Yolsuzluk ve yolsuzluk ile mücadele konulu bu çalışmada, öncelikle yolsuzluğun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yolsuzluk ve yolsuzluk ile mücadele konulu bu çalışmada, öncelikle yolsuzluğun"

Transkript

1 Doç. Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı Yolsuzluk ve Yolsuzluk İle Mücadelenin Straterjik Yönetimi Yolsuzluk ve yolsuzluk ile mücadele konulu bu çalışmada, öncelikle yolsuzluğun tanımını yapmak, yolsuzluğun çeşitlerini, yolsuzluğun ortak unsurlarını izah etmek, yolsuzlukta gizlilik unsurunun önemi, saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ile yolsuzluk ilişkisi incelenmektedir. Bu çalışmada, ayrıca, yolsuzluğun değişik etkileri, yolsuzluk ile mücadelenin önemi ve yolsuzluk ile mücadelede etkin unsurlar, yolsuzlukla mücadelede denetimin, teftişin ve Sayıştayın rolü izah edilmektedir. Çalışma yolsuzluk ile mücadelenin uluslararası boyutu ile Türkiye boyutuna yer vermekte olup; yolsuzlukla mücadele konusunda göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile öneri ve tavsiyeler ile sonlanmaktadır. 11. YOLSUZLUK Yolsuzluk konusunun anlaşılması bakımından, yolsuzluğun ne olduğu, yolsuzluktan ne anlamak gerektiği, yolsuzluğun niteliği ile yolsuzluğun ne tür çeşitlerinin bulunduğu hususları açıklığa kavuşturulmalıdır. Yolsuzluk ile başarılı bir mücadelenin verilebilmesi için yolsuzluğun ortak unsurlarının neler olduğu, gizlilik unsurunun ne derece etkili olduğu gibi hususların bilinmesinde fayda görülmektedir. A. YOLSUZLUĞUN NİTELİĞİ Yolsuzluk belirli niteliklere sahiptir. Yolsuzluğun bu niteliklerini tespit etmek önemlidir. Bu niteliklerin bilinmesi yolsuzluğu doğru anlamaya yardımcı olmaktadır. Yolsuzluğun genel niteliklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: Yolsuzluk küresel bir olgudur. Yolsuzluk her ülkede, her toplumda vardır. Yolsuzluk her kişiyi, her kurumu ilgilendirmektedir. 28

2 Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Sorunları Sempozyumu Yolsuzluk bireysel açıdan beşeri bir zaafiyet ve psikolojik bir rahatsızlıktır. Yolsuzluk toplumsal açıdan sosyal bir felakettir. Yolsuzluk, vatandaşın devlete ve kurulu düzene güvenini kemiren bir canavardır. B. TANIMI Her kavramda olduğu gibi, Yolsuzluğun tanımı da farklı açılardan ve farklı kapsamlarda yapılabilmektedir. Aşağıda üç ayrı kapsamda tanımlamaya yer verilmektedir: Yolsuzluk: Kamu gücünün özel çıkar amacıyla kötüye kullanılmasıdır. Yolsuzluk: Kamu ve özel kuruluşların karar verme mekanizmalarındaki yozlaşma ve bozulmadır. Yolsuzluk: Görevlinin yürüttüğü görevleri veya gerekli davranışları yasalara uygun bir şekilde yerine getirmesinde, sapmalara yol açan rüşvet veya her türlü yasadışı menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesidir. C. YOLSUZLUK ÇEŞİTLERİ Yolsuzluk değişik açılardan sınıflandırılmaktadır: Kamuda yolsuzluk özelde yolsuzluk, Siyasal yolsuzluk yönetsel yolsuzluk yargısal yolsuzluk, Maddi çıkar karşılığı yolsuzluk maddi olmayan çıkar karşılığı yolsuzluk, Kamu yönetiminde eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde gizlilik ortadan kaldırılabildiği oranda, yolsuzluk olgusu da ortadan kalkacaktır. Çünkü hiçbir kamu görevlisi kolayca açıktan yolsuzluk eyleminde bulunmaya cesaret edemeyecektir. *** Kamu kesiminde hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesinde ve şeffaflığın geliştirilmesinde denetimin rolü büyüktür. Denetim fonksiyonunun yerine getirilmesinde hem iç denetim hem de dış denetim uyumlu ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmelidir. 29

3 Kara Gri Beyaz yolsuzluklar, (Zimmet İşin erken bitirilmesi için bahşiş verme Faturasız satın alma), Cezaya bağlanan Cezaya bağlanmayan yolsuzluklar, vb. D.YOLSUZLUĞUN ORTAK UNSURLARI Her yolsuzluk olgusunda, oluşan her bir yolsuzluk olayında ortak olan bazı unsurlar bulunmaktadır. Yolsuzluk ile başarılı bir mücadele stratejisi oluşturabilmek için bu unsurların doğru anlaşılması gerekmektedir. Bu ortak unsurlar şunlardır: Yetkinin ve Yetkilinin varlığı, Yetkinin kural dışı kullanılması, Çıkar sağlanması, (maddi-maddi olmayan) Gizlilik. Bu ortak unsurlara müdahale edilerek yolsuzluğun yoğunluğuna ve oranına müdahale etmek mümkün görünmektedir. E.GİZLİLİK Yolsuzluğun önlenmesini, araştırılmasını, ortaya çıkarılmasını zor ve karmaşık hale getiren yolsuzluğun gizlilik öğesidir. Kamu yönetiminde eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde gizlilik ortadan kaldırılabildiği oranda, yolsuzluk olgusu da ortadan kalkacaktır. Çünkü hiçbir kamu görevlisi kolayca açıktan yolsuzluk eyleminde bulunmaya cesaret edemeyecektir. F. SAYDAMLIK, HESAP VERME SORUMLULUĞU VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİ Yolsuzluk olgusunun oluşumu ile saydamlık ve hesap verebilirlik arasında sıkı bir ters orantı bağı bulunmaktadır. Saydamlık ve hesap verilebilirlik oranı ve miktarı arttıkça, yolsuzluk oranı ve miktarı düşmektedir. Yolsuzluk= Tekelci Yetki Kullanma Gücü Var + Takdir Yetkisi Var Hesap Verme Sorumluluğu Yok - Saydamlık Yok Yolsuzluk, kamu görevlisinin yetkisini kural dışı kullanarak gizli bir şekilde çıkar sağlamasıdır. Şeffaf yönetimlerde her yapılan görüleceğinden; hesap soran yönetimlerde her yapılanın hesabı sorulacağından yetkilinin yolsuzluk yapması görülecek ve hesabı sorulacaktır. Bu sistem yolsuzlukları önleyecektir. Kamu kesiminde hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesinde ve şeffaflığın geliştirilmesinde denetimin rolü büyüktür. Denetim fonksiyonunun yerine getirilmesinde hem iç denetim hem de dış denetim uyumlu ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmelidir. 30

4 Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Sorunları Sempozyumu III. YOLSUZLUK İLE MÜCADELE Yolsuzluk ile mücadelenin stratejik yönetimi kurulmalıdır. Çağdaş yaklaşımda her konunun yönetilmesi gerekmektedir. Yönetilemeyen konular her zaman risk ve zarar taşımaktadırlar. Çağdaş toplum doğal afetin zararlarını yönetebildiği gibi yolsuzluğa karşı mücadeleyi de yönetebilmelidir. Yolsuzlukla mücadelede stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde, stratejik politikaların belirlenmesi, stratejik planların yapılması, misyonun, vizyonun, temel hedeflerin ve uygulama programlarının belirlenmesi önemlidir. Belirlenenlerin uygulanabilmesi için gerekli örgütlenmenin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi gerekmektedir. A. Stratejik Yönetim Anlayışı ile Sistem Kurmak Bir Zorunluluktur Stratejik yönetim anlayışı içinde sistematik bir yaklaşıma sahip olunmalıdır. Toplumsal yaşam içiçe geçmiş sistemlerden oluşmaktadır. Kapımızı kilitli tutalım, komşuyu hırsız tutmayalım. Yolsuzluğu önleyici sistemi kuralım; vatandaşları yolsuzluğa sevk etmeyelim. Bireylerin erdemli olmaları bu konuda sağlıklı bir sistem kurmayı engellemez. Kişilerin her ne kadar iyi araç kullanmaları zorunlu olsa da; trafik kurullarının kurulması gerekmektedir. İnsanlar melek değildir. İnsanları melek gibi görmek insanlara yapılan bir haksızlıktır. İnsanlar bu yükü kaldıramaz. İnsanın yaratılışına aykırıdır. İnsanlar erdemli, doğru, etik olmalılar; ama yolsuzluğu engelleyici sistemin kurulması gerekir. B.Yolsuzluğun Ortak Unsurlarına Müdahale Yoluyla Yolsuzlukla Mücadele Edilmesi Modeli Yolsuzluğun oluşumunu sağlayan bazı unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar birarada olunca yolsuzluk olgusu oluşmaktadır. Etkin olmayan bir kamu yönetiminde, gizlilik ortamında yetkilinin sahip olduğu yetkiyi bir çıkar karşılığında kural dışı kullandığında yolsuzluk olgusu oluşmaktadır. Sayılan bu unsurların niteliği ve niceliği yolsuzluğun niteliğini ve niceliğini etkilemektedir. Bu durum yolsuzluğun ortak unsurlarına müdahale edilmesi yoluyla yolsuzluk ile mücadele etme usulünü gündeme getirmektedir. Aşağıdaki tabloda yolsuzluk işleminin ortak unsurlarının niteliğindeki değişikliklerin yolsuzluk ile ilgili risk oranını nasıl azaltıp ya da çoğalttığını göstermektedir. Yolsuzluğun Ortak Unsurlarına Müdahale Yoluyla Yolsuzlukla Mücadele Edilmesi Modeli 31

5 Yolsuzluk İşleminin Ortak Unsurları Yetki Yetkili Yetkinin Kural Dışı Kullanılması Çıkar Sağlanması Gizlilik İdari Yapının Etkinliği Yolsuzluk Risk Oranı Çok 1.Çok Miktarda.2. Takdir Yetkisi, 3. Subjektiflik, Tek Kişi 1.Yetersiz Denetim. 2. Denetimin Yetersizliği Önleyici ve Düzeltici Araçlar Düzenlenmemiş Şeffaflık ve Hesap Verme Sistemi Kurulmamış Belirsizlik. Keyfilik. Etkin İşlemeyen Bir Bürokratik Yapı Yolsuzluk Risk Oranı Az 1. Az Miktarda.2. Bağlı Yetki 3.Objektiflik Çok Kişi 1.Optimal Denetim 2.Sağlıklı Denetim Önleyici ve Düzeltici Araçlar Düzenlenmiş Şeffaflık ve Hesap Verme Sistemi Kurulmuş Belirli ve Açık. Etkin İşleyen Bir Bürokratik Yapı C.YOLSUZLUĞUN ETKİLERİ Yolsuzluğun yaşamın hemen hemen her alanına olumsuz etkileri olmaktadır. Bu çalışmada yolsuzluğun ekonomiye etkisine ve yolsuzluğun vatandaşa etkisine yer verilmiştir. 1. Yolsuzluğun Ekonomiye Etkisi: Yolsuzluğun yatırımları engelleyici etkisi vardır. Yolsuzluk, yatırımcılara ek maliyet yüklemesi nedeniyle ulusal yatırımcı ve yabancı yatırımcı için yatırım yapma eğilimini düşürür. Yolsuzlukların büyümeyi geciktirici yönü vardır. Yolsuzlukların kamu yatırımlarını verimsizleştirici ve özel sektör yatırımlarını pahalılaştırıcı bir yönü vardır. Yolsuzluk - Yoksulluk kısır döngüsü vardır. 32

6 Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Sorunları Sempozyumu 2.Yolsuzluğun Vatandaşa Etkisi: Yolsuzluk nedeniyle gelir dağılımı bozulmakta ve fakirlik artmaktadır. Yolsuzluk, devletin iyi yönetilmesinin, eşitlik ve adalet ilkelerinin uygulanmasının önünde engel teşkil etmek suretiyle hukukun üstünlüğü ilkesini temelinden sarsmakta ve devletin meşruiyetini tartışılır kılmaktadır. Kamu yönetimini felce uğratmakta, yönetimi pahalılaştırmaktadır. Yolsuzluklar, kendinden sonra gelen yolsuzluklara temel hazırlamakta, kendi kendini besleyen bir kısır döngü kurulmasına neden olmaktadır. Yolsuzluk, vatandaşın devlete olan güvenini sarsmaktadır. Yolsuzluk, vatandaşın işlerinin normal seyrinde gitmesini engellemekte, işlerini bozmakta, vatandaşın yaşama ümidini kırmaktadır. D.YOLSUZLUK İLE MÜCADELENİN ÖNEMİ Yolsuzluk ile mücadelenin stratejik yönetimi anlayışı çerçevesinde, sistematik bir yaklaşım ile aşağıdaki hususların göz ardı edilmemesi gerekmektedir: Yolsuzluğun doğası ve oluşum süreci iyi anlaşılmalıdır. Yolsuzluk dünya genelinde bir musibettir. Yolsuzluğa karşı mücadelede etkinliği artırabilecek standartlar, politikalar ve prosedürler hususunda, ulusal kurumlar için uluslar arası anlaşmaların onaylanması ve uluslararası işbirliği etkili olmaktadır. Yolsuzluk bakımından kamu kurumları özel risk alanlarıdır. Yolsuzluk ile mücadelede her kişiye, her kuruma ve devlete etkin görev düştüğü kabul edilmelidir. E.YOLSUZLUK İLE MÜCADELEDE ETKİN UNSURLAR Yolsuzluğun oluşumunu kolaylaştıran unsurların varlığı gibi, yolsuzluğun oluşumunu zorlaştıran bazı unsurlar da vardır. Aşağıdaki unsurların varlığı yolsuzluğun alanını daraltmaktadır. Bu unsurların birlikte var olma oranı yolsuzluğa fırsat vermeme oranını artırmaktadır: Demokratik Yönetim, Şeffaflık (Saydamlık), Hesap verebilirlik, 33

7 Denetim (iç-dış), İyi Yönetişim (Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı), Kanun Hakimiyeti, Bürokratik Kalitenin Yüksek Olması, Müeyyidelerin Caydırıcı Olması, Etik Kuralların Yaygınlaştırılması, Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi. F. YOLSUZLUK İLE MÜCADELEDE SAYIŞTAYIN ROLÜ Kamu kaynaklarının daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılabilmesi için şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamasının yanı sıra yolsuzlukla mücadelede Sayıştayların rollerinin daha etkin olması bir zorunluluktur. Dünya Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) nin 27 Kasım 2010 Güney Afrika daki Genel Kurulunda alınan Johannesburg kararları içinde Yolsuzlukla Mücadelenin Artırılması maddesi de yer almaktadır. Yolsuzluk, kamu finansmanını, yasal düzeni ve sosyal refahı tehdit eden, yaygın, küresel bir sorundur. INTOSAI, yolsuzlukla mücadelede örnek olmalıdır. INTO- SAI, saydamlığı sağlama ve yolsuzluğu önleme sorumluluğunu çeşitli faaliyetler ve tedbirler yoluyla yerine getirmelidir. Sayıştaylar; - İç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, - İyi yönetişim uygulamalarının varlığının doğrulanması, - Ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik ilkelerinin gözlenmesi, - Mali tabloların değerlendirilmesi, hususlarını içeren mali ve yönetim kontrol aktiviteleri ile yolsuzlukların önlenmesini hedefleyen davranışlar, prosedürler ve politikalar geliştirmektedirler. Sayıştaylar, demokratik devletlerin sağlıklı yönetimi ve şeffaflık için bir garantidir. G.YOLSUZLUK İLE MÜCADELENİN ULUSLARARASI BOYUTU Küreselleşme ile birlikte ülkelerde görülen sorunlara küresel düzeyde yaklaşma eğilimi artarak sürmektedir. Yolsuzluk ile mücadele konusunda da küresel yaklaşım söz konusudur. Konuyla ilgili olarak Uluslar arası kuruluşlar, 34

8 Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Sorunları Sempozyumu 1. Yolsuzlukla Mücadelede Etkin Uluslararası Kuruluşlar: - Birleşmiş Milletler (UN) - Avrupa Birliği (EU) - Avrupa Konseyi (CoE) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) - Uluslararası Şeffaflık (Saydamlık) Örgütü (TI) Birleşmiş Milletler (UN) - Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Miletler Sözleşmesi - Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi (Palermo Konvansiyonu) Avrupa Birliği (EU) - Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu (OLAF) - Üye Ülkelerin Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi (AFCOS) oluşturmasını istemektedir. Avrupa Konseyi (CoE) - Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi - Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi - Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) - Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadelede Yirmi Temel İlke Kararı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) - Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi Uluslararası Şeffaflık (Saydamlık) Örgütü (TI) - Yolsuzluk Algılama Endeksi (CPI) - Rüşvet Veren Ülkeler Endeksi (BPI) - Barometre: 2010 Yılı Küresel Yolsuzluk Barometresi H. YOLSUZLUK İLE MÜCADELENİN TÜRKİYE BOYUTU Yolsuzluk eskiden beri var olan bir olgu olduğundan Türkiye de eskiden beri konu ile ilgili çalışmalar ve faaliyetler muhakkak olagelmiştir. Bu çalışmada Türkiye de son zamanlarda yolsuzluk ile mücadele konusundaki gelişmelere yer verilmektedir. Türkiye de 2001 yılından itibaren hem genel olarak kamu yönetiminde hem de özel olarak yolsuzlukla mücadele alanında önemli reformlar yapılmıştır. 35

9 Türkiye de son yıllarda saydamlığın artırılması, hesap verebilirliğin sağlanması ve yolsuzluğun önlenmesi bakımından yasal düzenlemeler ve idari uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Yasal düzenlemeler yapılırken saydamlık, hesap verebilirlik, verimlilik, etkinlik, yolsuzlukla mücadele gibi hususlara dikkat edilmektedir. Yolsuzlukla mücadele alanında ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler bulunmaktadır sayılı Türk Ceza Kanununda yolsuzluk çeşitleri çerçevesinde suçların tanımları yapılmıştır. Türkiye de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu ( ),kuruldu. Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi, Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi (AFCOS) olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu görevlendirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) kuruldu sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 yılında kabul edildi sayılı Sayıştay Kanunu 2010 yılında kabul edildi. Sivil Toplum Kuruluşları olarak TESEV ve TEPAV gibi kuruluşlar konuyla ilgili faaliyetler yürütmektedirler Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5018 sayılı kanun küresel düzeyde kabul edilen yeni kamu yönetimi anlayışının kamu mali yönetimine yansımasını kabul etmiştir.bu yüzden yolsuzluk ile mücadele anlamında söz konusu kanunun önemli rolü bulunmaktadır Sayılı Kanunun Kurduğu Kamu Mali Sistemin Temel İlkelerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: Tüm Mali İşlemlerin Kayda Alınması, Hukuka Uygunluk, Kaynakların Etkin, Ekonomik ve Verimli Kullanılması, Mali Saydamlık, Yönetime Katılma, Hesap Verme. Kamu Mali Yönetim Sürecinin Dört Evresi vardır: Plânlama, Bütçenin Hazırlanması, Bütçenin Uygulanması ve Sorumluluk, Denetim (İç-Dış) 36

10 Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Sorunları Sempozyumu Sayılı Sayıştay Kanunu 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Sayıştayın kuruluşunu, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Yolsuzlukla mücadele konusunda Sayıştayın önemli rolünü aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: Sayıştay; Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde, Kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması, Kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması için TBMM adına yapılacak denetimleri, Sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanmasını, Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar. 3. TESEV TESEV in çok sayıda çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmada TESEV in Yolsuzluk İle İlgili anketine yer verilmektedir. Söz konusu ankette verilen cevapları konu ile ilgili kısımları ile şöylece özetlemek mümkündür: Her koşulda devletin denetleyici rolünün önemi baştan kabul edilmektedir Atılması gereken en önemli adımın devlet tarafından atılması beklenmektedir. Çözülmesi gerekli sorunlar arasında yolsuzluklar ön sıralardadır. Ancak bu yolsuzluğu üreten en büyük unsur da vatandaşlardır. Toplumun yolsuzlukla içli-dışlı olduğu, yolsuzluktan genel olarak şikayet edilse de, yolsuzluğun toplumsal-siyasal ve ekonomik yapının ayrılmaz bir parçası olduğu yolunda yaygın bir kanaat bulunmaktadır. 1. TEPAV TEPAV ın gerçekleştirdiği ankete göre Türkiye de yolsuzluk ile ilgili algı değişimi yaşanmaktadır: - Türkiye nin çözülmesi gereken en önemli sorunu olarak rüşvet ve yolsuzlukları görenler; 2000 yılında %14, 2004 yılında %10, 2008 yılında %3. 37

11 - Türk halkının yolsuzluk ile mücadeleye yönelik algısı iyileşmektedir yılından itibaren Türkiye, hem genel olarak kamu yönetiminde hem de özel olarak yolsuzlukla mücadele alanında önemli reformlar yapmıştır. I.Yolsuzlukla Mücadelede Göz önünde Bulundurulması Gereken Hususlar: Risk Alanları - Çözümlenmesi gereken açmazları var. Önemi yeterince kavranmalıdır. Tanımı nasıl yapılacak? Algılanması, sınırlandırılması, tolere edilebilir miktarı Hukukî -Ahlâkî Etik boyutları Yazılı Kurallar Teorik Kabul- Uygulama- Taraflara Göre Farklı Değerlendirme. Kim mücadele edecek? Kim sorumlu? Yolsuzlukları meşrulaştıracak gerekçeler bulmamak. Yolsuzlukla ile ilgili tespitler ve algılamalar gerçekçi olmalı. Usulsüzlük-yolsuzluk ayrımı? Usulsüzlük her zaman yolsuzluk demek mi? Kamuda yolsuzluk var da özelde yok mu? Özel sektörde de yolsuzluk ile mücadele edilmelidir. Her sahada ve her meslekte yolsuzluk olacağından yolsuzlukla mücadele ile ilgili tedbirleri bizzat her sahanın ve her mesleğin içine yerleştirmek gerekir. Gelişen şartlar altında yolsuzlukla mücadele araçları ve yöntemi gözden geçirilmelidir. IV. SONUÇ: Yolsuzluk ile mücadelenin etkin ve başarılı olabilmesi için konuyla ilgili olarak, Bireysel bilinçlenmeyi sağlamak, Toplumsal kültürün bir parçası haline getirmek, Kurumsal yapılanmayı gerçekleştirmek, Hukuksal düzenlemeleri yapmak, Kamuoyu duyarlılığı oluşturmak. Siyasi iradenin desteğini sağlamak, Etkin yönetim kurmak bir zorunluluktur. Yolsuzluk küresel bir olgu olduğundan, toplum için sosyal bir afet olduğundan, her kişiyi ve her kurumu ilgilendirdiğinden, Yolsuzluğun önlenmesi, Yolsuzluğun belirlenmesi, Yolsuzluğun ortadan kaldırılması, Yolsuzluk ile ilgili müeyyide uygulanması, hususlarında stratejik yönetim ve sistematik yaklaşım çerçevesinde, hukuksal ve kurumsal yapılanma gerçekleştirilmeli ve bireysel bilinçlenme sağlanmalıdır. Yolsuzluğu önleyici sistem kurulmalı ve vatandaş yolsuzluğa sevk edilmemelidir. Yolsuzluğa yol verilmemeli ve yolsuzluk yolsuz bırakılmalıdır. 38

12 Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Sorunları Sempozyumu KAYNAKÇA ISSAI 20, Principles of Transparency and Accountability. ISSAI 21, Principles and Good Practices Related to Transparency and Accountability. ISSAI 1240, The Auditor s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements. INTOSAI GOV 9120, Providing a Foundation for Accountability in Government. Millenium Development Goals, (www.un.org.) INTOSAI, (2010), Strengthening External Public Auditing in INTOSAI Regions, INTOSAI, VIENNA. A. Atilla ÇAĞLAR, Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası İşbirliği ve Örgütler, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Recai AKYEL, (2010), Günümüz Kamu Denetimi Anlayışının Uluslararası Düzeyde Oluşumu ve Gelişimi ile Türk Kamu Denetimine Yansımasının Değerlendirilmesi, Çankaya Üniversitiy Journal of Humanities and Social Sclences, 7/1, May 2010, ss Resmi Gazete, 24 Aralık 2003 gün ve Sayı. Resmi Gazete, 19 Aralık 2010 gün ve Sayı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU KANUNLAR Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR Yafes ÇAKIR * Yolsuzluk Literatürde yolsuzluk kavramı üzerinde uzlaşılmış net bir ifade olmamakla birlikte yolsuzluk genelde özel çıkarlar için politikacılar

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1 BÜTÇE E UYGULAMA AŞAMASINDA A AMASINDA PARLAMENTONUN İZLEME\GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE BÜTÇE B E ANALİZ Z KAPASİTES TESİ Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme tirme

Detaylı

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI Uluslararası Şeffaflık Derneği, siyasette, kamu yönetiminde, ihale süreçlerinde ve iş dünyasında şeffaflığı teşvik etmek için kamu, sivil toplum, özel sektör ve medyadan

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ: Türkiye nin uluslararası ticaretindeki en etkin bileşen Dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirleri tarafından yapılan

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TEPAV YOLSUZLUKLA MÜCADELE KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE SİVİL TOPLUM İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

TEPAV YOLSUZLUKLA MÜCADELE KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE SİVİL TOPLUM İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI TEPAV YOLSUZLUKLA MÜCADELE KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE SİVİL TOPLUM İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI Ankara 8 Kasım 2013 1 SUNUM PLANI 1-Yolsuzluğa Genel Bakış 2-Yolsuzlukla Mücadelede dünyada neler oluyor 3-Ülkemizde son

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış. İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ...3 II- ETİ MADEN ETİK KOMİSYONU...4 III- 2014 YILI FAALİYETLERİ...4 a) Eğitim...4 b) Hediye ve Bağışlar...5 c) Eti Maden Birinci Seviye Etik İlkeleri...5 IV- SONUÇ...6 ETİ MADEN İŞLETMELERİ

Detaylı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Ari Sihvola HAUS Finnish Institute of Public Management Kamuda Liderlik Paradigmasında Değişikliğin Gerekçelerine İlişkin Tez Kurallara dayalı yönetimden performans

Detaylı

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ Doç.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN omur@hacettepe.edu.tr Hacettepe Universitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 Şeffaflık Şeffaflık, en basit anlamıyla, devletin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI Yusuf SÜNBÜL* ARKA PLAN Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI), iki farklı Sayıştay tipini bünyesinde barındırmaktadır: - Anglo-Sakson ülkelerde

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Yönetimde Dürüstlük, Şeffaflık, Hesap Verebilirliğin Önemi ve Türkiye de Öne Çıkan Sorunlar

Yönetimde Dürüstlük, Şeffaflık, Hesap Verebilirliğin Önemi ve Türkiye de Öne Çıkan Sorunlar Yönetimde Dürüstlük, Şeffaflık, Hesap Verebilirliğin Önemi ve Türkiye de Öne Çıkan Sorunlar 26 Mayıs 2011 Kadir Has Üniversitesi E. Oya Özarslan Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 2008 yılında gönüllü

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

DIŞ DENETİM VE SAYIŞTAYIN YENİ MALİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE DEĞİŞEN RÖLÜ VE YAPISI

DIŞ DENETİM VE SAYIŞTAYIN YENİ MALİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE DEĞİŞEN RÖLÜ VE YAPISI DIŞ DENETİM VE SAYIŞTAYIN YENİ MALİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE DEĞİŞEN RÖLÜ VE YAPISI Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

TÜRKİYE DE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN KURUMSAL ALT YAPISI VE HUKUKİ ÇERÇEVE. R. Bülent TARHAN Başbakanlık Başmüfettişi

TÜRKİYE DE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN KURUMSAL ALT YAPISI VE HUKUKİ ÇERÇEVE. R. Bülent TARHAN Başbakanlık Başmüfettişi TÜRKİYE DE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN KURUMSAL ALT YAPISI VE HUKUKİ ÇERÇEVE R. Bülent TARHAN Başbakanlık Başmüfettişi İÇERİK - GİRİŞ - KURUMSAL ALT YAPILAR - Diğer Ülke Örnekleri ve Uluslararası Yapılanmalar

Detaylı

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11)

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) KAHRAMANMARAŞ-13.05.2016 KATKIDA BULUNAN ÜNİVERSİTELER TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Milliyetçi Hareket Partisi. İstanbul II. Bölge Milletvekili Adayı

Milliyetçi Hareket Partisi. İstanbul II. Bölge Milletvekili Adayı Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul II. Bölge Milletvekili Adayı Mustafa Kemal Atatürk NUTUK Siyaset Anlayışımız: Önce Ülkem ve Devletim Sonra Partim Sonra BEN Temiz Siyaset Temiz Yönetim Devlet İdaresi,

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek!

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Uyum

Detaylı

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI Yrd. Doç. Dr. Ayhan DÖNER Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

28 February, 1, 2 March 2007. Yönetimi. Arjan Vos Kamu Denetim Politikası Müdürlüğü

28 February, 1, 2 March 2007. Yönetimi. Arjan Vos Kamu Denetim Politikası Müdürlüğü İç Kontrol ve Risk Yönetimi Arjan Vos Kamu Denetim Politikası Müdürlüğü Ankara 28 Şubat / Mart 1, 2 2007 Programa giriş Risk perspektifinde iç kontrol I. Riskler II. Risk yönetimi nedir? III. Görev ve

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8.

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. 3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. Dairesi Üyesi Kamu İdarelerinin Aynı Dönemde Sayıştay ve Bağımsız Denetçiler (YMM)

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol

Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol Klas Klaas Kıdemli Politika Danışmanı OECD SIGMA Üçüncü

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE TÜRK İHALE REJİMİNİN ŞEFFAFLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE TÜRK İHALE REJİMİNİN ŞEFFAFLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE TÜRK İHALE REJİMİNİN ŞEFFAFLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM... v ÖNSÖZ... vii SUNUŞ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xix GİRİŞ...1

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

GİRİŞ Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, Kamu Görevlileri Etik Kurulu

GİRİŞ Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, Kamu Görevlileri Etik Kurulu İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 1 II- ETİ MADEN ETİK KOMİSYONU... 2 III- 2015 YILI FAALİYETLERİ... 2 a) Eğitim... 2 b) Etkinlik... 2 c) Hediye ve Bağışlar... 3 ç) İnceleme... 3 IV- SONUÇ... 3 ETİK KOMİSYONU İLETİŞİM

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Çevre hakkının uygulanabilirliğini ancak onu sağlayacak mekanizmaların öngörülmesi ve güvence altına alınması ile

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KOMİSYONUNUN 2009 YILI FAALİYET RAPORU

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KOMİSYONUNUN 2009 YILI FAALİYET RAPORU GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KOMİSYONUNUN 2009 YILI FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER Etik ilkeler, yasaların düzenlemediği veya kimi zaman düzenlemekte yetersiz kaldığı öznel durumlara ilişkin davranış

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim Konferansı

Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim Konferansı Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim Konferansı Kamu İdarelerinde İç Denetimin Geleceğine İlişkin Değerlendirmeler Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal

Detaylı

KAMU ETİĞİ ÇALIŞMALARI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KOMİSYONUNDA GÖREV YAPANLAR

KAMU ETİĞİ ÇALIŞMALARI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KOMİSYONUNDA GÖREV YAPANLAR KAMU ETİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Karayolları Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu Etik Eğiticileri Etik Davranış İlkeleri Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi ve Mevzuat Etik Komisyonu Kararları ve Faaliyetler KAMU

Detaylı

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE İÇ KONTROL 08-09/09/2006-Kızılcahamam M. Sait ARCAGÖK MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ İ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ SUNUM PLANI Mali yönetim ve kontrol yapısı İç

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM M BAŞKANLI KANLIĞI Yaşar ar ŞİMŞEK Başkan V. Ankara, 10.03.2008 1 Sunum Plânı İç Denetimin Tanımı İç Denetimin Amacı İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı İç Denetimin Özellikleri

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

4- BİLGİ VE İLETİŞİM 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

INTOSAI YİRMİNCİ GENEL KURUL TOPLANTISI VE JOHANNESBURG KARARLARI

INTOSAI YİRMİNCİ GENEL KURUL TOPLANTISI VE JOHANNESBURG KARARLARI INTOSAI YİRMİNCİ GENEL KURUL TOPLANTISI VE GİRİŞ JOHANNESBURG KARARLARI Seher Özer ÜTÜK * INTOSAI (Uluslararası Sayıştaylar Birliği) nin Yirminci Genel Kurul Toplantısı (XX. INCOSAI) 22 27 Kasım 2010 tarihleri

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

Kamuda Denetim Komiteleri Menteş Albayrak / Anadolu Grubu Denetim Koordinatörü, TİDE Başkan Yrd.

Kamuda Denetim Komiteleri Menteş Albayrak / Anadolu Grubu Denetim Koordinatörü, TİDE Başkan Yrd. Kamuda Denetim Komiteleri Menteş Albayrak / Anadolu Grubu Denetim Koordinatörü, TİDE Başkan Yrd. Kamu İdarelerinde Daha Etkili bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim? 29 Eylül 2014 / T.B.M.M. Frekans SÜREKLİ

Detaylı

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU İsa CAN GİRİŞ INTOSAI bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel çalışma gruplarından olan Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ve Arap Sayıştayları

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11 1.1.Krizin Tanımı ve Özellikleri 13 1.2.Kriz Dönemleri 15 1.2.1.Krizin Gelişme Dönemi 15 1.2.1.1. İç ve Dış Değişiklikleri Fark Etmeme ( Körlük) 15 1.2.1.2.

Detaylı