DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 142. YIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 142. YIL"

Transkript

1 DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 81 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 142. YIL SEMPOZYUM 11 MAYIS 2010

2 DANIŞTAY MATBAASI

3 İÇİNDEKİLER. Sayfa Danıştay Başkanı Mustafa BİRDEN in Sempozyum Açış Konuşması B İ R İ N C İ O T U R U M Danıştay Altıncı Daire Üyesi Banu DİLÇİN in Oturumu Açış Konuşması... 5 Hayrettin KARACA Çevre ve İnsan Prof. Dr. Nükhet YILMAZ TURGUT Çevre Hakkı - Kuramsal ve Ampirik Çerçeve, İlgili Temel Kavram ve İlkeler: Yargının Rolü Dr. Tacettin ŞİMŞEK Çevresel Etki Değerlendirmesi: Mevzuat, Uygulama ve Sorunlar Tartışmalar İ K İ N C İ O T U R U M Danıştay Sekizinci Daire Başkanı Ayla ALKIVILCIM ın Oturumu Açış Konuşması Prof. Dr. Ahmet KIRMAN Ekonomik Temelli Kararlar ve Yargı Prof. Dr. Oktay UYGUN İnsan Haklarını Geliştirmede Yargının Rolü Prof. Dr. İbrahim Ö. KABOĞLU Erkler Ayrılığı ve Güçler Dengesi Tartışmalar SEMPOZYUM İZLENCESİ

4 AÇIŞ KONUŞMASI Mustafa BİRDEN Değerli konuklar, Sevgili arkadaşlarım, Danıştayımızın 142 nci Kuruluş Yıldönümü ve İdari Yargı Günü nedeniyle düzenlediğimiz sempozyuma hoşgeldiniz. Bugün kuruluş yıldönümü kutlamalarımızın tamamlayıcısı olan bilimsel toplantı için biraraya geldik. Düzenlediğimiz sempozyumlar ile idari yargı dünyası ve bilim dünyası biraraya gelmekte, uygulama ile kuramın karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu faydalı toplantılar yapılmaktadır. Bu yıl düzenlediğimiz bilimsel toplantının da böyle faydalı olmasını, idari yargıya ve Türk hukukuna katkı sağlayıp yeni bakış açıları kazandırmasını diliyorum. İnsan hakları alanında üçüncü kuşak haklar arasında kabul edilen ve ancak 1970 lerden itibaren ayrı bir hak olarak tanımlanmaya başlanan çevre hakkı nın uzun yıllardır sempozyumlarımızda konuşulmamasını dikkate alarak sabah oturumunu bu konuya ayırdık. Çevre hakkı, geçen kırk yıllık süreç içerisinde uluslararası anlaşma ve belgelerde yerini almıştır. Türkiye de de başta Anayasanın 56. maddesi olmak üzere değişik yasal düzenlemeler içinde çevre hakkı kavramı bulunmaktadır. Anayasamız herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu; çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğunu hükme bağlamıştır. Konuyla ilgili bilgi ve deneyim aktarımını birinci oturumun konuşmacılarına bırakmadan önce Danıştayımızın çevre hakkının korunması konusundaki yaklaşımından kısaca sözetmek istiyorum. Danıştay verdiği kararlarla her zaman çevrenin korunması ile kamu yararı arasında bir denge kurma gayretinde olmuştur. Hatta 1986 yılında Zafer Parkı Dava Dosyası ile Mülkiyeliler Birliği Vakfı tarafından her yıl verilen Rüştü Koray ödülüne çevre duyarlılığının sonuç verici eyleme dönüşebilme sürecine tüzel güç kazandıran, çağdaş bir hukuk yorumuna öncülük etmesi nedeniyle hak kazanmıştır. Kararların ötesinde çevrenin korunması konusunda pek çok ulusal ve uluslararası oluşuma da Danıştayımız katkıda bulunmaktadır. Bunlar içinde vurgulanmaya değer bir husustan sözetmek istiyorum yılı Danıştay Başkanı

5 2 Danıştay 142. Yıl Sempozyumu Ağustos ayında Güney Afrika Cumhuriyetinde düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma ve Hukukun Üstünlüğü Hakkında Küresel Hakimler Sempozyumu na Danıştay Başkanı düzeyinde katılım sağlanmış, o toplantıda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yüksek mahkemeleri çevre hukuku alanında bir uluslararası dernek kurmaya karar vermişlerdir. Çevre İçin Avrupa Birliği Hakimler Forumu adlı derneğin kurulduğu günden beri gözlemci üyesi olan Danıştayımız bugüne kadar düzenledikleri toplantıların da hemen tamamına temsilci göndererek bu alandaki gelişmeleri takip etmektedir. Bugünkü toplantının sabah oturumunun da bilgilerimizi tazelememize, bilmediklerimizi öğrenmemize yardımcı olmasını diliyorum. Bu ilk oturumda Sayın Hayrettin KARACA, Sayın Prof. Dr. Nükhet YILMAZ TURGUT ve Sayın Dr. Tacettin ŞİMŞEK konuşmacı olarak bizlerle birlikte olacaklar. Öte yandan yıllardır pek çok açıdan konuşulan insan haklarının bir sempozyumda daha konuşulmasının bize katkı sağlayacağı düşüncesiyle öğleden sonraki konuşmalardan birini bu konuya ayırdık. Sayın Prof. Dr. Oktay UYGUN bize İnsan Haklarını Geliştirmede Yargının Rolü nden bahsedecek. Ardından anayasa değişikliği ile ilgili güncel tartışmaların da ışığında Sayın Prof. Dr. İbrahim KABOĞLU ndan Erkler Ayrılığı ve Güçler Dengesi başlıklı tebliği dinleyeceğiz. Diğer bir konuşmacımız ise öğleden sonraki oturumun ilk konuşmacısı olan Sayın Prof. Dr. Ahmet KIRMAN. Eski bir Danıştay mensubu olan ve Danıştay da Tetkik Hakimi olarak göreve başladığında uzun yıllar benimle aynı odayı paylaşan Sayın KIRMAN bizlere, Ekonomik Temelli Kararlar ve Yargı başlığında devletin ekonomi alanındaki düzenlemelerinin yargıya yansımalarını anlatacak. Sempozyumun sabah oturumunda Danıştay Altıncı Daire Başkanımız Sayın Bekir AKSOYLU yöneticiydi, ancak rahatsızlığı nedeniyle Danıştay Altıncı Daire Üyesi Sayın Banu DİLÇİN oturumu yönetecekler. Bizi kırmadılar, kendilerine teşekkür ediyorum. Öğleden sonraki oturumu ise Danıştay Sekizinci Daire Başkanımız Sayın Ayla ALKIVILCIM yönetecekler. Meslektaşlarıma bu katkılarından dolayı hepinizin önünde bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle bilimsel toplantımıza katılmayı kabul ederek çalışmalarını bizlerle paylaşan konuşmacılara ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor, başarılı bir toplantı olması dileğiyle saygılarımı sunuyorum.

6 BİRİNCİ OTURUM

7

8 OTURUM BAŞKANI: BANU DİLÇİN Değerli Meslektaşlarım, Başkanımızın da sözünü ettiği gibi, Danıştay ın 142 nci Kuruluş Yıldönümü ve İdari Yargı Günü kapsamında düzenlenen sempozyumun ilk oturumu, sayın katılımcıların, Çevre ve İnsan, Çevre Hakkı, Çevresel Etki Değerlendirmesi konularında sunacakları bildirilerden oluşmaktadır. Oturum Başkanlığını üstlenecek olan Altıncı Daire Başkanımız Sayın Bekir AKSOYLU, ani olarak ortaya çıkan sağlık sorunu nedeniyle aramıza katılamamıştır. Kendisine geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz. Sayın Başkanımızın sunuş için hazırladığı konuşma metnine sadık kalarak bir-iki noktaya kısaca değinmek istiyorum. Bilindiği gibi çevre, bütün canlıların ortak varlığıdır. Çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasının sağlanması amacı bağlamında, çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri, ekolojik dengeyi, kültürel değerleri bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi ortadan kaldıracak ya da en aza indirgeyecek önlemlerin alınması bugün dünyamızda ortak amaç olmuştur. Bizleri de burada biraraya getiren bu ortak amaç, çevrenin korunmasıdır. Bu amaca ulaşmakta kullanılabilecek araçların çok çeşitli olduğunu biliyoruz. Bu araçların en önemlisi ve hem ulusal hem de uluslararası alanda çevreyi gündemin ilk sıralarına taşıyan sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıdır. Sivil toplum örgütleri bir yandan devletleri, her tür karar alma işlevlerini gerçekleştirirken çevrenin korunması amacını göz önünde bulundurmaya zorlamakta, bir yandan da, yeni kuşakların bu amacın önemi konusunda bilgilendirilmesini, bilinçlendirilmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu konuda ülkemizde örnek bir örgütlenmenin mimarı ve çevre konusundaki sivil toplumun âdeta sembolü olan Sayın Hayrettin KARACA yı büyük bir zevk ve dikkatle dinleyeceğiz. Hukukun, zorlayıcılığı dolayısıyla, hukuk düzeni içinde çevrenin korunmasında en etkili araçlardan biri olduğunu kabul etmek gerekir. Sayın Prof. Dr. Nükhet YILMAZ TURGUT, Türk hukuk öğretisinin oldukça yabancı olduğu bu konuyu derinlemesine ve bütünüyle ele alan birçok bilimsel esere imza atmış değerli bir hocamızdır. Çevre hukuku öğretimimizde ve yeni yetişen hukukçularımızın Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ndeki meslektaşları gibi, çevre bilincine sahip Danıştay Altıncı Daire Üyesi

9 6 Danıştay 142. Yıl Sempozyumu olmalarında büyük katkıları olan hocamızı Danıştay da görmek ve dinleyecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Devletin ekonomik ve sosyal politikaları da çevrenin korunmasında büyük önem taşımaktadır. Devlet, sadece hukuki düzenlemelerle, izin, yasak ve ceza gibi zorlayıcı mekanizmalarla değil, eğitim, teşvik, vergi indirimleri gibi, özendirici ve yönlendirici olarak da çevrenin korunması için başaktörlerden birisidir. Konuşmacı Sayın Dr. Tacettin ŞİMŞEK, Çevre ve Orman Bakanlığında önemli hizmetlerde bulunmuş bir bürokrat, daha sonra da yargı aşamasına, Danıştay a geçerek aramıza katılmış bir hukukçudur. Onun bu çokyönlü deneyimlerinden de faydalanacağız. Bu bağlamda, Sayın Başkanımız Bekir AKSOYLU nun, hukuki ve pratik yönde yıllardır yargısal görevi çerçevesinde görev yaptığı Altıncı Daire Başkanlığında, -bizler de aynı düşüncelere katılarak- hizmet süreci içinde yargıç olarak bu konudaki çok kısa görüşlerini özlü olarak ifade ettikten sonra sözü değerli konuşmacılara bırakacağım. Biliyorsunuz, hukukun, çevrenin korunması amacına hizmet eden etkili bir araç olabilmesi için, bu amacı gerçekleştirmeye uygun mekanizmalarla donatılması gerekmektir; başka bir deyişle, etkin, özerk, kendi amacına uygun ilke ve kavramlara sahip bir çevre hukukunun Türk yazılı hukuku içinde yerini alması büyük bir zorunluluktur. Ancak, mevcut hukuk düzenimiz içinde çevre hukukunun özerkliğini ve etkinliğini sağlayan, bu hukuka özgün kavram ve ilkelerin bulunduğunu söylemek pek mümkün gözükmemektedir. Örneğin, Türkiye nin de taraf olduğu birçok uluslararası sözleşmede ve Avrupa Birliği hukukunda yer alan ihtiyat ilkesi ne Çevre Kanunumuz ve ilgili yönetmeliklerde yer verilmemiştir. Bu ilke, çevreye zarar konusunda bilimsel belirsizliğin olduğu durumlarda, gelecek nesillerin haklarının korunması amacıyla, zarar ihtimaline öncelik verilerek gerekli düzenlemelerin yapılmasını öngörmektedir. Avrupa Birliği nin İşleyişi Hakkındaki Anlaşmanın 11 inci maddesinde düzenlenen entegrasyon ilkesi ne göre, çevrenin korunması hakkında konulan koşullar, Birliğin diğer politika ve faaliyetlerinin tanım ve uygulamalarına mutlaka entegre edilmelidir. Çevre hukukuna özgü bu ilke, çevrenin korunması amacının ancak bütüncül bir bakış açısıyla gerçekleştirilebilecek olmasının bir sonucudur. Çevre Kanunumuz ve ilgili mevzuatımızda bu yönde de bir hüküm maalesef bulunmamaktadır. Çevre hukukuna özgü bir diğer ilke olan işbirliği ve eşgüdüm ilkesi, çevrenin korunması konusunda hem uluslararası, hem disiplinlerarası, hem de idarelerarası sağlıklı ve düzenli bir iş birliğini öngörmektedir. Bu şekilde bir iş birliğini hayata geçirecek mekanizmaların hukukumuzda yer aldığını söylemek de ne yazık ki mümkün değildir.

10 Türk çevre hukukunun özerk ve etkin bir hukuk dalı haline gelmesine engel olan eksikliklerin hepsini ortaya koyma iddiasından uzak olarak sizlere birkaç örnek vermek istedim. Avrupa Birliği yle uyum çerçevesinde özerk bir çevre hukuku geliştirmemiz gereğini bir kere daha yineleyerek sözü Sayın Hayrettin KARACA Beyefendiye bırakıyorum. 7

11

12 ÇEVRE VE İNSAN Hayrettin KARACA Sayın Başkan, değerli konuklar, Çevre ve İnsan konulu bir konuşma için huzurunuzdayım. Uygarlığımıza uzaktan bakarak genel bir projeksiyon yaparak başlamak istiyorum. Bugün tüm dünya insanlığının muhtelif sorunlarına çare bulmak için oluşturulmuş, adına Birleşmiş Milletler dediğimiz bir kuruluş var. Kurumun, her ne kadar özünde bu amaca hizmet etmediğini hepimiz bilsek de, yine bu çatı altında oluşturulmuş Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi var; benim insan olarak yaşam haklarımı tanzim ediyor, bana yaşama hakkı veriyor. Demek ki, bireyin yaşam hakları en üst düzeyden teslim edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na bakıyorum, yine bana aynı hakkı veriyor ama, üzülerek belirtmeliyim ki, bugün o hak bende yok, pek çoğumuzda yok. O hakkımı kullanamıyorum, gasp ediliyor haklarımız. Neden ve hangi uğurda, kim tarafından? İşte sorun burada. Siyasal erki kendine maşa yapan sermaye beni yaşatanları öldürmek için adeta savaş veriyor, aleyhte yasalar çıkartıyor ve ne yazık ki, hukuk ona bir şey yapamıyor. Birleşmiş Milletlerin verdiği bilgiye göre, günümüzde iki milyar sekizyüz milyon insan iki dolar ve altında gelire sahip. Bunlar neden bu yoksulluğa düştüler? Onların varlıkları, yaşam hakları ellerinden alındı da onun için. Dünyada böyle bir hukuksuzluğa suskun kalınabilir mi? Sermaye bugün hukukun üzerindedir ve hiçbir güç, kurul, sistem bu denklemi tersine döndüremez; benim şahsi kanaatim budur. Bunun tek çıkış yolu yine bireyin kendisindedir. Bundan bir ay önce Silivri ye gittim; yaşında bir genç savunuyor, Sayın hakimler 18 aydır buradayım, çoluğum çocuğum aç, bunu siz de biliyorsunuz, ama suçumu bilmiyorum, ne olursunuz suçumu söyleyin de savunmamı hazırlayayım diyor. 18 ay! Daha ne kadar tutulacağını da bilemiyoruz. Bunun yanında meşhur Deniz Feneri olayı var; ama oraya daha besmeleyi çekemedik. Örttük üstünü gitti. Buna siyaset mi, sermaye mi hakim bilemiyorum. Hukukun hakimiyetinin söz konusu olmadığı malum. Hukukun üstünlüğü bugün ancak bir kavram olarak var. Hukuk var ama, uygulayamıyoruz; bütün mesele burada. Pekala, bu durumda suçlu kim? Suçlu ben, ben! Ben varsam, bunu yapamazlar. TEMA Vakfı Onursal Başkanı

13 10 Danıştay 142. Yıl Sempozyumu Kriz varmış. Evet, var. Krizden kurtulmak gerekir. Kimi kurtaracağım ben? Sermayeyi. Obama 780 milyar dolar buldu ve otomobil sektörünü kurtardı; ama açlık devam ediyor, ona ayrıca para yok. Bu parayı vermezse Obama yı da orada tutmazlar, o da piyon. Sermayenin piyonu. Türkiye yi de idare etmediğimizi artık biliyoruz. Dış kaynaklar bizi idare ediyor, o belli oldu artık. Cargill çok toz üretiyor, yani zararlı bir tatlandırıcı; elimde öyle belgeler var, onları size sunarım. Cargill davası 6 senede bitiyor ve suçlanıyor, artık orayı terk etmesi lazım. Tesadüf müdür nedir, Başbakan o günler Amerika da; Bush diyor ki, bunu hallet. Başbakan telefon ediyor, ben gelinceye kadar bunu halledin, size 24 saat müsaade ediyorum diyor. Ziraat Bakanlığı toplanıyor, Cargill i de oraya çağırıyorlar ve hallediyorlar. Böyle rezalet olabilir mi, hukuk böyle müdahalelere, keyfiyete açık olabilir mi? Dediğim gibi o halde Türkiye yi ben idare etmiyorum. Peki, ne yapacağız, çare nedir? Şikayet etmekle bir yere varamıyoruz. Bu canavarı nasıl halledeceğiz, devletlerarası hukuka dahi kulak asmayan bu canavarı ben nasıl dize getirebilirim? Yaşam koşullarımı elimden alıp götürenlere ben ne yapabilirim? Gücüm var mı? Var, işte onu bilmiyoruz. Sermaye büyümek ve bunun için beni kullanmak zorundadır. Bugün reklam yapan firmalar harcamalarını masraf olarak yazıyorlar, vergiden düşüyorlar; olmaz böyle bir şey. Onu kendi kârından ödemesi lazım. Reklamla bana, Al, tüket! yani, Yok et, kirlet! diyor. Bu sarmalın sonu benim de yok oluşuma doğru uzanıyor. Bunun farkına varmalıyız. O halde, sorumlu benim. Uyuyorum, onun dediğini yapıyorum, sonra da şikayet ediyorum. Peki, o vakit ne yapacağız? Çare var. Onun ürettiği kadar değil, benim ihtiyacım kadar üreten bir ekonomiyi kurmadığımız sürece barışa varamayız. Nedir benim ihtiyacım, nerede durmam lazım gelir? Doyacağım, barınacağım, eğitim ve sağlık; orada biter. Ben bir kasaba çocuğuyum. Yunan harbinin içine doğdum. Ülkemiz fakirdi, ama açımız yoktu. Olanın olmayana borcu vardı. Komşusu aç yatanın yediği helal değildi; komşuya düşerdi. Zenginliğinle övünemezdin, o çok ayıptı. Bugün en tehlikeli olan bir başka şey de, bu kültürün yok olmaya yüz tutması. Dört gün evvel Sarıkeçililer in bayramı vardı, Toroslar a çıktım, o kültürü bir daha yaşadım. O kültür gidecek diye ödüm kopuyor. Maalesef en değerli varlığımız olan dilimizi ve kültürümüzü kaybediyoruz; bu giderse biz de yokuz. Kültürümüzü yaşatmamız lazım. Efendim, bunu konunun dışında gibi kabul ediyorum ama, -bu konuyu çok önemsediğim için- fırsat bulmuşken dile getirmek istedim.

14 Çevre ve İnsan 11 Anayasanın 44 üncü maddesi, devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek için, -hepsini okumuyorum- gerekli tedbirleri alır diyor. Almış mı? Yok. Hem de tam aksini yapıyor, Anayasaya karşı hareket ediyor. Bir örnek vereyim: 1982 seçimi yapılacak, Orman Bakanı ndan, seçimden sonra orman affı var diye bir havadis gitmiş. 2B lerin yolu bu aflarla açıldı. Bu esnada ben de bir kızılağacı görmek için Manavgat a gittim. İşletme müdürü, seni oraya çıkaramayız dedi. Neden dedim. Çok meşgulüz, ama bu genç oraya doğru gidiyor, onun arabasına bin, eğer vakti kalırsa seni oraya kadar götürür dediler. Arabada giderken, bir yerde kesim yapıldığını görünce durduk. Ormancı genç tutanak tutup gel bunu imzala, ormanı açıyorsun dedi. Tutanağa nereleri yazdın diye sordu ağaçları kesen zat. Buraları dedi. Hayır, orayı da açacağım, orayı da yaz dedi. İşte devlet, işte toprağın verimli olarak işletilmesini korumak, genişlettirmek, erozyonla kaybedilmişi önlemek; görüyor musunuz? Abdüllatif Şener in verdiği bilgiye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 300 sanık ve suçlu varmış; öyle diyorlar. Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu kadar sanık olur da, Türkiye Cumhuriyeti bunlara emanet edilebilir mi? Vatandaşlarım hukuk nerede? Bunları ben seçmiyorum; bu ne biçim Seçim Kanunu? Parti başkanları seçiyor, ben gidip o partiye mühür basıyorum; altında kimler var bilmiyorum ki! Parti Başkanları onlara biat edecekleri koyuyor listesine, suçluları koruyor; ne biçim hukuk, hak? İşte bu çarpıklıklar, bugün sistemi kitlemektedir. Ancak, herşeye rağmen vicdan sahibi vekillerimiz de var tabii ki. Mera Yasası ve Toprak Koruma Yasası diye iki yasa var; 3-5 yıl evvel bunları çıkarabildik. Mera Yasası nın kahramanı Musa Demirci dir; Fazilet Partisi nde Tarım Bakanı ydı. O olmasaydı, 38 yıldır çıkarılmayan Mera Kanunu çıkmazdı. Fazilet Partisi fikrine katıldığım bir parti değil. Bir diğer örnek de AK Parti Tarım Bakanı Sami Güçlü. O olmasaydı Toprak Koruma Yasası nın çıkması mümkün değildi. Olumsuzlukları dile getirirken, iyi şeyleri de söylemek lazım. Benim icraatlarına katılmadığım siyasi kadroların içinde bunlar da var. Birkaç örnek de bireysel iradenin gücü üzerine vereyim. Mayın tarlaları temizlenecek. Başbakan diyor ki, merak etmeyin, orada Türk işçileri çalışacak. Ama, bu toprakların kullanım hakkının İsrail e verileceği konusundaki girişimleri herkes biliyor. Toplumsal tepkiyle bunu halledebildik. Yine son günlerde yaşadığım bir olay var. Fethiye de Yuvarlakçay Köyü var. Orada baraj yapılmasını engellemek isteyenler üç aydır orada yatıp kalkıyorlar, gitmiyorlar; sayıları 300 kişiden aşağı düşmüyor. Onları çıkarmak için asker geliyor, 1000 kişi yollara yatıyor, bizi öldürün, ondan

15 12 Danıştay 142. Yıl Sempozyumu sonra diyorlar, kaymakam geliyor askerleri alıp götürüyor. Orayı ziyaret için bir-iki kere gittim. Buruşuk nineler de orada oturuyorlar. Siz burada ne yapıyorsunuz dedim. Nöbet bekliyoruz dediler. Nöbet bekliyorlarmış. Ne nöbeti dedim. Gündüz nöbeti, gece başkaları gelecek dediler. İşte, toplumsal dayanışmanın gücü. Suçlu benim, bu gidişi ben durdurabilirim derken, kişinin bireysel kararı ve örgütlü hareketinden bahsediyordum. Bizler gibi düşünen yeterince birey biraraya gelir ise, işte bunun karşısında hiçbir güç duramaz. Unutmayalım ki, siyasiler en çok kamuoyunun tepkisinden çekinirler. O halde önce bilgi sahibi olmamız gerekir. Okumak ibadet, okumamak ülkeye ihanettir. Yaşamak için yaşatmak zorundayız. Kimi yaşatacağım? Sermayeyi değil, bana hayat verenleri; mikroorganizmaları yaşatacağım, gözle göremediklerimi yaşatacağım, toprağı yaşatacağım, planktonları yaşatacağım, doğal eko sistemini yaşatacağım. Onlar giderse ben de gidiyorum. O vakit, bunun suçlusu benim; aşırı tüketerek bu dengesizliği ben yarattım, suçlusu ben oldum. Ne yapacağım o vakit? Söyledim; ihtiyacım kadar tüketmeyeceğim, arzum kadar değil. Sözlerime son vermeden evvel, TEMA Vakfı olarak Danıştay a çok medyunuşükranız; hükümetimizin kendi çıkardığı yasalara uymadığını sayenizde tam 66 kere ispat ettik, 66 kere! Bunu, kurumunuzun, ülkemizin her alanında olduğu gibi, çevre kaynaklı sorunlarına karşı da ne kadar önemli bir görev ifa ettiğinin altını çizmek için huzurlarınızda dile getirmeyi bir borç bilirim. Yanımda kitaplar getirdim. Bunları size vereceğim; bunları lütfen okuyun, okutun. Efendim, bana bu kadar zaman ayırdığınız için saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.

16 ÇEVRE HAKKI - KURAMSAL VE AMPİRİK ÇERÇEVE, İLGİLİ TEMEL KAVRAM VE İLKELER: YARGININ ROLÜ Prof. Dr. Nükhet YILMAZ TURGUT GİRİŞ Çevre sorunsalının ve öneminin 1970lerde algılanmasına koşut olarak girişilen çözüm çabalarında çevre hakkına anayasalar ile insan hakları metinlerinde yer verilmesi görüşü ve buna ait tartışmalar ulusal ve evrensel, resmi ve akademik düzeylerde önemli bir yer tutmuştur 1. Bu çabaların temelinde birbiriyle ilintili iki yadsınamaz gerçek vardır. Bunlar, insan haklarının bütün dünya için çok önemli bir ortak payda, anayasaların da hukuk normları hiyerarşisindeki en temel metin olmasıdır. Böylelikle, çevre bozulmasıyla daha etkili mücadele edilebileceği inancından yola çıkan, bu girişimler, günümüzde, ulusal düzeylerde önemli ölçüde sonuca ulaşmakla birlikte, kimi ülkelerle uluslararası boyutta hala gündemdedir. Çevre hakkı konusundaki anayasal hükümler ve daha genelde çevrenin korunması, belirtilen önem nedeniyle, yargı içtihatlarında da inceleme konusu yapılmıştır. Hatta çevre hukukunun gelişmesinde bu içtihatların önemli bir yeri olmuştur ve bu işlev günümüzde de artarak devam etmektedir. Burada, bu rolün evrensel, bölgesel ve ulusal düzeylerde nasıl olduğu konusunda, çevre hakkı ve ödevi ile genelde insan hakları ve çevre hukukunun genel esaslarına ilişkin önemli içtihatlardan hareketle, genel gözlem ve irdelemelerde bulunulacaktır. I. AMPİRİK ÇERÇEVE: ÇEVRE HAKKININ DÜZENLENMESİ A. Anayasalardaki Durum Günümüzde önemli sayıda (BM e üye devletlerin yaklaşık üçte ikisi) ve her kıtadan ülkenin anayasasına çevrenin korunmasına ilişkin hükümler dahil edilmiştir. Bunlardan çevre hakkı şeklinde olanlar bu sayının yarısından az olup diğerlerindeki düzenlemeler çevrenin korunmasına ilişkin amaç ve/veya kamu yönetimi politikası ilkelerine yer verilmesi şeklindedir. Anayasalarda düzenleme yapılmasının çok sayıdaki yararlarından birisi çevresel menfaatlerin de anayasada düzenlenmiş, ekonomik nitelikli olanlar Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çevre Hukuku Öğretim Üyesi 1 Bu konuda öne sürülen farklı görüşlerle girişimler ve ilgili dipnot ve kaynaklar için bk. Turgut, Çevre Politikası ve s , Daha geniş açıklama için bk. Turgut, Çevre Hukuku...,

17 14 Danıştay 142. Yıl Sempozyumu dahil, diğer menfaatlerle aynı düzeyde ele alınma şansına sahip olmasıdır 2. Bunun önemi menfaat çatışmalarının çözümünde belirginleşmekte olup bunları dengeleme işleminde çevreyi korumak için kimi bireysel özgürlüklere sınırlamalar getirilebilecektir. Bu savın en önemli dayanağı demokratik rejimlerde anayasaların özel bir çoğunlukla ve uzlaşmaya dayalı bir çabanın sonucunda hazırlanmasıdır. Anayasasında henüz çevreye ait hüküm getirmeyen ülkelerde ise çevre bir yandan anayasadaki bazı haklar (sağlık ve mülkiyet, yaşam, kişiliğin korunması hakkı) veya diğer bazı hükümlerle (devletin ödevleri, sosyal devlet) bağlantı kurularak korunmuş, hatta bu hükümlerin yorumuyla çevre hakkına ulaşılmış; öte yandan, buna ek olarak ya da tek başına, çevreye özgü yasalarda çevre hakkına yer verilmiştir. Anayasalardaki düzenlemeler genelde aşağıdaki üç şıktan birine göre yapılmış olup ilgili hükme de büyük ölçüde buna bağlı olarak ya haklar bölümünde veya devlet organlarının işleyişine ilişkin temel ilkeler ve hükümler ya da, az sayıda anayasada görüldüğü üzere, başlangıç kısmında yer verilmiştir. 1. Ödev şeklinde düzenleme (kamu yönetimi politikası ilkeleri): Burada çevreyi korumanın bir ödev olduğu vurgulanmış olup bu da, çoğunlukla devlet esas alınmak suretiyle, kimi zaman devletin yanı sıra birey veya yurttaşlar da belirtilerek bazen de herhangi bir ayırım yapılmaksızın herkes sözcüğü çerçevesinde yapılmıştır (örnekler: Almanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya; Polonya, Romanya, Kazakistan, Estonya, Litvanya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan; Kanada, Meksika, Küba; Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan anayasaları). 2. Çevre hakkı şeklinde düzenleme: Kimi ülkelerin anayasalarında çevre kavramını esas alan düzenlemeler sadece hak boyutu çerçevesinde yapılmıştır (örnekler: Belçika, Norveç, Arjantin, Azerbaycan, Şili, Kamerun, Paraguay, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Kore, Ukrayna anayasaları). 3. Hak ve ödev şeklinde düzenleme: Burada hem çevre hakkını doğrudan veya dolaylı olarak belirtme hem de ya yalnızca devletin ya da bununla birlikte birey veya yurttaşların ödevine yer verme söz konusudur. Kimi ülkelerde hak ve ödeve ilişkin hükümler ayrı maddelerde belirtilmiştir. Bu tür düzenlemenin örnekleri hemen her kıtadan ülkenin anayasasında görülebilir (Fransa, İspanya, Portekiz, Finlandiya, Yunanistan; Rusya, Bulgaristan, Çeçenistan, Sırbistan, Macaristan, Kırgızistan, Makedonya, 2 Daha geniş açıklama ve ilgili kaynaklar için bk. Turgut, Çevre Politikası ve ve Turgut, Çevre Hukuku...,

18 Çevre Hakkı - Yargının Rolü 15 Moldova, Latviya, Yugoslavya, Slovakya, Slovenya; ABD'ndeki bazı eyalet anayasaları -Illinois, Pennsylvania, Massachussetts, Rhode Island, Texas-, Almanya da Bavyera eyaleti; Brezilya, Kolombiya, Kosta Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Venezuela; Güney Afrika, Angola, Etopya, Nijer; Irak, Afganistan). Bu grupta Fransa ile Brezilya anayasasındaki düzenleme, aşağıdaki kısımlarda değinileceği gibi, çevre hukukunun önemli kavram ve ilkelerini de kapsadığından, ayrıksı ve özgün bir nitelik taşır. Fransa daki düzenlemenin ve bunun uygulanmasının, bu ülkenin hem, düzenlemenin içeriği ve klasik haklar ve sosyoekonomik hakları takiben çevresel haklar demeti şeklinde belirtilmesi nedeniyle, Avrupa kıtasında bir ilki oluşturması hem de idare hukukumuzun kökeniyle ilişkisi yüzünden yakından izlenmesi önemlidir. Hatta bu ilk olma durumu Fransız ihtilali ile ilişki kurularak aynen 1789 gibi bu alanda da öncü olma şeklinde açıklanmaktadır. Diğer Avrupa ülkelerinden daha sonra olmasına karşın en önemli düzenlemeyi yapmakla övünen bu ülkenin konuyla ilgili diğer bir övüncü, elitçi bir çerçevede hazırlanan anayasadaki diğer insan haklarının aksine, bu düzenlemenin yurttaşların da katıldığı tabandan gelen bir süreçte hazırlanmasıdır 3. Gerçekten 2004 yılında Fransız Çevre Şartı olarak hazırlanan yasa 2005 yılındaki anayasa değişikliğiyle, başlangıç kısmında, bu Şarta gönderme yapılmak suretiyle, anayasallaştırılmıştır. Bu gönderme, Fransız halkının 1789 ile tanımlanıp 1946 Anayasası ile teyit edilip tamamlanan insan haklarına bağlılığını ilan eder açıklamasının hemen devamına, Çevre Şartında belirtilen hak ve ödevlere ifadesi de eklenmek suretiyle yapılmıştır. Düzenlemenin içeriğine aşağıdaki konularda diğer anayasalarla birlikte değinilecek; ancak burada hemen vurgulanması gereken bir husus, bu düzenlemenin, Avrupa dakiler dahil bütün anayasalarla kıyaslandığında, ihtiyat ilkesine yer vermesi açısından da bir ilki oluşturmasıdır. 3 Bu Şart Cumhurbaşkanı Chirac ın 2001 yılındaki açıklamasını takibeden yoğun çabaları sonucunda hazırlanmıştır de bir bilim insanı başkanlığında oluşturulan komisyon çalışmaları üstlenmiştir. Ekim 2002-Nisan 2003 arasında halkın ulusal ve yerel düzeyde görüşleri alınmış (anketler ve toplantılar yoluyla) ve yasa taslağı hazırlanmıştır. Bakanlar Kurulunca Haziran ayında kabul edilip parlamentoya sunulmuştur. Haziran 2004 te meclis ve takiben senatoda kabul edilmiştir. Şubat 2005 te anayasa değişikliği yapılmıştır. Geniş açıklama için bk. Prieur, La Charte, ; Marrani, The Second..., 9-27; Drago, Principes...,133.

19 16 Danıştay 142. Yıl Sempozyumu 4. Anayasaların Düzenlemelerindeki Hak ve Ödev Kavramlarının Değerlendirilmesi a. Hakkın ifade edilme şekli ve kapsamı: Düzenlemelerde hakkın öznesini göstermek için seçilen sözcükler çoğunlukla "herkes" ("her kişi" ve "kişiler") kimi zaman da yurttaşlar dır (Angola, Bulgaristan). Afganistan ve Arjantin Anayasaları ülkede ikamet edenlere bu hakkı verirken bu açıdan insanoğlu şeklindeki en kapsamlı ifadeyi Guatemala Anayasası kullanmıştır. El Salvador Anayasası ise bu hakkı çocuklara tanımasıyla özellik arzeder. Bu ifadeler karşısında bu hakkın yararlanıcıları, geleneksel haklarda olduğu gibi, gerçek ya da tüzel kişilerdir. Bu bağlamda geleneksel haklardan farklılık kimi Afrika ülkelerinin, bu kıtanın insan hakları sözleşmesindeki çevre hakkı maddesinden esinlenen, anayasal hükümlerinde bu hakkın öznesi olarak halk sözcüğünün (Namibya, Eritre, Gine, Malavi) ya da bütün gelecek kuşaklar (Sudan) gösterilmesidir. Böylece bu alandaki kolektif özellik bizzat anayasalara yansıtılmıştır. Anayasaların hakkı belirten düzenlemelerinde çevre, çoğunlukla genel bir sözcük olarak kullanılmasına karşın, kimi düzenlemelerde, hava, su, doğal kaynaklar gibi onun bazı unsurlarını ya da ekoloji biliminden esinlenip ekoloji sözcüğünü kullanmak suretiyle ve hakkın konusu olarak ifade edilmiştir. Bunun sözsel anlamı insan dışındaki canlı ve cansız varlıkların korunmasının ancak insanı koruma amacının gerektirdiği ölçü ve şekilde olacağıdır. Çevre hakkı düzenlemeleri ya açıkça (doğrudan) ya da dolaylı şekilde yapılmıştır. Doğrudan düzenlemede (Belçika, Norveç, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Finlandiya, Arjantin, Brezilya, Rusya, Kore Cumhuriyeti, Siri Lanka, Güney Afrika, Uganda Anayasaları) çoğunlukla benimsenen ifade, kullanılan kimi niteleme sıfatlarını bir tarafa bırakıp hepsindeki ortak sözcükleri esas aldığımızda, herkesin çevre hakkına sahip olduğu şeklindedir. Çevre sözcüğünün başına getirilen niteleme sıfatları ise temiz, sağlıklı, dengeli, elverişli, güvenli, insani koşullara uygun, yaşanabilir, kişinin gelişmesine elverişli gibi kelimelerdir. Dolayısıyla düzenleme çevre hakkının çevre ve hak kelimeleri arasına insan hakları terminolojisindeki başka sözcükler getirilerek ifade edilmesidir. Fransa ve Türkiye deki düzenlemede araya getirilen sözcük yaşama olup herkesin... çevrede yaşamaya hakkı olduğu belirtilmiştir. Çevre sözcüğünün başına (noktalı kısma) ise yine, yukarıda değinilen, sağlıklı ve dengeli gibi değişik niteleme sıfatlarından biri ya da birkaçı getirilmektedir. Fransa da dengeli sözcüğü yeğlenmiştir. b. Ödevin ifade edilme şekli ve kapsamı: Anayasal düzenlemelerdeki ödevin alanı ve kapsamı kullanılan sözcüklere göre değişmektedir. Ödevi hak ile birlikte belirten düzenlemelerde, çoğunlukla

20 Çevre Hakkı - Yargının Rolü 17 çevre sözcüğü kullanıldığından, ödevin kapsamına ister istemez bütün çevresel unsurlar girmektedir. Oysa, sadece ödev şeklindeki kimi düzenlemelerde, çevre yerine, çevrenin bazı unsurları (doğal kaynaklar, yenilemeyen doğal kaynaklar, biyolojik çeşitlilik, hava, su, ormanlar, yabanıl yaşam gibi) belirtilmiştir ki bu durumda kapsam daralmaktadır. Ödev çoğu kez doğrudan bu sözcük kullanılarak açıkça vurgulanmakla birlikte kimi düzenlemelerde sorumluluk kavramıyla belirtilmiş, bazılarında ise yapar, alır, korur şeklinde emir normlarıyla belirtilmiştir. Ödevin kapsamında ise, kirliliğin kontrol edilip önlenmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi; doğal kaynakların rasyonel kullanımı; ekolojik istikrarın gözetilmesi; sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi gibi önemli konuların birçoğu esas alınmıştır. Bu konulara vurgulama özellikle devletin ödevi kapsamında yapılmıştır. Böylece, aşağıda yargı içtihatlarında açıklanacağı gibi, devletin ve kişilerin ödevi pasif ve aktif tutumları içeren geniş bir kapsama sahiptir. Anayasalardaki çevreye ilişkin düzenlemelerin hukuki nitelikleri, temel hak konumları, sosyal hak olarak talep edilebilirlik ve hak sahiplerince doğrudan uygulattırılabilme durumları, bunların yorumu yoluyla başka haklara ulaşılıp ulaşılamayacağı, mahkemelere başvuru için geleneksel hukuktaki mağduriyetin şart mı olduğu, gelecek kuşaklar adına da başvuru yapılabileceği mi şeklindeki sorular genelde ve ilgili ülkelerde öğretide tartışma konusu yapıldığı gibi yargı organları önüne de getirilmiştir ki bu son hususa aşağıda değinilecek. 5. T.C. Anayasası ve Çevre Kanununda Çevre Hakkına İlişkin Düzenleme Çevre kavramını esas alan düzenlemeye 1982 TC. Anayasasının Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler bölümünün 56ncı maddesinde "Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması" başlığı altında yer verilmiştir. Bu maddenin yalnızca ilk iki fıkrası çevreye ilişkindir. a. 56. madde birinci fıkra hükmü- hak boyutu: Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu fıkrada çevre hakkı dolaylı bir ifadeyle belirtilmiştir. Çünkü "çevre için bir hak" ya da "çevre hakkı" ifadesi kullanılmamış, sözsel anlamda vurgulama, esasen yaşam hakkından ayrılamayacak olan, yaşama sözcüğüne yapılmıştır. Ancak, buradaki yaşama sözcüğünün tek başına değil de sağlıklı ve dengeli bir çevre ile bağlantı kurularak açıklanması karşısında, bu maddede çevre hakkının tanındığı konusunda kuşku yoktur. Ayrıca buradaki sağlıklı ve dengeli bir çevre deyimi esasen geniş bir kapsamı içermekte olup bu kapsamıyla klasik haklardan hem 17. maddedeki yaşam hakkıyla hem de özel yaşama saygı maddesiyle ilişkilendirileceği kuşkusuzdur. Bunu aşağıda değineceğimiz, AİHM dahil, yargı içtihatları da net şekilde ortaya koymuştur.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

APOSTİL NASIL ALINIR?

APOSTİL NASIL ALINIR? APOSTİL NASIL ALINIR? Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye nin 08/05/1962 tarihinde imzaladığı Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 TEMMUZ /

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI 01/03/2006 31/03/2007 TARİHLERİ ARASINDAKİ SINIR GEÇİŞ İSTATİSTİKLERİ CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI EŞYA TAŞIMALARI TRANSİT TAŞIMALAR TAŞIMALARI TOPLAM TOPLAM N Almanya 2 7 1 38,000 7 20,210,118 62 1,126,067

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 AĞUSTOS

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

BATMAN TİCARET BORSASI

BATMAN TİCARET BORSASI BATMAN TİCARET BORSASI 10-14 KASIM 2014 EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI & HANNOVER/ALMANYA İŞ SEYAHATİ RAPORU 1.EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI 1.1. FUAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Euro

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Çevre hakkının uygulanabilirliğini ancak onu sağlayacak mekanizmaların öngörülmesi ve güvence altına alınması ile

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2014 31/03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 04 01 TOPLAMLAR: 04 01 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 1,349 03 TOPLAMLAR:

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen BBM DERGISI; Dünya ekmek, makarna

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU İsa CAN GİRİŞ INTOSAI bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel çalışma gruplarından olan Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ve Arap Sayıştayları

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı