TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...4 GENEL TANITIM-FİZİKSEL YAPI...7 ANAOKULU...13 İLKOKUL VE ORTAOKUL...17 DESTEK BİRİMLER

3 ÖNSÖZ Değerli Veli ve Öğrencilerimiz, Bu bilgilendirme kitapçığı, TED Kuzey Kıbrıs Koleji Ailesine katılan tüm veli ve öğrencilerimizin okulumuzu tanımaları ve başarıya hep birlikte ulaşmamıza yardımcı olacak uygulamalar ve kurallar hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla hazırlanmıştır. Okulumuza ait uygulamaların, siz velilerimiz ve öğrencilerimiz tarafından aynı bakış açısı ve anlayışla algılanacağına, sorumlulukların eksiksiz olarak yerine getirileceğine olan inancımız sonsuzdur. Saygılarımızla, TED Kuzey Kıbrıs Koleji 3

4 TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ KURULUġ, TARIHÇE VE MISYON Eğitim, Atatürk'ün Cumhuriyete geçişte en çok önem verdiği alanlardan biriydi. Atatürk, her alanda lider vatandaşların Türkiye'yi geleceğin uygar ülkeleri arasına taşıyacağının ve bu vatandaşları yetiştirmenin en önemli aracının eğitim olduğunun farkındaydı. Atatürk 1925 yılında yaptığı Meclis açış konuşmasında iki noktayı özellikle vurgulamıştır: Eğitimde niteliği artıracak çalışmalara yoğunluk vermek ve başarılı ama olanakları kısıtlı çocukların okuması için varlıklı kimselerin olanak yaratması. İşte bu iki nokta, Cumhuriyetin ilk sivil toplum kuruluşlarından birinin kurulmasına giden yolu hazırlamıştır. Kısa bir süre sonra, şimdi müze olarak kullanılan Büyük Millet Meclisi binasında tüm milletvekilleri, üst yöneticiler ve ileri gelen iş adamlarının katıldığı bir toplantı yapıldı ve o zamanki adıyla Türk Maarif Cemiyeti nin kuruluş hazırlıklarına tez elden başlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği hedefleri gören, sorunlara sahip çıkan ve çözüm yollarını araştıran kurul, özenle sürdürdüğü görüşmelerden sonra "Türk Maarif Cemiyeti"nin kurulması konusunda karara vardı. Derneğin Ana Tüzüğü 31 Ocak 1928 günü, madde madde görüşülerek kabul edildi. Derneğin amaçları ilk tüzüğünde 3 maddede açıklanıyordu: Ülke içinde ve dışındaki eğitim merkezlerinde Türk öğrencilere özel yurtlar kurmak ve yönetmek, Yükseköğrenimini bitirmeye çalışan, maddi olanağı olmayan zeki ve çalışkan öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için koşullar dahilinde destek olmak, Türk çocuklarını yabancı okullara başvurma mecburiyetinden kurtaracak okullar kurmak ve Derneğin amaçları doğrultusunda yayın yapmak. 31 Ocak 1928'de kurulan Türk Eğitim Derneği'nin kuruluş işlemleri tamamlanıp çalışmalarına başlamasından sonra, kurucusu Büyük Önder Atatürk'e, Derneğin "yüksek koruyucusu" olmaları dileğinde bulunulmuş ve kendisi de bunu kabul etmiştir. Atatürk ün yaşamı boyunca devam eden yüksek koruyuculuk fikri, Türk Eğitim Derneği nin ana tüzüğünde yer alan Cumhurbaşkanı, Türk Eğitim Derneği nin yüksek koruyucusudur. hükmü ile kendinden sonraki Cumhurbaşkanlarımıza da iletilmiştir. Dernek, ülke çapındaki başarılı çalışmaları üzerine, 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereğince 'kamu yararına çalışan dernek' statüsü edinmiştir yılı Haziran ayından itibaren de "Türk Eğitim Derneği" adını almıştır. 4

5 OKULLARIMIZ Türk Eğitim Derneği kuruluş amaçları doğrultusunda, açılışından hemen sonra, öğretim yılında açtığı anaokulu ile eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştı öğretim yılında ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ile "Ankara İlkokulu" olarak İlkokul 1. sınıfını açmıştı. TED Ankara Koleji'nin açılışını ülkenin diğer illerinde açılan okullar izlemiş ve ülke çapındaki TED Okulları'nın sayısı hızla artmıştı. Ankara'da küçük bir anaokulu ile başlayan bu yürüyüş, bugün 23 TED Okuluyla geniş bir aile olarak sürmekte ve gerek eğitim-öğretim kalitesi gerekse sosyal sorumluluk açısından model olacak bu aile her geçen sene büyümeye devam etmektedir. 5

6 BURSLAR TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencilerine; Tam Eğitim Bursu (TEB) ve Başarı Bursu olmak üzere iki tip burs verilir. TAM EĞĠTĠM BURSU (TEB) Başarılı ancak maddi olanakları yetersiz öğrencilere, 6. ve üzeri sınıf düzeylerinde verilmeye başlanan ve üniversite eğitiminin sonuna kadar devam eden karşılıksız burstur. Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını, TED Kuzey Kıbrıs Koleji nde tamamlarlar. Burs verilme ve devam ettirme koşuları ile ilgili olarak, Tam Eğitim Bursu Sınav Kılavuzu çerçevesinde belirtilen esaslar geçerlidir. BAġARI BURSU TED Kuzey Kıbrıs Kolejinde öğrenim gören veya görecek olan 4.sınıf ve üzeri sınıflardaki öğrencilerin akademik başarıları nedeniyle okul tarafından verilen karşılıksız burstur. Başarı bursu, öğrenim ücreti, yemek, servis, giyim ve kitap-kırtasiye giderlerinden birini kapsayabileceği gibi, söz konusu giderlerin birden fazlasını da kapsayabilir. 6

7 TED KUZEY KIBRIS KOLEJĠ GENEL TANITIM TED Kuzey Kıbrıs Koleji Kampusu, 30 dönüm üzerine kurulu m² kapalı alanıyla okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde hizmet vermek üzere planlanmıştır. Okulumuz, fiziki yapısı ve teknolojik donanımı ile öncelikle öğrenciler için güvenli bir öğrenme ortamı olarak; bununla birlikte öğrencilerinin zihinsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyecek ve onları gelişmeye teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. Okul kampüsü içinde: 100 öğrenci kapasiteli Anaokulu Binası 360 öğrenci kapasiteli İlkokul Binası 216 öğrenci kapasiteli Ortaokul Binası Yönetim Binası Yemekhane ve Kafeterya Açık ve Kapalı Oyun Alanları Jimnastik Salonu Sahne Sanatları Bölümü Spor Kompleksi Yüzme Havuzu Konferans Salonu Öğretmen Lojmanları yer almaktadır. 384 öğrenci kapasiteli lise binası da kampüs içinde yer alacak olup, yılında faaliyete geçecektir. Okulumuzda elektronik sınıflar, fen laboratuarı, fen/doğa atölyesi, bilgisayar laboratuarları, branş derslikleri ve bilgi erişim merkezi bulunmaktadır. Ayrıca tüm dersliklerde bilgisayar, projeksiyon cihazı ve internet bağlantısı mevcuttur. 7

8 TED KUZEY KIBRIS KOLEJĠ NDE EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM TED Kuzey Kıbrıs Koleji nin temel amacı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim amaçlarında belirtilen niteliklere sahip, Bilimsel düşünen ve yaratıcı çözümler sunan, Bilgiyi üretime dönüştürebilen, Teknolojiyi gereksinimleri doğrultusunda etkin kullanabilen, Kendi bireysel öğrenme farklılıklarının bilincinde ve yaşam boyu öğrenebilen, Bir üst eğitim kademesi için gerekli akademik donanıma sahip, En az iki yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanabilen, Sosyal sorumluluk bilincine sahip, Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek, Özgüveni yüksek, Demokrat, empati kuran ve farklılıklara saygılı, Çevreye duyarlı, Yüksek ahlaklı, Mutlu, dünya vatandaşı bireyler yetiştirmektir. TED Kuzey Kıbrıs Koleji, öğrencileri merkeze alarak onları etik değerler çerçevesinde akademik, bilim, yabancı dil, spor, kültür ve sanat alanlarında yetiştiren, öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformda kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayan bir eğitim-öğretim anlayışına sahiptir. YABANCI DĠL EĞĠTĠMĠ TED Kuzey Kıbrıs Koleji nde, uygulanan Ağırlıklı Yabancı Dil Programı gereği, İngilizce dil eğitimi okul öncesi 4-5 yaş aralığında ve ilkokulda Çift Dilli eğitim ortamında verilir. İngilizce dil eğitiminde öğrencilerin dil ve eleştirel düşünme becerileri, bireysel farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak ve bilgisayar tabanlı programlar uygulanarak Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı doğrultusunda K12 bütünlüğünde geliştirilir, Ayrıca öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan sertifikaları (Cambridge, ESOL, YLE) almaları da hedeflenir. Ortaokulda Matematik ve Fen dersleri İngilizce dilinde işlenmekte olup, dersler arasında sağlanan bütünlükle öğrencilerin İngilizce dil becerileri de akademik olarak geliştirilmekte ve lisede girecekleri IGCSE (A) seviyesi sınavlara yönelik temel sağlanmaktadır. TED Kuzey Kıbrıs Koleji nde öğrenciler 2. yabancı dil olarak 4. sınıftan itibaren seçmeli olarak Almanca veya Fransızca dil eğitimi alırlar. 8

9 ÖĞRENCĠ-VELĠ-OKUL HAK VE SORUMLULUKLARI TED Kuzey Kıbrıs Koleji nde; öğrencilerin, velilerin ve okulun çeşitli hak ve sorumlulukları mevcuttur. Öğrencilerimiz, genel çerçevesi belirlenmiş hak ve sorumlukları doğrultusunda okul yaşantılarını geçirirler. Böylece öğrenme yaşantıları süresince adil, iletişimci ve saygılı bir ortam sağlanmış olur. Velilerimiz, okul kuralları çerçevesinde hak ve sorumluluklarını bilerek öğrencilerinin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini düzenli olarak takip ederek onlara gereken desteğin zamanında sağlanması vb. durumlarda istek, eleştiri ve önerilerini belirterek öğrencilerine ve okula destek olurlar. Okul ise, kendisine özgü işlevlerini yerine getirebilmek için bir takım hak ve sorumluluklara sahiptir. Bu sayede kaliteli bir eğitim ortamı yaratılırken öğrenci, veli ve çalışan memnuniyeti de sağlanmış olur. ÖĞRENCĠ HAKLARI Düşüncelerini özgürce ifade etme, Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma, Bireysel özelliklerine saygı gösterilme, Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme, Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması, Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme, Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması, Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma, Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma, Okul yönetiminde temsil etme ve edilme. ÖĞRENCĠ SORUMLULUKLARI Okul ve sınıf kurallarına uyma, Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı gösterme, Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranma, Arkadaşlarının ve okulun eşyalarına zarar vermeme, zarar verdiği takdirde bu zararın bedelini karşılama, Ders dışı etkinliklere katılma, Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmama. 9

10 VELĠ HAKLARI Çocuğunun eğitimiyle ilgili tüm konularda düzenli olarak bilgilendirilme, Adil ve saygılı davranışlarla karşılanma, Çocuğuna okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilme, Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilme. Okul yönetimine katılma, Okulun veli eğitim seminerlerinden yararlanma. VELĠ SORUMLULUKLARI Çocuğunun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olma, Okulun duyuru ve yayınlarını takip etme, Bilgi edinme ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri gönderme, Okul-Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılma, İhtiyaç duyduğunda çocuğunun ödevlerine katkı sağlama, Çocuğunun okumasına, araştırmasına daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olma, Evde, o gün okulda yapılanları paylaşarak günün değerlendirmesini çocuğuyla birlikte yapma, Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılma, Çocuğunun, okul kurallarına uyması için gerekli desteği sağlama, Çocuğunun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeleri hakkında okulu zamanında bilgilendirme. OKUL HAKLARI Okul toplumundan ve çevreden saygı ve destek görme, Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını isteme, Planlanmış eğitim etkinliklerinin yer, zaman ve içeriğini en az bir hafta önceden haber vererek değiştirme, Okul kurallarına uyulmadığında çeşitli yaptırımlar uygulama. 10

11 OKUL SORUMLULUKLARI Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal, ekipman ve teknolojik donanım sağlama, Okulda olumlu bir kültür yaratma, Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında hiçbir nedenden dolayı ayrım yapmama, Eğitim ve öğretim sürecini okulun duvarlarıyla sınırlamama, Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratma, Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlama, Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişme, Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratma, Okulun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etme, Okul - toplum ilişkisini geliştirme, Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenleme ve ilgilileri zamanında bilgilendirme, Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenleme, Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesi için çözümler üretme, Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirme, Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplama, değerlendirme, sonuçlarını ilgililerle paylaşma ve gizliliğini sağlama, Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasını sağlama, Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermeme, Bilimsel süreli yayınları okul kütüphanesinde kullanıma sunma, Öğrenciler için toplumsal hizmet etkinlikleri planlama ve yürütme. 11

12 ÖĞRETMEN-VELĠ GÖRÜġMELERĠ Öğrencilerimizle ilgili yapacağımız her türlü görüşme bizim için önemli ve değerlidir. Tüm görüşmelerin, öğretim yılı başında okul tarafından belirlenen ve web sayfasında duyurulan veli görüşme günleri ve saatlerinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Ancak acil durumlarda randevu alınarak görüşme sağlanabilir. Anaokulunda okul veli işbirliğini sağlamak ve bu işleyişin akışını kolaylaştırmak amacıyla her öğrenci için bir iletişim defteri kullanılır. Öğretmenler ve veliler tarafından gerekli olduğu düşünülen notlar bu defterlerde yer alır. Defterlerin öğretmenler ve veliler tarafından her gün kontrol edilmesi önemlidir. Ayrıca okul müdürlüğünce belirlenen tarihlerde genel ya da sınıf bazında veli toplantıları düzenlenir. Bu toplantılar, okul web sayfasında duyurulur. 12

13 13 ANAOKULUMUZ

14 ANAOKULU FĠZĠKSEL YAPI VE DONANIM Anaokulu binamızda; Farklı öğrenme stillerine uygun donanımlı sınıflar, Fen-Doğa Atölyesi, Jimnastik-Spor Salonu, Uyku/Dinlenme Odası, Oyun Bahçesi, Kapalı Oyun Alanı yer almaktadır. AKADEMĠK PROGRAM TED Kuzey Kıbrıs Koleji nde, KKTC Milli Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından öngörülen okul öncesi eğitim programı, TED Okullarına özel okul öncesi etkinlik programları ile zenginleştirilerek uygulanır. Eğitim etkinlikleri; öğrencilerin, sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici niteliktedir. Ana sınıflarında okul öncesi eğitim programına ek olarak yoğun İngilizce, drama, görsel sanatlar, beden eğitimi, bilgisayar ve müzik dersleri verilir. Ayrıca öğrencilerin gelişimini destekleyici spor, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenir. AKADEMĠK TAKVĠM Akademik takvim, öğretim yılının içerdiği resmi tatillerin, etkinliklerin, belirli gün ve haftaların, toplantıların vb. olayların tarihlerinin gösterildiği takvimdir. Akademik takvim, her öğretim yılı başında hazırlanarak okulumuzun web sayfasında yayınlanır. ZAMAN ÇĠZELGESĠ TED Kuzey Kıbrıs Koleji ana sınıflarında haftalık ders saati sayısı 35; her bir ders süresi 40 dakikadır. Ana sınıflarında belirli dersler branş öğretmenleri eşliğinde işlenir. Öğrenciler sabah kahvaltılarını, öğle yemeklerini ve ikindi kahvaltılarını hep birlikte ve öğretmenlerinin eşliğinde yaparlar. Günlük zaman çizelgesi aşağıda yer almaktadır. 14

15 ANASINIFLARI SAATLER ETKĠNLĠK 08:00 Okula GeliĢ 08:10-08:50 Kahvaltı / Serbest Zaman 09:00-09:40 Etkinlik 09:50-10:30 Etkinlik 10:40-11:20 Etkinlik 11:30-12:10 Etkinlik 12:10-12:50 Öğle Yemeği 12:50-13:30 Serbest Zaman / Uyku 13:40-14:20 Etkinlik 14:30-15:10 İkindi Kahvaltısı / Etkinlik 15:20-16:00 Etkinlik OKUL KURALLARI Anaokulu öğrencilerinin sorumluluklarının bilincinde, kurallara uyan, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresi ile etkili iletişim kurabilen, meraklı bireyler olarak yetiştirilmesi okulumuz ve velilerimizin ortak hedefidir. Bu hedeflere ulaşılmasında öğrencilerin uyması gereken kurallardan çok; velilerin uyması gereken kurallar oldukça önemlidir. Öğrencilerimizin iyi alışkanlıklar kazanması için aşağıdaki önerilerin uygulanması okul düzenine katkı sağlayacaktır: Öğrenciler, eğitim saatleri içinde okuldan alınmamalıdır. Öğrenciler okula gelemeyecekse, ilgili yöneticilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bulaşıcı ve ateşli hastalık durumlarında öğrencilerin okula gönderilmemesi, öğrencinin kendi sağlığı ve okulun genel sağlığı için önemlidir. Konu ile ilgili olarak okul hemşiresi bilgilendirilmelidir. Okula gelirken kıymetli eşya, takı vb. aksesuarlar takılmamalı ve gönderilmemelidir. Öğrenci, anne-baba dışında herhangi biri tarafından okuldan alınacaksa, okula önceden yazılı olarak bilgi verilmesi gerekir. Okulun bilgisi dışında anne-babadan başka kimseye öğrenci teslim edilmez. Telefon ve adres değişikliklerinin en kısa zamanda okulumuza yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Duyurular bültenlerle, web sayfasıyla, iletişim defteriyle ve notlarla iletilir. Duyuruları takip etmek velinin görevidir. Sınıflar ve koridorlar öğrencilerimize ait mekânlardır. Velilerimizin bu mekânlarda bulunmak için ısrarcı olmamaya özen göstermesi gerekir. 15

16 OKUL KIYAFETLERĠ Anaokulunda serbest kıyafet uygulaması söz konusudur. Öğrenciler için okulda rahat edebilecekleri sade ve kolay giyilebilir giysiler tercih edilmelidir. Beden Eğitimi, tören, gezi vb. etkinliklerde öğrencilerin aşağıda belirtilen kıyafetleri giymeleri gerekmektedir. KIZ K Logolu Eşofman Lacivert/Kırmızı/Beyaz Tişört Lacivert Şort ERKEK K Logolu Eşofman Lacivert/Kırmızı/Beyaz Tişört Lacivert Şort ÖĞRENCĠ GELĠġĠMĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Eğitim sürecinde öğrencilerin bilgi, beceri, tutum ve davranışlarında, kazanımlar doğrultusunda gelişmeler gözlenmesi beklenir. Öğrencilerin fiziksel, duygusal, bilişsel, sosyal alanlardaki gelişimleri çeşitli çalışmalarla ortaya çıkarılır. Bunun için ağırlıklı olarak portfolyo çalışmaları yapılır. Belirli zaman aralıkları ile öğrencinin gelişimi velisi ile paylaşılır. Ayrıca her dönem sonu öğrencilere Öğrenci Gelişim Karnesi verilir. SOSYAL ETKĠNLĠKLER Öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeyi, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmayı hedefleyen; bilişsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda etkinlikler planlanır. Tüm öğretmenler ile birlikte gönüllü veliler de sosyal etkinlik çalışmalarına katılarak öğrencilere rehberlik edebilirler. Sosyal etkinlikler kapsamında geziler, sportif etkinlikler, yayınlar, gösteriler, sergiler, tiyatro, drama, müzik çalışmaları vb. faaliyetler düzenlenir. 16

17 17 ĠLKOKULUMUZ VE ORTAOKULUMUZ

18 ĠLKOKUL VE ORTAOKUL FĠZĠKSEL YAPI VE DONANIM İlkokul ve ortaokul binamızda; Farklı öğrenme stillerine uygun donanımlı sınıflar, Branş Derslikleri, Bilgi Erişim Merkezi (Kütüphane), Kulüp Odaları, Spor Salonu yer almaktadır. AKADEMĠK PROGRAM TED Kuzey Kıbrıs Koleji İlkokulu nda KKTC Milli Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından öngörülen öğretim programları çok sayıda ve çeşitli seçmeli ders olanakları ile zenginleştirilerek uygulanır. TED Kuzey Kıbrıs Koleji Ortaokulu nda ise KKTC Milli Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından özel kolejler için öngörülen öğretim programlarının yanı sıra öğrencileri lisede takip edecekleri uluslar arası programlara hazırlamak üzere takviye programlar uygulanır. Matematik ve Fen dersleri İngilizce dilinde işlenmektedir. AKADEMĠK TAKVĠM Akademik takvim, öğretim yılının içerdiği resmi tatillerin, etkinliklerin, belirli gün ve haftaların, sınavların, toplantıların vb. olayların tarihlerinin gösterildiği takvimdir. Akademik takvim, her öğretim yılı başında hazırlanarak okulumuzun web sayfasında yayınlanır. ZAMAN ÇĠZELGESĠ TED Kuzey Kıbrıs Koleji İlkokulu ve Ortaokulu nda haftalık ders saati sayısı 44; her bir ders süresi 40 dakikadır. 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine birinci dersten sonraki beslenme arasında ara öğün verilir. Aynı sınıflar öğle yemeklerini yemekhanede hep birlikte ve öğretmenlerinin eşliğinde yerler. İlkokul ve Ortaokul günlük zaman çizelgeleri aşağıda yer almaktadır. 18

19 ĠLKOKUL ORTAOKUL SAATLER ETKĠNLĠK 08:00 Okula Geliş 08:10-08:50 1.Ders* 09:00-09:40 2.Ders 09:50-10:30 3.Ders 10:40-11:20 4.Ders 11:30-12:10 5.Ders 12:10-12:50 Öğle Yemeği 12:50-13:30 6.Ders 13:40-14:20 7.Ders 14:30-15:10 8.Ders 15:20-16:00 9.Ders Sınıflara 1.ders sonunda kahvaltı verilir. OKUL KURALLARI Öğrencilerimizin sorumluluklarının bilincinde, saygılı, kurallara uyan, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresi ile etkili iletişim kurabilen, sürekli öğrenen, öğrendikçe gelişen ve bilinçlenen bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak okulumuzun ve velilerimizin ortak hedefidir. Güvenli ve düzenli bir çevrede yaşamayı öğrenmek ve bundan mutluluk duymak, ancak güvenli ve düzenli bir ortamın yaratılması için konulan kurallarla gerçekleşebilir. Kuralların amacı, özgürlükleri kısıtlamak değil, bireye kullanılabilir sınırlar içerisinde daha büyük özgürlükler sağlamaktır. Bu nedenle, tüm öğrencilerimizin aşağıda açıklanan kurallara uyma konusundaki sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmeleri beklenmektedir. Öğrencilerimiz; Okula ve derslere zamanında, öğretmenleri beklediği hazırlıkları yaparak ve okulun kurallarına uygun, temiz, düzgün kıyafetle gelmek zorundadırlar. Çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunamazlar. Okul yönetimine, öğretmenlere, okul çalışanlarına ve diğer öğrencilere saygılı davranmalıdırlar. Okul yönetimine ve öğretmenlerine yanıltıcı bilgi veremezler. Kütüphane, fen dersleri laboratuarları, spor salonu, bilgisayar, müzik ve resim dersliği, konferans ve toplantı salonları gibi eğitim ortamlarında, bulunulan yerin özel kurallarına uyarlar. 19

20 Başka kişi/kişilerin fiziksel yaralanması ile sonuçlanabilecek şekilde davranamaz ve yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli herhangi bir alet bulunduramazlar. Başkasına ait bir eşyayı alamaz veya bir başkasına veremezler. Okul eşyalarına, eğitim araçlarına ve diğer öğrencilerin eşyalarına zarar veremezler. Ders saatlerinde cep telefonu kullanamazlar. Cep telefonlarını birinci ders saati başlamadan önce müdür yardımcılarına teslim ederler, derslerin bitiminde ise müdür yardımcılarından teslim alırlar. Okul yönetiminin koymuş olduğu ve koyacağı sınıf içinde ve okul alanlarında uyulması gereken tüm kurallara koşulsuz olarak uyarlar. Ortaokulumuzda, Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin Tüzüğü maddeleri uygulanır. KIYAFET KURALLARI KIZ Lacivert Etek (K Logolu-Kırmızı) K Logolu Yakalı Tişört (Lacivert/Kırmızı/Beyaz)(Uzun-Kısa Kol) K Logolu Sweatshirt (Lacivert/Kırmızı/Beyaz)(Uzun Kol) Hırka/Süveter (Lacivert/Kırmızı) (K Logolu Şeritli Düğmeli) K Logolu Eşofman Lacivert/Kırmızı/Beyaz Yakasız Tişört Lacivert Şort ĠLKOKUL- ORTAOKUL ERKEK Gri Pantolon (K Logolu) Klasik ve Bermuda Tiplerinde K Logolu Yakalı Tişört (Lacivert/Kırmızı/Beyaz)(Uzun-Kısa Kol) K Logolu Sweatshirt (Lacivert/Kırmızı/Beyaz)(Uzun Kol) Hırka/Süveter (Lacivert/Kırmızı) (K Logolu Şeritli Düğmeli) K Logolu Eşofman Lacivert/Kırmızı/Beyaz Yakasız Tişört Lacivert Şort 20

21 DEVAM/DEVAMSIZLIK VE ĠZĠNLĠ ÇIKIġLAR Okula devam zorunludur. Veli, öğrencinin okula devamını sağlamakla yükümlüdür. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı nca ve Okul Yönetimi tarafından organize edilen yurt içi ve yurt dışı yarışmalara, sanatsal, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri etkinliklere velisinin izni ile katılacak öğrenciler, hazırlık çalışmaları ve etkinliklerin devamı süresince izinli sayılırlar. Öğrenci okula gelmediği günün ertesi günü, velisinden özrünü bildiren veli dilekçesini getirmek zorundadır. Kesintisiz üç günden daha fazla süren devamsızlıklarda doktor raporu şarttır. Doktor raporları en kısa süre içerisinde okul revirine teslim edilmelidir. İlk derse girdiği halde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır. Öğrenciler, okul yönetiminin izni olmaksızın veli ile birlikte olsa da okuldan ayrılamazlar. Öğrenci velisi, ilgili sınıf müdür yardımcısına başvuruda bulunarak mazeretini beyan eder. Öğrenci çıkış belgesi düzenlenerek öğrencinin okuldan ayrılmasına izin verilir. Öğrencinin yanında anne/babası ya da kayıtlı velisi olmadan okuldan ayrılmasına izin verilmez. Okulun çeşitli nedenlerle erken tatil edilmesi durumunda, velilere bilgilendirme yapılır. Özellikle 1 5. sınıf öğrencilerinin eve erken dönüşünü gerektiren olağanüstü durumlarda alınacak tedbirler hakkında velilerin çocuklarını önceden bilgilendirmeleri gerekmektedir. Okula başlayan her öğrencinin sağlıkla ilgili takibi revirde yapılmaktadır. Özel ve resmi sağlık kuruluşlarından alınan raporların mutlaka revir kayıtlarına işlenmesi gerekmektedir. Sağlık durumları nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek olan öğrenciler, bu durumlarını resmi ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadırlar. Raporda, sağlık durumlarını veya bedensel engelleri geçici bir süre ya da sürekli olarak, uygulamalı derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel oluşturduğu açıklanır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu, öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile Okul Müdürlüğü'ne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. ÖĞRENCĠ BAġARISININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Eğitimin ayrılmaz bir parçası olan öğrenci değerlendirmesi, öğretim programı ile hedeflenenlere ulaşma seviyesini belirlemede bir araç olarak uygulanır. Değerlendirme yapılırken farklı yöntem ve teknikler izlenir. Böylece bilgi, eleştirisel düşünme ve öğrenci becerileri; güvenilir, tarafsız ve adil bir şekilde değerlendirilir. Değerlendirme, öğrencinin bilgisel gelişimini gerçekleştirmesine, kendi kendini değerlendirmesine, bağımsız düşünmesine, öğrenme düzeyine ve yeteneklerine katkı sağlar. Buna ek 21

22 olarak, değerlendirme, eğitim sistemine bilgi sağlar ve öğrenme-öğretme sürecine geribildirim olanağı sunar; böylece sürekli kalite yükseltilmesine katkıda bulunur. Değerlendirme, ayrıca ailelerin, çocukları hakkında bilgi edindikleri bir yoldur. Değerlendirmede kullanılan çeşitli yöntemler arasında; Öğrenci ürün dosyasına dayalı değerlendirme Proje çalışmasına dayalı değerlendirme Öğrencinin sınıf içerisindeki etkinliklerine dayalı değerlendirme Ders programlarının amaçlarına dayalı değerlendirme Öğretmenin gözlemlerine dayalı değerlendirme Ödevlere dayalı değerlendirme Yazılı ve sözlü sınavlara dayalı değerlendirme Merkezi sınava dayalı değerlendirme yer almaktadır. TED Kuzey Kıbrıs Koleji Ortaokulu nda, Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü maddeleri uygulanır. Her öğrencinin başarısı; dönem içinde yapılan sınavlar ile yazılı ve/veya uygulamalı ödevler sonucuna göre verilecek notla saptanır. Sınavlarda notlar, 10 esası üzerinden verilir. Notların dereceleri aşağıda gösterilmiştir. Notlar Dereceler 10-9 Pekiyi 8-7 İyi 6-5 Orta 4 3 Zayıf 2 1 Pek Zayıf 0 Boş KARNE/DĠPLOMA Her dönem sonunda öğrencilerin o döneme ait başarı, gelişme, devam ve disiplin durumları karne ile velilerine bildirilir. Karnede her dersin başarı notu ve sınıf öğretmeninin öğrenci hakkındaki genel görüşü belirtilir. Bu görüş öğrencinin öğrenim durumu, karşılaştığı güçlükler, okul içi ve dışı tavır ve hareketleri, arkadaşları ile geçimi, okulu ve ders araç-gereçlerini temiz tutma ve korumada gösterdiği özen, derslere karşı ilgi ve gayreti, uyarlamalardan yararlanma derecesi ve benzeri hususların, bir bütün halinde değerlendirilmesini kapsar. Bu hususlardaki gözlemler sınıf öğretmeni tarafından değerlendirilerek karnelere işlenir ve gerektiğinde, ayrıca yazılı olarak öğrenciye ve öğrenci velisine duyurulur. Bu gözlemlerin isabetli olması için sınıf öğretmenleri, gerektiğinde öğrencilerin durumu hakkında ders öğretmenleri ile işbirliği yaparlar. İlkokul 5. sınıfı başarıyla bitiren öğrenciler Tamamlama Belgesi, 8.sınıfı başarıyla bitiren öğrenciler ise Ortaokul Diploması almaya hak kazanırlar. 22

23 SOSYAL ETKĠNLĠKLER VE ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ (EĞĠTĠCĠ KOLLAR) Eğitici kol (kulüp) çalışmaları, her yıl öğrencilerin arzu ve istekleri doğrultusunda oluşturulan eğitici kollar açılarak yürütülür. Bu kulüp etkinliklerinde, bir yandan öğrencilerin beceri ve yetenekleri geliştirilirken, diğer yandan, hoşça vakit geçirmeleri sağlanır. Yapılan çalışmalar ve eserler yılsonunda öğrenci ve velilere sergilenir. Eğitsel kol (kulüp) etkinliklerinde aşağıdaki ilkelere uyulur: Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak, her öğrencinin ve her öğretmenin en az bir kol etkinliğine katılması sağlanır. Öğrencilerin zihinsel gelişimlerini desteklemek için satranç, matematik, fen; kütüphanecilik; kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirilmesi için edebiyat, yaratıcı düşünce, basın-yayın, drama, vb. kulüpler kurularak, öğrenciler, bu kulüplere katılmaları yönünde motive edilir. Bu kulüplerin, okulun tümüne yönelik yarışma, panel, tartışma, seminer, gösteri, dergi ve gazete çıkarma gibi etkinlikler düzenlemeleri sağlanır. Öğrencilerin estetik duygularının gelişmesini desteklemek amacıyla; resim, müzik, tiyatro, dans, folklor gibi sanat ve kültür alanlarında, ders dışı saatlerde de eğitim verilir. Okul bünyesinde gösteriler ve sergiler düzenlenir; olanaklar ölçüsünde, okul dışı organizasyonlara katılmaları sağlanır. Öğrencilerin bedensel gelişimlerini destekleyecek spor, folklor, izcilik vb. alanlarda okul takımları ve ekipleri kurulur, bu çalışmaları güdüleyici bölgesel ve ulusal gösteri ve yarışmalara katılmaları sağlanır. Mevcut eğitsel kulüp etkinlikleri gözden geçirilerek, bunların rutin olmaktan kurtarılması; özellikle çevre, gezi ve gözlem kolu gibi, sağlık ve çevre bilincini oluşturmaya yönelik eğitsel kol etkinliklerinin daha işlevsel ve verimli hale getirilmesi amaçlanır. Her kulüp etkinliği bir eğitmenin gözetim ve denetimi altında ve o etkinlik için yeterli sayıda öğrenciden oluşan bir grup içinde yapılır. Takım çalışmasına önem verilir. Ancak, bireysel katkı ve yetenek ayrıca not edilerek değerlendirilir. Kulüp etkinliklerinde, öğrencilerin yaptıkları işten haz duymaları, severek ve isteyerek aktif rol almaları; bilinçli bir farkındalık ve duyarlı bir katılımcılık atmosferi içinde çalışmaları için gerekli ortam ve koşulların yaratılmasına özen gösterilir. TED Kuzey Kıbrıs Koleji nde öğretim yılı başladıktan sonra, öğrenciler ile okul yönetici ve öğretmenlerinin katılacağı toplantıda; imkân ve şartlara, çevrenin sosyal, kültürel ve coğrafi özellikleriyle öğrencilerin sınıf seviyesine göre, öğrenci kulüplerinden gerekli görülenlerden ya da öğrencilerin istekleri doğrultusunda olanlar arasından farklı kulüplerin kurulması sağlanır. 23

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Mehmet Akif ERSOY ÖZEL KADIKÖY/BAKIRKÖY DİL VE KONUŞMA TEMEL LİSESİ Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır,

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 B. ORGANİZASYON YAPISI a. Yönetim Kurulu... 6 b. Okul Yönetim Kadrosu... 6 c. Bölüm Başkanları... 6 7 d. Bölüm

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

İSTEK Belde Okulları Sayfa 1

İSTEK Belde Okulları Sayfa 1 İÇİNDEKİLER VELİ VE ÖĞRENCİLERE HİTAP...... 2-3 VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ, EĞİTİM İLKELERİMİZ... 4 OKUL YÖNETİMİ ÖZGEÇMİŞ......... 5 İSTEK BELDE DE YAŞAM......... 6 Ø OKUL ZAMAN ÇİZELGESİ..... 6 Ø OKULA VARIŞ-OKULDAN

Detaylı

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU Ö Z E L P E V O K U L L A R I Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Tarihçe 3. Vizyonumuz-Misyonumuz 4. Felsefe ve Temel İlkeler 5. Hak ve Sorumluluklar a. Okulun Hakları b.

Detaylı

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır. GİRİŞ Bu kitap, siz velilerimiz için, okulumuz hakkında gereksinim duyacağınız tüm bilgileri bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent İlk ve Ortaokulları Veli-Öğrenci El Kitabı 1 İ Ç İ N D E K İ L E R A - GİRİŞ. 1. Yerleşke Haritası 2. Özel Başkent Okullarının Tarihçesi 3.Okulun Adresi ve İletişim Bilgileri

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül, 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 KENT STATE KOLEJİ 2 AVRUPA KOLEJİ OKULLARI BİLİM

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ideallerimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz...

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz... ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI İçindekiler Sunuş ve Hoş Geldiniz...2 1.Okulun Temelleri...4 Vizyonumuz Misyonumuz...6 Felsefe...7 İlkeler...7 2. Okulla İlgili Genel Bilgiler...8

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

www.fatihkoleji.k12.tr

www.fatihkoleji.k12.tr www.fatihkoleji.k12.tr İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI 2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI www.fatihkoleji.com İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır. 0 GİRİŞ Bu kitapçık, siz velilerimiz için, okulumuz hakkında gereksinim duyacağınız bilgileri bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi

Detaylı

engeli Bilgili Cesur Duyarlı İletişim kuran Açık fikirli İlkeli Dünya insanı Düşünen yetiştiriyoruz! Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan

engeli Bilgili Cesur Duyarlı İletişim kuran Açık fikirli İlkeli Dünya insanı Düşünen yetiştiriyoruz! Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan engeli İletişim kuran Duyarlı Bilgili Açık fikirli İlkeli Cesur Düşünen Dünya insanı yetiştiriyoruz! AREL Anaokulu AREL İlkokulu AREL Ortaokulu AREL Anadolu Lisesi AREL Fen

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı