MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI MURAD ELLER Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği dir.(kısa Adı: MURADER) MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ Derneğin merkezi Ankara dır. Yönetim kurulu kararı ile Ankara içinde derneğin adresi değiştirilebilir. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir. MADDE 3- DERNEĞİN AMACI İnsanların hayrına olan her türlü soysal, kültürel ve dini faaliyetleri destekleyerek, insanlar arasındaki dostluğun ve kardeşliğin kurulmasını sağlamak, maddi ve manevi dayanışma ve yardımlaşmanın tesisi için çalışmaktır. MADDE 4- DERNEĞİN FAALİYETLERİ Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri yapar; 1-) Yardım içerikli faaliyetler: a-)yoksul, yardıma muhtaç, kimsesiz, dul, yetim, öksüzleri, sokak çocuklarını, hastaları, yurdundan ayrı kalmışları, himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardımı yapar. b-)bu yardımların gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, huzur evleri, barınma evleri, sığınma evleri, rehabilitasyon merkezleri, aşevleri, kesimhaneler, kreşler, misafirhaneler, ibadethaneler, kültür merkezleri açar, açılmasına yardımcı olur veya açılmış olanların işletilmesine katkıda bulunur. c-)çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisleri kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. d-)dernek, amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan kuruluşlara talepleri üzerine destek verir. 2-) Sosyal içerikli faaliyetler: a-)kültürel ve eğitim amaçlı olarak sohbet toplantıları, sportif, kültürel, eğitim ve kaynaşma amaçlı programlar, şenlikler, fuarlar, sergiler, piknik ve geziler, ziyaretler, kermesler ile konferanslar, sempozyumlar, seminerler, paneller, açık oturumlar, forumlar, kurslar vb. etkinlikler düzenler ya da düzenlenenlere katılır. 1

2 b-)yoksullarla, onlara yardım yapanları tanıştırıp kaynaştırma, kardeş aile uygulamasını geliştirme organizasyonları yapar. c-)ihtiyaç sahibi çocukların sünnetini, gençlerin evlilik masraflarını karşılayıp törenlerini yapar. d-)milli gün ve gecelerde, anma, kutlama ve yarışma programları düzenler ya da düzenlenenlere katılır. e-)soysal ve kültürel konularda, yurt içine ve yurt dışına geziler düzenler. 3-) Eğitim içerikli faaliyetler: a-)yurt içinde ve yurt dışında eğitim faaliyetinde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapar. b-)okul, yurt, kurs, okuma salonları, rehabilitasyon merkezleri vb. yerlerde barınan veya eğitim alan, eğitimin her kademesinde okuyan ve akademik kariyer yapan ihtiyaç sahibi öğrencilere dil, din, ırk vs. hiçbir ayrım yapmaksızın burs verir, yiyecek, giyecek, eğitimle ilgili araç ve gereç yardımlarında bulunur, bu amaçlarla ilgili olarak eğitim binaları yapar veya bu konuda çalışan dernek veya vakıflarla işbirliği yaparak katkıda bulunur. c-)yoksulluğun azaltılması ve önlenmesi bağlamında, kalifiye eleman yetiştirmek, kişilerin iş kurmada ve ailelerin kendi kendine yeter hale gelmelerine katkı sağlayacak meslek edindirme kursları açar veya bu konuda çalışan dernek veya vakıflarla işbirliği yaparak katkıda bulunur. d-)sosyal ve kültürel konularda, toplantılar, eğitim seminerleri, konferanslar, sempozyumlar, paneller, forumlar çalıştaylar ve diğer eğitim faaliyetlerinde bulunur. e-)kişisel sosyal ve psikolojik gelişimi destekleyici kurs, seminer ve eğitim faaliyetleri düzenler. 4-) Spor içerikli faaliyetler: a-)çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin her birinin seviyesine uygun olarak Türkiye de faaliyet gösteren ve federasyonu bulunan her türlü spor dalında faaliyette bulunur ve amaçlarına uygun kurslar düzenler. b-)ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak spor kulübü teşekkül ettirir, tescilini yaptırır. c-)açık ve kapalı spor salonları ve tesisleri, spor okulları, kültür ve spor merkezleri, izci evleri, lokaller, kitaplıklar, kütüphaneler, kamp yerleri, okuma ve etüd salonları, konferans salonları, misafirhaneler, yurtlar, pansiyonlar yapar, yaptırır, satın alır, kiralar, kiraya verir veya işletir. d-)halk oyunları, tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, resim ve heykel, el beceri kursları ile edebiyat, diksiyon ve hızlı okuma gibi kişisel gelişim kursları düzenler. 2

3 e-)izciliğin yaygınlaştırılması ve tanıtılması için her türlü çalışmaları yaparak izcilik faaliyetlerini destekler. İzci üniteleri ve grupları oluşturur. f-)kamplar, geziler, seminerler, liderlik temel kursları, branş kursları, uzmanlık kursları düzenler. 5-) Sağlık içerikli faaliyetler: a-)yardıma muhtaç kişilerin doğum, hastalık, kaza hallerinde, tedavilerini yaptırır. Her türlü ilaç ve tedavi masraflarının karşılanmasına katkıda bulunur. b-)bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık aracı, sağlık kabini ve benzeri tesisleri kurar veya kuranlara yardımda bulunur. c-)koruyucu sağlık hizmetleri ve hasta nakil hizmetleri ile sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır. d-)şehir dışından gelen hasta ve hasta yakınlarına tedavileri süresince kalacakları yeri temin eder veya bununla ilgili hizmet satın alır. e-)engellilere veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. f-)yardıma muhtaç kişilerin tedavilerini gerçekleştirmek üzere, gönüllü sağlık ekibi kurar, meslek içi eğitim verir. g-)insani yardım amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelere gönüllü sağlık elemanları ve tıbbi malzemeler gönderir. h-)toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek üzere toplantılar, seminerler ve sağlıkla ilgili çeşitli etkinlikler düzenler. 6-) Çevreyle ilgili faaliyetler: a-)tarihi, kültürel ve doğal çevreyi korumak ve geliştirmek, çevre bilincini oluşturmak için her türlü faaliyeti yapar. b-)çevre temizliği ile ilgili kampanyalar düzenler. Ağaçlandırma çalışmaları yapar, orman alanları tesis eder. c-)doğal çevrenin bozulmasını ve kirlenmesini önleyici çalışmalarda bulunur. d-)tarihi ve kültürel değerlerin, yapıların, anıtların korunması, onarılması ve restorasyon işlerini yapar, yapanlara katkıda bulunur. e-)geri dönüşüm ve atık toplamayla ilgili faaliyetler yapar, kampanyalar düzenler, tesisler yapar, yaptırır veya işletir. 3

4 7-) Dini içerikli faaliyetler: a-)dini konularda, toplantılar, eğitim seminerleri, konferanslar, sempozyumlar, paneller, forumlar, çalıştaylar, kurslar ve diğer dini eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunur. b-)toplumun dini ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ibadethane ve eğitim külliyeleri yapar veya bu konuda çalışan dernek veya vakıflarla işbirliği yaparak katkıda bulunur. c-)yurt içine ve yurt dışına dini konularda geziler düzenler. d-)dini gün ve gecelerde, anma, kutlama ve yarışma programları düzenler ya da düzenlenenlere katılır. 8-) İşbirliği şeklindeki faaliyetler: Amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini geliştirmek için kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar ile iş birliği yapar. 9-) Dernek gelirlerini artırma ve tanıtım faaliyetleri: a-)amaçları doğrultusunda, derneğe gelir temin etmek veya tanıtım amacı ile kermes, konferans, sergi, panel, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenler, bu tür faaliyetlere katılır ve stantlar açar. Tanıtım amaçlı promosyonlar yapar, geziler düzenler. b-)kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınlar çıkarır. Televizyon programları yapar. c-)iktisadi işletmeler, kooperatifler, vakıflar kurar veya işletir. İşletmelere veya kooperatiflere ortak olabilir. d-)gayrimenkul veya menkul mal satın alır, bağışını kabul eder, inşa eder, işletir, kiraya verir, dernek amaçları doğrultusunda kullanır. e-)derneğe yapılan nakit, gıda, giyim, araç, gereç, yakacak, temizlik malzemesi ve canlı hayvan bağışlarını kabul eder. f-)dernek çalışmalarında kullanılmak üzere menkul veya gayrimenkul kiralar, kendine ait olanları kiraya verir. g-)tarihi yerleri restore eder, kiralar veya buraları başkalarına kiraya verir. h-)2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde ayni ve nakdi bağış kampanyaları başlatır ve yürütür. Belirli yerlere bağış kutuları koyar. i-)amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar. Bu anlamda sesli ya da görüntülü her türlü yayınları yapar, yaptırır ve yapılanlara sponsor olur. Ayrıca bu amaçlara hizmet edecek matbuat, sinema filmi, reklam filmi, tiyatro eseri gibi kültür ve sanat etkinliklerinde bulunur veya yaptırır. 4

5 j-) Derneğe ait WEB sayfası üzerinden online bağış kabul eder. 10-) Dernek mallarının değerlendirilmesi: a-)derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki varlıkları, bağışın yapıldığı yere en yakın Kültür ve Turizm Bakanlığı na bağlı Müze Müdürlükleri ne incelettirilir. Bu inceleme sonucu 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmeyen varlıkları, geliri dernek amacına uygun olarak kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır. b-)derneğin ekonomik değerini yitirmiş veya yetersiz olan araç, gereç, bina tesis, arsa vb. mal ve kıymetlerini, ilgili mevzuat hükümlerine göre satarak paraya çevirir. Elde edilen gelir ile ya yerine yenisini alır yada gelirini dernek amaçları doğrultusunda harcar. 11-) Gönüllülerin katkılarının sağlanması: a-)amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı tüm faaliyetlerle ilgili gönüllü alt birimleri ve komisyonları oluşturarak gönüllülerden yararlanır. b-)yeni yetişen nesillerde sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülüğü teşvik etmek amacıyla kulüpler kurar. c-)ihtiyaç duyduğu konu ve alanlarda komisyonlara görev verir veya gönüllüleri yetkilendirir. d-)gönüllülerin yetkilerini ve yapacakları işleri düzenleyen bir yönetmelik hazırlar. e-)gönüllülere ücret ödenmez ancak gönüllülerin yaptığı iş ve hizmetlerle ilgili yol, barınma, konaklama vb. masrafları karşılanabilir. 12-) Diğer faaliyetler: Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer faaliyetleri yapar. MADDE 5- KURUCULAR ADI SOYADI UYRUĞU MESLEĞİ Murat ÇİL TC Memur Ali Osman ÇİL TC Serbest Hayrullah KARAR TC SMMM Sevda ÇİL TC Memur Nihal KARAR TC Memur Dilek ÇİL TC Mimar Birol ÇAVUŞ TC Memur 5

6 MADDE 6- DERNEĞİN AMBLEMİ Derneğin amblemi; koyu ve açık mavi fon üzeri dünya ve dünyayı saran el, dünyanın çevresinde derneğin adı, dünyanın içerisinde derneğin kısa adı MURADER, üstünde iyilik yolu sloganı, altında da derneğin kuruluş yılı olan 2013 ten oluşur. MADDE 7- ÜYE OLMA Üyelik, Asıl Üyelik ve Onursal Üyelik olarak ikiye ayrılır. 1-)Asıl Üyelik: Fiil ehliyetine sahip derneğin gayesini benimseyen, bu gayeyi gerçekleştirmeye yarayacak vasıflara haiz her Türk vatandaşı gerçek kişi ile tüzel kişilik derneğe üye olabilir. Ancak hukuken üyelik engeli olanlar derneğe üye olamazlar. T.C. vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir. Üye olabilme koşullarını taşıyan ve derneğe üye olmak isteyenler dernekçe hazırlanmış başvuru formunu doldurup, ekinde iki adet fotoğraf ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte dernek merkezine verir. Eksik belgelerle yapılan başvurular geçersiz sayılır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirilecek olan kişiye ait yukarıda belirtilen evraklar istenir. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatı en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez. Derneğin şube sayısı üçten fazla olması halinde dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul veya üyelikten silme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılarak en geç otuz gün içinde bir yazıyla genel merkeze bildirilir. 2-)Onursal Üyelik: Derneğin gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile ilim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa büyük hizmetleri olan kişilerden derneğe fevkalâde yardım ve faydalar sağlanmış kimselere yönetim kurulunun kararı ile Onursal Üyelik unvanı verilebilir. Onursal üyelik unvanı muhatabının kabulü ile tekemmül eder. Onursal üyelerin genel kurulda oy kullanma hakları yoktur. MADDE 8- ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI 1-)Üyeler hiçbir ayrım gözetilmeksizin, eşit haklara sahiptir. 2-)Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı, bölünemez ve devredilemez. 3-)Hiç kimse, derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. 6

7 4-)Her üye istifa hakkına sahiptir. 5-)Her asıl üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Oylar bizzat kullanılır. 6-)Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kişi yeniden belirlenir. 7-)Üye, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe sadakat göstermek zorundadır. 8-)Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmalıdır. MADDE 9- ÜYELİKTEN ÇIKMA 1-)Her üye yazı ile bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. 2-)Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. 3-)Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 4-)Dernek üyeliği sona erenlerin derneğin malvarlığına verdiği bir zarar söz konusu ise bu zararın tazmini zorunludur. MADDE 10- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller; 1-)Kanunlarda belirtilen nitelikleri taşımamak veya sonradan kaybetmek. 2-)Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek. 3-)Hakkında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek. 4-)Üyelik başvuru formunda yanlış beyanda bulunmak. 5-)Kanunlara, dernek tüzüğüne ve derneğin amacına aykırı hareketlerde bulunmak veya derneğin aleyhine çalışmak. 6-)Kanunlarda sayılan yüz kızartıcı suçları işlemek ve bu suçlardan hüküm almak. 7-)Mazeretsiz olarak üst üste iki olağan genel kurul toplantısına katılmamak. 8-)Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanmak, dernek içi barışı ihlal etmek, derneğin amacını saptırmak veya yozlaştırmak, derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunmak. 7

8 9-)Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yapmış oldukları nakdi veya ayni yardımlar ile ödemiş oldukları aidatların ve bağışların geri ödenmesini talep edemezler. Yukarıda sayılan sebeplere dayanarak üyeler, merkezde merkez yönetim kurulu kararı ile şubelerde şube yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılarak üyelik kayıtları silinir. Şubeler çıkardıkları üyeleri çıkarma sebebi ile birlikte merkeze otuz gün içerisinde yazılı olarak bildirirler. Dernek üyeliğinden çıkarılanların yapılacak ilk genel kurul toplantısında itiraz hakları vardır. Üyenin itirazı halinde nihai karar genel kurul tarafından verilir. Bu konudaki merkez genel kurul kararı kesindir. MADDE 11- ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ 1-)Üyenin ölümü veya mahkemece hakkında gaiplik kararı verilmesi, 2-)Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması, 3-)Derneğin tasfiye işlemlerinin tamamlanması, halinde üyelik kendiliğinden ortadan kalkar. Şube, 1. ve 2. maddelerde belirtilen durumlarda üyeliği sona eren üyeleri merkeze yazılı olarak bildirir. MADDE 12- ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE AYLIK AİDATLAR Derneğe giriş aidatı yoktur. Ancak merkez yönetim kurulunca karar alınması halinde giriş aidatı alınabilir. Aylık aidat 10,00.-TL, yıllık aidat ise 120,00.-TL dir. Üyeler istedikleri takdirde bu miktarın üzerinde de aidat ödeyebilirler. Aidat artış miktarı, gerek görülmesi halinde genel kurul tarafından karar alınarak yeniden belirlenebilir. MADDE 13- MERKEZ DERNEK ORGANLARI 1-)Genel Kurul:Derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Genel kurul derneğin en yüksek organıdır. 2-)Yönetim Kurulu:Derneğin yürütme organı olup, derneği temsil etme yetkisine haizdir. 3-)Denetim Kurulu:Derneğin tüm işleri ile mali durumunu denetleme yetkisine sahiptir. Dernek başka organlar da kurabilir. Ancak merkez genel kurulu ile merkez yönetim ve denetim kurulunun görev ve yetkileri bu organlara devredilemez. 8

9 MADDE 14- MERKEZ GENEL KURULU Merkez genel kurul toplantıları, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlüdür. 1-)Olağan Toplantılar: Merkez genel kurulu, yönetim kurulunun daveti üzerine üç yılda bir Mayıs ayı içerisinde olağan toplantısını yapar. 2-)Olağanüstü Toplantılar: a-)merkez yönetim kurulunun kararı ile, b-)denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde, c-)merkez genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılır. 3-)Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar : Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımlarıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uyulmaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde karar alınması olağan veya olağanüstü toplantılar yerine geçmez. MADDE 15- MERKEZ GENEL KURULUNDA ÇAĞRI USULÜ Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, toplantı tarihinden en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yer alacak şekilde, gazeteye, derneğin internet sayfasına, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine yada üyenin iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. MADDE 16- MERKEZ GENEL KURULUNDA TOPLANTI YERİ Dernek, merkez yönetim kurulu tarafından belirlenen yerde olağan veya olağanüstü toplantılarını yapar. 9

10 MADDE 17- MERKEZ GENEL KURULUNDA TOPLANTI USULÜ Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyen veya belirtilen listeyi imzalamayan kişiler ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanmasında sorumluluk divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75. maddesinin 2. fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. MADDE 18- MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU VE TOPLANMA ZAMANI Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Dernekçe üyelikten çıkarılma kararı verilen üye, hakkındaki karar genel kurulca görüşülüp kaldırılmadıkça genel kurula katılamaz. İtiraz sonrası karar bozulursa gündemin izleyen maddelerinin görüşülmesi sırasında üye genel kurula katılabilir. Bu halde adı soyadı, üyelik numarası toplantıya katılanlar listesinin sonuna eklenir. Aidat nedeniyle istifa etmiş sayılan üyeler de genel kurul toplantısına katılmazlar. MADDE 19- MERKEZ GENEL KURULUNDA TOPLANTI YETER SAYISI Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin, yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Ancak tüzük değişikliği veya derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanılır. 10

11 İlk toplantıda, yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. MADDE 20- MERKEZ GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR Gündem, merkez yönetim kurulunca hazırlanır. Merkez denetleme kurulunun gündeme konulmasını istediği maddeler de gündeme dahil edilir. Genel kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin, onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurul gündemdeki sırayı değiştirebilir. MADDE 21- MERKEZ GENEL KURULUNDA OY KULLANMA İLE KARAR ALMA YÖNTEM VE BİÇİMİ Oylamalar gizli veya açık oylama yöntemleri ile yapılır. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. Gizli oylar sonucunda oylarda eşitlik olması halinde kuraya başvurulur. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği veya derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. MADDE 22- MERKEZ GENEL KURULUNDA OY HAKKINDAN YOKSUNLUK Hiç bir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. MADDE 23- MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır; 1-)Dernek organlarının seçilmesi. 2-)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi. 3-)Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası. 4-)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi. 5-)Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması. 11

12 6-)Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için, dernek adına taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ile dernek çalışma şartlarını düzenleyecek yönetmelik hazırlama hususunda yönetim kuruluna genel veya özel yetki verilmesi. 7-)Derneğin uluslararası faaliyetlere ve federasyonlara katılması veya ayrılması. 8-) Derneğin vakıf kurması. 9-)Gerekli görülen yerlerde derneğe ait şube açılmasının kararlaştırılması, kapatılma şartları oluşan şube veya şubelerin kapatılmasına karar verilmesi ve işlemlerinin tamamlanması gibi hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi. 10-)Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi. 11-)Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenerek, aynen veya değiştirilerek onaylanması. 12-)Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması. 13-)Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle bu organların üyelerinin görevden alınması. 14-)Derneğin feshedilmesi. 15-)Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. MADDE 24- MERKEZ GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRİMİ VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri Dernekler Yönetmeliği EK-3 te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur. 12

13 Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler. Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır. MADDE 25- MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU Merkez yönetim kurulu, genel kurul tarafından, üç yıl süreyle görev yapmak üzere, dernek üyeleri arasından seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Derneği, yönetim kurulu başkanı temsil eder ve yönetim kuruluna başkanlık yapar. Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı başkanın görevlerini yerine getirir ve toplantıya başkanlık eder. Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi mümkündür. MADDE 26- MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ 1-)Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesine çalışmak, genel kurul kararlarını yerine getirmek. 2-)Derneği idare ve temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerine veya üçüncü şahıslara yetki vermek. 3-)Derneğin, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, genel merkez bütçesinden bütçe planlamaları doğrultusunda, şubeye gerekli aktarmaları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. 4-)Mevzuat, tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına uygun olarak gayrimenkul alım satımı, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat işlemlerini yapmak. 5-)Derneğin mülkiyet ve zilyedinde bulunan gayrimenkullerle her türlü menkul mal ve hakların tamamını veya bir kısmını genel kurulun vereceği yetki ile derneğin amacına uygun olarak değerlendirmek. 6-)Derneğin amacının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin yürütülmesi için komisyonlar kurmak, platformlar oluşturmak. 13

14 7-)Derneğin leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragatte bulunmak. 8-)Dernek faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler hazırlamak. 9-)Derneğin ihtiyacı kadar yönetsel ve mali işlerini yürütecek dernek üyeleri arasından veya dışarıdan ücretli olarak personeli atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek. 10-)Genel kurulun vereceği yetki doğrultusunda gerekli görülen yerlerde dernek şubesinin açılmasını sağlamak ve bu şube kurucularına yetki vermek. 11-)Gerektiğinde şube genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak. 12-)Yönetim kurulunun gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açmak, temsilci atamak. 13-)Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek. 14-)Fon temini için yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara müracaat etmek, protokol imzalamak. 15-)Yasa tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer işleri yapmak. MADDE 27- MERKEZ DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU Merkez denetim kurulu, genel kurul tarafından, üç yıl süreyle genel kurul adına derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere, dernek üyeleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Süresi dolan denetçilerin tekrar seçilmesi mümkündür. Seçimden sonraki ilk denetim kurulu toplantısında bir başkan belirlenir. Bu toplantıda çalışma usul ve programları kararlaştırılır. Denetim kurulu asıl üyeliğinden, istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. MADDE 28- MERKEZ DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ Denetim kurulu Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri ile müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetleme kurulu denetleme sırasında işlem ve hesaplarda uygunsuzluk, hukuka ve yasaya aykırılık halleri ile her hangi bir yolsuzluğun varlığını saptadığı takdirde durumu denetleme 14

15 raporunda belirtmekle birlikte genel kurulun olaya el koyması için hemen toplantıya çağrılmasını yönetim kurulundan ister. Yönetim kurulu toplantı çağrısını bir ay içinde yapmazsa denetleme kurulu mahallin sulh hukuk hâkimine başvurarak genel kurulun toplantıya çağrılmasını talep eder. Mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel kurul çağrısı bu kişilerce yapılır. Denetleme kurulu denetleme sırasında yukarıdaki fıkrada belirtilen eylemler sırasında suç işlendiği kanısına varırsa yetkili organlara suç duyurusunda bulunur. MADDE 29- TEMSİLCİLİK AÇMA Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilikler açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilemez. Şubeler temsilcilik açamaz. MADDE 30- ŞUBENİN KURULUŞU Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine bildirir. Bu bildirim ile şube kuruluşu tamamlanmış olur. Şubenin yönetim veya denetim kurullarında görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar. MADDE 31- ŞUBENİN ORGANLARI 1-)Şube Genel Kurulu 2-)Şube Yönetim Kurulu 3-)Şube Denetim Kurulu MADDE 32- ŞUBE GENEL KURULU Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı asıl üyelerden genel kurula katılma hakkına haiz olanlardan oluşur. Şube genel kurulu MURAD ELLER Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara tâbidir. Şube dernek tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek için faaliyetlerde bulunur. 15

16 Şube, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini ve eklerini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde adresin bulunduğu mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şube genel kurullarını, bir önceki genel kurul toplantısından itibaren üç yılı geçirmeden ve genel merkez genel kurulundan en az iki ay önceden bitirmek zorundadırlar. Şube genel kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler; 1-)Bir önceki çalışma dönemiyle ilgili olarak, yönetim ve denetim kurulları raporları ile bilanço ve gelir gider hesaplarını görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek. 2-)Gelecek çalışma dönemi yönetim kurulu çalışma programını, bütçe yönetmeliğini ve gelir gider hesaplarını görüşüp onaylamak. 3-)Şube yönetim ve denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçimini yapmak. 4-)Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevleri yerine getirmek. MADDE 33- ŞUBE YÖNETİM KURULU Şube genel kurulunca seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu, üyeleri arasından yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirlerler. Dernek üyeleri arasından veya dışarıdan ücretli bir şube müdürü atayabilir. Şube yönetim kurulu, şubenin icra organıdır. Yönetim kurulu üyelikleri için, üç yılda bir seçim yapılır. Çalışma usul ve esasları görev paylaşımı, tekrar seçilebilme, toplantı şekli, karar nisabı, boşalan üyeliğin doldurulması gibi konularda MURAD ELLER Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket edilir. Şube ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmadıklarından, yönetim kurulunun temsil, idare, tasarruf yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, derneği bağlayıcı muamele yapamazlar. MADDE 34- ŞUBE DENETİM KURULU Şube genel kurulunca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyeleri, kendi başkanlarını seçer. Çalışma usul ve esasları yönünden MURAD ELLER Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket edilir. MADDE 35- ŞUBENİN GÖREV VE YETKİLERİ Şube, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. 16

17 Faaliyetine son verilen şubenin mal varlıkları, defterleri ve sair evrakı dernek genel merkezine veya bağlı bulunduğu koordinatör şubeye zimmetle devir ve teslim edilir. Teslim alınan bu defter ve belgeler beş yıl süreyle saklanır. Genel merkezin her türlü bilgi talepleri şubelerce derhal karşılanır. MADDE 36- ŞUBENİN SORUMLULUK ALANI VE DERNEK GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLERİ Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda genel merkez yönetim kurulunun denetimine tabidir. Genel merkez yönetim kurulu, şube genel kurulu ile yönetim kurulunun yasalara, dernek ana tüzük ve şube yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirip uygun kararlar almasını önerebilir.anılan şube kurullarının kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya merkez genel kurulu yetkilidir. Genel merkez yönetim kurulunca alınacak karar ile şube yönetim kurulu feshedebilir, şube yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Ancak seçilenler, görevden alınanların kalan süreleri kadar görev yapabilirler. MADDE 37- ŞUBENİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ Şube, dernek merkez genel kurulunda doğal ve seçimlik delegelerle temsil edilir. Şubenin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şube genel kurullarında her 30 (otuz) üyeye kadar seçilecek 1 delege de seçimlik delege olarak temsilen merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. MADDE 38- GELİR KAYNAKLARI 1-)Üye aidatı. 2-)Dernekçe yapılan yayınlardan, düzenlenecek piyango, kermes, konser, spor yarışması, konferans, takvim, ajanda, kimlik belgesi, temsil vb. faaliyetlerden sağlanan gelirler. 3-)Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler. 4-)Üç ayda bir genel merkeze gönderilmek üzere şube tarafından tahsil edilen üye aidatlarının %80 ni. 5-)Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar. 6-)Bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler. 7-)2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak her türlü nakdi ve ayni bağışlar. 17

18 8-)Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartı ile derneğin yurt dışında gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması. 9-)Diğer sair gelirler. MADDE 39- ALINDI BELGESİ Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-17) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması, kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasındaki devir ve teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. MADDE 40- YETKİ BELGESİ Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği Ek-19 da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. MADDE 41- GELİR VE GİDERLERDE USÜL 1-)Dernek gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. 2-)Dernek gelirlerinin bankalar, finans kuruluşları veya katılım bankaları aracılığı ile tahsili halinde düzenlenen dekont alındı belgesi yerine geçer. 3-)Tahsil olunan paralar, yönetim kurulunun tespit edeceği bankalar, finans kuruluşları veya katılım bankalarının birinde veya birkaçında dernek tüzel kişiliği adına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında ihtiyaç miktarınca nakit para bulundurulur. 18

19 4-)Derneğe ait hesaptan para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden en az iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır. 5-)Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, yazarkasa fişi ve serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Gider Pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu (Dernekler Yönetmeliği EK-13) düzenlenir. 6-)Derneğin muhasebe sistemi esasen basit muhasebe sistemidir. Ancak muhasebenin işletme hesabına göre yürütülmesinin mümkün görülmemesi halinde muhasebesi bilanço esasına göre tutulur. 7-)Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-14) ile yapılır. 8-)Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK- 15) ile kabul edilir. MADDE 42- GELİR VE GİDER BELGELERİNDE SAKLAMA SÜRESİ Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır. MADDE 43- BORÇLANMA USULÜ VE HARCAMALAR Dernek yıl içinde elde ettiği gelirinin asgari %60 ını, tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanır. Yönetim kurulu kararı olmadan hiçbir taahhüt, harcama ve borçlanma yapılamaz. Ancak yönetim kurulu özellikleri gereği bazı işlerin görülmesi için üyelerden bir veya bir kaçına veya teşkil edeceği bir komisyona harcama yetkisi verebilir. Bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda veya derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Olağanüstü durumlarda dernek amaçları doğrultusunda harcama yapma zorunluluğu doğduğu takdirde, bütçedeki ödeneklere bağlı kalınmaksızın harcama yapmaya ve bütçede değişiklik yapmaya genel merkez yönetim kurulu yetkilidir. Ancak bu durum toplanacak ilk genel kurulun bilgi ve onayına sunulur. MADDE 44- DEFTER TUTMA ESASLARI Dernekler işletme hesabına göre defter tutarlar. Ancak yıllık brüt gelirleri yıl için belirlenen miktarı aşması halinde, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar. 19

20 İşletme hesabına göre defter tutan dernekler yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler. Bilanço esasına geçen dernekler üst üste iki hesap döneminde yıl için belirlenen miktarların altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler. MADDE 45- TUTULACAK DEFTERLER Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir. a-) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1-) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2-) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 3-) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 4-) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 5-) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 6-) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. b-) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1-) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar. 2-) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. 20

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 21 KULÜBÜN GELİR KAYNAKLARI : Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 500,00 TL., aylık olarak ta 50,00 TL. Aidat alınır. Üye aidatları

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1- Kulübün Adı: Uluslararası Hukuk Kulübü dür. Kulübün kısa adı BUHK tur. Kulübün merkezi, T.C Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsünde yer almaktadır.

Detaylı

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Dernek, yurt

Detaylı

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Kocaali Öğretmenler Sitesi Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü (Genel Kurulun 04.08.2010 tarihli toplantısında kabul edilen değişiklikleri içeren son şekil) 2 İçindekiler Derneğin Adı ve Merkezi...

Detaylı

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: Madde 1. Derneğin Adı: Türk Veteriner Jinekoloji Derneği dir. Derneğin merkezi Kayseri dir. Şubesi bulunmamaktadır. DERNEĞİN AMACI VE BU

Detaylı

RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ (RUMVADER)

RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ (RUMVADER) RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ (RUMVADER) Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır Derneğin

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Hayvan Severler Derneği dir. Derneğin merkezi Çeşme/İZMİR dır. Şube açma hakkı saklıdır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

KÖY ÖĞRETMENLERİ İLE HABERLEŞME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KÖY ÖĞRETMENLERİ İLE HABERLEŞME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KÖY ÖĞRETMENLERİ İLE HABERLEŞME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı: Köy Öğretmenleri ile Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği dir. Derneğin merkezi Istanbul dadır.

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Avrupa Gençlik Parlamentosu Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe

Detaylı

İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ

İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin Adı: İCRA MEMURLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde şube açabilir. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

TÜZÜK. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

TÜZÜK. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı TÜZÜK 1. DERNEĞİN KURULUŞ VE AMACI Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: Avrupa İşbirliği Ağı Derneği dir (AİAD). Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube veya şubeler

Detaylı

MİDYAT GENÇ İŞ ADAMLARI VE GENÇ GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİDYAT GENÇ İŞ ADAMLARI VE GENÇ GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİDYAT GENÇ İŞ ADAMLARI VE GENÇ GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Midyat Genç İş Adamları Ve Genç Girişimciler Derneği dir. Derneğin Kısa Adı : MİGİAD dır. Derneğin

Detaylı

İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

OY VE ÖTESİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

OY VE ÖTESİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ OY VE ÖTESİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: OY VE ÖTESİ Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Avrasya Aile Hekimliği Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir..

Detaylı

İNSAN PLATFORMU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İNSAN PLATFORMU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İNSAN PLATFORMU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İnsan Platformu Derneği dir. Derneğin merkezi Eskişehir dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği

Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma Dayanışma, Eğitim ve Kültür

Detaylı

1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Her Yerde Sanat Derneği dir. Derneğin merkezi Mardin dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

UKDE. Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği Tüzüğü

UKDE. Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği Tüzüğü ULUSLARARASI KÜLTÜR DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ UKDE Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği Tüzüğü Derneğinin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin Adı: dir. Kısa adı UKDE dir. Derneğin merkezi Ankara dır.

Detaylı

VETERİNER TAVUKÇULUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde : 1 -Derneğin Adı: Veteriner Tavukçuluk Derneğidir. Derneğin Merkezi: Madde :2 -Derneğin

VETERİNER TAVUKÇULUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde : 1 -Derneğin Adı: Veteriner Tavukçuluk Derneğidir. Derneğin Merkezi: Madde :2 -Derneğin 1 VETERİNER TAVUKÇULUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde : 1 -Derneğin Adı: Veteriner Tavukçuluk Derneğidir. Derneğin Merkezi: Madde :2 -Derneğin Merkezi Ankara' dadır. Şubesi yoktur. Madde :3 -Derneğin

Detaylı

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Bursa tüm aşçılar Butad Derneği dir. Derneğin merkezi Bursa dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Detaylı

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kanıta Dayalı Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

KULELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KULELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KULELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER Madde 1 Derneğin Adı 1845 yılında kurulmuş olup İstanbul ili Üsküdar ilçesinde bulunan Kuleli Askeri Lisesi nde okumuş olanlar için KULELİLER DERNEĞİ adı

Detaylı

EDİRNE FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Şubesi açılmayacaktır.

EDİRNE FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Şubesi açılmayacaktır. EDİRNE FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Derneğin Adı: Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Şubesi açılmayacaktır. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Değerler ve Projeler Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin

Detaylı

İSTANBUL FİKİR VE EĞİTİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL FİKİR VE EĞİTİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL FİKİR VE EĞİTİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı: İstanbul Fikir ve Eğitim Derneği dir. Kısa adı İFE dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Derneğin, yurt içinde veya

Detaylı

İĞNEADA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İĞNEADA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İĞNEADA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İğneada Sosyal Gelişim Derneği (İSGEDER) dir. Derneğin merkezi KIRKLARELİ/İĞNEADA dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1-Derneğin Adı: Üsküdar Amerikan Lisesinden Yetişenler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi yoktur. Derneğin

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: Zonguldak hasta ve hasta yakınları hakları derneği dir. Kısa adı (ZOHYAD) dır.amblem şekildeki gibi olacaktır.

Madde 1- Derneğin Adı: Zonguldak hasta ve hasta yakınları hakları derneği dir. Kısa adı (ZOHYAD) dır.amblem şekildeki gibi olacaktır. Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Zonguldak hasta ve hasta yakınları hakları derneği dir. Kısa adı (ZOHYAD) dır.amblem şekildeki gibi olacaktır. Derneğin merkezi Zonguldak tadır. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

TÜSAD TÜM SAATÇI İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜSAD TÜM SAATÇI İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜSAD TÜM SAATÇI İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Tüm Saatçı İşadamları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu

Detaylı

(Bknz. http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/data/544e2783369dc318044059b8/ulusal_cocuk_haklari_strateji_belgesi _ve_eylem_plani.

(Bknz. http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/data/544e2783369dc318044059b8/ulusal_cocuk_haklari_strateji_belgesi _ve_eylem_plani. ZEYTİN ÇEKİRDEKLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: Zeytin Çekirdekleri Derneği dir. Derneğin merkezi Ayvalık tır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin

Detaylı

LÜLEBURGAZ BİSİKLET MOTOSİKLET GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

LÜLEBURGAZ BİSİKLET MOTOSİKLET GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ LÜLEBURGAZ BİSİKLET MOTOSİKLET GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı, : Lüleburgaz Bisiklet Motosiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği olup merkezi Lüleburgaz dır.

Detaylı

ORGANİK KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (27.12.2015)

ORGANİK KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (27.12.2015) ORGANİK KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (27.12.2015) DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Derneğin Adı: Organik Kültür Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Organik tarım, ekolojik tarım

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

ARAKLI TAŞTEPE KÖYÜ KALKINMA, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ARAKLI TAŞTEPE KÖYÜ KALKINMA, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ARAKLI TAŞTEPE KÖYÜ KALKINMA, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Araklı Taştepe Köyü Kalkınma, Kültür ve Dayanışma Derneği dir. Derneğin merkezi Araklı Taştepe

Detaylı

DENİZDE ACİL MÜDAHALE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DENİZDE ACİL MÜDAHALE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DENİZDE ACİL MÜDAHALE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: DENİZDE ACİL MÜDAHALE ARAMA KURTARMA Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

KADINLAR İÇİN SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KADINLAR İÇİN SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KADINLAR İÇİN SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği dir. Derneğin adının kısaltılmış şekli KASFAD dır.

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Kolejleri Mezunlar

Detaylı

EĞİTİMHANE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

EĞİTİMHANE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 EĞİTİMHANE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Eğitimhane Derneği dir. Derneğin kısa adı: EHD dir. Dernek, gerektiğinde genel kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

MARKALAŞMA, YENİLİKÇİLİK ve KALİTE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MARKALAŞMA, YENİLİKÇİLİK ve KALİTE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MARKALAŞMA, YENİLİKÇİLİK ve KALİTE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Markalaşma, Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği dir. Derneğin Kısaltılmış adı MARKAYDER

Detaylı

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ COĞRAFYACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: COĞRAFYACILAR DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi BALIKESİR dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM

KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1- Derneğin Adı Derneği dir. : İstanbul dadır. Şubesi yoktur.kulübün Rengi:Kavuniçi

Detaylı

İç Renk Kodları: #77F3B5, #D60004, #FFFFFF,

İç Renk Kodları: #77F3B5, #D60004, #FFFFFF, ECZANE TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri, Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği dir.

Detaylı

KIRMIZI ŞEMSİYE Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları DERNEĞİ -TÜZÜK-

KIRMIZI ŞEMSİYE Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları DERNEĞİ -TÜZÜK- KIRMIZI ŞEMSİYE Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları DERNEĞİ -TÜZÜK- DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin açık adı; Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği dir. Kısa Adı; Kırmızı Şemsiye dir. Derneğin

Detaylı

ULUDAĞ DAĞCILIK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ULUDAĞ DAĞCILIK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ULUDAĞ DAĞCILIK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Uludağ Dağcılık Derneği dir. Derneğin merkezi Bursa dır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

VEZİRKÖPRÜ ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFFROAD KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

VEZİRKÖPRÜ ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFFROAD KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ VEZİRKÖPRÜ ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFFROAD KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Vezirköprü Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Derneği dir. Derneğin kısa adı

Detaylı

GÜNEY MARMARA GIDA KÜMESİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GÜNEY MARMARA GIDA KÜMESİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ GÜNEY MARMARA GIDA KÜMESİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 2 GÜNEY MARMARA GIDA KÜMESİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği dir. Derneğin merkezi Balıkesir dir.

Detaylı

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimi:

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimi: Ankara Otistik Bireyler Derneği Tüzüğü Derneğin Adı: Madde : 1 - Derneğin Adı: ANKARA Otistik BireylerDerneğidir. Derneğin kısa adı: ANOBDER dir. Derneğin merkezi: Madde : 2 - Derneğin merkezi Ankara dadır.

Detaylı

EGE SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK, ÇEVRE, EĞİTİM VE KALKINMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ege Sürdürülebilir Sağlık, Çevre,

EGE SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK, ÇEVRE, EĞİTİM VE KALKINMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ege Sürdürülebilir Sağlık, Çevre, EGE SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK, ÇEVRE, EĞİTİM VE KALKINMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ege Sürdürülebilir Sağlık, Çevre, Eğitim Ve Kalkınma Derneği dir. Derneğin merkezi İzmir

Detaylı

ZONGULDAK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ZONGULDAK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ZONGULDAK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ZONGULDAK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt

Detaylı

TAM SANAT DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

TAM SANAT DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ TAM SANAT DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: TAM SANAT Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek gerekli gördüğü takdirde işbu tüzük hükümlerine göre tabi faaliyet göstermek

Detaylı

NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 - Derneğin Adı Derneğin Adı: Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği dir. Kısa adı, NÜD dür. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi İstanbul dadır.

Detaylı

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı: Akdeniz Koruma Derneği dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Yönetim Kurulu, ülke genelinde yasaya uygun olarak temsilcilik açılacaktır.

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu tüzüğün amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği nin kuruluş ve çalışma amaçlarını belirlemek ve dernek

Detaylı

GİRESUN TELSİZ RADYO AMATÖRLERİ ve DOĞA SPORLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GİRESUN TELSİZ RADYO AMATÖRLERİ ve DOĞA SPORLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ GİRESUN TELSİZ RADYO AMATÖRLERİ ve DOĞA SPORLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde-1. Derneğin Adı: GiTRAD "Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları Derneği dir. Derneğin merkezi; Giresun

Detaylı

DELİCE İLÇESİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DELİCE İLÇESİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DELİCE İLÇESİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı:Delice İlçesi Kültür ve Yardımlaşma Derneğidir. Derneğin merkezi Asım Gündüz Cad.No:10/1 Mamak/Ankara dır.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK ŞEFLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı Madde 1- Derneğin adı Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği'dir.

SOSYAL GÜVENLİK ŞEFLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı Madde 1- Derneğin adı Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği'dir. SOSYAL GÜVENLİK ŞEFLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1- Derneğin adı Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği'dir. Derneğin Merkezi Madde 2- Derneğin Merkezi Ankara'dadır. Dernek, yurt içinde şube açabilir.

Detaylı

REKREASYON ÇALIŞMALARI VE ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

REKREASYON ÇALIŞMALARI VE ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ REKREASYON ÇALIŞMALARI VE ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: REKREASYON ÇALIŞMALARI VE ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi ANKARA dadır. Derneğin şubesi

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği dir, dernek unvanı SEPEV ibaresiyle kısaltılmış olarak kullanılabilir.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği dir, dernek unvanı SEPEV ibaresiyle kısaltılmış olarak kullanılabilir. TÜZÜK SIFIR ENERJİ VE PASİF EV DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği dir, dernek unvanı SEPEV ibaresiyle kısaltılmış olarak kullanılabilir. Derneğin merkezi

Detaylı

KTÜ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KTÜ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KTÜ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı, Merkezi ve Logosu Madde 1 (1) Derneğin Adı: KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Mezunları Derneği dir.

Detaylı

ÖZGÜR SİYASET DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÖZGÜR SİYASET DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ÖZGÜR SİYASET DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1. Derneğin Adı: Özgür Siyaset Derneği dir. Kısa adı ÖSİDER dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. *Şubesi açılmayacaktır.* Madde 2. Derneğin Amacı

Detaylı

BALIKESİR İL VE İLÇELERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BALIKESİR İL VE İLÇELERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BALIKESİR İL VE İLÇELERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Balıkesir il ve ilçeleri yardımlaşma ve dayanışma Derneği dir.derneğin merkezi Bursa dır.şubesi

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: "DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ" dir. Derneğin merkezi İstanbul'dur. Bu merkez, Doğuş Üniversitesi, Zeamet

Detaylı

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1 -Derneğin adı Japonya Araştırmaları Derneği dir Derneğin Merkezi Madde 2 -Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA GÖRE ÖĞRENCİ HEMŞİRELER DERNEĞİ

5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA GÖRE ÖĞRENCİ HEMŞİRELER DERNEĞİ 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA GÖRE ÖĞRENCİ HEMŞİRELER DERNEĞİ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1. Derneğin Adı Öğrenci Hemşireler Derneği dir. Derneğin kısa adı ÖHDER dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Türkiye

Detaylı

RAYLI SİSTEMLER MAKİNİSTLİK (RAYSİMDER) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

RAYLI SİSTEMLER MAKİNİSTLİK (RAYSİMDER) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER MAKİNİSTLİK (RAYSİMDER) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı; Raylı Sistemler Makinistlik Derneği olup kısaltılması RAYSİMDER dir. Derneğin merkezi Karabük dür.

Detaylı

KÜLTÜR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 KÜLTÜR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI

KÜLTÜR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 KÜLTÜR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KÜLTÜR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin Adı: KÜLTÜR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon İli ORTAHİSAR.ilçesi dir. Derneğin kısaltılmış

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi : Madde 1- Derneğin Adı: YUKARI ÇAVUŞ KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME VE KALKINDIRMA Derneği dir.

Derneğin Adı ve Merkezi : Madde 1- Derneğin Adı: YUKARI ÇAVUŞ KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME VE KALKINDIRMA Derneği dir. MERKEZ YUKARI ÇAVUŞ KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME VE KALKINDIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi : Madde 1- Derneğin Adı: YUKARI ÇAVUŞ KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME VE KALKINDIRMA Derneği dir. Derneğin merkezi Çankırı

Detaylı

AKARDER TÜZÜĞÜ (TASLAK)

AKARDER TÜZÜĞÜ (TASLAK) AKARDER TÜZÜĞÜ (TASLAK) Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı Beğdili Karahasanlıları Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği dir. Kısa adı BEĞKARDER dir. Merkezi Almanya dadır. Dernek, yurtiçinde ve

Detaylı

NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Nöralterapi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı ve Bu

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ

İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ TÜZÜK Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İnsan ve Toplum Derneği dir. Derneğin merkezi, Aksaray il merkezidir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ

İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ TÜZÜK Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İnsan ve Toplum Derneği dir. Derneğin merkezi, Aksaray il merkezidir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin

Detaylı

SELAMETLİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin adı; Selametli Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği dir.

SELAMETLİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin adı; Selametli Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği dir. 1 SELAMETLİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1: Derneğin adı; Selametli Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği dir. Kısa adı; SELAM-DER dir. Derneğin merkezi; Gölbaşı

Detaylı

SİVAS ÜNİVERSİTE MENSUPLARI VE MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SİVAS ÜNİVERSİTE MENSUPLARI VE MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SİVAS ÜNİVERSİTE MENSUPLARI VE MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sivas Üniversite Mensupları ve Mezunları Derneği dir. Derneğin merkezi Sivas dır. Şubesi açılacaktır.

Detaylı

GÜNÜN MAĞDURLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GÜNÜN MAĞDURLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 GÜNÜN MAĞDURLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı: Günün Mağdurları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Madde 2 DERNEĞİN

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü ELEKTRONİK TİCARET SİTELERİ VE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü ELEKTRONİK TİCARET SİTELERİ VE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü Sayı :B.05.04VLK.4.34.08.00/477.01.02.01/. Konu :Tüzük Tetkiki(34-173/059) ELEKTRONİK TİCARET SİTELERİ VE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ İlgi :15.02.2011 tarih ve 1

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM GÜVENLĠĞĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM GÜVENLĠĞĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE BĠLĠġĠM GÜVENLĠĞĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu

Detaylı

TÜRK PATOLOJĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ (YENĠ

TÜRK PATOLOJĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ (YENĠ TÜRK PATOLOJĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ (YENĠ ġeklġ) Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Türk PatolojiDerneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin

Detaylı

KARA HARP OKULU 1990 MEZUNLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KARA HARP OKULU 1990 MEZUNLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KARA HARP OKULU 1990 MEZUNLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kara Harp Okulu 1990 Mezunları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dir.

Detaylı

ŞİDDETSİZ İLETİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ŞİDDETSİZ İLETİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ŞİDDETSİZ İLETİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Şiddetsiz İletişim Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ

MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ SANDIĞIN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Sandığın adı: Milli Eğitim Mensupları Tasarruf Ve Yardımlaşma Sandığı dır. Kısa adı: UŞAK MEMSAN dır. Merkezi

Detaylı

İSTANBUL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ AKADEMİSİ (DERNEĞİ) TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Akademisi Derneği dir.

İSTANBUL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ AKADEMİSİ (DERNEĞİ) TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Akademisi Derneği dir. İSTANBUL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ AKADEMİSİ (DERNEĞİ) TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Akademisi Derneği dir. Madde 2- Derneğin merkezi İstanbul dur. Madde 3- Derneğin adresi:

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: Avrasya Kütüphaneciler Derneğidir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, Türkiye içinde ve Türkiye dışında şube açabilir.

Madde 1- Derneğin Adı: Avrasya Kütüphaneciler Derneğidir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, Türkiye içinde ve Türkiye dışında şube açabilir. Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Avrasya Kütüphaneciler Derneğidir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, Türkiye içinde ve Türkiye dışında şube açabilir. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

DİYARBAKIR KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİRCİLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DİYARBAKIR KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİRCİLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DİYARBAKIR KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİRCİLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Diyarbakır Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Derneği dir. Derneğin merkezi Diyarbakır dır. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

EKOL BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

EKOL BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ EKOL BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ekol Briç Spor Kulübü Derneği dir. Derneğin Kısa Adı: İsminin Baş Harflerinden Oluşan (EBSKD) dir. Derneğin merkezi

Detaylı

SULUKULE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SULUKULE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SULUKULE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- Kuruluşu Sulukule Gönüllüleri Derneği adıyla bir dernek kurulmuştur. Kısa adı SGD dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı