T.C. SAGLlK BAKANLlGI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü V ALİLİGİNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAGLlK BAKANLlGI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü V ALİLİGİNE"

Transkript

1 T.C. SAGLlK BAKANLlGI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı :B.lO.OTSH / 2.q.g'Lı Konu: 2009 yılı UMKE Faaliyet planı oCı.9 (İl Sağlık V ALİLİGİNE Müdürlüğü) Afetlere hazırlıklı olmak amacıyla kurulan ve acil ve olağandışı durumlarda medikal kurtarma hizmetini gerçekleştirecek olan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin eğitimleri yıllık faaliyet planına göre yürütülmektedir. Bu amaçla Makamının tarihli ve 2041 sayılı oluru ile "2009 yılı UMKE Faaliyet Planı" uygun bulunmuştur. İl Sağlık Müdürlükleri Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri 2009 Yılı Faaliyet Planına adresinden ulaşılabileceklerdir. İlinizde UMKE ekiplerinin yapacağı faaliyetlerde 2009 yılı faaliyet planına göre hareket edilmesi, UMKE personeline gerekli kolaylığın sağlanması, planda yer almayan ancak yapılması önem arz eden faaliyetler için Bakanlığımıza en az 15 gün önceden bildirmek suretiyle olur alınması durumunda ilgili faaliyet yapılabileceği, gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili raporun en geç faaliyeti takip eden hafta içerisinde Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı' na gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. EK: 1- Makam Onayı " \'" " \1/ (L~1( ~rljl Dr:'~~eddın QöM Bakana. Genel MüdürV. DAGITIM: 81 İl Valiliği Acil ve Afetlerde Sağlık Hİzmetleri Daire Başkanlığı Santral: (50 Hat) Tel no : Fak s eposta: saglik.gov.tr Bakanlık Kriz Merkezi:

2 T.C. SAGLlK BAKANLlGI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.lO.OTSH / 20~1 Konu: 2009 yılı UMKE Faaliyet planı ~3. e>j BAKANLıK MAKAMıNA İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin eğitimleri; her yıl UMKE'ye yeni katılan personele yönelik olarak temel eğitimler, temel eğitim almış olan personele ise geliştirme eğitimleri yapılarak devam etmektedir yılında temel eğitimler ve geliştirme eğitimlerinin Ek'teki plan doğrultusunda ve Bakanlık merkez eğitimcilerinin desteğiyle II bölge ilinden seçilen ve eğitici eğitimi alan personel ile acil hekimliği sertifika programı eğitimcileri tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu faaliyetlerin bazıları, planda yer aldığı üzere bölge illerinde, bazıları ise diğer illerde gerçekleştirilecektir. EK'te yer alan 2009 yılı faaliyet planının uygulamaya konulabilmesi, 2009 yılı faaliyet planı doğrultusunda; illerde yapılacak faaliyetlerde, bölge ili eğitimcilerinin kendilerine bağlı illere, bölge illerinde ve diğer illerde yapılacak (eğitim, tatbikat, kamp v.b) faaliyetlerde ise illerin Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinde görevalacak personelin bu illere görevlendirilmelerini, bu faaliyetler için yapılacak eğitim harcamalarının illerin Döner Sermaye Gelirlerinden, konaklama ve yol giderlerinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre her personelin kendi kurumundan; Bakanlık, Üniversite ve diğer kurumlardan katılacak olan eğitimcilerin ise bu seyahatlerini uçak dahil her türlü ulaşım aracı ile yapmalarını, yol ve konaklama giderlerinin Genel Müdürlüğümüzün no'lu yurtiçi geçici görev yolluğu harcama kaleminden ödenmesi hususunu olurlarınıza arz ederim. EK: 2009 Yılı Faaliyet Planı (58 sayfa) Ri' DL ~l~din,j Genel Mü'r,~ OM..ı ir zm.dr. Turan BUZGAN Bakan a. Müsteşar Yardımcısı ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Santral: (50 Hat) Tel no: Fak s: eposta: saglik.gov.tr Bakanlık Kriz Merkezi: Acil

3 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) 2009 YILI FAALİYET PLANI OCAK 2009 ANKARA

4 ADANA BÖLGESİ ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) 2009 YILI FAALİYET PLANI

5 ADANA EĞİTİMİN BİTİŞ 1 UMKE Eğitimi 2 Adana Hekimevi 06/Temmuz/ /Temmuz/2009 Beş Gün 20 2 UMKE Genel Toplantısı Adana Hekimevi 05/Ocak/ /Ocak/2009 İki Saat 32 3 Umke Eğitimi Adana Hekimevi 05/Ocak/2009 9/Ocak/ Gün 20 4 UMKE Genel Toplantısı Adana Hekimevi 02/Şubat/ /Şubat/2009 İki Saat 32 5 Crush Sendromu Adana Hekimevi 02/Şubat/ /Şubat/2009 İki Saat 32 6 Sıkışmış Hastada Ekstremite Amputasyonu Adana Hekimevi 02/Şubat/ /Şubat/2009 İki Saat 32 7 Afet Epidemiyolojisi Adana Hekimevi 02/Şubat/ /Şubat/2009 İki Saat 32 8 Afet ve Kişisel Ekip Donanımı Adana Hekimevi 02/Şubat/ /Şubat/2009 İki Saat 32 9 Lojistik ve Lojistik Yönetimi Adana Hekimevi 09/Şubat/ /Şubat/2009 İki Saat KBRN Savunma Eğitimi Adana Hekimevi 09/Şubat/ /Şubat/2009 İki Saat Riskli Bölgelerde Hasta Yaralı Kurtarma Adana Hekimevi 09/Şubat/ /Şubat/2009 İki Saat Sahada Etik davranış ve Kültürel Özellikler Adana Hekimevi 09/Şubat/ /Şubat/2009 Bir Saat Afet ve Kriz Yönetimi Adana Hekimevi 09/Şubat/ /Şubat/2009 Bir Saat UMKE Eğitimi Osmaniye 14/Aralık/ /Aralık/2009 Beş Gün UMKE Genel Toplantısı Adana Hekimevi 02/Mart/ /Mart/2009 İki Saat UMKE Temel Eğitimi Adana Hekimevi 02/Mart/ Mart/ Gün Afet Psikolojisi Eğitici Eğitimi Adana Hekimevi 18/Mart/ /Mart/ gün UMKE Genel Toplantısı Adana Hekimevi 03/Nisan/ /Nisan/2009 İki Saat Bölge İlleri Toplantısı Adana Hekimevi 17/Nisan/ /Nisan/2009 Bir Gün Temel Dağcılık Ve Kondisyon Bölge İlleri Toros Dağları 20/Nisan/ /04/09 Beş Gün UMKE Genel Toplantısı Adana Hekimevi 01/Mayıs/ /Mayıs/2009 İki Saat UMKE Genel Toplantısı Adana Hekimevi 01/Haziran/ /Haziran/2009 Bir Gün UMKE Genel Toplantısı Adana Hekimevi 01/Temmuz/ /Temmuz/2009 İki Saat UMKE Genel Toplantısı Adana Hekimevi 03/Ağustos /Ağustos2009 İki Saat UMKE Genel Toplantısı Adana Hekimevi 01/Eylül/ /Eylül/2009 Dört saat UMKE Genel Toplantısı Adana Hekimevi 01/Ekim/ /Ekim/2009 İki Saat KBRN Adana Hekimevi 01/Ekim/ /Ekim/2009 İki Saat İletişim Haberleşme ve Uluslararsı İşaretler Eğitimi Adana Hekimevi 01/Ekim/ /Ekim/2009 İki Saat KBRN Savunma Eğitimi Adana Hekimevi 01/Ekim/ /Ekim/2009 İki Saat Umke Genel Toplantısı Adana Hekimevi 02/Kasım/ /Kasım/2009 İki Saat UMKE Genel Toplantısı Adana Hekimevi 01/Aralık/ /Aralık/2009 İki Saat 32

6 GAZİANTEP 1 2 Umke Görev Tanımları EĞİTİMİN Afet Ve Olağan Dışı Durumlarda Olay Yeri Güvenliği Eğitimi 112 ASH Salonu 112 ASH Salonu 09 Nisan BİTİŞ 27 Ocak 27 Ocak 1 Gün Nisan 2 Gün 20 3 Medikal Çanta Eğitimi 112 ASH Salonu 10 Eylül 10 Eylül 1 Gün 20 4 Haberleşme Teknikleri 112 ASH Salonu 22 Ekim 23 Ekim 2 Gün 20 KAHRAMANMARAŞ EĞİTİMİN BİTİŞ 1 Umke Genel Toplantısı. Merkez Eğit.Sağ Gün 30 Ocağı 2 Afet Ve Olağan Dışı Durumlar Eğitimi Gün 30 3 Afet Epidemiyolojisi Eğitimi Gün 30 4 Afet Lojistiği Eğitimi Gün 30 5 Umke Görev Tanımları Gün 30 6 Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi gün 30 7 Bölge İlleri Toplantısı Gün 10 8 Temel Dağcılık Ve Kondisyon Eğitimi Gün 40 9 Medikal Çanta Ve Kurtarma Eğitimi Gün Çoklu Yaralanmalı Kazalara Müdahale Eğitimi Gün Temel Ve İleri Yaşam Destek Eğitimleri Gün Haberleşme Teknikleri Eğitimi Gün Umke Genel Toplantısı Gün Afet Psikolojisi Eğitimi Gün 30

7 KİLİS EĞİTİMİN BİTİŞ 1 Acil Tıbbi Müdahale Eğitimleri İl Sağlık Müdürlüğü gün 15 2 Acil Sağlık Hizmetleri ve Hasta Nakli İl Sağlık Müdürlüğü saat 15 3 Lojistik ve Lojistik Yönetimi İl Sağlık Müdürlüğü saat 6 4 Çoklu Yaralanmalı Kazalara Müdahale Eğt. İl Sağlık Müdürlüğü Gün 15 5 Afet Epidemiyolojisine Giriş Eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü saat 6 6 Afet ve Kriz Yönetimi İl Sağlık Müdürlüğü saat 6 7 Afet ve Olağandışı Durum Tatbikat Eğt. İl Sağlık Müdürlüğü Gün 15 8 Afet Psikolojisi Eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü saat 15 9 KBRN ve Endüstriyel Kazalar Eğt. İl Sağlık Müdürlüğü gün İletişim ve Haberleşme Eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü Gün 15 KARAMAN EĞİTİMİN BİTİŞ 1 Afet ve Olağandışı Durumlara Genel Bakış İl Ambulans Servisi Başh.Eğitim Salonu Gün 16 2 Afet Epidemiyolojisi Eğitimi Gün 16 3 Liderlik ve Motivasyon Eğitimi Gün 16 4 Afet Psikolojisi Eğitimi Gün 16 5 Afet ve ODD Olay yeri Güvenliği Eğitimi Gün 16 6 Medikal Kurtarma Eğitimi Gün 16 7 Afetlerde Adli Sorumluluk Eğitimi Gün 16 8 Crush Sendromu Eğitimi Gün 16 9 Çadır Kurma,Yön Bulma ve Kamp Kuralları Eğitimi Gün Afet ve Olağandışı Durum Tatbikat Eğitimi Gün Afetlerde Salgın Hastalıklarla Müc. Eğitimi Gün Kar-Dağ Kurtarma Eğitimi Gün 16

8 HATAY 1 UMKE Genel Toplantısı EĞİTİMİN BİTİŞ İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Saat 2 Afetlerde Sağlık Yönetimi Saat 24 3 UMKE Genel Toplantısı Saat 24 4 Afet Lojistiği Eğitimi Saat 24 5 Afet ve Kişisel Ekip Donanımı Saat 24 6 UMKE Genel Toplantısı Saat 24 7 Medikal Çanta Eğitimi Saat 24 8 Afet ve Kriz Yönetimi Saat 24 9 UMKE Genel Toplantısı Saat Sıkışmış Hastada Ekstremite Ampütasyonu Saat UMKE Bölge İlleri Toplantısı Gün 2 12 Temel Dağcılık ve Kondisyon Bölge İlleri Gün 5 13 UMKE Genel Toplantısı Saat Riskli Bölgelerde Hasta/Yaralı Kurtarma Saat Crush Sendromu Saat UMKE Genel Toplantısı İSM Toplantı Salonu Saat Çoklu Yaralanmalı Kazalara Müdahale Eğitimi Saat UMKE Genel Toplantısı Saat UMKE Temel Eğitimi Adana Hekimevi Gün 5 20 UMKE Genel Toplantısı İSM Toplantı Salonu Saat KBRN Savunma Eğitimi İSM Toplantı Salonu Saat Sucuba Dalış Eğitimi Çevlik/ Samandağ Gün 8 23 UMKE Genel Toplantısı İSM Toplantı Salonu Saat İletişim Haberleşme ve Uluslararası işaretler Eğitimi Saat 24 24

9 25 UMKE Genel Toplantısı Saat EKG ve Kardiak Aciller Saat Temel Modül Eğitimi Antakya Oteli Gün UMKE Genel Toplantısı İSM Toplantı Salonu Saat UMKE Genel Toplantısı İSM Toplantı Salonu Saat 24 MERSİN EĞİTİMİN BİTİŞ Yenişehir Bel.Konferans Temel Modül 1 Salonu 6 Ocak Ocak GÜN 30 2 Olağandışı Durum Ve Stratejik Planlama M.Ü. Eğitim Fakültesi 3 Şubat Şubat GÜN 30 3 İlk Yardım Temel Uygulamaları İl Ambulans Servisi Eğit sal. 18 Mart Mart GÜN 30 4 Umke Dağ Kurtarma Temel Eğitimi Martı Oteli 7 Nisan Nisan GÜN 30 5 Su Kurtarma Timi Temel Eğitimi İl Amb. Salonu 21 Mayıs Mayıs GÜN 30 Sanayi Ve Ticaret Odası Yerel Kurum Kuruluş Ve Sivil Toplum Örgütleri 6 Konferans Salonu 10.Haz Haz.09 1 GÜN 30 7 İdare, İdarecilik, Yöneticilik, Liderlik İl Ambulans Servisi Eğit sal 30.Haz Haz.09 1 GÜN 30 İl Ambulans Servisi Eğitim KBRN 8 Salonu 7temmuz Temmuz GÜN 30 9 Vizyon Geliştirme, Hedef Belirleme, Yöneltme, Vizyon Göz Merkezi Güdüleme Konferans Salonu 18 Tem Tem GÜN Triaj Eğitimi Ve Tatbikatı 30 Macit Özcan Spor Tesisleri 4 Eylül Eylül GÜN 11 Yenişehir Belediyesi Temel Modül Konferans Salonu 22 Eylül Eylül GÜN Ekg, Kardiyak Aciller 30 M.Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi 30.Eki Eki.09 1 GÜN 13 Temel Modül Belediye Konferans Salonu 3 Kasım Kasım GÜN 14 Acil Medikasyon M.Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi 02.Ara Ara.09 1 GÜN 30 30

10 AFYONKARAHİSAR BÖLGESİ ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) 2009 YILI FAALİYET PLANI

11 AFYONKARAHİSAR BİTİŞ 1 İlk Yardım Eğitimi Ara. Kurt. Bir. Müd lüğü Gün 25 2 Dağcılık ve Arama Kurtarma Malzemelerinin Tanıtım ve Arama Kurtarma Birlik Gün 25 Eğitimi Müdürlüğü 3 Afet ve Olağandışı Durumlara Genel Bakış ve Paketleme Sağlık Müdürlüğü Gün 50 Kişi 4 Kar ve Dağ Kurtarma/ÇIĞ Eğitimi Isparta- Davraz Gün 25 5 Afet ve Kriz Yönetim Sistemi Sağlık Müdürlüğü Gün 50 6 Tatbikat(Sivil Savunma) Afyon...İlçesi Gün 25 7 Sağlık Bakanlığı Ulusal HAP Eğitici Eğitimi İZMİR Haziran Haziran 4 gün 2 8 Mobil Acil Müdahale Konteyneri Eğitimi İl Amb. Serv. Başh Gün 15 9 Yüksekten Sedye İle Yaralı İndirme//Arama Kurtarma Sandıklı Akdağ Gün 25 Dağcılık Eğitimi (Sivil Savunma ) 10 Enkazda Çalışma Usulleri Uygulamalı Eğitim Ara. Kurt. Bir. Müd lüğü Gün Olağandışı Durum Tatbikatı(Sivil Savunma) Kütahya Gün Pnömotoraks Kursu/ Kocatepe Ünv Tıp Fak. ) Kocatepe Üniv. Tıp Fak Gün Afet Ortamında Ekip Çalışması ve Yönetimi Ara. Kurt. Bir. Müd lüğü Gün Afet psikolojisi eğitici eğitimi Afyon gün Mobil Acil Müdahale Konteyneri Eğitimi İl Amb. Serv. Başh Gün Batı Anadolu ve Akdeniz Tatbikatı (Sivil Savunma Arama Gün 150 Kurtarma Ekibi) Eskişehir 17 Hayatı İdame Eğitimleri Isparta Yenişar bademli Melikler Yaylası Gün Triaj Eğitimi Sağlık Müdürlüğü Gün Göller Bölgesi Tatbikat ve Kampı Konya/Beyşehir Gün 150 (Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi) 20 Temel ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi Sağlık Müdürlüğü Gün Fiziki Kondisyon Temel Kampçılık Eğitimi(Sivil Savunma) Sandıklı- Akdağ Gün UMKE ULUSAL TATBİKATI Bakanlıkça Belirlenecek İletişim Haberleşme Eğitimi Sağlık Müdürlüğü Gün KBRN Eğitim ve Tatbikatı Ara. Kurt. Bir. Müd lüğü Gün Afet ve Olağandışı Durum Tatbikatı (Sivil Savunma UŞAK Gün 25 Arama Kurtarma Ekibi) 26 Stres ve Çatışma Yönetimi Eğitimi Sağlık Müdürlüğü Gün Mobil Müdahale Konteyner Eğitimi Ara. Kurt. Bir. Müd lüğü Gün Afetlerde Çevre Sağl. Hiz. ve Çanta Eğitimi Sağlık Müdürlüğü Gün Kış Tatbikat ve Kampı(Sivil Savunma) Sandıklı- Akdağ Gün 25

12 ANTALYA BİTİŞ 1 Kar ve Dağ Kurtarma /Çığ Eğitimi Isparta/DAVRAZ Gün 50 2 Medikal Canta Eğitimi Alternatif Ateller İle Hasta/ Yaralı Sabitlenmesi, Taşıma Teknikleri Eğitimi, Triaj Eğitimi, Crush Sendromu İl Sağlık Müdürlüğü Gün 50 Eğitimi,İlk Yardım Eğitimi Temel Kampçılık, Afet ve ODD Durumlarda Hayatı 3 İdame Ettirme ve Fiziki Kondisyon Eğt Gün 50 İl Sağlık Müdürlüğü Afet Ve Olağandışı Durum Tatbikat Eğitimi 4 Batı Anadolu ve Akdeniz Tatbikatı Eskişehir Gün 50 5 Göller Bölgesi Tatbikatı Haberleşme Teknikleri Konya/ Beyşehir Gün 50 6 Kar/Dağ Kurtarma Eğitimi Antalya Gün 20 7 Sahada Etik Davranış ve Kültürel Özellikler Afet Ortamında Ekip Çalışması Ve Yönetimi Stres Ve Çatışma Yönetimi, Afet Psikolojisi Eğitimi Liderlik Ve Motivasyon Eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü Gün KBRN Atakları Ve Endüstriyel Kazalar Eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü 2 Gün 50 9 Suda Kurtarma Eğitimi Antalya GÜN 30 Afet ve Olağandışı Durumlara Genel Bakış Türkiye Afet Ve Kriz Yönetim Sistemi Afet Ve ODD Sağlık Risk Yönetimi 10 Afet Epidemiyolojisi Eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü GÜN 50 Umke Görev Tanımları,Afet Lojistiği Eğit. Afetle İlgili Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar 11 Afet ve ODD Olay Yeri Güvenliği Eğitimi Medikal Kurtarma Eğitimi Afetlerde Sağlık Yönetimi Afetlerde Çevre Sağlığı Hizmetleri Afetlerde Barınma, Beslenme, Hijyen Ve Psiko Sosyal Hizmetler Hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğü gün 50 Temel Ve İleri Yaşam Desteği (Teorik) Eğitimi 12 Temel Ve İleri Yaşam Desteği (Pratik) Eğitimi Çoklu Yaralanmalı Kazalara Müdahale Eğitimi 13 Havadan Hasta/Yaralı Tahliyesi İl Sağlık Müdürlüğü Antalya Gün 2 Gün 50 20

13 BURDUR BİTİŞ A Genel Afet Bilgisi Modülü Kar ve Dağ Kurtarma/Çığ Eğitimi ISPARTA/DAVRAZ Gün 26 1 Afet ve Olağandışı Durumlara Genel Bakış Eğitimi, Türkiye Afet ve Kriz Yönetim Sistemi UMKE Eğitim Salonu SAAT 26 Afet ve Olağandışı Durumlarda Sağlık Risk Yönetimi Afet Epidemiyolojisi Eğitimi Umke Görev Tanımları, Afet Lojistiği Eğitimi Afetle İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar UMKE Eğitim Salonu SAAT 26 B Psiko Sosyal Durumlar Eğitimi Modülü Sahada Etik Davranış Ve Kültürel Özellikler Eğitimi, 2 Afet Psikolojisi Eğitimi,Stres Ve Çatışma Yönetimi UMKE Eğitim Salonu SAAT 26 Afet Ortamında Ekip Çalışması ve Yönetimi Liderlik Ve Motivasyon Eğitimi UMKE Eğitim Salonu SAAT 26 C Afet ve Odd Müdahale Eğitimi Modülü Batı Anadolu Ve Akdeniz Tatbikatı Eskişehir Gün 25 Göller Bölgesi Tatbikatı Konya/ Beyşehir Gün 25 3 Afet Ve Olağan Dışı Durumlarda Olay Yeri Güvenliği Eğitimi Medikal Kurtarma Eğitimi UMKE Eğitim Salonu SAAT 26 Afetlerde Sağlık Yönetimi, Çevre Sağ.Hizm. Afetlerde Barınma, Beslenme, Hijyen ve Psiko Sosyal UMKE Eğitim Salonu SAAT 26 Hizmetler Hizmetleri D Tıbbi Müdahale Bilgisi Modülü Medikal Çanta Eğitimi, İlkyardım Eğitimi UMKE Eğitim Salonu SAAT 26 4 Temel Ve İleri Yaşam Desteği (Teorik) Eğitimi Temel Ve İleri Yaşam Desteği (Pratik) Eğitimi UMKE Eğitim Salonu SAAT Alternatif Ateller İle Hasta/ Yaralı Sabitlenmesi, Çoklu Yaralanmalı Kazalara Müdahale Eğitimi UMKE Eğitim Salonu SAAT 26 Triaj Eğitimi, Crush Sendromu Eğitimi E Tatbikat Eğitimleri Modülü Temel Kampçılık, Afet Ve Olağan Dışı Durumlarda Kamp Alanı ve Tatbikat 5 Hayatı İdame Ettirme Ve Fiziki Kondisyon Eğitimi Alanı Daha Sonra SAAT 26 Afet Ve Olağandışı Durum Tatbikat Eğitimi Belirlenecektir. Haberleşme Teknikleri UMKE Eğitim Salonu SAAT 26 F Geliştirme Eğitimleri Modülü 6 KBRN Atakları Ve Endüstriyel Kazalar Eğitimi UMKE Eğitim Salonu SAAT 26

14 ESKİŞEHİR BİTİŞ 1 Afet Lojistik Eğitimi Umke Eğitim Salonu 15 Ocak Ocak Gün 28 Kişi 2 Kar/Dağ Kurtarma Eğitimi Isparta/Davraz 30 Ocak Şubat Gün 12 Kişi 3 Medikal Çanta Eğitimi 12 Şubat Şubat Gün 28 Kişi 4 Umke Görev Tanımları 05 Mart Mart Gün 28 Kişi 5 Afet Ortamında Ekip Çalışması Ve Yönetimi 26 Mart Mart Gün 28 Kişi 6 Temel Ve İleri Yaşam Desteği (Teorik)Eğitimi 09 Nisan Nisan Gün 28 Kişi 7 Batı Anadolu Ve Akdeniz Tatbikatı Eskişehir Gün 25 8 Göller Bölgesi Tatbikatı Konya/ Beyşehir Gün 25 9 Temel Ve İleri Yaşam Desteği (Pratik ) Eğitimi 07 Mayıs Mayıs Gün 28 Kişi 10 Afet Ve Olağandışı Durumlarda Sağlık Risk Yönetimi 28 Mayıs Mayıs Gün 28 Kişi 11 Sahada Etik Davranış Ve Kültürel Özellikler Eğitimi 11 Haziran Haziran Gün 28 Kişi 11 Suda Kurtarma Eğitimi 16 Temmuz Temmuz Gün 20 Kişi 12 Afet Ve Olağan Dışı Durumlarda Olay Yeri Güvenliği Eğitimi 06 Ağustos Ağustos Gün 28 Kişi 13 Afetlerde Çevre Sağlığı Hizmetleri 20 Ağustos Ağustos Gün 28 Kişi 14 Afetlerde Barınma, Beslenme, Hijyen ve Psiko Sosyal hizmetler Hizmetleri 03 Eylül Eylül Gün 28 Kişi 15 Temel Kampçılık, Afet Ve Olağan Dışı Durumlarda Hayatı İdame Ettirme Ve Fiziki Kondisyon Eğitimi - 24 Eylül Eylül Gün 28 Kişi 16 Altarnanif Ateller İle Hasta/ Yaralı Sabitlenmesi, Sedyeleme Ve Taşıma Teknikleri Eğitimi 15 Ekim Ekim Gün 28 Kişi 17 Afet Ve Olağan Dışı Durum Tatbikat Eğitimi 12 Kasım Kasım Gün 28 Kişi 18 Haberleşme Teknikleri 10 Aralık Aralık Gün 28 Kişi 19 Afet Psikolojisi Eğitimi 24 Aralık Aralık Gün 28 Kişi

15 KONYA BİTİŞ 1 CRUSH Sendromu eğitimi KONYA Ocak 1 Gün 40 2 Dağ arama Kurtarma Eğitimi Isparta/Davraz 31 Ocak Şubat Gün 15 3 UMKE Temel Modül eğitimi KONYA Mart 5 Gün 20 4 Medikal Kurtarma (tııbi Müdahele ) KONYA Mart 1 Gün 50 5 Havdan Hasta Tahliyesi KONYA Nisan 1 Gün 50 6 Afet Ortamında ekip çalışması /stres ve çatışma yönet. KONYA Mayıs 1 Gün 50 7 Batı Anadolu ve Akdeniz Tatbikatı Eskişehir Gün 50 8 Göller Bölgesi Tatbikatı Konya/ Beyşehir Gün 50 9 Afet İletişimi ve Mobil Komuta Merkezi KONYA Temmuz 1 Gün Ulusal Kampı Ağustos IL Kampı KONYA Eylül 3 Gün KBRN bilgilendirme eğitimi KONYA Ekim 1 Gün Gece Tatbikatı KONYA Kasım 1 Gün Değerlendirme Toplantısı KONYA Aralık 1 Gün 50 ISPARTA BİTİŞ 1 Genel Afet Bilgisi Modülü Isparta İl Sağlık Müdürlüğü gün 22 2 Kar ve Dağda Kurtarma ÇIĞ Eğitimi Isparta- Davraz Gün 22 3 Tıbbi Müdahale Bilgisi Modülü Isparta İl Sağlık Müdürlüğü gün 22 4 Batı Anadolu ve Akdeniz Tatbikatı Eskişehir Gün 22 5 Hayatı İdame ve Fiziki Kondisyon Eğitimleri Isparta / Yenişarbademli / Melikler Yaylası gün 22 6 Göller Bölgesi Tatbikatı Konya/ Beyşehir Gün 22 7 Psikososyal Durumlar Eğitim Modülü Isparta İl Sağlık Müdürlüğü gün 22 8 Afet ve ODD Müdahale Eğitimi Modülü Isparta İl Sağlık Müdürlüğü gün 22

16 KÜTAHYA BİTİŞ 1 Olağandışı Durum Tatbikatı- Bölge ili ile. Kütahya Gün 20 2 Acil Tıbbi Müdahale Eğitimleri İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu Saat 30 3 Batı Anadolu ve Akdeniz Tatbikatı Eskişehir Gün 25 4 Göller Bölgesi Tatbikatı Konya/ Beyşehir Gün 25 5 Genel Afet Bilgileri Eğitim Modülü İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu Saat 30 6 Psiko Sosyal Durumlar Eğitim Modülü İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu Saat 30 7 Afet ve Olağan Dışı Durumlarda Müdahale İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu Eğitimleri Modülü 8 Saat 30 8 Tıbbi Müdahale Bilgisi Eğitim Modülü İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu Saat 30 9 Tatbikat Eğitimleri Modülü İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu Saat 30 UŞAK BİTİŞ 1. Afetlere Genel Bakış İl Sağlık Müd. Toplantı Salonu Gün Afet Epidemiyolojisi İl Sağlık Müd. Toplantı Salonu Gün Medikal Ekibin Görev tanımı ve Yasal Dayanak İl Sağlık Müd. Toplantı Salonu Gün Crush Sendromu İl Sağlık Müd. Toplantı Salonu Gün Batı Anadolu ve Akdeniz Tatbikatı Eskişehir gün Göller Bölgesi Tatbikatı Konya/Beyşehir gün Sahada Triaj İl Sağlık Müd. Toplantı Salonu Gün Umke Çanta Eğitimi İl Sağlık Müd. Toplantı Salonu Gün Afet Psikolojisi /Telsiz Sistemi ve Afetlerde İl Sağlık Müd. Toplantı Salonu Gün 16 ÖAlternatif i Ateller ile Hasta/Yaralı 10. Sabitlenmesi,Tespiti,Sedyeleme, Taşıma İl Sağlık Müd. Toplantı Salonu Gün ODD TATBİKATI Uşak/Merkez Gün Temel ve İleri Yaşam Desteği(Teorik) İl Sağlık Müd. Toplantı Salonu Gün Temel ve İleri Yaşam Desteği(Pratik) İl Sağlık Müd. Toplantı Salonu Gün 16

17 ANKARA BÖLGESİ ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) 2009 YILI FAALİYET PLANI

18 ANKARA 1 BİTİŞ UMKE Ankara Faaliyetleri ve Uluslar arası Kültürel Çalışmalar Ankara 9 Ocak Ocak UMKE Ankara Bölge Toplantısı Ankara 12 Ocak Ocak gün 20 3 Ankara UMKE Temel Eğitimi Ankara 2 Şubat Şubat gün 30 4 Ankara UMKE Eğitimi (Afetlerde Barınma, Hijyen) 1 gün Ankara 9 Şubat Şubat gün Telsiz ve İletişim Eğitimi Ankara 4 Mart Mart gün Makyaj-Moulage ve Triaj Eğt. Bakanlıkça belirlenecek 12 Mart Mart gün Bölge İlleri UMKE Temel Eğt. Nevşehir 6 Nisan Nisan gün 40 8 Bölge İlleri UMKE Temel Eğt. Çorum 6 Nisan Nisan gün 40 9 Afet Epidemiyolojisi Ankara 13 Nisan Nisan gün Uluslar arası Afet Operasyonları Ankara 20 Nisan Nisan gün KBRN Eğitimi (Bölge İllerine) - 5 Mayıs Mayıs gün UMKE Ankara Bölge Kampı Nevşehir 14 Mayıs Mayıs gün Afetlerde Çevre Sağlığı Ankara 2 Haziran Haziran gün Uluslar arası Kültürleri Tanıma Ankara 1 Temmuz Temmuz gün UMKE Ulusal Kamp Bakanlıkça belirlenecek 3 gün - 16 Triaj Eğitimi Ankara 2 Ekim Ekim gün Olay Yeri Yönetimi Ankara 2 Ekim Ekim gün UMKE Ekip Çalışması Ankara 11 Kasım Kasım gün Afetlerde Halk Sağlığı Eğitimi Ankara 1 Aralık Aralık gün

19 ÇORUM 1 2 BİTİŞ Çorum UMKE Depo Malzemeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı UMKE Temel Eğitim Değerlendirme ve Bilgilendirme Programı ÇORUM gün 28 ÇORUM gün 28 3 KBRN Eğitimi ÇORUM gün 28 4 UMKE Bölge Kampı NEVŞEHİR gün 10 5 Çorum UMKE Kamp Eğitimi ÇORUM gün 28 6 Sağlık Afet Yönetimi Eğitimi ÇORUM gün 5 7 V. Ulusal UMKE Kampı Bakanlıkça belirlenecek 6 8 Mobil ve Sahra Hastanesi Eğitimleri ÇORUM gün 28 9 Afetle ilgili Ulusal ve Uluslar arası Kuruluşlar ve İşbirliği Eğitimi ÇORUM gün 5 10 Kar/Dağ Kurtarma Eğitimi ÇORUM gün 20 YOZGAT BİTİŞ 1 Medikal Çanta Eğitimi İSM Eğitim Salonu Gün 19 2 Ankara Bölge Kampı Ankara Mayıs Mayıs 3 Gün 8 3 Temel Kampçılık, Afet Ve ODD Hayatı İdame Ettirme Eğitimi Yozgat Gün 19 4 Umke 5 Ulusal Kamp Bakanlıkça belirlenecek 3 Gün 8 5 Umke Değerlendirme Toplantısı Yozgat Gün 19

20 NİĞDE BİTİŞ 1 2 Temel Modül Eğitimi (Yeni Katılan Personel ) 2008 Yılı Niğde Umke Değerlendirme Toplantısı Bölge İlince Belirlenecek Şubat Ayı 5 Gün 12 Sağlık Müdürlüğü Saat 25 3 İletişim ve Haberleşme Eğitimi Sağlık Müdürlüğü Saat 25 4 Afet Ortamında Ekip Çalışması ve Yönetimi Sağlık Müdürlüğü Saat 25 5 Afet Lojistiği Eğitimi Sağlık Müdürlüğü Saat Afetlerde Barınma, Beslenme, Hijyen ve Psiko Sosyal Hizmetler Hi tl i Temel Kampçılık, Afet Ve ODD Hayatı İdame Ettirme Eğt. Sağlık Müdürlüğü Saat 25 Niğde İli Ulukışla İlçesi Karagöl Kamp Alanı Gün 25 8 Ulusal Umke Kampı Bakanlıkça belirlenecek 8 9 Triaj Eğitimi Sağlık Müdürlüğü Saat Sahada Etik Davranış Ve Kültürel Özellikler Eğitimi Sağlık Müdürlüğü Saat Afetlerde Çevre Sağlığı Sağlık Müdürlüğü Saat Afet Epidemiyolojisi Eğitimi Sağlık Müdürlüğü Saat Ankara Bölge Kampı Bölge İlince Belirlenecek 3 Gün 12

21 ÇANKIRI BİTİŞ 1 Geliştirme Eğitimi (kar kurtarma) Ilgaz Yıldıztepe gün 20 2 Medikal Çanta Eğitimi Sağlık Müdürlüğü saat 30 3 Haberleşme Teknikleri Sağlık Müdürlüğü saat 20 4 Afetlerde Sağlık Yönetimi Sağlık Müdürlüğü saat 20 5 Afetlerde Çevre Sağlığı Hiz. Sağlık Müdürlüğü saat 20 KIRŞEHİR BİTİŞ 1 UMKE Görev Tanımları İl Sağlık Müdürlüğü Gün 20 Kişi 2 Türkiye Afet ve Kriz Yönetim Sitemi İl Sağlık Müdürlüğü Gün 17 Kişi 3 İlkyardım Eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü Gün 15 Kişi 4 Deprem Tatbikatı (Siv. Sav. İle) Sıdık Demir Anadl. Lis Gün 5 Kişi 5 Temel ve İleri yaşam desteği İl Sağlık Müdürlüğü Gün 16 Kişi 6 Temel ve İleri yaşam desteği ( İl Sağlık Müdürlüğü Gün 18 Kişi 7 UMKE Bölge Kampı Niğde Gün 7 Kişi 8 Hasta Taşıma Teknikleri Eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü Gün 16 Kişi 9 Çoklu yaralanmalı Kazalara Müdahale İl Sağlık Müdürlüğü Gün 13 Kişi 10 Triaj Eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü Gün 15 Kişi 11 UMKE tanıtımı ve İlkyardım Eğt. İl Özel İdare Top. Sal Gün 180 Kişi 12 UMKE Tatbikatı Eğitim Fakültesi Gün 25 Kişi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 2010 AFETLERDE SAĞLIK

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TIBBİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAĞLIK BAKIM VE HASTA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YILDIZ ŞAHİN Daire Başkanı Sağlık Bakım Ve Hasta Hizmetleri

Detaylı

Genel Eğitim Raporu Özeti 2012. Türk Kızılayı Eğitim Yönetimi Bölümü

Genel Eğitim Raporu Özeti 2012. Türk Kızılayı Eğitim Yönetimi Bölümü Genel Eğitim Raporu Özeti 2012 Türk Kızılayı Eğitim Yönetimi Bölümü 1 19 Genel Eğitim Raporu Özeti 2012 Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü 3 Raporu Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ARAMA KURTARMA UZMANI SEVİYE 6 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI ARAMA KURTARMA UZMANI SEVİYE 6 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI ARAMA KURTARMA UZMANI SEVİYE 6 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 1 Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6).. /./00 Meslek: ARAMA KURTARMA

Detaylı

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Günümüzde her alanda yaşanan gelişmeler modern afet yönetim sisteminde de kendini göstermektedir. Yaygın anlayış olarak afetin hemen sonrasında yapılan gıda, battaniye ve çadır gibi temel yardımların afet

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

Genel Eğitim Raporu 2012

Genel Eğitim Raporu 2012 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Genel Eğitim Raporu Türk Kızılayı Eğitim Yönetimi Bölümü 1 2 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Türk Kızılayı Genel Kurumsal Hizmetler

Detaylı

UMKE BÜLTENİ ARALIK 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE

UMKE BÜLTENİ ARALIK 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE BÜLTENİ ARALIK 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE-DER ÇALIŞMA TOPLANTISI YAPILDI UMKE-DER ÇALIŞMA TOPLANTISI 19 ARALIK 2014 GÜNÜ ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİ UMKE-DER ÇALIŞMA TOPLANTISI 19 aralık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ONKOLOJİ HİZMETLERİ YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI 2010-2023

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ONKOLOJİ HİZMETLERİ YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI 2010-2023 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ONKOLOJİ HİZMETLERİ YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI 2010-2023 Ankara 2010 İçindekiler Giriş... 1 Tedavi Merkezlerinin Standartlarının Ve Sayılarının

Detaylı

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE UMKE 10. YILINDA DERNEKLEŞİYOR Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği UMKE-DER kuruluyor. UMKE gönüllüsü dostlar,

Detaylı

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE UMKE 10. YILINDA DERNEKLEŞİYOR Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği UMKE-DER kuruluyor. UMKE gönüllüsü dostlar, 10 yıl önce birlikte

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PLANLAMA VE ORGANİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PLANLAMA VE ORGANİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PLANLAMA VE ORGANİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PROTOTİP PROJE İHTİYAÇ LİSTESİ

Detaylı

Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GÜNDEM Bakanlar Kurulu Kararı Eski ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemini Tanıyalım Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir? Teşvik

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Ankara, 2014 KISALTMALAR AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK

Detaylı

UMKE BÜLTENİ EKİM 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ / UMKE

UMKE BÜLTENİ EKİM 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ / UMKE UMKE BÜLTENİ EKİM 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ / UMKE Yüreğimizde Yaşanan 7.2!, Yıkılan Evler, Yapılan Gönüller Van Depreminin 2. yıl dönümü Kelimelerin boğazımızda düğümlendiği, sözcüklerin olanları

Detaylı

UMKE BÜLTENİ KASIM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE

UMKE BÜLTENİ KASIM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE BÜLTENİ KASIM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE ÇALIŞMA TOPLANTISI 19 ARALIK'TA ANKARA'DA YAPILACAK UMKE yapılanması ve özlük haklarına yönelik, 19 Aralık 2014 tarihinde Ankara il Sağlık

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ & YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ & YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ & YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI ŞUBAT 2015 İÇİNDEKİLER I- Yatırım Teşvik Programı... 2 II- Uygulamalar Ve Destek Unsurları.3-4 A- Bölgesel Teşvik Uygulamaları.. 5-7 B- Büyük Ölçekli Yatırımların

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI 2011 PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR İÇİNDEKİLER Giriş Kısaltmalar Tablolar Dizini 1. BÖLÜM: AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ

Detaylı

2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI #DEĞER! EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI KATILACAK OLANLAR FAALİYET YERİ FAALİYET FAALİYET BİTİŞ BAŞLAMA TARİHİ TARİHİ SÜRE (GÜN) KATILIMCI SAYISI İLGİLİ BİRİMİ YETKİLİ BİRİM İptal

Detaylı

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE Bir Marka Haline Geldi Van Sağlık Ġl Müdürü Dr. Bilal Acar, UMKE'ye gösterilen ilginin depremden sonra kat kat arttığını söyledi. Van depreminden

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA 5 2.1 GİRİŞ 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 8 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA

Detaylı