TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ"

Transkript

1 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1

3 İçindekiler SUNUM OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri Finansman TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri Finansman OCAK-HAZİRAN 2013 ve TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMLERİNDE YÜRÜTÜLEN/YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Uluslararası İlişkiler Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi Bilim Eğitimi Programı Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) Burs Programları Bütünleştirilmiş Doktora Programı (BDP) Doktora Sonrası Araştırma Programı (DSAP) Araştırma Desteği Üniversite Konferansları Akademi Konsey ve Genel Kurul Çalışmaları Akademi Konseyi Akademi Genel Kurulu Yayınlar EKLER Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 38 2

4 TABLOLAR Tablo 1: TÜBA Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Dağılımı (TL)... 6 Tablo 2: TÜBA Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Dağılımı.. 7 Tablo 3: TÜBA Dönemi Bütçe Gelirleri (TL).. 9 Tablo 4: TÜBA Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (TL)... 9 Tablo 5: TÜBA Ocak-Haziran 2013 Dönemi Uluslararası İlişkiler Çalışmaları.. 11 Tablo 6: TÜBA Temmuz-Aralık 2013 Dönemi Uluslararası İlişkiler Çalışmaları 13 Tablo 7. TÜBA 2012 yılı Telif ve Çeviri Eser Ödüllerini Kazanan Eserler 19 Tablo 8. TÜBA 2012 yılı Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödüllerini Kazanan Eserler. 21 Tablo 9. TÜBA 2012 Yılı GEBİP Ödülünü Kazananlar 25 Tablo 10. TÜBA Üniversite Konferansları Ocak-Haziran 2013 Dönemi

5 ŞEKİLLER Şekil 1. TÜBA Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Dağılımı Şekil 2. TÜBA Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Dağılımı

6 SUNUM 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması, kamu mali yönetimin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün sağlanması konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede; 5018 sayılı Kanunun 30 uncu Maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar hükmüne yer verilmiştir yılında 497 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türkiye Bilimler Akademisi nin (TÜBA) kuruluş amacı; Türkiye deki tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilimci kişiliğini ve araştırıcılığı özendirmek ve bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak; gençleri bilim ve araştırma alanlarına yönlendirmek; Türkiye deki bilimcilerin ve araştırmacıların, toplumsal durumlarının yükseltilmesi ve korunmasına çalışmak; bilim ve araştırma standartlarının uluslararası düzeye çıkarılmasına yardım etmek olarak belirlenmiştir yılı kapsamında, Akademimizin kuruluş amacı doğrultusunda yürüttüğü (Ocak-Haziran Dönemi) ve yürüteceği (Temmuz-Aralık Dönemi) faaliyetler ile bütçe gider ve gelirlerinin ilk altı aylık döneme ait gerçekleşme sonuçları ve ikinci altı aylık döneme ait beklentilere TÜBA 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nda yer verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Akademi Başkanı 5

7 1. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1.1. Bütçe Giderleri Akademiye bütçe kanunları ile 2012 yılında toplam TL, 2013 yılında TL ödenek tahsis edilmiştir yılının ilk altı aylık döneminde toplam TL, 2013 yılı ilk altı aylık dönemde ise toplam TL harcama yapılmıştır yılı ilk altı aylık dönemde yapılan giderlerin 2012 yılı gerçekleşme toplamına oranı % 39,78, 2013 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan giderlerin 2013 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 24,27 dir yılı bütçe ödeneklerinin Ekonomik kodlara göre dağılımı ve karşılaştırılması aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 1. TÜBA Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Dağılımı (TL) Ekonomik Kod 2012 (KBÖ) 2013 (KBÖ) 01 - Personel Giderleri SGK. Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM

8 Şekil 1. TÜBA Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Dağılımı yıllarında Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen bütçe harcamalarının ekonomik kodlar itibariyle dağılımı ve karşılaştırılması aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 2. TÜBA Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Dağılımı (TL) Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK. Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM

9 Şekil 2. TÜBA Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Dağılımı 1.2. Bütçe Gelirleri Özel bütçeli bir kurum olan Akademinin gelirlerinin tamamına yakını hazine yardımlarından oluşmaktadır yılı ilk altı aylık dönemde TL öz gelir ve TL Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) olmak üzere TL gelir elde edilmiştir yılında aynı dönemde ise TL öz gelir ve TL Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) olmak üzere TL gelir elde edilmiştir yıllarında Bütçe kanunları ile öngörülen gelirlerin dağılımı ve karşılaştırılması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 8

10 Tablo 3. TÜBA Dönemi Bütçe Gelirleri (TL) Gelir Kalemi Hazine Yardımı Öz Gelirler TOPLAM ve 2013 yılında ilk altı aylık (Ocak-Haziran) döneme ait gelir gerçekleşmeleri ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 4. TÜBA Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (TL) Gelir Kalemi Hazine Yardımı Öz Gelirler TOPLAM Finansman Yukarıda ifade edilen bütçe geliri kalemlerinden de anlaşılacağı üzere, Akademinin giderleri büyük ölçüde hazine yardımı karşılığında alınan nakit ile finanse edilmektedir yılı ilk altı aylık dönemde finansman TL; 2013 yılı aynı dönemde net finansman ise TL olarak gerçekleşmiştir. 9

11 2- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 2.1. Bütçe Giderleri 2013 yılı başlangıç ödeneğimiz TL olup, yıl içerisinde eklenen likit karşılığı ödenek ile birlikte toplam ödenek TL olmuştur. Bununla birlikte; Temmuz-Aralık dönemi harcamalarında sapmaya yol açabilecek önemli bir risk öngörülmemekte, alınacak tedbirlerle birlikte yılsonu toplam bütçe giderinin öngörülen başlangıç ödeneği sınırları içerisinde kalmasına gayret edilecektir Bütçe Gelirleri 2013 yılı hazine yardımlarının tamamının alınması durumunda gelir gerçekleşmesinin yıl sonu itibariyle TL ye ulaşması beklenmektedir. Temmuz-Aralık dönemi gelirlerinde sapmaya yol açabilecek önemli bir risk öngörülmemektedir Finansman 2013 yılı finansmanı doğrudan hazine yardımlarıyla bağlantılı olduğundan, öngörüldüğü şekilde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 10

12 3. OCAK-HAZİRAN 2013 VE TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMLERİNDE YÜRÜTÜLEN/YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 3.1. Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Biriminin Ocak-Haziran 2013 döneminde yaptığı çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Tablo 5. TÜBA Ocak-Haziran 2013 Dönemi Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ETKİNLİK (Katılınan/Düzenlenen Toplantı, Bilimsel Ziyaret, Temsil Eden/Katılan Kişi) TARİH YER Uluslararası Akademiler Birliği (International Union of Academies IUA) Yönetim Kurulu Prof. Dr. İsenbike TOGAN Şubat 2013 Paris/Fransa Bilim Akademilerinin Küresel Ağı (The Global Network of Science Academies- IAP) Genel Kurul ve Konferans Grand Challenges & Integrated Innov. Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Doç. Dr. Abdurrahman ALİY Şubat 2013 Rio de Janerio/Brezilya AkademilerArası Tıp Paneli (InterAcademy Medical Panel -IAMP) Yönetim Kurulu Toplantısı Prof. Dr. Reşat ÖZARAS Avrupa Akademiler Birliği (All European Academies - ALLEA) Genel Kurul Toplantısı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Prof. Dr. Hasan Tayfun ÖZÇELİK Prof. Dr. Taner DEMİRER Mart Nisan- 1 Mayıs 2013 Washington/ABD Berlin/Almanya 11

13 Tablo 5. TÜBA Ocak-Haziran 2013 Dönemi Uluslararası İlişkiler Çalışmaları (devam) ETKİNLİK (Katılınan/Düzenlenen Toplantı, Bilimsel Ziyaret, Temsil Eden/Katılan Kişi) TARİH YER Uluslararası Akademiler Birliği (International Union of Academies IUA) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantısı Prof. Dr. Ömer ÇAHA 16 Mayıs 2013 Mainz/Almanya Avusturya Bilimler Akademisi Yıldönümü kutlaması Prof. Dr. Tayfun ÖZÇELİK ALLEA (Avrupa Akademiler Birliği All European Academies) Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu (Permanent Working Group Intellectual Property Rights-IPR) Toplantısı Prof. Dr. Ünal TEKİNALP AkademilerArası Konsey (InterAcademy Council IAC) Yönetim Kurulu Toplantısı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Prof. DR. Ahmet Nuri YURDUSEV Mayıs Haziran Haziran 2013 Viyana/Avusturya Münih/Almanya Amsterdam/Hollanda 12

14 Uluslararası İlişkiler bölümünün Temmuz-Aralık 2013 döneminde yapacağı çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Tablo 6. TÜBA Temmuz -Aralık 2013 Dönemi Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ETKİNLİK (Katılınan/Düzenlenen Toplantı, Bilimsel Ziyaret, Temsil Eden/Katılan Kişi) TARİH YER AkademilerArası Tıp Paneli (InterAcademy Medical Panel-IAMP) Genel Kurul Toplantısı Prof. Dr. Reşat ÖZARAS Ağustos 2013 Johannesburg/ Güney Afrika Cum. Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği'nin (Association of Academies and Societies of Sciences in Asia AASSA) Sustainable development of Asian countries, water resources and biodiversity under climate change konulu Çalıştay Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Ağustos 2013 Barnaul/Rusya Macar Bilimler Akademisi ile Bilimsel İşbirliği Protokolü çerçevesinde Gaspar Katko 1-31 Ağustos 2013 İstanbul AkademilerArası Tıp Paneli (InterAcademy Medical Panel-IAMP) Genel Kurul Toplantısı Prof. Dr. Reşat ÖZARAS Ağustos 2013 Johannesburg/ Güney Afrika Cum. Hindistan Ulusal Bilim Akademisi ile Bilimsel İşbirliği Protokolü çerçevesinde Yard. Doç. Dr. Saroj Kumar SHUKLA 9-30 Eylül 2013 İzmir 13

15 Tablo 6. TÜBA Temmuz -Aralık 2013 Dönemi Uluslararası İlişkiler Çalışmaları (devam) ETKİNLİK (Katılınan/Düzenlenen Toplantı, Bilimsel Ziyaret, Temsil Eden/Katılan Kişi) TARİH YER Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) New Champions 2013 Doç. Dr. Yusuf BARAN, Doç. Dr. Mehmet CANSEV Eylül 2013 Dalian/Çin Avrupa Akademiler Birliği (All European Academies ALLEA) Başkanı Prof. Dr. Günter STOCK ve beraberindekiler 27 Eylül 2013 Ankara Makedonya Bilimler Akademisi Balkan Akademileri Konferansı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Eylül 2013 Ohri/Makedonya Toplum için Bilim ve Teknoloji Forumu (Science and Technology for Society - STS Forum) Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Ekim 2013 Kyoto/Japonya Uluslararası Sosyal Bilimler Konseyi (International Social Sciences Council ISSC) Genel Kurul Toplantısı ve Dünya Sosyal Bilimler Forumu Ekim 2013 Montreal/Kanada Ermenistan Bilimler Akademisi 70. Yıl dönümü Ekim 2013 Erivan/Ermenistan 14

16 Tablo 6. TÜBA Temmuz -Aralık 2013 Dönemi Uluslararası İlişkiler Çalışmaları (devam) ETKİNLİK (Katılınan/Düzenlenen Toplantı, Bilimsel Ziyaret, Temsil Eden/Katılan Kişi) TARİH YER AkademilerArası Tıp Paneli (InterAcademy Medical Panel -IAMP) Dünya Sağlık Zirvesi Prof. Dr. Reşat ÖZARAS Dr. Ahmet MURT (Genç Doktor Liderler Programı adayı) Makedonya Bilimler Akademisi Bükreş Antlaşmasının 100. Yıldönümü Konferansı Ekim Ekim-1 Kasım 2013 Berlin/Almanya Üsküp/Makedonya TÜBA - Hindistan Bilim Akademisi Bilimsel İşbirliği Protokolü çerçevesinde: Yard. Doç Dr. Abdülhadi Cihangir UĞUZ 25 Kasım dan itibaren 4 hafta Haydarabat Üniversitesi Hindistan 3.2. Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi kapsamında, Ocak-Haziran 2013 döneminde yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmektedir: Mühendislik Terimleri Sözlüğü kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent SANKUR yürütücülüğünde, farklı üniversitelerde görevli, 70 in üzerinde öğretim üyesi, yaklaşık terim üzerinde yayına hazırlık çalışmalarını sürdürmüştür. Bu kapsamda aynı illerde haftalık, farklı illerde aylık toplantılar yapılarak her bir terim için Almanca, Fransızca ve İngilizce karşılıklar belirlenmeye çalışılmış, tanımlar yeniden düzenlenmiş, yabancı kökenli terimlere Türkçe karşılıklar önerilmiş ve farklı alanların ortak terimleri 15

17 için hem ortak bir madde başı belirlenmeye hem de ortak bir tanım yapılmaya çalışılmıştır. Bu dönem sonunda yaklaşık terim içerisinde terimin bu çalışmaları tamamlanmıştır. Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü kapsamında (Akademimiz Asli Üyesi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü, öğretim üyesi Prof. Dr. Saim ÖZKAR yürütücülüğünde, çalışmaları henüz tamamlanmamış olan alt alanların yayına hazırlık çalışmalarına devam edilmiştir. Bu dönem sonunda yaklaşık terim içerisinde terimin bu çalışmaları tamamlanmıştır. Proje kapsamında, tüm sözlüklerin yayına hazırlık çalışmalarının internet üzerinden eş zamanlı yürütülebilmesi için bir veri tabanı yazılımı oluşturulmuştu. Sözlük çalışmalarında görevli uzmanların gereksinimleri doğrultusunda yazılım üzerinde yeni özellikler eklenmeye, hatalı çalışan özelliklerin yeniden düzenlenmesine 2013 yılında da devam edilmiştir. Ayrıca, tüm terim sözlüklerine ait kapsamlı bilgilerin yer alacağı ve çalışması tamamlanan sözlüklerin arama motoru ile internet üzerinden kullanıcılara açılacağı adı altında bir proje internet sayfası düzenlenmişti. Bu sayfada Türkçenin bilim dili olması ilgili uzman kişilerin görüşlerine, makale ve yazılarına yer vermek üzere bir bölüm oluşturulmuştur. Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi kapsamında, Temmuz-Aralık 2013 döneminde yürütülecek faaliyetlere ise aşağıda yer verilmektedir: Mühendislik Terimleri Sözlüğü kapsamında yürütülen yayına hazırlık çalışmalarının belli bir aşamaya gelmesiyle, sözlüğün 2013 yılı sonunda internet üzerinden kullanıma sunulması ve üniversitelere duyurularak alınan geri bildirimlerle sözlüğün güncellenerek çalışmalara devam edilmesi planlanmaktadır. Tıp Terimleri Sözlüğü kapsamında sözlüğün yayına hazırlanması için yeni bir çalışma grubu oluşturulması ve bu şekilde bir süredir ara verilen çalışmalara yeniden başlanması planlanmaktadır. Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü kapsamında yayına hazırlık çalışmaları tamamlanmamış alanların çalışmalarının hızlandırılması ve 2013 yılı sonunda internet üzerinden kullanıma sunulması planlanmaktadır. 16

18 Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü kapsamında internet üzerinden kullanıma açık olan sözlüğün genişletilmesi ve güncellenmesi için gerekli çalışma gruplarının oluşturulması planlanmaktadır. Ayrıca, Proje kapsamında oluşturulan veri tabanı yazılımının çalışmalarının tamamlanması; Proje internet sayfasının yeniden tasarlanması ve bilinirliğinin arttırılması planlanmaktadır Bilim Eğitimi Programı Geleceğin bilgi toplumuna Türk toplumunu hazırlama ihtiyacına hizmet eden Bilim Eğitimi Programı Türkiye Bilimler Akademisi nin en önemli sorumluluklarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu ideal, bir yanda bilim eğitimiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedeflerken öte yanda çeşitli eğitim programlarıyla tüm toplumu kapsamaktadır. Bilim Eğitimi Programı 2002 yılındaki başlangıcından bugüne kadar bu ideale hizmet edecek şekilde çalışmalarını yürütmüştür yılında yürütülen ve yürütülecek faaliyetlere ise aşağıda yer verilmiştir. Bilim Eğitimi Programı (Ocak-Haziran 2013) dönemi; - Proje yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Kurum içinde projenin durumu ile ilgili toplantılar gerçekleştirilmiş, projenin içerik revizyonu, kurul ve ekiplerin yenilenmesi yönünde çalışmalara başlanmıştır. - Bilim Eğitimi Programı kapsamında TÜBA nın da proje ortağı olarak yer aldığı AB 7. ÇP kapsamında yürütülen Fibonacci Projesi tamamlanmıştır. - Bilim Eğitimi konusu kapsam olarak genişletilmiş, Türk Dünyası nın Miras Bıraktığı 100 Temel Eser ve Çocuk Uyarlaması Projesi ve Çocuk Platformu Projesi de TÜBA tarafından yürütülmesi planlanan projeler olarak gündeme alınmıştır. Bilim Eğitimi Programı (Temmuz-Aralık 2013) dönemi; - Program kapsamında yapılanmanın tamamlanması ve yeni yapılanma içerisinde oluşturulacak yeni ortaklıklar ve alınacak yeni kararlarla revize edilen program planının uygulanması öngörülmektedir. - Türk Dünyası nın Miras Bıraktığı 100 Temel Eser ve Çocuk Uyarlaması Projesi ve Çocuk Platformu Projesi için çalışmalara başlanacaktır. 17

19 3.4. Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkçe ve uluslararası standartlarda üniversite ders kitapları yazılmasını ya da yabancı bir dilden her alanda en iyi örneklerin düzgün ve anlaşılır Türkçe kullanılarak çevrilmesini özendirmek amacıyla, 2008 yılından itibaren Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı nı başlatmıştır. Bu ödüllere, yazarlar ve çeviri editörleri başvurabilmektedir. TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri, Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Esasları çerçevesinde, üniversitelerde lisans düzeyinde okutulan Türkçe yazılmış ya da Türkçe ye çevrilmiş eserlere verilmektedir. Telif ve Çeviri Eser Ödülünün yanı sıra TÜBA, Akademi Konseyi nin belirleyeceği sayıda Kayda Değer Eser Ödülü (Mansiyon) de verebilmektedir. Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı kapsamında, 2013 yılında yürütülen ve yürütülecek çalışmalar aşağıda özetlenmektedir. TEÇEP Ocak-Haziran 2013 Dönemi; Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri 2012 yılı başvuruları için doğa bilimlerinden 21, mühendislik bilimlerinden 36, sağlık bilimlerinden 21 ve sosyal bilimlerden 73 başvuru ilk değerlendirme komitelerinde 2012 yılında değerlendirilmişti. İlk değerlendirme toplantılarında, Doğa Bilimlerinde 16, Mühendislik Bilimlerinde 29, Sağlık Bilimlerinde 13 ve Sosyal Bilimlerde 53 olmak üzere toplam 111 eser ilk elemeyi kazanarak toplam 334 hakeme kitaplar gönderilmiş ve toplamda 239 hakem raporu alınabilmiştir. Son Değerlendirme Komiteleri, hakemlerden gelen raporlar çerçevesinde, son değerlendirmelerini yaparak, bir raporu Üst Kurula sunmuşlardır. Akademi Başkanı, Alan Değerlendirme Komiteleri Başkanları ile TÜBA Üniversite Ders Kitapları Çeviri Projesi Yürütücüsünün katıldığı Üst Kurul da raporlar görüşülmüş, Akademi Konseyi ne sunulmuştur. Akademi Konseyi, 11 telif eser ödülü, 7 çeviri eser ödülü ve 7 kayda değer telif eser ödülü (mansiyon) ile 5 kayda değer çeviri eser ödülü (mansiyon) verilmesine karar vermiştir. Ödül ve mansiyon alan kitaplar ağ sayfasında ilan edilmiş, ayrıca ödül alanlara bir tebrik mektubu gönderilerek, 8 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen ödül törenine davet edilmişlerdir. Düzenlenen ödül töreninde, 2012 yılı TEÇEP Ödülleri 18

20 sahiplerine verilmiştir. Ayrıca, Ödül alan kitapların bilgilerine Akademi Günü Kitapçığında yer verilmiştir. Ödül alan kitaplar için toplam TL ödeme yapılmıştır (Çeviri eser için TL, telif eser için TL olmak üzere). Aşağıdaki tabloda; TEÇEP 2012 yılı Telif ve Çeviri Eser Ödüllerini kazanan eserlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tablo 7. TÜBA 2012 yılı Telif ve Çeviri Eser Ödüllerini Kazanan Eserler DOĞA BİLİMLERİ 1 Analitik Kimya Temel İlkeler, Cilt I - II, 8. Baskı(dan çeviri), Çev.Ed.leri: Prof.Dr.Esma Kılıç, Prof.Dr.Hamza Yılmaz, 2007 (Fundamentals of Analytical Chemistry, 2004, Skoog, D.A, Crouch, S.R., Holler, J.F., West, D.M., 8th Ed.) (Çeviri) 2 Analiz IV: Topoloji, Metrik Uzaylar, Tıkızlık, Fonksiyonel Analizin Temelleri, Prof.Dr.Ali Nesin, 2011(Telif) 3 Kalkülüs: Eksiksiz Bir Ders Cilt I-Cilt II, Yedinci Baskıdan Çeviri, Prof.Dr.Mehmet Terziler, Yrd.Doç.Dr.Tahsin Öner, 2012, (Calculus: A Complete Course, Adams, R., Essex, C., 2010, 7th Ed.) (Çeviri) 4 Nümerik Analiz: Bilimsel Hesaplama Matematiği, Üçüncü Baskıdan Çeviri, Çev.Ed: Doç.Dr.Nuri Özalp, 2012, (Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing, Kincaid, D., Cheney, W., 2002, 3rd Ed.) (Çeviri) MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 5 Ekserji Analizi (İkinci Kanun Verimi & Termoekonomi), Prof. Dr. Hafit Yüncü, 2010 (Telif) 6 Elektrik Devreleri, 8. Baskıdan Çeviri, Çev.Ed: Prof. Dr. Adnan Köksal, 2012, (Electric Circuits, Nilsson, J., Riedel, S., 2008,8th Ed.) (Çeviri) 7 Lif Bitkileri, Prof. Dr. Mehmet Mert, 2009 (Telif) 19

21 Tablo 7. TÜBA 2012 yılı Telif ve Çeviri Eser Ödüllerini Kazanan Eserler (devam) SAĞLIK BİLİMLERİ 8 Kedi ve Köpeklerde Kemik ve Eklemlere Cerrahi Yaklaşım Atlası, Çev. Ed.leri: Prof. Dr. Zafer Okumuş, Yrd. Doç. Dr. Mahir Kaya, 2011, 4. Baskı(dan çeviri), (An Atlas of Surgical Approaches to the Bones and Joints of the Dog and Cat, 2004, Piermattei, D. L., Johnson, K. A., 4th Ed.) (Çeviri) 9 Sinir ve Kas Fizyolojisi Temel Bilgileri, Prof. Dr. Lamia Pınar, 2010 (Telif) 10 Ürogenital Radyoloji, Prof. Dr. Mustafa Seçil, 2011 (Telif) SOSYAL BİLİMLER 11 Avrupa Birliği'ne Giriş: Tarih, Kurumlar ve Politikalar, Derleyenler: Prof. Dr. Ayhan Kaya, Senem Aydın Düzgit, Yaprak Gürsoy, Özge Onursal Beşgül, 2011(Telif) 12 Ekonometriye Giriş, Prof.Dr.Bedriye Saraçoğlu, 2011, (Introduction To Econometrics, 2007, Stock, J.H., Watson, M.W., 2nd Ed.) (Çeviri) 13 Grupla Psikolojik Danışma, Ed.ler: Prof. Dr. Ayhan Demir, Dr. Selda Koydemir, 2011(Telif) 14 İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri, Prof.Dr. A. Erinç Yeldan, 2. Baskı, 2011.(Telif) 15 İktisat Biliminin Temelleri, Prof. Dr. Halil Seyidoğlu, Geliştirilmiş 2. Baskı, (Telif) 16 Para, Bankacılık ve Finansal Piyasalar İktisadı, Sekizinci Baskıdan Çeviri, Çev.Ed: Prof. Dr. Nazım Engin, 2011, (The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Mishkin, 2010, 8th Ed.) (Çeviri) 17 Sosyal Psikoloji, Prof. Dr. Nuri Bilgin(Ed.), 4. Baskı, 2011(Telif) 18 Uluslararası Örgütler, Ed.ler: Prof. Dr. Çınar Özen, Doç. Dr. Özgür Tonus, 2011 (Telif) 20

22 Tablo 8 de ise; 2012 yılı Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödüllerini kazanan eserlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tablo 8. TÜBA 2012 yılı Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödüllerini Kazanan Eserler DOĞA BİLİMLERİ 1 Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş: Yirmibirinci Yüzyılın Bitki Anatomisi, 2. Basımdan Çeviri, Doç. Dr. Hatice Demiray, 2011, ( An Introduction to Plant Structure and Development: Plant Anatomy fot the Twenty-First Century, Beck, C.B., 2010, 2nd Ed.) (Çeviri) 2 İstatistiksel Deney Tasarımı: Sabit Etkili Modeller, 2. Basım, Prof. Dr. Birdal Şenoğlu, Ar. Gör. Şükrü Acıtaş, (Telif) 3 İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için: Genel Matematik,12. Basımdan Çeviri, Prof. Dr. Arif Sabuncuoğlu (Ed.), 2011, (Calculus for Business, Economics, Life Sciences and Social Sciences, Barnett, R., Ziegler, M., Byleen, K., 2011, 12th Ed.) (Çeviri) 4 Moleküler Hücre Biyolojisi, 6. Baskıdan Çeviri, Çev.Ed.leri: Prof. Dr. Hikmet Geçkil, Prof. Dr. Murat Özmen, Prof. Dr. Özfer Yeşilada, 2011, (Molecular Cell Biology, Lodish, Berk, Kaiser, Krieger, Scott, Bretscher, Ploegh, Matsudaira, 2008, 6th Ed.) (Çeviri) 5 Olasılık ve İstatistik, Genişletilmiş 17. Baskı, Prof. Dr. Fikri Akdeniz, (Telif) MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 6 Çayır ve Mera Yönetimi I. Cilt: Genel İlkeler; Çayır ve Mera Yönetimi II. Cilt: Temel İlkeler, Prof.Dr.Murat Altın, Prof.Dr.Ahmet Gökkuş, Prof.Dr.Ali Koç, 2011 (Telif) 7 Çevre Mühendisliğine Giriş, Çev.Ed: Prof.Dr.İsmail Toröz, 2011, Üçüncü Basımdan Çeviri, (Introduction to Environmental Engineering, Vesilind, P.A., Morgan, S.M., Heine, L.G., 2010, 3rd Ed.) (Çeviri) 21

23 Tablo 8. TÜBA 2012 yılı Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödüllerini Kazanan Eserler (devam) MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 8 Devre Analizi I; Devre Analizi II: 97 si çözümlü, 162 örnek, Prof.Dr.Mehmet Önder Efe, 2011 (Telif) 9 Gemiler ve Açık Deniz Yapıları, Prof.Dr.Reşat Baykal, 2011 (Telif) 10 Yapı Mühendisliğine Giriş: Yapısal Çözümleme, Cilt I, Prof.Dr. Hüseyin Faruk Karadoğan, Prof.Dr.Sumru Pala, Doç.Dr.Ercan Yüksel, Ar.Gör. Yavuz Durgun, 2011(Telif) SOSYAL BİLİMLER 11 Teknoloji Tarihi, Prof.Dr.H. Ergun Türkcan, 2011(Telif) 12 Yönetim Bilişim Sistemleri: Dijital İşletmeyi Yönetme, 12. Basımdan Çeviri, Çev. Ed: Prof. Dr. Uğur Yozgat, (Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Laudon, K.C., Laudon, J.P.,12 th Ed.) (Çeviri) TEÇEP Temmuz-Aralık 2013 Dönemi; Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Esasları yeniden düzenlenerek, 2013 yılı için Akademi Üyeleri, Üniversite Rektörlükleri, Dekanlıkları, Bölüm Başkanlıkları ve Enstitü Müdürlükleri ile bilim kurumları ve bilimsel derneklere duyurularının yapılması amacıyla Ağustos ayı içinde ilana çıkılması (afişlerin basılması, posta ile gönderilmesi, ağ sayfasında ilan edilmesi yoluyla) planlanmaktadır. TEÇEP 2013 yılı uygulaması ödüllerinin 2013 yılı Aralık ayı içinde verilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, Alan Değerlendirme Komite toplantılarının, kitapların ilk elemesi ve hakemlerin belirlenmesi amacıyla Ekim 2013 ayı içinde; hakemlerin raporlarının incelenmesi ve değerlendirmeler yapılması amacıyla da Kasım 2013 ayı içinde düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu toplantılardan sonra, Alan Değerlendirme Komitesi Toplantıları sonuçları Akademi Başkanlığı ile Üst Kurula sunulacaktır. Akademi Başkanı ile Alan 22

24 Değerlendirme Komitesi Başkanlarının katıldığı Üst Kurul, komisyon raporlarının toplu değerlendirmesini yapacak ve Akademi Konseyi ne sunulmak üzere bir rapor hazırlanacaktır. Son olarak, Akademi Konseyi, kaç esere ödül, kaç esere ise mansiyon verilmesine karar verecektir. Önceki ödül uygulamalarında olduğu gibi, ödül alan eserler Akademimiz ağ sayfasında ilan edilecek ve ödül töreni düzenlenecektir. Türkiye Bilimler Akademisi 08 Haziran 2013 tarihli GEBİP ve TEÇEP Ödül Töreni 3.5. Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı, Türkiye Bilimler Akademisinin en çok önem verdiği programlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Genç bilim insanlarını seçip değerlendirerek, seçilen genç bilim insanlarının Akademi bünyesinde geliştirilmesi, gelişmiş ülkelerin bilimcileri ile ortak projelerde buluşturulması amaçlanmaktadır. Bu yönüyle GEBİP, ülkemizdeki genç bilim insanlarının tüm dünyada ve özellikle Avrupa daki bilim insanları ile bütünleşmesine hizmet etmekte, böylece uluslararası alanda da üstün başarılarının devam etmesine destek olmaktadır. Program kapsamında, 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmektedir: yılı GEBİP başvurularının Değerlendirme Komite Toplantıları, Mülakatlar ve Ana Komite Toplantısı yapılarak 2012 yılı ödül sahipleri adayları belirlenmiştir. 15 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Akademi Konseyi 23

25 toplantısında Ana Komite tarafından belirlenen isimler değerlendirilmiş ve aşağıda Tablo 9 da isimleri yazılı olan akademisyenlere ödül verilmesine karar verilmiştir. - 8 Haziran 2013 tarihinde yapılan GEBİP Ödül töreninde 2012 yılı ödül sahiplerine ödül beratları verilmiştir Haziran 2013 de gerçekleştirilen Akademi Konsey Toplantısında 2010 ve 2011 GEBİP üyelerinin faaliyetlerinin Danışman raporları değerlendirilmiş ve raporları olumlu gelen 2011 yılı GEBİP Üyelerine 2013 yılı I. Dönem ödemelerinin yapılmasına karar verilmiştir. Aynı Konsey toplantısında GEBIP Esaslarında değişiklikler yapılmış ve bu değişiklikler doğrultusunda 2012 yılı GEBİP Üyelerine gönderilecek Bildirim Formu güncellenerek ödül sahiplerine gönderilmiştir. 24

26 Tablo 9. TÜBA 2012 Yılı GEBİP Ödülünü Kazananlar Sıra Unvan Ad-Soyad Çalıştığı Kurum Alanı No: 1 Doç. Dr. Ethem M. Arsava Hacettepe Üniversitesi Tıp/Nöroloji 2 Doç. Dr. Seda Keskin Avcı Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği 3 Yrd. Doç. Dr. Reşat Bayer Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4 Prof. Dr. Barış Binici ODTÜ İnşaat Mühendisliği 5 Yrd. Doç. Dr. Özgür Birer Koç Üniversitesi Kimya 6 Doç. Dr. Kazım Büyükboduk Koç Üniversitesi Matematik 7 Yrd. Doç. Dr. Fevzi Çakmak Cebeci Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 8 Yrd. Doç. Dr. Murat Çokol Sabancı Üniversitesi Biyolojik Bilimler/Biyomühendislik 9 Yrd. Doç. Dr. Katja Doerschner Bilkent Ünversitesi Psikoloji 10 Yrd. Doç. Dr. Gülayşe İnce Dunn Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 11 Doç. Dr. Ayhan Kürşat Erbaş ODTÜ Eğitim Bilimleri 12 Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay Bilkent Ünversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 13 Yrd. Doç. Dr. Seda Ertaç Koç Üniversitesi Ekonomi 14 Doç. Dr. Hakan Ferhatosmanoğlu Bilkent Ünversitesi Bilgisayar Müh. 25

27 Tablo 9. TÜBA 2012 Yılı GEBİP Ödülünü Kazananlar (devam) Sıra Unvan Ad-Soyad Çalıştığı Kurum Alanı No: 15 Doç. Dr. Işın Güler Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri 16 Yrd. Doç. Dr. Gözde İnce Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri 17 Yrd. Doç. Dr. Aida Just Bilkent Ünversitesi Siyaset Bilimleri 18 Doç. Dr. Dilek Funda Kurtuluş ODTÜ Havacılık ve Uzay Müh. 19 Doç. Dr. Murat Manguoğlu ODTÜ Bilgisayar Müh. 20 Yrd. Doç. Dr. Ersin Emre Ören TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği 21 Yrd. Doç. Dr. Nurhan Özlü Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 22 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sayar Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği 23 Yrd. Doç. Dr. Tevfik Metin Sezgin Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 24 Doç. Dr. Afsun Şahin Eskişehir Üniversitesi Osmangazi Tıp/Göz Hastalıkları 25 Doç. Dr. Mustafa Şahmaran Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 26 Yrd. Doç. Dr. A. Begüm Tekinay Bilkent Ünversitesi 27 Yrd. Doç. Dr. Erdal Toprak Sabancı Üniversitesi Biyofizik 28 Doç. Dr. Tamer Uyar Bilkent Ünversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji 26

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2014 1 KURUMSAL

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 215 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu KIRKLARELİ ÜNİERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde, genel

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir.

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir. Yönetici Sunuşu gerçekleştirilmesidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve Hizmet

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 11/11/2009 Karar No:2009/274 TOPLANTIDA BULUNANLAR: Belediye Başkanı Ünal Baysan Belediye ÜYEDEN: Tuncay Yavuz, Evren Özmen Uludağ, Yüksel Topçu, Hasan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 214 I KURUMSAL VE DURUM BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler Tablosu I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 BÜTÇE GİDERLERİ... 1 BÜTÇE GELİRLERİ... 6 FİNANSMAN... 7 II.

Detaylı

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İÇİNDEKİLER OCAK HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 Bütçe Giderleri... 5 a) 2008 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı:... 5 b) Gider Türleri İtibariyle 2007

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 1-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Sunuş I.OCAK-HAZİRAN 1 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1 A. Bütçe Giderleri 1 a)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe hazırlık sürecinde

Detaylı

TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU NEVŞEHİR Temmuz-213 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe Gelirleri...11

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ MERKEZİ (DAÜ-KAEM)ÇALIŞMA KURALLARI. Kapsam ve Kısa Ad:

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ MERKEZİ (DAÜ-KAEM)ÇALIŞMA KURALLARI. Kapsam ve Kısa Ad: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ MERKEZİ (DAÜ-KAEM)ÇALIŞMA KURALLARI Kapsam ve Kısa Ad: Madde 1. Bu kurallar Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (Center

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 31 İçindekiler SUNUM..... 4 1. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.... 5 1.1. Bütçe Giderleri 5 1.2. Bütçe Gelirleri.

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 )

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) REKTÖRLÜK: İç Anadolu nun doğusunda Kızılırmak kıyısında yer alan Sivas, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2012 2012 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör Üniversitemiz 214-218 yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak toplumun yükseköğretim kurumlarından beklediği düzeyde faaliyetlerini sürdürme

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ 212 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 212 - ĐÇĐNDEKĐLER - BÜTÇE GĐDERLERĐ GELĐŞĐM TABLOSU... 1

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (Temmuz 2014) 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı