TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU TÜZÜĞÜ TADİL TASARISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU TÜZÜĞÜ TADİL TASARISI"

Transkript

1 TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU TÜZÜĞÜ TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL I-KURULUŞ DEĞİŞİKLİK YOKTUR Kurucular Madde 1-Cumhuriyet Caddesi No:135 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim T.C vatandaşı Kocaeli eski Milletvekili Büyük Elçi Reşit Saffet Atabinen, Şeref Sokağı No:40 Nuruosmaniye/İstanbul adresinde mukim T.C vatandaşı Belediye Eski Başkanı Yusuf Razi Bey ve Şafak Sokak İnci Apt. No:5 Nişantaşı /İstanbul adresinde mukim T.C vatandaşı Kudüs Eski Defterdarı Cevdet Özoğul un ilk kurucular sıfatı ile kurdukları ve ilk tüzüğü İstanbul Vilayetince de tasdik edilen Türk Seyyahın Cemiyetin ; İstanbul Sultanahmet Meydanı No:31 de mukin T.C.vatandaşı Kütahya Mebusu (sonradan Başbakan) Recep Peker, Beyoğlu Serkldoryan dan mukim T.C.vatandaşı Eski Şehremini (İstanbul Belediye Başkanı) Emin Erkul, İstanbul Nişantaşı Tırak Apt. Apartmanında mukim Şehremini Eski Muavini Şükrü Ali Bey in katılmalarıyla Türkiye Turing Kulübü adını almış; bilahare yeni şekli Türkiye Turing Otomobil Kulübü olan dernek, İstanbul Vilayeti nin tarih ve 299 sayılı mühaberiyle onaylanmış; Derneğin tüzüğü, Bakanlar Kurulunun tarih ve sayılı kararnamesi ile tasdik edilmiş ve 2012 Genel Kurulunda da işbu son metin kabul edilmiştir. DERNEĞİN ADI - MERKEZİ Derneğin adı Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu olup, Merkezi İstanbul dur. Türkiye Turing Otomobil Kurumu Derneğinin şubesi yoktur. İşletme büroları, dernek şubesi niteliğini taşımaz. Ancak Yönetim Kurulu, Dernekler Kanununun 24.maddesi uyarınca gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açabileceği gibi, bir

2 işletme bürosuna da temsilcilik görevi verebilir. DERNEĞİN ADINDA TÜRKİYE İBARESİ BULUNMASI VE KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK STATÜSÜ Derneğin adında Türkiye ibaresinin bulunmasına tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 7/7710 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilmiştir. Kurum, Atatürk ün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu nun tarih ve 9069 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır. II-AMAÇ DEĞİŞİKLİK YOKTUR Madde 2-Derneğin amacı; Türkiye de gerek karada, gerek deniz ve havada her vasıta ile, turizmin gelişmesine çalışmak, bilim, eğitim, spor ve kültür alanlarında faaliyetler yürütmek; güzel sanatları desteklemektir. Madde 3-Bu amaca varmak için, Derneğin yapacağı işler şunlardır: a.)türkiye ye gelen turistlerin kolay ve rahat gezmeleri ve konaklamaları için elverişli şartların ve ortamın hazırlanmasına yardım etmek. Yolların taşıtların ve turistik otellerin gelişmeleri için girişimlerde bulunmak ve bunların durumları hakkında seyahat edeceklere bilği vermek, b.)idare makamları ile temasta bulunarak, turizm konusundaki, ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlamak; c.)yol haritaları yapmak ve yollara Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyelerle ortaklaşa, uluslar arası yol işaretleri koymak, d.) Gümrük kapılarında, iskele ve limanlarda, uçak ve helikopter terminallerinde ve gerek görülen diğer

3 yerlerde Kuruma ait özel tipte inşa edilecek binalarda, turistlere yol ve rehberlik hizmeti sunmak, e.)yol ve trafik ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışmak, ana otoyollar boyunca Kurumumuz adına ve tarihi geçmişine uygun olarak inşa edilecek tesislerde dinlenme, barınma haberleşme, zaruri ihtiyaçların teminini sağlamak; otopark, çekici, vs..gibi ihtiyaçları karşılamak, gemi uçak ve helikopterlerle ulaşım ve turistik taşımacılık hizmetleri, araç kiralama hizmeti amacıyla mevzuatta belirlenmiş şartlara uygun şirketler kurmak, şirketlere ortak olmak. f.)turist rehberliği mesleğinin düzenlenmesine ve gelişmesine yardım etmek, bu amaçla eğitim yapan kuruluşlara destek olmak; okul, kurs açmak; devlet okul ve üniversitelerine destek olmak. g.)kaza ve benzeri olağanüstü hallerde, yabancı Turing kulüpleriyle mütekabiliyet esasına öncelik vermek koşuluyla, her türlü yardım, kurtarma ve çekici hizmetleri yapmak, h.)simulator ve gerekli teknik ekipmanlarla trafik ve sürücü eğitimine katkı sağlamak ve ileri eğitimler düzenlemek, i.) Otomobil yarışları, rallileri düzenlemek ve bu gibi uluslar arası konkurların organizasyona katılmak; nostaljik otomobiller sergilemek ve gösteri gezileri tertiplemek, j.)turizm ve trafik ile ilgili olarak bütün ulusal ve uluslar arası sanat, spor, kampçılık, dağcılık, öğrenci ve izci kuruluşları ile ilişkiler kurmak, k.)turizm, eğitim, kültür, otomobil konularında fotoğraf ve film yarışmaları açmak sergiler düzenlemek, l.)üyelerimize veya diğer kişi ve

4 kuruluşlara turistik,bilimsel, kültürel ve sanatsal amaçlarla Türkiye içinde ve dışında geziler, gösteriler, seminerler, konferanslar ve konserler düzenlemek, m.) Medeniyetimizin kalıcı belgeleri olan anıtların, arkeolojik eserlerin ve tabii güzelliklerin korunmasına ve değerlendirilmesine çalışmak; kültür ve medeniyet birikimimize aykırı, estetik ve güzelliklerimizi bozan yapı ve kalıntıların giderilmesi için teşebbüs ve yayında bulunmak, kamuoyunu bilgilendirici sivil toplum çalışmaları düzenlemek. n.)tarihi kentlerin; kaplıca,dinlenme yeri ve plajlarla diğer turistik bölgelerin, şehirlerimizin sosyal ve mimari dokusunun korunmasına, imarına ve gelişmesine çalışmak. Bu amaçla, yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek her türlü teşviklerden yararlanmak, o.) Ülkemizin bilim, kültür ve sanat varlığının korunması ve değerlendirilmesine çalışmak; bilim, eğitim, spor, kültür ve sanat alanında faaliyet yapan kişi ve kuruluşlara yardım yapmak, katkıda bulunmak, burs vermek, ödüller tesis etmek, okul, kurs, enstitü açmak; üniversite kurmak, bunun için gerekli vakıfları, ticaret şirketleri kurmak. p.)taşıt araçları ile yapılacak uluslar arası yolculukların gereği olan belgeleri vermek ve icabında gümrük konusunda garanti üstlenmek, p.)uluslar arası anlaşmalarda veya mevzuatımızda belirlenen, taşıt araçları ile yapılacak uluslar arası yolculukların veya yabancılara ait araçların ülkemizde geçici ithalat rejimine tabi kullanımı için gerekli olan belgeleri vermek ve gümrük idaresine garanti üstlenmek, lehdarı idari makamlar olan kefalet belgeleri vermek r.) Bilim, Kültür,Eğitim, Spor, Turizm alanlarında faaliyet gösterecek işletme ve tesisler açmak ve işletmek, kiraya vermek, işlettirmek. s.) Amaçlarımız doğrultusunda

5 broşürler, afişler, kitaplar, filmler, albümler bastırmak ve dağıtmak; film, VCD,DVD ve bunun gibi araçlarla yayın yapmak; internet ağı üzerinde ve taşınabilir cihazlar üzerinde yayın yapmak, bu alanlarda kurulu sosyal medya ağlarında yayın yapmak; t.) Faaliyet konularında Türkçe ve yabancı dillerde Kuruma mahsus dergi yayınlamak, u.) Bu faaliyetlere destek olmak üzere, yasaların izin verdiği ölçüde ticari iştirakler kurmak ve sigorta acenteliğini yapmak. Dernek amaçlarlarını gerçekleştirmek üzere, mevzuatta belirlenen şartlara uygun olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütebilir; benzer amaçlı diğer dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşları ile geçici nitelikte platform oluşturabilir. Dernek Üyeliği Madde 4-Dernek üyelikleri, asıl ve onur olmak üzere iki türdür. Dernek, amaçlarlarını gerçekleştirmek üzere, mevzuatta belirlenen şartlara uygun olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütebilir; benzer amaçlı diğer dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları ile geçici nitelikte platform oluşturabilir. Dernek Üyeliği Madde 4-Dernek üyeliği, asıl üyelik ve onur üyeliği olmak üzere iki türdür Medeni hakları kullanmaya ehil ve reşit gerçek kişilerle tüzel kişiler, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu nun aradığı nitelikleri haiz olmak koşuluyla Derneğe üye olabilirler. Üyeliğe başvuranların üyelik formunu imzalamaları, Dernek Tüzüğünü kabul etmeleri ve yıllık aidatlarını ödemeleri şarttır. Müracaatçıyı teklif eden Dernek mensupları varsa bu referans da formda belirtilir. Yönetim Kurulu yapılacak incelemeden sonra,üyeliğe kabul yada red konusunda karar verir. Üyelik müracaatları bir ay içinde cevaplandırılır. Bu kararlar kesin olup gerekçe gösterilmesi istenemez. Üyeliğe kabul edilenler Üye Kayıt Defterine kaydedilir

6 Dernek Üyeleri eşit haklara sahiptirler. Onursal Üyelik Madde 5-Onursal Üyelik, Kuruma maddi ya da manevi olarak büyük destekte bulunan, önemli ilgi gösteren ve kişiliği kariyeriyle muhitinde saygı duyulan Türk ve yabancı uyruklu şahsiyetlere, Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurulca verilir. Onursal Üyeler Genel Kurula katılabilir, söz alabilirler. Ancak oy kullanamaz ve organlara seçilemezler. İstedikleri takdirde aidat verebilirler. Derneğin amaçlarına hizmet ve yardımda bulunan özel resmi kurum ve kuruluşlara, aynı yöntemle onur belgesi verilebilir. Oy Hakkı Madde 6- Her Üye Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Oylar bizzat kullanılır. Tüzel kişinin Üye olması halinde, o kuruluşun yönetim kurulu başkanı ya da temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Onur Üyeliği Madde 5-Onur üyeliği, Kuruma maddi ya da manevi olarak büyük destekte bulunan, kişiliği ve kariyeriyle toplumda saygı duyulan Türk ve yabancı uyruklu şahsiyetlere, Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurulca verilir. Onur üyeleri Genel Kurula katılabilir, söz alabilirler. Ancak oy kullanamaz ve organlara seçilemezler. İstedikleri takdirde aidat verebilirler. Derneğin amaçlarına hizmet ve yardımda bulunan özel veya resmi kurum ve kuruluşlara, aynı yöntemle onur belgesi verilebilir. Oy Hakkı Madde 6- Her üye Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Oylar bizzat kullanılır. Tüzel kişinin üye olması halinde, o kuruluşun temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma Madde 7-Her Üye ayrılmak arzusunu Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirmek suretiyle her zaman Dernekten çıkabilir. Bu istifa, bir karar ve onaya bağlı değildir. Tüzük gereğince doğmuş aidat borçlarının ödenmesi gereklidir. Yıllık aidatını 3 yıl ödemeyen ve yazılı hatırlatmaya rağmen de bu borcunu yerine getirmeyen üyenin kaydı, Yönetim kurulu kararı ile silinir. Yazılı hatırlatma üyenin Kuruma bildirdiği adrese yapılır. Üyeler, a.) Dernek tüzüğüne aykırı hareket etmek,

7 b.) Şeref ve haysiyet kırıcı davranışları olmak, c.) Derneğin çalışmalarını zorlaştırmak,itibarını zedeleyici, ya da Derneğe maddi veya manevi zarar verici davranışlarda bulunmak, d.) Yasalarla tanınan yetkileri, sırf derneğin çalışmalarını baltalamak,yada şahsi çıkar gözetmek amacıyla açıkça kötüye kullanmak, hallerinde, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Çıkarma talebi, ihbar ve başvuru üzerine ya da re'sen Yönetim Kurulunca yapılır. Onur Kurulu değerlendirme yapmadan önce üyenin yazılı savunmasını ister. Çıkarma kararı tebliğ ile yürürlüğe girer. İhracına karar verilen üye, tebliğ ten itibaren 30 gün içinde karara karşı Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz konusu, Genel Kurul un ilk toplantı gündemine alınır. Genel Kurulca verilecek karar -yargı yolu dışındakesindir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez. Üye hakkındaki bu hallerin incelemesinin yapılması için; üye,ihbar ve başvuru üzerine ya da re'sen Yönetim Kurulunca Onur Kuruluna gönderilir. Onur Kurulu değerlendirme yapmadan önce üyenin yazılı savunmasını ister. Yönetim Kurulunun Çıkarma kararı tebliğ ile yürürlüğe girer. Tebligat üyenin Kurumda bildirilen adresine yapılır. Tebligatın bu adrese yapılamaması halinde Tebligat Kanunu 21.maddesi hükmüne göre tebligat yapılır. İhracına karar verilen üye, tebliğ ten itibaren 30 gün içinde karara karşı Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz konusu, Genel Kurul un ilk toplantı gündemine alınır. Genel Kurulca verilecek karar -yargı yolu dışındakesindir. DEĞİŞİKLİK YOKTUR Aidat Madde 8-Üye aidatı yılda 50 Türk lirasıdır. Aidat her yıl Ocak ayı içinde ödenir. Bu miktar Genel Kurul kararı ile arttırılabilir. Giriş aidatı yoktur. Üyeler, Kurumun yol yardımı servisleri ile film, konser, sergi, konferans, süreli yayınlar gibi kültürel etkinliklerden bedelsiz olarak yararlanırlar. Kurumun diğer faaliyetleri ile ticari işletme veya ticari ortaklıkları tarafından KALDIRILMIŞTIR (2.PARAGRAF)

8 yapılan faaliyetlerinden ise, faaliyetlerin maliyeti gözetilerek Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak indirim oranı ile yararlanırlar. Genel Kurul bu hususta Yönetim Kurulunu yetkilendirebilir. Kurumsal amaca matuf yayınlar ve objeler üyelere ve Derneğin amaçları ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlara maddi imkanlar çerçevesinde Yönetim Kurulunca bedelsiz olarak da dağıtılabilir. III- ORGANLAR DEĞİŞİKLİK YOKTUR Madde 9-Derneğin organları Genel Kurul,Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kuruludur. Genel Kurul - Yetkileri Madde 10 - Genel Kurul,Dernek asıl üyelerinden oluşur. Genel Kurul, Derneğin en yüksek karar organıdır. Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile belirtilen hakları kullanır ve görevleri yapar. Bütün üyeler ve teşkilat, Genel Kurul Kararlarına uymaya mecburdur. Bu kararları Yönetim Kurulu uygular. Genel Kurul özellikle şu hususlarda karar vermeye yetkili ve görevlidir. a).yönetim Kurulu, Denetim, Kurulu ve Onur Kurulu üyelerini ve bunların yedeklerini kendi asıl üyeleri arasından seçmek, b).organların başkan ve üyelerini seçim süreleri içinde bu görevlerinden almak, c).yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun geçmiş yıla/yıllara ait raporlarını ve hesaplarını görüşmek ve karara bağlamak, Yönetim Kurulunun aklanmasını (ibrasını)oylamak, d).yönetim Kurulunu düzenlediği yeni d).yönetim Kurulunun hazırladığı yeni

9 yıl bütçelerini inceleyip karar bağlamak, e ) Onursal Üyelik tevcih etmek, yıl bütçelerini inceleyip karara bağlamak e ) Onur üyeliği tevcih etmek, f).yönetim Kurulunca alınan dernekten üye çıkarılması kararlarına itiraz halinde kesin karara bağlamak, g). Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, h). Zaruri organların başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı, harcırah vb. miktarları ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını kararlaştırmak, g). Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda karar almak ve Yönetim Kuruluna yetki vermek, İ). Dernek Tüzüğünü değiştirmek, J). Derneği Feshetmek, k). Medeni Kanunda, Dernekler Kanununda, ve bu Tüzük te Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek, I). Yönetim Kurulunun,Genel Kurulun onayını almak gereğini duyduğu hususlarda karar vermek, m). Faaliyet konularında şirket ya da yeni iktisadi işletme kurulmasında Yönetim Kuruluna yetki vermek, n). Ulusal ve uluslar arası dernek, vakıf ve kuruluşlara üye olma yetkisi vermek, o). Dernek mal varlığının 1/10 unu aşan miktarlar için borçlanmaya karar vermek, Toplantı Zamanı-Çağrı Madde 11 - Genel Kurul, her yılın Nisan ayı içinde normal olarak Yönetim Kurulunun daveti ile toplanır. Toplantı Zamanı-Çağrı Madde 11 Genel Kurul 3 yılda bir Nisan ayında Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır.

10 Çağrı Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu, Genel Kurulu belli bir konu için olağanüstü olarak toplantıya çağrılabileceği gibi, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin 1/5 inin de yazılı olarak istemesi halinde Genel Kurul olağanüstü toplanır. Seçilmiş bir Yönetim Kurulunun görev süresi içinde yönetim kurulu üye sayısının 6 üyeye düşmesi ve atanacak yedek üye kalmaması halinde veya 3 kişilik Denetim Kurulunun ve yedeklerinin herhangi bir sebeple ayrılması durumunda, Çağrı Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu, Genel Kurulu belli bir konu için olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Ayrıca,Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin 1/5 inin yazılı olarak istemesi halinde, Genel Kurul Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. DEĞİŞİKLİK YOKTUR Genel Kurulun 1 ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyerleden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Gündem Genel Kurulun gündemini Yönetim Kurulu hazırlar. Genel Kurula katılma hakkı olan Üyelerden 1/5 inin gündeme alınmasını istedikleri konular, 1 Mart a kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı na yazı ile bildirilmeleri halinde gündeme alınır. Genel Kurul toplantısı sırasında gündemin görüşülmesine geçilmeden önce hazır üyelerin 1/10 unun gündeme alınmasını istedikleri hususlar da, gündeme konur. Çağrı Usulü Genel Kurulun toplantı günü, saati, yeri ve gündemi en az 15 gün öncesinden üyelere bildirilir. Bildirim, Kurum merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ilan edilmek veya üyelerin bildirdikleri elektronik posta adreslerine yazılmak veya mobil iletişim cihazı numarasına mesaj göndermek veya Kurumun internet sitesinden duyurulmak suretiyle yapılabilir. Bildirimde, çoğunluk DEĞİŞİKLİK YOKTUR DEĞİŞİKLİK YOKTUR

11 sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan bildirim usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan çok geri bırakılamaz. Toplantı resmi makama, Kurum tüzüğüne göre toplantıya katılmaya hak kazanan üyelerin listesi eklenerek, yazı ile bildirilir. Katılma-Oy Hakkı-Nisaplar- Toplantı Usulü Madde 12- Genel Kurula, geçmiş yıllar ile beraber o yılın da üye aidatını ödemiş olan üyeler katılabilir. Herhangi bir nedenle hakkında Onur Kuruluna başvuruda bulunulmuş olan üye, hakkındaki başvuru sonuçlandırılmadıkça Genel Kurula katılamaz. Hakkındaki başvuru sonuçlandırılmış ve fakat karara itiraz edilmiş ise sadece karara itirazın gündeme alınacağı genel kurula katılamaz. Şeref üyeleri, Genel Kurula katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Genel Kurula katılma hakkı olan üyelere birer giriş kartı, önceden veya toplantıya giriş sırasında verilir. Yönetim Kurulunca Genel Kurula girişte bir imza cetveli tutulur. Oy hakkı Genel Kurula katılma hakkı bulunan bir üyenin oy hakkını kullanabilmesi için, genel kurul çağrısından önce Kuruma üye kabul edilmiş olması gerekli ve yeterlidir. DEĞİŞİKLİK YOKTUR Onur üyeleri, Genel Kurula katılabilirler. Genel Kurula katılma hakkı olan üyelere birer giriş kartı, önceden veya toplantıya giriş sırasında verilir. Yönetim Kurulunca Genel Kurula girişte bir imza cetveli tutulur. Oy hakkı Genel Kurula katılma hakkı bulunan bir üyenin oy hakkını kullanabilmesi için, genel kurul çağrısından önce Kuruma üye kabul edilmiş olması gerekli ve yeterlidir.

12 Genel Kurula katılan her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Şeref üyeleri genel kurula katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Genel Kurula katılan her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Onur üyeleri, genel kurulda oy kullanamazlar. Nisaplar Genel Kurul, kesinleşen ve bildirilen gün, saat ve yerde, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Kurum Yönetim ve Denetleme Kuralları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Karar yeter sayısı, hazır olan üyelerin yarıdan bir fazlasıdır. Açılış Toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya birinci başkan vekili veya ikinci başkan vekili veya bu konu ile görevlendirilmiş herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi açar. Nisaplar Genel Kurul, kesinleşen ve bildirilen gün, saat ve yerde, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Kurum Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Karar yeter sayısı, hazır olan üyelerin yarıdan bir fazlasıdır Divan Görüşmeleri idare etmek, tutanağı ve kararları yazmak üzere bir Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilir. Bunun Başkanı, Başkan vekilini ve gereği kadar sekreterini, üyelerin içinden ve Yönetim Kurulu ile Müdürlükler görevleri dışından olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı veya açılışta yetki verdiği, Başkan Vekili ya da Yönetim Kurulu üyesi teklif eder. Bu adayların kabul olunmaması halinde hazır bulunan üyeler de teklifte bulunabilirler ve oylar sayılmak suretiyle toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile, Divan seçilir. Genel Kurul Divan Başkanı, gündemi aynen uygular ve bu tüzük gereğince

13 karar alınmasını ve onayı gerektiren her konuyu, oya sunar. Olağanüstü Nisaplar Aşağıdaki işler olağanüstü sayılır ve bunların karara bağlanabilmesi için Genel Kurula katılmaya hakkı olan üyelerin 2/3 nin toplantıya gelmesi ve kararların gelen üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınması şarttır. a-)kurum adının veya tüzüğünün değiştirilmesi; b-)kurumun feshine karar verilmesi. c-)karar tarihindeki Kurum nakit mevcudunun dörtte üçünden fazlasını ifade eden bir alım veya satım veya tasarrufa karar verilebilmesi; Birinci toplantı için nisap hasıl olmadığı takdirde ikinci toplantıda Genel Kurul toplantı nisabı aranmaksızın toplanır. Ancak kararların kabulü için kararların katılanların 2/3 tarafından kabulü şarttır. İlk ilanda nisapsız ikinci toplantının tarihi, yeri ve gündemi ayrıca belirtilir. Fesih konusunda Türk Medeni Kanununun 88. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu Madde13-Kurumun yürütme ve temsil organı, Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl için gizli oyla seçilen 11 asıl üyeden meydana gelir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu için 11 de yedek üye seçer. Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda, görev dağılımı yapar ve yönetim kurulu üyeleri arasından, bir Başkan, biri birinci ve biri ikinci olmak üzere iki Başkan Vekili seçer. Görev süresi içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde, çekilme, ağır hastalık, devamsızlık, ölüm veya sair herhangi bir nedenle boşalmalar olursa, yedek üyelerden en fazla oy alanlar sıra ile çağrılarak sayı tamamlanır. Eşit oy alanlardan, Kurumda üyelik kıdem süresi fazla olan yedek üye, öncelik kazanır kıdem süresinde eşitlik halinde yaşı büyük olan yedek üye çağrılır. Yönetim Kurulu Madde13-Kurumun yürütme ve temsil organı, Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıl için gizli oyla seçilen 11 asıl üyeden meydana gelir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu için 11 de yedek üye seçer. Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda, görev dağılımı yapar ve yönetim kurulu üyeleri arasından, bir Başkan, biri birinci ve biri ikinci olmak üzere iki Başkan Vekili seçer. Görev süresi içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde, çekilme, ağır hastalık, devamsızlık, ölüm veya sair herhangi bir nedenle boşalmalar olursa, yedek üyelerden en fazla oy alanlar sıra ile çağrılarak sayı tamamlanır. Eşit oy alanlardan, Kurumda üyelik kıdem süresi fazla olan yedek üye, öncelik kazanır kıdem süresinde eşitlik halinde yaşı büyük olan yedek üye çağrılır.

14 Yedek üye boşalmış üyeliğin süresini tamamlar. Sürelerini doldurmuş üyelerin, Genel Kurulca yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu her ay en az bir kez toplanır. Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın, üst üste üç toplantıya katılmayan ya da aynı şekilde mazeretsiz olarak bir yıl içinde beş toplantıya katılmayan üye, devamsız ve çekilmiş sayılır. Yedek üye boşalmış üyeliğin süresini tamamlar. Sürelerini doldurmuş üyelerin, Genel Kurulca yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu her ay en az bir kez toplanır. Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın, üst üste üç toplantıya katılmayan ya da aynı şekilde mazeretsiz olarak bir yıl içinde beş toplantıya katılmayan üye, devamsız ve çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu nun Görevleri Madde 14 -Yönetim Kurulunun Genel İdare ve temsil yetki ve görevlerinden başka, başlıca görevleri şunlardır. a).genel Kurulu Tüzüğe göre,olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak ve gündemini hazırlamak, Genel Kurula katılamaya hakkı olan üyeleri tespit edip listesini düzenlemek. b). Kurumun geçmiş yıla/yıllara ait faaliyet raporunu ve hesap cetvelini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak; c).gelecek yılın/yılların çalışma plan ve programını yapmak; d).gelecek çalışma yılına/yıllarına ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak; e). Derneğe asıl üye alınmasına karar vermek. f).onursal Üyelik verilmesi uygun görülenler hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak; f).onur üyeliği verilmesi uygun görülenler hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak; g).tüzüğün gerektirdiği hallerde ilgili üye hakkında inceleme yapılması için Onur Kuruluna başvurmak; Onur Kurulunca yapılan inceleme sonucu önerilen müeyyide hakkında karar vermek, h).dernek Merkezinde gerektiğinde uzmanlık komisyonları kurmak ve

15 danışma kurulları teşkil etmek; i).iç yönetmelikler yapmak,idari düzenleyici metinler yayınlamak; j).kurum Merkez teşkilatı (Ana bünye) ile işletmeleri genel olarak yönetmek ve yönetimini gözetim ve denetim altında bulundurmak; işletmelerin verimli çalışması için araştırmalar yapmak, işletmeleri kiraya vermek veya işletme hakkını devretmek. k).kurum Merkezi dışında işletme büroları ve temsilcilikler açmak; Bir tesisin, büronun yada ünitenin kapatılmasına ya da geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar vermek. l).ana yatırım kararlarını almak ve büyük onarım kararlarını vermek; m).idari ve mali konularda Kurumun ve işletmelerin yetki imzalarını belirlemek; 49.uncu maddeye göre Başkanın, Genel Sekreterin ve işletme müdürlerinin yetkisini aşan konuları ve harcamaları karara bağlamak; m).idari ve mali konularda Kurumun ve işletmelerin imza yetkilileri ve yetki sınırlarını belirlemek; yetki sınırını aşan işler ve harcamaları karara bağlamak, n).mali tabloları hazırlamak,ana bünyenin ve işletmelerin harcamalarını kontrol etmek, gerektiğinde borçlanmaya karar vermek; o).kurum ve işletme alacaklarını takip ve bunların tahsilini kontrol etmek,tahsili fiilen imkansızlaşmış ya da masrafını karşılamayacak kadar cüzi alacakların telkinine karar vermek; o).kurum ve işletme alacaklarını takip ve bunların tahsilini kontrol etmek, tahsili fiilen imkansızlaşmış ya da masrafını karşılamayacak kadar cüzi alacakların terkinine karar vermek; ö). Gayri menkul alım ve satımlarına dair Genel Kurulca verilen yetkileri gerektiğinde kullanmak; (Edinilen taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Valiliğine bildirilir). p). İhtiyaç duyulan yer ve hizmetler için kiralama yapmak, sözleşmeler imzalamak; kira akitlerini sona erdirmek,

16 r).araç ve büyük gereç/ekipman alım ve satımına karar vermek; s).bireysel ve mutad iadeler dışında, teminatlar üzerinde dernek çıkarları ve amaçları doğrultusunda tasarrufta bulunmak; ş). Gerektiğinde, ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, bütçenin ana kalemleri arasında aktarmalar yapmak; t). Teşkilat şemasında fonksiyon ve kadro değişiklikleri yapmak, personel kadrolarını, unvanlarını ve derecelerini belirlemek, bu kadroları ihdas etmek ve kaldırmak. u). Tüm personeli göreve almak ve işlerine son vermek, Genel Sekreter ve işletme Müdürlerilerinin görev ve yerlerini değiştirmek (daha alt düzeydeki personelin yer ve görev değişikliği, Başkanvekili,Genel Sekreter ya da ilgisine göre İşletme Müdürünün teklifi, Yönetin Kurulunun Başkanın onayı ile yapılır); ü). Personelin kadro ve derece cetveline göre maaş, zam ve ikramiye miktarlarını, yolluk ve gündeliklerini tayin etmek; u). Kurum ve iktisadi işletme çalışanlarını işe almak veya işlerine son vermek, işletme Müdürlerinin görev ve yerlerini değiştirmek (daha alt düzeydeki personelin yer ve görev değişikliği, ilgisine göre İşletme Müdürünün teklifi, Yönetim Kurulunun Başkanın onayı ile yapılır); v).triptik İşletmesince verilen belge ve karnelerin bedellerini tespit etmek; sigortalama işlemlerine karar vermek; y) 2. inci maddede yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere, 3. maddede yazılı çalışmaları yapmak; kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmak; z). Resmi Kurumlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile süreklilik gösteren ilişkiler kurmak (süreklilik göstermeyen ilişkiler Başkan tarafından ya da düzeyine göre onun talimatıyla görevliler tarafından yürütülür; Kurumun Temsili ve Yönetim Kurulu Toplantısı Usulü Kurumun Temsili ve Yönetim Kurulu Toplantısı Usulü

17 Madde 15-Yönetim Kurulu Kurumu temsil eder. Bu temsil görev ve yetkisi, Kurul adına Başkan ve onun yokluğu veya yetki verdiği durumlarda Başkan Vekilleri tarafından kullanılır. Yönetim Kurulu başkanı, Kurulu toplantıya çağırır, gündemi tesbit eder ve davet yazılarında bu gündemi üyelere bildirir; toplantıyı idare eder, gündeme eklemek ihtiyacı duyduğu konuları ayrıca dile getirir; Başkan Vekilleri, Başkanın yokluğunda ona dereceleri itibariyle vekalet eder. Başkanlığın boşalması halinde, ilk Yönetim Kurulu Toplantısına kadar yine Başkan Vekillerince dereceleri sırasıyla vekalet edilir ve bu toplantıda Başkan seçimi yapılır. Başkan Vekilleri de bulunmadığı takdirde, yine ilk toplantıya kadar Kurum üyeliği en kıdemli olan üye, Başkanlığa vekalet eder. Yönetim Kurulu en az yedi üye ile toplanır ve en az beş üye ile karar alır. Denetim Kurulu Madde 16 - Genel Kurul, asıl üyeler arasında iki yıl için, üç kişilik bir Denetim Kurulu ve aynı sayıda yedeklerini seçer. Kurul ilk toplantısında kendi arasından başkanını tayin eder. Yönetim Kurul üyelerinin ve Kurum personelinin kan ve kayım hısımı olan üyeler,denetçi seçilemez. Denetim Kurulu; Madde 15- Her türlü temsil ve yürütme işlemi ile mali açıdan Kurumu borç altına sokan işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Bu temsil ve borç altına sokucu işlem görev ve yetkisi; Kurul adına Başkan veya 1.Başkan Vekili veya 2.Başkan Vekilinin münferiden atacakları imza ile kullanılır. Yönetim Kurulu başkanı, Kurulu toplantıya çağırır, gündemi tesbit eder ve davet yazılarında bu gündemi üyelere bildirir; toplantıyı idare eder, gündeme eklemek ihtiyacı duyduğu konuları ayrıca dile getirir; Başkan Vekilleri, Başkanın yokluğunda ona dereceleri itibariyle vekalet eder. Başkanlığın boşalması halinde, ilk Yönetim Kurulu Toplantısına kadar yine Başkan Vekillerince dereceleri sırasıyla vekalet edilir ve bu toplantıda Başkan seçimi yapılır. Başkan Vekilleri de bulunmadığı takdirde, yine ilk toplantıya kadar Kurum üyeliği en kıdemli olan üye, Başkanlığa vekalet eder. Yönetim Kurulu üye sayısının basit çoğunluğu ile toplanır, katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Denetim Kurulu Madde 16 - Genel Kurul, asıl üyeler arasında üç yıl için, üç kişilik bir Denetim Kurulu ve aynı sayıda yedeklerini seçer. Kurul ilk toplantısında kendi arasından başkanını tayin eder. Yönetim Kurul üyelerinin ve Kurum personelinin kan ve kayın hısımı olan üyeler,denetçi seçilemez. DEĞİŞİKLİK YOKTUR a). Derneğin amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter ve hesap kayıtlarının mevzuatı ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını her yıl denetler. b). Dernekler Kanunu hükümlerine göre Kurumun ana bünye işletmelerinin

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ankara Samsun Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği dir. Kısa adı

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Cumhuriyet Mahallesi Siteler Yaşam ve Dayanışma Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı: Akdeniz Koruma Derneği dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Yönetim Kurulu, ülke genelinde yasaya uygun olarak temsilcilik açılacaktır.

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi Madde 2- Derneğin Amacı Madde 3- Derneğin Faaliyet Alanı Madde 4- Dernek Kurucu Üyeleri Madde 5- Derneğe

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ Derneğin adı ve merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ dir. Derneğin kısa adı YURT-DER dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

PROTEOMİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin adı Proteomik Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

PROTEOMİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin adı Proteomik Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. PROTEOMİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı Proteomik Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Madde 2- Derneğin Amacı ve Çalışma Koşulları; A- Amaç: Derneğin amacı Türkiye

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir.

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. AKÜMÜLATÖR VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜDÜR Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur.

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

AYVALIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜK METNİ

AYVALIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜK METNİ AYVALIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜK METNİ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ 1-1 Derneğin adı Ayvalık Araştırma, Geliştirme, Uygulama Derneği olup, kısaltması Ayvalık Ar-Ge olarak kullanılacaktır,

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı