ULUSLARARASI HUKUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI HUKUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA"

Transkript

1 Yrd.Doç.Dr. Meltem SARIBEYOĞLU SKALAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Kavram, İlkeler ve Yargısal Uygulama İstanbul

2 Yayın No : 3212 Hukuk Dizisi : Baskı - Nisan İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask -Cilt : Birlik Fotokopi Baskı Ozalit ve Büro Malz. San. Tic. Ltd. fiti. Yıldız Mah. Çırağan Cad. No: 5 1 Nolu Mağaza Beşiktaş/ ST. Tel: (0-212) (Sertifika No ) Kapak Tasar m : Veysel Coşkun Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.Ş. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Gerçek barış adalet olmadan imkânsızdır. Adaletin başlıca unsuru ekonomik adalettir. Ekonomik adalet sürdürülebilir kalkınma olmadan imkânsızdır. Sürdürülebilir kalkınma bu nedenle barışın önemli bir önkoşuludur. Eğer barış uluslararası hukukun vazgeçilmez bir amacı ise sürdürülebilir kalkınma uluslararası hukuk tarafından en önemli hedefine ulaşmakta vazgeçilmezdir. * C.G. Weeramantry ** * True peace is impossible without justice. A principal element of justice is economic justice. Economic justice is impossible without sustainable development. Sustainable development is thus an important prerequisite to peace. If peace is an indispensable object of international law, sustainable development is indispensable to the attainment by international law of its most important goal. ** WEERAMANTRY, C.G., Universalising International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2004, s. 447.

4

5 ÖNSÖZ Sürdürülebilir kalkınma kavramı 1987 Brundtland Komisyonu Raporu ile çevre ve kalkınma tartışmalarına yön veren bir kavram olarak ortaya çıkmış ve Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı sonunda uluslararası toplumca oybirliğiyle kabul edilen 1992 Rio Bildirgesi nin temel taşı haline gelmiştir. Kavramın, çatışan yararları ekonomik kalkınma, insan hakları ve çevresel koruma uzlaştırması beklentisi, sonraki yıllarda devam etmiştir. Nihayet, 2015-sonrası dönemde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tasarlanmasıyla, sürdürülebilir kalkınma, uluslararası siyasetin merkezine yerleşmektedir. Yeni oluşan kavram ve kavramın etrafında şekillenen yeni hukuk ve siyaset araçları, antlaşmalar ve mekanizmalar uluslararası hukukçuların da sürece dâhil olmasını sağlamıştır. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uluslararası Hukuk: Kavram, İlkeler ve Yargısal Uygulama, sürdürülebilir kalkınmanın, klasik anlamda uluslararası hukukun kaynakları arasında sınıflandırılmasına gerek olmaksızın, uluslararası hukukun bir parçası haline geliş sürecini anlatmaktadır. Gerçekten yargısal uygulamadan çok sayıda örnek sürdürülebilir kalkınmanın uluslararası hukukta giderek önem kazandığını göstermektedir. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uluslararası Hukuk: Kavram, İlkeler ve Yargısal Uygulama nın araştırmacılara ve akademisyenlere yararlı olmasını ve Türk hukuk literatüründe, çevresel korumanın uluslararası hukukun diğer alanlarıyla entegrasyonunu konu alan çalışmalara katkıda bulunmasını dilerim. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde çalışma sürecime destek veren tüm meslektaşlarıma ve huzurlu çalışma ortamımız için Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanımız Prof.Dr. Selami Kuran a teşekkürlerimi sunarım. Kendisinin manevi desteğini her zaman hissetmek bana çok yardımcı oldu. Özellikle, Sürdürülebilir Kalkınma ve Uluslararası Hukuk: Kavram, İlkeler ve Yargısal Uygulama yı yayımlanmasından önce okuyarak bana değerli tavsiyelerini ileten arkadaşlarım ve meslektaşlarım, Yrd.Doç.Dr. Derya Aydın Okur, Yrd.Doç.Dr. Halil Rahman Başaran ve Yrd.Doç.Dr. Oya Boyar a ne kadar teşekkür etsem yetersiz kalır. Ayrıca, bazı ulaşamadığım kaynakları temin etmeme yardımcı olan Ar.Gör. Firdevs Şeyda Türkay a da teşekkür ederim. Kitabın yazımı süresince benden her tür beklentilerini askıya alan aileme ve sevgili eşim Boštjan a özel-

6 VI likle minnettarım. Son olarak, Sürdürülebilir Kalkınma ve Uluslararası Hukuk: Kavram, İlkeler ve Yargısal Uygulama yı büyük bir özenle yayıma hazırlayan Beta Yayıncılık ın yöneticisi Seyhan Satar a ve mensupları Nur Baylav ve Veysel Coşkun a emekleri için teşekkür ederim. İstanbul, 16 Mart 2015 Yrd.Doç.Dr. Meltem Sarıbeyoğlu Skalar

7 İÇİNDEKİLER Önsöz...V Karar Dizini... XI Kısaltmalar...XVII Giriş...1 I. Kitabın Kapsamı...1 II. Kitabın Amacı ve İçeriği...5 III. Bazı Terimlere İlişkin Kısa Açıklama...7 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI HUKUKTA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KAVRAMI I. Sürdürülebilir Kalkınma Kavramının Ortaya Çıkışı...17 A. Tarihsel Gelişim...17 B. Başlıca Belgeler Stockholm Bildirgesi Brundtland Raporu Rio Konferansı ve Bildirgesi Gündem Rio Konferansı Sonrası Johannesburg Konferansı Öncesi Gelişmeler...36 a. Kalkınma Hakkı ve 1993 Dünya İnsan Hakları Konferansı...39 b Birleşmiş Milletler Genel Kurul Özel Oturumu...46 c Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri...47 d. Dünya Ticaret Örgütü ve 2001 Doha Kalkınma Turu...48 e. Monterrey Uzlaşması Johannesburg Belgeleri...54

8 VIII Dünya Zirvesi Sonuç Belgesi Rio+20: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı...60 II. Sürdürülebilir Kalkınmanın Uluslararası Hukukta Statüsü...65 A. Yumuşak Hukuk Belgelerinde Sürdürülebilir Kalkınma...65 B. Uluslararası Antlaşmalarda Sürdürülebilir Kalkınma...68 C. Uluslararası Yargı Kararlarında Sürdürülebilir Kalkınma...83 D. Öğretide Sürdürülebilir Kalkınma...87 İKİNCİ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUK İLKELERİ I. İlkelerin Kapsamı...99 II. Sürdürülebilir Kalkınmaya İlişkin Genel İlkeler A. Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Hukukun Üstünlüğü B. İşbirliği Yükümlülüğü C. İnsan Haklarının Gözetilmesi İlkesi III. Sürdürülebilir Kalkınmaya İlişkin Yeni Delhi Bildirgesi İlkeleri A. Devletlerin Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımını Sağlamak Görevi B. Hakkaniyet İlkesi ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması C. Ortak Ama Farklılaştırılmış Sorumluluklar İlkesi D. İnsan Sağlığı, Doğal Kaynaklar ve Ekosistemlere İhtiyatlı Yaklaşım İlkesi E. Kamu Katılımı İlkesi ve Bilgiye ve Adalete Erişim F. İyi Yönetim İlkesi G. Özellikle İnsan Hakları ve Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Amaçlara İlişkin Olarak Entegrasyon ve Karşılıklı-İlişki İlkesi

9 IX ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YARGISAL UYGULAMA: ULUSLARARASI YARGISAL VE YARGISAL-BENZERİ KARARLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA I. Uluslararası Adalet Divanı II. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi III. Sürekli Hakemlik Mahkemesi IV. Ticaret ve Yatırım Uyuşmazlıkları A. Dünya Ticaret Örgütü Temyiz Organı B. Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözümü: ICSID ve NAFTA V. Bölgesel İnsan Hakları Mekanizmaları A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi B. Amerikalılar-arası İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi C. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu Sonuç Kaynakça

10

11 KARAR DİZİNİ **** Uluslararası Adalet Divanı Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica); Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), Provisional Measures, Order of 13 December 2013, I.C.J. Reports 2013, p Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, p Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, p Gabčikovo-Nagymaros Projesi Davası (Macaristan/ Slovakya), I.C.J Reports 1997, p , 137, 166, 171, 191, 217, Kasikili/Sedudu Island (Bostwana/Namibia), Judgment, I. C. J. Report. 1999, p Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p , 122, 171 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p , 138, 178, 186 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Provisional Measures, Order of 13 July 2006, I.C.J. Reports 2006, p , 179, 181 Request for an Examination of the Situation in Accordance with Paragraph 63 of the Court s Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case, I. C. J. Reports 1995, p , 137 * Yargısal ve yargısal-benzeri organların kitapta yer verilen tüm karar, rapor veya danışma görüşleri bu başlık altında listelenmiştir.

12 XII Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi Land Reclamation by Singapore In And Around The Straits Of Johor (Malaysia v. Singapore), Provisional Measures, Order, 8 Ekim , 185 Minutes of The Public Sittings Held on 19 and 20 November and 3 December 2001, The MOX Plant Case (Ireland v. United Kingdom), Provisional Measures Responsibilities and obligations of States with respect to activities in the Area, Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports , 185 Southern Bluefin Tuna Cases (New Zealand/Japan; Australia/Japan) Requests for provisional Measures, Order, 27 Ağustos The Volga Case (Russian Federation v. Australia) ITLOS Case No. 11, (23 Dec. 2002) The MOX Plant Case (Ireland/United Kingdom) Request for provisional Measures, Order, 3 Aralık , 184 Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması ABD - Ton İthalatı Üzerinde Kısıtlamalar (United States- Restrictions on the Import of Tuna), Panel Raporu, 1991, GATT BISD 39S/ Panel Raporu, European Communities Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products, WT/ DS291/R, 29 Eylül Temyiz Organı Raporu (Report of the Appellate Body), United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, 12 Ekim Temyiz Organı Raporu (Report of the Appellate Body), United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products; Recourse to Article 21.5 of the DSU by Malaysia, WT/DS58/AB/RW, 22 Ekim United States Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Report of the Panel, WT/DS58/R, 15 Mayıs

13 XIII Yatırım Uyuşmazlıkları Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania, ICSID Case No. ARB/05/22, Award, 24 Temmuz Metalclad Corporation v. United Mexican States, (ICSID Case No. ARB(AF)/97/1), Award, 30 August 2000, ICSID Review, 16 (2001), no Methanex Corporation v. United States of America, NAFTA, Decision of the Tribunal on Petitions from Third Persons to Intervene as Amicus Curiae, 15 Ocak , 203 Suez v Argentina, ICSID Case No ARB/03/17, Order in Response to a Petition for Participation as Amicus Curiae, 17 March Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Balmer-Schafroth ve Diğerleri/İsviçre, (Judgment), 67\1996\686\876, 26 Ağustos Budayeva ve Diğerleri/Rusya, (Judgment) 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 ve 15343/02, 20 Mart Demir ve Baykara/Türkiye, Büyük Daire (Judgment) 34503/97, 12 Kasım Dubetska ve Diğerleri/Ukrayna, (Judgment) 30499/03, 10 Şubat Fadeyeva/Rusya, (Judgment) 55723/00, 9 Haziran , 216 Fredin/İsveç (No 1), (Judgment) 12033/86, 18 Şubat Giacomelli/İtalya, (Judgment) 59909/00, 2 Kasım Guerra ve Diğerleri/İtalya, Büyük Daire (Judgment) 14967/89, 19 Şubat , 155, 210, 216 Hamer/Belçika, (Judgment) 21861/03, 27 Kasım Hatton ve Diğerleri/Birleşik Krallık, Büyük Daire (Judgment) 36022/97, 8 Temmuz , 210, 211, 213 Kyrtatos/Yunanistan, (Judgment) 41666/98, 22 Mayıs , 213, 222 Ledyayeva, Dobrokhotova, Zolotareva ve Romashina/Rusya, (Judgment) 53157/99, 53247/99, 53695/00 ve 56850/00, 26 Ekim

14 XIV López Ostra/Spain, (Judgment) 16798/90, 9 Aralık , 208, 212 Marckx/Belçika, (Judgment) 6833/74, 13 Haziran Öneryıldız/Türkiye, Büyük Daire (Judgment) 48939/99, 30 Kasım Posti ve Rahko/Finlandiya, (Judgment) 27824/95, 24 Eylül Powell ve Rayner/Birleşik Krallık, (Judgment) 9310/81, 21 Şubat Taşkın ve Diğerleri/Türkiye, (Judgment) 46117/99, 10 Kasım , 216 Tătar/Romanya, (Judgment) 67021/01, 27 Ocak , 217 Amerikalılar-arası İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi Community of San Mateo de Huanchor and it s members v. Peru, Case 504/03, Report No. 69/04, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.122 Doc. 5 rev. 1 at 487 (2004) Maya Indigenous Communities of the Toledo Dist. v. Belize, Case , Inter-Am. Comm n H.R., report No. 40/04, OEA/Ser.LN/II.122 doc. 5, rev. 1, n.123 (Oct. 12, 2004) Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Inter-Am. Court Hum. Rts (ser. C) No. 79 (Aug. 31, 2001) Saramaka People v. Suriname, Inter-Am. Ct. Hum. Rts. (ser. C) No. 172 (Nov. 28, 2007) Yanomami v. Brazil, Case 7615 (Brazil), Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 24, OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 10, rev. 1 (1985) Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council v Kenya. Afr. Comm n HPR, Case 276/2003 (Feb. 4, 2010) The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights v. Nigeria ( Ogoniland ), African Commission on Human and Peoples Rights, Comm. No. 155/96 (2001)

15 XV Hakemlik Mahkemeleri Fur Seal Arbitration, (Bering Sea Tribunal of Arbitration), , 84 Gentini Case (Italya/Venezüela), MCC, Iron Rhine ( Ijzeren Rijn ) Railway (the King- dom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands), Permanent Court of Arbitration, 24 May , 190 Island of Palmas case (Netherlands, USA), 4 April Lake Lanoux Arbitration (Fransa/İspanya), Arbitral Tribunal, 16 Kasım Trail smelter case (United States, Canada), 16 April 1938 and 11 March , 112

16

17 KISALTMALAR AB ABAD ABD AÇG AfB AGİT AİHM AİHS AKAS ASEAN AT BÇS Bkz. BM BMDHS BMİDÇS CARICOM CARU CSD CTE ÇED Çev. Avrupa Birliği Avrupa Birliği Adalet Divanı Amerika Birleşik Devletleri Açık Çalışma Grubu Afrika Birliği Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Konseyi Antlaşmaları Serisi Güneydoğu Asya Ulusları Birliği Şartı (Charter of the Association of Southeast Asian Nations) Avrupa Toplulukları Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Bakınız Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı (Caribbean Community and Common Market) Uruguay Nehri İdare Komisyonu (Administrative Commission of the River Uruguay) Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (United Nations Commission for Sustainable Development Ticaret ve Çevre Komitesi (Committee on Trade and Environment) Çevresel Etki Değerlendirme Çeviren

18 XVIII Der. DTÖ Ed. FAO GATT GEF Ibid. IBRD ICSID ILA IMF IMO Infra ITLOS JPOI Loc. cit. Derleyen Dünya Ticaret Örgütü Editör Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement on Tariffs and Trade) Küresel Çevre Kuruluşu (Global Environment Facility) Aynı yerde Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (International Bank for Reconstruction and Development) Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Uluslararası Merkez (International Centre for Settlement of Investment Disputes) Uluslararası Hukuk Derneği (International Law Association) Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization) Aşağıda m. madde NAFTA NIEO OECD OSPAR s. sayfa Supra UAD UDHM International Tribunal for the Law of the Sea Johannesburg Eylem Planı (Johannesburg Plan of Implementation) Yukarıda belirtilen yer Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen (New International Economic Order) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development) Kuzey-Doğu Atlantik in Deniz Çevresinin Korunması için Sözleşme (Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic) Yukarıda Uluslararası Adalet Divanı Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi

19 XIX UNCED UNCLOS UNDP UNEP UNESCO vb. vd. Vol. WCED WEHAB WHO WSSD Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Environment and Development) United Nations Convention on the Law of the Sea Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme) Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Environment Programme) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ve benzeri ve devamı Volume Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (World Commission on Environment and Development) Su, enerji, sağlık, tarım ve biyolojik çeşitlilik Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi (World Summit on Sustainable Development)

20

YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması. Çiğdem AKSU ÇAM

YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması. Çiğdem AKSU ÇAM YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması Çiğdem AKSU ÇAM II Yay n No : 2835 Araştırma Dizisi : 8 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-859 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi?

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi? i Dr. Fatih ÖZTÜRK Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi? Tıpkı 2. Baskı Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI I PROF. DR. MELDA SUR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI TIPKI 6. BASKI İSTANBUL 2013 Yayın No : 2575 Hukuk Dizisi : 1253 2. Bası Eylül 2006 - İSTANBUL

Detaylı

Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular

Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular I Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular Yabancı Kavramı Yabancıların Türkiye ye Girişi, Türkiye de

Detaylı

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları i Prof. Dr. Cemal ŞANLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 5. Bası ii

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

Uluslararası Kuruluşlar ve Uluslararası Hukuk Kişiliği

Uluslararası Kuruluşlar ve Uluslararası Hukuk Kişiliği Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 8, Sayı: 30, ss.1-23, 2012 Uluslararası Kuruluşlar ve Uluslararası Hukuk Kişiliği Kemal BAŞLAR* GİRİŞ Özet Uluslararası kuruluşları tanımlarken kullanılan ölçütlerden

Detaylı

AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA

AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA Çiğdem ŞAHİN AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3238 İşletme-Ekonomi Dizisi : 712 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-355 - 5 Copyright Bu kitab

Detaylı

DÜNYA BANKASI VE IMF KAPSAMINDA ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI VE İNSAN HAKLARI. Zeynep Oya USAL

DÜNYA BANKASI VE IMF KAPSAMINDA ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI VE İNSAN HAKLARI. Zeynep Oya USAL 231 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:39 (Ekim 2008) DÜNYA BANKASI VE IMF KAPSAMINDA ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI VE İNSAN HAKLARI Zeynep Oya USAL Özet Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu

Detaylı

BELİRSİZLİK TOPLUMU NUN KRİZİ. Editör: Yrd.Doç.Dr. İnci ÇINARLI

BELİRSİZLİK TOPLUMU NUN KRİZİ. Editör: Yrd.Doç.Dr. İnci ÇINARLI BELİRSİZLİK TOPLUMU NUN KRİZİ Editör: Yrd.Doç.Dr. İnci ÇINARLI İSTANBUL, 2009 i Belirsizlik Toplumu nun Krizi Yayın No : 2226 İletişim Dizisi : 60 1. Baskı - Ekim 2009 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-144 -

Detaylı

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Hakan Ataman İnsan Hakları Gündemi Derneği EĞİTİM HAKKI VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ Bu kitap parayla satılamaz. İnsan haklarının yaygınlaştırılması

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Ulusal ve Uluslararası Hukukta İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (İş Güvenliği Mühendisliği / İş Güvenliği Teknisyenliği) II Yay n No : 2954 Hukuk Dizisi : 1456 1. Baskı - Temmuz 2006

Detaylı

İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW

İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW Erol ÇİÇEK * Özet: Bu makalede çevre hakkının insan

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

İklime özen göstermek İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve kyoto protokolü için kılavuz

İklime özen göstermek İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve kyoto protokolü için kılavuz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü, sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularındaki uluslararası anlaşmalar arasında en yenilikçi girişimler olarak anılmaktadır.

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA ÇALIŞMALARI PROGRAMI DOKTORA TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI Gözde KAYA Danışman Yrd.

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİMDALI TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi S. Serhat

Detaylı

Burcu BİLGİN AB Uzman Yardımcısı

Burcu BİLGİN AB Uzman Yardımcısı T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE NİN AKDENİZ DE BALIKÇILIK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI NA UYUMU

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NDE GÜMRÜK BİRLİĞİVE TÜRKİYE UYGULAMASI, TÜRKİYE YE ETKİLERİ Yüksek Lisans Tezi AYŞEGÜL KAKICI

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI I Dr. Özgür ÇATIKKAŞ Ayşe Sunay GÜRSU ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde 01.03.2010 tarihinde savunulmuş yüksek lisans

Detaylı

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE GİRİŞ

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE GİRİŞ 1 ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE GİRİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi, insan haklarının korunmasında yeni bir dönem açmıştır. UCM, ulusal yargı yerleri gönüllü ya da yapabilecek durumda olmadığında soykırım

Detaylı

Hakan ATAMAN. İnsan Hakları Gündemi Derneği 2010 /Ankara

Hakan ATAMAN. İnsan Hakları Gündemi Derneği 2010 /Ankara AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE UYGULAMASI * Hakan ATAMAN İnsan Hakları Gündemi Derneği 2010 /Ankara * Bu kitap Friedrich-Ebert-Stiftung'un (FES) desteğiyle hazırlanmış ve basılmıştır. AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE UYGULAMASI

Detaylı

Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci:

Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci: DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü) Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci: AB nin Merkezi Doğu Avrupa ve Batı Balkan Ülkeleri İle İlişkileri Murat KAVALALI Ankara, Ekim

Detaylı

Editörler. Prof. Dr. Hasret Çomak Doç. Dr. Caner Sancaktar Yrd. Doç. Dr. Zafer Yıldırım. Enerji Diplomasisi

Editörler. Prof. Dr. Hasret Çomak Doç. Dr. Caner Sancaktar Yrd. Doç. Dr. Zafer Yıldırım. Enerji Diplomasisi Editörler Prof. Dr. Hasret Çomak Doç. Dr. Caner Sancaktar Yrd. Doç. Dr. Zafer Yıldırım Enerji Diplomasisi İstanbul - 2015 Yay n No : 3244 İşletme-Ekonomi Dizisi : 717 1. Bask Temmuz 2015 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL I Dr. Selçuk Burak HAfiILO LU ELEKTRON K POSTA LE PAZARLAMA II Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-614 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı