TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU TÜZÜĞÜ TADİL TASARISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU TÜZÜĞÜ TADİL TASARISI"

Transkript

1 TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU TÜZÜĞÜ TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL I-KURULUŞ DEĞİŞİKLİK YOKTUR Kurucular Madde 1-Cumhuriyet Caddesi No:135 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim T.C vatandaşı Kocaeli eski Milletvekili Büyük Elçi Reşit Saffet Atabinen, Şeref Sokağı No:40 Nuruosmaniye/İstanbul adresinde mukim T.C vatandaşı Belediye Eski Başkanı Yusuf Razi Bey ve Şafak Sokak İnci Apt. No:5 Nişantaşı /İstanbul adresinde mukim T.C vatandaşı Kudüs Eski Defterdarı Cevdet Özoğul un ilk kurucular sıfatı ile kurdukları ve ilk tüzüğü İstanbul Vilayetince de tasdik edilen Türk Seyyahın Cemiyetin ; İstanbul Sultanahmet Meydanı No:31 de mukin T.C.vatandaşı Kütahya Mebusu (sonradan Başbakan) Recep Peker, Beyoğlu Serkldoryan dan mukim T.C.vatandaşı Eski Şehremini (İstanbul Belediye Başkanı) Emin Erkul, İstanbul Nişantaşı Tırak Apt. Apartmanında mukim Şehremini Eski Muavini Şükrü Ali Bey in katılmalarıyla Türkiye Turing Kulübü adını almış; bilahare yeni şekli Türkiye Turing Otomobil Kulübü olan dernek, İstanbul Vilayeti nin tarih ve 299 sayılı mühaberiyle onaylanmış; Derneğin tüzüğü, Bakanlar Kurulunun tarih ve sayılı kararnamesi ile tasdik edilmiş ve 2012 Genel Kurulunda da işbu son metin kabul edilmiştir. DERNEĞİN ADI - MERKEZİ Derneğin adı Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu olup, Merkezi İstanbul dur. Türkiye Turing Otomobil Kurumu Derneğinin şubesi yoktur. İşletme büroları, dernek şubesi niteliğini taşımaz. Ancak Yönetim Kurulu, Dernekler Kanununun 24.maddesi uyarınca gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açabileceği gibi, bir

2 işletme bürosuna da temsilcilik görevi verebilir. DERNEĞİN ADINDA TÜRKİYE İBARESİ BULUNMASI VE KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK STATÜSÜ Derneğin adında Türkiye ibaresinin bulunmasına tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 7/7710 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilmiştir. Kurum, Atatürk ün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu nun tarih ve 9069 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır. II-AMAÇ DEĞİŞİKLİK YOKTUR Madde 2-Derneğin amacı; Türkiye de gerek karada, gerek deniz ve havada her vasıta ile, turizmin gelişmesine çalışmak, bilim, eğitim, spor ve kültür alanlarında faaliyetler yürütmek; güzel sanatları desteklemektir. Madde 3-Bu amaca varmak için, Derneğin yapacağı işler şunlardır: a.)türkiye ye gelen turistlerin kolay ve rahat gezmeleri ve konaklamaları için elverişli şartların ve ortamın hazırlanmasına yardım etmek. Yolların taşıtların ve turistik otellerin gelişmeleri için girişimlerde bulunmak ve bunların durumları hakkında seyahat edeceklere bilği vermek, b.)idare makamları ile temasta bulunarak, turizm konusundaki, ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlamak; c.)yol haritaları yapmak ve yollara Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyelerle ortaklaşa, uluslar arası yol işaretleri koymak, d.) Gümrük kapılarında, iskele ve limanlarda, uçak ve helikopter terminallerinde ve gerek görülen diğer

3 yerlerde Kuruma ait özel tipte inşa edilecek binalarda, turistlere yol ve rehberlik hizmeti sunmak, e.)yol ve trafik ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışmak, ana otoyollar boyunca Kurumumuz adına ve tarihi geçmişine uygun olarak inşa edilecek tesislerde dinlenme, barınma haberleşme, zaruri ihtiyaçların teminini sağlamak; otopark, çekici, vs..gibi ihtiyaçları karşılamak, gemi uçak ve helikopterlerle ulaşım ve turistik taşımacılık hizmetleri, araç kiralama hizmeti amacıyla mevzuatta belirlenmiş şartlara uygun şirketler kurmak, şirketlere ortak olmak. f.)turist rehberliği mesleğinin düzenlenmesine ve gelişmesine yardım etmek, bu amaçla eğitim yapan kuruluşlara destek olmak; okul, kurs açmak; devlet okul ve üniversitelerine destek olmak. g.)kaza ve benzeri olağanüstü hallerde, yabancı Turing kulüpleriyle mütekabiliyet esasına öncelik vermek koşuluyla, her türlü yardım, kurtarma ve çekici hizmetleri yapmak, h.)simulator ve gerekli teknik ekipmanlarla trafik ve sürücü eğitimine katkı sağlamak ve ileri eğitimler düzenlemek, i.) Otomobil yarışları, rallileri düzenlemek ve bu gibi uluslar arası konkurların organizasyona katılmak; nostaljik otomobiller sergilemek ve gösteri gezileri tertiplemek, j.)turizm ve trafik ile ilgili olarak bütün ulusal ve uluslar arası sanat, spor, kampçılık, dağcılık, öğrenci ve izci kuruluşları ile ilişkiler kurmak, k.)turizm, eğitim, kültür, otomobil konularında fotoğraf ve film yarışmaları açmak sergiler düzenlemek, l.)üyelerimize veya diğer kişi ve

4 kuruluşlara turistik,bilimsel, kültürel ve sanatsal amaçlarla Türkiye içinde ve dışında geziler, gösteriler, seminerler, konferanslar ve konserler düzenlemek, m.) Medeniyetimizin kalıcı belgeleri olan anıtların, arkeolojik eserlerin ve tabii güzelliklerin korunmasına ve değerlendirilmesine çalışmak; kültür ve medeniyet birikimimize aykırı, estetik ve güzelliklerimizi bozan yapı ve kalıntıların giderilmesi için teşebbüs ve yayında bulunmak, kamuoyunu bilgilendirici sivil toplum çalışmaları düzenlemek. n.)tarihi kentlerin; kaplıca,dinlenme yeri ve plajlarla diğer turistik bölgelerin, şehirlerimizin sosyal ve mimari dokusunun korunmasına, imarına ve gelişmesine çalışmak. Bu amaçla, yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek her türlü teşviklerden yararlanmak, o.) Ülkemizin bilim, kültür ve sanat varlığının korunması ve değerlendirilmesine çalışmak; bilim, eğitim, spor, kültür ve sanat alanında faaliyet yapan kişi ve kuruluşlara yardım yapmak, katkıda bulunmak, burs vermek, ödüller tesis etmek, okul, kurs, enstitü açmak; üniversite kurmak, bunun için gerekli vakıfları, ticaret şirketleri kurmak. p.)taşıt araçları ile yapılacak uluslar arası yolculukların gereği olan belgeleri vermek ve icabında gümrük konusunda garanti üstlenmek, p.)uluslar arası anlaşmalarda veya mevzuatımızda belirlenen, taşıt araçları ile yapılacak uluslar arası yolculukların veya yabancılara ait araçların ülkemizde geçici ithalat rejimine tabi kullanımı için gerekli olan belgeleri vermek ve gümrük idaresine garanti üstlenmek, lehdarı idari makamlar olan kefalet belgeleri vermek r.) Bilim, Kültür,Eğitim, Spor, Turizm alanlarında faaliyet gösterecek işletme ve tesisler açmak ve işletmek, kiraya vermek, işlettirmek. s.) Amaçlarımız doğrultusunda

5 broşürler, afişler, kitaplar, filmler, albümler bastırmak ve dağıtmak; film, VCD,DVD ve bunun gibi araçlarla yayın yapmak; internet ağı üzerinde ve taşınabilir cihazlar üzerinde yayın yapmak, bu alanlarda kurulu sosyal medya ağlarında yayın yapmak; t.) Faaliyet konularında Türkçe ve yabancı dillerde Kuruma mahsus dergi yayınlamak, u.) Bu faaliyetlere destek olmak üzere, yasaların izin verdiği ölçüde ticari iştirakler kurmak ve sigorta acenteliğini yapmak. Dernek amaçlarlarını gerçekleştirmek üzere, mevzuatta belirlenen şartlara uygun olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütebilir; benzer amaçlı diğer dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşları ile geçici nitelikte platform oluşturabilir. Dernek Üyeliği Madde 4-Dernek üyelikleri, asıl ve onur olmak üzere iki türdür. Dernek, amaçlarlarını gerçekleştirmek üzere, mevzuatta belirlenen şartlara uygun olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütebilir; benzer amaçlı diğer dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları ile geçici nitelikte platform oluşturabilir. Dernek Üyeliği Madde 4-Dernek üyeliği, asıl üyelik ve onur üyeliği olmak üzere iki türdür Medeni hakları kullanmaya ehil ve reşit gerçek kişilerle tüzel kişiler, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu nun aradığı nitelikleri haiz olmak koşuluyla Derneğe üye olabilirler. Üyeliğe başvuranların üyelik formunu imzalamaları, Dernek Tüzüğünü kabul etmeleri ve yıllık aidatlarını ödemeleri şarttır. Müracaatçıyı teklif eden Dernek mensupları varsa bu referans da formda belirtilir. Yönetim Kurulu yapılacak incelemeden sonra,üyeliğe kabul yada red konusunda karar verir. Üyelik müracaatları bir ay içinde cevaplandırılır. Bu kararlar kesin olup gerekçe gösterilmesi istenemez. Üyeliğe kabul edilenler Üye Kayıt Defterine kaydedilir

6 Dernek Üyeleri eşit haklara sahiptirler. Onursal Üyelik Madde 5-Onursal Üyelik, Kuruma maddi ya da manevi olarak büyük destekte bulunan, önemli ilgi gösteren ve kişiliği kariyeriyle muhitinde saygı duyulan Türk ve yabancı uyruklu şahsiyetlere, Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurulca verilir. Onursal Üyeler Genel Kurula katılabilir, söz alabilirler. Ancak oy kullanamaz ve organlara seçilemezler. İstedikleri takdirde aidat verebilirler. Derneğin amaçlarına hizmet ve yardımda bulunan özel resmi kurum ve kuruluşlara, aynı yöntemle onur belgesi verilebilir. Oy Hakkı Madde 6- Her Üye Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Oylar bizzat kullanılır. Tüzel kişinin Üye olması halinde, o kuruluşun yönetim kurulu başkanı ya da temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Onur Üyeliği Madde 5-Onur üyeliği, Kuruma maddi ya da manevi olarak büyük destekte bulunan, kişiliği ve kariyeriyle toplumda saygı duyulan Türk ve yabancı uyruklu şahsiyetlere, Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurulca verilir. Onur üyeleri Genel Kurula katılabilir, söz alabilirler. Ancak oy kullanamaz ve organlara seçilemezler. İstedikleri takdirde aidat verebilirler. Derneğin amaçlarına hizmet ve yardımda bulunan özel veya resmi kurum ve kuruluşlara, aynı yöntemle onur belgesi verilebilir. Oy Hakkı Madde 6- Her üye Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Oylar bizzat kullanılır. Tüzel kişinin üye olması halinde, o kuruluşun temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma Madde 7-Her Üye ayrılmak arzusunu Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirmek suretiyle her zaman Dernekten çıkabilir. Bu istifa, bir karar ve onaya bağlı değildir. Tüzük gereğince doğmuş aidat borçlarının ödenmesi gereklidir. Yıllık aidatını 3 yıl ödemeyen ve yazılı hatırlatmaya rağmen de bu borcunu yerine getirmeyen üyenin kaydı, Yönetim kurulu kararı ile silinir. Yazılı hatırlatma üyenin Kuruma bildirdiği adrese yapılır. Üyeler, a.) Dernek tüzüğüne aykırı hareket etmek,

7 b.) Şeref ve haysiyet kırıcı davranışları olmak, c.) Derneğin çalışmalarını zorlaştırmak,itibarını zedeleyici, ya da Derneğe maddi veya manevi zarar verici davranışlarda bulunmak, d.) Yasalarla tanınan yetkileri, sırf derneğin çalışmalarını baltalamak,yada şahsi çıkar gözetmek amacıyla açıkça kötüye kullanmak, hallerinde, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Çıkarma talebi, ihbar ve başvuru üzerine ya da re'sen Yönetim Kurulunca yapılır. Onur Kurulu değerlendirme yapmadan önce üyenin yazılı savunmasını ister. Çıkarma kararı tebliğ ile yürürlüğe girer. İhracına karar verilen üye, tebliğ ten itibaren 30 gün içinde karara karşı Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz konusu, Genel Kurul un ilk toplantı gündemine alınır. Genel Kurulca verilecek karar -yargı yolu dışındakesindir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez. Üye hakkındaki bu hallerin incelemesinin yapılması için; üye,ihbar ve başvuru üzerine ya da re'sen Yönetim Kurulunca Onur Kuruluna gönderilir. Onur Kurulu değerlendirme yapmadan önce üyenin yazılı savunmasını ister. Yönetim Kurulunun Çıkarma kararı tebliğ ile yürürlüğe girer. Tebligat üyenin Kurumda bildirilen adresine yapılır. Tebligatın bu adrese yapılamaması halinde Tebligat Kanunu 21.maddesi hükmüne göre tebligat yapılır. İhracına karar verilen üye, tebliğ ten itibaren 30 gün içinde karara karşı Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz konusu, Genel Kurul un ilk toplantı gündemine alınır. Genel Kurulca verilecek karar -yargı yolu dışındakesindir. DEĞİŞİKLİK YOKTUR Aidat Madde 8-Üye aidatı yılda 50 Türk lirasıdır. Aidat her yıl Ocak ayı içinde ödenir. Bu miktar Genel Kurul kararı ile arttırılabilir. Giriş aidatı yoktur. Üyeler, Kurumun yol yardımı servisleri ile film, konser, sergi, konferans, süreli yayınlar gibi kültürel etkinliklerden bedelsiz olarak yararlanırlar. Kurumun diğer faaliyetleri ile ticari işletme veya ticari ortaklıkları tarafından KALDIRILMIŞTIR (2.PARAGRAF)

8 yapılan faaliyetlerinden ise, faaliyetlerin maliyeti gözetilerek Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak indirim oranı ile yararlanırlar. Genel Kurul bu hususta Yönetim Kurulunu yetkilendirebilir. Kurumsal amaca matuf yayınlar ve objeler üyelere ve Derneğin amaçları ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlara maddi imkanlar çerçevesinde Yönetim Kurulunca bedelsiz olarak da dağıtılabilir. III- ORGANLAR DEĞİŞİKLİK YOKTUR Madde 9-Derneğin organları Genel Kurul,Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kuruludur. Genel Kurul - Yetkileri Madde 10 - Genel Kurul,Dernek asıl üyelerinden oluşur. Genel Kurul, Derneğin en yüksek karar organıdır. Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile belirtilen hakları kullanır ve görevleri yapar. Bütün üyeler ve teşkilat, Genel Kurul Kararlarına uymaya mecburdur. Bu kararları Yönetim Kurulu uygular. Genel Kurul özellikle şu hususlarda karar vermeye yetkili ve görevlidir. a).yönetim Kurulu, Denetim, Kurulu ve Onur Kurulu üyelerini ve bunların yedeklerini kendi asıl üyeleri arasından seçmek, b).organların başkan ve üyelerini seçim süreleri içinde bu görevlerinden almak, c).yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun geçmiş yıla/yıllara ait raporlarını ve hesaplarını görüşmek ve karara bağlamak, Yönetim Kurulunun aklanmasını (ibrasını)oylamak, d).yönetim Kurulunu düzenlediği yeni d).yönetim Kurulunun hazırladığı yeni

9 yıl bütçelerini inceleyip karar bağlamak, e ) Onursal Üyelik tevcih etmek, yıl bütçelerini inceleyip karara bağlamak e ) Onur üyeliği tevcih etmek, f).yönetim Kurulunca alınan dernekten üye çıkarılması kararlarına itiraz halinde kesin karara bağlamak, g). Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, h). Zaruri organların başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı, harcırah vb. miktarları ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını kararlaştırmak, g). Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda karar almak ve Yönetim Kuruluna yetki vermek, İ). Dernek Tüzüğünü değiştirmek, J). Derneği Feshetmek, k). Medeni Kanunda, Dernekler Kanununda, ve bu Tüzük te Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek, I). Yönetim Kurulunun,Genel Kurulun onayını almak gereğini duyduğu hususlarda karar vermek, m). Faaliyet konularında şirket ya da yeni iktisadi işletme kurulmasında Yönetim Kuruluna yetki vermek, n). Ulusal ve uluslar arası dernek, vakıf ve kuruluşlara üye olma yetkisi vermek, o). Dernek mal varlığının 1/10 unu aşan miktarlar için borçlanmaya karar vermek, Toplantı Zamanı-Çağrı Madde 11 - Genel Kurul, her yılın Nisan ayı içinde normal olarak Yönetim Kurulunun daveti ile toplanır. Toplantı Zamanı-Çağrı Madde 11 Genel Kurul 3 yılda bir Nisan ayında Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır.

10 Çağrı Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu, Genel Kurulu belli bir konu için olağanüstü olarak toplantıya çağrılabileceği gibi, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin 1/5 inin de yazılı olarak istemesi halinde Genel Kurul olağanüstü toplanır. Seçilmiş bir Yönetim Kurulunun görev süresi içinde yönetim kurulu üye sayısının 6 üyeye düşmesi ve atanacak yedek üye kalmaması halinde veya 3 kişilik Denetim Kurulunun ve yedeklerinin herhangi bir sebeple ayrılması durumunda, Çağrı Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu, Genel Kurulu belli bir konu için olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Ayrıca,Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin 1/5 inin yazılı olarak istemesi halinde, Genel Kurul Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. DEĞİŞİKLİK YOKTUR Genel Kurulun 1 ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyerleden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Gündem Genel Kurulun gündemini Yönetim Kurulu hazırlar. Genel Kurula katılma hakkı olan Üyelerden 1/5 inin gündeme alınmasını istedikleri konular, 1 Mart a kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı na yazı ile bildirilmeleri halinde gündeme alınır. Genel Kurul toplantısı sırasında gündemin görüşülmesine geçilmeden önce hazır üyelerin 1/10 unun gündeme alınmasını istedikleri hususlar da, gündeme konur. Çağrı Usulü Genel Kurulun toplantı günü, saati, yeri ve gündemi en az 15 gün öncesinden üyelere bildirilir. Bildirim, Kurum merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ilan edilmek veya üyelerin bildirdikleri elektronik posta adreslerine yazılmak veya mobil iletişim cihazı numarasına mesaj göndermek veya Kurumun internet sitesinden duyurulmak suretiyle yapılabilir. Bildirimde, çoğunluk DEĞİŞİKLİK YOKTUR DEĞİŞİKLİK YOKTUR

11 sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan bildirim usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan çok geri bırakılamaz. Toplantı resmi makama, Kurum tüzüğüne göre toplantıya katılmaya hak kazanan üyelerin listesi eklenerek, yazı ile bildirilir. Katılma-Oy Hakkı-Nisaplar- Toplantı Usulü Madde 12- Genel Kurula, geçmiş yıllar ile beraber o yılın da üye aidatını ödemiş olan üyeler katılabilir. Herhangi bir nedenle hakkında Onur Kuruluna başvuruda bulunulmuş olan üye, hakkındaki başvuru sonuçlandırılmadıkça Genel Kurula katılamaz. Hakkındaki başvuru sonuçlandırılmış ve fakat karara itiraz edilmiş ise sadece karara itirazın gündeme alınacağı genel kurula katılamaz. Şeref üyeleri, Genel Kurula katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Genel Kurula katılma hakkı olan üyelere birer giriş kartı, önceden veya toplantıya giriş sırasında verilir. Yönetim Kurulunca Genel Kurula girişte bir imza cetveli tutulur. Oy hakkı Genel Kurula katılma hakkı bulunan bir üyenin oy hakkını kullanabilmesi için, genel kurul çağrısından önce Kuruma üye kabul edilmiş olması gerekli ve yeterlidir. DEĞİŞİKLİK YOKTUR Onur üyeleri, Genel Kurula katılabilirler. Genel Kurula katılma hakkı olan üyelere birer giriş kartı, önceden veya toplantıya giriş sırasında verilir. Yönetim Kurulunca Genel Kurula girişte bir imza cetveli tutulur. Oy hakkı Genel Kurula katılma hakkı bulunan bir üyenin oy hakkını kullanabilmesi için, genel kurul çağrısından önce Kuruma üye kabul edilmiş olması gerekli ve yeterlidir.

12 Genel Kurula katılan her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Şeref üyeleri genel kurula katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Genel Kurula katılan her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Onur üyeleri, genel kurulda oy kullanamazlar. Nisaplar Genel Kurul, kesinleşen ve bildirilen gün, saat ve yerde, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Kurum Yönetim ve Denetleme Kuralları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Karar yeter sayısı, hazır olan üyelerin yarıdan bir fazlasıdır. Açılış Toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya birinci başkan vekili veya ikinci başkan vekili veya bu konu ile görevlendirilmiş herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi açar. Nisaplar Genel Kurul, kesinleşen ve bildirilen gün, saat ve yerde, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Kurum Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Karar yeter sayısı, hazır olan üyelerin yarıdan bir fazlasıdır Divan Görüşmeleri idare etmek, tutanağı ve kararları yazmak üzere bir Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilir. Bunun Başkanı, Başkan vekilini ve gereği kadar sekreterini, üyelerin içinden ve Yönetim Kurulu ile Müdürlükler görevleri dışından olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı veya açılışta yetki verdiği, Başkan Vekili ya da Yönetim Kurulu üyesi teklif eder. Bu adayların kabul olunmaması halinde hazır bulunan üyeler de teklifte bulunabilirler ve oylar sayılmak suretiyle toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile, Divan seçilir. Genel Kurul Divan Başkanı, gündemi aynen uygular ve bu tüzük gereğince

13 karar alınmasını ve onayı gerektiren her konuyu, oya sunar. Olağanüstü Nisaplar Aşağıdaki işler olağanüstü sayılır ve bunların karara bağlanabilmesi için Genel Kurula katılmaya hakkı olan üyelerin 2/3 nin toplantıya gelmesi ve kararların gelen üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınması şarttır. a-)kurum adının veya tüzüğünün değiştirilmesi; b-)kurumun feshine karar verilmesi. c-)karar tarihindeki Kurum nakit mevcudunun dörtte üçünden fazlasını ifade eden bir alım veya satım veya tasarrufa karar verilebilmesi; Birinci toplantı için nisap hasıl olmadığı takdirde ikinci toplantıda Genel Kurul toplantı nisabı aranmaksızın toplanır. Ancak kararların kabulü için kararların katılanların 2/3 tarafından kabulü şarttır. İlk ilanda nisapsız ikinci toplantının tarihi, yeri ve gündemi ayrıca belirtilir. Fesih konusunda Türk Medeni Kanununun 88. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu Madde13-Kurumun yürütme ve temsil organı, Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl için gizli oyla seçilen 11 asıl üyeden meydana gelir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu için 11 de yedek üye seçer. Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda, görev dağılımı yapar ve yönetim kurulu üyeleri arasından, bir Başkan, biri birinci ve biri ikinci olmak üzere iki Başkan Vekili seçer. Görev süresi içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde, çekilme, ağır hastalık, devamsızlık, ölüm veya sair herhangi bir nedenle boşalmalar olursa, yedek üyelerden en fazla oy alanlar sıra ile çağrılarak sayı tamamlanır. Eşit oy alanlardan, Kurumda üyelik kıdem süresi fazla olan yedek üye, öncelik kazanır kıdem süresinde eşitlik halinde yaşı büyük olan yedek üye çağrılır. Yönetim Kurulu Madde13-Kurumun yürütme ve temsil organı, Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıl için gizli oyla seçilen 11 asıl üyeden meydana gelir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu için 11 de yedek üye seçer. Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda, görev dağılımı yapar ve yönetim kurulu üyeleri arasından, bir Başkan, biri birinci ve biri ikinci olmak üzere iki Başkan Vekili seçer. Görev süresi içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde, çekilme, ağır hastalık, devamsızlık, ölüm veya sair herhangi bir nedenle boşalmalar olursa, yedek üyelerden en fazla oy alanlar sıra ile çağrılarak sayı tamamlanır. Eşit oy alanlardan, Kurumda üyelik kıdem süresi fazla olan yedek üye, öncelik kazanır kıdem süresinde eşitlik halinde yaşı büyük olan yedek üye çağrılır.

14 Yedek üye boşalmış üyeliğin süresini tamamlar. Sürelerini doldurmuş üyelerin, Genel Kurulca yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu her ay en az bir kez toplanır. Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın, üst üste üç toplantıya katılmayan ya da aynı şekilde mazeretsiz olarak bir yıl içinde beş toplantıya katılmayan üye, devamsız ve çekilmiş sayılır. Yedek üye boşalmış üyeliğin süresini tamamlar. Sürelerini doldurmuş üyelerin, Genel Kurulca yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu her ay en az bir kez toplanır. Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın, üst üste üç toplantıya katılmayan ya da aynı şekilde mazeretsiz olarak bir yıl içinde beş toplantıya katılmayan üye, devamsız ve çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu nun Görevleri Madde 14 -Yönetim Kurulunun Genel İdare ve temsil yetki ve görevlerinden başka, başlıca görevleri şunlardır. a).genel Kurulu Tüzüğe göre,olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak ve gündemini hazırlamak, Genel Kurula katılamaya hakkı olan üyeleri tespit edip listesini düzenlemek. b). Kurumun geçmiş yıla/yıllara ait faaliyet raporunu ve hesap cetvelini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak; c).gelecek yılın/yılların çalışma plan ve programını yapmak; d).gelecek çalışma yılına/yıllarına ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak; e). Derneğe asıl üye alınmasına karar vermek. f).onursal Üyelik verilmesi uygun görülenler hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak; f).onur üyeliği verilmesi uygun görülenler hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak; g).tüzüğün gerektirdiği hallerde ilgili üye hakkında inceleme yapılması için Onur Kuruluna başvurmak; Onur Kurulunca yapılan inceleme sonucu önerilen müeyyide hakkında karar vermek, h).dernek Merkezinde gerektiğinde uzmanlık komisyonları kurmak ve

15 danışma kurulları teşkil etmek; i).iç yönetmelikler yapmak,idari düzenleyici metinler yayınlamak; j).kurum Merkez teşkilatı (Ana bünye) ile işletmeleri genel olarak yönetmek ve yönetimini gözetim ve denetim altında bulundurmak; işletmelerin verimli çalışması için araştırmalar yapmak, işletmeleri kiraya vermek veya işletme hakkını devretmek. k).kurum Merkezi dışında işletme büroları ve temsilcilikler açmak; Bir tesisin, büronun yada ünitenin kapatılmasına ya da geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar vermek. l).ana yatırım kararlarını almak ve büyük onarım kararlarını vermek; m).idari ve mali konularda Kurumun ve işletmelerin yetki imzalarını belirlemek; 49.uncu maddeye göre Başkanın, Genel Sekreterin ve işletme müdürlerinin yetkisini aşan konuları ve harcamaları karara bağlamak; m).idari ve mali konularda Kurumun ve işletmelerin imza yetkilileri ve yetki sınırlarını belirlemek; yetki sınırını aşan işler ve harcamaları karara bağlamak, n).mali tabloları hazırlamak,ana bünyenin ve işletmelerin harcamalarını kontrol etmek, gerektiğinde borçlanmaya karar vermek; o).kurum ve işletme alacaklarını takip ve bunların tahsilini kontrol etmek,tahsili fiilen imkansızlaşmış ya da masrafını karşılamayacak kadar cüzi alacakların telkinine karar vermek; o).kurum ve işletme alacaklarını takip ve bunların tahsilini kontrol etmek, tahsili fiilen imkansızlaşmış ya da masrafını karşılamayacak kadar cüzi alacakların terkinine karar vermek; ö). Gayri menkul alım ve satımlarına dair Genel Kurulca verilen yetkileri gerektiğinde kullanmak; (Edinilen taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Valiliğine bildirilir). p). İhtiyaç duyulan yer ve hizmetler için kiralama yapmak, sözleşmeler imzalamak; kira akitlerini sona erdirmek,

16 r).araç ve büyük gereç/ekipman alım ve satımına karar vermek; s).bireysel ve mutad iadeler dışında, teminatlar üzerinde dernek çıkarları ve amaçları doğrultusunda tasarrufta bulunmak; ş). Gerektiğinde, ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, bütçenin ana kalemleri arasında aktarmalar yapmak; t). Teşkilat şemasında fonksiyon ve kadro değişiklikleri yapmak, personel kadrolarını, unvanlarını ve derecelerini belirlemek, bu kadroları ihdas etmek ve kaldırmak. u). Tüm personeli göreve almak ve işlerine son vermek, Genel Sekreter ve işletme Müdürlerilerinin görev ve yerlerini değiştirmek (daha alt düzeydeki personelin yer ve görev değişikliği, Başkanvekili,Genel Sekreter ya da ilgisine göre İşletme Müdürünün teklifi, Yönetin Kurulunun Başkanın onayı ile yapılır); ü). Personelin kadro ve derece cetveline göre maaş, zam ve ikramiye miktarlarını, yolluk ve gündeliklerini tayin etmek; u). Kurum ve iktisadi işletme çalışanlarını işe almak veya işlerine son vermek, işletme Müdürlerinin görev ve yerlerini değiştirmek (daha alt düzeydeki personelin yer ve görev değişikliği, ilgisine göre İşletme Müdürünün teklifi, Yönetim Kurulunun Başkanın onayı ile yapılır); v).triptik İşletmesince verilen belge ve karnelerin bedellerini tespit etmek; sigortalama işlemlerine karar vermek; y) 2. inci maddede yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere, 3. maddede yazılı çalışmaları yapmak; kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmak; z). Resmi Kurumlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile süreklilik gösteren ilişkiler kurmak (süreklilik göstermeyen ilişkiler Başkan tarafından ya da düzeyine göre onun talimatıyla görevliler tarafından yürütülür; Kurumun Temsili ve Yönetim Kurulu Toplantısı Usulü Kurumun Temsili ve Yönetim Kurulu Toplantısı Usulü

17 Madde 15-Yönetim Kurulu Kurumu temsil eder. Bu temsil görev ve yetkisi, Kurul adına Başkan ve onun yokluğu veya yetki verdiği durumlarda Başkan Vekilleri tarafından kullanılır. Yönetim Kurulu başkanı, Kurulu toplantıya çağırır, gündemi tesbit eder ve davet yazılarında bu gündemi üyelere bildirir; toplantıyı idare eder, gündeme eklemek ihtiyacı duyduğu konuları ayrıca dile getirir; Başkan Vekilleri, Başkanın yokluğunda ona dereceleri itibariyle vekalet eder. Başkanlığın boşalması halinde, ilk Yönetim Kurulu Toplantısına kadar yine Başkan Vekillerince dereceleri sırasıyla vekalet edilir ve bu toplantıda Başkan seçimi yapılır. Başkan Vekilleri de bulunmadığı takdirde, yine ilk toplantıya kadar Kurum üyeliği en kıdemli olan üye, Başkanlığa vekalet eder. Yönetim Kurulu en az yedi üye ile toplanır ve en az beş üye ile karar alır. Denetim Kurulu Madde 16 - Genel Kurul, asıl üyeler arasında iki yıl için, üç kişilik bir Denetim Kurulu ve aynı sayıda yedeklerini seçer. Kurul ilk toplantısında kendi arasından başkanını tayin eder. Yönetim Kurul üyelerinin ve Kurum personelinin kan ve kayım hısımı olan üyeler,denetçi seçilemez. Denetim Kurulu; Madde 15- Her türlü temsil ve yürütme işlemi ile mali açıdan Kurumu borç altına sokan işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Bu temsil ve borç altına sokucu işlem görev ve yetkisi; Kurul adına Başkan veya 1.Başkan Vekili veya 2.Başkan Vekilinin münferiden atacakları imza ile kullanılır. Yönetim Kurulu başkanı, Kurulu toplantıya çağırır, gündemi tesbit eder ve davet yazılarında bu gündemi üyelere bildirir; toplantıyı idare eder, gündeme eklemek ihtiyacı duyduğu konuları ayrıca dile getirir; Başkan Vekilleri, Başkanın yokluğunda ona dereceleri itibariyle vekalet eder. Başkanlığın boşalması halinde, ilk Yönetim Kurulu Toplantısına kadar yine Başkan Vekillerince dereceleri sırasıyla vekalet edilir ve bu toplantıda Başkan seçimi yapılır. Başkan Vekilleri de bulunmadığı takdirde, yine ilk toplantıya kadar Kurum üyeliği en kıdemli olan üye, Başkanlığa vekalet eder. Yönetim Kurulu üye sayısının basit çoğunluğu ile toplanır, katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Denetim Kurulu Madde 16 - Genel Kurul, asıl üyeler arasında üç yıl için, üç kişilik bir Denetim Kurulu ve aynı sayıda yedeklerini seçer. Kurul ilk toplantısında kendi arasından başkanını tayin eder. Yönetim Kurul üyelerinin ve Kurum personelinin kan ve kayın hısımı olan üyeler,denetçi seçilemez. DEĞİŞİKLİK YOKTUR a). Derneğin amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter ve hesap kayıtlarının mevzuatı ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını her yıl denetler. b). Dernekler Kanunu hükümlerine göre Kurumun ana bünye işletmelerinin

18 bütün gelir ve gider kalemleriyle bunların dayandığı belgeleri inceler ve düşüncelerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir. c). Kurumun yıllık faaliyeti ile hesapları üzerindeki tetkik sonuçlarına ait raporunu Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Genel Kurul toplantısında Divan Başkanlığına verir (Yönetim Kurulu, her yıl 31 Ocak a kadar bilançoyu Denetim Kurulu nun tetkikine sunar). d). Denetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu Denetim Kurulunun toplantı çağrısındaki gündeme uygun olarak 30 gün içerisinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim Kurulu toplantı çağrısını yerine getirmez ise, Kurum üyelerinden her hangi biri Kurum Merkezindeki Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmak suretiyle toplantıyı yapmak üzere 3 kişi tayinini talep edebilir. Denetim Kurulu en az yılda iki defa toplanır.toplantı yeri Dernek merkezidir. Kararlar en az iki üyenin oyu ile alınır. Muhalif üye varsa,karar veya rapora gerekçeli karşı oyunu yazar. Onur Kurulu Madde 17-Genel Kurulca, asıl üyeler arasında iki yıl için üç asıl üç yedek üyeli bir Onur Kurulu oluşturur. Bu kurula üye seçilebilmek için Dernekte en az üç yıldan beri asıl üye bulunmak zorunludur. Onur Kurulu 7. madde gereğince üyelikten çıkarma konularını ve Dernekle ilgili etik davranışları inceler ve Yönetim Kurulu na sunar. Onur Kurulu kendi içinden bir başkan seçer ve asıl üyeliklerinde boşalmalar olduğu takdirde bunu yedek üyeleri ile kendisi tamamlar. Karar yeter sayısı ikidir. Muhalif üye varsa gerekçesini karara yazar. Onur Kurulu Madde 17-Genel Kurulca, asıl üyeler arasında üç yıl için üç asıl üç yedek üyeli bir Onur Kurulu oluşturur. Bu kurula üye seçilebilmek için Dernekte en az üç yıldan beri asıl üye bulunmak zorunludur. Onur Kurulu,Yönetim Kurulu tarafından inceleme için gönderilen üyenin gönderilmesine sebep davranış ve işlemlerinin, Tüzüğün 7. madde gereğince üyelikten çıkarma sebebi sayılan hallerden olup olmadığını inceler ve rapor halinde Yönetim Kurulu na sunar. Eğer üyenin şikayete sebep davranış ve işlemlerinin varlığına karar verir ise, uygulanacak yaptırım konusunda tavsiyede bulunabilir.

19 Onur Kurulu kendi içinden bir başkan seçer ve asıl üyeliklerinde boşalmalar olduğu takdirde bunu yedek üyeleri ile kendisi tamamlar. Karar yeter sayısı ikidir. Muhalif üye varsa gerekçesini karara yazar. Komisyonlar DEĞİŞİKLİK YOKTUR Madde 18-Derneğin faaliyet ve ilgi alanında bulunan Kültür,Sanat, Mimari, Restarasyon, Trafik, Gümrük, Otomobilizim, Turizm, Yayın, İstanbul ve Şehircilik,ve Hukuk gibi konularda en az beş ve en çok 15 er üyeden komisyonlar kurulabilir. Üyeler kendi ararlarında bir başkan seçerek, derneğe yardım edici toplantı ve çalışmalar yaparlar. Bu yolla kurumun işleyişi, daha katılımcı hale getirilir. Bu çalışma sonuçları Yönetim Kurulu na verilir. Çalışmalar gerekirse Yönetim Kurulu ile birlikte de yürütülebilir. Fonksiyonlar Ana Bünye ve İşletmeler Teşkilat Madde 19-Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu teşkilatı, derneğin kendi asli varlığı (Ana Bünye) ve işletmelerortaklıklar olmak üzere ikiye ayrılır. Ana Bünye Dernek merkezinde, Yönetim Kurulu Başkanının idaresinde bir ana bünye teşkilatı kurulur.bu teşkilat Kurumun dernek faaliyeti ve merkezi çalışmalarını yürütmek amacıyla ihtiyaca göre Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek birimlerden oluşur. Ana Bünyenin ayrıntılı şeması, bağlılıkları,personel kadro,unvan ve dereceleri, binaları ve araç -gereç donanımı,görevleri ve çalışma usulleri, tutulan defter dosya ve kayıtlar,alımsatım ve harcama şekilleri Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir iç yönetmelikle belirlenir.ayrıca bir genel envanter çıkarılır. İşletmelere dahil Dernek ve İşletmeler Teşkilat ve İşletmeler Madde 19- Dernek, amacına ulaşabilmek için, yönetim kurulu kararı ile ana bünyesinde müdürlükler tesis edebilir ve iktisadi işletmeler ile şirketler kurabilir. KALDIRILMIŞTIR.

20 olmayan ve fakat geçici veya sürekli olarak merkez dışında çalışan birimler de Ana bünyeye dahildir. Genel Sekreter İdari işlerde Başkana yardımcı olmak amacıyla bir genel sekreter yönetim kurulu kararıyla tayin edilebilir Genel Sekreter,Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olup Ana Bünyenin çalışma faaliyetinde ve Yönetim Kurulu kararları ile mevzuatın uygulanmasında Başkana Yönetim Kuruluna ve Kanuna karşı sorumludur. Genel Sekreter,işletmelerle ilgili konularda koordinatör görevi yapar ve Başkanın verdiği talimatları uygular. İşletmeler Dernek; tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek için mevzuatın belirlediği şartlara uygun ticari bir işletmeyi veya işletmeleri kurar ve işletir. İşletmeler Türk Ticaret Kanunu,Vergi Kanunları ve bununla ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. İşletmeler kendi fonksiyonları dışında dernek faaliyetlerinde bulunamazlar. Triptik İşletmesi KALDIRILMIŞTIR. KALDIRILMIŞTIR. KALDIRILMIŞTIR. Kurum, uluslar arası görevini, Triptik işletmesi eliyle yapar. Bu işletme: a tarh ve 6547 sayılı kanunla onaylanan 1949 tarihli Cenevre Trafik sözleşmesi, Karayolları Trafik Kanunu nun ve Karayolları Trafik Yönetmeliği nin ilgili maddeleri uyarınca Uluslararası Sürücü Belgesi (Ehliyetname) verir; b. Diğer Ülkeler resmi makamlarınca aranan ve bazı ülkelerde gümrüklerden geçiş karnesinin yanında veya tek başına istenebilen, Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen Uluslararası taşıt belgesi (Ruhsatname ) verir; c gün ve 6820 sayılı kanunla onaylanan 1949 Cenevre ;

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

Dernek Tüzüğü Version: 4.0

Dernek Tüzüğü Version: 4.0 Version: 4.0 Dernek : Adres : Türk Sanat Enstitüsü İsviçre TSEI / TKIS, 8046 Zürich / Schweiz İçindekiler 1 Genel bilgiler... 2 1.1 Derneğin ismi ve ikametgâh adresi... 2 1.2 Derneğin amacı... 2 1.3 Derneğin

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel olarak değerlendirmelerini

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ*

T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ* T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ* BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge, öğrencilerin ruh ve beden terbiyesi, kültürel birikimlerinin arttırılması ve ders dışı zamanlarının

Detaylı

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP) MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ PLATFORMUN ADI 1- Platformun adı, Türkiye Alkol Politikaları Platformu dur. Kısa adı ise TAPP

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1- Kulübün Adı: Uluslararası Hukuk Kulübü dür. Kulübün kısa adı BUHK tur. Kulübün merkezi, T.C Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsünde yer almaktadır.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- a) Muş Üniversitesi öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak b) Öğrenciler

Detaylı

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK Amaç Madde: 1 Bu Yönergenin amacı, MÜYORBİR -Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve bu bağlamda

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosu nun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ

PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ 2016 YILI İÇ YÖNETMELİĞİ Bu iç yönetmelik, PÜKAD, Pencere ve Kapı Sektörü Derneği Tüzüğünün yetki verdiği konularda ayrıntılı düzenleme yapmak üzere çıkartılmış olup

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir.

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir. TURİZM BAKANLIĞI ÖDÜLLER YÖNETMELİĞİ Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 21/11/1992 Resmi Gazete Sayısı: 21412 BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ Madde 1: Topluluğun Adı Ve Merkezi a)topluluğun Adı : Bilgesam Gençlik Platformu dur. b)topluluğun Merkezi : İstanbul dur. Madde 2: Topluluğun Kurulma Amacı 1-BİLGESAM

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

ZEYTİN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ZEYTİN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ZEYTİN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi : 31/03/1996 Yayımlandığı Resmi Gazetenin Sayısı: 22597 Tarım

Detaylı

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük İsviçre Türk Kadınları Derneği 1 Tüzük Önsöz İsviçre Türk Kadınları Derneği 21 Mayıs 1978 tarihinde Türk Dernekler Kanunu kuralları esas alınarak kurulmuştur. Genel kurul, derneğin kuruluşundan bu yana

Detaylı

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1 -Derneğin adı Japonya Araştırmaları Derneği dir Derneğin Merkezi Madde 2 -Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Kolejleri Mezunlar

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN ADI T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Muş Alparslan Üniversitesi Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğudur. TOPLULUĞUN AMACI (1) Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğu

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fotoğrafçılık Kulübü ismi ile anılır.

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.)

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 1. Çalışma Grupları, TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen konularda

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN AMACI MADDE 1- AMAÇ 1- Ekolojik dengenin korunması amacı ile içinde bulunduğumuz çevreye ve burada yaşayan bütün canlı varlıklara

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058 TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 224058 Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün tarihli Yazılarında Bildirilen Zorunlu Tüzük Değişikliği

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün tarihli Yazılarında Bildirilen Zorunlu Tüzük Değişikliği Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 16.04.2014 tarihli Yazılarında Bildirilen Zorunlu Tüzük Değişikliği - Dernekler mevzuatında böyle bir bildirim bulunmadığından tüzüğün 18. maddenin 10. fıkrasının

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER BİRLİĞİ YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER BİRLİĞİ YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER BİRLİĞİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Bu yönergenin amacı; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 nci maddesinde öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, çalışma,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30220 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu nun

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı