif) 10 Ürogenital Radyoloji, Prof. Dr. Mustafa Seçil, 2011 (Telif) SOSYAL BİLİMLER 11 Avrupa Birliği'ne Giriş: Tarih, Kurumlar ve Politikalar, Derleyenler: Prof. Dr. Ayhan Kaya, Senem Aydın Düzgit, Yaprak Gürsoy, Özge Onursal Beşgül, 2011(Telif) 12 Ekonometriye Giriş, Prof.Dr.Bedriye Saraçoğlu, 2011, (Introduction To Econometrics, 2007, Stock, J.H., Watson, M.W., 2nd Ed.) (Çeviri) 13 Grupla Psikolojik Danışma, Ed.ler: Prof. Dr. Ayhan Demir, Dr. Selda Koydemir, 2011(Telif) 14 İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri, Prof.Dr. A. Erinç Yeldan, 2. Baskı, 2011.(Telif) 15 İktisat Biliminin Temelleri, Prof. Dr. Halil Seyidoğlu, Geliştirilmiş 2. Baskı, (Telif) 16 Para, Bankacılık ve Finansal Piyasalar İktisadı, Sekizinci Baskıdan Çeviri, Çev.Ed: Prof. Dr. Nazım Engin, 2011, (The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Mishkin, 2010, 8th Ed.) (Çeviri) 17 Sosyal Psikoloji, Prof. Dr. Nuri Bilgin(Ed.), 4. Baskı, 2011(Telif) 18 Uluslararası Örgütler, Ed.ler: Prof. Dr. Çınar Özen, Doç. Dr. Özgür Tonus, 2011 (Telif) 20

22 Tablo 8 de ise; 2012 yılı Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödüllerini kazanan eserlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tablo 8. TÜBA 2012 yılı Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödüllerini Kazanan Eserler DOĞA BİLİMLERİ 1 Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş: Yirmibirinci Yüzyılın Bitki Anatomisi, 2. Basımdan Çeviri, Doç. Dr. Hatice Demiray, 2011, ( An Introduction to Plant Structure and Development: Plant Anatomy fot the Twenty-First Century, Beck, C.B., 2010, 2nd Ed.) (Çeviri) 2 İstatistiksel Deney Tasarımı: Sabit Etkili Modeller, 2. Basım, Prof. Dr. Birdal Şenoğlu, Ar. Gör. Şükrü Acıtaş, (Telif) 3 İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için: Genel Matematik,12. Basımdan Çeviri, Prof. Dr. Arif Sabuncuoğlu (Ed.), 2011, (Calculus for Business, Economics, Life Sciences and Social Sciences, Barnett, R., Ziegler, M., Byleen, K., 2011, 12th Ed.) (Çeviri) 4 Moleküler Hücre Biyolojisi, 6. Baskıdan Çeviri, Çev.Ed.leri: Prof. Dr. Hikmet Geçkil, Prof. Dr. Murat Özmen, Prof. Dr. Özfer Yeşilada, 2011, (Molecular Cell Biology, Lodish, Berk, Kaiser, Krieger, Scott, Bretscher, Ploegh, Matsudaira, 2008, 6th Ed.) (Çeviri) 5 Olasılık ve İstatistik, Genişletilmiş 17. Baskı, Prof. Dr. Fikri Akdeniz, (Telif) MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 6 Çayır ve Mera Yönetimi I. Cilt: Genel İlkeler; Çayır ve Mera Yönetimi II. Cilt: Temel İlkeler, Prof.Dr.Murat Altın, Prof.Dr.Ahmet Gökkuş, Prof.Dr.Ali Koç, 2011 (Telif) 7 Çevre Mühendisliğine Giriş, Çev.Ed: Prof.Dr.İsmail Toröz, 2011, Üçüncü Basımdan Çeviri, (Introduction to Environmental Engineering, Vesilind, P.A., Morgan, S.M., Heine, L.G., 2010, 3rd Ed.) (Çeviri) 21

23 Tablo 8. TÜBA 2012 yılı Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödüllerini Kazanan Eserler (devam) MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 8 Devre Analizi I; Devre Analizi II: 97 si çözümlü, 162 örnek, Prof.Dr.Mehmet Önder Efe, 2011 (Telif) 9 Gemiler ve Açık Deniz Yapıları, Prof.Dr.Reşat Baykal, 2011 (Telif) 10 Yapı Mühendisliğine Giriş: Yapısal Çözümleme, Cilt I, Prof.Dr. Hüseyin Faruk Karadoğan, Prof.Dr.Sumru Pala, Doç.Dr.Ercan Yüksel, Ar.Gör. Yavuz Durgun, 2011(Telif) SOSYAL BİLİMLER 11 Teknoloji Tarihi, Prof.Dr.H. Ergun Türkcan, 2011(Telif) 12 Yönetim Bilişim Sistemleri: Dijital İşletmeyi Yönetme, 12. Basımdan Çeviri, Çev. Ed: Prof. Dr. Uğur Yozgat, (Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Laudon, K.C., Laudon, J.P.,12 th Ed.) (Çeviri) TEÇEP Temmuz-Aralık 2013 Dönemi; Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Esasları yeniden düzenlenerek, 2013 yılı için Akademi Üyeleri, Üniversite Rektörlükleri, Dekanlıkları, Bölüm Başkanlıkları ve Enstitü Müdürlükleri ile bilim kurumları ve bilimsel derneklere duyurularının yapılması amacıyla Ağustos ayı içinde ilana çıkılması (afişlerin basılması, posta ile gönderilmesi, ağ sayfasında ilan edilmesi yoluyla) planlanmaktadır. TEÇEP 2013 yılı uygulaması ödüllerinin 2013 yılı Aralık ayı içinde verilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, Alan Değerlendirme Komite toplantılarının, kitapların ilk elemesi ve hakemlerin belirlenmesi amacıyla Ekim 2013 ayı içinde; hakemlerin raporlarının incelenmesi ve değerlendirmeler yapılması amacıyla da Kasım 2013 ayı içinde düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu toplantılardan sonra, Alan Değerlendirme Komitesi Toplantıları sonuçları Akademi Başkanlığı ile Üst Kurula sunulacaktır. Akademi Başkanı ile Alan 22

24 Değerlendirme Komitesi Başkanlarının katıldığı Üst Kurul, komisyon raporlarının toplu değerlendirmesini yapacak ve Akademi Konseyi ne sunulmak üzere bir rapor hazırlanacaktır. Son olarak, Akademi Konseyi, kaç esere ödül, kaç esere ise mansiyon verilmesine karar verecektir. Önceki ödül uygulamalarında olduğu gibi, ödül alan eserler Akademimiz ağ sayfasında ilan edilecek ve ödül töreni düzenlenecektir. Türkiye Bilimler Akademisi 08 Haziran 2013 tarihli GEBİP ve TEÇEP Ödül Töreni 3.5. Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı, Türkiye Bilimler Akademisinin en çok önem verdiği programlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Genç bilim insanlarını seçip değerlendirerek, seçilen genç bilim insanlarının Akademi bünyesinde geliştirilmesi, gelişmiş ülkelerin bilimcileri ile ortak projelerde buluşturulması amaçlanmaktadır. Bu yönüyle GEBİP, ülkemizdeki genç bilim insanlarının tüm dünyada ve özellikle Avrupa daki bilim insanları ile bütünleşmesine hizmet etmekte, böylece uluslararası alanda da üstün başarılarının devam etmesine destek olmaktadır. Program kapsamında, 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmektedir: yılı GEBİP başvurularının Değerlendirme Komite Toplantıları, Mülakatlar ve Ana Komite Toplantısı yapılarak 2012 yılı ödül sahipleri adayları belirlenmiştir. 15 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Akademi Konseyi 23

25 toplantısında Ana Komite tarafından belirlenen isimler değerlendirilmiş ve aşağıda Tablo 9 da isimleri yazılı olan akademisyenlere ödül verilmesine karar verilmiştir. - 8 Haziran 2013 tarihinde yapılan GEBİP Ödül töreninde 2012 yılı ödül sahiplerine ödül beratları verilmiştir Haziran 2013 de gerçekleştirilen Akademi Konsey Toplantısında 2010 ve 2011 GEBİP üyelerinin faaliyetlerinin Danışman raporları değerlendirilmiş ve raporları olumlu gelen 2011 yılı GEBİP Üyelerine 2013 yılı I. Dönem ödemelerinin yapılmasına karar verilmiştir. Aynı Konsey toplantısında GEBIP Esaslarında değişiklikler yapılmış ve bu değişiklikler doğrultusunda 2012 yılı GEBİP Üyelerine gönderilecek Bildirim Formu güncellenerek ödül sahiplerine gönderilmiştir. 24

26 Tablo 9. TÜBA 2012 Yılı GEBİP Ödülünü Kazananlar Sıra Unvan Ad-Soyad Çalıştığı Kurum Alanı No: 1 Doç. Dr. Ethem M. Arsava Hacettepe Üniversitesi Tıp/Nöroloji 2 Doç. Dr. Seda Keskin Avcı Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği 3 Yrd. Doç. Dr. Reşat Bayer Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4 Prof. Dr. Barış Binici ODTÜ İnşaat Mühendisliği 5 Yrd. Doç. Dr. Özgür Birer Koç Üniversitesi Kimya 6 Doç. Dr. Kazım Büyükboduk Koç Üniversitesi Matematik 7 Yrd. Doç. Dr. Fevzi Çakmak Cebeci Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 8 Yrd. Doç. Dr. Murat Çokol Sabancı Üniversitesi Biyolojik Bilimler/Biyomühendislik 9 Yrd. Doç. Dr. Katja Doerschner Bilkent Ünversitesi Psikoloji 10 Yrd. Doç. Dr. Gülayşe İnce Dunn Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 11 Doç. Dr. Ayhan Kürşat Erbaş ODTÜ Eğitim Bilimleri 12 Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay Bilkent Ünversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 13 Yrd. Doç. Dr. Seda Ertaç Koç Üniversitesi Ekonomi 14 Doç. Dr. Hakan Ferhatosmanoğlu Bilkent Ünversitesi Bilgisayar Müh. 25

27 Tablo 9. TÜBA 2012 Yılı GEBİP Ödülünü Kazananlar (devam) Sıra Unvan Ad-Soyad Çalıştığı Kurum Alanı No: 15 Doç. Dr. Işın Güler Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri 16 Yrd. Doç. Dr. Gözde İnce Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri 17 Yrd. Doç. Dr. Aida Just Bilkent Ünversitesi Siyaset Bilimleri 18 Doç. Dr. Dilek Funda Kurtuluş ODTÜ Havacılık ve Uzay Müh. 19 Doç. Dr. Murat Manguoğlu ODTÜ Bilgisayar Müh. 20 Yrd. Doç. Dr. Ersin Emre Ören TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği 21 Yrd. Doç. Dr. Nurhan Özlü Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 22 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sayar Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği 23 Yrd. Doç. Dr. Tevfik Metin Sezgin Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 24 Doç. Dr. Afsun Şahin Eskişehir Üniversitesi Osmangazi Tıp/Göz Hastalıkları 25 Doç. Dr. Mustafa Şahmaran Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 26 Yrd. Doç. Dr. A. Begüm Tekinay Bilkent Ünversitesi 27 Yrd. Doç. Dr. Erdal Toprak Sabancı Üniversitesi Biyofizik 28 Doç. Dr. Tamer Uyar Bilkent Ünversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji 26

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 31 İçindekiler SUNUM..... 4 1. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.... 5 1.1. Bütçe Giderleri 5 1.2. Bütçe Gelirleri.

Detaylı

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Faaliyet Raporu 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Üst Yönetici

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Performans Programı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Performans Programı TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2014 Yılı Performans Programı Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2013 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2013 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2013 YILI Performans Programı Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

2 STRATEJİK PLANI 014-2 Piyade Sokak No: 27, Çankaya 06690 ANKARA Tel: +90 (312) 442 29 03 Faks: +90 (312) 442 72 36 www.tuba.gov.

2 STRATEJİK PLANI 014-2 Piyade Sokak No: 27, Çankaya 06690 ANKARA Tel: +90 (312) 442 29 03 Faks: +90 (312) 442 72 36 www.tuba.gov. STRATEJİK PLANI 2014-2018 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...6

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr YIL: 25 SAYI: 296 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR ile Röportaj Bilim Eğitiminin Önemi Bilim Dili Olarak

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. 2006 Yılı. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Süleyman Demirel Üniversitesi. 2006 Yılı. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Süleyman Demirel Üniversitesi 26 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu GİRİŞ Üniversitemiz; 67 akademik birimi, 41.566 öğrencisi, 1.98 akademik ve 1.135 idari personeliyle yaklaşık 45. kişinin

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

TÜBA TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)

TÜBA TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) TÜRKİYE BİLİMLER B AKADEMİSİ (TÜBA) Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye Bilimler Akademisi, 2 Eylül 1993 te 497 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuruldu. Kurucu üyelerin Başbakan tarafından atanması,

Detaylı

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu TODAİ Todaie Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2007 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.

Detaylı

GUNCE 45. 500.yıl TÜBA. Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis 2012 YILI GEBİP VE TEÇEP ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

GUNCE 45. 500.yıl TÜBA. Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis 2012 YILI GEBİP VE TEÇEP ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU ISSN: 1302-9541 TÜBA GUNCE 45 Temmuz 2013 Türkiye Bilimler Akademisi Yayınıdır. Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis 500.yıl 2012 YILI GEBİP VE TEÇEP ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU TÜBA Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar 24 Aralık 2008 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu Ankara Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Hakkında

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. 2 Bakan Sunuş Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde,

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TOKAT MART-2007 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 4 I GENEL BİLGİLER... 5 A- Yetki,Görev

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Hazırlayan: Strateji Geliştirme

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2009 1 Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı