1 İNSAN VE SOSYAL HAYAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 İNSAN VE SOSYAL HAYAT"

Transkript

1 İNSAN VE SOSYAL HAYAT.. Engellilerin topluma kazandırılmasını sağlamak yılı sonuna kadar Bağcılar genelinde STK, Milli Eğitim Bakanlığı ve İBB ile işbirliği yaparak Anaokulu da dahil Lise sonuna kadar engellilerin eğitim yapacakları, Engelliler Eğitim Kompleksinin yapılması veya yaptırılması 007 yılının sonuna kadar yer tespitinin yapılması ve projelerinin tamamlanması Fen İşleri Md. İş'in tamamlanma oranı 007 yılı sonuna kadar kompleksin tamamlanması Fen İşleri Md. İş'in tamamlanma oranı yılı sonuna kadar engelli vatandaşlarımızın ücretli olarak günübirlik veya haftalık gözetim ve bakımlarının yapılabileceği bir kompleksin yapılması veya yaptırılması 007 yılının sonuna kadar yer tespitinin yapılması ve projelerinin tamamlanması Fen İşleri Md. İş'in tamamlanma oranı 007 yılı sonuna kadar tesisin tamamlanması Fen İşleri Md. İş'in tamamlanma oranı 3 Engelli vatandaşlarımızın rehabilitasyon merkezi bünyesinde tedavisi ve rehabilite edilmesi 4 Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi için yılda en az 4 organizasyon düzenlenmesi Md., Sağlık İşleri Md. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md., Sağlık İşleri Md. engelli sayısı Mağduriyeti tespit edilen engelli sayısı/ Yardım yapılan engelli sayısı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Yapılan organizasyon sayısı 5 Engelli vatandaşlarımıza yönelik meslek edindirme eğitimleri ve kursları düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Eğitim sayısı, kurs sayısı, katılımcı sayısı 6 Oluşturulacak Engelli Eğitim Kompleksinde engelli vatandaşlarımıza eğitim hizmeti verilmesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Eğitim sayısı, katılımcı sayısı 7 Engelli vatandaşlarımızın moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla her hafta değişik kişilerle görüşmeler yapılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Engelli vatandaşlarımızın memnuniyetlerinin her yıl bir önceki yıla göre artış oranı Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, topluma kazandırmak ve memnuniyetlerini artırmak için faaliyetlerde bulunmak Mevcut memnuniyet düzeyini tespit etmek amacıyla engelli vatandaşlarımız için bir anket Engelli vatandaşlarımızın memnuniyetlerinin her yıl bir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. uygulaması yapılması önceki yıla göre artış oranı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Mağduriyeti tespit edilen engelli sayısı/ Yardım yapılan Engelli vatandaşlarımıza protez, sandalye, hasta bezi vb. yardımların yapılması Engelli vatandaşlarımızın üretken hale gelebilecekleri ve ürettiklerini satabilecekleri Engelliler Sarayının 007 yılı sonuna kadar tamamlanması 006 yılı sonuna kadar yerlerin tespit edilerek projelerin tamamlanması Fen İşleri Md. İş'in tamamlanma oranı yılının sonuna kadar sarayın tamamlanması Fen İşleri Md., SHÇEK İş'in tamamlanma oranı 007 Engellilerin topluma kazandırılmasını sağlamak üzere üretilen projeler kapsamında Avrupa Birliği Fonlarından faydalanmak İlgili fonlardan faydalanabilmek için proje geliştirmek ve başvuru dosyalarını tanzim etmek Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Üretilen proje sayısı, yararlanılan fon sayısı 0

2 .. İBB, İl Afet Yönetim Merkezi, Sivil Savunma ve STK lar ile işbirliği içerisinde vatandaşların eğitilerek olası afetlere karşı hazırlıklı olunmasının sağlaması edilmesi Sivil Savunma ile koordineli olarak deprem ve diğer afetler konusunda vatandaşa yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması İdari ve Mali İşler Md. Yoğun kış şartları ve afetlerle mücadele edilebilmesi için 007 yılının sonuna kadar gerekli araç ve gereç ihtiyacının temin edilmesi Eğitim sayısı, katılımcı sayısı İlçe halkının doğal afetlere karşı bilinçlendirilmesi İBB, İl Afet Yönetim Merkezi, Sivil Savunma ve STK lar ile koordineli olarak, 007 yılının sonuna kadar her mahallede ve ilçe genelinde en az 0 gönüllüden oluşan Kurtarma Ekiplerinin İdari ve Mali İşler Md. Kurulan ekip sayısı 007 kurulması İlgili kurumlar ile işbirliği içerisinde ekiplere periyodik (tatbiki ve teorik) eğitimlerin verilmesi İdari ve Mali İşler Md. Düzenlenen eğitim sayısı 3 Kurulan ekiplerce kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere gerekli araç ve gerecin temin İdari ve Mali İşler Md. Tespit edilen araç, gereç/ temin edilen araç, gereç 007 yılı sonuna kadar gerekli araç gereç ihtiyacının tespit edilmesi ve temin edilmesi Fen İşleri Md. İş'in tamamlanma oranı.3. İlçemizdeki eğitim imkanlarını ideal standartlara ulaştırmak İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim-öğretim ihtiyaçlarının karşılanması Okullar açılmadan önce ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespit edilip gerekli satın almaları yaparak öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Mağduriyeti tespit edilmiş olan öğrenci sayısı/ yardım yapılan öğrenci sayısı Hayırsever vatandaşlar ve Milli Eğitim ile işbirliği içerisinde İlköğretim Okulları ve Liseler yapılması veya yaptırılması Fen İşleri Md. Yapılan okul sayısı 3 Belediyemiz tarafından İlköğretim Okulları ve Liseler yaptırılması Fen İşleri Md. Yapılan okul sayısı İlçemizi tekli eğitimin verildiği ve okullarının bakımlı olduğu bir ilçe haline getirmek Her yıl okulların ihtiyacı olan bakım ve onarımların yapılması Fen İşleri Md. Planlanan bakım onarımların tamamlanma oranı

3 .4. Sosyal Belediyecilik kapsamında mağdur vatandaşlarımıza sosyal yardım yapmak yılı eylül ayı sonuna kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik en az 300 Sosyal Konut yapılması Sosyal konutların tamamlanarak tefrişatının yapılması ve hizmete açılması Fen İşleri Md. İş'in tamamlanma oranı Her yıl hayırseverler ve STK lar ile işbirliği içerisinde kullanılabilir durumda olan ihtiyaç fazlası araç, gereç, eşya, giysi vb. toplanması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması Toplanan araç, gereç, giysi ve diğer eşya miktarı/ Tanımlanan evsafa uygun araç gereç ve giysi vb. toplanarak kullanıma hazır hale getirilmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. kullanıma hazır hale getirilen araç, gereç, giysi ve diğer İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Her yıl STK ve hayırseverlerle işbirliği içerisinde Yetimler Haftasında en az 500 mağdur yetimin giydirilmesi eşya miktarı Mağduriyeti tespit edilmiş olan kişi sayısı/ yardım yapılan kişi sayısı Gerekli satın almalar yapılarak mağduriyeti tespit edilmiş en az 500 yetimin giydirilmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. İl Sağlık Müdürlüğü ve İBB ile işbirliği içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde sağlık hizmeti ve tedavi kurumlarına ulaşım hizmeti verilmesi Sosyal doku araştırması sonucunda ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi ve ihtiyaç sahiplerine İBB Sağlık Md. ve STK işbirliğiyle evlerinde sağlık yardımı yapılması Tespit edilen mağdur yetim sayısı/ giydirilen mağdur yetim sayısı Diyaliz hastalarının tedavi için hastaneye ve sonrasında evine ulaştırılması İdari ve Mali İşler Md. Resmi nikahları olmayan çiftler için toplu nikah organizasyonları yapılması Mağduriyeti tespit edilmiş olan hasta sayısı/ yardım yapılan hasta sayısı Mağduriyeti tespit edilmiş olan hasta sayısı/ yardım yapılan hasta sayısı Her yıl taleplerin alınarak toplu nikah organizasyonunun yapılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Tespit ediden çift sayısı/nikahı kıyılan çift sayısı

4 STK ve hayırseverlerle işbirliği içerisinde her yıl ailelerinin mağduriyetinden dolayı sünnet olamayan çocukların sünnet ettirilmesi ve hediyelerinin verilmesi Her yıl Haziran ayına kadar başvuruların değerlendirilmesi ve mağduriyeti tespit edilmiş olan çocukların Temmuz ayında hediyelerinin verilerek sünnet ettirilmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md., Sağlık İşleri Md. Tespit edilen mağdur sayısı/ sünnet ettirilen çocuk sayısı STK ve hayırseverlerle işbirliği içerisinde her yıl mağduriyetinden dolayı evlenemeyen 00 çiftin ihtiyaçlarının karşılanarak evlendirilmesi ve düğünlerinin yapılması Her yıl başvuruların değerlendirilmesi ve mağduriyeti tespit edilmiş olan çiftlerin Eylül ayında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Tespit edilen mağdur çift sayısı/ evlendirilen çift sayısı evlendirilmesi ve düğünlerinin yapılması Yapılan yardımlarda adaletin sağlanması ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için hanehalkı bilgilerinin güncellenmesi yılda bir güncelleme çalışmasının yapılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. İş'in tamamlanma oranı Her yıl İBB ve STK'larla işbirliği içerisinde başvuru yapan ve mağduriyeti tespit edilmiş olan ailelere barınma yardımı yapılması Başvuranlardan mağduriyeti tespit edilmiş olan ailelere barınma yardımının yapılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Her yıl İBB ve STK'larla işbirliği içerisinde başvuru yapan ve mağduriyeti tespit edilmiş olan kişilere sağlık yardımı yapılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başvuranlardan mağduriyeti tespit edilmiş olan kişilere sağlık yardımı yapılması Md., Sağlık İşleri Md. Mağduriyeti tespit edilmiş olan aile sayısı/ yardım yapılan aile sayısı Her yıl İBB, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve STK'larla işbirliği içerisinde Ekim ayında başvuru yapan ve mağduriyeti tespit edilmiş olan ailelere yakacak yardımı yapılmasıı Mağduriyeti tespit edilmiş olan aile sayısı/ yardım yapılan aile sayısı Başvuranlardan mağduriyeti tespit edilmiş olan ailelere yakacak yardımı yapılması ve evlerine teslimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Her yıl İBB ve STK'larla işbirliği içerisinde Ramazan öncesi başvuru yapan ve mağduriyeti tespit edilmiş olan ailelere gıda yardımı yapılması Mağduriyeti tespit edilmiş olan aile sayısı/ yardım yapılan aile sayısı Başvuranlardan mağduriyeti tespit edilmiş olan ailelere gıda yardımı yapılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Mağduriyeti tespit edilmiş olan aile sayısı/ yardım yapılan aile sayısı 3

5 .5. Ticari hayatı desteklemek ve niteliğini yükseltmek yılı sonuna kadar Balıkçılar Çarşısının yapılması Projelerinin tamamlanması Fen İşleri Md. İş'in tamamlanma oranı 007 Balıkçılar Çarşısının inşaatının tamamlanması ve balıkçı esnafının balıkçılar çarşısına gelmesini Fen İşleri Md. teşvik etmek İş'in tamamlanma oranı yılı sonuna kadar ev hanımlarını üretken hale getirilebilecek ve ürettiklerini satabilecekleri Hanımlar Çarşısının yapılması Hanımlar Çarşısının inşaatının tamamlanması Fen İşleri Md. İş'in bitirilme oranı 007 Hanımların üretime teşvik edilmesi, kursların düzenlenmesi ve satış yerlerinin hazırlanması Kültür ve Sosyal İşler Md. İş'in bitirilme oranı İBB, STK lar ve AB ile işbirliği içerisinde vatandaşın mesleki eğitimini sağlamak ve mesleki niteliğini yükseltmek için eğitim projeleri üretmek ve uygulamak Bağcılar bölgesindeki sanayi kuruluşları ile görüşülerek ihtiyaç duyulan personel sayısının, niteliğinin tespit edilmesi ve protokoller imzalanması Kültür ve Sosyal İşler Md. Tespit edilen nitelik ihtiyacına yönelik eğitim programlarının planlanması ve uygulanması Kültür ve Sosyal İşler Md. Küçük işletmelerin ve ev işletmelerinin kurulmasının teşvik edilerek bu işletmelerin artışının sağlanması Bölgemizde küçük ev işletmelerinin kurulması için Kamu Kurumları, Bankalar ve STKlar nezdinde çalışmalar yürütmek Protokollerin imzalanması Mesleki eğitim çeşidi sayısı, kursiyer sayısı, kursiyer sayısındaki yıllık artış oranı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Küçük işletme ve ev işletmeleri sayısındaki artış oranı Vatandaşlarımızı konuya ilişkin ilan ve pankartlarla bilgilendirmek Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. İlan ve pankart sayısı Mer i imar planlarına uygun olarak Mahmutbey, Evren, Bağlar, Yüzyıl, Göztepe, Merkez ve Fevzi Çakmak mahallelerinde prestij hizmet, bacasız sanayi, kültür-turizm alanları ve ticaret merkezi oluşturulmasına yönelik 008 yılı sonuna kadar plan ve projelerin tamamlanması İmar ve Planlama Md. İş'in tamamlanma oranı 007 Tanıma uygun kuruluşlara bölgenin özendirilmesi, bu kuruluşların bölgeye getirilmesi İmar ve Planlama Md. Yapılan görüşme sayısı 3 yılı sonuna kadar tanımın dışında kalan kuruluşların belirlenen bölge dışına çıkarılmasının Makine Elektrik ve Ruhsat Md. Taşınma oranı sağlanması, yenilerine ruhsat verilmemesi Ticari yoğunluğun sağlanması için yılı sonuna kadar en az 3 adet yayalaştırılmış cadde ve sokak yapılması İlgili yerlerin tespit edilmesine yönelik, halkın görüş ve önerilerini almak için anket yapılması ve projelendirilmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md., Fen İşleri Md. Yerlerin tespiti Belirlenen cadde ve sokaklarda çalışmanın tamamlanması Fen İşleri Md., İBB İş'in tamamlanma oranı 4

6 .6. Vatandaşın sağlığını korumak ve sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak için koruyucu-önleyici çalışmalar yapmak ve çevreyi her türlü kirlilikten düzenli olarak arındırmak yılı sonuna kadar hayvan barınağının tamamlanması ve hizmete açılması Hayvan barınağının tamamlanması, gerekli donanımın temin edilerek hizmete açılması Fen İşleri Md. Veteriner Md. İş'in tamamlanma oranı içerisinde eğitim ve tanıtım çalışmalarının yapılması Ambalaj atıklarının yılı sonuna kadar %50'sini ayrı toplayarak geri dönüşümünün sağlanması Temizlik İşleri Md. Her yıl artırarak %50ye ulaşılması 4 Hizmetlerin kalitesini arttırmak için araç-gereç parkının takviye edilmesi ve yenilenmesi Temizlik İşleri Md. İhtiyaç duyulan araç, gereç/ temin edilen araç gereç Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için temizlik hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması Çevre temizliğini sağlamak ve Bağcılar ilçesini çöp ve diğer atıklardan düzenli olarak arındırmak Temizlik İşleri Md. İş'in tamamlanma oranı amacıyla temizlik işleri için hizmet alımı yapılması Atıkların ayrı toplanması ile ilgili olarak halkın bilinçlendirilmesi için İBB ve STK'larla işbirliği Temizlik İşleri Md. Bilinçlendirme faaliyetlerinde ulaşılan vatandaş sayısı 3 Gıda üreticilerine yönelik yılda en az 3 kez toplu hijyen eğitimleri düzenlenmesi Md. Veteriner Md., Zabıta Md., Sağlık Md. Eğitim sayısı, katılımcı sayısı Gıda imalatı ve satışı yapan işyerlerinin kanun, yönetmelik ve genelgelerde belirtilen hususlara uygun çalışmalarının sağlanması Ayda 40 farklı işyerinin üretim şartları, ürün analizleri ve hijyen denetimlerinin yapılması Veteriner Md. Toplam işyeri sayısı/ denetlenen iş yeri sayısı Üretim ve satış işyerlerinin ayda kez denetlenmesi Veteriner Md., Zabıta Md., Sağlık Toplam işyeri sayısı/ denetlenen iş yeri sayısı Hava kirliliğinin ve zehirli gazların çevreye verdiği zararının etkisinin ortadan kaldırılması Emisyon oluşturan, hava kirliliğine sebep olan iş yerlerinde gerekli arıtma tesislerinin yaptırılması Makine Elektrik ve Ruhsat Md. Hava kirliliğindeki azalma oranı Yeni yapılan binaların ısı yalıtımlarının sağlanması Makine Elektrik ve Ruhsat Md. Hava kirliliğindeki azalma oranı 3 İş yerlerinde ve konutlarda doğalgaza geçişin teşvik edilmesi, hızlandırılması Makine Elektrik ve Ruhsat Md. Doğalgaza geçen abone sayısındaki artış Her yıl İl Sağlık Müdürlüğü, İBB ve STK lar ile işbirliği yaparak ilçemizdeki okullarda, kamu ve özel iş yerlerinde genel sağlık taraması yapılması ve yaptırılması Sağlık taramasının planlanması, Her yıl İl Sağlık Müdürlüğü, İBB ve STK lar ile işbirliği Sağlık Md. Sağlık taraması uygulanan kişi sayısı sağlanarak plan doğrultusunda uygulanması 5

7 Kamuya ait binalardaki su depolarının her yıl en az kez temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılması Temizlik ve dezenfeksiyonların planlanması ve plan doğrultusunda uygulanması Veteriner Md. Gerçekleşme oranı 3 yapılarak yağmur suyu kanallarının yolun ortasına alınması Cadde ve sokakların periyodik olarak yıkanması, pazar yerlerinin pazar bitiminde yıkanması, ilaçlanması ve dezenfekte edilmesi Temizlik İşleri Md. Gerçekleşme oranı Pazaryerlerinin, cadde ve sokakların yıkanması ve dezenfekte edilmesi Kaldırım yapımları/yenilemeleri esnasında yol yıkama sisteminin kurulması Fen İşleri Md. Gerçekleşme oranı Yıkama işlemini etkinleştirmek ve daha ekonomik hale getirmek için sokak yollarının içbükey Fen İşleri Md. Gerçekleşme oranı Umuma açık, istirahat ve eğlence yerlerinin kanun, yönetmelik ve genelgelerde belirtilen hususlara uygun çalışmalarının sağlanması Düğün salonlarının, internet kafelerin, müzikhollerin, spor salonlarının, bilardo salonlarının, oyun salonlarının, sinema salonlarının, eğlence salonlarının, dernek lokallerinin, parklardaki büfelerin, okul kantinlerinin ve diğer iş yerlerinin en az ayda kez denetlenmesi Zabıta Md. Toplam işyeri sayısı/ denetlenen iş yeri sayısı Açık içki satışı yapan iş yerlerinin ayda kez denetlenmesi Zabıta Md. Toplam işyeri sayısı/ denetlenen iş yeri sayısı 3 Kahvehanelerin ayda kez denetlenmesi Zabıta Md. Toplam işyeri sayısı/ denetlenen iş yeri sayısı 4 Kurulan semt pazarlarının sürekli denetlenmesi Zabıta Md. Kurulan semt pazarı/ denetlenen semt pazarı 3 mücadelenin planlanması ve uygulanması Kuduz ve diğer zoonoz hastalıklara yönelik mücadelenin planlanması ve İBB ve İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde uygulanması Her türlü hastalık kaynağı olma riski taşıyan haşerelere yönelik mücadelenin planlanması ve uygulanması Veteriner Md. Veteriner Md. Yıllık olarak konu ile ilgili şikayetlerdeki azalma miktarı ve vatandaş memnuniyetindeki artış oranı Plana uygun gerçekleşme oranı Vektör mücadelesi-larva, uçkunlar ve zoonoz hastalıkları ile mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülmesi Karasinek, sivrisinek ve diğer uçkunların larvalarına ve üredikleri kaynaklara yönelik Veteriner Md. Plana uygun gerçekleşme oranı 6

8 .7. Vatandaşlarımızın eğitim, kültür ve sosyal alanlarda niteliklerinin arttırılmasını sağlamak Bağcılar ilçesinde okur-yazar oranının yükseltilmesi Hanehalkı araştırmasından gelen verilerin değerlendirilerek vatandaşlar ile görüşmeler yapmak Kültür ve Sosyal İşler Md. Görüşülen kişi sayısı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, STK ve Belediye işbirliğiyle okuma-yazma seferberliğinin halka duyurulması, okuma-yazma eğitimi yapılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle protokol imzalanması ve okuma-yazma kurslarının başlatılması ve Kültür ve Sosyal İşler Md. Her yıl okuma yazma oranındaki yükselme miktarı 3 Kurs sonunda başarılı kursiyerlerin ödüllendirilmesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Ödüle layık görülen kişi/ ödüllendirilen kişi sayısı Belediye kütüphanesi, halk kütüphanesi, okul kütüphaneleri, diğer kütüphaneler, mahalle konaklarındaki ve parklardaki kitaplıkların envanterlerinin yeni kitaplar eklenerek sürekli güncel tutulması, öğrencilerin ve vatandaşların kütüphane ve kitap kullanımının her yıl %0 arttırılması Kütüphanelerin kitap ihtiyaçlarının tespit edilip gerekli kitap takviyesinin yapılması Kültür ve Sosyal İşler Md. Yapılan kitap takviyesi sayısı Okullarda ve merkezlerde vatandaşların kütüphaneyi daha çok kullanımı için bilinçlendirme faaliyeti yapılması Kültür ve Sosyal İşler Md. Kütüphanelerden faydalanma oranındaki artış 4 Gençlerin tarihi ve kültürel konularda bilinçlendirilmesi için yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte geziler düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Halkın sosyal ve kültürel gelişiminin sağlanması için yıl içinde periyodik konferans, seminer ve açık oturumların düzenlenmesi Katılımcılardaki yıllık artış, katılımcı sayısı Çocuklara ve gençlere yönelik yaz etkinliklerinin düzenlenmesi Yaz Spor Okullarının açılması ve katılımcı sayısının her yıl arttırılarak devam ettirilmesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Katılımcılardaki yıllık artış, katılımcı sayısı Gençlik Kampları organize edilmesi ve katılımcı sayısının her yıl arttırılarak devam ettirilmesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Katılımcılardaki yıllık artış, katılımcı sayısı 3 İzci Kampları organize edilmesi katılımcıların her yıl arttırılarak devam ettirilmesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Katılımcılardaki yıllık artış, katılımcı sayısı Her yıl sempozyumlar düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Düzenlenen sempozyum sayısı, katılımcı sayısındaki artış oranı Halka yönelik açık hava ve salon etkinlikleri düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Etkinlik sayısı, katılımcı sayısındaki artış oranı 3 Önemli gün, hafta ve ayların kutlanmasına yönelik panel, seminer, açık oturum ve diğer organizasyonların düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Etkinlik sayısı, katılımcı sayısındaki artış oranı 4 Her ay konusunda uzman kişilerle, halka yönelik en az sohbet toplantısı düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Etkinlik sayısı, katılımcı sayısındaki artış oranı 7

9 Halkın ve özellikle gençlerin her konuda gelişimini teşvik etmek için sosyal, kültürel, sportif, çevre vb. konularda ödüllü yarışmalar düzenlenmesi Farklı alanlarda ödüllü yarışmaların düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Yapılan yarışma sayısı, ödüllendirilen vatandaş sayısı Kitap okuma yarışmaları düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Yapılan yarışma sayısı, ödüllendirilen vatandaş sayısı 3 Spor yarışmaları düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Yapılan yarışma sayısı, ödüllendirilen vatandaş sayısı 4 Güzel sokak, güzel balkon vb. konularda yarışmalar düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Yapılan yarışma sayısı, ödüllendirilen vatandaş sayısı Her yıl eğitim, kültür, sosyal, ahlaki ve mesleki içerikli kitaplar hazırlatılması ve dağıtılması Belirlenen konularda kitapların hazırlatımması ve dağıtılması Kültür ve Sosyal İşler Md. Hazırlanan kitap sayısı/ dağıtılan kitap sayısı İBB, Milli Eğitim, STK ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde ekonomik, sosyal ve kültürel hayatı destekleyecek mesleki, sosyal, kültürel alanda düzenlenen eğitimlere katılımcı sayısını her yıl bir önceki yıla göre /3 oranında arttırmak Halkı bilinçlendirerek kurslara katılımını teşvik etmek, tanıtım yoluyla bilgilendirilmesini sağlamak ve duyarlı hale getirmek Kültür ve Sosyal İşler Md. Bilinçlendirme faaliyetlerinde ulaşılan vatandaş sayısı Kurs sayısı ve eğitimlerin branş sayısının arttırılması Kültür ve Sosyal İşler Md. Kursiyer sayısındaki yıllık artış oranı 3 Konu ile ilgili konferans, seminer, açık oturum, sohbet, fikri tartışma ve diğer organizasyonlar düzenlemek Kültür ve Sosyal İşler Md. Etkinlik sayısı, katılımcı sayısı İBB, STK ve Üniversitelerle işbirliği içerisinde aileler ve aile bireyleri arasında uyum ve devamlılığı sağlayarak aile yapısının güçlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak Konu ile ilgili araştırmalar yaptırmak Kültür ve Sosyal İşler Md. Yapılan araştırma sayıs Yapılan araştırmaların sonuçları doğrultusunda vatandaşlara yönelik eğitimler düzenlemek Kültür ve Sosyal İşler Md. Düzenlenen eğitim sayısı, katılımcı sayısı Vatandaşların kentlilik bilincinin arttırılmasına yönelik projeler üretilmesi ve uygulanması Komşuluk bilincini geliştirmek amacıyla vatandaşlarımıza yönelik eğitimler ve seminerler Kültür ve Sosyal İşler Md. Yapılan faaliyet sayısı, katılımcı sayısı düzenlenmesi Vatandaşlık bilincini geliştirmek amacıyla eğitimler ve seminerler düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Yapılan faaliyet sayısı, katılımcı sayısı 3 Kentlilik bilincini arttırmaya yönelik organizasyonlar yapmak Kültür ve Sosyal İşler Md. Yapılan faaliyet sayısı, katılımcı sayısı 8

10 .8. Vatandaşlarımızın ve şehrin ileri gelenlerinin alınan kararlarda söz sahibi olacağı katılımcı bir belediyecilik anlayışı geliştirmek yılı sonuna kadar her yıl en az 5 adet bilgi erişim noktası oluşturmak Her yıl yeni yerlerin belirlenmesi ve bilgi erişim noktasının kurulması Bilgi İşlem Md. Kurulan bilgi erişim noktası sayısı Belediye Başkanı na müracaat eden ve özel görüşme talebinde bulunan insanlara bütün çalışma günlerinin belirli saatlerini tahsis etmek suretiyle yüz yüze ve telefonla görüşmeler yapmak; onların şikayetlerini önerilerini almak Randevusuz görüşmelerin yapılması Özel Kalem Md. Her hafta belediye binasında halk görüş günleri gerçekleştirmek Görüşülen vatandaş sayısı, alınan öneri, çözülen sorun sayısı Plan doğrultusunda halk görüşlerinin gerçekleştirilmesi Özel Kalem Md. Belirlenen öneri, beklenti ve şikayetlerin çözülme oranı Her mahallede yılda en az kez Halk Meclisi toplantıları yapılması Toplantılarda o ayın konusunu geniş bir şekilde tartışarak beklenti, şikayet ve önerilerin tespit edilmesi ve bu konuda anketler yapılması STKlar ile yılda en az 5 kez 400 kişinin katılımıyla toplantılar yapmak Toplantılarda o ayın konusunu geniş bir şekilde tartışarak beklenti, şikayet ve önerilerin tespit edilmesi ve bu konuda anketler yapılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Toplantılarda belirlenen öneri, beklenti ve şikayetleri değerlendirme oranı Vatandaşla yapılan tüm toplantı ve görüşmelerin kayıt altına alınarak dönemsel olarak kitapçık halinde yayımlanması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Toplantılarda belirlenen öneri, beklenti ve şikayetleri değerlendirme oranı Görüşmelerin kaydedilmesi ve kitapçık haline dönüştürülmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. İş'in tamamlanma oranı Halk, Kamu Kurumları ve STK'larla yılda en az 3 toplantı yaparak ve her toplantıya en az 360 kişinin katılımını sağlayarak katılımcı belediyecilik anlayışını geliştirmek için çalışmalar yapmak Toplantılarda o ayın konusunu geniş bir şekilde tartışarak beklenti, şikayet ve önerilerin tespit edilmesi ve bu konuda anketler yapılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Toplantılarda belirlenen öneri, beklenti ve şikayetleri değerlendirme oranı 9

11 KURUMSAL YAPI.. Belediye hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü tamamlamış olan araçların tümünün satılması veya hek e ayrılması Araçların durumlarının tespit edilip gerekli işlemin yıl sonuna kadar yapılması Makine Elektrik ve Ruhsat Md. Tespit edilen araç sayısı/ heke ayrılan araç sayısı 006 yılı sonuna kadar İBB ile işbirliği yaparak hizmet binası ve merkezi deponun yapılması 006 yılı sonuna kadar merkezi deponun tamamlanması Fen İşleri Md. İş'in tamamlanma oranı 006 yılı sonuna kadar Hizmet Binasının tamamlanması Fen İşleri Md. İş'in tamamlanma oranı Bağcılar Belediyesi sınırları içindeki tüm işyerlerinin kanunların ve yönetmeliklerin belirlediği çerçevede ruhsata bağlanması 007 yılı sonuna kadar Bağcılar Belediyesi sınırları içindeki iskanlı ve ruhsatlı binalarda bulunan tüm işyerlerinin kanunların ve yönetmeliklerin belirlediği çerçevede ruhsata bağlanması İskanı olmayan bölgelerdeki tüm iş yerlerinin yılı sonuna kadar uygun yere taşınmasının veya faaliyetlerine son verilmesinin sağlanması Belediye gelirlenin arttırılması Makine Elektrik ve Ruhsat Md., İktisat ve Küşat Md. Makine Elektrik ve Ruhsat Md., İktisat ve Küşat Md. Verilen ruhsat sayısındaki yıllık artış oranı Faaliyetine son verilen ve tahliye edilen iş yeri sayısı Gelir getirecek kaynakların kayıt altına alınarak, tahakkuk ve tahsilatların gerçekleştirilmesi Gelirler Md. Tahakkuk ettirilen/tahsil edilen oranındaki artış Birimler arası koordinasyon sağlanarak tahakkuk etmiş alacakların %00 oranında tahsilinin sağlanması Tüm personele yılda kez belediyenin gelir kaynakları ve bunların tahsilat yöntemleri konusunda eğitimlerin verilmesi 007 yılı sonuna kadar emlak vergi kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesi ve sürekli güncel tutulması Gelirler Müdürlüğü ve ilgili belediye personeline yılda 4 defa vergi mevzuatı, belediye gelirleri ve bilgisayar ile ilgili eğitimler vermek Emlak bildirim kayıtlarının coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirerek hatalı bildirimleri tespit edip tarh, tahakkuk ve terkin işlemi yapmak Son ödeme tarihi geçen alacaklarımızın tahsil edilmesi için ilgili kanunlar gereğince icra takibi ve haciz işlemleri yaparak bütçeyi %00 gerçekleştirmek Gelirler Md. Gelirler Md. Gerçekleşme oranı Eğitimlerin gerçekleştirilmesi Gelirler Md. Güncelleme miktarı 007- Gelirler Md. Gelirler Md. Gelirler Md. Verilen eğitim sayısı Tespit edilen hatalı bildirim sayısı/ düzenlenen işlem sayısı Bütçe Gerçekleşme Oranı 8 Birimler arası koordinasyonu sağlayarak tek sicil uygulamasını aktif hale getirmek Gelirler Md. Konuyla ilgili şikayet oranındaki azalma 30

12 Belediye ile Kamu Kuruluşları, özel kuruluşlar ve vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları öncelikle sulh yolu ile asgariye indirmek, ortadan kaldırmak Birimlerin faaliyetlerini yürütürken dikkat edilmesi gereken konularda birim müdürlerine eğitimler Hukuk İşleri Md. vermek Yapılan uygulamaları takip etmek amacıyla periyodik toplantılar düzenlemek Hukuk İşleri Md. Verilen eğitim sayısı Her yıl belediye aleyhine açılan dava sayısındaki düşme oranı, her yıl kazanılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı 3 Belediye çalışanlarını ve vatandaşları tüketici ve insan hakları konusunda bilinçlendirmek Kültür ve Sosyal İşler Md. Faaliyet sayısı, katılımcı sayısı 4 Belediyenin hukuki savunma etkinliğini arttırarak açılan davaların belediye menfaatine sonuçlanmasını sağlamak Hukuk İşleri Md. Her yıl belediye aleyhine açılan dava sayısındaki düşme oranı, her yıl kazanılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı 4 yükseltmek Personel arasındaki iş barışını sağlamak ve ekip çalışmasını desteklemek amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler (geziler, sportif faaliyetler vb.) düzenlenmesi Personel Ve Eğitim Md. Personel performansındaki artış oranı 5 Her yıl en az 0 kişinin gelişmiş ülke belediyelerine deneyim kazanmak üzere gönderilmesi Personel Ve Eğitim Md. Personel performansındaki artış oranı Bütçe gerçekleşme oranını %00'e çıkarmak Belediye personelinin temel ve teknik yeterliliklerinin geliştirilmesi ve motivasyonlarının arttırılarak performanslarının yükseltilmesi Yurtiçi ve yurtdışı seminer ve eğitim programları düzenlemek Personel Ve Eğitim Md. Personel performansındaki artış oranı Farklı kurum, kuruluş ve şahıslar tarafından düzenlenen eğitim ve seminer programlarına Personel Ve Eğitim Md. Personel performansındaki artış oranı katılmak 3 Personelin sosyal hayatını desteklemeye yönelik uygulamalarla personelin motivasyonunu Personel Ve Eğitim Md. Personel performansındaki artış oranı Gelir ve gider tahminleri için tüm birimlere eğitimler verilmesi Hesap İşleri Md. Eğitim sayısı, katılımcı sayısı Genel ortalama ve istatistik değerlendirmeleri yaparak tüm birimlere yönlendirme yapılması Hesap İşleri Md. Değerlendirme raporlarının dağıtımı Dijital Arşiv Sisteminin kurulması Gerekli altyapının kurulması ve sistemin hizmete açılması Bilgi İşlem Md. İş'in tamamlanma oranı 007 Doküman Yönetim Sisteminin kurulması Gerekli altyapının kurulması ve sistemin hizmete açılması Bilgi İşlem Md. İş'in tamamlanma oranı 007 3

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS PROGRAMI T.C. BEYOĞLU BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS 2007-2009 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GİRİŞ VE METODOLOJİ.. 4 2. ÖNGÖRÜLEN SENARYO 7 3. MİSYON.. 8 4. VİZYON. 11 5 İLKELER 14 6. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER,

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 205 YILI 205 MALİ YILI 205 YILI BAŞKAN DAN Her geçen gün daha da büyüyen ve güzelleşen ilçemiz; tüm altyapı ve üstyapı sorunları tamamlanmış, yaşanabilir modern bir kent haline dönüşmüştür. Bu büyük gelişim,

Detaylı

2011 2011 FAALiYET RAPORU

2011 2011 FAALiYET RAPORU 20 FAALiYET RAPORU 20 FAALiYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI Bağcılar Belediye

Detaylı

2010 BAYRAKLI BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2010 BAYRAKLI BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 010 PERFORMANS PROGRAMI Memleket Mutlaka Modern, Medeni ve Yeni Olacaktır. Bizim İçin Bu Hayat Davasıdır... 010 PERFORMANS PROGRAMI 4 010 PERFORMANS PROGRAMI 6 PERFORMANS PROGRAMI 010 BAŞKANIN SUNUŞU

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI...

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI... İÇİNDEKİLER. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI... F. FİZİKİ KAYNAKLAR... 8 G. MALİ YAPI... 2 H. İNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Başkan Sunuş.. 2. Teşkilat Yapısı 3. Misyon, Vizyon, İlkeler. 4. Performans Programı Açıklaması. 5

İÇİNDEKİLER. Başkan Sunuş.. 2. Teşkilat Yapısı 3. Misyon, Vizyon, İlkeler. 4. Performans Programı Açıklaması. 5 İÇİNDEKİLER Başkan Sunuş.. 2 Teşkilat Yapısı 3 Misyon, Vizyon, İlkeler. 4 Performans Programı Açıklaması. 5 Performans Programı Sistem Döngüsü... 6 Performans Program Şeması.. 7 Stratejik Alanlar.. 8 Özel

Detaylı

Sayfa 3 4 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 Sayfa 8 Sayfa Sayfa 9 ZAMAN ÇİZELGESİ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARININ BAŞLAMASI 22.06.20 Stratejik Plan Kurulunun Oluşturulması 23.06.20 Stratejik Plan Ekibinin Oluşturulması

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk 2 Mustafa Kemal Atatürk 3 4 Gazi Şahin / Mamak Belediye Başkanı 5 Meclis Üyelerimiz Abdullah ARSLAN (Ak Parti) Adem AVAN (Ak Parti) Ahmet GÜZEL (Ak Parti) Ali FERHAN (Ak Parti) Aydın DEMİR (Ak Parti) Baki

Detaylı

TAVŞANLI BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TAVŞANLI BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TAVŞANLI BELEDİYESİ 215 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 İçindekiler ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 3 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1.Yetki Görev ve Sorumluluklarımız... 5 1.1.2.Teşkilat Yapısı... 6 2.FİZİKSEL

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015-ADANA İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

GEBZE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 3 Recep Tayyip ERDOĞAN BAŞBAKAN 2009 MALİ YILI

Detaylı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 1 / 32)

Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 1 / 32) Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 1 / 32) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI Eylül 2007 Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 2 / 32) İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda 1 2 Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. 3 4 BAŞKAN SUNUŞU Performans, kurumun faaliyet

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 01.04.2010 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Göreve geldiğimizden bu zamana dek pek çok ilke imza atarak gerçekleştirilen

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

Ortahisar Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Ortahisar Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu SUNUŞ Değerli Meclis Üyelerimiz; Ortahisar Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu nda yer alan, ilçemizin ve halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalara katkı sağlayan ve

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013 Mustafa Kemal ATATÜRK Faaliyet Raporu 2013 Abdullah GÜL/T.C. CUMHURBAŞKANI Faaliyet Raporu 2013 Recep Tayyip ERDOĞAN/ T.C. BAŞBAKANI Kadir TOPBAŞ / İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı S. Kenan ŞAHİN /

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2 KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 3 4 Yayın Kurulu Mustafa UZUNLAR M.Fatih ERTAŞ «etin CANLI Mehmet DEMİRKOL Harun ERYILMAZ Mehmet DEMİR Yapım Kahramanmaraş

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 1 I. SUNUŞ 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda ortaya konulan amaç ve hedefler doğrultusunda 2015 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. 2015 mali yılı için hazırlanmış

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Performans Programı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Performans Programı 2014 Performans Programı İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I BAŞKANDAN... II I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Teşkilat Yapısı... 5 1. Belediyenin Organları... 5 2. Hizmet... 6 C.

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

I - GENEL BİLGİLER. A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7..

I - GENEL BİLGİLER. A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7.. I - GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7.. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Kanunlarla

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 Yılı Performans Programı Yayına Hazırlık ve Baskı: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Detaylı

İÇINDEKILER GİRİŞ. 2 METODOLOJİ 3 SWOT ANALİZİ 4 1. TEPEBAŞI BELEDİYESİ KURUM İÇİ GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI 4 GÜÇLÜ YANLAR. 4 ZAYIF YANLAR.

İÇINDEKILER GİRİŞ. 2 METODOLOJİ 3 SWOT ANALİZİ 4 1. TEPEBAŞI BELEDİYESİ KURUM İÇİ GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI 4 GÜÇLÜ YANLAR. 4 ZAYIF YANLAR. İÇINDEKILER GİRİŞ. 2 METODOLOJİ 3 SWOT ANALİZİ 4 1. TEPEBAŞI BELEDİYESİ KURUM İÇİ GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI 4 GÜÇLÜ YANLAR. 4 ZAYIF YANLAR. 5 2.TEPEBAŞI BELEDİYESİ Nİ ETKİLEYEN ÇEVRASEL FIRSATLAR VE TEHDİTLER.

Detaylı

2008 Yılı. Çalışma ve Yatırım Programı

2008 Yılı. Çalışma ve Yatırım Programı 2008 Yılı Çalışma ve Yatırım Programı 2 Mamak Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk 2008 Y l Çal flma ve Yat r m Program 3 4 Mamak Belediyesi Gazi Şahin / Mamak Belediye Başkanı 2008 Y l Çal flma ve Yat r m

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Mali Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü KİÖİ Muhasebe Sisteminin Etkin Bir Şekilde İşlemesini Sağlamak Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması için kurumsal otomasyonun en etkin biçimde kullanılması sağlanacaktır.

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ Karar No : 95 Toplantı Tarihi :03/07/2006 Konusu : Melikgazi Belediyesi Stratejik Planlama. Meclis gündeminin 1.maddesinde yer alan;melikgazi Belediyesi nin 20072011

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı