Ömer SOLAK. Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkânları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ömer SOLAK. Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkânları"

Transkript

1 Ömer SOLAK Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkânları

2 Doç Dr. Ömer SOLAK EDEBİYAT BİLİMİNİN DİSİPLİNLERARASI İMKÂNLARI ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Ekim 2014, Ankara Yayın-Proje Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik Tasarım: Hilal Sultan Coşkun Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Sti İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A Yenimahalle/ANKARA ( ) Yayıncı Sertifika No: Matbaa Sertifika No: İletişim Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA Yayınevi: Yayınevi Belgeç: Dağıtım: Dağıtım Belgeç: Hazırlık Kursları: İnternet:www.pegem.net E-ileti:

3 Bu kitap, sürekli bilgisini bir adım öteye taşıma çabası içindeki tüm bilim insanlarına ithaf edilmiştir...

4

5 ÖN SÖZ Bilindiği gibi 20. yüzyılın ikinci yarısında sosyal bilimler, kendilerini geleneksel sınırlarının çok ötesine taşan yeni disiplinler arası çalışma alanları ile tanışır. Edebiyat üzerine bilimsel etkinlikler yürüten edebiyat bilimi de bu durumdan uzak kalamaz. Kaldı ki dilbilim, tarih psikoloji, iletişim bilimleri, felsefe gibi disiplinlerle kesişim alanlarını ortaya koymak; edebiyat bilimine hem metodik bir zenginlik katacak, hem ortak alanların sınırlarını belirleyecek, hem de çalışmalarda dikkat ve zaman kaybını engelleyecektir. Bu çalışmanın ilk amacı, edebiyat biliminin diğer sosyal disiplinlerle ilişkisinden doğan yeni imkânları ele almaktır. Ancak bunun tam olarak ortaya konabilmesi için öncelikle edebiyat biliminin araştırma nesnesi olan edebiyat sanatının diğer bilimlerin araştırma nesneleri ile ilişkilerine göz atmak gereği vardır. Bu sebeple her bir bölümde edebiyat sanatının ilgili bilim dalının araştırma malzemesi ile etkileşimi ele alınmıştır. Örneğin edebiyat bilimi ve sosyoloji ilişkisinin ele alındığı bölümde önce her iki bilimin araştırma nesneleri olan edebiyat sanatı ve toplum ilişkine yer verilmiştir. Kitabın bir diğer amacı ise araştırma nesnesini kendine özgü yöntemlerle inceleyen disiplinlerle edebiyat biliminin kuramsal ve metodik alışveriş potansiyellerini değerlendirmektir. Bu amaçla kitapta disiplinler arası potansiyeli olan kuramlar tarihsel olarak ele alınmıştır. Bu bölümde özellikle edebiyat bilimi için de açıklayıcı öneriler getiren kuramlar öncelenmiştir. Ardından da edebiyat biliminin diğer bilimlerle ilişkisinden doğan melez çalışma alanları tanıtılmıştır. Doç. Dr. Ömer Solak

6 Doç. Dr. Ömer SOLAK 1973 yılında Aksaray da doğdu. SÜ Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans (1996); SAÜ Sos. Bil. Ens. Yeni Türk Dili anabilim dalında yüksek lisans ve aynı üniversitenin Yeni Türk Edebiyatı anabilim dalında doktora programlarını tamamladı yıllarında MEB in değişik birimlerinde öğretmen olarak çalıştı yılında SÜ, Mesleki Eğitim Fakültesi ne yardımcı doçent olarak atandı. Bu kadroda iken döneminde Minsk, BGEU üniversitesinde (Beyaz Rusya) okutman olarak; 2011 yılında Johannesburg, Witwatersrand Üniversitesi nde (Güney Afrika) misafir öğretim üyesi olarak görevlendirildi yılında ASÜ, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ne atanan Solak ve 2014 yılında doçent unvanını aldı. Türk Öykücülüğü İncelemeleri I (Tablet Yay., 2010) adlı bir kitabın editörlüğünü yapmış olan Solak ın yayımlanmış çok sayıda makale ve bildirisine ek olarak altı adet de telif kitabı bulunmaktadır: Romanda Öteki/Ötekinin Romanı (Tablet Yay., 2008); Selçuk Baran Öykücülüğü (Aybil Yay., 2012), Türk Anlatısında Merkez-Taşra Çatışması (Aybil Yay., 2012); Kuramdan Uygulamaya Edebiyat Çalışmaları (Anı yay., 2014); Edebiyat Biliminde Kuram ve Yöntem (Nobel yay., 2014); Edebiyat Biliminin Disiplinler arası Imkânları (Pegem yay., 2014).

7 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...v GİRİŞ EDEBİYAT VE BİLİM 0.1. Edebiyatın Diğer Sosyal Bilimlerle Temasları Edebiyat Bilimi ve Çalışma Alanları Edebiyat Kuramlarının Tasnifi BÖLÜM EDEBİYAT VE DİLBİLİM 1.1. Edebiyat Sanatı ve Dilbilim Edebiyat Bilimi ve Dilbilim Edebiyat Bilimi ve Dilbilim Arakesitindeki Kuramsal Yaklaşımlar Edebiyat Bilimi ve Dilbilim Arakesitindeki Çalışma Alanları BÖLÜM EDEBİYAT VE TARİH 2.1. Edebiyat Sanatı ve Tarih Edebiyat Bilimi ve Tarih Bilimi Edebiyat Bilimi ve Tarih Arakesitindeki Kuramsal Yaklaşımlar Edebiyat Bilimi ve Tarih Arakesitindeki Çalışma Alanları BÖLÜM EDEBİYAT VE PSİKOLOJİ 3.1. Edebiyat Sanatı ve Psikoloji Edebiyat Bilimi ve Psikoloji Edebiyat Bilimi ve Psikoloji Arakesitindeki Kuramsal Yaklaşımlar Edebiyat Bilimi ve Psikoloji Arakesitindeki Çalışma Alanları

8 viii Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkânları 4. BÖLÜM EDEBİYAT VE İLETİŞİM 4.1. Edebiyat Sanatı ve Medya Edebiyat Bilimi ve İletişim Bilimleri Edebiyat Bilimi ve İletişim Bilimleri Arakesitindeki Kuramsal Yaklaşımlar Edebiyat Bilimi ve İletişim Bilimleri Arakesitindeki Çalışma Alanları BÖLÜM EDEBİYAT VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 5.1. Edebiyat Sanatı ve Bilişim Edebiyat Bilimi ve Bilişim Teknolojileri Edebiyat Bilimi ve Bilişim Teknolojileri Arakesitindeki Kuramsal Yaklaşımlar Edebiyat Bilimi ve Bilişim Teknolojileri Arakesitindeki Çalışma Alanları BÖLÜM EDEBİYAT VE FELSEFE 6.1. Edebiyat Sanatı ve Felsefe Edebiyat Bilimi ve Felsefe Edebiyat Bilimi ve Felsefe Arakesitindeki Kuramsal Yaklaşımlar Edebiyat Bilimi ve Felsefe Arakesitindeki Çalışma Alanları BÖLÜM EDEBİYAT VE KÜLTÜRBİLİM 7.1. Edebiyat Sanatı ve Kültür Edebiyat Bilimi ve Kültürbilim Edebiyat Bilimi ve Kültürbilim Arakesitindeki Kuramsal Yaklaşımlar Edebiyat Bilimi ve Kültürbilim Arakesitindeki Çalışma Alanları KAYNAKÇA

9 EDEBİYAT VE BİLİM GİRİŞ

10 2 Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkânları BÖLÜMÜN AYRINTILI İÇERİĞİ 0. GİRİŞ 0.1. Edebiyatın Diğer Sosyal Bilimlerle Temasları 0.2. Edebiyat Bilimi ve Çalışma Alanları 0.3. Edebiyat Kuramlarının Tasnifi

11 Edebiyat ve Bilim 3 0. GİRİŞ: EDEBİYAT VE BİLİM 0.1. Edebiyatın Diğer Sosyal Bilimlerle Temasları Bilim, doğa ile arasındaki ilişkiyi kendi lehine değiştirmeye çalışan ilk insandan bu yana vardır. Bu çabanın nedeninde evrendeki olguları gözlemleme, açıklama ve onlardan sistemli bir bilgiler bütünü oluşturma çabası vardır. Bilim, gözlemler, çünkü nesnel bilgiye ancak öyle ulaşılır. Sistemlidir çünkü belli bir yöntem ve sitematik içinde hareket etmeden güvenilir ve geçerli bilgiye ulaşılamaz. Açıklar ve geneller çünkü olgular arasındaki ilişkilerin tutarlı bir bütünlük içinde ortaya konması ancak böyle mümkündür. Kaldı ki bilimsel düşünce, Einstein e göre günlük düşüncenin berraklaştırılmasından (akt. Yüksel, 2013: 3); sıradan düşüncenin sistemleşmesinden başka bir şey değildir Disiplin, herhangi bir alandaki bilimsel etkinliklerin bir eğitim geçmişi, süreç, yöntem ve içeriğiyle gelenekleşmiş şeklidir (Piaget, 1972). Bilimler genellikle akademik birimlerde kendine özgü yasaları, kuramları, bunlara bağlı yöntemleri, terminolojisi ve uzmanları ile zaman içinde kurumsallaşır. Bugün pek çok disiplin, üniversitelerde akademik bir departmana dönüşmüş durumdadır. Sayıları yüzlerle ifade edilen bu departmanları bir takım alt kategorilere bölmek, başlı başına bir uğraş alanıdır. Amerika da bulunan National Center for Education Statistics (NCES) tarafından geliştirlen Classification of Instructional Programs (CIP 2000), bilimleri şu şekilde tasnif eder.

12 4 Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkânları Animal communications Informations theory Interpersonal Nonverbal communications Speech communications Telecommunications Anthropology Archaeology Communications Economics Ethnic Studies Ethnology History Geography Linguistics Political science Psychology Social sciences Academic Disciplines Formal sciences Computer sciences Computational logic Set theory Proof theory Model theory Math logic Recursion theory Logic Modal logic Intuitionistic logic Mathematics Philosophical Logic Philosophical Logic Modal logic Logical reasoning Algebra Analysis Probability theory Geometry and Topology Number theory Semiotios Logic & Math Foundations Sociology Applied mathematics Astrobiology Astronomy Astrophysics Behavioral science Statistics Computational statistics Data mining Regression Biology Chemistry Natural sciences Systems sciences Simulation Physics Eart sciences Professions / Applied sciences Humanities and arts Şekil 1. Akademik disiplinlerin tasnifi ( Academic Disciplines Interactive Mind Map, e.t ). Bilim tarihçilerine göre 20. yüzyılın ortalarında yaşanan Postmodern paradigma değişimi ile bilime geleneksel bakış sarsılır. Bunun etkisi, Modernist/Postivist paradigmanın bilim anlayışında görülür. Onun yerine yürülüğe giren Postmodern paradigmalarla artık bilimler yöntemleri, araştırma süreçleri ve çalışma alanları ile birbirinden katı hudutlarla ayrılan etkinlikler olarak görülmez. Aksine birbirleri ile her alanda alışverişe girmeli, yöntemler transfer etmeli, araştırmalarında yardımlaşmalı; bu ilişkilerden yeni melez alt-disiplinler doğmalıdır. Zira nesnel evren, hiçbir şekilde tek bir disiplinin uzmanlığı ile aydınlatılamayacak derecede girifttir larda Thomas Kuhn gibi bilim tarihçileri, paradigma kavramıyla bilimin sosyal ve tarihsel bir süreç olduğunu ortaya koyunca bu süreç daha da hızlanır. Süreçle birclikte bilim tarihi terminolojisine yepyeni kelimeler eklenir. Çapraz disiplinlilik (crossdisciplinary), bir disipline bir başka disiplin perspektifinden bakılmasıdır (Meeth, 1978). Burada iki disiplinden biri aktif, diğeri pasiftir.

13 Edebiyat ve Bilim 5 Disiplinler ötesilik (transdisciplinary), bir ya da birkaç kaç disiplinin içinden geçip, disiplinler arasındaki sınırları kaldırıp tek bir disiplinin uzmanlığının çok ötesine geçen meselelerle ilgilenilmesidir (Aktan, 2007). Disiplinlerarasılık, ise iki veya daha fazla akademik disiplinin ya da inceleme alanının birleştirilmesi ya da kapsanmasıdır. Jacobs (1989: 8) disiplinlerarası yaklaşımı bir kavramın, konunun, problemin ya da tecrübenin incelenmesi için birden fazla disiplinin yöntem ve bilgisini bilinçli bir biçimde işe koşan program anlayışı olarak tanımlamaktadır. Çok disiplinlilik (multidisciplinary), birden fazla disiplinin bütünleştirme yapılmaksızın tek bir konu üzerine odaklanması demektir (Meeth, 1978). Diğer bir deyişle ortak konular, her bilimin kendi uzmanlığınca incelenir. Bu da konuya çok yönlü bir perspektif katar ama bu perspektifler harmanlanamaz. BİLİM Disiplin TANIM AÇIKLAMA Çalışma Alanı GÖZLEM Şekil 2. Bilimler ve üzerinde çalıştıkları alanlar (Atul ve Seth, 2001). Disiplinlerarasılık ve bilimlerin tasnifi konusu, bilim tarihçilerini bugün de düşündürmeye devam etmektedir. Zira sürekli ilerleyen ve kendine yeni alanlar açan bilimsel çalışmalar, birbirlerinin aralalarına da girmekte bu da ortaya çıkan bu yeni alt-disiplinlerin hangi disiplinin alanına girdiği tartışmasını beraberinde getirmektedir. Bu alandaki en genel kabule göre bilimler en tepede beşeri bilimler, sosyal bilimler, doğa bilimleri, formal bilimleri, mesleki ve uygulamalı bilimler şeklinde tasnif edilir.

14 6 Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkânları Beşeri bilimler Tarih Dilbilim Edebiyat bilimi Sanat bilimleri Performans sanatları Görsel sanatlar Uygulamalı sanatlar Diğer sanatlar Felsefe Din bilimleri Sosyal bilimler Antropoloji Arkeoloji Alan Çalışmaları Kültürel ve Etnik Çalışmalar Ekonomi Oyun Kuramı Cins cinsiyet çalışmaları Coğrafya Siyaset bilimi Psikoloji Sosyoloji Doğa Bilimleri Uzay bilimleri Dünya bilimleri Biyoloji Kimya Fizik Formal Bilimler Uygulamalı matematik Mantık Saf/soyut Matematik İstatistik Sistem bilimleri Meslekler ve Uygulamalı bilimler Tarım Mimari ve Tasarım İş/Ticaret Bilgisayar Bilimleri İlahiyat Eğitim Mühendislik Çevrebilimleri Aile ve tüketim bilimi Sağlık bilimleri İnsanın fiziksel performansı ve eğlence Gazetecilik, medya çalışmaları ve iletişim Hukuk Kütüphanecilik ve müzecilik çalışmaları Askeri bilimler Kamu yönetimi Sosyal hizmetler Taşımacılık Şekil 3. Akademik disiplinlerin tasnifi ( List of academic disciplines and subdisciplines, e.t ). Disiplinlerarası alışveriş şekilleri ise iki veya daha fazla disiplin arasında genelde şöyle olur: 1)Disiplinler birbirlerinden kuramsal olarak yararlanırlar. Böylece Yapısalcılık, Davranışçılık ya da Sistem Kuramı gibi disiplinler üstü kuramlar meydana gelir. 2) Disiplinler birbirlerinden ödünçledikleri metotlarla kendi araştırma nesnelerine yönelirler. Bu da genelde birinci madde ile alakalıdır. Zira metotlar, çoğunlukla bir kuramsal açıklamaya dayanan araştırma inceleme süreçleridir. 3) Disiplinler birbirlerinin araştırma alanlarına girerler ve aynı saha üzerinde ortak çalışırlar.

15 Edebiyat ve Bilim 7 Kuram sorunu disiplinlerarasılığın en önemli tartışmasıdır. Bu durum, edebiyat bilimi için de geçerlidir. Zira edebiyat kuramının kaynakları arasında diğer bilim teorileri de yer alır. Edebiyat teorisi dilbilim, psikoloji, tarih, ekonomi, cinsiyet araştırmaları, etnik araştırmalar ve siyaset bilimi dahil bütün disiplinlerden kaynaklanır (Klages, 2006: 4). Edebiyat Kuramı, bugün edebiyat bilimin temel bir alt alanı olarak kabul edilmiştir. Bu alan edebiyat araştırmalarının kuramsal cephesini inceler. Dilbilim, Antropoloji, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe gibi alanlarla disiplinler arası ilişkiye giren edebiyat kuramı bugün; hem nicelik hem de saha açısından gelişen bir alandır (Çalışkan, 2010: 91). Metot sorunu, bir bilim dalına ait bir araştırma metodunun başka bilim dallarında da kullanılmasının beraberinde tartışmayı işaret eder. Ta 19. yüzyıl başlarında August Comte, bir bilim tarafından kullanılan metotların diğerlerine de uygun olacağını söylemiş ve Stuart Mill, ilim birliğinin temeli, ilmî akıl yürütmenin metodolojik birliğidir ifade etmiş olsa da bu konu bugün büsbütün halledilmiş değildir. Ancak bugün edebiyat biliminde bir metnin, farklı bilim dallarının bilimsel imkânlarını kullanarak incelenmesi gereği ortadadır. Tarih, sosyoloji, psikoloji dalları edebiyat bilimine destekleyici perspektifler sunarken; giderek dilbilim de bunlara eklemlenmektedir. Bugün kabul edilmeye başlanılan gerçek, edebiyat biliminin kendine özgü ya da diğer bilim dalları ile ortak yöntemleri (Bakhtin, 1993:59-64; Maren-Grisebach, 1995; Genç, 2008: ) olduğudur. Kapsam sorunu, çalışma alanlarının hangi bilim dalının alanına dahil olduğuna dair sorundur. Bilimin tek disiplinli döneminden kalma bir sorun olsa da, bugün bile devam etmektedir. Örneğin malzemesi dil olan bir sanatın bilimi olan edebiyat biliminin dilbilimle kaçınılmaz ilişkisinde bu sorun barizdir. Özellikle dilbilimin bazı alt disiplinlerine ait çalışma alanlarının edebiyatın mı dilbilimin mi alanına girdiği konusu hala tartışmalıdır. Bunların yanında edebiyat biliminin diğer bilimlerle ilişkisinin ara kesitinde duran ve zamanla bir çalışma alanından çok bir alt disiplin haline gelmiş bulunan edebiyat sosyolojisi, edebiyat felsefesi ve edebiyat psikolojisi gibi alanları da saymak gerekir. Perspektif bilimde genel olarak teori-pratik kurgusunun tümü olarak tanımlanır. Örneğin edebi eleştiri, araştırma nesnesini farklı perspektiflerden inceleyebilmek için farklı disiplinlerden kavramlar ödünçler. Bu durum, belirli bir metin üzerinde çalışan eleştiri için kullanışlı bir şeydir. Hangi film ya da programın izlemeye değer olduğunu söyleyen kitlesel medya eleştirmenlerinden, tarihçi sosyolog ve antropologlardan bolca yararlansa da edebi eleştiri başlı başına bir alan olarak gelişmeye çalışmaktadır. Edebiyat biliminin disiplinler arasılığı ancak 1990 lardan itibaren güçlü bir şekilde vurgulanan bir şey olmuştur. Edebiyat biliminin genç bir alan olması, bu vurguyu geciktiren etkenlerin başında gelir. Ancak Postmodern Paradigmanın bi-

16 8 Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkânları lime bakışta çok perspektifleri önceleyen tavrı, edebiyat araştırmalarını da etkilemiş ve kısa zamanda edebiyat bilimin komşu disiplinlerle ilişkisinden yeni melez alanlar doğmuştur. Sonuç olarak bilimler her ne kadar zaman zaman birbirlerinin prensiplerini, araştırma metotlarını, teorilerini ve araştırma bulgularını kullansalar da; perspektifleriyle birbirlerinden ayrılırlar. Önemli olan yöntemlerin değişik olması değil, kullandıkları değişkenler ve perspektiflerdir Edebiyat Bilimi ve Çalışma Alanları Edebiyat bilimi alt çalışma alanlarının bugün evrensel kabul gören bir tasnifi yok gibidir. Aksine bu alanda farklı akademik geleneklere göre farklı şekillerde gelişmiş alt çalışma alanları söz konusudur. Örneğin Anglo-Amerikan akademik geleneğinde aşağı yukarı şu şekilde bir tasnif gelişmiştir.

17 Edebiyat ve Bilim 9 Edebiyat Biliminin Çalışma Alanları Edebiyat Bilimin Kendi Çalışma Alanları Genel Edebiyat Bilimi Edebiyat Kuramı Eleştirel Kuram Edebi eleştiri Poetika Retorik Edebiyat Metodolojisi Edebi Eleştiri Biçimsel Eleştiri İçerik Eleştirisi Edebiyat Tarihi Ortaçağ edebiyatı çalışmaları Post-kolonyal edebiyat çalışmaları Post-modern edebiyat çalışmaları Disiplinlerarası Alanları Edebi Antropoloji Edebi Dilbilim Edebiyat Sosyolojisi Edebiyat Psikolojisi Edebiyat Felsefesi Ulusal ve Uluslararası Planda Çalışma Alanları Ulusal Edebiyat Türk Edebiyatı Alman Edebiyatı Amerikan Edebiyatı Karşılaştırmalı Edebiyat Dünya Edebiyatları Edebiyatlar arası İlişkiler Uygulamalı Edebiyat Bilimi Olarak Yaratıcı Yazarlık Kurgusal olmayan edebi formların yaratıcı yazarlığı Kurgusal yaratıcı yazarlık Kurgusal olmayan edebi formların yazımı Edebi süreli yayın yazarlığı Şiir kompozisyonu Senaryo yazarlığı Oyun yazarlığı Şekil 4. Anglo-Amerikan akademik geleneğe göre edebiyat biliminin çalışma alanları ( List of academic disciplines and sub-disciplines, e.t ) Edebiyat Kuramlarının Tasnifi Bu bölümde edebiyat araştırmalarının dayandığı kuramlar üzerinde durulmuş, ardından da onların tasnifine yönelik teorik bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Kuram bilmeden uygulama yapılamaz. Kuramlar genel olarak edebiyata özelde ise edebi metne nasıl bakılacağını öğretirler. Diğer bütün bilimsel çalışmalarda olduğu gibi, edebiyat çalışmaları da mutlaka bir kuramsal arka plana sahiptir. Öte yandan yöntemler kuramsal bilginin bir pratiğini sunarlar. Ne var ki kendisini en az yenileyen ve bu alanın araştırmacıları tarafından kendisine en az rağbet edilen bahis edebî araştırma ve incelemelerinin yöntemi meselesidir.

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

SÖZ SANATINDAN EYLEM SANATINA: YARATICI DRAMA VE OYUNCULUK ETKİNLİĞİ OLARAK HİKÂYE ANLATIMI

SÖZ SANATINDAN EYLEM SANATINA: YARATICI DRAMA VE OYUNCULUK ETKİNLİĞİ OLARAK HİKÂYE ANLATIMI Doç. Dr. Mustafa SEKMEN SÖZ SANATINDAN EYLEM SANATINA: YARATICI DRAMA VE OYUNCULUK ETKİNLİĞİ OLARAK HİKÂYE ANLATIMI ISBN 978-605-364-999-1 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2015, Pegem

Detaylı

Doç. Dr. Serdal SEVEN ÇOCUK RUH SAĞLIĞI ISBN 978-605-0022-09-4. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Doç. Dr. Serdal SEVEN ÇOCUK RUH SAĞLIĞI ISBN 978-605-0022-09-4. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 4. Baskı Doç. Dr. Serdal SEVEN ÇOCUK RUH SAĞLIĞI ISBN 978-605-0022-09-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

ALTERNATİF OKULLAR. İnayet AYDIN. 4. Baskı

ALTERNATİF OKULLAR. İnayet AYDIN. 4. Baskı ALTERNATİF OKULLAR İnayet AYDIN 4. Baskı Prof. Dr. İnayet AYDIN ALTERNATİF OKULLAR ISBN 978-975-6802-87-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Editörler: Prof. Dr. Ramazan ÖZEY Yrd. Doç. Dr. Yusuf KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Murat ATEŞ FARKLI ÜLKELERDE COĞRAFYA

Detaylı

Eğitim Klasikleri Dizisi - 1. OKUL ve TOPLUM. John Dewey. 3. Baskı

Eğitim Klasikleri Dizisi - 1. OKUL ve TOPLUM. John Dewey. 3. Baskı Eğitim Klasikleri Dizisi - 1 John Dewey OKUL ve TOPLUM 3. Baskı Yazar: John Dewey Çeviri: H. Avni Başman Dizi Editörü: Doç. Dr. Bahri Ata Sadeleştiren ve Yayıma Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Selahattin Kaymakcı

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi

Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU Yrd. Doç. Dr. Çiğdem HÜRSEN Geliştirilmiş 2. Baskı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Dr. Çiğdem Hürsen EĞİTİM PROGRAMLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Editör: Bahri ATA Selahattin KAYMAKCI Talip ÖZTÜRK Cemil Cahit YEŞİLBURSA Adnan ALTUN Harun ER Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK Namık Kemal YEŞİLTAŞ Ebru AVCI Erkan YEŞİLTAŞ 5.

Detaylı

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Prof. Dr. Özcan DEMİREL 10. Baskı Prof. Dr. Özcan Demirel EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ISBN: 975-6802-05-7 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları,

Detaylı

YAŞAM BOYU OKUMA EĞİTİMİ

YAŞAM BOYU OKUMA EĞİTİMİ Editör: Dr. Alpaslan OKUR Elif AYDIN Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Funda KESKİN Gökçen GÖÇEN YAŞAM BOYU OKUMA EĞİTİMİ Editör: Dr. Alpaslan OKUR YAŞAM BOYU OKUMA EĞİTİMİ ISBN 978-605-364-507-8

Detaylı

Eğitimde WEB Teknolojilerinin Kullanımı. Editör: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Baytak

Eğitimde WEB Teknolojilerinin Kullanımı. Editör: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Baytak Eğitimde WEB Teknolojilerinin Kullanımı Editör: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Baytak Editör: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAYTAK EĞİTİMDE WEB TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI ISBN 978-605-364-815-4 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

Eğitim Psikolojisi. Editör. Doç. Dr. Şerife (IŞIK) TERZİ. Yazarlar

Eğitim Psikolojisi. Editör. Doç. Dr. Şerife (IŞIK) TERZİ. Yazarlar Eğitim Psikolojisi Editör Doç. Dr. Şerife (IŞIK) TERZİ Yazarlar Arş. Gör. Didem AYDOĞAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇARDAK Yrd. Doç. Dr. Mehmet KANDEMİR Yrd. Doç. Dr. Aslı TAYLI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ragıp ÖZPOLAT

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz AKÇAY. YAŞLILIK VE EMEKLİLİK (Kavramlar, Kuramlar, Sorunlar) ISBN 978-605-318-106-4

Prof. Dr. Cengiz AKÇAY. YAŞLILIK VE EMEKLİLİK (Kavramlar, Kuramlar, Sorunlar) ISBN 978-605-318-106-4 Prof. Dr. Cengiz AKÇAY YAŞLILIK VE EMEKLİLİK (Kavramlar, Kuramlar, Sorunlar) ISBN 978-605-318-106-4 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış

Detaylı

ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ

ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ Editör Gürbüz Ocak Ahmet Çoban Soner Mehmet Özdemir H. Ömer Beydoğan Ramazan Özbek Abdurrahman Şahin Gürbüz Ocak Bilal Duman 7. Baskı Editör: Doç. Dr. Gürbüz OCAK ÖĞRETİM İLKE

Detaylı

Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış

Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış Prof. Dr. Nilüfer Özabacı Yrd. Doç. Dr. Zülal Erkan 2. Baskı Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI Yrd. Doç. Dr. Zülal ERKAN AİLE DANIŞMANLIĞI Kuram ve Uygulamalara

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Gözden Geçirilmiş 15. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Doç. Dr. Ömay Çokluk Prof. Dr. Nilgün Köklü Sosyal Bilimler İçin İSTATİSTİK ISBN 978-975-6802-33-5 Kitap içeriğinin

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) Teaching Turkish as a Foreign Language (TTFL) Editörler Doç. Dr. Aziz KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN Ed. Doç. Dr. Aziz KILINÇ - Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN

Detaylı

işbirlikli öğrenme modeli ve uygulanması Prof. Dr. Samih Bayrakçeken Prof. Dr. Kemal Doymuş Prof. Dr. Alev Doğan

işbirlikli öğrenme modeli ve uygulanması Prof. Dr. Samih Bayrakçeken Prof. Dr. Kemal Doymuş Prof. Dr. Alev Doğan işbirlikli öğrenme modeli ve uygulanması Prof. Dr. Samih Bayrakçeken Prof. Dr. Kemal Doymuş Prof. Dr. Alev Doğan Prof.Dr. Samih BAYRAKÇEKEN Prof. Dr. Kemal DOYMUŞ Prof. Dr. Alev DOĞAN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME

Detaylı

MATEMATİKSEL ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MATEMATİKSEL ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLKÖĞRETİMDE KARŞILAŞILAN MATEMATİKSEL ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Erhan Bingölbali Mehmet Fatih Özmantar 3. Baskı Editörler: Yrd. Doç. Dr. Erhan BİNGÖLBALİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ÖZMANTAR

Detaylı

Genel Dilbilime Giriş

Genel Dilbilime Giriş Kuram ve Uygulamalarla D lb l m Göstergeb l m ve Türkoloj Genel Dilbilime Giriş Caner Kerimoğlu Doç. Dr. Caner KERİMOĞLU GENEL DİLBİLİME GİRİŞ ISBN 978-605-364-689-1 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

Okulda Öğrenme ve Öğretme

Okulda Öğrenme ve Öğretme Okulda Öğrenme ve Öğretme Prof. Dr. Nurettin FİDAN 3. BASKI Prof. Dr. Nurettin FİDAN OKULDA ÖĞRENME VE ÖĞRETME ISBN 978-605-364-254-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012,

Detaylı

ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler

Detaylı

FİZİKTE ÖZEL KONULAR. Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Ders Kitabı. Editör Mehmet Fatih TAŞAR. 3. Baskı

FİZİKTE ÖZEL KONULAR. Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Ders Kitabı. Editör Mehmet Fatih TAŞAR. 3. Baskı FİZİKTE ÖZEL KONULAR Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Ders Kitabı Editör Mehmet Fatih TAŞAR Fatih AYDIN Esma Buluş KIRIKKAYA Hasan ÖZCAN Betül TİMUR Serkan TİMUR 3. Baskı Editör: Prof. Dr. M.

Detaylı

Türkçe Öğretimi El Kitabı

Türkçe Öğretimi El Kitabı Abdurrahman Güzel As ye Duman Bayram Baş Celal Dem r B lg ner Onan Duygu Uçgun Ferhat Ensar Hal t Karatay Hasan Bağcı Hayrett n Parlakyıldız İlhan Erdem K. Kaan Büyük k z Kemalett n Den z Mehmet Ak f Çeçen

Detaylı

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 2013, Adres Yayınları Sayfa Düzeni: Liberte Yayınları

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I-II

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I-II BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I-II Editör: Sami Şahin Ahmet Ağır / Yüksel Deniz Arıkan/ Hasan Çakır / Abdullah Düvenci Şemseddin Gündüz / Adile Aşkım Kurt / Mehmet

Detaylı